EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 Aureliusz Potempa * Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ ECONOMICS ON-LINE TEN YEARS OF EXPERIENCE Abstrakt: Omówiono historię powstawania i realizacji serwisu tematycznego EKONOMIA ON-LINE będącego przewodnikiem po internetowych polskich i zagranicznych źródłach ekonomicznych o charakterze naukowym. Przedstawiono podstawowe założenia leżące u podstaw jego tworzenia oraz przeobrażenia, jakim ulegał od czasu powstania w 2000 r. Scharakteryzowano także narzędzia informatyczne zastosowane przy tworzeniu i prowadzeniu serwisu. BAZA DANYCH NAUKI EKONOMICZNE SERWIS TREMATYCZNY WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Abstract: ECONOMICS ON-LINE is a subject gateway or, in other terms, an Internet guide to Polish and foreign economic scientific resources. The article presents the concept of the gateway and the changes introduced since its creation in 2000, as well as the organizational and technical solutions implemented at successive stages of its development and current operation. DATABASE ECONOMIC SCIENCES SEARCHING ONLINE SUBJECT GATEWAY * * * * Bibl. dypl. mgr AURELIUSZ POTEMPA, sekretarz naukowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie). Dwie najważniejsze publikacje: (2009) Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu on-line Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dok. elektr. CD. [W:] M. Kocójowa red. (2009). Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Kraków: Instytut INiB UJ, s [współaut.: J. Ożóg]; (2004) Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Cz. Daniłowcz red. (2004). Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Vol. 1. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PW, s [współaut. J. Ożóg]. [AURELIUSZ POTEMPA, senior librarian and scientific secretary of the Main Library of the Cracow University of Economics, MA in LIS (Cracow Upper School of Pedagogy). Two main publications: (2009) Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu on-line Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Multi-Search Engine for Domestic Databases and Online Catalogue of the Main Library of Cracow University of Economics], e-doc., CD [In:] M. Kocójowa ed. (2009). Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci [Libraries and Their Clients: Free or Fee Services Supporting Social Communication in Digital Era]. Kraków: Instytut INiB UJ, s [co-author: J. Ożóg]; (2004) Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie [In-House Developed Applications Supporting the Current Activity of the Main Library of Cracow Academy of Economics]. [In:] Cz. Daniłowicz Ed. (2004). Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Vol. 1 [Multimedia and Network Information Systems. Conference Proceedings. Vol. 1]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PW, s [co-author: J. Ożóg]

2 WSTĘP Pomimo rozwoju coraz lepszych narzędzi do przeszukiwania zasobów internetowych, porządkowanie zawartych tam informacji staje się coraz większym problemem. Szum informacyjny będący konsekwencją nadmiaru informacji powoduje problemy ze znalezieniem tych, których akurat potrzebujemy. Coraz większe rozpowszechnienie Internetu pomału przyczynia się do przysparzania jego użytkownikom umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat i znajomości odpowiednich narzędzi i strategii wyszukiwawczych. Popularne narzędzia w postaci katalogów tematycznych grupujących strony www według popularnych dziedzin, takie jak Yahoo, Gogle czy Dmoz, nie są doskonałe, chociaż bez ich pomocy efektywne korzystanie z zasobów internetowych byłoby znacznie utrudnione. Próbą zapewnienia dostępu do tematycznie uporządkowanych i dobrej jakości źródeł stały się, rozwijane z powodzeniem od kilku lat, serwisy tematyczne (subject gateways), które można najogólniej zdefiniować jako: dziedzinowe przewodniki (miejsca startowe) po zasobach internetowych (dokumentach, obiektach, witrynach, serwisach), uporządkowane według dziedzin. Zasoby są selekcjonowane, oceniane, opisywane i katalogowane przez bibliotekarzy lub ekspertów w danej dziedzinie. Subject gateways są najczęściej ukierunkowane na dziedziny związane z obszarami zainteresowań akademickich [Derfert-Wolf 2004, dok. elektr.]. W odróżnieniu od mniej lub bardziej udanych zbiorów linków z danej dziedziny, zestawianych często bez większej troski o czytelną metodologię i jakość, serwisy tematyczne, zwłaszcza te chcące spełniać kryteria serwisów o kontrolowanej jakości (quality-controlled subject gateways), są bardziej pracochłonne, ale dają w rezultacie lepszy zestaw danych o czytelnej strukturze i jasnych kryteriach wyszukiwawczych. Charakterystyczne cechy takich serwisów to m.in. : uporządkowanie zasobów według przemyślanej struktury tematycznej bądź systemu klasyfikacji; utrzymanie jakości wprowadzanych zasobów na podstawie określonych kryteriów; ręczne tworzenie opisów bibliograficznych zasobów w określonym formacie; regularna kontrola i aktualizacja zasobów [Pomianowska 2008, dok. elektr.]. EKONOMIA ON-LINE. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie, od ponad dziesięciu lat opracowywana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsekwentnie zmierza w stronę takiego serwisu. W dalszej części artykułu przedstawiono początki tego przedsięwzięcia oraz sposób jego realizacji. POCZĄTKI Bezpośrednią inspiracją dla powstania EKONOMII ON-LINE stał się wydany w tradycyjnej, drukowanej formie przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medium UJ w Krakowie przewodnik po zasobach internetowych z zakresu nauk medycznych. W Bibliotece Głównej UEK narodził się pomysł zebrania istniejących w Internecie naukowych źródeł dotyczących głównych dziedzin nauk ekonomicznych i stworzenia własnego przewodnika tematycznego. Tak powstała, wydana w 1999 r., drukowana wersja przewodnika [Osiewalska, Potempa 1999]. Przygotowany przy pomocy edytora MS Word, ujmował on dziesięć grup tematycznych, a opisy poszczególnych źródeł uwzględniały jedynie podstawowe dane (tytuł źródła, adres URL, krótka charakterystyka). Początkowo EKONOMIA ON-LINE, jako publikacja drukowana, nie miała nic wspólnego z bazą danych, jaką jest obecnie. Pliki tworzone pierwotnie w edytorze MS Word, przekonwertowane zostały do formatu 441

3 HTML na potrzeby pierwszego wydania internetowego. Ten prowizoryczny sposób organizacji danych przetrwał kilka wydań elektronicznych, było to jednak rozwiązanie bardzo niedoskonałe [Potempa, Dradra 2005]. Nieocenioną pomocą w określeniu zawartości tematycznej i organizacji przewodnika stały się dwa, już wtedy istniejące w sieci, przewodniki po źródłach ekonomicznych. Pierwszym z nich były Resources for Economics on the Internet (RFE) [http://rfe.org]. Przewodnik ten, wydawany od 1999 r. pod auspicjami American Economic Association i aktualizowany kwartalnie, stanowi katalog adnotowanych odnośników do stron www, pogrupowanych w prawie 70 kategoriach i podkategoriach, odzwierciedlających niemal wszystkie dziedziny ekonomii. Drugim przewodnikiem były, niestety nie aktualizowane od 2007 r. Word Wide Web Resources In Economics [WebEc, Tu całość wiedzy ekonomicznej pogrupowano według 21 kategorii na podstawie zmodyfikowanej klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL), która stała się podstawowym systemem klasyfikacji zasobów także w EKONOMII ON-LINE. Obecnie ekonomicznych serwisów tematycznych jest znacznie więcej. Wypada tu wymienić takie znakomite serwisy jak m.in.: BUBL [http://bubl.ac.uk], INTUTE [http://intute.ac.uk/] czy EconBiz [http://www.econbiz.de/]. Są one dla autorów EKONOMII ON-LINE nie tylko źródłem pomysłów dla rozwijania strony formalnej serwisu, ale i cennym źródłem uzupełniania zasobów w nim zawartych. STRUKTURA SERWISU Zaczynając pracę nad internetową wersją serwisu należało przede wszystkim określić jego zakres tematyczny. Lista tematów w przeciągu dziesięciu lat ulegała zmianom; z pewnych tematów zrezygnowano, inne zostały dodane. Ostatnie trzy lata przyniosły znaczące rozszerzenie zakresu tematycznego serwisu. W 2006 r. dodano dział Towaroznawstwo, a rok później doszły dwa nowe działy: Ubezpieczenia oraz Turystyka i rekreacja, która stała się nowym kierunkiem kształcenia na Uczelni. Wprowadzono także dwa nowe typ źródeł: Katedry, zakłady, placówki naukowe na świecie, gdzie uwzględniono strony ważniejszych wyższych uczelni i instytucji naukowych, oraz wyłącznie na potrzeby działu Bankowość Banki w Polsce. Obecnie serwis obejmuje następujących szesnaście grup tematycznych: 1. Bankowość i finanse 2. Badania operacyjne i decyzje 3. Ekonometria, statystyka 4. Ekonomia 5. Historia gospodarki i myśli ekonomicznej 6. Handel, marketing, reklama 7. Ochrona środowiska 8. Praca 9. Towaroznawstwo 10. Turystyka i rekreacja 11. Ubezpieczenia 12. Zarządzanie ogólne 13. Zarządzanie informacją 14. Zarządzanie jakością 15. Zarządzanie wiedzą 16. Źródła ogólne Całość materiału w obrębie wyżej wymienionych działów została uporządkowana przy pomocy indeksów z wyszczególnieniem typu dokumentów. Wzorując się na przewodnikach zachodnich, uwzględniono następujące kategorie: Bibliografie/katalogi, 442

4 Czasopisma zagraniczne, Czasopisma polskie, Encyklopedie/słowniki zagraniczne, Encyklopedie/słowniki polskie, Katedry, zakłady, placówki naukowe na świecie, Katedry, zakłady, placówki naukowe w Polsce, Księgarnie specjalistyczne, Ludzie nauki, Monografie, Organizacje, towarzystwa i stowarzyszenie na świecie, Organizacje, towarzystwa i stowarzyszenie w Polsce, Publikacje seryjne zagraniczne, Publikacje seryjne polskie, Strony tematyczne polskie, Strony tematyczne zagraniczne, Źródła statystyczne. W celu zwiększenia jakości katalogowanych zasobów, ustalono zasadę, że do serwisu wprowadzane są wyłącznie strony związane z nauką i badaniami w poszczególnych dziedzinach ekonomii, tak więc w doborze materiałów pomijane są źródła o charakterze czysto biznesowym. Ważnym kryterium leżącym u podstaw przygotowania EKONOMII ON-LINE była sprawa dostępności zamieszczonych w niej odnośników. Zaczynając pracę w 1999 r., ograniczono się do podawania stron dostępnych bezpłatnie. W miarę jednak opracowywania kolejnych edycji i narastania ilości materiału, zdecydowano o uwzględnianiu również witryn komercyjnych dostępnych za opłatą. Trudno było bowiem autorom EKONOMII ON-LINE zrezygnować z podawania odnośników do pełnych tekstów artykułów z czołowych czasopism ekonomicznych, dostępnych jedynie w komercyjnych portalach, takich jak ScienceDirect, SpringerLink czy ProQuest. W każdym jednak takim przypadku, korzystający z serwisu jest o tym poinformowany w opisie danego odnośnika. Poza wyszukiwaniem odpowiednich źródeł spełniających określone kryteria, należało się zastanowić nad sposobem ich prezentacji. W tym celu postanowiono przyjąć dla opisów źródeł ujednolicony i oparty na ściśle określonych zasadach format. Starając się, by serwis mógł sprostać wymogom stawianym serwisom tematycznym o kontrolowanej jakości, postanowiono, przez zastosowanie wybranych elementów ze standardowego formatu Dublin Core, umożliwić prezentację opisu poszczególnych źródeł w postaci metadanych. Stosowany obecnie opis przedmiotowy zawiera następujące elementy: Twórca (autor) strony, Tytuł strony, Adres URL, Dział, Rodzaj dokumentu, Język dokumentu, 443

5 Wydawca, Częstotliwość, Klasyfikacja JEL (system klasyfikacji przedmiotowej nauk ekonomicznych stosowany w kwartalniku Journal of Economics Literature, wydawanym przez American Economic Association), Słowa kluczowe, Opis. Oczywiście, nie wszystkie elementy opisu są pokazywane użytkownikom serwisu. Mogą oni zobaczyć rekord w trzech formatach wyświetlania. Aby zapewnić efektywność korzystania z serwisu, musiano zadbać o zapewnienie odpowiednich funkcji wyszukiwawczych. Wprowadzono więc możliwość wyszukiwania pojedynczego wyrazu w każdym elemencie opisu źródła. Ponadto, by ułatwić użytkownikowi szybkie odnalezienie interesujących go danych, umożliwiono przeglądanie indeksów według kategorii formalnych źródeł, a więc czasopism, organizacji, stron tematycznych itp. ORGANIZACJA PRACY W SERWISIE Przyjęcie takiej struktury serwisu wymagało podziału pracy dla członków zespołu biorącego udział w jego opracowaniu. Podstawę zespołu stanowią redaktorzy tworzący zasoby serwisu. Do ich obowiązków należy okresowa walidacja istniejących już adresów URL oraz wyszukiwanie nowych źródeł, do których sporządzają opis, uwzględniający takie elementy, jak tytuł źródła, adres internetowy, dział, kategoria, słowa kluczowe, klasyfikacja JEL oraz opis źródła. Redaktorzy dysponują specjalnym formularzem edycyjnym, służącym do wprowadzania i modyfikacji rekordów. Otwarcie formularza edycyjnego wymaga zalogowania. Każdy z redaktorów może edytować jedynie swój własny dział tematyczny. Redaktorzy nie mogą edytować pól służących opracowaniu formalnemu. Dostępny z poziomu formularza dokument Zasady pracy w bazie zawiera instrukcję katalogowania zasobów. Warto wspomnieć o ciekawym rozwiązaniu, jakim jest zaimplementowanie automatycznego powiadamiania osoby odpowiedzialnej za opracowanie formalne o wprowadzeniu nowego rekordu czasopisma przez redaktora. Formularz powiadamiania, poza podstawowymi funkcjami edycyjnymi umożliwia m.in. wybieranie z rozwijanej listy takich elementów opisu źródła, jak słowo kluczowe, symbol klasyfikacji JEL, nazwa działu. Istnieje możliwość dopisania słowa kluczowego do listy słów. Jeżeli redaktor próbuje wprowadzić opis już istniejący, jest o tym informowany. Przy opisie źródła przyjęto zasadę, że w przypadku czasopism i stowarzyszeń ekonomicznych adnotację treściową do pola opis pobiera się bezpośrednio z ich macierzystej strony domowej, co pozwala na wierne oddanie charakterystyki źródła sporządzonej przez samych jego twórców. Ponadto, jak już wspomniano, wszędzie, gdzie jest to konieczne, zamieszcza się informacje o komercyjnym charakterze źródła. Przez kilka ostatnich lat w redagowanie EKONOMII ON-LINE zaangażowanych było jedenaście osób. Osiem z nich zajmowało się opracowaniem merytorycznym przydzielonym im działów tematycznych. Pozostałe dwie osoby, specjalizujące się w opracowaniu formalno-rzeczowym źródeł elektronicznych, uzupełniały opis o takie dodatkowe elementy opisu bibliograficznego, jak: twórca (autor), wydawca, numery ISSN lub ISBN, częstotliwość wydania. Decydowały ponadto o tym, czy źródło spełnia wymogi dokumentu elektronicznego. Opracowaniem serwisu od strony informatycznej zajmuje się pracownik Oddziału Informatyzacji Biblioteki. 444

6 Od października 2009 r. redagowaniem serwisu zajmują się trzy osoby, jedna zaś czuwa nad opracowaniem formalno-rzeczowym nowo wprowadzanych źródeł elektronicznych. BUDOWA SERWISU W 2004 r. podjęto decyzję o stworzeniu sieciowej bazy danych umożliwiającej wprowadzanie rekordów zasobów oraz ich wyświetlanie za pośrednictwem interfejsu opartego na przeglądarkach www. Zadanie zrealizowano przy pomocy darmowego silnika bazodanowego MySQL, PHP oraz skryptów napisanych w języku Java. Oprogramowanie zostało posadowione na serwerze uczelnianym UEK, zostanie ono jednak przeniesione w maju tego roku na serwer zarządzany przez Bibliotekę Główną UEK. W pierwszej kolejności stworzono moduł administratora służący do zarządzania redaktorami serwisu (zakładanie kont, przydzielanie haseł i uprawnień edycyjnych). Opracowano także statystykę edycyjną, pokazującą, po wprowadzeniu zakresu czasowego, liczbę poprawionych i nowo wprowadzonych rekordów. Statystyka jest dostępna dla każdego z redaktorów. Redaktorzy mają do dyspozycji wspomniany już formularz edycyjny. Oprócz tego mogą oni wykonywać backup danych wprowadzanych w przydzielonym zakresie tematycznym. Dane te zapisywane są w formacie arkusza kalkulacyjnego. Dla użytkownika przygotowano interfejs, posiadający podstawowe funkcje wyszukiwania. Ponieważ twórcom serwisu bardzo zależy na współpracy użytkowników sieci w jego tworzeniu i aktualizacji, umożliwiono użytkownikom zgłaszanie nowych źródeł poprzez odpowiedni formularz, w którym należy podać adres URL źródła, krótki opis oraz adres zgłaszającego. Oczywiście, przesłane w ten sposób informacje są weryfikowane, a opis uzupełniany. PODSUMOWANIE EKONOMIA ON-LINE, będąca na początku pracą dwóch osób, w miarę upływu lat rozrosła się przekraczając możliwości jej pierwszych twórców. Wkrótce pojawiła się potrzeba włączenia do prac na przewodnikiem większej ilości osób, a także podjęcia działań zmierzających do przekształcenia tego przedsięwzięcia w oparty na ściśle określonych zasadach merytorycznych i formalnych profesjonalny serwis tematyczny. Obecnie, po dziesięciu latach obecności w sieci, EKONOMIA ON-LINE na trwałe wpisała się na listę polskich serwisów dziedzinowych. Jest podawana za przykład takiego serwisu wspólnie z innymi przedsięwzięciami, jak m.in. Portal Bartol Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych [http://baztol.ml.put.poznan.pl/] oraz Katalog Internetowy Nauki o Informacji [http://www.kinia.czytelnia.net/] [Subject gateways, dok. elektr.]. Odnośniki do niej znaleźć można także na kilkudziesięciu stronach internetowych polskich wyższych szkół ekonomicznych, co oznacza, że została dostrzeżona i doceniona. Twórcom EKONOMII ON-LINE niewątpliwą satysfakcję przynosi fakt, że w ciągu ostatnich pięciu lat serwis odwiedziło ponad osób. Obecnie EKONOMIA ON-LINE rejestruje ponad źródeł z zakresu nauk ekonomicznych. Jest to więc już całkiem spory zasób danych. Pozostaje zatem kontynuować podjęte dzieło. 445

7 WYKORZYSTANE OPRACOWANIA Derfert-Wolf, L., dok. elektr. (2004). Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie subject gateways. Biuletyn EBIB nr 6(57). [odczyt: ]. Osiewalska, A.; A. Potempa (1999). Ekonomia on-line. Informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów. Red. A. Sokołowska-Gogut. Kraków: AE, 228 s. Pomianowicz, J. dok. elektr. (2008). BazTOL jako przykład serwisu typu subject gateway o kontrolowanej jakości. [W:] H. Ganińska red. (2008). Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. [odczyt ]. Potempa, A.; K. Dradra (2005). Serwis tematyczny Ekonomia on-line koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne. [W:] [A. Nowakowski red.] (2005). INFOBAZY Bazy danych dla nauki. Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Gdańsk: CI TASK, PG, s Subject gateways, dok. elektr. [odczyt: ]. 446

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways Początki korzystania z Internetu to etap entuzjazmu

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI Łucja Maciejewska * Barbara Urbańczyk ** Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytet Opolski Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów Bożena Bednarek-Michalska Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie

Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie 2008, nr 1 Natalia Pamuła-Cieślak Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu e-mail: pamula@vp.pl Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wizja biblioteki wirtualnej w strategii biblioteki uniwersytetu technicznego

Wizja biblioteki wirtualnej w strategii biblioteki uniwersytetu technicznego SESJA VI Biblioteki cyfrowe tendencje rozwoju 231 Ewa Kołodzińska, Halina Ganińska Politechnika Poznańska Biblioteka Główna Wizja biblioteki wirtualnej w strategii biblioteki uniwersytetu technicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Open resources of knowledge the offer of

Bardziej szczegółowo

Strona główna biblioteki

Strona główna biblioteki Grażyna Komorowska *, Marta Sadowska ** OIN Biblioteka Główna Politechnika Warszawska NOWE FORMY EDUKACJI INFORMACYJNEJ I ICH REALIZACJA W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ [NEW FORMS OF INFORMATION

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Budowa instytucjonalnych repozytoriów jest, lub w niedalekiej przyszłości

Budowa instytucjonalnych repozytoriów jest, lub w niedalekiej przyszłości 2009, nr 2 (3) Łukasz Jeszke Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej e-mail: poczta@jeszke.com.pl Repozytorium DSpace względem zaleceń Web 2.0 Wprowadzenie Budowa instytucjonalnych repozytoriów jest,

Bardziej szczegółowo

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (22-23) / 2006, s. 25-36 ISSN 1426-3777 AGATA MUC 1 BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Etapy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu

Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu National- -Louis University w Nowym Sączu Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece WSB-NLU 269 NR 14 (23) BIBLIOTEKA 2010 PL ISSN 0551-6579 MARIA WANDA SIDOR Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Grzegorz Czapnik Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo