46 Czasownik have (got)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "46 Czasownik have (got)"

Transkrypt

1 46 Czasownik have (got) Czasownik have oznacza mieć, posiadać. W tym znaczeniu moŝe występować ze słowem got, którego na język polski nie naleŝy tłumaczyć. My brother has got a beautiful girlfriend. You have got a lot of time. We have got two dogs and four cats in our house. Pytania do konstrukcji z czasownikiem have got tworzy się wyłącznie przez inwersję. NaleŜy pamiętać, Ŝe na początek zdania przemieszcza się wówczas jedynie czasownik have, zaś słowo got pozostaje za podmiotem zdania. Has Helen got a sister? Have you got any old newspapers? Have the Gordons got a new house? Zaprzeczenie konstrukcji z czasownikiem have got tworzy się wyłącznie przy uŝyciu słowa not, które naleŝy umieścić bezpośrednio za czasownikiem have. forma pełna I have not got any friends in London. Mr Jelly has not got a wife. The children have not got schoolbags. forma skrócona I haven t got any friends in London. Mr Jelly hasn t got a wife. The children haven t got schoolbags. JeŜeli czasownik have występuje bez słowa got, wówczas pytanie moŝna tworzyć albo za pomocą inwersji, albo przy zastosowaniu operatorów do i does. I have a walkman. Brian has a new car. They have a nice office. Have I a walkman? Has Brian a new car? Have they a nice office? Do I have a walkman? Does Brian have a new car? Do they have a nice office? Podobnie, jeŝeli czasownik have występuje bez słowa got, zaprzeczenie moŝna tworzyć przy zastosowaniu słowa not lub za pomocą operatorów do not i does not. You have my books. Celine has a sister. We have an umbrella. You have not my books. Celine hasn t a sister. We haven t an umbrella. You do not have my books. Celine doesn t have a sister. We don t have an umbrella. 98

2 I. Uzupełnij zdania czasownikiem have got z właściwym rzeczownikiem. a driving licence glasses a guide a husband money a phone card 1. You may drive if you Fiona Wells isn t single. She I can call my parents because I Thomas can see well because he We... and we can do some shopping. 6. The tourists will not get lost because they.... II. Zamień podane zdania na pytania. 1. Harold has got two brothers....? 2. We have got our raincoats....? 3. Mrs Dean has got her own office....? 4. You have got sandwiches....? 5. Adam has got a few good friends....? 6. I have got a big garden....? III. Zamień podane zdania na pytania stosując operator do lub does. 1. Monica has a cocktail dress....? 2. I have many toys in my room....? 3. Mr Howard has four children....? 4. They have a lot of free time....? 5. You have a calculator....? 6. The boy has a rabbit....? IV. Uzupełnij zdania stosując odpowiednią formę przeczącą. 1. I have got a pen but I have not got a pencil. 2. Danny has got a bicycle but he... a motorbike. 3. Ann has a brother but she... a sister. 4. The Browns have a son but they... a daughter. 5. You have a computer but you... a printer. 6. We have got tea but we... sugar. 7. My friend has a postcard but she... a stamp. 8. The country has got some deserts but it... any mountains. 9. I have some sugar but I... any salt. 10. They have a tape recorder but they... any cassettes. 99

3 47 Czasownik have (got) w czasie przeszłym Czasownik have oznacza mieć, posiadać. W czasie przeszłym, have posiada nieregularną formę had. Jest ona jednakowa dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. Had moŝe występować ze słowem got. I had got many toys when I was younger. My uncle had got a garden near his house. Pytania do konstrukcji z czasownikiem had got tworzy się wyłącznie przez inwersję. NaleŜy pamiętać, Ŝe na początek zdania przemieszcza się wówczas jedynie czasownik had, zaś słowo got pozostaje za podmiotem zdania. Had Rita got many friends in Poland? Had your grandfather got a cottage? Zaprzeczenie konstrukcji z czasownikiem had got tworzy się wyłącznie przy uŝyciu słowa not, które naleŝy umieścić bezpośrednio za czasownikiem had. forma pełna I had not got many sweets. Harry had not got a bicycle. We had not got much money. forma skrócona I hadn t got many sweets. Harry hadn t got a bicycle. We hadn t got much money. JeŜeli czasownik had występuje bez słowa got, wówczas pytanie moŝna utworzyć albo za pomocą inwersji, albo przy zastosowaniu operatora czasu przeszłego did. Diane had my notebook. Mr Grey had a horse. The boys had tickets. Had she my notebook? Had Mr Grey a horse? Had the boys tickets? Did she have my notebook? Did Mr Grey have a horse? Did the boys have tickets? Podobnie jeŝeli czasownik had występuje bez słowa got, zaprzeczenie moŝna utworzyć przy zastosowaniu słowa not lub za pomocą operatora did not. I had some chocolate. Susan had a dog. We had our bikes. I had not any chocolate. Susan hadn t a dog. We hadn t our bikes. I did not have any chocolate. Susan didn t have a dog. We didn t have our bikes. 100

4 I. Uzupełnij zdania czasownikiem had got z właściwym rzeczownikiem. a camera cows and pigs a gun a piano a stethoscope a truck 1. Mr Harrow was a farmer. He Mrs Sean was a doctor. She Mr Belly was a driver. He Mr Jenkins was a photographer. He Ms Lee was a musician. She Mr Downey was a policeman. He.... II. Napisz o sobie stosując had got lub hadn t got z rzeczownikami. a bicycle a computer a dog glasses many toys my own room 1. I... when I was three years old III. Napisz pytania stosując inwersję lub operator czasu przeszłego. 1. Linda had got a brother. Had she got a sister, too? 2. They had got a hamster a rabbit, too? 3. You had an umbrella.... a raincoat, too? 4. He had some letters.... any parcels, too? 5. I had a computer.... a printer, too? 6. Tom had got a car.... a van, too? 7. We had some apples.... any pears, too? 8. Rosy had got a doll a teddy bear, too?. IV. Uzupełnij zdania stosując poprawną formę przeczącą. 1. I had got a brother but I had not got a sister. 2. Mr Black had a daughter but he... a son. 3. We had got some sweets but we... any ice cream. 4. You had your shorts but you... your trousers. 5. Paula had paints but she... a brush. 6. They had got a house but they... a garden. 7. The Gordons had got a dog but they... a cat. 8. I had got a parrot but I... a guinea pig. 101

5 48 Inne znaczenia czasownika have Czasownik have oznacza mieć, posiadać. Zastosowanie czasownika have w tym znaczeniu omówione zostało w rozdziale 46 i 47 niniejszej ksiąŝki. Have moŝe takŝe wyraŝać wiele innych znaczeń np. jeść, pić, dostać, otrzymać. I always have two sandwiches for breakfast. Tom had some cold milk for supper. You can have one of these photos. I had this book back last week. W przypadku, gdy czasownik have wyraŝa znaczenie inne niŝ mieć, posiadać, nie występuje on ze słowem got, zaś pytania oraz zaprzeczenia tworzy się wyłącznie przy zastosowaniu operatorów. przykłady pytań Do you always have coffee for breakfast? Does Adam have cottage cheese for supper? Did your children have milk soup yesterday? Did you have these tickets for free? przykłady zdań przeczących We do not usually have tea for dinner. Mike does not have rolls for breakfast. I did not have any potatoes yesterday. You didn t have any good news yesterday. Czasownik have moŝe występować w stałych złoŝeniach (kolokacjach) z wieloma rzeczownikami. WyraŜa wówczas szereg znaczeń innych niŝ mieć, posiadać. have a cold have a baby have a walk have a rest have a good time być przeziębionym urodzić dziecko pójść na spacer odpocząć bawić się dobrze have a party have a shower have a look have a try have fun organizować przyjęcie brać prysznic przyjrzeć się próbować bawić się dobrze Pytanie i zaprzeczenie do czasownika have w złoŝeniu z rzeczownikiem tworzy się wyłącznie przy zastosowaniu operatorów. We often have a party. Do you often have a party? We don t often have a party. She has a rest at 8. Does she have a rest at 8? She doesn t have a rest at 8. Tom had a cold. Did Tom have a cold? Tom didn t have a cold. 102

6 I. Napisz o sobie stosując czasownik have oraz wybrane lub inne rzeczowniki. bread and butter rolls jam honey meat sausages hamburgers cheese cottage cheese vegetable salad fruit soup potatoes chicken tea coffee milk cocoa fruit juice mineral water Coke 1. I always have for breakfast. 2. I never have for breakfast for dinner for dinner for lunch for lunch for supper for supper. II. Napisz pytania stosując czasownik have. 1. you / coffee / breakfast Do you have......? 2. Mike / potatoes / dinner...? 3. Sue / crispy bread / supper...? 4. they / cereals / breakfast...? 5. you / a fruit salad / dinner...? 6. Ann / yoghurt / lunch...? 7. Mr Lee / pizza / supper...? 8. we / tomato soup / dinner...? III. Uzupełnij zdania przeczące stosując czasownik have. 1. Susan has tea for breakfast but she... tea for lunch. 2. We have some soup for dinner but we... any soup for lunch. 3. I have vegetables for lunch but I... vegetables for supper. 4. Adam has honey for breakfast but he... honey for dinner. 5. You have rolls for lunch but you... rolls for breakfast. IV. Uzupełnij zdania stosując czasownik have oraz rzeczowniki. a baby a cold fun a rest a walk 1. I... after work because I was awfully tired. 2. Mary is pregnant. She is going to... soon. 3. The party wasn t good. We (not)... at all. 4. My son... and he must stay in bed. 5. Let s... along the beach after the meal, shall we?. 103

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy materiał diagnostyczny zawiera 10 stron (zadania 1 10).

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Laskowska Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Zdjęcie na okładce: istock.com/kupicoo, istock.com/sborisov

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Have fun with English ETAP II

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Have fun with English ETAP II Imię i nazwisko Szkoła 18 maja 2011 KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Have fun with English ETAP II Grupa II (klasy V, VI) Czas trwania 60 min INSTRUKCJA DLA UCZNIA: * Przed rozwiązaniem zadań uważnie przeczytaj

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69.

LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY. Dialog .69. LEKCJA 5 KOLORY, CZĘŚCI GARDEROBY, SKLEP I ZAKUPY W lekcji 5 nauczysz się zwrotów i wyrażeń niezbędnych w trakcie robienia zakupów. Przyswoisz sobie także liczne słówka i zwroty służące do opisu odzieży:

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo