KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO"

Transkrypt

1 Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Opracowana dokumentacja projektowa, prawomocne pozwolenie na budowę Poprawa stanu sanitarnego mieszkańców ul. Słonecznej. Poprawa funkcjonowania systemu kanalizacji w mieście poprzez przejęcie ścieków od strony ul. Staniewskiej, a w przyszłości z kanalizacji w ul. Marcińca i włączenie do kolektora głównego. Długość 443m, rury PP DN 500, 8 szt.studni rewizyjnych, przykanaliki, włączenie w istniejący kolektor glówny, przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

2 Budowa kanalizacji w ul. Glinki w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Poprawa stanu sanitarnego mieszkańców ul. Glinki w Koźminie Wlkp., poprzez włączenie się do nowej kanalizacji. Długość 370mb, rury PP DN , studnie rewizyjne, przykanaliki, kratki ściekowe - odwodnienie ulicy, przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego

3 Przebudowa kanalizacji w ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Poprawa stanu użytkowego (kanalizacja jest w bardzo złym stanie technicznym) na całym odcinku ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp., przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego Długość 252mb, rury PP DN studnie rewizyjne, przykanaliki, kratki ściekowe - odwodnienie ulicy

4 Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Obecnie ulica ma nawierzchnię żużlową, po której po opadach deszczu i roztopach trudno przejechać, wymaga corocznych napraw. W u 2013 zostanie wybudowana kanalizacja. Pieszo-jezdnia o długość 360m, szer. 4 m, pełna podbudowa, nawierzchnia z kostki typu POLBRUK, mijanki, wjazdy na posesję.

5 Przebudowa ul. Glinki w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Ulica o bardzo złym stanie technicznym, mająca ważne znaczenie komunikacyjne ze względu na mieszczącą się tam szkołę Długość 370 m, średnia szeość 5,50m + chodniki, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, położenie warstwy asfaltowej ścieralnej, przebudowa chodników w istniejącym kształcie, wykonanie oznakowania poziomego.

6 Przebudowa ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Ulica o bardzo złym stanie technicznym, mająca ważne znaczenie komunikacyjne ze względu na mieszczący się tam Kościół i miejsca postojowe. Długość 250 m, szeość 4,00-5,50m + chodniki, wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, położenie warstwy asfaltowaj ścieralnej, przebudowa chodników w istniejącym kształcie, wykonanie oznakowania poziomego.

7 Przebudowa ulic Wyszyńskich i 25-Stycznia w Koźminie Wlkp. Nr r r. 12 Środki własne RAZEM (w tys. zł) Opracowano dokumentację projektową r. Zły stan nawierzchni - ul. Wyszyńskich gruntowa, utwardzona tłuczniem kamienno-ceglanym, ul. 25 Stycznia w części brukowa, w części gruntowa. Po opadach deszczu i roztopach ulice trudno przejezdne. Ulice stanowić będą łącznik pomiędzy ul. Pleszewską, a ul. Floriańską. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Długość drogi 968m, ul. Wyszyńskich szer. 5,0m, chodnik 1,5m, pobocza 0,2-2,0m, pełna podbudowa, warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna. Ul. 25 Stycznia szer. 4,0m, mijanka, pobocza do 1,2m. pełna podbudowa, warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna. Na ul. 25 Stycznia kanalizacja DN 315 długość 410m

8 Przebudowa drogi gminnej w Staniewie Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Droga w złym stanie technicznym, zbyt wąska, brak chodnika, poruszanie się utrudniają poprzecznie ułożone płyty betonowe, Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Długość 450 m szer. 3,5 m + 2 mijanki (od skrzyżowania przy pałacu do końca bloków mieszkalnych), jednostronny chodnik dla ruchu pieszego. Demontaż 228mb podkładów, pełna podbudowa, warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna

9 Przebudowa drogi gminnej w Szymanowie Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Obecnie droga ma nawierzchnię tłuczniowo-żużlową, po której po opadach deszczu i roztopach trudno przejechać. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaiu. Droga o długości 360m (od skrzyżowania przy figurze, w kierunku lini kolejowej, do ostatnich zabudowań) szeość 4,20 m, pełna podbudowa, warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna.

10 Przebudowa drogi gminnej Wrotków - Gałązki Nr r r. 15 Środki własne RAZEM (w tys. zł) Zły stan drogi ogranicza prawidłowy ruch pojazdów (droga w większości o nawierzchni brukowej). Po zrealizowaniu inwestycji oprócz ruchu lokalnego, droga ta stanowić będzie również skrót dla pojadów jadących od strony Borku Wlkp. w kierunku Krotoszyna. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Długość 2300m, poszerzenie do 5,0m, na poszerzeniach pełna podbudowa, na pozostałej części wyrównanie tłuczniem, warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna, oznakowanie poziome i pionowe.

11 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę Starosta Krotoszyński w dn r. Wydał decyzję na zamknięcie i rekultywację z terminem zamknięcia i zaprzestania przyjmowania odpadów do r. i rekultywacji składowiska do konca 2016r. Niwelacja terenu składowiska, przemieszczenie odpadów, wymiana pompy oraz armatury w przepompowni odcieków, ukształtowanie powierzchni składowiska, przykrycie warstwą stabilizacyjną, wykonanie rowu opaskowego, ułożenie gruntu gliniastego, wykonanie warstwy glebotwórczej, wprowadzenie roślinności niskiej, wprowadzenie roślinności wysokiej

12 Budowa "Parku w dolinie rzeki Orli" Nr r r. 73 Środki własne RAZEM (w tys. zł) Projekt budowlany, pozwolenie na budowę Zagospodarowanie nieużytku w centrum miasta w dolinie rzeki Orli pomiedzy ul. Krotoszyńską, a Grębowską, z przeznaczeniem na użytek ekologiczny i miejsce rekreacji. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Umocnienie wałów ochronnych, budowa stawu, budowa alejek spacerowych, budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetleniowej, obsadzenie terenu roślinnością, budowa urządzeń i budynku kompleksu gastronomiczno-usługowego

13 Przebudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej 23 w Koźminie Wlkp. Nr r r. 4. Środki wydatkowane (w tys.zł) na zadanie do końca 2013r. 23 Środki własne RAZEM (w tys. zł) Dokumnetacja techniczna Braki lokalowe Urzędu Miasta i Gminy powodują konieczność przeniesienia niektórych biur w inne miejsce. Dotyczy to przede wszystkim biur Rady Miejskiej, sali sesyjnej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową przebudową i częściową rozbiórką polegała będzie na dobudowie szybu windowego, gruntownej modernizacji wszystkich pomieszczeń, wymianie instalacji wod-kan, co i elektrycznej.

14 Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Dokumentacja pjektowa, pozwolenie na budowę, umowa z PROW Brak świetlicy wiejskiej, istniejąca posiada nakaz rozbiórki, Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budynek świetlicy wiejskiej - parterowy, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojacej, przykryty dachem dwuspadowym, z terenem utwardzonym. Powierzchnia zabudowy - 93,82 m2, powierzchnia użytkowa - 75,14 m2, utwardzenie terenu 165 m2. W obiekcie znajdzie sie sala o powierzchni 50 m2 z zapleczem kuchennym o powierzchni 10 m2 oraz pomieszczenia sanitarne, co pozwoli na korzystanie z sali jednorazowo ok. 70 osobom.

15 Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Dokumentacja projektowa Brak świetlicy wiejskiej. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budynek świetlicy wiejskiej - parterowy, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojacej, przykryty dachem dwuspadowym, z terenem utwardzonym. Powierzchnia zabudowy - 93,82 m2, powierzchnia użytkowa - 75,14 m2, utwardzenie terenu 185 m2. W obiekcie znajdzie sie sala o powierzchni 50 m2 z zapleczem kuchennym o powierzchni 10 m2 oraz pomieszczenia sanitarne, co pozwoli na korzystanie z sali jednorazowo ok. 70 osobom.

16 Budowa obiektu rekreacyjnego w Orli Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) W trakcie opracowania dokumentacja techniczna Dogodne położenie działki, w pobliżu lasu orlińskiego, stawu oraz brak tego typu obiektu w okolicy. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obiekt typu "wigwam" o konstrukcji drewnianej i powierzchni użytkowej ok. 70 m2 z miejscem na grilla. Wokół utwardzenie ok.200 m2 terenu.

17 Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Wałkowie Nr r r. 12 Środki własne RAZEM (w tys. zł) Opracowana dokumentacja techniczna, zweryfikowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, zadanie na liście rezerwowej, pozwolenie na budowę Sala wiejska w złym stanie technicznym, niedostateczna wielkość strażnicy OSP. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Sali wiejskiej i strażnicy OSP, tak aby docelowo powstała mała salka o pow. 50 m2, duża sala o powierzchni ok. 270 m2 z zapleczem kuchennym, sanitariatami i dwoma boksami na samochody straży pożarnej.

18 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnym Sadzie Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) W trakcie realizacji dokumentacja techniczna Sala wiejska w złym stanie technicznym, brak zagospodarowania części nieruchomności, niedostateczna wielkość strażnicy OSP. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa istniejącego budynku Sali wiejskiej, strażnicy OSP i pomieszczeń garażowych, tak aby docelowo powstała sala o powierzchni ok. 70 m2 z zapleczem kuchennym, sanitariatami i dwoma boksami na samochody straży pożarnej

19 Rewitalizacja Starego Rynku w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Do u 2017 powinna powstać obwodnica miasta i tym samym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony po za obszar Starego Rynku. Miejsce to poddane zostanie gruntownej modernizacji i zmianie charakteru i przeznaczenia. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Modernizacja ciągów pieszych i drogowych, wymiana nawierzchni, wymiana infrastruktury technicznej, wprowadzenie zieleni niskiej i infrastrukcury rekreacyjnej

20 Budowa kanalizacji w ul. Kościuszki w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Poprawa stanu sanitarnego mieszkańców ul. Kościuszki w Koźminie Wlkp., poprzez włączenie się do nowej kanalizacji. Długość 50mb, rury PP DN 300, studnie rewizyjne, przykanaliki, kratki ściekowe - odwodnienie ulicy, przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego

21 Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu w rejonie ul. Kopernika i Łącznej w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Obszar ograniczony ul. Łączną, Kopernika i linia kolejową został przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe. Dla obszaru tego sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uzbrojenie go w infrastrukturę techniczną spowoduje podniesienie wartości działek i stanie się bardziej atrakcyjne dla kupującego. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji, w części dotyczącej budowy systemu wodno-kanalizacyjnego, ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Budowa sieci wodociągowej (Dn 110, długość ok mb) i kanalizacyjnej (Dn , długość ok mb) wraz z przyłączami, budowa dróg, chodników i ciągów pieszojezdnych ok. 2300mb

22 Przebudowa drogi gminnej w Lipowcu Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Droga w bardzo złym stanie technicznym, mająca ważne znaczenie komunikacyjne zwłaszcza w trakcie realizacji obwodnicy Koźmina Wlkp.. Termin realizacji uzależniony od zakończenia budowy obwodnicy. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Długość ok mb (od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Koźmin Wlkp. - Rozdrażew, wyłączając odcinek wiaduktu) szeość 4,00m, wyrównanie profilu mieszanką mineralno-asfaltową, następnie warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna.

23 Przebudowa drogi gminnej w Wałkowie Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Obecnie droga ma nawierzchnię tłuczniowo-żużlową, po której po opadach deszczu i roztopach trudno przejechać. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Droga o długości 400m (od drogi powiatowej Wałkópw - Dobrzyca, w kierunku północnym przed rzeką Lubieszką, do ostatnich zabudowań),szeość 3,5 m, pełna podbudowa, warstwa asfaltowa wiążąca i ścieralna.

24 Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Brak wystarczającej ilości mieszkań socjalnych i komunalnych dla rodzin, które od dłuższego czasu oczekują na te lokale. Możliwe jest dofinansowanie inwestycji ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Budowa 24 lokali mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu w niezbedne media. Powierzchnia lokali od 25 do 60 m2.

25 Rozbudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola przewyższa możliwości lokalowe obiektu. W związku z tym przedszkole posiada dwa oddziały zamiejscowe. Jeden przy ul. Boreckiej, drugi przy ul. Strzeleckiej. Po zrealizowaniu inwestycji wszystkie chętne dzieci bedą miały możliwość skorzystania z oferty przedszkola. Rozbudowa istniejącego obiektu o cztery sale dydaktyczne, sanitariaty i zaplecze socjalne.

26 Budowa hali tenisowej w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Gotowa dokumentacja techniczna. Opracowana analiza przedrealizacyjna inwestycji, ocena ryzyka oraz procedury przetargowe. Brak hali tenisowej w Koźminie Wlkp., korzystanie przez IKS Spartakus z obiektów w Jarocinie i Pleszewie. Realizacja zadania w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wymiary hali w rzucie to 33,5 m x 36,5 m i wysokości 14m. w najwyższym punkcie. Wymiary zespołu szatniowego to 13,0 m. x 5,3 m. i wysokości 3,0 m. Budynki połączone są ze sobą w ten sposób, że zespół szatniowy swym dłuższym bokiem przylega do krótszego boku hali na osi podłużnej hali. Hala przekryta jest powłoką DuraWeave II FR membraną z tworzyw poliofinowych o dużej gęstości. W hali znajdować się będą dwa normowe boiska do tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy sztucznej i wym. 10,9 7m x 23,77m, z niezbędnymi strefami bezpieczeństwa.

27 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Ulica Konstytucji 3 Maja w znacznej części jest utwardzona (nawierzchnia asfaltowa), do realizacja pozostał mały jej fragment, który obecnie jest drogą o nawierzchni gruntowo-żużlowej Budowa ciągu pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki typu POL-BRUK i pełnej konstrukcji, długości 70mb i szeości 4m, z rozjazdem na końcu ulicy

28 Termomodernizacja Sali sportowej w Mokronosie Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Opracowana dokumentacja techniczna, prawomocne pozwolenie na budowę Sala w złym stanie technicznym, brak systemu wentylacji, nieekonomiczny system grzewczy i oświetlenie, wysokie koszty utrzymania Ocieplenie ścian zewnetrznych, położenie tynku mineralnego, malowania, wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, wyposażenie Sali w nową instalacje wentylacji, wymiana nawierzchni sportowej, renowacja ścian wewnętrznych

29 Modernizacja basenu kąpielowego w Koźminie Wlkp. Nr r r. Środki własne RAZEM (w tys. zł) Basen w złym stanie technicznym, bardzo wysokie koszty przygotowania i utrzymania, brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego, przestarzały system uzdatniania wody Gruntowny remont głównej niecki basenu i zastosowanie nowoczesnych systemów odprowadzania wody, remont i rozbudowa zaplecza sanitarnego, modernizacja systemu pozyskiwania i uzdatniania wody

30 Arkusz30 WYKAZ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KOŹMIN WLKP. ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Lp NAZWA ZADANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM DO 2013 NAKŁADY W LATACH [w ] GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 1 Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 2 Budowa kanalizacji w ul. Glinki w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 3 Przebudowa kanalizacji w ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 4 Budowa kanalizacji w ul. Kościuszki w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 5 Budowa drogi Gałązki - Wrotków Środki własne Dotacje z Przebudowa ul. Wyszyńskich i 25 Stycznia w 6 Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z Strona 30

31 Arkusz30 7 Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 8 Przebudowa ul. Glinki w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 9 Przebudowa ul. Kościelnej w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 10 Przebudowa drogi gminnej w Staniewie Środki własne Dotacje z Przebudowa drogi gminnej w Szymanowie Środki własne Dotacje z Rekultywacja składowiska odpadów w Orli Środki własne Dotacje z 13 Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu w rejonie ul. Kopernika i Łącznej w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z Rewitalizacja terenu Starego Rynku w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z Przebudowa drogi gminnej w Lipowcu Środki własne Strona 31

32 Arkusz30 Dotacje z Przebudowa drogi gminnej w Wałkowie Środki własne Dotacje z Budowa parku w dolinie rzeki Orli Środki własne Dotacje z Budowa ciągu pieszojezdnego przy ul. Konstytucji 3-Maja w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z BUDYNKI I BUDOWLE Budowa mieszkań komunalnych 19 i socjalnych Środki własne Dotacje z Przebudowa budynku na potrzeby 20 administracji samorządowej przy ul. Boreckiej 23 w Koźminie Wlkp Środki własne Dotacje z 21 Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni Środki własne Dotacje z Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie Środki własne Dotacje z Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Czarnym Sadzie Środki własne Dotacje z Rozbudowa przedszkola w Koźminie Wlkp Strona 32

33 Arkusz30 Środki własne Dotacje z 25 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezince Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Wałkowie Środki własne Dotacje z SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA, KULTURA 26 Budowa obiektu rekreacyjnego w Orli Środki własne Dotacje z Budowa hali tenisowej w Koźminie Wlkp. Środki własne Dotacje z Termomodernizacja sali sportowej w Mokronosie 29 Środki własne Dotacje z Modernizacja basenu kąpielowego w Koźminie Wlkp. Środki własne Dotacje z OGÓŁEM w tym: Środki własne Dotacje z Strona 33

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach. W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice. W początkowym stadium

Bardziej szczegółowo

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006

informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 informator inwestycyjny MiAstA LubAczowA 2005-2006 Lubaczów 2006 Przedstawiamy Państwu Informator Inwestycyjny Miasta Lubaczowa. Publikacja ta ma przybliżyć mieszkańcom zakres działań inwestycyjnych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 PRZEBUDOWA UL. LINDEGO OD UL. MARYMONCKIEJ DO UL. SZUBIŃSKIEJ Termin rozpoczęcia 2007-06-12 Termin zakończenia 2007-08-10 Przebudowa drogi wymieniono warstwy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Lokalna Obwodnica Andrychowa etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZADANIA INWESTYCYJNEGO. Nr 10.1 DASZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z PRZENIESIENIEM NA JEGO TEREN POMNIKA PAMIECI LOSÓW OJCZYZNY

FORMULARZ ZADANIA INWESTYCYJNEGO. Nr 10.1 DASZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z PRZENIESIENIEM NA JEGO TEREN POMNIKA PAMIECI LOSÓW OJCZYZNY Małe budżety 10. Małe budżety FORMULARZ ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 10.1 102 pkt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI PRZEBUDOWA PARKU U ZBIEGU ULIC DASZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z PRZENIESIENIEM NA JEGO TEREN

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Urząd Miasta Bielsk Podlaski 06.07.2009 Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy, Wydając ten biuletyn pragnę przybliŝyć Państwu nasze wspólne sukcesy. Patrząc na Bielsk Podlaski śmiało moŝna powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo