JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 015/016

2 Przygotowanie wersji na rok akademicki 015/016: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński

3 SPIS TREŚCI INFORMACJE O KIERUNKU... 6 PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)... 6 DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA... 6 FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO... 6 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA... 7 PRAKTYKA ZAWODOWA... 7 KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU... 7 KADRA... 7 PROGRAM STUDIÓW... 8 PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW... 8 STUDENCI I ICH ŻYCIE... 8 WARUNKI REKRUTACJI... 8 JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE... 9 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE ROK 1, SEMESTR 1 (ZIMOWY) (siatka zajęć 014/015) ROK 1, SEMESTR (LETNI) (siatka zajęć 014/015) ROK, SEMESTR 3 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 014/015) ROK, SEMESTR 4 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 014/015) ROK 3, SEMESTR 5 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 013/014)... 1 ROK 3, SEMESTR 6 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 013/014) OPISY KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEDMIOT DO WYBORU: HISTORIA FILOZOFII / ROK 1 (SEM 1) PRZEDMIOT DO WYBORU: ETYKA OGÓLNA / ROK 1 (SEM 1) PRZEDMIOT DO WYBORU: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / ROK 1 (SEM ) PRZEDMIOT DO WYBORU: WPROWADZENIE DO FILOZOFII JĘZYKA / ROK 1 (SEM ). 1 ETYKIETA W ŻYCIU PUBLICZNYM / ROK 1 (SEM 1)... 3 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA / ROK 1 (SEM )... 5 JĘZYK ŁACIŃSKI / ROK 1 (SEM )... 7 WYCHOWANIE FIZYCZNE /ROK (SEM 4) WYCHOWANIE FIZYCZNE/ ROK 3 (SEM 5) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ/ ROK 3 (SEM 5)... 3 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM 1) GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM ) FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM 1) FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM ) SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: LEKSYKA I STRUKTURY / ROK1 (SEM 1) SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: LEKSYKA I STRUKTURY / ROK 1 (SEM ) SŁUCHANIE / ROK 1 (SEM 1) SŁUCHANIE / ROK 1 (SEM ) SŁUCHANIE / ROK (SEM 3) SŁUCHANIE / ROK (SEM 4) PISANIE / ROK 1 (SEM 1) PISANIE / ROK 1 (SEM )

4 PISANIE / ROK (SEM 3) PISANIE / ROK (SEM 4)... 7 PISANIE AKADEMICKIE/ ROK 3 (SEM 5) PISANIE AKADEMICKIE/ ROK 3 (SEM 6) KONWERSACJE / ROK 1 (SEM 1) KONWERSACJE / ROK 1 (SEM )... 8 KONWERSACJE / ROK (SEM 3) KONWERSACJE / ROK (SEM 4) KONWERSACJE / ROK 3 (SEM 5)... 9 KONWERSACJE / ROK 3 (SEM 6) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 1 (SEM ) JĘZYK CZESKI / ROK 1 (SEM ) JĘZYK HISZPAŃSKI / ROK 1 (SEM ) JĘZYK NIEMIECKI / ROK (SEM 3) JĘZYK HISZPAŃSKI/ ROK (SEM 3) JĘZYK CZESKI/ ROK (SEM 3) JĘZYK HISZPAŃSKI / ROK (SEM 4) JĘZYK CZESKI / ROK (SEM 4) JĘZYK NIEMIECKI / ROK (SEM 4) PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK HISZPAŃSKI/ ROK 3 (SEM 5)...10 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA - JĘZYK CZESKI/ ROK 3 (SEM 5)...1 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK NIEMIECKI / ROK 3 (SEM 5)...15 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK NIEMIECKI/ ROK 3 (SEM 6)...17 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK HISZPAŃSKI/ ROK 3 (SEM 6)...19 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK CZESKI/ ROK 3 (SEM 6) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: FONETYKA I FONOLOGIA / ROK 1 (SEM 1) WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA / ROK 1 (SEM 1) WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA / ROK 1 (SEM ) GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA / ROK (SEM 3)...14 GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA / ROK (SEM 4) GRAMATYKA KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / ROK (SEM 3) JĘZYK BIZNESU / ROK 1 (SEM ) JĘZYK BIZNESU / ROK (SEM 3) REALIOZNAWSTWO KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK (SEM 3) REALIOZNAWSTWO KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK (SEM 4) KULTURA I LITERATURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK 3 (SEM 5)...16 KULTURA I LITERATURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK 3 (SEM 6) TEORIA PRZEKŁADU I JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH / ROK 3 (SEM 5) PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

5 TRANSLATORYKA PRAKTYCZNA: PRZEKŁAD PISEMNY ROK 3/SEM TRANSLATORYKA PRAKTYCZNA: PRZEKŁAD PISEMNY / ROK 3 (SEM 6) TRANSLATORYKA PRAKTYCZNA: PRZEKŁAD USTNY / ROK 3 (SEM 6) MIKROEKONOMIA / ROK (SEM 3) MAKROEKONOMIA / ROK (SEM 4) PROBLEMY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ /ROK (SEM 4) PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM/ ROK (SEM 3) KORESPONDENCJA HANDLOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM / ROK 3 (SEM 5) ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO / ROK 3 (SEM 5) WPROWADZENIE DO BIZNESU / ROK (SEM 3) ETYKA BIZNESU/ ROK (SEM 4) PROGRAMY I FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ/ ROK (SEM 4) GLOBALIZACJA GOSPODARCZA / ROK 3 (SEM 6) ORGANIZACJA I TECHNIKI PACY BIUROWEJ Z ELEMENTAMI BHP I ERGONOMII / ROK 3 (SEM 6)...0 SEMINARIUM DYPLOMOWE / ROK 3 (SEM 5)...04 SEMINARIUM DYPLOMOWE / ROK 3 (SEM 6)...07 PRAKTYKA ZAWODOWA...11 PRAKTYKA ZAWODOWA (SEM )...1 PRAKTYKA ZAWODOWA (SEM 4)

6 INFORMACJE O KIERUNKU Kierunek: filologia Specjalność: język angielski biznesu business English Czas trwania, tryb i rodzaj: 3-letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie dzienne 3-letnie niestacjonarne studia licencjackie zaoczne PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE) Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności język biznesu trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii specjalność: angielski język biznesu, umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalnością translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące prolegomenę nauk ekonomicznych i prawnych, a także mające na celu przygotować przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego). FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej. 6

7 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. O ceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów. PRAKTYKA ZAWODOWA Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa - praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie. KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU dr Iwona Sikora adres: Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie, pokój 305F adres KADRA Zespół wykładowców języka biznesu w PWSZ w Nysie składa się z wybitnych naukowców, którym nieobca jest praktyka językowo-biznesowa. Są to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści języka biznesu oraz tłumacze, których dynamiczny rozwój naukowo-dydaktyczny widoczny jest w stopniach i tytułach naukowych uzyskanych w renomowanych polskich uczelniach oraz w licznych publikacjach. SKŁAD KADRY JĘZYKA BIZNESU W ROKU AKADEMICKIM 014/015: prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski (kierownik specjalności) dr Alina Bryll, wykładowca dr Iwona Sikora, wykładowca dr Marcin Walczyński, wykładowca 7

8 z przedmiotów ogólnych i ekonomiczno-biznesowych prowadzą wykładowcy z innych instytutów PWSZ w Nysie: Instytutu Zarządzania, Instytutu Finansów, Instytutu Informatyki, Studium Nauk Podstwowych, Studium Języków Obcych itp. PROGRAM STUDIÓW Program studiów na kierunku filologia, specjalność: angielski język biznesu jest interdyscyplinarny i obejmuje cały szereg przedmiotów językowych i ekonomicznych. Przedmioty ogólne (filozofia, technologia informacyjna, język niemiecki/język czeski, wychowanie fizyczne) Praktyczna nauka języka angielskiego (angielski język biznesu, fonetyka, pisanie, słuchanie, mówienie, sprawności zintegrowane, korespondencja handlowa) Wiedza o języku i komunikacji (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna) Wiedza o krajach anglojęzycznych (kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) Przedmioty ekonomiczne i biznesowe (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, prawo, problemy gospodarcze w Unii Europejskiej, wprowadzenie do biznesu, etyka biznesu, organizacja i techniki pracy biurowej, globalizacja gospodarcza) PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW Absolwenci języka biznesu w PWSZ w Nysie, dzięki interdyscyplinarnemu programowi studiów łączącemu praktyczne umiejętności językowe z wiedzą ekonomiczną, mogą w przyszłości pracować w takich zawodach jak tłumacz pisemny, tłumacz ustny, asystent czy asystentka prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji oraz w wielu innych. STUDENCI I ICH ŻYCIE Studenci języka biznesu mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania naukowe i artystyczne w kołach naukowych działających na uczelni (np. w Kole Naukowym Języka Biznesu Lingua Oeconomica ), a swoje zainteresowania sportowe w ramach różnych sekcji sportowych działających w uczelnianym Studium Wychowania Fizycznego. Studenci języka biznesu mają możliwość, i wielu z nich z niej korzysta, wziąć udział w wymianie studenckiej organizowanej w ramach Programu Socrates-Erasmus. Uczelnia podpisała wiele umów z uczelniami w Europie, w których studenci mogą zrealizować część studiów (dzięki punktom kredytowym ECTS). Studenci nyskiej uczelni mogą otrzymać różnego rodzaju stypendia: za wyniki w nauce, socjalne, mieszkaniowe itp. Wiedząc, że nie samą nauką student żyje, Samorząd Studencki PWSZ w Nysie organizuje imprezy studenckie, z których najgłośniejsze są co roku Juwenalia. WARUNKI REKRUTACJI Zasady przyjęć studentów na filologię ze specjalnością język biznesu obejmują dwustopniowy tryb kwalifikacyjny: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim i konkurs świadectw (zdanie egzaminu wstępnego dopuszcza do konkursu świadectw). Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są finaliści i laureaci olimpiad, oraz osoby, które składały egzamin DSD II i uzyskały nie mniej niż 70 punktów, które po spełnieniu 8

9 wymagań formalnych są dopuszczone do drugiego stopnia kwalifikacji kandydatów. Kandydaci, którzy zdawali nową maturę z przedmiotu obowiązującego na egzaminie wstępnym, są kwalifikowani z danego przedmiotu w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego). JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE Więcej informacji o PWSZ w Nysie: Więcej informacji o studiach w zakresie języka biznesu: Więcej informacji o rekrutacji: Język biznesu na Facebooku: 9

10 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE Wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny Stosowane skróty: W wykład, CP/L ćwiczenia praktyczne/laboratorium, PNJA praktyczna nauka języka angielskiego W roku akademickim 014/015 na specjalności język biznesu angielski realizowane będą trzy siatki studiów dla poszczególnych lat: 1 rok będzie realizować program studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi według siatki wprowadzonej w 014 roku, rok będzie realizować program studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi według siatki wprowadzonej w 013 roku, natomiast 3 rok będzie realizować program studiów według siatki wprowadzonej w 01 roku. ROK 1, SEMESTR 1 (ZIMOWY) (siatka zajęć 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 3 ECTS Przedmiot do wyboru W 30 egzamin nie (historia filozofii / etyka ogólna). Etykieta w życiu W 15 zaliczenie nie 1 publicznym B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1 ECTS Praktyczna nauka języka CP 180 zaliczenie tak 1 angielskiego Konwersacje CP 30 tak 3. Słuchanie CP 30 tak Pisanie CP 30 tak 4 4. Sprawności zintegrowane: CP 30 tak 4 leksyka i struktury 5 Gramatyka praktyczna CP 30 tak 4 6. Fonetyka praktyczna CP 30 tak 4 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 4. Wstęp do językoznawstwa W 30 zaliczenie nie 3 5. Gramatyka opisowa języka W 30 egzamin nie 3 angielskiego: fonetyka i fonologia Razem punktów ECTS: 30 ROK 1, SEMESTR (LETNI) (siatka zajęć 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 4 ECTS Technologia informacyjna W 15 zaliczenie nie C 15 nie. Język łaciński CP 15 zaliczenie nie 1 Przedmiot do wyboru W 15 zaliczenie nie 1 (komunikacja społeczna / wprowadzenie do filozofii języka) B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 16 ECTS 4. Praktyczna nauka języka angielskiego CP 180 egzamin tak 15 10

11 4. Konwersacje CP 30 Tak 4.. Słuchanie CP 30 Tak 4. Pisanie CP 30 Tak Sprawności zintegrowane: CP 30 Tak 3 leksyka i struktury 4.5. Gramatyka praktyczna CP 30 Tak Fonetyka praktyczna CP 30 Tak 5. Praktyczna nauka drugiego CP 30 zaliczenie nie 1 języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 6. Wstęp do językoznawstwa W 30 egzamin nie 3 6. Język angielski biznesu W 30 zaliczenie nie 3 CP 30 E. PRAKTYKA ZAWODOWA 4 ECTS 8. Praktyka zawodowa 4 tygodnie zaliczenie tak 4 Razem punktów ECTS: 30 ROK, SEMESTR 3 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 8 ECTS Praktyczna nauka języka CP 90 zaliczenie tak 7 angielskiego Konwersacje CP 30 tak. Słuchanie CP 30 tak 3 Pisanie CP 30 tak. Praktyczna nauka drugiego języka obcego CP 30 zaliczenie nie 1 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 15 ECTS Gramatyka opisowa języka angielskiego: morfologia i składnia W 15 zaliczenie nie 4 S 30 nie 4. Gramatyka kontrastywna W 15 egzamin nie 4 S 30 nie 5. Język biznesu CP 30 egzamin nie 4 6. Realioznawstwo krajów W 30 zaliczenie nie 3 anglojęzycznych D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 7 ECTS 7. Mikroekonomia W 30 zaliczenie nie 3 C Wprowadzenie do biznesu W 30 zaliczenie nie 9. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Razem punktów ECTS: 30 W 30 egzamin nie ROK, SEMESTR 4 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1 ECTS Wychowanie fizyczne C 30 zaliczenie nie 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 10 ECTS. Praktyczna nauka języka CP 90 egzamin tak 9 angielskiego. Konwersacje CP 30 tak 11

12 .. Słuchanie CP 30 tak. Pisanie CP 30 tak Praktyczna nauka drugiego CP 30 zaliczenie nie 1 języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 4. Gramatyka opisowa języka W 15 egzamin nie 3 angielskiego: morfologia i S 30 nie składnia 5. Realioznawstwo krajów W 30 egzamin nie 3 anglojęzycznych D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 9 ECTS 6. Makroekonomia W 30 zaliczenie nie 3 C 15 nie 7. Problemy współpracy W 30 zaliczenie nie gospodarczej w Unii Europejskiej 8. Etyka biznesu W 30 zaliczenie nie 9. Programy i fundusze Unii W 30 zaliczenie nie Europejskiej E. PRAKTYKA ZAWODOWA 4 ECTS 10. Praktyka zawodowa 4 tygodnie zaliczenie tak 4 Razem punktów ECTS: 30 ROK 3, SEMESTR 5 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 013/014) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ECTS Wychowanie fizyczne C 30 zaliczenie tak 1. Ochrona własności W 15 zaliczenie tak 1 intelektualnej B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 8 ECTS Praktyczna nauka języka CP 60 zaliczenie tak 6 angielskiego Konwersacje CP 30 tak 3. Pisanie akademickie CP 30 tak 3 4. Praktyczna nauka drugiego CP 30 egzamin tak języka obcego z elementami językoznawstwa C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 5. Teoria przekładu i języków W 30 egzamin tak 3 specjalistycznych 6. Kultura i literatura krajów CP 30 zaliczenie tak 3 anglojęzycznych D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 14 ECTS 7. Translatoryka praktyczna: CP 30 zaliczenie tak 3 przekład pisemny 8. Korespondencja handlowa W 30 zaliczenie tak 4 w języku angielskim S Elementy prawa W 30 egzamin tak 3 handlowego i administracyjnego 10. Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 4 Razem punktów ECTS: 30 1

13 ROK 3, SEMESTR 6 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 013/014) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 7 ECTS Praktyczna nauka języka CP 60 egzamin tak 6 angielskiego Konwersacje CP 30 tak. Pisanie akademickie CP 30 tak Praktyczna nauka drugiego CP 30 zaliczenie tak 1 języka obcego z elementami językoznawstwa B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ECTS 4. Kultura i literatura krajów CP 30 egzamin tak anglojęzycznych C. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 11 ECTS Translatoryka praktyczna: CP 30 egzamin tak 3 przekład pisemny 4. Translatoryka praktyczna: CP 30 tak przekład ustny 5. Organizacja i techniki pacy C 15 zaliczenie tak 1 biurowej z elementami BHP i ergonomii 6. Globalizacja gospodarcza W 30 zaliczenie tak 7. Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 3 8. Praca dyplomowa 10 Razem punktów ECTS: 30 Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny 13

14 OPISY KURSÓW Opis kursów zawiera dwie formy opisu przedmiotu/modułu, co wynika z nowej formy opisu przedmiotu/modułu wchodzących w skład programów według Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEDMIOT DO WYBORU: HISTORIA FILOZOFII / ROK 1 (SEM 1) Nazwa modułu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Historia filozofii Filologia Ogólnoakademicki Studia pierwszego stopnia Język biznesu stacjonarne I Tryb zaliczenia przedmiotu egzamin Liczba punktów ECTS Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całko wita Pracy studen ta Wykład kontakto we Całkow ita kontakt owe Kod przedmiotu z zakresu nauk podstawowych 3 praktyczne Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej S/FIL/I/A/JB/ HF/I 0 Tak Sposób ustalan ia oceny z przedm iotu Waga w % 100% Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Egzamin Konsultacje Razem: Razem 100% Kategori a efektów Wiedza Lp. kształcenia dla modułu Zna podstawowe kategorie i stanowiska filozoficzne oraz ich wzajemne powiązania. Rozumie uwarunkowania ideowe cywilizacji europejskiej Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej kierunko we K_W14 K_W09 K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 obszarow e H1A_W05 H1A_W10 H1A_W03 H1A_W05 H1A_W10 S1A_W09 Uwagi 14

15 Umiejętn ości Kompeten cje społeczne Opisuje kontekst historyczny i kulturowy koncepcji filozoficznych Charakteryzuje i interpretuje rzeczywistość kulturową i społeczną w kategoriach filozoficznych. Analizuje związki treściowe pomiędzy ideami ze względu na ich spójność, odniesienie werytatywne oraz konsekwencje praktyczne Analizuje relacje międzyludzkie w perspektywie wartości nieinstrumentalnych (prawda, dobro, piękno, świętość, dobro wspólne, godność, sprawiedliwość, tradycja) 4. Rozpoznaje przesłanki ontologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne i antropologiczne formacji dyskursywnych i indywidualnych przekonań Rozumie i szanuje wartości wyznawane przez współpracowników. Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji intelektualnych Potrafi krytycznie kategoryzować i modyfikować własne pojęcia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 K_U06 K_U06 K_U06 K_U06 K_K06 K_K01 K_K05 K_K01 H1A_W03 H1A_W05 H1A_W10 S1A_W09 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K01 S1A_K01 S1A_K05 H1A_K01 S1A_K01 15

16 Forma zajęć Wykład Wykład Prowadzący Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) doc. dr Tomasz Drewniak Treści kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji Metody dydaktyczne L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin Filozofia znaczenie, podstawowe pojęcia i interpretacje. Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych. Paradygmat poznawczy historii filozofii. Warunki powstania filozofii: mit, logos i polis Filozofia physis: Tales, Anaksymenes, Anaksymander, Pitagoras, Heraklit 4. Sofiści i grecki humanizm 5. Intelektualizm etyczny Sokratesa 6. Idealizm Platona 7. Substancjalizm Arystotelesa 8. Filozofia hellenistyczna 9. Narodziny i kształtowanie się paradygmatu filozofii chrześcijańskiej 10. Bóg, człowiek, świat w filozofii św. Augustyna 1 Scholastyka na przykładzie systemu św. Tomasza z Akwinu 1. Renesansowa filozofia człowieka. 1 Rozumność jako kategoria filozofii nowożytnej: Bacon, Kartezjusz, oświecenie. 14. Transcendentalizm Kanta oraz idealizmy Fichtego, Schellinga i Hegla 15. Główne nurty filozofii XX wieku: neopozytywizm, fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, strukturalizm i poststrukturalizm. Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 1 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hempoliński. 3 Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński. 4 Copelston, Historia filozofii, t J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. 6 R. Ingarden, Książeczka o człowieku. 7 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. 8 Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t.1-. Literatura uzupełniająca: 1 Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-4 Platon, Uczta. 5 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. PRZEDMIOT DO WYBORU: ETYKA OGÓLNA / ROK 1 (SEM 1) Nazwa modułu Etyka ogólna Kod przedmiotu S/FIL/I/A/JB/E /I Kierunek studiów Profil kształcenia Filologia Ogólnoakademicki 16

17 Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia pierwszego stopnia Język biznesu stacjonarne I z zakresu nauk podstawowych Tak Tryb zaliczenia przedmiotu egzamin Liczba punktów ECTS Sposób Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całko wita Pracy studen ta Wykład kontakto we Całkow ita kontakt owe 3 praktyczne Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej 0 ustalania oceny z przedmi otu Waga w % 100% Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Konsultacje Egzamin 1 1 Razem: Razem 100% Kategori a efektów Wiedza Lp. kształcenia dla modułu Zna podstawowe kategorie i stanowiska etyczne oraz ich wzajemne powiązania. Rozumie uwarunkowania ideowe cywilizacji europejskiej Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej kierunk owe K_W14 K_W09 K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 obszarow e H1A_W05 H1A_W10 H1A_W05 H1A_W10 H1A_W03 S1A_W09 H1A_W03 S1A_W13 Uwagi Opisuje kontekst historyczny i kulturowy koncepcji etycznofilozoficznych Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 H1A_W05 H1A_W10 H1A_W03 S1A_W09 H1A_W03 S1A_W13 Umiejętn ości Charakteryzuje i interpretuje rzeczywistość kulturową i społeczną w kategoriach normatywnych Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_U06 17

18 . Analizuje związki treściowe pomiędzy ideami ze względu na ich, odniesienie aksjologiczne i werytatywne, spójność oraz konsekwencje praktyczne Zaliczenie w formie pisemnej K_U06 Analizuje relacje międzyludzkie w perspektywie wartości nieinstrumentalnych (prawda, dobro, piękno, świętość, dobro wspólne, godność, sprawiedliwość, tradycja, wspólnota komunikacyjna) Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_U06 Kompeten cje społeczne 4. Rozpoznaje przesłanki ontologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne i antropologiczne formacji dyskursywnych i indywidualnych przekonań Rozumie i szanuje wartości wyznawane przez współpracowników. Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji intelektualnych Potrafi krytycznie kategoryzować i modyfikować własne pojęcia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_U06 K_K06 K_K01 K_K05 K_K01 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K01 S1A_K05 H1A_K01 S1A_K01 Forma zajęć Wykład Wykład Prowadzący Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) doc. dr Tomasz Drewniak Treści kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji Metody dydaktyczne L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin Problematyka etyczna. Etyka a prawo i moralność. Etyka jako dyscyplina 1 normatywna. Pojęcie powinności etycznej: przesłanki i konsekwencje. Pojęcie działania 1 moralnego Etyka jako dyscyplina filozoficzna 4. Etyka cnót 4 5. Etyka utylitarystyczna (konsekwencjonalizm) 6. Etyka hedonistyczna 7. Etyka chrześcijańska (personalizm) 5 18

19 8. Etyka obowiązku 3 9. Etyka wartości Problematyka supererogacji 1 Etyka egzystencjalistyczna 3 1. Etyka dyskursu i komunikacji Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 1 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hempoliński. 3 Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński. 4 Copelston, Historia filozofii, t J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. 6 R. Ingarden, Książeczka o człowieku. 7 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. 8 Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t.1-. Literatura uzupełniająca: 1 Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-4 Platon, Uczta. 5 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. PRZEDMIOT DO WYBORU: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / ROK 1 (SEM ) Nazwa modułu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Komunikacja społeczna Filologia ogólno akademicki Studia pierwszego stopnia Język biznesu stacjonarny II Tryb zaliczenia przedmiotu zaliczenie Liczba punktów ECTS 1 Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całko wita Pracy studen ta Wykład kontakto we Całkow ita 1 kontakt owe Kod przedmiotu z zakresu nauk podstawowych 0.6 praktyczne Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Zaliczenie w formie pisemnej/prezentacja przygotowywana przez grupę studentów S/FIL/I/A/JB/ KomSpoł/II 0 Tak Sposób ustalania oceny z przedmi otu Waga w % 100% Ćwiczenia tablicowe Ćwiczenia praktyczne Seminarium Kkonsultacje 1 1 Razem: Razem 100% Kategori a efektów Lp. kształcenia dla modułu Sposoby weryfikacji efektu kierunko we obszaro we Uwagi 19

20 Definiuje podstawowe pojęcia i problemy komunikacji społecznej kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej K_W0 H1A_W0 1 H1A_W0 4 S1A_W0 Wiedza Umiejętn ości Kompeten cje społeczne... Zna zasady komunikacji ze współpracownikami, mechanizmy wpływu społecznego, rozróżnia podstawowe techniki manipulacyjne Potrafi logicznie dobierać elementy zdobytej wiedzy teoretycznej w celu zinterpretowania zagadnień praktycznych z zakresu komunikacji społecznej Rozpoznaje i interpretuje podstawowe mechanizmy regulujące procesy komunikacji społecznej Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i kompetencji społecznych i komunikacyjnych Potrafi przyjmować właściwe interpretować kod komunikacyjny charakterystyczny dla określonych ról społecznych - potrafi współpracować w grupie, realizować zadania indywidualne i grupowe Zaliczenie w formie pisemnej Zaliczenie w formie pisemnej Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów Zaliczenie w formie pisemnej Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów K_W10 K_W16 K_U05 K_U06 K_U13 K_U05 K_U06 K_U13 K_K03 K_K04 K_K0 H1A_W0 6 H1A_W0 9 H1A_W0 4 H1A_W1 0 H1A_U0 3 H1A_U0 8 H1A_U0 1 H1A_U0 4 H1A_U0 3 H1A_U0 8 H1A_U0 1 H1A_U0 4 S1A_K01 H1A_K03 H1A_K04 S1A_K04 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K0 S1A_K0 Forma zajęć Wykład Prowadzący Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) dr Ewa Smolka-Drewniak Treści kształcenia Wykład Metody dydaktyczne L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin Pojęcie komunikacji. Kanały i kody komunikacyjne. Modele komunikacji 1 0

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 014/015 Przygotowanie wersji na rok akademicki 014/015: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015 /2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017. kod programu studiów. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016 /2017 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017 Diagramy na rok akademicki 2016/2017 Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie Kierunek: filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja: nauczycielska Skróty: W wykład, C ćwiczenia, CP ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru B. Przedmioty podstawowe obligatoryjne 21 ECTS 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego*

Liczba godzin. Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru B. Przedmioty podstawowe obligatoryjne 21 ECTS 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego* Specjalność: Filologia germańska, specjalizacja tłumacz i organizator ruchu turystycznego Rok akademicki 2016/2017 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zaliczenia* B. y podstawowe obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej.

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Filozofia zagadnienia i kierunki Kod modułu: - Koordynator modułu: prof. Włodzimierz Kaczocha Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka łacińskiego :

Wymagania edukacyjne z języka łacińskiego : Wymagania edukacyjne z języka łacińskiego : Niedostateczny otrzymuje uczeń, który : A/ nie opanował podstaw wiadomości z łaciny, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają na dalsze zdobywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana YDZIAŁ FILOLOGICZNY Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Język łaciński języku angielskim The Latin Language Course 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów fizjoterapia 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Wydział Filologiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.. PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 TŁUMACZENIA PISEMNE

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 TŁUMACZENIA PISEMNE Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Specjalizacja tłumaczeniowa Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Filologia germańska, specjalizacja nauczyciel języka niemieckiego

Specjalność : Filologia germańska, specjalizacja nauczyciel języka niemieckiego Specjalność: Filologia germańska, specjalizacja nauczyciel języka Rok akademicki 016/017 Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zaliczenia* B. y podstawowe obligatoryjne 1 1. Praktyczna nauka Języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

semestr V / semestr zimowy

semestr V / semestr zimowy Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Techniki wystąpień publicznych Techniques of public presentations Kierunek

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach ścieżki zawodowej B (student

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

ROK I, SEMESTR I (zimowy)

ROK I, SEMESTR I (zimowy) ROK I, SEMESTR I (zimowy) Semestr wspólny dla obu specjalności (nauczycielskiej i nauczycielskiej) Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 0/01 Objaśnia: Wszystkie kończą się wystawiem oceny W wykład

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Podstawy filozofii. Jednostka prowadząca Instytut Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 28 kwietnia 2016r. Instytut prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016/17 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku Obszar/

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M3/1/4 Wielokulturowość w biznesie i turystyce Multiculturalism in business and tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z pedagogiką o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WA UAM na WPA w Kaliszu PLAN STUDIÓW I STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY S T U D

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu I. INFORMACJE OGÓLNE Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo