MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE"

Transkrypt

1 Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) październik 2011

2 Wstęp Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jego trzecia część, Matura Prime Time Intermediate, odpowiada poziomowi B1/B2 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która będzie powszechnie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Podręcznik jest przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym, na poziomie IV.1, zarówno w zakresie podstawowym (jako kończący naukę), jak i w zakresie rozszerzonym (jako podręcznik, od którego rozpoczynamy lub kontynuujemy naukę w szkole ponadgimnazjalnej). Materiał w nim prezentowany odpowiada wymaganiom szczegółowym z zakresu podstawowego, a także częściowo z zakresu rozszerzonego. Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą obecnie tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku. Materiał podręcznikowy odnosi się również do standardów wymagań na poziomie rozszerzonym, stąd istnieje możliwość realizacji podręcznika na obydwu poziomach. Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny ebook (i-ebook) zawierający poza materiałem prezentowanym w książce m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher s Book), testy do poszczególnych rozdziałów podręcznika i szczególnie polecane ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software). Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Matura Prime Time Intermediate jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym). Podręcznik Matura Prime Time Intermediate jest podzielony na 6 głównych modułów, a każdy moduł na rozdziały od a do i oraz 2 rozdziały powtórzeniowe i 1 rozdział maturalny. Rozkład materiału, oprócz uszczegółowienia tematyki i słownictwa oraz gramatyki i umiejętności językowych, proponuje tematy i ilość zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden moduł to od 14 do 18 lekcji, a rozdział początkowy (tzw. Starter) to 1-2 lekcje, co w sumie daje minimum 85, a maksymalnie 110 godzin. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny ma średnio ok. 33 tygodni, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego 2

3 przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu (np. 4; razem ok. 130 godzin w ciągu roku) dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*). W rozkładzie materiału został uwzględniony podział na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Przy umiejętnościach produktywnych opisane zostały także związane z nimi funkcje językowe, np. wyrażanie i uzasadnianie opinii, rezerwacja noclegu czy relacjonowanie i komentowanie wydarzeń. Dodatkowo umieszczenie przy konkretnych ćwiczeniach poszczególnych pozycji standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE ) i wymagań szczegółowych według nowej podstawy programowej [ws ] powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej. Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki: (SWE ) standardy wymagań egzaminacyjnych, dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami w egzaminie ustnym od 2012); litera R przed numerem oznacza standard z poziomu rozszerzonego; symbol / (pomiędzy SWE) możliwość wyboru jednego ze standardów wymagań egzaminacyjnych; (pomiędzy ws) możliwość wyboru jednego z wymagań szczegółowych, ICT zadania z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych; SB podręcznik ucznia; WB zeszyt ćwiczeń; i-ebook interaktywny ebook; * informacje do uzupełnienia przez nauczyciela; niebieski kolor czcionki dotyczy nowej podstawy programowej, m.in. [ws ], czyli wymagania szczegółowe; litera r przed numerem dotyczy wymagań szczegółowych z zakresu rozszerzonego. 3

4 ROZKŁAD MATERIAŁU MATURA PRIME TIME Intermediate MODUŁ MODUŁ 4 HEALTHY MIND, HEALTHY BODY ZAKRESY TEMATYCZNE: CZŁOWIEK (SWE I. 1a) [ws 1.1]; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (SWE I. 1e) [ws 1.5]; ZDROWIE (SWE I. 1k) [ws 1.11]; ŚWIAT PRZYRODY (SWE I. 1m) [ws 1.13]; ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH (SWE I. 1o) [ws 1.15] Modular page + 4a Technology health 2 lekcje Czynności związane z higienicznym trybem życia Problemy zdrowotne związane z korzystaniem z urządzeń technicznych (SWE I. 1k, 1l) [ws 1.11, 1.12] Użycie czasowników modalnych must, have to, should Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Modern marvels or new nasties?, dobór nagłówków do akapitów, określanie intencji autora + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d, 2e) [ws 3.2, 3.3, 3.4] Mówienie: opis ilustracji czynności związane z higienicznym trybem życia (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.11] Mówienie i pisanie: opis posiadanych urządzeń technicznych i zasad bezpiecznego ich używania (integracja z tekstem) (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.11, 5.1, 5.11] WB 4a Tematy lekcji: 1. Health activities słownictwo. Technology health praca z tekstem. 2. How to use our gadgets wisely ćwiczenia w mówieniu i pisaniu; użycie czasowników modalnych must, have to, should. SB: ICT projekt o problemach zdrowotnych związanych z korzystaniem z urządzeń technicznych i zasadach ich bezpiecznego używania (praca grupowa) [ws 10, 11] 4b Home remedies Choroby, dolegliwości, naturalne środki lecznicze (SWE I. 1k) [ws 1.11] Użycie czasowników modalnych can, could, may, might Czasowniki modalne w czasie przeszłym i ich ekwiwalenty np. was able to, had to Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Remedies from the kitchen cupboard, dobór artykułów spożywczych do pytań + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] Słuchanie: określanie problemów zdrowotnych rozmówców i sposobów poradzenia sobie z nimi (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] Mówienie: krótki opis przeszłych dolegliwości i sposobów radzenia sobie z nimi (SWE III. 1a, 1b, 1d) [ws 4.1, 4.4, 4.9]; krótkie dialogi opisujące problemy zdrowotne oraz propozycje, rady dotyczące ich leczenia (integracja z tekstem) (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.6, 6.10] WB 4b SB: ICT prezentacja na temat naturalnych środków leczniczych [ws 11]

5 2 lekcje Tematy lekcji: 1. Illnesses ailments słownictwo. Remedies from the kitchen cupboard praca z tekstem. 2. Health problems home remedies ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, użycie czasowników modalnych. 5

6 4c Culture Corner + 4d Everyday English Niebezpieczne zwierzęta Australii Wizyta u lekarza (SWE I. 1k, 1m, 1o) [ws 1.11, 1.13, 1.15] Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Australia s most dangerous animals, zadanie typu P/ F + ćwiczenia leksykalne (definicje, synonimy, kolokacje) (SWE II. 1b/ 2b, 2d) [ws 2.2/ 3.2, 3.3] Czytanie i słuchanie (zintegrowane): dialog pomiędzy lekarzem i pacjentem, określanie podstawowych informacji oraz uczestników wypowiedzi (SWE II. 1g/ 2g) [ws 2.4/ 3.5] Mówienie: opis spotkania wybranego, niebezpiecznego zwierzęcia (integracja z tekstem) (SWE III.1a, 1b, 1d) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9]; krótki opis problemów zdrowotnych + udzielanie rad (SWE III.1a, 1d, IV. 1b, 1d) [ws 4.1, 6.10]; wizyta u lekarza odgrywanie roli lekarza i pacjenta (SWE I. 2a, IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.10] Wymowa: rozróżnianie wyrazów rymujących się WB 4c,d SB: ICT projekt w formie quizu o niebezpiecznych zwierzętach w Polsce [ws 11] 1-2 lekcje Tematy lekcji: 1. Australia s most dangerous animals praca z tekstem, słownictwo. 2. Visiting the doctor dialogi. Rhyming words. 4e Amazing abilities Opisywanie akcji Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): The French Spider-Man, zadanie na wybór wielokrotny, wyszukiwanie słów kluczowych + ćwiczenia leksykalne (słowa kluczowe, kolokacje) (SWE R II. 1a/ 2a, 2c, 2d, 2e) [ws 2.1/ 3.1, 3.3, r 3] Mówienie i pisanie: opis bohatera tekstu, jego przeżyć i emocji + opinia o nim (SWE III. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 5.1, 5.5, 8.1]; wywiad z bohaterem tekstu odgrywanie roli dziennikarza i bohatera tekstu (SWE IV. 1a, 1b, 1d, V. 1) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 6.13, 8.1] WB 4e 1-2 lekcje Tematy lekcji: 1. The French Spider-Man praca z tekstem, słownictwo: słowa kluczowe, kolokacje. 2. Amazing abilities ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 6

7 4f Feeling afraid 2 lekcje Człowiek uczucia strachu, fobie (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie zaimków względnych i zdań względnych definiujących i niedefiniujących Użycie konstrukcji typu: both and, either or, neither nor Czytanie: Phobias; dobieranie zdań do luk + ćwiczenia leksykalne (słowa kluczowe) i przekazanie części tekstu (SWE R II. 2d, 2f, V. 1, 2) [ws 3.3, 3.6, 8.1+ r 3] Mówienie: krótki opis odczuwania lęku, strachu oraz własnych doświadczeń z tym związanych (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.3, 4.5, 4.9] WB 4f Tematy lekcji: 1. Phobias słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu. 2. Użycie zaimków i zdań względnych oraz konstrukcji typu: both and, either or, neither nor ćwiczenia gramatyczne. 4g Skills 4h Writing 4i Curricular: PSHE Problemy nastolatków i sposoby ich rozwiązywania Sen jako element zdrowego trybu życia (SWE I. 1e, 1k) [ws 1.5, 1.11] Słuchanie: problemy nastolatków dopasowywanie opisu do rozmówcy (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] Czytanie: model rozprawki prezentującej rozwiązanie problemu stosowanie zwrotów łączących tzw. linkers, zasady kompozycji (SWE R I. 2b, II. 2b, 2h) [ws 3.2, 3.7]; Catch Some ZZZS!, zadanie typu P/ F + przekazanie części tekstu z użyciem słów kluczowych (SWE I.3, II. 2c) [ws 3.3] Mówienie: opis ilustracji osoby, sytuacja problemowa, uczucia (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]; krótkie dialogi opisujące problem i propozycje jego rozwiązania (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.6, 6.10]; opis przyzwyczajeń związanych ze snem, w formie odpowiedzi na pytania (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.2] Pisanie (zintegrowane z czytaniem): rozprawka sterowana prezentująca rozwiązanie problemu: How to resist peer pressure (SWE R I. 2b, III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.5, 5.7, 5.12, r 5, r 5.2] WB 4g, 4h, 4i SB: ICT projekt dotyczący problematyki snu [ws 11] SB: rozprawka prezentująca rozwiązanie problemu (Writing Bank 4, str.156) 2-3 lekcje Tematy lekcji: 1. Teenage problems słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 2. An essay suggesting solutions to a problem zasady kompozycji i użycia tzw.linkers; ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 3. Catch some Zzzs! praca z tekstem, słownictwo. 7

8 4 Language in Use Revision 2-3 lekcje 4 Matura Skills 2 lekcje Powtórzenie, rozszerzenie słownictwa z modułu 4 w formie zadań typu: wybór właściwej partykuły w tzw. phrasal verbs; wybór właściwego słowa w kontekście; tworzenie prawidłowych kolokacji; słowotwórstwo (przymiotniki utworzone od czasowników) Powtórzenie, rozszerzenie gramatyki z modułu 4 w formie zadań typu: wybór właściwych przyimków, czasowników modalnych, transformacje polegające na łączeniu zdań za pomocą wskazanych słów lub zwrotów Czytanie: Quiz typu P/ F dotyczący tekstów z modułu 4, tworzenie na tej podstawie własnego quizu (SWE II. 2c) [ws 3.3] Mówienie: krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1a, 1b) [ws 6.2, 6.4, 6.6, 6.10] Pisanie: artykuł prezentujący propozycje pt. How to stay healthy while leading busy lives (SWE I. 2b, III. 2a, 2d 2e, 2f) [ws 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.12, 5.13] WB 4: Notions Functions, Language Grammar Review, Grammar Bank 4 (str ); Revision Module 4 (str ) SB: Grammar Reference (str ); Vocabulary Bank 4 (str ) Quizzes, Games (Vocabulary Grammar) (Chapter4, Reader Video) Tematy lekcji: 1. Language in Use powtórzenie i rozszerzenie słownictwa i gramatyki z modułu Revision 4 przygotowanie do sprawdzianu: słownictwo, gramatyka, komunikacja, artykuł How to stay healthy while leading busy lives. 3. Sprawdzian moduł 4. Stosowanie struktur leksykalnogramatycznych: słowotwórstwo oraz transformacje ze słowem kluczem (SWE R V. 2b) Czytanie: So Others Can Live; dobieranie zdań do luk (SWE R II. 2d, 2f) [ws 3.3, r 3] Słuchanie: wypowiedź na temat wyjątkowej osoby, wybór wielokrotny (SWE R II. 1c, 1d) [ws r 2] Strategie egzaminacyjne: analiza wyrazów, zwrotów powiązanych z tekstem zdań w lukach Mówienie: opis ilustracji i odpowiedzi na pytania sytuacja na egzaminie (SWE I. 2a, III. 1a, 1b, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9] Pisanie: rozprawka na temat rozwiązywania konfliktów z rodzicami (SWE R I. 2b, R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.12, r 5, 5.2] Strategie egzaminacyjne: analiza nagranej wypowiedzi ustnej; notatki z rozmowy o rozwiązywaniu konfliktów z rodzicami (SWE II. 1d, R V. 2a, 2b) [ws 2.3, 8.1, 9 + r 8.3] WB 4: Could Your Computer Harm You? (Matura: Rozumienie tekstów pisanych dobór zdań do luk, str. 43) SB: rozprawka prezentująca rozwiązanie problemu (Writing Bank 4, str.156) Tematy lekcji: 1. Zadania maturalne: So Others Can Live rozumienie tekstu pisanego; Exams opis ilustracji, dyskusja; słowotwórstwo. 2. Zadania maturalne: The exceptional man rozumienie ze słuchu; rozprawka o rozwiązywaniu konfliktów z rodzicami; transformacje. 8

9 Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 9

10 MODUŁ 5 LIFE EXPERIENCES ZAKRESY TEMATYCZNE: CZŁOWIEK (SWE I. 1a) [ws 1.1]; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (SWE I. 1e) [ws 1.5]; KULTURA (SWE I. 1i) [ws 1.9] Modular page + 5a How annoying! 2 lekcje 5b Culture shock 2 lekcje Wydarzenia w życiu rodzinnym i zawodowym Złe przyzwyczajenia, denerwujące sytuacje (SWE I. 1a, 1e) [ws 1.1, 1.5] Czasy Present Perfect, Past Simple użycie, porównanie Słuchanie: wypowiedź o wydarzeniu życiowym, określanie podstawowych informacji (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): It s annoying, zadanie typu P/ F/ brak info + dobór tytułów do opisu sytuacji, odpowiedzi na pytania i ćwiczenie leksykalne (idiomy i ich znaczenie) (SWE II. 1b/ 2b, 2c) [ws 2.2/ 3.2, 3.3] Mówienie: krótki opis wydarzeń życiowych na ilustracjach oraz własnych (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.4, 4.9] + krótki opis i opinia o złych nawykach (SWE III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.2, 4.5] Mówienie i pisanie: opis i opinia o denerwującej sytuacji (w oparciu o teksty) oraz relacja podobnego wydarzenia z własnego doświadczenia (SWE III. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 8.1] WB 5a Tematy lekcji: 1. Life events słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Bad habits słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. 2. Annoying situations praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu; użycie czasów Present Perfect, Past Simple. Różnice kulturowe, problemy napotykane zagranicą (SWE I. 1e, 1i) [ws 1.5, 1.9] Czas Present Perfect Continuous struktura, użycie, określenia czasu Porównanie czasów: Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous Czasowniki modalne wyrażające pewność i przypuszczenie: must, can t, may, might Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Students Abroad: Case of Steven Marshall, zadanie typu P/ F (SWE II. 2a, 2c) [ws 3.1, 3.3] Mówienie i pisanie: opis problemów bohatera tekstu i sposobów radzenia sobie z nimi (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 8.1] WB 5b Tematy lekcji: 1. Culture shock difficulties abroad słownictwo, praca z tekstem. 2. Czasy: Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous ćwiczenia. Modals making deductions: must, can t, may, might. 10

11 5c Culture Corner + 5d Everyday English 1-2 lekcje 5e Be the change 1-2 lekcje Zasady dobrego wychowania w UK Zwroty wyrażające skargi i przeprosiny (SWE I. 1e, 1i) [ws 1.5, 1.9] Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Social Etiquette in the UK, dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2a, 2b) [ws 3.1, 3.2] Czytanie i słuchanie (zintegrowane): dialog pomiędzy sąsiadami wyrażanie skargi i przeprosin, określanie podstawowych informacji (SWE II. 1a/ 2a, 1d/ 2d) [ws 2.1/ 3.1, 2.3/ 3.3] Mówienie: rozmowa miedzy sąsiadami wyrażanie skargi i przeprosin oraz oferowanie pomocy (SWE I. 2a, IV. 1a, 1b, 1c, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.12] Mówienie i pisanie: krótki opis zasad dobrego wychowania w Polsce i porównanie ich z zasadami w UK (w oparciu o tekst) (SWE I. 3, III. 1a, 1d, 2a, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8.1] Wymowa: łączenie dźwięków między wyrazami Tematy lekcji: 1. Social Etiquette in the UK praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 2. Complaining apologizing dialogi; ćwiczenia w wymowie łączenie dźwięków między wyrazami. Zmiany w życiu rodzinnym i zawodowym (SWE I. 1e) [ws 1.5] Czasowniki z partykułą tzw. phrasal verbs Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): A change for the better, dobieranie osoby do informacji, dobór nagłówków do tekstów + ćwiczenia leksykalne (czasowniki tzw. phrasal verbs i ich znaczenie) (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] Mówienie: krótki opis przyszłych zmian w życiu i opinia o nich (SWE III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.5, 4.8] Mówienie i pisanie: opinia o zmianach w życiu bohaterów tekstów (SWE III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.5, 5.1, 5.5, 8.1] Tematy lekcji: 1. Life changes słownictwo, praca z tekstem. 2. A change for the better ćwiczenia leksykalne (phrasal verbs), ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. WB 5c,d WB 5e 11

12 5f Changes in life 2 lekcje Zmiany w życiu (c.d.) Okresy życia Opis typowego hinduskiego i polskiego wesela (SWE I. 1e, I. 3) [ws 1.5] Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikami i z formami z -ing Czytanie: Rite of Passage; zadanie na wybór wielokrotny + ćwiczenia leksykalne (korzystanie ze słownika) (SWE R II. 2a, 2c, 2d) [ws 3.1, 3.3, 9 + r 3] Mówienie i pisanie: krótki opis okresów życia na ilustracjach (spekulowanie) + opis typowego polskiego wesela i porównanie go z weselem w kulturze hinduskiej (SWE I. 3, III. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.2, 4.10, 5.1, 5.2, 5.10, 8.1] WB 5f Tematy lekcji: 1. Stages in life słownictwo; Rite of Passage praca z tekstem. 2. Rite of Passage ćwiczenia leksykalne, opis typowego wesela. Użycie bezokoliczników i form z -ing ćwiczenia gramatyczne. 5g Skills 5h Writing 5i Curricular: Science 2-3 lekcje Człowiek wygląd, charakter Język ciała, czynności odruchowe (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie spójników i zwrotów łączących tzw. linkers Słuchanie: wywiad dotyczący wizerunku, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c) [ws 2.3] Czytanie: Is it a good idea to have cosmetic surgery?, model rozprawki typu za i przeciw, określanie argumentów za i przeciw + zasady użycia słów i zwrotów łączących (SWE R I. 2b, R II. 2d, 2f) [ws 3.3, r 3]; Body talk, dobór czynności odruchowych do opisu + ćwiczenie leksykalne oraz przekazanie tekstu (SWE II. 2d, V. 1) [ws 3.3, 8.1] Mówienie: opis wyglądu osób na ilustracjach (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]; opis wyglądu i charakteru członków rodziny i kolegów w formie krótkich dialogów (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4]; dialogi sterowane dotyczące zmian w wyglądzie (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.4, 6.8, 6.11] Pisanie (zintegrowane z tekstem słuchanym): rozprawka typu za i przeciw + robienie notatek (SWE II. 1d, R I. 2b, R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 2.3, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 9 + r 5, 5.2] Tematy lekcji: 1. Appearance character słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. 2. A for-and-against essay ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, użycie słów i zwrotów łączących. 3. Body talk praca z tekstem, słownictwo. WB 5g, 5h, 5i SB: ICT projekt dotyczący czynności odruchowych [ws 10, 11] 12

13 5 Language in Use Revision 2-3 lekcje 5 Matura Skills 2 lekcje Powtórzenie, rozszerzenie słownictwa z modułu 5 w formie zadań typu: wybór właściwej partykuły w tzw. phrasal verbs; wybór właściwego słowa w kontekście; tworzenie prawidłowych kolokacji; słowotwórstwo (przedrostki o znaczeniu negatywnym dodawane do przymiotników) Powtórzenie, rozszerzenie gramatyki z modułu 5 w formie zadań typu: wybór właściwych przyimków, czasowników modalnych; uzupełnianie luk prawidłowymi formami podanych czasowników; wybór właściwego czasu Czytanie: quiz typu P/ F dotyczący tekstów z modułu 5 (SWE II. 2c) [ws 3.3], na tej podstawie pisanie własnego quizu typu P/ F Mówienie: krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.4, 6.6, 6.12] Pisanie: rozprawka typu za i przeciw Is it a good idea to become a vegetarian? (SWE R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13] Tematy lekcji: 1. Language in Use powtórzenie i rozszerzenie słownictwa i gramatyki z modułu Revision 5 przygotowanie do sprawdzianu: słownictwo, gramatyka, komunikacja, rozprawka typu za i przeciw. 3. Sprawdzian moduł 5. Stosowanie struktur leksykalnogramatycznych: słowotwórstwo, transformacje ze słowem kluczem (SWE R V. 2b) Słuchanie: wypowiedź na temat dziwnego zbiegu okoliczności (zadanie typu P/ F) (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] Czytanie: Living in the Fast Lane (zadanie na wybór wielokrotny) (SWE R II. 2c, 2d, 2e) [ws 3.3, r 3] Strategie egzaminacyjne: wyszukiwanie słów kluczowych Mówienie: opis ilustracji i odpowiedzi na pytania temat ukończenia studiów (SWE I. 2a, III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.5, 4.8, 4.10, 4.12] Pisanie (integracja z tekstem słuchanym): rozprawka o zaletach i wadach studiowania za granicą (SWE R I. 2b, R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13] Strategie egzaminacyjne: notatki z rozmowy temat rozprawki (SWE II. 1d, R V. 2a, 2b) [ws ,1, 9 + r 8.3] WB 5: Notions Functions; Language Grammar Review; Grammar Bank 5 (str ); Revision Module 5 (str ) SB: Grammar Reference (str ); Vocabulary Bank 5 (str ) Quizzes, Games (Vocabulary Grammar) (Chapter5, Reader Video) WB 5: Making a Difference (Matura: Rozumienie tekstów pisanych zadanie na wybór wielokrotny, str. 53) SB: rozprawka typu za i przeciw (Writing Bank 5, str. 157) Tematy lekcji: 1. Zadania maturalne: Living in the Fast Lane rozumienie tekstu pisanego; opis ilustracji i dyskusja ukończenie studiów; transformacje. 2. Zadania maturalne: A coincidence rozumienie ze słuchu; rozprawka o zaletach i wadach studiowania za granicą; słowotwórstwo. 13

14 Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 14

15 15

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Olga Górnicka. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Olga Górnicka (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. w zakresie języka obcego ukierunkowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo