EKG W PRZYPADKACH KLINICZNYCH, projekt realizowany przez SKN Kardiochirurgiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKG W PRZYPADKACH KLINICZNYCH, projekt realizowany przez SKN Kardiochirurgiczne"

Transkrypt

1 EKG W PRZYPADKACH KLINICZNYCH, projekt realizowany przez SKN Kardiochirurgiczne we współpracy z Zakładem Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM powstał w czerwcu 2011 roku z inicjatywy Pani profesor Ireny Roterman-Koniecznej, Kierownik ZBiT oraz Pana dr hab. Romana Pfitznera, Opiekuna SKNK. CELEM projektu jest opisywanie przypadków klinicznych pacjentów Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM (a docelowo również innych klinik Szpitala Uniwersyteckiego) ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji zapisów EKG, ale też obrazu klinicznego chorego i wyników badań pracownianych. Pozyskane opisy posłużą do: Doskonalenia dydaktyki na kierunku lekarskim UJ CM z wykorzystaniem platformy e-learningowej powstałej w oparciu naszą pracę Motywowania studentów lat przedklinicznych do praktycznego spojrzenia na problemy podejmowane w toku nauczania Wzbogacania wiedzy studentów lat IV-VI i utrwalania wiadomości nauczanych w ramach przedmiotów takich jak interna, chirurgia, radiologia, diagnostyka laboratoryjna Nauczania interpretacji elektrokardiogramów przez dostarczenie przykładów z kontekstem klinicznym Ostatecznie efekty naszego działania mogą zostać trwale włączone w skład pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na naszej Uczelni. Ponadto liczne dane jakie będziemy gromadzić mogą posłużyć do napisania prac naukowych warto wziąć to pod uwagę przed rozpoczęciem pracy! METODY: dla celów dydaktycznych opis przypadku klinicznego powinien być możliwie dokładny. Platformy e-learningowe w nauczaniu medycyny stanowią rodzaj quizów w których użytkownik zaczynając od informacji uzyskanych w wywiadzie i badaniu fizykalnym wybiera dalsze działania jakie należy podjąć a bazując na otrzymanych wynikach określa krąg diagnostyki różnicowej, w końcu konkretną jednostkę chorobową i właściwe leczenie chorego.

2 Student opisujący przypadek chorobowy powinien zatem przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe na tyle dokładne, na ile pozwala stan pacjenta. Kolejnym krokiem powinna być rozmowa z lekarzem prowadzącym celem uzyskania dodatkowych informacji np. o przyjęciu pacjenta i wyborze leczenia, następnie uzyskać informacje o wykonanych badaniach dodatkowych i w miarę możliwości ich wyniki. Przedstawiona kolejność nie jest oczywiście zobowiązująca. Mniej doświadczeni studenci mogą zacząć od lektury historii choroby pacjenta, by lepiej wiedzieć o co należy zapytać jednak każde badanie podmiotowe powinno być przeprowadzone zgodnie ze znanym schematem. Ze względu na specyfikę chorych w Klinice ChSNiT wartościowa wydaje się również obecność Autora opisu podczas zabiegu jakiemu poddawany jest pacjent, a także na oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej i ocena stanu pacjenta w kilka dni po operacji. Ostatecznie schemat opisu sporządzonego na podstawie zdobytych informacji można przedstawić następująco: Kim jest pacjent (dane demograficzne, choroby towarzyszące, wcześniejsza historia choroby) Z jakiej przyczyny został skierowany do szpitala; jaki był stan przy przyjęciu Kiedy i jak ustalone zostało rozpoznanie Jak pacjent był leczony przed przyjęciem do szpitala Jakie działania wdrożono (diagnostyczne i terapeutyczne, w tym farmakoterapię) Do jakiego zabiegu został zakwalifikowany (i dlaczego) Jak przebiegł zabieg i okres pooperacyjny Ciekawe wydaje się też opisanie stanu chorego w kilka miesięcy po pobycie w szpitalu (follow-up) Dane z wywiadu, badania fizykalnego i dotyczące postępowania z pacjentem można zapisać we własnym notatniku, a następnie przenieść do naszej platformy akwizycji danych (patrz dalej) w dogodnej chwili. Wyniki badań dodatkowych należy natomiast zeskanować w szpitalu (ponieważ nie można ich wynieść poza jego mury, a teoretycznie nawet poza oddział) i od razu przenieść na nasz serwer. Dotyczy to zwłaszcza zapisów EKG, ale też wyników badań laboratoryjnych pochodzących np. z poprzednich hospitalizacji (i obecnych w historii choroby pacjenta). Wyniki badań pracownianych pochodzących z pobytu w KChSNiT znajdują się w systemie informatycznym szpitala i mogą je nam udostępnić lekarze. Podobnie badania obrazowe zapisane w systemie NetRAAD chyba, że dostępne są np. zdjęcia przeglądowe klatki piersiowej w formie klisz, które można umieścić na negatoskopie i wykonać ich zdjęcie. W końcu, jeżeli pacjent prezentuje zmiany dostępne obserwacji w badaniu fizykalnym (np. palce pałeczkowate), można wykonać ich zdjęcie aparatem fotograficznym.

3 PADMED (Platforma Akwizycji Danych Medycznych) to stale rozwijająca się strona internetowa, za pośrednictwem których można przesyłać na nasz serwer następujące dane: Tekstowe: wywiad i badanie fizykalne. Graficzne: badania laboratoryjne, zapisy EKG, zdjęcia pacjenta. Należy pamiętać, że ponieważ pacjenci opisywani w ramach projektu muszą pozostać anonimowi na serwerze nie mogą pojawić się żadne informacje pozwalające zidentyfikować pacjenta w związku z tym przed załadowaniem plików na serwer wszelkie fragmenty obrazów zawierające dane osobowe muszą zostać usunięte, np. przez zasłonięcie czarnym prostokątem w programie MS Paint. To niezwykle ważne, ponieważ żadne dane nie są w Internecie bezpieczne. W celu uzupełnienia danych na stronie należy posłużyć się naszym wewnętrznym numerem przypadku przez który chory jest identyfikowany. Każdy z uczestników projektu będzie otrzymywał w zależności od swojego zapotrzebowania kolejne generowane automatycznie kody (wystarczy zgłosić zapotrzebowanie pisząc na Tamże należy kierować też wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem platformy będzie ona tym lepsza im więcej pomysłów na jej usprawnienie zostanie zgłoszonych! INSTRUKCJA OPISYWANIA PRZYPADKU KLINICZNEGO: 1. Wejdź na 2. Spoglądając na Listę sprawdź jakie są główne rozpoznania u pacjentów już opisywanych w naszym projekcie. Naturalnie można opisać również przypadek pacjenta cierpiącego na chorobę już obecną naszej liście to też cenne dydaktycznie. 3. Znajdź pacjenta którego przypadek chciałbyś opisać. To może być chory z Izby Przyjęć lub Odcinka Przedoperacyjnego. Opis jest najbardziej wartościowy gdy dotyczy pacjenta od początku jego pobytu w szpitalu, dlatego zaczynanie od pacjentów obecnych na Odcinku Pooperacyjnym ma ograniczony sens ze względu na niemożność uzyskania informacji z dokładnego badania fizykalnego przed operacją. Jeżeli pacjent jest niestabilny możesz gromadzić dane tekstowe na jego temat (zwłaszcza dotyczące farmakoterapii) jednak ostatecznie przejdź do punktu 4. choćby po zabiegu. 4. Pacjentowi w dobrym stanie ogólnym wytłumacz kim jesteś i jaki jest cel naszego działania (poprawa dydaktyki na Uczelni, wzbogacenie wiedzy studentów ), wyjaśnij, że dane pozwalające go zidentyfikować będą znane tylko Tobie i poproś o wyrażenie pisemnej zgody (formularz dostępny na PADMed) na wykorzystanie jego danych medycznych. Osobnej rozmowy może wymagać zgodna na wykonanie zdjęć pacjenta i tu należy zaznaczyć, że jego twarz nie będzie nigdzie pokazana!

4 5. Przeprowadź badanie podmiotowe i przedmiotowe to powinna być jedna z najdłuższych części opisu przypadku! Zapisz wszystkie uzyskane informacje. 6. Znajdź i zeskanuj dane graficzne (zapisy EKG, wyniki badań laboratoryjnych) za pomocą skanera znajdującego się w gabinecie badań holterowskich i prześlij je na serwer (sekcja Dodaj sam plik). Powinny być znane okoliczności wykonania przynajmniej jednego zapisu EKG! Później możesz też dołączyć ewentualnie wykonane zdjęcia. Pamiętaj o zakryciu danych pozwalających na identyfikację! Dostęp do gabinetu badań holterowskich znajdującego się na I piętrze uzyskasz przedstawiając się, prosząc o klucz i wpisując się do odpowiedniego rejestru na portierni KChSNiT. W gabinecie szukaj komputera z podłączonym skanerem. 7. Porozmawiaj z lekarzem prowadzącym pacjenta nie można oczekiwać, że udzieli bardzo szczegółowych wyjaśnień w godzinach swojej pracy, ale powinien zasygnalizować ważne punkty. Projekt to dla Autorów pretekst do intensywnego samokształcenia przykładowo, jeżeli pacjent miał wykonaną koronarografię naucz się wskazań do koronarografii i spróbuj wydedukować które z nich miało miejsce w tym przypadku. Pamiętaj, że staramy się opowiedzieć historię pacjenta od objawów przez diagnostykę i leczenie po jego efekt. Staraj się układać na bieżąco pytania kliniczne (zwłaszcza dotyczące diagnostyki różnicowej) i poszukiwać na nie odpowiedzi. 8. W dowolnym czasie, jednak gdy wciąż pamiętasz dokładnie wszystko czego nie udało Ci się zapisać, uzupełnij opis przypadku klinicznego na stronie internetowej. Opis można później edytować. 9. Zgłoś na potrzebę zdobycia wyników badań laboratoryjnych i obrazowych pochodzących z obecnej hospitalizacji pacjenta, jeżeli nie udało Ci się ich uzyskać wcześniej. 10. Opisz zdobyte wyniki badań dodatkowych i spróbuj je zinterpretować (sekcja Opisz plik) W razie dużych trudności skontaktuj się z członkiem projektu ze starszego rocznika. Gratulacje! Udało Ci się opisać przypadek kliniczny! Podziel się z innymi studentami biorącymi udział w projekcie swoimi spostrzeżeniami.

5 KORZYSTANIE Z PADMED INSTRUKCJA GRAFICZNA: 1. Wejdź na stronę korzystając z dowolnej przeglądarki internetowej (jednak preferowany jest Firefox a odradzane starsze wersje Internet Explorer włącznie z tą znajdującą się w gabinecie badań holterowskich). 2. Sprawdź listę...i zdecyduj jakiego pacjenta warto poprosić o udział naszym projekcie.

6 3. Gdy pozyskasz już zgodę pacjenta (patrz wyżej) możesz zarejestrować go na stronie by inni korzystający z listy wiedzieli, że dana jednostka choroba jest już opracowywana. W tym celu skorzystaj z kodu który przydzielisz pacjentowi i wypełnij pierwszą rubrykę formularza: 4. Gdy zdobędziesz już dane graficzne, skopiuj je korzystając z naszego skanera. Dostęp do urządzania uzyskasz klikając na ikonę Mój komputer a następnie ikonę skanera:

7 5. Zapisy EKG warto skanować jako obraz kolorowy, inne wyniki badań w odcieniach szarości (raczej nie czarno-białe). Rozdzielczość 150DPI jest zupełnie wystarczająca. 6. Pamiętaj, by za każdym razem gdy skanujesz upewnić się gdzie pojawi się plik graficzny i jaką będzie miał nazwę łatwo nadpisać istniejące już obrazy przez pominięcie tego kroku!

8 7. Plik należy następnie załadować na serwer korzystając z zakładki Dodaj sam plik na PADMed. I tu należy skorzystać z kodu pacjenta, należy też wybrać rodzaj pliku oraz dla własnej wygody podać krótki opis (np. kiedy zapis EKG został wykonany). 8. Dane z wywiadu oraz pliki graficzne możesz umieszczać i edytować na stronie w dowolnej chwili. By edytować dokładny opis i interpretację pliku należy wybrać zakładkę Opisz plik. Po wpisaniu kodu ukażę się galeria z zapisanymi dla danego przypadku obrazami, przykładowo:

9 9. Obrazy można kasować lub edytować. Edytowanie oznacza przejście do formularza interpretacji, w przypadku zapisu EKG może on wyglądać tak: Formularz napisany jest tak, by ułatwić opisywanie obrazów. W razie uwag koniecznie skontaktuj się koordynatorem projektu to szansa na usprawnienie funkcjonowania strony! Jeżeli chcesz sprawdzić najpierw jak działa PADMed skorzystaj z przykładowego kodu: 12077d982c Powodzenia!

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE ROZDZIAŁ 11 Ocena stanu pacjenta ZARYS Ocena stanu pacjenta jako podstawowa umiejętność Przeprowadzanie wywiadu Techniki przeprowadzania wywiadu Elementy wywiadu Ocena aktualnego stanu fizycznego pacjenta

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka

Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie teoria i praktyka 1 Paulina Chocholska Małgorzata Osipczuk E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie - teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo