1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza"

Transkrypt

1 INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza materiału podręcznikowego bezbłędnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie dopasowuje do siebie podane antonimy z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 5 zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości poprawnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy 1

2 poprawnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 4 zazwyczaj zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając nieliczne błędy przeważnie poprawnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym przeważnie poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy przeważnie poprawnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 3 częściowo zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając błędy z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia), popełniając przy tym błędy częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym częściowo poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy popełniając błędy, wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 2

3 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając liczne błędy z trudem dopasowuje nazwy krajów do ilustracji słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy pracując w parach, nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia), popełniając przy tym liczne błędy słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym z trudem dopasowuje do siebie podane antonimy popełniając liczne błędy, wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem nazywającym kraje i narodowości nie potrafi dopasować nazw krajów do ilustracji nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich (witać się i przedstawiać) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu i znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym 3

4 nie potrafi dopasować do siebie podanych antonimów nie umie wyrazić swoich preferencji (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) LEKCJA 2 be: present simple Subject pronouns and possessive adjectives 6 zna czasownik be w czasie present simple i bezbłędnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących doskonale zna i bezbłędnie stosuje zaimki osobowe doskonale zna i bezbłędnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 5 zna czasownik be w czasie present simple i poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe zna i poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, poprawnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 4 zna czasownik be w czasie present simple i zazwyczaj poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki osobowe zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, przeważnie poprawnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 3 częściowo zna czasownik be w czasie present simple i stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym błędy częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje zaimki osobowe częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje przymiotniki dzierżawcze 4

5 pracując w parach, wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora, popełniając przy tym błędy słabo zna czasownik be w czasie present simple i z trudem stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje zaimki osobowe słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, z trudem wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora, popełniając liczne błędy nie zna czasownika be w czasie present simple i nie potrafi stosować go w zdaniach twierdzących i przeczących nie zna i nie potrafi stosować zaimków osobowych nie zna i nie potrafi stosować przymiotników dzierżawczych pracując w parach, nie umie wyrazić swoich opinii, wypowiadając się na temat ulubionego aktora LEKCJA 3 be: present simple Stamps 6 zna czasownik be w czasie present simple i bezbłędnie stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, z łatwością uzyskuje i bezbłędnie przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje z łatwością i bezbłędnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 5 zna czasownik be w czasie present simple i poprawnie stosuje go w pytaniach i krótkich 5

6 odpowiedziach pracując w parach, uzyskuje i poprawnie przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje poprawnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 4 zna czasownik be w czasie present simple i zazwyczaj poprawnie stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym nieliczne błędy rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje zazwyczaj poprawnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 3 częściowo zna czasownik be w czasie present simple i stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach, popełniając przy tym błędy pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym błędy rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście określone informacje popełniając błędy, opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) słabo zna czasownik be w czasie present simple i z trudem stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach, popełniając przy tym liczne błędy pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym liczne błędy słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, 6

7 popełniając przy tym liczne błędy z trudem i licznymi błędami opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) nie zna czasownika be w czasie present simple i nie potrafi stosować go pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji przy pomocy poznanej konstrukcji nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie potrafi opisywać przedmiotów i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) LEKCJA 4 Making friends 6 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytanie do zdjęcia doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 5 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź zna i poprawnie stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje 7

8 informacje 4 przeważnie poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź zazwyczaj zna i stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 3 popełniając błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy znajduje w tekście określone informacje częściowo poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie: popełniając błędy, przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje popełniając liczne błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy z trudem uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź słabo zna i z trudem stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, 8

9 Nice to meet you. pracując w parach, z trudem i licznymi błędami nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje nie umie odpowiedzieć na pytanie do zdjęcia nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich: przedstawiać siebie, witać się, udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy; nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji LEKCJA DODATKOWA After-school clubs 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym z łatwością i bezbłędnie opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 9

10 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając błędy, opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając liczne błędy, z trudem opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie potrafi opisywać miejsc (klubów pozaszkolnych w Polsce) LEKCJA 5 Family 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, również spoza materiału podręcznikowego zna i bezbłędnie stosuje dopełniacz saksoński 10

11 The name game z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 5 zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny zna i poprawnie stosuje dopełniacz saksoński poprawnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 4 zazwyczaj zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając nieliczne błędy zazwyczaj zna i, popełniając nieliczne błędy, stosuje dopełniacz saksoński przeważnie poprawnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 3 częściowo zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając błędy częściowo zna i stosuje dopełniacz saksoński, popełniając błędy popełniając błędy, opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) 11

12 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając liczne błędy słabo zna i stosuje dopełniacz saksoński, popełniając liczne błędy popełniając liczne błędy, z trudem opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem nazywającym członków rodziny nie zna i nie potrafi stosować dopełniacza saksońskiego nie umie opisać ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym LEKCJA 6 6 zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i bezbłędnie 12

13 Question words stosuje je w zdaniach pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 5 zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i poprawnie stosuje je w zdaniach pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 4 zazwyczaj zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i, popełniając nieliczne błędy, stosuje je w zdaniach pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 3 częściowo zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i, popełniając błędy, stosuje je w zdaniach pracując w parach, z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie: popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje słabo zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i stosuje je w zdaniach, popełniając liczne błędy pracując w parach, z trudem i licznymi błędami nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; z trudem uzyskuje i przekazuje informacje 13

14 nie zna zaimków pytajnych: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i nie potrafi stosować ich w zdaniach pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich: udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy; nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji LEKCJA 7 A personal profile 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) bezbłędnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi 14

15 (przedstawia siebie i swoją rodzinę) przeważnie poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając błędy, tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) popełniając błędy, stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając liczne błędy, z trudem tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) popełniając liczne błędy, stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie potrafi utworzyć wypowiedzi pisemnej profilu osobowego, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) 15

16 nie potrafi stosować w wypowiedzi pisemnej wielkich liter LEKCJA 8 Progress check 6 doskonale zna i bezbłędnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 5 zna i poprawnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 4 zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 3 częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 nie zna i nie potrafi stosować słownictwa i konstrukcji gramatycznych poznanych w rozdziale 1 LEKCJA 9a Exam Practice poziom podstawowy 6 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 16

17 5 poprawnie dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 4 popełniając nieliczne błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 3 popełniając błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym błędy popełniając liczne błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało 17

18 zastosowane w tekście pisanym słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym liczne błędy nie potrafi dopasować do siebie zdań o podobnym znaczeniu nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić intencji nadawcy/autora tekstu LEKCJA 9b Exam Practice poziom rozszerzony 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje i określa 18

19 intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników), popełniając przy tym błędy słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników), popełniając przy tym liczne błędy nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić intencji nadawcy/autora tekstu nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 19

20 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić kontekstu wypowiedzi (miejsca, uczestników) LEKCJA 11 Animals parts of the body Really weird animals 2. APPEARANCE 6 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem nazywającym części ciała, również spoza materiału podręcznikowego bezbłędnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością i znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie dopasowuje do siebie podane synonimy z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 5 zna i poprawnie posługuje się słownictwem nazywającym części ciała poprawnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy poprawnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 20

21 4 w większości zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się słownictwem nazywającym części ciała przeważnie poprawnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia, popełniając nieliczne błędy zazwyczaj rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym przeważnie poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy zazwyczaj poprawnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 3 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem nazywającym części ciała z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia, popełniając błędy częściowo rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym częściowo poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy popełniając błędy, wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 21

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY obejmują zakres ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca).

Bardziej szczegółowo

5 zna i poprawnie umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków

5 zna i poprawnie umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania

New Voices 2 kryteria oceniania New Voices 2 kryteria oceniania Dostosowała: Magdalena Piasecka Lekcja: Ocena: Lekcja 1. Instruments and musicians (Instrumenty i muzycy ćwiczenie nazw instrumentów I muzyków) Unit 1 kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy Poniższy dokument składa się z kryteriów oceniania oraz planu wynikowego. Oba te elementy powiązane są z kolejnymi rozdziałami podręcznika New Voices 2.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - j. angielski kl. I gimnazjum

Wymagania edukacyjne - j. angielski kl. I gimnazjum Wymagania edukacyjne - j. angielski kl. I gimnazjum Poniższy dokument składa się z kryteriów oceniania oraz planu wynikowego. Oba te elementy powiązane są z kolejnymi rozdziałami podręcznika New Voices

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza Ewa Binek Limanowa, 31 sierpnia 2015 r. New VOICES 2 - KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Interface 2 wykaz umiejętności

Interface 2 wykaz umiejętności Interface 2 wykaz umiejętności Funkcje / słownictwo STARTER UNIT przedstawia się nazywa i opisuje elementy garderoby przedstawione na zdjęciu opisuje ubranie kolegi/koleżanki nazywa członków rodziny tworzy

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IVb. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. na rok szkolny 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową.

Wymagania edukacyjne dla klasy IVb. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. na rok szkolny 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową. Wymagania edukacyjne dla klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2014/2015 zgodne programową. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARLAND

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Interface 4 PLAN WYNIKOWY

Interface 4 PLAN WYNIKOWY Interface 4 PLAN WYNIKOWY Funkcje Gramatyka/ słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się opisuje ludzi przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1

Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 1 Klasa: IV Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 1 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Starter Unit w prawidłowy sposób przedstawia się i swobodnie wita się i żegna z kolegami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 1 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA. 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 1 KLASY 1 POZIOM III.0

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 1 KLASY 1 POZIOM III.0 OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 1 KLASY 1 POZIOM III.0 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska 2014

Macmillan Polska 2014 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VI Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE

Bardziej szczegółowo