EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Zabiegi okulistyczne na wysokim poziomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Zabiegi okulistyczne na wysokim poziomie"

Transkrypt

1 J Luty EDYNKA Kwartalnik Będą kolejne dotacje Wtym oraz w przyszłym roku w naszym Szpitalu będzie przeprowadzonych wiele inwestycji, które sfinansowane zostaną z dotacji Gminy Bytom. Jednym z zadań, którego realizacja jest przewidziana na 2013 rok, będzie budowa łącznika pomiędzy blokami 3, 4 i 5 oraz zagospodarowanie terenu na posesji przy ul. Żeromskiego 7. Zbudowanie łącznika będzie wiązało się ze zmianą organizacji dróg ewakuacyjnych oraz dróg dostępu straży pożarnej, a tym samym koniecznością zbudowania nowego wyjazdu od strony ulicy Prusa oraz zamontowania monitoringu bram wjazdowych od strony tej ulicy. Bramy byłyby otwierane automatycznie z portierni na wypadek pożaru czy ewakuacji. Inwestycja ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania ruchu szpitalnego. Niepołączone ze sobą budynki powodują, że pacjenci, którzy są przewożeni na blok operacyjny, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych, narażeni są na znaczny dyskomfort. Czeka nas wykonanie projektu, który będzie musiał być zaopiniowany przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, bo rozwiązania komunikacyjne na naszym terenie są dosyć nietypowe wyjaśnia Damian Gaweł, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych. Z kolei w miesiącach letnich tego roku dla poprawy bezpieczeństwa Szpitala zostanie zamontowany agregat prądotwórczy. Pieniądze pochodzą z pożyczki, którą pod koniec ubiegłego roku przyznano naszemu Szpitalowi podczas bytomskiej sesji Rady Miejskiej. Oddział Okulistyki naszego Szpitala 2012 nr 1 W Szpitalu jest już agregat, który funkcjonuje, ale nie działa on automatycznie. Jest to znaczne utrudnienie w przypadku awarii czy braku dostawy prądu. Po zamontowaniu nowego agregatu, w przypadku zaniku prądu nastąpi przełączenie na zasilanie rezerwowe, a następnie na zasilanie z agregatu wyjaśnia wicedyrektor. Szpital ma również zapewnione środki dotacji Gminy Bytom na poprawę bazy diagnostyczno-zabiegowej, a więc zakup sprzętu na poszczególne oddziały. Kwota 500 tys. zł zostanie przyznana Szpitalowi w tym roku, a o szczegółach będziemy informować na łamach Jedynki. Oprócz tego, w najbliższym czasie Szpital otrzyma 50 tys. zł dofinansowania na kolejny etap informatyzacji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach tego zadania zakupiono trzy serwery i doposażono serwerownię. Z tegorocznej dotacji zakupiony zostanie natomiast sprzęt w celu poprawienia systemu informatycznego w Szpitalu. (ab) Zabiegi okulistyczne na wysokim poziomie Wysokiej klasy specjaliści, nowoczesny sprzęt oraz szeroki zakres diagnostyki i leczenia chirurgicznego, to główne zalety Oddziału Okulistyki. Potwierdzają to statystyki: rocznie na oddziale leczonych jest około 1500 pacjentów. Nasz oddział dysponuje pełną bazą diagnostycznoleczniczą. Jesteśmy w stanie wykonać większość zabiegów okulistycznych. Dokończenie na str. 8 Obraz siatkówki w OCT Kwartalnik nr 1 luty

2 Zmiana na stanowisku Arkadiusz Wawiernia Od 18 grudnia ubiegłego roku pełniącym obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Organizacji został doktor nauk ekonomicznych Arkadiusz Wawiernia. Pan Arkadiusz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania ze specjalnością finanse i rachunkowość. Jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, wydziału zamiejscowego w Zabrzu. Przez ostatnie lata pan Arkadiusz był współwłaścicielem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również zarządzał NZOZ-mi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz współautorem czterech książek z zakresu finansów. Na nowym stanowisku chciałbym poprawić kondycję finansową Szpitala i podjąć szereg działań, które doprowadzą do osiągnięcia płynności finansowej pla- cówki. Musimy zwiększyć dyscyplinę budżetową i obniżać koszty tak, aby zrównoważyć deficyt środków, których nie otrzymamy na przykład z tegorocznych kontraktów. A dodam, że kontrakt jest w tym roku niższy o około sześć procent w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to efekt drastycznych cięć środków z Narodowego Funduszu Zdrowia i coraz większej liczby świadczeniodawców na rynku. Z jednej strony zmniejszenie kontraktów, a tym samym wpływów do Szpitala, a z drugiej wzrost cen podstawowych artykułów medycznych, jak i mediów, powodują coraz trudniejszą sytuację finansową Szpitala. Bieżące problemy finansowe nie mogą jednak przesłaniać konieczności prowadzenia dalszych inwestycji. One bowiem mogą nie tylko uczynić nasz Szpital bardziej konkurencyjnym na rynku usług medycznych i tym samym wzmocnić jego pozycję w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również uczynić go bardziej przyjaznym dla pacjenta. W tym celu będziemy zwiększać wykorzystanie potencjału Szpitala, a także starać się o środki zewnętrzne mówi Arkadiusz Wawiernia. Na nowym stanowisku życzymy panu Arkadiuszowi Wawierni realizacji wszystkich zamierzonych celów. (ab) Nowa kadrowa Joanna Kuczyńska Joanna Kuczyńska od początku stycznia br. pracuje na stanowisku Kierownika Działu Służb Pracowniczych w naszym Szpitalu. Pani Joanna ukończyła w 2010 roku magisterskie Studia Zawodowe Administracji Państwowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ubiegłym roku pani Joanna ukończyła również z wyróżnieniem roczne Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Możliwość pracy na stanowisku Kierownika Działu Służb Pracowniczych to wyzwanie dla każdego kadrowca. Na bieżąco śledzę prasę i zapowiedzi zmian do obowiązujących przepisów prawa pracy. Uważam, że odrobina szczęścia, własna determinacja i ciekawość doprowadziły do tego, że dostałam swoją szansę mówi Joanna Kuczyńska, Kierownik Działu Służb Pracowniczych w naszym Szpitalu. Oprócz znajomości prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, technik motywacji oraz profesjonalizmu w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, staram się też wykazać zrozumienie dla pracowników, którzy niejednokrotnie przychodzą do działu po wsparcie. Bardzo ważne w tej pracy są takie cechy charakteru jak: empatia, komunikatywność, terminowość, umiejętności interpersonalne, umiejętności pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne dodaje pani kierownik. Przypomnijmy, że Dział Służb Pracowniczych służy pomocą pracownikom od momentu ich zatrudnienia, przez cały okres pracy, aż do rozwiązania umowy o pracę. Zajmuje się w szczególności: prowadzeniem spraw kadrowych oraz ewidencji osób, realizacją polityki kadrowej w tym gospodarowaniem etatami, a przede wszystkim nadzorowaniem przestrzegania dyscypliny pracy. Całej społeczności Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu życzę dużo optymizmu, udanej współpracy, realizacji ambitnych zamierzeń oraz satysfakcji z efektów pracy mówi Joanna Kuczyńska. 2 nr 1 luty 2012 Kwartalnik

3 Pielęgniarka chroniona jak funkcjonariusz Zgodnie z nową Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, od 1 stycznia tego roku pielęgniarki i położne są objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że za ich znieważenie grozi kara grzywny, a nawet więzienie. Ministerstwo Zdrowia uzasadniało, że ta grupa zawodowa powinna być objęta ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, ponieważ często jest narażona na agresję ze strony niektórych pacjentów. Zgodnie z Kodeksem karnym, za znieważanie pielęgniarki podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech grozi natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej. Nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej wprowadziła także zabezpieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek pracujących na podstawie umowy o pracę. Ma to związek z ustawą o działalności leczniczej, która umożliwia zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów. Zgodnie z zapisem, pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na sposób wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną, a zmiana formy zatrudnienia nie może być uzasadnieniem do zwolnienia. Zgodnie z nowymi zasadami, pielęgniarki i położne są zobowiązane, w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe, do udzielenia pomocy w każdym przypadku (gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego). Mogą odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego, niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia życia chorego. Pielęgniarki i położne mają także prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Ustawa przewiduje również, w jaki sposób pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód: w ramach umowy o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki. Dopuszczona została także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Światowy Dzień Gruźlicy 24 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy. Ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w rocznicę odkrycia prątka gruźlicy przez niemieckiego lekarza Roberta Kocha, który fakt ten ogłosił 24 marca 1882 r. Warto przy tej okazji przypomnieć, że gruźlica pozostaje nadal groźną chorobą przenoszoną drogą kropelkową. WHO szacuje, że zachorowalność na całym świecie wynosi obecnie około 150 przypadków na 100 tys. osób. Rocznie zabija ok. 1,6 miliona osób. Źródłem zakażenia prątkiem gruźlicy jest najczęściej chory prątkujący, który podczas kaszlu, kichania, mówienia wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Prąt- ki unoszą się w powietrzu, wysychają i opadają. Następnie wraz z wdychanym powietrzem dostają się do płuc, gdzie się zagnieżdżają. Rzadko do zakażenia prątkiem gruźlicy dochodzi na drodze pokarmowej przez spożycie produktów zawierających prątki (najczęściej mleko i jego przetwory). Gruźlica atakuje wszystkie narządy i tkanki ludzkiego organizmu wywołując w nich zmiany chorobowe. Najbardziej znana jest postać gruźlicy płucnej. Jednak w około 25% zakażenie rozprzestrzenia się poza płucami gruźlica pozapłucna. Wszystkim naszym pacjentom przypominamy, że w strukturach naszego Szpitala działają specjalistyczne poradnie: Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Obie poradnie zlokalizowane są przy ul. Karola Miarki 10. Kontakt: (rejestracja). J EDYNKA Kwartalnik Pacjentów i Personelu Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c. Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 12 Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklam prosimy tel./fax: , o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym, tel Druk: Mikopol, tel Telefony: centrala ; fax ; Kwartalnik nr 1 luty

4 Ratownicy na medal dr n. med. Joanna Makarska Po raz trzeci dr n. med. Joanna Makarska, specjalista medycyny ratunkowej z Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, była sędzią na VII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym. Odbywały się one w Szczyrku w dniach od 25 do 28 tycznia br. Jak co roku, wzięły w nich udział zespoły z całej Polski, jak również drużyny, które przyjechały z zagranicy. W sumie uczestniczyło w nich 61 załóg, w tym 10 zespołów zagranicznych między innymi z Ukrainy, Litwy, Grecji, Belgii i Niemiec. W zawodach brały udział także trzy zespoły z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: Stacja Pogotowia Ratunkowego Tysiąclecie, Stacja z Chorzowa oraz z Rudy Śląskiej. W czasie trwania Mistrzostw każdy z zespołów miał do wykonania pięć zadań Leśny Dziadek, Zepter, Kolejka, Kibol i Skrzat. Każde z zadań to konkretne upozorowane zdarzenie, które wymagało od zespołów podjęcia działań ratunkowych. Na przykład w zadaniu Kolejka, które odbywało się na stacji kolejki na Szyndzielnię, poszkodowanym był narciarz, który po wcześniejszym zderzeniu i upadku na stoku stracił przytomność i wymagał podjęcia działań resuscytacyjnych. Ratownicy musieli również udzielić pomocy przygniecionemu drzewem drwalowi zadanie Leśny Dziadek, które odbyło się w pięknej zimowej scenerii na przełęczy Salmopol. Moim zadaniem było przygotowanie i ocena zadania Kibol. W związku ze zbliżającym się Euro 2012 postanowiliśmy sprawdzić przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy kibicom poszkodowanym podczas meczu. Staraliśmy się stworzyć jak najbardziej realne warunki zadanie odbyło się na stadionie w Czańcu, który dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej i młodzieży z okolicznych szkół rozbrzmiał okrzykami kibiców. Wśród krzyczącego na trybunie tłumu kibiców ratownicy musieli odnaleźć i udzielić pomocy dwóm poszkodowanym nieprzytomnej, chorej na cukrzycę ciężarnej, która została potrącona i spadła ze schodów oraz oparzonemu kibicowi, któremu wybuchła w plecaku wniesiona nielegalnie na stadion raca mówi dr n. med. Joanna Makarska. Każde z zadań oceniane było oddzielnie przez zespoły sędziowskie, a punkty przyznane za prawidłowe przeprowadzone działania ratunkowe sumowano. Wygrywał zespół, któremu udało się uzyskać największą liczbę punktów. W tym roku najlepiej przygotowanym okazał się zespół Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Najlepszą załogą zagraniczną był zespół z Kijowa, który w klasyfikacji końcowej uzyskał 5 miejsce. Już po raz trzeci miałam przyjemność oceniać zespoły ratowników podczas Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i muszę przyznać, że co roku poziom uczestników jest coraz wyższy. Oprócz dobrej zabawy, zawody mają też wartość dydaktyczną. Każdego roku, poza konkurencjami, program zawiera panele naukowe, które prowadzone są przez znanych specjalistów z różnych dziedzin wyjaśnia dr Makarska. Jak co roku w Komitecie Naukowym Mistrzostw był prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada konsultant wojewódzki medycyny ratunkowej, a do wygłoszenia wykładu zaproszono między innymi prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Strojka, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Zawadzkiego, dr hab. n. med. Marka Kaweckiego. Przedstawione podczas paneli naukowych wykłady dotyczyły stanów zagrożenia życia, z którymi uczestnicy musieli sobie następnie poradzić podczas wykonywania poszczególnych zadań. Ratownicy mieli więc możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w różnych, zaskakujących sytuacjach, jak również nabycia nowej wiedzy i nowych doświadczeń, które na pewno zaprocentują w pracy zawodowej i w przyszłorocznych Mistrzostwach podsumowuje pani doktor. Opr. (ab) 4 nr 1 luty 2012 Kwartalnik

5 Będzie nowa winda Wciągu najbliższych trzech miesięcy w budynku Szpitala przy Alei Legionów zostanie zainstalowana nowa winda. Wymianie ulegnie cały dźwig szpitalny. W szpitalu przy Alei Legionów użytkowany jest obecnie zabytkowy i wysłużony dźwig. Przepisy nie pozwalają już na jego dalszą eksploatację w sposób ekonomiczny. Wymaga on zatrudnienia osoby, która go obsługuje. Ostatnie zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego spowodowały, że zaczęliśmy szukać źródeł finansowania zakupu nowego dźwigu. Tak się złożyło, że otrzymaliśmy zgodę na realizację tej inwestycji ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O te środki staraliśmy się dużo wcześniej, a ponieważ PFRON miał wolne środki na rok 2011, w związku z tym udało nam się je pozyskać. Inwestycja w połowie sfinansowana zostanie ze środków PFRON, a drugie tyle pokryje gmina Bytom wyjaśnia Damian Gaweł, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Eksploatacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Przypomnijmy, że na Alei Legionów pod koniec 2009 roku została zamontowana winda zewnętrzna (na zdjęciu obok) z poziomu podwórza na poziom parteru. Inwestycja została dofinansowana ze środków gminy Bytom. Dzięki nowej windzie zamontowanej wewnątrz budynku, sprawniejsza komunikacja będzie poprowadzona na wyższe piętra budynku. To nie koniec zmian na Alei Legionów. Szpital w najbliższym czasie otrzyma dotację na projektowanie parteru i wykonanie części jego remontu, który ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obecnie pomieszczenia te są niewykorzystane i nie przystosowane do nowych, obowiązujących kryteriów. Cała inwestycja będzie miała na celu przeniesienie Poradni Specjalistycznych (Gruźlicy i Chorób Płuc) oraz Pracowni RTG z ulicy Karola Miarki oraz Poradni Rehabilitacyjnej z ulicy Żeromskiego. Lokalizacja poradni w nowym miejscu pozwoli na ich lepszą komunikację z Oddziałem Zakaźnym i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. W najbliższym czasie będziemy mieli gotową umowę dotyczącą zaprojektowania pomieszczeń parteru i wtedy ogłosimy przetarg mówi wicedyrektor Gaweł. (ab) Nowy dział Z początkiem stycznia br. w naszym Szpitalu utworzono nowy dział Dział Organizacji Lecznictwa i Statystyki. Powstał on z połączenia działających do tej pory osobno Działów Organizacji Lecznictwa oraz Statystyki. Kierownikiem tego działu jest pani Beata Mazur. Pacjentów informujemy, że dział znajduje się obecnie w pomieszczeniach byłego Oddziału Chirurgicznego, znajdujących się w bloku nr 3 (I piętro). Podziękowania Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Organizacji naszego Szpitala Pani Barbarze Szubert Dyrekcja i Pracownicy Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Działu Służb Pracowniczych naszego Szpitala Pani Marcie Wójcik Dyrekcja i Pracownicy Kwartalnik nr 1 luty

6 Przekaż 1% dla stowarzyszenia Prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Przypominamy Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego, który wynika z zeznania rocznego, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do pomocy takim organizacjom. W szczególności zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Chirurgicznego Laparoskop, które działa przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Bytomiu. Przewodniczącym organizacji jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt. Stowarzyszenie Chirurgiczne Laparoskop jest organizacją pożytku publicznego powstałą w 1993 roku z inicjatywy ludzi nauki, personelu medycznego i przyjaciół tutejszej Kliniki. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju chirurgii i dziedzin z nią pokrewnych, między innymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych i unikalnych procedur leczniczych do codziennej praktyki. Organizacja rozpowszechnia także działalność na rzecz leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia. Dodajmy, że dzięki środkom pochodzącym ze Stowarzyszenia Laparoskop na Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej co roku trafia wysokiej klasy sprzęt medyczny. Wspieranie Stowarzyszenia stanowi więc nasze wspólne dobro, bo w ten sposób możemy podnieść komfort na oddziale. Chcąc wesprzeć Stowarzyszenie, wystarczy wskazać w zeznaniu podatkowym jego nazwę: Stowarzyszenie Chirurgiczne Laparoskop, numer KRS i kwotę maksymalnie 1% należnego podatku. Inne datki i darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia można przekazać na podane poniżej konto w ING Banku Śląskim. STOWARZYSZENIE CHIRURGICZNE LAPAROSKOP PRZY KATEDRZE I ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/BYTOM NIP TEL. FAX (32) Panu dr. n. med. Krzysztofowi Wilczkowi wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Teściowej Dyrekcja oraz Pracownicy Pani dr n. med. Ewie Herbie wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Ojca Dyrekcja oraz Pracownicy Panu lek. med. Andrzejowi Fickowi wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Siostry Dyrekcja oraz Pracownicy Pani lek. med. Iwonie Woźnicy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Teściowej Dyrekcja oraz Pracownicy 6 nr 1 luty 2012 Kwartalnik

7 INFORMATOR DLA PACJENTA Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Centrala: Izba PrzyjęĆ lub Oddziały szpitala Oddział Okulistyki Ordynator: dr n. med. Ewa Herba Sekretariat: Oddział Urologii Ordynator: dr n. med. Tomasz Lubas Sekretariat: Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Sekretariat : PoradniE WielospecjalistycznE ul. żeromskiego 7 Rejestracja tel.: Hematologiczna Reumatologii Chirurgii Ogólnej Okulistyczna Kardiologiczna Diabetologiczna Endokrynologiczna Chirurgii Onkologicznej Gastrologiczna Dział Rehabilitacji Reumatologiczna Neurologiczna Oddział Neurologii Ordynator: dr n. med. Andrzej Tomczyk tel.: Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Ordynator: dr n. med. Mirosława Cichocka Sekretariat: Oddział Laryngologii Ordynator: dr n. med. Izabela Sowińska Krzyżanowska Sekretariat: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Ordynator: dr n. med. Maria Głowacka Sekretariat: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Aleja Legionów 49 Kierownik: lek. med. Irena Turczyńska Centrala Oddział Obserwacyjno Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 1a (Neuroinfekcja) 1b (Schorzenia Wątroby i Zatrucia Pokarmowe) Aleja Legionów 49 Ordynator : dr n. med. Lucjan Kępa Centrala Klinika Chorób Wewnętrznych P.O. Ordynatora: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń Sekretariat: IVp. Sekretariat: IIp. Oddział Hematologii P.O. Ordynatora: dr hab. n. med. Ewa Ziółko Sekretariat: Poradnia Medycyny Pracy ul. Żeromskiego 7 tel UL. KAROLA MIARKI 10 Rejestracja tel.: Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci Al. LEGIONÓW 49 Rejestracja tel.: Wirusowego Zapalenia Wątroby Poradnia Chorób Zakaźnych Pracownie Pracownia USG Pracownie EEG, EMG, UDP Pracownia Endoskopowa Chirurgii Pracownia Endoskopowa Urologii Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel Pracownia RTG Pracownia Histopatologii Pracownia Prób Wysiłkowych Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Pracownia Ultrasonograficzna (Doppler) BYTOMSKIE Centrum Rehabilitacji DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. STRZELCÓW BYT. 248 A, tel Kierownik: mgr Katarzyna Borońska ZAKŁAD DIAGNOSTYKI Laboratoryjnej Kierownik: mgr Małgorzata Simla, spec. diagnostyki laboratoryjnej Tel , (kierownik) Materiał do badań pobierany jest w Punkcie Pobrań od 7.15 do Wyniki badań wydawane są w godzinach oraz Kwartalnik nr 1 luty

8 Ks. Tadeusz Paluch Wielki Post 11 Chorego. Gromadząc się lutego 2012 r. obchodziliśmy XX Światowy Dzień tego dnia o godz w naszej kaplicy, mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w intencji pacjentów i personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 1. Nasza modlitwa, przyjęcie Sakramentów Świętych było włączeniem się w postawę Chrystusa, który zawsze pochyla się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć. Otoczenie pacjentów naszego Szpitala uwagą i należytą opieką jest znakiem czułości Boga dla cierpiących, z drugiej strony przynosi duchową korzyść całej wspólnocie chrześcijańskiej, ponieważ wszystko to, co czyni się najmniejszemu z braci, czyni się samemu Chrystusowi. W tej perspektywie posługi i obecności wobec bliźniego, wkroczyliśmy w czas Wielkiego Postu, który zainaugurowaliśmy w tym roku 22 lutego, Środą Popielcową. Jest to czas wezwania dla każdego z nas, aby wołanie ewangeliczne Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię stało się faktem w życiu każdego z nas. Przed nami Wielki Post 40 dni, aby skończyć z zamykaniem się w sobie, z egoizmem, z odwracaniem się od Boga i człowieka. 40 dni aby odnaleźć naszą tożsamość bycia ŚWIĘTY- MI tu i teraz. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: każdy piątek: godz Droga Krzyżowa niedziela: godz Msza św. i Gorzkie Żale. Z darem modlitwy Ks. Tadeusz Paluch kapelan szpitalny Zabiegi okulistyczne... Dokończenie ze str. 1 Stosujemy najnowocześniejsze metody leczenia przeprowadzamy na przykład operacje zaćmy bezszwową metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych wyjaśnia dr n. med. Ewa Herba, Ordynator Oddziału Okulistyki. W styczniu br. oddział wzbogacił się o nowoczesny aparat do witrektomii tylnej, który umożliwia wykonanie operacji szklistkowo-siatkówkowych, koniecznych w przypadkach odwarstwienia siatkówki, zaawansowanych zmian cukrzycowych, czy zwyrodnieniowych, obecnych na dnie oka. Dzięki zakupowi tego aparatu, chorzy, którzy do tej pory byli odsyłani do innych ośrodków, będą leczeni u nas Badanie pajenta w biomikroskopie mówi doktor Ewa Herba. Oprócz tego na oddziale wykonywane są zabiegi przeciwjaskrowe (przetokowe, tęczówkowe i cyklodestrukcyjne), operacje zeza, w tym: skośnego, porażennego oraz chirurgia plastyczna powiek (opadanie, podwinięcie, odwinięcie, guzy i zmiany bliznowate). Jako jeden z nielicznych oddziałów w regionie wykonujemy też zabiegi w oftalmopatiach tarczycowych i operacje guzów oczodołu. Leczeni mogą być u nas pacjenci, u których zdiagnozowano zmiany zwyrodnieniowe plamki siatkówki np. związane z wiekiem o charakterze AMD. Chorym z AMD wysiękowym, po wykonaniu odpowiednich badań diagnostycznych, podawany jest w formie iniekcji wewnątrzgałkowych lek Lucentis tłumaczy pani ordynator. Dysponujemy także laserem argonowym, dzięki któremu prowadzimy terapię na przykład następstw retinopatii cukrzycowej, czy zaburzeń naczyniowych siatkówki dodaje. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Do dyspozycji pacjentów jest m.in. nowoczesny autorefraktometr, który pozwala ustalić z bardzo dużą dokładnością wadę wzroku, aparat optycznej koherentnej tomografii (OCT), umożliwiający ocenę struktury siatkówki oraz nerwu wzrokowego np. w jaskrze, a także przeprowadzenie badania odcinka przedniego gałki. Ważnym urządzeniem jest aparat ultrasonografii A i B oraz funduscamera, przeznaczona do wykonywania angiografii fluoresceinowej oraz zdjęć dna oka, co umożliwia wizualizację, ocenę postępu leczenia i archiwizację zmian dna oka u pacjentów z cukrzycą, zakrzepem naczyń siatkówki i zmianami zwyrodnieniowymi na dnie oka. Bytomski Oddział Okulistyki dysponuje 30 łóżkami. Jest to wystarczająca ilość, ponieważ dzięki nowoczesnym metodom operacyjnym możliwe jest skrócenie czasu hospitalizacji. Przy operacji zaćmy chory na oddziale przebywa zaledwie trzy dni. Pierwszego dnia jest badany, drugiego dnia przeprowadzona jest operacja i trzeciego wychodzi do domu. Jeśli chodzi o operacje zaćmy, to kolejka do planowanych operacji jest bardzo duża: pierwsze wolne terminy są dopiero na kwiecień 2014 roku. Przyjmujemy pacjentów z całej Polski wyjaśnia doktor Ewa Herba. Prowadzimy również konsultacje chorych dla innych ośrodków i oddziałów naszego Szpitala. Możemy poszczycić się też aż piętnastoma miejscami akredytacyjnymi. Obecnie mamy piętnastu rezydentów na różnym etapie szkolenia. W ostatnich sesjach egzaminacyjnych, co podkreślam z dumą, nasi rezydenci zdali egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem podsumowuje pani Ordynator. Kontakt: Sekretariat nr 1 luty 2012 Kwartalnik

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych J Grudzień EDYNKA Pożyczka dla Szpitala Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki w 2011 roku dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu J maj EDYNKA 2011 nr 2 Mamy Oddział na miarę XXI wieku Wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej od lutego br. funkcjonuje w naszym Szpitalu w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Nr 184/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakłady lecznicze 1. Szpital

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r.

Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. -Projekt- Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2012 r. w sprawie: zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu nr 186/2014 Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura Organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Termomodernizacja pełną parą

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Termomodernizacja pełną parą J listopad EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu grudzień 2010 nr 74 Termomodernizacja pełną parą Na bieżąco kontynuowana jest termomodernizacja budynków Szpitala. Na ten cel

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr X/70/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie Na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy

WYKAZ UMÓW na 2009r. - kupno usług medycznych z kim umowa zakres umowy okres trwania umowy Lp. nr umowy data zawarcia umowy 1. 91/2005 01.07.2005 grupowa Praktyja Lekarska HISTAMEDICA Piotr Paleń i Partnerzy 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 179 2. 202/05 149/2006 3. 308/06 224/06 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wponiedziałek, 23 maja br. odbyło się kolejne

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wponiedziałek, 23 maja br. odbyło się kolejne J Sierpień EDYNKA Estetycznie i ekologicznie 2011 nr 3 Termomodernizacja i wymiana dachu budynku przy Alei Legionów Dobiegły końca dwie ważne inwestycje w budynku naszego Szpitala przy Alei Legionów 49.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym.

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym. Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim z ponad 50-letnim stażem. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie usług medycznych na jak najwyższym poziomie i działanie zgodnie z misją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Remont trwa. wa, łącznie z tomografem komputerowym

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Remont trwa. wa, łącznie z tomografem komputerowym J marzec EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Do końca kwietnia br. zakończy się pierwszy etap remontu Izby Przyjęć mieszczącej się w bloku V naszego Szpitala. Pozwoli to na

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo