1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza"

Transkrypt

1 INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza materiału podręcznikowego bezbłędnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie dopasowuje do siebie podane antonimy z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 5 zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości poprawnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) rozumie tekst pisany: poprawnie określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy 1

2 poprawnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 4 zazwyczaj zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając nieliczne błędy przeważnie poprawnie dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia) zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym przeważnie poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy przeważnie poprawnie wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 3 częściowo zna i posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając błędy z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy krajów do ilustracji rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia), popełniając przy tym błędy częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym częściowo poprawnie dopasowuje do siebie podane antonimy popełniając błędy, wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) 2

3 słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, popełniając liczne błędy z trudem dopasowuje nazwy krajów do ilustracji słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy pracując w parach, nawiązuje kontakty towarzyskie (wita się i przedstawia), popełniając przy tym liczne błędy słabo rozumie tekst pisany: z trudem określa główną myśl tekstu i znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym z trudem dopasowuje do siebie podane antonimy popełniając liczne błędy, wyraża swoje preferencje (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem nazywającym kraje i narodowości nie potrafi dopasować nazw krajów do ilustracji nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich (witać się i przedstawiać) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi określić głównej myśli tekstu i znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki komiksów, które zostało zastosowane w tekście pisanym 3

4 nie potrafi dopasować do siebie podanych antonimów nie umie wyrazić swoich preferencji (ulubiony komiksowy bohater pozytywny i negatywny) LEKCJA 2 be: present simple Subject pronouns and possessive adjectives 6 zna czasownik be w czasie present simple i bezbłędnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących doskonale zna i bezbłędnie stosuje zaimki osobowe doskonale zna i bezbłędnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 5 zna czasownik be w czasie present simple i poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe zna i poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, poprawnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 4 zna czasownik be w czasie present simple i zazwyczaj poprawnie stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki osobowe zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, przeważnie poprawnie wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora 3 częściowo zna czasownik be w czasie present simple i stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym błędy częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje zaimki osobowe częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje przymiotniki dzierżawcze 4

5 pracując w parach, wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora, popełniając przy tym błędy słabo zna czasownik be w czasie present simple i z trudem stosuje go w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje zaimki osobowe słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje przymiotniki dzierżawcze pracując w parach, z trudem wyraża swoje opinie, wypowiadając się na temat ulubionego aktora, popełniając liczne błędy nie zna czasownika be w czasie present simple i nie potrafi stosować go w zdaniach twierdzących i przeczących nie zna i nie potrafi stosować zaimków osobowych nie zna i nie potrafi stosować przymiotników dzierżawczych pracując w parach, nie umie wyrazić swoich opinii, wypowiadając się na temat ulubionego aktora LEKCJA 3 be: present simple Stamps 6 zna czasownik be w czasie present simple i bezbłędnie stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, z łatwością uzyskuje i bezbłędnie przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje z łatwością i bezbłędnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 5 zna czasownik be w czasie present simple i poprawnie stosuje go w pytaniach i krótkich 5

6 odpowiedziach pracując w parach, uzyskuje i poprawnie przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje poprawnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 4 zna czasownik be w czasie present simple i zazwyczaj poprawnie stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym nieliczne błędy rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje zazwyczaj poprawnie opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) 3 częściowo zna czasownik be w czasie present simple i stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach, popełniając przy tym błędy pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym błędy rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy, znajduje w tekście określone informacje popełniając błędy, opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) słabo zna czasownik be w czasie present simple i z trudem stosuje go w pytaniach i krótkich odpowiedziach, popełniając przy tym liczne błędy pracując w parach, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje przy pomocy poznanej konstrukcji, popełniając przy tym liczne błędy słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, 6

7 popełniając przy tym liczne błędy z trudem i licznymi błędami opisuje przedmioty i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) nie zna czasownika be w czasie present simple i nie potrafi stosować go pytaniach i krótkich odpowiedziach pracując w parach, nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji przy pomocy poznanej konstrukcji nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie potrafi opisywać przedmiotów i czynności (kolekcjonowanie różnych rzeczy) LEKCJA 4 Making friends 6 z łatwością i bezbłędnie odpowiada na pytanie do zdjęcia doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje bezbłędnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź doskonale zna i bezbłędnie stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 5 poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź zna i poprawnie stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje 7

8 informacje 4 przeważnie poprawnie odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje przeważnie poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź zazwyczaj zna i stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 3 popełniając błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia rozumie część wypowiedzi ze słuchu: popełniając błędy znajduje w tekście określone informacje częściowo poprawnie uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź częściowo zna i z pomocą nauczyciela stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie: popełniając błędy, przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje popełniając liczne błędy, odpowiada na pytanie do zdjęcia słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy z trudem uzupełnia dialogi, wybierając brakującą wypowiedź słabo zna i z trudem stosuje zwroty: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, 8

9 Nice to meet you. pracując w parach, z trudem i licznymi błędami nawiązuje kontakty towarzyskie: przedstawia siebie, wita się, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje nie umie odpowiedzieć na pytanie do zdjęcia nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie umie uzupełnić dialogów, wybierając brakującą wypowiedź nie zna i nie potrafi stosować zwrotów: What s your name?, How old are you?, Where are you from?, Nice to meet you. pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich: przedstawiać siebie, witać się, udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy; nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji LEKCJA DODATKOWA After-school clubs 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym z łatwością i bezbłędnie opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy 9

10 zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając błędy, opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając liczne błędy, z trudem opisuje miejsca (kluby pozaszkolne w Polsce) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki klubów pozaszkolnych, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie potrafi opisywać miejsc (klubów pozaszkolnych w Polsce) LEKCJA 5 Family 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, również spoza materiału podręcznikowego zna i bezbłędnie stosuje dopełniacz saksoński 10

11 The name game z łatwością i bezbłędnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 5 zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny zna i poprawnie stosuje dopełniacz saksoński poprawnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 4 zazwyczaj zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając nieliczne błędy zazwyczaj zna i, popełniając nieliczne błędy, stosuje dopełniacz saksoński przeważnie poprawnie opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym 3 częściowo zna i posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając błędy częściowo zna i stosuje dopełniacz saksoński, popełniając błędy popełniając błędy, opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) 11

12 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym słabo zna i z trudem posługuje się słownictwem nazywającym członków rodziny, popełniając liczne błędy słabo zna i stosuje dopełniacz saksoński, popełniając liczne błędy popełniając liczne błędy, z trudem opisuje ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie zna i nie potrafi posługiwać się słownictwem nazywającym członków rodziny nie zna i nie potrafi stosować dopełniacza saksońskiego nie umie opisać ludzi (członków rodziny z podanego drzewa genealogicznego oraz członków swojej rodziny) nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki imion, które zostało zastosowane w tekście pisanym LEKCJA 6 6 zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i bezbłędnie 12

13 Question words stosuje je w zdaniach pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 5 zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i poprawnie stosuje je w zdaniach pracując w parach, poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 4 zazwyczaj zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i, popełniając nieliczne błędy, stosuje je w zdaniach pracując w parach, zazwyczaj poprawnie nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje 3 częściowo zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i, popełniając błędy, stosuje je w zdaniach pracując w parach, z pomocą nauczyciela nawiązuje kontakty towarzyskie: popełniając błędy, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; uzyskuje i przekazuje informacje słabo zna zaimki pytajne: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i stosuje je w zdaniach, popełniając liczne błędy pracując w parach, z trudem i licznymi błędami nawiązuje kontakty towarzyskie: udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy; z trudem uzyskuje i przekazuje informacje 13

14 nie zna zaimków pytajnych: What?, Where?, When?, Who?, Why?, How? i nie potrafi stosować ich w zdaniach pracując w parach, nie potrafi nawiązywać kontaktów towarzyskich: udzielać podstawowych informacji na swój temat i pytać o dane rozmówcy; nie potrafi uzyskiwać i przekazywać informacji LEKCJA 7 A personal profile 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) bezbłędnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi 14

15 (przedstawia siebie i swoją rodzinę) przeważnie poprawnie stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając błędy, tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) popełniając błędy, stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym popełniając liczne błędy, z trudem tworzy wypowiedź pisemną profil osobowy, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) popełniając liczne błędy, stosuje w wypowiedzi pisemnej wielkie litery nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki rodziny, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie potrafi utworzyć wypowiedzi pisemnej profilu osobowego, w którym opisuje ludzi (przedstawia siebie i swoją rodzinę) 15

16 nie potrafi stosować w wypowiedzi pisemnej wielkich liter LEKCJA 8 Progress check 6 doskonale zna i bezbłędnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 5 zna i poprawnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 4 zazwyczaj zna i przeważnie poprawnie stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 3 częściowo zna i, popełniając błędy, stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 słabo zna i, popełniając liczne błędy, stosuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne poznane w rozdziale 1 nie zna i nie potrafi stosować słownictwa i konstrukcji gramatycznych poznanych w rozdziale 1 LEKCJA 9a Exam Practice poziom podstawowy 6 z łatwością i bezbłędnie dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 16

17 5 poprawnie dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje zna i rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 4 popełniając nieliczne błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu 3 popełniając błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym błędy popełniając liczne błędy, dopasowuje do siebie zdania o podobnym znaczeniu słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo opisujące Spider-Mana, które zostało 17

18 zastosowane w tekście pisanym słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym liczne błędy nie potrafi dopasować do siebie zdań o podobnym znaczeniu nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji nie zna i nie rozumie słownictwa opisującego Spider-Mana, które zostało zastosowane w tekście pisanym nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić intencji nadawcy/autora tekstu LEKCJA 9b Exam Practice poziom rozszerzony 6 bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 5 rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 4 zazwyczaj rozumie większość tekstu pisanego: znajduje w tekście określone informacje i określa 18

19 intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym nieliczne błędy zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników) 3 częściowo rozumie tekst pisany: z pomocą nauczyciela znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym błędy częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych rozumie część wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników), popełniając przy tym błędy słabo rozumie tekst pisany: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa intencje nadawcy/autora tekstu, popełniając przy tym liczne błędy słabo zna i z trudem potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu: z trudem znajduje w tekście określone informacje i określa kontekst wypowiedzi (miejsce, uczestników), popełniając przy tym liczne błędy nie rozumie tekstu pisanego: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić intencji nadawcy/autora tekstu nie zna i nie rozumie słownictwa dotyczącego tematyki superbohaterów, które zostało zastosowane w tekstach pisanych 19

20 nie rozumie wypowiedzi ze słuchu: nie potrafi znaleźć w tekście określonych informacji ani określić kontekstu wypowiedzi (miejsca, uczestników) LEKCJA 11 Animals parts of the body Really weird animals 2. APPEARANCE 6 doskonale zna i z łatwością posługuje się słownictwem nazywającym części ciała, również spoza materiału podręcznikowego bezbłędnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji bezbłędnie rozumie wypowiedzi ze słuchu: z łatwością znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, z łatwością i bezbłędnie uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia bezbłędnie rozumie tekst pisany: z łatwością i znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt doskonale zna i bezbłędnie rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym bezbłędnie dopasowuje do siebie podane synonimy z łatwością i bezbłędnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 5 zna i poprawnie posługuje się słownictwem nazywającym części ciała poprawnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji rozumie wypowiedzi ze słuchu: poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia rozumie tekst pisany: poprawnie znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt zna i rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy poprawnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 20

21 4 w większości zna i zazwyczaj poprawnie posługuje się słownictwem nazywającym części ciała przeważnie poprawnie dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji zazwyczaj rozumie wypowiedzi ze słuchu: przeważnie poprawnie znajduje w tekście określone informacje pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia, popełniając nieliczne błędy zazwyczaj rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt zazwyczaj zna i w większości rozumie słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym przeważnie poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy zazwyczaj poprawnie wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 3 częściowo zna i z pomocą nauczyciela posługuje się słownictwem nazywającym części ciała z pomocą nauczyciela dopasowuje nazwy części ciała do ilustracji częściowo rozumie wypowiedzi ze słuchu: znajduje w tekście określone informacje, popełniając przy tym błędy pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje na temat wybranego zwierzęcia, popełniając błędy częściowo rozumie tekst pisany: popełniając nieliczne błędy, znajduje w tekście określone informacje dopasowuje zdjęcia do opisu zwierząt częściowo zna i z pomocą nauczyciela potrafi zrozumieć słownictwo dotyczące tematyki zwierząt i wyglądu, które zostało zastosowane w tekście pisanym częściowo poprawnie dopasowuje do siebie podane synonimy popełniając błędy, wyraża swoje preferencje (najbardziej i najmniej ulubione zwierzę z tekstu) 21

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM - JĘZYK OBCY ZAWODOWY (TECHNIK INFORMATYK) KLASA 2

TECHNIKUM - JĘZYK OBCY ZAWODOWY (TECHNIK INFORMATYK) KLASA 2 TECHNIKUM - JĘZYK OBCY ZAWODOWY (TECHNIK INFORMATYK) KLASA 2 OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo