Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE"

Transkrypt

1 Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Jacek Taraska Maksymilian Hałas Katowice 8 listopad 2010

2 Agenda 10:00 10:15 - Wprowadzenie, 10:15 10:30 - Prezentacja wyników aktualizacji inwentaryzacji, 10:30 11:00 - Prezentacja założeń realizacji projektu, 11:00 11:15 - Model eksploatacji sieci, 11:15 12:00 - Panel dyskusyjny, 12:00 12:15 - Zakończenie spotkania. Spotkanie konsultacyjne protokołowane

3 Obszary konsultacji Konsultacje w zakresie opracowanej aktualizacji inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej na terenie Województwa Śląskiego w postaci wynikowej map wyznaczonych obszarów BSC (B Białych, S Szarych, C- Czarnych) Konsultacje w zakresie opracowanego zakresu projektu pn.: Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, bazujące na wytycznych UE, krajowych oraz regionalnych planowanego do wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata ; Konsultacje planowanych obszarów interwencji w ramach projektu, na których planuje się budowę infrastruktury szerokopasmowej, zwłaszcza węzłów dostępowych do tej infrastruktury.

4 Założenia i cele projektu Przedmiotem projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa określanym w skrócie ŚRSS, jest zaplanowanie i wybudowanie przez Województwo Śląskie infrastruktury światłowodowej pasywnej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych docelowo umożliwiającej świadczenie na rynku telekomunikacyjnym następujących usług NGN/NGA, w szczególności w obszarach miejskich województwa, tradycyjnego broadbandu w przypadku obszarów wiejskich, gdzie w chwili obecnej nie ma możliwości dostarczenia Internetu; Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa Śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej docelowo umożliwiającej świadczenie na rynku telekomunikacyjnym usług NGN/NGA tzw. nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika końcowego obejmuje poziom min. 40 Mb/s. Stworzona w ramach projektu infrastruktura teleinformatyczna będzie otwarta czyli dostępna dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku,

5 Planowane wskaźniki projektu Długość budowanej sieci: 495 km Liczba węzłów szkieletowych: 17 Liczba węzłów dostępowych: 41 Koszt projektu zł Poziom dofinansowania 85%

6 Wyniki aktualizacji inwentaryzacji

7 Miejscowości Województwa Śląskiego w klasyfikacji BSC model Klasyfikacja w oparciu o algorytm uwzględniający dane zebrane w procesie inwentaryzacji (lokalizacje węzłów, zasięgi, pojemności, świadczone usługi, plany inwestycyjne itp.). Przypisano poszczególne miejscowości województwa śląskiego do określonej kategorii BSC oraz zmniejszono gradient weryfikacji do poziomu sołectwa lub dzielnicy. obszary białe (B): całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie, a także brak przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących takie usługi; obszary szare (S): istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego co oznacza brak konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej; w poszczególnych miejscowościach usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane przez jednego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo przez kilku przedsiębiorców, korzystających jednak z usług hurtowych tego samego Operatora Infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej; obszary czarne (C): istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie, a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dla większej przejrzystości przyjęto następujące oznaczenia: miejscowości białe oznaczono schematycznie kolorem niebieskim, miejscowości szare oznaczono kolorem żółtym, miejscowości czarne oznaczono kolorem czerwony.

8 Obszary BSC w Województwie Śląskim dla usług 2Mbit/s Klasyfikacja obszarów interwencji do poziomu: Sołectwa Dzielnicy

9 Obszary BSC w Województwie Śląskim dla usług NGA Powiat Gmina Miejscowość BSC_NGN Węzły NGN/NGA bielski Porąbka Bujaków SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Bielsko-Biała Bielsko-Biała Bielsko-Biała SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Chorzów Chorzów Chorzów SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Częstochowa Częstochowa Częstochowa SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw częstochowski Kamienica Polska Romanów SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw częstochowski Olsztyn Przymiłowice SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw częstochowski Olsztyn Przymiłowice-Podgrabie SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Gliwice Gliwice Gliwice SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw gliwicki Pyskowice Pyskowice SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Jaworzno Jaworzno Jaworzno SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Katowice Katowice Katowice SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw pszczyński Miedźna Wola SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw raciborski Racibórz Racibórz SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Rybnik Rybnik Rybnik SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw tarnogórski Zbrosławice Ptakowice SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Zabrze Zabrze Zabrze SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw zawierciański Szczekociny Szczekociny SZARY TAK węzły NGA nie obsługują nawet 10% gospodarstw Uwagi Wyniki inwentaryzacji wskazują, że w wymienionych miastach istnieją węzły dostarczające usługi NGN. Mimo, że w niektórych miejscowościach jest więcej niż jeden operator świadczący usługi NGA, lokalizacja węzłów operatorów oraz obszar świadczenia usług dostępowych powoduje że analiza szczegółowa do poziomu dzielnic przedstawia dzielnice tylko szare NGA. W związku z tym założono możliwość interwencji w wybranych częściach tych miejscowości wykazanych jako białe NGA.

10 Miejscowości szare dla usług NGA

11 Założenia realizacji projektu

12 Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim v Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Uwarunkowania logiki interwencji: Zmiany dotyczące możliwości interwencji w zakresie usług szerokopasmowych podstawowych i NGA. Wyniki inwentaryzacji: Dużo pełniejszy obraz województwa w inwentaryzacji Uwarunkowania finansowe: Zmiany planów dla projektów w ramach Programów Rozwoju Subregionów (PRS)

13 Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim v Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Rezygnacja z budowy infrastruktury na obszarze Aglomeracji

14 Planowany zakres interwencji Uwarunkowania logiki interwencji: Interwencja w zakresie budowy infrastruktury obejmie obszary białe jako miejsca wykluczone cyfrowo co potwierdzają wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji: w zakresie sieci tradycyjnej obszary tradycyjne białe w zakresie sieci NGN/NGA obszary NGN/NGA białe Powstanie węzłów sieci szkieletowej w obszarach dotąd nieobsługiwanych w wysokowydajne łącza ma być impulsem dla rozwoju i unowocześniania sieci dostępowych Zapewnienie otwartości dla różnych operatorów telekomunikacyjnych Usługi mogą być dostarczane tylko w planowanych obszarach interwencji

15 Planowany zakres interwencji Uwarunkowania logiki interwencji: Uzupełnianie sieci budowanych w ramach PRS

16 Planowany zakres interwencji Planowany zakres usług: Sieć pasywna Ciemne włókna Kolokacja Ceny usług: Ceny hurtowe stosowane przez Operatora ŚRSS będą oparte o ceny z porównywalnych konkurencyjnych rynków. Stosowane korytarze cenowe mają zapewnić efektywny dostęp hurtowy oraz ograniczyć do minimum ryzyko zakłócenia konkurencji. Stosowane przez Operatora SRSS ceny nie będą nadmiernie wysokie, niedopuszczalna będzie również praktyka rażącego zaniżania cen lub ustalania cen na poziomie nie odzwierciedlającym kosztów usługi hurtowej.

17 Planowana infrastruktura sieciowa Infrastruktura pasywna: Rurociąg HDPE 40/3,7 4 rury lub mikrokanalizacja Kable światłowodowe 72J Studnie kablowe Węzły szkieletowe Węzły szkieletowe-dostępowe Podłączenie operatorów: operator wybuduje własną infrastrukturę do węzła sieci, operator wykorzysta infrastrukturę projektów realizowanych w ramach PRS WSL Operator Infrastruktury odpowiedzialny za zarządzanie i eksploatację sieci SRSS wybuduje przyłącze,

18 Węzły sieci SRSS Węzły szkieletowe 17 lokalizacji Główne funkcje: Zasilenie usługami węzłów szkieletowych-dostępowych Dostarczenie usług do obszarów interwencji wokół miast powiatowych Połączenie sieci PRS do sieci szkieletowej SRSS Kolokacja urządzeń Lokalizacja i wyposażenie W budynkach, planowane budynki należące do JST Wyposażenie pasywne węzła Możliwość instalacji urządzeń aktywnych Kanał technologiczny na zewnątrz budynku L.P. Lokalizacja 1 Tarnowskie Góry 2 Lubliniec 3 Kłobuck 4 Częstochowa 5 Myszków 6 Zawiercie 7 Dąbrowa Górnicza 8 Tychy 9 Pszczyna 10 Bielsko Biała 11 Żywiec 12 Cieszyn 13 Jastrzębie Zdrój 14 Żory 15 Wodzisław Śląski 16 Racibórz 17 Rybnik

19 Węzły sieci SRSS Węzły szkieletowe-dostępowe 41 lokalizacji Główne funkcje: Przyłączanie klientów sieci w obszarach przeznaczonych do interwencji Lokalizacja W studniach kablowych, mufa z polem komutowanym, Lp Powiat Gmina Nazwa węzła 1 bielski Czechowice-Dziedzice Zabrzeg 2 bielski Jasienica Mazańcowice 3 bielski Wilkowice Wilkowice 4 cieszyński Hażlach Brzezówka 5 cieszyński Zebrzydowice Podlesie 6 częstochowski Janów Lusławice 7 częstochowski Janów Złoty Potok 8 częstochowski Mstów Jaskrów 9 częstochowski Mstów Zawada 10 Dabrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Łęka 11 Dabrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Sławków 12 kłobucki Kłobuck Kamyk 13 kłobucki Panki Praszczyki 14 kłobucki Przystajń Wrzosy 15 kłobucki Wręczyca Wielka Wręczyca Wielka 16 lubliniecki Ciasna Ciasna 17 lubliniecki Ciasna Wędzina 18 lubliniecki Koszęcin Strzebiń 19 lubliniecki Koszęcin Wierzbie 20 mikołowski Wyry Gostyń 21 myszkowski Myszków Myszków Mrzygłód 22 myszkowski Myszków Moczydło 23 myszkowski Niegowa Gorzków Nowy 24 myszkowski Żarki Żarki 25 myszkowski Kochanowice Kochcice 26 pszczyński Kobiór Kobiór 27 pszczyński Pawłowice Pawłowice 28 pszczyński Pszczyna Brzeźce 29 pszczyński Suszec Radostawice 30 pszczyński Suszec Rudziczka 31 tarnogórski Kalety Kalety 32 tarnogórski Miasteczko Śląskie Miasteczko Śląskie 33 wodzisławski Lubomia Lubomia 34 wodzisławski Pszów Pszów 35 wodzisławski Wodzisław Śląski Zawada 36 wodzisławski Rydułtowy Rydułtowy 37 zawierciański Łazy Kazimierówka 38 zawierciański Łazy Niegowonice 39 zawierciański Łazy Rokitno Szlacheckie 40 żywiecki Łodygowice Łodygowice 41 żywiecki Łodygowice Zarzecze

20 Mapa planowanej sieci ŚRSS Lokalizacja A Lokalizacja B km Tarnowskie Góry Lubliniec 46,2 Lubliniec Kłobuck 72,0 Kłobuck Częstochowa 21,5 Częstochowa Myszków 66,3 Myszków Zawiercie 19,2 Zawiercie Dąbrowa Górnicza 35,1 Dąbrowa Górnicza Sławków (przyłącze) 10,6 Tychy Pszczyna 36,8 Pszczyna Bielsko-Biała 24,2 Bielsko-Biała Żywiec 26,4 Jastrzębie-Zdrój Cieszyn 28,6 Pszczyna (odczep) Żory 25,7 Żory (odczep) Jastrzębie-Zdrój 22,5 Jastrzębie-Zdrój Wodzisław Śląski 12,0 Wodzisław Śląski Rybnik 22,3 Rybnik (odczep) Racibórz 26,6 SUMA 495

21 Mapa planowanej sieci ŚRSS - Północ

22 Mapa planowanej sieci ŚRSS - Południe

23 Skrócony harmonogram projektu Prace przygotowawcze (KE) Budowa sieci światłowodowej Projekt sieci światłowodowej Budowa rurociągów kablowych Zabudowa kabli światłowodowych Adaptacja pomieszczeń węzłów Węzeł szkieletowy

24 Obszary inwestycyjne planowanej sieci Obszar Powiat km A B C D E F tarnogórski lubliniecki kłobucki częstochowski myszkowski zawierciański Dąbrowa Górnicza Sosnowiec żywiecki bielski Tychy mikołowski pszczyński Żory Jastrzębie-Zdrój wodzisławski Rybnik raciborski cieszyński 135,1 80,4 57,1 45,9 81,7 95,9 Budowa w ramach 6 obszarów inwestycyjnych

25 Model eksploatacji sieci

26 Wybrany wariant eksploatacji Województwo, jako Inwestor, buduje sieć natomiast etap eksploatacji jest realizowany wspólnie przez Województwo i Partnera Prywatnego bądź w oparciu o utworzoną z nim w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym spółkę bądź wyłącznie zawartą w trybie p.p.p. umowę, Założenie, że eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury (OI). Jest to model tzw. operatora operatorów (ang. Carrier s Carrier), gdzie administracja województwa buduje i jest właścicielem infrastruktury, natomiast zarządzanie siecią oraz świadczenie usługi użytkownikom hurtowym i w dozwolonym zakresie końcowym, powierzone jest podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu odpowiednie kompetencje doświadczenie poprzez udostępnienie mu całości infrastruktury na mocy umowy o partnerstwie publicznoprywatnym.

27 Wybór operatora Województwo planuje ogłoszenie za pośrednictwem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, że zamierza przystąpić do wyboru partnera prywatnego, który przyjmie rolę hurtowego operatora ŚRSS, a następnie przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego, posługując się procedurą ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego uczestnicy przedstawią własne szczegółowe koncepcje zapewnienia spójnej sieci, wykorzystania istniejącej infrastruktury, wyposażenia węzłów dystrybucyjnych oraz zapewniania łączy dosyłowych oraz usług dla operatorów sieci dostępowych. Jeżeli nie działa on w takich przypadkach przez całkowicie wydzielone jednostki organizacyjne, to powinien on prowadzić odrębną księgowość dla tej części przedsięwzięcia, która wiąże się z eksploatacją subsydiowanej przez Województwo ŚRSS.

28 Modele eksploatacji na przykładzie innych województw realizujących projekty sieciowe SSPW (5 województw Polski Wschodniej) budowa sieci przez samorząd, operator infrastruktury pozyskany z rynku Województwo Małopolskie partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki z partnerem prywatnym; spółka pozyskuje dofinansowanie Województwo Dolnośląskie prawdopodobnie jak SSPW Województwo Pomorskie konkurs dla operatorów i samorządów na budowę sieci szkieletowych i dystrybucyjnych

29 Wariant eksploatacji sieci Schemat szczegółowy Eksploatacja infrastruktury w kontekście wytycznych Komisji Europejskiej model prezentowany KE Korytarze cenowe dla opłat (pkt. 51G wyt. KE) 1) Wyłącznie usługi hurtowe (pkt. 51F wyt. KE) 2) Równe i przejrzyste niedyskryminujące zasady (pkt. 51F wyt. KE) Województwo Czynsz Operator infrastruktury Operator sieci dostępowej Użytkownik końcowy Użytkownik końcowy Zatwierdzanie umów (pkt. 51F wyt. KE) Operator sieci dostępowej Użytkownik końcowy Użytkownik końcowy

30 Dziękujemy za uwagę Jacek Taraska tel Maksymilian Hałas tel

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Projekt e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Kwiecień 2011 e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORVII.272.14.2012 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 roku CPI-WPO-0449-4228 /11. Pan Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 roku CPI-WPO-0449-4228 /11. Pan Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI PODSEKRETARZ STANU Piotr Kołodziejczyk Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 roku CPI-WPO-0449-4228 /11 Pan Adam Matusiewicz Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo