Projekt Wykonawczy Architektura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Wykonawczy Architektura"

Transkrypt

1 Projekt Wykonawczy Architektura 1. Obiekt: Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu

2 1 Spis zawartości projektu wykonawczego Projekt Wykonawczy 2 Projekt architektoniczno-budowlany opis techniczny 2.1 Opis stanu istniejącego 2.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne Zestawienie powierzchni: Wymiary budynku: 2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Forma i funkcja obiektu Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Oświetlenie światłem dziennym Akustyka wnętrz Materiały wykończeniowe i kolorystyka 2.4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 2.5 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 2.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej Lokalizacja i charakterystyka Parametry pożarowe występujących substancji palnych Usytuowanie względem obiektów sąsiednich Przewidywane obciążenie ogniowe Kategoria zagrożenia ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Instalacja gaszenia gazowego Warunki ewakuacji Oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe Wykończenie Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych Wyposażenie w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Oznakowanie Inne 3 Część rysunkowa 3.1 Orientacja - rzut poziomu istniejącego budynku rys. nr A.1 skala 1: Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń rzut rys. nr A.2 skala 1: Rzut su4tow z oświetleniem rys. nr A.3 skala 1: Przekroje rys. nr A.4 skala 1: Detal podłogi podniesionej serwerowni / Detale rys. nr A.5 skala 1:25/1:5 3.7 Detal zabudowy meblowej zaplecza kuchenne rys. nr A.6 skala 1: Detal zabudowy meblowej rys. nr A.7 skala 1: Kolorystyka - rzut rys. nr A.8 skala 1:100 4 Materiały formalno-prawne 4.1 Zgoda projektanta i wykonawcy instalacji tryskaczowej firmy Multimo Polska Sp. z o.o. - na zastosowanie gazowej instalacji gaśniczej jako zamiennej w projektowanej serwerowni pismo z dnia

3 2 Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny 2.1 Opis stanu istniejącego Część trzeciej kondygnacji w budynku Centrum Biznesu Graft przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu poziom składa się dwóch jednoprzestrzennych pomieszczeń. Pierwsze z nich większe zostało przewidziane w projekcie budowlanym Centrum jako Fitness. Drugie, którego, zgodnie z życzeniem Inwestora, tylko część podlega adaptacji dla potrzeb Centrum, zostało zaprojektowane jako centrum medyczne. Oba pomieszczenia zostały wykończone w standardzie deweloperskim i od chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu pozostają niezagospodarowane. Łączna powierzchnia obu pomieszczeń, podlegająca adaptacji wynosi 818 m 2. Wysokość w świetle kondygnacji wynosi 346 cm. 2.2 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji; Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa jest ośrodkiem rozwoju i wprowadzania innowacyjnych technologii do sądów w Polsce. Ponadto pełni funkcję zaplecza wsparcia technicznego dla działających już zinformatyzowanych placówek oraz miejsce uzupełniającego kształcenia dla kadry pracowniczej. W skład Centrum, zlokalizowanego na trzeciej kondygnacji budynku Centrum Biznesu Graft przy ul. Namysłowskiej 8, wchodzą przede wszystkim przestrzenie pracy biurowej. Te o bardziej zindywidualizowanym charakterze zlokalizowano wzdłuż południowo-wschodniej fasady budynku. Część dedykowana pracy grupowej została zorganizowana po drugiej stronie korytarza, w formie dwóch przestrzeni typu open office. Ponadto przewidziano w Centrum dwie sale konferencyjne, z możliwością łączenia w jedną większą oraz serwerownię o ponadlokalnym charakterze. Centrum zostało zaprojektowane jako adaptacja istniejącej i niezagospodarowanej przestrzeni, przewidzianej w pierwotnym projekcie jako siłownia i centrum medyczne, na celu biurowe.

4 2.2.1 Zestawienie powierzchni: Wymiary budynku: Powierzchnia brutto będąca przedmiotem opracowania: 820 m 2 Liczba kondygnacji: 1 Kubatura będąca przedmiotem opracowania: 2906 m3 Powierzchnia użytkowa projektowanego Centrum: m Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Forma i funkcja obiektu Projektowana przebudowa i adaptacja obiektu nie wpłyną na jego formę architektoniczną.

5 2.3.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Projektowana adaptacji i przebudowa obiektu nie wpłyną na relacje istniejącego budynku z utuczającą zabudową i krajobrazem Oświetlenie światłem dziennym W projekcie dążono do maksymalnego wykorzystania światła dziennego lokalizując wszystkie miejsca pracy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących okien. Ponadto zaproponowano rozwiązanie, które dzięki wykorzystaniu pionowych tafli ze szkła bezpiecznego pomiędzy przestrzenią open office a korytarzem pozwala wykorzystać naturalne światło do oświetlenia korytarza. Wszystkie pomieszczenia na stały pobyt ludzi mają zapewnione doświetlenie światłem dziennym bezpośrednim oraz stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi w proporcji nie mniejszej niż 1: Akustyka wnętrz W calu zapewnienia komfortu akustycznego pracowników centrum zastosowano ściany g/k o podwyższonych parametrach dźwiękoizolacyjnych rozwiązania AKU-Line 4rmy Rigips. Ponadto, w celu zredukowania pogłosu w przestrzeni open space wraz z komunikacją, serwerowni i części konferencyjnej, przewiduje się wykonanie absorberów przemysłowych Ecophon Industry Modus mocowanych bezpośrednio do stropu. Całości Centrum, z wyłączeniem serwerowni, będzie posiadał wykładzinę dywanową co także przyczyni się do redukcji hałasu Materiały wykończeniowe i kolorystyka Ściany: Wszystkie ściany wewnętrzne działowe zaprojektowane w technologii lekkiej w oparciu o płyty g/k. Przewiduje się malowanie ich powierzchni białą farbą lateksową. Zaprojektowano elementy wydzielające optycznie korytarz od przestrzeni open space w formie ekranów ze szkła bezpiecznego. W podobny sposób dokonano wydzieleń w przestrzeni open space tworząc mniejsze jednostki pracownicze. W sekretariacie przewiduje się wykonanie jednaj ze ścian w całości jako zabudowy meblowej, w formie szaf, wykończonej fornirem w kolorze naturalnym drewna dębowego. Drzwi wewnętrzne: Przewiduje się zastosowanie drzwi o podwyższonych parametrach dźwiękoszczelności, wykończonych laminatem drewnopodobnym Podłogi: Cała powierzchnia podłogi, z wyłączeniem serwerowni gdzie przewiduje się zastosowanie wykładziny PCV antyelektrostatycznej, będzie pokryta wykładziną dywanową w kolorze szarym. Sufity: Przewiduje się, ze względu na istniejącą instalację tryskaczową, zastosowanie ażurowych sufitów podwieszanych, białych we wszystkich pomieszczeniach Centrum (wyłączenia wg rysunku sufitów podwieszanych). 2.4 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego Nie przewiduje się zmian istniejącego układu konstrukcyjny budynku. Przewiduje się wykonanie wszystkich projektowanych ścian działowych w formie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

6 2.5 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich Projektowana adaptacja przestrzeni spełnia wymagania dotyczące użytkowania jej przez osoby niepełnosprawne. Nie stanowi także barier ani nie wpływa na możliwość użytkowania pozostałych części budynku przez osoby niepełnosprawne. 2.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej Lokalizacja i charakterystyka Pomieszczenia adaptowane na potrzeby CKiIS zlokalizowane są na trzeciej kondygnacji budynku usługowego przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu. Pomieszczenia te zostały zakwalifikowane do strefy ZL I. Nie przewiduje się zmiany kwalifikacji. Ogólne warunki ewakuacji budynku nie ulegną zmianie Parametry pożarowe występujących substancji palnych. Nie przewiduje się składowania i przetwarzania substancji niebezpiecznych pożarowo. Obecne będzie wyposażenie typowe dla obiektów biurowo - administracyjnych Usytuowanie względem obiektów sąsiednich Projektowana adaptacja nie wpływa na zmianę usytuowania budynku względem budynków sąsiednich Przewidywane obciążenie ogniowe Zlokalizowane w stre4e ZL I pomieszczenia magazynowe stanowią magazyny podręczne powiązane funkcjonalnie z częścią ZL budynku i nie stanowią odrębnych stref PM Kategoria zagrożenia ludzi Ze względy na realizowane funkcje i projektowane przeznaczenie adaptowanych pomieszczeń, zaliczonych do kategorii ZL I, nie przewiduje się zmiany klasy4kacji kategorii zagrożenia ludzi. Liczba osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach Centrum: Biura - 55 osób stałych pracowników Centrum. Sale konferencyjne osoby, w przypadku zachowanie dwóch odrębnych sal, lub osoba, w przypadku połączenia ich w jedno pomieszczenie Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie przewiduje się występowania przestrzeni zagrożonych wybuchem Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Projektowana adaptacja nie wpływa na zmianę ustalonej klasy odporności pożarowej budynku.

7 Projektowane nowe ściany działowe lekkie posiadają odporność ogniową większą od EI15. Pomieszczenie serwerowni wydzielone jest drzwiami EI 30 i ścianami EI30 ze względu na wymagania normowe stosowane w projektowaniu instalacji tryskaczowej w którą wyposażony jest cały budynek. Ze względu na wymagania akustyczne pomieszczenie serwerowni oddzielone jest ścianami o konstrukcji zapewniającej odporność ogniową REI Instalacja gaszenia gazowego Pomieszczenie serwerowni, ze względu na warunki ochrony sprzętu komputerowego, zgodnie z życzeniem Inwestora oraz za zgodą projektanta i wykonawcy instalacji tryskaczowej zostało wyłączone spod tej ochrony. Wobec powyższego przewiduje się całkowite usunięcie tej instalacji z pomieszczenia serwerowni. Jako rozwiązanie zamienne zaprojektowano instalację gaszenia gazem obojętnym. Szczegóły rozwiązanie zostały opisane w p niniejszego opracowania Warunki ewakuacji Cała przestrzeń CKiIS jest pokryta zainstalowanym systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru, DSO oraz automatyczną instalacją gaśniczą - tryskaczową, a w serwerowni, jako rozwiązanie równoważne, zastosowano gaszenie gazem obojętnym. W wyniku adaptacji części trzeciej kondygnacji na potrzeby Centrum, oprócz istniejących dwóch wyjść na drogi ewakuacji poziomej oddalonych od siebie o więcej niż 5m, zostało zaprojektowane dodatkowe wyjście na drogę ewakuacji poziomej przy salach konferencyjnych. Każde z nich prowadzi do innej klatki ewakuacyjnej. W części CKiIS zaaranżowanej jako open office będą przebywali jedynie stali pracownicy Centrum. Przewiduje się kontrolę dostęp do obiektu ograniczenie go jedynie dla pracowników lub pojedynczych osób przychodzących na umówione spotkania. W tej części biur, niezależnie zainstalowanych systemów wykrywania i ostrzegania o pożarze oraz automatycznego gaszenia, zaprojektowano przezierne fragmenty ścian dające wgląd do wspólnej przestrzeni komunikacyjnej. Wszystkie przejścia ewakuacyjne mają nie mniej niż 0,9m. Drzwi ewakuacyjne będą mieć wysokość co najmniej 2m. W żadnym przypadku przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia Oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe Zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na dojściu ewakuacyjnym do poziomych dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. Zaleca się stosowanie wytycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP WP-01:2006 Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego. Wymagania, które m.in. należy spełnić: Natężenie oświetlenia strefy otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1 W przypadku poziomych dróg ewakuacyjnych wartości światłości opraw, wewnątrz strefy wyznaczonej kątami od 60 do 90 liczonymi od pionu, nie powinny przekraczać wartości podanych w normie. W przypadku wszystkich innych dróg ewakuacyjnych i stref graniczne wartości nie powinny być przekroczone przy żadnym kącie. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10 % eksploatacyjnego natężenia oświetlenia wymaganego dla danych czynności, jednakże nie powinno być mniejsze niż 15 lx. Należy wyeliminować efekt stroboskopowy.

8 Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1 h. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Znaki bezpieczeństwa powinny być oświetlone w taki sposób, aby w ciągu 5 s osiągały luminancję o wartości 50 % wymaganej luminancji, a w ciągu 60 s osiągały luminancję o wartości wymaganej. Maksymalną odległość widzenia znaków należy wyznaczyć zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny być dobrane i rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znaków ewakuacyjnych oraz koncepcją ewakuacji przyjętą w projektowanym budynku Wykończenie wnętrz W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały i wyroby łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, w przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności kurtyn, zasłon, draperii, kotar oraz żaluzji, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 1) ti 4s, 2) ts 30s, 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 4) nie występują płonące krople. na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie dopuszcza się stosowania materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione okładziny su4tow oraz su4ty podwieszone będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie dokumenty poświadczające właściwości w zakresie odporności ogniowej oraz reakcji na ogień Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia; odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych będzie wynosić co najmniej 0,5 m, drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych będą wykonane z materiałów niepalnych, elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego, elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m, izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej będą wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać następujące wymagania:

9 przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większa niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110oC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60, przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS120, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, będą obudowane elementami o klasie odporności ogniowej ElS120, wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS120, jak dla elementu oddzielenia pożarowego. Przepusty instalacyjne, które przechodzą przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego (na granicy stref pożarowych) będą posiadać klasę odporności ogniowej (EI) równą klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach zamkniętego pomieszczenia np. obudowane klatki schodowe, nie będących elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku Budynek będzie wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy prądu. Wyłącznik będzie znajdować w pobliżu głównego wejścia do budynku. Wyłącznik będzie odcinać zasilanie od wszelkich obwodów których działanie nie jest niezbędne w czasie pożaru (instalacje oddymiania klatek schodowych, instalacja sygnalizacji pożarowej). Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową zgodnie z postanowieniami Polskich Norm PN-EN (poszczególne arkusze) wg zasad szczegółowych w nich określonych. Zasilanie i obwody zasilające systemy bezpieczeństwa pożarowego będą spełniać wymagania dla obwodów bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednią Polską Normą Wyposażenie w gaśnice Ze względu na zastosowaną w budynku instalację tryskaczową nie przewiduje się wyposażenia w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Adaptacja nie spowoduje zmiany wymagań co do zaopatrzenia w wodę.

10 Drogi pożarowe Adaptacja nie spowoduje zmiany wymagań w stosunku do dróg pożarowych Oznakowanie W budynku należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne miejsca zbiorki do ewakuacji miejsce usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi drzwi przeciwpożarowe punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych drogi pożarowe wyłącznik przeciwpożarowy prądu Inne Poza odpowiednimi certy4katami, deklaracjami zgodności następujące elementy powinny posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP: Znaki bezpieczeństwa ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki przeciwpożarowe Oprawy oświetlenia awaryjnego

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA TREŚCI TECHNICZNEJ PRZEPISÓW TECHNICZNO BUDOWLANYCH DLA BUDYNKÓW CZĘŚĆ DRUGA - WARUNKI TECHNICZNE

PROPOZYCJA TREŚCI TECHNICZNEJ PRZEPISÓW TECHNICZNO BUDOWLANYCH DLA BUDYNKÓW CZĘŚĆ DRUGA - WARUNKI TECHNICZNE PROPOZYCJA TREŚCI TECHNICZNEJ PRZEPISÓW TECHNICZNO BUDOWLANYCH DLA BUDYNKÓW CZĘŚĆ DRUGA - WARUNKI TECHNICZNE SPIS TREŚCI CZĘŚCI DRUGIEJ Strona DZIAŁ I WYMAGANIA PODSTAWOWE. 4 1. Bezpieczeństwo konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA mgr inż. Czesław Imbra inż. poż. Krzysztof Matuszczak Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń Nr upr. z centralnego rejestru przeciwpożarowych GINB 153/98/R upr. KG PSP 211/93 70-292

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo