Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika OV-TB-08 II

2 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie zachować ją do przyszłego wglądu. I. Uwaga 1. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić aby wyświetlacz uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 2. Nie należy używać metalowych obiektów do dotykania urządzenia, gdyż może to doprowadzić do spięcia. 3. Należy dokonywać okresowych archiwizacji danych zapisanych na dysku urządzenia, aby zapobiec ich utracie, zwłaszcza przed przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania. 4. Nie należy rozmontowywać urządzenia. Nie należy przecierać powierzchni urządzenia alkoholem, rozcieńczalnikiem ani benzenem. 5. Nie należy odłączać urządzenia podczas jego formatowania lub przesyłania / pobierania danych, w przeciwnym razie może to doprowadzić do wystąpienia błędów. 6. Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty przedostały się do wnętrza urządzenia. 7. Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach, zadymieniu lub wilgoci. 8. Specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedzenia. 1

3 II. Wygląd zewnętrzny 2

4 1. Port mikrofonu 2. Port Micro USB 3. Port ładowarki DC 4. Przycisk włączania/wyłączania (włącznik) 5. Przednia kamera 6. Głośność +, Głośność - 7. Port słuchawek 8. Port karty TF 9. Głośnik 3

5 III. Instrukcje operacji 1. Operacje podstawowe 1.1. Włączanie/wyłączanie Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 5 sekund; urządzenie wyświetli ekran startowy z logo, a następnie przejdzie do trybu pracy. Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 5 sekund by wyłączyć urządzenie. Przejście w tryb uśpienia: Gdy urządzenie jest w trybie pracy, wciśnij krótko włącznik, aby przeszło w tryb uśpienia (ekran zostanie wówczas wyłączony). Ponowne wciśnięcie włącznika spowoduje powrót do trybu pracy. Funkcja ta jest przydatna jeśli użytkownik chwilowo nie korzysta z urządzenia i chce oszczędzić energię Ładowanie Gdy urządzenie wyemituje komunikat o niskim poziomie energii baterii należy naładować je przy użyciu dołączonej w zestawie ładowarki. Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii można kontynuować ładowanie urządzenia jeszcze przez 15 minut po tym, jak zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że bateria jest już pełna Menu główne Kliknięcie w interfejsie głównym spowoduje wyświetlenie głównego Menu. Zawiera ono zakładki: ustawienia systemowe, odtwarzanie muzyki, odtwarzanie wideo, przeglądarka internetowa oraz inne zainstalowane przez użytkownika aplikacje. 2. Ustawienia Kliknij 'Ustawienia" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno ustawień. Następnie kliknij zakładkę z odpowiednimi opcjami, które chcesz skonfigurować. 4

6 2.1. Ustawienia daty i czasu Kliknij "Data i czas" w interfejsie ustawień aby skonfigurować opcje daty i czasu. Możliwe jest tutaj ustawienie daty, strefy czasowej, czasu, formatu wyświetlania daty i godziny itp Jasność W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij "Jasność", aby wejść a następnie przesuwaj pasek aby dostosować tę funkcję Wygaszanie ekranu Dostosuj czas, po jakim ekran automatycznie wyłączy się. W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij "Wygaszanie", aby przejść do okna ustawień, a następnie wpisz preferowaną wartość czasu. Uwaga: Funkcja automatycznego wyłączenia ekranu nie jest aktywna podczas odtwarzania wideo. 3. Połączenie Wi-Fi W interfejsie głównym kliknij "Ustawienia". Kliknij "Wi-fi", aby wyświetlić Interfejs Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista wyszukanych sieci. Kliknij nazwę sieci aby wyświetlić okno konfiguracji. Możliwe będzie połączenie z siecią bezprzewodową, należy w tym celu stosować się do wyświetlanych poleceń. Jeśli sieć jest szyfrowana konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła. 4. Instalacja, deinstalacja oraz uruchamianie aplikacji 4.1 Instalacja Istnieje wiele sposobów instalacji aplikacji pod systemem Android. My przedstawimy sposób z wykorzystaniem Instalatora Aplikacji. Zaznacz preferowany plik aplikacji i przejdź do interfejsu instalacji aplikacji. Kliknij "Instaluj" aby automatycznie zainstalować aplikację. Po instalacji wyświetlone zostaną opcje "Otwórz" oraz "Zakończ". Kliknij "Otwórz" aby uruchomić aplikację. Kliknij "Zakończ" aby wyjść. 4.2 Odinstalowywanie Możesz użyć odpowiedniego oprogramowania stron trzecich lub zainstalowanego oprogramowania do zarządzania aplikacjami 5

7 urządzenia aby instalować i deinstalować aplikacje. Wybierz "Ustawienia/Aplikacje", aby zaznaczać i sprawdzać informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz odinstalować je. 5. Połączenie z Internetem 5.1. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową otwórz przeglądarkę i wprowadź adres strony, aby ją wyświetlić Kliknij ikonę aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić historię przeglądanych stron.. Kliknij stronę internetową, którą chcesz otworzyć. 6. Odtwarzanie muzyki oraz wideo 6.1. Odtwarzanie muzyki Kliknij "MUZYKA" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno odtwarzania muzyki. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków) ścieżek dźwiękowych, należy kliknąć wówczas nazwę pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania kliknij odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu / szybko przewijać w przód lub tył itd Odtwarzanie wideo Kliknij Galeria w interfejsie głównym aby wyświetlić okno odtwarzania wideo. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków) ścieżek wideo, należy kliknąć wówczas nazwę pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania wideo kliknij odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu / przejść do kolejnego lub poprzedniego pliku itd. 7. Oglądanie obrazów Kliknij Galeria w interfejsie głównym aby wyświetlić okno z listą plików obrazów. Wybierz i kliknij na folder, który chcesz otworzyć. Wyświetlone zostaną miniaturki znajdujących się w nim plików. Kliknij w miniaturkę obrazu, który chcesz wyświetlić. Podczas oglądania obrazu dotknij ekran aby wyświetlić ikony funkcyjne umożliwiające przybliżanie, oddalanie, przejście do 6

8 kolejnego lub poprzedniego obrazu, obracanie, usuwanie itd. 8. Kamera W interfejsie głównym kliknij "Kamera". 8.1 Aparat Jeśli kursor jest w pozycji aktywny jest tryb aparatu. Kliknij, aby zrobić zdjęcie. Kliknij, aby ustawić tryb tła, rozmiar obrazu, jakość obrazu, kolor oraz efekt. Kliknij, aby ustawić balans bieli. 8.2 Kamera Jeśli kursor jest w pozycji aktywny jest tryb kamery. Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie. Kliknij aby ustawić efekt kolorów lub przywrócić ustawienia domyślne. 9. Połączenie z urządzeniem zewnętrznym 9.1. Połączenie z komputerem PC Podłącz urządzenie do komputera PC za pośrednictwem przewodu USB. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia komputer wyświetli komunikat o wykryciu dwóch nowych dysków. Jednym z nich jest karta TF, a drugim wbudowany wewnętrzny dysk flash naszego tabletu Aplikacje Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowane zostały niektóre aplikacje stron trzecich. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ich obsługi należy odnieść się do załączonej dalej instrukcji. Niektóre z aplikacji mogą wymagać dostępu do sieci by mogły zostać prawidłowo obsługiwane. 7

9 IV. Rozwiązywanie najczęstszych problemów 1. Co zrobić jeśli urządzenie nie działa prawidłowo? Odpowiedź: 1) Zresetuj urządzenie a następnie sprawdź czy wszystko jest już w porządku. 2) Doładuj urządzenie przy użyciu ładowarki, aby aktywować baterię. Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy jest ono naładowane. 2. Dlaczego czasami bateria bardzo szybko się rozładowuje? Odpowiedź: czas wyładowania baterii zależy od temperatury i stopnia obciążenia tabletu przez włączone aplikacje. Jeśli temperatura otoczenia, w którym pracuje tablet, jest zbyt wysoka lub zbyt niska, może to oddziaływać na szybkość rozładowania. Zaleca się używanie tabletu w umiarkowanych temperaturach. Szybkość rozładowania zależy także od ustawionej siły głosu oraz tego jak często i z jakich aplikacji korzysta użytkownik. ZNACZENIE SYMBOLU KOSZA Chroń naturalne środowisko: nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych do śmieci. Wszelkie urządzenia elektryczne, które nie będą dłużej używane, należy dostarczyć do punktu zbiórki, w celu ich utylizacji. Dzięki tym prostym czynnościom możliwe jest uniknięcie potencjalnych skutków nieprawidłowego składowania odpadów oraz ich wpływu na naturalne środowisko oraz zdrowie ludzi. Umożliwi to także recykling oraz inne formy ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje dotyczące punktów zbytu tych urządzeń dostępne są u władz lokalnych. 8

10 Český Manuál k použití OV-TB-08 II 9

11 Předmluva Děkujeme vám za zakoupení tohoto MID. Prosím přečtěte si a dodržujte všechny provozní pokyny před použitím přístroje. I. Poznámky 9. Vyhněte se pádům přístroje. Předejděte vážným otřesům displeje, může dojít k jeho poškození. 10. Nedotýkejte se zařízení kovovými předměty může dojít ke zkratu. 11. Prosím zálohujte svá důležitá data, především když chcete upgradovat firmware. 12. Nerozebírejte zařízení. Nečistěte povrch zařízení ředidlem, alkoholem, benzenem atp. 13. Neodpojujte zařízení, když formátuje paměť, nahráváte či stahujete data nebo děláte jakékoliv další činnosti, které by v případě odpojení způsobily chyby. 14. Vyvarujte se kontaktu přístroje s tekutinami a cizími předměty. 15. Nepoužívejte přístroj v místech, která jsou extrémně teplá, studená, prašná nebo vlhká. 16. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění. 10

12 II. Představení zařízení 11

13 10. Mikrofon 11. Micro USB rozhraní 12. DC nabíjecí rozhraní 13. Power on/off 14. Přední kamera 15. Hlasitost +,Hlasitost 16. Konektor pro sluchátka 17. TF-CARD rozhraní 18. Reproduktor III. Provozní instrukce 1. Základní provozní instrukce 1.1. Power on/power off Zapnutí Stiskněte a podržte tlačítko vypínaní po dobu 5 sekund, zařízení zobrazí úvodní logo a vstoupí do pracovního režimu. Vypnutí Stiskněte a podržte vypínač po dobu 5 sekund a přístroj se vypne. Sleep (spánkový režím) Je-li přístroj v pracovním stavu, stiskněte krátce vypínač, zařízení tak vstoupí do režimu spánku. Když stisknete vypínač znovu, přepne se do normálního pracovního režimu. Tuto funkci můžete použít, když dočasně zařízení nebudete používat. Dochází tak k úspoře energie v porovnání stavu v pohotovosti Nabíjení Pokud zařízení vyžaduje nabíjení, použijte dodanou nabíječku. Poznámka: Chcete li prodloužit životnost baterie, nabíjejte i dalších 15 minut poté, co vás zařízení vyzve, že je baterie plně nabitá Hlavní menu Zmáčkněte ikonu v hlavním rozhraní, zobrazí se hlavní menu. Jež zahrnuje nastavení systému, hudební přehrávač, webový prohlížeč a jiné aplikace nainstalované v hlavním menu. 12

14 2. Nastavení Zmáčkněte tlačítko Nastavení v hlavním menu a zadejte nastavení rozhraní. Klepněte na odpovídající položku nastavení a přejdete do samotného nastavení. 2.1.Nastavení datumu a času Stisknetě nastavení datumu a času Jas Vyberte Displej v nastavení rozhraní. Klikněte na "Jas" pro vstup a na posuvníku upravte nastavení jasu Vypnutí obrazovky Upravte prodlení pro vypnutí obrazovky. Vyberte "Displej" v rozhraní nastavení. Kliknetě na "Spánek" pro vstup a kliknetě na čas který chcete. Poznámka: Nastavení vypnutí obrazovky je vypnuto během přehrávání videa. 3. Připojení Wi-Fi Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní. Klikněte na Wi-Fi pro WI-FI, zobrazí se seznam dostupných sítích. Klikněte na jméno sítě; vyskočí nabídka nastavení. Můžete se tak přpojit k WI-FI. Jestliže je síť zabezpečená musíte vložit jméno a heslo. 4. Instalace, Odinstalace a Spouštění aplikací 4.1 Instalace Je mnoho způsobů jak nainstalovat aplikace v Androidu. Představíme Vám jak to provádět pomocí Androidu. Vyberte soubor APK který chcete nainstalovat. Kliknete na "Instalovat" pro automtickou instalaci. Po instalaci se zobrazí nabídka "Otevřít" a "Dokončit" pro ukončení. 4.2 Odinstalace Můžete použít software třetích stran nebo nainstalované aplikace pro správu zařízení. Vyberte "Nastavení/Aplikace" pro výber nainstalových aplikací a 13

15 zkontrolujte atributy nebo jí odinstalujte. 5. Připojení k internetu 5.1. Po připojení k WI-FI otevřete prohlížeč a zadejte adresu, spousťe pak přohlížeč Klikněte na ikonu pro zobrazení historie vašeho prohlížení. Klikněte na stránku pro její otevření. 6. Přehrávání videa a 6.1. Přehrávání audia Kliknete na "Hudba" v hlavním menu pro vstup do rozhraní pro přehrávání hudby. Zobrazí se seznam skladeb v zařízení a můžete kliknout na soubory pro přehrávání. V Audio rozhraní klikněte na přehrávat/pauzu/ zvýšení hlasitosti/ snížení hlasitosti /FF/ REW Přehrávání Klikněte na "Galerie" v hlavním menu pro vstup do rozhraní přehrávání videa. Zobrazí se seznam souborů videa a můžete kliknout na soubor, který chcete přehrávat. V rozhraní videa se dotkněte obrazovky pro zobrazení možných akcí a klikněte na ikony pro přehrávání/pauzu/zvýšení hlasitosti/snížení hlasitosti/dalšího souboru/předchozího souboru Prohlížení obrázků Klikněte na "Galerie" v hlavním menu pro vstup do seznamu složek s obrázky. Vyberte a kliněte na složku, do které chcete vstoupit, zobrazí se náhlad s obrázky, které obsahuje. Dokněte se obrazovky pro zobrazení možných akcí při prohlížení obrázků, můžete približovat/oddalovat/zobrazit další/předešlé/otáčet obrázek/ nebo ho smazat Fotoaparát Klikněte na Fotoaparát v hlavním rozhraní. 8.1 Fotoaparát Jestliže je kurzor na pozici fotoaparátu., zařízení je v módu Klikněte na pro focení. 14

16 Klikněte na nastavení módů scény, Velikosti obrázku, Kvality obrázku a barevných efektů. Klikněte na pro nastavení vyvážení bílé. 8.2 Videokamera Jestliže je kurzor na pozici videokamery., zařízení je v módu Klikněte na pro nahrávání videa. Klikněte na pro nastavení barevných efektů nebo k obnovení základního nastavení. 9. Připojení externího zařízení 9.1. Připojení k PC Připojte zařízení k PC pomocí USB kabelu. Po úspěšném připojení se na PC se zobrazí symboly dvou nových disků. Jeden je TF karta a druhý je zabudovaný flash Aplikace Pro pohodlné užívání jsme do MID nainstalovali software třetích stran. Pro detailní postupy ovládání vyhledejte korespondující intrukce. Kvůli internetové síti mohou být některé programy použitelné pouze na určitém území. IV. Odstraňování problémů Co když se zařízení chová abnormálně? Odpověď: 1) Restartujte zařízení a zkontrolujte zda funguje normálně. 2) Nabijte zařízení pro aktivování baterie. Než se zařízením začnete pracovat ujistěte se, zda je nabité. 3) Je doporučeno upgradovat OS odborníkem. Proč jsou časy pohotovostního režimu tak krátké? Odpověď: Doba možného používání baterie závisí na teplotě a použitých programech. Doba použití baterie může být ovlivněna, jestliže je teplota vysoká nebo malá. Je doporučeno užívat zařízení v normálních teplotách. Doba používání je také ovlivněna nastavením hlastitosti a frekvencí akcí. 15

17 VI. Specifications Zařízení: OV-TB-08 II Rozlišení 800X480 Dotykový panel Kapacitní dotykový displej OS Android 4.0 Vstup Softwarová klávesnice Paměť 4GB -16GB(Berte to jako standartní) Externí paměť TF-CARD, až do 32GB micro SD Audio MP3,WMA,FLAC,APP,OGG.(podporuje všechny zvukkové formáty) Video MPEG4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/1080P (podporuje všechny formáty videa) E-book Podporuje Bezdrátové sítě Podporuje WI-FI Jazyky Více jazyků OTG Podporuje Provozní teploty -20 C do 60 C Napájení AC 100~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A Typ baterie Li-Po Baterie VÝZNAM SYMBOLU ODPADKOVÉHO KOŠE Chraňte životní prostředí: nevyhazujte elektronická zařízení do domovního odpadu. Prosím vyhazujte elektronická zařízení do sběrných kontejnerů pro elektronická zařízení. Tyto jednoduché kroky Vám pomohou vyhnout se možným dopadům na lidské zdraví či přírodu. Tím přispějete k recyklaci a dalším formám opětovného použití elektrických zařízení. Informace o místech kde můžete zklikvidovat elektronická zařízení, můžete získat od vašich místních úřadů. MADE IN CHINA 16

18 ENGLISH USER MANUAL OV-TB-08 II 17

19 Preface Thank you for buying this MID. Please read and retain all the operating instructions before operating the unit. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.i. Note 1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake seriously, or the display will be damaged or unusual. 2. Do not use metal object to touch the device to prevent it from short circuit. 3. Please backup your data in case your important data is lost, especially before you upgrade the firmware. 4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit by alcohol, thinner or benzene. 5. Do not disconnect the unit while it is formatting or uploading/downloading, or the procedures may lead to errors. 6. Avoid water or foreign objects enter the unit. 7. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid. 8. Specifications are subject to change and improvement without notice. 18

20 II.Introduction of cover 19

21 1. MIC 2. Micro USB interface 3. DC charger interface 4. Power on/off 5. Front Camera 6. Volume +,Volume 7. Earphone Jack 8. TF-CARD interface 9. Loudspeaker III. Operation Instruction 1. Basic Operation 1.1. Power on/power off Power on Press and hold the power switch for 5 seconds; the unit displays the start-up logo and enters the working mode. Power off Press and hold the power switch for 5 seconds to turn the unit off. Sleep While the device is at working status, press the power switch, it enters the sleeping mode, and the screen will be off then. Press the power switch again, it shift to the normal mode. You may use this function when you don t use the device temporary to save power Charging When the device prompts low battery, please charge it by provided charger. Note: To improve the longevity of the battery, you may charge for another 15 minutes after it prompts the battery is full Main menu Click the icon in the main interface, the main menu is appeared. It including the system setting, music playback, video playback, web browser and other applications you installed in the main menu. 20

22 2. Settings Click Settings in the main interface to enter the setting interface. Click the corresponding setting items to operate. 2.1.Date and Time Setting Click Date & time in the setting interface to set the date and time. You may set the date, time zone, time, time format and date format etc. in the menu Brightness Select Display in the setting interface. Click Brightness to enter, and slide the bar to adjust the brightness Screen Timeout Adjust the delay before the screen automatically turns off. Select Display in the setting interface. Click Sleep to enter, and click the time you want. Note: The setting of screen timeout is unavailable while playing video. 3. Wi-Fi connection Click Settings in the main interface. Click Wi-Fi to turn on the WIFI, it lists the open network it searched. Click the name of the network; it pops up the setting window. You may connect it to WIFI according to the prompts. You need to input the user name and password if networks are encrypted. 4. Install, Uninstall and Run applications 4.1 Install There are many ways to install applications under Android. We introduce installation by Market here. Select the APK file you want and enter the application installation interface. Click Install to install the application automatically. After installation, it prompts Open and Finish. Click Open to open the application. Click Finish to exit. 21

23 4.2 Uninstall You may use the corresponding third party software management tool or the installed application management software of the device to install applications. Select Setting/Apps to select the installed applications and check the attribute of it or uninstall it. 5. Connect to internet 5.1. After connecting with WIFI, open the browser and input the web address, you can browse the web then Click the icon to enter the bookmark to view the browse history. Click the web page you want to open it. 6. Audio and video playback 6.1. Audio playback Click the MUSIC in the main menu to enter the audio playback interface. It lists the audio files in the device, and you may click the file name to play it. in the audio playing interface, click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ FF/ REW Video Playback Click the Gallery in the main menu to enter the video playback interface. It lists the video files in the device, and you may click the file name to play it. in the video playing interface, touch the screen to pop-up the operation icons and click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ skip to next file/skip to previous file. 7. Picture viewing Click Gallery in the main menu to enter the picture folder list. Select and click the folder you want to enter, it displays the. click the thumbnail of the picture to view it. Touch the screen to pop-up the operation icons while viewing the picture, you may zoom in/zoom out/ skip to next picture/skip to previous picture/ rotate/ delete the picture 8. Camera Click Camera in the main interface. 22

24 8.1 Camera If the cursor is at position, the device is at Camera mode. Click to take picture. Click to set the scene mode, Picture size, Picture quality, and colour effect. Click to set white balance. 8.2 DV If the cursor is at position, the device is at DV mode. Click Click to take picture. to set the colour effect or restore to default settings. 9. Connect with external device 9.1. Connect with PC Connect the device with the PC via the USB cable. The PC appears two new disk symbols after connected successfully. One is the TF card, and the other is the built-in flash Applications For convenient usage, we installed some third party software in the MID. For detailed operation methods, please check the corresponding instruction. Some of the software may be able to be used in some area because of network service. IV. Troubleshooting 9. What if the device is abnormal during operation? Answer: 1) Reboot the device to see if it works OK. 2) Charge the device by the charger to activate the battery. Make sure it has power before you operate it. 3) It is suggested to upgrade the OS of the device by professional. 10. Why the standby time is so short sometimes? 23

25 Answer: the use time of the battery is all depend on the temperature and use instance. If the temperature is too high or too low, the use time of the battery might be effected. It is suggest using the device in normal temperature. The using time is also affected by increased volume and frequently operation. MEANING OF THE DUSTBIN SYMBOL Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities. 24

26 Magyar Használati útmutató OV-TB-08 II 25

27 Előszó Köszönjük, hogy a termékünk megvásárlása mellett döntött. Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt használnálatba venné a készüléket. Őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá. I. Megjegyzés 1. Ne tegye ki erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne ejtsen rá semmit, mert a kijelző megsérülhet. 2. Ne használjon fémtárgyat a kijelző vezérléséhez mert megkarcolódhat, illetve rövidzárlatot okozhat. 3. Kérjük, folyamatosan készítsen mentést a fontos adatairól! Különösen mielőtt frissíteni szeretné a firmware-t. 4. Ne szerelje szét. Ne törölje le a felületet alkoholt, hígítót vagy benzint tartalmazó vegyszerekkel. 5. Ne kapcsolja, ne húzza ki a készüléket, amíg a készülék formázása, frissítése be nem fejeződik mert tartós meghibásodáshoz vezethet. 6. Vigyázzon hogy ne érje víz, vagy egyéb idegen tárgy a készüléket. 7. Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol túlságosan meleg, hideg, por vagy nedvesség van. 8. A műszaki adatok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül. 26

28 II. Bevezetés: 27

29 1. Mikrofon 2. Micro USB aljzat 3. Töltés aljzat 4. Be/ki kapcsoló 5. Előlapi kamera 6. Hangerő+, Hangerő 7. Fülhalgató bemenet 8. Micro SD kártya bemenet 9. Hangszóró 28

30 III. Működés leírása 1. Alap információ 1.1. A készülék be és ki kapcsolása Bekapcsolás: Kérem nyomja és tartsa lenyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot illetve addig amíg a kijelzőn az indítási logó megjelenik. Az Operációs rendszer betöltése folyamatban. Power off Kérem nyomja és tartsa lenyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot amíg a kijelző kikapcsol. Alvó üzemmód Amenyiben nem kívánja a készüléket kikapcsolni, alvó üzemmódba helyezheti amellyel jelentősen növelheti a készülék működési időtartamát. Nyomja meg a bekapcsoló gombot egy pillanatra és a kijelző kikapcsol. Amennyiben ismét használni szeretné úgy ismételten nyomja meg a bekapcsoló gombot A készülék töltése Amennyiben a készülék jelzi az akkumulátor alacsony szintjét, kérem csatlakoztassa az áramforráshoz. Az akkumulátor első használatakor minimum 12 órai töltés ajánlott! 1.3. Főmenü Kattintson az ikonra a főmenü megjelenítéséhez. Számos beállítási lehetőséget, zene, videólejátszó programot, web böngészőt és egyéb előre telepített programot talál. A később telepített programok is itt lesznek láthatóak. 29

31 2. Beállítás Klikkeljen a beállítás felületre. Belépést követően itt állíthat be számos, a rendszerrel kapcsolatos funkciókat. 2.1.Dátum és idő beállítása Klikkeljen a dátum és idő felületre. Itt beállíthatja az időt, dátumot, illetve ezek formátumát, stb Fényerő Válassza a kijelző felületet majd állítsa be a kívánt értéket Képernyő időzár Itt állítható be, hogy használaton kívűl mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a kijelző. Megjegyzés: Játék közben, illetve videó nézése közben a funkció nem működik. 3. Wi-Fi kapcsolat Kattintson a beállítás felületre, majd ezt követően kattintson a Wi-Fi bekapcsolás felületre. Kapcsolja be a WIFI-t. A listából válassza ki a megfelelő hálózati kapcsolatot. Amennyiben titkosított úgy a jelszó megadása kötelező. Amennyiben a keresett hálózat nem található úgy kézzel kell a keresést, illetve a beállítást elvégezni. A már beállított hálózati kapcsolat elmentődik és később automatikusan megtörténik a kapcsolódás. 4. Install, Uninstall és programfuttatás 4.1 Telepítés-install Válassza ki a telepíteni kívánt APK fájlt. Kattinson a kívánt fájlra, a telepítés automatikusan megtörténik. A müvelet végén kattintsunk a befejezés-re. 4.2 Telepített program eltávolítása-uninstall Lépjen be a beállítások/apps menübe és itt válassza ki a törölni kívánt programot, majd klikkeljen a menüben az eltávolításra. Az eltávolítás automatikusan megtörténik. 30

32 5. Kapcsolódás az internetre 5.1. Miután beállította WIFI kapcsolatot, nyissa meg a böngészőt, majd a webcím megadását követően élvezheti az internet adta határtalan szabadságot A meglátogatott oldalakat az alábbi ikonra kattintva elmentheti, így a következő indításnál a weboldal a könyjelzőből automatikusan egy kattintással indítható. 6. Zene és videó lejátszása 6.1. Zene lejátszása Kattintson a MUSIC felületre. A menübe lépés után kiválaszthatja azt a felvételt, amit meghallgatni kíván. A lejátszás gomb megnyomása után szükség szerint változtasson a beállításokon - hangerő, stb Videó lejátszása Kattinson a galéria felületre, a menüből válassza ki a videókönyvtárat. A könyvtárban lévő videófájlokból válassza ki a lejátszani kívánt videót. A kijelzőt megérintve egy ablakban felugranak a választható opciók melyből tetszőlegesen alakíthatja a lejátszási paramétereket. 7. Képek megtekintése Kattinson a galéria felületre, a menüből válassza ki a képek könyvtárat. A könyvtárban lévő képfájlokból válassza ki a megtekinteni kívánt képet. A kijelzőt megérintve egy ablakban felugranak a választható opciók melyből tetszölegesen alakíthatja a lejátszási paramétereket. 8. Kamera Kattintson a kamera felületre. 8.1 Kamera Ha a kurzor mód van aktiválva. a fényképezőgép jel alatt van úgy a fotó Kattintson a felületre a fénykép készítéshez. Jelenetmód beállításhoz kattintson a felületre, az alábbiak beállításához: képméret, minőség és szín, stb. 31

33 Az alábbi felületre kattintva a fehéregyensúly állítható be. 8.2 Videó mód Ha a kurzor a kamera alatt van vidófelvétel készíthető. akkor folyamatos A videófelvétel elindításához kattintson az alábbi felületre Az alábbi felületre kattintva megváltoztathatja a felvétel paramétereit, illetve a gyári beállítási értéket / restore /. 9. Kapcsolat létrehozása külső eszközzel 9.1. Kapcsolat létrehozása PC-vel Kapcsolja össze a készüléket a mellékelt kábellel. Az összekapcsolás után megjelenik a PC intézőben két új meghajtó. Az egyik a memória kártya, a másik a beépített memória Alkalmazások A kényelmesebb használhatóság érdekében telepíthetünk harmadik féltől származó programokat. Fontos!! Harmadik fél szoftverei hibás müködést, adatvesztést okozhatnak. IV. Hibaelhárítás 11. A készülék rendellenesen működik, lefagy Javaslat: 1) Indítsa újra a készüléket. 2) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a készülékben van. Csatlakoztassa hálózatra ha a töltés nem megfelelő. 3) Frissitse a készüléken található operációs rendszert. 12. Rövid készenléti idő Javaslat: A készülék energia felhasználását nagy mértékben befolyásolja az alacsony illetve a magas hőmérséklet. Lehetőleg az előírt normál hőmérsékleten használja az eszközt. 32

34 Ne dobja a kukába Védje a környezetet: ne dobja az elektromos berendezéseket a háztartási hulladékok közé. Kérjük, az olyan elektromos berendezéseket, amelyeket Ön már nem használ a gyűjtőhelyeken az erre a célra kihelyezett konténerekbe tegye. Ezek az egyszerű lépések segíthetnek elkerülni a lehetséges környezeti hatásokat, amit a helytelen hulladékkezelés okozhat a környezetre és az emberi egészségre. Ezzel hozzájárul a termékek újrahasznosításához, mely az elektromos szennyeződéseket hivatott csökkenteni. 33

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

ENGAGE HQ. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7002

ENGAGE HQ. Instrukcja obsługi. Multimedia Fun Center MT7002 ENGAGE HQ Multimedia Fun Center MT7002 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie...2 Połączenia...3 Pilot...3 Włączanie...4 Funkcje menu...5 Settings (ustawienia systemu)...5 Language setting (ustawienia języka...5

Bardziej szczegółowo

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL

KOM0774. Owner s manual EN. Car DVR Instrukcja obsługi PL KOM0774 Owner s manual EN Car DVR Instrukcja obsługi PL Owner s manual Instruction to keys function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC

Bardziej szczegółowo

Smart Watch GV-08. Instrukcja obsługi

Smart Watch GV-08. Instrukcja obsługi Smart Watch GV-08 Instrukcja obsługi 1 1. Bezpieczeństwo Przed pierwszym użyciem zalecane jest naładowanie zegarka min. 2h W niektórych przypadkach aby zmienić określone ustawienia, wymagane jest wpisanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474

High Definition Car Video Recorder Quer. Operation Manual KOM0474 High Definition Car Video Recorder Quer Operation Manual KOM0474 EN Instruction to Keys Function 1 USB Interface 2 On/Off key 3.5V power input jack 4 SD/MMC card slot 5 Speaker 6 Bracket hole 7 MIC 8 Battery

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual

IP Camera SVR201HD. Instrukcja Obsługi User s Manual IP Camera SVR201HD Instrukcja Obsługi User s Manual SVR201HD PL Podłączenie urządzeń z systemem Android Instrukcja obsługi Przed ustawieniem kamery internetowej należy pobrać i zainstalować aplikację Guard.

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GMX4 OPTICAL MOUSE Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wolny port USB, Podłącz słuchawki do komputera Słuchawki powinny być gotowe do pracy Instalacja oprogramowania. Umieść dołączoną

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa TRACER Prospect Cam. Instrukcja obsługi. TRACER Prospect Cam Webcam User Manual

Kamera internetowa TRACER Prospect Cam. Instrukcja obsługi. TRACER Prospect Cam Webcam User Manual TRACER Prospect Cam Instrukcja obsługi TRACER Prospect Cam Webcam User Manual 2 www.tracer.eu Specyfikacja techniczna Wysoka rozdzielczość: przetwornik CMOS kolor Rozdzielczość: 1300k pikseli (interpolowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone

SLU0056. Multifunctional Wireless Stereo Headphone SLU0056 Multifunctional Wireless Stereo Headphone Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual 1. Technical parameter Bluetooth Protocol Frequency range Effective distance FM frequency range

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s Applications client for mobile devices for 5000 series NVR s - user manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS ATTENTION!

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual

Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Rainbow Eye Bluetooth Speaker MA417 User s Manual Opis funkcji: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR Dzwięk audio przez Bluetooth, perfekcyjna jakość dzwięku oraz efekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL

CLIMATE 5000 VRF. Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW. Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania (2016/03) PL CLIMATE 5000 VRF Oprogramowanie diagnostyczne (obsługa posprzedażowa) ASA-SW Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania 6720845001 (2016/03) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem

Bardziej szczegółowo

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH 2017.03.07 COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH Monitor CDV-70UX występuje w dwóch wersjach sprzętowych: Wersja 1: - numery seryjne 2015.06S1506., 2015.07S1507., - dioda informacyjna LED

Bardziej szczegółowo

Pierwsze uruchomienie Państwa terminalu FlexKom POS

Pierwsze uruchomienie Państwa terminalu FlexKom POS Pierwsze uruchomienie Państwa terminalu FlexKom POS Życzymy miłego użytkowania Państwa terminalu FlexKom POS 5 Ten dokument pomoże Państwu zapoznać się z urządzeniem. Zawiera dalsze wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W

Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Przewodnik szybkiej instalacji TV-IP201 TV-IP201W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Jak podłączyć... 2 3. CKonfiguracja kamery z serwerem web... 3 4. Użycie kamery IP bezprzewodowo (tylko

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EDGE MECHANICAL GAMING USB KEYBOARD. Руководство по эксплуатации CZ SK PL EN RU HU. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EDGE MECHANICAL GAMING USB KEYBOARD. Руководство по эксплуатации CZ SK PL EN RU HU. Návod k obsluze Návod na obsluhu EDE MECHNICL MIN USB KEYBORD P PL EN Instrukcja obsługi Instructions for use CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu RU HU Руководство по эксплуатации Használati útmutató PL KLWISZE MULTIMEDILNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja obsługi

Szybka instrukcja obsługi 2 Podłączenia OV-HomeSpot TV 1 Szybka instrukcja obsługi Instalacja baterii w pilocie Sensor sygnału pilota Pilot Zasilacz AC Bezprzewodowy router WejścieWi-Fi Port USB do podłączenia bezprzewodowego odbiornika

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAD-10021

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAD-10021 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Firmware >>> Android Kit Kat

Aktualizacja Firmware >>> Android Kit Kat Aktualizacja Firmware >>> Android 4.4.2 Kit Kat Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Mouse Tracer Fiorano RF

Mouse Tracer Fiorano RF Mysz Tracer Fiorano RF Instrukcja obsługi Mouse Tracer Fiorano RF User s Manual Mysz Tracer Fiorano RF 2 www.tracer.eu Mysz Tracer Fiorano RF www.tracer.eu 3 Mysz Tracer Fiorano RF Uwaga Uwaga: 4 www.tracer.eu

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

DelighTech Fitness App

DelighTech Fitness App PL DelighTech Fitness App FREE Instrukcja użytkowania 1. Wymagania systemowe: - Android 2.3 lub nowszy z obsługą Bluetooth - APPLE ios z obsługą Bluetooth wersja 4.0. 2. Połącz swoje urządzenie z internetem.

Bardziej szczegółowo

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Instrukcja obsługi. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Instrukcja obsługi PL Wprowadzenie... 2 Zawartość opakowania... 2 Schemat urządzenia... 2 Przyciski... 3 Włączanie/Wyłączanie... 3 Tryb Suspend...

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i 1394... 2 Urządzenia esata... 3 Urządzenia 1394... 4 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo