Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA"

Transkrypt

1 Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA 1

2 Spis treści 1.WSTĘP INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Ważne informację dotyczące bezpieczeństwa Opis symboli OPIS URZĄDZENIA Panel przedni Opis przycisków i wyświetlacza LCD Przełącznik ON/OFF Przycisk konfiguracji Przycisk Enter Parametry Wejścia (napięcie & częstotliwość) Parametry Wyjścia (napięcie & częstotliwość) Bypass mode (Tryb obejścia) Economic mode (Tryb ekonomiczny) Inverter mode (Tryb inwersji) Wskaźniki ostrzeżenia i awarii Poziom naładowania akumulatora Wskaźnik procentowy ładowania INSTALACJA Sprawdzanie zawartości opakowania Umieszczenie Ładowanie Podłączenie obciążenia Podłączenie modemu/lini telefonicznej Funkcja startu z baterii On/Off Ustawienia UPS Ustawienie jako wieża Konfiguracja do ustawień jako wieża Konfiguracja do ustawień jako rack Pozycja wyświetlacza LCD Emergency Power Off (EPO) awaryjne wyłączenie zasilania Modem/Linia telefoniczna Wymiana Akumulatorów Porty Komunikacyjne Rozwiązywanie Problemów Specyfikacja Instalacja Oprogramowania

3 1. WSTĘP Niniejszy UPS(zasilacz awaryjny) z serii on line używa technologii podwójnej konwersji i dostarcza na wyjściu doskonale czystą sinusoidę przeznaczoną specjalnie do zasilania serwerów. Korzystając z podwójnej konwersji, ten zaawansowany UPS eliminuje wszystkie główne zakłócenia zasilania. Wewnętrzny prostownik przetwarza prąd przemienny w prąd stały, wykorzystując go do ładowania akumulatorów i zasilania wewnętrznego falownika. Dzięki konwersji napięcia stałego, falownik generuje napięcie sinusoidalne AC, który zasila obciążenie bez przerw. Normalnie wszystkie urządzenia peryferyjne są zasilane poprzez zasilanie sieciowe. Jednakże, w przypadku awarii zasilania, akumulatory znajdujące się wewnątrz urządzenia będą odpowiedzialne za zasilanie całego systemu. Instrukcja obejmuje następujące modele UPS. Proszę sprawdzić, czy zakupiony model jest zawarte na poniższej liście. Model S1KSL / RM1KSL S1KL / RM1KL S2KSL / RM2KSL S2KL / RM2KL S3KSL / RM3KSL S3KL / RM3KL S4KSL / RM4KSL S4KL / RM4KL S6KSL / RM6KSL S6KL / RM6KL Typ 1KVA Long backup time on line UPS 1KVA Inbuilt battery on line UPS 2KVA Long backup time on line UPS 2KVA Inbuilt battery on line UPS 3KVA Long backup time on line UPS 3KVA Inbuilt battery on line UPS 4KVA Long backup time on line UPS 4KVA Inbuilt battery on line UPS 6KVA Long backup time on line UPS 6KVA Inbuilt battery on line UPS Cechy: Czysta fala sinusoidalna na wyjściu Obrotowy wyświetlacz LCD Montaż w formie rack lub wieży instalacja według potrzeb Mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Wykorzystuje topologię pełnego mostka wysokiej częstotliwości Wysoki współczynnik korekcji mocy wejściowej Duży wybór różnych zakresów mocy oraz trybów pracy Funkcja zimnego startu Wbudowany port komunikacyjny RS-232/EPO SNMP pozwala na zdalne zarządzanie oraz monitorowanie przez stronę web Opcjonalny przekaźnik karty AS400 Możliwość przedłużenia czasu pracy poprzez podłączenie zewnętrznych akumulatorów Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem Możliwość wymiany akumulatorów w czasie pracy. Zestaw do montażu rack 19 " dostępny do wszystkich modeli 2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 2.1 WAŻNE INFORMACJĘ DOTTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH WSAZÓWEK - Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki, które powinny być Ci znane podczas montażu i konserwacji UPS oraz akumulatorów. 3

4 UWAGA: UPS działa pod napięciem, które może być niebezpieczne, dlatego nie zaleca się rozkręcania urządzenia samodzielnie. W celu naprawy bądź wymiany części zaleca się korzystanie z autoryzowanych wyspecjalizowanych serwisów. a) Urządzenie powinno pracować w miejscu wolnym od zanieczyszczeń powietrza takich jak kurz czy pył. Należy unikać instalowania UPS w miejscach o nadmiernej wilgotności oraz zbyt wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura powietrza pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie to 0 C to 40 C (32 F to 104 F). 2) Ten UPS jest przeznaczony do użytku komercyjnego oraz przemysłowego. Urządzenie nie powinno być podłączane do urządzeń medycznych odpowiedzialnych za podtrzymywanie czynności życiowych. 3) Nie należy wyjmować przewodu wejściowego kiedy UPS jest włączony. Powoduje to odłączenie uziemienia od UPS-a oraz podłączonych do niego urządzeń. 4) Przed wymianą akumulatorów wyłącz UPS i odłącz kabel zasilania wejściowego. 5) Podczas pracy przy akumulatorach w celu uniknięcia zwarcia bądź porażenia prądem należy przestrzegać poniższych zasad: a) Zdejmij zegarek, obrączkę i inne metalowe przedmioty z rąk. b) Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. c) Załóż gumowe rękawice i buty. d) Nie należy kłaść narzędzi metalowych oraz innych przedmiotów na wierzchu akumulatora. e) Odłącz źródło zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatorów. 6) Podczas wymiany akumulatorów należy użyć odpowiednich zestawów akumulatorów. UWAGA! Koniecznie uzupełnij urządzenie o tą samą ilość akumulatorów o tej samej specyfikacji. 7) Zabrania się otwierania akumulatorów, ponieważ zawierają one toksyczne elektrolity, które mogą być bardzo szkodliwe dla skóry i oczu. 8) Zabrania się wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego typu produktów. 9) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy używać tylko nr 26 AWG lub większych przewodów linii telekomunikacyjnych. 10) UPS działa pod napięciem, które może być niebezpieczne, dlatego nie zaleca się rozkręcania urządzenia samodzielnie. W celu naprawy bądź wymiany części zaleca się korzystanie z autoryzowanych wyspecjalizowanych serwisów. 11) Podłączając UPS samoczynnie należy mieć świadomość, że prąd upływu UPSa i podłączonego obciążenia przekracza 3.5mA. 12) Uwaga!! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Podczas odłączania urządzenia od źródła zasilania zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ napięcie cały czas może znajdować się w akumulatorach. Podczas wykonywania prac serwisowych bądź konserwacyjnych koniecznie jest odłączenie zasilania z obu biegunów akumulatorów. 13) Gniazdo zasilające urządzenie powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu UPSa. 4

5 2.2 Opis Symboli Niektóre z poniższych symboli mogą być stosowane w tym podręczniku, dlatego wskazane jest, zapoznanie się z nimi. Symbole i ich znaczenie Symbol Znaczenie Zachowaj szczególną ostrożność Uwaga wysokie napięcie Źródło prądu przemiennego(ac) Bezpośrednie źródło prądu stałego Uziemienie Recykling Trzymaj UPS w czystym miejscu 3. Opis Urządzenia 3.1 Panel Przedni RM 1-4 4KVA 5

6 RM 6KVA 3.2 Opis przycisków i wyświetlacza LCD Numer Funkcja Opis 1 Przycisk ON/OFF Włączanie i wyłączanie UPS 2 Przycisk Konfiguracji Konfiguracja UPS 3 Enter Zatwierdzanie ustawień 4 Informacja Wejścia Parametry wejścia (napięcie i częstotliwość) 5 Informacje Wyjścia Parametry wyjścia (napięcie i częstotliwość) 6 Bypass (wskaźnik obejścia) Praca w trybie obejścia 7 ECO(wskaźnik ekonomiczny) Praca w trybie ekonomicznym 8 Inverter(wskaźnik inwertera) Praca w trybie inwertera 9 Ostrzeźenia Wskaźnik ostrzeżeń i błędów 10 Battery(Akumulator) Poziom naładowania akumulatora 11 Load(Obciążenie) Poziom obciążenia 6

7 3.3 Przycisk ON/OFF Chcąc włączyć UPS naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF przez co najmniej 3 sekundy. Chcąc wyłączyć UPS naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF do czasu wyłączenie urządzenia 3.4 Przycisk Konfiguracji Przytrzymaj ten przycisk wduszony przez 3 sekundy a na wyświetlaczu LCD pojawi się tryb konfiguracji. Tryb: W trybie konfiguracji, można włączyć lub wyłączyć tryb ECO (czyli tryb ekonomiczny), tryb Bypass,(czyli tryb obejścia) oraz typu wejścia generatora. Tutaj możesz również zmienić dodatkowo napięcie wyjściowe 220V/230V/240V. Po wybraniu trybu konfiguracji, należy nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić wybór. Proszę zapoznać się z przykładami dla Config Mode(Trybu konfiguracji) w celu uzyskania szczegółowych informacji. Uwaga: 1) Jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk Config lub Enter w ciągu 30s, wyświetlacz wyjdzie z trybu konfiguracyjnego i powróci do stanu przed jego uruchomieniem. 2) Wyjaśnienie dla trzech trybów: a) Tryb ekonomiczny: tryb niskiego poboru mocy, jego używanie zaleca się w przypadku kiedy moc wejściowa źródła zasilania jest naprawdę wysokiej jakości. b) Tryb Bypass: UPS dostarcza napięcie bezpośrednio z sieci. c) Inverter mode: ten tryb stosuje się dla urządzeń wymagających większej mocy wyjściowej. Tryb inwertera ustawiony jest fabrycznie. 3) Tryb generatora wejścia: jeśli ten tryb jest załączony UPS może przejąć szeroki zakres źródłowych napięć wejściowych w tym również częstotliwość oraz fale. 4) Fabrycznie tryb ekonomiczny i bypass są wyłączone. Tryb generatora wejścia jest włączony a napięcie wyjściowe wynosi 230V. 5) Twoja spersonalizowana konfiguracja zostanie zapamiętana przez UPS co oznacza, że można zmienić ustawienia domyślne. 3.5 Przycisk Enter Ten przycisk posiada trzy funkcję: Zatwierdzanie ustawień w trybie konfiguracji. Kiedy zasilanie sieciowe AC jest dostępne a akumulatora jest w pełni naładowany, przytrzymanie przycisku przez 5 sekund uruchamia funkcję autotestu. Jeżeli UPS nie jest w trybie konfiguracji po przez przytrzymanie przycisku mniej niż 5 sekund można włączyć lub wyłączyć sygnał alarmowy. Uwaga: Nie można wyłączyć sygnałów dźwiękowych dla: Niski poziom akumulatora, przeciążenie, przegrzanie. Uwaga: Jeżeli żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty LCD będzie dalej podświetlone. W trybie konfiguracji podświetlenie będzie zawsze włączone. Jeżeli żaden z przycisków nie będzie dotykany dłużej niż minutę podświetlenie wyłączy się. Po włączeniu UPS podświetlenie będzie aktywne przez minutę. 7

8 3.6 Parametry Wejścia (napięcie i częstotliwość) Poniżej znajdują się informację dotyczące napięcia AC w tym wejściowe napięcie oraz częstotliwość. Panel LCD wskazujący napięcie wejściowe 230V oraz częstotliwość 50Hz. 3.7 Parametry wyjściowe (napięcie i częstotliwość) Poniżej znajdują się informację dotyczące napięcia wyjścia oraz częstotliwość. Panel LCD wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 230V oraz częstotliwość 50Hz. 3.8 Tryb Bypass (tryb obejścia) Podświetlony symbol bypass wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie. 3.9 Tryb Ekonomiczny Podświetlony symbol Economic wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie. 8

9 3.10 Tryb Inwersji Podświetlony symbol Inverter wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie Wskaźniki ostrzeżenia i awarii Poniższa tabela przedstawia przykładowe typy awarii oraz ich rozwiązanie. KOD BŁĘDU STATUS OPIS Stały Zwarcie na wyjściu Mruga Stały Mruga Stały Mruga Mruga Uszkodzony wentylatora Uszkodzony wentylator i przekroczony czas reakcji UPS jest przeładowany UPS przeładowany i przekroczony czas reakcji Akumulator uszkodzony lub rozłączony Akumulator jest przeładowany Stały Napięcie wyjściowe jest po za zakresem Mruga Stały Stały Przekroczona dopuszczalna temperatura (w trybie bypass) Przekroczona temperatura (wyjście wyłączone) Uszkodzenie układów wewnętrznych Uwaga: Jeżeli symbol mruga oznacza to małą awarię i zasilanie na wyjściu jest obecne. Jeżeli symbol cały czas się świeci może to oznaczać poważny problem i zasilanie mogło zostać odłączone. 9

10 3.12 Poziom naładowania akumulatora Poziom naładowania podawany jest w procentach Wskaźnik procentowy ładowania Ten element pokazuje aktualne obciążenie jako procent obciążenia znamionowego. Przykłady: Źródło AC jest dostępne a UPS jest włączony ( w trybie obejścia, ekonomicznym lub inwertera): Źródło AC jest niedostępne a UPS jest włączony (UPS działa w trybie podtrzymywania) Źródło AC jest włączone ale UPS jest wyłączony. ( UPS w trybie spoczynku) 10

11 UPS wykonuje test bezpieczeństwa Przykłady dla tryby konfiguracji W trybie konfiguracji informacje wyświetlają się na wyświetlaczu LCD. Wyjaśnienie powyższych czterech znaków. Part A: Ta część dotyczy trybu ECO(ekonomicznego) i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. Part B: Ta część dotyczy trybu Bypass(obejścia) i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. Part C: Ta część dotyczy ustawień napięcia na wyjściu. 220V/230V/240V do wyboru w ustawieniach. Fabrycznie ustawione jest 230V. Part D: Ta część dotyczy trybu Generatora wejścia i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. 11

12 Przykłady: Tryb ECO(ekonomiczny) jest włączony (Part A to 1 w ustawieniach), tryb Bypass (obejścia) (Part B to 0 w ustawieniach), Generator wejścia jest wyłączony (Part D to 0 w ustawieniach). Napięcie na wyjściu wynosi 230V (Part C to 230 w ustawieniach) Chcąc zmienić ustawienia: Tryb ECO(ekonomiczny) jest wyłączony (Part A to 0 w ustawieniach), tryb Bypass(obejścia) (Part B to w ustawieniach 1), tryb generatora wejścia jest włączony (Part D to w ustawieniach 1). Napięcie na wyjściu wynosi 220V) Part C to w ustawieniach 220. Krok: Aby wejść do trybu konfiguracji naciśnij i przytrzymaj guzik config przez 3 sekundy. Oryginalne ustawienia wyświetlą się jak na rysunku poniżej. Pierwsze ustawienie (1) będzie migać. Krok 2: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 1 zacznie mrugać możesz zmienić na 0. Krok 3: Niciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb ECO(ekonomiczny) zostanie wyłączony. Druga opcja ustawień 0 zacznie mrugać. Krok 4: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 0 zacznie mrugać możesz zmienić na 1. 12

13 Krok 5: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb Bypass(obejścia) zostanie wyłączony. Trzecia pozycja ustawienie ("230") zacznie migać. Krok 6: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 230 zacznie mrugać możesz zmienić na 240. Krok 7: Naciśnij przycisk konfiguracji ponownie aby dokonać drugiej zmiany z 240 na 220. Krok 8: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, następnie napięcie wyjściowe zostanie zmienione na 220V. Ostatnie ustawienia zaczną mrugać 0 Krok 9: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 0 zacznie mrugać możesz zmienić na 1. 13

14 Krok 10: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb Generatora wejścia zostanie wyłączony. Krok 10: Naciśnij przycisk Konfiguracji lub przycisk Enter, aby zakończyć tryb Konfiguracji. Uwaga: 1) Możesz nacisnąć raz przycisk Enter lub dwa razy przycisk Config, aby pominąć pojedyncze ustawienia i zachować je bez zmian. 2) Jeżeli w trybie Konfiguracji odstęp czasu pomiędzy wciśnięciem dwóch przycisków będzie dłuższy niż 30 sekund LCD wyłączy tryb konfiguracji automatycznie. 3) Jeżeli w trybie Konfiguracji zostaną wciśnięty przycisk On/Off, LCD wyjdzie z trybu Config natychmiast Alarmy dźwiękowe Warunek Alarm Funkcja wyciszenia Ostrzeżenie o uszkodzeniu wentylatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o przegrzaniu urządzenia Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o błędzie akumulatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o przeładowaniu akumulatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o rozłączeniu akumulatora Sygnał co Może być wyciszony sekundę Ostrzeżenie i przeładowaniu Sygnał co Może być wyciszony sekundę Ostrzeżenie o testowaniu akumulatora Sygnał co 2 sekundy Może być wyciszony Ostrzeżenie o błędzie zasilania (tryb podtrzymywania) Sygnał co 4 Może być wyciszony sekundy Ostrzeżenie o rozładowującym się akumulatorze Sygnał co Nie może być wyciszony sekundę Błąd z powodu uszkodzenia wentylatora Stały Sygnał Nie może być wyciszony 14

15 Błąd z powodu przegrzania urządzenia Stały Sygnał Nie może być wyciszony Inne błędy Stały Sygnał Może być wyciszony Opis Panelu Tylnego 1-2KVA 3KVA 6KVA 15

16 Tabela opisu panelu tylnego 1. Terminal I/P 2. Terminal/Gniazdo O/P 3. RJ11/RJ45 4. Slot SNMP 5. Złącze do podłączenia zewnętrznej baterii 6. Port RS232/DRY-CONTACT/USB 7. Bezpiecznik 8. Złącze EPO 4. INSTALACJA 4.1 Sprawdzanie zawartości opakowania UPS należy dokładnie sprawdzić przy odbiorze. Jeżeli UPS uległ zniszczeniu podczas dostawy, należy zachować pudełko i opakowanie dla przewoźnika. Następnie natychmiastowo powiadomić przewoźnika i sprzedawcę sprzętu. 4.2 Umieszczenie Urządzenie powinno pracować w miejscu wolnym od zanieczyszczeń powietrza takich jak kurz czy pył. Należy unikać instalowania UPS w miejscach o nadmiernej wilgotności oraz zbyt wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura powietrza pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie to 0 C to 40 C (32 F to 104 F) a wilgotność powinna mieścić sie w przedziale od 20% do 80% (bez kondensacji) UWAGA: Dłuższe użytkowanie UPSa w temperaturze wyższej niż 25 może spowodować zmniejszenie żywotności akumulatora. Zaleca się, aby urządzenie znajdowało się w odległości co najmniej 20cm od monitora w celu uniknięcia interferencji. 4.3 Ładowanie UPS jest dostarczony z fabryki z w pełni naładowanym akumulatorem aczkolwiek, część energii może zostać utracona podczas transportu. Akumulator powinien zostać doładowany przed pierwszym użyciem w tym celu należy podłączyć UPS do odpowiedniego źródła energii a następnie ładować go przez co najmniej cztery godziny. 4.4 Podłączanie obciążenia Podłącz jedno urządzenie do pojedyńczego gniazda z tyłu UPS-a. 4.5 Podłączenie modemu/lini telefonicznej Podłącz linie telefoniczną do gniazda wejścia, które znajduje się z tyłu UPSa. Użyj dodatkowego kabla i podłącz jeden koniec do gniazda wyjścia znajdującego się z tyłu UPSa, a drugi koniec do gniazda wejścia w modemie. 4.6 Funkcja startu z baterii Funkcja startu z baterii umożliwa uruchomienie UPS-a w momencie awarii/ przerwania zasilania pod warunkiem że akumulatory są naładowane. W tym celu należy nacisnąć przycisk zasilania aby włączyć UPS. 4.7 On/Off Aby włączyć lub wyłączyć UPS należy przycisnąć przycisk włącz/wyłącz przez co najmniej 3 sekundy. 16

17 4.8 Ustawienia UPS Wszystkie modele seryjne zostały tak zaprojektowane, aby móc ustawić je w pozycji pionowej (tower) lub w poziomej (rack). Mogą być zainstalowane w 19 szafach rackowych w pozycji poziomej lub w pozycji pionowej (tower) przy użyciu dodatkowych stojaków. 4.9 Ustawienie jako wieża Ta seria może być zainstalowana w pozycji poziomej lub pionowej. Model ten został zaprojektowany jako rack, jednak przy pomocy (opcjonalnych) stojaków możliwe jest ustawienie urządzenia w pozycji pionowej. Należy pamiętać aby stojaki zamocować na dole obudowy Konfiguracja do ustawień jako wieża Ten model jest dostarczony razem ze stojakami umożliwiającymi utrzymanie urządzenia w pionie. Stojaki powinny być zamontowane/włożone na dole UPSa. 1-4KVA 6KVA Konfiguracja do ustawień jako rack UPS może być zainstalowany w 19 szafie rackowej. UPS i otoczenie akumulatora zewnętrznego zajmuje 2U/3U przestrzeni w szafie rackowej. 1KVA do 6KVA 1. Wyrównaj uszy montażowe zgodnie z rozstawem otworów na bocznej ścianie UPS-a 2. Zamocuj listwy przy pomocy śrub 3. Włóż UPS w listwy i zamontuj w szafie 17

18 4.9.3 Pozycja wyświetlacza LCD Wyświetlacz LCD w tym modelu może być obracany aby zaadaptować go do pozycji pionowej lub poziomej urządzenia. Na rysunku poniżej pokazano w jaki sposób może być zainstalowany wyświetlacz LCD Emergency Power Off (EPO) awaryjne wyłączenie zasilania Niniejszy UPS zawiera port EPO umożliwiający wyłączenie chronionych urządzeń z pominięciem oprogramowania zarządzającego energią. Uwaga: Kiedy przełącznik EPO jest zresetowany urządzenie nie powróci do zasilania z akumulatora do czasu ręcznego uruchomienia UPSa. Jeżeli po naciśnięciu przycisku zasilania i wyłączeniu UPSa, EPO jest aktywne to UPS pozostaje w trybie czuwania do czasu ponownego włączenia UPS. Postępuj zgodnie z procedurą instalacji przełącznika EPO, tak jak poniżej. 18

19 1. Sprawdź czy UPS jest wyłączony 2. Wyjmij złącze z portu EPO, który znajduje się na panelu tylnym UPS. 3. Podłącz przełącznik (otwarty w stanie normalnym) (odpowiedni dla: 60V, 30VAC RMS i 20mA) do gniazd PIN 1 i PIN 2. Użyj nieekranowanego przewodu 8-22 AWG (0.75 mm2 0.3 mm2) 4. Podłącz ponownie złącze EPO do portu EPO. 5. Upewnij się, że przełącznik podłączonego przełącznika nie jest aktywowany, aby załączyć zasilanie do gniazd wyjściowych UPS. 6. Podłącz UPS do zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania "ON / OFF", aby go włączyć. 7. Aktywuj zewnętrzny wyłącznik EPO, aby przetestować funkcję EPO 8. Wyłącz zewnętrzny wyłącznik EPO i uruchom ponownie UPS Modem/linia telefoniczna Kabel telefoniczny / modem lub sieci mogą być podłączone do modularnych złączy RJ-45/RJ11, które znajdują się z tyłu zasilacza. Rozwiązanie to chroni przed przepięciami. Dla tego typu połączenia konieczne jest użycie dodatkowego kabla telefonicznego. UWAGA: To połączenie jest opcjonalne. Ochrona modemu i linii telefonicznej jest aktywna nawet wtedy, gdy zasilacz jest wyłączony lub odłączony od zasilania sieciowego. UWAGA! Urządzenie, które chroni przed przepięciami na linii telefonicznej może nie działać, jeśli nie jest zainstalowane poprawnie. Upewnij się, że kabel telefoniczny jest włożony do gniazda oznaczonego jako "IN" a kabel urządzenia które ma być chronione (telefon, modem, karta sieciowa, itp.) jest włożone do złącza oznaczonego "OUT". UWAGA! Zabezpieczenie antyprzepięciowe stosuję się tylko wewnątrz pomieszczeń. Zabrania się podłączania przewodów telefonicznych podczas burzy. UWAGA! Zabezpieczenie to ogranicza skutki przepięć, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony. 5. WYMIANA AKUMULATORÓW Kiedy wskaźnik uszkodzenia baterii miga, a sygnał dźwiękowy jest stały, akumulator może wymagać wymiany. Proszę sprawdzić połączenie akumulatora lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby zamówić nowy akumulator o tej samej specyfikacji. UWAGA! Akumulator może stwarzać ryzyko porażenia prądem lub zwarcia. Należy zachować poniższe środki ostrożności przed wymianą akumulatorów. 1. Wyłącz zasilacz i odłącz kabel zasilający z gniazdka. 2. Usuń z rąk pierścionki, zegarki i inne metalowe przedmioty. 3. Jeżeli zestaw wymiennych akumulatorów jest uszkodzony lub wykazuje oznaki wycieku należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. 4. Zabrania się również wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uwaga: Serwisowanie akumulatorów powinno być przeprowadzane lub nadzorowane przez personel posiadający odpowiednią wiedzę przy zachowania szczególnych środków ostrożności. Osoby nieposiadające specjalnych uprawnień nie powinny brać udziału podczas serwisowania urządzenia. Recykling akumulatorów: Zabrania się również wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować Zabrania się otwierania akumulatorów, ponieważ zawierają one toksyczne elektrolity, które mogą być bardzo szkodliwe dla skóry i oczu. 19

20 UWAGA! Prawidłowy recykling zużytych akumulatorów: proszę nie wyrzucać zasilacza UPS oraz akumulatorów do kosza. Proszę stosować się do lokalnych przepisów prawnych; zaleca się skontaktowanie z lokalnym centrum recyklingu odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji UPS oraz akumulatorów. 6. PORTY KOMUNIKACYJNE RS232 + przełącznik: DB9 Female (RS232 + przełącznik) PIN # Opis I/O Wytłumaczenie Funkcji 1 Niski poziom naładowania akumulatora Wyjście Niski poziom naładowania akumulatora wyjścia(*normalnie otwarty, podciągnięty do Pin#5 gdy wystąpi alarm baterii w trybie podtrzymywania) 2 TxD Wyjście TxD 3 RxD Wejście RxD 4 DTR Wejście Przypięty do pin 6 5 Wspólny Wspólny(przypięty do obudowy) 6 DSR Wyjście Przypięty do pin 4 7 RTS Wejście Nie podłączony 8 Błąd AC Wyjście Błąd wyjścia AC (*normalnie otwarty, podciągnięty do Pin#5 w trybie podtrzymywania) 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Sygnalizowanie problemów dźwiękiem: Problem Przyczyna Rozwiązanie Sygnał dźwiękowy co 4 UPS działa na akumulatorze Sprawdź napięcie wejściowe sekundy Sygnał dźwiękowy co sekundę Spada poziom akumulatora Zapisz wszystko i wyłącz urządzenie Przeciążone wyjście Sprawdź poziom obciążenia na wyświetlaczu i usuń zbędne obciążenie Akumulator wymaga naładowania lub serwisowania Wymień akumulator na nowy o tej samej specyfikacji Stały sygnał dźwiękowy Awaria UPS Sprawdź wyświetlacz LCD a następnie tabelę problemów 20

21 Generalne problemy: Problem Przyczyna Rozwiązanie UPS nie chce się włączyć po Kabel zasilający jest źle Sprawdź podłączenie kabla naciśnięciu przycisku włączenia podłączony zasilającego Gniazdko elektryczne może być Prosimy skontaktować się z uszkodzony lokalnym wykwalifikowanym elektrykiem Wewnętrzny bezpiecznik może być przepalony Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą UPS nie dostarcza energii do obciążenia Akumulator ograniczył czas podtrzymania Symbol awarii UPS pojawia się na wyświetlaczu LCD Podłączony sprzęt traci zasilanie kiedy jest podłączony do UPS Zasilanie obecne na jednym z gniazd Brak wyjścia na jakimkolwiek z gniazd Sprawdź bezpiecznik wyjściowy 1.Spradź podłączenie kabla 2. Upewnij się czy obciążenie nie przekracza maksymalnego poziomu dozwolonego dla tego UPS Akumulator nie jest naładowany Ładuj akumulator przez co najmniej 24 godziny Z biegiem czasu maksymalny pojemność akumulatora może ulec zmniejszeniu 1.Ładuj akumulator przez co najmniej 8 godzin 2. Wymień akumulator Awaria UPS Zapisz wszystko i wyłącz urządzenie a następnie rozwiązywanie problemów z powyżej tabeli UPS może być przeciążony UPS może być uszkodzony Sprawdź stan obciążenia Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Przycisk nie działa Przycisk jest uszkodzony Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą 21

22 8. SPECYFIKACJA Wejście Model RM1KL RM1KSL RM2KL RM2KSL RM3KSL RM4KSL RM6KSL Power 1kVA/800W 2kVA/1600W 3kVA/2400 4kVA/2800 6kVA/4200W System Wejścia Jednofazowe z uziemieniem Napięcie 230VAC Moc Napięcia 138V to 300V (0~60% load);138~161v to 300V (60%~80% load);161~184v to 300~286V (80%~100% load) Częstotliwość 50/60 Hz +/- 5 Hz (Automatycznie wyczuwane) Współczynnik Mocy Pełne naładowanie Wyjście Moc Napięcia obejścia System Wyjścia Napięcie Moc napięcia 230VAC±10%(regulowane) Jednofazowe i uziemienie 220/230/240VAC 0.7 Precyzja Napięcia ±1% Tryb Normalny 45~55(regulowane) Tryb Podtrzymywania 50±0.1Hz Odporność inwertera na przeciążenie Czas przełączania Współczynnik szczytu Tryb Linii: Ponad 110% przez 2 minuty, następnie przechodzi w tryb bypass i alarmuje Ponad 150% przez 1s, następnie przechodzi w tryb bypass oraz odłącza wyjście po 1 minucie i alarmuje Tryb Podtrzymywania: Ponad 110% przez 30s,następnie odłącza wyjście i alarmuje Ponad 120% przez 1s, następnie odłącza wyjście i alarmuje 0ms (Tryb Normalny do Tryb Podtrzymywania) 0ms (Tryb Normalny do Tryb Obejścia) 3:1 Akumulator Napięcie Akumulatora 24VDC 48VDC 72VDC 96VDC 120VDC 144VDC 22

23 Pojemnoś ć Akumulat orów Ilość Ładowani e Czas Podtrzym ywania Czas ładowania akumulat orów Porty Interfejsu Opcjonalne Karty 12VDC 2 12VDC 4 12VDC 6 12VDC 8 12VDCx 10 12VDCx12 2A Wewnętrzne akumulatory; 6A max. (Regulowane) Zależy od pojemności akumulatorów (Długi czas podtrzymywania) Ładowanie do 90% pojemności wynosi 3 godziny (Standard) W zależności od pojemności akumulatorów zewnętrznych (Długi czas podtrzymywania) RS232+przełącznik (DB9)+USB Karta SNMP Komunikac ja i interfejsy Wyświetlac z LCD ALARMY DŹWIĘKO WE Przełącznik wyciszenia EPO Poziom hałasu Informacja o obciążeniu / akumulatorze / wejściu / wyjściu oraz trybie pracy Aktywny alarm dźwiękowy dla uszkodzenia/ niskiego poziomu akumulatora /przeciążenia metr Tak Tak metr Temperatu ra pracy 0-40 C / 0-35 C metr Temperatu ra Przechowy wania Wilgotność -20 C ~ 55 C 0 ~ 95% wilgotność (bez kondesacji) Środowisko Wymiary Maksymaln a wysokość 3,000 Metrów pracy Instalacja Rack & Tower (2 w 1) Wymiary (DxWxH) 454x440x88 454x440x13 Waga Netto (kg)

24 9. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA WinPower-XP to nowe oprogramowanie monitorujące UPS, które zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs służący do monitorowania i sterowania UPS. 24

Wolnostojący kompaktowy UPS z wyświetlaczem LCD CP1350EAVRLCD / CP1500EAVRLCD Instrukcja obsługi

Wolnostojący kompaktowy UPS z wyświetlaczem LCD CP1350EAVRLCD / CP1500EAVRLCD Instrukcja obsługi Wolnostojący kompaktowy UPS z wyświetlaczem LCD CP1350EAVRLCD / CP1500EAVRLCD Instrukcja obsługi K01-00000xx-00 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki, które należy

Bardziej szczegółowo

Online UPS. Instrukcja obsługi PL. PowerWalker 6000C LCD / PowerWalker 10000C LCD. PowerWalker VFI 6000C/R LCD / PowerWalker VFI 10000C/R LCD

Online UPS. Instrukcja obsługi PL. PowerWalker 6000C LCD / PowerWalker 10000C LCD. PowerWalker VFI 6000C/R LCD / PowerWalker VFI 10000C/R LCD Online UPS PowerWalker 6000C LCD / PowerWalker 10000C LCD PowerWalker VFI 6000C/R LCD / PowerWalker VFI 10000C/R LCD Instrukcja obsługi PL Table of Contents 1. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

PowerMust Office Uninterruptible Power System

PowerMust Office Uninterruptible Power System PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL PowerMust Office Uninterruptible Power System WAŻNE INTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Prosimy zawsze przestrzegać! Niniejszy podrecznik uzytkowanika zawiera ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

500 700-1200VA. Instrukcja obsługi

500 700-1200VA. Instrukcja obsługi 500 700-1200VA Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 2 Wstęp 6 3 Zasada działania 7 4 Instalowanie i eksploatacja zasilacza 8 4.1 Panel przedni i

Bardziej szczegółowo

Podrecznik użytkownika PROTECT A. PROTECT A. 500 PROTECT A. 700

Podrecznik użytkownika PROTECT A. PROTECT A. 500 PROTECT A. 700 Podrecznik użytkownika PROTECT A. PROTECT A. 500 PROTECT A. 700 1.Właściwości pracy i Seria urządzeń UPS (uninterruptible power supply ) PROTECT A. znajduje zastosowanie w domowych I biurowych komputerach

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika MAXDATA PLATINUM 7200 IR Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7 Ostrzeżenia i przestrogi związane z bezpieczeństwem...7 Przeznaczenie...7 Ogólne ostrzeżenia...8

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo