EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Zabiegi okulistyczne na wysokim poziomie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Zabiegi okulistyczne na wysokim poziomie"

Transkrypt

1 J Luty EDYNKA Kwartalnik Będą kolejne dotacje Wtym oraz w przyszłym roku w naszym Szpitalu będzie przeprowadzonych wiele inwestycji, które sfinansowane zostaną z dotacji Gminy Bytom. Jednym z zadań, którego realizacja jest przewidziana na 2013 rok, będzie budowa łącznika pomiędzy blokami 3, 4 i 5 oraz zagospodarowanie terenu na posesji przy ul. Żeromskiego 7. Zbudowanie łącznika będzie wiązało się ze zmianą organizacji dróg ewakuacyjnych oraz dróg dostępu straży pożarnej, a tym samym koniecznością zbudowania nowego wyjazdu od strony ulicy Prusa oraz zamontowania monitoringu bram wjazdowych od strony tej ulicy. Bramy byłyby otwierane automatycznie z portierni na wypadek pożaru czy ewakuacji. Inwestycja ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania ruchu szpitalnego. Niepołączone ze sobą budynki powodują, że pacjenci, którzy są przewożeni na blok operacyjny, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych, narażeni są na znaczny dyskomfort. Czeka nas wykonanie projektu, który będzie musiał być zaopiniowany przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, bo rozwiązania komunikacyjne na naszym terenie są dosyć nietypowe wyjaśnia Damian Gaweł, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych. Z kolei w miesiącach letnich tego roku dla poprawy bezpieczeństwa Szpitala zostanie zamontowany agregat prądotwórczy. Pieniądze pochodzą z pożyczki, którą pod koniec ubiegłego roku przyznano naszemu Szpitalowi podczas bytomskiej sesji Rady Miejskiej. Oddział Okulistyki naszego Szpitala 2012 nr 1 W Szpitalu jest już agregat, który funkcjonuje, ale nie działa on automatycznie. Jest to znaczne utrudnienie w przypadku awarii czy braku dostawy prądu. Po zamontowaniu nowego agregatu, w przypadku zaniku prądu nastąpi przełączenie na zasilanie rezerwowe, a następnie na zasilanie z agregatu wyjaśnia wicedyrektor. Szpital ma również zapewnione środki dotacji Gminy Bytom na poprawę bazy diagnostyczno-zabiegowej, a więc zakup sprzętu na poszczególne oddziały. Kwota 500 tys. zł zostanie przyznana Szpitalowi w tym roku, a o szczegółach będziemy informować na łamach Jedynki. Oprócz tego, w najbliższym czasie Szpital otrzyma 50 tys. zł dofinansowania na kolejny etap informatyzacji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach tego zadania zakupiono trzy serwery i doposażono serwerownię. Z tegorocznej dotacji zakupiony zostanie natomiast sprzęt w celu poprawienia systemu informatycznego w Szpitalu. (ab) Zabiegi okulistyczne na wysokim poziomie Wysokiej klasy specjaliści, nowoczesny sprzęt oraz szeroki zakres diagnostyki i leczenia chirurgicznego, to główne zalety Oddziału Okulistyki. Potwierdzają to statystyki: rocznie na oddziale leczonych jest około 1500 pacjentów. Nasz oddział dysponuje pełną bazą diagnostycznoleczniczą. Jesteśmy w stanie wykonać większość zabiegów okulistycznych. Dokończenie na str. 8 Obraz siatkówki w OCT Kwartalnik nr 1 luty

2 Zmiana na stanowisku Arkadiusz Wawiernia Od 18 grudnia ubiegłego roku pełniącym obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Organizacji został doktor nauk ekonomicznych Arkadiusz Wawiernia. Pan Arkadiusz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania ze specjalnością finanse i rachunkowość. Jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, wydziału zamiejscowego w Zabrzu. Przez ostatnie lata pan Arkadiusz był współwłaścicielem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również zarządzał NZOZ-mi na terenie Bytomia i Piekar Śląskich. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz współautorem czterech książek z zakresu finansów. Na nowym stanowisku chciałbym poprawić kondycję finansową Szpitala i podjąć szereg działań, które doprowadzą do osiągnięcia płynności finansowej pla- cówki. Musimy zwiększyć dyscyplinę budżetową i obniżać koszty tak, aby zrównoważyć deficyt środków, których nie otrzymamy na przykład z tegorocznych kontraktów. A dodam, że kontrakt jest w tym roku niższy o około sześć procent w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to efekt drastycznych cięć środków z Narodowego Funduszu Zdrowia i coraz większej liczby świadczeniodawców na rynku. Z jednej strony zmniejszenie kontraktów, a tym samym wpływów do Szpitala, a z drugiej wzrost cen podstawowych artykułów medycznych, jak i mediów, powodują coraz trudniejszą sytuację finansową Szpitala. Bieżące problemy finansowe nie mogą jednak przesłaniać konieczności prowadzenia dalszych inwestycji. One bowiem mogą nie tylko uczynić nasz Szpital bardziej konkurencyjnym na rynku usług medycznych i tym samym wzmocnić jego pozycję w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również uczynić go bardziej przyjaznym dla pacjenta. W tym celu będziemy zwiększać wykorzystanie potencjału Szpitala, a także starać się o środki zewnętrzne mówi Arkadiusz Wawiernia. Na nowym stanowisku życzymy panu Arkadiuszowi Wawierni realizacji wszystkich zamierzonych celów. (ab) Nowa kadrowa Joanna Kuczyńska Joanna Kuczyńska od początku stycznia br. pracuje na stanowisku Kierownika Działu Służb Pracowniczych w naszym Szpitalu. Pani Joanna ukończyła w 2010 roku magisterskie Studia Zawodowe Administracji Państwowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ubiegłym roku pani Joanna ukończyła również z wyróżnieniem roczne Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Możliwość pracy na stanowisku Kierownika Działu Służb Pracowniczych to wyzwanie dla każdego kadrowca. Na bieżąco śledzę prasę i zapowiedzi zmian do obowiązujących przepisów prawa pracy. Uważam, że odrobina szczęścia, własna determinacja i ciekawość doprowadziły do tego, że dostałam swoją szansę mówi Joanna Kuczyńska, Kierownik Działu Służb Pracowniczych w naszym Szpitalu. Oprócz znajomości prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, technik motywacji oraz profesjonalizmu w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, staram się też wykazać zrozumienie dla pracowników, którzy niejednokrotnie przychodzą do działu po wsparcie. Bardzo ważne w tej pracy są takie cechy charakteru jak: empatia, komunikatywność, terminowość, umiejętności interpersonalne, umiejętności pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne dodaje pani kierownik. Przypomnijmy, że Dział Służb Pracowniczych służy pomocą pracownikom od momentu ich zatrudnienia, przez cały okres pracy, aż do rozwiązania umowy o pracę. Zajmuje się w szczególności: prowadzeniem spraw kadrowych oraz ewidencji osób, realizacją polityki kadrowej w tym gospodarowaniem etatami, a przede wszystkim nadzorowaniem przestrzegania dyscypliny pracy. Całej społeczności Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu życzę dużo optymizmu, udanej współpracy, realizacji ambitnych zamierzeń oraz satysfakcji z efektów pracy mówi Joanna Kuczyńska. 2 nr 1 luty 2012 Kwartalnik

3 Pielęgniarka chroniona jak funkcjonariusz Zgodnie z nową Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, od 1 stycznia tego roku pielęgniarki i położne są objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że za ich znieważenie grozi kara grzywny, a nawet więzienie. Ministerstwo Zdrowia uzasadniało, że ta grupa zawodowa powinna być objęta ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, ponieważ często jest narażona na agresję ze strony niektórych pacjentów. Zgodnie z Kodeksem karnym, za znieważanie pielęgniarki podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech grozi natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej. Nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej wprowadziła także zabezpieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek pracujących na podstawie umowy o pracę. Ma to związek z ustawą o działalności leczniczej, która umożliwia zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów. Zgodnie z zapisem, pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na sposób wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną, a zmiana formy zatrudnienia nie może być uzasadnieniem do zwolnienia. Zgodnie z nowymi zasadami, pielęgniarki i położne są zobowiązane, w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe, do udzielenia pomocy w każdym przypadku (gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego). Mogą odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego, niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia życia chorego. Pielęgniarki i położne mają także prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Ustawa przewiduje również, w jaki sposób pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód: w ramach umowy o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki. Dopuszczona została także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Światowy Dzień Gruźlicy 24 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy. Ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w rocznicę odkrycia prątka gruźlicy przez niemieckiego lekarza Roberta Kocha, który fakt ten ogłosił 24 marca 1882 r. Warto przy tej okazji przypomnieć, że gruźlica pozostaje nadal groźną chorobą przenoszoną drogą kropelkową. WHO szacuje, że zachorowalność na całym świecie wynosi obecnie około 150 przypadków na 100 tys. osób. Rocznie zabija ok. 1,6 miliona osób. Źródłem zakażenia prątkiem gruźlicy jest najczęściej chory prątkujący, który podczas kaszlu, kichania, mówienia wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Prąt- ki unoszą się w powietrzu, wysychają i opadają. Następnie wraz z wdychanym powietrzem dostają się do płuc, gdzie się zagnieżdżają. Rzadko do zakażenia prątkiem gruźlicy dochodzi na drodze pokarmowej przez spożycie produktów zawierających prątki (najczęściej mleko i jego przetwory). Gruźlica atakuje wszystkie narządy i tkanki ludzkiego organizmu wywołując w nich zmiany chorobowe. Najbardziej znana jest postać gruźlicy płucnej. Jednak w około 25% zakażenie rozprzestrzenia się poza płucami gruźlica pozapłucna. Wszystkim naszym pacjentom przypominamy, że w strukturach naszego Szpitala działają specjalistyczne poradnie: Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Obie poradnie zlokalizowane są przy ul. Karola Miarki 10. Kontakt: (rejestracja). J EDYNKA Kwartalnik Pacjentów i Personelu Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c. Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 12 Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklam prosimy tel./fax: , o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym, tel Druk: Mikopol, tel Telefony: centrala ; fax ; Kwartalnik nr 1 luty

4 Ratownicy na medal dr n. med. Joanna Makarska Po raz trzeci dr n. med. Joanna Makarska, specjalista medycyny ratunkowej z Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, była sędzią na VII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym. Odbywały się one w Szczyrku w dniach od 25 do 28 tycznia br. Jak co roku, wzięły w nich udział zespoły z całej Polski, jak również drużyny, które przyjechały z zagranicy. W sumie uczestniczyło w nich 61 załóg, w tym 10 zespołów zagranicznych między innymi z Ukrainy, Litwy, Grecji, Belgii i Niemiec. W zawodach brały udział także trzy zespoły z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: Stacja Pogotowia Ratunkowego Tysiąclecie, Stacja z Chorzowa oraz z Rudy Śląskiej. W czasie trwania Mistrzostw każdy z zespołów miał do wykonania pięć zadań Leśny Dziadek, Zepter, Kolejka, Kibol i Skrzat. Każde z zadań to konkretne upozorowane zdarzenie, które wymagało od zespołów podjęcia działań ratunkowych. Na przykład w zadaniu Kolejka, które odbywało się na stacji kolejki na Szyndzielnię, poszkodowanym był narciarz, który po wcześniejszym zderzeniu i upadku na stoku stracił przytomność i wymagał podjęcia działań resuscytacyjnych. Ratownicy musieli również udzielić pomocy przygniecionemu drzewem drwalowi zadanie Leśny Dziadek, które odbyło się w pięknej zimowej scenerii na przełęczy Salmopol. Moim zadaniem było przygotowanie i ocena zadania Kibol. W związku ze zbliżającym się Euro 2012 postanowiliśmy sprawdzić przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy kibicom poszkodowanym podczas meczu. Staraliśmy się stworzyć jak najbardziej realne warunki zadanie odbyło się na stadionie w Czańcu, który dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej i młodzieży z okolicznych szkół rozbrzmiał okrzykami kibiców. Wśród krzyczącego na trybunie tłumu kibiców ratownicy musieli odnaleźć i udzielić pomocy dwóm poszkodowanym nieprzytomnej, chorej na cukrzycę ciężarnej, która została potrącona i spadła ze schodów oraz oparzonemu kibicowi, któremu wybuchła w plecaku wniesiona nielegalnie na stadion raca mówi dr n. med. Joanna Makarska. Każde z zadań oceniane było oddzielnie przez zespoły sędziowskie, a punkty przyznane za prawidłowe przeprowadzone działania ratunkowe sumowano. Wygrywał zespół, któremu udało się uzyskać największą liczbę punktów. W tym roku najlepiej przygotowanym okazał się zespół Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Najlepszą załogą zagraniczną był zespół z Kijowa, który w klasyfikacji końcowej uzyskał 5 miejsce. Już po raz trzeci miałam przyjemność oceniać zespoły ratowników podczas Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i muszę przyznać, że co roku poziom uczestników jest coraz wyższy. Oprócz dobrej zabawy, zawody mają też wartość dydaktyczną. Każdego roku, poza konkurencjami, program zawiera panele naukowe, które prowadzone są przez znanych specjalistów z różnych dziedzin wyjaśnia dr Makarska. Jak co roku w Komitecie Naukowym Mistrzostw był prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada konsultant wojewódzki medycyny ratunkowej, a do wygłoszenia wykładu zaproszono między innymi prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Strojka, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Zawadzkiego, dr hab. n. med. Marka Kaweckiego. Przedstawione podczas paneli naukowych wykłady dotyczyły stanów zagrożenia życia, z którymi uczestnicy musieli sobie następnie poradzić podczas wykonywania poszczególnych zadań. Ratownicy mieli więc możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w różnych, zaskakujących sytuacjach, jak również nabycia nowej wiedzy i nowych doświadczeń, które na pewno zaprocentują w pracy zawodowej i w przyszłorocznych Mistrzostwach podsumowuje pani doktor. Opr. (ab) 4 nr 1 luty 2012 Kwartalnik

5 Będzie nowa winda Wciągu najbliższych trzech miesięcy w budynku Szpitala przy Alei Legionów zostanie zainstalowana nowa winda. Wymianie ulegnie cały dźwig szpitalny. W szpitalu przy Alei Legionów użytkowany jest obecnie zabytkowy i wysłużony dźwig. Przepisy nie pozwalają już na jego dalszą eksploatację w sposób ekonomiczny. Wymaga on zatrudnienia osoby, która go obsługuje. Ostatnie zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego spowodowały, że zaczęliśmy szukać źródeł finansowania zakupu nowego dźwigu. Tak się złożyło, że otrzymaliśmy zgodę na realizację tej inwestycji ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O te środki staraliśmy się dużo wcześniej, a ponieważ PFRON miał wolne środki na rok 2011, w związku z tym udało nam się je pozyskać. Inwestycja w połowie sfinansowana zostanie ze środków PFRON, a drugie tyle pokryje gmina Bytom wyjaśnia Damian Gaweł, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Eksploatacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Przypomnijmy, że na Alei Legionów pod koniec 2009 roku została zamontowana winda zewnętrzna (na zdjęciu obok) z poziomu podwórza na poziom parteru. Inwestycja została dofinansowana ze środków gminy Bytom. Dzięki nowej windzie zamontowanej wewnątrz budynku, sprawniejsza komunikacja będzie poprowadzona na wyższe piętra budynku. To nie koniec zmian na Alei Legionów. Szpital w najbliższym czasie otrzyma dotację na projektowanie parteru i wykonanie części jego remontu, który ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obecnie pomieszczenia te są niewykorzystane i nie przystosowane do nowych, obowiązujących kryteriów. Cała inwestycja będzie miała na celu przeniesienie Poradni Specjalistycznych (Gruźlicy i Chorób Płuc) oraz Pracowni RTG z ulicy Karola Miarki oraz Poradni Rehabilitacyjnej z ulicy Żeromskiego. Lokalizacja poradni w nowym miejscu pozwoli na ich lepszą komunikację z Oddziałem Zakaźnym i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. W najbliższym czasie będziemy mieli gotową umowę dotyczącą zaprojektowania pomieszczeń parteru i wtedy ogłosimy przetarg mówi wicedyrektor Gaweł. (ab) Nowy dział Z początkiem stycznia br. w naszym Szpitalu utworzono nowy dział Dział Organizacji Lecznictwa i Statystyki. Powstał on z połączenia działających do tej pory osobno Działów Organizacji Lecznictwa oraz Statystyki. Kierownikiem tego działu jest pani Beata Mazur. Pacjentów informujemy, że dział znajduje się obecnie w pomieszczeniach byłego Oddziału Chirurgicznego, znajdujących się w bloku nr 3 (I piętro). Podziękowania Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Organizacji naszego Szpitala Pani Barbarze Szubert Dyrekcja i Pracownicy Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Kierownika Działu Służb Pracowniczych naszego Szpitala Pani Marcie Wójcik Dyrekcja i Pracownicy Kwartalnik nr 1 luty

6 Przekaż 1% dla stowarzyszenia Prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Przypominamy Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego, który wynika z zeznania rocznego, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do pomocy takim organizacjom. W szczególności zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Chirurgicznego Laparoskop, które działa przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Bytomiu. Przewodniczącym organizacji jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt. Stowarzyszenie Chirurgiczne Laparoskop jest organizacją pożytku publicznego powstałą w 1993 roku z inicjatywy ludzi nauki, personelu medycznego i przyjaciół tutejszej Kliniki. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju chirurgii i dziedzin z nią pokrewnych, między innymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych i unikalnych procedur leczniczych do codziennej praktyki. Organizacja rozpowszechnia także działalność na rzecz leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia. Dodajmy, że dzięki środkom pochodzącym ze Stowarzyszenia Laparoskop na Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej co roku trafia wysokiej klasy sprzęt medyczny. Wspieranie Stowarzyszenia stanowi więc nasze wspólne dobro, bo w ten sposób możemy podnieść komfort na oddziale. Chcąc wesprzeć Stowarzyszenie, wystarczy wskazać w zeznaniu podatkowym jego nazwę: Stowarzyszenie Chirurgiczne Laparoskop, numer KRS i kwotę maksymalnie 1% należnego podatku. Inne datki i darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia można przekazać na podane poniżej konto w ING Banku Śląskim. STOWARZYSZENIE CHIRURGICZNE LAPAROSKOP PRZY KATEDRZE I ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII OGÓLNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/BYTOM NIP TEL. FAX (32) Panu dr. n. med. Krzysztofowi Wilczkowi wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Teściowej Dyrekcja oraz Pracownicy Pani dr n. med. Ewie Herbie wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Ojca Dyrekcja oraz Pracownicy Panu lek. med. Andrzejowi Fickowi wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Siostry Dyrekcja oraz Pracownicy Pani lek. med. Iwonie Woźnicy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Teściowej Dyrekcja oraz Pracownicy 6 nr 1 luty 2012 Kwartalnik

7 INFORMATOR DLA PACJENTA Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Centrala: Izba PrzyjęĆ lub Oddziały szpitala Oddział Okulistyki Ordynator: dr n. med. Ewa Herba Sekretariat: Oddział Urologii Ordynator: dr n. med. Tomasz Lubas Sekretariat: Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Sekretariat : PoradniE WielospecjalistycznE ul. żeromskiego 7 Rejestracja tel.: Hematologiczna Reumatologii Chirurgii Ogólnej Okulistyczna Kardiologiczna Diabetologiczna Endokrynologiczna Chirurgii Onkologicznej Gastrologiczna Dział Rehabilitacji Reumatologiczna Neurologiczna Oddział Neurologii Ordynator: dr n. med. Andrzej Tomczyk tel.: Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Ordynator: dr n. med. Mirosława Cichocka Sekretariat: Oddział Laryngologii Ordynator: dr n. med. Izabela Sowińska Krzyżanowska Sekretariat: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Ordynator: dr n. med. Maria Głowacka Sekretariat: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Aleja Legionów 49 Kierownik: lek. med. Irena Turczyńska Centrala Oddział Obserwacyjno Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 1a (Neuroinfekcja) 1b (Schorzenia Wątroby i Zatrucia Pokarmowe) Aleja Legionów 49 Ordynator : dr n. med. Lucjan Kępa Centrala Klinika Chorób Wewnętrznych P.O. Ordynatora: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń Sekretariat: IVp. Sekretariat: IIp. Oddział Hematologii P.O. Ordynatora: dr hab. n. med. Ewa Ziółko Sekretariat: Poradnia Medycyny Pracy ul. Żeromskiego 7 tel UL. KAROLA MIARKI 10 Rejestracja tel.: Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci Al. LEGIONÓW 49 Rejestracja tel.: Wirusowego Zapalenia Wątroby Poradnia Chorób Zakaźnych Pracownie Pracownia USG Pracownie EEG, EMG, UDP Pracownia Endoskopowa Chirurgii Pracownia Endoskopowa Urologii Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel Pracownia RTG Pracownia Histopatologii Pracownia Prób Wysiłkowych Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Pracownia Ultrasonograficzna (Doppler) BYTOMSKIE Centrum Rehabilitacji DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. STRZELCÓW BYT. 248 A, tel Kierownik: mgr Katarzyna Borońska ZAKŁAD DIAGNOSTYKI Laboratoryjnej Kierownik: mgr Małgorzata Simla, spec. diagnostyki laboratoryjnej Tel , (kierownik) Materiał do badań pobierany jest w Punkcie Pobrań od 7.15 do Wyniki badań wydawane są w godzinach oraz Kwartalnik nr 1 luty

8 Ks. Tadeusz Paluch Wielki Post 11 Chorego. Gromadząc się lutego 2012 r. obchodziliśmy XX Światowy Dzień tego dnia o godz w naszej kaplicy, mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w intencji pacjentów i personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 1. Nasza modlitwa, przyjęcie Sakramentów Świętych było włączeniem się w postawę Chrystusa, który zawsze pochyla się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć. Otoczenie pacjentów naszego Szpitala uwagą i należytą opieką jest znakiem czułości Boga dla cierpiących, z drugiej strony przynosi duchową korzyść całej wspólnocie chrześcijańskiej, ponieważ wszystko to, co czyni się najmniejszemu z braci, czyni się samemu Chrystusowi. W tej perspektywie posługi i obecności wobec bliźniego, wkroczyliśmy w czas Wielkiego Postu, który zainaugurowaliśmy w tym roku 22 lutego, Środą Popielcową. Jest to czas wezwania dla każdego z nas, aby wołanie ewangeliczne Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię stało się faktem w życiu każdego z nas. Przed nami Wielki Post 40 dni, aby skończyć z zamykaniem się w sobie, z egoizmem, z odwracaniem się od Boga i człowieka. 40 dni aby odnaleźć naszą tożsamość bycia ŚWIĘTY- MI tu i teraz. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych: każdy piątek: godz Droga Krzyżowa niedziela: godz Msza św. i Gorzkie Żale. Z darem modlitwy Ks. Tadeusz Paluch kapelan szpitalny Zabiegi okulistyczne... Dokończenie ze str. 1 Stosujemy najnowocześniejsze metody leczenia przeprowadzamy na przykład operacje zaćmy bezszwową metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych wyjaśnia dr n. med. Ewa Herba, Ordynator Oddziału Okulistyki. W styczniu br. oddział wzbogacił się o nowoczesny aparat do witrektomii tylnej, który umożliwia wykonanie operacji szklistkowo-siatkówkowych, koniecznych w przypadkach odwarstwienia siatkówki, zaawansowanych zmian cukrzycowych, czy zwyrodnieniowych, obecnych na dnie oka. Dzięki zakupowi tego aparatu, chorzy, którzy do tej pory byli odsyłani do innych ośrodków, będą leczeni u nas Badanie pajenta w biomikroskopie mówi doktor Ewa Herba. Oprócz tego na oddziale wykonywane są zabiegi przeciwjaskrowe (przetokowe, tęczówkowe i cyklodestrukcyjne), operacje zeza, w tym: skośnego, porażennego oraz chirurgia plastyczna powiek (opadanie, podwinięcie, odwinięcie, guzy i zmiany bliznowate). Jako jeden z nielicznych oddziałów w regionie wykonujemy też zabiegi w oftalmopatiach tarczycowych i operacje guzów oczodołu. Leczeni mogą być u nas pacjenci, u których zdiagnozowano zmiany zwyrodnieniowe plamki siatkówki np. związane z wiekiem o charakterze AMD. Chorym z AMD wysiękowym, po wykonaniu odpowiednich badań diagnostycznych, podawany jest w formie iniekcji wewnątrzgałkowych lek Lucentis tłumaczy pani ordynator. Dysponujemy także laserem argonowym, dzięki któremu prowadzimy terapię na przykład następstw retinopatii cukrzycowej, czy zaburzeń naczyniowych siatkówki dodaje. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Do dyspozycji pacjentów jest m.in. nowoczesny autorefraktometr, który pozwala ustalić z bardzo dużą dokładnością wadę wzroku, aparat optycznej koherentnej tomografii (OCT), umożliwiający ocenę struktury siatkówki oraz nerwu wzrokowego np. w jaskrze, a także przeprowadzenie badania odcinka przedniego gałki. Ważnym urządzeniem jest aparat ultrasonografii A i B oraz funduscamera, przeznaczona do wykonywania angiografii fluoresceinowej oraz zdjęć dna oka, co umożliwia wizualizację, ocenę postępu leczenia i archiwizację zmian dna oka u pacjentów z cukrzycą, zakrzepem naczyń siatkówki i zmianami zwyrodnieniowymi na dnie oka. Bytomski Oddział Okulistyki dysponuje 30 łóżkami. Jest to wystarczająca ilość, ponieważ dzięki nowoczesnym metodom operacyjnym możliwe jest skrócenie czasu hospitalizacji. Przy operacji zaćmy chory na oddziale przebywa zaledwie trzy dni. Pierwszego dnia jest badany, drugiego dnia przeprowadzona jest operacja i trzeciego wychodzi do domu. Jeśli chodzi o operacje zaćmy, to kolejka do planowanych operacji jest bardzo duża: pierwsze wolne terminy są dopiero na kwiecień 2014 roku. Przyjmujemy pacjentów z całej Polski wyjaśnia doktor Ewa Herba. Prowadzimy również konsultacje chorych dla innych ośrodków i oddziałów naszego Szpitala. Możemy poszczycić się też aż piętnastoma miejscami akredytacyjnymi. Obecnie mamy piętnastu rezydentów na różnym etapie szkolenia. W ostatnich sesjach egzaminacyjnych, co podkreślam z dumą, nasi rezydenci zdali egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem podsumowuje pani Ordynator. Kontakt: Sekretariat nr 1 luty 2012 Kwartalnik

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych J Grudzień EDYNKA Pożyczka dla Szpitala Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki w 2011 roku dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej EDYNKA J listopad grudzień 2009 nr 68 Nowoczesny Gabinet Terapii Biologicznej Na Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji naszego Szpitala 8 grudnia br. odbyła się uroczystość oddania jedenastego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Nasz Szpital. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. w numerze: kwartalnik medyczny

Nasz Szpital. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. w numerze: kwartalnik medyczny Nasz Szpital Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w numerze: RUSZYŁA BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA: Czekają nas zmiany 20 LAT KATEDRY I KLINIKI PEDIATRII, ALERGOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Zdrowe społeczeństwo Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) sentencja Juwenalisa

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Czasopismo bezpłatne BIULETYN INFORMACYJNY Miesięcznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Rehabilitacja nowe otwarcie Remont niewykorzystanego budynku

Bardziej szczegółowo

Szpital z nowym oddziałem

Szpital z nowym oddziałem nr 1 październik 2012 MIESIĘCZNIK GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH iesięcznik Medyczek kierujemy M do naszych małych pacjentów, ich rodziców i opiekunów, a także tych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Fundacji POLSAT. lata 1996-2011

Raport Fundacji POLSAT. lata 1996-2011 Raport Fundacji POLSAT lata 1996-2011 Tak wiele dzieci cierpi każdego dnia, bez pomocy nas, dorosłych, nie mają szans na lepszy, jaśniejszy dzień w ich życiu. To dzięki Wam i Waszym otwartym sercom możemy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Biulet yn Szpit ala Miejskiego im. J. Brudzińskiego nr 16/2011 W numerze: Wstępniak s. 1 Rozwój infrastruktury s. 2-4 Dbając o jakość s. 5-6 Transplantologia s. 7-8 Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo