PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012"

Transkrypt

1 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012

2 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, Orzesze Tel KRS: NIP: S t r o n a Mamy energię by wspierać

3 Spis treści 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu... 6 Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania... 6 Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach... 8 Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia... 8 Dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Preferencyjne kredyty Preferencyjne pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Preferencyjne kredyty z dotacją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Preferencyjne kredyty Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Preferencyjne pożyczki S t r o n a Mamy energię by wspierać

4 12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Preferencyjne pożyczki Konkurs słoneczne pomorze Konkurs zielona energia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Preferencyjne pożyczki Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Preferencyjne pożyczki Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Regionalne Programy Operacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /5.2. Rozwój lokalnej/regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - Odnawialne Źródła Energii.. 34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 6.2. Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Norweski Mechanizm Finansowy Preferencyjne Kredyty Banku Ochrony Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S t r o n a Mamy energię by wspierać

5 Szanowni Państwo, Na początku tego, być może przełomowego dla branży Odnawialnych Źródeł Energii roku 2012, pragnę przedstawić Państwu możliwe formy wsparcia finansowego inwestycji w odnawialne źródła energii. Otóż, właśnie w tym roku kończą się wszystkie programy pomocowe ze środków UE na finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Tym samym stają Państwo przed ostatnim tak dogodnym momentem na rozpoczęcie omawianych inwestycji. Jednocześnie, zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki, w najbliższych miesiącach powinna zostać przyjęta nowa ustawa o OZE, wraz z licznymi zmianami w Prawie Energetycznym. Dzięki tym zabiegom, inwestycje w dziedzinie OZE, jako źródła czystej energii mają stać się jeszcze bardziej opłacalne. Planowane podwojenie należnych takim instalacjom świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów ) stwarza wyjątkową okazję dla każdego Inwestora. Należy jednak pamiętać, iż w zdecydowanej większości programów wymagane jest posiadanie pozwoleń warunkujących realizację inwestycji (w szczególności decyzji środowiskowej). Dlatego też z postanowieniem o podjęciu kroków zmierzających do realizacji inwestycji nie należy czekać do ogłoszenia naborów w konkursach o dofinansowanie, ale już wcześniej rozpocząć procedurę administracyjną pozwalającą na przygotowanie oraz zebranie wymaganej dokumentacji. Mam nadzieję, iż wraz z rzetelnym i solidnymi partnerami, będziemy mogli służyć Państwu pomocą zarówno w trakcie wyboru technologii, procedury administracyjnej, finansowaniu, montażu oraz budowie Państwa instalacji. Mamy nadzieję, iż dzięki kompleksowej usłudze, wieloletniemu doświadczeniu, a przede wszystkim precyzji i skuteczności podejmowanych działań sprawimy, iż Państwa biznes będzie zarówno ekologiczny, jak i wysoce dochodowy. Wojciech Płachetka Prezes Zarządu 5 S t r o n a Mamy energię by wspierać

6 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW we Wrocławiu są preferencyjne kredyty. W finansowaniu i ocenie wniosków kredytowych pośredniczy Bank Ochrony Środowiska S.A. Osoby fizyczne i prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe (Z finansowania wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego). Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na zakup i montaż nowych instalacji służącymi do produkcji energii elektrycznej o mocy do 25 kw; Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zarówno całej inwestycji, jak i jej poszczególnych, wybranych elementów. Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi zł, przy czym wartość całej inwestycji może być większa. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 80% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakupu urządzeń i robót budowlano-montażowych). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 5 lat Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97 %) Prowizja: 1,5% kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł 6 S t r o n a Mamy energię by wspierać

7 Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Oprócz preferencyjnych kredytów z dopłatą do oprocentowania, WFOŚiGW we Wrocławiu oferuje również pożyczki wydawane w ramach indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia jednostek, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe) Przedmiot kredytowania Inwestycje wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania na 2012 r. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii sfinansowane mogą zostać w ramach Ochrony powietrza, działania: 3.4 Racjonalizacja gospodarki energią oraz 3.5 Wykorzystanie źródeł odnawialnych. Warunki kredytowania Regulaminy i zasady udzielania pożyczek nie określają maksymalnej kwoty kredytu, przy czym wsparcie udzielane przez fundusz ma charakter bardzo zróżnicowany i wacha się od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych (np. na termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze przyznano pożyczkę w wysokości zł). Okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji Oprocentowanie: stałe 3,5 % w skali roku Wymagana jest pełna dokumentacja projektowa, analiza finansowa, studium wykonalności, oraz wszelkie niezbędne pozwolenia (w szczególności decyzja środowiskowa). Umorzenie części pożyczki Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: a) terminowe zakończenie zadania i uzyskanie planowanego efektu ekologicznego lub rzeczowego, zawarte w umowie, b) spłacenie 85% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w umowie, c) wywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymogów, stanowiących przychody Wojewódzkiego Funduszu. Pożyczki umarzane są uznaniową decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Spełnienie ww. warunków nie daje zatem gwarancji umorzenia a jedynie taką możliwość. 7 S t r o n a Mamy energię by wspierać

8 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW w Katowicach są preferencyjne pożyczki, częściowo umarzane po zrealizowaniu inwestycji. W programie nie są przewidziane ograniczenia względem podmiotów mogących się ubiegać o finansowanie. Mogą to być zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacja), a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Termin naboru: Nabory na dofinansowanie inwestycji w 2013 roku przyjmowane są do roku. Warunki udzielenia pożyczki Wysokość pożyczki nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji. Pozostałą część musi zagwarantować inwestor albo w formie środków własnych, albo w formie dodatkowego kredytu z banku komercyjnego. Maksymalny okres na jaki udzielana jest pożyczka to 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki z funduszem (nie ma w tym przypadku znaczenia termin rozpoczęcia, czy zakończenia inwestycji). Oprocentowanie wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3,5%. Aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75%, toteż obecnie kredyt WFOŚiGW oprocentowany byłby 4,5% w skali roku. Karencja w spłacie rat kapitałowych może wynieść do 1 roku od daty zakończenia przedsięwzięcia. Karencja nie obejmuje obowiązku spłaty odsetek. Okres spłaty nie może przekraczać 12 lat. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty oraz właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Fundusz w porozumieniu z inwestorem ustala również sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, którą może stanowić: 1) weksel "in blanco", 2) gwarancja bankowa, 3) ubezpieczenie spłaty pożyczki, 4) poręczenie wekslowe lub cywilne, 5) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, 8 S t r o n a Mamy energię by wspierać

9 6) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, 7) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 8) kaucja, 9) hipoteka, 10) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, 11) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych, 12) pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 13) oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Warunki umorzenia pożyczki Umorzenie pożyczki następuje na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminie umownym; dokonano terminowej spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem umorzenie; pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu. Umorzeniu podlega do 20% pożyczki bezwarunkowo, lub do 40 % pożyczki, jeżeli umorzona kwota zostanie przeznaczona na realizację nowego zadania inwestycyjnego z obszaru ochrony środowiska. Umorzeniu nie podlegają odsetki. Zgodę na umorzenie oraz jego wysokość podejmuje Rada Nadzorcza Funduszu. Dotacje Dotacje WFOŚiGW w Katowicach są formą bezzwrotnej pomocy finansowej dla wybranych beneficjentów oraz rodzajów inwestycji określonych corocznie uchwałą Rady Nadzorczej. Istnieje możliwość łączenia dotacji z pożyczką WFOŚiGW, jednak łączna wysokość dofinansowania nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji Wspierane zadania inwestycyjne O dotację mogą się ubiegać: wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej produkujących energię cieplną, za wyjątkiem źródeł dla nowobudowanych obiektów. wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnych produkujących energię elektryczną w ramach wymaganych prawem koncesji lub rejestrów; Wartość dotacji może wynieść do 50 % kosztów realizowanego zadania. 9 S t r o n a Mamy energię by wspierać

10 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW w Krakowie są preferencyjne pożyczki, częściowo umarzane po zrealizowaniu inwestycji. O pomoc finansową mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej, szpitale, hospicja, domy opieki społecznej, państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne, kościelne osoby prawne, fundacje spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne, osoby fizyczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych. Terminy naborów Wnioski o dofinansowanie można składać w trzech turach: do dnia do dnia do dnia Wartość dofinansowania Maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie może wynosić do ,-zł., przy czym maksymalna kwota dla jednego Beneficjenta może wynosić do ,-zł. Dla kredytów o wartości do ,- zł, decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Zarząd Funduszu, natomiast dla wsparcia przekraczającego tę kwotę niezbędne jest uzyskanie pozytywnej uchwały Rady Nadzorczej Funduszu. 10 S t r o n a Mamy energię by wspierać

11 Warunki udzielenia pożyczki Pożyczka może zostać udzielona na 100% kosztów inwestycji. Maksymalny okres na jaki jest udzielana to 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki z funduszem (nie ma w tym przypadku znaczenia termin rozpoczęcia, czy zakończenia inwestycji). Oprocentowanie wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 4%. Aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75 %, toteż obecnie kredyt WFOŚiGW oprocentowany byłby 4% w skali roku. Karencja w spłacie rat kapitałowych może wynieść do 12 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia i nie może przekraczać terminu 2 lat od podpisania umowy o udzielenie pożyczki między beneficjentem a Funduszem. Karencja nie obejmuje obowiązku spłaty odsetek. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty oraz właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Fundusz w porozumieniu z inwestorem ustala również sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, którą może stanowić: 1) weksel "in blanco", 2) gwarancja bankowa, 3) ubezpieczenie spłaty pożyczki, 4) poręczenie wekslowe lub cywilne, 5) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, 6) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, 7) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 8) kaucja, 9) hipoteka, 10) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, 11) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych, 12) pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 13) oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Preferowanym zabezpieczeniem jest hipoteka, która powinna być ustanowiona na nieruchomościach o wartości odpowiadającej co najmniej 150% kwoty pożyczki. Minimalna wartość pozostałych form zabezpieczeń powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o co najmniej 30% (informacje uzyskana na podstawie danych z innych WFOŚiGW, w rzeczywistości kwota zabezpieczenia ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji). Umowa pożyczki może być wypowiedziana uchwałą Zarządu WFOŚiGW w razie następujących okoliczności: utraty przez Beneficjenta zdolności do spłaty pożyczki, 11 S t r o n a Mamy energię by wspierać

12 nieterminowej spłaty rat kapitałowych pożyczki i odsetek, wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w harmonogramie rzeczowo finansowym, stwierdzenia, że dokumenty, na podstawie których zawarto umowę pożyczki zawierają nieprawdziwe dane, obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, niespełnienia warunków udzielenia pożyczki lub niewywiązania się przez Beneficjenta ze zobowiązań, zawartych w umowie, wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży majątku trwałego, sfinansowanego z udziałem środków Funduszu, podziału, likwidacji lub ogłoszenia upadłości Beneficjenta. W razie wypowiedzenia umowy, pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki oraz inne należności w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. Warunki umorzenia pożyczki Umorzenie pożyczki następuje na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków: terminowego zakończenia przedsięwzięcia, terminowej spłacie przynajmniej 60 % rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania określonych w umowie, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego/energetycznego, wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat i kar środowiskowych przez pożyczkobiorcę, innych warunków określonych w umowie pożyczki. Wysokość umorzenia dla inwestycji w odnawialne źródła energii może wynieść do 40% wykorzystanej pożyczki przy czym maksymalna kwota umorzenia nie może przekroczyć ,- zł. Umorzeniu nie podlegają odsetki. 12 S t r o n a Mamy energię by wspierać

13 Dotacje Dotacje WFOŚiGW w Krakowie są formą bezzwrotnej pomocy finansowej dla wybranych beneficjentów oraz rodzajów inwestycji określonych corocznie uchwałą Rady Nadzorczej. Fundusz na wsparcie wnioskowanego zadania inwestycyjnego może udzielić jednak tylko jednej formy wsparcia, zatem przed aplikowaniem o wsparcie finansowe, należy zdecydować, czy korzystniejsze będzie wystąpienie o dotację, czy też o kredyt z możliwością częściowego umorzenia. O dotację mogą się ubiegać: Kościelne osoby prawne - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód oraz budowę odnawialnych źródeł energii na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną. Instytuty badawcze i uczelnie publiczne - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych. Stowarzyszenia i kluby sportowe - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sportowych, zadrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz na budowę instalacji dotyczących czystych źródeł energii. Instytucje kultury (państwowe i samorządowe) - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz edukację ekologiczną. Hospicja - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych (wartość dotacji do 80% kosztów inwestycji). Szpitale, których większościowym udziałowcem są Jednostki Samorządu Terytorialnego - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych Jednostki Samorządu Terytorialnego na likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, przedszkolach i w domach pomocy społecznej Wartość dotacji może wynieść do 40 % kosztów realizowanego zadania. 13 S t r o n a Mamy energię by wspierać

14 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW w Toruniu są preferencyjne kredyty. W finansowaniu i ocenie wniosków kredytowych pośredniczy Bank Ochrony Środowiska S.A. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na zakup i montaż całej instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, jak i jej poszczególnych, wybranych elementów. Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi ,- zł, przy czym wartość całej inwestycji może być większa. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 90% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 60 miesięcy Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 1 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97 %) Prowizja: 1,5% kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł 14 S t r o n a Mamy energię by wspierać

15 Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Oprócz preferencyjnych kredytów z dopłatą do oprocentowania, WFOŚiGW w Toruniu oferuje również pożyczki wydawane w ramach indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia jednostek, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe). Przedmiot kredytowania Inwestycje wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Toruniu planowanych do dofinansowania na 2012 r. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii sfinansowane mogą zostać w ramach Ochrony powietrza, działanie 2.b - wspieranie nowych proekologicznych rozwiązań technicznych poprzez budowę i przebudowę urządzeń energetycznych na efektywniejsze ekologicznie z wyłączeniem instalacji wewnętrznej, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz pomoc w wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii. Warunki kredytowania Podstawowym warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie kryteriów formalnych stawianych potencjalnym beneficjentom: przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie wymogów ochrony środowiska, pozytywna ocena możliwości spłaty pożyczki przez przedsiębiorców, wskazanie źródeł zbilansowania przedsięwzięcia, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu, uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kosztorysu inwestorskiego, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 % kosztów inwestycji Czas spłaty kredytu nie może przekraczać 10 lat Okres karencji w spłacie kapitału: nie więcej niż 36 miesięcy od daty wypłacenia ostatniej transzy pożyczki Oprocentowanie wynosi 0,7% stopy redyskonta weksli, jednakże nie mniej niż 3% (aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75 %), zatem aktualne oprocentowanie kredytu kształtowałoby się na poziomie 3,3%. 15 S t r o n a Mamy energię by wspierać

16 Umorzenie części pożyczki Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie, został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie, spłacono co najmniej 70% wypłaconej kwoty udzielonej pożyczki lub co najmniej 60% w przypadku umorzenia pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, udokumentowano aktualnymi zaświadczeniami niezaleganie z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu. Pożyczki umarzane są uznaniową decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Spełnienie ww. warunków nie daje zatem gwarancji umorzenia a jedynie taką możliwość. Wysokość umorzenia może wynieść do 30 % udzielonej pożyczki, jednakże nie więcej niż 1 mln zł. 16 S t r o n a Mamy energię by wspierać

17 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania WFOŚiGW w Lublinie we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. udziela preferencyjnych pożyczek w ramach piątej linii kredytowej Inwestycje w zakresie modernizacji źródeł ciepła i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi ,- zł. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 70% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakup urządzeń i roboty budowlanomontażowe). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 5 lat Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 2 p.p. pomnożone przez 0,5%, (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97%). Prawdopodobne oprocentowanie wynosi zatem około 3,5% Prowizja: 2% kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł przy kredytach do PLN. 1,0% kwoty udzielonego kredytu przy kredytach powyżej PLN. 17 S t r o n a Mamy energię by wspierać

18 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Preferencyjne kredyty WFOŚiGW w Zielonej Górze we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. udziela preferencyjnych pożyczek w ramach pierwszej linii kredytowej Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie powietrza. Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych przyjaznych środowisku źródeł energii Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi ,- zł dla wspólnot mieszkaniowych, ,- zł dla osób fizycznych. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 70% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 5 lat. Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97 %). Prowizja: 2% kwoty przyznanego kredytu. 18 S t r o n a Mamy energię by wspierać

19 Preferencyjne pożyczki Oprócz preferencyjnych kredytów z dopłatą do oprocentowania, WFOŚiGW w Zielonej Górze oferuje również pożyczki wydawane w ramach indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia jednostek, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe). Przedmiot finansowania Inwestycje wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Zielonej Górze planowanych do dofinansowania na 2012 r. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii sfinansowane mogą zostać w ramach priorytetu III - Ochrona powietrza - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Warunki finansowania Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji. Czas spłaty kredytu nie może przekraczać 7 lat od momentu uruchomienia pożyczki. Okres karencji w spłacie kapitału: nie więcej niż 24 miesięcy od uruchomienia pożyczki, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Oprocentowanie wynosi 0,6% stopy redyskonta weksli, jednakże nie mniej niż 2,5% (aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75 %), zatem aktualne oprocentowanie kredytu kształtowałoby się na poziomie 2,85%. Dla jednostek samorządu terytorialnego oprocentowanie wynosi 0,5% stopy redyskonta weksli, jednakże nie mniej niż 2% w skali roku. Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. Dla pożyczek udzielonych w 2012 nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia. Wnioski o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze można składać do 30 września S t r o n a Mamy energię by wspierać

20 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia WFOŚiGW w Łodzi udziela preferencyjnych pożyczek z umorzeniem na działania inwestycyjne zgodne z programem priorytetowym na 2012 rok. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu instalacji w odnawialne źródła energii wspierane są w ramach działania O.A 3.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, związku wyznaniowe, fundacje. Warunki finansowania Dofinansowanie nie może przekroczyć 95 % kosztów inwestycji. Czas spłaty kredytu nie może przekraczać 10 lat od momentu uruchomienia pożyczki. Okres karencji w spłacie kapitału: nie więcej niż 24 miesięcy od uruchomienia pożyczki, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Oprocentowanie wynosi stopę redyskonta weksli, pomniejszoną o 3,25, lecz nie mniej niż 1,5% (aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75%), zatem oprocentowanie kredytu kształtowałoby się na poziomie 1,5%. Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. Warunki umorzenia Pożyczka udzielona przez fundusz może zostać umorzona w wysokości nieprzekraczającej 25% kwoty pożyczki, przy czym wysokość ta może zostać powiększona o 10 p.p., gdy wypłata całej kwoty pożyczki na zadanie objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku kalendarzowym, w którym zawarto umowę pożyczki lub o 15 p.p. w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania, które zostanie zakończone w terminie do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki. Warunkiem umorzenia części pożyczki jest: terminowa realizacja zadania; osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych; spłata kwoty pożyczki nie podlegającej umorzeniu wraz z należnymi od niej odsetkami; wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu oraz ze zobowiązań finansowych wobec Funduszu. 20 S t r o n a Mamy energię by wspierać

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie

Zielona energia dla Małopolski MRPO - Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Finansowanie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezentuje: Józef Kała Wiceprezes Zarządu Kraków, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Jan Musiał Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Dofinansowanie zadań związanych z oszczędnością energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2015 roku prezentuje: Józef Kała I Zastępca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

ZASADY ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/2010 z dnia 12.02.2010 r. ZASADY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Formy finansowania ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW. Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu

Formy finansowania ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW. Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu Formy finansowania ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu Warunki udzielania pomocy z Wojewódzkiego Funduszu Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji Załącznik do Uchwały Nr 20/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 06.03.2014r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji Rozdział I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 160/03 z dnia 04.10.2003 r. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

FINANSOWANIE INWESTYCJI. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu nr 216/14 z dnia 27.11.2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii

MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii 1 MoŜliwości finansowania inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii Zasady udzielania i umarzania poŝyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji /wyciąg/ 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014 Załącznik do Uchwały Nr 19/108/2013 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 20.09.2013 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach. źródłem finansowania gospodarki odpadami w województwie śląskim

WFOŚiGW w Katowicach. źródłem finansowania gospodarki odpadami w województwie śląskim WFOŚiGW w Katowicach źródłem finansowania gospodarki odpadami w województwie śląskim Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wkatowicach na dany rok PRIORYTET:

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu

Tytuł programu: Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu Program Zakup sprzętu do utrzymywania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku. (działania zgodne z pkt. 2.2 i 2.6 listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI

PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI PROSUMENT - LINIA DOFINANSOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP I MONTAŻ MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ BANKI BENEFICJENCI OFERTA SKIEROWANA JEST DO: osób fizycznych posiadających prawo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku 1. Cele Ochrona terenów przed powodzią,

Bardziej szczegółowo

CZYSTA INWESTYCJA ROZWÓJ I EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5%

CZYSTA INWESTYCJA ROZWÓJ I EKOLOGIA. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 2,5% Fundusz pożyczkowy Od dnia 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Opolu udziela pożyczek w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę

Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Projekt Systemowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej komentarz / instrukcja do wypełnienia wniosku o pożyczkę Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące ce niektórych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Łódź r.

Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Łódź r. Poprawa efektywności cieplnej budynków mieszkalnych Łódź 20.02.2014 r. Formy finansowania ze środków Funduszu dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz dopłatę do oprocentowania kredytu

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zasady ogólne

ROZDZIAŁ I Zasady ogólne Załącznik do uchwały nr 88/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 30.09.2016 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE

PROSUMENT. Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE PROSUMENT PYTANIA I ODPOWIEDZI INFORMACJE PODSTAWOWE Sprawdź, jak wiele się zmienia. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 71/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 24 września 2015 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 23/177/2015 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 31.07.2015 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł

NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł Słoneczny EKOkredyt NFOŚiGW realizuje Program priorytetowy pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 78/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 52/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r.

Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 78/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 52/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 78/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Uchwała Rady Nadzorczej NFOŚiGW nr 52/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. tekst jednolity ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK, UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 4. Terminy i forma naboru wniosków: Termin składania wniosków: zgodne z kalendarium ogłoszonym przez Fundusz Forma naboru: otwarty

PROGRAM. 4. Terminy i forma naboru wniosków: Termin składania wniosków: zgodne z kalendarium ogłoszonym przez Fundusz Forma naboru: otwarty PROGRAM zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego dla Mazowsza na lata 2012-2017 uwzględnieniem urządzeń wytwarzających energię ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W SZCZECINIE

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W SZCZECINIE ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W SZCZECINIE (tekst ujednolicony) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pod pojęciem: 1. Fundusz - rozumie się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 12 maja 2011, KIG, Warszawa

Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 12 maja 2011, KIG, Warszawa Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 12 maja 2011, KIG, Warszawa Bariery w inwestowaniu. Wyniki badania Główna bariera w podejmowaniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Autor: Iwona Polok - Dyrektor komunikacji marketingowej i PR MCG S.A. Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii PROGRAM

Tytuł programu: Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału OZE

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła PROGRAM

Ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie narażenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Uchwała nr 164/06 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 04.10.2006r. Uchwała nr 232/06 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 21.12.2006r. Uchwała nr 18/07 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 12.02.2007r. Uchwała nr 32/07

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo