Powiat. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. sztumski. sztumski. starogardzki. starogardzki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. lęborski. sztumski. sztumski. starogardzki. starogardzki."

Transkrypt

1 Monitor. Polski Nr - A-9~ Poz i 1241 Nazwa obowiązująca Gmina Powiat Nazwa dotychczasow a - pisownia dotychczasowa Kębłowo NowowieJ- -iego skie Nowa Wieś lęborski Kębłowo Nowa Wieś Lęborska -ej Wsi ej Nowa Wiej lęborski Nowa Wieś Wilk owo Nowowiej-.kde -i ego Nowa Wieś lęborski Wilkowo - Lisewo Gniewińskie -iego Gniewino lęborski Lisewo Lublewo Lęborskie -iego Gniewino lęborski Lublewo Migowo Lęborskie -iego Łęczyca lęborski Migowo Osowo Lęborskie -iego Cewice lęborski Osowo Tropy Sztumsk~e -ich Stary Targ sztumski Tropy tuławka Sztumska -iej Jasna sztumski tuławka Brzeźno Wielkie -iego Starogard-Wlel starogardzki Brze ź no Now a Wieś Rzeczna -ej Wsi -ej Starogard-Wieś starogardzki, Now a W ie ~ Brzeźno Małe Osieczna starogardzki Brze źn o Huta KaIna -ej Kaliska starogardzki Huta Grabowo Bobowskle -iego Bobowo starogardzki Grabowo Sm ę towo Graniczne Leśna Jania starogardzki Smętow o Osowo Leśne - Lubichowo starogardzki Osowo D ąbrówka Tczewska -I ej Tczew -Wieś tczewski Dąbr ó w ka Lubiszewo Tczewskie -iego Tczew - Wieś tczewski ~ub jszewo Nowy Dwór Pelpliński Dworu -iego Pelplin-Wieś tczewski Nowy Dwór Nowy Dwór Wejherowski Dworu ~ego Wejherowo-WiM wejherowski Nowy Dwór Mielęcin ~lłowice włocław s ki tvlilenci n 3. W stosunkach publicznych wolno używać n:lzw miejscowości wymienionych w 1 I 2-tylko w brzmieniu usłalónym niniejszym zarządzeniem. 4. Zarzą dze n i e wchodzi w ż yci e z dni em oy ł os7:e - nla. Prezes Rady Ministrów : B. Bierut 1241 ZARZĄDZENIE Nr 130 PREZESA RADY MINISTROW z dnia 22 września 1953 r. w sprawie przywrócenia 1 ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograticznych. Na podie art. 2 rozp orz ą dzen i a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paźd zie rni k a 1934 r. o ustalaniu nazw mi e j scow o ś ci i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji n ieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. HSO i z 1948 r. Nr 36, poz. 25 1) zarządza si ę, co na::;tqpuje. 1. Ustala si ę nazwy oraz pisow ni ę nas tępu j ącyc h obiektów fizjograficznych :

2 Monitor PQl s k ~}~r A-92 - t'382 - f_~~: _ 124 ł' WYKA:Z NAZW FIZ.JOGRAFICZNYCH POWIATU RZEPIŃSKIEGO Nazwa polska Dawna nazwa Kowalowskie Stawki -ich-wków jeziorka i\cht Ruther Pf. Chło p i go z d -u Althaiisler Forst Staropole pole Altąla~k. Uradzkie y -ich-cn'.' Aurither Forst Z am ą t ec ki Parów -iego-wu droga Ba.cker Grd Bi a ł k owski Bór -iego Boru Balhower Hefde Torzymski -lego-u Barschlauchheide S ąd o w skie Wzgórza -ich ' Wzgórz wzgórza Besing Kappe Brzeźniki wzniesieni. Birk-Bge. Osieniec - ńca, Bismarck' Hoht Brzeźno -na Birken: See Bled.zewskie Jezioro Ben See Zdrojowiec.. Owca wzg&jze-' Boru B. Wypalonka -i Bran<!l.HeJde CybiIlska Droga -iej..,1. _ droga. Brucks-Weg Nadstruźna Łąka -ej -i łąka ', Bullen W(iese} Osień s kie Wzgórza -ich Wzgorz wzgó.rza Buller Be r gł Grodziszcze wzn i'esien-ie Bury-Bge, Okopy - B Ul',gwall Grodz,isko Burgwall, de. D ęb sk i e Bagno -lii:! moczary Damsker Bruch Sr ó dl e ś ne Kunie. W z gó r za onych W ZgÓ lz -i ego Donner Bge Dorf-See (w Kunelsdorf) '. Drzecinko j eź it}.ro Dorf-S e e. (koło. osady Trettin) Zbiornik O s i eński Miejski La, ka -iego -li -iego rów Dreiss-Gra ben Drossener Stadt Forst Dobrowo "a poł, aio a Duberow Dobrow.',ka C ej -l ) Dubrow-Heide D ę b iejl c e wzni esieni" Dubbenz-Berge Pijawno EgeI-Pr. D ąbcza (PdfOWa) -ej kotlina Eich-Grund D ę bn i k wzn iesienl. Eich-Berg ZapadJ e - 8 JPz ioro Falle, d.ie Z ak ąl ek Gni le c Tarna wka -t kó -l ("d' -w ki bani' FauwinkeJ., Pfarrwi nkei- Faul!' Bru ch Fliess, das

3 Monitor Polski Nr A-In, Poz ~ : _.._ ~ _._-- Nazwa polska Dawna r,az;vii Pstrężna -ej struga Forellcn-B Sliwice -le frankfurter Stadt Forst (na p ołudn iowy wschód od Słubic) Swieckie y Frankfurter Stadt Forst (k. Schwetig) / Lisie Jamy -ich Jam Fuchs Berg (na południowy zachód od Reichenwald) Lisiak. J amne Kałużniak G ę siniec Ostrówek Gaoisko -ka -Il -ńca -wka jeziorka półwysep Fuchs B. (między Pollenzig i Lieben) Fuchs B. (na południe od Zohlow i południowy wschód od Storkow) Funf Ruthen Pf. Gansenest (Ganse) werde'r Gahts~L(ug) Goł.ogóry -gór Galgen-B. Wąbrzeg -ga wzniesiende Gahts-B(erg. Pastewnik Gemein Heide Dukt Górzycki Bór Garbicki, -u -lego -u -iego dukt y G6hritzer Gestell G6rbitscheI Heide (k. G6rbit:ch) Sródborze G6r,bitscher Wald (k. G6rbitsch) Złotogórz Gołica G.olicki Dukt -n -lego -u rów dukt w lesie Gołd Berg Gohlitzer Fliess Gohlitzer Gestell Żuławka Grabowiny -in łęg G6ritzer Niederung Graben-Bge Gradyński Gradener Forst Moskawa (Graniczny) Parów Ostrówek Wielkogądkowski Bór -u -wka -iego -Boru rzeka parów ostrów Grenz Fliess Grenz Grund Grenz Werder Gr. Ga...'lderner Heide Przydrożne Stawki onych oków y Kreuz PI., Gr. u""kl. Raczno Nursko Wężno Gross Raken See Grosssee Grosser See (k. osady Ziebingen) Lubieńsko Grosser See (k. Lieben) Gronowskie Pogórze -iego -Il wzgórza Grunower-Bge /

4 o Monitor Polski Nr A-92 / Poz Nazwa polska Dukt Głów ny -u. dukt Haupt-Gestell Wielki Rów -iego Rowu rów Haupt-Gr. Lu bińskie Pogórze -iego Hege-Bge Blotko ek Heidchen-Pfu hl Osie ńs k ie Pogórze -iego Heidenberge Ustronie Heidewinke:l P a l ędz ko Herren See Lisio ~k i -nek Hexen-Berge Mierczańskie y ch Hildesheimer Forst Jelennik -6 Hirsch B. Zagaj ek Hohe (r) Busch Nabłocie -cia Hoh-Pf(uhl) Li ś nik ek Holle, die Padołki oków ek Halle, die Głuchy Wąwóz -chego -ozu wąwóz Hohler Grd. Kokoszki oków Hiihner-Bge Przeskok -ku (109) Hundespring Berg Kłobuk. Hut-Berg Strażnica -ey Hut-Berg (w Gorbltscher Heide) Bielawa Igel Pf. Jezierzyca -ey rów Jeseritze Grzbiety -tów wzniesienh!l Juden-Berge Lubienko. Kleiner-See Raczewko. Klein Raken See Golica -ey Kahle Helde Gronite Kakel-Berg Kałdunia -1 lewy dopływ Lenze rzeki Kaldaunen Bach Fliess Kanie Góry -Ich Gór wzgórza Kannen-Berge Sapienko Oka Keich Pf. Pałęczna -ej stru mie ń Keiling-Fliess Kociołe k -łk a ek Kessel Pf (uhl) Czajczy Ług -u bło to Kiebitz-Luch (Lauch) Kien Kna ' Kien-Berg Tr ześn il5- partia u' Kirschwinkel Kokoszno Jezioro Kleiner-See Jeziorko Kleiner See (k. Gar- bitsch) M a log ądkows ki -lego -u y Ganderner Forst Obłe zalesione Koch-Berg.

5 Monitor Polski Nr A _---,---,------, , Poz. 1241' Nazwa polska II przypi'dek niemieck,} KowalowsKie Ług i -ich, ki Kohlower-Pfiihle Frzepłoch -u ek Korn-Busch Krase kotlina Kraas-Grd. ' Wroniawy -niaw cz ęść wyżyny Krahen -Berge Buszcze -eza ek Grainer-Busch R ąp icki, -iego-u y Forst Krossen Krzywy Ług -u ł ę g Krummes Lauch Kości e lne Jezioro -go Kuster S. Miedzna -ej struga Kupfer-Flick Dług og óry Długogór p'asmo wzgórz Lange-Berge Długi Rów -iego Rowu rów-kan ał Langer-Gra ben S ta ń s ki Parów- -iego-owu parów Langer-Grund Dług ol ęka na poł u dnie od Reichenwald.e Lange L., Ka ł duński Ług -iego-u bło t a Lange Lauch (1,5 km na połudn i owy wschód od ujścia strugi Kaldaunen FI), Ł ęgo g ó rz Ł qkosz a.. strliga Langer Lauch Berg Lankosen-Fliesli Ra;,:uskie Wzg6rza ch Wzgórz wzgórz.a Laudons-Bge Ln isko miejsce b ł otne Leinert, dpr P ołq cz e łąki Lenze W iesen Lip,1Wh. i Li:i',:.'lt -wek... 3 m ał e jeziora la sek Lipauke-See Lischvlinkelbusch Lubasz Moczilr Mozyrz Maczkowskie y M U5zt owska Kępa Kuliczno Tarchalino Modzele Mi ędzywodzie Moczel Podgórze Rybnik Gajecki Dukt Gajeckie y GajczliI -u -ich -iej -1 -i -rza Oka ego-ktu ch -cza ma ł a bagno ł ą<;:zka Loubasch ljf. Maaser Pf. k ałuża błota Maser Pf. Matschdorfer FOlst k ęp a otoczona o.mi Mauskower B. Meven See (M6ven S.) Miether S. łąka Moser L (auch) ' Mittelteich Motschel Ses wyżyny nad łęgiem dukt w ach y Miihl Berg Mi.ihlen Teich Netiendorfer Gestell Neuendorfer Heide NeU "!1dorffschel Revier

6 Monitor Polski Nr A Nazwa polska Sitnik oka ek Nickel-Pf. Woliniec -ńca ostrów Och sen Werder Bycza -czej wyspa na Odrze Ochsen Werder Przydębie -la rezerwat Pechlaucheiche Przyłęże wzgórza Petersdamm-Berge Popie Grądy -pich -dów wzgórza Pfaffenspring der vorderste (der hinterste) Popi Ostrów -piega -wu zarośle Pfaffen Werder Pogwizd -v w ach Pfeiffen-Berg Pniowskie y Pięciorniaki -klich -sów.s jeziore!<. PinnoweT Heide Pinsch-L. Przepłoska Bielawa -skiej -wy bagno PlOscher Br (uch) Zdroik Oka Plumpc, d. Połęckie Pogórze ego -rza Polenziger Heideberg( Płoszka łąka Polschke. Mszane -nego Posch L. Księża Woda...,żej Wody małę Priester See Radachowskie y ch y Radacher Forst L8Śnogórka -I Riitsel Berge Raczy Dół -u mały ek Rees PI. Racze Błotko -<Ił mały ek Reetz Pf. Itawek -wka mały ek kałuża Reh-Pf. Iladzikowskie y y Reichenwald.er Forst Radzyki Reitzker-Bge - Rzepińskie y obsz. y Forst.Reppen Rzepiński Miejski -lego y Reppener Stadt Forst Rzepińska -iej ek Reppener H feide) Racze Rohte S. (Gr. Kl.). Trzcinisko mokra łąkśl Rohr Pf. (w ach Forst Reppen) Trzciniec >.nca Rohr-Pf. (na po ł udniowy zachód od Bergen) Rudzianka -l małe Rohte Pfuhl Zapornik Ławice -wic. rt;w \vzgófza Ruckstau-Gr. Ruhebanke, d. Piesznik! Sand Bge Sośniak Sandfichten Sadowskie y y Sandower FOlSl

7 Monitor Polski Nr A Pizedrfllot niejulecka Bachorze część łęgu Sau. Anger, der Swinlec Maciorki Swiniocha ŚW1inie Oko Swinie Kąty Żabiołęka Skotarz Wyżawy Parowa Ostrołęka Ża rnowski Dukt Siekierno BCideckie Góry Padliniec Siniki W ężydół Ł ęż no g ór a Smugi Wyr ę billsk i Obłogi Smogornik Sleszewiec Sicko Le śilowyi Staw Ciemnog6rz Okop iska Odnoga Górzycka Rojeckie Jezioro Jezierzyska Zieliniec Kunowicka Góra Rozbieg Winiary -ńca -ek -iego -l -w -l -iego -tu -ich Gór -ńca -n -lego -wu Owca -u -isk -l -iej -iego -Ił -rzysk I_ńca -iej -u - Winiar wzgórza rów Sau-Berg (na północny wschód od Drossen) Sau-Bge '(na północny zachód od Osna) Sau-Graben Sau Pf. łęg piaózczylity Sautanz-Werder smuga łąk zalesione wzg6l'h parów Schaben Wiesen Schafer-Berg Schaferei-Berge Schilfer Grund łąka Scharfe W. dukt w lesie Schamower -Gestell Scharrkeren-See wzgórza Sch~ i ben u. Spring Berge Schinder L. cz ęś ć jeziora Schinning See kilka małych ków Schlangen L. wzg6rze Schloss-Berg Schmuggen Sch. M. T. (Schneidemiihlen-Teich) Schneider Bge małe Schoppen S. SchiisseJwisch S. małe j eziorko Schiitzen S. wyżyna leśna Schwanen-Berge zalesiony pas wzg6n lacha kotlina partia ów miejsce w ach wmiesienie Schwarzer-Berg Schweaen-Schanzen Schweden Damm. D. See (na' północny zachód od Górzycy),See, der (na południ. od Ilanki) - See-Gnlnde Seelingen Heide SeydJitz-Berg Siebeneichen Signal-Berg

8 ł!0nitor Polski Nr A P()f Na~wa polska Kępa Spitz-Berg (na północny wschód od Prauen" dorf i południowy zachód od sig) Chełmek -mka wzg6rze Spitz B. (na zachód od Drenzig) Chełmiec -mea wzg6rze Spdtz-Berg (koło Gor~ bitsch) Pog6rze a płaskowyż Spitz B. (na południe od Prauendorf) Wierzchoł -łl W7:g6rze Spit:z B. (na południowy zachód od Kunersdoń) Zdrotska -isk wzg6rza Spring-Bge Ol.rznie -l ml'iła partia la36w Stachel-Heide Cierniczka -l struga Stachel-Pliess Stępaj kotlina Stambay Kamiennik r6w Steinpiickel Gr. Torzyrnski Łęg -lego -u ~g Sternbergscher-Bruch Torzymskie y -tch.61/1 y Sternberg Forst "Sródleśny Dukt -u dukt Straf-Gestell.. Myśliwskie -tego ~ezioro Straubes See Strumień -ola strumyk Striemen Gr. Koryto nek.a Strom (odnoga Odry) 'mewie -la ek Stubben-T. Oołębce WLg6rza Tauben-Bge Csarciług -u TeuJels L. Ozartunia -l Teutel See lino. a Thon Pf. Głębień -ma kotlina Tiefas Thal Drzecińskie Pog6l'%41 -lego a Trettiner H6hen Wygonek..nka droga Trift, die Grabówek -wka wzg6rze Vierruthen-Berg Błotko a mały ek Vier-Ruthen-Pf. kałuża Rozgard. kopalnia. torfu Waidgarten Krotołęka -l Waker Lanke Leśniak Wald Berg Winni ak, Wein-Berg (k. Sandower Porst) Winnogóra.y ' Wein-Berg (k. Biberteich) Winnik a Wein-Berg (k. D6bbernitz) Winogórz Wein-Berg (k. Beelitz)

9 Monitor Polski Nr A Poz. 124' ~ NazwaJ:>0lska. Winog6rka Winiarska Rosławka Lubinka Wiatracmłk Sucha CzyżD.ik Szczy~elnik Czyżyca Cybineckie y nec ~iej -I -i -ej -ich -ćw lica zalesiona g6rka ~niesienie ek Neka ~6rze ~g6rza Vm:mesienie partia 6w ~g6rze Weia-Berg (k. Ber:gen) Weinz-Berg (k. Leichhoh) Werde H(eide) W<ildenhagensches FI. Windmiihlen-Berg Zauch Zaisig-Berge (k. Reipzig) Zeisig-Berge (przy nosie Słońsk-Ko_ strzyn) Zeisken B. Zieblnger Guts Forst Ziegel-Berg WYKAZ NAZW FIZJOGRAFICZNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO (CZĘSC Nazwa polska,-- II). D~bog6ra ~niesienie JUch Berg (k. Poganitz) Gniezdne Pag6rki onych -rk6w ~niesienia Gnaser Bge <'.ł6rzyńskile Po~órz. -lego ~iesienia d. Gohrenschen Bge Qónynka -1 strumień Gohrensche Miihl Bach Górka -I Gohrken Berg J)ębog6rz d. Gohrken B. G6rkd -rek. Gohr~en Bge Gorce -ÓW Gortzen B. Grąsiński Staw -jego -u Gramziner T. Graby ~niesiendq Grapen B. Trzęsiawy Trzęsiaw moczary Grass-Bruch Gry.tynka -l Greising Berg Graniczniak - strumień Grenz B. (dopływ Koter B.). Błotko -II. Grenz Bruch - _.... Graniczna -ej strumień Grenz B. (dopływ Słupi) Jaźwinka -i strumień Grenz Gr. (lewy 00- pływ Wunneschiner B.) Długie -go Grass Dolgen See Grochola -j łąka d. Grosse Grochala Krzyńskie y -ich -6w ~as Gross Kriener Wald Krzyneckie y -ich -6w Klein Kriener Wald Kisewko.11. jezdoro Gr. Kiisse S. KI. "~ Długog6rki -górek Gr. Lange Berge KI. Wielki Łoczek -lego -czka wybrzeże Gr. Lotschke / '

10 ./ ----_._.~"--_ N azw a polska Poz _._._ _._-_.._---_._ :-- D fł ~ 'm a '-l1llzwa niemieck a Mały Łoczek -czka wyb rz eż e KI. Lotschke Połużę wydma Gr. Luch Łużek - żk a wydma KI. Luch Piaszna -ej Sand. Berg (k. Neu Jugelow) Piaskówki -wek Sand Bge (mi ~ d zy i Neu Bowzin) Alt Zawiacki Saviater Fichtwalcl Zapustne onych Schapostne B. Ch e łmi nka Scharfe Berge (k. Quackenburg) Ż arkow sk a Góra ej Scharfe B. (w lesie Sorkower B.) O stro górka Scharpen B. "' -" '- Rozstajna Góra Graniczniak onej -ry,ka s t rumień Scheid B. Scheicl el B. (k. Bedlin) Krajanka s trumień Scheidel Bach (k. Rc:thsdamnitz). Szelewskie Łąk i ch Ł ąk ł ąk i Schelewo \IV sn Krzywka Schiefe B. (k, SchOnwajde). Krzywogóra -ry Schiefe Berge (k. Gr. Machmin) StrzeJinecka Pal"U"'Na ej -wy parów Schiefe Grund ' Warblinki -nek Schippen Beroe / Gardzienka Bagienna -i onej Schloss Berg Schlotthof Smolniki -nik Sch}naltz Berge Śmi e rclzonko Schm.irsonke S. S mo J ę ce -cego bagno Schmolonce Bruch Skotawskie Gór y ch Gór w zniesienia Schottow Bga Skot a wski ek -iego -sku SchottoVisker Fichten Skórowski Schurower Wa ld W ab nik Schwb.ben-Be! ~ Debrznik parów Schw al benzschwanz Grund Objezdna G ąbińska Góra onej -iej wzniesieni Schwarze B. (k. os. Wobesde) Schwarzer Berg (k. Garder See) Krucża Czersko Swid.no -ej -ka -na Schwarze Berg (k. Deu t Karstnitz). Schwarzer See (k. Ruschutz) SchwarLcr See (mi ę dzy Malzkow adaber)

11 .. Monitor Polski Nr A-92 ~ Nazwa polska Oawna nazwa Szwedzkie Okopy ch -pów okopy Schweden Schanzen Swołowski -lego -u 16s Forlrt Schwolow Jeziema Struga onej -gi strnmień See Gr. Zeleskie Góry ch Gór wzniesienda d. Seleslschen Berge Zeleskie Bagna ch Bagien bagno Selesensche Torf Moor Mała Góra -ej Sieden Berg Srebrna Góra -ej wzniesienie Silber Bg Słonecznica Zarkowskd -ey -lego -u Sonnen B. Sorkower Wald Zoruchówka strumień Sorchowsehe Baen Gacka Góra ej Specken B.! Czubatka Spitzige B. Szczytnik oka Spitze B. Ste1'nickie J ch StamMzer Forst Kamionek Kamionka wyspa Stein-! (nsei) Warbla Góra -ej Stifts Berg Stowięciński Stojentiner W. Słupski Stolper Stadt Porst Strzygonec.kde Góry ch Gór Stregunke Bge Sworowiec StrzeUńskie Smogorze owca -iego -IUl, Jezioro bagna Sworowze S. Torf Moor Trzebisz J8'Lioro Trezebiseh See Tusznica -ey Itrumdeó TU8chnitz B. Podgórki -rek ~óne Unter Berg Wyżawki -wek bagno Unter Brueh Warcimiński d. Vartzminer W. Liskowy Grąd -u wm1esienle Voss B. (k. Wittstock) Lisia Góra -siej Voss B. (k. Amshagen) Dąb row ski Wald zu Dombrowe Łeb ieńsk i his Wald zu Labehn Niepogl ędz ki ~kiego -u Wald :lu Nippoglensa Poganicki ego -su. Wald zu Poganitt Warblew5ki ego -su Warbelower Forst Bardawica -cy Warz Berg Węda strumień Wandi Bach Wierzbinka grobla. Wiedendamm Białogórze -rza d. Weisse(n)Bge Karznicki ego -su Wendisch Karstnitzer Wald Grabiellski ego -su Wintershagener Wald Wyżna -el W2.gór~ W'lscheD ~

12 Monitor Polski Nr A _._--.. _ ~ ~p-o~z.-1~2~4~1 Niizwa polska II prz :' padek --_._.---_._ _.. _~._ , BiJłynia Otiloski Laf Unieszynka Osiecze Oskowo Osko'tl'ski ek Siedlh;ka Struga CierniJisk ie Bagna Cecenowski Suchanka Kozinka S iecińsld e Sieclde Łąk! Dąbrowa Smugi S,zczypkoVlicki ek Sucha Izbicka Grobla Suchorski. Parów Siemiec Bol esł awickie y -i --i - 6 -lego -ta -iej -I -ich Bagien ~i ego -\1 -ich Smugów -ich Łąk -w ej -iego -ku -ej. -iej -bl1 -iego -wu Siemca strum i eń strumiej', jezioru ~ lu:> '.. Lrumiti." bagna strumi eń pastwisko ł ąk i teren droga p Rrów y Wittstock Wottnogger W. Wunneschiner H. Wuss etscłi S. Wutzkower See Wutzkower W. Zerllisch B. Zernminer Moor Zezenower Fichte-n Ziegen B. Ziegen Born Zietzensche Hgt d. ZietzeIlschen Wsn Zilsken Berg Dombrow Berg Zipk ower W. Zoch ZolI-Damm d. Zuckersche Grund Zimetz BeTg T iefer Bruch WYKAZ NAZW FIZJOGRAPrCZNYCH POWIA TU Sf( \\TlER ZYŃSK I~GO N.nwa polska Da \,.[na n azwa n : c~d ~c-k a Stare Jezier ce W ęzi e c N i edźw iedzi Ług RQkkiń"k i e Ł ęgi Biale Błoto Pobrzezle Brzez"ie Brzózki Brzezinki Boro wina J eziorki Pog orzałki Borek Brzmiel Dąbi.. ch -ców bag(,o -:i:ca jezio ro -dziego -u b!olo :ta -ia -ia -ek -nek -ny b ło ta b łoto błot a bagno -ł ek -rku -ia ba guo AHe Gezler L:e Alte (S, HĆ1US S. Baren Lug Bang noll-ts-l(ag: Beilen Pf. Birke:1 L. Birg LU\;I. Birken Birken Schlg Bi:i!ES-L. (k. Gr. Rokittner S.) Rohr L. (k. Glembuch S.) Branclkappen-L. Borek Damru-L.

13 Monitor Polski Nr A-92 ~~----~ ~ Poz Ndzwa polska Kawcze Dohlen-B. Dolno Dohłen-L. D ęb ogóra 'Eich Berg Z o!ę dnik Eichel-B. Zołędno Eichel Pf. Strużyny Strużyn Eimer Lug Olsza Elsbruch Błotko Farbers-L. Ostrówek. -wka łąki Fichtwerder Zi ęb nik wzgórzb Finken B. Bzówek -wka Flieder B(usch) P ę tlica łęg Fliess Kappe Frącówka -i Franzoffken Bruch O ciesze uroczysko Freude Głazik głaz Friedelstein Lisiborek Lisibork8 Fuchs Tanger Brzednie Fiihrt S, Gołogóra Galgen-Berg (k. Waitze) Chełm Wzniesienie Galgen-Berg (k. Schwein) Pustelnik Gałgen B. (k. Oscht) ek -Iku Galgen Berg (k. Bledzewie) Glisno Gliśnik Gorajski Grabówek Grabi Ług Chełmskie Błota -Il -lego -u.-wka -lego -u -teh Błot Gleissen See Gleissen Bg Gorayer Wald Graber Berg Graber L (ug) Grenz PIiihle Bielawa Grosse Bilabe Bielawka ';1 Kleine Bilabe Skwierzyńskie Łęgi -Ich -6w Gr. Bruch Gęsie Błotko Zydowska Łąka tężec Pijawno Trzy jezierze Lądko Swirzenko Bagienko -lego -lej -l -tea łąka łąki łączka Gr. Ganse-Lug Kl. Gr. Juden Lug KI. Gr. (osse) L(ug) Gr. Pfuhl Gr. (05ser) See Hinter-S. Mitt (lerer) See Haller-Keute ~.'

14 Monitor Polski Nr A-92 =-,.. )_... n...,..._..,_.:.._.~"'_. NClZ\Va polska n przypadek Poz Pr2:r>dmiot DaWila nazwa. Porajsko b ł otko Heide -Lug Hersztopskie y Hermsdorfer Forst Wysoka -iej Hoher Berg Zagajno łąk a J udenbuschwiese Kokno Kalken-B. Kalsko b ło Ło Kalziger Br_ Ł ę c zynk a -i Karlswiese Rybienko Karpfen See Kacza Struga -ej -1 rzeczka Katz-B. Smolne Keilchen S. Kocioł e k -łka Kessel PL Kocioj. -tła. jezjoro Kessel See Koście lna Góra -ej wz!órze Kirch B. Oleszno Kirch See Kztorne Łużk i ch y Kloster Liige Chełmiec -mea Konigs-Berg (k. N. Gorzycku) -,... Gorzyckie Pogóne Zurawiec -iego -wca uroczysko Konigs-Bge (k. N. Gorzycku) Kranictl.berg Krobielnlk Krebbelmiihl Hld Racko y Krebs-L. (k. Oscht) Ra-czno Krebs-L.. (k. Saaben S.) Gogołki -lek Kuh B. Łabiska Łabisk Labisken Długogór8 d. Lange Berg Długogóne Lange Bge Długołęk8-1 łąka Lange L (ug) (w Schwe. riner St adtforst) Długołęi Lange Lug Dług i e -4ego LangE- L. (k. Schwirle) P a ł ę cze Lanker L(ug) Sitowisko > ł ą k1 Lauthbuschwiese Dłu s k i Lansker Forst Lubikowski Liebucher Wald. Łoczko Lotschke L. Lubiatowskie y Lubiathfliess Forst Jelitno Lumpen L. Moczydło Mazadel-See Bielawki -wek Meier-Lug Mit<dz y chudli doiulil die Misic40da

15 ,,~~nitor Polski Nr A-92 ' Poz _.. Nazwa polska.,..). " Dawna nazvva. Modre Ługi ch łąki Modder-Luge Modrołęka - -l Moddel' Wiese Malcz -li Molzer Pfuhl Marzel ~i Mortschellen S. Górka -1 Miihl B(g) Męcinka -1 rzeczki Miihlen Fliess lużek -żku Naumanns Lugchea Gorzyczki -czek Neubauer B. Nowołęka -i łąka Neue Morgen Wiese Nowodwors).t1e y Neuhauser Forst Ponikwa rzeka Panikei FI. Pastemik łęg Im Pastirnack Smolne Pech L. Bełzek -zka ' Pel zer B., "1' Nasiel Kałużne. Pisicko -l rzeczka Pfuhl Gr. PfuhsUitte Pisitzki See Pisiczynko Krummer Pisitzki S Płociczno. P16tzen Seo Popowskie y Pop per Forst Trzcinno Rohr See Rokic i eński Rokittner Forst Rudy Kałek -łka Rohte Gr (ube) Rudlic}\.i Dół Rudels-Doll Piaśnica Piaseczno odnoga rzeki Sand Lacke I Sand See Łysica Satans Berg Wężyska WęŻySK Schlangen Lug Liniec -ńca Schley-L. Zamczysko Schloss B. Kutna Góra -ej Schmiede B. J esierzyska Jesierzy sk Schmiede Luge (k. Gollmiitz) Stawiska Stawisk stawj Schmiede Lge (przy drodze Semmritz Gollmutz) Trzęsawka -j <;chutzen-t. Łabęckie Błota --ich Błot y Schwanen PfUhle Łabęty Schwane L. Swiniarskie y Schweinerter Forst Pławni c a iezi ow Schwemm-L. Sk w iel L. i l},jkie La:. i -Ich Schwerin Forst

16 M_o n_ii_o r_ P_o_l_sk~_N_r_~~g2:. --=1.3~9:..:6=-- ~ Po_z7._1-,-2_'(~I, 1242 i 1243 Nazwa polska Dawl\a nazwa Ośmiorne łąki Ruchten Lug Skwierzyńskie Miej- ski e y -ich Schweriner Stadt Fout Przyjeziorki See Bg. Jezierna -ej dopływ Obry Seechen FI. Jezierzecki Osusz,/ y Seewitzer Wald Seip Leśna Ł ąka -ej -I łąka Spittel Fleck. P i a śn i k Spitzer BerO'. Zdroiska Zdroisk Spring Bge Ste rka -i most Stirken Br. Stryszewski Bór -iego Boru Stricher Wald Pniewie -la Stubben Lug Mogilnik Todte B. Poidło Trank-L, Tręb a ck.ie -iego Trompeten-B. Winno góra W ein B. (k. Oscht) Winnica Wein B"g. (k. Alt- hofchen) Osieckie W zgórza -ich Wzgórz wzgórza Welten Bga Rokitno Wertt-See Wilcze Do ł y ch dół Wolfs-Keithe Głuch y Staw -u Wilster Pfuhl Zakrzewo Zakrzewo 2. W stosunkach publicznych wolno używać Razw obiektów fizjograficznych wymienionych w l tylko w brzmieniu ustalonym w niniejszym zarządzeniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie! dniem ogłosr;~ nia. Prezes Rad.y Ministrów: B. Bierut 1242 LISTA OSÓB WYRÓ2:NIONYCH ODZNAKĄ "RACJONALIZATORA PRODUKCJI" Na podie uchw a ły Rady Ministrów z dnia 30 czerwca r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjonalizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużon ego Racjonalizatora Produkcji"(Monitor Polski Nr A -46, poz. 625) n a stępujące osoby zo s tały wy1"óżnion e w 1953 r. odzn a ką "RACJ ONALIZATORA PRODUKCJI" przez Centralny Zar z ąd Technicznej O b s ługi Rolnictwa: Frolowlcz Stefan, Łabie ni ec Wacław, Woż n ica Kazimierz ; przez Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Technicznychi Gilankowski Jan, Kuli on Marian, Oleszczak Stefan, Piotrowski Józef, W róblewski Stani s ław; przez Centralny Zarząd Remontu Maszyn Przemysłu Włóki e n niczego i Odzieżo w ego: B ąk Zofia, Gęsigór a Zyqmunt, J a siński J., Kasp-erski Józef, Si e d ła k Tadeusz.. Telechowicz Grzegorz, Trojakowski Tadeusz LISTA OSOB WYRÓŻNIONYCH ODZNAKĄ "PRZODOWNIKA PRACY" Na podie u ch wały Rady Ministr ów z dnia 30 czerwca 1949 l'. W sprawie ustanowienia odznaki "Przodownik a Pracy" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy " (Monitor Polsld Nr A-46. poz. 626) następujące osoby z o s t a ły wyróżnione w 1953 r, odznaką - "PRZODOWNIKA P RACY" przez Centra.lny Z arząd Dróg Publicznych: Adamek Sz::zepan, An loniak Antoni, B aran F ranciszek, Brodnicki Jan, Browar czyk Wojciech, Chrostowski St an isław,

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

D z i e n n i k U r z ę d o w y. W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o. B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a r.

D z i e n n i k U r z ę d o w y. W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o. B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a r. D z i e n n i k U r z ę d o w y W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a 1 9 9 5 r. N r 5 T R E S C ; P o z. R o z p o r z ą d z e n i a 1 2 w sp ra w

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 STATUT Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 Rozdział 1 Podstawa prawna 1. Statut opracowano na podstawie: s z n ze n o s s e e o z z poz z p n z ; ozpo z zen n s uk o o e z n

Bardziej szczegółowo

Wody PZW. Wykaz wód ogólnodostępnych PZW Okręgu w Poznaniu w 2011r. Wody udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi

Wody PZW. Wykaz wód ogólnodostępnych PZW Okręgu w Poznaniu w 2011r. Wody udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi Wody PZW Wykaz wód ogólnodostępnych PZW Okręgu w Poznaniu w 2011r Wody udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi Wody górskie - wody krainy pstrąga i lipienia rz. Drawa nr 7 24,42 Wody nizinne Jeziora

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 1865 UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Nazwy fizjograficzne występujące na terenie Gminy Hańsk

Nazwy fizjograficzne występujące na terenie Gminy Hańsk Nazwy fizjograficzne występujące na terenie Gminy Hańsk Nazwa wsi ( obiektu fizjograficznego) Charakter obiektu 1. Bukowski - wieś ( sołectwo ) Baranie Bagno Fudowa Dolina Pachalizna bagno - pola 2. Dubeczno

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo