Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE"

Transkrypt

1 XV Konferencja KIKE Serock Ochrona odgromowa i przed mgr inż. Marek Sekściński przepięciami obiektów budowalnych Marek Sekściński, RST sp.j. ; Krzysztof Sidor, DIOMARSp. z o.o. 1

2 Program prezentacji Analiza źródeł zagrożeń, wymagania normatywne Strefowa koncepcja ochrony: strefy ochrony odgromowej, połączenia wewnątrz i na granicy stref typy ograniczników przepięć Ochrona odgromowa urządzeń na dachach budynków: pola antenowe, urządzenia radiokomunikacyjne itp. Ochrona pomieszczeń technicznych: serwerownie, sieci Ethernet, centra nadzoru i sterowania 2

3 DZISIEJSZA TECHNIKA TO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE I KABLE

4 DZISIEJSZE URZĄDZENIA TO TECHNIKA CYFROWA

5 Czy warto się zabezpieczać? Diody stabilizujące W, mj ,1 0,01 0,001 0,0001 Diody mikrofalowe Układy scalone Tranzystory małej mocy Diody przełączające Tranzystory mocy Diody prostownicze ( Si) Lampy elektronowe Odporność elementów elektronicznych na działanie impulsów elektromagnetycznych (W energia uszkodzenia elementów) 5

6 Zagrożenie impulsem elektromagnetycznym Nieprawidłowa obsługa 23,0 % Kradzież 7,9 % Przyczyna nieustalona 24,3 % Pożar 4,8 % Woda 4,1 % Wiatr 0,8 % Przepięcia 35,5 % Procentowy rozkład strat finansowych niemieckich firm ubezpieczeniowych na pokrycie strat finansowych w urządzeniach elektronicznych w roku

7 Wprowadzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 53. ust. 2. Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. ( ) 184 ust. 3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać: ( ) 2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, 7

8 Wprowadzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmiana ( r.) r 8

9 Wprowadzenie Znaczenie norm dla skutecznej ochrony odgromowej, a zwłaszcza ochrony przed przepięciami obiektów naziemnych, wyposażonych w niskonapięciowe instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne, jest zasadnicze. Wprowadzona do PN seria norm PN-EN (opublikowana w języku polskim w latach ) jest oparta na naukowo potwierdzonych teoriach i wynikach eksperymentów, przy uwzględnieniu międzynarodowych ekspertyz i wyników badań. Została ona umieszczona w wykazie nowej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. warunków technicznych dla obiektów budowlanych z dn , które weszło w życie z dniem Seria norm PN-EN jest wynikiem restrukturyzacji zastąpionych i wycofanych norm: PN-IEC 61024, PN-IEC A1, PN-IEC 61312, IEC i IEC

10 Wprowadzenie Terminologia i objaśnienia - Piorunowy impuls elektromagnetyczny LEMP - elektromagnetyczny efekt prądu pioruna, który obejmuje udary przewodzone oraz promieniowane efekty impulsowego pola elektromagnetycznego. - Strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa, w której zostało określone piorunowe środowisko elektromagnetyczne. - Komponent ryzyka R X - ryzyko częściowe zależne od źródła i typu uszkodzenia. - Poziom ochrony odgromowej LPL - liczba przyporządkowana zestawowi maksymalnych i minimalnych parametrów projektowych prądu piorunowego, które mogą być przekroczone z określonym dla nich prawdopodobieństwem. - Klasa LPS - liczba służąca klasyfikacji LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej (LPL), dla którego jest ona przeznaczona. - System środków ochrony odgromowej (LPMS) - kompletny układ środków ochrony urządzeń wewnętrznych przed LEMP. - Skoordynowany układ SPD - zestaw SPD właściwie wybrany, skoordynowany i zainstalowany w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia awarii elektrycznych i elektronicznych urządzeń. 10

11 PN-EN Zasady ogólne Cel i zakres przedstawienie terminologii i objaśnień wykorzystywanych w serii norm PN-EN charakterystyka wyładowań atmosferycznych i unormowanych parametrów prądu pioruna przedstawienie poziomów ochrony odgromowej LPL przedstawienie zasad oraz środków ochrony odgromowej 11

12 PN-EN Zarządzanie ryzykiem Cel i zakres przedstawienie zasad szacowania ryzyka szkód powodowanych przez piorunowe wyładowania doziemne w obiektach budowlanych wyjaśnienie pojęć zarządzania ryzykiem, zasady grupowania komponentów, procedur szacowania komponentów ryzyka dla obiektów procedura oszacowania ryzyka i grupowania jego komponentów pozwala dokonać oceny potrzeby stosowania i ewentualnego wyboru właściwych środków ochrony do zaadoptowania w celu redukcji tego ryzyka do dopuszczalnej jego granicy lub poniżej tej granicy. 12

13 PN-EN Uszkodzenie fizyczne i zagrożenie życia Cel i zakres Wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami fizycznymi za pomocą LPS oraz ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w pobliżu urządzenia: projektowanie, wykonanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS w obiektach o dowolnej wysokości obejmujące: - zasady projektowania instalacji odgromowych - wymagania dla elementów LPS - zalecenia dotyczące obiektów specjalnych (np. zagrożonych wybuchem) - zasady projektowania instalacji uziemiających 13

14 PN-EN Urządzenia elektryczne i elektroniczne wewnątrz budynku Cel i zakres Projektowanie, wykonanie, utrzymanie, sprawdzanie i testowanie systemu środków ochrony (LPM) przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego LEMP na urządzenia elektryczne i elektroniczne wewnątrz obiektu, w celu redukcji ryzyka trwałych szkód pod wpływem piorunowych impulsów elektromagnetycznych. Opisuje środki redukcji uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych - dotyczące obiektu - dotyczące instalacji i urządzeń w obiekcie 14

15 Źródła zagrożeń [A] 100 ka 80 ka Zagrożenia udarowe w instalacjach elektrycznych 60 ka 50 ka 40 ka 10/350 µs 20 ka 8/20 µs 20 µs 200 µs 350 µs 600 µs 800 µs 1000 µs t [µs] 15

16 Źródła zagrożeń S1 bezpośrednie wyładowanie w obiekt S3 wyładowanie w linie zewnętrzne I p I p /2 I p /2 S2 wyładowanie pobliskie LEMP S4 wyładowanie w pobliżu linii zewnętrznych LEMP

17 Witkowice, Gnojnica Dolna, gm. Ropczyce. Piorun uderzył w antenę satelitarną NIKT WE WSI NIE MA PIORUNOCHRONU 17

18 Źródła zagrożeń Klasyfikacja źródeł zagrożenia związanego z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych S1 Źródło bezpośrednie wyładowanie w obiekt Skutki przeniknięcie częściowego prądu pioruna do instalacji wewnętrznych: wskutek wyładowania w urządzenia znajdujące się na dachu (układy antenowe, oświetlenia, klimatyzacji); poprzez przeskoki iskrowe do urządzeń i okablowania umieszczonego w zbyt bliskich odległościach od zwodów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej; przez system uziemiający; indukowanie się przepięć wskutek oddziaływania silnego pola LEMP w bezpośrednim sąsiedztwie kanału pioruna S2 wyładowanie w pobliżu obiektu indukowanie się przepięć w okablowaniu wewnętrznym wskutek oddziaływania LEMP sprzężenia galwaniczne poprzez system uziemiający w przypadku wyładowań w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wzrost potencjału ziemi S3 S4 bezpośrednie wyładowanie w linie zewnętrzną wyładowanie w pobliżu linii zewnętrznej przeniknięcie częściowego prądu pioruna do instalacji wewnętrznych połączonych z linią zewnętrzną przeniknięcie do instalacji wewnętrznych przepięć indukowanych w linii zewnętrznej wskutek oddziaływania LEMP 18

19 Zagrożenie elektromagnetyczne instalacji wyładowanie atmosferyczne instalacja odgromowa E, H 4 U1 s > d 1 U3 CA pętla prądowa 2 U2 3 połączenia wyrównawcze instalacja uziemiająca 19

20 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zadaniem zewnętrznej instalacji odgromowej LPS (ang. Lightning Protection System) jest ochrona obiektu budowlanego przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna poprzez: przechwycenie doziemnego wyładowania atmosferycznego za pomocą układu zwodów, bezpieczne odprowadzenie prądu pioruna za pomocą przewodów odprowadzających, rozproszenie prądu pioruna w ziemi za pomocą układu uziomów. 20

21 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Właściwie zaprojektowany układ zwodów to: -odpowiednia kombinacja zwodów pionowych, zwodów poziomych wysokich i zwodów poziomych niskich tworzących strefy ochronne LPZ pokrywające powierzchnię obiektu, -specjalna troska o punkty eksponowane, narożniki i krawędzie, urządzenia znajdujące się na dachach (anteny, klimatyzatory, itp.) -wykorzystanie przewodzących elementów konstrukcji budynku jako naturalnych zwodów pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań minimalnych - metody projektowania układu zwodów: toczącej się kuli, kąta ochronnego, oczkowa 21

22 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metody projektowania układu zwodów Metoda kąta ochronnego Zwód pionowy Kąt ochronny Siatka zwodów Metoda toczącej się kuli h 1 h2 α1 α2 Metoda oczkowa Przewody odprowadzając e R Tocząca się kula System uziomów 22

23 Parametr Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Parametry instalacji odgromowej wg klas LPS Klasa LPS (poziom LPL) I II III IV Promień toczącej się kuli r (m) Wymiar siatki tworzonej przez zwody poziome w(m) Kąt osłonowy α (w funkcji wysokości H zwodu pionowego względem płaszczyzny odniesienia) α LPZ 0 A H α LPL I LPL II LPL III LPL IV LPZ 0 B s Hm 23

24 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metoda toczącej się kuli Możliwa jest do stosowania w każdym przypadku. Jest to metoda najbardziej dokładna, oparta na założeniach modelu elektrogeometrycznego. Strefy ochronne wyznaczane są poprzez przetaczanie po obiekcie wirtualnej kuli o promieniu R zależnym od klasy LPS Zwody powinny być rozmieszczone w taki sposób aby przetaczana kula stykała się jedynie z instalacją LPS. LPZ 0 A LPZ 0 B R 24

25 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metoda toczącej się kuli Strefy chronione wg metody toczącej się kuli; układ trójwymiarowy kilku obiektów, z powierzchnia styku obiektu z kulą, 2 zwód, r - promień toczącej się kuli zależny od poziomu ochrony. - miejsca styku (z) wymagają ochrony za pomocą zwodów - brak kontaktu poddawanej ochronie przestrzeni z kulą, przy istnieniu zwodów oznacza, że przestrzeń ta jest chroniona, 25

26 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metoda toczącej się kuli Strefy chronione wg metody toczącej się kuli: a) układ dwu obiektów (wysokiego i niskiego), b) układ zwodów poziomych na dachu; 1 obiekt, 2 zwód, 3 obszar chroniony, H wysokość obiektu, h 1 wysokość zwodu od dachu, d odległość między zwodami, r - promień toczącej się kuli zależny od poziomu ochrony, p - głębokość wnikania kuli między zwodami. p = r [r 2 (0,5d) 2 ] 0,5 p - głębokość wnikania kuli między zwodami. 26

27 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metoda kąta ochronnego h t A α Stosowana w przypadku budynków o prostych kształtach lub do wyznaczenia stref ochronnych tworzonych przez zwody pionowe. Strefy LPZ 0B wyznaczane są na podstawie wartości kątów ochronnych zależnych od klasy LPS i wysokości zwodu względem rozpatrywanej płaszczyzny odniesienia. W praktyce metoda ta wykorzystywana jest najczęściej przy projektowaniu zwodów pionowych (w postaci iglic i masztów odgromowych) do ochrony pojedynczych urządzeń. α 1 α 2 h 1 h 1 B O C h h 2 27

28 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metoda toczącej się kuli vs. metoda kąta ochronnego Obszar zawyżony w metodzie kąta ochronnego LPZ 0 A R Zwód pionowy H α Obszar nie uwzględniony w metodzie kąta ochronnego LPZ 0 B 28

29 Zewnętrzna ochrona odgromowa Zwody odgromowe Metoda oczkowa Stosowana jest najczęściej do ochrony budynków z dachami płaskimi. Jest to metoda najmniej dokładna. W przypadku stosowania metody oczkowej instalacja odgromowa wymaga często uzupełnienia o dodatkowe zwody pionowe do ochrony urządzeń znajdujących się na dachu budynku. Maksymalny wymiar oka siatki zwodów zależny jest od klasy LPS. W przypadku stosowania metody oczkowej podwyższenie zwodów poziomych zwiększa skuteczność instalacji odgromowej. Zwody pionowe do ochrony urządzeń na dachu Wymiar oka siatki zwodów wg klasy LPS Odstęp między przewodami odprowadzającymi wg klasy LPS Uziom otokowy Minimalny wymiar oka siatki Klasa LPS (poziom LPL) Typowe odległości [m x m] I 5 x 5 II 10 x 10 III 15 x 15 IV 20 x 20 29

30 Zewnętrzna ochrona odgromowa Przewody odprowadzające Przewody odprowadzające Przewody odprowadzające powinny być projektowane w taki sposób, aby: zapewnić kilka równoległych dróg przepływu prądu pioruna do ziemi, ich długość była jak najkrótsza, zachować bezpieczne odstępy izolacyjne od istniejących instalacji. Przewodów odprowadzających powinno być zawsze co najmniej dwa. Wyjątek stanowi izolowana instalacja odgromowa w postaci zwodów umieszczonych na oddzielnych masztach w takim przypadku wymagany jest przynajmniej jeden przewód odprowadzający dla każdego masztu. 30

31 Zewnętrzna ochrona odgromowa Przewody odprowadzające Zalecane maksymalne odległości między przewodami odprowadzającymi Klasa LPS (poziom LPL) Typowe odległości [m] I 10 II 10 III 15 IV 20 31

32 Zewnętrzna ochrona odgromowa Instalacja uziemiająca Uziemienie, jako element instalacji odgromowej ma za zadanie rozproszenie w ziemi prądu pioruna odprowadzonego z instalacji odgromowej (LPS). Typy uziemień wg PN-EN : uziom typu A układ uziomów poziomych i/lub pionowych przyłączonych do każdego przewodu odprowadzającego LPS uziom typu B uziom otokowy ułożony na zewnątrz obiektu lub uziom fundamentowy 32

33 Zewnętrzna ochrona odgromowa Instalacja uziemiająca Uziom typu A Długość każdego uziomu od podstawy przewodów odprowadzających zależna jest od rezystywności gruntu i klasy instalacji odgromowej powinna być równa: l 1 -dla uziomów poziomych 0,5 l 1 -dla uziomów pionowych Minimalne długości l 1 można pominąć, jeżeli uzyskana rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 10 Ω. l 1 m Klasa I Klasa II 10 Klasa 0 0 III - IV rezystywność gruntu ρ Ωm 33

34 Zewnętrzna ochrona odgromowa Instalacja uziemiająca Uziom typu B W przypadku uziomu otokowego lub fundamentowego, średni promień r e powierzchnizajmowanejprzezuziomniepowinienbyćmniejszyniżwartośćl 1. r e l 1 r e Jeżelir e <l 1 uziomnależyrozszerzyćododatkoweuziomypionowelubpoziome o długościach odpowiednio (l 1 r e )/2 dla uziomów pionowych i (l 1 r e )dlauziomówpoziomych. 34

35 Zewnętrzna ochrona odgromowa Wykorzystanie uziomu fundamentowego Typowe połączenie prętów zbrojeniowych za pomocą drutu wiązałkowego wyprowadzenie do GSW lub LPS taśma stalowa (uziom sztuczny) zbrojenie fundamentu (uziom naturalny) Taśma stalowa jako sztuczny uziom fundamentowy 35

36 Zewnętrzna ochrona odgromowa Uziemienie urządzeń sieci szerokopasmowej Ograniczniki przepięć Uziemienie, R 5Ω P E 36

37 Wewnętrzna ochrona odgromowa Środki ochrony wewnętrznej Dotyczące obiektu : System (LPM) środków ochrony przed LEMP do stosowania indywidualnego lub w układzie kombinowanym składający się z : - uziemienia i połączeń wyrównawczych (bezpośrednich i dokonywanych za pomocą ograniczników przepięć SPD); - ekranów magnetycznych ; - trasowania obwodów ; Dotyczące urządzeń : - ogranicznik przepięć SPD w różnych miejscach wzdłuż linii zasilającej ( i ew. przesyłu danych) i na jej końcu; - ekrany magnetyczne kabli i przewodów. - układ skoordynowanych SPD w instalacjach. 37

38 Wewnętrzna ochrona odgromowa Środki ochrony wewnętrznej Podstawowe środki ochrony (LPM) 1) Uziemienia i połączenia wyrównawcze: - układ uziemień + sieć połączeń wyrównawczych Przykład: każda wchodząca do obiektu liniapowinna być na wejściu do obiektu połączona bezpośrednio lub za pomocą odpowiedniego SPD 2) Ekranowanie magnetyczne i trasowanie obwodów (linii): - ażurowe ekrany przestrzenne; -ekranowanie wewnętrznych linii (ekranowanie przewodów, kanały kablowe ) ; - ekranowanie linii zewnętrznych wprowadzanych do obiektu; - trasowanie linii (obwodów) wewnętrznych (unikanie pętli indukcyjnych i redukcja przepięć wewnątrz obiektu. 3) Układ urządzeń do ograniczania przepięć(system SPD): - ograniczanie przepięć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu (układ skoordynowanych SPD). 38

39 Wewnętrzna ochrona odgromowa Środki ochrony wewnętrznej Instalacje elektryczne GSW Główna Szyna Wyrównawcza PE zasilanie 230/400 V 50 Hz sieć komputerowa linie telefoniczne Woda Instalacje techniczne iskiernik Instalacja oidgromowa Gaz M Ochrona katodowa Ogrzewanie Uziom fundamentowy 39

40 Wewnętrzna ochrona odgromowa Środki ochrony wewnętrznej GSW GŁÓWNA Szyna Wyrównawcza MER Main Equipotentailisation Rail LSW Lokalna Szyna Wyrównawcza LER Local Equipotentailisation Rail Zewnętrzny LPS Zasilanie elektroenergetyczne Linie telekomunikacyjne, alarmowe LSW (LER) Pierścień wyrównawczy GSW (MER) LSW (LER) ZOP złącze ochrony przepięciowej Przewodzące instalacje (np. wodociąg, kanalizacja 40

41 Poprawne i niepoprawne połączenia wyrównawcze a) WRONG equipotentialization (bonding) AC supply b) BETTER equipotentialization (bonding) AC supply wires box wires box apparatus racks apparatus racks elevated floor elevate d floor equipotentializatio n (bonding) bars c) BEST apparatus racks AC supply box pewność połączeń, zapobieganie rezonansom elevated floor equipotentializati on grid multipoin t bonding

42 Wewnętrzna ochrona odgromowa Instalacje wyrównania potencjałów 42

43 Wewnętrzna ochrona odgromowa Instalacje wyrównania potencjałów 43

44 Wewnętrzna ochrona odgromowa Instalacje wyrównania potencjałów woj. lubelskie RTCN Piaski 44

45 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ optymalne rozwiązanie problemu ochrony odgromowej i przepięciowej w obiektach budowlanych 45

46 PN-EN Zasady ogólne ochrony Koncepcja strefowej ochronyprzedstawiona w serii norm PN-EN zakłada podział obiektu na strefy ochrony odgromowej (LPZ, ang. lightning protection zone), które można zdefiniować jako: LPZ0 A strefanazewnątrzobiektu, w której występuje zagrożenie bezpośredniego wyładowania atmosferycznego oraz oddziaływanie całkowitego prądu pioruna i całkowitego pola magnetycznego; LPZ0 B strefanazewnątrzobiektu,w której nie występuje zagrożenie wyładowania bezpośredniego ale możliwe jest oddziaływanie częściowego prądu pioruna lub prądów indukowanych oraz całkowitego pola magnetycznego; LPZ1 N strefy wewnątrz obiektu,w których nie występuje zagrożenie wyładowania bezpośredniego, ale możliwe jest oddziaływanie ograniczonego prądu pioruna lub prądów indukowanych oraz całkowitego lub stłumionego pola magnetycznego. 46

47 PN-EN Zasady ogólne ochrony Podział obiektu na strefy LPZ LPS SPD 1 Typ 1 LPZ 0 A 2 Typ 2 Linie zewnętrzne napowietrzne LPZ 0 B 2 3 Typ 3 3 LPZ 1 RG 1 RL LPZ < 5 m Linie zewnętrzne kablowe RG rozdzielnica główna RL rozdzielnica lokalna 47

48 Typy ograniczników przepięć Nazwa Ogranicznik przepięć typu 1 (B) Ogranicznik przepięć typu 2 (C) Ogranicznik przepięć typu 3 (D) Przeznaczenie Ochrona przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego (wyrównywanie potencjałów w budynkach) oraz wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi, przepięciami łączeniowymi wszelkiego rodzaju, przepięciami przepuszczonymi przez ograniczniki przepięć klasy I Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi indukowanymi i łączeniowymi. Miejsce montażu Miejsce wprowadzania instalacji do obiektu budowlanego posiadającego instalację odgromową (złącze, skrzynka obok złącza, rozdzielnica główna) Rozgałęzienia instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym, rozdzielnica główna, rozdzielnica oddziałowa, tablica rozdzielcza Gniazda wtykowe lub puszki w instalacji oraz bezpośrednio w urządzeniach 48

49 OCHRONA ZASILANIA NN Rozdzielnia Główna Rozdzielnica Piętrowa Odbiorniki końcowe Transformator L1 L2 L3 PEN kwh L1 L2 L3 N PE Instalacja odgromowa GSW 1.stopień ochrony 2. stopień ochrony LSW 3. stopień ochrony Napięcie znamionowe Układ sieci TN-C-S Kategoria instalacji 6000 V 230 / 400 V WYMAGANY POZIOM WYTRZYMAŁOŚCI UDAROWEJ URZĄDZEŃ W DANEJ KATEGORII INSTALACJI 4000 V GSW - Główna Szyna Wyrównawcza LSW - Lokalna Marek Szyna Sekściński, Wyrównawcza RST sp.j.; Krzysztof Sidor, DIOMAR Sp. z o.o V IV III II I 230 V 1500 V przy nap. faz. 230 V 800 V przy nap. faz. 150 V 500 V przy nap. faz. 100 V 380 V przy nap. faz. 50 V Sygnalizacja uszkodzenia 49

50 Wysoki obiekt biurowy z podziałem na strefy ochrony odgromowej LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ O A LPZ 3 min. 10 m SPD II LSW min. 10 m SPD II LSW min. 5 m SPD III LPZ 3 Centrum obliczeniowe ZK / RG min. 10 m SPD I GSW/GSU SPD II min. 5 m LSW SPD III LPZ 3 Serwerownia

51 Koordynacja ograniczników przepięć Typ 2 Typ 3 OGRANICZNIK TYPU 3 <5m urządzenie końcowe >5m do montażu w puszkach urządzenie końcowe OGRANICZNIK TYPU 3 >5m urządzenie końcowe Typ 1+2 montaż na szynie <5m z PP BCD U p < 1.0 kv (max 10m) urządzenie końcowe >5m OGRANICZNIK TYPU 3 urządzenie końcowe ja ko wtyczka gniazdka 51

52 Długość przewodów ma znaczenie!!! L1 L2 L3 N PE Usp=1,5kV U SP obowiązkowe połączenie Ul=1,5kV U L 5 m s opcjonalnie PE 52

53 Długość przewodów przyłączeniowych Uwaga na spadek napięcia!!! 0,5m U poł1 L U cał U ogr U ogr U cał 0,5m U poł2 Główna szyna wyrównawcza Główna szyna wyrównawcza Dodatkowa szyna ochrona 53

54 Ochrona odgromowa instalacji SAT/TV s > d α s Okablowanie (ekranowane) d odstęp bezpieczny wg PN-IEC :2001 α kąt osłonowy Urządzenie SAT/TV na dachu Zalecana współpraca ze specjalistą w zakresie ochrony odgromowej już na etapie opracowania koncepcji instalacji Lokalizacja zewnętrznych części instalacji SAT/TV w strefie osłonowej zwodów instalacji odgromowej Zachowanie właściwych odstępów izolacyjnych urządzeń i okablowania systemu SAT/TV od elementów instalacji odgromowej (dotyczy to nie tylko zewnętrznych części instalacji TV lecz również i części wewnętrznych) Analiza lokalizacji elementów SAT/TV pod względem ich odporności na oddziaływanie piorunowego impulsu elektromagnetycznego 54

55 Ochrona odgromowa instalacji TV Należy utworzyć strefę ochronną dla anten Do mocowania iglicy odgromowej do masztu anteny należy użyć izolowanych wsporników, które zapewnia bezpieczną odległość izolacyjną Wykonać ochronę przed przepięciami instalacji TV wewnątrz budynku 55

56 Ochrona odgromowa instalacji TV Zwód pionowy i poziomy chroniący anteny należy podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej budynku Trasa zwodu poziomego nie może krzyżować się z kablami antenowymi (jeżeli tak, należy zapewnić odpowiednie odległości izolacyjne) 56

57 Ochrona odgromowa instalacji SAT/TV Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed korozją (np. smarem) Instalacja odgromowa i uziemiająca muszą być połączone do wspólnego systemu uziomów 57

58 Przykład montażu zwodów pionowych i poziomych 58

59 Ochrona przed przepięciami instalacji SAT/TV Ogranicznik przepięć WNĘTRZE OBIEKTU Linia przesyłu sygnałów Chronione urządzenie Ściana zewnętrzna 59

60 Ochrona przed przepięciami instalacji SAT/TV Linie przesyłu sygnałów Chronione urządzenie Ogranicznik przepięć 60

61 2-stopniowy schemat ochrony przepięciowej linii transmisji sygnałów ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WNĘTRZE OBIEKTU Strefa O A Strefa 1 ZOP 0-1 ZOP 1-2 Linia przesyłu sygnałów Strefa 2 Chronione urządzenie 61

62 Ochrona przeciw przepięciowa instalacji SAT/TV Każdy kabel sygnałowy wprowadzany do wnętrza budynku musi być zabezpieczony Należy wykonać prawidłowe podłączenie ograniczników do instalacji uziemiającej budynku Skrzynka ZOP-SAT z zestawem ograniczników zamiast tzw. fajki na kable. 62

63 Przykład montażu ograniczników przepięć RST-ZOP-SAT 63

64 Ograniczniki do ochrony linii SAT/TV Ogranicznik do ochrony torów 75 Ohm Duży maksymalny prąd znamionowy In=4A Napięcie znamionowe chronionych urządzeń Un=75V D1 znamionowy prąd udarowy 2,5 ka (10/350 µs) C2 znamionowy prąd wyładowczy 10 ka (8/20 µs) Częstotliwość przenoszona SAT: 0 2,15GHz Częstotliwość przenoszona TV: 0 862MHz Temperatura pracy C 0 Używaj tylko profesjonalnych rozwiązań!!! 64

65 Ograniczniki do ochrony linii SAT/TV Produkt (ogranicznik), który nie wymaga uziemienia, nie jest ogranicznikiem przepięć tylko atrapą!!!

66 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ systemy SAT Strefy ochrony przed LEMP Strefa O A na dachu Strefa O B obiektu telewizji satelitarnej

67 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ systemy SAT Ochrona przed przepięciami od strony kabli łączących urządzenia na dachu z aparaturą wewnątrz budynku Strefa O B

68 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ - systemy SAT Strefa O B Ochrona przed przepięciami od strony kabli łączących urządzenia na dachu z aparaturą wewnątrz budynku

69 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ Ochrona przed przepięciami od strony kabli łączących urządzenia na dachu z aparaturą Strefa O B wewnątrz budynku

70 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ Ochrona przed przepięciami od strony kabli łączących urządzenia na dachu z aparaturą wewnątrz budynku

71 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ systemy SAT Strefa O A Strefy ochrony przed LEMP Strefa O B na dachu obiektu stacji radiowej Strefa O A Radio ZET

72 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ Strefa 1 Ochrona przed przepięciami od strony Strefa O B kabli łączących urządzenia na dachu z aparaturą wewnątrz budynku

73 KONCEPCJA OCHRONY STREFOWEJ Strefa 1 Ochrona przed przepięciami od strony kabli łączących urządzenia na dachu z aparaturą wewnątrz budynku

74 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA kabli radiokomunikacyjnych Wprowadzenie kabli do budynku

75 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA kabli radiokomunikacyjnych Pole antenowe - RCN 75

76 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA kabli radiokomunikacyjnych 76

77 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA TORÓW SYGNAŁOWYCH CENTRUM RATOWNICTWA 77

78 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA TORÓW SYGNAŁOWYCH Ochrona torów radiowych CENTRUM RATOWNICTWA 78

79 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA TORÓW SYGNAŁOWYCH Ochrona torów radiowych CENTRUM RATOWNICTWA Slajd 79

80 Wyrównanie potencjałów i uziemienie ekranów istniejących fiderów

81 Wyrównanie potencjałów i uziemienie ekranów istniejących fiderów

82 Ochrona systemu CCTV oraz LAN RST- safe CCTV - do montażu w szafach 19 82

83 Ochrona systemu telewizji dozorowej CCTV α = 45 α = 45 połączenie śrubowe RST-2-1 słup Al bednarka StZn 20x4 połączenie śrubowe osłona rewizyjna Układ do ochrony punktu kamerowego studzienka kontrolnopomiarowa złącze krzyżowe fundament uziom pionowy Galmar 6 m StCu 5/8 " / 0,25 mm 83

84 Ochrona systemu telewizji dozorowej CCTV ZOP 0 B -1 84

85 Ochrona systemów techniki informatycznej Ochrona sieci WAN Routery pełnią funkcję granicy między siecią LAN i WAN

86 Ochrona systemu alarmu włamania i napadu Ochrona torów sygnałowych Ochrona zasilania L3 ZOP ZOP bariera mikrofalowa N 3. stopień ochrony CA syrena czujka PE Ściana budynku układ ochrony przepięciowej ZOP - złącze ochrony przepięciowej CA - centrala alarmowa 86

87 Ochrona systemu alarmu włamania i napadu Czujka ruchu 3 x EnerPro 12V Z6 COM Z5 Z4 COM Z3 Z2 COM Z1 DataPro 2x12V DataPro 2x12V 1 A 1 A 0,5 A 0,5 A 3 x DataPro 2x12V 1 kω 1 kω 1 kω 1 kω CA COM DataPro 2x12V 1 A 0,5 A 1 kω 1 kω Zasilanie 12 V / 3 A DC OUT COM ZOP CA PE + EnerPro 12V _ + _ + _ Czujka: zasilanie 12 V / 180 ma DC sabotaż 12 V / 24 ma linia parametryzowana linia alarmowa 12 V / 24 ma linia parametryzowana 87

88 Ochrona systemu alarmu włamania i napadu Ochrona centrali alarmowej od strony urządzeń zewnętrznych 88

89 Ochrona obiektów radiokomunikacyjnych 1. system uziemienia 2. instalacja odgromowa 3. połączenia wyrównawcze na wieży 4. uziemiona płyta czołowa 5. system wyrównywania potencjałów w budynku 6. ograniczniki przepięć w linii napowietrznej 7. ograniczniki przepięć I stopnia w obwodach zasilania 8. ograniczniki przepięć II stopnia w obwodach zasilania 9. ograniczniki przepięć w torach wielkiej częstotliwości 2 3 AC T/R 1

90 Uderzenie pioruna w wieżę antenową Udar 45,0 m 22,5 m Rozkład spadku napięcia wzdłuż wieży o indukcyjności 40 µh dla udaru 18 ka/2 µs Każdy przewodnik = indukcyjność Indukcyjny spadek napięcia jest znacznie większy niż spadek rezystancyjny W tym przykładzie, 28kV panuje na fiderze odchodzącym do urządzeń 4, 5 m 2,25 m Kabel koncentryczny na płycie wejściowej PolyPhaser Corporation A Smiths Industries Company

91 Ochrona abonentów sieci dostępowej Ogranicznik przepięć - Ogranicznik przepięć Fot. Orange

92 Internet radiowy Ochrona instalacji abonenta α Ograniczniki przepięć

93 Dziękuję za uwagę! 93

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków. Definicja instalacji odgromowej. Definicja instalacji odgromowej

WERSJA SKRÓCONA. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków. Definicja instalacji odgromowej. Definicja instalacji odgromowej Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków Na płaskim dachu istniejącego budynku, gdzie w latach 80 zainstalowano odgromówkę, została zamontowana klimatyzacja. Dostałem zlecenie na zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych Andrzej Sowa Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne powinno przejąć prąd piorunowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Powszechne stosowanie różnorodnych systemów nadawczo-odbiorczych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305. Krzysztof Wincencik DEHN Polska Sp. z o.o. Streszczenie: Przyjęcie przez kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Zwody poziome. OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich

Zwody poziome. OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich Zadaniem urządzenie piorunochronnego na obiekcie budowlanym jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi w sposób gwarantujący ochronę przed

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Andrzej Sowa W instalacji elektrycznej w większości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 26

OPIS TECHNICZNY. Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 26 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego instalacji odgromowej Domu Studenta Nr 4 Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Kaliskiego 26 w Warszawie na działce budowlanej Nr 7/4 obręb 6-10-04

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH

INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Damian GŁUCHY* Dariusz KURZ* Grzegorz TRZMIEL* INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA. Uziemienia

WERSJA SKRÓCONA. Uziemienia Uziemienia Podstawowym zadaniem każdego przedsięwzięcia technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa istotom żywym i środowisku. Zadanie jest szczególnie trudne, gdy zagrożeniem jest prąd elektryczny płynący

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ODGROMOWEJ I ELEMENTÓW INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ORAZ PLANOWANE AKTUALIZACJE LUB ZMIANY

WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ODGROMOWEJ I ELEMENTÓW INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ORAZ PLANOWANE AKTUALIZACJE LUB ZMIANY Dr inż. Marek Łoboda Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ODGROMOWEJ I ELEMENTÓW INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa budynków

Ochrona odgromowa budynków mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona odgromowa budynków Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 3.1. Zasady ogólne 3.2. Połączenia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Uznanie urządzeń ochrony przepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS 1) na pewno będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO

ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Podstawowym zadanie urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem szkód spowodowanych wyładowaniami piorunowymi do obiektów budowlanych

Zarządzanie ryzykiem szkód spowodowanych wyładowaniami piorunowymi do obiektów budowlanych Robert Ziemba Politechnika Rzeszowska Zarządzanie ryzykiem szkód spowodowanych wyładowaniami piorunowymi do obiektów budowlanych Na podstawie PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Część 2: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Andrzej Sowa Urządzenia pracujące w systemach informatycznych charakteryzuje stosunkowo niewielka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji elektrycznych

Badanie instalacji elektrycznych W latach 2001-2004 pojawiły się nowe normy regulujące kwestie ochrony odgromowej [5-10], będące tłumaczeniami oryginalnych wersji językowych norm międzynarodowych IEC. Normy z serii PN-IEC-61024 [5-9]

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

dr inż. Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, e-mail: h.boryn@ely.pg.gda.pl

dr inż. Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, e-mail: h.boryn@ely.pg.gda.pl dr inż. Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, e-mail: h.boryn@ely.pg.gda.pl Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych Streszczenie: Omówiono specyfikę ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Świetlica środowiskowego domu samopomocy. Adres inwestycji: ul. Wyszyńskiego 13, dz. nr 30, 11 220 Górowo Iławeckie

PROJEKT BUDOWLANY. Świetlica środowiskowego domu samopomocy. Adres inwestycji: ul. Wyszyńskiego 13, dz. nr 30, 11 220 Górowo Iławeckie PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznych instalacji elektrycznych Obiekt: Branża: Świetlica środowiskowego domu samopomocy Elektryczna Adres inwestycji: ul. Wyszyńskiego 13, dz. nr 30, 11 220 Górowo Iławeckie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Stan istniejący. 2.1 Istniejąca tablica główna 2.2 Instalacja odgromowa na dachu

OPIS TECHNICZNY. 2. Stan istniejący. 2.1 Istniejąca tablica główna 2.2 Instalacja odgromowa na dachu OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA I. STRONA TYTUŁOWA II. OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne. 1.1. podstawa formalna opracowania projektu 1.2. przedmiot i zakres opracowania 1.3. podstawa techniczna projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.2 - OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIENIOWA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR 2 2CDC432009B0103 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Przykładowe zastosowanie: Ochrona przepięciowa w budynku przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA INSTALACJA ODGROMOWA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Wstąp i podstawa opracowania. 1.2. Zakres opracowania. 1.3. Rozwiązania projektowe 1.4. Uwagi końcowe. 2. SPIS RYSUNKÓW. 1. POCZTA - instalacja odgromowa -

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

ZEUS S.A. 83 000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Obrońców Westerplatte 1 tel/fax +48 [58] 682 27 83 +48 [58] 682 31 99. Mawilux S.A.

ZEUS S.A. 83 000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Obrońców Westerplatte 1 tel/fax +48 [58] 682 27 83 +48 [58] 682 31 99. Mawilux S.A. ZEUS R ZEUS S.A. 83 000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Obrońców Westerplatte 1 tel/fax +48 [58] 682 27 83 +48 [58] 682 31 99 Mawilux S.A. Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn Siedziba i adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

TERMOMODERNIZACJI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDU MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI I POWIATU TOMASZOWSKIEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl Łatwy Dobór Czerwona Seria Łatwy dobór Czerwona / Seria Funkcja falochronu Przy rozpatrywaniu energetycznej koordynacji pomiędzy ogranicznikami przepięć występuje ważna różnica ze względu na sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie )

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie ) Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PRZEPIĘCIAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH W LINIE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 2-5 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA STRONA NUMER TYTUŁ Skala E/1 E/2 E/3 E/4 E/5 Plan sytuacyjny z projektem przyłącza kablowego nn- 0,4kV Układ połączeń i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ODGROMOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, oznaczonej w dalszej części skrótem ST, są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

DEHNsupport Toolbox Pomoc dla projektanta

DEHNsupport Toolbox Pomoc dla projektanta DEHNsupport Toolbox Pomoc dla projektanta DS709/PL/0911 DEHNsupport Toolbox Pomoc dla projektanta Oprogramowanie DEHNsupport w ramach jednego pakietu oferuje kilka programów obliczeniowych wspomagających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych podyktowanych stałym postępem technicznym

SPIS TREŚCI. ETI Polam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych podyktowanych stałym postępem technicznym SPIS TREŚCI Zagrożenia przepięciowe instalacji i urządzeń elektrycznych...4 Mechanizmy indukowania przepięć przejściowych spowodowanych wyładowaniami bezpośrednimi...8 Ochrona odgromowa i przepięciowa

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY B I U R O P R O J E K T O W E ELEKTROENERGETYKA, TELEKOMUNIKACJA, AUTOMATYKA, SYSTEMY ALARMOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instalacje Odgromowe

Instalacje Odgromowe Instalacje Odgromowe Podstawa Prawna budowy instalacji odgromowych 1. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr. 156, poz. 1118 z późn. zm.) 2. Rozp. Min. Infrastr. z dn. 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Inwestycja: Branża : Adres inwestycji: 61-851 Poznań; ul. Zielona 8. Inwestor:

PROJEKT WYKONAWCZY. Inwestycja: Branża : Adres inwestycji: 61-851 Poznań; ul. Zielona 8. Inwestor: P.P.H.U. SPINPOL H.T. Cedro, Ziółkowska sp. jawna 25-619 Kielce ul. Chałubińskiego 42 tel. 041/345-78-68; 345-74-76; www.spinpol.com.pl; e-mail: spinpol@spinpol.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

S.01.03.05 kod CPV 45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze

S.01.03.05 kod CPV 45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze Specyfikacja techniczna -Instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej - S.01.03.05 kod CPV 45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze Spis treści 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY etap II

OPIS TECHNICZNY etap II OPIS TECHNICZNY etap II 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia międzybranżowe, Rzuty architektoniczne, Obowiązujące przepisy i normy PN/E a w szczególności: -oświetlenie wnętrz światłem

Bardziej szczegółowo

Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1

Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1 Obiekt : Budynek socjalny Temat : Instalacja elektryczna Adres : Ostrów Wlkp. ul. Towarowa dz nr 78/1 Inwestor : Gmina Miasto Ostrów Wlkp. Projektant : mgr inż. Adam Kurzawski 2. SPIS TREŚCI 1. Strona

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Stadium : Projekt Budowlany Obiekt : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY USŁUGI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ELKO Bogdan Kozak 11-200 Bartoszyce ul. Jeziorna 3 tel. 0-897622354 Regon 510038210 NIP 743-101-54-93 -1- egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA INSTALACJI OCHRONY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo