W trakcie ostatnich 4 lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne łącznie zł co stanowi średnio ok. 16 % rocznie dochodów ogółem budżetu gminy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W trakcie ostatnich 4 lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne łącznie 11 375 023 zł co stanowi średnio ok. 16 % rocznie dochodów ogółem budżetu gminy."

Transkrypt

1 Gmina Lubenia w czołówce najaktywniejszych samorządów terytorialnych w pozyskiwaniu dofinansowania na jednego mieszkańca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Ogólnopolskie pismo FUNDUSZE EUROPEJSKIE opublikowało ranking najbardziej aktywnych samorządów terytorialnych pozyskujących dofinansowanie w 2009 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w którym Lubenia zajmuje drugie miejsce na 159 gmin Podkarpacia. Zdobyte dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło (dane w zł): 1. Medyka 1 535,35 zł 2. Lubenia 1 407,61 zł 3. Czermin 1 394,13 zł 4. Bojanów 1 374,57 zł 5. Sieniawa 1 189,23 zł 6. Domaradz 1 172,45 zł 7. Grodzisko Dolne 1 163,38 zł 8. Jasienica Rosielna 1 145,76 zł 9. Krzeszów 1 143,38 zł 10. Baligród 1 138,60 zł Źródło: Fundusze Europejskie, Nr 4 (35),2009; Gmina Lubenia ma wiele sukcesów w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jak oceniają inni radzi sobie zarówno z aplikowaniem o duże kwotowo dotacje jak prawie 7 milionów złotych na budowę kanalizacji w miejscowościach Straszydle, Sołonka oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach, jak i mniejszymi projektami społecznymi jak przedszkole wiejskie za 100 tyś. złotych. W trakcie ostatnich 4 lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne łącznie zł co stanowi średnio ok. 16 % rocznie dochodów ogółem budżetu gminy. Wykorzystując wsparcie zewnętrzne i środki własne inwestowano w infrastrukturę, wyposażenie, kulturę, edukację i bezpieczeństwo. Dbając o infrastrukturę modernizowano drogi gminne podnosząc ich standard i poprawiając dostępność komunikacyjną oraz poziom bezpieczeństwa. Warto wymienić najważniejsze zadania : 1. Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej Lubenia Gwoździec w km Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej Lubenia Gwoździec w km Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Straszydle Przylasek (Hermanowa) w km Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej Straszdle Dymka w km Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej Straszydle - Cyb w km Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej Straszydle - Rola w km Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej Sołonka Wieś - Baryczka w km Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Straszydle Zimny Dział Rzeki w km Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręczna - Rędziny w km Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Siedliska Obszary w km

2 9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Straszydle w km Przebudowa (modernizacja ) dróg wew. gminy Lubenia w m. Lubenia (droga Nr dz w km , droga Nr dz w km ), w m. Siedliska ( droga Nr dz. 2620/2 w km ) 11. Remont dróg gminnych : Lubenia Księży Lasek w km do 3+100, Lubenia (Horodna) Przylasek w km do 3+300, Siedliska Księży Lasek (cegielnia ) w km do 2+500, Hermanowa Budziwój Lubenia w km Przebudowa (remont-modernizacja ) dróg wewnętrznych gminy Lubenia (Siedliska działka Nr 1620, Siedliska działka Nr 2186, Siedliska działka Nr 2762/19, Siedliska działka Nr 2592/2) 13. Przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogi relacji Straszydle Zimny Dział Błażowa 14. Remont zatok autobusowych w Gminie Lubenia 15. Wykonanie i montaż wiat przystankowych w Gminie Lubenia w trakcie prac: 16. Odbudowa drogi gminnej Nr R Lubenia Lubenia (stara droga) w km , i oraz zabezpieczenie skarpy i korpusu drogi w m. Lubenia.

3 Ulepszano infrastrukturę mostową i komunikacyjną, dbano o tabor i wyposażenie służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg gminnych: 1. Remont mostu przy Ośrodku Zdrowia w Lubeni 2. Remont mostu trwałego na rzece Lubenka w ciągu drogi gminnej Lubenia Strona Sucha

4 3. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr R Straszydle Cmentarz na rzece Lubenka Remont Placu Targowego w Lubeni etap II 11. Remont nawierzchni na działce Pastewnik w Siedliskach 12. Umocnienie brzegu potoku w Sołonce 13. Umocnienie skarpy przy cmentarzu w Siedliskach

5 14. Budowa miejsc postojowych w m. Siedliska i chodnika w m. Lubenia 15. Dostawa ciągnika na potrzeby gminy Lubenia- do odśnieżania chodników 16. Zakup ciągnika na potrzeby gminy Lubenia do odśnieżania dróg i koszenia poboczy

6 Inwestowano w młode pokolenie zapewniając im lepsze warunki edukacji, zabawy i spędzania wolnego czasu. Dbano o najmniejszych poprzez stworzenie przedszkola i placów zabaw, inwestowano w starszych poprzez zapewnienie im lepszych warunków nauki i umożliwiając skorzystanie z kursów dokształcających. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy aktywizowano poprzez organizowanie kursów zawodowych i szkoleń. Warto tu przywołać kilka większych projektów: 1. Projekt utworzenia przedszkola dofinansowany z PO KL Łamanie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Lubenia poprzez utworzenie przedszkola w Szkole Podstawowej w Lubeni 2. Urządzenie Gminnego Placu Zabaw w Lubeni

7 3. Urządzenie Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lubeni 4. Przebudowa dachu (wraz z uzbrojeniem) na budynku Szkoły Podstawowej w Lubeni (dotacja UE ,16 zł.) 5. Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego budynku Publicznego Gimnazjum w Siedliskach

8 6. Wykonanie robót remontowych elewacji Publicznego Gimnazjum w Siedliskach 7. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Lubeni 8. Remont placów i chodników przy Szkole Podstawowej w Lubeni

9 9. Remont pomieszczeń przedszkola w Lubeni 10. Remont sal lekcyjnych Nr 14 i 15 w SP Lubenia 11. Projekt Inwestycja w człowieka dodatkowe zajęcia dla uczniów SP Lubenia i SP Straszydle 12. Czas na aktywność w gminie Lubenia

10 Dbano o kulturę, tradycję i dziedzictwo narodowe starając się promować Lubenię i to co w niej najlepszego. Największe projekty to: 1. Budowa kaskady solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Sołonka dofinansowanie zł 2. Budowa CO i instalacji gazowej oraz remont i wyposażenie Domu Kultury w Sołonce dofinansowanie zł 3. Przebudowa dachu i nadbudowa wraz z instalacją odgromową budynku Domu Kultury w Sołonce

11 4. Zakup estrady przenośnej podium na potrzeby gminy Lubenia 5. Organizacja imprez masowych takich jak: Dni Gminy Lubenia, Malinowe Święto, Ziemniaczane Harce i inne. Szczególną uwagę i dbałość przykładano do poziomu bezpieczeństwa w gminie. Wychodząc naprzeciw rosnącym zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powódź zakupiono wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie pierwszego ogniwa w łańcuchu pomocy dla poszkodowanych. Do najważniejszych zakupów należą: 1. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Siedliska 2. Dostawa zestawu ratowniczego hydraulicznego na potrzeby OSP Lubenia 3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminach Boguchwała i Lubenia poprzez zakup samochodów pożarniczych ( w tym Lubnia samochód ciężki dofinansowanie 85 % kosztów pojazdu) 4.

12 Troską objęto środowisko naturalne w którym żyjemy. Zadbano o ekologię poprzez budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Projekt System oczyszczania ścieków infrastruktura podstawowa dla sektora turystycznego obejmujący budowę kanalizacji w m. Straszydle, Sołonka i Lubenia oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Siedliska uzyskał wsparcie z RPO WP w kwocie ,84 zł Dbano o wystrój i estetykę gminy poprzez dostawę drzew i krzewów ozdobnych i ich nasadzenie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych gminy

13 Dochody gminy dzielą się na bieżące i majątkowe. Te pierwsze pochodzą głównie z podatków i opłat lokalnych, dotacji z budżetu państwa, subwencji oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów operacyjnych inwestujących w kapitał ludzki. Te drugie to głównie fundusze z budżetu Unii Europejskiej,które udaje się nam pozyskać z różnych programów i projektów na zadania inwestycyjne. Przy realizacji każdej inwestycji,w której zaangażowane są środki pomocowe gmina musi wykazać się wkładem własnym w granicach 5-40% wartości zadania. W przypadku dużych inwestycji są to środki, które znacznie obciążają budżet w związku z tym gmina posiłkuje się kredytami. W przypadku Gminy Lubenia zadaniem, na realizację którego został zaciągnięty kredyt jest budowa kanalizacji w miejscowości Straszydle i Sołonka oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Gmina zaciągnęła na ten cel kredyt preferencyjny w 2009 i 2010 łącznie w kwocie zł z czego spłacono zł w 2010 roku. Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wyniesie zł co stanowi ok.11% w stosunku do dochodów. Należy dodać,że kredyt ten ma charakter preferencyjny w postaci dopłat z WFOŚiGW w Rzeszowie do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank. Dopłata wynosi ok.2,5pp w skali roku w stosunku do kwoty kredytu.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata 2010-2014 www.bardo.pl ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:

Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze: 15.12.2013 Dane teleadresowe: Urząd Gminy Wielkie Oczy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy tel. 16 6310126 e-mail:ug@ strona internetowa: Facebook: www.facebook.com/gminawielkieoczy Przygotowanie: Centrum

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zadane pytania:

Odpowiedź na zadane pytania: Odpowiedź na zadane pytania: 1) Nowy rok to czas podsumowań. Rok 2010 to duża aktywność inwestycyjna w naszej gminie, min. oddano do użytku halę sportową, rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni. Jak

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Szanowni Państwo, Gmina Tarczyn pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

REDA I N W E S T Y C J E

REDA I N W E S T Y C J E REDA I N W E S T Y C J E 2006-2010 1 REDA W DOBRYM OTOCZENIU Reda to miasto położone w pobliżu Gdyni i Gdańska, w malowniczej pradolinie rzeki Redy i Łeby. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, tereny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010-2014. Gmina Tuchów

Podsumowanie kadencji 2010-2014. Gmina Tuchów Podsumowanie kadencji 2010-2014 Gmina Tuchów Dobiega końca kolejna kadencja samorządu, obejmująca lata 2010-2014. To okazja do dokonania podsumowań, bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo