Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego"

Transkrypt

1 Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego Kluczowe umiejętności Umiejętność przechwytywania pakietów za pomocą analizatora sieciowego Umiejętność analizy i interpretowania zawartości pakietów Topologia Scenariusz Wireshark jest programowym analizatorem protokołów sieciowych, czasem zwany bywa snifferem pakietów. Używany jest do analizy sieci, diagnozowania problemów, wspierania rozwoju różnego rodzaju oprogramowania i nowych protokołów. Jego głównym zastosowaniem jest również edukacja. W momencie gdy strumienie danych podróżują poprzez sieć, analizator przechwytuje i zapamiętuje każdą jednostkę PDU. Następnie dekoduje informacje w nich zawarte do postaci przejrzystej struktury odzwierciedlającej zalecenia RFC i umożliwiającej obserwatorowi bardzo wygodną ich analizę. Wireshark stał się podstawowym programem w branży, używanym do analizy pakietów przez inżynierów sieciowych. Jest to oprogramowanie "open source", dostępne na wiele różnych systemów operacyjnych z Windows, Mac i Linux włącznie. Wireshark jest bardzo użytecznym narzędziem dla każdego, kto w swej pracy ma do czynienia z sieciami komputerowymi. Może być z powodzeniem wykorzystywany w większości laboratoriów kursu CCNA w celu analizy przesyłanych danych oraz rozwiązywania napotkanych problemów Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 1 z 16

2 W części 3 laboratorium użyjesz programu Wireshark do przechwytywania danych ICMP w celu wyłuskiwania z nich adresów IP i adresów MAC. Kiedy wyższe warstwy komunikują się między sobą, dane przechodzą w dół warstw modelu OSI (Open Systems Interconnection) i ostatecznie są enkapsulowane w ramkę warstwy 2. Budowa ramki jest zależna od technologii dostępu do medium. Na przykład jeśli protokołami warstw wyższych są TCP oraz IP, a technologia dostępu do mediów to Ethernet, wtedy metodą enkapsulacji w warstwie 2 będzie Ethernet II. Sytuacja ta jest typowa dla środowisk sieci lokalnych LAN. W czasie poznawania sposobu działania warstwy 2, bardzo przydatne jest przeanalizowanie informacji zawartych w nagłówku ramki. W czwartej części tego laboratorium użyjesz programu Wireshark do przechwycenia i analizy pól ramki typu Ethernet II dla ruchu lokalnego i zdalnego. Wymagane wyposażenie 1 PC (Windows 7, Vista lub XP z dostępem do Internetu) Dodatkowy komputer(y) PC w sieci lokalnej (LAN), którego zadaniem będzie odpowiadać na przychodzące żądania ping. Część 1: Przygotowanie komputerów do odpowiedzi na zapytania ICMP. Wyłącz na komputerze zapory ogniowe (zarówno zaporę Windows jak i inne aktywne np. Eset, Avast), aby komputer odpowiadał na zapytania ping i tracert. Część 2: Użycie programu Wireshark do przechwycenia i analizy lokalnych danych ICMP. W 2 części tego ćwiczenia będziesz wysyłać pakiety ping do innego komputera w sieci lokalnej i przechwycisz żądania i odpowiedzi ICMP w programie Wireshark. Ponadto zajrzysz do wnętrza przechwyconych ramek w celu znalezienia konkretnych informacji. Analiza ta powinna przyczynić się do wyjaśnienia, w jaki sposób nagłówki pakietów są używane do transportu danych w miejsce przeznaczenia. Krok 1: Pobieranie adresów interfejsu twojego PC. W tym laboratorium, musisz znać adres IP twojego komputera oraz fizyczny adres twojej karty sieciowej (NIC physical address), nazywany adresem MAC. a. Otwórz okno wiersza poleceń, wpisz ipconfig /all i naciśnij Enter. b. Zanotuj (i zapisz do sprawozdania) adres IP i adres MAC (fizyczny) twojego komputera Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 2 z 16

3 c. Poproś innych uczestników o ich adresy IP oraz przekaż im swój. Nie podawaj im swojego adresu MAC. Krok 2: Uruchomienie programu Wireshark i rozpoczęcie przechwytywania pakietów danych. a. Na swoim komputerze, kliknij przycisk Start systemu Windows i w menu podręcznym znajdź program Wireshark. Kliknij dwukrotnie Wireshark. b. Po uruchomieniu Wireshark, kliknij Interface List. Uwaga: Kliknięcie na pierwszą ikonę z lewej strony w pasku narzędzi również otworzy Interface List. c. W oknie Wireshark: Capture Interfaces, kliknij pole wyboru (zaznacz je) odpowiadające interfejsowi podłączonemu do twojej sieci LAN Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 3 z 16

4 Uwaga: Jeżeli w wykazie znajduje się wiele interfejsów, a nie jesteś pewien, który z nich zaznaczyć, kliknij przycisk Details oraz otwórz zakładkę (Ethernet). Sprawdź czy adres MAC jest taki sam jak ten, który zapisałeś w kroku 1b. Po pomyślnej weryfikacji zamknij okno Interface Details. d. Po wybraniu właściwego interfejsu, kliknij Start by rozpocząć przechwytywanie danych. Informacje zaczną pojawiać się w górnej sekcji programu Wireshark. W zależności od typu protokołu, linie z danymi będą pojawiać się w różnych kolorach Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 4 z 16

5 e. Ilość napływających danych może być bardzo duża i zależy od intensywności komunikacji między twoim PC a siecią LAN. Możemy nałożyć filtr, by ułatwić przeglądanie i pracę z danymi przechwytywanymi przez Wireshark. Dla celów tego laboratorium interesują nas tylko PDU typu ICMP (ping). By przeglądać tylko PDU typu ICMP (ping), w polu Filter, znajdującym się w górnej części programu Wireshark wpisz icmp i kliknij przycisk Apply lub naciśnij Enter Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 5 z 16

6 f. Ten filtr spowoduje zniknięcie wszystkich danych w głównym oknie aplikacji, jednak nadal są one przechwytywane na interfejsie. Przywróć okno wiersza poleceń, które wcześniej otworzyłeś i wyślij test ping na adres IP otrzymany od twojego kolegi z zajęć. Zauważ, że w głównym oknie programu Wireshark, ponownie pojawią się dane. Uwaga: Jeżeli komputer twojego kolegi z zajęć nie odpowiada na test ping, możliwe, że jego firewall blokuje twoje zapytania. g. Zatrzymaj proces przechwytywania danych klikając ikonę Stop Capture Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 6 z 16

7 Krok 3: Analiza przechwyconych danych. W 3 Kroku przeanalizuj dane, wygenerowane przez żądania ping, wysyłane do komputera twojego kolegi z zajęć. W programie Wireshark, dane te są wyświetlane w trzech sekcjach: 1) Górna sekcja wyświetla listę ramek PDU wraz z podsumowaniem informacji o danym pakiecie IP, 2) środkowa sekcja wyświetla informacje na temat ramki PDU zaznaczonej w górnej części ekranu oraz dzieli ją na bazie poszczególnych warstw protokołów, i 3) dolna sekcja wyświetla nieprzetworzone dane dla poszczególnej warstwy. Nieprzetworzone dane są wyświetlane w trybie szesnastkowym (heksadecymalnym) oraz dziesiętnym. a. Kliknij na pierwsze żądanie ICMP z listy ramek PDU w górnej sekcji programu Wireshark. Zwróć uwagę, że w kolumnie Source zapisany jest adres IP twojego komputera, a w kolumnie Destination adres IP komputera kolegi z zajęć, na który wysyłałeś żądania ping. Zgłoś wykonanie ćwiczenia Prowadzącemu! 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 7 z 16

8 b. Przejdź do środkowej sekcji programu, ramka PDU w sekcji górnej nadal musi być zaznaczona. Kliknij znak plusa znajdujący się po lewej stronie wiersza Ethernet II, by zobaczyć adresy MAC urządzenia źródłowego i docelowego. Umieścić w sprawozdaniu odpowiedzi na poniższe pytania: Czy adres MAC urządzenia źródłowego pasuje do interfejsu twojego PC? Czy adres MAC urządzenia docelowego w programie Wireshark, pasuje do adresu MAC komputera twojego kolegi z zajęć? W jaki sposób twój PC uzyskał MAC adres komputera PC, na który wysyłałeś żądania ping? Uwaga: W powyższym przykładzie ilustrującym przechwytywanie żądania ICMP, dane ICMP enkapsulowane są wewnątrz PDU pakietu IPv4 (nagłówek IPv4), który następnie enkapsulowany jest w PDU ramki Ethernet II (nagłówek Ethernet II) i przygotowany do transmisji w sieci LAN. Część 3: Użycie programu Wireshark do przechwycenia i analizy zdalnych danych ICMP. W części 3, wykonasz test ping do zdalnych komputerów (komputerów nie będących w sieci LAN) oraz zbadasz dane wygenerowane przez test ping. Następnie ustalisz, jaka jest różnica między tymi danymi, a danymi zbadanymi w Części 2. Krok 1: Rozpoczęcie przechwytywania danych z interfejsu. a. Kliknij ikonę Interface List, by ponownie przywołać listę interfejsów twojego PC Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 8 z 16

9 b. Upewnij się, że pole wyboru obok interfejsu LAN jest zaznaczone, a następnie kliknij Start. c. Przed rozpoczęciem nowego procesu przechwytywania, pojawi się okno informujące o możliwości zapisania wcześniej przechwyconych danych. Nie ma potrzeby ich zapisywać. Kliknij Continue without Saving. d. Kiedy już proces przechwytywania jest aktywny, wykonaj test ping dla trzech poniższych stron internetowych: Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 9 z 16

10 Uwaga: Kiedy wykonujesz test ping kolejnych URL zwróć uwagę, że DNS (ang. Domain Name Server) tłumaczy URL na adres IP. Zanotuj adres IP dla każdego URL. e. Zatrzymaj proces przechwytywania danych klikając ikonę Stop Capture. Krok 2: Badanie i analiza danych otrzymanych z hostów zdalnych. (zapisz w sprawozdaniu odpowiedzi do punktów a-d) a. Przejrzyj przechwycone dane w programie Wireshark, sprawdź adresy IP i MAC trzech stron internetowych dla których wykonałeś polecenie ping. Poniżej wpisz docelowy adres IP i MAC dla wszystkich trzech stron internetowych. 1 st Lokalizacja: IP:... MAC: : : : : : 2 nd Lokalizacja: IP:... MAC: : : : : : 3 rd Lokalizacja: IP:... MAC: : : : : : b. Co jest istotne w tej informacji? c. Czym różni się ta informacja od informacji uzyskanej w części 2, dotyczącej używania polecenia ping w sieci lokalnej? 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 10 z 16

11 d. Dlaczego Wireshark pokazuje aktualny adres MAC dla hostów lokalnych, ale już nie pokazuje aktualnego MAC dla hostów zdalnych? Część 4. Badanie pól nagłówka ramki Ethernet II Krok 1: Przejrzyj opisy i długości pól nagłówka ramki typu Ethernet II. Preambuła Adres docelowy Adres źródłowy Typ ramki Dane FCS (suma kontrolna) 8 bajtów 6 bajtów 6 bajtów 2 bajty bajtów 4 bajty Krok 2. Zbadaj ramki Ethernetowe w danych przechwyconych w Wireshark. Widok okna programu Wireshark poniżej przedstawia pakiet wysłany w wyniku komendy ping wykonanej na komputerze PC do bramy głównej. W programie Wireshark zastosowano filtr, aby wyświetlić tylko protokoły ARP oraz ICMP. Sesja rozpoczyna się zapytaniem ARP o adres MAC bramy domyślnej, po którym następuje odpowiedź ARP. W następnym kroku wysyłane jest żądanie ping, na które brama domyślna udziela odpowiedzi. W systemach Windows typowo wykonanie komendy ping skutkuje wysłaniem 4 żądań echo request, na które host docelowy kolejno udziela odpowiedzi. Krok 3. Badanie zawartości nagłówka ramki typu Ethernet II żądania ARP. Poniższa tabela zawiera dane z pól nagłówka ramki typu Ethernet II dla pierwszej przechwyconej przez Wireshark ramki Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 11 z 16

12 Pole Wartość Opis Preambuła Pominięte To pole przedstawia bity synchronizujące używane przez kartę sieciową. Adres docelowy Adres źródłowy Rozgłoszenie (ff:ff:ff:ff:ff:ff) Dell_24:2a:60 (5c:26:0a:24:2a:60) Adres warstwy drugiej w ramce. Każdy adres ma długość 48 bitów lub 6 oktetów, zapisanych jako 12 cyfr szesnastkowych, 0-9, A-F. Popularnym formatem zapisu jest 12:34:56:78:9A:BC. Pierwsze sześć cyfr wskazuje producenta, ostatnie 6 cyfr to numer seryjny karty sieciowej (NIC). Adresem docelowym może być adres rozgłoszeniowy, który zawiera same jedynki lub adres transmisji jednostkowej (ang. unicast). Adres źródłowy jest zawsze adresem transmisji jednostkowej (ang. unicast). Typ ramki 0x0806 W ramce typu Ethernet II to pole zawiera szesnastkową wartość, która wskazuje rodzaj protokołu wyższych warstw, którego datagram znajduje się w polu danych. Istnieje wiele protokołów wyższych warstw obsługiwanych przez ramki typu Ethernet II. Dwa z nich to: Wartość 0x0800 Opis Protokół IPv4 0x0806 Address resolution protocol (ARP) Dane ARP Zawiera enkaspulowane PDU wyższej warstwy. Pole danych ma rozmiar od 46 do 1500 bajtów. FCS Pominięte Sekwencja kontrolna ramki (FCS) jest używana przez kartę sieciową do wykrywania błędów powstałych podczas transmisji. Jego wartość jest obliczana i umieszczana w ramce przez urządzenie wysyłające na podstawie zawartości pól: adres ramki, typ i dane. Pole to weryfikowane jest przez odbiorcę. Zapisz w sprawozdaniu odpowiedzi na poniższe pytania: a. Dlaczego wartość pola adresu docelowego jest istotna przy przesyłaniu danych? b. Dlaczego PC wysyła rozgłoszenie ARP przed wysłaniem pierwszego żądania ping? c. Jaki jest adres MAC źródła w pierwszej ramce? d. Jaki jest producent (OUI) źródłowej karty sieciowej (NIC)? e. Która część adresu MAC to OUI? f. Jaki jest numer seryjny źródłowej karty sieciowej (NIC)? Krok 4. Określ adres IP bramy domyślnej dla twojego PC. Otwórz okno linii komend i wykonaj polecenie ipconfig. Jaki jest adres bramy domyślnej? (Zapisz w sprawozdaniu) 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 12 z 16

13 Krok 5. Rozpocznij przechwytywanie ruchu pojawiającego się na karcie twojego PCta. Uruchom program Wireshark, w oknie Capture Interfaces wybierz odpowiedni interfejs w celu rozpoczęcia przechwytywania ruchu i następnie kliknij Start. Obserwuj ruch, który pojawi się w oknie Packet List. Krok 6. Przefiltruj zawartość okna Wireshark, tak aby pokazywał tylko ruch ICMP. W celu zablokowania wyświetlania niechcianego ruchu w programie Wireshark można użyć filtrów. Filtr nie blokuje przechwytywania niechcianych danych, a tylko zapobiega ich wyświetlaniu. W tym przypadku ma być wyświetlony tylko ruch ICMP. W polu Filter programu Wireshark wpisz icmp. Jeśli wpiszesz poprawną wartość w polu filtr, pole to będzie miało zielone tło. Jeśli pole jest zielone kliknij Apply w celu zastosowania filtrowania. Krok 7. Używając okna linii komend komputera wydaj komendę ping do bramy domyślnej. Używając okna linii komend wykonaj ping do bramy domyślnej używając adresu IP, który odczytałeś w kroku 4. Krok 8. Zatrzymaj przechwytywanie ruchu na karcie sieciowej (NIC). Kliknij ikonę Stop Caputre w celu zatrzymania przechwytywania ruchu. Krok 9. Przeanalizuj w Wireshark pierwsze żądanie echa (ping). Główne okno Wireshark podzielone jest na trzy sekcje: panel Packet List (na górze), panel Pacekt Details (po środku) i panel Packet Bytes (na dole). Jeśli wybrałeś właściwy interfejs dla przechwytywania ruchu, Wireshark powinien pokazywać informacje dotyczące ICMP w panelu Packet List, tak jak na poniższym przykładzie Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 13 z 16

14 Zapisz w sprawozdaniu odpowiedzi na pytania z punktów c - g: a. W panelu Packet List (górna część) kliknij pierwszą ramkę na liście. Powinieneś widzieć żądanie echa (ping) poniżej nagłówka Info. Klikniecie powinno podświetlić linię na niebiesko. b. Zbadaj pierwszą linijkę w panelu Packet Details (środkowa sekcja). Linia ta określa długość ramki, w tym przykładzie wynosi ona 74 bajty. c. Druga linia w panelu Packet Details pokazuje, że jest to ramka typu Ethernet II. Widoczne są również adresy MAC źródłowy i docelowy. Jaki jest adres MAC karty sieciowej PCta? Jaki jest adres MAC bramy domyślnej? d. Możesz kliknąć znak plus (+) na początku drugiej linii w celu wyświetlenia większej ilości informacji o ramce Ethernet II. Zauważ, że po kliknięciu znak plus zmienia się na minus (-). Jaki typ danych wyższej warstwy zawarty jest w ramce? e. Ostatnie dwie linie pokazane w części środkowej pokazują zawartość pola danych ramki. Zauważ, że dane zawierają źródłowy i docelowy adres IPv4. Jaki jest źródłowy adres IP? Jaki jest docelowy adres IP? f. Możesz kliknąć dowolną linię w części środkowej okna w celu podświetlenia odpowiadającej jej części ramki przedstawionej szesnastkowo lub ASCII w panelu Packet Bytes (dolna sekcja). Kliknij linię Internet Control Message Protocol w środkowej części i zbadaj co zostanie podświetlone w panelu Packet Bytes Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 14 z 16

15 Jaką zawartość mają dwa ostanie oktety? g. Kliknij następną ramkę w górnej części okna i zbadaj ramkę odpowiedzi na żądanie echa. Zauważ, że adresy MAC źródłowy i docelowy zostały zamienione miejscami, ponieważ ta ramka była wysłana z bramy domyślnej jako odpowiedź na pierwszy ping. Adres MAC jakiego urządzenia jest wyświetlony jako adres docelowy? Krok 10. Uruchom ponownie przechwytywanie pakietów w Wireshark. Kliknij ikonę Start Capture, aby uruchomić nowe przechwytywanie pakietów. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem czy chcesz zapisać do pliku poprzednio przechwycone dane przed rozpoczęciem nowego przechwytywania. Kliknij Continue without Saving (Kontynuuj bez zapisania). Krok 11. W oknie linii komend PC wydaj komendę: ping Krok 12. Zatrzymaj przechwytywanie pakietów. Krok 13. Zbadaj nowe dane w panelu Packet list. Zapisz w sprawozdaniu odpowiedzi na poniższe pytania: Jaki jest adres MAC źródłowy i docelowy w pierwszej ramce żądania echa (ping)? Źródło:. Docelowy: Jakie adresy IP źródłowy i docelowy znajdują się w polu danych ramki? 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 15 z 16

16 Źródło: Docelowy: Porównaj te adresy z adresami, które poznałeś w kroku 7. Jedynym adresem, który się zmienił jest docelowy adres IP. Dlaczego zmienił się docelowy adres IP, podczas gdy docelowy adres MAC pozostał ten sam? Wireshark nie pokazuje pola preambuła z nagłówka ramki. Co zawiera pole preambuła? 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Strona 16 z 16

Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego

Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ruchu sieciowego Topologia Cele Część 1: (Opcjonalna) Pobranie i instalacja programu Wireshark. Część 2: Użycie programu Wireshark do przechwycenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS

Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS Cele Część 1: Obserwacja konwersji DNS nazwy URL na adres IP. Część 2: Obserwacja procesu przeszukiwania nazw DNS, przy pomocy polecenia Nslookup

Bardziej szczegółowo

Wireshark analizator ruchu sieciowego

Wireshark analizator ruchu sieciowego Wireshark analizator ruchu sieciowego Informacje ogólne Wireshark jest graficznym analizatorem ruchu sieciowego (snifferem). Umożliwia przechwytywanie danych transmitowanych przez określone interfejsy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wireshark

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Identyfikacja właściciela domeny. Identyfikacja tras

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Testowanie opóźnienia sieci za pomocą polecenia ping i traceroute

Laboratorium - Testowanie opóźnienia sieci za pomocą polecenia ping i traceroute Laboratorium - Testowanie opóźnienia sieci za pomocą polecenia ping i traceroute Topologia Cele Część 1: Wykorzystanie polecenia ping do dokumentowania opóźnień w sieci Część 2: Wykorzystanie polecenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN Topologia Tabela adresacji Urządz enie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Cele G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 Nie dotyczy R1 G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 (DCE) 209.165.200.225

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Wireshark (wersja 1.8.3) w zakresie TCP/IP

Instrukcja programu Wireshark (wersja 1.8.3) w zakresie TCP/IP Instrukcja programu Wireshark (wersja 1.8.3) w zakresie TCP/IP I. Na początek Czym jest analizator sieciowy jakim jest Wireshark? Analizator sieciowy pozwala na przechwytywanie i analizę danych, które

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7

Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 5.0 5.2.4.3 Laboratorium - Utwórz partycję w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję na

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP 5.0 5.2.2.5 Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować system operacyjny Windows XP przy użyciu pliku odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Instalacja systemu Windows XP

Laboratorium Instalacja systemu Windows XP 5.0 5.2.1.7 Laboratorium Instalacja systemu Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Menedżer zadań (zarządzanie procesami) w Windows 7

Laboratorium - Menedżer zadań (zarządzanie procesami) w Windows 7 5.0 5.3.1.5 Laboratorium - Menedżer zadań (zarządzanie procesami) w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu poznasz Menedżera zadań i zarządzanie procesami z poziomu

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Sprawdzanie połączenia sieciowego Sprawdzanie połączenia sieciowego Poniższy dokument opisuje jak sprawdzić czy komunikacja komputer router - internet działa poprawnie oraz jak ręcznie wpisać adresy serwerów DNS Petrotel w ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Podsłuch w sieci (PD3) Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zasygnalizowanie

Bardziej szczegółowo

Monitor sieci wbudowany w Windows

Monitor sieci wbudowany w Windows Monitor sieci wbudowany w Windows Autorzy: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Materiały zaczerpnięte ze strony: http://www.microsoft.com/poland/windows2000/win2000serv/pr_ser/roz09.mspx 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach Klasy adresów IP a) klasa A i sieci komputerowe Szymon Wilk Adresowanie w sieciach 1 1. Klasy adresów IP a) klasa A sieć host 0 mało sieci (1 oktet), dużo hostów (3 oktety) pierwszy bit równy 0 zakres adresów dla komputerów 1.0.0.0-127.255.255.255

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH. Politechnika Rzeszowska BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORAMCJI

ZAKŁAD SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH. Politechnika Rzeszowska BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORAMCJI ZAKŁAD SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH Politechnika Rzeszowska BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORAMCJI Laboratorium 9: ARP spoofing 1. Wstęp teoretyczny ARP spoofing ARP spoofing jest bardzo efektywnym sposobem na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Tworzenie mapy Internetu

Laboratorium - Tworzenie mapy Internetu Laboratorium - Tworzenie mapy Internetu Cele Część 1: Testowanie połączenia z siecią za pomocą polecenia ping Część 2: Śledzenie trasy do odległego serwera za pomocą Windows tracert Część 3: Śledzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.8.2: Zaawansowana konfiguracja tras statycznych

Laboratorium 2.8.2: Zaawansowana konfiguracja tras statycznych Diagram topologii Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna BRANCH HQ ISP PC1 PC2 Web Server Fa0/0 Nie dotyczy S0/0/0 Nie dotyczy Fa0/0 Nie dotyczy S0/0/0 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 6. Konfiguracja komputera Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7

Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7 5.0 6.8.2.4 Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować i konfigurować bezprzewodową kartę sieciową.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.3: Usługi i protokoły e-mail

Laboratorium 3.4.3: Usługi i protokoły e-mail Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0 Nie dotyczy R2-Central

Bardziej szczegółowo

z paska narzędzi lub z polecenia Capture

z paska narzędzi lub z polecenia Capture Rodzaje testów i pomiarów pasywnych 40 ZAGADNIENIA Na czym polegają pomiary pasywne sieci? Jak przy pomocy sniffera przechwycić dane przesyłane w sieci? W jaki sposób analizować dane przechwycone przez

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4

Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4 Laboratorium - Obliczanie podsieci IPv4 Cele Część 1: Ustalanie adresu podsieci IPv4 Określanie adresu sieci Określanie adresu rozgłoszeniowego Określanie liczby hostów Część 2: Obliczanie adresów podsieci

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation).

Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). T: Udostępnianie połączenia sieciowego w systemie Windows (NAT). Zadanie1: Odszukaj w Wolnej Encyklopedii Wikipedii informacje na temat NAT (ang. Network Address Translation). NAT (skr. od ang. Network

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Narzędzia

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 5 Temat ćwiczenia: Badanie protokołów rodziny TCP/IP 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

7. Konfiguracja zapory (firewall)

7. Konfiguracja zapory (firewall) 7. Konfiguracja zapory (firewall) Konfiguracja firewalla w rozwiązaniach NETASQ podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich są reguły domyślne a drugą polityki konfigurowane przez administratora. W

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo