PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET INFORMACYJNY. Dotacje na odnawialne źródła energii 2012"

Transkrypt

1 PAKIET INFORMACYJNY Dotacje na odnawialne źródła energii 2012 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Orzesze, marzec 2012

2 Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Gen. Ziętka 2, Orzesze Tel KRS: NIP: S t r o n a Mamy energię by wspierać

3 Spis treści 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu... 6 Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania... 6 Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach... 8 Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia... 8 Dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Preferencyjne kredyty Preferencyjne pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Preferencyjne kredyty z dotacją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Preferencyjne kredyty Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Preferencyjne pożyczki S t r o n a Mamy energię by wspierać

4 12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Preferencyjne pożyczki Konkurs słoneczne pomorze Konkurs zielona energia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Preferencyjne pożyczki Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Preferencyjne pożyczki Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Regionalne Programy Operacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /5.2. Rozwój lokalnej/regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - Odnawialne Źródła Energii.. 34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 6.2. Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Norweski Mechanizm Finansowy Preferencyjne Kredyty Banku Ochrony Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S t r o n a Mamy energię by wspierać

5 Szanowni Państwo, Na początku tego, być może przełomowego dla branży Odnawialnych Źródeł Energii roku 2012, pragnę przedstawić Państwu możliwe formy wsparcia finansowego inwestycji w odnawialne źródła energii. Otóż, właśnie w tym roku kończą się wszystkie programy pomocowe ze środków UE na finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Tym samym stają Państwo przed ostatnim tak dogodnym momentem na rozpoczęcie omawianych inwestycji. Jednocześnie, zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki, w najbliższych miesiącach powinna zostać przyjęta nowa ustawa o OZE, wraz z licznymi zmianami w Prawie Energetycznym. Dzięki tym zabiegom, inwestycje w dziedzinie OZE, jako źródła czystej energii mają stać się jeszcze bardziej opłacalne. Planowane podwojenie należnych takim instalacjom świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów ) stwarza wyjątkową okazję dla każdego Inwestora. Należy jednak pamiętać, iż w zdecydowanej większości programów wymagane jest posiadanie pozwoleń warunkujących realizację inwestycji (w szczególności decyzji środowiskowej). Dlatego też z postanowieniem o podjęciu kroków zmierzających do realizacji inwestycji nie należy czekać do ogłoszenia naborów w konkursach o dofinansowanie, ale już wcześniej rozpocząć procedurę administracyjną pozwalającą na przygotowanie oraz zebranie wymaganej dokumentacji. Mam nadzieję, iż wraz z rzetelnym i solidnymi partnerami, będziemy mogli służyć Państwu pomocą zarówno w trakcie wyboru technologii, procedury administracyjnej, finansowaniu, montażu oraz budowie Państwa instalacji. Mamy nadzieję, iż dzięki kompleksowej usłudze, wieloletniemu doświadczeniu, a przede wszystkim precyzji i skuteczności podejmowanych działań sprawimy, iż Państwa biznes będzie zarówno ekologiczny, jak i wysoce dochodowy. Wojciech Płachetka Prezes Zarządu 5 S t r o n a Mamy energię by wspierać

6 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW we Wrocławiu są preferencyjne kredyty. W finansowaniu i ocenie wniosków kredytowych pośredniczy Bank Ochrony Środowiska S.A. Osoby fizyczne i prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe (Z finansowania wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego). Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na zakup i montaż nowych instalacji służącymi do produkcji energii elektrycznej o mocy do 25 kw; Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zarówno całej inwestycji, jak i jej poszczególnych, wybranych elementów. Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi zł, przy czym wartość całej inwestycji może być większa. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 80% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakupu urządzeń i robót budowlano-montażowych). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 5 lat Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97 %) Prowizja: 1,5% kwoty kredytu, nie mniej niż 200 zł 6 S t r o n a Mamy energię by wspierać

7 Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Oprócz preferencyjnych kredytów z dopłatą do oprocentowania, WFOŚiGW we Wrocławiu oferuje również pożyczki wydawane w ramach indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia jednostek, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe) Przedmiot kredytowania Inwestycje wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania na 2012 r. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii sfinansowane mogą zostać w ramach Ochrony powietrza, działania: 3.4 Racjonalizacja gospodarki energią oraz 3.5 Wykorzystanie źródeł odnawialnych. Warunki kredytowania Regulaminy i zasady udzielania pożyczek nie określają maksymalnej kwoty kredytu, przy czym wsparcie udzielane przez fundusz ma charakter bardzo zróżnicowany i wacha się od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych (np. na termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze przyznano pożyczkę w wysokości zł). Okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji Oprocentowanie: stałe 3,5 % w skali roku Wymagana jest pełna dokumentacja projektowa, analiza finansowa, studium wykonalności, oraz wszelkie niezbędne pozwolenia (w szczególności decyzja środowiskowa). Umorzenie części pożyczki Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: a) terminowe zakończenie zadania i uzyskanie planowanego efektu ekologicznego lub rzeczowego, zawarte w umowie, b) spłacenie 85% udzielonej pożyczki z oprocentowaniem w terminach ustalonych w umowie, c) wywiązanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymogów, stanowiących przychody Wojewódzkiego Funduszu. Pożyczki umarzane są uznaniową decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Spełnienie ww. warunków nie daje zatem gwarancji umorzenia a jedynie taką możliwość. 7 S t r o n a Mamy energię by wspierać

8 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW w Katowicach są preferencyjne pożyczki, częściowo umarzane po zrealizowaniu inwestycji. W programie nie są przewidziane ograniczenia względem podmiotów mogących się ubiegać o finansowanie. Mogą to być zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacja), a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Termin naboru: Nabory na dofinansowanie inwestycji w 2013 roku przyjmowane są do roku. Warunki udzielenia pożyczki Wysokość pożyczki nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji. Pozostałą część musi zagwarantować inwestor albo w formie środków własnych, albo w formie dodatkowego kredytu z banku komercyjnego. Maksymalny okres na jaki udzielana jest pożyczka to 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki z funduszem (nie ma w tym przypadku znaczenia termin rozpoczęcia, czy zakończenia inwestycji). Oprocentowanie wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3,5%. Aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75%, toteż obecnie kredyt WFOŚiGW oprocentowany byłby 4,5% w skali roku. Karencja w spłacie rat kapitałowych może wynieść do 1 roku od daty zakończenia przedsięwzięcia. Karencja nie obejmuje obowiązku spłaty odsetek. Okres spłaty nie może przekraczać 12 lat. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty oraz właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Fundusz w porozumieniu z inwestorem ustala również sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, którą może stanowić: 1) weksel "in blanco", 2) gwarancja bankowa, 3) ubezpieczenie spłaty pożyczki, 4) poręczenie wekslowe lub cywilne, 5) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, 8 S t r o n a Mamy energię by wspierać

9 6) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, 7) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 8) kaucja, 9) hipoteka, 10) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, 11) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych, 12) pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 13) oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Warunki umorzenia pożyczki Umorzenie pożyczki następuje na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków: zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminie umownym; dokonano terminowej spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem umorzenie; pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu. Umorzeniu podlega do 20% pożyczki bezwarunkowo, lub do 40 % pożyczki, jeżeli umorzona kwota zostanie przeznaczona na realizację nowego zadania inwestycyjnego z obszaru ochrony środowiska. Umorzeniu nie podlegają odsetki. Zgodę na umorzenie oraz jego wysokość podejmuje Rada Nadzorcza Funduszu. Dotacje Dotacje WFOŚiGW w Katowicach są formą bezzwrotnej pomocy finansowej dla wybranych beneficjentów oraz rodzajów inwestycji określonych corocznie uchwałą Rady Nadzorczej. Istnieje możliwość łączenia dotacji z pożyczką WFOŚiGW, jednak łączna wysokość dofinansowania nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji Wspierane zadania inwestycyjne O dotację mogą się ubiegać: wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej produkujących energię cieplną, za wyjątkiem źródeł dla nowobudowanych obiektów. wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnych produkujących energię elektryczną w ramach wymaganych prawem koncesji lub rejestrów; Wartość dotacji może wynieść do 50 % kosztów realizowanego zadania. 9 S t r o n a Mamy energię by wspierać

10 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW w Krakowie są preferencyjne pożyczki, częściowo umarzane po zrealizowaniu inwestycji. O pomoc finansową mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej, szpitale, hospicja, domy opieki społecznej, państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne, kościelne osoby prawne, fundacje spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne, osoby fizyczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych. Terminy naborów Wnioski o dofinansowanie można składać w trzech turach: do dnia do dnia do dnia Wartość dofinansowania Maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie może wynosić do ,-zł., przy czym maksymalna kwota dla jednego Beneficjenta może wynosić do ,-zł. Dla kredytów o wartości do ,- zł, decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Zarząd Funduszu, natomiast dla wsparcia przekraczającego tę kwotę niezbędne jest uzyskanie pozytywnej uchwały Rady Nadzorczej Funduszu. 10 S t r o n a Mamy energię by wspierać

11 Warunki udzielenia pożyczki Pożyczka może zostać udzielona na 100% kosztów inwestycji. Maksymalny okres na jaki jest udzielana to 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki z funduszem (nie ma w tym przypadku znaczenia termin rozpoczęcia, czy zakończenia inwestycji). Oprocentowanie wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 4%. Aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75 %, toteż obecnie kredyt WFOŚiGW oprocentowany byłby 4% w skali roku. Karencja w spłacie rat kapitałowych może wynieść do 12 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia i nie może przekraczać terminu 2 lat od podpisania umowy o udzielenie pożyczki między beneficjentem a Funduszem. Karencja nie obejmuje obowiązku spłaty odsetek. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty oraz właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Fundusz w porozumieniu z inwestorem ustala również sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, którą może stanowić: 1) weksel "in blanco", 2) gwarancja bankowa, 3) ubezpieczenie spłaty pożyczki, 4) poręczenie wekslowe lub cywilne, 5) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, 6) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, 7) przewłaszczenie rzeczy ruchomych, 8) kaucja, 9) hipoteka, 10) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, 11) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych, 12) pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 13) oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Preferowanym zabezpieczeniem jest hipoteka, która powinna być ustanowiona na nieruchomościach o wartości odpowiadającej co najmniej 150% kwoty pożyczki. Minimalna wartość pozostałych form zabezpieczeń powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o co najmniej 30% (informacje uzyskana na podstawie danych z innych WFOŚiGW, w rzeczywistości kwota zabezpieczenia ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji). Umowa pożyczki może być wypowiedziana uchwałą Zarządu WFOŚiGW w razie następujących okoliczności: utraty przez Beneficjenta zdolności do spłaty pożyczki, 11 S t r o n a Mamy energię by wspierać

12 nieterminowej spłaty rat kapitałowych pożyczki i odsetek, wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w harmonogramie rzeczowo finansowym, stwierdzenia, że dokumenty, na podstawie których zawarto umowę pożyczki zawierają nieprawdziwe dane, obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, niespełnienia warunków udzielenia pożyczki lub niewywiązania się przez Beneficjenta ze zobowiązań, zawartych w umowie, wydzierżawienia, likwidacji, sprzedaży majątku trwałego, sfinansowanego z udziałem środków Funduszu, podziału, likwidacji lub ogłoszenia upadłości Beneficjenta. W razie wypowiedzenia umowy, pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki oraz inne należności w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. Warunki umorzenia pożyczki Umorzenie pożyczki następuje na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków: terminowego zakończenia przedsięwzięcia, terminowej spłacie przynajmniej 60 % rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania określonych w umowie, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego/energetycznego, wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat i kar środowiskowych przez pożyczkobiorcę, innych warunków określonych w umowie pożyczki. Wysokość umorzenia dla inwestycji w odnawialne źródła energii może wynieść do 40% wykorzystanej pożyczki przy czym maksymalna kwota umorzenia nie może przekroczyć ,- zł. Umorzeniu nie podlegają odsetki. 12 S t r o n a Mamy energię by wspierać

13 Dotacje Dotacje WFOŚiGW w Krakowie są formą bezzwrotnej pomocy finansowej dla wybranych beneficjentów oraz rodzajów inwestycji określonych corocznie uchwałą Rady Nadzorczej. Fundusz na wsparcie wnioskowanego zadania inwestycyjnego może udzielić jednak tylko jednej formy wsparcia, zatem przed aplikowaniem o wsparcie finansowe, należy zdecydować, czy korzystniejsze będzie wystąpienie o dotację, czy też o kredyt z możliwością częściowego umorzenia. O dotację mogą się ubiegać: Kościelne osoby prawne - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód oraz budowę odnawialnych źródeł energii na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną. Instytuty badawcze i uczelnie publiczne - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych. Stowarzyszenia i kluby sportowe - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sportowych, zadrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz na budowę instalacji dotyczących czystych źródeł energii. Instytucje kultury (państwowe i samorządowe) - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz edukację ekologiczną. Hospicja - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych (wartość dotacji do 80% kosztów inwestycji). Szpitale, których większościowym udziałowcem są Jednostki Samorządu Terytorialnego - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych Jednostki Samorządu Terytorialnego na likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, przedszkolach i w domach pomocy społecznej Wartość dotacji może wynieść do 40 % kosztów realizowanego zadania. 13 S t r o n a Mamy energię by wspierać

14 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania Podstawowym środkiem wsparcia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii przez WFOŚiGW w Toruniu są preferencyjne kredyty. W finansowaniu i ocenie wniosków kredytowych pośredniczy Bank Ochrony Środowiska S.A. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na zakup i montaż całej instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, jak i jej poszczególnych, wybranych elementów. Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi ,- zł, przy czym wartość całej inwestycji może być większa. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 90% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 60 miesięcy Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M pomniejszony o 1 p.p., lecz nie mniej niż 3,5% w skali roku (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97 %) Prowizja: 1,5% kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł 14 S t r o n a Mamy energię by wspierać

15 Preferencyjne kredyty z możliwością umorzenia Oprócz preferencyjnych kredytów z dopłatą do oprocentowania, WFOŚiGW w Toruniu oferuje również pożyczki wydawane w ramach indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia jednostek, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe). Przedmiot kredytowania Inwestycje wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Toruniu planowanych do dofinansowania na 2012 r. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii sfinansowane mogą zostać w ramach Ochrony powietrza, działanie 2.b - wspieranie nowych proekologicznych rozwiązań technicznych poprzez budowę i przebudowę urządzeń energetycznych na efektywniejsze ekologicznie z wyłączeniem instalacji wewnętrznej, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz pomoc w wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii. Warunki kredytowania Podstawowym warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie kryteriów formalnych stawianych potencjalnym beneficjentom: przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie wymogów ochrony środowiska, pozytywna ocena możliwości spłaty pożyczki przez przedsiębiorców, wskazanie źródeł zbilansowania przedsięwzięcia, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu, uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kosztorysu inwestorskiego, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 % kosztów inwestycji Czas spłaty kredytu nie może przekraczać 10 lat Okres karencji w spłacie kapitału: nie więcej niż 36 miesięcy od daty wypłacenia ostatniej transzy pożyczki Oprocentowanie wynosi 0,7% stopy redyskonta weksli, jednakże nie mniej niż 3% (aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75 %), zatem aktualne oprocentowanie kredytu kształtowałoby się na poziomie 3,3%. 15 S t r o n a Mamy energię by wspierać

16 Umorzenie części pożyczki Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie, został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie, spłacono co najmniej 70% wypłaconej kwoty udzielonej pożyczki lub co najmniej 60% w przypadku umorzenia pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, udokumentowano aktualnymi zaświadczeniami niezaleganie z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu. Pożyczki umarzane są uznaniową decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Spełnienie ww. warunków nie daje zatem gwarancji umorzenia a jedynie taką możliwość. Wysokość umorzenia może wynieść do 30 % udzielonej pożyczki, jednakże nie więcej niż 1 mln zł. 16 S t r o n a Mamy energię by wspierać

17 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Preferencyjne kredyty z dopłatą do oprocentowania WFOŚiGW w Lublinie we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. udziela preferencyjnych pożyczek w ramach piątej linii kredytowej Inwestycje w zakresie modernizacji źródeł ciepła i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi ,- zł. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 70% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakup urządzeń i roboty budowlanomontażowe). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 5 lat Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 2 p.p. pomnożone przez 0,5%, (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97%). Prawdopodobne oprocentowanie wynosi zatem około 3,5% Prowizja: 2% kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł przy kredytach do PLN. 1,0% kwoty udzielonego kredytu przy kredytach powyżej PLN. 17 S t r o n a Mamy energię by wspierać

18 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Preferencyjne kredyty WFOŚiGW w Zielonej Górze we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. udziela preferencyjnych pożyczek w ramach pierwszej linii kredytowej Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie powietrza. Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Przedmiot kredytowania Kredyt może zostać przeznaczony na wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych przyjaznych środowisku źródeł energii Warunki kredytowania Maksymalna kwota kredytu wynosi ,- zł dla wspólnot mieszkaniowych, ,- zł dla osób fizycznych. Kwota przyznanego kredytu nie może przekraczać 70% wartości całego przedsięwzięcia (liczonego jako suma kosztów zakup urządzeń i roboty budowlano-montażowe). Pozostała część inwestycji może zostać sfinansowana ze środków własnych, innej dotacji lub kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Kredyt uruchamiany jest w momencie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń (np. decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę jeżeli jest wymagane). Maksymalny okres kredytowania: do 5 lat. Okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od daty zakończenia zadania określonego w umowie kredytu Oprocentowanie: WIBOR 3M (WIBOR 3M z dnia wynosił 4,97 %). Prowizja: 2% kwoty przyznanego kredytu. 18 S t r o n a Mamy energię by wspierać

19 Preferencyjne pożyczki Oprócz preferencyjnych kredytów z dopłatą do oprocentowania, WFOŚiGW w Zielonej Górze oferuje również pożyczki wydawane w ramach indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia jednostek, osoby prawne (w tym fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe). Przedmiot finansowania Inwestycje wpisujące się w listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Zielonej Górze planowanych do dofinansowania na 2012 r. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii sfinansowane mogą zostać w ramach priorytetu III - Ochrona powietrza - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Warunki finansowania Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji. Czas spłaty kredytu nie może przekraczać 7 lat od momentu uruchomienia pożyczki. Okres karencji w spłacie kapitału: nie więcej niż 24 miesięcy od uruchomienia pożyczki, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Oprocentowanie wynosi 0,6% stopy redyskonta weksli, jednakże nie mniej niż 2,5% (aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75 %), zatem aktualne oprocentowanie kredytu kształtowałoby się na poziomie 2,85%. Dla jednostek samorządu terytorialnego oprocentowanie wynosi 0,5% stopy redyskonta weksli, jednakże nie mniej niż 2% w skali roku. Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. Dla pożyczek udzielonych w 2012 nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia. Wnioski o pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze można składać do 30 września S t r o n a Mamy energię by wspierać

20 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Preferencyjne pożyczki z możliwością umorzenia WFOŚiGW w Łodzi udziela preferencyjnych pożyczek z umorzeniem na działania inwestycyjne zgodne z programem priorytetowym na 2012 rok. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu instalacji w odnawialne źródła energii wspierane są w ramach działania O.A 3.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, związku wyznaniowe, fundacje. Warunki finansowania Dofinansowanie nie może przekroczyć 95 % kosztów inwestycji. Czas spłaty kredytu nie może przekraczać 10 lat od momentu uruchomienia pożyczki. Okres karencji w spłacie kapitału: nie więcej niż 24 miesięcy od uruchomienia pożyczki, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Oprocentowanie wynosi stopę redyskonta weksli, pomniejszoną o 3,25, lecz nie mniej niż 1,5% (aktualna stopa redyskonta wynosi 4,75%), zatem oprocentowanie kredytu kształtowałoby się na poziomie 1,5%. Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. Warunki umorzenia Pożyczka udzielona przez fundusz może zostać umorzona w wysokości nieprzekraczającej 25% kwoty pożyczki, przy czym wysokość ta może zostać powiększona o 10 p.p., gdy wypłata całej kwoty pożyczki na zadanie objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku kalendarzowym, w którym zawarto umowę pożyczki lub o 15 p.p. w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania, które zostanie zakończone w terminie do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki. Warunkiem umorzenia części pożyczki jest: terminowa realizacja zadania; osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych; spłata kwoty pożyczki nie podlegającej umorzeniu wraz z należnymi od niej odsetkami; wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu oraz ze zobowiązań finansowych wobec Funduszu. 20 S t r o n a Mamy energię by wspierać

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ Załącznik nr 1 do Uchwały nr /A/2013 z dnia 24-10-2013 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo