Racjonalne nawożenie buraków cukrowych - połączenie tradycji i nowości Dr inż. Witold Szczepaniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Racjonalne nawożenie buraków cukrowych - połączenie tradycji i nowości Dr inż. Witold Szczepaniak"

Transkrypt

1 Racjonalne nawożenie buraków cukrowych - połączenie tradycji i nowości Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2 Jak buraki cukrowe powinny tworzyć plon? Fazy krytyczne.

3 Dobrze rozwijającą się plantację cechują: - szybkie i wyrównane wschody, Kontrolować należy każdy czynnik zakłócający wschody i początkowy wzrost roślin. Zakłócenia wywołuje zarówno nadmiernie zagęszczona gleba, wolne tempo jej ogrzewania, niedobór wody, zły siew, jak i nagromadzenie soli w następstwie stosowania dużych dawek nawozów wiosną, bezpośrednio przed siewem. - szybkie zakrycie rzędów, Decyduje o tym zarówno temperatura, opady, jak i zasobność gleby w składniki pokarmowe (nawożenie zlokalizowane, dokarmianie dolistne). - dynamiczny wzrost roślin, Okres ten obejmuje przedział od zakrycia rzędów do. - spadek masy liści z jednocześnie dynamicznym wzrostem masy korzenia, Spadek masy liści powinien rozpocząć się od 2 a najpóźniej od 3 dekady sierpnia (nie zawsze jest to możliwe - decyduje również pogoda).

4 plon korzeni, t ha-1 Model dojrzały tworzenia biomasy czynnik krytyczny - woda korzenie liście dni od siewu Grzebisz, 2011

5 plon korzeni, t ha-1 Model młodociany tworzenia biomasy korzenie liście dni od siew u Grzebisz, 2011

6 ZAPAMIĘTAJ!!! 1.Prawidłowe nawożenie roślin jest tylko jednym z czynników, który decyduje o plonie i jego jakości!!!

7 Pięć głównych - nadrzędnych czynników wzrostu rośliny uprawnej CO 2 światło Temperatura Grzebisz 2008 woda azot!!!!

8 Potencjał plonowania Potencjał plonotwórczy tej rośliny w krajach Europy Środkowej mieści się, przyjmując za kryterium: 1) plon korzeni w zakresie od 110 do 140 t ha -1 2) plon cukru w zakresie t ha -1 (Kenter i in., 2006).

9 Jak efektywnie nawozić azotem? - wysokość plonu; - jakość plonu; środowisko naturalne; - produktywność azotu; - rachunek ekonomiczny;

10 Zbilansowane nawożenie roślin uprawnych W uprawie roślin wymagających, rolnik musi kontrolować plonotwórcze działanie azotu poprzez: A. Eliminację czynników w minimum : 1. Regulację odczynu, 2. Ustalenie optymalnego systemu nawożenia P i K; B. Optymalizację nawożenia azotem: 1. Racjonalne ustalenie dawki nawozowej azotu, 2. Zwiększanie efektywności plonotwórczej pobranego azotu nawozowego: - bilansowanie azotu składnikami drugoplanowymi; - profilaktyczne stosowanie mikroelementów. dawka N Optymalizacja N = ph, P K Ca Mg S Na B Mn Zn Cu Mo Fe Cl ochrona

11 Gatunek rośliny uprawnej Przerośnięcie gleby korzeniami tzw. gęstość korzeni Gęstość, cm cm 3 Fasola 0,2 2,0 Ziemniak 1 2 Burak cukrowy 1 2 Rzepak ozimy 4 5 Kukurydza 3 4 Zboża 4 5(8) Trawy 3 20

12 Warunki uprawy a struktura gleby

13 Skutki szkodliwego zagęszczenia gleby Wahania plonu i straty! Podwyższone koszty uprawy i nawożenia Erozja wodna Płytki profil glebowy Powolne ogrzewanie się gleby Słabe napowietrzenie Zastoiska wodne Słabe ukorzenienie Nadmierna wilgotność Mało efektywne wykorzystanie podglebia

14 Odczyn Optymalny zakres odczynu gleby dla wybranych roślin uprawnych Roślina uprawna Zakres ph Roślina uprawna Zakres ph Jęczmień 6,5-7,0 Pszenica 5,5-7,0 Buraki cukrowe 6,0-7,0 (6,5-7,0) Pszenżyto 5,5-7,0 Rzepak ozimy 6,0-7,0 Ziemniaki 5,0-6,5 Kukurydza 6,0-7,0 Owies 4,5-6,5 Groch 6,0-7,0 Żyto 4,5-6,5

15 1. Główny: Cele wapnowania 1. Wzrost plonów roślin uprawnych!!! 2. Zmniejszenie kosztów!!! 2. Cząstkowe: Usunięcie toksyczności glinu, manganu i żelaza. Wzrost aktywności fizjologicznej rośliny. Poprawa struktury gleby. Uruchomienie składników mineralnych. Wzrost aktywności biologicznej gleby.

16 Odczyn gleby (ph) a aktywność mikroorganizmów Nadmiar kwaśnych kationów w glebie zmniejsza aktywność mikroorganizmów: 1. Rozkładających resztki roślinne (amonifikacja); zmniejszenie szybkości uwalniania składników mineralnych z resztek roślinnych i nawozów naturalnych wprowadzanych do gleby; 2. Utleniających azot amonowy do azotanów (nitryfikacja); gorsze zaopatrzenie roślin uprawnych w azot i w rezultacie wolniejszy wzrost roślin; 3. Wiążących azot atmosferyczny (azotobakter, większość bakterii żyjących w symbiozie z roślinami wyższymi). Optymalne przedziały odczynu niektórych procesów i grup mikroorganizmów Procesy mikrobiologiczne, mikroorganizmy ph Amonifikacja 6,5 8,5 Nitryfikacja 6,9 8,0 Azotobakter 7,0 7,8

17 Buraki cukrowe a niski odczyn gleby (gleba lekka)

18 Buraki cukrowe a niski odczyn gleby

19 Terminy wapnowania w technologii uprawy i nawożenia buraków cukrowych nawożenie obornikiem dokarmianie N, Mg + mikroelementy optymalny nawożenie P, K, Mg nawożenie P, K, Mg, Na konieczny nawożenie N, P, K, Mg, Na ratujący plon nawożenie azotem nawożenie obornikiem przedplon uprawa pożniwna uprawa przedsiewna wegetacja

20 Szybkość odkwaszania Dolomit Kreda polska Powiększenie x 100

21 Szybkość odkwaszania Dolomit Kreda polska Powiększenie x 2000

22 Szybkość odkwaszania Dolomit Kreda polska Powiększenie x

23 POTRZEBY POKARMOWE

24 Pobranie składników pokarmowych przez buraki cukrowe - plon 60 t/ha Organ rośliny Składniki pokarmowe, kg ha -1 azot fosfor potas sód magnez wapń Korzenie Liście Pobranie całkowite Pobranie jednostkowe 4,0 1,5 6,5 2,0 0,9 1,0 (3,5-6,5) (1,2-2,0) (5-8) (1,2-2,5) (0,7-1,1) (0,8-1,5) Pobranie względem N 1 0,37 1,63 0,50 0,23 0,25

25 Pobranie składników pokarmowych przez buraki cukrowe, kg/t korzeni + liście

26

27 Wartości stosunku N : K dla dwóch roślin plonujących na różnych poziomach Roślina Plon i pobranie składników t ha -1 N, kg ha 1 K 2 O ha -1 t ha -1 N, kg ha 1 K 2 O ha -1 Burak 1 cukrowy N : K 1 : 1 K : N 1 : 1,33 1 GRZEBISZ, dane niepublikowane;

28 Akumulacja azotu i potasu w fazie 6-tego liścia a plony korzeni Zasobność gleby w potas Biomasa siewek g/m 2 Zawartość N % Zawartość K % Stosunek N/K Plon korzeni t/ha Wysoka 23,2 4,15 6,09 0,68 62,3 Niska 12,6 3,62 4,69 0,77 50,3 1 Musolf i in., 2004

29 Dynamika pobierania azotu i potasu przez burak cukrowy

30 akumulacja potasu, kg K2O ha-1 absolutna szybkośc akumulacji potasu, ASA-K, kg K2O ha-1 d-1 Wskaźniki dynamiki akumulacji potasu K2O ASA-K dni od wschodów

31 plony korzeni, t ha-` Woda, potas i plony buraków, K- K warunki naturalne nawadnianie susza w lipcu susza w sierpniu warianty gospodarki wodnej Musolf, 2004

32 NAWOŻENIE POTASEM I FOSFOREM REGULACJA ZASOBNOŚCI GLEBY W POTAS I FOSFOR

33 Klasy zasobności przyswajalnego fosforu i potasu w glebie, mg/100g gleby Klasa zasobności P 2 O 5 K 2 O Kategoria agronomiczna gleb b. lekkie lekkie średnie ciężkie b. niska niska średnia wysoka b. wysoka <5,0 5, , ,1-20 >20 <2,5 2,5-7,5 7,6-12,5 12,6-17,5 >17,6 <5,0 5, , ,1-20 >20,1 <7,5 7,6-12,5 12, ,1-25 >25,1 <10 10, , ,1-30 >30,1

34 Liczby graniczne i ocena zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych, mg K 2 O 100g gleby -1 - metoda Egnera-Riehma Ocena i klasa zawartości kategoria agronomiczna gleb bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie bardzo niska - V do 2,5 do 5,0 do 7,5 do 10,0 niska - IV 2,5-7,5 5,1-10,0 7,6-12,5 10,1-15,0 średnia - III 7,6-12,5 10,1-15,0 12,6-20,0 15,1-25,0 wysoka - II 12,6-17,5 15,1-20,0 20,1-25,0 25,1-30,0 bardzo wysoka - I od 17,6 od 20,1 od 25,0 od 31,0 - przedział optymalny dla roślin liściastych - przedział optymalny dla zbóż

35 plony cukru białego, % Plony cukru, jako funkcja zasobności gleby w potas % - 11,5 t/ha punkt krytyczny punkt optymalny Zasobnośc gleby w potas przyswajalnych (glebowy + nawozowy) mg/kg gleby Wojciechowski, 2002

36 Wartość nawozów naturalnych i organicznych

37 Przykładowy bilans nawozowy fosforu i potasu w zmianowaniu Elementy bilansu Składniki pokarmowe Fosfor, P 2 O 5 Potas, K 2 O Potrzeby Dopływ Potrzeby Dopływ Potrzeby pokarmowe, suma (39) (360) Buraki cukrowe, 55 t/ha korzenie liście Jęczmień jary, 5 t/ha Ziarno słoma Kukurydza, 10, t/ha ziarno Słoma Pszenica ozima, 7 t/ha Ziarno Słoma (0) (0) Saldo bilansowe -252 (269) -273 (480) Potrzeby nawozowe 252 (269) 273 (480) Obornik 30 t/ha Potrzeby nawozowe netto (0) (0)

38 Dawka nawozowa azotu metoda N min D N = (P N ip ) [N min + N k ] D N = (P N ip ) 1,5-1,75[N min ] gdzie: D N P N ip N min N k - dawka azotu, kg N/ha; - plon korzeni, t/ha; - indeks pobrania azotu, kg N t korzeni + odpowiednia masa liści; - zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie 0-90 cm, przed siewem; - korekta dawki azotu.

39 Obliczenie dawki azotu metodą N min Dane: 1. Zakładany plon korzeni, P = 60 t ha -1 ; 2. Pobranie jednostkowe azotu, P Nj = 4 kg t -1 ; 5 kg; 3,5 kg 3. Zawartość azotu mineralnego w warstwie 0-90 cm, N min = 60 kg N ha -1 ; Obliczenia: a. D N = (60 4) - 1,5 60 = = 150 kg N ha -1 b. D N = (60 4) - 1,75 60 = = 135 kg N ha -1

40 Wyznaczanie dawki azotu dla buraków cukrowych metoda bilansową - plon korzeni 60t ha -1 Składniki bilansu Warianty bez obornika z obornikiem Pobranie azotu, kg N ha ,0 240,0 Azot mineralny w glebie wiosną, kg N ha -1-40,0-40,0 Mineralizacja N glebowego, kg N ha -1-90,0-90,0 Azot uwolniony z obornika, kg N ha -1 0,0-50,0 Suma wartości ujemnych (2+3+4) -130,0-180,0 Saldo bilansowe (1-5), kg N ha ,0 60,0 Współczynnik wykorzystania azotu 0,70 0,70 Dawka azotu - zaokrąglona (6:7), kg N ha ,0 90,0 Grzebisz modyfikacja

41 Zawartość azotu w glebie Dynamika jego uwalniania

42 Pobieranie azotu, (kg/ha) Mineralizacja N organicznego a potrzeby nawozowe roślin uprawnych - dynamika Pobieranie N rzepak ozimy Pobieranie N buraki Pobieranie N pszenica Mineralizacja N susza nadmiar wody III IV V VI VII VIII IX X sezon wegetacyjny, kolejne miesiące

43 Potencjał gleby do mineralizacja azotu Przykład: 1) zawartość węgla organicznego w glebie, C org = 1% (1,72% próchnicy) 0,1%N kg 0,001 = 3000 kg N/ha 2) tempo mineralizacji azotu organicznego gleby: a. 1,0%/rok 30 kg N/ha; b. 1,5%/rok (wartość średnia) 45 kg N/ha; c. 2%/rok (lata optymalne, wilgotne) 60 kg N/ha d. 3%/rok (lata optymalne, wilgotne) 90 kg N/ha.

44 Zawartość próchnicy w glebach Polski (wg IUNG) Gleba Zawartość próchnicy, % wartości ekstremalne średnio Gleby bielicowe Gleby brunatne Gleby płowe Czarne ziemie Czarnoziemy Mady próchniczne Rędziny czarnoziemne 1,1 2,0 0,7 5,0 0,7 3,6 1,1 10,2 1,7 5,3 1,8 8,0 2,0 7,3 1,5 1,8 1,7 3,2 2,6 3,7 3,6

45 Zależność między składem mechanicznym gleby a zawartością próchnicy (dane z kilkuset gospodarstw) skład mechaniczny gleby piasek luźny, piasek słabogliniasty piasek gliniasty lekki piasek gliniasty mocny glina lekka glina średnia glina ciężka ił wzrost udziału cząstek spławialnych zawartość próchnicy, % 1,36 1,52 1,79 1,98 2,56 3,04 4,56 Istnieje korelacja między zawartością cząstek spławialnych i zawartością próchnicy!!!

46 Kontrola efektywności azotu Profilaktyka: magnez, siarka i mikroelementy

47 Niedobór magnezu

48 Niedobór magnezu

49 - Mg + Mg Mean for N Yield of roots t/ha Nawożenie magnezem a plony Mean for Mg Rate of N kg/ha - Mg + Mg Mean for N

50 - Mg Yield of sugar t/ha Nawożenie magnezem a plony 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Foliar application: - Mg + Mg 6,5 6 Mean for Mg Rate of N kg/ha

51 Dolistne dokarmianie buraka cukrowego magnezem a plony korzeni i cukru korzenie dt/ha 800 korzenie cukier cukier dt/ha kontrola I. 6-ty liść II. zwarcie rzędów* I. + II. Terminy dolistnego nawożenia magnezem 50

52 Współdziałanie azotu i magnezu a plony korzeni i cukru Plon i jakość korzeni Yield and its quality Dawki azotu, N rates, kg N/ha (+ Mg) (- Mg) Plon korzeni t/ha / Yield of roots 52,94 57,40 Zawartość cukru % / Sugar content 18,36 16,59 N -aminowy / Mmol/100 g miazgi 1,86 3,88 K mmol/100 g miazgi 4,05 3,70 Na mmol/100 g miazgi 1,02 0,82 Straty % / Sugar losses 2,12 2,55 Cukier technologiczny, % / Recoverable sugar 16,24 14,04 Plon cukru t/ha / Recoverable sugar yield 8,597 8,059

53 Klasy zasobności w magnez Klasa zasobności Kategoria agronomiczna Bardzo lekka lekka średnia ciężka Bardzo niska do 1,0 do 2,0 do 3,0 do 4,0 Niska 1,1 2,0 2,1 3,0 3,1 5,0 4,1 6,0 Średnia 2,1 4,0 3,1 5,0 5,1 7,0 6,1 10,0 Wysoka 4,1 6,0 5,1 7,0 7,1 9,0 10,1 14,0 Bardzo wysoka od 6,1 od 7,1 od 9,1 od 14,1 Wartość krytyczna 5,0 5,0-6,0 6,0-8,0 8,0-10,0

54 Bieżący problem - siarka Ochrona środowiska wywołała problem nawożenia siarką; Potrzeby pokarmowe 0,6-0,8 kg S/tonę korzeni + liście

55 Ilość kationów wprowadzona na hektar Czynnik Suma moli Suma kationów kg Dawka kationów, kg/ha K 2 O MgO Na NP NPK ,0 150,0 0,0 0,0 NPK ,65 114,0 17,1 8,55 NPK ,6 28,6 13,0 52,0 NPK ,75 68,85 14,85 31,05

56 Plon korzeni, t/ha - Donatowo

57 Plon technologiczny cukru, t/ha - Donatowo

58 Plon korzeni, t/ha - Bodzewo

59 Plon technologiczny cukru, t/ha - Bodzewo

60 Mikroskładniki Działania profilaktyczne!!! interwencyjne???

61 Główne funkcje mikroelementów w roślinie - ogólne fotosynteza Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Cl choroby Fe, Mn, Cu, B, Zn mikroelementy hormony Zn, Mn, Cu, B gospodarka azotem Mn, Cu, Zn, Mo

62 Elementy strategii nawożenia roślin mikroelementami: 1. Czynniki definiujące/kontrolujące dostępność mikroskładników z gleb uprawnych 2. Preferencje (wrażliwość) rośliny względem określonych mikroelementów; 3. Nawozy mikroelementowe; 4. Terminy i techniki stosowania nawozów.

63 Czynniki kształtujące dostępność mikroelementów: 1. Glebowe zawartość formy przyswajalnej (rozpuszczalnej) zawartość materii organicznej zawartość minerałów ilastych odczyn wilgotność gleby - dostępność a wymywanie (B, Mn, Mo) antagonizm i synergizm z innymi jonami 2. Roślinne wrażliwość roślin gatunek/odmiana; aktywność fizjologiczna korzeni roślin (zakwaszanie rizosfery - rzepak ozimy) 3. Agrotechniczne zmianowanie nawożenie (profil gospodarstwa produkcja obornika) współdziałanie ochrony roślin i nawożenia mikroelementami

64 Preferencje poszczególnych gatunków Wrażliwość roślin na niedobory mikroskładników Roślina Mn Cu Zn B Fe Mo Pszenica Jęczmień Rzepak Kukurydza Ziemniaki Buraki cukrowe Wrażliwość bardzo niska - objawy w zasadzie nie występują 2. Wrażliwość mała - niedobory ujawniają się rzadko najczęściej w formie utajonej 3. Wrażliwość umiarkowanie duża - wyraźna reakcja roślin, lecz objawy rzadko widoczne (głównie w niekorzystnych warunkach) 4. Wrażliwość duża - bardzo silna reakcja, widoczne objawy niedoboru

65 Czy wystarczy sam obornik?

66 Wartość nawozowa obornika Składnik B Cu Mn Mo Zn g/t ś.m. 5,30 5,00 65,00 0,43 35,00

67 Buraki cukrowe Bor, mangan, cynk

68 Deformacja liści

69 Początkowe objawy zamierania liści sercowych

70 Nawożenie buraków borem Termin: od fazy 4-5 liści do zwarcia rzędów (2 tyg. po...) Dawka: Buraki z plonem 60 t/ha pobierają: g B

71 Fot. K. Frąckowiak-Pawlak Niedobór manganu

72 Fot. K. Frąckowiak-Pawlak Niedobór manganu

73 Przybliżone pobranie mikroskładników przez buraki cukrowe, w g/1 tonę korzeni + liście B Mn Zn Cu 8,0-12,0 6,0-10,0 4,0-8,0 0,8-1,6 różne źródła - opracowanie własne

74 Buraki cukrowe polepszacze glebowe, biostymulatory itp.???

75 Plon cukru w następstwie szczepienia gleby mikroorganizmami Wariant Lokalizacja Średnia Obra Nowa Dalewo Pogorzałki Bielawy Pogorzelskie NPK 8,37 8,96 9,44 10,09 9,215 NPK + Mi 9,87 9,53 10,52 11,69 10,402 1 (KCHR, UP Poznań); Mi gleba szczepiona mikroorganizmami

76 Doświadczenia Testowane warianty Plon korzeni, t/ha Polaryzacja, % Plon cukru, t/ha kontrola Bio 84,65 15,32 10,61 84,25 15,37 10,82 Testowane warianty Plon korzeni, t/ha Polaryzacja, % Plon cukru, t/ha kontrola Bio I Bio II 91,06 17,88 14,10 91,77 17,84 14,30 92,16 17,52 13,77

77 Dziękuję bardzo za uwagę!!!

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Główne treści wykładu:

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Niedobory składnik. adników pokarmowych w roślinach. - diagnoza i zapobieganie

Niedobory składnik. adników pokarmowych w roślinach. - diagnoza i zapobieganie Niedobory składnik adników pokarmowych w roślinach - diagnoza i zapobieganie Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ZAPAMIĘTAJ!!!

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone nawożenie jako element w integrowanej produkcji roślinnej Dr inż. Witold Szczepaniak

Zrównoważone nawożenie jako element w integrowanej produkcji roślinnej Dr inż. Witold Szczepaniak Zrównoważone nawożenie jako element w integrowanej produkcji roślinnej Dr inż. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zapamiętaj!!! Celem

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Przedplony pszenicy. Pszenica 5,5-7,5 Rzepak 5,5-7,5. Burak cukrowy. 6,0-7,5 Ziemniak 4,5-6,5. Owies 4,5-6,5 Groch 6,0-7,5. Koniczyna czerwona

Przedplony pszenicy. Pszenica 5,5-7,5 Rzepak 5,5-7,5. Burak cukrowy. 6,0-7,5 Ziemniak 4,5-6,5. Owies 4,5-6,5 Groch 6,0-7,5. Koniczyna czerwona Nie ma plonu i jakości pszenicy bez wapna Akademia Rolnicza w Poznaniu Katedra Chemii Rolnej Prof. dr hab. Witold Grzebisz VII Krajowe Konferencje DuPoint, 2006 Odczyn Wymagania pszenicy na tle innych

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: nawożenie mikroelementami

Kukurydza: nawożenie mikroelementami .pl https://www..pl Kukurydza: nawożenie mikroelementami Autor: Katarzyna Szponar Data: 28 maja 2017 Po okresie długotrwałych chłodów doczekaliśmy się w końcu wschodów kukurydzy. Przez tak długi okres

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna nawożenia

Efektywność ekonomiczna nawożenia .pl https://www..pl Efektywność ekonomiczna nawożenia Autor: Karol Bogacz Data: 12 września 2017 Nie ma gospodarstwa, które nie stosuje nawozów. Stosujemy ich mniej lub więcej w zależności od rodzaju upraw,

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia Bilans składników nawozowych i plan nawożenia Wg materiałów CDR i IUNG PIB Puławy Zasada bilansowania składników nawozowych i opracowania planów nawożenia Skład chemiczny roślin uprawnych jest względnie

Bardziej szczegółowo

Szanse wynikające z analiz glebowych

Szanse wynikające z analiz glebowych Szanse wynikające z analiz glebowych Zima dla rolników to pora planowania następnego sezonu uprawowego. Po wyborze rośliny jaka zostanie wysiana na polu, myślimy jak zapewnić jej optymalne warunki by uzyskać

Bardziej szczegółowo

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów

IDHA. Płynne nawozy doglebowe. B Mn. Specjalistyczne nawozy płynne. Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Płynne nawozy doglebowe Mg B Mn ADOB SB-2 ADOB Ma ADOB OR Fe ADOB PO ADOB O Cu Zn Ca Mo Specjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Płynne nawozy doglebowe

Płynne nawozy doglebowe Płynne nawozy doglebowe Mg ADO -2 ADO MA Zn ADO OR Cu ADO PO ADO O Ca Mn Mo Fe pecjalistyczne nawozy płynne Wieloskładnikowe z mikroelementami w formie chelatów Przeznaczone do rzędowej aplikacji podczas

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Tematyka wykładu 1. Zakwaszenie gleb - podłoże zjawiska. 2. Zakwaszanie gleb istota zjawiska. 3. Pierwotne

Bardziej szczegółowo

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec 2010 09:06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec 2010 17:15

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec 2010 09:06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec 2010 17:15 Nadmierne zakwaszenie gleb jest wypadkową działania wielu procesów bardzo często wzajemnie powiązanych. Na glebach nadmiernie zakwaszonych można zaobserwować: - zwiększone wymywanie składników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze!

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! .pl https://www..pl Jęczmień jary browarny zrób go dobrze! Autor: Małgorzata Srebro Data: 26 lutego 2018 Jęczmień jary browarny to jedna z najchętniej wybieranych przez rolników uprawa w Polsce. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby!

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! .pl https://www..pl Rolniku, pamiętaj o analizie gleby! Autor: Anita Musialska Data: 6 września 2016 Czas tuż po żniwach, to dobry moment na sprawdzenie gleby, szczególnie jeżeli w planach mamy nawożenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: Dobrofos

Bardziej szczegółowo

NAWOZY SZYTE NA MIARĘ

NAWOZY SZYTE NA MIARĘ NAWOZY SZYTE NA MIARĘ Vital RZEPAK jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania rzepaku, gorczycy i roślin kapustnych o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, w którym na powierzchni 6 ha uprawiana jest

Bardziej szczegółowo

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku nawóz siarkowo-wapniowy Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku 46% SO3 31% CaO 18,40% S 22,14% Ca Na wieś z nami! Rosnące niedobory siarki Ze względu na ograniczenie emisji tlenków

Bardziej szczegółowo

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych CERTYFIKAT ISO 9001:2008 NR CERT. 80803789/3 certyfikat wydany przez: DEKRA Certification Sp. z o.o. JMJ MAKROPLON Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych zawierających azot,

Bardziej szczegółowo

NAWOZY OSD WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI

NAWOZY OSD WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI NAWOZY WYBÓR PEŁEN KORZYŚCI UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA Nawozy skomponowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie. Zauważyłeś na swojej uprawie braki stresogennych mikroskładników - wybierz jeden

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA ROLNICTWA. Wapnowanie. dla obfitych zbiorów

OFERTA DLA ROLNICTWA. Wapnowanie. dla obfitych zbiorów OFERTA DLA ROLNICTWA Wapnowanie dla obfitych zbiorów abc Wapnowania Kwaśne gleby w Polsce Większość upraw rolnych rozwija się najlepiej na glebach o odczynie słabo kwaśnym do lekko zasadowego. Tymczasem

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne Granulacja Ø 2-4 mm Specjalistyczny nawóz bezchlorkowy zawierający w swoim składzie kwasy fulwowe i huminowe, azot, potas oraz dodatkowo siarkę, materię

Bardziej szczegółowo

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO

NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO NAWÓZ ORGANICZNY POCHODZENIA KOMUNALNEGO Skład chemiczny i cechy fizykochemiczne nawozu: Azot całkowity (N) - 4,5 %; Fosfor (P) w przeliczeniu na P 2O 5-4,7 %; Potas (K) w przeliczeniu na K 2O - 0,6 %;

Bardziej szczegółowo

Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie. Łatwe stosowanie. Intensywne przyswajanie. Szerokie zastosowanie

Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie. Łatwe stosowanie. Intensywne przyswajanie. Szerokie zastosowanie Efektywne źródło siarki (S) Długotrwałe działanie Łatwe stosowanie Intensywne przyswajanie Szerokie zastosowanie EFEKTYWNE ŹRÓDŁO SIARKI siarka elementarna nie ulega wymywaniu do głębszych warstw gleby,

Bardziej szczegółowo

1. Startowe nawożenie rzepaku azotem i węglem (Korzyści stosowania nawozu Fertil w uprawie rzepaku ozimego)

1. Startowe nawożenie rzepaku azotem i węglem (Korzyści stosowania nawozu Fertil w uprawie rzepaku ozimego) ZALECENIA NATURALCROP W RZEPAKU OZIMYM. JESIENNE ODŻYWIANIE RZEPAKU PODSTAWĄ PLONU 1. Startowe nawożenie rzepaku azotem i węglem (Korzyści stosowania nawozu Fertil w uprawie rzepaku ozimego) PRODUKT: Fertil

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski Probiotechnologia - cele, możliwości, efekty wdrożenia w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na przykładzie Gospodarstwa Tadeusza Zielonego, Ścinawa Scenariusz i opracowanie : mgr inż. Bronisław Szembowski

Bardziej szczegółowo

Wapnowanie a aktywność biologiczna gleb

Wapnowanie a aktywność biologiczna gleb Wapnowanie a aktywność biologiczna gleb Prof. dr hab. inż. Stanisław J. Pietr Zakład Mikrobiologii Rolniczej Prośrodowiskowy aspekt wapnowania gleb IV KONFERENCJA - NAUKA BIZNES ROLNICTWO Puławy, 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Nawóz WE siarkowo-wapniowy Nawóz WE siarkowo-wapniowy Mały nakład Pomyśl o Swoim zysku Co jest Twoim celem? Maksymalne plony, czy maksymalny zysk? Czy liczysz swoje koszty pracy, czasu i nawożenia? Czy porównujesz je z efektami?

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! .pl https://www..pl Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność! Autor: Karol Bogacz Data: 31 maja 2017 Nawożenie łąk pozwala na maksymalizację uzyskanego plonu masy oraz lepszą jakość koszonych

Bardziej szczegółowo

Poprawa żyzności gleb, nawożenie startowe buraków oraz likwidacja niedoborów boru. Konferencja STC

Poprawa żyzności gleb, nawożenie startowe buraków oraz likwidacja niedoborów boru. Konferencja STC Poprawa żyzności gleb, nawożenie startowe buraków oraz likwidacja niedoborów boru Konferencja STC 2012 16.02.2012 Poprawa żyzności gleb Poprawa żyzności gleb Poprawa żyzności gleb ROSAHUMUS (pod różnymi

Bardziej szczegółowo

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. KATALOG PRODUKTÓW Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. W naszym katalogu znajdziecie Państwo pełną gamę produktów

Bardziej szczegółowo

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem Dr hab. Witold Szczepaniak

Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem Dr hab. Witold Szczepaniak Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem Dr hab. Witold Szczepaniak Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Tematyka wykładu: 1. Azot na tle innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 15

Spis treści. Przedmowa 15 Spis treści Przedmowa 15 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy żywienia roślin (Andrzej Komosa) 19 1.1. Żywienie roślin przedmiot badań i związek z innymi naukami 19 1.2. Żywienie roślin czy nawożenie roślin

Bardziej szczegółowo

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/ 1 Cennik 2008 GLEBA MAKROELEMENTY Badania pełnopłatne Pozycja cennika Kwota w zł Preparatyka ( 2 mm) 2 2,20 Oznaczenie ph 5 4,50 Ekstrakcja przysw. form fosforu i potasu 18 4,50 Oznaczenie przyswajalnego

Bardziej szczegółowo

Żywienie roślin w ekologii

Żywienie roślin w ekologii Żywienie roślin w ekologii Piotr HUSZCZA p.huszcza@naturalcrop.com Lubań, 10.03.2017r. Zalecenia NATURALCROP POLAND dla upraw ekologicznych C-N 40-12,5 ekologiczny nawóz organiczny o kontrolowanym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. KATALOG PRODUKTÓW Firma ActiveAgro zajmująca się produkcją innowacyjnych nawozów dolistnych, zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. W naszym katalogu znajdziecie Państwo pełną gamę produktów

Bardziej szczegółowo

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland

Optymalne nawożenie jagody kamczackiej. Dr Andrzej Grenda, Yara Poland Optymalne nawożenie jagody kamczackiej Dr Andrzej Grenda, Yara Poland 1 Parę słów o mineralnym żywieniu roślin jagodowych: - wieloletnie rośliny jagodowe są gatunkami o niskich wymaganiach w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju

Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju STC 26.06.2015 Toruń dr. Henryk Ławiński Sustainability = Nachhaltigkeit =? Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Nawozy dolistne typu Basfoliar i Solubor

Nawozy dolistne typu Basfoliar i Solubor Nawozy dolistne typu Basfoliar i Solubor Basfoliar 36 Extra Basfoliar 34 Basfoliar 12-4-6+S+amino Basfoliar -6 Solubor DF N (azot całkowity) MgO (tlenek magnezu) Mn (mangan) Cu (miedź) Fe (żelazo) B (bor)

Bardziej szczegółowo

Wapnowanie. niezbêdne dla gleb i roœlin

Wapnowanie. niezbêdne dla gleb i roœlin Wapnowanie niezbêdne dla gleb i roœlin Czego oczekuje gleba? Gleba jest środowiskiem zaopatrującym korzenie roślin w składniki pokarmowe, tlen i wodę. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby

Bardziej szczegółowo

Gwarancja PLONÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Gwarancja PLONÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Sunagreen Gwarancja PLONÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMPLET Programy optymalnego nawożenia i biostymulacji upraw polowych. Stymulacja upraw ZBOŻA KUKURYDZA JESIEŃ WIOSNA Sunagreen KOMPLET 0,3 l/ha 0,7 0,6 l/ha

Bardziej szczegółowo

Bilans składników pokarmowych i zasady jego liczenia

Bilans składników pokarmowych i zasady jego liczenia DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Bilans składników pokarmowych i zasady jego liczenia Opracował: Marek Krysztoforski Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTOWY HOLIST agro

KATALOG PRODUKTOWY HOLIST agro KATALOG PRODUKTOWY HOLIST agro HOLIST agro PK I NK TO NOWE PRODUKTY WPISANE W PORTFOLIO GRUPY AZOTY GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH FOSFORY Zakłady należą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., w

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA KATALOG PRODUKTOWY 2015 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny

Bardziej szczegółowo

Burak cukrowy i wiosenne nawożenie

Burak cukrowy i wiosenne nawożenie .pl https://www..pl Burak cukrowy i wiosenne nawożenie Autor: Mateusz Kraska Data: 12 maja 2016 Burak cukrowy jest rośliną, która nie tylko ma bardzo wysokie wymagania jeśli chodzi o stanowisko, lecz w

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie zbóż

Wiosenne nawożenie zbóż Wiosenne nawożenie zbóż Nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem stosuje się na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Jedynie na glebach zwięzłych terenów równinnych, w rejonach o średnich lub

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja 14 Agrotechnika i mechanizacja KOMPLEKSOWE ODŻYWIANIE ZIEMNIAKA NA BAZIE NAWOZÓW NOWEJ GENERACJI dr inż. Cezary Trawczyński IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uprawa kukurydzy. Doświadczenie w potasie i magnezie

Uprawa kukurydzy. Doświadczenie w potasie i magnezie Nawożenie K, Mg i S kukurydzy Uprawa kukurydzy Doświadczenie w potasie i magnezie Kukurydza roślina przyszłości 3 Kukurydza rośliną przyszłości, gdyż: ma szerokie spektrum zastosowania: rolnicze (pasza

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych dr Tamara Jadczyszyn dr Jan Kowalczyk dr hab. Wojciech Lipiński 1 Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych Materiały szkoleniowe Nr 95 Puławy 2010 2 INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA

Bardziej szczegółowo

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie

NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie NAWOŻENIE I WAPNOWANIE PLANTACJI TRUSKAWEK Strategia nawożenia roślin sadowniczych opiera się na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. W integrowanej produkcji owoców wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

AtriGran szybko i bezpiecznie podnosi ph gleby. AtriGran błyskawicznie udostępnia wapń. AtriGran usprawnia pobieranie makroskładników z gleby

AtriGran szybko i bezpiecznie podnosi ph gleby. AtriGran błyskawicznie udostępnia wapń. AtriGran usprawnia pobieranie makroskładników z gleby AtriGran szybko i bezpiecznie podnosi ph gleby Produkt wytworzony z surowca pochodzącego z młodego, unikatowego w Europie złoża do produkcji wapna nawozowego. Porowatość surowca dająca ogromną powierzchnię

Bardziej szczegółowo

www.terrasorbfoliar.pl 115% plonu Terra Sorb foliar to stymulator rozwoju roślin, zawierający w swoim składzie wolne aminokwasy w formie biologicznie aktywnej (L-α), które zwiększają w roślinach aktywność

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Ekograncali Activ INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne ph tych utworów jest niskie. Dobór właściwego

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów nawożenia NPK(S) 8-15-30-(4) w ofercie SkladRolny.pl. Optymalizacja kosztów nawożenia NPK(S) 8-15-30-(4) w ofercie:

Optymalizacja kosztów nawożenia NPK(S) 8-15-30-(4) w ofercie SkladRolny.pl. Optymalizacja kosztów nawożenia NPK(S) 8-15-30-(4) w ofercie: Optymalizacja kosztów nawożenia NPK(S) 8-15-30-(4) w ofercie: Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie Państwu przesłanek, jakimi kierowaliśmy się wprowadzając na rynek nowy produkt, jakim jest nawóz

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów comagro

Deklaracje produktowe nawozów comagro Deklaracje produktowe nawozów comagro 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: comagro

Bardziej szczegółowo

Niektóre zagadnienia agrotechniczne kukurydzy i buraka

Niektóre zagadnienia agrotechniczne kukurydzy i buraka Niektóre zagadnienia agrotechniczne kukurydzy i buraka Połowa czerwca jest okresem, kiedy w zbożach i rzepaku oczekujemy już tylko na podsumowanie naszych całorocznych wysiłków, czyli na żniwa. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZYŻANOWICE

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZYŻANOWICE STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE KRZYŻANOWICE Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych

Bardziej szczegółowo

A po żniwach nic lepszego: Jeden za wszystkich wszyscy za jednego

A po żniwach nic lepszego: Jeden za wszystkich wszyscy za jednego A po żniwach nic lepszego: Jeden za wszystkich wszyscy za jednego Schemat rozkładu materii organicznej w glebie Resztki roślinne i zwierzęce Mineralizacja Humifikacja 75 80 % 15 20 % Butwienie warunki

Bardziej szczegółowo

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp.

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp. Rola azotu w roślinach: materiał budulcowy białek i kwasów nukleinowych większy

Bardziej szczegółowo

Spis treści - autorzy

Spis treści - autorzy Przedmowa Chemia rolna jest odrębną dyscypliną nauki utworzoną w połowie XIX w., która ukształtowała się wraz z opublikowaniem pierwszych podręczników z zakresu nawożenia oraz rozpoczęciem eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego

Systemy uprawy buraka cukrowego Systemy uprawy buraka cukrowego Wyniki doświadczenia polowego - BSO Polska 2007 Dariusz Grzenkowitz Systemy uprawy buraka Doświadczenie polowe BSO - 2007 WARUNKI METEOROLOGICZNE Opady za okres wegetacji:

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Magdalena Szymańska Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Kraków, 2013 r. Masa pofermentacyjna??? Uciążliwy odpad Cenny nawóz SUBSTRATY

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Regeneracja gleby po zbyt intensywnym użytkowaniu

Regeneracja gleby po zbyt intensywnym użytkowaniu Regeneracja gleby po zbyt intensywnym użytkowaniu Powstawanie gleby jest efektem działania wielu czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych na tzw. skałę macierzystą. Trwa ono nieprzerwanie prawie

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

Basfoliar 36 Extra. Basfoliar 34. Basfoliar 12-4-6. Basfoliar 12-4-6+S. Basfoliar 6-12-6. Solubor DF

Basfoliar 36 Extra. Basfoliar 34. Basfoliar 12-4-6. Basfoliar 12-4-6+S. Basfoliar 6-12-6. Solubor DF Basfoliar 36 Extra Basfoliar 34 Basfoliar 12-4-6 Basfoliar 12-4-6+S Basfoliar -6 Solubor DF gęstość d= 1,34 stężenie cieczy użytkowej (%) 1,0-6,0 1,3-6,0 1,0-6,0 1,0-6,0 1,0-6,0 0,5-0,8 0,25 0,5 0,25 0,25

Bardziej szczegółowo