Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika OV-TB-08 II

2 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie zachować ją do przyszłego wglądu. I. Uwaga 1. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić aby wyświetlacz uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 2. Nie należy używać metalowych obiektów do dotykania urządzenia, gdyż może to doprowadzić do spięcia. 3. Należy dokonywać okresowych archiwizacji danych zapisanych na dysku urządzenia, aby zapobiec ich utracie, zwłaszcza przed przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania. 4. Nie należy rozmontowywać urządzenia. Nie należy przecierać powierzchni urządzenia alkoholem, rozcieńczalnikiem ani benzenem. 5. Nie należy odłączać urządzenia podczas jego formatowania lub przesyłania / pobierania danych, w przeciwnym razie może to doprowadzić do wystąpienia błędów. 6. Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty przedostały się do wnętrza urządzenia. 7. Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach, zadymieniu lub wilgoci. 8. Specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedzenia. 1

3 II. Wygląd zewnętrzny 2

4 1. Port mikrofonu 2. Port Micro USB 3. Port ładowarki DC 4. Przycisk włączania/wyłączania (włącznik) 5. Przednia kamera 6. Głośność +, Głośność - 7. Port słuchawek 8. Port karty TF 9. Głośnik 3

5 III. Instrukcje operacji 1. Operacje podstawowe 1.1. Włączanie/wyłączanie Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 5 sekund; urządzenie wyświetli ekran startowy z logo, a następnie przejdzie do trybu pracy. Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 5 sekund by wyłączyć urządzenie. Przejście w tryb uśpienia: Gdy urządzenie jest w trybie pracy, wciśnij krótko włącznik, aby przeszło w tryb uśpienia (ekran zostanie wówczas wyłączony). Ponowne wciśnięcie włącznika spowoduje powrót do trybu pracy. Funkcja ta jest przydatna jeśli użytkownik chwilowo nie korzysta z urządzenia i chce oszczędzić energię Ładowanie Gdy urządzenie wyemituje komunikat o niskim poziomie energii baterii należy naładować je przy użyciu dołączonej w zestawie ładowarki. Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii można kontynuować ładowanie urządzenia jeszcze przez 15 minut po tym, jak zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że bateria jest już pełna Menu główne Kliknięcie w interfejsie głównym spowoduje wyświetlenie głównego Menu. Zawiera ono zakładki: ustawienia systemowe, odtwarzanie muzyki, odtwarzanie wideo, przeglądarka internetowa oraz inne zainstalowane przez użytkownika aplikacje. 2. Ustawienia Kliknij 'Ustawienia" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno ustawień. Następnie kliknij zakładkę z odpowiednimi opcjami, które chcesz skonfigurować. 4

6 2.1. Ustawienia daty i czasu Kliknij "Data i czas" w interfejsie ustawień aby skonfigurować opcje daty i czasu. Możliwe jest tutaj ustawienie daty, strefy czasowej, czasu, formatu wyświetlania daty i godziny itp Jasność W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij "Jasność", aby wejść a następnie przesuwaj pasek aby dostosować tę funkcję Wygaszanie ekranu Dostosuj czas, po jakim ekran automatycznie wyłączy się. W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij "Wygaszanie", aby przejść do okna ustawień, a następnie wpisz preferowaną wartość czasu. Uwaga: Funkcja automatycznego wyłączenia ekranu nie jest aktywna podczas odtwarzania wideo. 3. Połączenie Wi-Fi W interfejsie głównym kliknij "Ustawienia". Kliknij "Wi-fi", aby wyświetlić Interfejs Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista wyszukanych sieci. Kliknij nazwę sieci aby wyświetlić okno konfiguracji. Możliwe będzie połączenie z siecią bezprzewodową, należy w tym celu stosować się do wyświetlanych poleceń. Jeśli sieć jest szyfrowana konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła. 4. Instalacja, deinstalacja oraz uruchamianie aplikacji 4.1 Instalacja Istnieje wiele sposobów instalacji aplikacji pod systemem Android. My przedstawimy sposób z wykorzystaniem Instalatora Aplikacji. Zaznacz preferowany plik aplikacji i przejdź do interfejsu instalacji aplikacji. Kliknij "Instaluj" aby automatycznie zainstalować aplikację. Po instalacji wyświetlone zostaną opcje "Otwórz" oraz "Zakończ". Kliknij "Otwórz" aby uruchomić aplikację. Kliknij "Zakończ" aby wyjść. 4.2 Odinstalowywanie Możesz użyć odpowiedniego oprogramowania stron trzecich lub zainstalowanego oprogramowania do zarządzania aplikacjami 5

7 urządzenia aby instalować i deinstalować aplikacje. Wybierz "Ustawienia/Aplikacje", aby zaznaczać i sprawdzać informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz odinstalować je. 5. Połączenie z Internetem 5.1. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową otwórz przeglądarkę i wprowadź adres strony, aby ją wyświetlić Kliknij ikonę aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić historię przeglądanych stron.. Kliknij stronę internetową, którą chcesz otworzyć. 6. Odtwarzanie muzyki oraz wideo 6.1. Odtwarzanie muzyki Kliknij "MUZYKA" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno odtwarzania muzyki. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków) ścieżek dźwiękowych, należy kliknąć wówczas nazwę pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania kliknij odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu / szybko przewijać w przód lub tył itd Odtwarzanie wideo Kliknij Galeria w interfejsie głównym aby wyświetlić okno odtwarzania wideo. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków) ścieżek wideo, należy kliknąć wówczas nazwę pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania wideo kliknij odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu / przejść do kolejnego lub poprzedniego pliku itd. 7. Oglądanie obrazów Kliknij Galeria w interfejsie głównym aby wyświetlić okno z listą plików obrazów. Wybierz i kliknij na folder, który chcesz otworzyć. Wyświetlone zostaną miniaturki znajdujących się w nim plików. Kliknij w miniaturkę obrazu, który chcesz wyświetlić. Podczas oglądania obrazu dotknij ekran aby wyświetlić ikony funkcyjne umożliwiające przybliżanie, oddalanie, przejście do 6

8 kolejnego lub poprzedniego obrazu, obracanie, usuwanie itd. 8. Kamera W interfejsie głównym kliknij "Kamera". 8.1 Aparat Jeśli kursor jest w pozycji aktywny jest tryb aparatu. Kliknij, aby zrobić zdjęcie. Kliknij, aby ustawić tryb tła, rozmiar obrazu, jakość obrazu, kolor oraz efekt. Kliknij, aby ustawić balans bieli. 8.2 Kamera Jeśli kursor jest w pozycji aktywny jest tryb kamery. Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie. Kliknij aby ustawić efekt kolorów lub przywrócić ustawienia domyślne. 9. Połączenie z urządzeniem zewnętrznym 9.1. Połączenie z komputerem PC Podłącz urządzenie do komputera PC za pośrednictwem przewodu USB. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia komputer wyświetli komunikat o wykryciu dwóch nowych dysków. Jednym z nich jest karta TF, a drugim wbudowany wewnętrzny dysk flash naszego tabletu Aplikacje Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowane zostały niektóre aplikacje stron trzecich. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ich obsługi należy odnieść się do załączonej dalej instrukcji. Niektóre z aplikacji mogą wymagać dostępu do sieci by mogły zostać prawidłowo obsługiwane. 7

9 IV. Rozwiązywanie najczęstszych problemów 1. Co zrobić jeśli urządzenie nie działa prawidłowo? Odpowiedź: 1) Zresetuj urządzenie a następnie sprawdź czy wszystko jest już w porządku. 2) Doładuj urządzenie przy użyciu ładowarki, aby aktywować baterię. Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy jest ono naładowane. 2. Dlaczego czasami bateria bardzo szybko się rozładowuje? Odpowiedź: czas wyładowania baterii zależy od temperatury i stopnia obciążenia tabletu przez włączone aplikacje. Jeśli temperatura otoczenia, w którym pracuje tablet, jest zbyt wysoka lub zbyt niska, może to oddziaływać na szybkość rozładowania. Zaleca się używanie tabletu w umiarkowanych temperaturach. Szybkość rozładowania zależy także od ustawionej siły głosu oraz tego jak często i z jakich aplikacji korzysta użytkownik. ZNACZENIE SYMBOLU KOSZA Chroń naturalne środowisko: nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych do śmieci. Wszelkie urządzenia elektryczne, które nie będą dłużej używane, należy dostarczyć do punktu zbiórki, w celu ich utylizacji. Dzięki tym prostym czynnościom możliwe jest uniknięcie potencjalnych skutków nieprawidłowego składowania odpadów oraz ich wpływu na naturalne środowisko oraz zdrowie ludzi. Umożliwi to także recykling oraz inne formy ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje dotyczące punktów zbytu tych urządzeń dostępne są u władz lokalnych. 8

10 Český Manuál k použití OV-TB-08 II 9

11 Předmluva Děkujeme vám za zakoupení tohoto MID. Prosím přečtěte si a dodržujte všechny provozní pokyny před použitím přístroje. I. Poznámky 9. Vyhněte se pádům přístroje. Předejděte vážným otřesům displeje, může dojít k jeho poškození. 10. Nedotýkejte se zařízení kovovými předměty může dojít ke zkratu. 11. Prosím zálohujte svá důležitá data, především když chcete upgradovat firmware. 12. Nerozebírejte zařízení. Nečistěte povrch zařízení ředidlem, alkoholem, benzenem atp. 13. Neodpojujte zařízení, když formátuje paměť, nahráváte či stahujete data nebo děláte jakékoliv další činnosti, které by v případě odpojení způsobily chyby. 14. Vyvarujte se kontaktu přístroje s tekutinami a cizími předměty. 15. Nepoužívejte přístroj v místech, která jsou extrémně teplá, studená, prašná nebo vlhká. 16. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění. 10

12 II. Představení zařízení 11

13 10. Mikrofon 11. Micro USB rozhraní 12. DC nabíjecí rozhraní 13. Power on/off 14. Přední kamera 15. Hlasitost +,Hlasitost 16. Konektor pro sluchátka 17. TF-CARD rozhraní 18. Reproduktor III. Provozní instrukce 1. Základní provozní instrukce 1.1. Power on/power off Zapnutí Stiskněte a podržte tlačítko vypínaní po dobu 5 sekund, zařízení zobrazí úvodní logo a vstoupí do pracovního režimu. Vypnutí Stiskněte a podržte vypínač po dobu 5 sekund a přístroj se vypne. Sleep (spánkový režím) Je-li přístroj v pracovním stavu, stiskněte krátce vypínač, zařízení tak vstoupí do režimu spánku. Když stisknete vypínač znovu, přepne se do normálního pracovního režimu. Tuto funkci můžete použít, když dočasně zařízení nebudete používat. Dochází tak k úspoře energie v porovnání stavu v pohotovosti Nabíjení Pokud zařízení vyžaduje nabíjení, použijte dodanou nabíječku. Poznámka: Chcete li prodloužit životnost baterie, nabíjejte i dalších 15 minut poté, co vás zařízení vyzve, že je baterie plně nabitá Hlavní menu Zmáčkněte ikonu v hlavním rozhraní, zobrazí se hlavní menu. Jež zahrnuje nastavení systému, hudební přehrávač, webový prohlížeč a jiné aplikace nainstalované v hlavním menu. 12

14 2. Nastavení Zmáčkněte tlačítko Nastavení v hlavním menu a zadejte nastavení rozhraní. Klepněte na odpovídající položku nastavení a přejdete do samotného nastavení. 2.1.Nastavení datumu a času Stisknetě nastavení datumu a času Jas Vyberte Displej v nastavení rozhraní. Klikněte na "Jas" pro vstup a na posuvníku upravte nastavení jasu Vypnutí obrazovky Upravte prodlení pro vypnutí obrazovky. Vyberte "Displej" v rozhraní nastavení. Kliknetě na "Spánek" pro vstup a kliknetě na čas který chcete. Poznámka: Nastavení vypnutí obrazovky je vypnuto během přehrávání videa. 3. Připojení Wi-Fi Klikněte na "Nastavení" v hlavním rozhraní. Klikněte na Wi-Fi pro WI-FI, zobrazí se seznam dostupných sítích. Klikněte na jméno sítě; vyskočí nabídka nastavení. Můžete se tak přpojit k WI-FI. Jestliže je síť zabezpečená musíte vložit jméno a heslo. 4. Instalace, Odinstalace a Spouštění aplikací 4.1 Instalace Je mnoho způsobů jak nainstalovat aplikace v Androidu. Představíme Vám jak to provádět pomocí Androidu. Vyberte soubor APK který chcete nainstalovat. Kliknete na "Instalovat" pro automtickou instalaci. Po instalaci se zobrazí nabídka "Otevřít" a "Dokončit" pro ukončení. 4.2 Odinstalace Můžete použít software třetích stran nebo nainstalované aplikace pro správu zařízení. Vyberte "Nastavení/Aplikace" pro výber nainstalových aplikací a 13

15 zkontrolujte atributy nebo jí odinstalujte. 5. Připojení k internetu 5.1. Po připojení k WI-FI otevřete prohlížeč a zadejte adresu, spousťe pak přohlížeč Klikněte na ikonu pro zobrazení historie vašeho prohlížení. Klikněte na stránku pro její otevření. 6. Přehrávání videa a 6.1. Přehrávání audia Kliknete na "Hudba" v hlavním menu pro vstup do rozhraní pro přehrávání hudby. Zobrazí se seznam skladeb v zařízení a můžete kliknout na soubory pro přehrávání. V Audio rozhraní klikněte na přehrávat/pauzu/ zvýšení hlasitosti/ snížení hlasitosti /FF/ REW Přehrávání Klikněte na "Galerie" v hlavním menu pro vstup do rozhraní přehrávání videa. Zobrazí se seznam souborů videa a můžete kliknout na soubor, který chcete přehrávat. V rozhraní videa se dotkněte obrazovky pro zobrazení možných akcí a klikněte na ikony pro přehrávání/pauzu/zvýšení hlasitosti/snížení hlasitosti/dalšího souboru/předchozího souboru Prohlížení obrázků Klikněte na "Galerie" v hlavním menu pro vstup do seznamu složek s obrázky. Vyberte a kliněte na složku, do které chcete vstoupit, zobrazí se náhlad s obrázky, které obsahuje. Dokněte se obrazovky pro zobrazení možných akcí při prohlížení obrázků, můžete približovat/oddalovat/zobrazit další/předešlé/otáčet obrázek/ nebo ho smazat Fotoaparát Klikněte na Fotoaparát v hlavním rozhraní. 8.1 Fotoaparát Jestliže je kurzor na pozici fotoaparátu., zařízení je v módu Klikněte na pro focení. 14

16 Klikněte na nastavení módů scény, Velikosti obrázku, Kvality obrázku a barevných efektů. Klikněte na pro nastavení vyvážení bílé. 8.2 Videokamera Jestliže je kurzor na pozici videokamery., zařízení je v módu Klikněte na pro nahrávání videa. Klikněte na pro nastavení barevných efektů nebo k obnovení základního nastavení. 9. Připojení externího zařízení 9.1. Připojení k PC Připojte zařízení k PC pomocí USB kabelu. Po úspěšném připojení se na PC se zobrazí symboly dvou nových disků. Jeden je TF karta a druhý je zabudovaný flash Aplikace Pro pohodlné užívání jsme do MID nainstalovali software třetích stran. Pro detailní postupy ovládání vyhledejte korespondující intrukce. Kvůli internetové síti mohou být některé programy použitelné pouze na určitém území. IV. Odstraňování problémů Co když se zařízení chová abnormálně? Odpověď: 1) Restartujte zařízení a zkontrolujte zda funguje normálně. 2) Nabijte zařízení pro aktivování baterie. Než se zařízením začnete pracovat ujistěte se, zda je nabité. 3) Je doporučeno upgradovat OS odborníkem. Proč jsou časy pohotovostního režimu tak krátké? Odpověď: Doba možného používání baterie závisí na teplotě a použitých programech. Doba použití baterie může být ovlivněna, jestliže je teplota vysoká nebo malá. Je doporučeno užívat zařízení v normálních teplotách. Doba používání je také ovlivněna nastavením hlastitosti a frekvencí akcí. 15

17 VI. Specifications Zařízení: OV-TB-08 II Rozlišení 800X480 Dotykový panel Kapacitní dotykový displej OS Android 4.0 Vstup Softwarová klávesnice Paměť 4GB -16GB(Berte to jako standartní) Externí paměť TF-CARD, až do 32GB micro SD Audio MP3,WMA,FLAC,APP,OGG.(podporuje všechny zvukkové formáty) Video MPEG4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/1080P (podporuje všechny formáty videa) E-book Podporuje Bezdrátové sítě Podporuje WI-FI Jazyky Více jazyků OTG Podporuje Provozní teploty -20 C do 60 C Napájení AC 100~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A Typ baterie Li-Po Baterie VÝZNAM SYMBOLU ODPADKOVÉHO KOŠE Chraňte životní prostředí: nevyhazujte elektronická zařízení do domovního odpadu. Prosím vyhazujte elektronická zařízení do sběrných kontejnerů pro elektronická zařízení. Tyto jednoduché kroky Vám pomohou vyhnout se možným dopadům na lidské zdraví či přírodu. Tím přispějete k recyklaci a dalším formám opětovného použití elektrických zařízení. Informace o místech kde můžete zklikvidovat elektronická zařízení, můžete získat od vašich místních úřadů. MADE IN CHINA 16

18 ENGLISH USER MANUAL OV-TB-08 II 17

19 Preface Thank you for buying this MID. Please read and retain all the operating instructions before operating the unit. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.i. Note 1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake seriously, or the display will be damaged or unusual. 2. Do not use metal object to touch the device to prevent it from short circuit. 3. Please backup your data in case your important data is lost, especially before you upgrade the firmware. 4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit by alcohol, thinner or benzene. 5. Do not disconnect the unit while it is formatting or uploading/downloading, or the procedures may lead to errors. 6. Avoid water or foreign objects enter the unit. 7. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid. 8. Specifications are subject to change and improvement without notice. 18

20 II.Introduction of cover 19

21 1. MIC 2. Micro USB interface 3. DC charger interface 4. Power on/off 5. Front Camera 6. Volume +,Volume 7. Earphone Jack 8. TF-CARD interface 9. Loudspeaker III. Operation Instruction 1. Basic Operation 1.1. Power on/power off Power on Press and hold the power switch for 5 seconds; the unit displays the start-up logo and enters the working mode. Power off Press and hold the power switch for 5 seconds to turn the unit off. Sleep While the device is at working status, press the power switch, it enters the sleeping mode, and the screen will be off then. Press the power switch again, it shift to the normal mode. You may use this function when you don t use the device temporary to save power Charging When the device prompts low battery, please charge it by provided charger. Note: To improve the longevity of the battery, you may charge for another 15 minutes after it prompts the battery is full Main menu Click the icon in the main interface, the main menu is appeared. It including the system setting, music playback, video playback, web browser and other applications you installed in the main menu. 20

22 2. Settings Click Settings in the main interface to enter the setting interface. Click the corresponding setting items to operate. 2.1.Date and Time Setting Click Date & time in the setting interface to set the date and time. You may set the date, time zone, time, time format and date format etc. in the menu Brightness Select Display in the setting interface. Click Brightness to enter, and slide the bar to adjust the brightness Screen Timeout Adjust the delay before the screen automatically turns off. Select Display in the setting interface. Click Sleep to enter, and click the time you want. Note: The setting of screen timeout is unavailable while playing video. 3. Wi-Fi connection Click Settings in the main interface. Click Wi-Fi to turn on the WIFI, it lists the open network it searched. Click the name of the network; it pops up the setting window. You may connect it to WIFI according to the prompts. You need to input the user name and password if networks are encrypted. 4. Install, Uninstall and Run applications 4.1 Install There are many ways to install applications under Android. We introduce installation by Market here. Select the APK file you want and enter the application installation interface. Click Install to install the application automatically. After installation, it prompts Open and Finish. Click Open to open the application. Click Finish to exit. 21

23 4.2 Uninstall You may use the corresponding third party software management tool or the installed application management software of the device to install applications. Select Setting/Apps to select the installed applications and check the attribute of it or uninstall it. 5. Connect to internet 5.1. After connecting with WIFI, open the browser and input the web address, you can browse the web then Click the icon to enter the bookmark to view the browse history. Click the web page you want to open it. 6. Audio and video playback 6.1. Audio playback Click the MUSIC in the main menu to enter the audio playback interface. It lists the audio files in the device, and you may click the file name to play it. in the audio playing interface, click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ FF/ REW Video Playback Click the Gallery in the main menu to enter the video playback interface. It lists the video files in the device, and you may click the file name to play it. in the video playing interface, touch the screen to pop-up the operation icons and click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ skip to next file/skip to previous file. 7. Picture viewing Click Gallery in the main menu to enter the picture folder list. Select and click the folder you want to enter, it displays the. click the thumbnail of the picture to view it. Touch the screen to pop-up the operation icons while viewing the picture, you may zoom in/zoom out/ skip to next picture/skip to previous picture/ rotate/ delete the picture 8. Camera Click Camera in the main interface. 22

24 8.1 Camera If the cursor is at position, the device is at Camera mode. Click to take picture. Click to set the scene mode, Picture size, Picture quality, and colour effect. Click to set white balance. 8.2 DV If the cursor is at position, the device is at DV mode. Click Click to take picture. to set the colour effect or restore to default settings. 9. Connect with external device 9.1. Connect with PC Connect the device with the PC via the USB cable. The PC appears two new disk symbols after connected successfully. One is the TF card, and the other is the built-in flash Applications For convenient usage, we installed some third party software in the MID. For detailed operation methods, please check the corresponding instruction. Some of the software may be able to be used in some area because of network service. IV. Troubleshooting 9. What if the device is abnormal during operation? Answer: 1) Reboot the device to see if it works OK. 2) Charge the device by the charger to activate the battery. Make sure it has power before you operate it. 3) It is suggested to upgrade the OS of the device by professional. 10. Why the standby time is so short sometimes? 23

25 Answer: the use time of the battery is all depend on the temperature and use instance. If the temperature is too high or too low, the use time of the battery might be effected. It is suggest using the device in normal temperature. The using time is also affected by increased volume and frequently operation. MEANING OF THE DUSTBIN SYMBOL Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities. 24

26 Magyar Használati útmutató OV-TB-08 II 25

27 Előszó Köszönjük, hogy a termékünk megvásárlása mellett döntött. Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt használnálatba venné a készüléket. Őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá. I. Megjegyzés 1. Ne tegye ki erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne ejtsen rá semmit, mert a kijelző megsérülhet. 2. Ne használjon fémtárgyat a kijelző vezérléséhez mert megkarcolódhat, illetve rövidzárlatot okozhat. 3. Kérjük, folyamatosan készítsen mentést a fontos adatairól! Különösen mielőtt frissíteni szeretné a firmware-t. 4. Ne szerelje szét. Ne törölje le a felületet alkoholt, hígítót vagy benzint tartalmazó vegyszerekkel. 5. Ne kapcsolja, ne húzza ki a készüléket, amíg a készülék formázása, frissítése be nem fejeződik mert tartós meghibásodáshoz vezethet. 6. Vigyázzon hogy ne érje víz, vagy egyéb idegen tárgy a készüléket. 7. Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol túlságosan meleg, hideg, por vagy nedvesség van. 8. A műszaki adatok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül. 26

28 II. Bevezetés: 27

29 1. Mikrofon 2. Micro USB aljzat 3. Töltés aljzat 4. Be/ki kapcsoló 5. Előlapi kamera 6. Hangerő+, Hangerő 7. Fülhalgató bemenet 8. Micro SD kártya bemenet 9. Hangszóró 28

30 III. Működés leírása 1. Alap információ 1.1. A készülék be és ki kapcsolása Bekapcsolás: Kérem nyomja és tartsa lenyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot illetve addig amíg a kijelzőn az indítási logó megjelenik. Az Operációs rendszer betöltése folyamatban. Power off Kérem nyomja és tartsa lenyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot amíg a kijelző kikapcsol. Alvó üzemmód Amenyiben nem kívánja a készüléket kikapcsolni, alvó üzemmódba helyezheti amellyel jelentősen növelheti a készülék működési időtartamát. Nyomja meg a bekapcsoló gombot egy pillanatra és a kijelző kikapcsol. Amennyiben ismét használni szeretné úgy ismételten nyomja meg a bekapcsoló gombot A készülék töltése Amennyiben a készülék jelzi az akkumulátor alacsony szintjét, kérem csatlakoztassa az áramforráshoz. Az akkumulátor első használatakor minimum 12 órai töltés ajánlott! 1.3. Főmenü Kattintson az ikonra a főmenü megjelenítéséhez. Számos beállítási lehetőséget, zene, videólejátszó programot, web böngészőt és egyéb előre telepített programot talál. A később telepített programok is itt lesznek láthatóak. 29

31 2. Beállítás Klikkeljen a beállítás felületre. Belépést követően itt állíthat be számos, a rendszerrel kapcsolatos funkciókat. 2.1.Dátum és idő beállítása Klikkeljen a dátum és idő felületre. Itt beállíthatja az időt, dátumot, illetve ezek formátumát, stb Fényerő Válassza a kijelző felületet majd állítsa be a kívánt értéket Képernyő időzár Itt állítható be, hogy használaton kívűl mennyi idő elteltével kapcsoljon ki a kijelző. Megjegyzés: Játék közben, illetve videó nézése közben a funkció nem működik. 3. Wi-Fi kapcsolat Kattintson a beállítás felületre, majd ezt követően kattintson a Wi-Fi bekapcsolás felületre. Kapcsolja be a WIFI-t. A listából válassza ki a megfelelő hálózati kapcsolatot. Amennyiben titkosított úgy a jelszó megadása kötelező. Amennyiben a keresett hálózat nem található úgy kézzel kell a keresést, illetve a beállítást elvégezni. A már beállított hálózati kapcsolat elmentődik és később automatikusan megtörténik a kapcsolódás. 4. Install, Uninstall és programfuttatás 4.1 Telepítés-install Válassza ki a telepíteni kívánt APK fájlt. Kattinson a kívánt fájlra, a telepítés automatikusan megtörténik. A müvelet végén kattintsunk a befejezés-re. 4.2 Telepített program eltávolítása-uninstall Lépjen be a beállítások/apps menübe és itt válassza ki a törölni kívánt programot, majd klikkeljen a menüben az eltávolításra. Az eltávolítás automatikusan megtörténik. 30

32 5. Kapcsolódás az internetre 5.1. Miután beállította WIFI kapcsolatot, nyissa meg a böngészőt, majd a webcím megadását követően élvezheti az internet adta határtalan szabadságot A meglátogatott oldalakat az alábbi ikonra kattintva elmentheti, így a következő indításnál a weboldal a könyjelzőből automatikusan egy kattintással indítható. 6. Zene és videó lejátszása 6.1. Zene lejátszása Kattintson a MUSIC felületre. A menübe lépés után kiválaszthatja azt a felvételt, amit meghallgatni kíván. A lejátszás gomb megnyomása után szükség szerint változtasson a beállításokon - hangerő, stb Videó lejátszása Kattinson a galéria felületre, a menüből válassza ki a videókönyvtárat. A könyvtárban lévő videófájlokból válassza ki a lejátszani kívánt videót. A kijelzőt megérintve egy ablakban felugranak a választható opciók melyből tetszőlegesen alakíthatja a lejátszási paramétereket. 7. Képek megtekintése Kattinson a galéria felületre, a menüből válassza ki a képek könyvtárat. A könyvtárban lévő képfájlokból válassza ki a megtekinteni kívánt képet. A kijelzőt megérintve egy ablakban felugranak a választható opciók melyből tetszölegesen alakíthatja a lejátszási paramétereket. 8. Kamera Kattintson a kamera felületre. 8.1 Kamera Ha a kurzor mód van aktiválva. a fényképezőgép jel alatt van úgy a fotó Kattintson a felületre a fénykép készítéshez. Jelenetmód beállításhoz kattintson a felületre, az alábbiak beállításához: képméret, minőség és szín, stb. 31

33 Az alábbi felületre kattintva a fehéregyensúly állítható be. 8.2 Videó mód Ha a kurzor a kamera alatt van vidófelvétel készíthető. akkor folyamatos A videófelvétel elindításához kattintson az alábbi felületre Az alábbi felületre kattintva megváltoztathatja a felvétel paramétereit, illetve a gyári beállítási értéket / restore /. 9. Kapcsolat létrehozása külső eszközzel 9.1. Kapcsolat létrehozása PC-vel Kapcsolja össze a készüléket a mellékelt kábellel. Az összekapcsolás után megjelenik a PC intézőben két új meghajtó. Az egyik a memória kártya, a másik a beépített memória Alkalmazások A kényelmesebb használhatóság érdekében telepíthetünk harmadik féltől származó programokat. Fontos!! Harmadik fél szoftverei hibás müködést, adatvesztést okozhatnak. IV. Hibaelhárítás 11. A készülék rendellenesen működik, lefagy Javaslat: 1) Indítsa újra a készüléket. 2) Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a készülékben van. Csatlakoztassa hálózatra ha a töltés nem megfelelő. 3) Frissitse a készüléken található operációs rendszert. 12. Rövid készenléti idő Javaslat: A készülék energia felhasználását nagy mértékben befolyásolja az alacsony illetve a magas hőmérséklet. Lehetőleg az előírt normál hőmérsékleten használja az eszközt. 32

34 Ne dobja a kukába Védje a környezetet: ne dobja az elektromos berendezéseket a háztartási hulladékok közé. Kérjük, az olyan elektromos berendezéseket, amelyeket Ön már nem használ a gyűjtőhelyeken az erre a célra kihelyezett konténerekbe tegye. Ezek az egyszerű lépések segíthetnek elkerülni a lehetséges környezeti hatásokat, amit a helytelen hulladékkezelés okozhat a környezetre és az emberi egészségre. Ezzel hozzájárul a termékek újrahasznosításához, mely az elektromos szennyeződéseket hivatott csökkenteni. 33

Skrócona Instrukcja Użytkownika

Skrócona Instrukcja Użytkownika Skrócona Instrukcja Użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-Solution10+ Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK Instrukcja obsługi User manual PL/EN/CZ/SK OV-Solution10 1 Witamy Dziękujemy za zakup naszego tabletu. Aby zapoznać się z produktem we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-Action

Instrukcja obsługi OV-Action Instrukcja obsługi OV-Action INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać informacje zawarte w tej instrukcji Aby wydłużyć żywotność przenośnego

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMax Instrukcja użytkownika User Manual OV-DualDriveMax Polski 1 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika z funkcjami, sposobem obsługi oraz ostrzeżeniami odnośnie użytkowania

Bardziej szczegółowo

1. Wygląd i przyciski:

1. Wygląd i przyciski: OV-TB-09 Uwaga: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje odnośnie środków bezpieczeństwa oraz prawidłowego wykorzystania produktu, w celu uniknięcia wypadków. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT

AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT AKAI Glory G6 Quick User Guide AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT akai-atd.com 1 Thank you for choosing AKAI Glory G6 mobile phone! AKAI Glory G6 is an Android intelligent mobile phone, it has the ultra-thin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi OV-TB-03b

Instrukcja obsługi OV-TB-03b Instrukcja obsługi OV-TB-03b 1 Zawartość Zawartość... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1 Wprowadzenie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.1 Podziękowanie... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1.2 Komunikaty...

Bardziej szczegółowo

MC-420 MODECOM. quick guide. wireless router ADSL

MC-420 MODECOM. quick guide. wireless router ADSL MC-420 wireless router ADSL quick guide MODECOM MC-420 wireless router ADSL GB Wireless ADSL2+ Router Installation Guide 1. Panel Illustration 2 1.1 Wireless ADSL2+ Router Front Panel Indicators and Descriptions

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/

GOCLEVER TAB I101. /Place photo here/ GOCLEVER TAB I101 /Place photo here/ USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements

Bardziej szczegółowo

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T72GPS TV

GOCLEVER TAB T72GPS TV GOCLEVER TAB T72GPS TV USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2012-04-08 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350]

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-06-10 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08 PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-07-08 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25

PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-02-25 PENTAGRAM EGO [P 450-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-02-25 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM EGO [P 450-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia.

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

MODECOM MemoDrive COSMO User s Manual

MODECOM MemoDrive COSMO User s Manual MODECOM MemoDrive COSMO User s Manual GB Introduction Thank you for choosing. MemoDrive is a device with excellent technical parameters and unique design. Our product is characterized by excellent quality,

Bardziej szczegółowo

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál

BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál BEN400MC User s manual Uživatelský manuál Užívateľský manuál Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Uporabniški priročnik www.bensat.cz 1 GB User s manual - BEN400MC IMPORTANTT NOTICE Please read

Bardziej szczegółowo

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A971 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

QC5770 1 2 3 4 A O 5 6 7 B C D N E F 8 9 10 G M H L 11 12 13 I J K 14 15 16 17 18 19 20 21

QC5770 1 2 3 4 A O 5 6 7 B C D N E F 8 9 10 G M H L 11 12 13 I J K 14 15 16 17 18 19 20 21 QC5770 1 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 O B C D N E F G M H L I J K English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI

GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo