INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0

2 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów i tym podobnych urządzeń w dogodnym miejscu bezpośrednio przed siecią Ethernet, wpływając na wzrost wydajności i poprawę zarządzania. Print serwery wspierają protokół SNMP, który umożliwia zarządzanie i ostrzeganie przed różnego typu zdarzeniami. Agent SNMP jest standardowym i trwałym mechanizmem w tych urządzeniach. Dowolna aplikacja oparta na protokole SNMP może być użyta w celu dostępu i zarządzania serwerem wydruku. RP-UB2803 posiada również wbudowany serwer www, do którego można zalogować się poprzez przeglądarkę internetową. Print serwer może być używany wraz z narzędziem PSAdmin, który wspomaga administratora sieci w koniguracji środowiska serwera wydruku. Urządzenie współpracuje z systemami Netware, Windows 95/98/ME/ NT/2000/XP/2003, Mac lub Linux. Głównymi cechami RP-UB2803 są dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284) dla portu 1, 2 porty USB w wersji 2.0, port Fast Ethernet ze złączem RJ-45 dla sieci typu 10Base-T lub 100Base-TX oraz wbudowany przycisk umożliwiający zresetowanie ustawień. Serwer wydruku wspiera protokoły sieciowe TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB (over IP). Ostrzeżenie Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie i utratę gwarancji. Bezpieczeństwo użytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). 1. Zawartość opakowania - serwer wydruku RP-UB2803, - zasilacz zewnętrzny AC/DC, - płyta CD zawierająca instrukcję w języku angielskim i sterowniki dla systemu Windows 95/98/NT/Me/ 2000/XP/2003, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis print serwera RP-UB2803 z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu 3. Zasady bezpieczeństwa Print serwer RP-UB2803 jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, - urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje. 2

3 Uwaga: Nie należy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Instalacja sprzętu 4.1. Zasilanie Urządzenie posiada zasilacz zewnętrzny należy podłączyć zasilacz do sieci 230V i do print serwera. Wymagana jest instalacja zasilająca z obwodem ochronnym Oprogramowanie Dołączone na płycie CD oprogramowanie wspomagające nie jest wymagane do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Jest to oprogramowanie służące do zarządzania urządzeniem z poziomu MS Windows oraz uaktualniania oprogramowania print serwera Środowisko pracy Print serwer RP-UB2803 został zaprojektowany do pracy w warunkach domowych i biurowych. Należy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory, itp.) Wskaźniki LED Print serwer RP-UB2803 należy umieścić w taki sposób, by było widać diody kontrolne umieszczone na przednim panelu urządzenia. Opis diod LED: Dioda LED Stan Znaczenie Zasilanie Zielony Urządzenie włączone Status Czerwony pulsujący Po włączeniu, wskaźnik statusu świeci cztery razy, a następnie wyłącza się 100Mbps Zielony Połączenie LAN 100Mb/s 10Mbps Pomarańczowy Połączenie LAN 10Mb/s Port równoległy Zielony pulsujący Transmisja danych poprzez port równoległy USB 1 USB 2 Zielony pulsujący Transmisja danych poprzez port USB 2.0 Pomarańczowy pulsujący Transmisja danych poprzez port USB 1.1 Zielony pulsujący Transmisja danych poprzez port USB 2.0 Pomarańczowy pulsujący Transmisja danych poprzez port USB Instalacja Aby poprawnie zainstalować urządzenie należy: - odłączyć drukarki od źródła zasilania, - podłączyć print serwer do drukarek, - podłączyć przyłącza UTP do portu RJ-45 print serwera, - włączyć zasilanie print serwera, - odczekać 10 sekund do czasu, aż diody LED przestaną pulsować. Uwaga: Diody LED statusu powinny pulsować pięć razy, kiedy przeprowadzany jest test POST. Jeśli tak się nie dzieje, należy zwrócić się do producenta lub sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany urządzenia. 3

4 Port równoległy 4.6. Obsługiwane sieci Print serwer wspiera różnorodne protokoły sieciowe, włączając TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI i AppleTalk. Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie do konfiguracji sieciowej poprzez następujące sieci: - Novell NetWare 3.12, 4.x, 5.x (Bindery and NDS) - Microsoft Windows 95/98/Me - Microsoft Windows NT/2000/XP/ Apple EtherTalk - UNIX /Linux system - Internet (via Internet Printer Connection software) 4.7. Tabela rozwiązań konfiguracji System operacyjny Funkcja Opis Narzędzie PSAdmin / Kreator ustawień Windows 95/98/Me Windows NT/2000/XP/2003 Wbudowany serwer sieciowy Windows 95/98/Me Windows NT/2000/XP/2003 Mac OS, Linux HP WEB JetAdmin Windows Internetowy protokół drukowania Windows NT/2000/XP/2003 Instalowanie pojedynczej sieci w sieci typu każdy z każdym lub klient-serwer Zdalna konfiguracja poprzez prywatną sieć LAN Zdalna konfiguracja i zarządzanie wraz z alarmowaniem Drukowanie poprzez Internet Prosta instalacja z płyty CD dostarczonej z Print serwerem Konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki IE, Netscape, itp. Rozwiązanie dla ciągłego zarządzania większą ilością drukarek, gdziekolwiek w sieci LAN Oszczędzanie dystrybucji wysokiej jakości dokumentów poprzez Internet 4

5 4.8. Instalacja programu PSAdmin oraz sterowników (dla platformy Windows) Aby uzyskać komunikację sieciową z print serwerem, należy w komputerze ustawić odpowiedni adres IP. domyślny adres IP: domyślna maska: W celu dokonania instalacji należy: - włożyć do napędu CD dostarczoną płytę, - w oknie Uruchom (Start Uruchom) wpisać <dysk>:\autorun.exe, pojawi się okno programu instalacyjnego. Uwaga: Instalacja oprogramowania z płyty CD spowoduje wgranie odpowiednich sterowników print serwera i uruchomienie kreatora ustawień. Standardowym katalogiem instalacji będzie C:\Program files\network Print Monitor. - po wybraniu Setup Wizard należy postępować zgodnie z komunikatami instalatora. Jeśli konieczna jest zmiana standardowych ustawień adresu IP urządzenia, należy w trzecim kroku instalacji wybrać opcję [No]. Uwaga: Adres IP print serwera musi być wewnątrz tej samej podsieci co karta sieciowa. - po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania (Start All Programs Network Print Server PSAdmin) pojawi się okno: - szczegółowe informacje dotyczące instalacji na innych platformach niż Windows znajdują się na dołączonej płycie CD. 5

6 4.9. Opis funkcji programu PSAdmin - Device Name - nazwa print serwera - MAC Address - adres ethernetowy MAC print serwera - Print Server Name - nazwa print serwera, do którego podłączone jest urządzenie - Version - wersja oprogramowania wewnętrznego print serwera - Status - bieżący stan drukarek Kreator TCP/IP - Wybrać przycisk [Wizard] - i wybrać [TCP/IP Wizard]. - Wybrać [Obtain an IP address from DHCP Server] (Uzyskanie IP poprzez serwer DHCP), jeśli w sieci pracuje serwer DHCP. Serwer ten przyzna urządzeniu automatycznie adres IP. Aby nadać adres IP ręcznie, należy postępować zgodnie z dalszymi punktami. - W opcjach [IP Address] należy wprowadzić adres IP dla print serwera. Adres IP musi być zgodny w wymogami segmentu sieci, w jakiej się znajduje urządzenie. - (Opcjonalnie) W opcjach [Subnet Mask], podać maskę podsieci LAN lub skonfigurowanego do użytku segmentu sieci. - (Opcjonalnie) W polu [Gateway] podać adres bramy domyślnej. - Jeśli dokonano wszystkich zmian, wybrać[ok]. Program zachowa ustawienia w pamięci print serwera. 6

7 Opcje TCP/IP Opcje TCP/IP umożliwiają modyfikację ustawień TCP/IP print serwera. - [Obtain an IP address from a DHCP Server] włączenie lub wyłączenie opcji DHCP dla print serwera. Kiedy opcja jest włączona, print serwer uzyskuje adres IP automatycznie z serwera DHCP w sieci LAN. Standardowo funkcja ta jest wyłączona. Kiedy opcja zostanie aktywowana, adres IP, maska podsieci i brama nie będą mogły być edytowane. Jeśli Print Server wspiera protokół DHCP, zaleca się nadanie manualne stałego adresu IP dla urządzenia. - [Specify an IP address] wyświetlenie adresów IP, maski i bramy nadanych ręcznie lub poprzez DHCP. Opcja umożliwia nadanie ręcznie nowych adresów dla print serwera Aktualizacja - Kliknąć przycisk [Upgrade]. - Wybrać opcję [General Upgrade]. Należy upewnić się, czy plik jest zlokalizowany w tym samym katalogu, co PSAdmin Resetowanie ustawień - Kliknąć przycisk Reset. - Reset umożliwia użytkownikowi zresetowanie ustawień urządzenia RP-UB2803 w celu nawiązania nowego połączenia lub wprowadzenia zmian w ustawieniach Odświeżanie - Kliknąć przycisk Refresh. - Nastąpi ponowne wyszukanie sieci dla przyłączonego print serwera(ów). 5. Zarządzanie poprzez IPC (Internet Printer Connection), HP Web Admin i zintegrowany serwer 5.1. Internet Painting Protocol (IPP) Print serwer obsługuje Internet Printing Protocol (IPP). Aby móc zarządzać urządzeniem poprzez ten protokół należy stworzyć odpowiednią regułę w zaporze ogniowej systemu operacyjnego. Dla systemów Windows NT/2000/XP/2003, zarządzanie odbywa się poprzez przeglądarkę stron internetowych, taką jak IE, Mozilla itp. W systemie operacyjnym musi być uprzednio zainstalowana usługa IPP. Aby to zrobić należy: - Kliknąć [Start], wybrać [Ustawienia] a następnie [Drukarki]. - Wybrać ikonę Add Printer. Pojawi się kreator. Należy wybrać [Dalej]. 7

8 - Wybrać [Drukarka sieciowa] i nacisnąć [Dalej]. - Wybrać [Połącz z drukarką w internecie lub w intranecie]. - W pasku URL podać adres IP serwera wydruku, np. Jeden port powinien być portem o nazwie lp1. Kliknąć [Dalej]. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, pojawi się okno informujące o niepowodzeniu. Należy wybrać [OK]. - Wybrać odpowiedni rodzaj drukarki, zatwierdzić klikając [Dalej]. - Należy określić czy drukarka ma być standardową dla programów działających w systemie Windows. 8

9 - Kliknąć [Zakończ] HP Web JetAdmin HP Web JetAdmin umożliwia konfigurację, podgląd i diagnostykę urządzeń podłączonych do Print Servera. Przed instalacją HP Web JetAdmin należy upewnić się, czy konto w systemie operacyjnym posiada uprawnienia administratora. Program HP Web JetAdmin można pobrać ze strony Zintegrowany serwer sieciowy Print serwer posiada zintegrowany z nim serwer sieciowy, dzięki któremu przy użyciu przeglądarki internetowej możliwa jest komunikacja i dostęp do opcji zarządzania i konfiguracji RP-UB2803. Serwer wydruku musi mieć jednakże uprzednio skonfigurowany adres IP, np. poprzez wcześniej opisywany PSAdmin. Aby dostać się do okna głównego modułu zarządzania print serwerem w pasku adresowym przeglądarki należy podać adres IP urządzenia. 9

10 Status systemu Po wyborze [Status] a następnie [System] dostępne będą opcje: Print Server Name - nazwa print serwera System Contact: - dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za urządzenie System Location - nazwa miejsca print serwera w biurowej sieci LAN System Up Time - systemowy czas, odliczanie czasu działania print serwera Firmware Version - wersja oprogramowania wewnętrznego MAC Address - numer identyfikacyjny węzła w sieci, unikalny dla każdego print serwera Alert - status alarmu Print Jobs - zadania drukowania wysłane przez każdego użytkownika sieci Status Drukarki Okno Status Drukarki przekazuje informacje na temat modelu, języka i bieżącego stanu drukarki Pozostałe okna statusu TCP/IP - wyświetlanie adresu IP, maski podsieci, bramy oraz użycie serwera DHCP NetWare - status ustawień print serwera dla systemu NetWare AppleTalk - status ustawień print serwera dla systemu Mac OS SNMP - status ustawień print serwera dla SNMP (Simple Network Management Protocol) SMB - ustawienia współdzielenia drukarki dla sieci pracujących z systemem Windows Menu konfiguracji Alert - włączenie wsparcia dla alertów . SMTP Server IP Address - podanie adresu IP serwera SNMP poczty . Administrator Address - adres administratora. Print Server Name - nazwa urządzenia. System Contact - kontakt z osobą odpowiedzialną za print serwer. System Location - opis miejsca znajdowania się print serwera. Password - nadanie hasła dla print serwera i jego ustawień Konfiguracja drukarki Bi-directional Settings: wybór dwukierunkowości print serwera. 10

11 Ustawienia TCP/IP DHCP/BOOTP IP Address Subnet Mask Gateway - wybór przydzielania odpowiednich adresów ręcznie bądź automatycznie - wybór adresu IP - wybór maski podsieci - wybór bramy Ustawienia NetWare i AppleTalk dotyczą działania print serwera w środowisku NetWare i Mac Os. Więcej informacji na temat tych ustawień można znaleźć w instrukcji dołączonej z płytą CD Ustawienia SNMP SNMP Community Support HP WebJetAdmin SNMP Traps - print serwer obsługuje dwie grupy nazw. Główna grupa, to public (publiczna) z prawem odczytu - włączenie wsparcia dla HP Web JetAdmin - wysłanie wiadomości SNMP błędnego poświadczenia do administratora sieci Ustawienia SMB Print Server wspiera protokół blokowania serwera SMB (Server Message Block), użytkownik może wysłać zadania drukowania poprzez sąsiedzką sieć bez instalowania sterownika print serwera. Workgroup Name - przyporządkowanie nazwy grupy roboczej do print serwera sąsiedzkiej sieci. Shared Name - przyporządkowanie nazwy do portu print serwera. 6. Konserwacja Print serwer RP-UB2803 nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 11

12 7. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 8. Parametry techniczne RP-UB2803 Numer katalogowy Atel #05770 Procesor CPU Pamięć Flash Pamięć RAM Porty Protokoły Zarządzanie Zasilanie Wymiary RDC R2886, taktowanie 133 MHz 1MB 2MB SDRAM 1x 10/100 Mbps RJ-45, 2x USB, 1x DB 25 TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB (over IP) WWW, aplikacja zasilacz 5V DC 2A, ~230V AC 50 Hz 165x100x35 mm Dopuszczalna temperatura pracy 0 C 50 C Dopuszczalna wilgotność otoczenia Certyfikaty Gwarancja Producent 0% 70%, niekondensująca CE, FCC 12 miesięcy Repotec Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony Atel Electronics dr/pg/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC RP-IP509 #05176 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy SOHO RP-IP509 jest urządzeniem przeznaczonym do sieci domowych oraz dla małych firm. Zapewnia kompleksową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC RP-FSO02A #03058 wersja 1.0 Wstęp Braka RP-FSO02A VoIP posiada interfejs FSO jak i FXO, a takŝe dwa porty 10 Mbps RJ-45, oraz jeden DB9 (RS-232) do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE VST3318A #05753 wersja 1.0 Wstęp VST3318A jest uniwersalną centralą IP-PBX zapewniającą łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0 KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Właściwości... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Spis treści Wprowadzenie 2 Opis produktu 2 Zawartość podręcznika 2 Dokumentacja pokrewna 2 Wyposażenie dodatkowe Opis 4 Panel przedni 5 Panel tylny Zawartość pudełka 6

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk

INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER Autor Tomasz Wężyk Piotrków Trybunalski środa 18 luty 2015 1 Aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji urządzenia o nazwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo