CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA"

Transkrypt

1 CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA Numer części : Wersja O Maj 2005

2 Rozdział SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ 1 OPIS 1.1 CEL INSTRUKCJI WPROWADZENIE OPIS FUNKCJONALNY OPIS OPROGRAMOWANIA Minimalne wymagania dla komputera PC TRYBY PRACY Interfejsy użytkownika Możliwości ZASADA DZIAŁANIA Detektor analizatora Zbieranie danych Detekcja szczytu Obliczenia analizy podstawowej SŁOWNIK 1-21 ROZDZIAŁ 2 OPIS WYPOSAŻENIA 2.1 SYSTEM PRÓBKOWANIA Położenie punktu próbkowania Wielkość przepływu próbki Ciśnienie próbki System obniżania ciśnienia Zalecenia dotyczące zanieczyszczeń Zawory WENTYLACJA Wentylacja próbki GAZ KALIBRACYJNY 2-5 SPIS TREŚCI

3 2.4.1 Opis fizyczny Zawory chromatografu Pierwsza płyta Podzespoły wykonawcze Praca Piec z łaźnią powietrzną i kolumny Podsystem detektora Moduł przedwzmacniacza analizatora Płyta dekodera Płyta sterowania temperaturą Specyfikacje analizatora Wymagania na gaz użytkowy STEROWNIK Konfiguracje sprzętowe kontrolera Wejścia i wyjścia analogowe Wejścia i wyjścia cyfrowe Komunikacje Wyjścia drivera Ogólne specyfikacje sterownika Elektryczne / Mechaniczne bezpieczeństwo i integralność - Certyfikaty i Klasyfikacje Wykaz płyt sterownika GC Opcjonalna klawiatura i wyświetlacz Klawiatura Wyświetlacz Specyfikacje alarmu Wskaźniki statusu 2-22 ROZDZIAŁ 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE 3.1 ZALECENIA I PRZESTROGI Środowiska niebezpieczne Okablowanie zasilania Okablowanie sygnałowe Uziemienie elektryczne i sygnałowe Rurki elektryczne Wymagania na systemy próbkowania PRZYGOTOWANIE Wprowadzenie 3-14 SPIS TREŚCI

4 ROZDZIAŁ 4 INSTALACJA I USTAWIANIE 4.1 PODZESPOŁY INTEREJSU DO LOKALNEGO WYSWIETLACZA I WPROWADZANIA Wskaźniki diodowe (LED) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Klawiatura LOGOWANIE DO PRZEGLĄDANIA I EDYCJI DANYCH Pierwsze logowanie Kolejne logowania Uruchamianie / zatrzymywanie Automatycznej sekwencji analizy Procedury edycyjne Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych MENU LOKALNEGO WYŚWIETLACZA Główne menu Hardware Menu (sprzęt) Operator Entries Menu (wprowadzanie przez operatora) Alarms Menu (alarmy) Chromatograf Menu GC Control Menu (sterowanie GC) Data Records Menu (zapisy danych) Config. Reports - Maintenance Log Menu 4-17 SPIS TREŚCI

5 ROZDZIAŁ 5 KONSERWACJA 5.1 KONCEPCJA WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK ORAZ NAPRAWY RUTYNOWA KONSERWACJA Lista sprawdzeń konserwacji Danalyzera Procedury rutynowej konserwacji Umowa serwisowa POŁOŻENIE I DOSTĘP DO ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA Moduły elektryczne/elektroniczne analizatora Elementy detektora, elementy grzejnika, zawory i kolumny ZALECENIA DO PRZENOSZENIA PODZESPOŁÓW OBWODÓW DRUKOWANYCH INSTRUKCJE SERWISU, WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK ORAZ NAPRAWY Przedwzmacniacz Sterowanie temperatury Dekoder Wymiana bezpiecznika Instrukcje wyjmowania płyty dekodera Instrukcje ponownego instalowania płyty dekodera Przewodnik do wykrywania i usuwania usterek analizatora Sprawdzenie równowagi przepływu Temperatura Dryf linii bazowej Sprawdzenie szczelności analizatora Zatkane przewody, kolumny lub zawory Zawory chromatografu Czyszczenie zaworu Remont zaworu Instrukcje remontu zaworu Równowaga mostka detektora Pomiary temperatury Przepływ wentylacji pomiaru (MV) Wejścia analogowe KONSERWACJA STEROWNIKA GC MODEL 2350A Dostęp do sterownika GC 5-31 SPIS TREŚCI

6 5.7 KOMUNIKACJA Zmiana adresu sterownika GC WEJŚCIA I WYJŚCIA ANALOGOWE Opis dialogowy wyjścia analogowego Zmiana zmiennej Zmiana wykresu słupkowego Wykonywanie ręcznej kalibracji 2350A Wykonywanie automatycznej kalibracji 2350A Obwody do testowania pętli analogowej Aktualizacja wyjść analogowych WEJŚCIA I WYJŚCIA CYFROWE Obwód do testowania pętli cyfrowej BEZPIECZNIK POŁĄCZENIE ANALIZATOR-STEROWNIK Kody funkcji 5-51 ROZDZIAŁ 6 ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE 6.1 CZĘŚCI ZAMIENNE ANALIZATORA Podzespoły kart obwodów drukowanych (Analizator) Podzespoły elektryczne i mechaniczne (Analizator) CZĘŚCI ZAMIENNE STEROWNIKA GC MODEL 2350A Podzespoły kart obwodów drukowanych (Sterownik GC) Podzespoły elektryczne i mechaniczne (Sterownik GC) 6-4 SPIS TREŚCI

7 DODATKI Dodatek Strona A PRZEWODNIK OKABLOWANIA KOMUNIKACJA SZEREGOWA A-l A.1 Konfiguracje portu szeregowego GC i okablowania dla RS-232 A-2 A.2 Połączenie RS-232 sterownika GC do komputera PC A-5 A.2.1 Port szeregowy GC DB-9 do portu DB-9 komputera PC A-5 A.2.2 Port szeregowy GC DB-9 do portu DB-25 komputera PC A-6 A.2.3 Port z wtyczką Phoenix GC do portu DB-9 komputera PC A-7 A.2.4 Port z wtyczką Phoenix GC do portu DB-25 komputera PC A-8 A.3 Połączenie RS-232 sterownika GC do zewnętrznego modemu A-9 A.3.1 Port szeregowy GC DB-9 do portu modemu DB-25 A-9 A.3.2 Port z wtyczką Phoenix GC do portu modemu DB-25 A-10 A.4 Przykład połączenia RS-422 z komputera PC do GC A-11 A.5 Przykład połączenia RS-485 z komputera PC do GC A-13 B ORUROWANIE DLA DWÓCH BUTLI Z GAZEM NOŚNIKA DO SYSTEMU GC B-1 B.1 Ilustracja B-2 B.2 Instalacja i czyszczenie linii B-3 B.3 Wymiana butli nośnika B-5 C PRZEWODNIK PO MODUŁACH ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO C-l C.1 Cel modułów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego C-l C.2 Aplikacje, numery części i opisy C-2 C.3 Wykrywanie i usuwanie usterek w modułach zabezpieczenia przeciwprzepięciowego C-4 D MODEM WEWNĘTRZNY DANIELA DLA STEROWNIKA GC D-l E USTAWIANIE PRZEPŁYWU CZYSZCZENIA ZAWORU E-l F AKTUALIZACJA ZE STEROWNIKA GC MODEL 2251 DO MODELU 23SOA F-1 F.1 Zatrzymanie bieżącej analizy i wyłączenie F-2 F.2 Zanotowanie istniejących połączeń do modelu 2251 F-3 F.3 Wyjęcie kabli, wymiana sterownika i podłączenie F-7 G INSTRUKCJA MODERNIZACJI CPU Z 2350 DO 2350A G-l G.1 Wprowadzenie na temat zespołu CPU 2350A G-l G.2 Proces wymiany G-2 G.3 Podstawowa konfiguracja 2350A G-3 G A Opcje G-4 SPIS TREŚCI

8 ADDENDA Dodatek Strona 1 CERTYFIKATY Dodatek PARAMETRY Dodatek RYSUNKI ANALIZATORA Dodatek RYSUNKI STEROWNIKA GC Dodatek ELEKTROMETR Dodatek URUCHAMIANIE I USTAWIANIE Dodatek 6-1 SPIS TREŚCI

9 1.1 CEL TEJ INSTRUKCJI ROZDZIAŁ 1 OPIS Instrukcja firmy Daniel Measurement and Control, Inc. dla modelu systemu chromatografu gazowego 500FPD ze sterownikiem Model 2350A (P/N ) jest zalecana jako przewodnik dla użytkownika systemu chromatografu gazowego Danalyzer 2350A firmy DANIEL. UWAGA: Instrukcja oprogramowania to Instrukcja użytkownika oprogramowania Daniel MON 2000 dla chromatografu gazowego (P/N ). Ta instrukcja zawiera następujące informacje: Rozdział 1 Opis - Ogólny opis Modelu 500FPD / 2350A systemu chromatografu gazowego (GC) oraz jego podzespoły, ich konfiguracje i funkcje. - Skrócony opis oprogramowania GC System, interfejsy użytkownika i możliwości. - Wprowadzenie do zasady działania GC i terminologia. Rozdział 2 Opis wyposażenia - Wskazówki dla systemu próbkowania i połączeń gazowych. - Opis podsystemów analizatora i jego podzespołów. - Opisy podsystemów sterownika GC i jego podzespołów. - Instrukcje instalacji sprzętu dla systemu GC. Rozdział 3 Instalacja i uruchomienie ROZDZIAŁ 1 1-1

10 Rozdział 4 Praca - Instrukcje obsługi systemu GC przy użyciu wbudowanej klawiatury i wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD), jeśli są w zestawie. Rozdział 5 Konserwacja - Instrukcje regularnej konserwacji i opieki nad systemem GC. - Instrukcje wykrywania i usuwania usterek, naprawy i serwisowania sprzętu systemu GC System. Rozdział 6 Zalecane części zamienne - Wykaz płyt, zaworów i innych podzespołów zalecanych jako części zamienne. Dodatki - Dodatki z dodatkowymi pomocnymi materiałami i rysunkami. ROZDZIAŁ 1 1-2

11 1.2 WPROWADZENIE System Danalyzer firmy Daniel Europe Ltd. z modelem 2350A sterownika chromatografu gazowego (GC) jest szybkim systemem GC, który został fabrycznie zaprojektowany, aby spełniać wymagania dla specyficznych aplikacji opartych na typowym składzie gazu ziemnego i przewidywanego stężenia interesujących składników. System Danalyzer typowo składa się z trzech głównych podzespołów, analizatora, sterownika GC i systemu przygotowania próbki: Analizator (Model z serii 500FPD) Umieszczony w pobliżu pobierania próbki. Analizator Zawiera kolumny GC, detektory, przedwzmacniacz, zawory przełączające strumienie i elektrozawory. Analizator model 500FPD posiada certyfikat EEX p II T3 w standardzie ATEX do użycia w obszarze w strefie 1. Sterownik GC (Model 2350A) Umieszczony nie dalej niż 610 metrów od analizatora. Sterownik GC zawiera elektronikę i porty do przetwarzania sygnału, sterowania przyrządem, przechowywania danych, interfejs do komputera PC oraz telekomunikacji. Sterownik GC Model 2350A jest dostępny w różnych obudowach i konfiguracjach, jak poniżej: Ognioszczelna - EEX d IIB T6 w standardach CENELEC EN i EN do użycia w obszarze 1 strefy. Dostępna bez lub z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD). Do montażu w kasecie Dostępna do zastosowania w obszarze bezpiecznym. Wykonana do montażu w standardowej kasecie 19-calowej. Dostępna bez lub z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) ROZDZIAŁ 1 1-3

12 System przygotowania próbki do analizatora (ASCS) - Umieszczony między strumieniem procesu a wlotem próbki do analizatora, normalnie zamontowany w dolnej części stojaka analizatora. Standardowa konfiguracja ASCS zawiera płytę montażową, zawory blokowe (lub odcinające) oraz filtry. Opcjonalnie, ASCS może być skonfigurowany z filtrami obejścia "Genie", cieczowymi zaworami odcinającymi: wszystkie mogą być umieszczone w piecu elektrycznym (z gorącą taśmą). W swojej standardowej konfiguracji analizator z serii Model 500FPD może obsługiwać do pięciu strumieni: typowo, cztery na próbki i jeden do kalibracji. Z opcjonalnym dodatkowym przełącznikiem strumieni Danalyzer może przełączać aż do dwunastu strumieni. Sterownik Model 2350A GC jest zaprojektowany przede wszystkim do obsługi z komputera PC z pakietem oprogramowania Daniel MON 2000 (patrz w Rozdziale 1.4, tej instrukcji opis oprogramowania). To daje użytkownikowi największe możliwości, łatwość użycia oraz elastyczność. Jeden komputer PC z działającym MONem może być połączony z 32 chromatografami (przez połączenie do komunikacji szeregowej RS-485). Komputer PC jest używany do wyświetlania chromatogramów z analizy i raportów, które mogą być następnie zapisywane do plików na twardym dysku komputera PC lub drukowane z jednego z portów drukarki komputera PC lub portu drukarki sterownika GC. Także każdy pojedynczy sterownik GC może być obsługiwany z wbudowanej klawiatury i wyświetlacza LCD (jeśli zostały zainstalowane w tej konfiguracji); jednakże ta metoda oferuje bardziej ograniczone funkcje. Wyświetlanie chromatogramów na wyświetlaczu LCD jest możliwe tylko w postaci wykresu przewijanych pasków. Ponieważ ani komputer PC, ani normalna drukarka nie mogą być umieszczone w obszarze zagrożenia, połączenia portu szeregowego i komunikacji Modbus są wykorzystywane do połączenia Danalyzera do komputera PC, komputerów Rother, drukarek, chromatografów i sterowników. ROZDZIAŁ 1 1-4

13 1.3 OPIS FUNKCJONALNY Funkcjonalny schemat blokowy typowej instalacji Danalyzera został pokazany na Rys.1-1. Próbka gazu do analizy jest pobierana ze strumienia procesu przez sondę próbki zainstalowaną w linii procesu. Próbka przechodzi przez przewody do systemu przygotowania próbki, gdzie jest filtrowana lub przygotowana w inny sposób. Po przygotowaniu próbka przepływa do analizatora, aby rozdzielić i rozpoznać składniki gazu. Chromatograficzne rozdzielenie gazu próbki na składniki jest wykonywane w analizatorze w następujący sposób. Precyzyjnie określona objętość gazu próbki jest wstrzyknięta do jednej z kolumn analitycznych modułu. Kolumna zawiera fazę stacjonarną (pakiet), który jest albo aktywnym ciałem stałym (rozkład adsorpcyjny) lub obojętnym ciałem stałym pokrytym cieczą (rozkład absorpcyjny). Próbka gazowa porusza się przez kolumnę przy pomocy fazy ruchomej (gazu nośnika). Selektywne hamowanie składników próbki ma miejsce w kolumnie, która powoduje, że każdy składnik porusza się przez kolumnę z różną prędkością. To działanie rozdziela próbkę na gazy składowe i parę. Detektor umieszczony przy wylocie z kolumny analitycznej jest wrażliwy na wymywanie składników z kolumny i wytwarza wyjścia elektryczne, proporcjonalne do stężenia każdego składnika. Wyjścia z detektorów analizatora są wzmacniane w elektronice analizatora, a następnie przesyłane do sterownika Modelu 2350A do dalszego przetwarzania. (Patrz także, Rozdział 1.6, "Zasada działania.") Wyjście ze sterownika GC jest normalnie wyświetlane na zdalnie umieszczonym komputerze PC lub drukarce. Połączenie między sterownikiem GC a komputerem PC może być zapewnione przez linię szeregową lub przez interfejs komunikacyjny kompatybilny z Modbusem. Kilka chromatogramów może być wyświetlane na monitorze komputera PC i porównywane lub rozróżniane przez oddzielne schematy kolorystyczne. To pozwala na porównywanie i rozróżnianie zapisanych chromatogramów z aktualnymi lub innymi zapisanymi. To może stanowić dużą pomoc przy zmianach parametrów lub rozwiązywaniu problemów. Zastosowanie komputera PC do konfigurowania oraz procedur wykrywania i usuwania usterek jest istotne w większości przypadków. (Podstawowe operacje mogą być także wykonywane z klawiatury i wyświetlacza ciekłokrystalicznego, które są wbudowane w pewnych wersjach sterownika GC.) Komputer PC może być zdalnie podłączony przez linię komunikacji telefonicznej, drogą radiową lub satelitarną. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu, Danalyzer może pracować niezależnie przez długi okres czasu. UWAGA: Modemy powinny być używane tylko jeśli spełniają wymagania krajowych przepisów telekomunikacyjnych w obszarze, gdzie używany jest sprzęt. ROZDZIAŁ 1 1-5

14 Rys Funkcjonalny schemat blokowy Danalyzera ROZDZIAŁ 1 1-6

15 1.4 OPIS OPROGRAMOWANIA Danalyzer używa trzech oddzielnych podsystemów oprogramowania. To zapewnia całkowitą elastyczność w definiowaniu sekwencji obliczeniowej, zawartości drukowanych raportów, formacie, typie i ilości danych do przeglądania, sterowania i/lub transmisji do innego komputera lub sterownika. Są to trzy następujące podsystemy: Baseline Operating System (BOS) podstawowy system operacyjny Application Configuration Subsystem (ACFG) podsystem do konfiguracji aplikacji Maintenance and Operations Subsystem (MON) podsystem do konserwacji i obsługi BOS nadzoruje działanie Danalyzera przez jego wewnętrzny sterownik sterowany mikroprocesorem; wszystkie bezpośrednie interfejsy sprzętowe są wykonane przez to oprogramowanie sterujące. Zawiera ono wielozadaniowy program wykonawczy, który steruje osobnymi zadaniami w pracy systemu, jak również testem wewnętrznym sprzętu, wgrywaniem aplikacji użytkownika, uruchamianiem i komunikacją. Po skonfigurowaniu Danalyzer może pracować jako moduł wolnostojący. ACFG pracuje pod systemem MICROSOFT WINDOWS na komputerze IBM PC lub kompatybilnym. Używany jest do definiowania jak sprzęt jest wykorzystywany do specyficznych aplikacji. Dlatego konfiguracja systemu jest definiowana, a informacja jest zamieniana na formę odpowiednią do wgrania do Danalyzera. Operator wypełnia po prostu szereg tabeli informacyjnych i definiuje swoje wymagania do raportowania, plików danych i komunikacji. Informacja o aplikacji, zarówno numeryczna jak i wyboru, która może być nastawiana przez operatora podczas normalnej pracy jest także definiowana. Definiowane są także specjalne struktury danych specyficzne dla każdej aplikacji chromatograficznej. Tabela zawierają składniki zawierające się w analizie, sekwencje strumieni do analizy i czasowe zależności. Plik programu GC zawiera program aplikacji użytkownika w języku C, który definiuje obliczenia wykonywane dla każdej analizy. Interfejs użytkownika ACFG jest podobny do interfejsu użytkownika znajdującego się w większości programów na komputer PC. Operator wybiera z rozwijanego menu oraz wiersze zapytań wyświetlają komunikaty lub listy dostępnych skrótów klawiszowych, które wywołują funkcje. Dostępna jest także pomoc kontekstowa wywoływana klawiszem Fl. Ogólne informacje pochodzą z okien dialogowych. Pozycja kursora, dodawanie/kasowanie, wybór i inne działania są podobne do metod stosowanych w typowych programach na komputer PC. ROZDZIAŁ 1 1-7

16 MON posiada interfejs między człowiekiem a maszyną do konserwacji, obsługi oraz wykrywania i usuwania usterek. Pozwala wgrać do sterownika GC aplikacje przygotowane przy pomocy ACFG. MON służy do sterowania przez operatora podłączonego Danalyzera, monitoruje wyniki analiz oraz sprawdza i edytuje różne parametry mające wpływ na pracę Danalyzera. Steruje także wyświetlaczem i wydrukami chromatogramów i raportów, a także zatrzymuje i uruchamia automatyczny cykl analizy lub uruchamia kalibrację. Baseline Operating System (BOS)(system obsługi podstawowej) i Application Configuration Subsystem (ACFG) (podsystem do konfiguracji aplikacji) są dostarczane z systemem Danalyzera. Maintenance and Operations Subsystem (MON) (podsystem do obsługi i konserwacji) jest przystosowany do żądanych indywidualnych konfiguracji lub procesu i jest dostarczany na dyskietce. Należy zwrócić uwagę, że sprzęt i oprogramowanie są testowane razem w całości przed opuszczeniem fabryki. Program MON komunikuje się z systemem Danalyzer i pozwala na początkowe ustawienie systemu na miejscu, dopasowanie do specyficznych wymagań. Po zainstalowaniu sprzętu i oprogramowania oraz ustabilizowaniu pracy, można rozpocząć pracę automatyczną. Połączenie między komputerem z oprogramowaniem MON a Danalyzerem może być bezpośrednie przez lokalny połączenie szeregowe lub zdalne przez modemy, linie telefoniczne i/lub radiowe. Możliwa jest praca wielu chromatografów Danalyzer (aż do 32) z pojedynczym komputerem z oprogramowaniem MON, przez wielogałęziowe łącza szeregowe. ROZDZIAŁ 1 1-8

17 1.4.1 MINIMALNE WYMAGANIA DLA KOMPUTERA PC Ten Rozdział zawiera wymagania systemu do uruchamiania oprogramowania MON i zawiera procedury instalacji jak również początkowe instrukcje logowania, ustawiania komunikacji i konfiguracji oprogramowania. Wymagania systemowe (1) Aby zapewnić maksymalną wydajność podczas pracy z oprogramowaniem MON, należy zapewnić aby komputer PC posiadał następujące parametry użytkowe: (a) Komputer PC z procesorem Pentium/100MHz lub wyższym działający pod jednym z systemów: systemowych) - Microsoft Windows 95 (service pack 1 lub nowszy) albo późniejszy - Windows 98 wersja 1 lub nowsza - Windows 2000 wersja 1 lub nowsza - Windows XP wersja 1 lub nowsza (Patrz na uwagę dla wymagań - Windows NT wersja 4 (service pack 3 lub późniejsza) (b) 16 MB pamięci RAM (zalecane 32 MB i więcej) (c) 5 MB wolnego miejsca na twardym dysku (d) Monitor Super VGA z rozdzielczością 800x600 (e) wolny port szeregowy do zdalnego/lokalnego połączenia do chromatografu gazowego (do pracy online) ROZDZIAŁ 1 1-9

18 (f) wolny port równoległy do podłączenia drukarki (g) modem kompatybilny z Windows (tylko do pracy zdalnej) UWAGA: Wymagany jest Microsoft Internet Explorer 6.0 do przeglądania arkuszy i raportów zapisanych w formacie HTML. (a) Użyj menu Ustawienia/Panel Sterowania/System/Ogólne, aby sprawdzić numer wersji systemu operacyjnego. - Dla Win98 lub Win2000, numer wersji powinien być 1 lub późniejszy. - Dla Microsoft Windows XP potrzeba: Komputer/procesor PC z 300 MHz lub szybszy; minimum 233 MHz zalecane (system jedno lub dwuprocesorowy);* rodzina Intel Pentium/Celeron lub rodzina AMD K6/Athlon/Duron lub kompatybilny. - Pamięć RAM 128 MB lub większa zalecana (minimum 64 MB; może ograniczać wydajność i pewne funkcje). - Minimalne wymagania dla twardego dysku: 1.5 GB dostępnej przestrzeni dyskowej. - Dla NT4, wersja systemu powinna być lub późniejsza. ROZDZIAŁ

19 1.5 TRYBY PRACY INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA Do użytku jest co najmniej jeden, a opcjonalnie dwa interfejsy użytkownika, z których można obsługiwać system chromatografu gazowego (GC): Komputer PC podłączony do GC i pracujący z programem MON Komputer PC podłączony do GC i pracujący z programem MON oferuje największe możliwości i elastyczność. Na ekranach pomocy oraz w instrukcji obsługi Daniel MON 2000 oprogramowania do chromatografu gazowego (Daniel P/N ) można znaleźć szczegółowe informacje na temat programu MON. lub Sterownik GC z wbudowaną klawiaturą i monitorem ciekłokrystalicznym LCD Sterownik GC z wbudowaną klawiaturą oferuje istotne funkcje niezbędne do uruchomienia i obsługi. Ten interfejs jest użyteczny w obszarach zagrożenia lub jeśli nie jest dostępny komputer PC. W Rozdziale 4 tej instrukcji podano szczegóły na temat używania iskrobezpiecznej wersji sterownika GC z wbudowaną klawiaturą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym przy uruchamianiu i rutynowych operacjach w obszarze zagrożenia. ROZDZIAŁ

20 1.5.2 MOŻLIWOŚCI Poszczególne funkcje sterownika chromatografu gazowego, które mogą być uruchamiane lub sterowane przez system GC i jego oprogramowanie, MON, przedstawiono w poniżej (może ich być więcej): Uruchamianie zaworu Ustawienia czasowe Sekwencje strumienia Sterowanie grzejnikiem (jeśli jest stosowany) Kalibracje Przebiegi podstawowego tła Analizy Operacja zatrzymania Przypisanie strumienia/detektora Przypisanie tabeli strumienia/składnika Przypisanie strumienia/obliczeń Diagnostyka Przetwarzanie alarmów i zdarzeń Zmiany sekwencji zdarzeń Ustawienia tabeli składników Ustawianie obliczeń Ustawianie parametrów alarmu Ustawianie skali analogowej Raporty i dzienniki, które mogą być tworzone w zależności od używanej aplikacji GC (może ich być więcej) : Raport konfiguracji Wykaz parametrów Chromatogram z analizy Porównanie chromatogramów Dziennik alarmów (niezatwierdzonych i aktywnych) Dziennik zdarzeń Analiza danych nieprzetworzonych ROZDZIAŁ

21 1.6 ZASADA DZIAŁANIA UWAGA: Definicje niektórych terminów użytych w poniższych wyjaśnieniach można znaleźć w Rozdziale 1.7, "Słownik" w tej instrukcji DETEKTOR ANALIZATORA System detekcji w Modelu 500FPD stanowi Fotometryczny detektor płomienia (FPD). Używa on reakcji związków siarki w płomieniu wodorowo/powietrznym jako źródła detekcji analitycznej. Źródło sygnału FPD jest pochodną światła wytwarzanego przez wzbudzone cząsteczki wytworzone w płomieniu palnika, które jest fotochemicznym procesem zwanym chemiluminescencja. Rys Schemat detektora FPD. ROZDZIAŁ

22 Analiza rozpoczyna się, kiedy ustalona objętość próbki zostanie wstrzyknięta do kolumny przez zawór próbki. Próbka jest przesuwana przez kolumnę w wyniku ciągłego przepływu gazu nośnika. Ponieważ sukcesywnie składniki są wymywane z systemu kolumny GC, są one spalane w komorze płomienia. Filtr optyczny jest wstawiony między komorę płomienia a fotopowielacz (PMT). Umożliwia to przejście do PMT tylko długości fali w paśmie emisji siarki, 394 nm. Termopara jest wstawiona do komory płomienia, aby sprawdzać istnienie płomienia. Jeśli stwierdzony zostanie brak płomienia elektrometr odcina wodór od komory płomienia. Następnie jest doprowadzane napięcie do zapalnika, po odczekaniu 5 sekund następuje otwarcie zaworu odcinającego wodór. Potem powtarzany jest ten proces maksymalnie dziesięć razy, aż płomień się zapali. Jeśli się nie powiedzie, wodór jest odcięty i ustawiony jest alarm na sterowniku 2350A, a moduł oczekuje na reakcję operatora. Rys. 1-3 ilustruje zmianę wyjścia elektrycznego detektora podczas wymywania składników. Rys Wyjście detektora podczas wymywania składników 1. Gaz nośnika dopiero przy detektorze 2. Pierwszy składnik rozpoczyna wymywanie z kolumn i jest wychwycony przez detektor 3. Szczyt stężenia pierwszego składnika 4. Drugi składnik rozpoczyna wymywanie z kolumn i jest wychwycony przez detektor 5. Szczyt stężenia drugiego składnika. ROZDZIAŁ

23 Sygnał jest wysyłany z PMT do elektrometru do wzmocnienia. Elektrometr także dostarcza PMT wysokie napięcie, które jest wymagane do pracy i do obwodu automatycznego ponownego zapalenia płomienia. Sygnał jest następnie wysłany do płyty przedwzmacniacza do dalszego wzmocnienia. Dodatkowo przedwzmacniacz zamienia sygnał napięciowy na sygnał prądowy 4 do 20mA celem transmisji do sterownika GC. Sygnał jest proporcjonalny do stężenia składnika wykrytego w próbce gazowej. Przedwzmacniacz posiada cztery różne kanały wzmocnienia, jak również kompensację dla dryfu linii odniesienia. Sygnały są wysłane do sterownika GC do przetwarzania, wysłania na drukarkę lub podglądu na monitorze PC lub LCD. W warunkach spoczynkowych (przed wstrzyknięciem próbki), detektor jest wystawiony na czysty gaz nośnika. W tych warunkach, wyjście z detektora jest elektrycznie wyzerowane. Wyjście detektora jest ustawione na 1 mv DC. To jest mierzone na czerwonych i czarnych zaciskach na płycie przedwzmacniacza i nastawione potencjometrem (R38) na płycie elektrometru. ROZDZIAŁ

24 1.6.2 POZYSKIWANIE DANYCH Co sekundę, dokładnie 40 równych próbek danych jest pobieranych do analizy przez sterownik GC (tj., jedna co 25 milisekundy). Każda próbka danych, po precyzyjnym wzmocnieniu, jest skierowana do szesnastobitowej konwersji analogowo-cyfrowej (A/C). Częstotliwość próbkowania 40 Hertz (Hz) została wybrana, aby zredukować zakłócenia 60 Hz. Po każdym punkcie próbkowania sygnału chromatografu, liczba wynikowa jest zapamiętywana w obszarze buforowym w pamięci sterownika GC do przetwarzania. Jako część procesu pozyskiwania danych, grupy przychodzących próbek danych są uśredniane razem przed zapisaniem wyników do pamięci sterownika do dalszego przetwarzania. Niepokrywające się grupy N próbek są uśredniane i zapisywane, i w ten sposób zmniejsza się efektywną ilość danych przychodzących do 40/N próbek /sekundę. Na przykład, jeśli N = 5, to całkowita ilość 40/5 lub 6 (uśrednionych) próbek danych są zapisywane co sekundę. Wartość zmiennej N jest zdeterminowana przez wybór parametru szerokości szczytu (PW). Relacja jest następująca: N = PW sekundy, gdzie PW jest podane w sekundach. Wszystkie szczegóły w procesie analizy są niezależne od wartości N. Dopuszczalne wartości N są między 1 a 63, co odpowiada wartości PW od 1 do 63 sekund. Zmienna N jest znana jako czynnik całkujący. Ten termin jest używany ponieważ N determinuje jak wiele punktów jest uśrednianych lub całkowanych, aby utworzyć pojedynczą wartość. Całkowanie danych wejściowych, przed zapamiętaniem, służy dwóm celom. Po pierwsze, zakłócenia statystyczne sygnału wejściowego są zredukowane o pierwiastek kwadratowy z N. W przypadku kiedy N = 4, zrealizowana jest redukcja zakłóceń o dwa. Po drugie, czynnik całkujący steruje szerokością pasma sygnału chromatografu. Konieczne jest dopasowanie szerokości pasma sygnału wejściowego do algorytmów analizy w sterowniku GC. To zapobiega niewielkim, krótkotrwałym perturbacjom od rozpoznawania jako prawdziwe szczyty przez program. Dlatego ważne jest, aby wybrać szerokość szczytu odpowiadającą najwęższemu szczytowi w rozważanej grupie. ROZDZIAŁ

25 1.6.3 DETEKCJA SZCZYTU Dla obliczenia normalnego obszaru lub stężenia wysokości szczytu, określenie początku szczytu, punktu szczytowego i końca jest automatyczne. Ręczne określenie punktów początkowych i końcowych jest używane tylko do obliczania obszaru w trybie wymuszonego całkowania. Automatyczna determinacja szczytu lub początku jest uruchamiana, kiedy blokada całkowania jest wyłączona. Analiza rozpoczyna się w regionie sygnału spoczynkowego i stabilności, takiej, że poziom sygnału i aktywności może być uważany jako wartości linii odniesienia. Ważne jest, aby to była prawda, ponieważ oprogramowanie sterownika GC, wykonuje takie założenie. Po rozpoczęciu poszukiwania szczytu przez wyłączenie blokady, sterownik GC wykonuje punkt po punkcie sprawdzanie nachylenia sygnału. Jest to osiągane przy użyciu cyfrowego filtra detekcji nachylenia, który jest połączeniem filtra dolnoprzepustowego i układu różniczkującego. Wyjście detektora jest stale porównywane do stałej systemu wprowadzanej przez operatora zwanej czułość nachylenia (Slope Sensitivity). Domyślną wartością jest 8, jeśli nie wprowadzono innej wartości. Niższe wartości powodują, że poszukiwanie szczytu jest bardziej czułe, a wyższe wartości powodują obniżenie czułości poszukiwań. Większe wartości (20 do 100) mogą być właściwe dla zakłóconych sygnałów, np. przy dużym wzmocnieniu wzmacniacza. Zakończenie szczytu jest określane przez tę samą aplikację detektora do sygnału, ale w odwrotnym sensie. Wierzchołek jest określony, kiedy wyjście detektora przekracza stałą linii odniesienia, ale zakończenie jest określone z kolei tam, gdzie wyjście detektora jest mniejsze niż ta sama stała. Sekwencje połączonych szczytów są także automatycznie wyłapywane. Jest to wykonywane przez testowanie każdego punktu zakończenia, aby zobaczyć, czy region natychmiast następujący spełnia kryteria linii odniesienia. Region odniesienia musi posiadać wartość detektora nachylenia mniejszą niż wartość bezwzględna stałej linii odniesienia dla kilku kolejnych punktów. Kiedy region linii odniesienia został znaleziony, to kończy sekwencję szczytów. Linia odniesienia zerowego dla wysokości szczytu i określenia obszaru jest ustalana przez poprowadzenie linii od punktu początkowego sekwencji szczytu do punktu zakończenia. Wartości tych dwu punktów są znajdowane przez uśrednienie czterech punktów scałkowanych bezpośrednio przed początkiem szczytu i zaraz po zakończeniu szczytu odpowiednio. Zerowa linia odniesienia w ogólności nie będzie pozioma, a to kompensuje liniowy dryf w systemie od czasu, kiedy szczyt się rozpoczyna do czasu jego zakończenia. ROZDZIAŁ

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAF GAZOWY DANALYZER / 2350

CHROMATOGRAF GAZOWY DANALYZER / 2350 CHROMATOGRAF GAZOWY DANALYZER / 2350 INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DANIEL EUROPE, LTD. LARBERT, SZKOCJA Numer katalogowy instrukcji: 09902 0052 Wersja 0 SIERPIEŃ 1998 INSTRUKCJA INSTALOWANIA,

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY HYDRUS ZASTOSOWANIE Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Termometr internetowy

Termometr internetowy BYDGOSZCZ Termometr internetowy Czyli mała chmura IoT P.K. 2017 Spis treści Wersje dokumentu... 2 Opis i zasada działania... 3 Budowa termometru... 4 Dioda RGB LED... 5 Instalacja i pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Czujnik różnicy ciśnienia

Czujnik różnicy ciśnienia 1 921 1921P01 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE64-DP4 Czujnik do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych w

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+ Aneks 1 Model e360t Aneks dotyczący modelu T i e360t+ Gratulujemy zakupu respiratora Newport e360t. Ten pakiet zawiera aneks do instrukcji obsługi respiratora Newport e360 z opisem funkcji występujących

Bardziej szczegółowo