JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 015/016

2 Przygotowanie wersji na rok akademicki 015/016: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński

3 SPIS TREŚCI INFORMACJE O KIERUNKU... 6 PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)... 6 DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA... 6 FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO... 6 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA... 7 PRAKTYKA ZAWODOWA... 7 KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU... 7 KADRA... 7 PROGRAM STUDIÓW... 8 PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW... 8 STUDENCI I ICH ŻYCIE... 8 WARUNKI REKRUTACJI... 8 JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE... 9 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE ROK 1, SEMESTR 1 (ZIMOWY) (siatka zajęć 014/015) ROK 1, SEMESTR (LETNI) (siatka zajęć 014/015) ROK, SEMESTR 3 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 014/015) ROK, SEMESTR 4 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 014/015) ROK 3, SEMESTR 5 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 013/014)... 1 ROK 3, SEMESTR 6 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 013/014) OPISY KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEDMIOT DO WYBORU: HISTORIA FILOZOFII / ROK 1 (SEM 1) PRZEDMIOT DO WYBORU: ETYKA OGÓLNA / ROK 1 (SEM 1) PRZEDMIOT DO WYBORU: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / ROK 1 (SEM ) PRZEDMIOT DO WYBORU: WPROWADZENIE DO FILOZOFII JĘZYKA / ROK 1 (SEM ). 1 ETYKIETA W ŻYCIU PUBLICZNYM / ROK 1 (SEM 1)... 3 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA / ROK 1 (SEM )... 5 JĘZYK ŁACIŃSKI / ROK 1 (SEM )... 7 WYCHOWANIE FIZYCZNE /ROK (SEM 4) WYCHOWANIE FIZYCZNE/ ROK 3 (SEM 5) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ/ ROK 3 (SEM 5)... 3 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM 1) GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM ) FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM 1) FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (SEM ) SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: LEKSYKA I STRUKTURY / ROK1 (SEM 1) SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: LEKSYKA I STRUKTURY / ROK 1 (SEM ) SŁUCHANIE / ROK 1 (SEM 1) SŁUCHANIE / ROK 1 (SEM ) SŁUCHANIE / ROK (SEM 3) SŁUCHANIE / ROK (SEM 4) PISANIE / ROK 1 (SEM 1) PISANIE / ROK 1 (SEM )

4 PISANIE / ROK (SEM 3) PISANIE / ROK (SEM 4)... 7 PISANIE AKADEMICKIE/ ROK 3 (SEM 5) PISANIE AKADEMICKIE/ ROK 3 (SEM 6) KONWERSACJE / ROK 1 (SEM 1) KONWERSACJE / ROK 1 (SEM )... 8 KONWERSACJE / ROK (SEM 3) KONWERSACJE / ROK (SEM 4) KONWERSACJE / ROK 3 (SEM 5)... 9 KONWERSACJE / ROK 3 (SEM 6) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 1 (SEM ) JĘZYK CZESKI / ROK 1 (SEM ) JĘZYK HISZPAŃSKI / ROK 1 (SEM ) JĘZYK NIEMIECKI / ROK (SEM 3) JĘZYK HISZPAŃSKI/ ROK (SEM 3) JĘZYK CZESKI/ ROK (SEM 3) JĘZYK HISZPAŃSKI / ROK (SEM 4) JĘZYK CZESKI / ROK (SEM 4) JĘZYK NIEMIECKI / ROK (SEM 4) PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK HISZPAŃSKI/ ROK 3 (SEM 5)...10 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA - JĘZYK CZESKI/ ROK 3 (SEM 5)...1 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK NIEMIECKI / ROK 3 (SEM 5)...15 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK NIEMIECKI/ ROK 3 (SEM 6)...17 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK HISZPAŃSKI/ ROK 3 (SEM 6)...19 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA OBCEGO Z ELEMENTAMI JĘZYKOZNAWSTWA JĘZYK CZESKI/ ROK 3 (SEM 6) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: FONETYKA I FONOLOGIA / ROK 1 (SEM 1) WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA / ROK 1 (SEM 1) WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA / ROK 1 (SEM ) GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA / ROK (SEM 3)...14 GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: MORFOLOGIA I SKŁADNIA / ROK (SEM 4) GRAMATYKA KONTRASTYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO / ROK (SEM 3) JĘZYK BIZNESU / ROK 1 (SEM ) JĘZYK BIZNESU / ROK (SEM 3) REALIOZNAWSTWO KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK (SEM 3) REALIOZNAWSTWO KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK (SEM 4) KULTURA I LITERATURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK 3 (SEM 5)...16 KULTURA I LITERATURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH / ROK 3 (SEM 6) TEORIA PRZEKŁADU I JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH / ROK 3 (SEM 5) PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

5 TRANSLATORYKA PRAKTYCZNA: PRZEKŁAD PISEMNY ROK 3/SEM TRANSLATORYKA PRAKTYCZNA: PRZEKŁAD PISEMNY / ROK 3 (SEM 6) TRANSLATORYKA PRAKTYCZNA: PRZEKŁAD USTNY / ROK 3 (SEM 6) MIKROEKONOMIA / ROK (SEM 3) MAKROEKONOMIA / ROK (SEM 4) PROBLEMY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ /ROK (SEM 4) PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM/ ROK (SEM 3) KORESPONDENCJA HANDLOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM / ROK 3 (SEM 5) ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO / ROK 3 (SEM 5) WPROWADZENIE DO BIZNESU / ROK (SEM 3) ETYKA BIZNESU/ ROK (SEM 4) PROGRAMY I FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ/ ROK (SEM 4) GLOBALIZACJA GOSPODARCZA / ROK 3 (SEM 6) ORGANIZACJA I TECHNIKI PACY BIUROWEJ Z ELEMENTAMI BHP I ERGONOMII / ROK 3 (SEM 6)...0 SEMINARIUM DYPLOMOWE / ROK 3 (SEM 5)...04 SEMINARIUM DYPLOMOWE / ROK 3 (SEM 6)...07 PRAKTYKA ZAWODOWA...11 PRAKTYKA ZAWODOWA (SEM )...1 PRAKTYKA ZAWODOWA (SEM 4)

6 INFORMACJE O KIERUNKU Kierunek: filologia Specjalność: język angielski biznesu business English Czas trwania, tryb i rodzaj: 3-letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie dzienne 3-letnie niestacjonarne studia licencjackie zaoczne PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE) Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności język biznesu trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii specjalność: angielski język biznesu, umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalnością translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące prolegomenę nauk ekonomicznych i prawnych, a także mające na celu przygotować przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego). FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej. 6

7 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. O ceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów. PRAKTYKA ZAWODOWA Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa - praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie. KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU dr Iwona Sikora adres: Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie, pokój 305F adres KADRA Zespół wykładowców języka biznesu w PWSZ w Nysie składa się z wybitnych naukowców, którym nieobca jest praktyka językowo-biznesowa. Są to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści języka biznesu oraz tłumacze, których dynamiczny rozwój naukowo-dydaktyczny widoczny jest w stopniach i tytułach naukowych uzyskanych w renomowanych polskich uczelniach oraz w licznych publikacjach. SKŁAD KADRY JĘZYKA BIZNESU W ROKU AKADEMICKIM 014/015: prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski (kierownik specjalności) dr Alina Bryll, wykładowca dr Iwona Sikora, wykładowca dr Marcin Walczyński, wykładowca 7

8 z przedmiotów ogólnych i ekonomiczno-biznesowych prowadzą wykładowcy z innych instytutów PWSZ w Nysie: Instytutu Zarządzania, Instytutu Finansów, Instytutu Informatyki, Studium Nauk Podstwowych, Studium Języków Obcych itp. PROGRAM STUDIÓW Program studiów na kierunku filologia, specjalność: angielski język biznesu jest interdyscyplinarny i obejmuje cały szereg przedmiotów językowych i ekonomicznych. Przedmioty ogólne (filozofia, technologia informacyjna, język niemiecki/język czeski, wychowanie fizyczne) Praktyczna nauka języka angielskiego (angielski język biznesu, fonetyka, pisanie, słuchanie, mówienie, sprawności zintegrowane, korespondencja handlowa) Wiedza o języku i komunikacji (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna) Wiedza o krajach anglojęzycznych (kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) Przedmioty ekonomiczne i biznesowe (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, prawo, problemy gospodarcze w Unii Europejskiej, wprowadzenie do biznesu, etyka biznesu, organizacja i techniki pracy biurowej, globalizacja gospodarcza) PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW Absolwenci języka biznesu w PWSZ w Nysie, dzięki interdyscyplinarnemu programowi studiów łączącemu praktyczne umiejętności językowe z wiedzą ekonomiczną, mogą w przyszłości pracować w takich zawodach jak tłumacz pisemny, tłumacz ustny, asystent czy asystentka prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji oraz w wielu innych. STUDENCI I ICH ŻYCIE Studenci języka biznesu mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania naukowe i artystyczne w kołach naukowych działających na uczelni (np. w Kole Naukowym Języka Biznesu Lingua Oeconomica ), a swoje zainteresowania sportowe w ramach różnych sekcji sportowych działających w uczelnianym Studium Wychowania Fizycznego. Studenci języka biznesu mają możliwość, i wielu z nich z niej korzysta, wziąć udział w wymianie studenckiej organizowanej w ramach Programu Socrates-Erasmus. Uczelnia podpisała wiele umów z uczelniami w Europie, w których studenci mogą zrealizować część studiów (dzięki punktom kredytowym ECTS). Studenci nyskiej uczelni mogą otrzymać różnego rodzaju stypendia: za wyniki w nauce, socjalne, mieszkaniowe itp. Wiedząc, że nie samą nauką student żyje, Samorząd Studencki PWSZ w Nysie organizuje imprezy studenckie, z których najgłośniejsze są co roku Juwenalia. WARUNKI REKRUTACJI Zasady przyjęć studentów na filologię ze specjalnością język biznesu obejmują dwustopniowy tryb kwalifikacyjny: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim i konkurs świadectw (zdanie egzaminu wstępnego dopuszcza do konkursu świadectw). Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są finaliści i laureaci olimpiad, oraz osoby, które składały egzamin DSD II i uzyskały nie mniej niż 70 punktów, które po spełnieniu 8

9 wymagań formalnych są dopuszczone do drugiego stopnia kwalifikacji kandydatów. Kandydaci, którzy zdawali nową maturę z przedmiotu obowiązującego na egzaminie wstępnym, są kwalifikowani z danego przedmiotu w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego). JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE Więcej informacji o PWSZ w Nysie: Więcej informacji o studiach w zakresie języka biznesu: Więcej informacji o rekrutacji: Język biznesu na Facebooku: 9

10 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE Wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny Stosowane skróty: W wykład, CP/L ćwiczenia praktyczne/laboratorium, PNJA praktyczna nauka języka angielskiego W roku akademickim 014/015 na specjalności język biznesu angielski realizowane będą trzy siatki studiów dla poszczególnych lat: 1 rok będzie realizować program studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi według siatki wprowadzonej w 014 roku, rok będzie realizować program studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi według siatki wprowadzonej w 013 roku, natomiast 3 rok będzie realizować program studiów według siatki wprowadzonej w 01 roku. ROK 1, SEMESTR 1 (ZIMOWY) (siatka zajęć 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 3 ECTS Przedmiot do wyboru W 30 egzamin nie (historia filozofii / etyka ogólna). Etykieta w życiu W 15 zaliczenie nie 1 publicznym B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1 ECTS Praktyczna nauka języka CP 180 zaliczenie tak 1 angielskiego Konwersacje CP 30 tak 3. Słuchanie CP 30 tak Pisanie CP 30 tak 4 4. Sprawności zintegrowane: CP 30 tak 4 leksyka i struktury 5 Gramatyka praktyczna CP 30 tak 4 6. Fonetyka praktyczna CP 30 tak 4 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 4. Wstęp do językoznawstwa W 30 zaliczenie nie 3 5. Gramatyka opisowa języka W 30 egzamin nie 3 angielskiego: fonetyka i fonologia Razem punktów ECTS: 30 ROK 1, SEMESTR (LETNI) (siatka zajęć 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 4 ECTS Technologia informacyjna W 15 zaliczenie nie C 15 nie. Język łaciński CP 15 zaliczenie nie 1 Przedmiot do wyboru W 15 zaliczenie nie 1 (komunikacja społeczna / wprowadzenie do filozofii języka) B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 16 ECTS 4. Praktyczna nauka języka angielskiego CP 180 egzamin tak 15 10

11 4. Konwersacje CP 30 Tak 4.. Słuchanie CP 30 Tak 4. Pisanie CP 30 Tak Sprawności zintegrowane: CP 30 Tak 3 leksyka i struktury 4.5. Gramatyka praktyczna CP 30 Tak Fonetyka praktyczna CP 30 Tak 5. Praktyczna nauka drugiego CP 30 zaliczenie nie 1 języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 6. Wstęp do językoznawstwa W 30 egzamin nie 3 6. Język angielski biznesu W 30 zaliczenie nie 3 CP 30 E. PRAKTYKA ZAWODOWA 4 ECTS 8. Praktyka zawodowa 4 tygodnie zaliczenie tak 4 Razem punktów ECTS: 30 ROK, SEMESTR 3 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 8 ECTS Praktyczna nauka języka CP 90 zaliczenie tak 7 angielskiego Konwersacje CP 30 tak. Słuchanie CP 30 tak 3 Pisanie CP 30 tak. Praktyczna nauka drugiego języka obcego CP 30 zaliczenie nie 1 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 15 ECTS Gramatyka opisowa języka angielskiego: morfologia i składnia W 15 zaliczenie nie 4 S 30 nie 4. Gramatyka kontrastywna W 15 egzamin nie 4 S 30 nie 5. Język biznesu CP 30 egzamin nie 4 6. Realioznawstwo krajów W 30 zaliczenie nie 3 anglojęzycznych D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 7 ECTS 7. Mikroekonomia W 30 zaliczenie nie 3 C Wprowadzenie do biznesu W 30 zaliczenie nie 9. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Razem punktów ECTS: 30 W 30 egzamin nie ROK, SEMESTR 4 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 014/015) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1 ECTS Wychowanie fizyczne C 30 zaliczenie nie 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 10 ECTS. Praktyczna nauka języka CP 90 egzamin tak 9 angielskiego. Konwersacje CP 30 tak 11

12 .. Słuchanie CP 30 tak. Pisanie CP 30 tak Praktyczna nauka drugiego CP 30 zaliczenie nie 1 języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 4. Gramatyka opisowa języka W 15 egzamin nie 3 angielskiego: morfologia i S 30 nie składnia 5. Realioznawstwo krajów W 30 egzamin nie 3 anglojęzycznych D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 9 ECTS 6. Makroekonomia W 30 zaliczenie nie 3 C 15 nie 7. Problemy współpracy W 30 zaliczenie nie gospodarczej w Unii Europejskiej 8. Etyka biznesu W 30 zaliczenie nie 9. Programy i fundusze Unii W 30 zaliczenie nie Europejskiej E. PRAKTYKA ZAWODOWA 4 ECTS 10. Praktyka zawodowa 4 tygodnie zaliczenie tak 4 Razem punktów ECTS: 30 ROK 3, SEMESTR 5 (ZIMOWY) / studia stacjonarne (siatka 013/014) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ECTS Wychowanie fizyczne C 30 zaliczenie tak 1. Ochrona własności W 15 zaliczenie tak 1 intelektualnej B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 8 ECTS Praktyczna nauka języka CP 60 zaliczenie tak 6 angielskiego Konwersacje CP 30 tak 3. Pisanie akademickie CP 30 tak 3 4. Praktyczna nauka drugiego CP 30 egzamin tak języka obcego z elementami językoznawstwa C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 6 ECTS 5. Teoria przekładu i języków W 30 egzamin tak 3 specjalistycznych 6. Kultura i literatura krajów CP 30 zaliczenie tak 3 anglojęzycznych D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 14 ECTS 7. Translatoryka praktyczna: CP 30 zaliczenie tak 3 przekład pisemny 8. Korespondencja handlowa W 30 zaliczenie tak 4 w języku angielskim S Elementy prawa W 30 egzamin tak 3 handlowego i administracyjnego 10. Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 4 Razem punktów ECTS: 30 1

13 ROK 3, SEMESTR 6 (LETNI) / studia stacjonarne (siatka 013/014) L.p. Nazwa kursu/modułu Rodzaj Liczba Rodzaj Rodzaj Punty zajęć godzin zaliczenia Kursu* ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 7 ECTS Praktyczna nauka języka CP 60 egzamin tak 6 angielskiego Konwersacje CP 30 tak. Pisanie akademickie CP 30 tak Praktyczna nauka drugiego CP 30 zaliczenie tak 1 języka obcego z elementami językoznawstwa B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE ECTS 4. Kultura i literatura krajów CP 30 egzamin tak anglojęzycznych C. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 11 ECTS Translatoryka praktyczna: CP 30 egzamin tak 3 przekład pisemny 4. Translatoryka praktyczna: CP 30 tak przekład ustny 5. Organizacja i techniki pacy C 15 zaliczenie tak 1 biurowej z elementami BHP i ergonomii 6. Globalizacja gospodarcza W 30 zaliczenie tak 7. Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 3 8. Praca dyplomowa 10 Razem punktów ECTS: 30 Objaśnienia: * -wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny 13

14 OPISY KURSÓW Opis kursów zawiera dwie formy opisu przedmiotu/modułu, co wynika z nowej formy opisu przedmiotu/modułu wchodzących w skład programów według Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEDMIOT DO WYBORU: HISTORIA FILOZOFII / ROK 1 (SEM 1) Nazwa modułu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Historia filozofii Filologia Ogólnoakademicki Studia pierwszego stopnia Język biznesu stacjonarne I Tryb zaliczenia przedmiotu egzamin Liczba punktów ECTS Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całko wita Pracy studen ta Wykład kontakto we Całkow ita kontakt owe Kod przedmiotu z zakresu nauk podstawowych 3 praktyczne Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej S/FIL/I/A/JB/ HF/I 0 Tak Sposób ustalan ia oceny z przedm iotu Waga w % 100% Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Egzamin Konsultacje Razem: Razem 100% Kategori a efektów Wiedza Lp. kształcenia dla modułu Zna podstawowe kategorie i stanowiska filozoficzne oraz ich wzajemne powiązania. Rozumie uwarunkowania ideowe cywilizacji europejskiej Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej kierunko we K_W14 K_W09 K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 obszarow e H1A_W05 H1A_W10 H1A_W03 H1A_W05 H1A_W10 S1A_W09 Uwagi 14

15 Umiejętn ości Kompeten cje społeczne Opisuje kontekst historyczny i kulturowy koncepcji filozoficznych Charakteryzuje i interpretuje rzeczywistość kulturową i społeczną w kategoriach filozoficznych. Analizuje związki treściowe pomiędzy ideami ze względu na ich spójność, odniesienie werytatywne oraz konsekwencje praktyczne Analizuje relacje międzyludzkie w perspektywie wartości nieinstrumentalnych (prawda, dobro, piękno, świętość, dobro wspólne, godność, sprawiedliwość, tradycja) 4. Rozpoznaje przesłanki ontologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne i antropologiczne formacji dyskursywnych i indywidualnych przekonań Rozumie i szanuje wartości wyznawane przez współpracowników. Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji intelektualnych Potrafi krytycznie kategoryzować i modyfikować własne pojęcia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 K_U06 K_U06 K_U06 K_U06 K_K06 K_K01 K_K05 K_K01 H1A_W03 H1A_W05 H1A_W10 S1A_W09 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K01 S1A_K01 S1A_K05 H1A_K01 S1A_K01 15

16 Forma zajęć Wykład Wykład Prowadzący Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) doc. dr Tomasz Drewniak Treści kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji Metody dydaktyczne L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin Filozofia znaczenie, podstawowe pojęcia i interpretacje. Klasyfikacja dyscyplin filozoficznych. Paradygmat poznawczy historii filozofii. Warunki powstania filozofii: mit, logos i polis Filozofia physis: Tales, Anaksymenes, Anaksymander, Pitagoras, Heraklit 4. Sofiści i grecki humanizm 5. Intelektualizm etyczny Sokratesa 6. Idealizm Platona 7. Substancjalizm Arystotelesa 8. Filozofia hellenistyczna 9. Narodziny i kształtowanie się paradygmatu filozofii chrześcijańskiej 10. Bóg, człowiek, świat w filozofii św. Augustyna 1 Scholastyka na przykładzie systemu św. Tomasza z Akwinu 1. Renesansowa filozofia człowieka. 1 Rozumność jako kategoria filozofii nowożytnej: Bacon, Kartezjusz, oświecenie. 14. Transcendentalizm Kanta oraz idealizmy Fichtego, Schellinga i Hegla 15. Główne nurty filozofii XX wieku: neopozytywizm, fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, strukturalizm i poststrukturalizm. Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 1 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hempoliński. 3 Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński. 4 Copelston, Historia filozofii, t J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. 6 R. Ingarden, Książeczka o człowieku. 7 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. 8 Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t.1-. Literatura uzupełniająca: 1 Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-4 Platon, Uczta. 5 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. PRZEDMIOT DO WYBORU: ETYKA OGÓLNA / ROK 1 (SEM 1) Nazwa modułu Etyka ogólna Kod przedmiotu S/FIL/I/A/JB/E /I Kierunek studiów Profil kształcenia Filologia Ogólnoakademicki 16

17 Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia pierwszego stopnia Język biznesu stacjonarne I z zakresu nauk podstawowych Tak Tryb zaliczenia przedmiotu egzamin Liczba punktów ECTS Sposób Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całko wita Pracy studen ta Wykład kontakto we Całkow ita kontakt owe 3 praktyczne Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej 0 ustalania oceny z przedmi otu Waga w % 100% Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Konsultacje Egzamin 1 1 Razem: Razem 100% Kategori a efektów Wiedza Lp. kształcenia dla modułu Zna podstawowe kategorie i stanowiska etyczne oraz ich wzajemne powiązania. Rozumie uwarunkowania ideowe cywilizacji europejskiej Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej kierunk owe K_W14 K_W09 K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 obszarow e H1A_W05 H1A_W10 H1A_W05 H1A_W10 H1A_W03 S1A_W09 H1A_W03 S1A_W13 Uwagi Opisuje kontekst historyczny i kulturowy koncepcji etycznofilozoficznych Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_W14 K_W09 K_W13 K_W16 H1A_W05 H1A_W10 H1A_W03 S1A_W09 H1A_W03 S1A_W13 Umiejętn ości Charakteryzuje i interpretuje rzeczywistość kulturową i społeczną w kategoriach normatywnych Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_U06 17

18 . Analizuje związki treściowe pomiędzy ideami ze względu na ich, odniesienie aksjologiczne i werytatywne, spójność oraz konsekwencje praktyczne Zaliczenie w formie pisemnej K_U06 Analizuje relacje międzyludzkie w perspektywie wartości nieinstrumentalnych (prawda, dobro, piękno, świętość, dobro wspólne, godność, sprawiedliwość, tradycja, wspólnota komunikacyjna) Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_U06 Kompeten cje społeczne 4. Rozpoznaje przesłanki ontologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne i antropologiczne formacji dyskursywnych i indywidualnych przekonań Rozumie i szanuje wartości wyznawane przez współpracowników. Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji intelektualnych Potrafi krytycznie kategoryzować i modyfikować własne pojęcia Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej Udział w zajęciach, stała obserwacja, egzamin w formie pisemnej K_U06 K_K06 K_K01 K_K05 K_K01 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K01 S1A_K05 H1A_K01 S1A_K01 Forma zajęć Wykład Wykład Prowadzący Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) doc. dr Tomasz Drewniak Treści kształcenia Wykład z wykorzystaniem prezentacji Metody dydaktyczne L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin Problematyka etyczna. Etyka a prawo i moralność. Etyka jako dyscyplina 1 normatywna. Pojęcie powinności etycznej: przesłanki i konsekwencje. Pojęcie działania 1 moralnego Etyka jako dyscyplina filozoficzna 4. Etyka cnót 4 5. Etyka utylitarystyczna (konsekwencjonalizm) 6. Etyka hedonistyczna 7. Etyka chrześcijańska (personalizm) 5 18

19 8. Etyka obowiązku 3 9. Etyka wartości Problematyka supererogacji 1 Etyka egzystencjalistyczna 3 1. Etyka dyskursu i komunikacji Razem liczba godzin: 30 Literatura podstawowa: 1 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hempoliński. 3 Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński. 4 Copelston, Historia filozofii, t J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. 6 R. Ingarden, Książeczka o człowieku. 7 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. 8 Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t.1-. Literatura uzupełniająca: 1 Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-4 Platon, Uczta. 5 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. PRZEDMIOT DO WYBORU: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / ROK 1 (SEM ) Nazwa modułu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Komunikacja społeczna Filologia ogólno akademicki Studia pierwszego stopnia Język biznesu stacjonarny II Tryb zaliczenia przedmiotu zaliczenie Liczba punktów ECTS 1 Formy zajęć i inne Liczba godzin zajęć w semestrze Całko wita Pracy studen ta Wykład kontakto we Całkow ita 1 kontakt owe Kod przedmiotu z zakresu nauk podstawowych 0.6 praktyczne Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Zaliczenie w formie pisemnej/prezentacja przygotowywana przez grupę studentów S/FIL/I/A/JB/ KomSpoł/II 0 Tak Sposób ustalania oceny z przedmi otu Waga w % 100% Ćwiczenia tablicowe Ćwiczenia praktyczne Seminarium Kkonsultacje 1 1 Razem: Razem 100% Kategori a efektów Lp. kształcenia dla modułu Sposoby weryfikacji efektu kierunko we obszaro we Uwagi 19

20 Definiuje podstawowe pojęcia i problemy komunikacji społecznej kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej K_W0 H1A_W0 1 H1A_W0 4 S1A_W0 Wiedza Umiejętn ości Kompeten cje społeczne... Zna zasady komunikacji ze współpracownikami, mechanizmy wpływu społecznego, rozróżnia podstawowe techniki manipulacyjne Potrafi logicznie dobierać elementy zdobytej wiedzy teoretycznej w celu zinterpretowania zagadnień praktycznych z zakresu komunikacji społecznej Rozpoznaje i interpretuje podstawowe mechanizmy regulujące procesy komunikacji społecznej Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i kompetencji społecznych i komunikacyjnych Potrafi przyjmować właściwe interpretować kod komunikacyjny charakterystyczny dla określonych ról społecznych - potrafi współpracować w grupie, realizować zadania indywidualne i grupowe Zaliczenie w formie pisemnej Zaliczenie w formie pisemnej Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów Zaliczenie w formie pisemnej Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów Prezentacja przygotowywa na przez grupę studentów K_W10 K_W16 K_U05 K_U06 K_U13 K_U05 K_U06 K_U13 K_K03 K_K04 K_K0 H1A_W0 6 H1A_W0 9 H1A_W0 4 H1A_W1 0 H1A_U0 3 H1A_U0 8 H1A_U0 1 H1A_U0 4 H1A_U0 3 H1A_U0 8 H1A_U0 1 H1A_U0 4 S1A_K01 H1A_K03 H1A_K04 S1A_K04 H1A_K01 S1A_K01 H1A_K0 S1A_K0 Forma zajęć Wykład Prowadzący Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) dr Ewa Smolka-Drewniak Treści kształcenia Wykład Metody dydaktyczne L.p. Tematyka zajęć Liczba godzin Pojęcie komunikacji. Kanały i kody komunikacyjne. Modele komunikacji 1 0

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 014/015 Przygotowanie wersji na rok akademicki 014/015: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Język łaciński języku angielskim The Latin Language Course 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów fizjoterapia 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 3 do wytycznych do projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Moduły kształcenia Moduł

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/8 Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Podstawy przedsiębiorczości Introduction to Entrepreneurship Kierunek

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu w biznesie w języku angielskim Image creation in business USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA przedmiotów modułu praktycznej nauki języka rosyjskiego (studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia) SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów

1. Założenia ogólne. 2. Praktyka nauczycielska I. Praktyka śródroczna w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego na II semestrze studiów REGULAMI PRAKTYK w Instytucie eofilologii PWSZ w ysie I. Regulamin praktyk zawodowych nauczycielskich Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska specjalizacja nauczycielska - studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15 OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15 Terminy rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych na filologię: hiszpańską, francuską komunikacyjną, francuską traduktologiczną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

przedmiot obowiązkowy

przedmiot obowiązkowy KARTA PRZEDMIOTU E/O/OPB Kod przedmiotu Organizacja pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu biurowej w języku angielskim Office work organization USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/PIF/ ZKM Język polski Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa Język angielski Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Etyka marketingu i zarządzania placówkami edukacyjnymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Ethics

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo