Instrukcja montażu i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji /009 PL

2 Spis treści Informacje ogólne Bezpieczeństwo Użycie zgodne z przeznaczeniem Normy i dyrektywy Oznaczenia wskazówek Wskazówki, których należy przestrzegać Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Utylizacja Opis produktu Dane techniczne Zakres dostawy Zainstalowanie kotła grzewczego Zalecane odstępy od ścian Montaż podbudowy tłumiącej dźwięki Wyosiowanie kotła grzewczego Montaż kotła grzewczego Przełożenie drzwi palnikowych Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Montaż izolacji termicznej Montaż poprzecznic Montaż osłon cokołu Montaż ścianek bocznych Montaż przedniej pokrywy kotła Przyłączenie instalacji grzewczej po stronie spalinowej i wodnej Montaż pierścienia uszczelniającego rurę spalinową (osprzęt) Montaż czujnika temperatury spalin (osprzęt) Wskazówki dotyczące przyłączenia kotła grzewczego do sieci rurowej Powrót c.o Zasilanie instalacji grzewczej Wskazówki dla zasilania przewodu bezpieczeństwa Napełnienie kotła grzewczego i sprawdzenie szczelności przyłączy Wskazówki dla instalacji spalinowych Wskazówki dotyczące urządzenia do neutraliazacji (osprzęt na zamówienie) Montaż sterownika i tulei zanurzeniowej Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwo\oeć wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści 0 Montaż obudowy kotła Montaż elementów pokrywy kotła Montaż tabliczki znamionowej Montaż elementów ścianki tylnej Montaż palnika (osprzęt) Uruchomienie instalacji grzewczej Napełnianie instalacji grzewczej Płukanie instalacji grzewczej Przygotowanie instalacji grzewczej do pracy Uruchomienie sterownika i palnika Protokół uruchomienia Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu sterownikiem Awaryjne wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Konserwacja Wskazówki ogólne Przygotowanie kotła grzewczego do przeglądu i konserwacji Przygotowanie kotła grzewczego do czyszczenia szczotkami Czyszczenie kotła grzewczego przy pomocy szczotek Czyszczenie kotła grzewczego na mokro Sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji grzewczej Protokoły przeglądów i konserwacji Konserwacja urządzenia do neutralizacji Usuwanie usterek palnika Skorowidz Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwo\oeć wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje wstępne Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu, rozruchu i konserwacji kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji przeznaczona jest dla wykwalifikowanego instalatora, który ze względu na swoje fachowe wykształcenie i doświadczenie dysponuje stosownymi uprawnieniami w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz instalacji gazowych. W tym dokumencie wymieniono także osprzęt, który można zastosować do instalowania kotła Logano plus SB735 gaz. Montaż osprzętu należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu. Podczas montażu i pracy instalacji ogrzewczej należy przestrzegać norm i wytycznych, specyficznych dla danego kraju! Stosować się do parametrów zwartych na tabliczce znamionowej kotła grzewczego. Danych tych należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku zastosowania biogazów i gazów specjalnych trzeba skontaktować się z pracownikami firmy Buderus. Warunki stosowania i stałe czasowe Maks. temperatura zasilania C 0 Maks. nadciśnienie robocze bar 5,5 Regulator temperatury s 40 Czujnik/ogranicznik s 40 Tab. Warunki stosowania i stałe czasowe Dopuszczalne rodzaje gazu Gazowy kocioł kondensacyjny Logano plus SB735 może być opalany następującymi rodzajami gazu: Gaz ziemny i gaz płynny zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G60 (Niemcy). Gazy ziemne i płynne z ogólnodostępnej sieci (Austria, Szwajcaria). Używać tylko palników, dla których można stosować te rodzaje gazu. Należy przestrzegać wskazówek dostawcy palnika. 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy stosować się do poniższych wskazówek.. Normy i dyrektywy. Użycie zgodne z przeznaczeniem Kondensacyjny gazowy kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz opracowany do podgrzewania wody grzewczej, np. dla domków jednorodzinnych lub celów przemysłowych. Wszystkie nadmuchowe palniki gazowe poddane badaniu typu wg normy EN676 mogą być zastosowane, jeżeli ich pole pracy pokrywa się z danymi technicznymi kotła grzewczego. Dla kotłów o mocy > 300 kw trzeba zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, stosować się do dokumentacji techniczne producenta w zakresie montażu i obsługi! Konstrukcja oraz sposób pracy produktu są zgodne z dyrektywami europejskimi oraz uzupełniającymi wymaganiami krajowymi. Zgodność dokumentuje się znakowaniem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w Internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. dla Polski. W przypadku kotłów grzewczych o mocy większej niż 00 kw zgodnie z normą PN-9/B-44 (p.5) kocioł trzeba koniecznie wyposażyć w zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Jeżeli przewidziane do podłączenia przyłącze WMS nie zostanie użyte do montażu zabezpieczenia przed brakiem wody SYR 93. (osprzęt firmy Buderus), należy je zamknąć korkiem (patrz rozdział 7.3 "Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle", str. 8). W przypadku tego kotła stosuje się system regulacyjny Logamatic. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 Bezpieczeństwo.3 Oznaczenia wskazówek W dokumentacji zastosowano dwa stopnie niebezpieczeństwa oznaczone odpowiednimi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE! UWAGA! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, którego źródłem może być dany produkt, i które bez zachowania dostatecznej ostrożności może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała lub też do szkód materialnych. Inne symbole oznaczające zagrożenia i wskazówki praktyczne:.4 Wskazówki, których należy przestrzegać Podczas instalowania i pracy należy przestrzegać następujących zasad: Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków zainstalowania urządzenia. Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków montażu instalacji wentylacyjnej (nawiewnowywiewnej) oraz podłączenia do komina. Przepisy dotyczące podłączenia elektrycznego do zasilania energią. Warunki techniczne dostawcy gazu dotyczące przyłączenia palnika gazowego do lokalnej sieci gazowej. Przepisy i normy dotyczące wyposażenia w automatykę zabezpieczającą wodnej instalacji grzewczej. Instrukcja montażu dla wykonawców instalacji grzewczych. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez prąd elektryczny! OSTRZEŻENIE! Przydatne wskazówki przeznaczone dla użytkownika pozwalające na optymalne wykorzystanie i ustawienie urządzenia, jak również inne użyteczne informacje. Odsyłacze Odnośniki do określonych miejsc w tej instrukcji lub do innych instrukcji oznaczone są strzałką. 6 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA z powodu wybuchu łatwopalnych gazów! Zapach gazu oznacza niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać otwartego ognia! Nie palić! Nie używać zapalniczek! Nie dopuścić do powstawania iskier! Nie obsługiwać żadnych elektrycznych wyłączników, telefonów, wtyczek ani dzwonków! Zamknąć główny zawór odcinający dopływ gazu! OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA niebezpieczeństwo porażenia prądem przy otwartym urządzeniu! Przed otwarciem kotła grzewczego: odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem bezpiecznika głównego budynku. Zabezpieczyć instalację grzewczą przed niezamierzonym ponownym załączeniem. OSTRZEŻENIE! Otworzyć okna i drzwi! Ostrzec mieszkańców budynku, ale nie używać dzwonka u drzwi! Zadzwonić do zakładu gazowniczego (dostawcy gazu), korzystając z telefonu znajdującego się poza budynkiem! Jeżeli ulatnianie się gazu jest wyraźnie słyszalne, należy niezwłocznie opuścić budynek, nie pozwolić, aby weszły do niego osoby trzecie, wezwać policję i straż pożarną z telefonu znajdującego się na zewnątrz budynku. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez zaczadzenie! Niedostateczny dopływ powietrza może powodować uwalnianie się spalin. Zwrócić uwagę, aby nie zmniejszać i nie zamykać otworów na- i wywiewnych. OSTRZEŻENIE! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA POŻARU przez palne materiały lub ciecze! W bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła nie wolno składować materiałów i cieczy łatwopalnych. USZKODZENIE INSTALACJI przez mróz! Instalacja grzewcza w zimie narażona jest na zamarznięcie wówczas, gdy sterownik nie jest załączony. W razie zagrożenia przez mróz chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. Jeżeli sterownik jest wyłączony, należy spuścić wodę z kotła, podgrzewacza pojemnościowego i rur instalacji grzewczej. Nie wolno użytkować kotła grzewczego, jeżeli to niedociągnięcie nie zostanie niezwłocznie usunięte. Należy pisemnie poinformować użytkownika instalacji o niedociągnięciu i zagrożeniu powodowanym przez zaistniałą sytuację. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku niedostatecznego czyszczenia i konserwacji. Raz w roku przeprowadzić czyszczenie i konserwację instalacji. Całą instalację grzewczą włącznie z urządzeniem do neutralizacji należy przy tym skontrolować pod kątem sprawności jej działania. Aby nie dopuścić do uszkodzenia instalacji niezwłocznie usuwać braki, usterki. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 Bezpieczeństwo.5 Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Do montażu i konserwacji kotła grzewczego potrzebne są standardowe narzędzia używane przez instalatorów wykonujących instalacje grzewcze, gazowe i wodne..6 Utylizacja Materiał opakowaniowy kotła grzewczego i sterownika należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Ekologiczną utylizację wymienionych komponentów zlecić autoryzowanemu punktowi utylizacji. 8 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Opis produktu 3 3 Opis produktu Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz należy wyposażyć w dobrany do niego palnik. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! przez niewłaściwy palnik! Stosować tylko palniki odpowiadające wymaganiom technicznym kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Głównymi elementami składowymi gazowego kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz (rys. ) są: Korpus kotła w połączeniu z palnikiem Korpus kotła przenosi ciepło wytworzone przez palnik na wodę grzewczą. Obudowa kotła [], izolacja termiczna [4], obudowa drzwi palnikowych (rys., []) i obudowa pokrywy komory nawrotnej (rys., []) Obudowa kotła, izolacja termiczna, obudowa drzwi palnikowych i obudowa pokrywy komory nawrotnej zapobiegają stratom energii. Sterownik (osprzęt rys., []) Sterownik służy do nadzorowania i sterowania wszystkich części elektrycznych gazowego kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Rys. Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz Sterownik (osprzęt) Obudowa kotła 3 Drzwi palnikowe 4 Izolacja termiczna Rys. Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz Obudowa pokrywy komory nawrotnej Obudowa drzwi palnikowych 3 Pokrywa komory nawrotnej Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 4 Dane techniczne 4 Dane techniczne L LK M WMS VSL VK H H AA RK RK B H AA EK/EL AKO Rys. 3 Wymiary i przyłącza Legenda do rys.3 VK RK RK H WMS = = = = = Zasilanie kotła Powrót kotła Powrót kotła System regulacyjny Logamatic 400/4300=H+40 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle VSL AKO EK EL M = = = = = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa Wypływ kondensatu Dopływ wody zimnej Spust Punkt pomiarowy (tuleja zanurzeniowa) Wielkość kotła Zawartość CO % 0 Pojemność wodna l Pojemność gazowa l Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa w zależności od palnika (50) Opory przepływu spalin mbar 4,96 5,66 6,38 Dopuszczalna temperatura C 0 zasilania Dopuszczalne nadciśnienie bar 5,5 robocze Oznakowanie CE, numer CE-0085 AU 045 identyfikacyjny (ID) produktu Długość L mm Długość L K mm Wysokość H mm *** Szerokość B mm Wylot spalin - średnica wewn. AA mm Wysokość H AA mm *** Waga ok. kg Zasilanie kotła VK DN* powrót kotła NT RK DN* powrót kotła HT RK DN* Zasilanie przewodu bezpieczeństwa VSL DN** Spust EK/EL R ½ ½ 0 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Dane techniczne 4 Temperatura systemowa 50/30 C Nomin. moc cieplna Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Moc cieplna paleniska Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Temp. spalin Obciążenie pełne C Obciążenie częściowe C Masowy przepływ spalin Obciążenie pełne kg/s 0,3 0,395 0,489 Temperatura systemowa 80/60 C Obciążenie częściowe kg/s 0, 0,50 0,86 Nomin. moc cieplna Obciążenie pełne kw Moc cieplna paleniska Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Temp. spalin Obciążenie pełne C Obciążenie częściowe C Masowy przepływ spalin Obciążenie pełne kg/s 0,30 0,394 0,487 Tab. Dane techniczne * Wg EN 09 PN 6. ** Wg EN 09 PN 6. *** Z podbudową tłumiącą dźwięki.. Wartość w nawiasie to zalecany spręż Obciążenie częściowe kg/s 0,8 0,58 0,95. Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa). Maks. możliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (STB) 8 K. Przykład: granica zabezpieczenia (STB) = 00 C, maksymalna możliwa temperatura zasilania = 00 8 = 8 C. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

12 5 Zakres dostawy 5 Zakres dostawy Sprawdzić stan opakowania. Sprawdzić kompletność dostawy. Logano plus SB735 gaz Część Część Opakowanie Korpus kotła przykręcone do drewnianych elementów do transportu Rura do podłączenia zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Syfon z tw. sztucznego znajduje się w komorze spalania Pierścień izolacyjny dla rury palnikowej Dokumentacja techniczna przymocowana do korpusu kotła Obudowa kotła z osprzętem zapakowana w drewnianych skrzyniach transportowych i kartonie. Materiał montażowy znajduje się w paczce A Izolacja termiczna opakowania foliowe Podbudowa tłumiąca dźwięki (przy wielkości kotła 00 kw) zespolone są z kotłem grzewczym Sterownik ze schematem ideowym i instrukcją karton obsługi elektronicznego układu regulacji kotła i obiegów grzewczych Urządzenie do neutralizacji (osprzęt na specjalne karton zamówienie) Kołnierz przykręcany - wersja specjalna w jednostce wysyłkowej - części osprzętu Tab. 3 Zakres dostawy kotła Logano plus SB735 gaz. Tylko dla wersji specjalnej. Jest możliwe, że w zależności od typu kotła, nie będą potrzebne wszystkie standardowo dostarczane części osprzętu. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Zainstalowanie kotła grzewczego 6 6 Zainstalowanie kotła grzewczego W rozdziale tym opisano sposób prawidłowego zainstalowania kotła gazowego Logano plus SB735 gaz. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! przez mróz! Zainstalować kotłownię grzewczą w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. 6. Zalecane odstępy od ścian Wykonując fundament lub przygotowując powierzchnię do ustawienia kotła, należy uwzględnić zalecane odstępy od ścian ( przykład rys. 4 i tab. 4 na str. 3). Fundament wzgl. powierzchnia ustawienia muszą mieć wysokość 5 0 cm, być równe i wypoziomowane. Przednia krawędź kotła powinna się pokrywać z krawędzią fundamentu. Dane dotyczące długości L K znajdują się w rozdział 4 "Dane techniczne", str. 0. Korpus kotła należy ustawić z lekkim wzniosem do tyłu. 500 (000) B k Wielkość kotła L w mm BK w mm A w mm (00) (00) (00) Uwaga Przy instalowaniu kotła należy zachować podane odstępy minimalne (wartości w nawiasach) ( przykład rys. 4). Zachowanie zalecanych odstępów od ścian usprawnia montaż oraz prace konserwacyjne i serwisowe. Jeżeli ma być zamontowany tłumik dźwięku przepływu spalin, należy przewidzieć dodatkowe miejsce. Jeżeli uchwyt sterownika (osprzęt) ma być zamontowany z boku kotła, wymagane odstępy od ściany należy odczytać z instrukcji montażu uchwytu (osprzęt). Tab. 4 Wymagane odległości od ścian 400 (00) A L 800 ) 00 (0) L Br Rys. 4 Pomieszczenie zainstalowania' z kotłem grzewczym, wymiary w mm ) Przy zastosowaniu bocznego mocowania sterownika. Uwzględnić wymiar L BR (długość palnika) w odniesieniu do odległości A. W przypadku kotła o wielkości 00 kw należy zamontować dostarczoną podbudowę tłumiącą dźwięki. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

14 6 Zainstalowanie kotła grzewczego 6. Montaż podbudowy tłumiącej dźwięki Włożyć dłuższy element tłumiący [4] z przodu a krótszy element [3] z tyłu pod szynę z ceownika []. Położyć obie szyny dźwiękochłonnej podbudowy na podłodze, w miejscu ustawienia kotła, zgodnie z poniższymi wymiarami tab. 5. Fundament, na którym układana będzie tłumiąca dźwięki podbudowa, musi być pokryty gładzią cementową z odchyleniem ± mm na m i lekkim wzniosem do tyłu. W ten sposób zapewnione będzie równomierne obciążenie wzdłużnych elementów tłumiących oraz dobra wentylacja kotła grzewczego. C 3 4 F Ustawić kocioł grzewczy na podbudowie tłumiącej dźwięki i wyosiować. Podbudowę tłumiącą dźwięki trzeba ustawić w jednej linii ze ścianką tylną kotła. Płytki oporowe [] muszą przylegać do szyny z ceownika pod kotłem. Typoszereg kotłów grzewczych Wielkość kotła [kw] 00 Długość F [mm] Tab. 5 Wymiary podbudowy tłumiącej dźwięki. Zakres dostawy. Wyposażenie dodatkowe Odstęp C [mm] SB735 gaz Rys. 5 Podbudowa tłumiąca dźwięki Płytki oporowe Szyna z ceownika 3 Krótszy, wzdłużny profilowany element tłumiący 4 Dłuższy, wzdłużny profilowany element tłumiący 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Zainstalowanie kotła grzewczego Wyosiowanie kotła grzewczego Wyosiować kocioł grzewczy (rys. 6) w poziomie i w pionie, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nim powietrza. Kocioł grzewczy należy wyosiować, podkładając paski blachy. Wyosiować kocioł grzewczy zgodnie z rys. 6 przy pomocy poziomnicy [] w poziomie i w pionie. Rys. 6 Poziomnica Wyosiowanie kotła grzewczego Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

16 7 Montaż kotła grzewczego 7 Montaż kotła grzewczego W tym rozdziale opisano sposób fachowego montażu kotła grzewczego. Kolejność montażu: Zwrócić uwagę, aby podczas prac montażowych (z wyjątkiem montażu przedniej maty izolacji termicznej) były zamknięte drzwi palnikowe, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu komory spalania ze stali szlachetnej podczas ewentualnych prac spawalniczych lub szlifierskich.. Izolacja termiczna A/B. Obudowa paczka A 3. Obudowa paczka B 4. Obudowa paczka C Rys. 7 M VK VSL RK RK AA AKO EK/EL Przyłącza WMS WMS = Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle M = Punkt pomiaru (tuleja zanurzeniowa) VK = Zasilanie kotła VSL = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa RK = Powrót kotła RK = Powrót kotła AA = Wylot spalin AKO = Wypływ kondensatu EK = Dopływ wody zimnej EL = Spust 6 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Montaż kotła grzewczego 7 7. Przełożenie drzwi palnikowych Stronę osadzenia drzwiczek można zmienić z lewej na prawą w poniżej opisany sposób. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! przez upadające elementy kotła! Stronę osadzenia zawiasów drzwi palnika można zmienić tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte i przykręcone. Zabezpieczyć drzwi palnikowe przed upadnięciem. Ewentualnie lekko poluzować śruby, nie wykręcać śrub Wydrążenia [] na drzwiach palnika ( po lewej i po prawej stronie) można wykorzystać do podwieszenia do dźwigu lub wielokrążka, aby np. kompletnie zdjąć drzwi. Rys. 8 Drzwi palnikowe Sworzeń zawiasu Wydrążenia Wybić sworznie zawiasów [] od dołu do góry. Ponownie założyć podkładki i oba sworznie zawiasów po przeciwległej stronie (rys. 8). Uważać na podkładki! 7. Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! przez upadające elementy kotła! Przełożenia zawiasów pokrywy komory nawrotnej można dokonać tylko wtedy, kiedy pokrywa jest zamknięta i przykręcona. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

18 7 Montaż kotła grzewczego Śruby [] pokrywy komory nawrotnej [] lekko poluzować, nie odkręcać całkowicie. Sworznie zawiasów [4] wybić do góry. Pokrywę komory nawrotnej [] unieść łyżką do opon nieco z prawej strony i wyciągnąć z prawej strony podkładkę [3]. Pokrywę komory nawrotnej unieść łyżką do opon nieco z lewej strony i włożyć podkładkę [3] z lewej strony między kątownik zawiasu a kątownik pokrywy komory nawrotnej. Wbić sworznia zawiasów [4] po lewej stronie. Dociągnąć śruby mocujące [] pokrywy komory nawrotnej []. Sprawdzić pokrywę komory nawrotnej [] na szczelność Rys. 9 Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą Śruba mocująca Pokrywa komory nawrotnej 3 Podkładka 4 Sworzeń zawiasu Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Kocioł kondensacyjny Logano plus SB735 gaz firmy Buderus jest odpowiedni dla gazowych palników wentylatorowych wg EN 67 i EN 676. dla Polski. W przypadku kotłów grzewczych o mocy większej niż 00 kw zgodnie z normą PN-9/B-44 (p.5) trzeba wyposażyć kocioł w zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Jeżeli nie będzie montowane zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle (WMS), należy zamknąć przyłącze (WMS) zaślepką. Zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle [] do przeznaczonego dla tego elementu przyłącza. Rys. 0 Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Zabezpieczenie przed brakiem wody 8 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Montaż kotła grzewczego Montaż izolacji termicznej Z zasady zwracać uwagę na to, aby u mat izolacji termicznej tkanina znajdowała się na zewnątrz. Maty izolacyjne korpusu kotła należy nałożyć tak, aby wycięcia znajdowały się nad węzłówkami []. W przypadku kotła o wielkości 790 kw zwrócić uwagę, aby wąska obudowa izolacji termicznej z wycięciem dla spustu zamontowana została z tyłu. Wycięcia dla zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle i węzłówek (rys. 3, [4] + [5], str. )! Założyć przednią matę termoizolacyjną wycięciem na uchwyt poprzecznicy. Przesunąć maty izolacji termicznej pod kotłem (rys. ). Maty izolacji termicznej ułożyć na bokach korpusu kotła tak, aby zachodziły na siebie i przymocować 8 klamrami. Rys. Izolacja termiczna Węzłówka Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

20 7 Montaż kotła grzewczego Wykręcić 4 śruby ze łbem sześciokątnym [] z prawej strony na drzwiach palnikowych i 4 śruby po stronie lewej. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA przez upadające elementy kotła! Przed otwarciem drzwi palnikowych zwrócić uwagę, aby były na nich założone sworznie zawiasów []. 3 Wydrążenia [3] na drzwiach palnika ( po lewej i po prawej stronie) można wykorzystać do podwieszenia do dźwigu lub wielokrążka, aby np. kompletnie zdjąć drzwi. Rys. Śruby zamykające drzwi palnikowych Śruby ze łbem sześciokątnym Sworzeń zawiasu 3 Wydrążenia 0 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Montaż kotła grzewczego 7 Otworzyć drzwi palnikowe []. Przyłożyć matę termoizolacyjną drzwi palnikowych z okrągłym wycięciem [3] i szerokim brzegiem na górę do przedniej ścianki kotła (szeroki brzeg u góry) i przymocować 4 klamrami ( z lewej, z prawej strony) do obwodowej izolacji termicznej (rys. 4, [3]) Zwrócić uwagę, aby szeroki brzeg maty termoizolacyjnej drzwi palnikowych znajdował się u góry. Zamknąć drzwi palnikowe i ponownie przykręcić 8 śrubami ze łbem sześciokątnym. Pas izolacji termicznej [] stroną laminatu ułożyć na górę na pokrywę komory nawrotnej i zwrócić uwagę, aby naddatek laminatu był z przodu. Pas izolacji termicznej [6] założyć z boku od dołu na pokrywę komory nawrotnej i przymocować klamrami. Zwrócić uwagę na wycięcia dla haków zawiasów! Rys. 3 Izolacja termiczna na drzwiach palnikowych i na pokrywie komory nawrotnej Pas izolacji termicznej Drzwi palnikowe 3 Mata palnikowych drzwi palnikowych z okrągłym wycięciem 4 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle 5 Węzłówka 6 Pas izolacji termicznej 6 Przyłożyć izolację termiczną ścianki tylnej [] zgodnie z wycięciami na ściance tylnej kotła i przymocować 6 klamrami [], (3 z lewej i 3 z prawej strony) na obwodowej izolacji termicznej [3]. 3 Rys. 4 Izolacja termiczna ścianki tylnej Klamry (6 sztuk) Izolacja termiczna ścianki tylnej 3 Izolacja termiczna obwodowa Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

22 7 Montaż kotła grzewczego 7.5 Montaż poprzecznic Profile poprzeczne i przynależny materiał montażowy znajduje się w jednostce wysyłkowej Paczka A. Należy zwrócić uwagę na to, że zagięcia tych poprzecznic muszą być skierowane na zewnątrz (rys. 5). Założyć przedni element poprzeczny (poprzecznicę) (wycięciem w kształcie trapezu do dołu) otworami u góry na wkręty bez łba i skręcić nakrętkami (rys. 5). Włożyć tylną poprzecznicę (wycięciem w kształcie trapezu do dołu) otworami u góry na wkręty bez łba i przykręcić nakrętkami (rys. 5). Matę termoizolacyjną drzwi palnikowych (rys. 3, [3], str. ) i ścianki tylnej (rys. 4, [], str. ) włożyć w górne zagięcia przedniej i tylnej poprzecznicy. Wkręcić śruby M8 x 80 (rys. 6, [3], str. 3) lekko z góry w środkową poprzecznicę (rys. 6, [], str. 3). Rys. 5 Poprzecznice Poprzecznice środkowe Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Montaż kotła grzewczego 7 Przymocować poprzecznicę środkową [] od góry śrubami, podkładkami i nakrętkami do zaczepu []. 3 Zwrócić uwagę, aby zagięcie poprzecznicy środkowej [] skierowane było ku przodowi. 3 Luźno przykręcić poprzecznice środkowe z przodu (rys. 5, [], str. ) z lewej i z prawej strony przy pomocy śrub i podkładek Poprzecznicę środkową (rys. 5, [], str. ) przymocować najpierw tylko luźno. Dopiero po wyosiowaniu i skręceniu przedniego elementu ścianki bocznej należy dobrze poprzecznice. Wcisnąć dławik [4] po stronie zawiasów drzwi palnikowych w poprzecznicę i włożyć kabel palnika. Przykręcić dławik [4] śrubami. Poprzecznice boczne składają się z dwóch części i trzeba je wstępnie zmontować. Połączyć obie części poprzecznic śrubami i nakrętkami (rys. 7). Rys. 6 Odciążenie naciągu kabla Poprzecznica środkowa Zaczep 3 Śruby M8 x 80 4 Dławik 5 Miejsce wkręcenia śrub poprzecznic środkowych w kotle 790 kw i 970 kw 6 Miejsce wkręcenia śrub poprzecznic środkowych w kotle 00 kw Rys. 7 Poprzecznica boczna Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

24 7 Montaż kotła grzewczego Zawiesić pierwszą poprzecznicę boczną [] zagięciem w kształcie U w odpowiednich wydrążeniach przedniej, środkowej i tylnej poprzecznicy. Poprzecznicę przykręca się z przodu w otworze i z tyłu w otworze podłużnym, każdorazowo blachowkrętem (rys. 8). Zawiesić drugą poprzecznicę boczną [3] zagięciem w kształcie U w odpowiednich wydrążeniach przedniej, środkowej i tylnej poprzecznicy. 3 Poprzecznicę przykręca się z przodu w otworze, a z tyłu w otworze podłużnym, każdorazowo blachowkrętem (rys. 8). Wypoziomować poprzecznicę środkową. Zmierzyć przekątne taśmą mierniczą [] i w razie potrzeby dokonać odpowiednich korekt. Rys. 8 Skręcenie poprzecznic Poprzecznica boczna Poprzecznica środkowa 3 Poprzecznica boczna Jeżeli zmierzone przekątne mają różne długości, to należy dokonać korekty poprzez poprzecznice boczne. Należy wykonać następujące czynności: Poprzecznice boczne odsunąć do tyłu lub przesunąć do przodu, w tym celu trzeba skręcić śrubę w otworze podłużnym []. Rys. 9 Pomiar przekątnej Taśma miernicza Otwór podłużny 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji kocioł olejowy/ gazowy 6 70 65 6-00.SL Stalowego kotła grzewczego Logano SK645 / SK745 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Logano plus GB434. 6302 5478 02/2003 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Logano plus GB434. 6302 5478 02/2003 PL Dla użytkownika 6302 5478 02/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kocioł grzewczy olejowy/gazowy Logano G115 WS. 6302 6928 06/2003 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Kocioł grzewczy olejowy/gazowy Logano G115 WS. 6302 6928 06/2003 PL Dla użytkownika 6302 6928 06/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Kocioł grzewczy olejowy/gazowy Logano G115 WS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkowania....................................

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Olejowy kocioł grzewczy Logano G115 WS z palnikiem Logatop LE. 6302 7033 07/2003 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Olejowy kocioł grzewczy Logano G115 WS z palnikiem Logatop LE. 6302 7033 07/2003 PL Dla użytkownika 6302 7033 07/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Olejowy kocioł grzewczy Logano G115 WS z palnikiem Logatop LE Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkowania....................................

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 630 43 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu i konserwacji Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Logalux SU 400, 500, 750 i 000 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne Vitomoduł 200 Kompaktowe kotłownie kondensacyjne Moc cieplna,4-420 kw Wskazówki montażowe i eksploatacyjne Vitomoduł 200 Typ M, D Konstrukcje Vitomoduł 200 to kompaktowe gazowe kotłownie kondensacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200 Instrukcja montażu 300009225-001-E . Spis treści Dostępne modele: GT 220 GT 2200 1 Zakres dostawy - Wszystkie kraje oprócz Szwajcarii...........................................3

Bardziej szczegółowo

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI GN1 - K Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h , 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h Kocioł parowy, niskoprężny o ciśnieniu roboczym do 1 bar iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. Logalux ST50/3 ST300/3 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 7 747 0 48 09/006 PL Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOPLEX 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOPLEX 100. 110do620kW. teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

VIESMANN VITOPLEX 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOPLEX 100. 110do620kW. teczka dokumentacji projektowej Vitotec, VIESMANN VITOPLEX 100 Standardowy kocioł olejowy/gazowy 110do620kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr 1 VITOPLEX

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Logamax plus GB162-65/80/100

Instrukcja montażu Logamax plus GB162-65/80/100 Grupa przyłączeniowa 6 70 65 676-0.TD 6 70 807 83 (03/04) PL Instrukcja montażu Logamax plus GB6-65/80/00 Grupa przyłączeniowa Grupa przyłączeniowa z zaworem 3-drożnym Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Logano plus GB32 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji! 6 720 65 04-02/2008 PL Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 50-70 C. Podręcznik montażu. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 50-70 C. Podręcznik montażu. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY LogoBloc L 50-70 C Podręcznik montażu www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu..3 1.1 Treść niniejszego podręcznika montażu..........3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33 Generator pary jest wykonany z najlepszych materiałów odpornych na korozję i osadzanie się kamienia. Grzałki wykonane są z wysokiej jakości stali, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 6 720 615 370-00.1RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. 6 720 806 109 (2013/01)

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie Wersja: 1.1 Nr mat. 98-4017311 1 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji System

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA Z-E750.80 W-E750.81 W-E750.82 Z-E1000.80 W-E1000.81 W-E1000.82 20551 Wydanie 23.12.2010 2 SPIS TREŚĆI 1. WSTĘP 3 1.1. Wstęp........ 3

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo