Zdaniem internauty: Czy przemoc w polityce ma sens? Przypadek Brunona K.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdaniem internauty: Czy przemoc w polityce ma sens? Przypadek Brunona K."

Transkrypt

1 Daniel Mider, Marek Garlicki Zdaniem internauty: Czy przemoc w polityce ma sens? Przypadek Brunona K. Szokujące doniesienia medialne na temat aresztowania pracownika Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Brunona K. i postawienia mu zarzutów planowania zamachu na najważniejsze osoby w państwie wywołały wśród internautów reakcje inne, niż można się tego spodziewać. Zamiast głosów przerażenia, oburzenia czy potępienia dla zamachowca w Internecie, pod artykułami pojawiały się nieprzystające do sytuacji żarty, a także głosy sympatii i poparcia. Przytoczmy kilka z nich 1 : Kim jest? Bohaterem jest! [beblok] Trzeba przyznać że fantazji gościowi nie brakuje [42wawa] Bruno, sercem jesteśmy z Tobą. Trzymaj się [stalowy_jez]. Jednocześnie zaczęły pojawiać się głosy nader krytyczne wobec ekipy rządzącej: Jaki kraj, jaka władza, taki... zamach :))))) [red.kris] To chyba ABW dostarczało mu materiałów wybuchowych [domektomek] Pismaki ale macie FANTAZJE, te władze nie zasługują nawet na zamach, bo o niczym nie decydują, wykonują tylko polecenia. Celowa prowokacja układu rzadzącego, wykorzystujace służby panstwowe do ochydzenia polakom państwa narodowego, patriotyzmu, sprawiedliwości społecznej [pedersdorfer] Indicator w przeprowadzonym w dniach listopada 2012 roku badaniu metodą ankiet online (CAWI) na próbie 245 dorosłych internautów postanowił sprawdzić, jak Brunona K. i zarzucane mu czyny w istocie oceniają internauci. Doboru badanych dokonano z panelu internetowego Inetpanel.pl. 1 Cytowane wypowiedzi internautów pochodzą z: apa, Brunon K. - kim jest człowiek, który planował zamach na władze Polski, , w: Brunon_K kim_jest_czlowiek ktory_planowal_zamach.html?v=1&obxx= &order=najfajniejsze&p age=1#opinions, dostęp: listopad

2 Na wulkanie? Alarmująco negatywne wobec państwa polskiego i rządu wypowiedzi internautów jako reakcja na doniesienia o próbie udaremnionego zamachu, skłoniły do zadania pytań o stan wzajemnych relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem. Nastroje społeczne są, zdaniem internautów, mocno krytyczne wobec rządu. Blisko trzy czwarte z nich (72,7 proc.) wskazało, że w ich opinii atmosfera jest negatywna. Zaledwie co czwarty z badanych optymistycznie ocenia nastroje społeczne (20,4 proc.). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nastroje społeczne zostały relatywnie najbardziej pozytywnie ocenione przez respondentów deklarujących poglądy centrowe. Trochę bardziej negatywnie sytuacja przedstawia się w grupie osób o poglądach lewicowych. Jednak najbardziej negatywnie nastroje społeczeństwa wobec rządu oceniają respondenci zaliczający swoje poglądy do prawicowych. Wykres 1. Rozkład odpowiedzi internautów na pytanie: Zastanów się i oceń, jakie Twoim zdaniem są obecnie nastroje polskiego społeczeństwa wobec rządu? (-5 oznaczało zdecydowanie negatywne, a +5 zdecydowanie pozytywne) 1,2 12,7 15,9 21,2 15,1 7,8 6,9 4,9 7,8 5,7 0,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Prawica 5,7 22,9 20,0 22,9 8,6 5,7 2,9 8,6 2,9 Centrum 11,6 16,3 18,6 4,7 2,3 Lewica 6,7 18,7 16,0 12,0 6,7 13,3 8,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2

3 Obraz nastrojów społecznych dopełniają odpowiedzi na pytanie o przyjazność państwa polskiego wobec obywateli. Blisko dwie trzecie respondentów (60,4 proc.) uważa, że państwo polskie jest raczej nieprzyjazne lub zdecydowanie nieprzyjazne. Zaledwie co siódmy z badanych (14,3 proc.) wskazał, że jest ono nam przychylne. Również jakość funkcjonowania polskiej demokracji jest oceniana krytycznie: ponad połowa respondentów (58 proc.) wskazała, że działa ona raczej lub zdecydowanie źle, a tylko co piąty z badanych jest zdania, że polska demokracja funkcjonuje poprawnie (21,2 proc.). Warto zwrócić uwagę, że ocena jakości funkcjonowania polskiej demokracji przedstawia się nieco odmiennie wśród grup deklarujących inne poglądy polityczne. Osoby o poglądach prawicowych mają stosunek nieco bardziej negatywny (62,9 proc. ocenia ją źle, a tylko 17,1 proc. dobrze) niż respondenci o poglądach lewicowych (52 proc. ocenia ją źle, a 25,3 proc. dobrze). Jakość funkcjonowania polskiej demokracji została najlepiej oceniona przez osoby deklarujące poglądy centrowe (41,9 proc. oceniło ją dobrze, a 39,5 proc. źle). Wykres 2. Rozkład odpowiedzi internautów na pytanie: Jak oceniasz jakość funkcjonowania polskiej demokracji? 22,0 35,9 20,8 19,2 2,0 zdecydowanie źle raczej źle ani źle, ani dobrze raczej dobrze zdecydowanie dobrze 0% 20% 40% 60% 80% 100% Co więcej, doniesienia medialne o zatrzymaniu Brunona K. i udaremnieniu zamachu nie wpłynęły na poprawę zaufania do rządu. Prawie trzy czwarte respondentów stwierdziło, że ich stosunek do rządu się nie zmienił (73,5 proc.). W przypadku co piątego badanego (21,2 proc.) zaufanie do władzy zmalało, a tylko jeden na dwudziestu uznał, że wydarzenia związane z udaremnieniem zamachu zwiększyły jego zaufanie do rządu (5,3 proc.). W kwestii zaufania do rządu widać także różnice pomiędzy osobami deklarującymi inne poglądy polityczne. Wśród osób o poglądach prawicowych co czwarty (25,7 proc.) deklaruje, że zaufanie zmalało, a nikt nie z tej grupy nie stwierdził, że zaufanie wzrosło. 3

4 W przypadku respondentów o poglądach lewicowych tylko co ósmy (13,3 proc.) twierdzi, że zaufanie zmalało, a prawie co dziesiąty ( proc.) uważa, że jednak wzrosło. Bohater? Wariat? Fanatyk? Zadaliśmy internautom pytanie, co w ich opinii - motywowało Brunona K. do podjęcia zarzucanych mu działań. Respondenci wybierali spośród następujących, potencjalnych powodów: choroby psychicznej, fanatyzmu, troski o losy Polski, chęci uzyskania rozgłosu, problemów osobistych lub inspiracji polskich albo zagranicznych służb specjalnych. Mogli też wpisać powody spoza podanej listy. Internauci pozostają zgodni, co do głównego motywu działania Brunona K. Uważają, iż był nim fanatyzm. Wskazała go na pierwszym miejscu ponad jedna trzecia badanych (35,9 proc.), a na drugim - więcej niż jedna czwarta (28,2 proc.). Zaledwie co siódmy respondent zdecydowanie wykluczył ten motyw. Ponad połowa internautów uznała, że bodźcem działania Brunona K. może być choroba psychiczna. Na jednym z trzech pierwszych miejsc wskazała ten powód ponad połowa respondentów (55,89 proc.), ale tylko co czwarty badany uznał tę przyczynę za najważniejszą (to jest na miejscu pierwszym). Ponad jedna czwarta zapytanych (27,3 proc.) odrzuciła zdecydowanie myśl, jakoby zaburzenia psychiczne mogły być podstawą działań niedoszłego zamachowca. Blisko połowa respondentów (46,5 proc.) zdecydowanie wyklucza pogląd, jakoby Brunon K. działał powodowany troską o losy kraju. Jednakże istnieje grupa, która nie odmawia mu takiej motywacji. Niestety jest ona stosunkowo liczna. Na pierwszym miejscu jako motywację Brunona K. troskę o losy kraju wskazało 12,2 proc. badanych, a na drugim - 11,4 proc. W komentarzach internautów przewijał się także wątek prowokacji służb specjalnych. Nieco ponad połowa respondentów uznała, że scenariusz, w którym Brunon K. miałby być inspirowany przez polskie służby specjalne jest nieprawdopodobny (53,5 proc. odrzuciło ten pomysł). Za jeszcze mniej prawdopodobną została uznana inspiracja zagranicznych służb specjalnych (79,6 proc. internautów odrzuciło tę wersję). Jako ciekawostkę można przytoczyć, że ci internauci, którzy wskazali na działania zagranicznych służb specjalnych, najczęściej wymieniali Rosję jako inspiratora próby zamachu. Stosunkowo często wskazywano też (na dalszych miejscach rankingu powodów) problemy osobiste - rodzinne lub zawodowe - Brunona K. jako rzeczywisty powód jego działań. Blisko dwie trzecie respondentów (61,2 proc.) umieszczało ten powód na dalszych miejscach rankingu. Ponad dwie trzecie badanych (69,4 proc.) uznało, iż Brunon K. działał motywowany chęcią rozgłosu, wskazując ten motyw na miejscach od pierwszego do piątego. 4

5 Wykres 3. Rozkład odpowiedzi internautów na pytanie: Chcieliśmy się teraz skupić na osobie Brunona K. Jak uważasz, co motywowało go do podjęcia próby zamachu? Ogólna liczba wskazań Wskazania na 1. miejscu Wskazania w procentach (%) 10,4 19,6 14,0 61,2 15,9 69,4 22,9 53,5 42,1 85,3 21,1 46,5 36,0 72,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Zamach na rząd? A cóż to nas obchodzi? Rozważając przyczyny pojawiania się licznych, niepokojących komentarzy internautów sympatyzujących z Brunonem K. zapytaliśmy respondentów o ich stosunek do zarzucanego Brunonowi K. czynu. Respondenci udzielając odpowiedzi używali jedenastostopniowej skali, gdzie -5 oznaczało, że stosunek respondenta do planowanego (jak donoszą media) czynu jest zdecydowanie negatywny, 0 (zero) oznaczało, że stosunek ten jest neutralny, a +5 rozumiane było jako stosunek zdecydowanie pozytywny. Niemal połowa zapytanych potępiła (oceny od -5 do -1) zarzucany Brunonowi K. czyn (49 proc.), w tym blisko jedna trzecia (28,6 proc.) uczyniła to jednoznacznie (oznaczając -5 na skali). Zwracają uwagę i niepokoją dwie pozostałe grupy: obojętnych (33 proc.) oraz sprzyjających idei zamachu (18 proc.). Te dwa ostatnie wyniki można interpretować w kategoriach artefaktu badawczego lub negatywnego (a ściślej - wrogiego) nastawienia do rządzących. Warto zwrócić uwagę na niewielką nadreprezentację zwolenników prawicy (od 5

6 centroprawicy do skrajnej prawicy) wśród pozytywnie oceniających usiłowanie zamachu (20,5 proc., podczas gdy dla ogółu liczba ta wynosiła tylko 14,3 proc.). Zastanawia większa niż wśród oceniających negatywnie lub pozytywnie ideę zamachu liczba negatywnie oceniających demokrację wśród obojętnych wobec niego. Funkcjonowanie polskiej demokracji jako raczej złe lub zdecydowanie złe ocenia aż 66,7 proc. obojętnych. Wśród potępiających zamach lub popierających go liczba ta nieco tylko przekracza 50 proc. Znaczna liczba obojętnych wobec tego wydarzenia może oczywiście wynikać z powściągliwości i dojrzałości politycznej badanych, niechęci do wypowiadania się na temat, o którym jeszcze niewiele wiadomo. Może jednak również być oznaką początków delegitymizacji polskiego systemu politycznego. Internauci a przemoc w polityce Internauci w znakomitej większości potępiają przemoc jako sposób wywierania wpływu na politykę. Ponad trzy czwarte z nich, to jest 78,8 proc. wskazało, że jej użycie jest niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia. Ponadto, co czwarty z badanych (26,1 proc.) uznał, że użycie przemocy nie może być uzasadnione w jakimkolwiek przypadku. Blisko trzy czwarte respondentów (73,9 proc.) nie wierzy, aby przemoc mogła być skutecznym środkiem oddziaływania na politykę. Potępienie przemocy - choć wyraźne - nie jest jednoznaczne. Co dziesiąty z respondentów (11,6 proc.) uważa, że może być ona jednak skutecznym narzędziem w sferze polityki. Zwraca uwagę także istnienie niewielkiej grupy niezdecydowanych 14,3 proc. waha się pomiędzy aprobatą, a potępieniem przemocy. W nielicznych przypadkach internauci uznają jednak przemoc za dopuszczalną: przeciwko okupantowi (58,8 proc.), przeciwko grupie ekstremistycznej odpowiedzialnej za działania z użyciem przemocy (48,2 proc.) lub przeciwko każdemu, kto stosuje przemoc (42,4 proc.). Uzyskane wyniki nie świadczą o rewolucyjnych, skrajnych nastrojach, jednakże niejednoznaczne potępienie przemocy może budzić pewien niepokój, szczególnie gdy zestawimy ten fakt z innymi, uzyskanymi w badaniu wynikami. Więcej bezpieczeństwa mniej wolności Niepokojące mogą być także odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytanie o prawdopodobieństwo tego, czy na skutek wydarzeń związanych z Brunonem K. podjęte zostaną decyzje o rozszerzeniu zakresu i możliwości inwigilacji obywateli. Prawie połowa badanych (47,7 proc.) uważa, że tak się stanie, a co dziesiąty respondent jest o tym przekonany (10,6 proc. odpowiedzi zdecydowanie tak ). Mniej niż jedna czwarta respondentów sądzi, że inwigilacja obywateli raczej nie wzrośnie (22 proc.). Niewielu całkowicie odrzuca tę myśl (1,6 proc. dla odpowiedzi zdecydowanie nie ). Wydaje się, że 6

7 poglądy polityczne nie mają większego wpływu na zdanie internautów w tej kwestii, jednakże wśród respondentów o poglądach prawicowych odsetek osób sądzących, że inwigilacja obywateli wzrośnie jest nieco wyższy (51,4 proc.), a tych, którzy uważają, że tak się nie stanie trochę niższy (20 proc.). Najbardziej optymistyczni są respondenci deklarujący poglądy centrowe, jednak i w tym przypadku przeważa grupa twierdząca, że inwigilacja obywateli zostanie rozszerzona (46,5 proc. na tak a 34,9 proc. na nie ). * * * Przeprowadzone badania nie pretendują do miana wyroczni o nastrojach w polskim społeczeństwie, ale daje się z nich wyciągnąć całkiem solidny, pouczający wniosek. Analizowane wyniki trudno rozpatrywać w kategoriach żartu czy przekory internautów. Za krytycznymi, często gorszącymi i szokującymi wypowiedziami kryje się niezadowolenie z funkcjonowania elit politycznych i podejmowanych przez nich decyzji, żal do władzy i strach przed nią. A może nawet - groźba. W dniach listopada 2012 r. Centrum Badań Marketingowych INDICATOR przeprowadziło badanie CAWI (Computer Assisted Web Interviews wywiady kwestionariuszowe online) Zdaniem Internauty na próbie N=245 dorosłych Polaków. 7

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi

pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej i Michała Pawlęgi Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga Korekta językowa: Marzena Lizurej Publikacja dofinansowana przez Fundację im. Stefana Batorego oraz

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w czasach zmiany.

Prawo autorskie w czasach zmiany. Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz Alek Tarkowski Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW

Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW Warszawa, czerwiec 2010 BS/91/2010 POMOC OFIAROM POWODZI I POSTULOWANE SPOSOBY ZWALCZANIA JEJ SKUTKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa kształcenia ogólnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewa Bartnik Krzysztof Konarzewski Alina Kowalczykowa Zbigniew Marciniak Tomasz Merta Podstawa programowa kształcenia ogólnego Projekt

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2010 BS/133/2010 CZAS WOLNY POLAKÓW

Warszawa, październik 2010 BS/133/2010 CZAS WOLNY POLAKÓW Warszawa, październik 2010 BS/133/2010 CZAS WOLNY POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Anna Wojciechowska-Nowak

Anna Wojciechowska-Nowak Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Anna Wojciechowska-Nowak Warszawa 2012 FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo