Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA"

Transkrypt

1 Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA 1

2 Spis treści 1.WSTĘP INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Ważne informację dotyczące bezpieczeństwa Opis symboli OPIS URZĄDZENIA Panel przedni Opis przycisków i wyświetlacza LCD Przełącznik ON/OFF Przycisk konfiguracji Przycisk Enter Parametry Wejścia (napięcie & częstotliwość) Parametry Wyjścia (napięcie & częstotliwość) Bypass mode (Tryb obejścia) Economic mode (Tryb ekonomiczny) Inverter mode (Tryb inwersji) Wskaźniki ostrzeżenia i awarii Poziom naładowania akumulatora Wskaźnik procentowy ładowania INSTALACJA Sprawdzanie zawartości opakowania Umieszczenie Ładowanie Podłączenie obciążenia Podłączenie modemu/lini telefonicznej Funkcja startu z baterii On/Off Ustawienia UPS Ustawienie jako wieża Konfiguracja do ustawień jako wieża Konfiguracja do ustawień jako rack Pozycja wyświetlacza LCD Emergency Power Off (EPO) awaryjne wyłączenie zasilania Modem/Linia telefoniczna Wymiana Akumulatorów Porty Komunikacyjne Rozwiązywanie Problemów Specyfikacja Instalacja Oprogramowania

3 1. WSTĘP Niniejszy UPS(zasilacz awaryjny) z serii on line używa technologii podwójnej konwersji i dostarcza na wyjściu doskonale czystą sinusoidę przeznaczoną specjalnie do zasilania serwerów. Korzystając z podwójnej konwersji, ten zaawansowany UPS eliminuje wszystkie główne zakłócenia zasilania. Wewnętrzny prostownik przetwarza prąd przemienny w prąd stały, wykorzystując go do ładowania akumulatorów i zasilania wewnętrznego falownika. Dzięki konwersji napięcia stałego, falownik generuje napięcie sinusoidalne AC, który zasila obciążenie bez przerw. Normalnie wszystkie urządzenia peryferyjne są zasilane poprzez zasilanie sieciowe. Jednakże, w przypadku awarii zasilania, akumulatory znajdujące się wewnątrz urządzenia będą odpowiedzialne za zasilanie całego systemu. Instrukcja obejmuje następujące modele UPS. Proszę sprawdzić, czy zakupiony model jest zawarte na poniższej liście. Model S1KSL / RM1KSL S1KL / RM1KL S2KSL / RM2KSL S2KL / RM2KL S3KSL / RM3KSL S3KL / RM3KL S4KSL / RM4KSL S4KL / RM4KL S6KSL / RM6KSL S6KL / RM6KL Typ 1KVA Long backup time on line UPS 1KVA Inbuilt battery on line UPS 2KVA Long backup time on line UPS 2KVA Inbuilt battery on line UPS 3KVA Long backup time on line UPS 3KVA Inbuilt battery on line UPS 4KVA Long backup time on line UPS 4KVA Inbuilt battery on line UPS 6KVA Long backup time on line UPS 6KVA Inbuilt battery on line UPS Cechy: Czysta fala sinusoidalna na wyjściu Obrotowy wyświetlacz LCD Montaż w formie rack lub wieży instalacja według potrzeb Mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Wykorzystuje topologię pełnego mostka wysokiej częstotliwości Wysoki współczynnik korekcji mocy wejściowej Duży wybór różnych zakresów mocy oraz trybów pracy Funkcja zimnego startu Wbudowany port komunikacyjny RS-232/EPO SNMP pozwala na zdalne zarządzanie oraz monitorowanie przez stronę web Opcjonalny przekaźnik karty AS400 Możliwość przedłużenia czasu pracy poprzez podłączenie zewnętrznych akumulatorów Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem Możliwość wymiany akumulatorów w czasie pracy. Zestaw do montażu rack 19 " dostępny do wszystkich modeli 2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 2.1 WAŻNE INFORMACJĘ DOTTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH WSAZÓWEK - Ta instrukcja zawiera ważne wskazówki, które powinny być Ci znane podczas montażu i konserwacji UPS oraz akumulatorów. 3

4 UWAGA: UPS działa pod napięciem, które może być niebezpieczne, dlatego nie zaleca się rozkręcania urządzenia samodzielnie. W celu naprawy bądź wymiany części zaleca się korzystanie z autoryzowanych wyspecjalizowanych serwisów. a) Urządzenie powinno pracować w miejscu wolnym od zanieczyszczeń powietrza takich jak kurz czy pył. Należy unikać instalowania UPS w miejscach o nadmiernej wilgotności oraz zbyt wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura powietrza pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie to 0 C to 40 C (32 F to 104 F). 2) Ten UPS jest przeznaczony do użytku komercyjnego oraz przemysłowego. Urządzenie nie powinno być podłączane do urządzeń medycznych odpowiedzialnych za podtrzymywanie czynności życiowych. 3) Nie należy wyjmować przewodu wejściowego kiedy UPS jest włączony. Powoduje to odłączenie uziemienia od UPS-a oraz podłączonych do niego urządzeń. 4) Przed wymianą akumulatorów wyłącz UPS i odłącz kabel zasilania wejściowego. 5) Podczas pracy przy akumulatorach w celu uniknięcia zwarcia bądź porażenia prądem należy przestrzegać poniższych zasad: a) Zdejmij zegarek, obrączkę i inne metalowe przedmioty z rąk. b) Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami. c) Załóż gumowe rękawice i buty. d) Nie należy kłaść narzędzi metalowych oraz innych przedmiotów na wierzchu akumulatora. e) Odłącz źródło zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatorów. 6) Podczas wymiany akumulatorów należy użyć odpowiednich zestawów akumulatorów. UWAGA! Koniecznie uzupełnij urządzenie o tą samą ilość akumulatorów o tej samej specyfikacji. 7) Zabrania się otwierania akumulatorów, ponieważ zawierają one toksyczne elektrolity, które mogą być bardzo szkodliwe dla skóry i oczu. 8) Zabrania się wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego typu produktów. 9) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy używać tylko nr 26 AWG lub większych przewodów linii telekomunikacyjnych. 10) UPS działa pod napięciem, które może być niebezpieczne, dlatego nie zaleca się rozkręcania urządzenia samodzielnie. W celu naprawy bądź wymiany części zaleca się korzystanie z autoryzowanych wyspecjalizowanych serwisów. 11) Podłączając UPS samoczynnie należy mieć świadomość, że prąd upływu UPSa i podłączonego obciążenia przekracza 3.5mA. 12) Uwaga!! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Podczas odłączania urządzenia od źródła zasilania zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ napięcie cały czas może znajdować się w akumulatorach. Podczas wykonywania prac serwisowych bądź konserwacyjnych koniecznie jest odłączenie zasilania z obu biegunów akumulatorów. 13) Gniazdo zasilające urządzenie powinno być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu UPSa. 4

5 2.2 Opis Symboli Niektóre z poniższych symboli mogą być stosowane w tym podręczniku, dlatego wskazane jest, zapoznanie się z nimi. Symbole i ich znaczenie Symbol Znaczenie Zachowaj szczególną ostrożność Uwaga wysokie napięcie Źródło prądu przemiennego(ac) Bezpośrednie źródło prądu stałego Uziemienie Recykling Trzymaj UPS w czystym miejscu 3. Opis Urządzenia 3.1 Panel Przedni RM 1-4 4KVA 5

6 RM 6KVA 3.2 Opis przycisków i wyświetlacza LCD Numer Funkcja Opis 1 Przycisk ON/OFF Włączanie i wyłączanie UPS 2 Przycisk Konfiguracji Konfiguracja UPS 3 Enter Zatwierdzanie ustawień 4 Informacja Wejścia Parametry wejścia (napięcie i częstotliwość) 5 Informacje Wyjścia Parametry wyjścia (napięcie i częstotliwość) 6 Bypass (wskaźnik obejścia) Praca w trybie obejścia 7 ECO(wskaźnik ekonomiczny) Praca w trybie ekonomicznym 8 Inverter(wskaźnik inwertera) Praca w trybie inwertera 9 Ostrzeźenia Wskaźnik ostrzeżeń i błędów 10 Battery(Akumulator) Poziom naładowania akumulatora 11 Load(Obciążenie) Poziom obciążenia 6

7 3.3 Przycisk ON/OFF Chcąc włączyć UPS naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF przez co najmniej 3 sekundy. Chcąc wyłączyć UPS naciśnij i trzymaj przycisk ON/OFF do czasu wyłączenie urządzenia 3.4 Przycisk Konfiguracji Przytrzymaj ten przycisk wduszony przez 3 sekundy a na wyświetlaczu LCD pojawi się tryb konfiguracji. Tryb: W trybie konfiguracji, można włączyć lub wyłączyć tryb ECO (czyli tryb ekonomiczny), tryb Bypass,(czyli tryb obejścia) oraz typu wejścia generatora. Tutaj możesz również zmienić dodatkowo napięcie wyjściowe 220V/230V/240V. Po wybraniu trybu konfiguracji, należy nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić wybór. Proszę zapoznać się z przykładami dla Config Mode(Trybu konfiguracji) w celu uzyskania szczegółowych informacji. Uwaga: 1) Jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk Config lub Enter w ciągu 30s, wyświetlacz wyjdzie z trybu konfiguracyjnego i powróci do stanu przed jego uruchomieniem. 2) Wyjaśnienie dla trzech trybów: a) Tryb ekonomiczny: tryb niskiego poboru mocy, jego używanie zaleca się w przypadku kiedy moc wejściowa źródła zasilania jest naprawdę wysokiej jakości. b) Tryb Bypass: UPS dostarcza napięcie bezpośrednio z sieci. c) Inverter mode: ten tryb stosuje się dla urządzeń wymagających większej mocy wyjściowej. Tryb inwertera ustawiony jest fabrycznie. 3) Tryb generatora wejścia: jeśli ten tryb jest załączony UPS może przejąć szeroki zakres źródłowych napięć wejściowych w tym również częstotliwość oraz fale. 4) Fabrycznie tryb ekonomiczny i bypass są wyłączone. Tryb generatora wejścia jest włączony a napięcie wyjściowe wynosi 230V. 5) Twoja spersonalizowana konfiguracja zostanie zapamiętana przez UPS co oznacza, że można zmienić ustawienia domyślne. 3.5 Przycisk Enter Ten przycisk posiada trzy funkcję: Zatwierdzanie ustawień w trybie konfiguracji. Kiedy zasilanie sieciowe AC jest dostępne a akumulatora jest w pełni naładowany, przytrzymanie przycisku przez 5 sekund uruchamia funkcję autotestu. Jeżeli UPS nie jest w trybie konfiguracji po przez przytrzymanie przycisku mniej niż 5 sekund można włączyć lub wyłączyć sygnał alarmowy. Uwaga: Nie można wyłączyć sygnałów dźwiękowych dla: Niski poziom akumulatora, przeciążenie, przegrzanie. Uwaga: Jeżeli żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty LCD będzie dalej podświetlone. W trybie konfiguracji podświetlenie będzie zawsze włączone. Jeżeli żaden z przycisków nie będzie dotykany dłużej niż minutę podświetlenie wyłączy się. Po włączeniu UPS podświetlenie będzie aktywne przez minutę. 7

8 3.6 Parametry Wejścia (napięcie i częstotliwość) Poniżej znajdują się informację dotyczące napięcia AC w tym wejściowe napięcie oraz częstotliwość. Panel LCD wskazujący napięcie wejściowe 230V oraz częstotliwość 50Hz. 3.7 Parametry wyjściowe (napięcie i częstotliwość) Poniżej znajdują się informację dotyczące napięcia wyjścia oraz częstotliwość. Panel LCD wskazuje, że napięcie wyjściowe wynosi 230V oraz częstotliwość 50Hz. 3.8 Tryb Bypass (tryb obejścia) Podświetlony symbol bypass wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie. 3.9 Tryb Ekonomiczny Podświetlony symbol Economic wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie. 8

9 3.10 Tryb Inwersji Podświetlony symbol Inverter wskazuję, że urządzenie działa w tym trybie Wskaźniki ostrzeżenia i awarii Poniższa tabela przedstawia przykładowe typy awarii oraz ich rozwiązanie. KOD BŁĘDU STATUS OPIS Stały Zwarcie na wyjściu Mruga Stały Mruga Stały Mruga Mruga Uszkodzony wentylatora Uszkodzony wentylator i przekroczony czas reakcji UPS jest przeładowany UPS przeładowany i przekroczony czas reakcji Akumulator uszkodzony lub rozłączony Akumulator jest przeładowany Stały Napięcie wyjściowe jest po za zakresem Mruga Stały Stały Przekroczona dopuszczalna temperatura (w trybie bypass) Przekroczona temperatura (wyjście wyłączone) Uszkodzenie układów wewnętrznych Uwaga: Jeżeli symbol mruga oznacza to małą awarię i zasilanie na wyjściu jest obecne. Jeżeli symbol cały czas się świeci może to oznaczać poważny problem i zasilanie mogło zostać odłączone. 9

10 3.12 Poziom naładowania akumulatora Poziom naładowania podawany jest w procentach Wskaźnik procentowy ładowania Ten element pokazuje aktualne obciążenie jako procent obciążenia znamionowego. Przykłady: Źródło AC jest dostępne a UPS jest włączony ( w trybie obejścia, ekonomicznym lub inwertera): Źródło AC jest niedostępne a UPS jest włączony (UPS działa w trybie podtrzymywania) Źródło AC jest włączone ale UPS jest wyłączony. ( UPS w trybie spoczynku) 10

11 UPS wykonuje test bezpieczeństwa Przykłady dla tryby konfiguracji W trybie konfiguracji informacje wyświetlają się na wyświetlaczu LCD. Wyjaśnienie powyższych czterech znaków. Part A: Ta część dotyczy trybu ECO(ekonomicznego) i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. Part B: Ta część dotyczy trybu Bypass(obejścia) i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. Part C: Ta część dotyczy ustawień napięcia na wyjściu. 220V/230V/240V do wyboru w ustawieniach. Fabrycznie ustawione jest 230V. Part D: Ta część dotyczy trybu Generatora wejścia i mówi o tym czy jest on włączony/wyłączony. 1 oznacza, że jest włączony, 0 wyłączony. Przy ustawieniach fabrycznych jest wyłączony 0. 11

12 Przykłady: Tryb ECO(ekonomiczny) jest włączony (Part A to 1 w ustawieniach), tryb Bypass (obejścia) (Part B to 0 w ustawieniach), Generator wejścia jest wyłączony (Part D to 0 w ustawieniach). Napięcie na wyjściu wynosi 230V (Part C to 230 w ustawieniach) Chcąc zmienić ustawienia: Tryb ECO(ekonomiczny) jest wyłączony (Part A to 0 w ustawieniach), tryb Bypass(obejścia) (Part B to w ustawieniach 1), tryb generatora wejścia jest włączony (Part D to w ustawieniach 1). Napięcie na wyjściu wynosi 220V) Part C to w ustawieniach 220. Krok: Aby wejść do trybu konfiguracji naciśnij i przytrzymaj guzik config przez 3 sekundy. Oryginalne ustawienia wyświetlą się jak na rysunku poniżej. Pierwsze ustawienie (1) będzie migać. Krok 2: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 1 zacznie mrugać możesz zmienić na 0. Krok 3: Niciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb ECO(ekonomiczny) zostanie wyłączony. Druga opcja ustawień 0 zacznie mrugać. Krok 4: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 0 zacznie mrugać możesz zmienić na 1. 12

13 Krok 5: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb Bypass(obejścia) zostanie wyłączony. Trzecia pozycja ustawienie ("230") zacznie migać. Krok 6: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 230 zacznie mrugać możesz zmienić na 240. Krok 7: Naciśnij przycisk konfiguracji ponownie aby dokonać drugiej zmiany z 240 na 220. Krok 8: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, następnie napięcie wyjściowe zostanie zmienione na 220V. Ostatnie ustawienia zaczną mrugać 0 Krok 9: Naciśnij przycisk konfiguracji aby zmienić opcję, kiedy 0 zacznie mrugać możesz zmienić na 1. 13

14 Krok 10: Naciśnij przycisk Enter w celu potwierdzenia zmiany opcji, wtedy tryb Generatora wejścia zostanie wyłączony. Krok 10: Naciśnij przycisk Konfiguracji lub przycisk Enter, aby zakończyć tryb Konfiguracji. Uwaga: 1) Możesz nacisnąć raz przycisk Enter lub dwa razy przycisk Config, aby pominąć pojedyncze ustawienia i zachować je bez zmian. 2) Jeżeli w trybie Konfiguracji odstęp czasu pomiędzy wciśnięciem dwóch przycisków będzie dłuższy niż 30 sekund LCD wyłączy tryb konfiguracji automatycznie. 3) Jeżeli w trybie Konfiguracji zostaną wciśnięty przycisk On/Off, LCD wyjdzie z trybu Config natychmiast Alarmy dźwiękowe Warunek Alarm Funkcja wyciszenia Ostrzeżenie o uszkodzeniu wentylatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o przegrzaniu urządzenia Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o błędzie akumulatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o przeładowaniu akumulatora Stały Sygnał Może być wyciszony Ostrzeżenie o rozłączeniu akumulatora Sygnał co Może być wyciszony sekundę Ostrzeżenie i przeładowaniu Sygnał co Może być wyciszony sekundę Ostrzeżenie o testowaniu akumulatora Sygnał co 2 sekundy Może być wyciszony Ostrzeżenie o błędzie zasilania (tryb podtrzymywania) Sygnał co 4 Może być wyciszony sekundy Ostrzeżenie o rozładowującym się akumulatorze Sygnał co Nie może być wyciszony sekundę Błąd z powodu uszkodzenia wentylatora Stały Sygnał Nie może być wyciszony 14

15 Błąd z powodu przegrzania urządzenia Stały Sygnał Nie może być wyciszony Inne błędy Stały Sygnał Może być wyciszony Opis Panelu Tylnego 1-2KVA 3KVA 6KVA 15

16 Tabela opisu panelu tylnego 1. Terminal I/P 2. Terminal/Gniazdo O/P 3. RJ11/RJ45 4. Slot SNMP 5. Złącze do podłączenia zewnętrznej baterii 6. Port RS232/DRY-CONTACT/USB 7. Bezpiecznik 8. Złącze EPO 4. INSTALACJA 4.1 Sprawdzanie zawartości opakowania UPS należy dokładnie sprawdzić przy odbiorze. Jeżeli UPS uległ zniszczeniu podczas dostawy, należy zachować pudełko i opakowanie dla przewoźnika. Następnie natychmiastowo powiadomić przewoźnika i sprzedawcę sprzętu. 4.2 Umieszczenie Urządzenie powinno pracować w miejscu wolnym od zanieczyszczeń powietrza takich jak kurz czy pył. Należy unikać instalowania UPS w miejscach o nadmiernej wilgotności oraz zbyt wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura powietrza pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie to 0 C to 40 C (32 F to 104 F) a wilgotność powinna mieścić sie w przedziale od 20% do 80% (bez kondensacji) UWAGA: Dłuższe użytkowanie UPSa w temperaturze wyższej niż 25 może spowodować zmniejszenie żywotności akumulatora. Zaleca się, aby urządzenie znajdowało się w odległości co najmniej 20cm od monitora w celu uniknięcia interferencji. 4.3 Ładowanie UPS jest dostarczony z fabryki z w pełni naładowanym akumulatorem aczkolwiek, część energii może zostać utracona podczas transportu. Akumulator powinien zostać doładowany przed pierwszym użyciem w tym celu należy podłączyć UPS do odpowiedniego źródła energii a następnie ładować go przez co najmniej cztery godziny. 4.4 Podłączanie obciążenia Podłącz jedno urządzenie do pojedyńczego gniazda z tyłu UPS-a. 4.5 Podłączenie modemu/lini telefonicznej Podłącz linie telefoniczną do gniazda wejścia, które znajduje się z tyłu UPSa. Użyj dodatkowego kabla i podłącz jeden koniec do gniazda wyjścia znajdującego się z tyłu UPSa, a drugi koniec do gniazda wejścia w modemie. 4.6 Funkcja startu z baterii Funkcja startu z baterii umożliwa uruchomienie UPS-a w momencie awarii/ przerwania zasilania pod warunkiem że akumulatory są naładowane. W tym celu należy nacisnąć przycisk zasilania aby włączyć UPS. 4.7 On/Off Aby włączyć lub wyłączyć UPS należy przycisnąć przycisk włącz/wyłącz przez co najmniej 3 sekundy. 16

17 4.8 Ustawienia UPS Wszystkie modele seryjne zostały tak zaprojektowane, aby móc ustawić je w pozycji pionowej (tower) lub w poziomej (rack). Mogą być zainstalowane w 19 szafach rackowych w pozycji poziomej lub w pozycji pionowej (tower) przy użyciu dodatkowych stojaków. 4.9 Ustawienie jako wieża Ta seria może być zainstalowana w pozycji poziomej lub pionowej. Model ten został zaprojektowany jako rack, jednak przy pomocy (opcjonalnych) stojaków możliwe jest ustawienie urządzenia w pozycji pionowej. Należy pamiętać aby stojaki zamocować na dole obudowy Konfiguracja do ustawień jako wieża Ten model jest dostarczony razem ze stojakami umożliwiającymi utrzymanie urządzenia w pionie. Stojaki powinny być zamontowane/włożone na dole UPSa. 1-4KVA 6KVA Konfiguracja do ustawień jako rack UPS może być zainstalowany w 19 szafie rackowej. UPS i otoczenie akumulatora zewnętrznego zajmuje 2U/3U przestrzeni w szafie rackowej. 1KVA do 6KVA 1. Wyrównaj uszy montażowe zgodnie z rozstawem otworów na bocznej ścianie UPS-a 2. Zamocuj listwy przy pomocy śrub 3. Włóż UPS w listwy i zamontuj w szafie 17

18 4.9.3 Pozycja wyświetlacza LCD Wyświetlacz LCD w tym modelu może być obracany aby zaadaptować go do pozycji pionowej lub poziomej urządzenia. Na rysunku poniżej pokazano w jaki sposób może być zainstalowany wyświetlacz LCD Emergency Power Off (EPO) awaryjne wyłączenie zasilania Niniejszy UPS zawiera port EPO umożliwiający wyłączenie chronionych urządzeń z pominięciem oprogramowania zarządzającego energią. Uwaga: Kiedy przełącznik EPO jest zresetowany urządzenie nie powróci do zasilania z akumulatora do czasu ręcznego uruchomienia UPSa. Jeżeli po naciśnięciu przycisku zasilania i wyłączeniu UPSa, EPO jest aktywne to UPS pozostaje w trybie czuwania do czasu ponownego włączenia UPS. Postępuj zgodnie z procedurą instalacji przełącznika EPO, tak jak poniżej. 18

19 1. Sprawdź czy UPS jest wyłączony 2. Wyjmij złącze z portu EPO, który znajduje się na panelu tylnym UPS. 3. Podłącz przełącznik (otwarty w stanie normalnym) (odpowiedni dla: 60V, 30VAC RMS i 20mA) do gniazd PIN 1 i PIN 2. Użyj nieekranowanego przewodu 8-22 AWG (0.75 mm2 0.3 mm2) 4. Podłącz ponownie złącze EPO do portu EPO. 5. Upewnij się, że przełącznik podłączonego przełącznika nie jest aktywowany, aby załączyć zasilanie do gniazd wyjściowych UPS. 6. Podłącz UPS do zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania "ON / OFF", aby go włączyć. 7. Aktywuj zewnętrzny wyłącznik EPO, aby przetestować funkcję EPO 8. Wyłącz zewnętrzny wyłącznik EPO i uruchom ponownie UPS Modem/linia telefoniczna Kabel telefoniczny / modem lub sieci mogą być podłączone do modularnych złączy RJ-45/RJ11, które znajdują się z tyłu zasilacza. Rozwiązanie to chroni przed przepięciami. Dla tego typu połączenia konieczne jest użycie dodatkowego kabla telefonicznego. UWAGA: To połączenie jest opcjonalne. Ochrona modemu i linii telefonicznej jest aktywna nawet wtedy, gdy zasilacz jest wyłączony lub odłączony od zasilania sieciowego. UWAGA! Urządzenie, które chroni przed przepięciami na linii telefonicznej może nie działać, jeśli nie jest zainstalowane poprawnie. Upewnij się, że kabel telefoniczny jest włożony do gniazda oznaczonego jako "IN" a kabel urządzenia które ma być chronione (telefon, modem, karta sieciowa, itp.) jest włożone do złącza oznaczonego "OUT". UWAGA! Zabezpieczenie antyprzepięciowe stosuję się tylko wewnątrz pomieszczeń. Zabrania się podłączania przewodów telefonicznych podczas burzy. UWAGA! Zabezpieczenie to ogranicza skutki przepięć, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony. 5. WYMIANA AKUMULATORÓW Kiedy wskaźnik uszkodzenia baterii miga, a sygnał dźwiękowy jest stały, akumulator może wymagać wymiany. Proszę sprawdzić połączenie akumulatora lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby zamówić nowy akumulator o tej samej specyfikacji. UWAGA! Akumulator może stwarzać ryzyko porażenia prądem lub zwarcia. Należy zachować poniższe środki ostrożności przed wymianą akumulatorów. 1. Wyłącz zasilacz i odłącz kabel zasilający z gniazdka. 2. Usuń z rąk pierścionki, zegarki i inne metalowe przedmioty. 3. Jeżeli zestaw wymiennych akumulatorów jest uszkodzony lub wykazuje oznaki wycieku należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. 4. Zabrania się również wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uwaga: Serwisowanie akumulatorów powinno być przeprowadzane lub nadzorowane przez personel posiadający odpowiednią wiedzę przy zachowania szczególnych środków ostrożności. Osoby nieposiadające specjalnych uprawnień nie powinny brać udziału podczas serwisowania urządzenia. Recykling akumulatorów: Zabrania się również wrzucania akumulatorów do ognia, ponieważ mogą one eksplodować Zabrania się otwierania akumulatorów, ponieważ zawierają one toksyczne elektrolity, które mogą być bardzo szkodliwe dla skóry i oczu. 19

20 UWAGA! Prawidłowy recykling zużytych akumulatorów: proszę nie wyrzucać zasilacza UPS oraz akumulatorów do kosza. Proszę stosować się do lokalnych przepisów prawnych; zaleca się skontaktowanie z lokalnym centrum recyklingu odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji UPS oraz akumulatorów. 6. PORTY KOMUNIKACYJNE RS232 + przełącznik: DB9 Female (RS232 + przełącznik) PIN # Opis I/O Wytłumaczenie Funkcji 1 Niski poziom naładowania akumulatora Wyjście Niski poziom naładowania akumulatora wyjścia(*normalnie otwarty, podciągnięty do Pin#5 gdy wystąpi alarm baterii w trybie podtrzymywania) 2 TxD Wyjście TxD 3 RxD Wejście RxD 4 DTR Wejście Przypięty do pin 6 5 Wspólny Wspólny(przypięty do obudowy) 6 DSR Wyjście Przypięty do pin 4 7 RTS Wejście Nie podłączony 8 Błąd AC Wyjście Błąd wyjścia AC (*normalnie otwarty, podciągnięty do Pin#5 w trybie podtrzymywania) 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Sygnalizowanie problemów dźwiękiem: Problem Przyczyna Rozwiązanie Sygnał dźwiękowy co 4 UPS działa na akumulatorze Sprawdź napięcie wejściowe sekundy Sygnał dźwiękowy co sekundę Spada poziom akumulatora Zapisz wszystko i wyłącz urządzenie Przeciążone wyjście Sprawdź poziom obciążenia na wyświetlaczu i usuń zbędne obciążenie Akumulator wymaga naładowania lub serwisowania Wymień akumulator na nowy o tej samej specyfikacji Stały sygnał dźwiękowy Awaria UPS Sprawdź wyświetlacz LCD a następnie tabelę problemów 20

21 Generalne problemy: Problem Przyczyna Rozwiązanie UPS nie chce się włączyć po Kabel zasilający jest źle Sprawdź podłączenie kabla naciśnięciu przycisku włączenia podłączony zasilającego Gniazdko elektryczne może być Prosimy skontaktować się z uszkodzony lokalnym wykwalifikowanym elektrykiem Wewnętrzny bezpiecznik może być przepalony Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą UPS nie dostarcza energii do obciążenia Akumulator ograniczył czas podtrzymania Symbol awarii UPS pojawia się na wyświetlaczu LCD Podłączony sprzęt traci zasilanie kiedy jest podłączony do UPS Zasilanie obecne na jednym z gniazd Brak wyjścia na jakimkolwiek z gniazd Sprawdź bezpiecznik wyjściowy 1.Spradź podłączenie kabla 2. Upewnij się czy obciążenie nie przekracza maksymalnego poziomu dozwolonego dla tego UPS Akumulator nie jest naładowany Ładuj akumulator przez co najmniej 24 godziny Z biegiem czasu maksymalny pojemność akumulatora może ulec zmniejszeniu 1.Ładuj akumulator przez co najmniej 8 godzin 2. Wymień akumulator Awaria UPS Zapisz wszystko i wyłącz urządzenie a następnie rozwiązywanie problemów z powyżej tabeli UPS może być przeciążony UPS może być uszkodzony Sprawdź stan obciążenia Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Przycisk nie działa Przycisk jest uszkodzony Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą 21

22 8. SPECYFIKACJA Wejście Model RM1KL RM1KSL RM2KL RM2KSL RM3KSL RM4KSL RM6KSL Power 1kVA/800W 2kVA/1600W 3kVA/2400 4kVA/2800 6kVA/4200W System Wejścia Jednofazowe z uziemieniem Napięcie 230VAC Moc Napięcia 138V to 300V (0~60% load);138~161v to 300V (60%~80% load);161~184v to 300~286V (80%~100% load) Częstotliwość 50/60 Hz +/- 5 Hz (Automatycznie wyczuwane) Współczynnik Mocy Pełne naładowanie Wyjście Moc Napięcia obejścia System Wyjścia Napięcie Moc napięcia 230VAC±10%(regulowane) Jednofazowe i uziemienie 220/230/240VAC 0.7 Precyzja Napięcia ±1% Tryb Normalny 45~55(regulowane) Tryb Podtrzymywania 50±0.1Hz Odporność inwertera na przeciążenie Czas przełączania Współczynnik szczytu Tryb Linii: Ponad 110% przez 2 minuty, następnie przechodzi w tryb bypass i alarmuje Ponad 150% przez 1s, następnie przechodzi w tryb bypass oraz odłącza wyjście po 1 minucie i alarmuje Tryb Podtrzymywania: Ponad 110% przez 30s,następnie odłącza wyjście i alarmuje Ponad 120% przez 1s, następnie odłącza wyjście i alarmuje 0ms (Tryb Normalny do Tryb Podtrzymywania) 0ms (Tryb Normalny do Tryb Obejścia) 3:1 Akumulator Napięcie Akumulatora 24VDC 48VDC 72VDC 96VDC 120VDC 144VDC 22

23 Pojemnoś ć Akumulat orów Ilość Ładowani e Czas Podtrzym ywania Czas ładowania akumulat orów Porty Interfejsu Opcjonalne Karty 12VDC 2 12VDC 4 12VDC 6 12VDC 8 12VDCx 10 12VDCx12 2A Wewnętrzne akumulatory; 6A max. (Regulowane) Zależy od pojemności akumulatorów (Długi czas podtrzymywania) Ładowanie do 90% pojemności wynosi 3 godziny (Standard) W zależności od pojemności akumulatorów zewnętrznych (Długi czas podtrzymywania) RS232+przełącznik (DB9)+USB Karta SNMP Komunikac ja i interfejsy Wyświetlac z LCD ALARMY DŹWIĘKO WE Przełącznik wyciszenia EPO Poziom hałasu Informacja o obciążeniu / akumulatorze / wejściu / wyjściu oraz trybie pracy Aktywny alarm dźwiękowy dla uszkodzenia/ niskiego poziomu akumulatora /przeciążenia metr Tak Tak metr Temperatu ra pracy 0-40 C / 0-35 C metr Temperatu ra Przechowy wania Wilgotność -20 C ~ 55 C 0 ~ 95% wilgotność (bez kondesacji) Środowisko Wymiary Maksymaln a wysokość 3,000 Metrów pracy Instalacja Rack & Tower (2 w 1) Wymiary (DxWxH) 454x440x88 454x440x13 Waga Netto (kg)

24 9. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA WinPower-XP to nowe oprogramowanie monitorujące UPS, które zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs służący do monitorowania i sterowania UPS. 24

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO UPS SERIA Z MODYFIKOWANĄ SINUSOIDĄ AKTYWOWANE SIECIĄ (LINE-INTERACTIVE) obudowa wolnostojąca (Tower), obudowa leżąca (Desktop) jednofazowe wejście / wyjście, 230 V AC, 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Line Interactive UPS

Line Interactive UPS Line Interactive UPS PowerWalker VI 1000RT LCD PowerWalker VI 1500RT LCD PowerWalker VI 2000RT LCD PowerWalker VI 3000RT LCD Poznań 2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Instrukcja obsługi

DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Instrukcja obsługi PL DX400E-FR / DX600E-FR / DX800E-FR Instrukcja obsługi 17 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki, które należy stosować podczas instalacji oraz obsługi zasilacza

Bardziej szczegółowo

500 700 1000 1600VA. Instrukcja obsługi

500 700 1000 1600VA. Instrukcja obsługi 500 700 1000 1600VA Instrukcja obsługi Spis treści Opis... 3 Zasada działania... 4 Instalacja i użytkowanie... 4 Przednia i tylna płyta UPSa... 4 Instalacja i użytkowanie... 5 Komunikaty wskaźników LED,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS typu Line Interactive

Zasilacz UPS typu Line Interactive PL Zasilacz UPS typu Line Interactive PowerMust 636 LCD (650VA), Line Int., Schuko PowerMust 848 LCD (850VA), Line Int., Schuko PowerMust 636 LCD (650VA), Line Int., IEC PowerMust 848 LCD (850VA), Line

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS - seria KI -

Zasilacz awaryjny LUPUS - seria KI - Zasilacz awaryjny LUPUS - seria KI - 1000 2000 3000 VA Spis treści Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych:... 2 Przedmowa... 3 Uwagi wstępne... 3 Opis urządzenia... 3 Wygląd urządzenia... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

500 700-1200VA. Instrukcja obsługi

500 700-1200VA. Instrukcja obsługi 500 700-1200VA Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 2 Wstęp 6 3 Zasada działania 7 4 Instalowanie i eksploatacja zasilacza 8 4.1 Panel przedni i

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

DX400E / DX600E / DX800E Podręcznik Użytkownika

DX400E / DX600E / DX800E Podręcznik Użytkownika PL DX400E / DX600E / DX800E Podręcznik Użytkownika K01-xxxxxxx-00 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Ten podręcznik zawiera ważne instrukcje z którymi powinno się zapoznać i kierować podczas instalacji i

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

PowerMust Office Uninterruptible Power System

PowerMust Office Uninterruptible Power System PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL PowerMust Office Uninterruptible Power System WAŻNE INTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Prosimy zawsze przestrzegać! Niniejszy podrecznik uzytkowanika zawiera ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz UPS typu Line Interactive

Zasilacz UPS typu Line Interactive Zasilacz UPS typu Line Interactive PowerMust 636 (650VA), Line Int.,IEC PowerMust 848 (850VA), Line Int., IEC PowerMust 424EG (450VA), Line Int., Schuko PowerMust 636EG (650VA), Line Int.,Schuko PowerMust

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.4sun.eu e-mail: biuro@4sun.eu Seria LS-E Solarny Regulator Ładowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Nominalne Napięcie Systemu Maksymalne Napięcie Wejściowe PV Nominalny Prąd Ładowania / Rozładowania LS0512E/LS1012E

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT od 00 do 000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT Elementy infrastruktury, takie jak sieci informatyczne, systemy sieciowe i nowoczesne sieci

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL RU Online UPS PowerWalker VFI 1000 LCD / VFI 1000R LCD (Rack) PowerWalker VFI 1500 LCD / VFI 1500R LCD (Rack) PowerWalker VFI 2000 LCD / VFI 2000R LCD (Rack) PowerWalker VFI 3000 LCD / VFI 3000R LCD (Rack)

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

DN-170040/ DN-170041 UPS

DN-170040/ DN-170041 UPS DN-170040/ DN-170041 UPS Online INSTRUKCJA OBSŁUGI System zasilania awaryjnego Wersja:1.0 Spis treści TOC 1. Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Należy przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i zaleceń

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo