S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka B i C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka B i C"

Transkrypt

1 S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka i Wymiary (str. 392) Dane techniczne (str. 392) harakterystyki (str. 396) ZdolnoÊç zwarciowa: EN Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm 12/ A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / ,3 A 1 S 301-0,3 1/ ,5 A 1 S 301-0,5 1/ A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S / A 1 S Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm 6/ A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / ,3 A 2 S 302-0,3 1/ ,5 A 2 S 302-0,5 1/ A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S / A 2 S

2 S wyłączniki nadprądowe S 303, S 304 charakterystyka i Wymiary (str. 392) Dane techniczne (str. 392) harakterystyki (str. 396) ZdolnoÊç zwarciowa: EN Pak. Nr ref. Trójbiegunowe 400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm 4/ A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / ,3 A 3 S 303-0,3 1/ ,5 A 3 S 303-0,5 1/ A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S / A 3 S Pak. Nr ref. zterobiegunowe 400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm 3/ A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / ,3 A 4 S 304-0,3 1/ ,5 A 4 S 304-0,5 1/ A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S / A 4 S Wyłączniki nadprądowe S 300, charakterystyka D str

3 S , 10 ka wyłączniki nadprądowe S 301, S 302, S 303, S 304 charakterystyka D Wymiary (str. 392) Dane techniczne (str. 392) harakterystyki (str. 396) ZdolnoÊç zwarciowa: EN ka EN Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm D 1/ ,5 A 1 S 301 D-0,5 1/ A 1 S 301 D-1 1/ A 1 S 301 D-2 1/ A 1 S 301 D-3 1/ A 1 S 301 D-4 1/ A 1 S 301 D-6 1/ A 1 S 301 D-8 12/ A 1 S 301 D-10 1/ A 1 S 301 D-13 12/ A 1 S 301 D-16 12/ A 1 S 301 D-20 12/ A 1 S 301 D-25 12/ A 1 S 301 D-32 1/ A 1 S 301 D-40 1/ A 1 S 301 D-50 1/ A 1 S 301 D-63 Trójbiegunowe 400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm D 1/ A 3 S 303 D-2 1/ A 3 S 303 D-3 1/ A 3 S 303 D-4 4/ A 3 S 303 D-6 4/ A 3 S 303 D-10 1/ A 3 S 303 D-13 4/ A 3 S 303 D-16 4/ A 3 S 303 D-20 4/ A 3 S 303 D-25 4/ A 3 S 303 D-32 1/ A 3 S 303 D-40 1/ A 3 S 303 D-50 1/ A 3 S 303 D-63 Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm D 1/ A 2 S 302 D-1 1/ A 2 S 302 D-2 1/ A 2 S 302 D-3 1/ A 2 S 302 D -4 1/ A 2 S 302 D-6 1/ A 2 S 302 D-8 1/ A 2 S 302 D-10 1/ A 2 S 302 D-13 1/ A 2 S 302 D-16 1/ A 2 S 302 D-20 1/ A 2 S 302 D-25 1/ A 2 S 302 D-32 zterobiegunowe 400 V± Pràd SzerokoÊç Produkt I n 17,5 mm D 1/ A 4 S 304 D-6 1/ A 4 S 304 D-10 1/ A 4 S 304 D-16 1/ A 4 S 304 D-20 1/ A 4 S 304 D-25 1/ A 4 S 304 D-32 Wy àczniki nadpràdowe S 310 (str. 398) Styki pomocnicze do wy àczników (str. 404) Wyzwalacze do wy àczników (str. 404) zujnik zaniku napi cia (str. 404) Akcesoria pomocnicze (str. 404) Szyny àczeniowe (str. 492) Zdalne sterowanie (str. 404) Schematy elektryczne (str. 397) Informacje o pozostałych produktach z rodziny S 300 dostępne w naszych biurach techniczno-handlowych lub pod numerem telefonu

4 S wyłączniki nadprądowe Dane techniczne Wymiary [mm] Wy àczniki S 301 Wy àczniki S 302 Wy àczniki S 303 Wy àczniki S 304 Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp ) 4 kv 0,3 63 A a 17,7 b 35,6 c 53,4 d 71,2 Przerwa stykowa >3 mm Dane techniczne S 300 dla pracy w obwodach pràdu sta ego Napi cie D Znamionowa zdolnoêç Sta a IloÊç znamionowe zwarciowa czasowa biegunów 24 V 2,5 ka 4,8 ms 1 24 V 5 ka 4,7 ms 2 48 V 5 ka 4,7 ms V 2,5 ka 4,4 ms 2 (3) 230 V 5 ka 4,4 ms 4 392

5 harakterystyki czasowo-pràdowe,, D dla obwodów pràdu przemiennego wg EN (w zakresach pràdowych A) Granica zadzia ania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera si od 1,13- do 1,45-krotnoÊci pràdu znamionowego wy àczników (temperatura odniesienia 30 ). Obszar zadzia ania wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosi od 3- do 5-krotnoÊci pràdu znamionowego. Wy àczniki nadpràdowe o charakterystyce sà przeznaczone do zabezpieczania przewodów i odbiorników w obwodach oêwietlenia, gniazd wtykowych i sterowania przed skutkami zwarç i przecià eƒ. (w zakresach pràdowych 0, A) Granica zadzia ania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera si od 1,13- do 1,45-krotnoÊci pràdu znamionowego wy àczników (temperatura odniesienia 30 ). Obszar zadzia ania wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosi od 5- do 10-krotnoÊci pràdu znamionowego. Wy àczniki nadpràdowe o charakterystyce dzia ania wyzwalaczy przeznaczone sà do zabezpieczania przed skutkami zwarç i przecià eƒ instalacji, w których zastosowano urzàdzenia elektroenergetyczne o pràdach rozruchowych do wartoêci 5 x I n (silniki, transformatory). D (w zakresach pràdowych 0, A) Granica zadzia ania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera si od 1,13- do 1,45-krotnoÊci pràdu znamionowego wy àczników (temperatura otoczenia 30 ). Obszar zadzia ania wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosi od 10- do 20-krotnoÊci pràdu znamionowego. Wy àczniki nadpràdowe o charakterystyce dzia ania wyzwalaczy D przeznaczone sà do zabezpieczania przed skutkami zwarç i przecià eƒ instalacji, w których zastosowano urzàdzenia elektroenergetyczne o wyst pujàcych przet eniach w czasie rozruchu do wartoêci 10 x I n (silniki, transformatory). D Wyzwalacz przecià eniowy termobimetalowy Wyzwalacz zwarciowy elektromagnesowy Pràd Pràd zas Pràd Pràd zas I 1 I 2 zadzia ania I 4 I 5 zadzia ania 1,13 x I n 1 h 3 x I n 0,1 s 1,45 x I n 1 h 5 x I n 0,1 s 1,13 x I n 1 h 5 x I n 0,1 s 1,45 x I n 1 h 10 x I n 0,1 s 1,13 x I n 1 h 10 x I n 0,1 s 1,45 x I n 1 h 20 x I n 0,1 s Uwaga: temperatura otoczenia podczas skalowania 30. Dla I 3 = 2,55 x I n zadzia anie nast puje w czasie: 1 s t 60 s (I n 32 A), 1 s t 120 s (I n 32 A). Temperatura odniesienia

6 S wyłączniki nadprądowe Dobór obcià eƒ dla wy àczników nadpràdowych S 300 Lampy fluorescencyjne * dla lamp nieskompensowanych: cos ϕ = 0,6 * dla lamp skompensowanych: cos ϕ = 0,85 Napi cie zasilania U = 230/400 V (instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa) Pràd znamionowy, charakterystyka Typ lamp Moc 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A Pojedyncza Êwietlówka 18 W bez kompensacji (szt.) 36 W W Pojedyncza Êwietlówka 18 W z kompensacjà (szt.) 36 W W Dwie Êwietlówki 2 x 18 W z kompensacjà (para) 2 x 36 W x 58 W IloÊç êróde Êwiat a na jednà faz. Lampy wysokopr ne: metalohalogenkowe, sodowe, rt ciowe * dla lamp skompensowanych: cos ϕ = 0,85 Napi cie zasilania U = 230/400 V (instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa) Pràd znamionowy, charakterystyka Moc lampy 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 75 W W W W W W W IloÊç êróde Êwiat a na jednà faz. Inne êród a Êwiat a * Halogeny 230 V oraz niskonapi ciowe: obcià enie dobieraç do I n * Fluorescencyjne z elektronicznym starterem: obcià enie dobieraç przy 20% obni eniu pràdu znamionowego * Âwietlówki kompaktowe zintegrowane: obcià enie dobieraç do I n W przypadku innych obcià eƒ skontaktuj si z nami. 394

7 Pràdy zadzia ania (wartoêci Êrednie w amperach) wyzwalaczy przecià eniowych uwzgl dniajàce wp yw temperatury otoczenia (od -25 do 70 ) Wspó czynniki korekcyjne okreêlajàce wp yw iloêci wy àczników nadpràdowych jednobiegunowych, zamontowanych obok siebie na charakterystyk wyzwalaczy przecià eniowych IloÊç wy àczników Wspó czynnik od 2 do 3 1,0 od 4 do 5 0,8 od 6 do 9 0,7 > 10 0,6 Impedancja wewn trzna wy àczników [Ω] 395

8 S wyłączniki nadprądowe harakterystyki czasowo-pràdowe rzeczywiste (temperatura otoczenia 30 ) harakterystyki I 2 t = f(i p ) S S 300 D (pràd sta y) S S 300 0, S 300 D (pràd sta y) S 300 0, S 300 D 0, S 300 D D (pràd sta y) S 300 D 0,

9 Tabele doboru bezpieczników topikowych do wy àczników S 300 w celu zapewnienia ich selektywnej wspó pracy Schematy elektryczne Wy àczniki S 301 (S 311, S 321) ezpiecznik topikowy wg DIN VDE 636 T21/0584 i PN-IE 269-3, charakterystyka gg (gl) Wy àczniki S 300 Wy àczniki S 302 (S 312, S 322) Wy àczniki S 300 Wy àczniki S 303 (S 313, S 323) Wy àczniki S 304 (S 314, S 324) Wy àczniki S 300 D Przyk ad doboru bezpiecznika topikowego do wy àcznika S 300 Przy doborze bezpiecznika topikowego do wy àcznika nadpràdowego S 300 nale y post powaç wg ni ej opisanej metody: Przewidywana (lub zmierzona) wartoêç pràdu zwarciowego w miejscu zainstalowania S 300 o charakterystyce i pràdzie znamionowym 10 A wynosi 0,8 ka. W tabeli dla S A znajdujemy w polu I p wartoêç 0,8 ka lub najbli szà wi kszà. W tym przypadku wynosi ona 1,15 ka. Najmniejsza wartoêç I n bezpiecznika topikowego spe niajàcego warunki selektywnej wspó pracy wynosi 35 A (charakterystyka gg). Dla wk adek o wy szych pràdach znamionowych warunek selektywnej wspó pracy w tym przypadku jest tak e spe niony. 397

10 S wyłączniki nadprądowe S 311, S 312 charakterystyka i Wymiary (str. 401) Dane techniczne (str. 401) harakterystyki (str. 402) ZdolnoÊç zwarciowa: EN do 50 ka EN Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V± 230/400 VA I n A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S , A 1 S , A 1 S ,5 230/400 VA I n ,5 A 1 S 311-0, A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S A 1 S , A 1 S , A 1 S , A 1,5 S , A 1,5 S , A 1,5 S ,5 Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 400 V± I n 400 VA 230 VA A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S I n 400 VA 230 VA ,5 A 2 S 312-0, A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S A 2 S

11 S wyłączniki nadprądowe S 313, S 314 charakterystyka i Wymiary (str. 401) Dane techniczne (str. 401) harakterystyki (str. 402) ZdolnoÊç zwarciowa: EN do 50 ka EN Pak. Nr ref. Trójbiegunowe 400 V± I n 400 VA 230 VA A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S , A 3 S ,5 25 I n 400 VA 230 VA A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S A 3 S , A 3 S , A 4,5 S , A 4,5 S , A 4,5 S ,5 16 Pak. Nr ref. zterobiegunowe 400 V± I n 400 VA 230 VA A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S , A 4 S ,5 25 I n 400 VA 230 VA A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S A 4 S , A 4 S , A 6 S , A 6 S , A 6 S ,5 16 Wyłączniki nadprądowe S 310, charakterystyka D str

12 S , 15 i 25 ka wyłączniki nadprądowe S 311, S 312, S 313 charakterystyka D Wymiary (str. 401) Dane techniczne (str. 401) harakterystyki (str. 402) ZdolnoÊç zwarciowa: EN do 25 ka, EN Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V± 230/400 VA I n D A 1 S 311 D A 1 S 311 D A 1 S 311 D A 1 S 311 D A 1 S 311 D A 1 S 311 D A 1 S 311 D A 1 S 311 D Trójbiegunowe 400 V± I n 400 VA 230 VA D A 3 S 313 D A 3 S 313 D A 3 S 313 D A 3 S 313 D A 3 S 313 D A 3 S 313 D Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 400 V± I n 400 VA 230 VA D A 2 S 312 D A 2 S 312 D A 2 S 312 D A 2 S 312 D A 2 S 312 D Wy àczniki nadpràdowe S 300 (str. 389) Styki pomocnicze do wy àczników (str. 404) Wyzwalacze do wy àczników (str. 404) zujnik zaniku napi cia (str. 404) Akcesoria pomocnicze (str. 404) Szyny àczeniowe (str. 492) Zdalne sterowanie (str. 404) Schematy elektryczne (str. 405) Informacje o pozosta ych pro duktach z rodziny S 310 oraz wy àcznikach S 320 o zdolnoêci zwarciowej (wg EN 60898) dost pne w naszych biurach techniczno-handlowych lub pod numerem telefonu

13 S wyłączniki nadprądowe Dane techniczne Wymiary [mm] Wy àczniki S 311 Wy àczniki S 312 Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp ) 4 kv Wy àczniki S 313 Wy àczniki S 314 0,5 63 A A a 17,7 26,7 b 35,6 53,4 c 53,4 80,1 d 71,2 106,8 Przerwa stykowa >3 mm 401

14 S wyłączniki nadprądowe harakterystyki czasowo-pràdowe Strata mocy (W) na wy àczniku dla jednego bieguna Pràdy zadzia ania (A) wyzwalaczy przecià eniowych uwzgl dniajàce wp yw temperatury otoczenia (od 0 do 60 ) I n Temperatura otoczenia w ,5 A 0,64 0,6 0,57 0,55 0,52 0,5 0,47 0,45 0,42 0,40 0,8 A 1,02 0,96 0,92 0,88 0,84 0,8 0,76 0,72 0,69 0,66 1 A 1,25 1,17 1,1 1,07 1,03 1 0,97 0,93 0,90 0,87 2 A 2,5 2,34 2,21 2,14 2,06 2 1,94 1,86 1,80 1,74 3 A 3,75 3,5 3,36 3,24 3,12 3 2,88 2,76 2,64 2,52 4 A 5 4,7 4,44 4,28 4,12 4 3,88 3,72 3,6 3,48 6 A 7,5 7 6,6 6,4 6,18 6 5,8 5,6 5,4 5,2 8 A 10,2 9,6 9,2 8,8 8,4 8 7,6 7,2 6,9 6,6 10 A 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10 9,7 9,3 9 8,7 13 A 16, ,3 13,9 13, ,6 12,1 11,7 11,3 16 A 20 18, ,3 16, ,4 14,7 14,1 13,5 20 A 25 23,2 22,4 21,6 20, ,2 18,4 17,6 16,8 25 A 31,5 29,5 28,3 27, ,7 21,7 20,7 32 A 41 37,8 36,5 34,9 33, ,7 29,1 27,8 26,5 40 A A , , , , A 80,6 75,6 72,5 69,9 66, ,8 56,1 52,9 50,4 D Wspó czynniki okreêlajàce oddzia ywanie sàsiednich wy àczników jednobiegunowych na charakterystyk wyzwalaczy przecià eniowych IloÊç wy àczników od 2 do 3 od 4 do 5 od 6 do 9 ponad 10 Wspó czynnik 1 0,8 0,7 0,6 Dobór obcià eƒ dla wy àczników nadpràdowych S 310 tak jak S 300 (str. 394) 402

15 Koordynacja wyzwalaczy zwarciowych wy àczników Wyznaczenie pràdów na podstawie pomiaru p tli zwarcia. Przyk ad doboru wy àczników Wspó praca pomi dzy dwoma wy àcznikami po àczonymi szeregowo b dzie skoordynowana wtedy, gdy pràdy zadzia ania tych wyzwalaczy b dà si ró ni y pomi dzy sobà. Np. dla wy àcznika S 310 o pràdzie znamionowym 10 A pràd zadzia ania (Êrodkowy charakterystyki pràdowej) wynosi 75 A. Dla wy àcznika S pràd ten ma wartoêç 90 A. Oznacza to, e dla wy àcznika S przy przep ywie pràdu o wartoêci do 89 A zadzia a tylko wy àcznik S OczywiÊcie, wy àczniki o wy szych pràdach znamionowych, np. S , równie spe nià ten warunek. Tabela doboru bezpieczników topikowych do wy àczników S 310 w celu zapewnienia ich selektywnej wspó pracy Zabezpieczenie g ówne topikowe S 310 Typ gg obwodowy 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 8 A T T T 10 A T T 13 A T T 16 A T S A T harakte- 25 A rystyka 32 A A A A T selektywnoêç w pe nym zakresie. 403

16 wyposażenie dodatkowe do wyłączników S 300, S 310, P 302, P 304, P 312, P 314, P Wymiary (str. 405) Dane techniczne (str. 405) Pak. Nr ref. Styki pomocnicze do wy àczników S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, FRX 300 Styki pomocnicze PS 350, PS 351, PS 353 (zestyk prze àczny) oraz PS 354 (podwójny zestyk prze àczny) przeznaczone sà do wspó pracy bezpoêredniej z wy àcznikami S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, P 302 i P 304. PS 353 i PS 354 dajà mo liwoêç wyboru rodzaju wyzwalania (dêwignia w àczajàca, wyzwalacze wy àcznika) oraz wyposa one sà w przycisk TEST. Przeznaczone sà do stosowania w obwodach sterowania i sygnalizacji. 5 A 250 V± Kategoria pracy A 15. Pràd SzerokoÊç I n 17,5 mm , , , Wyzwalacze do wy àczników i roz àczników S 300, S 310, S 320, P 312, P 314, P 344, FRX 300 Wyzwalacze przeznaczone sà do wspó pracy bezpoêredniej z wy àcznikami S 300, S 310, P 312, P 314, P 344, P 302, P 304 i roz àcznikami FRX 300. Napi ciowe (wzrostowe) Powodujà wy àczenie aparatu po podaniu napi cia na cewk wyzwalacza. Posiadajà zestyk s u àcy do: - podania napi cia na cewk wyzwalacza, - sygnalizacji stanu wyzwalacza. zas wy àczenia < 20 ms. Pobór mocy 127 VA. Impedencja wewn trzna 1640 V. Temperatura pracy - 5 do Przekrój przewodów przy àczeniowych 2,5 mm 2. Napi cie pracy [V] SzerokoÊç w modu ach 17,5 mm V± V= Podnapi ciowe z nastawianà zw okà czasowà ms ± 10% Powodujà wy àczenie aparatu po zaniku napi cia na cewce wyzwalacza. Pobór mocy A 1 VA V± 1 Pak. Nr ref. Zdalne sterowanie wy àczników S 300, S 310, P 314, P 344 Dostosowane do wspó pracy z wy àcz nikami nadpràdowymi S 300, S 310 (I n maks. wy àcznika 63 A), ró nicowo pràdowymi P 314 i P 344. Po podaniu napi cia na aparat w kierunku za àczenia (ON) nast puje za àczenie wy àcznika, po podaniu napi cia w kierunku wy àczenia (OFF) jego wy àczenie. Konstrukcja sterowania silnikowa. Pràd SzerokoÊç I n 17,5 mm 230 V± 3 zujnik zaniku napi cia Do stosowania z aparatami wyposa onymi w wyzwalacze podnapi ciowe. Kontroluje obecnoêç trzech faz zasilajàcych aparat. Napi cie SzerokoÊç zadzia ania w modu ach [V] 17,5 mm x Akcesoria pomocnicze lokada dêwigni za àczajàcej K ódka blokady dêwigni za àczajàcej Os ona wkr tu Wstawka separujàca Spacje Przeznaczone do wype nienia pustych przestrzeni podczas monta u aparatów modu owych i przeprowadzania przewodów. Spacje stanowià równie doskona à izolacj termicznà pomi dzy montowanymi obok siebie wy àcznikami nadpràdowymi, silnikowymi, stycznikami. SzerokoÊç w modu ach 17,5 mm , Wy àczniki nadpràdowe S 300 (str. 389) Wy àczniki nadpràdowe S 310 (str. 398) Wy àczniki ró nicowopràdowe P 300 (str. 414) 404 Nowe produkty oznaczone sà czerwonym numerem referencyjnym

17 styki pomocnicze zdalne sterowanie wyzwalacze Wymiary [mm]* i schematy po àczeƒ Wymiary [mm]* i schematy elektryczne Zdalne sterowanie S 302 (S 304) Zasilanie Sygnalizacja A sygnalizacja po o enia dêwigni wy àcznika SD sygnalizacja zadzia ania wyzwalaczy wy àcznika Przyk adowy schemat za àczania odbiornika z wykorzystaniem zdalnego sterowania A sygnalizacja po o enia dêwigni wy àcznika dêwignia za àczona, zwarte styki 11 i 14 dêwignia wy àczona, zwarte styki 11 i 12 SD sygnalizacja zadzia ania wyzwalaczy wy àcznika w momencie pierwszego za àczenia, zwarte styki 95 i 98 po przestawieniu dêwigni wy àcznika styki 95 i 98 sà nadal zwarte zadzia anie wyzwalacza przecià eniowego lub zwarciowego, zwarte styki 95 i 96 powrót styków ze stanu zwarcia 95 i 98 do zwarcia 95 i 96 po przyciêni ciu przycisku T Wymiary [mm]*, schematy elektryczne i oznaczenia przy àczy Wyzwalacze * Pozosta e podstawowe wymiary zgodne z wymiarami S 300 (str. 392). * Pozosta e podstawowe wymiary zgodne z wymiarami S 300 (str. 392). 405

Kompletny system aparatury modułowej

Kompletny system aparatury modułowej APARATURA MODU OWA >>> Kompletny system aparatury modułowej > Aparaty modułowe Legrand to wolność wyboru w organizacji rozdzielnicy oraz kompletny i innowacyjny system z wieloma funkcjami do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Aparaty zabezpieczające

Aparaty zabezpieczające BEZPIECZEŃSTWO I FUNKCJONALNOŚĆ Aparaty zabezpieczające Wyłączniki nadprądowe Rozłączniki izolacyjne i podstawy bezpiecznikowe Wyłączniki i bloki różnicowoprądowe Ochronniki przeciwprzepięciowe Wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Aparaty zabezpie czające POLECAMY. Wyłączniki nadprądowe S 300 (str. 351) Wyłączniki nadprądowe DX 3 (str. 368) NOWOŚĆ. Wyłączniki.

Aparaty zabezpie czające POLECAMY. Wyłączniki nadprądowe S 300 (str. 351) Wyłączniki nadprądowe DX 3 (str. 368) NOWOŚĆ. Wyłączniki. Wyłączniki nadprądowe Rozłączniki izolacyjne i podstawy bezpiecz nikowe Wyłączniki i bloki różnicowo prądowe Ochronniki przeciwprzepię ciowe Wyłączniki silnikowe str. 351 Wyłączniki nadprą dowe S 300 str.

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i funkcjonalność dla budynków komercyjnych

Niezawodność i funkcjonalność dla budynków komercyjnych Niezawodność i funkcjonalność dla budynków komercyjnych NOWA OFERTA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH I STYCZNIKÓW PB 400, SM 400 teraz jeszcze większe możliwości Niezawodność, funkcjonalność oraz większa obciążalność

Bardziej szczegółowo

Minikatalog produktowy

Minikatalog produktowy Minikatalog produktowy APARATURA MODUŁOWA I ROZDZIELNICE Wyłączniki nadprądowe str. 10 Wyłączniki nadprądowe S 300 str. 14 Wyłączniki nadprądowe S 310 Rozłączniki izolacyjne i podstawy bezpiecznikowe Wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje 67.22-4300 67.23-4300 Przekaêniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 A Przekaênik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje

Bardziej szczegółowo

CTX nowa seria styczników i przekaźników

CTX nowa seria styczników i przekaźników CTX nowa seria styczników i przekaźników STYCZNIKI PRZEMYSŁOWE I PRZEKAŹNIKI TERMOBIMETALOWE OD 9 DO 310 A Styczniki przemysłowe CTX i przekaźniki termobimetalowe Nowa gama styczników CTX oraz przekaźników

Bardziej szczegółowo

Zalety. Wy àczniki Nadpràdowe. Wy àczniki Ró nicowopràdowe. Wyposa enie Dodatkowe. Aparaty Modu owe Pomocnicze. Szyny Pod àczeniowe

Zalety. Wy àczniki Nadpràdowe. Wy àczniki Ró nicowopràdowe. Wyposa enie Dodatkowe. Aparaty Modu owe Pomocnicze. Szyny Pod àczeniowe Zalety Wy àczniki Nadpràdowe....8...1.1.18.19..22.2 Tabela doboru wyłączników nadprądowych Szczegółowe dane techniczne Tabela zwarciowej zdolności łączeniowej Wyłączniki nadprądowe Seria G0 Wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT ASTI Wyłączniki nadprądowe Wyłączniki nadprądowe ETIMAT Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył." Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A Funkcje 60.12 60.13 Przekaênik przemysłowy do gniazd serii 90 2 i 3 zestyki przełàczne Materiał zestyków w opcji bez kadmu Cewka AC i DC Zgodny ze standardami UL Wybór materiału zestyków Przycisk testujàcy

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Minikatalog produktowy

Minikatalog produktowy Biuro Regionalne w Warszawie Al. Wyścigowa 8 02-681 Warszawa tel.: (022) 549 23 46 fax: (022) 843 82 68 e-mail: warszawa@legrand.com.pl Biuro Handlowe w Łodzi ul. Kilińskiego 122/128 90-013 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

APARATURA MODUŁOWA ZABEZPIE CZAJĄCA POLECAMY P 300 TX 3. S 300 TX 3 wyłączniki. Aparatura zabezpieczająca serii RX 3

APARATURA MODUŁOWA ZABEZPIE CZAJĄCA POLECAMY P 300 TX 3. S 300 TX 3 wyłączniki. Aparatura zabezpieczająca serii RX 3 Aparatura zabezpieczająca serii RX 3 Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe dla domu str. 03 Wyłączniki nadprą dowe RX 3 6000 Aparatura zabezpieczająca serii TX 3 Wyłączniki nadprądowe str. 08 Wyłączniki

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Funkcje 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Seria - Modułowy przekaênik 25-40 - 63 SERI Funkcje.32.0.xxx.1xx0.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP ROZWIĄZANIE TOP ROZWIĄZANIE TOP SYSTEM. strona 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP ROZWIĄZANIE TOP ROZWIĄZANIE TOP SYSTEM. strona 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE Z CZŁONEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA WYŁĄCZNIKI WYSOKOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Bardziej szczegółowo

DX 3 NOWA GAMA MODUŁOWYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH DO 125 A WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA.

DX 3 NOWA GAMA MODUŁOWYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH DO 125 A WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA. NOWA GAMA MODUŁOWYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH DO 25 A WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA www.legrand.pl DX³ DLA INSTALACJI O WYSOKICH PRĄDACH ZWARCIOWYCH : Nowe modułowe wyłączniki nadprądowe Legrand - Wysoka zdolność

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 88 Ramki Puszki os onowe Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt....10006301 Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt....10005810 Puszka os onowa

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE SRF DO ZABEZPIEZANIA

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

SPX-D Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami od 160 A do 630 A

SPX-D Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami od 160 A do 630 A SPX-D Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami od 160 A do 630 A Jeszcze więcej dla bezpieczeństwa SPX-D Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami od 160 do 630 A Kompletna gama rozłączników izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A

Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A Moduł zasilający Moduły przyłączeniowe Blok rozdzielczy HX 3

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

CTX 3 styczniki przemysłowe

CTX 3 styczniki przemysłowe CTX 3 styczniki przemysłowe trójbiegunowe od 9 A do 100 A 4160 96 4161 26 4161 46 4161 56 4161 86 4161 96 Wymiary str. 268 Dane techniczne i koordynacja współpracy stycznik-wyłącznik silnikowy str. 266

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

TeSys - zabezpieczenia silnikowe - dobór zale nie od zastosowania

TeSys - zabezpieczenia silnikowe - dobór zale nie od zastosowania Sys - zabezpieczenia silnikowe - dobór zale nie od zastosowania Spis treêci : rozdzia Wy àcznik silnikowy magneto-termiczny GV strony od / do /5 GV3 strony od / do /8 GV strony od /9 do /3 GV-RT strona

Bardziej szczegółowo

Jakość, na którą Cię stać

Jakość, na którą Cię stać Jakość, na którą Cię stać DPN Vigi K 6000 A K60N 6000 A ID K SW Wyłączniki nadprądowe K60N Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6kA wg IEC/EN60898- P P 6000 A 6000 A Wyłączniki K60N Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 330

Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 330 Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 33 Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 33 Zastosowanie. Wy àczniki pozycyjne typoszeregu M. 33 sà przeznaczone do kontroli po o enia ruchomych elementów maszyn. Przy

Bardziej szczegółowo

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715)

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715) Funkcje 4.01 4.02 Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z zaciskami Êrubowymi, mm szerokoêci Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych 4.01-1 zestyk przełàczny, 16 A 4.02-2 zestyki przełàczne, 8

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1 Stycznik -fazowy Styczniki instalacyjne MK-06 Styczniki instalacyjne stosowane są w automatycznym sterowaniu urządzeń pracujących w instalacjach elektrycznych w mieszkaniach, biurach, sklepach i szpitalach.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE I OSPRZĘT

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE I OSPRZĘT WKŁADKI TOPIKOWE DO GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE DO JEDNOBIEGUNOWE TRÓJBIEGUNOWE GŁÓWKI BEZPIECZNIKOWE DO WSTAWKI KALIBROWE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE VL 1 ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE Z BEZPIECZNIKIEM STV DO 9 93

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 (3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE : JEDNOBIEGUNOWE TRÓJBIEGUNOWE GŁÓWKI BEZPIECZNIKOWE WSTAWKI KALIBROWE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE VL 1 ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE Z BEZPIECZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Napięcie znamionowe U n 230V AC/110V DC y znamionowe I N 6A AC/1A DC Stopień ochrony (w zabudowie) IP20 (IP40) Temperatura otoczenia (pracy) max. 35 o C Temperatura składowania

Bardziej szczegółowo

Wdalszej czíúci artyku u przedstawione

Wdalszej czíúci artyku u przedstawione 38 firmy, ludzie, produkty Bezpieczniki topikowe i wyłączniki nadprądowe niskiego napięcia Roman Kłopocki Celem niniejszego artyku u, ktûry jest pierwszπ czíúciπ cyklu publikacji, jest przedswienie w prosty

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych, z du à rezerwà mocy i najwi kszà iloêcià dopuszczeƒ. Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

ASTI WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE, PRZECIW-PORAŻENIOWE I SILNIKOWE. Energia pod kontrolą ASTI WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

ASTI WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE, PRZECIW-PORAŻENIOWE I SILNIKOWE. Energia pod kontrolą ASTI WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE Z CZŁONEM NADPRĄDOWYM WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE 10 25 28 34 WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE, PRZECIW-PORAŻENIOWE I SILNIKOWE

Bardziej szczegółowo

Redline. Wyłączniki nadprądowe. Wyposażenie dodatkowe. Aparaty modułowe pomocnicze. Szyny podłączeniowe. Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

Redline. Wyłączniki nadprądowe. Wyposażenie dodatkowe. Aparaty modułowe pomocnicze. Szyny podłączeniowe. Rozdzielnice i obudowy instalacyjne . Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych.4 Szczegółowe dane techniczne. Seria P/.8 Wyłączniki różnicowo i nadprądowe Seria M0.0.2 Wyłączniki różnicowo i nadprądowe Seria M00 loki różnicowoprądowe

Bardziej szczegółowo

Seria 41 - Niski przekaênik do obwodów drukowanych A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 41 - Niski przekaênik do obwodów drukowanych A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Seria - Niski przekaênik do obwodów drukowanych 8-12 - 16 A SERIA Funkcje.31.52.61 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd, wysokoêç 15.7 mm Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A

KARTA KATALOGOWA 24A 24A 24A 24A A 50A 50A 30A 50A 40A 40A 4A Styczniki K300 K300 Prąd znamionowy I e : K300 K300 K300 AC1 690V AC3 240V AC3 380400V AC4 240V AC4 380400V AC15 220240V AC15 380415V AC15 440V AC15 500V AC15 660690V DC1 24V DC1 60V DC1 110V DC1 220V

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A SERIA Funkcje.02.03.04 Przekaênik czasowy Przekaênik czasowy montowany do gniazd serii 94 2, 3 lub 4 zestyki przełàczne 7 zakresów czasowych od 0.05s do 100h

Bardziej szczegółowo

RX3 aparatura DLa DOMu

RX3 aparatura DLa DOMu RX aparatura DLA DOMU NOWA linia RX PODSTAWOWA APARATURA Nowa oferta wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych RX odpowiada potrzebom budownictwa mieszkaniowego, zapewniając ochronę przeciwzwarciową,

Bardziej szczegółowo

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63 Moeller HPL0-007/00, PKZM, PKZ w układzie - i -biegunowym dla napięcia stałego i przemiennego PKZ, PKZM /7 I > I > I > I > I > I > Ochrona przewodów izolowanych PVC przed przeciążeniem termicznym przy

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

Seria 87 modu owy przekaênik czasowy 5-8A

Seria 87 modu owy przekaênik czasowy 5-8A eria modu owy przekaênik czasowy 5-8A.01.0 spe niajà wymagania przemys owe temperatura otoczenia do +60 º do wyboru 10 skal czasowych od 0,05s do 60h uniwersalne napi cie zasilania (4...40) V A i (4...48)

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 6A 80.0 80. Dost pny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej 80.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania 80. - jednofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania

Bardziej szczegółowo

RX3 aparatura DLa DOMu

RX3 aparatura DLa DOMu RX aparatura DLA DOMU OWA linia RX PODSTAWOWA APARATURA owa oferta wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych RX odpowiada potrzebom budownictwa mieszkaniowego, zapewniając ochronę przeciwzwarciową,

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A

KARTA KATALOGOWA. K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V 25A 25A 32A 32A AC3 240V AC V AC4 240V AC V 11A 10A 11A 10A Styczniki K3-10-K3-22 K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx Prąd znamionowy I e : K3-10xx K3-14xx K3-18xx K3-22xx AC1 690V AC3 240V AC3 380-400V AC4 240V AC4 380-400V 1 10A 1 10A 1 1 1 1 22A 22A AC15 220-240V

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE D0 I OSPRZĘT, ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE D0 I OSPRZĘT, ROZŁĄCZNIKI I WKŁADKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE VL 1 ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE Z BEZPIECZNIKIEM STV 0 07 1 13 BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Modułowy rozłącznik izolacyjny Prąd znamionowy do 6 A Napięcie znamionowe łączeniowe U e 0/00 V AC Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I cw = ka, s Zgodność z normą IEC

Bardziej szczegółowo

System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A dla aparatury serii DX 3 str. 51

System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A dla aparatury serii DX 3 str. 51 MINIKATALOG APARATURA MODUŁOWA I ROZDZIELNICE IZOLACYJNE Aparatura zabezpieczająca serii RX 3 str. 6 str. 7 Wyłączniki nadprądowe 6000 str. 8 Wyłączniki różnicowoprądowe Aparatura zabezpieczająca serii

Bardziej szczegółowo

TeSys zabezpieczenia silnikowe

TeSys zabezpieczenia silnikowe Poradnik doboru Sys Wy àczniki silnikowe zabezpieczenia magneto-termiczne silnikowe Zastosowanie Ochrona silnika Próg wyzwolenia przy zwarciu In (wartoêç Êrednia) Standardowa moc znamionowa silnika AC-,

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A SERIA Funkcje.52.61 Do gniazda lub obwodów drukowanych.52-2 zestyki przełàczne 8 A.61-1 zestyk przełàczny 16 A Adapter do montowania na panel Cewka AC

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

człowieka do ziemi lub przez przewód PE), to wtedy suma prądów w oknie

człowieka do ziemi lub przez przewód PE), to wtedy suma prądów w oknie Wyłącznik róŝnicowoprądowy (nazwy potoczne, lecz niepoprawne wyłącznik przeciwporaŝeniowy, róŝnicówka, bezpiecznik róŝnicowoprądowy,, czasami uŝywany angielski skrót RCD residual current device) zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe. Funkcje Przekaêniki czasowe i nadzorcze

Seria 78 - Zasilacze impulsowe. Funkcje Przekaêniki czasowe i nadzorcze Seria - Zasilacze impulsowe SERIA Funkcje.12...2400.12...1200.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna,

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne)

Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne) Oddzielenie, lub wzmocnienie wyjścia obwodów sterowania. Ochrona styków HDO, łączenie bojlerów, żarówek. Sygnalizacja stanu kolorową diodą LED. MODUŁ Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki bezpiecznikowe

Rozłączniki bezpiecznikowe Rozłączniki bezpiecznikowe Informacje techniczne str. 399 SG3102 Rozłączniki bezpiecznikowe Ilość bieg. Prąd znam. (A) Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak. Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB * z funkcją

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 51 Wszystkie wyroby standardowo w kolorze bia ym - RAL 9010. Odst pstwa od koloru standardowego zaznaczone sà

Bardziej szczegółowo

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy.

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni i niezależny Wrażliwość na pojedyncze fazowanie zgodnie z normą IEC 947-4-1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe Nowa seria modułowej aparatury zabezpieczającej Hager to połączenie tradycyjnej jakości i niezawodności z nowymi możliwościami łączeniowymi oraz jeszcze większym

Bardziej szczegółowo

TeSys - styczniki TeSys styczniki

TeSys - styczniki TeSys styczniki Symbole katalogowe Symbole katalogowe Sys - styczniki Sys styczniki Styczniki do sterowania silnikami, 6 do Styczniki 16 A w kategorii do sterowania u ytkowania silnikami AC-3 i 6 do 12 A w kategorii 6

Bardziej szczegółowo

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ /

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ / Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A Funkcje 56.32/56.34 56.32-0300/56.34-0300 Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazda Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4.8x0.5mm) Cewki AC i DC Przycisk

Bardziej szczegółowo

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Sprawdzona jakość i funkcjonalność Rewolucyjna szybkość montażu Niezawodna konstrukcja, praktyczne i przemyślane detale. Suno może być instalowane we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT11 - Nowa linia

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT11 - Nowa linia ochronne różnicowo-prądowe Wyłączniki nadprądowe ETIMAT11 - Nowa linia Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 11 Pokrywa zacisków Możliwość plombowania Znak ON/OFF (Zał./Wył.) na dźwigni Element blokujący

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Seria 34 - Wàski przekaênik elektromagnetyczny do gniazd i obwodów drukowanych 6 A i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Funkcje. Seria 34 - Wàski przekaênik elektromagnetyczny do gniazd i obwodów drukowanych 6 A i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Seria - Wàski przekaênik elektromagnetyczny do gniazd 6 A SERIA Funkcje.51 Wàski przekaênik elektromagnetyczny 1 zestyk przełàczny lub 1 zestyk zwierny, szerokoêç 5mm Do g stej zabudowy i du ej iloêci

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe CLS6, CLS6-DC

Wyłączniki nadprądowe CLS6, CLS6-DC Wyłączniki nadprądowe CLS, CLS-DC Prąd znamionowy do 3 A Charakterystyki B, C, D Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa ka wg IEC/EN 0898 Optyczny wskaźnik stanu ustawienia zestyków (czerwony/zielony)

Bardziej szczegółowo

MINIKATALOG APARATURA MODUŁOWA I ROZDZIELNICE IZOLACYJNE

MINIKATALOG APARATURA MODUŁOWA I ROZDZIELNICE IZOLACYJNE MINIKATALOG APARATURA MODUŁOWA I ROZDZIELNICE IZOLACYJNE Aparatura zabezpieczająca serii RX 3 str. 6 str. 7 Wyłączniki nadprądowe 6000 str. 8 Wyłączniki różnicowoprądowe Aparatura zabezpieczająca serii

Bardziej szczegółowo

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej 98 Bezpieczniki PV i ograniczniki Etitec-PV do ochrony systemów PV Roman Kłopocki Ze wzglídu na swoja specyfikí i wraøliwoúê elektrycznπ systemy fotowoltaiczne (PV) wymagajπ precyzyjnego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A. Funkcje Seria 80 - Modułowy przekaênik czasowy 16A 80.11 Dost pny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napi cie sterowania SzerokoÊç

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni lub oddzielny Konstrukcja i parametry zgodne z normą IEC 97--1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

Łàczniki krzywkowe seria A5

Łàczniki krzywkowe seria A5 Łàczniki krzywkowe seria ip. 02 SPIS TREÂCI str. Ogólna charakterystyka i dane techniczne...2 Dobór łàczników do pracy w obwodach pràdu przemiennego i stałego...3 Charakterystyka indeksu katalogowego wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A Wyłączniki kompaktowe mocy Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 6-2500A Zalety: małe gabaryty, układ szybkiego wyłączania - F.B.M., znaczne ograniczenie prądu zwarcia poprzez szybkie przerwanie

Bardziej szczegółowo

Str STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE

Str STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE Str. 1-2 STYCZNIKI JEDNOPOLOWE I DWUPOLOWE Prąd roboczy Ith w AC1 (400V): 20A i 32A. Prąd roboczy w AC3 (400V): 9A. Idealne do aplikacji domowych. Str. 1-2 STYCZNIKI TRZYPOLOWE I CZTEROPOLOWE Prąd roboczy

Bardziej szczegółowo