Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA"

Transkrypt

1 Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA 1

2 Spis treści 1.WSTĘP INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Ważne informację dotyczące bezpieczeństwa Opis symboli OPIS URZĄDZENIA Panel przedni Opis przycisków i wyświetlacza LCD Przełącznik ON/OFF Przycisk konfiguracji Przycisk Enter Parametry Wejścia (napięcie & częstotliwość) Parametry Wyjścia (napięcie & częstotliwość) Bypass mode (Tryb obejścia) Economic mode (Tryb ekonomiczny) Inverter mode (Tryb inwersji) Wskaźniki ostrzeżenia i awarii Poziom naładowania akumulatora Wskaźnik procentowy ładowania INSTALACJA Sprawdzanie zawartości opakowania Umieszczenie Ładowanie Podłączenie obciążenia Podłączenie modemu/lini telefonicznej Funkcja startu z baterii On/Off Ustawienia UPS Ustawienie jako wieża Konfiguracja do ustawień jako wieża Konfiguracja do ustawień jako rack Pozycja wyświetlacza LCD Emergency Power Off (EPO) awaryjne wyłączenie zasilania Modem/Linia telefoniczna Wymiana Akumulatorów Porty Komunikacyjne Rozwiązywanie Problemów Specyfikacja Instalacja Oprogramowania

3 1. WSTĘP Niniejszy UPS(zasilacz awaryjny) z serii on line używa technologii podwójnej konwersji i dostarcza na wyjściu doskonale czystą sinusoidę przeznaczoną specjalnie do zasilania serwerów. Korzystając z podwójnej konwersji, ten zaawansowany UPS eliminuje wszystkie główne zakłócenia zasilania. Wewnętrzny prostownik przetwarza prąd przemienny w prąd stały, wykorzystując go do ładowania akumulatorów i zasilania wewnętrznego falownika. Dzięki konwersji napięcia stałego, falownik generuje napięcie sinusoidalne AC, który zasila obciążenie bez przerw. Normalnie wszystkie urządzenia peryferyjne są zasilane poprzez zasilanie sieciowe. Jednakże, w przypadku awarii zasilania, akumulatory znajdujące się wewnątrz urządzenia będą odpowiedzialne za zasilanie całego systemu. Instrukcja obejmuje następujące modele UPS. Proszę sprawdzić, czy zakupiony model jest zawarte na poniższej liście. Model S1KSL / RM1KSL S1KL / RM1KL S2KSL / RM2KSL S2KL / RM2KL S3KSL / RM3KSL S3KL / RM3KL S4KSL / RM4KSL S4KL / RM4KL S6KSL / RM6KSL S6KL / RM6KL Typ 1KVA Long backup time on line UPS 1KVA Inbuilt battery on line UPS 2KVA Long backup time on line UPS 2KVA Inbuilt battery on line UPS 3KVA Long backup time on line UPS 3KVA Inbuilt battery on line UPS 4KVA Long backup time on line UPS 4KVA Inbuilt battery on line UPS 6KVA Long backup time on line UPS 6KVA Inbuilt battery on line UPS Cechy: Czysta fala sinusoidalna na wyjściu Obrotowy wyświetlacz LCD Montaż w formie rack lub wieży instalacja według potrzeb Mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Wykorzystuje topologię pełnego mostka wysokiej częstotliwości Wysoki współczynnik korekcji mocy wejściowej Duży wybór różnych zakresów mocy oraz trybów pracy Funkcja zimnego startu Wbudowany port komunikacyjny RS-232/EPO SNMP pozwala na zdalne zarządzanie oraz monitorowanie przez stronę web Opcjonalny przekaźnik karty AS400 Możliwość przedłużenia czasu pracy poprzez podłączenie zewnętrznych akumulatorów Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem Możliwość wymiany akumulatorów w czasie pracy. Zestaw do montażu rack 19 " dostępny do wszystkich modeli 2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 2.1 WAŻNE INFORMACJĘ DOTTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH WSAZÓWEK - Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki, które powinny być Ci znane podczas montażu i konserwacji UPS oraz akumulatorów. 3

4 UWAGA: UPS działa pod napięciem, które może być niebezpieczne, dlatego nie zaleca się rozkręcania urządzenia samodzielnie. W celu naprawy bądź wymiany części zaleca się korzystanie z autoryzowanych wyspecjalizowanych serwisów. a) Urządzenie powinno pracować w miejscu wolnym od zanieczyszczeń powietrza takich jak kurz czy pył. Należy unikać instalowania UPS w miejscach o nadmiernej wilgotności oraz zbyt wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura powietrza pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie to 0 C to 40 C (32 F to 104 F). 2) Ten UPS jest przeznaczony do użytku komercyjnego oraz przemysłowego. Urządzenie nie powinno być podłączane do urządzeń medycznych odpowiedzialnych za podtrzymywanie czynności życiowych. 3) Nie należy wyjmować przewodu wejściowego kiedy UPS jest włączony. Powoduje to odłączenie uziemienia od UPS-a oraz podłączonych do niego urządzeń. 4) Przed wymianą akumulatorów wyłącz UPS i odłącz kabel zasilania wejściowego. 5) Podczas pracy przy akumulatorach w celu uniknięcia zwarcia bądź porażenia prądem należy przestrzegać poniższych zasad: a) Zdejmij zegarek, obrączkę i inne metalowe przedmioty z rąk. b) Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. c) Załóż gumowe rękawice i buty. d) Nie należy kłaść narzędzi metalowych oraz innych przedmiotów na wierzchu akumulatora. e) Odłącz źródło zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatorów. 6) Podczas wymiany akumulatorów należy użyć odpowiednich zestawów akumulatorów. UWAGA! Koniecznie uzupełnij urządzenie o tą samą ilość akumulatorów o tej samej specyfikacji. 7) Zabrania się otwierania akumulatorów, ponieważ zawierają one toksyczne elektrolity, które mogą być bardzo szkodliwe dla skóry i oczu. 8) Zabrania się wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego typu produktów. 9) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy używać tylko nr 26 AWG lub większych przewodów linii telekomunikacyjnych. 10) UPS działa pod napięciem, które może być niebezpieczne, dlatego nie zaleca się rozkręcania urządzenia samodzielnie. W celu naprawy bądź wymiany części zaleca się korzystanie z autoryzowanych wyspecjalizowanych serwisów. 11) Podłączając UPS samoczynnie należy mieć świadomość, że prąd upływu UPSa i podłączonego obciążenia przekracza 3.5mA. 12) Uwaga!! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Podczas odłączania urządzenia od źródła zasilania zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ napięcie cały czas może znajdować się w akumulatorach. Podczas wykonywania prac serwisowych bądź konserwacyjnych koniecznie jest odłączenie zasilania z obu biegunów akumulatorów. 13) Gniazdo zasilające urządzenie powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu UPSa. 4

5 2.2 Opis Symboli Niektóre z poniższych symboli mogą być stosowane w tym podręczniku, dlatego wskazane jest, zapoznanie się z nimi. Symbole i ich znaczenie Symbol Znaczenie Zachowaj szczególną ostrożność Uwaga wysokie napięcie Źródło prądu przemiennego(ac) Bezpośrednie źródło prądu stałego Uziemienie Recykling Trzymaj UPS w czystym miejscu 3. Opis Urządzenia 3.1 Panel Przedni RM 1-4 4KVA 5

6 RM 6KVA 3.2 Opis przycisków i wyświetlacza LCD Numer Funkcja Opis 1 Przycisk ON/OFF Włączanie i wyłączanie UPS 2 Przycisk Konfiguracji Konfiguracja UPS 3 Enter Zatwierdzanie ustawień 4 Informacja Wejścia Parametry wejścia (napięcie i częstotliwość) 5 Informacje Wyjścia Parametry wyjścia (napięcie i częstotliwość) 6 Bypass (wskaźnik obejścia) Praca w trybie obejścia 7 ECO(wskaźnik ekonomiczny) Praca w trybie ekonomicznym 8 Inverter(wskaźnik inwertera) Praca w trybie inwertera 9 Ostrzeźenia Wskaźnik ostrzeżeń i błędów 10 Battery(Akumulator) Poziom naładowania akumulatora 11 Load(Obciążenie) Poziom obciążenia 6

7 3.3 Przycisk ON/OFF Chcąc włączyć UPS naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF przez co najmniej 3 sekundy. Chcąc wyłączyć UPS naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF do czasu wyłączenie urządzenia 3.4 Przycisk Konfiguracji Przytrzymaj ten przycisk wduszony przez 3 sekundy a na wyświetlaczu LCD pojawi się tryb konfiguracji. Tryb: W trybie konfiguracji, można włączyć lub wyłączyć tryb ECO (czyli tryb ekonomiczny), tryb Bypass,(czyli tryb obejścia) oraz typu wejścia generatora. Tutaj możesz również zmienić dodatkowo napięcie wyjściowe 220V/230V/240V. Po wybraniu trybu konfiguracji, należy nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić wybór. Proszę zapoznać się z przykładami dla Config Mode(Trybu konfiguracji) w celu uzyskania szczegółowych informacji. Uwaga: 1) Jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk Config lub Enter w ciągu 30s, wyświetlacz wyjdzie z trybu konfiguracyjnego i powróci do stanu przed jego uruchomieniem. 2) Wyjaśnienie dla trzech trybów: a) Tryb ekonomiczny: tryb niskiego poboru mocy, jego używanie zaleca się w przypadku kiedy moc wejściowa źródła zasilania jest naprawdę wysokiej jakości. b) Tryb Bypass: UPS dostarcza napięcie bezpośrednio z sieci. c) Inverter mode: ten tryb stosuje się dla urządzeń wymagających większej mocy wyjściowej. Tryb inwertera ustawiony jest fabrycznie. 3) Tryb generatora wejścia: jeśli ten tryb jest załączony UPS może przejąć szeroki zakres źródłowych napięć wejściowych w tym również częstotliwość oraz fale. 4) Fabrycznie tryb ekonomiczny i bypass są wyłączone. Tryb generatora wejścia jest włączony a napięcie wyjściowe wynosi 230V. 5) Twoja spersonalizowana konfiguracja zostanie zapamiętana przez UPS co oznacza, że można zmienić ustawienia domyślne. 3.5 Przycisk Enter Ten przycisk posiada trzy funkcję: Zatwierdzanie ustawień w trybie konfiguracji. Kiedy zasilanie sieciowe AC jest dostępne a akumulatora jest w pełni naładowany, przytrzymanie przycisku przez 5 sekund uruchamia funkcję autotestu. Jeżeli UPS nie jest w trybie konfiguracji po przez przytrzymanie przycisku mniej niż 5 sekund można włączyć lub wyłączyć sygnał alarmowy. Uwaga: Nie można wyłączyć sygnałów dźwiękowych dla: Niski poziom akumulatora, przeciążenie, przegrzanie. Uwaga: Jeżeli żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty LCD będzie dalej podświetlone. W trybie konfiguracji podświetlenie będzie zawsze włączone. Jeżeli żaden z przycisków nie będzie dotykany dłużej niż minutę podświetlenie wyłączy się. Po włączeniu UPS podświetlenie będzie aktywne przez minutę. 7

8 3.6 Parametry Wejścia (napięcie i częstotliwość) Poniżej znajdują się informację dotyczące napięcia AC w tym wejściowe napięcie oraz częstotliwość. Panel LCD wskazujący napięcie wejściowe 230V oraz częstotliwość 50Hz. 3.7 Parametry wyjściowe (napięcie i częstotliwość) Poniżej znajdują się informację dotyczące napięcia wyjścia oraz częstotliwość. Panel LCD wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 230V oraz częstotliwość 50Hz. 3.8 Tryb Bypass (tryb obejścia) Podświetlony symbol bypass wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie. 3.9 Tryb Ekonomiczny Podświetlony symbol Economic wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie. 8

9 3.10 Tryb Inwersji Podświetlony symbol Inverter wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie Wskaźniki ostrzeżenia i awarii Poniższa tabela przedstawia przykładowe typy awarii oraz ich rozwiązanie. KOD BŁĘDU STATUS OPIS Stały Zwarcie na wyjściu Mruga Stały Mruga Stały Mruga Mruga Uszkodzony wentylatora Uszkodzony wentylator i przekroczony czas reakcji UPS jest przeładowany UPS przeładowany i przekroczony czas reakcji Akumulator uszkodzony lub rozłączony Akumulator jest przeładowany Stały Napięcie wyjściowe jest po za zakresem Mruga Stały Stały Przekroczona dopuszczalna temperatura (w trybie bypass) Przekroczona temperatura (wyjście wyłączone) Uszkodzenie układów wewnętrznych Uwaga: Jeżeli symbol mruga oznacza to małą awarię i zasilanie na wyjściu jest obecne. Jeżeli symbol cały czas się świeci może to oznaczać poważny problem i zasilanie mogło zostać odłączone. 9

10 3.12 Poziom naładowania akumulatora Poziom naładowania podawany jest w procentach Wskaźnik procentowy ładowania Ten element pokazuje aktualne obciążenie jako procent obciążenia znamionowego. Przykłady: Źródło AC jest dostępne a UPS jest włączony ( w trybie obejścia, ekonomicznym lub inwertera): Źródło AC jest niedostępne a UPS jest włączony (UPS działa w trybie podtrzymywania) Źródło AC jest włączone ale UPS jest wyłączony. ( UPS w trybie spoczynku) 10

11 UPS wykonuje test bezpieczeństwa Przykłady dla tryby konfiguracji W trybie konfiguracji informacje wyświetlają się na wyświetlaczu LCD. Wyjaśnienie powyższych czterech znaków. Part A: Ta część dotyczy trybu ECO(ekonomicznego) i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. Part B: Ta część dotyczy trybu Bypass(obejścia) i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. Part C: Ta część dotyczy ustawień napięcia na wyjściu. 220V/230V/240V do wyboru w ustawieniach. Fabrycznie ustawione jest 230V. Part D: Ta część dotyczy trybu Generatora wejścia i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. 11

12 Przykłady: Tryb ECO(ekonomiczny) jest włączony (Part A to 1 w ustawieniach), tryb Bypass (obejścia) (Part B to 0 w ustawieniach), Generator wejścia jest wyłączony (Part D to 0 w ustawieniach). Napięcie na wyjściu wynosi 230V (Part C to 230 w ustawieniach) Chcąc zmienić ustawienia: Tryb ECO(ekonomiczny) jest wyłączony (Part A to 0 w ustawieniach), tryb Bypass(obejścia) (Part B to w ustawieniach 1), tryb generatora wejścia jest włączony (Part D to w ustawieniach 1). Napięcie na wyjściu wynosi 220V) Part C to w ustawieniach 220. Krok: Aby wejść do trybu konfiguracji naciśnij i przytrzymaj guzik config przez 3 sekundy. Oryginalne ustawienia wyświetlą się jak na rysunku poniżej. Pierwsze ustawienie (1) będzie migać. Krok 2: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 1 zacznie mrugać możesz zmienić na 0. Krok 3: Niciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb ECO(ekonomiczny) zostanie wyłączony. Druga opcja ustawień 0 zacznie mrugać. Krok 4: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 0 zacznie mrugać możesz zmienić na 1. 12

13 Krok 5: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb Bypass(obejścia) zostanie wyłączony. Trzecia pozycja ustawienie ("230") zacznie migać. Krok 6: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 230 zacznie mrugać możesz zmienić na 240. Krok 7: Naciśnij przycisk konfiguracji ponownie aby dokonać drugiej zmiany z 240 na 220. Krok 8: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, następnie napięcie wyjściowe zostanie zmienione na 220V. Ostatnie ustawienia zaczną mrugać 0 Krok 9: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 0 zacznie mrugać możesz zmienić na 1. 13

14 Krok 10: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb Generatora wejścia zostanie wyłączony. Krok 10: Naciśnij przycisk Konfiguracji lub przycisk Enter, aby zakończyć tryb Konfiguracji. Uwaga: 1) Możesz nacisnąć raz przycisk Enter lub dwa razy przycisk Config, aby pominąć pojedyncze ustawienia i zachować je bez zmian. 2) Jeżeli w trybie Konfiguracji odstęp czasu pomiędzy wciśnięciem dwóch przycisków będzie dłuższy niż 30 sekund LCD wyłączy tryb konfiguracji automatycznie. 3) Jeżeli w trybie Konfiguracji zostaną wciśnięty przycisk On/Off, LCD wyjdzie z trybu Config natychmiast Alarmy dźwiękowe Warunek Alarm Funkcja wyciszenia Ostrzeżenie o uszkodzeniu wentylatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o przegrzaniu urządzenia Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o błędzie akumulatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o przeładowaniu akumulatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o rozłączeniu akumulatora Sygnał co Może być wyciszony sekundę Ostrzeżenie i przeładowaniu Sygnał co Może być wyciszony sekundę Ostrzeżenie o testowaniu akumulatora Sygnał co 2 sekundy Może być wyciszony Ostrzeżenie o błędzie zasilania (tryb podtrzymywania) Sygnał co 4 Może być wyciszony sekundy Ostrzeżenie o rozładowującym się akumulatorze Sygnał co Nie może być wyciszony sekundę Błąd z powodu uszkodzenia wentylatora Stały Sygnał Nie może być wyciszony 14

15 Błąd z powodu przegrzania urządzenia Stały Sygnał Nie może być wyciszony Inne błędy Stały Sygnał Może być wyciszony Opis Panelu Tylnego 1-2KVA 3KVA 6KVA 15

16 Tabela opisu panelu tylnego 1. Terminal I/P 2. Terminal/Gniazdo O/P 3. RJ11/RJ45 4. Slot SNMP 5. Złącze do podłączenia zewnętrznej baterii 6. Port RS232/DRY-CONTACT/USB 7. Bezpiecznik 8. Złącze EPO 4. INSTALACJA 4.1 Sprawdzanie zawartości opakowania UPS należy dokładnie sprawdzić przy odbiorze. Jeżeli UPS uległ zniszczeniu podczas dostawy, należy zachować pudełko i opakowanie dla przewoźnika. Następnie natychmiastowo powiadomić przewoźnika i sprzedawcę sprzętu. 4.2 Umieszczenie Urządzenie powinno pracować w miejscu wolnym od zanieczyszczeń powietrza takich jak kurz czy pył. Należy unikać instalowania UPS w miejscach o nadmiernej wilgotności oraz zbyt wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura powietrza pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie to 0 C to 40 C (32 F to 104 F) a wilgotność powinna mieścić sie w przedziale od 20% do 80% (bez kondensacji) UWAGA: Dłuższe użytkowanie UPSa w temperaturze wyższej niż 25 może spowodować zmniejszenie żywotności akumulatora. Zaleca się, aby urządzenie znajdowało się w odległości co najmniej 20cm od monitora w celu uniknięcia interferencji. 4.3 Ładowanie UPS jest dostarczony z fabryki z w pełni naładowanym akumulatorem aczkolwiek, część energii może zostać utracona podczas transportu. Akumulator powinien zostać doładowany przed pierwszym użyciem w tym celu należy podłączyć UPS do odpowiedniego źródła energii a następnie ładować go przez co najmniej cztery godziny. 4.4 Podłączanie obciążenia Podłącz jedno urządzenie do pojedyńczego gniazda z tyłu UPS-a. 4.5 Podłączenie modemu/lini telefonicznej Podłącz linie telefoniczną do gniazda wejścia, które znajduje się z tyłu UPSa. Użyj dodatkowego kabla i podłącz jeden koniec do gniazda wyjścia znajdującego się z tyłu UPSa, a drugi koniec do gniazda wejścia w modemie. 4.6 Funkcja startu z baterii Funkcja startu z baterii umożliwa uruchomienie UPS-a w momencie awarii/ przerwania zasilania pod warunkiem że akumulatory są naładowane. W tym celu należy nacisnąć przycisk zasilania aby włączyć UPS. 4.7 On/Off Aby włączyć lub wyłączyć UPS należy przycisnąć przycisk włącz/wyłącz przez co najmniej 3 sekundy. 16

17 4.8 Ustawienia UPS Wszystkie modele seryjne zostały tak zaprojektowane, aby móc ustawić je w pozycji pionowej (tower) lub w poziomej (rack). Mogą być zainstalowane w 19 szafach rackowych w pozycji poziomej lub w pozycji pionowej (tower) przy użyciu dodatkowych stojaków. 4.9 Ustawienie jako wieża Ta seria może być zainstalowana w pozycji poziomej lub pionowej. Model ten został zaprojektowany jako rack, jednak przy pomocy (opcjonalnych) stojaków możliwe jest ustawienie urządzenia w pozycji pionowej. Należy pamiętać aby stojaki zamocować na dole obudowy Konfiguracja do ustawień jako wieża Ten model jest dostarczony razem ze stojakami umożliwiającymi utrzymanie urządzenia w pionie. Stojaki powinny być zamontowane/włożone na dole UPSa. 1-4KVA 6KVA Konfiguracja do ustawień jako rack UPS może być zainstalowany w 19 szafie rackowej. UPS i otoczenie akumulatora zewnętrznego zajmuje 2U/3U przestrzeni w szafie rackowej. 1KVA do 6KVA 1. Wyrównaj uszy montażowe zgodnie z rozstawem otworów na bocznej ścianie UPS-a 2. Zamocuj listwy przy pomocy śrub 3. Włóż UPS w listwy i zamontuj w szafie 17

18 4.9.3 Pozycja wyświetlacza LCD Wyświetlacz LCD w tym modelu może być obracany aby zaadaptować go do pozycji pionowej lub poziomej urządzenia. Na rysunku poniżej pokazano w jaki sposób może być zainstalowany wyświetlacz LCD Emergency Power Off (EPO) awaryjne wyłączenie zasilania Niniejszy UPS zawiera port EPO umożliwiający wyłączenie chronionych urządzeń z pominięciem oprogramowania zarządzającego energią. Uwaga: Kiedy przełącznik EPO jest zresetowany urządzenie nie powróci do zasilania z akumulatora do czasu ręcznego uruchomienia UPSa. Jeżeli po naciśnięciu przycisku zasilania i wyłączeniu UPSa, EPO jest aktywne to UPS pozostaje w trybie czuwania do czasu ponownego włączenia UPS. Postępuj zgodnie z procedurą instalacji przełącznika EPO, tak jak poniżej. 18

19 1. Sprawdź czy UPS jest wyłączony 2. Wyjmij złącze z portu EPO, który znajduje się na panelu tylnym UPS. 3. Podłącz przełącznik (otwarty w stanie normalnym) (odpowiedni dla: 60V, 30VAC RMS i 20mA) do gniazd PIN 1 i PIN 2. Użyj nieekranowanego przewodu 8-22 AWG (0.75 mm2 0.3 mm2) 4. Podłącz ponownie złącze EPO do portu EPO. 5. Upewnij się, że przełącznik podłączonego przełącznika nie jest aktywowany, aby załączyć zasilanie do gniazd wyjściowych UPS. 6. Podłącz UPS do zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania "ON / OFF", aby go włączyć. 7. Aktywuj zewnętrzny wyłącznik EPO, aby przetestować funkcję EPO 8. Wyłącz zewnętrzny wyłącznik EPO i uruchom ponownie UPS Modem/linia telefoniczna Kabel telefoniczny / modem lub sieci mogą być podłączone do modularnych złączy RJ-45/RJ11, które znajdują się z tyłu zasilacza. Rozwiązanie to chroni przed przepięciami. Dla tego typu połączenia konieczne jest użycie dodatkowego kabla telefonicznego. UWAGA: To połączenie jest opcjonalne. Ochrona modemu i linii telefonicznej jest aktywna nawet wtedy, gdy zasilacz jest wyłączony lub odłączony od zasilania sieciowego. UWAGA! Urządzenie, które chroni przed przepięciami na linii telefonicznej może nie działać, jeśli nie jest zainstalowane poprawnie. Upewnij się, że kabel telefoniczny jest włożony do gniazda oznaczonego jako "IN" a kabel urządzenia które ma być chronione (telefon, modem, karta sieciowa, itp.) jest włożone do złącza oznaczonego "OUT". UWAGA! Zabezpieczenie antyprzepięciowe stosuję się tylko wewnątrz pomieszczeń. Zabrania się podłączania przewodów telefonicznych podczas burzy. UWAGA! Zabezpieczenie to ogranicza skutki przepięć, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony. 5. WYMIANA AKUMULATORÓW Kiedy wskaźnik uszkodzenia baterii miga, a sygnał dźwiękowy jest stały, akumulator może wymagać wymiany. Proszę sprawdzić połączenie akumulatora lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby zamówić nowy akumulator o tej samej specyfikacji. UWAGA! Akumulator może stwarzać ryzyko porażenia prądem lub zwarcia. Należy zachować poniższe środki ostrożności przed wymianą akumulatorów. 1. Wyłącz zasilacz i odłącz kabel zasilający z gniazdka. 2. Usuń z rąk pierścionki, zegarki i inne metalowe przedmioty. 3. Jeżeli zestaw wymiennych akumulatorów jest uszkodzony lub wykazuje oznaki wycieku należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. 4. Zabrania się również wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uwaga: Serwisowanie akumulatorów powinno być przeprowadzane lub nadzorowane przez personel posiadający odpowiednią wiedzę przy zachowania szczególnych środków ostrożności. Osoby nieposiadające specjalnych uprawnień nie powinny brać udziału podczas serwisowania urządzenia. Recykling akumulatorów: Zabrania się również wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować Zabrania się otwierania akumulatorów, ponieważ zawierają one toksyczne elektrolity, które mogą być bardzo szkodliwe dla skóry i oczu. 19

20 UWAGA! Prawidłowy recykling zużytych akumulatorów: proszę nie wyrzucać zasilacza UPS oraz akumulatorów do kosza. Proszę stosować się do lokalnych przepisów prawnych; zaleca się skontaktowanie z lokalnym centrum recyklingu odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji UPS oraz akumulatorów. 6. PORTY KOMUNIKACYJNE RS232 + przełącznik: DB9 Female (RS232 + przełącznik) PIN # Opis I/O Wytłumaczenie Funkcji 1 Niski poziom naładowania akumulatora Wyjście Niski poziom naładowania akumulatora wyjścia(*normalnie otwarty, podciągnięty do Pin#5 gdy wystąpi alarm baterii w trybie podtrzymywania) 2 TxD Wyjście TxD 3 RxD Wejście RxD 4 DTR Wejście Przypięty do pin 6 5 Wspólny Wspólny(przypięty do obudowy) 6 DSR Wyjście Przypięty do pin 4 7 RTS Wejście Nie podłączony 8 Błąd AC Wyjście Błąd wyjścia AC (*normalnie otwarty, podciągnięty do Pin#5 w trybie podtrzymywania) 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Sygnalizowanie problemów dźwiękiem: Problem Przyczyna Rozwiązanie Sygnał dźwiękowy co 4 UPS działa na akumulatorze Sprawdź napięcie wejściowe sekundy Sygnał dźwiękowy co sekundę Spada poziom akumulatora Zapisz wszystko i wyłącz urządzenie Przeciążone wyjście Sprawdź poziom obciążenia na wyświetlaczu i usuń zbędne obciążenie Akumulator wymaga naładowania lub serwisowania Wymień akumulator na nowy o tej samej specyfikacji Stały sygnał dźwiękowy Awaria UPS Sprawdź wyświetlacz LCD a następnie tabelę problemów 20

21 Generalne problemy: Problem Przyczyna Rozwiązanie UPS nie chce się włączyć po Kabel zasilający jest źle Sprawdź podłączenie kabla naciśnięciu przycisku włączenia podłączony zasilającego Gniazdko elektryczne może być Prosimy skontaktować się z uszkodzony lokalnym wykwalifikowanym elektrykiem Wewnętrzny bezpiecznik może być przepalony Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą UPS nie dostarcza energii do obciążenia Akumulator ograniczył czas podtrzymania Symbol awarii UPS pojawia się na wyświetlaczu LCD Podłączony sprzęt traci zasilanie kiedy jest podłączony do UPS Zasilanie obecne na jednym z gniazd Brak wyjścia na jakimkolwiek z gniazd Sprawdź bezpiecznik wyjściowy 1.Spradź podłączenie kabla 2. Upewnij się czy obciążenie nie przekracza maksymalnego poziomu dozwolonego dla tego UPS Akumulator nie jest naładowany Ładuj akumulator przez co najmniej 24 godziny Z biegiem czasu maksymalny pojemność akumulatora może ulec zmniejszeniu 1.Ładuj akumulator przez co najmniej 8 godzin 2. Wymień akumulator Awaria UPS Zapisz wszystko i wyłącz urządzenie a następnie rozwiązywanie problemów z powyżej tabeli UPS może być przeciążony UPS może być uszkodzony Sprawdź stan obciążenia Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Przycisk nie działa Przycisk jest uszkodzony Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą 21

22 8. SPECYFIKACJA Wejście Model RM1KL RM1KSL RM2KL RM2KSL RM3KSL RM4KSL RM6KSL Power 1kVA/800W 2kVA/1600W 3kVA/2400 4kVA/2800 6kVA/4200W System Wejścia Jednofazowe z uziemieniem Napięcie 230VAC Moc Napięcia 138V to 300V (0~60% load);138~161v to 300V (60%~80% load);161~184v to 300~286V (80%~100% load) Częstotliwość 50/60 Hz +/- 5 Hz (Automatycznie wyczuwane) Współczynnik Mocy Pełne naładowanie Wyjście Moc Napięcia obejścia System Wyjścia Napięcie Moc napięcia 230VAC±10%(regulowane) Jednofazowe i uziemienie 220/230/240VAC 0.7 Precyzja Napięcia ±1% Tryb Normalny 45~55(regulowane) Tryb Podtrzymywania 50±0.1Hz Odporność inwertera na przeciążenie Czas przełączania Współczynnik szczytu Tryb Linii: Ponad 110% przez 2 minuty, następnie przechodzi w tryb bypass i alarmuje Ponad 150% przez 1s, następnie przechodzi w tryb bypass oraz odłącza wyjście po 1 minucie i alarmuje Tryb Podtrzymywania: Ponad 110% przez 30s,następnie odłącza wyjście i alarmuje Ponad 120% przez 1s, następnie odłącza wyjście i alarmuje 0ms (Tryb Normalny do Tryb Podtrzymywania) 0ms (Tryb Normalny do Tryb Obejścia) 3:1 Akumulator Napięcie Akumulatora 24VDC 48VDC 72VDC 96VDC 120VDC 144VDC 22

23 Pojemnoś ć Akumulat orów Ilość Ładowani e Czas Podtrzym ywania Czas ładowania akumulat orów Porty Interfejsu Opcjonalne Karty 12VDC 2 12VDC 4 12VDC 6 12VDC 8 12VDCx 10 12VDCx12 2A Wewnętrzne akumulatory; 6A max. (Regulowane) Zależy od pojemności akumulatorów (Długi czas podtrzymywania) Ładowanie do 90% pojemności wynosi 3 godziny (Standard) W zależności od pojemności akumulatorów zewnętrznych (Długi czas podtrzymywania) RS232+przełącznik (DB9)+USB Karta SNMP Komunikac ja i interfejsy Wyświetlac z LCD ALARMY DŹWIĘKO WE Przełącznik wyciszenia EPO Poziom hałasu Informacja o obciążeniu / akumulatorze / wejściu / wyjściu oraz trybie pracy Aktywny alarm dźwiękowy dla uszkodzenia/ niskiego poziomu akumulatora /przeciążenia metr Tak Tak metr Temperatu ra pracy 0-40 C / 0-35 C metr Temperatu ra Przechowy wania Wilgotność -20 C ~ 55 C 0 ~ 95% wilgotność (bez kondesacji) Środowisko Wymiary Maksymaln a wysokość 3,000 Metrów pracy Instalacja Rack & Tower (2 w 1) Wymiary (DxWxH) 454x440x88 454x440x13 Waga Netto (kg)

24 9. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA WinPower-XP to nowe oprogramowanie monitorujące UPS, które zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs służący do monitorowania i sterowania UPS. 24

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 10k (L) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Off Line UPS. PowerWalker VFD 400 IEC PowerWalker VFD 600 IEC PowerWalker VFD 800 IEC. Skrócona instrukcja obsługi

Off Line UPS. PowerWalker VFD 400 IEC PowerWalker VFD 600 IEC PowerWalker VFD 800 IEC. Skrócona instrukcja obsługi Off Line UPS PowerWalker VFD 400 IEC PowerWalker VFD 600 IEC PowerWalker VFD 800 IEC Skrócona instrukcja obsługi PL WAŻNE INSTKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWAJ TE INSTKCJE Niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. SKOMPUTERYZOWANY PS WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN Cyfrowy wyświetlacz LCD PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: Seria DN, współdziałająca

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Line Interactive UPS PowerWalker VI 450 SE PowerWalker VI 650 SE PowerWalker VI 850 SE PowerWalker VI 1200 PowerWalker VI 2000 Skrócona instrukcja obsługi PL WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. HES-SINUS home inverter. HES przetwornice domowe z funkcją UPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. HES-SINUS home inverter. HES przetwornice domowe z funkcją UPS INSTRUKCJA OBSŁUGI HES przetwornice domowe z funkcją UPS Dotyczy modeli: - HES-SINUS-500/12 - HES-SINUS-800/12 - HES-SINUS-1500/24 - HES-SINUS-2000/24 - HES-SINUS-2500/24 - HES-SINUS-3000/48 - HES-SINUS-5000/48

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 0//0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów

Interfejs komunikacyjny RS232 Niezależna ładowarka akumulatorów GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA 6/0 kva BYPASS ZEWNĘTRZNY ZIMNY START Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Solar inverter. PROsolar URZ3416. PROsolar URZ3417

Solar inverter. PROsolar URZ3416. PROsolar URZ3417 Solar inverter PROsolar-500 - URZ3416 PROsolar-700 - URZ3417 Bedienungsanleitung Owner s manual Használati utasítás Instrukcja obsługi Manual de utilizare Návod na použitie DE EN HU RO SK Poniższa instrukcja

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI. V1000 on-line 1U LED. ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI. V1000 on-line 1U LED. ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V1000 on-line 1U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Przenośny akumulator, powerbank Xoro MPB1500 XOR107338, mah, Li-Ion, Czarny

Przenośny akumulator, powerbank Xoro MPB1500 XOR107338, mah, Li-Ion, Czarny w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1218341 Przenośny akumulator, powerbank Xoro MPB1500 XOR107338, 15000 mah, Li-Ion, Czarny Strona 1 z 5 Zawartość dostawy - Przenośny akumulator XORO MPB 1500 / MPB 2000

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. 500 do 2000VA

Podręcznik użytkownika. 500 do 2000VA Podręcznik użytkownika 500 do 2000VA Poznań 2015 Spis treści Wprowadzenie... 3 Główne cechy... 3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Ryzyko porażenia prądem... 3 Podłączone urządzenia... 3 O bateriach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive

1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive GTM 1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive WYPOSAŻENIE OPCJONALNE szyny montażowe karty komunikacyjne by-pass serwisowy Jedne z najbardziej uniwersalnych na rynku możliwość zasilania z generatorów

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego PowerWalker VI 750 PSW PowerWalker VI 1000 PSW PowerWalker VI 1500 PSW PowerWalker VI 2000 PSW Skrócona instrukcja obsługi WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCMR0702 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Smartups 750VA LCD RM 2U 230V APC SmartUPS, 500 Watts /750 VA, na wejściu 230V /na wyjściu

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę.

ZASILACZE AWARYJNEUPS. Dbamy o stabilną pracę. AWARYJNE ZASILACZE Uninterruptible Power Supply Dbamy o stabilną pracę ZASILACZE AWARYJNE TECHNOLOGIA Zasilacze awaryjne marki EAST wyposażone zostały w zaawansowane technologie zapewniające niewrażliwość

Bardziej szczegółowo

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H Informacje na temat produktu E A C F G H A: Włącznik/wyłącznik. : Zasilanie prądem zmiennym: światło zielone ciągłe. Zasilanie z akumulatora: światło zielone pulsujące. C: Zasilanie prądem zmiennym: wskazanie

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU

EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START RT // kva OBUDOWA RACK / TOWER EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU DODATKOWY MODUŁ(Y) BATERYJNE Seria zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Niky 600/800 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Warunki korzystania 3 Instalacja 4 Sygnały i kontrolki 5 Przeciążenie i samowyłączwenie 16 6 Cechy

Niky 600/800 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Warunki korzystania 3 Instalacja 4 Sygnały i kontrolki 5 Przeciążenie i samowyłączwenie 16 6 Cechy Spis treści 1 Wprowadzenie 14 2 Warunki korzystania 14 3 Instalacja 15 4 Sygnały i kontrolki 15 5 Przeciążenie i samowyłączwenie 16 6 Cechy 16 7 Wymiana akumulatorów 17 8 Możliwe usterki 18 9 Cechy techniczne

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny (UPS) Model: 53923, 53925

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny (UPS) Model: 53923, 53925 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz awaryjny (UPS) Model: 53923, 53925 1 Spis treści Wstęp... 3 1.1 Opis modelu... 3 1.2 Opis często używanych symboli... 3 1.3 Schemat poglądowy tylnego panelu... 3 1.4 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive

1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive GTM 1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive WYPOSAŻENIE OPCJONALNE szyny montażowe karty komunikacyjne by-pass serwisowy Jedne z najbardziej uniwersalnych na rynku zasilacze UPS GTM, znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNEUPS

ZASILACZE AWARYJNEUPS UPS ZASILACZE AWARYJNEUPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery Dbamy o stabilną pracę www.eastups.pl Zasilacze UPS awaryjne UPS650P-LED / UPS850P-LED Zasilacze awaryjne offline

Bardziej szczegółowo

Daker DK 1, 2, 3 kva Spis treści

Daker DK 1, 2, 3 kva Spis treści PL Daker DK 1, 2, 3 kva Spis treści 1 Wstęp 24 2 Warunki użytkowania 24 3 Ekran LCD 25 4 Instalacja 28 5 Komunikacja UPS, oprogramowanie autodiagnostyki 37 6 Wymiana baterii 38 7 Usuwanie problemów 40

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz stabilizowany liniowy PSC1440 instrukcja obsługi

Zasilacz stabilizowany liniowy PSC1440 instrukcja obsługi Zasilacz stabilizowany liniowy PSC1440 instrukcja obsługi Zawartość: 1. Przeznaczenie 2. Elementy obsługi 3. Bezpieczeństwo 4. Opis dostępnych funkcji 5. Obsługa: Podłączenie kabla zasilającego Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu zamiennego modułu akumulatorowego do zasilacza Smart-UPS On-Line APCRBC140/APCRBC140J

Instrukcja montażu zamiennego modułu akumulatorowego do zasilacza Smart-UPS On-Line APCRBC140/APCRBC140J Instrukcja montażu zamiennego modułu akumulatorowego do zasilacza Smart-UPS On-Line APCRBC140/APCRBC140J Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, czynności serwisowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi ONLINE UPS PowerWalker VFI 1000T/E LCD PowerWalker VFI 2000T/E LCD PowerWalker VFI 3000T/E LCD pl 1. Wyświetlacz LCD I diody LED Numeric display wyświetlacz wartości liczbowych

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) 24 miesięcy - gwarancja normalna Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415 KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCSA1216 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower,

Bardziej szczegółowo

Generatory-Pradotworcze.pl

Generatory-Pradotworcze.pl DELTA UPS Seria DLT CL100D 6-10 kva Zasilacze UPS DELTA serii CL100D są zaprojektowane i zbudowane na podstawie najnowszej bez-transformatorowej technologii prostownika IGBT (tranzystorów bipolarnych z

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Standby (Offline) UPS

Standby (Offline) UPS Standby (Offline) UPS PowerWalker VFD 600 APFC PowerWalker VFD 800 APFC PowerWalker VFD 600 APFC/FR PowerWalker VFD 800 APFC/FR Manual (PL) System zasilania bezprzerwowego Ważne instrukcje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Seria VT on-line Tower ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Seria VT L on-line Tower ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UPS&VOLTAGE STABILIZERS STABILIZATOR NAPIĘCIA DELTA MCU 8 AVR VA. Do Systemów Użytku Domowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

UPS&VOLTAGE STABILIZERS STABILIZATOR NAPIĘCIA DELTA MCU 8 AVR VA. Do Systemów Użytku Domowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STABILIZATOR NAPIĘCIA DELTA MCU 8 AVR 500 20000 VA Do Systemów Użytku Domowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ 1. BEZPIECZEŃSTWO 2. INSTALACJA 3. SPECYFIKACJE AVR I PODSTAWOWE INFORMACJE 4. ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Powerware 9125 Moduł dystrybucyjny PowerPass przeznaczony dla modeli VA Instrukcja użytkownika

Powerware 9125 Moduł dystrybucyjny PowerPass przeznaczony dla modeli VA Instrukcja użytkownika Powerware 9125 Moduł dystrybucyjny PowerPass przeznaczony dla modeli 2500 3000 VA 164201392 PW 9125 Moduł dystrybucyjny PowerPass 1 Deklaracja zgodności EMC klasy A FCC część 15 UWAGA: Urządzenie to zostało

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika Poznań 2015 Obsługa Jak ładować power bank Jako źródła energii używaj urządzeń DC 5V o natężeniu 0.5A do 2.5A Mogą to być urządzenia takie jak: port USB w komputerze,

Bardziej szczegółowo

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE

Eaton Ellipse MAX. Ellipse MAX 1k5. Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA. Seria Pulsar SPECYFIKACJA TECHNICZNA DANE OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Seria Pulsar Eaton Ellipse MAX Modele: 600; 850; 1100; 1500 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line-interactive (VI) z AVR i HF Model UPS wieżowy/stelażowy Ellipse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo