SAP BusinessObjects Business Intelligence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP BusinessObjects Business Intelligence"

Transkrypt

1 SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych i społecznościowych

2

3 ROZWIĄZANIA SAP BUSINESS OBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE 4.0 Spis treści 4 Wstęp 5 Analiza dużej ilości danych w czasie rzeczywistym Wydajne analityczne bazy danych Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym 6 Wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe Jednolity widok danych biznesowych i społecznościowych Wiarygodność danych i poczucie pewności 7 Szybkie, zaawansowane wspomaganie decyzji biznesowych (BI) w zasięgu ręki Szybkie, mobilne funkcje BI Łatwy dostęp dla wszystkich Pełny zakres funkcji BI 9 Rozwiązanie dostosowane do potrzeb, odpowiedniej wielkości, dostępne już teraz Gotowe do wdrażania globalnego i adaptacyjne Różne modele dostaw 11 Podsumowanie

4 TECHNOLOGIA BI PODEJMOWANIE DECYZJI W OPARCIU O DANE Wstęp Szybkie zmiany, które zachodzą obecnie na rynku, w biznesie i technologii sprawiają, że firmom potrzebne są nowoczesne platformy wspomagania decyzji biznesowych (business intelligence BI) zapewniające analizę dużej ilości danych w czasie rzeczywistym, wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe oraz umożliwiające natychmiastowy dostęp dzięki technologią mobilnym. Rozwiązania BI są skalowalne, elastyczne oraz gotowe do globalnego wdrażania. Mając stały dostęp do potrzebnych informacji i kontekstu, każdy pracownik firmy mógłby zawsze dokonywać trafnego wyboru i podejmować właściwe decyzje. Badanie przeprowadzone w 2011 r. przez MIT Sloan School of Management wykazało, że wyniki finansowe i produktywność firm, które wprowadziły podejście podejmowania decyzji na podstawie danych, są o 5 6 procent wyższe od prognoz uwzględniających tylko ich inne inwestycje i systemy informatyczne. 1 Nic więc dziwnego, że technologia BI, która to umożliwia, stała się dla dyrektorów ds. informatycznych priorytetem w wydatkach, oraz że największe przedsiębiorstwa postrzegają BI jako infrastrukturę informatyczną o kluczowym znaczeniu wręcz warunek sukcesu w działalności biznesowej. W dzisiejszych szybko rozwijających się firmach platforma wspomagania decyzji biznesowych jest podstawowym środkiem umożliwiającym konsekwentną realizację strategii przez kierownictwo najwyższego szczebla, zwiększanie lojalności klientów, wysoką dokładność prognoz i prawidłową ocenę opłacalności. Platforma BI musi zatem tworzyć infrastrukturę informacji obejmującą całe przedsiębiorstwo, która podwyższa poziom inteligencji pracowników, procesów i podejmowanych decyzji oraz tworzy pomost między informacją i działaniem. Szybkie zmiany zachodzące na rynkach, w firmach i w dziedzinie technologii stymulują rozwój platform BI. Powinny one spełniać następujące wymagania. Analiza dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Ilość danych w przedsiębiorstwach wzrasta lawinowo. Firmy powinny mieć możliwość dostępu do ogromnej ilości danych. W wielu obszarach działalności dostęp i ostrzeganie w czasie rzeczywistym decydują o sukcesie lub porażce. ROZWIĄZANIA SAP DO ANALIZY DANYCH BIZNESOWYCH Rozwiązania SAP BusinessObjects BI pozwalają firmom lepiej rozumieć procesy biznesowe i podejmować bardziej świadome decyzje. Uzupełniając je innymi rozwiązaniami SAP do analizy danych biznesowych dla hurtowni danych, do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach oraz do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, ryzykiem i zgodnością z przepisami firmy mogą monitorować, eksplorować i analizować dane, a następnie wykorzystywać wyniki przy planowaniu, ograniczaniu ryzyka i podejmowaniu działań. Mogą podejmować lepsze decyzje, zwiększać wydajność i osiągać lepsze wyniki we wszystkich obszarach swojej działalności. Wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe. Dane nie są już tylko wewnętrznymi informacjami operacyjnymi. Zawarte są w nich sympatie, uczucia i opinie klientów oraz innych osób z Internetu i serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i blogi. Obydwa typy danych muszą być dokładnie analizowane, tak aby pracownicy firmy mogli na nich polegać oraz wykorzystywać je przy podejmowaniu decyzji i działań. Szybkie, zaawansowane wspomaganie podejmowania decyzji w zasięgu ręki. Dane są dostępne już nie tylko przez komputery podłączone do sieci stacjonarnych, które przywiązywały pracowników do biur. Teraz są smartfony i tablety, które umożliwiają coraz bardziej mobilnym pracownikom natychmiastowy dostęp do informacji, podejmowanie decyzji i działanie wszędzie i zawsze, gdy jest taka potrzeba. Rozwiązania dostosowane do potrzeb, odpowiedniej wielkości, dostępne już teraz. Rozwiązania, które radzą sobie ze wzrostem ilości danych, wymaganiami BI i nowymi metodami dostarczania informacji, są ekonomicznie uzasadnione tylko wtedy, gdy ich wdrażanie i zarządzanie nimi obniża całkowity koszt posiadania i zmniejsza zapotrzebowanie na usługi informatyczne. Oznacza to, że nowoczesna platforma BI musi być przygotowana do wdrażania globalnego, skalowalna i elastyczna. W niniejszym artykule są omawiane zmieniające się potrzeby, których zaspokojenia firmy mogą oczekiwać od platformy BI, oraz oprogramowanie SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0, które spełnia te kluczowe wymagania.

5 SZYBKI PRZEGLĄD DUŻEJ ILOŚCI INFORMACJI Analiza dużej ilości danych w czasie rzeczywistym Platforma BI powinna umożliwiać użytkownikom otrzymywanie powiadomień oraz odczyt i analizę informacji z dużej ilości wcześniejszych i nowych danych tworzonych w każdej minucie. Musi się to odbywać szybko, często w czasie rzeczywistym. WYDAJNE ANALITYCZNE BAZY DANYCH Poważnym wyzwaniem dla firm różnej wielkości i z różnych branż jest zarządzanie szybko rosnącą ilością danych oraz ich analizowanie, a następnie wykorzystywanie tych informacji do zwiększenia efektywności. Problemem są wysokie koszty zakupu i serwisowania sprzętu potrzebnego do przechowywania i przetwarzania tak dużej ilości danych, ponieważ użytkownicy, aby móc reagować na stale zmieniające się warunki rynkowe, muszą mieć natychmiastowy dostęp do tych informacji i możliwość ich szybkiej analizy, często w czasie rzeczywistym. Problem ten eliminują nowe rozwiązania hurtowni danych firmy SAP, które zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do dużej ilości danych, a przy tym są wyjątkowo efektywne i niedrogie. Oprogramowanie SAP HANA Wydajne rozwiązanie SAP HANA umożliwia firmom analizę dużej ilości danych operacyjnych i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi na problemy biznesowe. Użytkownicy mogą badać i analizować w czasie rzeczywistym wszystkie swoje dane transakcyjne i analityczne, z dowolnego źródła. W przypadku zarządzania dużą ilością danych rozwiązanie SAP HANA jest prostsze i tańsze w eksploatacji niż tradycyjne dyskowe systemy hurtowni danych. Sybase IQ Oprogramowanie Sybase IQ to zoptymalizowany serwer analityczny, opracowany w celu zapewnienia bardzo wysokiej wydajności w kluczowych zastosowaniach, takich jak BI, analiza danych i hurtownia danych, z wykorzystaniem dowolnego standardowego sprzętu i systemu operacyjnego. Pionierska, kolumnowa architektura Sybase IQ została sprawdzona w warunkach najbardziej wymagających rzeczywistych obciążeń związanych z raportowaniem i analizą. Oprogramowanie to sprawnie przetwarza duże ilości zapytań ad hoc i obsługuje setki użytkowników równocześnie, często zapewniając 5, 10, a nawet 100 razy większą wydajność w porównaniu z konwencjonalnym modelem zapytań. Jego algorytmy kompresji danych zmniejszają o ponad 70% wymaganą pojemność pamięci masowej danych, a wyjątkowo efektywne zarządzanie obniża o 75% koszty administracyjne. POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH W CZASIE RZECZYWISTYM Każdego dnia w ramach operacji realizowanych w przedsiębiorstwie są wykonywane tysiące czynności i transakcji biznesowych, co powoduje ciągły wzrost ilości danych. Klienci kupują i zwracają produkty. Hurtownie i sklepy odbierają towary. Wiele firm często nie orientuje się, że coś przebiega nie tak, jak było zaplanowane, ponieważ nie mają one wglądu w aktualną sytuację i nie mogą odpowiednio szybko reagować na zdarzenia występujące w ich działalności. Firmy te nie są w stanie szybko dosto- -sowywać procesów biznesowych do aktualnych, zmieniających się warunków. Ich pracownikom potrzebne jest rozwiązanie, które pozwoliłoby rozumieć, co się dzieje, w czasie rzeczywistym, tak aby mogli właściwie reagować na pojawiające się zagrożenia i szanse. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Event Insight umożliwia firmom monitorowanie strumieniowej transmisji danych z różnych źródeł z wykorzystaniem złożonego mechanizmu przetwarzania zdarzeń oraz wyszukiwanie nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą wpływać na tok codziennej pracy. Zapewnia ono pracownikom stały widok zdarzeń za pośrednictwem konsoli działających w czasie rzeczywistym lub powiadomień o alarmach, dzięki czemu mogą szybko reagować na zmiany warunków. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Event Insight może być wykorzystywane do monitorowania zdarzeń, które mogłyby utrudniać osiąganie operacyjnych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) lub wykonywanie umów dotyczących poziomu usług (SLA). Na przykład przedsiębiorstwo produkcyjne może mieć w operacyjnych wskaźnikach KPI wymaganie, aby dostawy produktów były realizowane w przedziale 30 minut od planowanego czasu. Za pomocą tego oprogramowania przedsiębiorstwo może śledzić lokalizację samochodów dostawczych przez ciągłe monitorowanie strumienia danych z systemu GPS. Jednocześnie oprogramowanie monitoruje informacje o ruchu drogowym ze strumieniowych kanałów internetowych. Zestawia dane dotyczące zdarzeń, porównując rzeczywiste oraz planowane czas dostawy i ciągle oblicza tempo dla poszczególnych tras. Te informacje są nieustannie przekazywane do konsoli działającej w czasie rzeczywistym, co umożliwia centrum operacyjnemu monitorowanie realizacji dostaw. Jeżeli tempo dostawy jest niższe niż niezbędne do realizacji umowy SLA, trasa jest wyświetlana na konsoli jako wyjątek. Dzięki temu agent może natychmiast potwierdzić opóźnienie, kontaktując się z kierowcą na trasie i wysłać dodatkowy samochód, aby spełnić wymaganie SLA. Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 5

6 PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE USYSTEMATYZOWANYCH I NIEUSYSTEMATYZOWANYCH INFORMACJI Wgląd w wiarygodne dane biznesowe i społecznościowe Platforma BI musi łączyć w całość wszystkie informacje niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji, zarówno usystematyzowane, jak i nieusystematyzowane. JEDNOLITY WIDOK DANYCH BIZNESOWYCH I SPOŁECZNOŚCIOWYCH W tradycyjnych rozwiązaniach obraz firmy jest tworzony z transakcji, procesów i zdarzeń na podstawie informacji przechowywanych w usystematyzowanych źródłach, takich jak systemy operacyjne i hurtownie danych. Obecnie firmy coraz częściej dostrzegają, że możliwe jest uzyskanie pełniejszego obrazu, obejmującego opinie i poglądy ludzi, na podstawie informacji dostępnych w Internecie oraz zawartych w wiadomościach i dokumentach. Przykładami takich nieusystematyzowanych źródeł są Facebook, Twitter, blogi, serwisy informacyjne, raporty analityczne i finansowe, rejestry zgłoszeń klientów oraz komentarze przechowywane w systemach zarządzania kontaktami z klientem (CRM). Rozwiązania SAP BusinessObjects BI zapewniają zintegrowaną analizę tekstów i oferują funkcje wyszukiwania danych różnych typów, co umożliwia firmom uzupełnianie informacji ilościowych ze źródeł usystematyzowanych informacjami jakościowymi ze źródeł nieusystematyzowanych i społecznościowych. Bez względu na to, czy firma chce na podstawie dużych zbiorów danych poznać preferencje klientów, czy opinie o produkcie, zaawansowane funkcje wyodrębniania, kategoryzacji i sumowania pozwalają osobom podejmującym decyzje lepiej zrozumieć upodobania, uprzedzenia i motywacje klientów. Proces ten może być także bardzo efektywny w określaniu elementów ryzyka dotyczących wymaganej zgodności z przepisami oraz oszustw. Pozyskiwanie i analizowanie danych nieusystematyzowanych za pośrednictwem znanych już użytkownikom rozwiązań do raportowania i analizy oraz tej samej konsoli eliminuje potrzebę dodatkowych szkoleń. WIARYGODNOŚĆ DANYCH I POCZUCIE PEWNOŚCI Niezależnie od typu danych wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji, mogą one być trafne tylko pod warunkiem wysokiej jakości tych informacji. Nawet najbardziej imponująca konsola jest bezwartościowa, jeżeli jej użytkownicy nie mają zaufania do dostarczanych informacji. Platforma BI musi być w stanie określać, monitorować i poprawiać jakość danych ze wszystkich źródeł informacji w przedsiębiorstwie. Jednakże dostarczanie danych wysokiej jakości to nie wszystko. Użytkownicy i administratorzy powinni wiedzieć skąd dane pochodzą i jaka jest ich jakość, tak aby mogli ocenić, w jakim stopniu są one wiarygodne. Ze względu na bezpieczeństwo danych ważne jest także ustalenie, które informacje mają być dostępne dla pracowników. Badanie przeprowadzone przez Economist Intelligence Unit wykazało, że 28% ankietowanych firm uważa reguły udostępniania danych za zbyt restrykcyjne przesadne filtrowanie dostępnych informacji zmniejsza konkurencyjność. 2 Informatyka powinna demokratyzować dostęp użytkowników do danych i umożliwiać im ocenę ich jakości, tak aby mogli z zaufaniem wykorzystywać szersze zbiory informacji przy podejmowaniu decyzji. Wraz z jedyną w branży wspólną platformą do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie (Enterprise Information Management EIM) oraz BI firma SAP oferuje kompleksowe, zintegrowane usługi BI i obróbki danych obejmujące profilowanie, ocenę jakości, funkcje wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych (Extract, Transform, and Load ETL), analizę wpływów, rządzenie, zarządzanie metadanymi, audyty, bezpieczeństwo i inne. Interfejs BI firmy SAP pozwala użytkownikom bezpośrednio widzieć poziom jakości danych, dzięki czemu mogą oni zdecydować, jak duże zaufanie mogą mieć do określonych informacji. W wielu przypadkach ta jakość musi być doskonała na przykład jeśli dane są wykorzystywane w raportach dotyczących zgodności z przepisami. W innych przypadkach jakość nie musi być tak wysoka na przykład kiedy ktoś chce poznać reakcje rynku na nową ofertę produktów. Tak więc informatyka może udostępniać użytkownikom w firmach więcej danych i umożliwiać im decydowanie na podstawie oceny jakości, do jakich celów je wykorzystać. Użytkownicy mogą także śledzić rodowód danych aż do transakcji źródłowych, co pozwala dowiedzieć się, skąd one pochodzą, kiedy były aktualizowane i jak były przetwarzane. Widok jakości i historii danych to funkcje wbudowane, które nie wymagają programowania, natomiast są bardzo przydatne, ponieważ zwiększają zaufanie użytkowników do informacji. Zaawansowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do bardziej szczegółowych informacji o jakości danych, takich jak integralność, oryginalność, zgodność, kompletność i dokładność. Może to na przykład ułatwiać analitykom pełniejszą ocenę zgodności informacji z regułami zarządzania i standardami.

7 WGLĄD DLA KAŻDEGO, ZAWSZE I WSZĘDZIE Szybkie, zaawansowane wspomaganie decyzji biznesowych (BI) w zasięgu ręki Platforma BI musi być wyposażona w funkcje, które są intuicyjne w obsłudze i dostępne na urządzeniach mobilnych oraz mogą zaspokajać potrzeby każdego pracownika, bez względu na jego rolę w przedsiębiorstwie. SZYBKIE, MOBILNE FUNKCJE BI Dla dzisiejszych mobilnych pracowników potrzeba szybkiego dostępu do funkcji BI nie znika z chwilą wyjścia z biura. Kierownicy często muszą podejmować natychmiastowe decyzje w drodze i jest im potrzebny wgląd w czasie rzeczywistym w harmonogramy projektów, dostępność zasobów, raporty i wskaźniki KPI. Przedstawiciele handlowi muszą szybko odpowiadać na ważne pytania klientów, aby zawrzeć umowę lub utrzymać konkurencyjność odpowiedzi nie mogą czekać, aż ci pracownicy wrócą do biura. Pracownicy serwisu muszą mieć aktualne informacje o wykonanych czynnościach konserwacyjnych, aby mogli rozwiązywać problemy bez dodatkowych wizyt u klienta lub kontaktowania się z innymi pracownikami. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI sprawiają, że przedsiębiorstwo staje się bardziej mobilne. Oferują szybkie, zaawansowane, mobilne funkcje BI, które nie są prostą repliką funkcji komputera PC, lecz wykorzystują siłę dzisiejszych nowoczesnych smartfonów i tabletów, co daje znacznie większe możliwości. Funkcje mobilne w najnowszych rozwiązaniach SAP Business Objects BI umożliwiają analitykom wizualne działanie interaktywne i ułatwiają obsługę. Wykorzystywane są funkcje typowe dla urządzeń mobilnych, co umożliwia efektywną lecz prostą obsługę. Użytkownik może mieć zdalny dostęp do preferowanych treści BI oraz przeszukiwać i eksplorować dane w czasie rzeczywistym, używając intuicyjnych gestów i interfejsów dotykowych ze swojego ulubionego smartfonu, tabletu lub innego urządzenia mobilnego. Może wykorzystywać te same treści BI, którymi posługuje się w codziennej pracy na komputerze PC zoptymalizowane pod kątem wciągającej, interaktywnej obsługi mobilnej. Użytkownicy mogą intuicyjnie uzyskiwać dostęp do znajomych raportów oraz je przeglądać i analizować bez odbycia dodatkowych szkoleń. Raporty mogą być wysyłane do urządzenia lub pobierane przez użytkownika i przechowywane na urządzeniu dla szybkiego dostępu. Nawet w czasie podróży samolotem, gdy użytkownik nie jest połączony z siecią, może on przeglądać i analizować ważne dane BI firmy i być produktywny. Może również szybko przeszukiwać i intuicyjnie eksplorować duże ilości danych napływających w czasie rzeczywistym, przechowywanych w bazie danych SAP HANA lub inne dane z bardziej tradycyjnych hurtowni danych. ŁATWY DOSTĘP DLA WSZYSTKICH Obecnie najważniejszym zadaniem stawianym platformom BI jest umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o fakty wszystkim użytkownikom, nie tylko tym mniej więcej 15% tradycyjnie używającym narzędzi BI. W tym celu platformy BI muszą zawierać interfejsy łatwe w obsłudze dla każdego użytkownika. Oznacza to, że te interfejsy muszą być bardziej zbliżone do intuicyjnego sposobu obsługi, do którego użytkownicy Internetu są już przyzwyczajeni. Tak jak w przypadku aplikacji Microsoft Office, które wszystkie mają podobne cechy (np. opcje menu, kopiowanie i wklejanie itd.), powinna być zachowana zgodność operacyjna pewnych funkcji BI. Ponadto użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji przez dobrze znane interfejsy, których używali dotychczas w codziennej pracy. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI są bardzo łatwe w obsłudze dla wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie, bez względu na to, czy korzystają z urządzeń mobilnych, laptopów, czy komputerów biurkowych. Interfejsy smartfonów i tabletów mają znajomy układ graficzny i sposób obsługi za pomocą gestów. Wszystkie interfejsy umożliwiają szybkie, proste wyszukiwanie i eksplorowanie. Użytkownicy mogą natychmiast znaleźć potrzebne informacje równie łatwo, jak gdyby korzystali z wyszukiwarek internetowych, co pozwala im docierać do właściwych treści BI i szybko uzyskiwać odpowiedzi w oparciu o analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki interaktywnej wizualizacji i menu stosowanym konsekwentnie w całym pakiecie najnowsze rozwiązania SAP BusinessObjects BI zapewniają także większą zgodność operacyjną między jego modułami. Na przykład w całym pakiecie jest stosowany jednakowy sposób stawiania zapytań ad hoc i tworzenia raportów. Użytkownicy bez względu na to, z którego narzędzia BI korzystają mogą wejść do takiego samego panelu zapytań, który umożliwia dostęp do jednego lub więcej (a nawet tysięcy) źródeł danych z tej samej przestrzeni (warstwa semantyczna). Rozwiązania SAP BusinessObjects BI podają spersonalizowane, użyteczne informacje w środowiskach, do jakich pracownicy przedsiębiorstwa są przyzwyczajeni w codziennej pracy. Na swoich komputerach biurkowych osoby podejmujące decyzje mogą wykorzystywać widgety BI do monitorowania kluczowych parametrów i innych istotnych informacji. Ponadto funkcje BI zostały zintegrowane ze środowiskami Microsoft Office, co umożliwia osadzanie aktualnych danych korporacyjnych w bezpiecznych dokumentach PowerPoint, Excel i Word, które można łatwo udostępniać. Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 7

8 Rozwiązania SAP BusinessObjects BI zapewniają zintegrowaną analizę tekstów i oferują funkcje wyszukiwania danych różnych typów, co umożliwia firmom łączenie informacji ilościowych ze źródeł usystematyzowanych z informacjami jakościowymi ze źródeł nieusystematyzowanych i społecznościowych. PEŁNY ZAKRES FUNKCJI BI Dobra platforma BI musi oferować funkcje dostępu, interakcji i analizy użytkownikom o różnych profilach w oparciu o wspólną strukturę. Tworzenie raportów Rozwiązanie operacyjne lub korporacyjne do tworzenia raportów jest bardzo przydatne w sytuacjach, w których pytania są zdefiniowane, a struktura poszczególnych odpowiedzi jest w przybliżeniu z góry znana. Większość użytkowników to konsumenci informacji, którym są potrzebne migawkowe obrazy działalności biznesowej. Oprogramowanie SAP Crystal Reports, uważane za standard branżowy w tworzeniu raportów, umożliwia projektowanie, eksplorowanie i wizualizację oraz przesyłanie raportów za pośrednictwem Internetu lub wbudowanych aplikacji korporacyjnych. Programiści i projektanci tworzą raporty odpowiadające na najczęściej zadawane pytania (np. o wyciągi z konta, faktury lub raporty dotyczące zgodności z przepisami) i rozsyłają je do setek tysięcy użytkowników. Zapytania i analizy Funkcje zapytań i analiz umożliwiają użytkownikom autonomiczne uzyskiwanie odpowiedzi na pojawiające się pytania. Są bardzo przydatne dla analityków danych i innych użytkowników, którym jest potrzebny samoobsługowy dostęp do informacji z umiarkowanym lub wysokim poziomem interaktywności. Oznacza to możliwość dostępu do danych z wielu źródeł za pomocą intuicyjnych interfejsów typu przeciągnij i upuść, a następnie drążenia tych danych oraz tworzenia przekrojów i wykonywania obliczeń. Takie czynności mogą obejmować terabajty danych przechowywanych w centralnej hurtowni danych, zbiorczych bazach danych, wielowymiarowych kostkach OLAP (Online Analytical Processing przetwarzanie analityczne online), w rozwiązaniu do przetwarzania obsługiwanego w pamięci (in-memory appliance) lub w wielu różnych źródłach. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Web Intelligence i SAP BusinessObjects Analysis umożliwia określanie trendów i podstawowych przyczyn z wykorzystaniem niemal dowolnego źródła danych, w tym bazy danych SAP HANA, relacyjnych baz danych i kostek OLAP. Wielu różnych użytkowników od doświadczonych analityków po typowych użytkowników w przedsiębiorstwach może szybko tworzyć zapytania i wykonywać obliczenia bez znajomości złożonych struktur baz danych lub języka SQL. Zaawansowane funkcje wizualizacji pozwalają użytkownikom oglądać dwu- i trójwymiarowe wykresy oraz dokładniej analizować szczególnie interesujące obszary. Eksploracja danych Raporty, zapytania i analizy są bardzo przydatne dla użytkowników, którzy wiedzą, czego szukają. Funkcje eksploracji danych są natomiast przydatne dla użytkowników, którzy mają konkretne pytania lub tylko mniej więcej wiedzą, czego szukają. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Explorer umożliwia błyskawiczną eksplorację heterogenicznych informacji. Łączy ono w sobie takie zalety, jak prostota i szybkość wyszukiwania oraz wiarygodność i możliwości analityczne BI, dzięki czemu użytkownicy uzyskują natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące procesów biznesowych. Mogą używać znanych sposobów wyszukiwania informacji ukrytych w źródłach danych za pomocą słów kluczowych, a następnie przeglądać i eksplorować te dane bezpośrednio nie jest tu potrzebna znajomość struktury raportów lub danych. Konsole Konsole i narzędzia do wizualizacji pokazują wspólny widok tego, co jest ważne dla firmy lub zespołu w intuicyjny sposób, który rozwija kulturę rozumienia i wykorzystywania informacji. Narzędzia te ułatwiają zrozumienie strategii przedsiębiorstwa, harmonizują działania ze strategią oraz umożliwiają użytkownikom obserwację wskaźników KPI, określanie celów, współpracę i dzielenie się wiedzą. Oprogramowanie SAP BusinessObjects Dashboards to narzędzie wizualizacji z funkcją przeciągnij i upuść, które umożliwia tworzenie interaktywnych procesów analitycznych do efektywnych, spersonalizowanych konsoli powiązanych z dowolnym źródłem danych. Te interaktywne konsole mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom, dzięki czemu mogą oni mierzyć swoje wyniki i podejmować prawidłowe działania. Analiza prognostyczna Intuicję ludzką mogą wspomagać zaawansowane funkcje prognozowania i eksploracji danych, które umożliwiają automatyczne przewidywanie trendów i wartości danych oraz określanie najważniejszych czynników wpływających na wyniki firmy. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI zawierają w sobie najlepsze na rynku funkcje eksploracji danych i analizy prognostycznej, co pozwala analitykom danych i użytkownikom w przedsiębiorstwach badać wcześniejsze i aktualne scenariusze biznesowe oraz określać trendy i odchylenia w celu przewidywania przyszłych wyników.

9 MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO DZISIEJSZYCH POTRZEB I SKALOWANIA W PRZYSZŁOŚCI Rozwiązanie dostosowane do potrzeb, odpowiedniej wielkości, dostępne już teraz Platforma BI powinna być gotowa do wdrażania globalnego, skalowalna i elastyczna, aby można ją było dostosować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. GOTOWE DO WDRAŻANIA GLOBALNEGO I ADAPTACYJNE Platforma SAP BusinessObjects BI może być wdrażana w różnej skali od małych oddziałów terenowych przedsiębiorstw po globalne firmy z listy FORTUNE 500. Umożliwia szybkie, modułowe uruchamianie, co obniża koszty wdrażania i serwisu. Platforma BI, oparta na skalowalnej architekturze zorientowanej na usługi (SOA), umożliwia działom informatyki szybkie dodawanie usług i narzędzi BI do dotychczasowego rozwiązania przy minimalnych zakłóceniach. Obsługa wielu serwerów, odporność na uszkodzenia oraz inteligentne wyrównywanie obciążenia pozwalają zapewnić dostęp do informacji wszystkim użytkownikom w preferowanym przez nich czasie i w odpowiedniej formie. Dzięki obsłudze nowoczesnej architektury 64-bitowej i środowisk wirtualizacji platforma ta zmniejsza całkowity koszt posiadania. Jej prawie liniowa skalowalność została potwierdzona w opublikowanych wynikach testów i na wielu przykładach wdrożeń, w których liczba użytkowników przekraczała , a nawet sięgała miliona. Zautomatyzowane narzędzia do zarządzania ułatwiają wdrażanie BI, co umożliwia działom informatyki skoncentrowanie się na innych zadaniach. Kompleksowe administrowanie systemem obejmuje zarządzanie całym cyklem życia, zabezpieczenia, monitorowanie, diagnostykę i ostrzeganie. Platforma obsługuje przeszło 20 języków używanych w różnych regionach geograficznych. Ponadto zawiera zestawy dla programistów (.NET, Java, COM i usługi internetowe), co umożliwia jej integrację z portalami i innymi aplikacjami. Ta łatwość zarządzania i rozbudowy pozwala zacząć od jednego projektu BI na jednej platformie, a następnie powiększać system wprowadzając standaryzację w skali całego przedsiębiorstwa bez pogorszenia dostępności. ŚCISŁA INTEGRACJA Z OPROGRAMOWANIEM SAP Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) 4.0 są doskonale zintegrowane z platformą technologiczną SAP NetWeaver i oprogramowaniem SAP Business Suite. Dzięki temu oprogramowanie SAP jest dla klientów łatwiejsze we wdrażaniu i serwisowaniu, a rozwiązanie BI jest wydajniejsze i prostsze, bardziej intuicyjne w obsłudze dla użytkowników i personelu informatycznego. Szybki, bezpośredni dostęp do SAP NetWeaver BW z różnych klientów BI Rozwiązania SAP Crystal Reports, SAP BusinessObjects Web Intelligence, SAP BusinessObjects Dashboards i SAP BusinessObjects Analysis używają tych samych narzędzi połączeniowych BI, co SAP Business Explorer (SAP BEx). Skraca to znacznie czasy odpowiedzi na zapytania klientów BI na przykład testy wykazały, że SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.0 działa nawet trzy razy szybciej w module SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) niż poprzednia wersja. Ponadto wszystkie metadane SAP NetWeaver BW, takie jak hierarchie, zmienne i struktury, również są dostępne dla klientów. Nowe funkcje analizy Nowe oprogramowanie SAP BusinessObjects Analysis umożliwia analitykom w przedsiębiorstwie zaawansowaną analizę danych przechowywanych w hurtowni SAP NetWeaver BW oraz innych źródłach z dobrze znanych aplikacji Microsoft Office lub za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to prostsze i bardziej intuicyjne niż korzystanie z klientów SAP BEx. Łatwiejsze przejście na rozwiązania SAP BusinessObjects BI 4.0 Najnowsza wersja rozwiązań SAP BusinessObjects BI umożliwia klientom SAP wdrażanie platformy BI w dogodnym dla siebie tempie. Klienci mogą wykorzystać swoje dotychczasowe inwestycje w platformę SAP NetWeaver, w tym kostki danych SAP NetWeaver BW, projekty zapytań SAP BEx oraz aplikacje SAP BEx do projektowania treści internetowych. Kompleksowa integracja Rozwiązania SAP BusinessObjects BI są zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania aplikacjami i zmianami oraz systemem transportowym Solution Manager, co umożliwia ujednolicone monitorowanie systemu i kompleksowe zarządzanie cyklem życia w całym środowisku oprogramowania. Ułatwia to administrowanie i obniża całkowity koszt posiadania systemu. Funkcje BI wbudowane w pakiet SAP Business Suite Funkcje BI oprogramowania SAP BusinessObjects zostały wbudowane w rozwiązania SAP ERP Financials i SAP ERP Human Capital Management oraz w aplikację SAP Customer Relationship Management i inne moduły pakietu oprogramowania SAP Business Suite. Dzięki temu użytkownicy mogą przy podejmowaniu decyzji i wykonywaniu transakcji biznesowych wykorzystywać obraz sytuacji tworzony na podstawie wstępnie skonfigurowanych raportów opartych na najlepszych procedurach postępowania oraz konsoli. Pracownicy mogą następnie szybko podejmować właściwe działania. Likwiduje to lukę między strategią i realizacją. Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 9

10 RÓŻNE MODELE DOSTAW Nowoczesne platformy BI muszą być dostępne w postaci różnych modeli wdrażania, najlepiej dostosowanych do specyficznych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Rozwiązania SAP Business Objects BI można wdrażać na wiele sposobów. W siedzibie klienta Tradycyjne wdrożenie w siedzibie klienta daje korzyści w postaci integracji usług BI i danych na jednej, wspólnej platformie. Wirtualne W pełni obsługiwane środowiska produkcyjne i nieprodukcyjne mogą być wdrażane wirtualnie, co zmniejsza całkowity koszt posiadania, poprawia wykorzystanie serwerów, znacznie zwiększa elastyczność i zapewnia wymaganą skalowalność. Możliwa jest wirtualizacja z wykorzystaniem środowisk VMware, Citrix XenServer i Microsoft Hyper-V. W chmurze W pełni obsługiwane środowiska produkcyjne i nieprodukcyjne mogą być wdrażane w chmurach publicznych lub prywatnych. Na przykład dotychczasowi i nowi klienci SAP mogą obecnie wykorzystywać infrastrukturę usług na żądanie z serwisu internetowego Amazon, która umożliwia szybkie i pewne testowanie systemów, wprowadzanie do produkcji oraz skalowanie pojemności w górę i w dół w zależności od wymaganej mocy obliczeniowej, przy czym płacą tylko za zasoby, z których korzystają. Oprogramowanie jako usługa Rozwiązanie SAP BusinessObjects BI OnDemand, które jest najbardziej kompleksową ofertą oprogramowania jako usługi i faktycznym liderem w tej dziedzinie, umożliwia niedrogie i bezpieczne eksplorowanie danych, tworzenie raportów oraz współużytkowanie informacji przez pracowników, klientów i partnerów. Rozwiązanie to nie wymaga czasochłonnych projektów technicznych, można się go łatwo nauczyć, jest proste w obsłudze oraz współpracuje z dotychczasowymi rozwiązaniami zainstalowanymi u klienta i udostępnianymi na żądanie, co umożliwia wykorzystanie wcześniejszych inwestycji. Niezależnie od typu danych wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji, mogą one być trafne tylko pod warunkiem wysokiej jakości tych informacji. Nawet najbardziej imponująca konsola jest bezwartościowa, jeżeli jej użytkownicy nie mają zaufania do dostarczanych informacji.

11 ABY FIRMA DZIAŁAŁA INTELIGENTNIEJ I WYDAJNIEJ Podsumowanie Rozwiązania SAP BusinessObjects BI ułatwiają wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie zrozumienie procesów biznesowych, podejmowanie decyzji z poczuciem pewności oraz odważne działanie. Wszystkie osoby, procesy i decyzje stają się bardziej dojrzałe. Rozważmy następujące scenariusze, które są możliwe dzięki platformie BI zbudowanej w oparciu o rozwiązania SAP Business Objects BI. Intuicyjna konsola pokazuje menedżerowi łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym szczegółowy obraz planowanego i faktycznego zapotrzebowania, obejmujący wszystkie produkty, kanały dystrybucji i obszary geograficzne. Na zapleczu działająca w pamięci baza danych o pojemności 2 TB udostępnia dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia wyprzedzające zwiększanie efektywności i sprawności łańcucha dostaw. Kierownik działu marketingu może poprawić regionalne programy marketingowe, wiedząc co ludzie mówią i piszą o marce firmy, jej produktach i usługach. Może też zorientować się, jakich produktów i usług, na które jest zapotrzebowanie, firma aktualnie nie oferuje. Na zapleczu jest prowadzona analiza tekstów, która pozwala utworzyć obraz sytuacji na podstawie wpisów z Facebooka, Twittera i innych serwisów internetowych, a także blogów i tysięcy komentarzy zapisanych w wewnętrznym systemie CRM. Tysiące pracowników mobilnych przy użyciu słów kluczowych wyszukują za pomocą swoich smartfonów i tabletów informacje, które pozwalają szybko odpowiedzieć na pytania biznesowe. Dane pojawiają się gdy użytkownik przesuwa palcem po ekranie i stuka w interaktywne, intuicyjne wykresy. Nie mając żadnej szczególnej wiedzy o danych i bez szkolenia dotyczącego produktów, pracownik może zobaczyć, co się dzieje w jego firmie, równie łatwo, jak za pomocą przeglądarki internetowej. Kierownik działu marketingu analizuje rabaty w różnych regionach geograficznych, wykorzystując zapytania przez Internet i funkcje analityczne. Może podzielić na segmenty aktualnych i potencjalnych klientów w oparciu dane dostępne w czasie rzeczywistym z 12 różnych źródeł ilościowych i jakościowych, co pozwala działowi marketingu opracować ukierunkowane, spersonalizowane oferty. Dalsze analizy i badania są dostępne offline po zsynchronizowaniu danych i zapisaniu ich w bezpiecznej pamięci lokalnej. WIĘCEJ INFORMACJI Więcej informacji na temat rozwiązań BI SAP BusinessObjects można znaleźć pod adresem business-intelligence/index.epx Szef firmy wykorzystuje analizę prognostyczną do ustalenia, którzy klienci poważnie zastanawiają się nad zrezygnowaniem z jej produktów i usług. Dzięki temu ma możliwość dotarcia do nich za pomocą specjalnego programu do motywowania i zatrzymywania klientów. Dyrektor ds. marketingu otrzymuje pocztą elektroniczną cotygodniowy slajd utworzony w programie PowerPoint pokazujący dane programu, które może bezpiecznie przeglądać i odświeżać w czasie rzeczywistym. Kierownik działu kredytów wykorzystuje konsolę BI wbudowaną w oprogramowanie SAP ERP Financials, aby ustalić, którzy klienci stwarzają różne kategorie ryzyka kredytowego. Bezpośrednio z tego programu może on podejmować natychmiastowe działania w celu optymalizacji polityki kredytowej w oparciu o profile ryzyka klientów. Dział informatyki dostarcza bezpieczne, wiarygodne, zintegrowane i dokładne dane odbiorcom wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dostęp do informacji i analiz wewnątrz firmy jest zapewniany wirtualnie, natomiast klientom i partnerom na zewnątrz za pomocą rozwiązania typu oprogramowanie jako usługa. Rozwiązania SAP BusinessObjects BI na nowo definiują sposób, w jaki informacje zwiększają możliwości użytkowników, oraz zapewniają wgląd w sytuację za pomocą jednej, wiarygodnej platformy BI. Dzięki tym rozwiązaniom firma może znacznie poprawić swoją wydajność. PRZYPISY 1. Erik Brynjolfsson, Lorin Hitt, Heekyung Kim, Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decision Making Affect Firm Performance? MIT Sloan School of Management, kwiecień Leveling the Playing Field: How Companies Use Data for Competitive Advantage, Economist Intelligence Unit, kwiecień 2011, Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence

12 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA oraz nazwy innych produktów i usług SAP wymienione w niniejszym dokumencie, a także ich znaki graficzne (logo) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Business Objects i logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius oraz nazwy i znaki logo innych produktów i usług Business Objects wymienionych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Business Objects. Business Objects jest spółką należącą do SAP. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere oraz nazwy i znaki logo innych produktów i usług Sybase wymienionych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sybase. Sybase jest spółką należącą do SAP. Wszystkie pozostałe produkty i usługi są znakami towarowym odpowiednich firm. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym. Specyfikacje wersji krajowych produktu mogą się różnić między sobą. Niniejsze materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy materiał jest dostarczany przez firmę SAP AG i jej spółki stowarzyszone ( Grupę SAP ) jedynie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Grupa SAP nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pominięcia dotyczące niniejszych materiałów. Jedynymi gwarancjami dotyczącymi produktów i usług Grupy SAP są gwarancje udzielone jawnie w kartach gwarancyjnych dołączonych ewentualnie do takich produktów lub usług. Żadne przedstawione w niniejszym dokumencie informacje nie mogą być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe Paweł Gajda Business Solution Architect Agenda 1. Zapytania biznesowe 2. SAP Visual Intelligence 3. Szybkość 4. Zaangażowanie 5. Samoobsługa 6. Kreatywność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom

Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom Ogólna charakterystyka rozwiązań SAP SAP Fiori Cele Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom Uprość rutynowe zadania dzięki SAP Fiori Uprość rutynowe

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych w praktyce

Hurtownie danych w praktyce Hurtownie danych w praktyce Fakty i mity Dr inż. Maciej Kiewra Parę słów o mnie... 8 lat pracy zawodowej z hurtowniami danych Projekty realizowane w kraju i zagranicą Certyfikaty Microsoft z Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

IBM Business Analytics

IBM Business Analytics IBM Business Analytics Rafał Kupis IBM Polska Wolność Myśli Ujednolicone środowisko Dowolny horyzont czasowy Progresywna interakcja 2 Łącz się z Innymi Sieci decyzyjne Konteksty biznesowe Wzajemne walidacje

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie.

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. K ATA L O G P R Z Y PA D K Ó W UŻYCIA Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. Katalog przypadków użycia usługi Yammer Usługa Yammer

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA W BIZNESIE

SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA W BIZNESIE SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA W BIZNESIE Plan seminarium Po co systemy wczesnego ostrzegania? Narzędzia do budowy systemów wczesnego ostrzegania Najlepszy sposób śledzenia wykonania założonych celów Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WEBINARIUM, 2016.03.08 Dr Sławomir Strzykowski, Senior Business Solution Manager SAS VISUAL ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. Splunk w akcji Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Splunk agent wiedzy o infrastrukturze czyli SIEM i coś więcej 2 Splunk gromadzi oraz integruje informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Opis Rozwiązania SAP SAP HANA. Zmieniaj swoją przyszłość lepiej rozumiejąc biznes dzięki analityce predykcyjnej

Opis Rozwiązania SAP SAP HANA. Zmieniaj swoją przyszłość lepiej rozumiejąc biznes dzięki analityce predykcyjnej Opis Rozwiązania SAP SAP HANA Cele Zmieniaj swoją przyszłość lepiej rozumiejąc biznes dzięki analityce predykcyjnej Staw czoła nowej rzeczywistości Organizacje takie jak Twoja są w stanie wykrywać w czasie

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo