MATERIAY UZIEMIAJ CE. Materia!y uziemiaj"ce. Szyny wyrównania potencja!u Opaski uziemiaj"ce Uziomy pr#towe Osprz#t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAY UZIEMIAJ CE. Materia!y uziemiaj"ce. Szyny wyrównania potencja!u Opaski uziemiaj"ce Uziomy pr#towe Osprz#t"

Transkrypt

1 Materia!y uziemiaj"ce Szyny wyrównania potencja!u Opaski uziemiaj"ce Uziomy pr#towe Osprz#t 71

2 Szyna wyrównania potencja!u Szyna wyrównania potencja!u znak bezpieczestwa: VDE wykonanie wg VDE 0618 cz. 1 przy!cza: ta"ma 30 4 lub przewód okr!g y 8-10 mm, przewód okr!g y 50 mm 2 i przewód okr!g y 7 przewodów okr!g ych 6-25 mm 2 materia : PP wysokoudarno"ciowy, bezhalogenowy Oznakowanie produktu Nr artyku u Jedn. pakowania POT 16/25, jednorz#dowa jednorz#dowe mocowanie "rubowe POT 16/25 dwurz#dowa Szyna wyrównania potencja!u Szyna wyrównania potencja!u znak bezpieczestwa: VDE 0100, cz. 540 wykonanie wg VDE 0618 cz. 1 przy!cza: ta"ma 30 4 lub przewód okr!g y 8-10 mm, przewód okr!g y 50 mm 2 i przewód okr!g y, 6 przewodów okr!g ych 6-25 mm 2 materia : PP wysokoudarno"ciowy, bezhalogenowy cecha szczególna: w stanie dostawy zaciski s! otwarte, pokrywa odchylna Oznakowanie produktu Nr artyku u Jedn. pakowania POT 25/V

3 azienkowa szyna wyrównania potencja!u azienkowa szyna wyrównania potencja!u moliwo! przy"#czenia: 6 x 1,5 16 mm², 1 x 1,5 35 mm² mosi#dz niklowany, ruby stalowe ocynkowane Oznakowanie produktu Nr artyku"u Jedn. pakowania PA azienkowa szyna uziemiaj"ca azienkowa szyna uziemiaj"ca 2 ruby zaciskowe na kade przy"#cze przy"#cza: mm 2 5 1,5 6 mm 2 materia" pokrywy: PP, bezhalogenowy mocowanie wkr$tami z pokryw# PAS 6 Oznakowanie produktu Nr artyku"u Jedn. pakowania PAS 6 z podstaw# PAS 6 z podstaw# I pokryw#

4 azienkowy zacisk uziemiaj!cy azienkowy zacisk uziemiaj!cy do uziemienia wanien i brodzików mosidz ocynkowany, gwint ruby M6 ruba i podk"adka: stal, cynkowana i chromianowana Oznakowanie produktu Nr artyku"u Jedn. pakowania Przekrój mm 2 BEK BEK 2 x x 16 Opaski uziemiaj!ce Opaska uziemiaj!ca UNIVERSAL, zmontowana dla ocynkowanych rur stalowych i rur miedzianych przekrój przewodu przy"czanego 2,5-16 mm 2 ta ma opaski: V2A zacisk: stal; korpus: ocynkowany, chromianowany do stosowania w pomieszczeniach suchych Oznakowanie produktu Nr artyku"u Jedn. pakowania d"ugo # Dla rur Dlaø mm EB / /8-3/8" 8-18 EB / /8-1 1/2" 8-50 EB /8-4" EB /8-6"

5 Opaska uziemiaj!ca ca"a w stali szlachetnej, zmontowana Opaska uziemiaj!ca ca"a w stali szlachetnej, zmontowana dla ocynkowanych rur stalowych i rur miedzianych przekrój przewodu przy czanego 2,5-16 mm 2 materia: V2A do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, wzgl dni przy silnym nara!eniu na korozj, np. w fermach dla zwierz t, oczyszczalniach "cieków itp. generalnie do stosowania na zewn trz bez osony Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania Dugo"# Dla rur Dlaø mm EB 0/ES / /8-3/8" 8-18 EB 1/ES / /8-1 1/2" 8-50 EB 2/ES / /8-4" EB 3/ES / /8-6" Obejmy uziemiaj!ce Obejma uziemiaj!ca miedziana, niklowana wy cznie dla rur miedzianych Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania Dla rur Dlaø mm CU 1/ /8" 8-10 CU 1/ /4" 10-13,5 CU 3/ /8" CU 1/ /2" CU 3/ /4" CU "

6 MATERIAY UZIEMIAJCE Obejmy uziemiaj ce Obejma uziemiaj ca stalowa, ocynkowana i chromianowana do stosowania wy cznie w pomieszczeniach suchych, dla rur ocynkowanych Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania Dla rur Dlaø mm FE 1/ /4" 10-13,5 FE 3/ /8" FE 1/ /2" 8-22 FE 3/ /4" FE "

7 Obejmy uziemiaj!ce Obejma uziemiaj!ca, cynkowy odlew ci"nieniowy z zaciskiem dla przewodu o przekroju do 25 mm 2 do stosowania wy cznie w pomieszczeniach suchych, dla rur ocynkowanych Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania Dla rur D 1/ /4" D 3/ /8" D 1/ /2" D 3/ /4" D " D 1 1/ /4" D 1 1/ /2" D 1 3/ /4" D

8 Uziomy pr!towe Uziom pr!towy OF z rowkiem F z ko"cówk# zwodu z p$askownika, d$. 2 m R z ko"cówk# zwodu z pr!ta okr#g$ego, d$. 2 m stal ocynkowana, ogniowo Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania Dugo! KE 10 OF KE 15 OF KE 20 OF KE 15 F KE 20 F KE 15 R KE 20 R cznik cznik z p ytk po!redni stal ocynkowana ogniowo dla paskowników o szeroko ci do 30 mm i pr"tów okr#gych 8-10 mm Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania EV

9 !cznik klinowy!cznik klinowy stal ocynkowana Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania KLV !cznik krzy"owy!cznik krzy"owy stal, ocynkowana ogniowo dla paskowników o szeroko ci do 30 mm i pr!tów okr"gych 8-10 mm z pyt" po redni" Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania KV 35 (53 x 56 x 3/2 mm) M6 - ruby

10 Zaciski przy!"czeniowe Zaciski przy!"czeniowe Wg DIN A/B materia: odlew aluminiowy ruba i nakr!tka: stal, ocynkowana i chromianowana Oznakowanie produktu Nr artyku"u Jedn. pakowania M 1 dla przewodów okr#g"ych ø 8-10 mm M 2 dla przewodów okr#g"ych, 2 cylindry, ø 8-10 mm Uziom wbijany Uziom wbijany Wg DIN stal, ocynkowana ogniowo d"ugo$ pr!ta 1500 mm, 25 mm Oznakowanie produktu Nr artyku"u Jedn. pakowania TE 25 R równie dost pny miedziany 80

11 !cznik krzy"owy!cznik krzy"owy wg DIN dla uziomu wbijanego stal, ocynkowana ogniowo 1 x przewód okrg y 10 mm lub 1 x ta ma szer. 30 mm Oznakowanie produktu Nr artyku u Jedn. pakowania KV Kowade#ko Kowade#ko wg DIN do wbijania uziomu wbijanego stal hartowana Oznakowanie produktu Nr artyku u Jedn. pakowania Kowade ko

12 Szpic Szpic do wbijania uziomu wbijanego stal hartowana Oznakowanie produktu Nr artykuu Jedn. pakowania Szpic

PROGRAM MAGAZYNOWY 2011

PROGRAM MAGAZYNOWY 2011 PROGRAM MAGAZYNOWY 2011 O nas Spis treści F-tronic? Pierwsze słyszę! 2 Treść 3 Rozdzielnica polowa Rozdzielnica polowa Zachęcający design obudowy z blachy stalowej, powlekanej proszkowo, o grubości 1mm

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

Cennik 2009. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Cennik 2009. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych Cennik 2009 Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych Nasi pracownicy bardzo chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące cen, dostępności towaru oraz warunków realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe stojące

Szafy sieciowe stojące 100 Szafy sieciowe stojące Szafy sieciowe TS 8 Zmontowane, drzwi bez wentylacji...102 Zmontowane, bez wentylacji/z wentylacją...103 Zmontowane, drzwi/ściana tylna bez wentylacji...104 Zmontowane, drzwi

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

drill... 183, 184, 192, 199 screwdrivers... 105 sockets... 14, 15 IMPACT EXTENSION bar... 15 IMPACT JOINT universal... 15 IMPACT SOCKET sets...

drill... 183, 184, 192, 199 screwdrivers... 105 sockets... 14, 15 IMPACT EXTENSION bar... 15 IMPACT JOINT universal... 15 IMPACT SOCKET sets... ALPHABETICAL INDEX GRADIENT LEVELS... GRAPHITE GREASE... 9 GREASE graphite... 9 high temperature... GREASE (SEMI- LIQUID) semi liquid... 9 GREASE GUN... GREASE SILICONE... GREASE (CLEAR)... GRINDER BENCH

Bardziej szczegółowo

Jakość. DIN EN ISO 9001:2000 Certyfikat wyrobu. Produkty HAUPA posiadają atest: 1000V IEC 60900:2004 GOST CSA VDE VPA. Germanischer Loyd DNV.

Jakość. DIN EN ISO 9001:2000 Certyfikat wyrobu. Produkty HAUPA posiadają atest: 1000V IEC 60900:2004 GOST CSA VDE VPA. Germanischer Loyd DNV. Jakość Od roku 1996 posiada HAUPA Certyfikat Jakośći DIN EN ISO 9000 (seit 2003 DIN EN ISO 9001). Aby urzeczywistnić oczekiwania jakościowe decydują się menadżerowie jakości firmy HAUPA na certyfikat ISO

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI - Strona tytu owa - Spis zawarto ci dokumentacji 1. Spis rysunków 2. Dane wyj ciowe do projektowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materia ów 6. - Rysunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny

Podręcznik techniczny Podręcznik techniczny Rozwiązania dla budownictwa THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.PL Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Dostarczamy elektryczne systemy grzewcze zapewniające komfort

Bardziej szczegółowo

KTS Katalog 2010/2011. Kablowe systemy nośne

KTS Katalog 2010/2011. Kablowe systemy nośne TS atalog 2010/2011 ablowe systemy nośne Witamy w naszym serwisie obsługi lienta Biuro obsługi lienta: (22) 101 14 00 / (22) 101 14 10 Nr faksu- zapytania/zamówienia: (22) 101 14 01/ (22) 101 14 02 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo