SAP BusinessObjects Business Intelligence

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP BusinessObjects Business Intelligence"

Transkrypt

1 SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych i społecznościowych

2

3 ROZWIĄZANIA SAP BUSINESS OBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE 4.0 Spis treści 4 Wstęp 5 Analiza dużej ilości danych w czasie rzeczywistym Wydajne analityczne bazy danych Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym 6 Wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe Jednolity widok danych biznesowych i społecznościowych Wiarygodność danych i poczucie pewności 7 Szybkie, zaawansowane wspomaganie decyzji biznesowych (BI) w zasięgu ręki Szybkie, mobilne funkcje BI Łatwy dostęp dla wszystkich Pełny zakres funkcji BI 9 Rozwiązanie dostosowane do potrzeb, odpowiedniej wielkości, dostępne już teraz Gotowe do wdrażania globalnego i adaptacyjne Różne modele dostaw 11 Podsumowanie

4 TECHNOLOGIA BI PODEJMOWANIE DECYZJI W OPARCIU O DANE Wstęp Szybkie zmiany, które zachodzą obecnie na rynku, w biznesie i technologii sprawiają, że firmom potrzebne są nowoczesne platformy wspomagania decyzji biznesowych (business intelligence BI) zapewniające analizę dużej ilości danych w czasie rzeczywistym, wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe oraz umożliwiające natychmiastowy dostęp dzięki technologią mobilnym. Rozwiązania BI są skalowalne, elastyczne oraz gotowe do globalnego wdrażania. Mając stały dostęp do potrzebnych informacji i kontekstu, każdy pracownik firmy mógłby zawsze dokonywać trafnego wyboru i podejmować właściwe decyzje. Badanie przeprowadzone w 2011 r. przez MIT Sloan School of Management wykazało, że wyniki finansowe i produktywność firm, które wprowadziły podejście podejmowania decyzji na podstawie danych, są o 5 6 procent wyższe od prognoz uwzględniających tylko ich inne inwestycje i systemy informatyczne. 1 Nic więc dziwnego, że technologia BI, która to umożliwia, stała się dla dyrektorów ds. informatycznych priorytetem w wydatkach, oraz że największe przedsiębiorstwa postrzegają BI jako infrastrukturę informatyczną o kluczowym znaczeniu wręcz warunek sukcesu w działalności biznesowej. W dzisiejszych szybko rozwijających się firmach platforma wspomagania decyzji biznesowych jest podstawowym środkiem umożliwiającym konsekwentną realizację strategii przez kierownictwo najwyższego szczebla, zwiększanie lojalności klientów, wysoką dokładność prognoz i prawidłową ocenę opłacalności. Platforma BI musi zatem tworzyć infrastrukturę informacji obejmującą całe przedsiębiorstwo, która podwyższa poziom inteligencji pracowników, procesów i podejmowanych decyzji oraz tworzy pomost między informacją i działaniem. Szybkie zmiany zachodzące na rynkach, w firmach i w dziedzinie technologii stymulują rozwój platform BI. Powinny one spełniać następujące wymagania. Analiza dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Ilość danych w przedsiębiorstwach wzrasta lawinowo. Firmy powinny mieć możliwość dostępu do ogromnej ilości danych. W wielu obszarach działalności dostęp i ostrzeganie w czasie rzeczywistym decydują o sukcesie lub porażce. ROZWIĄZANIA SAP DO ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH Rozwiązania SAP BusinessObjects BI pozwalają firmom lepiej rozumieć procesy biznesowe i podejmować bardziej świadome decyzje. Uzupełniając je innymi rozwiązaniami SAP do analizy danych biznesowych dla hurtowni danych, do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach oraz do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, ryzykiem i zgodnością z przepisami firmy mogą monitorować, eksplorować i analizować dane, a następnie wykorzystywać wyniki przy planowaniu, ograniczaniu ryzyka i podejmowaniu działań. Mogą podejmować lepsze decyzje, zwiększać wydajność i osiągać lepsze wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności. Wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe. Dane nie są już tylko wewnętrznymi informacjami operacyjnymi. Zawarte są w nich sympatie, uczucia i opinie klientów oraz innych osób z Internetu i serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i blogi. Obydwa typy danych muszą być dokładnie analizowane, tak aby pracownicy firmy mogli na nich polegać oraz wykorzystywać je przy podejmowaniu decyzji i działań. Szybkie, zaawansowane wspomaganie podejmowania decyzji w zasięgu ręki. Dane są dostępne już nie tylko przez komputery podłączone do sieci stacjonarnych, które przywiązywały pracowników do biur. Teraz są smartfony i tablety, które umożliwiają coraz bardziej mobilnym pracownikom natychmiastowy dostęp do informacji, podejmowanie decyzji i działanie wszędzie i zawsze, gdy jest taka potrzeba. Rozwiązania dostosowane do potrzeb, odpowiedniej wielkości, dostępne już teraz. Rozwiązania, które radzą sobie ze wzrostem ilości danych, wymaganiami BI i nowymi metodami dostarczania informacji, są ekonomicznie uzasadnione tylko wtedy, gdy ich wdrażanie i zarządzanie nimi obniża całkowity koszt posiadania i zmniejsza zapotrzebowanie na usługi informatyczne. Oznacza to, że nowoczesna platforma BI musi być przygotowana do wdrażania globalnego, skalowalna i elastyczna. W niniejszym artykule są omawiane zmieniające się potrzeby, których zaspokojenia firmy mogą oczekiwać od platformy BI, oraz oprogramowanie SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0, które spełnia te kluczowe wymagania.

5 SZYBKI PRZEGLĄD DUŻEJ ILOŚCI INFORMACJI Analiza dużej ilości danych w czasie rzeczywistym Platforma BI powinna umożliwiać użytkownikom otrzymywanie powiadomień oraz odczyt i analizę informacji z dużej ilości wcześniejszych i nowych danych tworzonych w każdej minucie. Musi się to odbywać szybko, często w czasie rzeczywistym. WYDAJNE ANALITYCZNE BAZY DANYCH Poważnym wyzwaniem dla firm różnej wielkości i z różnych branż jest zarządzanie szybko rosnącą ilością danych oraz ich analizowanie, a następnie wykorzystywanie tych informacji do zwiększenia efektywności. Problemem są wysokie koszty zakupu i serwisowania sprzętu potrzebnego do przechowywania i przetwarzania tak dużej ilości danych, ponieważ użytkownicy, aby móc reagować na stale zmieniające się warunki rynkowe, muszą mieć natychmiastowy dostęp do tych informacji i możliwość ich szybkiej analizy, często w czasie rzeczywistym. Problem ten eliminują nowe rozwiązania hurtowni danych firmy SAP, które zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do dużej ilości danych, a przy tym są wyjątkowo efektywne i niedrogie. Oprogramowanie SAP HANA Wydajne rozwiązanie SAP HANA umożliwia firmom analizę dużej ilości danych operacyjnych i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi na problemy biznesowe. Użytkownicy mogą badać i analizować w czasie rzeczywistym wszystkie swoje dane transakcyjne i analityczne, z dowolnego źródła. W przypadku zarządzania dużą ilością danych rozwiązanie SAP HANA jest prostsze i tańsze w eksploatacji niż tradycyjne dyskowe systemy hurtowni danych. Sybase IQ Oprogramowanie Sybase IQ to zoptymalizowany serwer analityczny, opracowany w celu zapewnienia bardzo wysokiej wydajności w kluczowych zastosowaniach, takich jak BI, analiza danych i hurtownia danych, z wykorzystaniem dowolnego standardowego sprzętu i systemu operacyjnego. Pionierska, kolumnowa architektura Sybase IQ została sprawdzona w warunkach najbardziej wymagających rzeczywistych obciążeń związanych z raportowaniem i analizą. Oprogramowanie to sprawnie przetwarza duże ilości zapytań ad hoc i obsługuje setki użytkowników równocześnie, często zapewniając 5, 10, a nawet 100 razy większą wydajność w porównaniu z konwencjonalnym modelem zapytań. Jego algorytmy kompresji danych zmniejszają o ponad 70% wymaganą pojemność pamięci masowej danych, a wyjątkowo efektywne zarządzanie obniża o 75% koszty administracyjne. POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH W CZASIE RZECZYWISTYM Każdego dnia w ramach operacji realizowanych w przedsiębiorstwie są wykonywane tysiące czynności i transakcji biznesowych, co powoduje ciągły wzrost ilości danych. Klienci kupują i zwracają produkty. Hurtownie i sklepy odbierają towary. Wiele firm często nie orientuje się, że coś przebiega nie tak, jak było zaplanowane, ponieważ nie mają one wglądu w aktualną sytuację i nie mogą odpowiednio szybko reagować na zdarzenia występujące w ich działalności. Firmy te nie są w stanie szybko dosto- -sowywać procesów biznesowych do aktualnych, zmieniających się warunków. Ich pracownikom potrzebne jest rozwiązanie, które pozwoliłoby rozumieć, co się dzieje, w czasie rzeczywistym, tak aby mogli właściwie reagować na pojawiające się zagrożenia i szanse. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Event Insight umożliwia firmom monitorowanie strumieniowej transmisji danych z różnych źródeł z wykorzystaniem złożonego mechanizmu przetwarzania zdarzeń oraz wyszukiwanie nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą wpływać na tok codziennej pracy. Zapewnia ono pracownikom stały widok zdarzeń za pośrednictwem konsoli działających w czasie rzeczywistym lub powiadomień o alarmach, dzięki czemu mogą szybko reagować na zmiany warunków. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Event Insight może być wykorzystywane do monitorowania zdarzeń, które mogłyby utrudniać osiąganie operacyjnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) lub wykonywanie umów dotyczących poziomu usług (SLA). Na przykład przedsiębiorstwo produkcyjne może mieć w operacyjnych wskaźnikach KPI wymaganie, aby dostawy produktów były realizowane w przedziale 30 minut od planowanego czasu. Za pomocą tego oprogramowania przedsiębiorstwo może śledzić lokalizację samochodów dostawczych przez ciągłe monitorowanie strumienia danych z systemu GPS. Jednocześnie oprogramowanie monitoruje informacje o ruchu drogowym ze strumieniowych kanałów internetowych. Zestawia dane dotyczące zdarzeń, porównując rzeczywiste oraz planowane czas dostawy i ciągle oblicza tempo dla poszczególnych tras. Te informacje są nieustannie przekazywane do konsoli działającej w czasie rzeczywistym, co umożliwia centrum operacyjnemu monitorowanie realizacji dostaw. Jeżeli tempo dostawy jest niższe niż niezbędne do realizacji umowy SLA, trasa jest wyświetlana na konsoli jako wyjątek. Dzięki temu agent może natychmiast potwierdzić opóźnienie, kontaktując się z kierowcą na trasie i wysłać dodatkowy samochód, aby spełnić wymaganie SLA. Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 5

6 PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE USYSTEMATYZOWANYCH I NIEUSYSTEMATYZOWANYCH INFORMACJI Wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe Platforma BI musi łączyć w całość wszystkie informacje niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji, zarówno usystematyzowane, jak i nieusystematyzowane. JEDNOLITY WIDOK DANYCH BIZNESOWYCH I SPOŁECZNOŚCIOWYCH W tradycyjnych rozwiązaniach obraz firmy jest tworzony z transakcji, procesów i zdarzeń na podstawie informacji przechowywanych w usystematyzowanych źródłach, takich jak systemy operacyjne i hurtownie danych. Obecnie firmy coraz częściej dostrzegają, że możliwe jest uzyskanie pełniejszego obrazu, obejmującego opinie i poglądy ludzi, na podstawie informacji dostępnych w Internecie oraz zawartych w wiadomościach i dokumentach. Przykładami takich nieusystematyzowanych źródeł są Facebook, Twitter, blogi, serwisy informacyjne, raporty analityczne i finansowe, rejestry zgłoszeń klientów oraz komentarze przechowywane w systemach zarządzania kontaktami z klientem (CRM). Rozwiązania SAP BusinessObjects BI zapewniają zintegrowaną analizę tekstów i oferują funkcje wyszukiwania danych różnych typów, co umożliwia firmom uzupełnianie informacji ilościowych ze źródeł usystematyzowanych informacjami jakościowymi ze źródeł nieusystematyzowanych i społecznościowych. Bez względu na to, czy firma chce na podstawie dużych zbiorów danych poznać preferencje klientów, czy opinie o produkcie, zaawansowane funkcje wyodrębniania, kategoryzacji i sumowania pozwalają osobom podejmującym decyzje lepiej zrozumieć upodobania, uprzedzenia i motywacje klientów. Proces ten może być także bardzo efektywny w określaniu elementów ryzyka dotyczących wymaganej zgodności z przepisami oraz oszustw. Pozyskiwanie i analizowanie danych nieusystematyzowanych za pośrednictwem znanych już użytkownikom rozwiązań do raportowania i analizy oraz tej samej konsoli eliminuje potrzebę dodatkowych szkoleń. WIARYGODNOŚĆ DANYCH I POCZUCIE PEWNOŚCI Niezależnie od typu danych wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji, mogą one być trafne tylko pod warunkiem wysokiej jakości tych informacji. Nawet najbardziej imponująca konsola jest bezwartościowa, jeżeli jej użytkownicy nie mają zaufania do dostarczanych informacji. Platforma BI musi być w stanie określać, monitorować i poprawiać jakość danych ze wszystkich źródeł informacji w przedsiębiorstwie. Jednakże dostarczanie danych wysokiej jakości to nie wszystko. Użytkownicy i administratorzy powinni wiedzieć skąd dane pochodzą i jaka jest ich jakość, tak aby mogli ocenić, w jakim stopniu są one wiarygodne. Ze względu na bezpieczeństwo danych ważne jest także ustalenie, które informacje mają być dostępne dla pracowników. Badanie przeprowadzone przez Economist Intelligence Unit wykazało, że 28% ankietowanych firm uważa reguły udostępniania danych za zbyt restrykcyjne przesadne filtrowanie dostępnych informacji zmniejsza konkurencyjność. 2 Informatyka powinna demokratyzować dostęp użytkowników do danych i umożliwiać im ocenę ich jakości, tak aby mogli z zaufaniem wykorzystywać szersze zbiory informacji przy podejmowaniu decyzji. Wraz z jedyną w branży wspólną platformą do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie (Enterprise Information Management EIM) oraz BI firma SAP oferuje kompleksowe, zintegrowane usługi BI i obróbki danych obejmujące profilowanie, ocenę jakości, funkcje wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych (Extract, Transform, and Load ETL), analizę wpływów, rządzenie, zarządzanie metadanymi, audyty, bezpieczeństwo i inne. Interfejs BI firmy SAP pozwala użytkownikom bezpośrednio widzieć poziom jakości danych, dzięki czemu mogą oni zdecydować, jak duże zaufanie mogą mieć do określonych informacji. W wielu przypadkach ta jakość musi być doskonała na przykład jeśli dane są wykorzystywane w raportach dotyczących zgodności z przepisami. W innych przypadkach jakość nie musi być tak wysoka na przykład kiedy ktoś chce poznać reakcje rynku na nową ofertę produktów. Tak więc informatyka może udostępniać użytkownikom w firmach więcej danych i umożliwiać im decydowanie na podstawie oceny jakości, do jakich celów je wykorzystać. Użytkownicy mogą także śledzić rodowód danych aż do transakcji źródłowych, co pozwala dowiedzieć się, skąd one pochodzą, kiedy były aktualizowane i jak były przetwarzane. Widok jakości i historii danych to funkcje wbudowane, które nie wymagają programowania, natomiast są bardzo przydatne, ponieważ zwiększają zaufanie użytkowników do informacji. Zaawansowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do bardziej szczegółowych informacji o jakości danych, takich jak integralność, oryginalność, zgodność, kompletność i dokładność. Może to na przykład ułatwiać analitykom pełniejszą ocenę zgodności informacji z regułami zarządzania i standardami.

7 WGLĄD DLA KAŻDEGO, ZAWSZE I WSZĘDZIE Szybkie, zaawansowane wspomaganie decyzji biznesowych (BI) w zasięgu ręki Platforma BI musi być wyposażona w funkcje, które są intuicyjne w obsłudze i dostępne na urządzeniach mobilnych oraz mogą zaspokajać potrzeby każdego pracownika, bez względu na jego rolę w przedsiębiorstwie. SZYBKIE, MOBILNE FUNKCJE BI Dla dzisiejszych mobilnych pracowników potrzeba szybkiego dostępu do funkcji BI nie znika z chwilą wyjścia z biura. Kierownicy często muszą podejmować natychmiastowe decyzje w drodze i jest im potrzebny wgląd w czasie rzeczywistym w harmonogramy projektów, dostępność zasobów, raporty i wskaźniki KPI. Przedstawiciele handlowi muszą szybko odpowiadać na ważne pytania klientów, aby zawrzeć umowę lub utrzymać konkurencyjność odpowiedzi nie mogą czekać, aż ci pracownicy wrócą do biura. Pracownicy serwisu muszą mieć aktualne informacje o wykonanych czynnościach konserwacyjnych, aby mogli rozwiązywać problemy bez dodatkowych wizyt u klienta lub kontaktowania się z innymi pracownikami. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI sprawiają, że przedsiębiorstwo staje się bardziej mobilne. Oferują szybkie, zaawansowane, mobilne funkcje BI, które nie są prostą repliką funkcji komputera PC, lecz wykorzystują siłę dzisiejszych nowoczesnych smartfonów i tabletów, co daje znacznie większe możliwości. Funkcje mobilne w najnowszych rozwiązaniach SAP Business Objects BI umożliwiają analitykom wizualne działanie interaktywne i ułatwiają obsługę. Wykorzystywane są funkcje typowe dla urządzeń mobilnych, co umożliwia efektywną lecz prostą obsługę. Użytkownik może mieć zdalny dostęp do preferowanych treści BI oraz przeszukiwać i eksplorować dane w czasie rzeczywistym, używając intuicyjnych gestów i interfejsów dotykowych ze swojego ulubionego smartfonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego. Może wykorzystywać te same treści BI, którymi posługuje się w codziennej pracy na komputerze PC zoptymalizowane pod kątem wciągającej, interaktywnej obsługi mobilnej. Użytkownicy mogą intuicyjnie uzyskiwać dostęp do znajomych raportów oraz je przeglądać i analizować bez odbycia dodatkowych szkoleń. Raporty mogą być wysyłane do urządzenia lub pobierane przez użytkownika i przechowywane na urządzeniu dla szybkiego dostępu. Nawet w czasie podróży samolotem, gdy użytkownik nie jest połączony z siecią, może on przeglądać i analizować ważne dane BI firmy i być produktywny. Może również szybko przeszukiwać i intuicyjnie eksplorować duże ilości danych napływających w czasie rzeczywistym, przechowywanych w bazie danych SAP HANA lub inne dane z bardziej tradycyjnych hurtowni danych. ŁATWY DOSTĘP DLA WSZYSTKICH Obecnie najważniejszym zadaniem stawianym platformom BI jest umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o fakty wszystkim użytkownikom, nie tylko tym mniej więcej 15% tradycyjnie używającym narzędzi BI. W tym celu platformy BI muszą zawierać interfejsy łatwe w obsłudze dla każdego użytkownika. Oznacza to, że te interfejsy muszą być bardziej zbliżone do intuicyjnego sposobu obsługi, do którego użytkownicy Internetu są już przyzwyczajeni. Tak jak w przypadku aplikacji Microsoft Office, które wszystkie mają podobne cechy (np. opcje menu, kopiowanie i wklejanie itd.), powinna być zachowana zgodność operacyjna pewnych funkcji BI. Ponadto użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji przez dobrze znane interfejsy, których używali dotychczas w codziennej pracy. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI są bardzo łatwe w obsłudze dla wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie, bez względu na to, czy korzystają z urządzeń mobilnych, laptopów, czy komputerów biurkowych. Interfejsy smartfonów i tabletów mają znajomy układ graficzny i sposób obsługi za pomocą gestów. Wszystkie interfejsy umożliwiają szybkie, proste wyszukiwanie i eksplorowanie. Użytkownicy mogą natychmiast znaleźć potrzebne informacje równie łatwo, jak gdyby korzystali z wyszukiwarek internetowych, co pozwala im docierać do właściwych treści BI i szybko uzyskiwać odpowiedzi w oparciu o analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki interaktywnej wizualizacji i menu stosowanym konsekwentnie w całym pakiecie najnowsze rozwiązania SAP BusinessObjects BI zapewniają także większą zgodność operacyjną między jego modułami. Na przykład w całym pakiecie jest stosowany jednakowy sposób stawiania zapytań ad hoc i tworzenia raportów. Użytkownicy bez względu na to, z którego narzędzia BI korzystają mogą wejść do takiego samego panelu zapytań, który umożliwia dostęp do jednego lub więcej (a nawet tysięcy) źródeł danych z tej samej przestrzeni (warstwa semantyczna). Rozwiązania SAP BusinessObjects BI podają spersonalizowane, użyteczne informacje w środowiskach, do jakich pracownicy przedsiębiorstwa są przyzwyczajeni w codziennej pracy. Na swoich komputerach biurkowych osoby podejmujące decyzje mogą wykorzystywać widgety BI do monitorowania kluczowych parametrów i innych istotnych informacji. Ponadto funkcje BI zostały zintegrowane ze środowiskami Microsoft Office, co umożliwia osadzanie aktualnych danych korporacyjnych w bezpiecznych dokumentach PowerPoint, Excel i Word, które można łatwo udostępniać. Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 7

8 Rozwiązania SAP BusinessObjects BI zapewniają zintegrowaną analizę tekstów i oferują funkcje wyszukiwania danych różnych typów, co umożliwia firmom łączenie informacji ilościowych ze źródeł usystematyzowanych z informacjami jakościowymi ze źródeł nieusystematyzowanych i społecznościowych. PEŁNY ZAKRES FUNKCJI BI Dobra platforma BI musi oferować funkcje dostępu, interakcji i analizy użytkownikom o różnych profilach w oparciu o wspólną strukturę. Tworzenie raportów Rozwiązanie operacyjne lub korporacyjne do tworzenia raportów jest bardzo przydatne w sytuacjach, w których pytania są zdefiniowane, a struktura poszczególnych odpowiedzi jest w przybliżeniu z góry znana. Większość użytkowników to konsumenci informacji, którym są potrzebne migawkowe obrazy działalności biznesowej. Oprogramowanie SAP Crystal Reports, uważane za standard branżowy w tworzeniu raportów, umożliwia projektowanie, eksplorowanie i wizualizację oraz przesyłanie raportów za pośrednictwem Internetu lub wbudowanych aplikacji korporacyjnych. Programiści i projektanci tworzą raporty odpowiadające na najczęściej zadawane pytania (np. o wyciągi z konta, faktury lub raporty dotyczące zgodności z przepisami) i rozsyłają je do setek tysięcy użytkowników. Zapytania i analizy Funkcje zapytań i analiz umożliwiają użytkownikom autonomiczne uzyskiwanie odpowiedzi na pojawiające się pytania. Są bardzo przydatne dla analityków danych i innych użytkowników, którym jest potrzebny samoobsługowy dostęp do informacji z umiarkowanym lub wysokim poziomem interaktywności. Oznacza to możliwość dostępu do danych z wielu źródeł za pomocą intuicyjnych interfejsów typu przeciągnij i upuść, a następnie drążenia tych danych oraz tworzenia przekrojów i wykonywania obliczeń. Takie czynności mogą obejmować terabajty danych przechowywanych w centralnej hurtowni danych, zbiorczych bazach danych, wielowymiarowych kostkach OLAP (Online Analytical Processing przetwarzanie analityczne online), w rozwiązaniu do przetwarzania obsługiwanego w pamięci (in-memory appliance) lub w wielu różnych źródłach. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Web Intelligence i SAP BusinessObjects Analysis umożliwia określanie trendów i podstawowych przyczyn z wykorzystaniem niemal dowolnego źródła danych, w tym bazy danych SAP HANA, relacyjnych baz danych i kostek OLAP. Wielu różnych użytkowników od doświadczonych analityków po typowych użytkowników w przedsiębiorstwach może szybko tworzyć zapytania i wykonywać obliczenia bez znajomości złożonych struktur baz danych lub języka SQL. Zaawansowane funkcje wizualizacji pozwalają użytkownikom oglądać dwu- i trójwymiarowe wykresy oraz dokładniej analizować szczególnie interesujące obszary. Eksploracja danych Raporty, zapytania i analizy są bardzo przydatne dla użytkowników, którzy wiedzą, czego szukają. Funkcje eksploracji danych są natomiast przydatne dla użytkowników, którzy mają konkretne pytania lub tylko mniej więcej wiedzą, czego szukają. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Explorer umożliwia błyskawiczną eksplorację heterogenicznych informacji. Łączy ono w sobie takie zalety, jak prostota i szybkość wyszukiwania oraz wiarygodność i możliwości analityczne BI, dzięki czemu użytkownicy uzyskują natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące procesów biznesowych. Mogą używać znanych sposobów wyszukiwania informacji ukrytych w źródłach danych za pomocą słów kluczowych, a następnie przeglądać i eksplorować te dane bezpośrednio nie jest tu potrzebna znajomość struktury raportów lub danych. Konsole Konsole i narzędzia do wizualizacji pokazują wspólny widok tego, co jest ważne dla firmy lub zespołu w intuicyjny sposób, który rozwija kulturę rozumienia i wykorzystywania informacji. Narzędzia te ułatwiają zrozumienie strategii przedsiębiorstwa, harmonizują działania ze strategią oraz umożliwiają użytkownikom obserwację wskaźników KPI, określanie celów, współpracę i dzielenie się wiedzą. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Dashboards to narzędzie wizualizacji z funkcją przeciągnij i upuść, które umożliwia tworzenie interaktywnych procesów analitycznych do efektywnych, spersonalizowanych konsoli powiązanych z dowolnym źródłem danych. Te interaktywne konsole mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom, dzięki czemu mogą oni mierzyć swoje wyniki i podejmować prawidłowe działania. Analiza prognostyczna Intuicję ludzką mogą wspomagać zaawansowane funkcje prognozowania i eksploracji danych, które umożliwiają automatyczne przewidywanie trendów i wartości danych oraz określanie najważniejszych czynników wpływających na wyniki firmy. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI zawierają w sobie najlepsze na rynku funkcje eksploracji danych i analizy prognostycznej, co pozwala analitykom danych i użytkownikom w przedsiębiorstwach badać wcześniejsze i aktualne scenariusze biznesowe oraz określać trendy i odchylenia w celu przewidywania przyszłych wyników.

9 MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO DZISIEJSZYCH POTRZEB I SKALOWANIA W PRZYSZŁOŚCI Rozwiązanie dostosowane do potrzeb, odpowiedniej wielkości, dostępne już teraz Platforma BI powinna być gotowa do wdrażania globalnego, skalowalna i elastyczna, aby można ją było dostosować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. GOTOWE DO WDRAŻANIA GLOBALNEGO I ADAPTACYJNE Platforma SAP BusinessObjects BI może być wdrażana w różnej skali od małych oddziałów terenowych przedsiębiorstw po globalne firmy z listy FORTUNE 500. Umożliwia szybkie, modułowe uruchamianie, co obniża koszty wdrażania i serwisu. Platforma BI, oparta na skalowalnej architekturze zorientowanej na usługi (SOA), umożliwia działom informatyki szybkie dodawanie usług i narzędzi BI do dotychczasowego rozwiązania przy minimalnych zakłóceniach. Obsługa wielu serwerów, odporność na uszkodzenia oraz inteligentne wyrównywanie obciążenia pozwalają zapewnić dostęp do informacji wszystkim użytkownikom w preferowanym przez nich czasie i w odpowiedniej formie. Dzięki obsłudze nowoczesnej architektury 64-bitowej i środowisk wirtualizacji platforma ta zmniejsza całkowity koszt posiadania. Jej prawie liniowa skalowalność została potwierdzona w opublikowanych wynikach testów i na wielu przykładach wdrożeń, w których liczba użytkowników przekraczała , a nawet sięgała miliona. Zautomatyzowane narzędzia do zarządzania ułatwiają wdrażanie BI, co umożliwia działom informatyki skoncentrowanie się na innych zadaniach. Kompleksowe administrowanie systemem obejmuje zarządzanie całym cyklem życia, zabezpieczenia, monitorowanie, diagnostykę i ostrzeganie. Platforma obsługuje przeszło 20 języków używanych w różnych regionach geograficznych. Ponadto zawiera zestawy dla programistów (.NET, Java, COM i usługi internetowe), co umożliwia jej integrację z portalami i innymi aplikacjami. Ta łatwość zarządzania i rozbudowy pozwala zacząć od jednego projektu BI na jednej platformie, a następnie powiększać system wprowadzając standaryzację w skali całego przedsiębiorstwa bez pogorszenia dostępności. ŚCISŁA INTEGRACJA Z OPROGRAMOWANIEM SAP Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) 4.0 są doskonale zintegrowane z platformą technologiczną SAP NetWeaver i oprogramowaniem SAP Business Suite. Dzięki temu oprogramowanie SAP jest dla klientów łatwiejsze we wdrażaniu i serwisowaniu, a rozwiązanie BI jest wydajniejsze i prostsze, bardziej intuicyjne w obsłudze dla użytkowników i personelu informatycznego. Szybki, bezpośredni dostęp do SAP NetWeaver BW z różnych klientów BI Rozwiązania SAP Crystal Reports, SAP BusinessObjects Web Intelligence, SAP BusinessObjects Dashboards i SAP BusinessObjects Analysis używają tych samych narzędzi połączeniowych BI, co SAP Business Explorer (SAP BEx). Skraca to znacznie czasy odpowiedzi na zapytania klientów BI na przykład testy wykazały, że SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.0 działa nawet trzy razy szybciej w module SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) niż poprzednia wersja. Ponadto wszystkie metadane SAP NetWeaver BW, takie jak hierarchie, zmienne i struktury, również są dostępne dla klientów. Nowe funkcje analizy Nowe oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis umożliwia analitykom w przedsiębiorstwie zaawansowaną analizę danych przechowywanych w hurtowni SAP NetWeaver BW oraz innych źródłach z dobrze znanych aplikacji Microsoft Office lub za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to prostsze i bardziej intuicyjne niż korzystanie z klientów SAP BEx. Łatwiejsze przejście na rozwiązania SAP BusinessObjects BI 4.0 Najnowsza wersja rozwiązań SAP BusinessObjects BI umożliwia klientom SAP wdrażanie platformy BI w dogodnym dla siebie tempie. Klienci mogą wykorzystać swoje dotychczasowe inwestycje w platformę SAP NetWeaver, w tym kostki danych SAP NetWeaver BW, projekty zapytań SAP BEx oraz aplikacje SAP BEx do projektowania treści internetowych. Kompleksowa integracja Rozwiązania SAP BusinessObjects BI są zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania aplikacjami i zmianami oraz systemem transportowym Solution Manager, co umożliwia ujednolicone monitorowanie systemu i kompleksowe zarządzanie cyklem życia w całym środowisku oprogramowania. Ułatwia to administrowanie i obniża całkowity koszt posiadania systemu. Funkcje BI wbudowane w pakiet SAP Business Suite Funkcje BI oprogramowania SAP BusinessObjects zostały wbudowane w rozwiązania SAP ERP Financials i SAP ERP Human Capital Management oraz w aplikację SAP Customer Relationship Management i inne moduły pakietu oprogramowania SAP Business Suite. Dzięki temu użytkownicy mogą przy podejmowaniu decyzji i wykonywaniu transakcji biznesowych wykorzystywać obraz sytuacji tworzony na podstawie wstępnie skonfigurowanych raportów opartych na najlepszych procedurach postępowania oraz konsoli. Pracownicy mogą następnie szybko podejmować właściwe działania. Likwiduje to lukę między strategią i realizacją. Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 9

10 RÓŻNE MODELE DOSTAW Nowoczesne platformy BI muszą być dostępne w postaci różnych modeli wdrażania, najlepiej dostosowanych do specyficznych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Rozwiązania SAP Business Objects BI można wdrażać na wiele sposobów. W siedzibie klienta Tradycyjne wdrożenie w siedzibie klienta daje korzyści w postaci integracji usług BI i danych na jednej, wspólnej platformie. Wirtualne W pełni obsługiwane środowiska produkcyjne i nieprodukcyjne mogą być wdrażane wirtualnie, co zmniejsza całkowity koszt posiadania, poprawia wykorzystanie serwerów, znacznie zwiększa elastyczność i zapewnia wymaganą skalowalność. Możliwa jest wirtualizacja z wykorzystaniem środowisk VMware, Citrix XenServer i Microsoft Hyper-V. W chmurze W pełni obsługiwane środowiska produkcyjne i nieprodukcyjne mogą być wdrażane w chmurach publicznych lub prywatnych. Na przykład dotychczasowi i nowi klienci SAP mogą obecnie wykorzystywać infrastrukturę usług na żądanie z serwisu internetowego Amazon, która umożliwia szybkie i pewne testowanie systemów, wprowadzanie do produkcji oraz skalowanie pojemności w górę i w dół w zależności od wymaganej mocy obliczeniowej, przy czym płacą tylko za zasoby, z których korzystają. Oprogramowanie jako usługa Rozwiązanie SAP BusinessObjects BI OnDemand, które jest najbardziej kompleksową ofertą oprogramowania jako usługi i faktycznym liderem w tej dziedzinie, umożliwia niedrogie i bezpieczne eksplorowanie danych, tworzenie raportów oraz współużytkowanie informacji przez pracowników, klientów i partnerów. Rozwiązanie to nie wymaga czasochłonnych projektów technicznych, można się go łatwo nauczyć, jest proste w obsłudze oraz współpracuje z dotychczasowymi rozwiązaniami zainstalowanymi u klienta i udostępnianymi na żądanie, co umożliwia wykorzystanie wcześniejszych inwestycji. Niezależnie od typu danych wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji, mogą one być trafne tylko pod warunkiem wysokiej jakości tych informacji. Nawet najbardziej imponująca konsola jest bezwartościowa, jeżeli jej użytkownicy nie mają zaufania do dostarczanych informacji.

11 ABY FIRMA DZIAŁAŁA INTELIGENTNIEJ I WYDAJNIEJ Podsumowanie Rozwiązania SAP BusinessObjects BI ułatwiają wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie zrozumienie procesów biznesowych, podejmowanie decyzji z poczuciem pewności oraz odważne działanie. Wszystkie osoby, procesy i decyzje stają się bardziej dojrzałe. Rozważmy następujące scenariusze, które są możliwe dzięki platformie BI zbudowanej w oparciu o rozwiązania SAP Business Objects BI. Intuicyjna konsola pokazuje menedżerowi łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym szczegółowy obraz planowanego i faktycznego zapotrzebowania, obejmujący wszystkie produkty, kanały dystrybucji i obszary geograficzne. Na zapleczu działająca w pamięci baza danych o pojemności 2 TB udostępnia dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia wyprzedzające zwiększanie efektywności i sprawności łańcucha dostaw. Kierownik działu marketingu może poprawić regionalne programy marketingowe, wiedząc co ludzie mówią i piszą o marce firmy, jej produktach i usługach. Może też zorientować się, jakich produktów i usług, na które jest zapotrzebowanie, firma aktualnie nie oferuje. Na zapleczu jest prowadzona analiza tekstów, która pozwala utworzyć obraz sytuacji na podstawie wpisów z Facebooka, Twittera i innych serwisów internetowych, a także blogów i tysięcy komentarzy zapisanych w wewnętrznym systemie CRM. Tysiące pracowników mobilnych przy użyciu słów kluczowych wyszukują za pomocą swoich smartfonów i tabletów informacje, które pozwalają szybko odpowiedzieć na pytania biznesowe. Dane pojawiają się gdy użytkownik przesuwa palcem po ekranie i stuka w interaktywne, intuicyjne wykresy. Nie mając żadnej szczególnej wiedzy o danych i bez szkolenia dotyczącego produktów, pracownik może zobaczyć, co się dzieje w jego firmie, równie łatwo, jak za pomocą przeglądarki internetowej. Kierownik działu marketingu analizuje rabaty w różnych regionach geograficznych, wykorzystując zapytania przez Internet i funkcje analityczne. Może podzielić na segmenty aktualnych i potencjalnych klientów w oparciu dane dostępne w czasie rzeczywistym z 12 różnych źródeł ilościowych i jakościowych, co pozwala działowi marketingu opracować ukierunkowane, spersonalizowane oferty. Dalsze analizy i badania są dostępne offline po zsynchronizowaniu danych i zapisaniu ich w bezpiecznej pamięci lokalnej. WIĘCEJ INFORMACJI Więcej informacji na temat rozwiązań BI SAP BusinessObjects można znaleźć pod adresem business-intelligence/index.epx Szef firmy wykorzystuje analizę prognostyczną do ustalenia, którzy klienci poważnie zastanawiają się nad zrezygnowaniem z jej produktów i usług. Dzięki temu ma możliwość dotarcia do nich za pomocą specjalnego programu do motywowania i zatrzymywania klientów. Dyrektor ds. marketingu otrzymuje pocztą elektroniczną cotygodniowy slajd utworzony w programie PowerPoint pokazujący dane programu, które może bezpiecznie przeglądać i odświeżać w czasie rzeczywistym. Kierownik działu kredytów wykorzystuje konsolę BI wbudowaną w oprogramowanie SAP ERP Financials, aby ustalić, którzy klienci stwarzają różne kategorie ryzyka kredytowego. Bezpośrednio z tego programu może on podejmować natychmiastowe działania w celu optymalizacji polityki kredytowej w oparciu o profile ryzyka klientów. Dział informatyki dostarcza bezpieczne, wiarygodne, zintegrowane i dokładne dane odbiorcom wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dostęp do informacji i analiz wewnątrz firmy jest zapewniany wirtualnie, natomiast klientom i partnerom na zewnątrz za pomocą rozwiązania typu oprogramowanie jako usługa. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI na nowo definiują sposób, w jaki informacje zwiększają możliwości użytkowników, oraz zapewniają wgląd w sytuację za pomocą jednej, wiarygodnej platformy BI. Dzięki tym rozwiązaniom firma może znacznie poprawić swoją wydajność. PRZYPISY 1. Erik Brynjolfsson, Lorin Hitt, Heekyung Kim, Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decision Making Affect Firm Performance? MIT Sloan School of Management, kwiecień Leveling the Playing Field: How Companies Use Data for Competitive Advantage, Economist Intelligence Unit, kwiecień 2011, Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence

12 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA oraz nazwy innych produktów i usług SAP wymienione w niniejszym dokumencie, a także ich znaki graficzne (logo) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Business Objects i logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius oraz nazwy i znaki logo innych produktów i usług Business Objects wymienionych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Business Objects. Business Objects jest spółką należącą do SAP. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere oraz nazwy i znaki logo innych produktów i usług Sybase wymienionych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sybase. Sybase jest spółką należącą do SAP. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą. Niniejsze materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy materiał jest dostarczany przez firmę SAP AG i jej spółki stowarzyszone ( Grupę SAP ) jedynie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Grupa SAP nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pominięcia dotyczące niniejszych materiałów. Jedynymi gwarancjami dotyczącymi produktów i usług Grupy SAP są gwarancje udzielone jawnie w kartach gwarancyjnych dołączonych ewentualnie do takich produktów lub usług. Żadne przedstawione w niniejszym dokumencie informacje nie mogą być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom. Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector

Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom. Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector Broszura Optymalizacja ochrony danych dzięki analizie i dokładnym informacjom Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP Data Protector Rozwiązanie HP Backup Navigator dla oprogramowania HP

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo