Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) odpowiada na pytania wykonawców:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) odpowiada na pytania wykonawców:"

Transkrypt

1 GOZ /14 Warszawa, dnia r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa szaf klimatyzacyjnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) odpowiada na pytania wykonawców: Pytanie 1: W odpowiedzi na pytanie 3 z pisma GOZ /14 z dnia Zamawiający dopuścił stosowanie urządzeń z menu w języku angielskim. Czy nie stoi to w sprzeczności z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U ) sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczającym (art. 3 ustawy). Ponadto sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy (art. 3 ust. 5). Ponadto, stosowanie urządzeń wymagających znajomości j. angielskiego dyskryminuje pracowników nie posługujących się tym językiem i utrudnia obsługę takiego urządzenia. Przypominam, że w Polsce językiem urzędowym jest język Polski. Odpowiedź: Zamawiający w żadnym wypadku, w ww. piśmie, nie zwolnił wykonawcy z obowiązku dostarczenia mu dokumentów dotyczących urządzenia sporządzonych w języku polskim (patrz pkt 2.4 siwz, który nie został zmieniony w odpowiedzi na wskazane przez pytającego zapytanie (pytanie numer 3 wskazane w piśmie z dnia 13 stycznia br. dotyczyło menu sterownika wyświetlacza, a nie dokumentów wskazanych w pkt 2.4 siwz). Pytanie 2: W związku z prowadzonym postępowaniem oraz odpowiedziami na pytania, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji niezbędnej do przygotowania oferty w oparciu szafy klimatyzacji precyzyjnej wykorzystującej zaawansowane rozwiązania technologiczne: 1. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dopuszczenia oferty na szafy klimatyzacji precyzyjnej z wykorzystaniem płynnej regulacji wydajności chłodniczej (w oparciu o energooszczędną i efektywną sprężarkę Digital Scroll), zamawiający udzielił odpowiedzi: Tak o ile jest to sprężarka inwerterowa. Pragnę poinformować, że sprężarka typu Digital Scroll jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym w stosunku do sprężarek typu inwerter, a dodatkowo pozwala na płynne dopasowanie mocy chłodniczej do aktualnego zapotrzebowania przy znacznie wyższej efektywności energetycznej. 2. Poniżej zestawienie porównawcze:

2 Charakterysyka Digital Inverter Niezawodność Budowa urządzenia Powrót oleju oraz długość rurociągu Pełna obciążenie COP Efektywność energetyczna dla systemu klimatyzacji precyzyjnej przy pełnym obciążeniu W przypadku awarii zaworu sterującego wydajnością, sprężarka pracuje nadal przy 100% wydajności. System klimatyzacji nie ulega wyłączeniu, tylko pracuje na pełnej nominalnej mocy chłodniczej. System digital jest prostrzy w budowie. Układ zawiera mniej elementów które mogą potencjalnie ulec awarii. Bez ograniczeń dla długości instalacji. Taka sama wydajnośc jak dla standadowych spężarek. Dodatkową zaleta jest stabilna praca w szczytowych temperaturach (nie występuję problem z przekroczeniem ciśnienia skraplania w okresie zimowym oraz letnim). Podczas występowania ekstremalnyc temp. obniża DIGITAL COP = Standardowe rozwiązanie typu SCROLL COP DIGITAL COP jest najlepszą technologa regulacji mocy chłodniczej W przypadku awarii sprężarki inwesterowej, cały system również ulega awarii, co wiąże się z brakiem chłodzenia dla serwerowni. Bardziej skomplikowana budowa: Filtr EMC, Separator oleju, Inverter, skomplikowane sterowanie modulacją mocy chłodniczej. Problem przy dużej prędkości (duża ilość oleju opuszcza spężarkę (w przypadku długiej instalacji może być probem z powrotem oleju). Problem z działaniem systemu w przypadku występowania szczytowych (niskich / wysokich) temperatur. INVERTER COP <= 5% - 10% porównując do standardowego rozwiązania typu SCROLL COP Częściowe obciążenie COP Efektywność energetyczna dla systemu klimatyzacji precyzyjnej przy częściowym obciążeniu. Przy częściowym obciążeniu Digital Scroll COP w Liebert HPM wzrasta. Efektywność zależy od typu zasilania (AC or DC). W każdym przypadku COP jest wyższe w stosunku do technologii Digital. Zakłócenia elektromagnetyczne Brak filtra EMC Niezbędny filtr EMC Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie oferty opartej na nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie klimatyzacji precyzyjnej w oparciu o sprężarkę Digital Scroll? Odpowiedź: Jak w siwz Pytanie 3: W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę szaf klimatyzacyjnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy proszę o informację: Z uwagi na to, iż Zamawiający umieścił w SIWZ; Opis wymagań dotyczących szaf i ich montażu", bardzo szczegółowe i jednoznaczne parametry punktu pracy zamawianych urządzeń, które to mogą w niedopuszczalny sposób preferować konkretny model danego producenta, proszę o wyrażenie zgody na poniższą propozycje przedziałów tolerancji do poszczególnych punktów wymagań. Uważamy, że zgoda na dopuszczenie do przetargu takich urządzeń, które będą mieścić się w zaproponowanych przez nas przedziałach tolerancji, nie pogorszy możliwości techniczno-użytkowych w sposobie odprowadzania zysków ciepła z Państwa serwerowni, a dodatkowo zapewni to Państwu transparentne przeprowadzenie i rozstrzygnięcie tego przetargu.

3 Propozycje przedziałów tolerancji do wymagań, jakie powinny spełniać urządzenia klimatyzacji precyzyjnej: Dotyczy punktu 4: Jawna wydajność chłodnicza: 21 kw; Propozycja: Jawna wydajność chłodnicza od 21 do 26kW. Dotyczy punktu 5: Temp. powietrza wlotowego do szafy: 24,0 o C"; Propozycja: Temp. powietrza wlotowego do szafy 24,0 o C, +/-1 o C. Dotyczy punktu 6: Wilgotność względna: 50,0%". Propozycja: Wilgotność względna 45%, +/-5%. Dotyczy punktu 7: Temperatura powietrza nawiewanego: 15,6 o C"; Propozycja: Temperatura powietrza nawiewanego od 11 do 16 o C. Dotyczy punktu 8: Temperatura parowania: 9,4 o C" Propozycja: Temperatura parowania od 5 do 10 o C. Dotyczy punktu 9: Temperatura skraplania: 45,0 o C" Propozycja: Temperatura skraplania od 40 do 50 o C. Dotyczy punktu 10: Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi: 8 kg/h". Propozycja: Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi z przedziału od 3 do 8kg/h. Uwaga: za utrzymywaniem wilgotności w serwerowni na wysokim poziomie nie przemawiają żadne wymagania techniczne, które to mogliby narzucić producenci/dostawcy serwerów i urządzeń IT. Z naszego doświadczenia wynika, iż producenci takich urządzeń IT wymagają minimalnej wilgotności względnej dla powietrza chłodzącego maksymalnie 30%, dlatego też uważamy, iż dla tak niedużej serwerowni poniżej 20m 2, aż nadto wystarczające będą nawilżacze już o wydajności 3kg/h, co dodatkowo pozwoli Państwu zaoszczędzić znaczne kwoty na eksploatacji w postaci niższych rachunków za energię elektryczną. Dotyczy punktu 11: Całkowity pobór mocy nawilżacza: 6,1 kw"; Propozycja: Całkowity pobór mocy nawilżacza z przedziału od 2,3 do 6,1 kw. Dotyczy punktu 12: Pobór mocy (sprężarka + wentylator): 7,3 kw"; Propozycja: Pobór mocy (sprężarka + wentylator) z przedziału od 4,9 do 9,2 kw. Dotyczy punktu 13: Elektryczna dwustopniowa nagrzewnica o niskiej bezwładności cieplnej: 9 kw; Propozycja: Nagrzewnica elektryczna z przedziału od 4,5 do 9kW". Dotyczy punktu 14: Całkowity pobór mocy wentylatora: 1,2 kw". Propozycja: Całkowity pobór mocy wentylatora z przedziału od 0,8 do 1,5 kw". Dotyczy punktu 16: Maksymalny przepływ powietrza: m3/h" Propozycja: Maksymalny przepływ powietrza: m3/h". Dotyczy punktu 18: Wymiary szafy z przepustnicą nie mogą przekraczać SZxWxG: 860x2120x850mm". Propozycja: Wymiary szafy z przepustnicą nie mogą przekraczać SZxWxG: 1200x2120x850mm".

4 Uwaga: podczas wizji lokalnej Zamawiający nie wskazał żadnych ograniczeń w docelowym miejscu pod szafy, które to obligowałby Zamawiającego, aby szerokość szafy nie przekraczała 860mm, ponieważ ściana w miejscu posadowienia szaf jest o szerokości większej niż 3800mm, co nie wyklucza docelowego posadowienia trzech szaf o szerokości 1200mm. Dodatkowo Zamawiający poinformował zebranych na wizji lokalnej, że nie zamierza mocować na tej ścianie innych dodatkowych urządzeń. Jednocześnie zdumiewającym i zaskakującym faktem jest to, iż podczas wizji lokalnej można było zaobserwować przygotowane trzy podstawy pod szafy w podłodze technicznej o wymiarach 860x850mm, co może sugerować, iż Zamawiający dokonał wyboru konkretnych urządzeń już przed ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu. Dotyczy punktu 23: Chłodnica bezpośredniego odparowania z powłoką hydrofilic"; Propozycja: skreślenie punktu. Uwaga: w typowych serwerowniach nie ma żadnego technicznego uzasadnienia konieczności stosowania chłodnic bezpośredniego odparowania z powłoką hydrofilic. Propozycje przedziałów tolerancji do wymagań, jakie powinny spełniać skraplacze do urządzeń klimatyzacji precyzyjnej: Dotyczy punktu 1: Temperatura skraplania: 45 o C"; Propozycja: Temperatura skraplania od 40 do 50 o C. Dotyczy punktu 5: Wydajność 28,5 kw"; Propozycja: Wydajność od 26 do 32 kw. Dotyczy punktu 6: Całkowity pobór mocy przez wentylatory nie więcej niż: 0,72 kw". Propozycja: Całkowity pobór mocy przez wentylatory nie więcej niż 1 kw. Dotyczy punktu 7: Liczba wentylatorów 4 szt." Propozycja: skreślenie punktu. Uwaga: nie ma żadnego technicznego uzasadnienia konieczności zastosowania aż 4 szt. wentylatorów, dodatkowo serwerownia na wypadek awarii dowolnego elementu w pracującej jednostce będzie miała zapewnioną redundantną (rezerwową) jednostkę. Dotyczy punktu 8: Wymiary skraplacza nie mogą przekraczać SZxWxG: 2413x578x511 mm". Propozycja: Wymiary skraplacza nie mogą przekraczać SZxWxG: 2413x1100x520 mm. Uwaga: podczas wizji lokalnej Zamawiający nie wskazał żadnych ograniczeń w docelowym miejscu pod skraplacze, które to obligowałby Zamawiającego do wymiarów nieprzekraczających SZxWxG: 2413x578x511 mm. Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) zmienia treść zapisów załączniku nr 3 (Opis wymagań dotyczących szaf i ich montażu). Zmodyfikowany załącznik numer 3 do siwz zawiera załącznik numer 1 do niniejszego pisma.

5 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) zmienia treść zapisów załączniku nr 6 (Informacja o zaoferowanym rozwiązaniu). Zmodyfikowany załącznik numer 3 do siwz zawiera załącznik numer 1 do niniejszego pisma. Należy zaznaczyć, że budynek zlokalizowany przy ulicy Barskiej nie jest właśnością Skarbu Państwa jest on wynajmowany. To własciciel budynku opracował projekt serwerowni i to on wykonuje inatalcje i przyłącza. Państwowa Inspekcja Pracy musi dostosować kupowane urządzenia do projektu opracowanego i zaakceptowanego (za wykonanie którego i za wykonanie na jego podstawie prac on zapłaci). Pytanie 4: Co dokładnie wchodzi w zakres montażu szaf klimatyzacji precyzyjnej? Odpowiedź: Jak w siwz - pkt. 2.5 siwz Pytanie 5: Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu rzetelnego określenia kosztów montażu? Odpowiedź: Zgodnie z pkt siwz okazanie miejsca posadowienia sprzętu odbyło się w dniu r. o godz. 8:30. Zamawiający nie przewiduje możliwości organizacji kolejnego okazania posadowienia sprzętu. Pytanie 6: Czy wymiary szaf, są tak bardzo istotne, różnica 10 cm jest naprawdę taka ważna? Odpowiedź: Tak, pomieszczenie serwerowni jest stosunkowo małe. Każde dodatkowe urządzenie i gabaryty nowego urządzenia mają znaczenie, gdyż zabierają one miejsce.

6 Załącznik numer 1 do pisma Załącznik numer 3 do siwz Opis wymagań dotyczących szaf i ich montażu Wymagania ogólne 1. Przewiduje się zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem. 2. Wszystkie szafy klimatyzacji precyzyjnej muszą mieć możliwość pracy w sieci lokalnej i funkcję uśredniania odczytów z czujników temperatury i wilgotności, tak aby jak najdokładniej realizować wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu i efektywnie wykorzystywać do tego celu energię. Dodatkowo szafy muszą posiadać kartę RS 485 w celu zapewnienia możliwości współpracy z systemem automatyki. 3. Szafy wyposażyć w wentylatory komutowane elektronicznie EC w celu minimalizacji zużycia energii na chłodzenie i rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniach. 4. Główny wyłącznik szaf musi być zainstalowany na ich frontowych drzwiach do szybkiej reakcji awaryjnej. 5. Szafy mają być wyposażone w wyświetlacz sterownika z menu w języku polskim z możliwością podłączenia dodatkowego zdalnego panelu sterowania. A. Każda z szaf powinna spełniać poniższe wymagania: 1. Ilość obiegów chłodniczych: 1 2. Czynnik chłodniczy: R410A 3. Klasa filtrów: G4 4. Jawna wydajność chłodnicza: minimum 21 kw 5. Temp. powietrza wlotowego do szafy: 24,0 0 C+/-1 0 C 6. Wilgotność względna: 50,0 % +/-5% 7. Temperatura powietrza nawiewanego: C 8. Temperatura parowania: od 5 do 10 0 C 9. Temperatura skraplania: od 40 do 50 0 C 10. Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi: od 3 do 8 kg/h 11. Całkowity pobór mocy nawilżacza - patrz warunek C 12. Pobór mocy (sprężarka + wentylator): - patrz warunek C 13. Elektryczna dwustopniowa nagrzewnica o niskiej bezwładności cieplnej z przedziału od 4,5kW do 9 kw 14. Nominalny przepływ powietrza nie większy niż: m 3 /h 15. Maksymalny przepływ powietrza: m 3 /h 16. Spręż dyspozycyjny min: 30 Pa 17. Wymiary szafy z przepustnicą nie mogą przekraczać SZxWxG: 860x2120x850 mm

7 18. Nawiew dolny pod podłogę techniczną 19. Alarm wycieku wody; Płytka elektroniczna + Czujnik wody 20. Styki sygnału zewnętrznego alarmu pożarowego 21. Bezszczotkowa sprężarka DC z regulacją inwerterową i zaworem EEV 22. Chłodnica bezpośredniego odparowania z powłoką hydrofilic 23. Zwrotna przepustnica z napędem na powrocie powietrza 24. Podstawa regulowana pod szafę Hmax=600mm 25. Regulator obrotów wentylatora skraplacza ACC oraz zabezpieczenie elektryczne linii zasilania 26. Wentylator elektr. EC plug fan z regulacją stałego ciśnienia B. Dla każdej z szaf należy przewidzieć skraplacz o następujących parametrach: 1. Temperatura skraplania: od 40 do 50 0 C 2. Temperatura powietrza zewnętrznego: 35 0 C 3. Czynnik chłodniczy: R410A 4. Wersja: Pionowa 5. Wydajność od 26 do 32 kw 6. Całkowity pobór mocy przez wentylatory - patrz warunek C 7. Liczba wentylatorów min. 4 szt. Wymiary skraplacza nie mogą przekraczać SZxWxG: 2413x1100x520 mm. Skraplacz ma zostać powieszony 2 metry nad poziomem chodnika. C. Moc całkowita wynikająca z mocy poz. A-11+A-12+B-6 nie może wynieść więcej niż 14,4kW.

8 Załącznik numer 2 do pisma Załącznik numer 6 do siwz Opis wymagań dotyczących szaf i ich montażu 1. Oferujemy zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem. 2. Wszystkie szafy klimatyzacji precyzyjnej mają możliwość pracy w sieci lokalnej i funkcję uśredniania odczytów z czujników temperatury i wilgotności, tak aby jak najdokładniej realizować wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu i efektywnie wykorzystywać do tego celu energię. Dodatkowo szafy posiadają kartę. w celu zapewnienia możliwości współpracy z systemem automatyki. 3. Szafy wyposażone są w wentylatory komutowane elektronicznie EC w celu minimalizacji zużycia energii na chłodzenie i rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniach. 4. Główny wyłącznik szaf jest zainstalowany na ich frontowych drzwiach do szybkiej reakcji awaryjnej. 5. Szafy są wyposażone w wyświetlacz sterownika z menu w języku polskim z możliwością podłączenia dodatkowego zdalnego panelu sterowania. Każda z 2 oferowanych szaf spełnia poniższe wymagania: A. Każda z 2 szszaf powinna spełniać poniższe wymagania: 1. Ilość obiegów chłodniczych: 2. Czynnik chłodniczy: 3. Klasa filtrów:.. 4. Jawna wydajność chłodnicza:.. kw 5. Temp. powietrza wlotowego do szafy:. 0 C 6. Wilgotność względna: % 7. Temperatura powietrza nawiewanego:.. 0 C 8. Temperatura parowania:. 0 C 9. Temperatura skraplania: 0 C 10. Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi:.. kg/h 11. Całkowity pobór mocy nawilżacza - patrz warunek C 12. Pobór mocy (sprężarka + wentylator): - patrz warunek C 13. Elektryczna dwustopniowa nagrzewnica o niskiej bezwładności cieplnej.kw 14. Nominalny przepływ powietrza nie większy niż: m 3 /h 15. Maksymalny przepływ powietrza: m 3 /h 16. Spręż dyspozycyjny:.. Pa 17. Wymiary szafy z przepustnicą nie mogą przekraczać SZxWxG: x.x mm 18. Nawiew dolny pod podłogę techniczną 19. Alarm wycieku wody; Płytka elektroniczna + Czujnik wody

9 20. Styki sygnału zewnętrznego alarmu pożarowego 21. Bezszczotkowa sprężarka DC z regulacją inwerterową i zaworem EEV 22. Chłodnica bezpośredniego odparowania z powłoką hydrofilic 23. Zwrotna przepustnica z napędem na powrocie powietrza 24. Podstawa regulowana pod szafę Hmax=.mm 25. Regulator obrotów wentylatora skraplacza ACC oraz zabezpieczenie elektryczne linii zasilania 26. Wentylator elektr. EC plug fan z regulacją stałego ciśnienia B. Dla każdej z szaf należy przewidzieć skraplacz o następujących parametrach: 1. Temperatura skraplania: 0 C 2. Temperatura powietrza zewnętrznego: 0 C 3. Czynnik chłodniczy:. 4. Wersja: Pionowa 5. Wydajność. kw 6. Całkowity pobór mocy przez wentylatory - patrz warunek C 7. Liczba wentylatorów -. szt. Wymiary skraplacza nie przekraczają SZxWxG: x x mm. Skraplacz zostanie powieszony 2 metry nad poziomem chodnika. C. Moc całkowita wynikająca z mocy poz. A-11+A-12+B-6 wynosi nie więcej niż kw.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opis Przedmiotu Zamówienia 1) wykonanie projektu (planu) nowej serwerowni przy ul. Matejki 59 (siedziba ZTM Poznań). Projekt ma uwzględniać zmiany przeznaczenia pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

w klimatyzację precyzyjną

w klimatyzację precyzyjną SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia

Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Pompy ciepła Danfoss Nowoczesna technologia zapewniająca oszczędności każdego dnia Ponad 20 lat oszczędności w zużyciu energii. Pompy ciepła Danfoss zapewniają komfort ciepła i najwyższą efektywność każdego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.

Bardziej szczegółowo

Pora na idealny klimat przez cały rok

Pora na idealny klimat przez cały rok Pora na idealny klimat przez cały rok DVM S - Twoja 5. pora roku SAMSUNG Systemy klimatyzacji DVM S 203 DVM S ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE SYSTEM KLIMATYZACJI 5. GENERACJI * W sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER - 500 WM COOLER - 700 WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZNAK: ZGGŚ-2222sc/14/2007 Bodzentyn, dnia 20.12.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stworzony dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku.

Stworzony dla Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku. 7 prędkości wentylatora Chłodzenie do -15 C Stworzony dla Ciebie Grzanie do -20 C Klasa A++ 1W tryb czuwania Funkcja I Feel Technologia G 10 1 Niski poziom hałasu model: ACP-18CC50GEEI 2 Spis treści 4.

Bardziej szczegółowo