1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza"

Transkrypt

1 INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza materiału podręcznikowego bezbłędnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie dopasowuje do siebie podane antonimy z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 5 zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości poprawnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy 1

2 poprawnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 4 zazwyczaj zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając nieliczne błędy przeważnie poprawnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym przeważnie poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy przeważnie poprawnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 3 częściowo zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając błędy z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia), popełniając przy tym błędy częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym częściowo poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy popełniając błędy, wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 2

3 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając liczne błędy z trudem dopasowuje nazwy krajów do ilustracji słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy pracując w parach, nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia), popełniając przy tym liczne błędy słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym z trudem dopasowuje do siebie podane antonimy popełniając liczne błędy, wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem nazywającym kraje i narodowości nie potrafi dopasować nazw krajów do ilustracji nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich (witać się i przedstawiać) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu i znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym 3

4 nie potrafi dopasować do siebie podanych antonimów nie umie wyrazić swoich preferencji (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) LEKCJA 2 be: present simple Subject pronouns and possessive adjectives 6 zna czasownik be w czasie present simple i bezbłędnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących doskonale zna i bezbłędnie stosuje zaimki osobowe doskonale zna i bezbłędnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 5 zna czasownik be w czasie present simple i poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe zna i poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, poprawnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 4 zna czasownik be w czasie present simple i zazwyczaj poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki osobowe zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, przeważnie poprawnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 3 częściowo zna czasownik be w czasie present simple i stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym błędy częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje zaimki osobowe częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje przymiotniki dzierżawcze 4

5 pracując w parach, wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora, popełniając przy tym błędy słabo zna czasownik be w czasie present simple i z trudem stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje zaimki osobowe słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, z trudem wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora, popełniając liczne błędy nie zna czasownika be w czasie present simple i nie potrafi stosować go w zdaniach twierdzących i przeczących nie zna i nie potrafi stosować zaimków osobowych nie zna i nie potrafi stosować przymiotników dzierżawczych pracując w parach, nie umie wyrazić swoich opinii, wypowiadając się na temat ulubionego aktora LEKCJA 3 be: present simple Stamps 6 zna czasownik be w czasie present simple i bezbłędnie stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, z łatwością uzyskuje i bezbłędnie przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje z łatwością i bezbłędnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 5 zna czasownik be w czasie present simple i poprawnie stosuje go w pytaniach i krótkich 5

6 odpowiedziach pracując w parach, uzyskuje i poprawnie przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje poprawnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 4 zna czasownik be w czasie present simple i zazwyczaj poprawnie stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym nieliczne błędy rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje zazwyczaj poprawnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 3 częściowo zna czasownik be w czasie present simple i stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach, popełniając przy tym błędy pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym błędy rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście określone informacje popełniając błędy, opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) słabo zna czasownik be w czasie present simple i z trudem stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach, popełniając przy tym liczne błędy pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym liczne błędy słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, 6

7 popełniając przy tym liczne błędy z trudem i licznymi błędami opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) nie zna czasownika be w czasie present simple i nie potrafi stosować go pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji przy pomocy poznanej konstrukcji nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie potrafi opisywać przedmiotów i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) LEKCJA 4 Making friends 6 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytanie do zdjęcia doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 5 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź zna i poprawnie stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje 7

8 informacje 4 przeważnie poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź zazwyczaj zna i stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 3 popełniając błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy znajduje w tekście określone informacje częściowo poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie: popełniając błędy, przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje popełniając liczne błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy z trudem uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź słabo zna i z trudem stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, 8

9 Nice to meet you. pracując w parach, z trudem i licznymi błędami nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje nie umie odpowiedzieć na pytanie do zdjęcia nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich: przedstawiać siebie, witać się, udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy; nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji LEKCJA DODATKOWA After-school clubs 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym z łatwością i bezbłędnie opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 9

10 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając błędy, opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając liczne błędy, z trudem opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie potrafi opisywać miejsc (klubów pozaszkolnych w Polsce) LEKCJA 5 Family 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, również spoza materiału podręcznikowego zna i bezbłędnie stosuje dopełniacz saksoński 10

11 The name game z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 5 zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny zna i poprawnie stosuje dopełniacz saksoński poprawnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 4 zazwyczaj zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając nieliczne błędy zazwyczaj zna i, popełniając nieliczne błędy, stosuje dopełniacz saksoński przeważnie poprawnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 3 częściowo zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając błędy częściowo zna i stosuje dopełniacz saksoński, popełniając błędy popełniając błędy, opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) 11

12 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając liczne błędy słabo zna i stosuje dopełniacz saksoński, popełniając liczne błędy popełniając liczne błędy, z trudem opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem nazywającym członków rodziny nie zna i nie potrafi stosować dopełniacza saksońskiego nie umie opisać ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym LEKCJA 6 6 zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i bezbłędnie 12

13 Question words stosuje je w zdaniach pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 5 zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i poprawnie stosuje je w zdaniach pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 4 zazwyczaj zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i, popełniając nieliczne błędy, stosuje je w zdaniach pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 3 częściowo zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i, popełniając błędy, stosuje je w zdaniach pracując w parach, z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie: popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje słabo zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i stosuje je w zdaniach, popełniając liczne błędy pracując w parach, z trudem i licznymi błędami nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; z trudem uzyskuje i przekazuje informacje 13

14 nie zna zaimków pytajnych: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i nie potrafi stosować ich w zdaniach pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich: udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy; nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji LEKCJA 7 A personal profile 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) bezbłędnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi 14

15 (przedstawia siebie i swoją rodzinę) przeważnie poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając błędy, tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) popełniając błędy, stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając liczne błędy, z trudem tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) popełniając liczne błędy, stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie potrafi utworzyć wypowiedzi pisemnej profilu osobowego, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) 15

16 nie potrafi stosować w wypowiedzi pisemnej wielkich liter LEKCJA 8 Progress check 6 doskonale zna i bezbłędnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 5 zna i poprawnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 4 zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 3 częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 nie zna i nie potrafi stosować słownictwa i konstrukcji gramatycznych poznanych w rozdziale 1 LEKCJA 9a Exam Practice poziom podstawowy 6 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 16

17 5 poprawnie dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 4 popełniając nieliczne błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 3 popełniając błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym błędy popełniając liczne błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało 17

18 zastosowane w tekście pisanym słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym liczne błędy nie potrafi dopasować do siebie zdań o podobnym znaczeniu nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić intencji nadawcy/autora tekstu LEKCJA 9b Exam Practice poziom rozszerzony 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje i określa 18

19 intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników), popełniając przy tym błędy słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników), popełniając przy tym liczne błędy nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić intencji nadawcy/autora tekstu nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 19

20 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić kontekstu wypowiedzi (miejsca, uczestników) LEKCJA 11 Animals parts of the body Really weird animals 2. APPEARANCE 6 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem nazywającym części ciała, również spoza materiału podręcznikowego bezbłędnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością i znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie dopasowuje do siebie podane synonimy z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 5 zna i poprawnie posługuje się słownictwem nazywającym części ciała poprawnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy poprawnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 20

21 4 w większości zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się słownictwem nazywającym części ciała przeważnie poprawnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia, popełniając nieliczne błędy zazwyczaj rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym przeważnie poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy zazwyczaj poprawnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 3 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem nazywającym części ciała z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia, popełniając błędy częściowo rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym częściowo poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy popełniając błędy, wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 21

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY obejmują zakres ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca).

Bardziej szczegółowo

5 zna i poprawnie umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków

5 zna i poprawnie umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania

New Voices 2 kryteria oceniania New Voices 2 kryteria oceniania Dostosowała: Magdalena Piasecka Lekcja: Ocena: Lekcja 1. Instruments and musicians (Instrumenty i muzycy ćwiczenie nazw instrumentów I muzyków) Unit 1 kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy Poniższy dokument składa się z kryteriów oceniania oraz planu wynikowego. Oba te elementy powiązane są z kolejnymi rozdziałami podręcznika New Voices 2.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza Ewa Binek Limanowa, 31 sierpnia 2015 r. New VOICES 2 - KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 1 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA. 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 Strona1 Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV ( do podręcznika World Explorer)

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV ( do podręcznika World Explorer) Wymagania na poszczególne oceny dla klasy IV ( do podręcznika World Explorer) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje postępów w

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Strona1 Kryteria oceniania są jednym z elementów tworzących system wymagań edukacyjnych formułowanych przez nauczycieli w ramach przedmiotowego systemu oceniania, wynikających z podstawy programowej i

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: VIa, VIb, VIc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014 / 2015 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012

KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium Katarzyna Jawoszek (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Lipiec 2012 1 WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA NEW EXAM CHALLENGES 2 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz ZAJĘCIA EDUKACYJNE: JĘZYK ANGIELSKI arunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 2 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 2 Kryteria oceniania New Exam Challenges 2 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielnośd,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas I Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klas I program nauczania Autor Tytuł Nr dopuszczenia Dorota Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Podręcznik: New Opportunities Intermediate

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Podręcznik: New Opportunities Intermediate ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Podręcznik: New Opportunities Intermediate celujący: - poziom ucznia wykracza poza podstawę programową i materiał realizowany na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Ogólne kryteria wymagań Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne: 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo