DETEKCJA ASPIRACYJNA DYMU DETEKTORAMI STRATOS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DETEKCJA ASPIRACYJNA DYMU DETEKTORAMI STRATOS. Quality07@onet.pl WWW.QUALITY07.COM.PL"

Transkrypt

1 DETEKCJA ASPIRACYJNA DYMU DETEKTORAMI STRATOS

2 DLACZEGO DETEKCJA ZASYSAJĄCA Masz system punktowych detektorów dymu i masz problemy z fałszywymi alarmami? Masz problem z dużym zanieczyszczeniem powietrza przez pyły? Masz problem z cyklicznymi emisjami spalin (parkingi)? Masz problem z podniesioną wilgotnością lub niską/wysoką temperaturą chronionych pomieszczeń? Masz miejsca trudno dostępne i niebezpieczne pod kątem serwisowania? Masz cenne pomieszczenia i urządzenia? Masz pomieszczenia powyżej 12m wysokości? Wszędzie tam możesz zastosować detekcję zasysającą dymu!!! Dlaczego?

3 DLACZEGO DETEKCJA ZASYSAJĄCA System zasysający można zaprogramować na każde specyficzne warunki zanieczyszczenia tła dzięki wyrafinowanym funkcjom uczenia się i rejestracji poziomu dymu w czasie oraz różnym progom alarmowym. System zasysający jest wyposażony w filtry, które przepuszczają tylko cząstki dymu, a kurz i pyły zatrzymują bez spadku swojej czułości Mają wejścia automatyki umożliwiające okresową redukcję/zmianę czułości w reakcji na sygnał manualny lub automatyczny z innych urządzeń jak czujek ruchu itp. Mogą być montowane w ogrzewanych obudowach lub poza wysoką temperaturą, a czynnik detekcyjny odporny na wilgoć i temperaturę (rurki metalowe) znajduje się w groźnym klimatycznie środowisku. Pomagają w tym grzałki powietrza i odstojniki wody. Element serwisowy czyli detektor znajduje się poza strefą groźną lub trudno dostępną, a rurki zasysające nie wymagają serwisowania w strefie groźnej bo mogą być przedmuchiwane sprężonym powietrzem zdalnie. Dzięki co najmniej 100 razy większej czułości od systemów punktowej detekcji, aktywne systemy zasysające chronią twoje cenne miejsca i urządzenia wykrywając niewidoczny dym zanim nastąpi groźny w skutkach pożar. Rurki możesz montować na dowolnej wysokości bez konieczności wchodzenia tam ponownie. Czujki punktowe mogą być stosowane tylko do 12m.

4 DLACZEGO STRATOS? Szeroka gama detektorów i akcesoriów umożliwiająca dopasowanie do każdej aplikacji. 1. Detektory naścienne ze stacjami dokującymi 2. Detektory w wersji do szaf Detektory do stref wybuchowych EX 4. Detektory z wbudowanymi wyświetlaczami LCD, TFT i możliwością programowania z klawiatury. 5. Detektory z możliwością programowania bez użycia PC i klawiatury mikroprzełączniki. 6. Zdalne wyświetlacze naścienne i do szaf Oprogramowanie integrujące SenseNET 8. Moduły Master kontrolno-integrujące 9. Detektory modułowe z portami LAN i USB 10. Opatentowane oprogramowanie ClassiFire, FDD, Detektor referencyjny 11. Wirtualna adresacja Matrix Scan 12. System automatycznego przedmuchiwania rurociągu Blow 13. Wewnętrzne monitorowane filtry dzięki czemu detektory adaptują czułość do stopnia zapełnienia filtra 14. Detektory 1, 2, 3, 4,5,6, 7 lub 8 rurowe. 15. Bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne Remote i PipeCad 16. Bogate referencje krajowe i zagraniczne 18. Krótki okres wyceny i dostawy 19. Centralny magazyn w Polsce 20. Lokalne magazyny w oddziałach hurtowni AAT 21. Wsparcie instalacyjne i projektowe 22. Standardowe filtry wewnętrzne monitorowane 23. Współpraca ze wszystkimi centralami gaszenia i detekcji pożaru 24. Najniższy współczynnik ceny do jakości gwarantowany wyrównaniem różnicy progi alarmowe w każdym detektorze. Rejestr. 20 tys. zapisów poziomu dymu.

5 Stacje dokujące, płyty montażowe, podwójne wloty i wyloty i obudowy z kluczykiem

6 Do 5 przekaźników alarmowych w standardzie Karta przekaźnikowa w detektorach Micra Karta Com dla detektora NANO 3 wejścia dowolnie programowalne 5 przekaźników alarmowych na płycie HSSD2 1.Pożar1 2.Pożar2 3. Prealarm 4.Pomocniczy Aux 5. Uszkodzenie Sieć RS485 w standardzie

7 4 monitorowane rurociągi Duży wyświetlacz LCD Każda z rur monitorowana jest osobno dzięki zamontowanym czujnikom przepływu powietrza Oraz monitorowany, wymienny filtr dzięki takiemu samemu czujnikowi

8 Głowica laserowa i wymienne filtry wewnętrzne oraz opcjonalne zewnętrzne Zakres czułości % obs/m Wykrywane cząstki µm to 10µm Kompensacja czułości w miarę zapełniania się filtra wewnętrznego

9 Q07 Dym tła, a fałszywy alarm Z Classifire minimalizujemy ryzyko fałszywych alarmów oraz braku reakcji sytemu na alarmy właściwe Normalny dym tła Kierunek przyrostu ilości dymu na skali detektora próg alarmu 1 Normalny dym tła Powiększony o dym z pożaru Zwiększony dym tła aktywacja sztywnego progu alarmowego próg alarmu 1 próg alarmu 1 Fałszywy alarm

10 Wyjątkowe funkcje programowe ClassiFire Opatentowana Sztuczna inteligencja kontrolująca wszystkie aspekty systemu w celu osiągnięcia maksymalnej, a zarazem bezpiecznej czułości eliminując zmiany w otoczeniu czyli tle środowiska detekcji oparta o statystyczne eliminowanie zjawisk skrajnych, a skupieniu się na średnich. Umożliwia to stałe utrzymywanie progów przesuwających się zgodnie ze zmianami poziomu zanieczyszczenia tła. 1. Inteligentne dostosowanie czułości do zmiennych poziomów tła w dzień i w noc z możliwością rozpoznania, czy wystąpiły warunki charakterystyczne dla pory dziennej lub nocnej. 2. Inteligentne rozpoznanie dnia tygodnia pracy od dnia wolnego np. weekendu. 3. Inteligentne zmiany progów w stosunku do zadymiania tła, czyli stałej czułość układu w długich okresach czasu tj. w odcinkach miesięcznych lub rocznych.

11 Wyjątkowe funkcje programowe

12 Wyjątkowe funkcje programowe Detektor referencyjny

13 Wyjątkowe funkcje programowe MatriX Scan

14 Wyjątkowe funkcje programowe LDD 3D - Laser Dust Discrimination Cyfrowe, oparte o statystyczną analizę ilościową dymu oprogramowanie wspomagające minimalizację fałszywych alarmów od zjawisk dymopodobnych statystycznie nieistotnych. Funkcja ta oparta jest o pulsujący, a nie stały cykl świecenia lasera w głowicy. Laser analizuje powietrze w komorze w 2 cyklach na sekundę po 15 milisekund pobierając po 50 odczytów rozproszenia się światła na cząstkach znajdujących się w komorze pomiarowej głowicy. Tak pobrane 50 odczytów jest uśredniane, a wartości, które odbiegają znacząco od średniej są odrzucane jako nieistotne. W ten sposób pojedyncze cząstki zanieczyszczeń są ignorowane i nie generują fałszywych alarmów. Gdyby laser analizował powietrze w komorze w sposób ciągły to każde najmniejsze odbicie się światła od cząstek dymu i kurzu brane by było za zjawisko alarmowe. Proces analizy związany z funkcji LDD powoduje stępienie szybkości reakcji detektora na dym, ale znacząco obniża ilość fałszywych alarmów. Nie zaleca się włączania tej funkcji w pomieszczeniach czystych jak np. serwerownie. Natomiast zaleca się stosować ją tam gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczące.

15 Wyjątkowe funkcje programowe ClassiFire Override - Tłumienie Classifire Funkcja ta umożliwia redukcję czułości detektora przez zmienę ustawień sztucznej inteligencji ClassFire o zadaną wartość procentową. Tłumienie zaczyna się po aktywacji jednego z wejść alarmowych dostępnych w detektorze. Może to być przycisk, sygnał z zewnętrznego urządzenia np. czujki ruchu itp. Dzięki tej funkcji możemy uniezależnić się od czynników generujących dym w sposób przewidywalny takich jak: generatory, wózki widłowe, odkurzacze przemysłowe, a nawet palacze gdyż mogą oni specjalnym przyciskiem aktywować tę funkcję. Tłumienie trwa albo do rozwarcia wejścia alarmowego lub 15 min po jednorazowym zwarciu. Tak więc nie ma ryzyka, że po włączeniu tłumienia detektor pozostanie w stanie zredukowanej czułości. W detektorze NANO możliwe jest redukowanie czułości o 50%, a w pozostałych detektorach do wartości 99 procent. Do detektora wprowadzamy wartość, która wynika z pomiaru przyrostu dymu od danego czynnika. Odczyt jest możliwy on-line lub z rejestru 20 tys. zapisów jakim dysponuje każdy z detektorów Stratos.

16 Wyjątkowe funkcje programowe Tryb oszczędności energii Dzięki temu trybowi w detektorach Stratos można wydłużyć czas pracy wentylatora. Normalnie wentylator pracuje na poziomie 80% maksymalnej mocy w każdym z możliwych 1-16 poziomach pracy. Przy włączeniu trybu oszczędności energii wentylator po ustabilizowaniu się poziomu dymu tła może zwalniać do 50% swojej mocy dla zadanego 1 z 16 poziomów pracy. Niemniej przy wykryciu najmniejszych skoków dymu zasysanie dochodzi do 100% wydajności, a po ustabilizowaniu się sytuacji wraca ponownie do pracy normalnej 80% i dalej do 50% mocy. Trybu tego nie poleca się do obiektów czystych i wymagajacych ekstremalnie szybkiej reakcji detektora. Tryb ten najczęściej stosujemy w klasie czułości C np. w halach wysokiego składowania itp. gdzie mamy długie orurowanie i wentylatory wymagają zwiększenia szybkości dla zachowania wymaganego czasu transporu. Poza tym tryb ten możemy stosować w innych obiektach gdzie mamy krótkie orurowanie i system nie pracuje na granicznych czasach transportu powietrza.

17 Wyjątkowe funkcje programowe SenseNET

18 Detektor z wyświetlaczem LCD i możliwością programowania z klawiatury z polskim oprogramowaniem

19 Poziom dymu Szybkość reakcji Czujki jonizacyjne lub wielosensorowe Czujki termiczne Laserowa detekcja zasysająca Stratos Kabel termiczny HSSD2 i Micra NANO Czas

20 Dobór detektora Kod STRATOS Opis Długość rurociągu Powierzchnia ochrony Kanały detekcji Maks. długość 1 nitki Czujniki przepływu dla każdej nitki Programator Progi alarmowe Przekaźniki Cert. EN54 Cert. Vds Cert. FM Karta sieciowa Q07-MC Multichannel z 1-8 modułami m 8x700 m x100 TAK TAK 4x8 4x TAK Q07-H-CM HSSD2 z modułem kontrolnym 250m 2000 m TAK TAK 4 10 TAK TAK TAK TAK Q07-H HSSD2 250m 2000 m TAK TAK / NIE 4 5 TAK TAK TAK TAK Q07-Micra 100 (REL)1 Micra m 1400 m2 100 NIE 4 2/5* TAK TAK TAK TAK Q07-Micra 25 (REL) 2 Micra 25 50m 700 m NIE 4 2/5* TAK NIE TAK TAK Q07-EX Stratos-Ex 50m 700 m NIE 4 2 ATEX ATEX ATEX TAK Q07-Nano (COM) 3 Nano 50m 700 m TAK/NIE* * 4 3 TAK NIE NIE TAK 3

21 CERTYFIKATY I POCHODZENIE UE 2014 Multichannel

22 Łatwa konfiguracja rurociągu Projektowanie 2 i 3D- z obrysem pomieszczeń Symulacja pożaru Kosztorysowanie Specyfikacja materiałowa Drukowanie Kreator projektu Moduł - Fire Dynamics Simulator Import podkładów z pliku DXF Harmonogram nawiertów Średnice zasięgu detekcji

23 Łatwa konfiguracja ustawień serwis i diagnostyka 20 tys. zdarzeń w oddzielny rejestrze do monitorowania poziomy dymu Podgląd na żywo poziomu dymu i progów alarmowych Programowanie przez PC i z klawiatury Rejestr zdarzeń alarmowych i uszkodzeń Diagnostyka uszkodzeń Tryb serwisowy

24 Topologia rurociągu Tube fed through hollow floor Tube mounted on wall or ceiling Direct mounted on ventilated EDP cabinets Direct mounted on electrical cabinets w/o ventilation Monitorowanie pomieszczeń Monitorowanie szaf

25 Typowe zastosowania Kontenery telecom. Serwerownie Pomieszczenia UPS Stacje rozdzielcze Galerie i Muzea Hale produkcyjne Laboratoria Hale i magazyny Szyby windowe Komory trafo Sufity podwieszane Podłogi podniesione Pociągi Biura Więzienia Chłodnie Silosy

26 Fabryki

27 Orurowanie Rury ABS -3m Rury PCV -2m Rury 25 i 27 mm Rury czerwone i białe, szare Kapilary płaskie i stożkowate Certyfikat CPD EN-54

28 Orurowanie ABS

29 Inne obiekty referencyjne Sortownie śmieci Remondis 15 detektorów HSSD2 Serwerownia Varion w Warszawie 1HSSD2 + RDU Katedra w Pelplinie 1 detektor HSSD2

30 Q07 Wybrane obiekty referencyjne przemysłowe w Polsce Serwerownie ENEA Serwerownie PGNIG Serwerownie PKP Trafo KGHM Głogów Trafo Tauron Rafineria PKN-Orlen Celsa- Huta Ostrowiec Zakłady korporacji BUNGE Fabryka Saint-Gobain Sortownie śmieci Remondis Suszarnie biomasy Mobruk SGL Carbon Group zakład w Nowym Sączu

31 Inne obiekty referencyjne

AGC Systems. 1. Zasada działania. Strona 1

AGC Systems. 1. Zasada działania. Strona 1 Spis treści 1. Zasada działania... 1 2. Budowa detektora VESDA... 4 3. Zastosowanie urządzenia... 7 4. Rodzaje detektorów... 8 VESDA LaserPLUS... 8 VESDA LaserSCANNER... 8 VESDA LaserCOMPACT... 9 VESDA

Bardziej szczegółowo

Zasysające czujki dymu serii 420 W niektórych specjalnych warunkach niezbędne jest bardzo wczesne wykrywanie

Zasysające czujki dymu serii 420 W niektórych specjalnych warunkach niezbędne jest bardzo wczesne wykrywanie Zasysające czujki dymu serii 420 W niektórych specjalnych warunkach niezbędne jest bardzo wczesne wykrywanie 2 Zasysające czujki dymu: niezawodna inwestycja Aktywna ochrona inwestycji przy użyciu systemu

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY FAST GMBH INTER GLOBAL Sp. z o.o. Ul. Bielska 914, 43-378 Rybarzowice koło BIELSKA-BIAŁEJ Tel: 033

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

JABLOTRON 100. katalog produktów

JABLOTRON 100. katalog produktów JABLOTRON 100 katalog produktów Spis treści Centrale sterujące i komunikatory 4 Urządzenia przewodowe dla magistrali BUS 6 Moduły dostępu BUS 6 Czujniki BUS 8 Ochrona wewnątrz obiektu BUS 8 Ochrona obwodowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex. Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie.

Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex. Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie. Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie. Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex Zwiększenie wydajności przy

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

przetworniki ethernetowe temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i CO 2

przetworniki ethernetowe temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i CO 2 Monitoring temperatury, wilgotności, ciśnienia atm., przez sieć ethernet przetworniki ethernetowe temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i z wejściami dwustanowymi i wyjściami przekaźnikowymi

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze)

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze) SPIS TREŚCI 9 12 Pompy ciepła MSHRT (wodapowietrze) 13 19 Pompy ciepła HiWarm (wodapowietrze) Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. 3

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE

URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE URZĄDZENIA DOMOWE // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDE POMIESZCZENIE MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia WEDŁUG firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie zerową emisją

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!

Wykrywanie iskier, gaszenie iskier! Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa sygnał

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania v.1.3v2d 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Kamery standardowe...4 2.1 Wstęp...4 2.2 Podział kamer rodzina UltraView-xxx :...4 UVC-XP3-HR-P...4

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH Międzynarodowe Targi Instalacyjne 22-25 kwietnia 2008, Poznań BLISKO 550 WYSTAWCÓW Z 19 KRAJÓW LIDERZY BRANŻY INSTALACYJNEJ PONAD 16 000m² POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ BOGATY

Bardziej szczegółowo

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart

Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Osuszanie chłodnicze: PoleStar Smart Zanieczyszczenie sprężonego powietrza Poważny problem w przemysłowych procesach produkcyjnych Sprężone powietrze to podstawowe źródło energii w większości przemysłowych

Bardziej szczegółowo