Serwer sieciowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 10/10. Strona 1 z 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwer sieciowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 10/10. www.conrad.pl. Strona 1 z 14"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer sieciowy Nr produktu Wersja 10/ Strona 1 z 14

2 Dziękujemy za dokonanie zakupu SX- 3000GB. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat konfiguracji i użycia urządzenia w otoczeniu siecio- wym. Konfiguracja urządzenia została opisana w krokach 1-3. Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać rozdział ze wskazaniami bezpieczeń- stwa w podręczniku online (w jęz. angielskim) dostępnym na płycie CD. Lektura ułatwi Państwu do- konanie popranej konfiguracji urządzenia. Płyta CD zawiera niemieckojęzyczny podręcznik instalacji w formacie PDF. Aby wyświetlić plik PDF w systemie operacyjnym Windows potrzebny jest Acrobat Reader. Przesyłka SX- 3000GB Instrukcja obsługi Zasilacz Instrukcja obsługi (niniejszy dokument) Podręcznik użytkownika SX Virtual Link Karta gwarancyjna Rejestracja użytkownika Po zakończeniu instalacji zachęcamy do dokonania rejestracji na naszej stronie internetowej (User Registration). Rejestracja ułatwi nam świadczenie usług związanych ze wsparciem technicznym. Opis części (1) Złącze USB (2) Dioda LED - sieć (3) Dioda LED - link (4) Przełącznik (5) Złącze sieciowe (6) Gniazdo zasilania (7) Adres ethernetowy (8) Numer seryjny Strona 2 z 14

3 Krok 1: Instalacja produktu oraz urządzeń USB Krok 1 wyjaśnia, jak podłączyć produkt do urządzeń USB oraz do sieci. 1. Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować: hub ethernetowy, kabel sieciowy, kabel USB. Hub ethernetowy Kabel sieciowy Kabel USB *Jeśli produkt był wykorzystywany w innej sieci, przed przeprowadzeniem instalacji należy wrócić do ustawień fabrycznych (patrz niżej). 2. Podłącz do urządzenia (1) kabel sieciowy hubu ethernetowego. 3. Podłącz serwer do urządzeń USB (2) za pomocą kabla USB. * Zależnie od specyfikacji sterowników niektóre urządzenia USB nie są obsługiwane. Aktualne infor- macje na temat kompatybilności można znaleźć na naszej stronie internetowej. * Przez złącze USB można podłączyć do zasiania tylko jedno urządzenie. 4. Podłącz urządzenie do zasilacza (3), a następnie wsadź wtyczkę prądu zmiennego do gniazdka (4). Sprawdź, czy diody sieci i link (5) się świecą. * Można używać tylko dołączonego zasilacza. 5. Jeśli sprzęt USB potrzebuje zewnętrznego źródła zasilania, wystarcza podpiąć zasilacz. Włącz urzą- dzenie USB (6). Reset ustawień sieciowych Strona 3 z 14

4 1. Usuń wtyczkę z gniazdka. 2. Wkładając wtyczkę do gniazda wciśnij przełącznik ostro zakończonym przedmiotem, np. ołówkiem. Przytrzymaj wciśnięty przycisk. 3. Jeśli dioda link zacznie mrugać na zielono, ustawienia fabryczne zostały przywrócone. Można pu- ścić przełącznik. Krok 2: Przed instalacją Produkt standardowo wywołuje adres IP, który dysponuje funkcją serwera DHCP. Po automatycznym wywołaniu adresu IP nie ma potrzeby konfiguracji urządzenia. Wystarczy zainstalować aplikację (patrz podręcznik użytkownika SX Virtual Link). Po ręcznym skonfigurowaniu adresu IP lub jeśli nie ma pewności, czy adres IP może zostać automa- tycznie wywołany, należy przejść do kroku 3. * Przed przystąpieniem do realizacji kroku 3 należy na chwilę wyłączyć funkcję Firewall używanego do konfiguracji komputera. Opis dezaktywacji znajduje się w zakładce FAQ na naszej stronie internetowej. - Standardowy Firewall dla Windows XP. - Funkcja Firewall w komercyjnym oprogramowaniu zabezpieczającym. Krok 3: Konfiguracja adresu IP Krok 3 wyjaśnia, jak można skonfigurować adres IP za pomocą programu zapisanego na płycie Device Server Setup CD. Konfigurację można przeprowadzić w środowisku Windows i Macintosh. Środowisko Windows 1. Włóż płytę Device Server Setup do komputera. 2. W menu wybierz Device Server Setup. Strona 4 z 14

5 * Jeśli pracujesz w środowisku Windows i panel nie wyświetli się automatycznie, otwórz Mój kompu- ter, wybierz stację CD ROM i kliknij Autorun.exe. * Jeśli używasz Windows XP (SP2 lub nowszy), pojawi się następujący komunikat, który należy za- twierdzić wciskając Tak. * W przypadku konfiguracji w Windows Vista, pojawi się ekran kontrolny z kontami użytkowników. Należy wcisnąć Dalej. * W przypadku konfiguracji w Windows 7, pojawi się ekran kontrolny z kontami użytkowników. Nale- ży wcisnąć Tak. 3. Kliknij Dalej. 4. Przeczytaj licencję i wciśnij Tak. Strona 5 z 14

6 5. Wybierz SX- 3000GB z listy. Kliknij Dalej. * Może chwilę potrwać, aż produkt zostanie pokazany na liście. Jeśli produkt nie pojawi się na liście, wciśnij Szukaj. 6. Zaznacz automatyczne wywoływanie adresu IP i wciśnij Dalej. Strona 6 z 14

7 * Po wybraniu tej funkcji, adres jest automatycznie wywoływany. Jeśli wyświetli się okno bez funkcji automatycznego wyboru adresu IP, należy obowiązkowo wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz standardową bramkę. 7. Zatwierdź parametry konfiguracji i wciśnij Zastosuj. * Pokazywane opcje zależą od konfiguracji. 8. Wciśnij Tak i Gotowe. Strona 7 z 14

8 * Wybierz Nie, jeśli nie chcesz zainstalować SX Virtual Link. Skonfigurowano adres IP tego urządzenia. Zainstaluj program SX Virtual Link dla urządzeń ze złączem USB. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika SX Virtual Link. Środowisko Macintosh 1. Włóż płytę Device Server Setup do komputera. 2. Po kliknięciu na symbol płyty CD, dwa razy kliknij na DSSetup. 3. W menu wybierz Device Server Setup. 4. Kliknij Dalej. Strona 8 z 14

9 5. Przeczytaj licencję i wciśnij Tak. 6. Wybierz SX- 3000GB z listy i kliknij Dalej. Strona 9 z 14

10 * Może chwilę potrwać, aż produkt zostanie pokazany na liście. Jeśli produkt nie pojawi się na liście, wciśnij Szukaj. 7. Zaznacz automatyczne wywoływanie adresu IP i wciśnij Dalej. * Po wybraniu tej funkcji, adres jest automatycznie wywoływany. Jeśli wyświetli się okno bez funkcji automatycznego wyboru adresu IP, należy obowiązkowo wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz standardową bramkę. 8. Zatwierdź parametry konfiguracji i wciśnij Zastosuj. * Pokazywane opcje zależą od konfiguracji. 9. Wciśnij Tak i Gotowe. Strona 10 z 14

11 * Wybierz Nie, jeśli nie chcesz zainstalować SX Virtual Link. Skonfigurowano adres IP tego urządzenia. Zainstaluj program SX Virtual Link dla urządzeń ze złączem USB. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika SX Virtual Link. Zapoznaj się z podręcznikiem. Płyta CD zawiera podręcznik użytkownika. W podręczniku można znaleźć szczegółowe informacje na temat konfiguracji, wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia oraz usuwania usterek. Poniżej opisano sposób korzystania z podręcznika online. 1. Włóż płytę Device Server Setup do komputera. W środowisku Windows wystarczy kliknąć dwa razy na symbol płyty CD, a następnie na DSSetup. 2. W menu wybierz podręcznik użytkownika. 3. Wyświetli się podręcznik online. Usuwanie usterek W razie trudności podczas instalacji należy: 1. Przeczytać akapit Q&A w podręczniku online (patrz wyżej). Strona 11 z 14

12 2. Przeczytać FAQ na naszej stronie internetowej. 3. Skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Dział obsługi klienta Europa: silex technology europe GmbH e- mail: www: tel. 0049(0) USA: silex technology america, Inc. e- mail: www: tel Funkcja serwera druku Szczegółowa instrukcja dla funkcji serwera druku Gratulacje! Kupili Państwo wysokiej jakości produkt marki silex. Produkt umożliwia Państwu druko- wanie oraz skanowanie za pomocą drukarki USB i drukarki wielofunkcyjnej. Niniejsza instrukcja ob- sługi pomoże Państwu w konfiguracji specjalnej funkcji serwera druku. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat ustawień potrzebnych do skanowania sieciowego wystarczy przeczytać dołączoną do ze- stawu instrukcję instalacji serwera urządzeń USB. Przed rozpoczęciem proszę zainstalować: sterowniki drukarki, SX Virtual Link* oraz przeprowadzić standardową instalację serwera druku (patrz oddzielna instrukcja instalacji serwera urządzeń USB). Krok 1 (1) Uruchom SX Virtual Link i wybierz drukarkę, której chcesz używać jako serwera druku (połą- czenie automatyczne). (2) Wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz opcję "Właściwości" lub kliknij bezpośrednio na sym- bolu "Właściwości" na dole po lewej. Strona 12 z 14

13 Krok 2 (1) Uruchom "Auto Connect". (2) Wybierz "Połącz automatycznie, żeby wydru- kować". (3) Kliknij "Zatwierdź". Krok 3 (1) Upewnij się, że wyświetla się odpowiednia drukarka. (2) Potwierdź wybór wciskając OK. Krok 4 (1) Następnie kliknij na OK. Funkcja serwera druku została poprawnie skonfigurowana. Od tej pory SX Virtual Link ustanawia au- tomatyczne połączenie z drukarką, za każdym razem, gdy zostanie wysłane zlecenie drukowania do wybranej drukarki sieciowej. Po pomyślnym przesłaniu zlecenia SX Virtual Link automatycznie prze- rwie połączenie z drukarką. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że drukarka jest zawsze gotowa do drukowania lub skanowania dokumentu wysłanego przez któregoś z użytkowników sieci. silex technology europe GmbH pozostaje do Państwa dyspozycji. Proszę wybrać formę kontaktu: Wsparcie telefoniczne: 0049(0) Wsparcie drogą elektroniczną: Wsparcie na stronie internetowej: Za pomocą naszego innowacyjnego wsparcia online możemy Państwu pomóc podczas instalacji bez- pośrednio na Państwa komputerze. Wystarczy do nas zadzwonić lub wysłać wiadomość e- mail. *) SX Virtual Link wersja 3.x.x. Silex technology to marka handlowa silex technology Inc. Produkty i nazwy handlowe są zarejestrowanymi markami handlowymi ich właści- cieli. Zmiany w specyfikacjach i danych technicznych nie wymagają wcześniejszego powiadomienia silex technology europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 13 z 14

14 Globalne biura sprzedaży i obsługi klienta: Europa silex technology europe GmbH Bezpłatna infolinia w Niemczech: > Japonia silex technology, Inc > USA silex technology america, Inc Bezpłatna infolinia w USA: > Chiny silex technology beijing, Inc > Strona 14 z 14

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

SATA QUICKPORT PRO LAN

SATA QUICKPORT PRO LAN Podreczniki ppolski Spis treści 1. Właściwości 2. Części i akcesoria 3. Widok urządzenia 4. Wprowadzenie 4.1 Instalacja sprzętu 4.1.1 Używanie lokalne 4.1.2 Używanie sieciowe 4.2 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet Lepszy. Telefon. podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R

Szybki. Internet Lepszy. Telefon. podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R Szybki Internet Lepszy Telefon podręcznik użytkownika Modem Zyxel 2602R 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wielo-funkcyjny serwer wydruku Multi-Protocol On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo