EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 Aureliusz Potempa * Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ ECONOMICS ON-LINE TEN YEARS OF EXPERIENCE Abstrakt: Omówiono historię powstawania i realizacji serwisu tematycznego EKONOMIA ON-LINE będącego przewodnikiem po internetowych polskich i zagranicznych źródłach ekonomicznych o charakterze naukowym. Przedstawiono podstawowe założenia leżące u podstaw jego tworzenia oraz przeobrażenia, jakim ulegał od czasu powstania w 2000 r. Scharakteryzowano także narzędzia informatyczne zastosowane przy tworzeniu i prowadzeniu serwisu. BAZA DANYCH NAUKI EKONOMICZNE SERWIS TREMATYCZNY WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Abstract: ECONOMICS ON-LINE is a subject gateway or, in other terms, an Internet guide to Polish and foreign economic scientific resources. The article presents the concept of the gateway and the changes introduced since its creation in 2000, as well as the organizational and technical solutions implemented at successive stages of its development and current operation. DATABASE ECONOMIC SCIENCES SEARCHING ONLINE SUBJECT GATEWAY * * * * Bibl. dypl. mgr AURELIUSZ POTEMPA, sekretarz naukowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie). Dwie najważniejsze publikacje: (2009) Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu on-line Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dok. elektr. CD. [W:] M. Kocójowa red. (2009). Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Kraków: Instytut INiB UJ, s [współaut.: J. Ożóg]; (2004) Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Cz. Daniłowcz red. (2004). Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Vol. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PW, s [współaut. J. Ożóg]. [AURELIUSZ POTEMPA, senior librarian and scientific secretary of the Main Library of the Cracow University of Economics, MA in LIS (Cracow Upper School of Pedagogy). Two main publications: (2009) Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu on-line Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Multi-Search Engine for Domestic Databases and Online Catalogue of the Main Library of Cracow University of Economics], e-doc., CD [In:] M. Kocójowa ed. (2009). Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci [Libraries and Their Clients: Free or Fee Services Supporting Social Communication in Digital Era]. Kraków: Instytut INiB UJ, s [co-author: J. Ożóg]; (2004) Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie [In-House Developed Applications Supporting the Current Activity of the Main Library of Cracow Academy of Economics]. [In:] Cz. Daniłowicz Ed. (2004). Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Vol. 1 [Multimedia and Network Information Systems. Conference Proceedings. Vol. 1]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PW, s [co-author: J. Ożóg]

2 WSTĘP Pomimo rozwoju coraz lepszych narzędzi do przeszukiwania zasobów internetowych, porządkowanie zawartych tam informacji staje się coraz większym problemem. Szum informacyjny będący konsekwencją nadmiaru informacji powoduje problemy ze znalezieniem tych, których akurat potrzebujemy. Coraz większe rozpowszechnienie Internetu pomału przyczynia się do przysparzania jego użytkownikom umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat i znajomości odpowiednich narzędzi i strategii wyszukiwawczych. Popularne narzędzia w postaci katalogów tematycznych grupujących strony www według popularnych dziedzin, takie jak Yahoo, Gogle czy Dmoz, nie są doskonałe, chociaż bez ich pomocy efektywne korzystanie z zasobów internetowych byłoby znacznie utrudnione. Próbą zapewnienia dostępu do tematycznie uporządkowanych i dobrej jakości źródeł stały się, rozwijane z powodzeniem od kilku lat, serwisy tematyczne (subject gateways), które można najogólniej zdefiniować jako: dziedzinowe przewodniki (miejsca startowe) po zasobach internetowych (dokumentach, obiektach, witrynach, serwisach), uporządkowane według dziedzin. Zasoby są selekcjonowane, oceniane, opisywane i katalogowane przez bibliotekarzy lub ekspertów w danej dziedzinie. Subject gateways są najczęściej ukierunkowane na dziedziny związane z obszarami zainteresowań akademickich [Derfert-Wolf 2004, dok. elektr.]. W odróżnieniu od mniej lub bardziej udanych zbiorów linków z danej dziedziny, zestawianych często bez większej troski o czytelną metodologię i jakość, serwisy tematyczne, zwłaszcza te chcące spełniać kryteria serwisów o kontrolowanej jakości (quality-controlled subject gateways), są bardziej pracochłonne, ale dają w rezultacie lepszy zestaw danych o czytelnej strukturze i jasnych kryteriach wyszukiwawczych. Charakterystyczne cechy takich serwisów to m.in. : uporządkowanie zasobów według przemyślanej struktury tematycznej bądź systemu klasyfikacji; utrzymanie jakości wprowadzanych zasobów na podstawie określonych kryteriów; ręczne tworzenie opisów bibliograficznych zasobów w określonym formacie; regularna kontrola i aktualizacja zasobów [Pomianowska 2008, dok. elektr.]. EKONOMIA ON-LINE. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie, od ponad dziesięciu lat opracowywana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsekwentnie zmierza w stronę takiego serwisu. W dalszej części artykułu przedstawiono początki tego przedsięwzięcia oraz sposób jego realizacji. POCZĄTKI Bezpośrednią inspiracją dla powstania EKONOMII ON-LINE stał się wydany w tradycyjnej, drukowanej formie przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medium UJ w Krakowie przewodnik po zasobach internetowych z zakresu nauk medycznych. W Bibliotece Głównej UEK narodził się pomysł zebrania istniejących w Internecie naukowych źródeł dotyczących głównych dziedzin nauk ekonomicznych i stworzenia własnego przewodnika tematycznego. Tak powstała, wydana w 1999 r., drukowana wersja przewodnika [Osiewalska, Potempa 1999]. Przygotowany przy pomocy edytora MS Word, ujmował on dziesięć grup tematycznych, a opisy poszczególnych źródeł uwzględniały jedynie podstawowe dane (tytuł źródła, adres URL, krótka charakterystyka). Początkowo EKONOMIA ON-LINE, jako publikacja drukowana, nie miała nic wspólnego z bazą danych, jaką jest obecnie. Pliki tworzone pierwotnie w edytorze MS Word, przekonwertowane zostały do formatu 441

3 HTML na potrzeby pierwszego wydania internetowego. Ten prowizoryczny sposób organizacji danych przetrwał kilka wydań elektronicznych, było to jednak rozwiązanie bardzo niedoskonałe [Potempa, Dradra 2005]. Nieocenioną pomocą w określeniu zawartości tematycznej i organizacji przewodnika stały się dwa, już wtedy istniejące w sieci, przewodniki po źródłach ekonomicznych. Pierwszym z nich były Resources for Economics on the Internet (RFE) [http://rfe.org]. Przewodnik ten, wydawany od 1999 r. pod auspicjami American Economic Association i aktualizowany kwartalnie, stanowi katalog adnotowanych odnośników do stron www, pogrupowanych w prawie 70 kategoriach i podkategoriach, odzwierciedlających niemal wszystkie dziedziny ekonomii. Drugim przewodnikiem były, niestety nie aktualizowane od 2007 r. Word Wide Web Resources In Economics [WebEc, Tu całość wiedzy ekonomicznej pogrupowano według 21 kategorii na podstawie zmodyfikowanej klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL), która stała się podstawowym systemem klasyfikacji zasobów także w EKONOMII ON-LINE. Obecnie ekonomicznych serwisów tematycznych jest znacznie więcej. Wypada tu wymienić takie znakomite serwisy jak m.in.: BUBL [http://bubl.ac.uk], INTUTE [http://intute.ac.uk/] czy EconBiz [http://www.econbiz.de/]. Są one dla autorów EKONOMII ON-LINE nie tylko źródłem pomysłów dla rozwijania strony formalnej serwisu, ale i cennym źródłem uzupełniania zasobów w nim zawartych. STRUKTURA SERWISU Zaczynając pracę nad internetową wersją serwisu należało przede wszystkim określić jego zakres tematyczny. Lista tematów w przeciągu dziesięciu lat ulegała zmianom; z pewnych tematów zrezygnowano, inne zostały dodane. Ostatnie trzy lata przyniosły znaczące rozszerzenie zakresu tematycznego serwisu. W 2006 r. dodano dział Towaroznawstwo, a rok później doszły dwa nowe działy: Ubezpieczenia oraz Turystyka i rekreacja, która stała się nowym kierunkiem kształcenia na Uczelni. Wprowadzono także dwa nowe typ źródeł: Katedry, zakłady, placówki naukowe na świecie, gdzie uwzględniono strony ważniejszych wyższych uczelni i instytucji naukowych, oraz wyłącznie na potrzeby działu Bankowość Banki w Polsce. Obecnie serwis obejmuje następujących szesnaście grup tematycznych: 1. Bankowość i finanse 2. Badania operacyjne i decyzje 3. Ekonometria, statystyka 4. Ekonomia 5. Historia gospodarki i myśli ekonomicznej 6. Handel, marketing, reklama 7. Ochrona środowiska 8. Praca 9. Towaroznawstwo 10. Turystyka i rekreacja 11. Ubezpieczenia 12. Zarządzanie ogólne 13. Zarządzanie informacją 14. Zarządzanie jakością 15. Zarządzanie wiedzą 16. Źródła ogólne Całość materiału w obrębie wyżej wymienionych działów została uporządkowana przy pomocy indeksów z wyszczególnieniem typu dokumentów. Wzorując się na przewodnikach zachodnich, uwzględniono następujące kategorie: Bibliografie/katalogi, 442

4 Czasopisma zagraniczne, Czasopisma polskie, Encyklopedie/słowniki zagraniczne, Encyklopedie/słowniki polskie, Katedry, zakłady, placówki naukowe na świecie, Katedry, zakłady, placówki naukowe w Polsce, Księgarnie specjalistyczne, Ludzie nauki, Monografie, Organizacje, towarzystwa i stowarzyszenie na świecie, Organizacje, towarzystwa i stowarzyszenie w Polsce, Publikacje seryjne zagraniczne, Publikacje seryjne polskie, Strony tematyczne polskie, Strony tematyczne zagraniczne, Źródła statystyczne. W celu zwiększenia jakości katalogowanych zasobów, ustalono zasadę, że do serwisu wprowadzane są wyłącznie strony związane z nauką i badaniami w poszczególnych dziedzinach ekonomii, tak więc w doborze materiałów pomijane są źródła o charakterze czysto biznesowym. Ważnym kryterium leżącym u podstaw przygotowania EKONOMII ON-LINE była sprawa dostępności zamieszczonych w niej odnośników. Zaczynając pracę w 1999 r., ograniczono się do podawania stron dostępnych bezpłatnie. W miarę jednak opracowywania kolejnych edycji i narastania ilości materiału, zdecydowano o uwzględnianiu również witryn komercyjnych dostępnych za opłatą. Trudno było bowiem autorom EKONOMII ON-LINE zrezygnować z podawania odnośników do pełnych tekstów artykułów z czołowych czasopism ekonomicznych, dostępnych jedynie w komercyjnych portalach, takich jak ScienceDirect, SpringerLink czy ProQuest. W każdym jednak takim przypadku, korzystający z serwisu jest o tym poinformowany w opisie danego odnośnika. Poza wyszukiwaniem odpowiednich źródeł spełniających określone kryteria, należało się zastanowić nad sposobem ich prezentacji. W tym celu postanowiono przyjąć dla opisów źródeł ujednolicony i oparty na ściśle określonych zasadach format. Starając się, by serwis mógł sprostać wymogom stawianym serwisom tematycznym o kontrolowanej jakości, postanowiono, przez zastosowanie wybranych elementów ze standardowego formatu Dublin Core, umożliwić prezentację opisu poszczególnych źródeł w postaci metadanych. Stosowany obecnie opis przedmiotowy zawiera następujące elementy: Twórca (autor) strony, Tytuł strony, Adres URL, Dział, Rodzaj dokumentu, Język dokumentu, 443

5 Wydawca, Częstotliwość, Klasyfikacja JEL (system klasyfikacji przedmiotowej nauk ekonomicznych stosowany w kwartalniku Journal of Economics Literature, wydawanym przez American Economic Association), Słowa kluczowe, Opis. Oczywiście, nie wszystkie elementy opisu są pokazywane użytkownikom serwisu. Mogą oni zobaczyć rekord w trzech formatach wyświetlania. Aby zapewnić efektywność korzystania z serwisu, musiano zadbać o zapewnienie odpowiednich funkcji wyszukiwawczych. Wprowadzono więc możliwość wyszukiwania pojedynczego wyrazu w każdym elemencie opisu źródła. Ponadto, by ułatwić użytkownikowi szybkie odnalezienie interesujących go danych, umożliwiono przeglądanie indeksów według kategorii formalnych źródeł, a więc czasopism, organizacji, stron tematycznych itp. ORGANIZACJA PRACY W SERWISIE Przyjęcie takiej struktury serwisu wymagało podziału pracy dla członków zespołu biorącego udział w jego opracowaniu. Podstawę zespołu stanowią redaktorzy tworzący zasoby serwisu. Do ich obowiązków należy okresowa walidacja istniejących już adresów URL oraz wyszukiwanie nowych źródeł, do których sporządzają opis, uwzględniający takie elementy, jak tytuł źródła, adres internetowy, dział, kategoria, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL oraz opis źródła. Redaktorzy dysponują specjalnym formularzem edycyjnym, służącym do wprowadzania i modyfikacji rekordów. Otwarcie formularza edycyjnego wymaga zalogowania. Każdy z redaktorów może edytować jedynie swój własny dział tematyczny. Redaktorzy nie mogą edytować pól służących opracowaniu formalnemu. Dostępny z poziomu formularza dokument Zasady pracy w bazie zawiera instrukcję katalogowania zasobów. Warto wspomnieć o ciekawym rozwiązaniu, jakim jest zaimplementowanie automatycznego powiadamiania osoby odpowiedzialnej za opracowanie formalne o wprowadzeniu nowego rekordu czasopisma przez redaktora. Formularz powiadamiania, poza podstawowymi funkcjami edycyjnymi umożliwia m.in. wybieranie z rozwijanej listy takich elementów opisu źródła, jak słowo kluczowe, symbol klasyfikacji JEL, nazwa działu. Istnieje możliwość dopisania słowa kluczowego do listy słów. Jeżeli redaktor próbuje wprowadzić opis już istniejący, jest o tym informowany. Przy opisie źródła przyjęto zasadę, że w przypadku czasopism i stowarzyszeń ekonomicznych adnotację treściową do pola opis pobiera się bezpośrednio z ich macierzystej strony domowej, co pozwala na wierne oddanie charakterystyki źródła sporządzonej przez samych jego twórców. Ponadto, jak już wspomniano, wszędzie, gdzie jest to konieczne, zamieszcza się informacje o komercyjnym charakterze źródła. Przez kilka ostatnich lat w redagowanie EKONOMII ON-LINE zaangażowanych było jedenaście osób. Osiem z nich zajmowało się opracowaniem merytorycznym przydzielonym im działów tematycznych. Pozostałe dwie osoby, specjalizujące się w opracowaniu formalno-rzeczowym źródeł elektronicznych, uzupełniały opis o takie dodatkowe elementy opisu bibliograficznego, jak: twórca (autor), wydawca, numery ISSN lub ISBN, częstotliwość wydania. Decydowały ponadto o tym, czy źródło spełnia wymogi dokumentu elektronicznego. Opracowaniem serwisu od strony informatycznej zajmuje się pracownik Oddziału Informatyzacji Biblioteki. 444

6 Od października 2009 r. redagowaniem serwisu zajmują się trzy osoby, jedna zaś czuwa nad opracowaniem formalno-rzeczowym nowo wprowadzanych źródeł elektronicznych. BUDOWA SERWISU W 2004 r. podjęto decyzję o stworzeniu sieciowej bazy danych umożliwiającej wprowadzanie rekordów zasobów oraz ich wyświetlanie za pośrednictwem interfejsu opartego na przeglądarkach www. Zadanie zrealizowano przy pomocy darmowego silnika bazodanowego MySQL, PHP oraz skryptów napisanych w języku Java. Oprogramowanie zostało posadowione na serwerze uczelnianym UEK, zostanie ono jednak przeniesione w maju tego roku na serwer zarządzany przez Bibliotekę Główną UEK. W pierwszej kolejności stworzono moduł administratora służący do zarządzania redaktorami serwisu (zakładanie kont, przydzielanie haseł i uprawnień edycyjnych). Opracowano także statystykę edycyjną, pokazującą, po wprowadzeniu zakresu czasowego, liczbę poprawionych i nowo wprowadzonych rekordów. Statystyka jest dostępna dla każdego z redaktorów. Redaktorzy mają do dyspozycji wspomniany już formularz edycyjny. Oprócz tego mogą oni wykonywać backup danych wprowadzanych w przydzielonym zakresie tematycznym. Dane te zapisywane są w formacie arkusza kalkulacyjnego. Dla użytkownika przygotowano interfejs, posiadający podstawowe funkcje wyszukiwania. Ponieważ twórcom serwisu bardzo zależy na współpracy użytkowników sieci w jego tworzeniu i aktualizacji, umożliwiono użytkownikom zgłaszanie nowych źródeł poprzez odpowiedni formularz, w którym należy podać adres URL źródła, krótki opis oraz adres zgłaszającego. Oczywiście, przesłane w ten sposób informacje są weryfikowane, a opis uzupełniany. PODSUMOWANIE EKONOMIA ON-LINE, będąca na początku pracą dwóch osób, w miarę upływu lat rozrosła się przekraczając możliwości jej pierwszych twórców. Wkrótce pojawiła się potrzeba włączenia do prac na przewodnikiem większej ilości osób, a także podjęcia działań zmierzających do przekształcenia tego przedsięwzięcia w oparty na ściśle określonych zasadach merytorycznych i formalnych profesjonalny serwis tematyczny. Obecnie, po dziesięciu latach obecności w sieci, EKONOMIA ON-LINE na trwałe wpisała się na listę polskich serwisów dziedzinowych. Jest podawana za przykład takiego serwisu wspólnie z innymi przedsięwzięciami, jak m.in. Portal Bartol Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych [http://baztol.ml.put.poznan.pl/] oraz Katalog Internetowy Nauki o Informacji [http://www.kinia.czytelnia.net/] [Subject gateways, dok. elektr.]. Odnośniki do niej znaleźć można także na kilkudziesięciu stronach internetowych polskich wyższych szkół ekonomicznych, co oznacza, że została dostrzeżona i doceniona. Twórcom EKONOMII ON-LINE niewątpliwą satysfakcję przynosi fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat serwis odwiedziło ponad osób. Obecnie EKONOMIA ON-LINE rejestruje ponad źródeł z zakresu nauk ekonomicznych. Jest to więc już całkiem spory zasób danych. Pozostaje zatem kontynuować podjęte dzieło. 445

7 WYKORZYSTANE OPRACOWANIA Derfert-Wolf, L., dok. elektr. (2004). Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie subject gateways. Biuletyn EBIB nr 6(57). [odczyt: ]. Osiewalska, A.; A. Potempa (1999). Ekonomia on-line. Informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów. Red. A. Sokołowska-Gogut. Kraków: AE, 228 s. Pomianowicz, J. dok. elektr. (2008). BazTOL jako przykład serwisu typu subject gateway o kontrolowanej jakości. [W:] H. Ganińska red. (2008). Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. [odczyt ]. Potempa, A.; K. Dradra (2005). Serwis tematyczny Ekonomia on-line koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne. [W:] [A. Nowakowski red.] (2005). INFOBAZY Bazy danych dla nauki. Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Gdańsk: CI TASK, PG, s Subject gateways, dok. elektr. [odczyt: ]. 446

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT

Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Tworzenie i zawartość bazy danych SPORT Nasze wczoraj, dziś i jutro. Konferencja poznańskich bibliotek naukowych. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań, 10 września 2014 Iwona

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku dr Stanisław Skórka Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Udostępnienie danych w formatach i w sposób umożliwiający użycie ich w Europeanie Podstawowy protokół to OAI-PMH Treść obiektu

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności

Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

POMOC. 1. Wybór Katalogu

POMOC. 1. Wybór Katalogu Bibliografia Regionalna obejmuje książki i czasopisma lokalne zawierające wszelkie wiadomości na temat Woli. Gromadzone informacje dotyczą najczęściej takich zagadnień jak życie społeczne, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Piotr Myszkowski

Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Piotr Myszkowski Metadane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Piotr Myszkowski Informacje o obiektach w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dwa poziomy strukturyzacji informacji o obiektach odpowiadają dwóm podstawowym

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 6 2009: Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się...

Seria III: epublikacje Instytutu INiB UJ. Red. Maria Kocójowa Nr 6 2009: Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się... Janina Ożóg * Aureliusz Potempa ** Biblioteka Główna, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków MULTIWYSZUKIWARKA BAZ WŁASNYCH I KATALOGU ONLINE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE [MULTI-SEARCH

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z katalogu on-line

Korzystanie z katalogu on-line Korzystanie z katalogu on-line Biblioteka PWSZ w Elblągu dysponuje katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2/MARC21. Katalog ten jest dostępny on-line pod adresem

Bardziej szczegółowo

Ukryty internet (Web)

Ukryty internet (Web) Ukryty internet (Web) Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy Cz. 1. Prawo (bazy danych i serwisy z przepisami prawa) Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0

Ω-Ψ R. Uczelniana Baza Wiedzy. Wdrażanie Bazy Wiedzy. Wersja 1.0 Ω-Ψ R Uczelniana Baza Wiedzy Wdrażanie Bazy Wiedzy Wersja 1.0 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Biblioteka Główna Politechnika Warszawska Page 1 Historia dokumentu Numer wersji Data wersji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 22

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Maria BłaŜejewska, Joanna Kapusta, ElŜbieta Karpińska-Pawlak Ośrodek Informacji Naukowej i Technicznej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe.

Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Pozyskiwanie informacji biznesowej w Internecie: - Metainformacja biznesowa. - Punkty startowe. Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 2008-02-28 Plan prezentacji Metainformacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych

Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Opracowanie wydawnictw ciągłych w NUKAT a czasopisma w bibliotekach cyfrowych T y tu ł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Leszek Masadyński Poznań SOKRATES

Mgr inż. Leszek Masadyński Poznań SOKRATES Expertus Complex będzie z pewnością przydatny do łącznego przeszukiwania baz z zakresu nauk medycznych, lecz tu oczywiście nie kończy się zakres jego przyszłych zastosowań (dotyczy także baz technicznych,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Biblioteka w chmurze

Biblioteka w chmurze Joanna Zoń Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu j.zon@ksiaznica.torun.pl Biblioteka w chmurze Streszczenie: Praca bibliotekarza z wykorzystaniem systemów IT jest tak powszechna,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT

Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Jak Cię widzą, tak Cię piszą Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Jak Cię widzą 2. Usytuowanie repozytoriów uczelnianych w systemie Synat 3. Czy tylko

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Definicja Głębokiego Internetu

Definicja Głębokiego Internetu Anna Zych Plan prezentacji Wstęp Definicja Głębokiego Internetu Dlaczego niewidzialne dla wyszukiwarek? Co zawiera Głęboki Internet Strategie wyszukiwawcze Narzędzia wyszukiwawcze Przyszłość Niewidzialnego

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA AKADEMICKA KOMUNIKACJA NAUKOWA OTWARTA NAUKA REPOZYTORIUM UCZELNIANE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

BIBLIOTEKA AKADEMICKA KOMUNIKACJA NAUKOWA OTWARTA NAUKA REPOZYTORIUM UCZELNIANE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Krystyna Kaczmarczyk * Biblioteka Politechniki Krakowskiej BIBLIOTEKA AKADEMICKA W PROCESIE OTWARTEJ KOMUNIKACJI NAUKOWEJ: ZINTEGROWANY SYSTEM WYMIANY WIEDZY I UDOSTĘPNIANIA AKADEMICKICH PUBLIKACJI Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna GUMed

Biblioteka Główna GUMed Biblioteka Główna GUMed http://biblioteka.gumed.edu.pl Biblioteka Główna GUMed http://biblioteka.gumed.edu.pl Biblioteka Główna GUMed http://biblioteka.gumed.edu.pl Problem badawczy Czy odpowiednio prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie abylica@afm.edu.pl jdybala@afm.edu.pl Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo