It is not the idea that is new, it is the volume

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "It is not the idea that is new, it is the volume"

Transkrypt

1 It is not the idea that is new, it is the volume Andrzej Kulik /

2 Cele wykładów Przedstawienie podstawowych informacji o: funkcjonowaniu rynków finansowych motywacji używania instrumentów pochodnych stosowanych instrumentach finansowych charakterystyce podstawowych instrumentów pochodnych zarządzaniu ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych 2 2

3 Program wykładów Organizacja rynków finansowych oraz ich charakterystyka Nick Leeson Rynek długu Orange County Kontrakty terminowe Ford Rynek opcji John Rusnak Zarządzanie ryzykiem Long Term Capital Management 3 3

4 Rozwój zarządzania ryzykiem Lata dziewięćdziesiąte Wpływ katastrof finansowych Risk manager jako policjant Rozwój metod ilościowych Zmiany w zarządzaniu ryzykiem Zmierzch funkcji policjanta Postęp w metodach ilościowych Zarządzanie ryzykiem z wieloma niuansami 4 4

5 Powstawanie ryzyka Ryzyko tworzą ludzie, jest w naszej naturze Ryzyko jest obecne w każdej działalności biznesowej Ryzyko rzadko pozostaje niewykorzystane 5 5

6 Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem leży w naszej naturze Przeważnie zajmują się nim nieliczni Potrzeba edukacji aby zaangażować w zarządzanie ryzykiem innych Potrzeba nowego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem 6 6

7 Źródła problemu Problemy rzadko powstają w wyniku zdarzeń ekstremalnych Przykłady Barings AIB LTCM Rijecka Banka 7 7

8 Spotkania u rodziny Van der Buerse Beurs Birża Bolsa Giełda Transakcje OTC (Over the counter) Tales z Miletu Współczesne transakcje 8 8

9 Historia instrumentów pochodnych 200 kontrakty terminowe z fizyczną dostawą 1900 początek handlu futures na giełdach 1972 FX futures 1973 opcje na akcje 1976 Currency Interest Rate Swap (CIRS) 1981 Interest Rate Swap (IRS) 1994 Credit default options 1997 pochodne na pogodę 9 9

10 Wielkość rynku instrumentów pochodnych Na koniec czerwca wartość nominalna transakcji pochodnych wynosiła $ Transakcje OTC 77.5% Transakcje na giełdach 22.5% Transakcje na stopę procentową 72% Transakcje FX 13% Transakcje na akcje 1.6% Transakcje na surowcach 0.6% 10 10

11 Katastrofy ryzyka rynkowego Kto Kiedy Dlaczego Strata ($M) LTCM 1998 Dźwignia finansowa Orange County 1994 Transakcje repo Showa Shell 1993 FX Forwards Metallgesellschaft 1994 Forwardy Barings 1995 Futures Allfirst 2001 FX Forwards 670 Rijecka Banka 2001 FX

12 Katastrofy ryzyka kredytowego Kto i kiedy Dlaczego % PKB Strata ($MLD) Japonia 1990 Pożyczki, ceny nieruchomości Chiny 1990 Upadek 4 banków Meksyk 1995 Kapitalizacja banków Hiszpania 1977 Nacjonalizacja banków Francja 1994 Credit Lyonnais Finlandia 1992 Sektor bankowy

13 Miesięczne zmiany USD/JPY 15% 10% 5% r i = ln P P i i 1 0% -5% -10% -15% sty-71 sty-76 sty-81 sty-86 sty-91 sty-96 sty

14 Rozkład zmian miesięcznych USD/JPY % -9% -4% 0% 4% 9% 13% 14 14

15 Postępy nauki Teoria portfelowa Markowitza 1952 Wycena opcji Black-Scholes-Merton 1973 ARCH Engle 1982 Auto Regressive Conditional Heteroskedascticity 15 15

16 Zmiany prawne Glass-Steagall Act 1933 Umowa Kapitałowa 1988 Wybory do Sejmu 1989 Risk Metrics 1994 Poprawka do Umowy Kapitałowej 1996 Uchwała KNB 5/ Nowa Umowa Kapitałowa

17 Najważniejsze rynki finansowe Rynek akcji Rynek instrumentów dłużnych Rynek walutowy Rynek towarowy Nowe rynki 17 17

18 Podstawowe określenia Overnight (O/N) transakcje przeprowadzane z natychmiastowym rozliczeniem Tomorrow Next (T/N) transakcje rozliczone następnego dnia roboczego Spot transakcje rozliczone za dwa dni robocze Piątek Poniedziałek Wtorek O/N T/N Spot Transakcje terminowe 18 18

19 Rynek walutowy Największy rynek jeśli chodzi o wolumen Duża amplituda zmian 24 godzinny handel 19 19

20 Rynek instrumentów dłużnych Handel częścią długu państw, przedsiębiorstw Yield curve 120 PV = N CFi (1 + y) i i= 1 Cena ,5% 4,0% 5,5% 7,0% 8,5% 10,0% Yield 20 20

21 Rynek instrumentów dłużnych Handel częścią długu państw, przedsiębiorstw Yield curve Mean reversion % Cena % Lata do wykupu 21 21

22 Rynek akcji Handel częścią kapitału akcyjnego przedsiębiorstw Portfel rynkowy, dywersyfikacja inwestycji 10 8 Ryzyko Ilość akcji 22 22

23 Teoria Markowitza Wybór inwestycji nie polega na maksymalizacji zysku Inwestycje wybiera się maksymalizując zysk przy minimalizacji ryzyka Mając dwie inwestycje o tym samym zwrocie wybierzemy tą o mniejszym ryzyku 23 23

24 24 24 Średnia, wariancja, kowariancja, korelacja ( ) ( )( ) y x y x xy N i i y yi x xi y x i N i x xi x N i i xi x r r p r E r r E r r r p r E r p r r E σ σ ρ σ ), cov( ) ( ) ( ), cov( ) ( ) ( = = = = = = =

25 Teoria Markowitza Ryzyko portfela nie zależy tylko od ryzyka poszczególnych inwestycji, ale również od korelacji pomiędzy nimi Korelacja dodatnia Korelacja ujemna σ = wσ + σ + P w 2w w cov

26 Teoria Markowitza Ryzyka nie da się wyeliminować poprzez dokupowanie nowych inwestycji (chyba, że korelacja jest całkowicie ujemna) Kupowanie nowych pozycji do portfela (chyba, że korelacja jest całkowicie dodatnia) prowadzi do zmniejszenia całkowitego ryzyka przy zachowaniu oczekiwanego zwrotu Istnieje portfel efektywny 26 26

27 Rynek akcji Handel częścią kapitału akcyjnego przedsiębiorstw Portfel rynkowy, dywersyfikacja inwestycji 18% Zwro t (%) 12% 6% 0% 0 0,5 1 1,5 2 Be ta β = ρ i, M σ σ σ i 2 M M 27 27

28 Teoria Sharpe a Proces inwestycyjny można podzielić na: konstrukcję portfela Markowitza połączenie z inwestycją bez ryzyka Sharpe pokazał, że istnieje taka kombinacja, która jest najlepsza Koncepcja portfela rynkowego (indeks) 28 28

29 Teoria Sharpe a Istnieją dwa rodzaje ryzyka: ryzyko niesystematyczne związane z ryzykiem poszczególnych akcji (można usunąć) ryzyko systematyczne związane z ryzykiem rynku akcji Ryzyko systematyczne można określić poprzez regresję zwrotów akcji względem indeksu Nachylenie (beta) charakteryzuje ryzyko systematyczne Nie potrzeba liczyć kowariancji! 29 29

30 30 30 Teoria Sharpe a ( ) 2 2, ), cov( ) ( ) ( m x m m x m x m x f m x f x r r r r E r r E σ σ σ σ ρ β β = = + =

31 Rynek akcji Handel częścią kapitału akcyjnego przedsiębiorstw Portfel rynkowy, dywersyfikacja inwestycji Stock picking 18% Zwro t (%) 12% 6% 0% 0 0,5 1 1,5 2 Be ta 31 31

32 Rynek towarowy Backwardation cena terminowa niższa od spotowej Ceny są silnie związane z podażą i popytem Handluje się wszystkim Nośniki energii (ropa, gaz, elektryczność) Metale szlachetne (złoto, platyna, srebro) Metale (aluminium, miedź, cynk) Artykuły rolnicze (półtusze, ziemniaki) 32 32

33 Nowe rynki: Pochodne kredytowe (hurtowa sprzedaż ryzyka kredytowego portfela) Pogoda (średnia temperatura)???? 33 33

34 Głównymi graczami na rynku finansowym są: spekulanci ubezpieczający się arbitrażyści 34 34

35 Spekulacja na instrumentach finansowych Spekulacja chęć zarobienia na zmianie ceny. Zmiana ceny może być spowodowana wieloma czynnikami bezpośrednimi lub pośrednimi. Zmiana ceny może być opisana matematycznie prostą lub skomplikowaną formułą

36 Spekulacja na instrumentach finansowych Co można zrobić z zł i akcjami, które kosztują 50 zł? Można kupić 200 akcji. Ponieważ jesteśmy właścicielem akcji to nasza pozycja nazywa się pozycją długą. Zyskujemy gdy kurs rośnie, tracimy gdy kurs spada. Nasz zysk/strata Cena akcji 36 36

37 Spekulacja na instrumentach finansowych Ponieważ nie jesteśmy właścicielem akcji to nasza pozycja nazywa się pozycją krótką. Zyskujemy gdy kurs spada, tracimy gdy kurs rośnie. Co można zrobić z zł i akcjami, które kosztują 50 zł? Można kupić 200 akcji, a następnie je sprzedać i później odkupić. Nasz zysk/strata Cena akcji 37 37

38 Motywacja używania instrumentów pochodnych Mam 200 akcji po 50 zł. Nie chcę sprzedawać akcji, ale chciałbym zabezpieczyć się przed utratą wartości mojej inwestycji. Co robić? Mogę zawrzeć umowę, której podstawą są przyszłe zmiany cen posiadanej przeze mnie akcji. Jeśli cena spadnie to w dniu wygaśnięcia kontraktu nastąpi płatność różnicy pomiędzy ceną dzisiejszą, a ceną przyszłą (Kontrakt terminowy albo forward)

39 Hedging Mam 200 akcji kupionych po 50 zł oraz kontrakt terminowy na zmianę ceny akcji Zysk z transakcji= zero Nasz zysk/strata Cena akcji 39 39

40 Spekulacja Kupuję kontrakt terminowy na akcje. Cena kontraktu jest niższa od ceny akcji. Nie trzeba być właścicielem akcji aby korzystać, kiedy cena akcji rośnie. Nasz zysk/strata Cena akcji 40 40

41 Arbitraż Celem arbitrażu jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka poprzez jednoczesne zawarcie kilku transakcji. Arbitraż można wykonać nie tylko na instrumentach pochodnych. W finansach obowiązuje zasada jednej ceny

42 Arbitraż - Przykład Akcje BACA są notowane w Wiedniu i w Warszawie. Cena akcji w Wiedniu Cena akcji w Warszawie 170 zł Kurs EUR/PLN Kupuję 1000 akcji w Warszawie i sprzedaję w Wiedniu. Zysk = 1000 * (36.65* ) = zł 42 42

Ryzyko przedrozliczeniowe, Forward, Ford

Ryzyko przedrozliczeniowe, Forward, Ford Ryzyko przedrozliczeniowe, Forward, Ford Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan prezentacji Ryzyko przedrozliczeniowe Contango & Backwardation Ford 2 Ryzyko swapów

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1

Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 Powtórka I kilka przykładowych pytań 1 Help Desk Materiały: podręcznik do wykładu www.rynkifinansowe.pl Inne podręczniki SGH, Rynki Finansowe, 2015 1 POŚREDNICY FINANSOWI BANKI KOMERCYJNE BANKI INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH DERYWATYWY HEDGING Literatura uzupełniająca W.Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, 2003 A.McDougall, Swapy, Dom Wyd.ABC, Kraków 2001 F.Taylor, Rynki i opcje walutowe, Dom Wyd.ABC,

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp Wykład I Wstęp Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 4 października 2011 1 Podstawowe pojęcia Instrumenty i rynki finansowe 2 Instrumenty i rynki finansowe to dyscyplina, która zajmuje się analizą

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa

Inżynieria Finansowa Matematyka stosowana Inżynieria Finansowa Włodzimierz Waluś w.walus@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład przedstawia podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych

PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych PKO Bank Polski S.A. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów korporacyjnych Konin, 2015-02-24 1. Informacje o Grupie Kapitałowej PKO BP 2. Otoczenie makroekonomiczne 3. Produkty skarbowe PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Zenon Marciniak Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Warszawa 013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Kontrakty futures i forward.

Kontrakty futures i forward. Kontrakty futures i forward. I. Charakterystyka kontraktów futures i forward. Kontrakty futures i forward są to umowy kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych w określonym czasie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo