Instrukcja montażu i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji /009 PL

2 Spis treści Informacje ogólne Bezpieczeństwo Użycie zgodne z przeznaczeniem Normy i dyrektywy Oznaczenia wskazówek Wskazówki, których należy przestrzegać Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Utylizacja Opis produktu Dane techniczne Zakres dostawy Zainstalowanie kotła grzewczego Zalecane odstępy od ścian Montaż podbudowy tłumiącej dźwięki Wyosiowanie kotła grzewczego Montaż kotła grzewczego Przełożenie drzwi palnikowych Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Montaż izolacji termicznej Montaż poprzecznic Montaż osłon cokołu Montaż ścianek bocznych Montaż przedniej pokrywy kotła Przyłączenie instalacji grzewczej po stronie spalinowej i wodnej Montaż pierścienia uszczelniającego rurę spalinową (osprzęt) Montaż czujnika temperatury spalin (osprzęt) Wskazówki dotyczące przyłączenia kotła grzewczego do sieci rurowej Powrót c.o Zasilanie instalacji grzewczej Wskazówki dla zasilania przewodu bezpieczeństwa Napełnienie kotła grzewczego i sprawdzenie szczelności przyłączy Wskazówki dla instalacji spalinowych Wskazówki dotyczące urządzenia do neutraliazacji (osprzęt na zamówienie) Montaż sterownika i tulei zanurzeniowej Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwo\oeć wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści 0 Montaż obudowy kotła Montaż elementów pokrywy kotła Montaż tabliczki znamionowej Montaż elementów ścianki tylnej Montaż palnika (osprzęt) Uruchomienie instalacji grzewczej Napełnianie instalacji grzewczej Płukanie instalacji grzewczej Przygotowanie instalacji grzewczej do pracy Uruchomienie sterownika i palnika Protokół uruchomienia Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu sterownikiem Awaryjne wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Konserwacja Wskazówki ogólne Przygotowanie kotła grzewczego do przeglądu i konserwacji Przygotowanie kotła grzewczego do czyszczenia szczotkami Czyszczenie kotła grzewczego przy pomocy szczotek Czyszczenie kotła grzewczego na mokro Sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji grzewczej Protokoły przeglądów i konserwacji Konserwacja urządzenia do neutralizacji Usuwanie usterek palnika Skorowidz Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwo\oeć wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje wstępne Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu, rozruchu i konserwacji kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji przeznaczona jest dla wykwalifikowanego instalatora, który ze względu na swoje fachowe wykształcenie i doświadczenie dysponuje stosownymi uprawnieniami w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz instalacji gazowych. W tym dokumencie wymieniono także osprzęt, który można zastosować do instalowania kotła Logano plus SB735 gaz. Montaż osprzętu należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu. Podczas montażu i pracy instalacji ogrzewczej należy przestrzegać norm i wytycznych, specyficznych dla danego kraju! Stosować się do parametrów zwartych na tabliczce znamionowej kotła grzewczego. Danych tych należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku zastosowania biogazów i gazów specjalnych trzeba skontaktować się z pracownikami firmy Buderus. Warunki stosowania i stałe czasowe Maks. temperatura zasilania C 0 Maks. nadciśnienie robocze bar 5,5 Regulator temperatury s 40 Czujnik/ogranicznik s 40 Tab. Warunki stosowania i stałe czasowe Dopuszczalne rodzaje gazu Gazowy kocioł kondensacyjny Logano plus SB735 może być opalany następującymi rodzajami gazu: Gaz ziemny i gaz płynny zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G60 (Niemcy). Gazy ziemne i płynne z ogólnodostępnej sieci (Austria, Szwajcaria). Używać tylko palników, dla których można stosować te rodzaje gazu. Należy przestrzegać wskazówek dostawcy palnika. 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy stosować się do poniższych wskazówek.. Normy i dyrektywy. Użycie zgodne z przeznaczeniem Kondensacyjny gazowy kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz opracowany do podgrzewania wody grzewczej, np. dla domków jednorodzinnych lub celów przemysłowych. Wszystkie nadmuchowe palniki gazowe poddane badaniu typu wg normy EN676 mogą być zastosowane, jeżeli ich pole pracy pokrywa się z danymi technicznymi kotła grzewczego. Dla kotłów o mocy > 300 kw trzeba zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, stosować się do dokumentacji techniczne producenta w zakresie montażu i obsługi! Konstrukcja oraz sposób pracy produktu są zgodne z dyrektywami europejskimi oraz uzupełniającymi wymaganiami krajowymi. Zgodność dokumentuje się znakowaniem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w Internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. dla Polski. W przypadku kotłów grzewczych o mocy większej niż 00 kw zgodnie z normą PN-9/B-44 (p.5) kocioł trzeba koniecznie wyposażyć w zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Jeżeli przewidziane do podłączenia przyłącze WMS nie zostanie użyte do montażu zabezpieczenia przed brakiem wody SYR 93. (osprzęt firmy Buderus), należy je zamknąć korkiem (patrz rozdział 7.3 "Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle", str. 8). W przypadku tego kotła stosuje się system regulacyjny Logamatic. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 Bezpieczeństwo.3 Oznaczenia wskazówek W dokumentacji zastosowano dwa stopnie niebezpieczeństwa oznaczone odpowiednimi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE! UWAGA! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, którego źródłem może być dany produkt, i które bez zachowania dostatecznej ostrożności może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała lub też do szkód materialnych. Inne symbole oznaczające zagrożenia i wskazówki praktyczne:.4 Wskazówki, których należy przestrzegać Podczas instalowania i pracy należy przestrzegać następujących zasad: Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków zainstalowania urządzenia. Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków montażu instalacji wentylacyjnej (nawiewnowywiewnej) oraz podłączenia do komina. Przepisy dotyczące podłączenia elektrycznego do zasilania energią. Warunki techniczne dostawcy gazu dotyczące przyłączenia palnika gazowego do lokalnej sieci gazowej. Przepisy i normy dotyczące wyposażenia w automatykę zabezpieczającą wodnej instalacji grzewczej. Instrukcja montażu dla wykonawców instalacji grzewczych. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez prąd elektryczny! OSTRZEŻENIE! Przydatne wskazówki przeznaczone dla użytkownika pozwalające na optymalne wykorzystanie i ustawienie urządzenia, jak również inne użyteczne informacje. Odsyłacze Odnośniki do określonych miejsc w tej instrukcji lub do innych instrukcji oznaczone są strzałką. 6 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA z powodu wybuchu łatwopalnych gazów! Zapach gazu oznacza niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać otwartego ognia! Nie palić! Nie używać zapalniczek! Nie dopuścić do powstawania iskier! Nie obsługiwać żadnych elektrycznych wyłączników, telefonów, wtyczek ani dzwonków! Zamknąć główny zawór odcinający dopływ gazu! OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA niebezpieczeństwo porażenia prądem przy otwartym urządzeniu! Przed otwarciem kotła grzewczego: odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem bezpiecznika głównego budynku. Zabezpieczyć instalację grzewczą przed niezamierzonym ponownym załączeniem. OSTRZEŻENIE! Otworzyć okna i drzwi! Ostrzec mieszkańców budynku, ale nie używać dzwonka u drzwi! Zadzwonić do zakładu gazowniczego (dostawcy gazu), korzystając z telefonu znajdującego się poza budynkiem! Jeżeli ulatnianie się gazu jest wyraźnie słyszalne, należy niezwłocznie opuścić budynek, nie pozwolić, aby weszły do niego osoby trzecie, wezwać policję i straż pożarną z telefonu znajdującego się na zewnątrz budynku. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez zaczadzenie! Niedostateczny dopływ powietrza może powodować uwalnianie się spalin. Zwrócić uwagę, aby nie zmniejszać i nie zamykać otworów na- i wywiewnych. OSTRZEŻENIE! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA POŻARU przez palne materiały lub ciecze! W bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła nie wolno składować materiałów i cieczy łatwopalnych. USZKODZENIE INSTALACJI przez mróz! Instalacja grzewcza w zimie narażona jest na zamarznięcie wówczas, gdy sterownik nie jest załączony. W razie zagrożenia przez mróz chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. Jeżeli sterownik jest wyłączony, należy spuścić wodę z kotła, podgrzewacza pojemnościowego i rur instalacji grzewczej. Nie wolno użytkować kotła grzewczego, jeżeli to niedociągnięcie nie zostanie niezwłocznie usunięte. Należy pisemnie poinformować użytkownika instalacji o niedociągnięciu i zagrożeniu powodowanym przez zaistniałą sytuację. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku niedostatecznego czyszczenia i konserwacji. Raz w roku przeprowadzić czyszczenie i konserwację instalacji. Całą instalację grzewczą włącznie z urządzeniem do neutralizacji należy przy tym skontrolować pod kątem sprawności jej działania. Aby nie dopuścić do uszkodzenia instalacji niezwłocznie usuwać braki, usterki. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 Bezpieczeństwo.5 Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Do montażu i konserwacji kotła grzewczego potrzebne są standardowe narzędzia używane przez instalatorów wykonujących instalacje grzewcze, gazowe i wodne..6 Utylizacja Materiał opakowaniowy kotła grzewczego i sterownika należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Ekologiczną utylizację wymienionych komponentów zlecić autoryzowanemu punktowi utylizacji. 8 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Opis produktu 3 3 Opis produktu Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz należy wyposażyć w dobrany do niego palnik. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! przez niewłaściwy palnik! Stosować tylko palniki odpowiadające wymaganiom technicznym kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Głównymi elementami składowymi gazowego kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz (rys. ) są: Korpus kotła w połączeniu z palnikiem Korpus kotła przenosi ciepło wytworzone przez palnik na wodę grzewczą. Obudowa kotła [], izolacja termiczna [4], obudowa drzwi palnikowych (rys., []) i obudowa pokrywy komory nawrotnej (rys., []) Obudowa kotła, izolacja termiczna, obudowa drzwi palnikowych i obudowa pokrywy komory nawrotnej zapobiegają stratom energii. Sterownik (osprzęt rys., []) Sterownik służy do nadzorowania i sterowania wszystkich części elektrycznych gazowego kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Rys. Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz Sterownik (osprzęt) Obudowa kotła 3 Drzwi palnikowe 4 Izolacja termiczna Rys. Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz Obudowa pokrywy komory nawrotnej Obudowa drzwi palnikowych 3 Pokrywa komory nawrotnej Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 4 Dane techniczne 4 Dane techniczne L LK M WMS VSL VK H H AA RK RK B H AA EK/EL AKO Rys. 3 Wymiary i przyłącza Legenda do rys.3 VK RK RK H WMS = = = = = Zasilanie kotła Powrót kotła Powrót kotła System regulacyjny Logamatic 400/4300=H+40 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle VSL AKO EK EL M = = = = = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa Wypływ kondensatu Dopływ wody zimnej Spust Punkt pomiarowy (tuleja zanurzeniowa) Wielkość kotła Zawartość CO % 0 Pojemność wodna l Pojemność gazowa l Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa w zależności od palnika (50) Opory przepływu spalin mbar 4,96 5,66 6,38 Dopuszczalna temperatura C 0 zasilania Dopuszczalne nadciśnienie bar 5,5 robocze Oznakowanie CE, numer CE-0085 AU 045 identyfikacyjny (ID) produktu Długość L mm Długość L K mm Wysokość H mm *** Szerokość B mm Wylot spalin - średnica wewn. AA mm Wysokość H AA mm *** Waga ok. kg Zasilanie kotła VK DN* powrót kotła NT RK DN* powrót kotła HT RK DN* Zasilanie przewodu bezpieczeństwa VSL DN** Spust EK/EL R ½ ½ 0 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Dane techniczne 4 Temperatura systemowa 50/30 C Nomin. moc cieplna Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Moc cieplna paleniska Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Temp. spalin Obciążenie pełne C Obciążenie częściowe C Masowy przepływ spalin Obciążenie pełne kg/s 0,3 0,395 0,489 Temperatura systemowa 80/60 C Obciążenie częściowe kg/s 0, 0,50 0,86 Nomin. moc cieplna Obciążenie pełne kw Moc cieplna paleniska Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Temp. spalin Obciążenie pełne C Obciążenie częściowe C Masowy przepływ spalin Obciążenie pełne kg/s 0,30 0,394 0,487 Tab. Dane techniczne * Wg EN 09 PN 6. ** Wg EN 09 PN 6. *** Z podbudową tłumiącą dźwięki.. Wartość w nawiasie to zalecany spręż Obciążenie częściowe kg/s 0,8 0,58 0,95. Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa). Maks. możliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (STB) 8 K. Przykład: granica zabezpieczenia (STB) = 00 C, maksymalna możliwa temperatura zasilania = 00 8 = 8 C. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

12 5 Zakres dostawy 5 Zakres dostawy Sprawdzić stan opakowania. Sprawdzić kompletność dostawy. Logano plus SB735 gaz Część Część Opakowanie Korpus kotła przykręcone do drewnianych elementów do transportu Rura do podłączenia zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Syfon z tw. sztucznego znajduje się w komorze spalania Pierścień izolacyjny dla rury palnikowej Dokumentacja techniczna przymocowana do korpusu kotła Obudowa kotła z osprzętem zapakowana w drewnianych skrzyniach transportowych i kartonie. Materiał montażowy znajduje się w paczce A Izolacja termiczna opakowania foliowe Podbudowa tłumiąca dźwięki (przy wielkości kotła 00 kw) zespolone są z kotłem grzewczym Sterownik ze schematem ideowym i instrukcją karton obsługi elektronicznego układu regulacji kotła i obiegów grzewczych Urządzenie do neutralizacji (osprzęt na specjalne karton zamówienie) Kołnierz przykręcany - wersja specjalna w jednostce wysyłkowej - części osprzętu Tab. 3 Zakres dostawy kotła Logano plus SB735 gaz. Tylko dla wersji specjalnej. Jest możliwe, że w zależności od typu kotła, nie będą potrzebne wszystkie standardowo dostarczane części osprzętu. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Zainstalowanie kotła grzewczego 6 6 Zainstalowanie kotła grzewczego W rozdziale tym opisano sposób prawidłowego zainstalowania kotła gazowego Logano plus SB735 gaz. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! przez mróz! Zainstalować kotłownię grzewczą w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. 6. Zalecane odstępy od ścian Wykonując fundament lub przygotowując powierzchnię do ustawienia kotła, należy uwzględnić zalecane odstępy od ścian ( przykład rys. 4 i tab. 4 na str. 3). Fundament wzgl. powierzchnia ustawienia muszą mieć wysokość 5 0 cm, być równe i wypoziomowane. Przednia krawędź kotła powinna się pokrywać z krawędzią fundamentu. Dane dotyczące długości L K znajdują się w rozdział 4 "Dane techniczne", str. 0. Korpus kotła należy ustawić z lekkim wzniosem do tyłu. 500 (000) B k Wielkość kotła L w mm BK w mm A w mm (00) (00) (00) Uwaga Przy instalowaniu kotła należy zachować podane odstępy minimalne (wartości w nawiasach) ( przykład rys. 4). Zachowanie zalecanych odstępów od ścian usprawnia montaż oraz prace konserwacyjne i serwisowe. Jeżeli ma być zamontowany tłumik dźwięku przepływu spalin, należy przewidzieć dodatkowe miejsce. Jeżeli uchwyt sterownika (osprzęt) ma być zamontowany z boku kotła, wymagane odstępy od ściany należy odczytać z instrukcji montażu uchwytu (osprzęt). Tab. 4 Wymagane odległości od ścian 400 (00) A L 800 ) 00 (0) L Br Rys. 4 Pomieszczenie zainstalowania' z kotłem grzewczym, wymiary w mm ) Przy zastosowaniu bocznego mocowania sterownika. Uwzględnić wymiar L BR (długość palnika) w odniesieniu do odległości A. W przypadku kotła o wielkości 00 kw należy zamontować dostarczoną podbudowę tłumiącą dźwięki. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

14 6 Zainstalowanie kotła grzewczego 6. Montaż podbudowy tłumiącej dźwięki Włożyć dłuższy element tłumiący [4] z przodu a krótszy element [3] z tyłu pod szynę z ceownika []. Położyć obie szyny dźwiękochłonnej podbudowy na podłodze, w miejscu ustawienia kotła, zgodnie z poniższymi wymiarami tab. 5. Fundament, na którym układana będzie tłumiąca dźwięki podbudowa, musi być pokryty gładzią cementową z odchyleniem ± mm na m i lekkim wzniosem do tyłu. W ten sposób zapewnione będzie równomierne obciążenie wzdłużnych elementów tłumiących oraz dobra wentylacja kotła grzewczego. C 3 4 F Ustawić kocioł grzewczy na podbudowie tłumiącej dźwięki i wyosiować. Podbudowę tłumiącą dźwięki trzeba ustawić w jednej linii ze ścianką tylną kotła. Płytki oporowe [] muszą przylegać do szyny z ceownika pod kotłem. Typoszereg kotłów grzewczych Wielkość kotła [kw] 00 Długość F [mm] Tab. 5 Wymiary podbudowy tłumiącej dźwięki. Zakres dostawy. Wyposażenie dodatkowe Odstęp C [mm] SB735 gaz Rys. 5 Podbudowa tłumiąca dźwięki Płytki oporowe Szyna z ceownika 3 Krótszy, wzdłużny profilowany element tłumiący 4 Dłuższy, wzdłużny profilowany element tłumiący 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Zainstalowanie kotła grzewczego Wyosiowanie kotła grzewczego Wyosiować kocioł grzewczy (rys. 6) w poziomie i w pionie, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nim powietrza. Kocioł grzewczy należy wyosiować, podkładając paski blachy. Wyosiować kocioł grzewczy zgodnie z rys. 6 przy pomocy poziomnicy [] w poziomie i w pionie. Rys. 6 Poziomnica Wyosiowanie kotła grzewczego Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

16 7 Montaż kotła grzewczego 7 Montaż kotła grzewczego W tym rozdziale opisano sposób fachowego montażu kotła grzewczego. Kolejność montażu: Zwrócić uwagę, aby podczas prac montażowych (z wyjątkiem montażu przedniej maty izolacji termicznej) były zamknięte drzwi palnikowe, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu komory spalania ze stali szlachetnej podczas ewentualnych prac spawalniczych lub szlifierskich.. Izolacja termiczna A/B. Obudowa paczka A 3. Obudowa paczka B 4. Obudowa paczka C Rys. 7 M VK VSL RK RK AA AKO EK/EL Przyłącza WMS WMS = Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle M = Punkt pomiaru (tuleja zanurzeniowa) VK = Zasilanie kotła VSL = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa RK = Powrót kotła RK = Powrót kotła AA = Wylot spalin AKO = Wypływ kondensatu EK = Dopływ wody zimnej EL = Spust 6 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Montaż kotła grzewczego 7 7. Przełożenie drzwi palnikowych Stronę osadzenia drzwiczek można zmienić z lewej na prawą w poniżej opisany sposób. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! przez upadające elementy kotła! Stronę osadzenia zawiasów drzwi palnika można zmienić tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte i przykręcone. Zabezpieczyć drzwi palnikowe przed upadnięciem. Ewentualnie lekko poluzować śruby, nie wykręcać śrub Wydrążenia [] na drzwiach palnika ( po lewej i po prawej stronie) można wykorzystać do podwieszenia do dźwigu lub wielokrążka, aby np. kompletnie zdjąć drzwi. Rys. 8 Drzwi palnikowe Sworzeń zawiasu Wydrążenia Wybić sworznie zawiasów [] od dołu do góry. Ponownie założyć podkładki i oba sworznie zawiasów po przeciwległej stronie (rys. 8). Uważać na podkładki! 7. Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! przez upadające elementy kotła! Przełożenia zawiasów pokrywy komory nawrotnej można dokonać tylko wtedy, kiedy pokrywa jest zamknięta i przykręcona. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

18 7 Montaż kotła grzewczego Śruby [] pokrywy komory nawrotnej [] lekko poluzować, nie odkręcać całkowicie. Sworznie zawiasów [4] wybić do góry. Pokrywę komory nawrotnej [] unieść łyżką do opon nieco z prawej strony i wyciągnąć z prawej strony podkładkę [3]. Pokrywę komory nawrotnej unieść łyżką do opon nieco z lewej strony i włożyć podkładkę [3] z lewej strony między kątownik zawiasu a kątownik pokrywy komory nawrotnej. Wbić sworznia zawiasów [4] po lewej stronie. Dociągnąć śruby mocujące [] pokrywy komory nawrotnej []. Sprawdzić pokrywę komory nawrotnej [] na szczelność Rys. 9 Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą Śruba mocująca Pokrywa komory nawrotnej 3 Podkładka 4 Sworzeń zawiasu Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Kocioł kondensacyjny Logano plus SB735 gaz firmy Buderus jest odpowiedni dla gazowych palników wentylatorowych wg EN 67 i EN 676. dla Polski. W przypadku kotłów grzewczych o mocy większej niż 00 kw zgodnie z normą PN-9/B-44 (p.5) trzeba wyposażyć kocioł w zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Jeżeli nie będzie montowane zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle (WMS), należy zamknąć przyłącze (WMS) zaślepką. Zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle [] do przeznaczonego dla tego elementu przyłącza. Rys. 0 Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Zabezpieczenie przed brakiem wody 8 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Montaż kotła grzewczego Montaż izolacji termicznej Z zasady zwracać uwagę na to, aby u mat izolacji termicznej tkanina znajdowała się na zewnątrz. Maty izolacyjne korpusu kotła należy nałożyć tak, aby wycięcia znajdowały się nad węzłówkami []. W przypadku kotła o wielkości 790 kw zwrócić uwagę, aby wąska obudowa izolacji termicznej z wycięciem dla spustu zamontowana została z tyłu. Wycięcia dla zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle i węzłówek (rys. 3, [4] + [5], str. )! Założyć przednią matę termoizolacyjną wycięciem na uchwyt poprzecznicy. Przesunąć maty izolacji termicznej pod kotłem (rys. ). Maty izolacji termicznej ułożyć na bokach korpusu kotła tak, aby zachodziły na siebie i przymocować 8 klamrami. Rys. Izolacja termiczna Węzłówka Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

20 7 Montaż kotła grzewczego Wykręcić 4 śruby ze łbem sześciokątnym [] z prawej strony na drzwiach palnikowych i 4 śruby po stronie lewej. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA przez upadające elementy kotła! Przed otwarciem drzwi palnikowych zwrócić uwagę, aby były na nich założone sworznie zawiasów []. 3 Wydrążenia [3] na drzwiach palnika ( po lewej i po prawej stronie) można wykorzystać do podwieszenia do dźwigu lub wielokrążka, aby np. kompletnie zdjąć drzwi. Rys. Śruby zamykające drzwi palnikowych Śruby ze łbem sześciokątnym Sworzeń zawiasu 3 Wydrążenia 0 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Montaż kotła grzewczego 7 Otworzyć drzwi palnikowe []. Przyłożyć matę termoizolacyjną drzwi palnikowych z okrągłym wycięciem [3] i szerokim brzegiem na górę do przedniej ścianki kotła (szeroki brzeg u góry) i przymocować 4 klamrami ( z lewej, z prawej strony) do obwodowej izolacji termicznej (rys. 4, [3]) Zwrócić uwagę, aby szeroki brzeg maty termoizolacyjnej drzwi palnikowych znajdował się u góry. Zamknąć drzwi palnikowe i ponownie przykręcić 8 śrubami ze łbem sześciokątnym. Pas izolacji termicznej [] stroną laminatu ułożyć na górę na pokrywę komory nawrotnej i zwrócić uwagę, aby naddatek laminatu był z przodu. Pas izolacji termicznej [6] założyć z boku od dołu na pokrywę komory nawrotnej i przymocować klamrami. Zwrócić uwagę na wycięcia dla haków zawiasów! Rys. 3 Izolacja termiczna na drzwiach palnikowych i na pokrywie komory nawrotnej Pas izolacji termicznej Drzwi palnikowe 3 Mata palnikowych drzwi palnikowych z okrągłym wycięciem 4 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle 5 Węzłówka 6 Pas izolacji termicznej 6 Przyłożyć izolację termiczną ścianki tylnej [] zgodnie z wycięciami na ściance tylnej kotła i przymocować 6 klamrami [], (3 z lewej i 3 z prawej strony) na obwodowej izolacji termicznej [3]. 3 Rys. 4 Izolacja termiczna ścianki tylnej Klamry (6 sztuk) Izolacja termiczna ścianki tylnej 3 Izolacja termiczna obwodowa Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

22 7 Montaż kotła grzewczego 7.5 Montaż poprzecznic Profile poprzeczne i przynależny materiał montażowy znajduje się w jednostce wysyłkowej Paczka A. Należy zwrócić uwagę na to, że zagięcia tych poprzecznic muszą być skierowane na zewnątrz (rys. 5). Założyć przedni element poprzeczny (poprzecznicę) (wycięciem w kształcie trapezu do dołu) otworami u góry na wkręty bez łba i skręcić nakrętkami (rys. 5). Włożyć tylną poprzecznicę (wycięciem w kształcie trapezu do dołu) otworami u góry na wkręty bez łba i przykręcić nakrętkami (rys. 5). Matę termoizolacyjną drzwi palnikowych (rys. 3, [3], str. ) i ścianki tylnej (rys. 4, [], str. ) włożyć w górne zagięcia przedniej i tylnej poprzecznicy. Wkręcić śruby M8 x 80 (rys. 6, [3], str. 3) lekko z góry w środkową poprzecznicę (rys. 6, [], str. 3). Rys. 5 Poprzecznice Poprzecznice środkowe Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Montaż kotła grzewczego 7 Przymocować poprzecznicę środkową [] od góry śrubami, podkładkami i nakrętkami do zaczepu []. 3 Zwrócić uwagę, aby zagięcie poprzecznicy środkowej [] skierowane było ku przodowi. 3 Luźno przykręcić poprzecznice środkowe z przodu (rys. 5, [], str. ) z lewej i z prawej strony przy pomocy śrub i podkładek Poprzecznicę środkową (rys. 5, [], str. ) przymocować najpierw tylko luźno. Dopiero po wyosiowaniu i skręceniu przedniego elementu ścianki bocznej należy dobrze poprzecznice. Wcisnąć dławik [4] po stronie zawiasów drzwi palnikowych w poprzecznicę i włożyć kabel palnika. Przykręcić dławik [4] śrubami. Poprzecznice boczne składają się z dwóch części i trzeba je wstępnie zmontować. Połączyć obie części poprzecznic śrubami i nakrętkami (rys. 7). Rys. 6 Odciążenie naciągu kabla Poprzecznica środkowa Zaczep 3 Śruby M8 x 80 4 Dławik 5 Miejsce wkręcenia śrub poprzecznic środkowych w kotle 790 kw i 970 kw 6 Miejsce wkręcenia śrub poprzecznic środkowych w kotle 00 kw Rys. 7 Poprzecznica boczna Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

24 7 Montaż kotła grzewczego Zawiesić pierwszą poprzecznicę boczną [] zagięciem w kształcie U w odpowiednich wydrążeniach przedniej, środkowej i tylnej poprzecznicy. Poprzecznicę przykręca się z przodu w otworze i z tyłu w otworze podłużnym, każdorazowo blachowkrętem (rys. 8). Zawiesić drugą poprzecznicę boczną [3] zagięciem w kształcie U w odpowiednich wydrążeniach przedniej, środkowej i tylnej poprzecznicy. 3 Poprzecznicę przykręca się z przodu w otworze, a z tyłu w otworze podłużnym, każdorazowo blachowkrętem (rys. 8). Wypoziomować poprzecznicę środkową. Zmierzyć przekątne taśmą mierniczą [] i w razie potrzeby dokonać odpowiednich korekt. Rys. 8 Skręcenie poprzecznic Poprzecznica boczna Poprzecznica środkowa 3 Poprzecznica boczna Jeżeli zmierzone przekątne mają różne długości, to należy dokonać korekty poprzez poprzecznice boczne. Należy wykonać następujące czynności: Poprzecznice boczne odsunąć do tyłu lub przesunąć do przodu, w tym celu trzeba skręcić śrubę w otworze podłużnym []. Rys. 9 Pomiar przekątnej Taśma miernicza Otwór podłużny 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER (LD) OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER (LD) OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER () OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1

EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Str. 1 EKONOMICZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Str. 1 Kotły grzewcze KRUK to wiele zalet: duża komora załadunkowa, miarkownik ciągu, możliwość wyposażania w sterownik i dmuchawę,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy. Instrukcja instalacji i konserwacji. Instrukcja instalacji i konserwacji

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy. Instrukcja instalacji i konserwacji. Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy Nr kat. 0020017503 PL Spis treści 1 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika.

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Instrukcja montażu i obsługi kotła zgazowującego drewno Holz Master Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Celem zachowania gwarancji oraz długotrwałej i bezpiecznej pracy kotła

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo