PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa zamówienia: Modernizacja budynku NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: Wałbrzych ul. Broniewskiego III. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: Nazwa: Roboty renowacyjne Kod: Nazwa: Roboty budowlane Kod: Nazwa: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. Kod: Nazwa: Usługi architektoniczne w zakresu obiektów budowlanych IV. Nazwa zamawiającego i adres: NZOZ "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA" L. Masłowska-Szczęsny, P. Burka, P. Niezgoda Spółka Jawna Wałbrzych ul. Broniewskiego V. Imię i nazwisko osób opracowujących program: Grzegorz Grzelak VI. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: A. strona tytułowa B. część opisowa programu C. część informacyjna programu Data: Zatwierdzam:

2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia B. C z ę ś ć o p i s o w a 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu Budynek NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA położony jest w zabudowie dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Broniewskiego Teren objęty pracami jest położony na działkach nr 15/59, 15/60 w obrębie Piaskowa Góra. Obiekt szkieletowy zrealizowany w technologii wielkopłytowej. Częściowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne przekryte stropodachem wentylowanym. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Konstrukcja budynku: - fundamenty betonowe zbrojone; - ściany piwnic betonowe, ściany konstrukcyjne wewnętrzne żelbetowe i ceglane, ściany zewnętrzne wielowarstwowe ; - ścianki działowe z cegły dziurawki; - stropy żelbetowe wielkopłytowe; - stropodach z płyt korytkowych wentylowany kryty papą. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, teleinformatyczną. Powierzchnia zabudowy budynku: 303,10 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 528,18 m 2 w tym: podpiwniczenie: 26,00 m 2 parter: 251,77 m 2 piętro: 250,41 m 2 Kubatura budynku: 2450,00 m 3 Modernizacja dotyczy pomieszczeń parteru i piętra, stropodachu wentylowanego oraz urządzeń węzła cieplnego zlokalizowanego w podpiwniczeniu a także instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. 2

3 1.2. Zakres prac objętych zamówieniem a) sporządzenie inwentaryzacji techniczno - budowlanych w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych; b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót na wykonanie modernizacji obiektu; c) wykonanie wersji elektronicznej w/w opracowań ( pliki w formacie PDF ); d) uzyskanie do projektów budowlanych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do otrzymania przez zamawiającego pozwolenia na budowę; e) wykonanie prac budowlanych polegających na: - częściowym wyburzeniu ścianek działowych oraz częściowym wyburzeniu wewnętrznych ścian konstrukcyjnych, wbudowaniu projektowanych ścianek działowych oraz nadproży; - demontażu istniejących posadzek w głównych ciągach komunikacyjnych, w modernizowanych pomieszczeniach i na klatkach schodowych oraz wykonanie nowych; - wyburzeniu zbędnych kanałów wentylacyjnych oraz wykonaniu wentylacji w nowoprojektowanych pomieszczeniach; - modernizacji istniejących węzłów sanitarnych wraz z montażem armatury; - wbudowaniu sufitów podwieszonych lub napinanych w hollu głównym oraz salach terapeutycznych i pomieszczeniu socjalnym; - modernizacji pomieszczenia serwerowni; - modernizacji i przebudowie pomieszczenia wiatrołapu; - wykonaniu stanowisk rejestracji pacjentów ( lada ); - demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego; - wykonaniu termomodernizacji istniejącego stropodachu i wymianie istniejącego pokrycia dachowego wraz z montażem kolektorów słonecznych; - demontażu instalacji wody ciepłej oraz wykonaniu nowoprojektowanej instalacji wody ciepłej z jednoczesnym wykonaniem instalacji systemu solarnego; - montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej w gabinetach; - demontażu istniejących balustrad schodowych oraz montażu nowoprojektowanych; 3

4 - dostosowaniu istniejących instalacji ( elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teleinformatycznej ) do stanu nowoprojektowanego Zestawienie adaptowanych pomieszczeń wraz z określeniem funkcji planowanej oraz z zakresem wykonywanych robót. Pomieszczenia parteru: - pomieszczenia 1.1 wiatrołap, 1.2 poczekalnia i 1.3. recepcja adaptowane pomieszczenia uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 i 12 cm oraz częściowym wyburzeniu ściany konstrukcyjnej ryglowej gr. 14 cm. W pomieszczeniach planuje się wykonać posadzkę z płytek antypoślizgowych gress po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. Sufit podwieszany lub sufit napinany na całej powierzchni projektowanych pomieszczeń. Ścianka działowa wiatrołapu z profili PCV lub aluminiowych systemowa przeszklona wraz z automatycznymi drzwiami przesuwanymi. Drzwi zewnętrzne wiatrołapu do wymiany na drzwi PCV o szerokości skrzydła 100 cm. Lada recepcji z płyt MDF okleinowanych; - pomieszczenie 1.5 wc pacjentów modernizacja istniejących pomieszczeń, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wymiana armatury i urządzeń; - pomieszczenie 1.6 poczekalnia - wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 i 12 cm oraz częściowym wyburzeniu ściany konstrukcyjnej ryglowej gr. 14 cm. W pomieszczeniach planuje się wykonać posadzkę z płytek antypoślizgowych gress po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico; - pomieszczenie 1.7 i 1.8 gabinet lekarski wbudowanie drzwi wewnętrznych - drewnianych pełnych, okleinowanych o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową, o izolacyjności akustycznej 37 db z listwą opadającą akustyczną, ościeżnice regulowane ; - pomieszczenie 1.9 wc personelu adaptacja istniejącego pomieszczenia gospodarczego. Posadzka z płytek ceramicznych, ściany wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05 m; - pomieszczenia 1.11 pomieszczenie socjalne, 1.12 pomieszczenie socjalne - adaptowane pomieszczenia uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 cm oraz demontażu istniejącej armatury sanitarnej. Ścianka działowa z płyt gipsowo kartonowych na konstrukcji z profili stalowych zimnogiętych gr. min 10 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej. W pomieszczeniach planuje się wykonać podłogę z paneli podłogowych bezklejowych po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. Sufit podwieszany lub sufit napinany na całej powierzchni projektowanych pomieszczeń; - pomieszczenie 1.13 pracownia komputerowa - adaptowane pomieszczenie uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 cm oraz demontażu istniejącej armatury sanitarnej. W pomieszczeniach planuje się wykonać podłogę z paneli podłogowych bezklejowych po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico; 4

5 - pomieszczenie 1.14 serwerownia adaptacja i przebudowa istniejącego pomieszczenia - wykonanie ścianki działowej GKF o odporności ogniowej EI30. Wykonanie podłogi PCV antyelektrostatycznej po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. Przewiduje się montaż drzwi antywłamaniowych lub żaluzji anntywłamaniowej; - pomieszczenia 1.10 klatka schodowa, 1.16 klatka schodowa - planuje się wykonać okładzinę schodów i posadzki z płytek antypoślizgowych gress po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. Istniejące balustrady do demontażu oraz wbudowanie nowych balustrad schodowych ze stali kwasoodpornej. Pomieszczenia piętra: - pomieszczenia 2.2, 2.3, 2.10 i komunikacja i poczekalnia adaptowane pomieszczenia uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 i 12 cm oraz częściowym wyburzeniu ściany konstrukcyjnej ryglowej gr. 14 cm. W pomieszczeniach planuje się wykonać posadzkę z płytek antypoślizgowych gress po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico; - pomieszczenie 2.17 wc pacjentów modernizacja istniejących pomieszczeń, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wymiana armatury i urządzeń; - pomieszczenia 2.1 i 2.19 klatki schodowe - planuje się wykonać okładzinę schodów i posadzki z płytek antypoślizgowych gress po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. Istniejące balustrady do demontażu oraz wbudowanie nowych balustrad schodowych ze stali kwasoodpornej. - pomieszczenie 2.11 pomieszczenie socjalne - adaptowane pomieszczenia uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 i 12 cm. Ścianka działowa z płyt gipsowo kartonowych na konstrukcji z profili stalowych zimnogiętych gr. min 10 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej. W ściance działowej wykonać luksferowe naświetle pod sufitem. W pomieszczeniach planuje się wykonać podłogę z płytek gress po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. - pomieszczenie 2.20 sala terapeutyczna - adaptowane pomieszczenie uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 cm oraz demontażu istniejącej armatury sanitarnej. W pomieszczeniach planuje się wykonać podłogę z paneli podłogowych bezklejowych po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico. Sufit podwieszany lub sufit napinany na całej powierzchni projektowanego pomieszczenia; - pomieszczenie 2.21 sala terapeutyczna - adaptowane pomieszczenie uzyskuje się poprzez wyburzenie istniejących ścianek działowych gr. 6 cm oraz demontażu istniejącej armatury sanitarnej. W pomieszczeniach planuje się wykonać podłogę z paneli podłogowych bezklejowych po demontażu istniejącej posadzki z płyt lastico; - pomieszczenia gabinety psychologa i lekarski wbudowanie drzwi wewnętrznych - drewnianych pełnych, okleinowanych o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową, o izolacyjności akustycznej 37 db z listwą opadającą akustyczną, ościeżnice regulowane ; 5

6 Modernizacja ma na celu poprawę jakości świadczonych usług medycznych, usprawnienie komunikacji w obrębie przychodni oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów. Termomodernizacja stropodachu, przebudowa instalacji centralnego, proekologiczna instalacja solarna oraz wymiana instalacji ciepłej wody wpłyną na znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej na cele grzewcze. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej: a) Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych) b) Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: - koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalnoużytkowego, - projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, - projekty wykonawcze. c) Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego. I tak: - do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji, - Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, - Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów wykonawczych. d) Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach: - koncepcję programowo-przestrzenną - projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę) - projekty wykonawcze - inne opracowania 6

7 e) Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 15 dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. f) Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to obowiązujące prawo. g) Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą w dyspozycji Zamawiającego Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy: a) Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecze budowy; b) prace budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie opieki zdrowotnej; c) ze względu na funkcjonowanie przychodni przewidywane wykonywanie części prac po godz. 15 oraz w dni wolne od pracy przychodni ( soboty i niedziele ); d) realizowanie robót zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem robót; e) wykonanie prowizorycznych wydzieleń rejonu prowadzenia robót Wymagania dotyczące architektury: a) posadzki w ciągach komunikacyjnych - gres na klej, właściwości; nasiąkliwość max. 0,1 (wg normy PN EN 99),wytrzymałość na zginanie 45 MPa, twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max. 130 wg normy PN EN 102),odporny na działanie środków chemicznych, skuteczność antypoślizgowa R9( wg normy DIN 51130); b) drzwi wewnętrzne - drewniane pełne, okleinowane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 db z listwą opadającą akustyczną, ościeżnice regulowane; 2.4. Wymagania dotyczące instalacji: a) instalacja elektryczna w projektowanych pomieszczeniach powinna być podtynkowa lub wtykowa, w całości powinna być instalacją krytą lub prowadzoną na specjalnych konstrukcjach w zamkniętych przestrzeniach technicznych.oświetlenie sztuczne sufitowe. Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną powinny posiadać instalację ochronną przed porażeniem; b) instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur i kształtek miedzianych połączonych przez lutowanie miękkie spoiwem typu F SW. Podłączenia grzejników do instalacji co za pomocą rur miedzianych. Grzejniki panelowe dwupłytowe powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od lica ściany wykończonej. Odcinki instalacji c.o izolować 7

8 izolacją termiczną typu THERMAFLEX. Przejścia rur miedzianych przez ściany konstrukcyjne, stropy należy montować w rurach ochronnych; c) instalację teleinformatyczną przeznaczoną do przebudowy rozprowadzić w korytach montażowych lub drabinkach metalowych w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi. Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na budowy, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8

9 B. C z ę ś ć informacyjna 1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia: - ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U Nr 156, poz z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 202, poz. 2072), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 213, poz. 1567), - ustawa o odpadach z dn r. (tekst jednolity Dz. U Nr 39, poz. 251), - ustawa z dn r. prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U Nr 25, poz. 150), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), - Polskie Normy wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. ( Dz. U Nr 109, poz. 1156), norma PN EN 99, norma PN EN 100, norma PN EN 101, norma PN EN 102, norma DIN 51130, norma EN 660, norma EN 685, norma PN EN , norma EN 1815, norma EN 1081, norma EN 13964, - a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 9

10 - wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Polskie Normy mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, - obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ. 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Stanowi załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych stanowiące załącznik do programu. - rysunki stanu istniejącego obiektu oraz planowanego zakresu modernizacji; - kopia mapy zasadniczej; - kopia mapy ewidencyjnej; - wypisy z rejestru gruntów. 10

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU TUNELU KOMUNIKACYJNEGO I CZEPRNI POWIETRZA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo