MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE"

Transkrypt

1 Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) październik 2011

2 Wstęp Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jego trzecia część, Matura Prime Time Intermediate, odpowiada poziomowi B1/B2 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która będzie powszechnie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Podręcznik jest przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym, na poziomie IV.1, zarówno w zakresie podstawowym (jako kończący naukę), jak i w zakresie rozszerzonym (jako podręcznik, od którego rozpoczynamy lub kontynuujemy naukę w szkole ponadgimnazjalnej). Materiał w nim prezentowany odpowiada wymaganiom szczegółowym z zakresu podstawowego, a także częściowo z zakresu rozszerzonego. Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą obecnie tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku. Materiał podręcznikowy odnosi się również do standardów wymagań na poziomie rozszerzonym, stąd istnieje możliwość realizacji podręcznika na obydwu poziomach. Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny ebook (i-ebook) zawierający poza materiałem prezentowanym w książce m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher s Book), testy do poszczególnych rozdziałów podręcznika i szczególnie polecane ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software). Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Matura Prime Time Intermediate jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu). W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym). Podręcznik Matura Prime Time Intermediate jest podzielony na 6 głównych modułów, a każdy moduł na rozdziały od a do i oraz 2 rozdziały powtórzeniowe i 1 rozdział maturalny. Rozkład materiału, oprócz uszczegółowienia tematyki i słownictwa oraz gramatyki i umiejętności językowych, proponuje tematy i ilość zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden moduł to od 14 do 18 lekcji, a rozdział początkowy (tzw. Starter) to 1-2 lekcje, co w sumie daje minimum 85, a maksymalnie 110 godzin. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny ma średnio ok. 33 tygodni, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego 2

3 przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu (np. 4; razem ok. 130 godzin w ciągu roku) dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*). W rozkładzie materiału został uwzględniony podział na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Przy umiejętnościach produktywnych opisane zostały także związane z nimi funkcje językowe, np. wyrażanie i uzasadnianie opinii, rezerwacja noclegu czy relacjonowanie i komentowanie wydarzeń. Dodatkowo umieszczenie przy konkretnych ćwiczeniach poszczególnych pozycji standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE ) i wymagań szczegółowych według nowej podstawy programowej [ws ] powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej. Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki: (SWE ) standardy wymagań egzaminacyjnych, dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami w egzaminie ustnym od 2012); litera R przed numerem oznacza standard z poziomu rozszerzonego; symbol / (pomiędzy SWE) możliwość wyboru jednego ze standardów wymagań egzaminacyjnych; (pomiędzy ws) możliwość wyboru jednego z wymagań szczegółowych, ICT zadania z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych; SB podręcznik ucznia; WB zeszyt ćwiczeń; i-ebook interaktywny ebook; * informacje do uzupełnienia przez nauczyciela; niebieski kolor czcionki dotyczy nowej podstawy programowej, m.in. [ws ], czyli wymagania szczegółowe; litera r przed numerem dotyczy wymagań szczegółowych z zakresu rozszerzonego. 3

4 ROZKŁAD MATERIAŁU MATURA PRIME TIME Intermediate MODUŁ MODUŁ 4 HEALTHY MIND, HEALTHY BODY ZAKRESY TEMATYCZNE: CZŁOWIEK (SWE I. 1a) [ws 1.1]; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (SWE I. 1e) [ws 1.5]; ZDROWIE (SWE I. 1k) [ws 1.11]; ŚWIAT PRZYRODY (SWE I. 1m) [ws 1.13]; ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH (SWE I. 1o) [ws 1.15] Modular page + 4a Technology health 2 lekcje Czynności związane z higienicznym trybem życia Problemy zdrowotne związane z korzystaniem z urządzeń technicznych (SWE I. 1k, 1l) [ws 1.11, 1.12] Użycie czasowników modalnych must, have to, should Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Modern marvels or new nasties?, dobór nagłówków do akapitów, określanie intencji autora + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d, 2e) [ws 3.2, 3.3, 3.4] Mówienie: opis ilustracji czynności związane z higienicznym trybem życia (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.11] Mówienie i pisanie: opis posiadanych urządzeń technicznych i zasad bezpiecznego ich używania (integracja z tekstem) (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e) [ws 4.1, 4.11, 5.1, 5.11] WB 4a Tematy lekcji: 1. Health activities słownictwo. Technology health praca z tekstem. 2. How to use our gadgets wisely ćwiczenia w mówieniu i pisaniu; użycie czasowników modalnych must, have to, should. SB: ICT projekt o problemach zdrowotnych związanych z korzystaniem z urządzeń technicznych i zasadach ich bezpiecznego używania (praca grupowa) [ws 10, 11] 4b Home remedies Choroby, dolegliwości, naturalne środki lecznicze (SWE I. 1k) [ws 1.11] Użycie czasowników modalnych can, could, may, might Czasowniki modalne w czasie przeszłym i ich ekwiwalenty np. was able to, had to Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Remedies from the kitchen cupboard, dobór artykułów spożywczych do pytań + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] Słuchanie: określanie problemów zdrowotnych rozmówców i sposobów poradzenia sobie z nimi (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] Mówienie: krótki opis przeszłych dolegliwości i sposobów radzenia sobie z nimi (SWE III. 1a, 1b, 1d) [ws 4.1, 4.4, 4.9]; krótkie dialogi opisujące problemy zdrowotne oraz propozycje, rady dotyczące ich leczenia (integracja z tekstem) (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.6, 6.10] WB 4b SB: ICT prezentacja na temat naturalnych środków leczniczych [ws 11]

5 2 lekcje Tematy lekcji: 1. Illnesses ailments słownictwo. Remedies from the kitchen cupboard praca z tekstem. 2. Health problems home remedies ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, użycie czasowników modalnych. 5

6 4c Culture Corner + 4d Everyday English Niebezpieczne zwierzęta Australii Wizyta u lekarza (SWE I. 1k, 1m, 1o) [ws 1.11, 1.13, 1.15] Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Australia s most dangerous animals, zadanie typu P/ F + ćwiczenia leksykalne (definicje, synonimy, kolokacje) (SWE II. 1b/ 2b, 2d) [ws 2.2/ 3.2, 3.3] Czytanie i słuchanie (zintegrowane): dialog pomiędzy lekarzem i pacjentem, określanie podstawowych informacji oraz uczestników wypowiedzi (SWE II. 1g/ 2g) [ws 2.4/ 3.5] Mówienie: opis spotkania wybranego, niebezpiecznego zwierzęcia (integracja z tekstem) (SWE III.1a, 1b, 1d) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9]; krótki opis problemów zdrowotnych + udzielanie rad (SWE III.1a, 1d, IV. 1b, 1d) [ws 4.1, 6.10]; wizyta u lekarza odgrywanie roli lekarza i pacjenta (SWE I. 2a, IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.10] Wymowa: rozróżnianie wyrazów rymujących się WB 4c,d SB: ICT projekt w formie quizu o niebezpiecznych zwierzętach w Polsce [ws 11] 1-2 lekcje Tematy lekcji: 1. Australia s most dangerous animals praca z tekstem, słownictwo. 2. Visiting the doctor dialogi. Rhyming words. 4e Amazing abilities Opisywanie akcji Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): The French Spider-Man, zadanie na wybór wielokrotny, wyszukiwanie słów kluczowych + ćwiczenia leksykalne (słowa kluczowe, kolokacje) (SWE R II. 1a/ 2a, 2c, 2d, 2e) [ws 2.1/ 3.1, 3.3, r 3] Mówienie i pisanie: opis bohatera tekstu, jego przeżyć i emocji + opinia o nim (SWE III. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 5.1, 5.5, 8.1]; wywiad z bohaterem tekstu odgrywanie roli dziennikarza i bohatera tekstu (SWE IV. 1a, 1b, 1d, V. 1) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.11, 6.13, 8.1] WB 4e 1-2 lekcje Tematy lekcji: 1. The French Spider-Man praca z tekstem, słownictwo: słowa kluczowe, kolokacje. 2. Amazing abilities ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 6

7 4f Feeling afraid 2 lekcje Człowiek uczucia strachu, fobie (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie zaimków względnych i zdań względnych definiujących i niedefiniujących Użycie konstrukcji typu: both and, either or, neither nor Czytanie: Phobias; dobieranie zdań do luk + ćwiczenia leksykalne (słowa kluczowe) i przekazanie części tekstu (SWE R II. 2d, 2f, V. 1, 2) [ws 3.3, 3.6, 8.1+ r 3] Mówienie: krótki opis odczuwania lęku, strachu oraz własnych doświadczeń z tym związanych (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.3, 4.5, 4.9] WB 4f Tematy lekcji: 1. Phobias słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu. 2. Użycie zaimków i zdań względnych oraz konstrukcji typu: both and, either or, neither nor ćwiczenia gramatyczne. 4g Skills 4h Writing 4i Curricular: PSHE Problemy nastolatków i sposoby ich rozwiązywania Sen jako element zdrowego trybu życia (SWE I. 1e, 1k) [ws 1.5, 1.11] Słuchanie: problemy nastolatków dopasowywanie opisu do rozmówcy (SWE II. 1b, 1d) [ws 2.2, 2.3] Czytanie: model rozprawki prezentującej rozwiązanie problemu stosowanie zwrotów łączących tzw. linkers, zasady kompozycji (SWE R I. 2b, II. 2b, 2h) [ws 3.2, 3.7]; Catch Some ZZZS!, zadanie typu P/ F + przekazanie części tekstu z użyciem słów kluczowych (SWE I.3, II. 2c) [ws 3.3] Mówienie: opis ilustracji osoby, sytuacja problemowa, uczucia (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]; krótkie dialogi opisujące problem i propozycje jego rozwiązania (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4, 6.6, 6.10]; opis przyzwyczajeń związanych ze snem, w formie odpowiedzi na pytania (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.2] Pisanie (zintegrowane z czytaniem): rozprawka sterowana prezentująca rozwiązanie problemu: How to resist peer pressure (SWE R I. 2b, III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.5, 5.7, 5.12, r 5, r 5.2] WB 4g, 4h, 4i SB: ICT projekt dotyczący problematyki snu [ws 11] SB: rozprawka prezentująca rozwiązanie problemu (Writing Bank 4, str.156) 2-3 lekcje Tematy lekcji: 1. Teenage problems słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. 2. An essay suggesting solutions to a problem zasady kompozycji i użycia tzw.linkers; ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 3. Catch some Zzzs! praca z tekstem, słownictwo. 7

8 4 Language in Use Revision 2-3 lekcje 4 Matura Skills 2 lekcje Powtórzenie, rozszerzenie słownictwa z modułu 4 w formie zadań typu: wybór właściwej partykuły w tzw. phrasal verbs; wybór właściwego słowa w kontekście; tworzenie prawidłowych kolokacji; słowotwórstwo (przymiotniki utworzone od czasowników) Powtórzenie, rozszerzenie gramatyki z modułu 4 w formie zadań typu: wybór właściwych przyimków, czasowników modalnych, transformacje polegające na łączeniu zdań za pomocą wskazanych słów lub zwrotów Czytanie: Quiz typu P/ F dotyczący tekstów z modułu 4, tworzenie na tej podstawie własnego quizu (SWE II. 2c) [ws 3.3] Mówienie: krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1a, 1b) [ws 6.2, 6.4, 6.6, 6.10] Pisanie: artykuł prezentujący propozycje pt. How to stay healthy while leading busy lives (SWE I. 2b, III. 2a, 2d 2e, 2f) [ws 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.12, 5.13] WB 4: Notions Functions, Language Grammar Review, Grammar Bank 4 (str ); Revision Module 4 (str ) SB: Grammar Reference (str ); Vocabulary Bank 4 (str ) Quizzes, Games (Vocabulary Grammar) (Chapter4, Reader Video) Tematy lekcji: 1. Language in Use powtórzenie i rozszerzenie słownictwa i gramatyki z modułu Revision 4 przygotowanie do sprawdzianu: słownictwo, gramatyka, komunikacja, artykuł How to stay healthy while leading busy lives. 3. Sprawdzian moduł 4. Stosowanie struktur leksykalnogramatycznych: słowotwórstwo oraz transformacje ze słowem kluczem (SWE R V. 2b) Czytanie: So Others Can Live; dobieranie zdań do luk (SWE R II. 2d, 2f) [ws 3.3, r 3] Słuchanie: wypowiedź na temat wyjątkowej osoby, wybór wielokrotny (SWE R II. 1c, 1d) [ws r 2] Strategie egzaminacyjne: analiza wyrazów, zwrotów powiązanych z tekstem zdań w lukach Mówienie: opis ilustracji i odpowiedzi na pytania sytuacja na egzaminie (SWE I. 2a, III. 1a, 1b, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9] Pisanie: rozprawka na temat rozwiązywania konfliktów z rodzicami (SWE R I. 2b, R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.12, r 5, 5.2] Strategie egzaminacyjne: analiza nagranej wypowiedzi ustnej; notatki z rozmowy o rozwiązywaniu konfliktów z rodzicami (SWE II. 1d, R V. 2a, 2b) [ws 2.3, 8.1, 9 + r 8.3] WB 4: Could Your Computer Harm You? (Matura: Rozumienie tekstów pisanych dobór zdań do luk, str. 43) SB: rozprawka prezentująca rozwiązanie problemu (Writing Bank 4, str.156) Tematy lekcji: 1. Zadania maturalne: So Others Can Live rozumienie tekstu pisanego; Exams opis ilustracji, dyskusja; słowotwórstwo. 2. Zadania maturalne: The exceptional man rozumienie ze słuchu; rozprawka o rozwiązywaniu konfliktów z rodzicami; transformacje. 8

9 Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 9

10 MODUŁ 5 LIFE EXPERIENCES ZAKRESY TEMATYCZNE: CZŁOWIEK (SWE I. 1a) [ws 1.1]; ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (SWE I. 1e) [ws 1.5]; KULTURA (SWE I. 1i) [ws 1.9] Modular page + 5a How annoying! 2 lekcje 5b Culture shock 2 lekcje Wydarzenia w życiu rodzinnym i zawodowym Złe przyzwyczajenia, denerwujące sytuacje (SWE I. 1a, 1e) [ws 1.1, 1.5] Czasy Present Perfect, Past Simple użycie, porównanie Słuchanie: wypowiedź o wydarzeniu życiowym, określanie podstawowych informacji (SWE II. 1a) [ws 2.1] Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): It s annoying, zadanie typu P/ F/ brak info + dobór tytułów do opisu sytuacji, odpowiedzi na pytania i ćwiczenie leksykalne (idiomy i ich znaczenie) (SWE II. 1b/ 2b, 2c) [ws 2.2/ 3.2, 3.3] Mówienie: krótki opis wydarzeń życiowych na ilustracjach oraz własnych (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1, 4.4, 4.9] + krótki opis i opinia o złych nawykach (SWE III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.2, 4.5] Mówienie i pisanie: opis i opinia o denerwującej sytuacji (w oparciu o teksty) oraz relacja podobnego wydarzenia z własnego doświadczenia (SWE III. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 8.1] WB 5a Tematy lekcji: 1. Life events słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Bad habits słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. 2. Annoying situations praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu; użycie czasów Present Perfect, Past Simple. Różnice kulturowe, problemy napotykane zagranicą (SWE I. 1e, 1i) [ws 1.5, 1.9] Czas Present Perfect Continuous struktura, użycie, określenia czasu Porównanie czasów: Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous Czasowniki modalne wyrażające pewność i przypuszczenie: must, can t, may, might Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Students Abroad: Case of Steven Marshall, zadanie typu P/ F (SWE II. 2a, 2c) [ws 3.1, 3.3] Mówienie i pisanie: opis problemów bohatera tekstu i sposobów radzenia sobie z nimi (SWE III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.4, 4.5, 4.9, 5.1, 5.4, 5.5, 5.9, 8.1] WB 5b Tematy lekcji: 1. Culture shock difficulties abroad słownictwo, praca z tekstem. 2. Czasy: Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous ćwiczenia. Modals making deductions: must, can t, may, might. 10

11 5c Culture Corner + 5d Everyday English 1-2 lekcje 5e Be the change 1-2 lekcje Zasady dobrego wychowania w UK Zwroty wyrażające skargi i przeprosiny (SWE I. 1e, 1i) [ws 1.5, 1.9] Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Social Etiquette in the UK, dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2a, 2b) [ws 3.1, 3.2] Czytanie i słuchanie (zintegrowane): dialog pomiędzy sąsiadami wyrażanie skargi i przeprosin, określanie podstawowych informacji (SWE II. 1a/ 2a, 1d/ 2d) [ws 2.1/ 3.1, 2.3/ 3.3] Mówienie: rozmowa miedzy sąsiadami wyrażanie skargi i przeprosin oraz oferowanie pomocy (SWE I. 2a, IV. 1a, 1b, 1c, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.12] Mówienie i pisanie: krótki opis zasad dobrego wychowania w Polsce i porównanie ich z zasadami w UK (w oparciu o tekst) (SWE I. 3, III. 1a, 1d, 2a, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8.1] Wymowa: łączenie dźwięków między wyrazami Tematy lekcji: 1. Social Etiquette in the UK praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 2. Complaining apologizing dialogi; ćwiczenia w wymowie łączenie dźwięków między wyrazami. Zmiany w życiu rodzinnym i zawodowym (SWE I. 1e) [ws 1.5] Czasowniki z partykułą tzw. phrasal verbs Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): A change for the better, dobieranie osoby do informacji, dobór nagłówków do tekstów + ćwiczenia leksykalne (czasowniki tzw. phrasal verbs i ich znaczenie) (SWE II. 2b, 2d) [ws 3.2, 3.3] Mówienie: krótki opis przyszłych zmian w życiu i opinia o nich (SWE III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.5, 4.8] Mówienie i pisanie: opinia o zmianach w życiu bohaterów tekstów (SWE III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.5, 5.1, 5.5, 8.1] Tematy lekcji: 1. Life changes słownictwo, praca z tekstem. 2. A change for the better ćwiczenia leksykalne (phrasal verbs), ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. WB 5c,d WB 5e 11

12 5f Changes in life 2 lekcje Zmiany w życiu (c.d.) Okresy życia Opis typowego hinduskiego i polskiego wesela (SWE I. 1e, I. 3) [ws 1.5] Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikami i z formami z -ing Czytanie: Rite of Passage; zadanie na wybór wielokrotny + ćwiczenia leksykalne (korzystanie ze słownika) (SWE R II. 2a, 2c, 2d) [ws 3.1, 3.3, 9 + r 3] Mówienie i pisanie: krótki opis okresów życia na ilustracjach (spekulowanie) + opis typowego polskiego wesela i porównanie go z weselem w kulturze hinduskiej (SWE I. 3, III. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.2, 4.10, 5.1, 5.2, 5.10, 8.1] WB 5f Tematy lekcji: 1. Stages in life słownictwo; Rite of Passage praca z tekstem. 2. Rite of Passage ćwiczenia leksykalne, opis typowego wesela. Użycie bezokoliczników i form z -ing ćwiczenia gramatyczne. 5g Skills 5h Writing 5i Curricular: Science 2-3 lekcje Człowiek wygląd, charakter Język ciała, czynności odruchowe (SWE I. 1a) [ws 1.1] Użycie spójników i zwrotów łączących tzw. linkers Słuchanie: wywiad dotyczący wizerunku, zadanie typu P/ F (SWE II. 1c) [ws 2.3] Czytanie: Is it a good idea to have cosmetic surgery?, model rozprawki typu za i przeciw, określanie argumentów za i przeciw + zasady użycia słów i zwrotów łączących (SWE R I. 2b, R II. 2d, 2f) [ws 3.3, r 3]; Body talk, dobór czynności odruchowych do opisu + ćwiczenie leksykalne oraz przekazanie tekstu (SWE II. 2d, V. 1) [ws 3.3, 8.1] Mówienie: opis wyglądu osób na ilustracjach (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]; opis wyglądu i charakteru członków rodziny i kolegów w formie krótkich dialogów (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4]; dialogi sterowane dotyczące zmian w wyglądzie (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.4, 6.8, 6.11] Pisanie (zintegrowane z tekstem słuchanym): rozprawka typu za i przeciw + robienie notatek (SWE II. 1d, R I. 2b, R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 2.3, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 9 + r 5, 5.2] Tematy lekcji: 1. Appearance character słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. 2. A for-and-against essay ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, użycie słów i zwrotów łączących. 3. Body talk praca z tekstem, słownictwo. WB 5g, 5h, 5i SB: ICT projekt dotyczący czynności odruchowych [ws 10, 11] 12

13 5 Language in Use Revision 2-3 lekcje 5 Matura Skills 2 lekcje Powtórzenie, rozszerzenie słownictwa z modułu 5 w formie zadań typu: wybór właściwej partykuły w tzw. phrasal verbs; wybór właściwego słowa w kontekście; tworzenie prawidłowych kolokacji; słowotwórstwo (przedrostki o znaczeniu negatywnym dodawane do przymiotników) Powtórzenie, rozszerzenie gramatyki z modułu 5 w formie zadań typu: wybór właściwych przyimków, czasowników modalnych; uzupełnianie luk prawidłowymi formami podanych czasowników; wybór właściwego czasu Czytanie: quiz typu P/ F dotyczący tekstów z modułu 5 (SWE II. 2c) [ws 3.3], na tej podstawie pisanie własnego quizu typu P/ F Mówienie: krótkie reakcje językowe (wybór właściwej odpowiedzi) (SWE IV. 1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.4, 6.6, 6.12] Pisanie: rozprawka typu za i przeciw Is it a good idea to become a vegetarian? (SWE R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13] Tematy lekcji: 1. Language in Use powtórzenie i rozszerzenie słownictwa i gramatyki z modułu Revision 5 przygotowanie do sprawdzianu: słownictwo, gramatyka, komunikacja, rozprawka typu za i przeciw. 3. Sprawdzian moduł 5. Stosowanie struktur leksykalnogramatycznych: słowotwórstwo, transformacje ze słowem kluczem (SWE R V. 2b) Słuchanie: wypowiedź na temat dziwnego zbiegu okoliczności (zadanie typu P/ F) (SWE II. 1c, 1d) [ws 2.3] Czytanie: Living in the Fast Lane (zadanie na wybór wielokrotny) (SWE R II. 2c, 2d, 2e) [ws 3.3, r 3] Strategie egzaminacyjne: wyszukiwanie słów kluczowych Mówienie: opis ilustracji i odpowiedzi na pytania temat ukończenia studiów (SWE I. 2a, III. 1a, 1c, 1d) [ws 4.1, 4.5, 4.8, 4.10, 4.12] Pisanie (integracja z tekstem słuchanym): rozprawka o zaletach i wadach studiowania za granicą (SWE R I. 2b, R III. 2a, 2d, 2e, 2f) [ws 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13] Strategie egzaminacyjne: notatki z rozmowy temat rozprawki (SWE II. 1d, R V. 2a, 2b) [ws ,1, 9 + r 8.3] WB 5: Notions Functions; Language Grammar Review; Grammar Bank 5 (str ); Revision Module 5 (str ) SB: Grammar Reference (str ); Vocabulary Bank 5 (str ) Quizzes, Games (Vocabulary Grammar) (Chapter5, Reader Video) WB 5: Making a Difference (Matura: Rozumienie tekstów pisanych zadanie na wybór wielokrotny, str. 53) SB: rozprawka typu za i przeciw (Writing Bank 5, str. 157) Tematy lekcji: 1. Zadania maturalne: Living in the Fast Lane rozumienie tekstu pisanego; opis ilustracji i dyskusja ukończenie studiów; transformacje. 2. Zadania maturalne: A coincidence rozumienie ze słuchu; rozprawka o zaletach i wadach studiowania za granicą; słowotwórstwo. 13

14 Zajęcia dodatkowe* Tematy lekcji: 14

15 15

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE Poziom B1/B2

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda * UWAGA : OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY WYPEŁNIA KRYTERIA TAK, ŻE ZWROT: PRAWIE WSZYSTKIE, PRAWIE CAŁE (ZADANIA, ĆWICZENIA,

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE

Plan wynikowy. MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) MATURA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Module 1 People Vocabulary Bank & Grammar Section MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015

Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 4 Klasa 3a Rok szkolny 2014/2015 TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.)

English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) English File Third Edition Intermediate Rozkład materiału (4 godz./tyg.) TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15. EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1

Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1 JEDNOST KI LEKCYJN E 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2 KRYTERA OCENANA ON SCREEN NTERMEDATE B1+/B2 Poziom B1+/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE Dział Cele szczegółowe Materiał nauczania UCZEŃ: (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności

4 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Środki językowe Czas present simple Czas present continuous Nazwy czynności rutynowych i innych czynności TEMAT ZAKRES TREŚCI 1 Test diagnozujący 2 Zapoznanie z PZO, strukturą i wymaganiami maturalnymi 3 Present Simple- ćwiczenia gramatyczne Nazwy czynności rutynowych i innych czynności 4 Present Simple- ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie WyŜsza Szkoła w Przemyślu Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie SYLABUS 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/200 2. Przedmiot: Język angielski 3. Rok studiów: I, semestr: I i II. Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Tytuł przedmiotu Język angielski program poszerzony Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Mgr Astrid Kapler KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. I, II (stacjonarne)

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. I, II (stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 3. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 3. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 3 Poziom B1+ wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) PRIME TIME B2+ Poziom B2+ wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time (elementary/pre-intermediate) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMOTOWE ZASADY OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO), Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału

New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału New Matura Solutions Pre-Intermediate Rozkład materiału Poniższy rozkład obejmuje materiał podstawowy, który można zrealizować przy trzech godzinach lekcyjnych w tygodniu, czyli ok. 90 godzin w roku. Kurs

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Zmiany w egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2011/2012 MATURA EXPLORER

Zmiany w egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2011/2012 MATURA EXPLORER Zmiany w egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2011/2012 MATURA EXPLORER Matura od roku szkolnego 2011/2012 Matura ustna nowa formuła nie określa się poziomu egzaminu Matura pisemna bez zmian poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) czerwiec 2013 Express Publishing & EGIS Wstęp

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Rozkład

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie oceniania, klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 22/L/A Trener: Marek Florczak Miejsce: ZSCKU w Strzelcach Krajeoskich, Al.

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Introduction Unit OCENA CELUJĄCA CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń:

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń: Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( elementary ) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE GIMNAZJUM ŁOSOSINA DOLNA WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym i spójnym z Rozkładami Materiału oraz Planami Wynikowymi

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Rozkład materiału

New English File Advanced Rozkład materiału New English File Advanced Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA) WYMAGANA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGELSKEGO KRYTERA OCENANA SMART TME 2 KLASA A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) ROZDZAŁ KONECZNY (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN UPPER-INTERMEDIATE B2+

ON SCREEN UPPER-INTERMEDIATE B2+ KRYTERA OCENANA ON SCREEN UPPER-NTERMEDATE B2+ Poziom B2+ wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo