Raport kwartalny InBook S.A. za okres od r. do r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia roku do dnia roku

2 Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu, wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań, informacje dotyczące prognoz finansowych, informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, oświadczenie Zarządu, wybrane dane finansowe. 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2014 roku. 6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

3 1. Podstawowe informacje o emitencie. Informacje podstawowe. Firma Kraj siedziby Siedziba InBook Spółka Akcyjna Polska Dąbrowa Górnicza Adres ul. Osiedle Robotnicze 6, Dąbrowa Górnicza Telefon Fax Strona internetowa NIP REGON KRS W okresie sprawozdawczym Spółka działała w branży e-commerce, główne źródło przychodów InBook S.A. stanowiła sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych. Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki, oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze serwisy należące do Spółki: Jeden z naszych pierwszych, typowo autorskich projektów. W swojej ofercie posiada jedną z większych na rynku księgarskim ilość pozycji i są to nie tylko książki, lecz również płyty z muzyką cd, filmy dvd, wydawnictwa elektroniczne typu ebook oraz czytniki do tego typu publikacji. Oferta sklepu jest stale wzbogacana o nowe produkty. W księgarni InBook.pl oprócz zwykłych przelewów lub płatności gotówkowych można używać kart płatniczych oraz dokonywać szeregu płatności internetowych. Cały czas modernizujemy stronę wizualną serwisu, dzięki czemu zyskano możliwość różnorodnej prezentacji produktów oraz

4 kampanii produktowych (promocji). Wzbogacona została także oferta zabawek, w tym artykułów szkolnych, gier planszowych itp. Autoryzowany sklep zegarków marki Citizen, która należy do największych światowych producentów zegarków. Citizen najbardziej znany jest z naręcznych zegarków serii Eco-drive, zasilanymi za pomocą słonecznych ogniw. Citizen jest najbardziej innowacyjną i zaawansowaną technologicznie marką na świecie. Na co dzień z zegarkami zakupionym w naszym sklepie latają piloci służący w Wojsku Polskim. Od grudnia 2014 roku sklep ten zmienił domenę na Serwis grupujący wszystkie marki zegarków w jednym centralnym miejscu handlowym. Sklep jest naszą odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających klientów szukających niepowtarzalnych i wyjątkowych zegarków. Oferta opiera się na różnorodności. Posiadamy zegarki eleganckie znanych marek w świecie mody takich jak Tommy Hilfiger, sportowe Casio czy Spazio 24. W serwisie tym, można dokonać zakupu wszystkich dostępnych w naszym kraju produktów marki Casio, sprzedawane tam są m.in. zegarki, kalkulatory, instrumenty muzyczne i palmtopy. Produkty Casio mogą być objęte nawet sześcioletnim okresem gwarancyjnym, co w połączeniu z atrakcyjną ceną stwarza bardzo dobrą ofertę zakupu. Sklep internetowy z artykułami emaliowanymi typu garnki, patelnie, czajniki itp. artykuły gospodarstwa domowego produkowane w Olkuszu. Sklep ma w swojej ofercie zarówno tradycyjne modele garnków jak i nowoczesne, przesycone kolorami nowoczesne. Najnowsza propozycja to naczynia z powłoką ceramiczną oraz patelnia z odpinaną rączką w kolorach kompletów dla najbardziej wymagających klientów.

5 Serwis internetowy z oryginalnymi zabawkami niemieckiej marki NICI, która oferuje wysokiej jakości zabawki oraz akcesoria pluszowe. Zabawki Nici to niepowtarzalne wzornictwo oraz wykonanie, dbałość o każdy szczegół. W ofercie sklepu znajdą Państwo oprócz zabawek pluszowych artykuły szkolne takie jak piórniki, notesy czy plecaki oraz akcesoria: zegarki, termofory i inne. Sklep posiada w sprzedaży całą gamę prezentów na każdą okazję. Serwis podzielony jest na kilka kategorii tematycznych ułatwiających grupowanie poszczególnych towarów, tak aby ich oglądanie i zamawianie przez użytkowników było proste i skuteczne. Wśród produktów dostępne są: repliki broni, porcelana, obrazy ścienne oraz inne artykuły do dekoracji wnętrz.

6 Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosi zł i składa się z sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje następujących serii: I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości sztuk II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości sztuk III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości sztuk IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości sztuk V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości sztuk Akcjonariat powyżej 5% na dzień 13 lutego 2015 r. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % głosów 1 ABS Investment S.A. wraz z podmiotem zależnym ,61 % 2 Jakub Dębski ,07% 3 INVESTcon GROUP S.A ,66 % 4 Sławomir Jarosz ,20 % 5 Pozostali ,46 % Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).

7 Zarząd W skład Zarządu wchodzili: Imię i Nazwisko Jakub Dębski Paulina Raciborska Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imię i Nazwisko Edward Szeląg Przemysław Okrajni Katarzyna Dębska Maciej Dębski Adam Raciborski Jacek Kowalski Funkcja Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

8 Pozostałe informacje Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy. Informacje dotyczące prognoz finansowych. Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2014 r. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na koniec czwartego kwartału 2014 roku liczba pełnych etatów w InBook S.A. wyniosła 6 (umowy o pracę) oraz 2 umowy cywilnoprawne.

9 Oświadczenie Zarządu Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres IV kwartału 2014 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy InBook S.A., oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć InBook S.A. Prezes Zarządu Jakub Dębski Wiceprezes Zarządu Paulina Raciborska

10 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dane finansowe w złotych IV kwartał 2013 IV kwartał 2014 Aktywa trwałe , ,49 Aktywa obrotowe , ,18 Aktywa razem , ,67 Kapitał własny , ,79 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , ,75 293,431, , , ,88 Dane finansowe w złotych IV kwartał 2013 od do IV kwartał 2014 od do narastająco od do narastająco od do Amortyzacja , , , ,07 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto , , , , , , , , , , , , , , , ,24

11 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W czwartym kwartale 2014 roku Spółka InBook S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,25 zł. Pomimo wzrostu zamówień w omawianym okresie o 5% był to wynik niższy o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na znaczne ograniczenie produkcji w fabryce naczyń w Olkuszu. Z tego powodu przychody za okres od do spadły o 22% w stosunku do okresu od do Mimo spadku obrotów w omawianym okresie Spółka odnotowała zysk w wysokości ,39 zł. Natomiast wartość EBITDA wyniosła ,85 zł. Koszt amortyzacji za okres czwartego kwartału 2014 roku to kwota ,46 zł. Bilans Spółki na dzień zamknął się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie ,67zł (milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych i 67/100). Na dzień struktura aktywów przedstawia się następująco; aktywa trwałe to kwota ,49 zł natomiast aktywa obrotowe to wartość ,198 zł. Na dzień roku stan zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego utrzymał się na podobnym poziomie i wyniósł ,55 zł. W strukturze należności krótkoterminowych zanotowano wzrost o 25 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a ich wartość na koniec okresu obrachunkowego wyniosła ,75 zł. W czwartym kwartale Spółka nabyła pakiet akcji innej spółki publicznej po preferencyjnej cenie do wartości rynkowej, w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Inwestycja ta ma charakter krótkoterminowy, a zysk nie będzie stanowił istotnej wartości. W wyniku tej operacji wartość zobowiązań wzrosła i na koniec roku wynosiła ,88 zł. Podobnie wzrosła wartość środków i aktywów pieniężnych do kwoty ,90 zł. W omawianym okresie Spółka nie dokonała skup akcji własnych z rynku Newconnect. Jednak w następnych okresach jak najbardziej zamierza dalej prowadzić te działania.

12 4. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Ze względu na charakter działalności, Spółka stale i systematycznie wprowadza rozwiązania innowacyjne w zakresie obsługi zamówień, funkcjonalności serwisów internetowych jak i własnych autorskich programów. Spółka stara się usprawnić i zautomatyzować system aby zmniejszać pracę ludzką przy jednoczesnym wykluczeniu pomyłek. Dzięki czemu zyskujemy czas, ograniczamy zatrudnienie i wpływamy na sprawność obsługi zamówień naszych klientów. Co jest niewątpliwie naszym priorytetem. Jak co roku podsumowane zostały działania marketingowe wykonane w minionym roku, wskutek czego zaprzestana została współpraca z niektórymi podmiotami, a ograniczona z innymi. Spółka nawiązała też współpracę z kilkoma partnerami wspomagającymi handel internetowy. W opinii Zarządu współpraca ta przełoży się na zwiększenie konwersji z uzyskanego ruchu na swoich stronach internetowych.

13 5. Wykaz raportów publikowanych w IV kwartale 2014 roku. Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu 11/2014 raport kwartalny Raport okresowy za III kwartał 2014r.

14 6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

15 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. AKTYWA TRWAŁE , ,56 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,88 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,88 II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , , , ,68 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie , , , , , , Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,00

16 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie B. AKTYWA OBROTOWE , ,08 I. Zapasy 1. Materiały , ,84 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych , , , , , ,84 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy , , , , , ,07 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych c) inne 2 590, , ,27 262,50 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych , , , ,03 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe , ,00 - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne , , , , Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 862, ,37 AKTYWA OGÓŁEM , ,64

17 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,03 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy , ,00 III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , , ,34 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego , ,31 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania , , Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe - krótkoterminowe 4 50 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych , ,61 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki , ,61 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy , , , ,42 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń , ,71 i) inne 3. Fundusze specjalne 4 873, ,48 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe krótkoterminowe PASYWA OGÓŁEM , ,64

18 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,52 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,52 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenie (z tytułu) - wydanie udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie , , , , , , Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , , , ,17 a) zwiększenie (z tytułu) - nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenie (z tytułu) ,17 - pokrycia straty ,17 - emisji akcji - utworzenie kapitału rezerwowego Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych -

19 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

20 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - utworzenie kapitału rezerwowego - - b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycie straty z lat ubiegłych Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach Zmiany zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - z podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienie na kapitał zapasowy - pokrycie straty z lat ubiegłych 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,17 - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , Zmiany straty z lat ubiegłych ,17 a) zwiększenie (z tytułu) ,17 - strata z lat ubiegłych do pokrycia ,17 - b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału wyniku (pokrycia straty) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,31 8. Wynik netto , ,31 a) zysk netto b) strata netto , ,31 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,03 III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , ,03

21 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: , ,48 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów ,59-74, , ,96 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy , , , , , , , , , , , ,53 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , , , , , , , ,17 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , ,58 1,59 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 642, ,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 642, ,09 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) G. PRZYCHODY FINANSOWE I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , , , ,49 - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 1 990, ,49 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,90 V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE I. Odsetki, w tym: 6 428,83 623, , ,67 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 5 805, ,22 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) , ,31 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) L. PODATEK DOCHODOWY , , ,00 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,31

22 INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA OSIEDLE ROBOTNICZE DĄBROWA GÓRNICZA Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , ,31 II. Korekty razem , ,23 1. Amortyzacja , ,28 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,64 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,22 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów , ,89 7. Zmiana stanu należności , ,08 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,24 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 55, , Inne korekty , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,92 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ,90 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: ,90 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach ,90 - zbycie aktywów finansowych ,90 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 1 990, ,49 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 990, ,49 II. Wydatki 623, ,89 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 623, ,67 9. Inne wydatki finansowe 4 068,22 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 366, ,40 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) , ,48 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM , ,48 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,51 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM , ,03 - o ograniczonej możliwości dysponowania

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014 roku 43-100 Tychy, ul.turyńska 101 NIP: 954-00-09-883 REGON: 272285799 KRS: 0000395229 Raport za II kwartał 2014 tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014 Opublikowany w dniu 14.08.2014 został sporządzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo