CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA"

Transkrypt

1 CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA Numer części : Wersja O Maj 2005

2 Rozdział SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ 1 OPIS 1.1 CEL INSTRUKCJI WPROWADZENIE OPIS FUNKCJONALNY OPIS OPROGRAMOWANIA Minimalne wymagania dla komputera PC TRYBY PRACY Interfejsy użytkownika Możliwości ZASADA DZIAŁANIA Detektor analizatora Zbieranie danych Detekcja szczytu Obliczenia analizy podstawowej SŁOWNIK 1-21 ROZDZIAŁ 2 OPIS WYPOSAŻENIA 2.1 SYSTEM PRÓBKOWANIA Położenie punktu próbkowania Wielkość przepływu próbki Ciśnienie próbki System obniżania ciśnienia Zalecenia dotyczące zanieczyszczeń Zawory WENTYLACJA Wentylacja próbki GAZ KALIBRACYJNY 2-5 SPIS TREŚCI

3 2.4.1 Opis fizyczny Zawory chromatografu Pierwsza płyta Podzespoły wykonawcze Praca Piec z łaźnią powietrzną i kolumny Podsystem detektora Moduł przedwzmacniacza analizatora Płyta dekodera Płyta sterowania temperaturą Specyfikacje analizatora Wymagania na gaz użytkowy STEROWNIK Konfiguracje sprzętowe kontrolera Wejścia i wyjścia analogowe Wejścia i wyjścia cyfrowe Komunikacje Wyjścia drivera Ogólne specyfikacje sterownika Elektryczne / Mechaniczne bezpieczeństwo i integralność - Certyfikaty i Klasyfikacje Wykaz płyt sterownika GC Opcjonalna klawiatura i wyświetlacz Klawiatura Wyświetlacz Specyfikacje alarmu Wskaźniki statusu 2-22 ROZDZIAŁ 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE 3.1 ZALECENIA I PRZESTROGI Środowiska niebezpieczne Okablowanie zasilania Okablowanie sygnałowe Uziemienie elektryczne i sygnałowe Rurki elektryczne Wymagania na systemy próbkowania PRZYGOTOWANIE Wprowadzenie 3-14 SPIS TREŚCI

4 ROZDZIAŁ 4 INSTALACJA I USTAWIANIE 4.1 PODZESPOŁY INTEREJSU DO LOKALNEGO WYSWIETLACZA I WPROWADZANIA Wskaźniki diodowe (LED) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Klawiatura LOGOWANIE DO PRZEGLĄDANIA I EDYCJI DANYCH Pierwsze logowanie Kolejne logowania Uruchamianie / zatrzymywanie Automatycznej sekwencji analizy Procedury edycyjne Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych MENU LOKALNEGO WYŚWIETLACZA Główne menu Hardware Menu (sprzęt) Operator Entries Menu (wprowadzanie przez operatora) Alarms Menu (alarmy) Chromatograf Menu GC Control Menu (sterowanie GC) Data Records Menu (zapisy danych) Config. Reports - Maintenance Log Menu 4-17 SPIS TREŚCI

5 ROZDZIAŁ 5 KONSERWACJA 5.1 KONCEPCJA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK ORAZ NAPRAWY RUTYNOWA KONSERWACJA Lista sprawdzeń konserwacji Danalyzera Procedury rutynowej konserwacji Umowa serwisowa POŁOŻENIE I DOSTĘP DO ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA Moduły elektryczne/elektroniczne analizatora Elementy detektora, elementy grzejnika, zawory i kolumny ZALECENIA DO PRZENOSZENIA PODZESPOŁÓW OBWODÓW DRUKOWANYCH INSTRUKCJE SERWISU, WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK ORAZ NAPRAWY Przedwzmacniacz Sterowanie temperatury Dekoder Wymiana bezpiecznika Instrukcje wyjmowania płyty dekodera Instrukcje ponownego instalowania płyty dekodera Przewodnik do wykrywania i usuwania usterek analizatora Sprawdzenie równowagi przepływu Temperatura Dryf linii bazowej Sprawdzenie szczelności analizatora Zatkane przewody, kolumny lub zawory Zawory chromatografu Czyszczenie zaworu Remont zaworu Instrukcje remontu zaworu Równowaga mostka detektora Pomiary temperatury Przepływ wentylacji pomiaru (MV) Wejścia analogowe KONSERWACJA STEROWNIKA GC MODEL 2350A Dostęp do sterownika GC 5-31 SPIS TREŚCI

6 5.7 KOMUNIKACJA Zmiana adresu sterownika GC WEJŚCIA I WYJŚCIA ANALOGOWE Opis dialogowy wyjścia analogowego Zmiana zmiennej Zmiana wykresu słupkowego Wykonywanie ręcznej kalibracji 2350A Wykonywanie automatycznej kalibracji 2350A Obwody do testowania pętli analogowej Aktualizacja wyjść analogowych WEJŚCIA I WYJŚCIA CYFROWE Obwód do testowania pętli cyfrowej BEZPIECZNIK POŁĄCZENIE ANALIZATOR-STEROWNIK Kody funkcji 5-51 ROZDZIAŁ 6 ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE 6.1 CZĘŚCI ZAMIENNE ANALIZATORA Podzespoły kart obwodów drukowanych (Analizator) Podzespoły elektryczne i mechaniczne (Analizator) CZĘŚCI ZAMIENNE STEROWNIKA GC MODEL 2350A Podzespoły kart obwodów drukowanych (Sterownik GC) Podzespoły elektryczne i mechaniczne (Sterownik GC) 6-4 SPIS TREŚCI

7 DODATKI Dodatek Strona A PRZEWODNIK OKABLOWANIA KOMUNIKACJA SZEREGOWA A-l A.1 Konfiguracje portu szeregowego GC i okablowania dla RS-232 A-2 A.2 Połączenie RS-232 sterownika GC do komputera PC A-5 A.2.1 Port szeregowy GC DB-9 do portu DB-9 komputera PC A-5 A.2.2 Port szeregowy GC DB-9 do portu DB-25 komputera PC A-6 A.2.3 Port z wtyczką Phoenix GC do portu DB-9 komputera PC A-7 A.2.4 Port z wtyczką Phoenix GC do portu DB-25 komputera PC A-8 A.3 Połączenie RS-232 sterownika GC do zewnętrznego modemu A-9 A.3.1 Port szeregowy GC DB-9 do portu modemu DB-25 A-9 A.3.2 Port z wtyczką Phoenix GC do portu modemu DB-25 A-10 A.4 Przykład połączenia RS-422 z komputera PC do GC A-11 A.5 Przykład połączenia RS-485 z komputera PC do GC A-13 B ORUROWANIE DLA DWÓCH BUTLI Z GAZEM NOŚNIKA DO SYSTEMU GC B-1 B.1 Ilustracja B-2 B.2 Instalacja i czyszczenie linii B-3 B.3 Wymiana butli nośnika B-5 C PRZEWODNIK PO MODUŁACH ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO C-l C.1 Cel modułów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego C-l C.2 Aplikacje, numery części i opisy C-2 C.3 Wykrywanie i usuwanie usterek w modułach zabezpieczenia przeciwprzepięciowego C-4 D MODEM WEWNĘTRZNY DANIELA DLA STEROWNIKA GC D-l E USTAWIANIE PRZEPŁYWU CZYSZCZENIA ZAWORU E-l F AKTUALIZACJA ZE STEROWNIKA GC MODEL 2251 DO MODELU 23SOA F-1 F.1 Zatrzymanie bieżącej analizy i wyłączenie F-2 F.2 Zanotowanie istniejących połączeń do modelu 2251 F-3 F.3 Wyjęcie kabli, wymiana sterownika i podłączenie F-7 G INSTRUKCJA MODERNIZACJI CPU Z 2350 DO 2350A G-l G.1 Wprowadzenie na temat zespołu CPU 2350A G-l G.2 Proces wymiany G-2 G.3 Podstawowa konfiguracja 2350A G-3 G A Opcje G-4 SPIS TREŚCI

8 ADDENDA Dodatek Strona 1 CERTYFIKATY Dodatek PARAMETRY Dodatek RYSUNKI ANALIZATORA Dodatek RYSUNKI STEROWNIKA GC Dodatek ELEKTROMETR Dodatek URUCHAMIANIE I USTAWIANIE Dodatek 6-1 SPIS TREŚCI

9 1.1 CEL TEJ INSTRUKCJI ROZDZIAŁ 1 OPIS Instrukcja firmy Daniel Measurement and Control, Inc. dla modelu systemu chromatografu gazowego 500FPD ze sterownikiem Model 2350A (P/N ) jest zalecana jako przewodnik dla użytkownika systemu chromatografu gazowego Danalyzer 2350A firmy DANIEL. UWAGA: Instrukcja oprogramowania to Instrukcja użytkownika oprogramowania Daniel MON 2000 dla chromatografu gazowego (P/N ). Ta instrukcja zawiera następujące informacje: Rozdział 1 Opis - Ogólny opis Modelu 500FPD / 2350A systemu chromatografu gazowego (GC) oraz jego podzespoły, ich konfiguracje i funkcje. - Skrócony opis oprogramowania GC System, interfejsy użytkownika i możliwości. - Wprowadzenie do zasady działania GC i terminologia. Rozdział 2 Opis wyposażenia - Wskazówki dla systemu próbkowania i połączeń gazowych. - Opis podsystemów analizatora i jego podzespołów. - Opisy podsystemów sterownika GC i jego podzespołów. - Instrukcje instalacji sprzętu dla systemu GC. Rozdział 3 Instalacja i uruchomienie ROZDZIAŁ 1 1-1

10 Rozdział 4 Praca - Instrukcje obsługi systemu GC przy użyciu wbudowanej klawiatury i wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD), jeśli są w zestawie. Rozdział 5 Konserwacja - Instrukcje regularnej konserwacji i opieki nad systemem GC. - Instrukcje wykrywania i usuwania usterek, naprawy i serwisowania sprzętu systemu GC System. Rozdział 6 Zalecane części zamienne - Wykaz płyt, zaworów i innych podzespołów zalecanych jako części zamienne. Dodatki - Dodatki z dodatkowymi pomocnymi materiałami i rysunkami. ROZDZIAŁ 1 1-2

11 1.2 WPROWADZENIE System Danalyzer firmy Daniel Europe Ltd. z modelem 2350A sterownika chromatografu gazowego (GC) jest szybkim systemem GC, który został fabrycznie zaprojektowany, aby spełniać wymagania dla specyficznych aplikacji opartych na typowym składzie gazu ziemnego i przewidywanego stężenia interesujących składników. System Danalyzer typowo składa się z trzech głównych podzespołów, analizatora, sterownika GC i systemu przygotowania próbki: Analizator (Model z serii 500FPD) Umieszczony w pobliżu pobierania próbki. Analizator Zawiera kolumny GC, detektory, przedwzmacniacz, zawory przełączające strumienie i elektrozawory. Analizator model 500FPD posiada certyfikat EEX p II T3 w standardzie ATEX do użycia w obszarze w strefie 1. Sterownik GC (Model 2350A) Umieszczony nie dalej niż 610 metrów od analizatora. Sterownik GC zawiera elektronikę i porty do przetwarzania sygnału, sterowania przyrządem, przechowywania danych, interfejs do komputera PC oraz telekomunikacji. Sterownik GC Model 2350A jest dostępny w różnych obudowach i konfiguracjach, jak poniżej: Ognioszczelna - EEX d IIB T6 w standardach CENELEC EN i EN do użycia w obszarze 1 strefy. Dostępna bez lub z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD). Do montażu w kasecie Dostępna do zastosowania w obszarze bezpiecznym. Wykonana do montażu w standardowej kasecie 19-calowej. Dostępna bez lub z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) ROZDZIAŁ 1 1-3

12 System przygotowania próbki do analizatora (ASCS) - Umieszczony między strumieniem procesu a wlotem próbki do analizatora, normalnie zamontowany w dolnej części stojaka analizatora. Standardowa konfiguracja ASCS zawiera płytę montażową, zawory blokowe (lub odcinające) oraz filtry. Opcjonalnie, ASCS może być skonfigurowany z filtrami obejścia "Genie", cieczowymi zaworami odcinającymi: wszystkie mogą być umieszczone w piecu elektrycznym (z gorącą taśmą). W swojej standardowej konfiguracji analizator z serii Model 500FPD może obsługiwać do pięciu strumieni: typowo, cztery na próbki i jeden do kalibracji. Z opcjonalnym dodatkowym przełącznikiem strumieni Danalyzer może przełączać aż do dwunastu strumieni. Sterownik Model 2350A GC jest zaprojektowany przede wszystkim do obsługi z komputera PC z pakietem oprogramowania Daniel MON 2000 (patrz w Rozdziale 1.4, tej instrukcji opis oprogramowania). To daje użytkownikowi największe możliwości, łatwość użycia oraz elastyczność. Jeden komputer PC z działającym MONem może być połączony z 32 chromatografami (przez połączenie do komunikacji szeregowej RS-485). Komputer PC jest używany do wyświetlania chromatogramów z analizy i raportów, które mogą być następnie zapisywane do plików na twardym dysku komputera PC lub drukowane z jednego z portów drukarki komputera PC lub portu drukarki sterownika GC. Także każdy pojedynczy sterownik GC może być obsługiwany z wbudowanej klawiatury i wyświetlacza LCD (jeśli zostały zainstalowane w tej konfiguracji); jednakże ta metoda oferuje bardziej ograniczone funkcje. Wyświetlanie chromatogramów na wyświetlaczu LCD jest możliwe tylko w postaci wykresu przewijanych pasków. Ponieważ ani komputer PC, ani normalna drukarka nie mogą być umieszczone w obszarze zagrożenia, połączenia portu szeregowego i komunikacji Modbus są wykorzystywane do połączenia Danalyzera do komputera PC, komputerów Rother, drukarek, chromatografów i sterowników. ROZDZIAŁ 1 1-4

13 1.3 OPIS FUNKCJONALNY Funkcjonalny schemat blokowy typowej instalacji Danalyzera został pokazany na Rys.1-1. Próbka gazu do analizy jest pobierana ze strumienia procesu przez sondę próbki zainstalowaną w linii procesu. Próbka przechodzi przez przewody do systemu przygotowania próbki, gdzie jest filtrowana lub przygotowana w inny sposób. Po przygotowaniu próbka przepływa do analizatora, aby rozdzielić i rozpoznać składniki gazu. Chromatograficzne rozdzielenie gazu próbki na składniki jest wykonywane w analizatorze w następujący sposób. Precyzyjnie określona objętość gazu próbki jest wstrzyknięta do jednej z kolumn analitycznych modułu. Kolumna zawiera fazę stacjonarną (pakiet), który jest albo aktywnym ciałem stałym (rozkład adsorpcyjny) lub obojętnym ciałem stałym pokrytym cieczą (rozkład absorpcyjny). Próbka gazowa porusza się przez kolumnę przy pomocy fazy ruchomej (gazu nośnika). Selektywne hamowanie składników próbki ma miejsce w kolumnie, która powoduje, że każdy składnik porusza się przez kolumnę z różną prędkością. To działanie rozdziela próbkę na gazy składowe i parę. Detektor umieszczony przy wylocie z kolumny analitycznej jest wrażliwy na wymywanie składników z kolumny i wytwarza wyjścia elektryczne, proporcjonalne do stężenia każdego składnika. Wyjścia z detektorów analizatora są wzmacniane w elektronice analizatora, a następnie przesyłane do sterownika Modelu 2350A do dalszego przetwarzania. (Patrz także, Rozdział 1.6, "Zasada działania.") Wyjście ze sterownika GC jest normalnie wyświetlane na zdalnie umieszczonym komputerze PC lub drukarce. Połączenie między sterownikiem GC a komputerem PC może być zapewnione przez linię szeregową lub przez interfejs komunikacyjny kompatybilny z Modbusem. Kilka chromatogramów może być wyświetlane na monitorze komputera PC i porównywane lub rozróżniane przez oddzielne schematy kolorystyczne. To pozwala na porównywanie i rozróżnianie zapisanych chromatogramów z aktualnymi lub innymi zapisanymi. To może stanowić dużą pomoc przy zmianach parametrów lub rozwiązywaniu problemów. Zastosowanie komputera PC do konfigurowania oraz procedur wykrywania i usuwania usterek jest istotne w większości przypadków. (Podstawowe operacje mogą być także wykonywane z klawiatury i wyświetlacza ciekłokrystalicznego, które są wbudowane w pewnych wersjach sterownika GC.) Komputer PC może być zdalnie podłączony przez linię komunikacji telefonicznej, drogą radiową lub satelitarną. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu, Danalyzer może pracować niezależnie przez długi okres czasu. UWAGA: Modemy powinny być używane tylko jeśli spełniają wymagania krajowych przepisów telekomunikacyjnych w obszarze, gdzie używany jest sprzęt. ROZDZIAŁ 1 1-5

14 Rys Funkcjonalny schemat blokowy Danalyzera ROZDZIAŁ 1 1-6

15 1.4 OPIS OPROGRAMOWANIA Danalyzer używa trzech oddzielnych podsystemów oprogramowania. To zapewnia całkowitą elastyczność w definiowaniu sekwencji obliczeniowej, zawartości drukowanych raportów, formacie, typie i ilości danych do przeglądania, sterowania i/lub transmisji do innego komputera lub sterownika. Są to trzy następujące podsystemy: Baseline Operating System (BOS) podstawowy system operacyjny Application Configuration Subsystem (ACFG) podsystem do konfiguracji aplikacji Maintenance and Operations Subsystem (MON) podsystem do konserwacji i obsługi BOS nadzoruje działanie Danalyzera przez jego wewnętrzny sterownik sterowany mikroprocesorem; wszystkie bezpośrednie interfejsy sprzętowe są wykonane przez to oprogramowanie sterujące. Zawiera ono wielozadaniowy program wykonawczy, który steruje osobnymi zadaniami w pracy systemu, jak również testem wewnętrznym sprzętu, wgrywaniem aplikacji użytkownika, uruchamianiem i komunikacją. Po skonfigurowaniu Danalyzer może pracować jako moduł wolnostojący. ACFG pracuje pod systemem MICROSOFT WINDOWS na komputerze IBM PC lub kompatybilnym. Używany jest do definiowania jak sprzęt jest wykorzystywany do specyficznych aplikacji. Dlatego konfiguracja systemu jest definiowana, a informacja jest zamieniana na formę odpowiednią do wgrania do Danalyzera. Operator wypełnia po prostu szereg tabeli informacyjnych i definiuje swoje wymagania do raportowania, plików danych i komunikacji. Informacja o aplikacji, zarówno numeryczna jak i wyboru, która może być nastawiana przez operatora podczas normalnej pracy jest także definiowana. Definiowane są także specjalne struktury danych specyficzne dla każdej aplikacji chromatograficznej. Tabela zawierają składniki zawierające się w analizie, sekwencje strumieni do analizy i czasowe zależności. Plik programu GC zawiera program aplikacji użytkownika w języku C, który definiuje obliczenia wykonywane dla każdej analizy. Interfejs użytkownika ACFG jest podobny do interfejsu użytkownika znajdującego się w większości programów na komputer PC. Operator wybiera z rozwijanego menu oraz wiersze zapytań wyświetlają komunikaty lub listy dostępnych skrótów klawiszowych, które wywołują funkcje. Dostępna jest także pomoc kontekstowa wywoływana klawiszem Fl. Ogólne informacje pochodzą z okien dialogowych. Pozycja kursora, dodawanie/kasowanie, wybór i inne działania są podobne do metod stosowanych w typowych programach na komputer PC. ROZDZIAŁ 1 1-7

16 MON posiada interfejs między człowiekiem a maszyną do konserwacji, obsługi oraz wykrywania i usuwania usterek. Pozwala wgrać do sterownika GC aplikacje przygotowane przy pomocy ACFG. MON służy do sterowania przez operatora podłączonego Danalyzera, monitoruje wyniki analiz oraz sprawdza i edytuje różne parametry mające wpływ na pracę Danalyzera. Steruje także wyświetlaczem i wydrukami chromatogramów i raportów, a także zatrzymuje i uruchamia automatyczny cykl analizy lub uruchamia kalibrację. Baseline Operating System (BOS)(system obsługi podstawowej) i Application Configuration Subsystem (ACFG) (podsystem do konfiguracji aplikacji) są dostarczane z systemem Danalyzera. Maintenance and Operations Subsystem (MON) (podsystem do obsługi i konserwacji) jest przystosowany do żądanych indywidualnych konfiguracji lub procesu i jest dostarczany na dyskietce. Należy zwrócić uwagę, że sprzęt i oprogramowanie są testowane razem w całości przed opuszczeniem fabryki. Program MON komunikuje się z systemem Danalyzer i pozwala na początkowe ustawienie systemu na miejscu, dopasowanie do specyficznych wymagań. Po zainstalowaniu sprzętu i oprogramowania oraz ustabilizowaniu pracy, można rozpocząć pracę automatyczną. Połączenie między komputerem z oprogramowaniem MON a Danalyzerem może być bezpośrednie przez lokalny połączenie szeregowe lub zdalne przez modemy, linie telefoniczne i/lub radiowe. Możliwa jest praca wielu chromatografów Danalyzer (aż do 32) z pojedynczym komputerem z oprogramowaniem MON, przez wielogałęziowe łącza szeregowe. ROZDZIAŁ 1 1-8

17 1.4.1 MINIMALNE WYMAGANIA DLA KOMPUTERA PC Ten Rozdział zawiera wymagania systemu do uruchamiania oprogramowania MON i zawiera procedury instalacji jak również początkowe instrukcje logowania, ustawiania komunikacji i konfiguracji oprogramowania. Wymagania systemowe (1) Aby zapewnić maksymalną wydajność podczas pracy z oprogramowaniem MON, należy zapewnić aby komputer PC posiadał następujące parametry użytkowe: (a) Komputer PC z procesorem Pentium/100MHz lub wyższym działający pod jednym z systemów: systemowych) - Microsoft Windows 95 (service pack 1 lub nowszy) albo późniejszy - Windows 98 wersja 1 lub nowsza - Windows 2000 wersja 1 lub nowsza - Windows XP wersja 1 lub nowsza (Patrz na uwagę dla wymagań - Windows NT wersja 4 (service pack 3 lub późniejsza) (b) 16 MB pamięci RAM (zalecane 32 MB i więcej) (c) 5 MB wolnego miejsca na twardym dysku (d) Monitor Super VGA z rozdzielczością 800x600 (e) wolny port szeregowy do zdalnego/lokalnego połączenia do chromatografu gazowego (do pracy online) ROZDZIAŁ 1 1-9

18 (f) wolny port równoległy do podłączenia drukarki (g) modem kompatybilny z Windows (tylko do pracy zdalnej) UWAGA: Wymagany jest Microsoft Internet Explorer 6.0 do przeglądania arkuszy i raportów zapisanych w formacie HTML. (a) Użyj menu Ustawienia/Panel Sterowania/System/Ogólne, aby sprawdzić numer wersji systemu operacyjnego. - Dla Win98 lub Win2000, numer wersji powinien być 1 lub późniejszy. - Dla Microsoft Windows XP potrzeba: Komputer/procesor PC z 300 MHz lub szybszy; minimum 233 MHz zalecane (system jedno lub dwuprocesorowy);* rodzina Intel Pentium/Celeron lub rodzina AMD K6/Athlon/Duron lub kompatybilny. - Pamięć RAM 128 MB lub większa zalecana (minimum 64 MB; może ograniczać wydajność i pewne funkcje). - Minimalne wymagania dla twardego dysku: 1.5 GB dostępnej przestrzeni dyskowej. - Dla NT4, wersja systemu powinna być lub późniejsza. ROZDZIAŁ

19 1.5 TRYBY PRACY INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA Do użytku jest co najmniej jeden, a opcjonalnie dwa interfejsy użytkownika, z których można obsługiwać system chromatografu gazowego (GC): Komputer PC podłączony do GC i pracujący z programem MON Komputer PC podłączony do GC i pracujący z programem MON oferuje największe możliwości i elastyczność. Na ekranach pomocy oraz w instrukcji obsługi Daniel MON 2000 oprogramowania do chromatografu gazowego (Daniel P/N ) można znaleźć szczegółowe informacje na temat programu MON. lub Sterownik GC z wbudowaną klawiaturą i monitorem ciekłokrystalicznym LCD Sterownik GC z wbudowaną klawiaturą oferuje istotne funkcje niezbędne do uruchomienia i obsługi. Ten interfejs jest użyteczny w obszarach zagrożenia lub jeśli nie jest dostępny komputer PC. W Rozdziale 4 tej instrukcji podano szczegóły na temat używania iskrobezpiecznej wersji sterownika GC z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym przy uruchamianiu i rutynowych operacjach w obszarze zagrożenia. ROZDZIAŁ

20 1.5.2 MOŻLIWOŚCI Poszczególne funkcje sterownika chromatografu gazowego, które mogą być uruchamiane lub sterowane przez system GC i jego oprogramowanie, MON, przedstawiono w poniżej (może ich być więcej): Uruchamianie zaworu Ustawienia czasowe Sekwencje strumienia Sterowanie grzejnikiem (jeśli jest stosowany) Kalibracje Przebiegi podstawowego tła Analizy Operacja zatrzymania Przypisanie strumienia/detektora Przypisanie tabeli strumienia/składnika Przypisanie strumienia/obliczeń Diagnostyka Przetwarzanie alarmów i zdarzeń Zmiany sekwencji zdarzeń Ustawienia tabeli składników Ustawianie obliczeń Ustawianie parametrów alarmu Ustawianie skali analogowej Raporty i dzienniki, które mogą być tworzone w zależności od używanej aplikacji GC (może ich być więcej) : Raport konfiguracji Wykaz parametrów Chromatogram z analizy Porównanie chromatogramów Dziennik alarmów (niezatwierdzonych i aktywnych) Dziennik zdarzeń Analiza danych nieprzetworzonych ROZDZIAŁ

21 1.6 ZASADA DZIAŁANIA UWAGA: Definicje niektórych terminów użytych w poniższych wyjaśnieniach można znaleźć w Rozdziale 1.7, "Słownik" w tej instrukcji DETEKTOR ANALIZATORA System detekcji w Modelu 500FPD stanowi Fotometryczny detektor płomienia (FPD). Używa on reakcji związków siarki w płomieniu wodorowo/powietrznym jako źródła detekcji analitycznej. Źródło sygnału FPD jest pochodną światła wytwarzanego przez wzbudzone cząsteczki wytworzone w płomieniu palnika, które jest fotochemicznym procesem zwanym chemiluminescencja. Rys Schemat detektora FPD. ROZDZIAŁ

22 Analiza rozpoczyna się, kiedy ustalona objętość próbki zostanie wstrzyknięta do kolumny przez zawór próbki. Próbka jest przesuwana przez kolumnę w wyniku ciągłego przepływu gazu nośnika. Ponieważ sukcesywnie składniki są wymywane z systemu kolumny GC, są one spalane w komorze płomienia. Filtr optyczny jest wstawiony między komorę płomienia a fotopowielacz (PMT). Umożliwia to przejście do PMT tylko długości fali w paśmie emisji siarki, 394 nm. Termopara jest wstawiona do komory płomienia, aby sprawdzać istnienie płomienia. Jeśli stwierdzony zostanie brak płomienia elektrometr odcina wodór od komory płomienia. Następnie jest doprowadzane napięcie do zapalnika, po odczekaniu 5 sekund następuje otwarcie zaworu odcinającego wodór. Potem powtarzany jest ten proces maksymalnie dziesięć razy, aż płomień się zapali. Jeśli się nie powiedzie, wodór jest odcięty i ustawiony jest alarm na sterowniku 2350A, a moduł oczekuje na reakcję operatora. Rys. 1-3 ilustruje zmianę wyjścia elektrycznego detektora podczas wymywania składników. Rys Wyjście detektora podczas wymywania składników 1. Gaz nośnika dopiero przy detektorze 2. Pierwszy składnik rozpoczyna wymywanie z kolumn i jest wychwycony przez detektor 3. Szczyt stężenia pierwszego składnika 4. Drugi składnik rozpoczyna wymywanie z kolumn i jest wychwycony przez detektor 5. Szczyt stężenia drugiego składnika. ROZDZIAŁ

23 Sygnał jest wysyłany z PMT do elektrometru do wzmocnienia. Elektrometr także dostarcza PMT wysokie napięcie, które jest wymagane do pracy i do obwodu automatycznego ponownego zapalenia płomienia. Sygnał jest następnie wysłany do płyty przedwzmacniacza do dalszego wzmocnienia. Dodatkowo przedwzmacniacz zamienia sygnał napięciowy na sygnał prądowy 4 do 20mA celem transmisji do sterownika GC. Sygnał jest proporcjonalny do stężenia składnika wykrytego w próbce gazowej. Przedwzmacniacz posiada cztery różne kanały wzmocnienia, jak również kompensację dla dryfu linii odniesienia. Sygnały są wysłane do sterownika GC do przetwarzania, wysłania na drukarkę lub podglądu na monitorze PC lub LCD. W warunkach spoczynkowych (przed wstrzyknięciem próbki), detektor jest wystawiony na czysty gaz nośnika. W tych warunkach, wyjście z detektora jest elektrycznie wyzerowane. Wyjście detektora jest ustawione na 1 mv DC. To jest mierzone na czerwonych i czarnych zaciskach na płycie przedwzmacniacza i nastawione potencjometrem (R38) na płycie elektrometru. ROZDZIAŁ

24 1.6.2 POZYSKIWANIE DANYCH Co sekundę, dokładnie 40 równych próbek danych jest pobieranych do analizy przez sterownik GC (tj., jedna co 25 milisekundy). Każda próbka danych, po precyzyjnym wzmocnieniu, jest skierowana do szesnastobitowej konwersji analogowo-cyfrowej (A/C). Częstotliwość próbkowania 40 Hertz (Hz) została wybrana, aby zredukować zakłócenia 60 Hz. Po każdym punkcie próbkowania sygnału chromatografu, liczba wynikowa jest zapamiętywana w obszarze buforowym w pamięci sterownika GC do przetwarzania. Jako część procesu pozyskiwania danych, grupy przychodzących próbek danych są uśredniane razem przed zapisaniem wyników do pamięci sterownika do dalszego przetwarzania. Niepokrywające się grupy N próbek są uśredniane i zapisywane, i w ten sposób zmniejsza się efektywną ilość danych przychodzących do 40/N próbek /sekundę. Na przykład, jeśli N = 5, to całkowita ilość 40/5 lub 6 (uśrednionych) próbek danych są zapisywane co sekundę. Wartość zmiennej N jest zdeterminowana przez wybór parametru szerokości szczytu (PW). Relacja jest następująca: N = PW sekundy, gdzie PW jest podane w sekundach. Wszystkie szczegóły w procesie analizy są niezależne od wartości N. Dopuszczalne wartości N są między 1 a 63, co odpowiada wartości PW od 1 do 63 sekund. Zmienna N jest znana jako czynnik całkujący. Ten termin jest używany ponieważ N determinuje jak wiele punktów jest uśrednianych lub całkowanych, aby utworzyć pojedynczą wartość. Całkowanie danych wejściowych, przed zapamiętaniem, służy dwóm celom. Po pierwsze, zakłócenia statystyczne sygnału wejściowego są zredukowane o pierwiastek kwadratowy z N. W przypadku kiedy N = 4, zrealizowana jest redukcja zakłóceń o dwa. Po drugie, czynnik całkujący steruje szerokością pasma sygnału chromatografu. Konieczne jest dopasowanie szerokości pasma sygnału wejściowego do algorytmów analizy w sterowniku GC. To zapobiega niewielkim, krótkotrwałym perturbacjom od rozpoznawania jako prawdziwe szczyty przez program. Dlatego ważne jest, aby wybrać szerokość szczytu odpowiadającą najwęższemu szczytowi w rozważanej grupie. ROZDZIAŁ

25 1.6.3 DETEKCJA SZCZYTU Dla obliczenia normalnego obszaru lub stężenia wysokości szczytu, określenie początku szczytu, punktu szczytowego i końca jest automatyczne. Ręczne określenie punktów początkowych i końcowych jest używane tylko do obliczania obszaru w trybie wymuszonego całkowania. Automatyczna determinacja szczytu lub początku jest uruchamiana, kiedy blokada całkowania jest wyłączona. Analiza rozpoczyna się w regionie sygnału spoczynkowego i stabilności, takiej, że poziom sygnału i aktywności może być uważany jako wartości linii odniesienia. Ważne jest, aby to była prawda, ponieważ oprogramowanie sterownika GC, wykonuje takie założenie. Po rozpoczęciu poszukiwania szczytu przez wyłączenie blokady, sterownik GC wykonuje punkt po punkcie sprawdzanie nachylenia sygnału. Jest to osiągane przy użyciu cyfrowego filtra detekcji nachylenia, który jest połączeniem filtra dolnoprzepustowego i układu różniczkującego. Wyjście detektora jest stale porównywane do stałej systemu wprowadzanej przez operatora zwanej czułość nachylenia (Slope Sensitivity). Domyślną wartością jest 8, jeśli nie wprowadzono innej wartości. Niższe wartości powodują, że poszukiwanie szczytu jest bardziej czułe, a wyższe wartości powodują obniżenie czułości poszukiwań. Większe wartości (20 do 100) mogą być właściwe dla zakłóconych sygnałów, np. przy dużym wzmocnieniu wzmacniacza. Zakończenie szczytu jest określane przez tę samą aplikację detektora do sygnału, ale w odwrotnym sensie. Wierzchołek jest określony, kiedy wyjście detektora przekracza stałą linii odniesienia, ale zakończenie jest określone z kolei tam, gdzie wyjście detektora jest mniejsze niż ta sama stała. Sekwencje połączonych szczytów są także automatycznie wyłapywane. Jest to wykonywane przez testowanie każdego punktu zakończenia, aby zobaczyć, czy region natychmiast następujący spełnia kryteria linii odniesienia. Region odniesienia musi posiadać wartość detektora nachylenia mniejszą niż wartość bezwzględna stałej linii odniesienia dla kilku kolejnych punktów. Kiedy region linii odniesienia został znaleziony, to kończy sekwencję szczytów. Linia odniesienia zerowego dla wysokości szczytu i określenia obszaru jest ustalana przez poprowadzenie linii od punktu początkowego sekwencji szczytu do punktu zakończenia. Wartości tych dwu punktów są znajdowane przez uśrednienie czterech punktów scałkowanych bezpośrednio przed początkiem szczytu i zaraz po zakończeniu szczytu odpowiednio. Zerowa linia odniesienia w ogólności nie będzie pozioma, a to kompensuje liniowy dryf w systemie od czasu, kiedy szczyt się rozpoczyna do czasu jego zakończenia. ROZDZIAŁ

OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFU GAZOWEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL HOUSTON, TEXAS, U.S.A. Numer kat. części: 3-9000-517 Wersja H LUTY 1999 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

CBC (Poland) Sp. z o.o.

CBC (Poland) Sp. z o.o. CBC (Poland) Sp. z o.o. Kamery megapikselowe i oprogramowanie nadzorujące 22 sierpnia 2006 r. www.cbcpoland.pl Informacje zastrzeżone CBC (Poland) 1 OPROGRAMOWANIE CBC JEST DOSTARCZANE TAKIE-JAKIE-JEST.

Bardziej szczegółowo

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika

MAXDATA PLATINUM 7200 IR. Podręcznik użytkownika MAXDATA PLATINUM 7200 IR Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7 Ostrzeżenia i przestrogi związane z bezpieczeństwem...7 Przeznaczenie...7 Ogólne ostrzeżenia...8

Bardziej szczegółowo

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-025 Data publikacji: marzec 2014 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką!

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! 1 Spis treści 1. Spis treści 2. Opis 3. Instalacja programu ADP 186 4. Wsparcie 5. Podstawowe wyposażenia 6. Kontrolki i przyciski

Bardziej szczegółowo