LEX Baza Dokumentów - Pomoc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEX Baza Dokumentów - Pomoc"

Transkrypt

1

2 2 1 O programie LEX Baza Dokumentów LEX Baza Dokumentów jest systemem służącym do gromadzenia wszelkiego rodzaju dokumentów tworzonych lub zbieranych przez użytkownika. Dzięki programowi użytkownik ma możliwość uporządkowanego przechowywania dokumentów własnych, takich jak np. zarządzenia, regulaminy czy instrukcje. LEX Baza Dokumentów jest produktem skierowanym m.in. do jednostek administracji rządowej, samorządowej, instytucji finansowych, firm itp. Pracując z LEX Bazą Dokumentów, użytkownik może: przeglądać treść dokumentów uzyskanych za pomocą sposobów szukania, takich jak wyszukiwanie po miejscu publikacji, rodzaju, autorze, tekście w tytule, słowach w treści, półce roczników i hasłach; zarządzać dokumentami, czyli tworzyć definicje do dokumentów, wprowadzać i modyfikować dokumenty, wprowadzać relacje między dokumentami, usuwać dokumenty; budować skorowidz przedmiotowy, czyli tworzyć drzewo haseł dodawać, usuwać, uzupełniać hasła i modyfikować jego strukturę; tworzyć akty, określając ich cechy formalne (miejsce publikacji, rodzaj, numer, autor, data, tytuł, data początku i końca obowiązywania itd.); wprowadzić tekst dokumentu; wprowadzać relacje pomiędzy dokumentami; przyporządkować akt własny do hasła w skorowidzu przedmiotowym; nadawać innym użytkownikom uprawnienia. Użytkownicy LEX Bazy Dokumentów posiadający System Informacji Prawnej LEX DVD lub LEX Intranet mają możliwość wprowadzania relacji z dokumentów do aktów prawnych w SIP LEX. Zawartość LEX Bazy Dokumentów pod względem objętości czy spójności zależy od samego użytkownika. Istnieje możliwość zlecenia Wolters Kluwer Polska wydawcy LEX Bazy Dokumentów przejęcia opieki nad zawartością programu, co zapewni usystematyzowanie aktów własnych wg tych samych zasad, jakie są stosowane przy systematyzowaniu aktów prawnych w SIP LEX. 2 Lista zmian Zmiany wprowadzone w wersji System silnych haseł. Wprowadzono opcjonalny system silnych haseł, po włączeniu użytkownicy mają obowiązek zmiany haseł na zgodne z polityką GIODO. Domyślnie stosowane są hasła proste. Więcej na ten temat w rozdziale System wzmocnionych haseł. Parametr określający sposób działania Roczników. Wprowadzono parametr określający sposób ułożenia dokumentów w Rocznikach: wg daty dokumentu (domyślnie) lub według daty publikacji. Więcej na ten temat w rozdziale Roczniki.

3 Lista zmian 3 Możliwość przesuwania haseł Dodana została możliwość zmiany struktury haseł poprzez przenoszenie podhaseł pod inne hasła. Po wejściu w modyfikację hasła dostępne jest pole Kategoria za pomocą którego można określić nową kategorię hasła i tym samym przenieść je w inne miejsce w strukturze. Logowanie operacji użytkowników Operacje na dokumentach: dodanie dokumentu, modyfikacja, usunięcie, są zapisywane w pliku \BAW\Log\statistics.log z podaniem czasu operacji, nazwy użytkownika i danych dokumentu. Poprawka wywoływania dokumentu Lex, który jest w relacji z aktem własnym. Poprawka dotyczy współpracy z SIP LEX w wersji Intranet. Do tej pory możliwe było jedynie otwieranie dokumentu Lex w wersji DVD. Poprawka na liście ostatnio zmodyfikowanych aktów własnych. Dokumenty Lex dodane w relacji do aktów własnych nie pojawiają się już na liście ostatnio zmodyfikowanych aktów własnych. Zmiana nazwy programu Zmieniono nazwę programu z LEX Baza Aktów Własnych na LEX Baza Dokumentów. Usuwanie danych ze słownika Autorzy Umożliwiono usuwanie autorów w słowniku, możliwe jest usunięcie tylko tych autorów, którzy nie występują w dokumentach. Usuwanie dodatkowych pól z Miejsca publikacji Umożliwiono usuwanie dodatkowych, nieużywanych pól zdefiniowanych w Miejscu Publikacji. Usuwanie ról użytkowników Zablokowano usuwanie ról użytkowników, nie można usunąć roli jeśli jest to jedyna rola uprawniająca do modyfikacji dokumentu. Wyszukiwanie po treści w Filtrze i Słowniku Poprawiono prezentację wyniku wyszukiwania, dokumenty były niepoprawnie stronicowane. Wyszukiwanie pełnotekstowe w wersjach roboczych Poprawiono wyszukiwanie pełnotekstowe w wersjach roboczych. Zmiany wprowadzone w wersji Poprawienie działania opcji w filtrze Poprawka dotyczy opcji wyszukiwania w filtrze, filtr "Data wydania/uchwalenia" - obecnie wyszukuje

4 4 dokumenty wg pola "Data dokumentu" oraz filtr "Data ogłoszenia" - obecnie wyszukuje dokumenty wg pola "Data publikacji". W poprzedniej wersji te opcje były zamienione. Poprawienie działania stronicowania Poprawka dotyczy podziału dokumentów na strony podczas wyświetlania wyników filtrowania. W poprzedniej wersji zdarzało się, że na kilku stronach liczba dokumentów była mniejsza od zakładanej ilości - domyślnie 30. Zmiany wprowadzone w wersji Zwiększenie czytelności nadawania uprawnień do dokumentów - dotyczy dokumentów zawierających pole Lista grup dostępu. Poprawka polega na wyświetleniu uprawnień zdefiniowanych po stronie miejsca publikacji. Po wybraniu miejsca publikacji w dokumencie, uprawnienia zdefiniowane w miejscu publikacji są dziedziczone na dokument i wyświetlane w postaci wyszarzonej. Jakakolwiek próba modyfikacji tych uprawnień w dokumencie oznacza, że przestają one być dziedziczone z miejsca publikacji i obowiązują te zdefiniowane bezpośrednio w dokumencie. Uprawnienia zdefiniowane po stronie dokumentu wyświetlane są już zwykłą czcionką. Poprawka wysyłania powiadomień mailowych. Poprawiono wysyłanie powiadomień po usunięciu dokumentu. Zmiany wprowadzone w wersji Import użytkowników Wprowadzono możliwość hurtowego dodania użytkowników do LEX Bazy Dokumentów, w tym celu konieczne jest przygotowanie pliku tekstowego w określonym formacie z separatorem w formie średnika. Plik musi być zakodowany w UTF-8. Nazwa i rozszerzenie dowolne. Format pliku: nazwa_użytkownika;imię;nazwisko; ;rola1;rola2;...;rolan Nazwa użytkownika nie może zawierać polskich znaków, pozostałe dane mogą a nawet powinny jak np. w nazwach ról. Musi być podana co najmniej rola Użytkownik albo Redaktor, w przeciwnym wypadku konto zostanie utworzone ale użytkownik nie będzie miał dostępu do danych w trybie przeglądania i redagowania. Import wykonujemy poleceniem wk.baw.setup.exe -u nazwa_pliku. Zmiany wprowadzone w wersji Dodanie stronicowania na listach z Dokumentami za wyjątkiem list haseł.

5 Lista zmian 5 Domyślna ilość dokumentów na pojedynczej stronie wynosi 30. Wartość tą można zmienić poprzez edycję klucza w web.config <add key="documentsperpage" value="30"/> Rozszerzenie uprawnień na odczyt/zapis. Zmodyfikowano nadawanie uprawnień do Dokumentów, obecnie można osobno definiować uprawnienia do przeglądania i do zapisu. Więcej na ten temat w rozdziale Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów. Uwierzytelnianie przez protokół LDAP. Wprowadzono możliwość uwierzytelniania użytkowników z Active Directory poprzez protokół LDAP. Opis konfiguracji znajduje się w rozdziale Uwierzytelnianie przez LDAP. Powiadomienia o zmianach. Wprowadzono możliwość powiadamiania o zmianach w Dokumentach poprzez . Szerszy opis znajduje się w rozdziale Powiadomienia o zmianach. Przeorganizowanie drzewa haseł. Rozszerzono podstawową strukturę haseł o pozycje "Indeks zadań", "Indeks zagadnień", "Struktura". Możliwość edycji listy słownikowej w trakcie dodawania dokumentu. Opcja przydatna zwłaszcza, gdy w metryce Dokumentu wykorzystywane jest pole typu Lista słownikowa, np. Autor, "Słowa kluczowe". Jeśli na liście brakuje pozycji to można ją dopisać bez konieczności wychodzenia z edycji Dokumentu. Dodanie definicji pola "Słowa kluczowe". W celu usprawnienia wyszukiwania pełnotekstowego wprowadzone zostało pole "Słowa kluczowe". Przed wykorzystaniem w Dokumentach pole musi być dodane do definicji rodzaju Dokumentu. Zarządzanie sortowaniem Dokumentów. Do definicji pól Dokumentów dodano opcję "Sortowanie" z możliwością określenia domyślnego pola, po którym będą sortowane Dokumenty. Zmiany wprowadzone w wersji Dodanie informacji o autorze na liście dokumentów Bezpośrednio na liście dokumentów dodana została nazwa autora. Dodanie możliwości ustawienia domyślnego sortowania wg daty dokumentu

6 6 W web.config wpisanie poniżeszej instrukcji w sekcji <appsettings> spowoduje ustawienie domyślnego sortowania wg daty <add key="defaultsortorder" value="documentdate"/> Zmiany wprowadzone w wersji 2.1.1, oraz Techniczne zmiany dotyczące konfiguracji bazy danych Zmiany wprowadzone w wersji 2.1 Publikowanie w BIP Wprowadzona została możliwość publikowania dokumentów w Biuletynie Informacji Prawnej. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Publikowanie dokumentu w BIP Lista ostatnio modyfikowanych dokumentów W dolnym prawym rogu ekranu dodany został link pokazujący na osobnej zakładce dokumenty dodane lub modyfikowane w bieżącym dniu. Link www do dokumentu Po wejściu do metryki dokumentu, na pasku narzędziowym metryki po prawej stronie, prezentowany jest bezpośredni link do tego dokumentu. Link może zostać skopiowany poprzez kliknięcie (co powoduje jego zaznaczenie) i użycie skrótu Ctrl+C. Dodanie informacji o ostatnich modyfikacjach dokumentu. W metryce dokumentu wyświetlana jest informacja o tym kiedy powstał dokument oraz przez kogo i kiedy był modyfikowany. Widoczność pustych haseł w trybie przeglądania W trybie przeglądania nie są prezentowane hasła, które nie zawierają dokumentów, bądź takie, które zawierają dokumenty do których aktualnie zalogowany użytkownik nie ma uprawnień. Dodanie dodatkowych przycisków W trybie administracji dodano przyciski ułatwiające przyznawanie ról dla użytkownika. Zmiany wprowadzone w wersji 2.0 Wprowadzenie kategorii dokumentów "Nieoceniane co do obowiązywania".

7 Lista zmian 7 Dokumenty nieposiadające określonej daty obowiązywania "OD" i "DO" są traktowane jako nieoceniane co do obowiązywania, do czasu uzupełnienia w nich daty obowiązywania "OD" - stają się wtedy obowiązujące/oczekujące lub daty obowiązywania "DO" - stają się wtedy archiwalne. Zmiana funkcjonalności spod ikony "Opcje". Przeorganizowane zostało menu Opcje, doszedł punkt "Edycja słownika", w którym można edytować słownik Autorów oraz inne słowniki pól definiowanych. W punkcie "Lista rodzajów dokumentów" możemy definiować nowe rodzaje dokumentów i wersji roboczych. Zarządzanie kolejnością dokumentów w hasłach. Wprowadzono możliwość decydowania o kolejności dokumentów w hasłach. Zarządzanie kolejnością dokumentów może się odbywać tylko w trybie "Redagowanie". Nowo dodany dokument ustawia się haśle jako pierwszy, następnie użytkownik może go przenieść w dowolne miejsce za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+strzałka w górę lub Ctrl+strzałka w dół. Możliwość ograniczenia dostępu do dokumentów. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów. Wielowybór w polu "Autor". Wprowadzono możliwość określenia wielu autorów podczas edycji dokumentu. Relacja "ujednolica" między dokumentami (nie dotyczy relacji między wersją roboczą a dokumentem). Przy połączeniu relacją ujednolica dwóch dokumentów, miejsce publikacji biernego w tej relacji jest prezentowane zawsze w kolorze czarnym, na listach, w lewym panelu i w metryce. Dokument jest traktowany jak nieoceniany co do obowiązywania, a znajdujące się w nim daty obowiązywania mają jedynie znaczenie informacyjne na poziomie jego metryki. Dokument podrzędny Wprowadzony został nowy rodzaj pola definiowanego - "Dokument podrzędny". Użycie tego pola w definicji rodzaju dokumentu umożliwia tworzenie dokumentów podrzędnych. Dokumenty podrzędne są wyświetlane i chowane za pomocą ikony. Możliwość dołączania logo użytkownika w metrykach i lewym panelu. Ustawienia logo dokonuje się w pliku web.config wg poniższego schematu <add key="logoalpha" value="0.5" /> <add key="logopath" value="" /> LogoAlpha przeźroczystość obrazka: 0 niewidoczny, 0.5 półprzeźroczysty, 1 widoczny w całoś ci.

8 8 LogoPath ścieżka do pliku na serwerze WWW. Plik z logo należy wgrać np. do folderu baw i wówczas ścieżka będzie miała postać: "http://nazwakomputera/baw/nazwapliku.jpg" Plik może być typu jpg, png lub gif o rozmarach do 300 pikseli szerokości. Logo wyświetla się w prawym dolnym rogu metryki oraz w lewym panelu obok listy dokumentów. Integracja z SIP Lex Intranet 3 Wymagania techniczne i instalacja 3.1 Wymagania systemowe Wymagania minimalne LEX Baza Dokumentów wymaga wcześniejszej instalacji serwera www IIS w wersji 6 lub 7. Zgodne platformy systemowe to: Windows XP Professional, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server Wymagania minimalne są następujące: Windows: XP Professional, Vista Bussines, Vista Enterprise, Vista Ultimate (zalecana mała liczba użytkowników - do ok. 10 podłączonych jednocześnie); 2 GB RAM Wymagania zalecane Wymagania zalecane są następujące: Windows: Server 2003, Server 2008 (nieograniczona liczba jednocześnie podłączonych użytkowników); od 2 do 4 GB RAM w zależności od liczba jednocześnie obsługiwanych użytkowników i wielkości bazy danych Dodatkowe składniki Do poprawnego działania LEX Bazy Dokumentów po stronie serwera jest niezbędny framework.net 3.5 SP1. Podczas instalacji środowisko.net 3.5 jest pobierane z witryny internetowej (ok. 200 MB). W przypadku braku dostępu do Internetu instalacja.net 3.5 SP1 musi być przeprowadzona ręcznie przed instalacją BAW. Program korzysta z bazy danych Microsoft SQL Server 2005 w wersji Express Edition lub pełnej lub Microsoft SQL Server W trakcie procesu instalacji domyślnie jest instalowany SQL Serwer 2005 w wersji Express Edition.

9 Wymagania techniczne i instalacja Wymagania dla stanowiska roboczego Na każdym stanowisku, z którego będzie uruchamiana LEX Baza Dokumentów jest konieczna instalacja wtyczki Flash Player 10. Program można uruchamiać w dowolnej przeglądarce obsługującej wtyczkę Flash Player. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x Konfiguracja IIS Przed przystąpieniem do instalacji konieczne jest zainstalowanie i skonfigurowanie serwera IIS. Konfiguracja IIS różni się w zależności od systemu operacyjnego. Poniżej przedstawiono opcje, które powinny być włączone podczas instalacji IIS. Windows XP Professional Dodajemy składnik systemu Windows Internetowe Usługi Informacyjne, w trakcie instalacji potrzebny będzie nośnik instalacyjny MS Windows. Windows Vista Podczas instalacji IIS należy zaznaczyć opcję jak pokazano poniżej

10 10 Windows 2003 Server

11 Wymagania techniczne i instalacja Windows 2008 Server 11

12 12

13 Wymagania techniczne i instalacja 13 Windows Server 2008 R2 W wersji IIS 7.5 dokonujemy podobnego wyboru komponentów do zainstalowania jak przedstawiono powyżej. Dodatkowo za pośrednictwem Server Manager konieczne jest zainstalowanie składnika.net 3.5.

14 14 Po zakończeniu instalacji konieczne jest dokonanie zmiany ustawień w konfiguracji IIS: Application Pools -> BAW -> Advanced Settings -> Enable 32-Bit Applications -> True.

15 Wymagania techniczne i instalacja Instalacja oprogramowania Instalacji dokonuje się na tym samym serwerze, na którym działa usługa IIS. Na początku instalator sprawdza obecność pozostałych wymaganych składników, np. serwer IIS, w przypadku jego braku wyświetli się stosowny komunikat. W razie potrzeby zostanie zainstalowane środowisko.net 3.5 SP1. Instalacja SQL Server W kolejnym kroku mamy opcję instalacji SQL Server 2005 Express. Domyślnie jest ta opcja włączona, ale jeśli na serwerze jest już zainstalowany SQL Server 2005 lub 2008 to należy z tej opcji zrezygnować. W przypadku rezygnacji z opcji instalowania SQL Server 2005 Express, w kolejnym kroku należy podać dane potrzebne do zalogowania do istniejącego serwera sql: Nazwa\Instancja SQL - nazwa serwera lub nazwa serwera wraz z nazwą instancji bazy danych,

16 16 Użytkownik - nazwa użytkownika np. sa, Hasło - hasło uzytkownika. Po wciśnięciu "Dalej" nastąpi weryfikacja poprawności danych - próba zalogowania do SQL Servera. Poprawność tych danych warunkuje kontynuację instalacji. Dostęp do zasobów SIP LEX W kolejnym kroku instalacji należy podać lokalizację SIP LEX w postaci lokalnej ścieżki lub ściezki UNC jeśli SIP LEX zainstalowany jest na innym serwerze. Konfiguracja połączenia z SIP LEX nie jest wymagana podczas instalacji i można przeprowadzić ją później. Ścieżkę do SIP LEX określa się w web.config w kluczu <add key="lexpath" value="\\nazwa_komputera\nazwa_zasobu_lex" /> Z dostępem do zasobu SIP LEX może pojawić się problem natury administracyjnej. Z reguły konto na którym działa Baza Dokumentów (ASP.NET) nie ma dostępu do zasobów sieciowych. Rozwiązania są dwa: 1. Włączenie konta Gość na komputerze z SIP LEX, umożliwienie mu dostępu do zasobów sieciowych i nadanie uprawnień do katalogu i zasobu Lex. 2. Użycie impersonacji. W tym celu należy utworzyć użytkownika z hasłem po stronie serwera z SIP LEX, oraz takiego samego użytkownika (taka sama nazwa i hasło) po stronie serwera z LEX Bazą Dokumentów, przy czym typ konta to administrator (tylko po stronie serwera LEX Baza Dokumentów). Następnie w web.config w sekcji <system.web> należy dodać klucz <identity impersonate="true" username="" password="" /> z podaniem danych username i password. Wgranie pliku licencji Przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest wgranie pliku licencji do katalogu programu, domyślnie C:\BAW. 3.3 Uruchamianie aplikacji na stacjach roboczych Na stacjach roboczych instalacja nie jest przeprowadzana. Aplikacja jest dostępna po wpisaniu w przeglądarce adresu 4 LEX Baza Dokumentów - START 4.1 Podstawowe pojęcia stosowane w instrukcji Administrator użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania innymi użytkownikami systemu LEX Baza Dokumentów; akt prawny obiekt pochodzący z posiadanej przez użytkownika wersji SIP LEX (akt prawny z Dz.U. i M.P., akt prawa miejscowego); akt własny Dokument lub Wersja robocza; Dokument obiekt z kategorii Dokumenty w LEX Bazie Dokumentów;

17 LEX Baza Dokumentów - START 17 dokument dokument w szerokim ujęciu; może być to obiekt z kategorii Dokumenty, obiekt z kategorii Wersje robocze lub obiekt pochodzący z posiadanej przez użytkownika wersji SIP LEX; okno Bazy wiedzy okno początku pracy z programem; okno główne programu elementy interfejsu dostępne w każdym momencie pracy z programem; Redaktor użytkownik posiadający uprawnienia do przeglądania i modyfikowania aktów własnych; relacje powiązania pomiędzy dokumentami występujące w stronie czynnej lub biernej, mające wpływ np. na obowiązywanie dokumentu; sposoby szukania funkcjonalności służące do wyszukiwania dokumentów, tj. Hasła, Filtr, Słownik, Lista, Szukaj, Roczniki; standardowy domyślny, oferowany w programie przez wydawcę; Użytkownik użytkownik posiadający uprawnienia do przeglądania aktów własnych; użytkownik użytkownik w szerokim ujęciu, może być to np. osoba pracująca w programie LEX Baza Dokumentów lub SIP LEX; Wersja robocza obiekt z kategorii Wersje robocze w LEX Bazie Dokumentów; wyszukiwanie pełnotekstowe sposób szukania dostępny z okna głównego w polu Szukaj. 4.2 Baza wiedzy Po otworzeniu programu przez użytkownika o statusie Użytkownik lub Redaktor wyświetla się okno Bazy wiedzy oraz następujące funkcje: Baza wiedzy wyświetla z każdego miejsca pracy z programem okno z menu z Dokumentami i Wersjami roboczymi oraz sposobami szukania, wyborem baz oraz możliwością zmiany daty oceny obowiązywania; Roczniki wyświetla półkę z rocznikami wprowadzonych Dokumentów; Okna umożliwia nawigację poprzez przejście do/ zamknięcie wskazanego okna; Dokument umożliwia wprowadzenie nowego Dokumentu do bazy; Wersja robocza umożliwia wprowadzenie nowej Wersji roboczej dokumentu do bazy; Opcje umożliwia definiowanie cech dołączanych Dokumentów i Wersji roboczych; Odśwież aktualizuje zawartość bazy; pole Szukaj służy do wyszukiwania pełnotekstowego. link na dzień: [RRRR.MM.DD] zmienia datę oceny co do obowiązywania Dokumentów;

18 18 Uwaga! Funkcje: Dokument, Wersja robocza i Opcje są dostępne dla użytkowników o statusie Redaktor W lewym panelu wyświetla się menu z kategoriami dokumentów dołączonych do programu przez użytkownika: - Dokumenty gotowe dokumenty; Wersje robocze propozycje dokumentów lub wersje na etapie opracowywania. Wersje robocze można przekształcać w Dokumenty. W centralnej części okna wyświetlają się sposoby szukania, podział na bazy ze względu na ocenę co do obowiązywania. Dla kategorii Dokumenty w prawym górnym rogu okna głównego wyświetla się także możliwość zmiany daty oceny co do obowiązywania. Otwierane okna programu wyświetlają się w formie zakładek ułatwiających nawigację. W prawym górnym rogu ekranu są dostępne: Pomoc wyświetla pomoc do programu z aktywnym spisem treści; link bieżącego użytkownika otwierający jego profil z danymi; przycisk umożliwiający wylogowanie z programu. W dolnym prawym rogu dostępny jest link do listy ostatnio modyfikowanych dokumentów. 4.3 Ocena co do obowiązywania Przy dodawaniu aktu własnego Redaktor może określić jego datę co do obowiązywania, co spowoduje, że nowo dodany dokument będzie się wyświetlał w ramach właściwej bazy: Obowiązujące; Archiwalne; Oczekujące (dostępna tylko w kategorii Dokumenty); Wszystkie. Okno Bazy wiedzy w ramach kategorii Dokumenty umożliwia także zmianę daty oceny co do obowiązywania. Kliknięcie oznaczonego symbolem linku na dzień: [RRRR.MM.DD] dostępnego w górnym pasku narzędzi powoduje wyświetlenie okna, w którym użytkownik może ustawić: datę dzisiejszą; inną datę. Zmiana daty oceny co do obowiązywania powoduje, że w bazach Obowiązujące, Archiwalne i Oczekujące wyświetlają się akty własne z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na zadaną datę.

19 Sposoby szukania dokumentów 5 Sposoby szukania dokumentów 5.1 Informacje ogólne o szukaniu 19 Wszystkie sposoby szukania są dostępne zarówno z trybu Przeglądanie, jak i Redagowanie. Roczniki i funkcja Szukaj (wyszukiwanie pełnotekstowe) są dostępne w każdym momencie pracy z programem. Roczniki zawierają akty własne z kategorii Dokumenty. Pozostałe sposoby szukania wyświetlają się w zależności od kategorii wybranej w lewym panelu: dla Dokumentów Hasła, Filtr, Słownik, Lista; dla Wersji roboczych Filtr, Słownik i Lista. Akty własne można wyszukiwać w ramach: wszystkich aktów własnych za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego; wybranej w lewym panelu kategorii aktów własnych (Dokumenty lub Wersje robocze) za pomocą Haseł, Filtra, Słownika, Listy; wybranej bazy związanej z oceną co do obowiązywania (Obowiązujące, Archiwalne, Oczekujące, Wszystkie). 5.2 Wyszukiwanie pełnotekstowe Funkcja Szukaj dostępna w lewej górnej części okna głównego programu służy do wyszukiwania aktów własnych, w których tekście, tytule, numerze oraz miejscu publikacji znajdują się poszukiwane słowa, cyfry, itd. Przeszukiwanie odbywa się wyłącznie w dokumentach tekstowych (w dokumentach.pdf tekstowych także). Przy wyszukiwaniu domyślnie jest ustawiony operator AND. Podczas wyszukiwania uwzględniane są odmiany fleksyjne. Po wpisaniu słowa np. czas zostaną wyszukane dokumenty, w których występują: czas, czasu, czasowi, czasie, czasem, czasy, czasów itd. Więcej informacji o szukaniu W wyszukiwaniu uwzględnione są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof ( ) itp. Wpisywać można nazwy typu czas pracy za 2005, ISO 2001, O Brien czy też sygnatury, np. I KZP 52/05. W przypadku poszukiwania wyrazów złożonych (określenia z łącznikiem), np. programowo-metodyczny, będą wyszukiwane obie formy wpisane przez użytkownika, bez uwzględnienia odmian fleksyjnych. Można posługiwać się znakami specjalnymi:? - zastępuje dowolny znak oraz * - zastępuje ciąg dowolnych znaków. Znaków specjalnych nie można wpisywać na początku poszukiwanej frazy. Znak * można wpisywać tylko na końcu poszukiwanego słowa.

20 20 Przy wpisaniu więcej niż jednego słowa można zdecydować, w jakiej konfiguracji mają one względem siebie występować. Do tego celu służą operatory logiczne, które wpisuje się WIELKIMI literami (lub za pomocą symboli) pomiędzy słowami (grupami słów): AND (spacja lub &&, lub +) operator domyślny - pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występują podane słowa niezależnie od kolejności i niezależnie od sąsiedztwa. Po wpisaniu np.: czas AND pracy czas pracy czas && pracy czas +pracy zostaną wyszukane dokumenty zawierające słowa i czas, i pracy niezależnie od podanej kolejności i sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych. OR (lub ) pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występuje co najmniej jedno ze słów (jedna grupa słów w cudzysłowie) oddzielone operatorem OR. Po wpisaniu np.: czas OR pracy czas pracy zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające przynajmniej słowo czas lub przynajmniej pracy lub i czas, i pracy, niezależnie od podanej kolejności, sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych. NOT (! lub -) pozwala wyszukać dokumenty, w których występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) sprzed operatora i jednocześnie nie występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) zza operatora. Po wpisaniu np.: czas NOT pracy czas! pracy czas -pracy zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające słowo czas we wszystkich odmianach fleksyjnych i jednocześnie niezawierające słowa pracy. Dodatkowym znakiem wpływającym na wyniki wyszukiwania jest cudzysłów - można nim oznaczyć grupę wyrazów. Wpisanie więcej niż jednego słowa w cudzysłów, np. czas pracy oznacza, że będą one wyszukiwane w podanym sąsiedztwie, kolejności i bez uwzględnienia odmian fleksyjnych. Po wpisaniu np.: czas pracy urzędu NOT w Bydgoszczy zostaną wyszukane dokumenty zawierające słowa czas pracy w podanym sąsiedztwie, kolejności i formie oraz jednocześnie zawierające wyraz urzędu w jego wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych, oraz jednocześnie niezawierające wyrażenia w Bydgoszczy w podanej formie.

21 Sposoby szukania dokumentów 21 Składnia innych zapytań, które można wpisywać w ramach wyszukiwania pełnotekstowego, jest opisana na stronie: Wyniki wyszukiwania Po kliknięciu przycisku Szukaj uzyskuje się listę dokumentów, które są posortowane według trafności. Przy określaniu trafności jest brany pod uwagę szereg czynników, m.in. liczba oraz gęstość wystąpień. Po kliknięciu ikony wyświetla się w domyślnym edytorze treść aktu własnego zawierającego poszukiwane słowo/ słowa. 5.3 Roczniki Roczniki to sposób wyszukiwania dostępny z górnego paska okna głównego, z ikony. Po jej kliknięciu wyświetla się okno z nazwami miejsc publikacji oraz symbole tomów (roczników) Dokumentów. Kolejne pozycje są dodawane do Roczników automatycznie w momencie dołączenia nowego Dokumentu do bazy. W przypadku nieokreślenia miejsca publikacji Dokumentu, odłoży się on w Rocznikach na półce o nazwie Niepublikowane. Domyślnie dokumenty są dodawane do Roczników wg daty dokumentu (pole Data dokumentu na formularzu edycji dokumentu). Można to zmienić by o pojawieniu się dokumentu w Rocznikach decydowała data publikacji (pole Data publikacji na formularzu edycji dokumentu). Zmiany należy dokonać w web.config, decyduje o tym parametr "YearbookByPublicationDate", który może przyjąć wartość "true/false". Gdy klucza nie ma system traktuje to jako "false" czyli sortuje roczniki po dacie dokumentu. Uwaga! Pole "Data publikacji" nie jest domyślnie wymagane w dokumentach, dokumenty, które nie mają określonej daty publikacji nie pojawią się w rocznikach na żadnej z półek. 5.4 Hasła Hasła to skorowidz przedmiotowy grupujący Dokumenty pod względem tematycznym. Kliknięcie nazwy hasła wyświetla jego zawartość, czyli listę powiązanych z hasłem Dokumentów. Użytkownik ma także możliwość wybrania bazy zawężającej strukturę haseł do struktury zawierającej Dokumenty obowiązujące, archiwalne czy oczekujące (zob. Ocena co do obowiązywania). Hasła wyświetlają się domyślnie jako sposób szukania w kategorii Dokumenty w Bazie wiedzy. Skorowidz tworzy i modyfikuje użytkownik ze statusem Redaktor (zob. Budowanie skorowidza przedmiotowego). 5.5 Filtr dla Dokumentów i Wersji roboczych Filtr służy do wyszukiwania aktów własnych na podstawie określonych cech. W tym celu użytkownik wypełnia niżej opisane pola. Miejsce publikacji wybiera się z listy nazwę określonego zbioru Dokumentów. W przypadku gdy

22 22 Redaktor zdefiniował dodatkowe pola (np. dla roku, tomu, pozycji) na liście miejsc publikacji w filtrze te pola będą aktywne. Miejsce publikacji służy do grupowania Dokumentów wg potrzeb użytkownika. Autor wybiera się z listy osobę bądź organ, który wydał lub uchwalił akt własny, np. prezes, dyrektor, naczelnik, rada nadzorcza itd. Rodzaj wybiera się z listy typ aktu własnego, np. zarządzenie, decyzja, opinia, analiza. Szukany tekst w tytule wpisuje się poszukiwany fragment (ciąg znaków) tytułu aktu własnego. Podczas szukania nie są uwzględniane odmiany fleksyjne. Szukane słowa w tekście wpisuje się słowo lub ciąg słów występujący w tekście poszukiwanego dokumentu. Podczas wyszukiwania są uwzględniane odmiany fleksyjne wpisanych wyrazów, czyli np. wpisanie słowa praca spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających formy praca, pracy, pracę, pracą, prace itd. Link Słownik otwiera okno z opcjami Słownika. Data wydania/uchwalenia podaje się rok, miesiąc i dzień wydania/ uchwalenia Dokumentu (pole "Data dokumentu"). Data początku obowiązywania podaje się rok, miesiąc i dzień, od którego Dokument wchodzi w życie (pole "Data obowiązywania"). Data ogłoszenia podaje się rok, miesiąc i dzień publikacji Dokumentu (pole "Data publikacji"). Numer wewnętrzny wpisuje się numer poszukiwanego Dokumentu lub Wersji roboczej nadany przez system. Dla pól z datą można podać zakres za pomocą linku od-do. Można także wskazać datę w podręcznym kalendarzu za pomocą ikony. Przycisk Więcej w filtrze dla Dokumentów powoduje rozwinięcie filtra. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól, ale im więcej pól wypełnionych, tym bardziej precyzyjny wynik szukania. Kryteria wyszukiwania można zawęzić poprzez wybór bazy Obowiązujące, Archiwalne, Oczekujące (zob. Ocena co do obowiązywania). Uwaga! Należy pamiętać, że za pomocą Filtra można wyszukać tylko te akty własne, których dane formalne (miejsce publikacji, autor, rodzaj itp.) znajdują się w LEX Bazie Dokumentów. W przypadku określenia w filtrze cechy, która podczas wprowadzania aktu własnego do bazy nie została dla niego oznaczona, spowoduje niewyszukanie tego aktu własnego. 5.6 Słownik Słownik służy do wyszukiwania aktów własnych, w których tekście znajdują się poszukiwane słowa. Poszukiwane słowo/ słowa wpisuje się w następujących polach: ze wszystkimi słowami słownik wyszuka dokumenty z wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - niezależnie od ich kolejności i sąsiedztwa; z frazą słownik wyszuka dokumenty z wszystkimi słowami wpisanymi w tym polu - w kolejności, sąsiedztwie i formie podanych przez użytkownika; z którymkolwiek ze słów słownik wyszuka dokumenty z co najmniej jednym ze słów wpisanych w tym polu;

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 2 Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 2 Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/ ; http://sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL BIZNES

Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL BIZNES Przewodnik po serwisie INFORLEX.PL ...3 Nowe dokumenty w Serwisie Kalendarium...5 Wyszukiwanie tekstowe Wyniki wyszukiwania Precyzowanie wyników Sortowanie Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie po identyfikatorze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo