Instrukcja montażu i konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji /009 PL

2 Spis treści Informacje ogólne Bezpieczeństwo Użycie zgodne z przeznaczeniem Normy i dyrektywy Oznaczenia wskazówek Wskazówki, których należy przestrzegać Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Utylizacja Opis produktu Dane techniczne Zakres dostawy Zainstalowanie kotła grzewczego Zalecane odstępy od ścian Montaż podbudowy tłumiącej dźwięki Wyosiowanie kotła grzewczego Montaż kotła grzewczego Przełożenie drzwi palnikowych Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Montaż izolacji termicznej Montaż poprzecznic Montaż osłon cokołu Montaż ścianek bocznych Montaż przedniej pokrywy kotła Przyłączenie instalacji grzewczej po stronie spalinowej i wodnej Montaż pierścienia uszczelniającego rurę spalinową (osprzęt) Montaż czujnika temperatury spalin (osprzęt) Wskazówki dotyczące przyłączenia kotła grzewczego do sieci rurowej Powrót c.o Zasilanie instalacji grzewczej Wskazówki dla zasilania przewodu bezpieczeństwa Napełnienie kotła grzewczego i sprawdzenie szczelności przyłączy Wskazówki dla instalacji spalinowych Wskazówki dotyczące urządzenia do neutraliazacji (osprzęt na zamówienie) Montaż sterownika i tulei zanurzeniowej Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwo\oeć wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści 0 Montaż obudowy kotła Montaż elementów pokrywy kotła Montaż tabliczki znamionowej Montaż elementów ścianki tylnej Montaż palnika (osprzęt) Uruchomienie instalacji grzewczej Napełnianie instalacji grzewczej Płukanie instalacji grzewczej Przygotowanie instalacji grzewczej do pracy Uruchomienie sterownika i palnika Protokół uruchomienia Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu sterownikiem Awaryjne wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Konserwacja Wskazówki ogólne Przygotowanie kotła grzewczego do przeglądu i konserwacji Przygotowanie kotła grzewczego do czyszczenia szczotkami Czyszczenie kotła grzewczego przy pomocy szczotek Czyszczenie kotła grzewczego na mokro Sprawdzenie ciśnienia wody w instalacji grzewczej Protokoły przeglądów i konserwacji Konserwacja urządzenia do neutralizacji Usuwanie usterek palnika Skorowidz Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwo\oeć wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje wstępne Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu, rozruchu i konserwacji kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji przeznaczona jest dla wykwalifikowanego instalatora, który ze względu na swoje fachowe wykształcenie i doświadczenie dysponuje stosownymi uprawnieniami w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz instalacji gazowych. W tym dokumencie wymieniono także osprzęt, który można zastosować do instalowania kotła Logano plus SB735 gaz. Montaż osprzętu należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu. Podczas montażu i pracy instalacji ogrzewczej należy przestrzegać norm i wytycznych, specyficznych dla danego kraju! Stosować się do parametrów zwartych na tabliczce znamionowej kotła grzewczego. Danych tych należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku zastosowania biogazów i gazów specjalnych trzeba skontaktować się z pracownikami firmy Buderus. Warunki stosowania i stałe czasowe Maks. temperatura zasilania C 0 Maks. nadciśnienie robocze bar 5,5 Regulator temperatury s 40 Czujnik/ogranicznik s 40 Tab. Warunki stosowania i stałe czasowe Dopuszczalne rodzaje gazu Gazowy kocioł kondensacyjny Logano plus SB735 może być opalany następującymi rodzajami gazu: Gaz ziemny i gaz płynny zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G60 (Niemcy). Gazy ziemne i płynne z ogólnodostępnej sieci (Austria, Szwajcaria). Używać tylko palników, dla których można stosować te rodzaje gazu. Należy przestrzegać wskazówek dostawcy palnika. 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy stosować się do poniższych wskazówek.. Normy i dyrektywy. Użycie zgodne z przeznaczeniem Kondensacyjny gazowy kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz opracowany do podgrzewania wody grzewczej, np. dla domków jednorodzinnych lub celów przemysłowych. Wszystkie nadmuchowe palniki gazowe poddane badaniu typu wg normy EN676 mogą być zastosowane, jeżeli ich pole pracy pokrywa się z danymi technicznymi kotła grzewczego. Dla kotłów o mocy > 300 kw trzeba zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, stosować się do dokumentacji techniczne producenta w zakresie montażu i obsługi! Konstrukcja oraz sposób pracy produktu są zgodne z dyrektywami europejskimi oraz uzupełniającymi wymaganiami krajowymi. Zgodność dokumentuje się znakowaniem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w Internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. dla Polski. W przypadku kotłów grzewczych o mocy większej niż 00 kw zgodnie z normą PN-9/B-44 (p.5) kocioł trzeba koniecznie wyposażyć w zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Jeżeli przewidziane do podłączenia przyłącze WMS nie zostanie użyte do montażu zabezpieczenia przed brakiem wody SYR 93. (osprzęt firmy Buderus), należy je zamknąć korkiem (patrz rozdział 7.3 "Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle", str. 8). W przypadku tego kotła stosuje się system regulacyjny Logamatic. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 Bezpieczeństwo.3 Oznaczenia wskazówek W dokumentacji zastosowano dwa stopnie niebezpieczeństwa oznaczone odpowiednimi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE! UWAGA! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, którego źródłem może być dany produkt, i które bez zachowania dostatecznej ostrożności może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała lub też do szkód materialnych. Inne symbole oznaczające zagrożenia i wskazówki praktyczne:.4 Wskazówki, których należy przestrzegać Podczas instalowania i pracy należy przestrzegać następujących zasad: Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków zainstalowania urządzenia. Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków montażu instalacji wentylacyjnej (nawiewnowywiewnej) oraz podłączenia do komina. Przepisy dotyczące podłączenia elektrycznego do zasilania energią. Warunki techniczne dostawcy gazu dotyczące przyłączenia palnika gazowego do lokalnej sieci gazowej. Przepisy i normy dotyczące wyposażenia w automatykę zabezpieczającą wodnej instalacji grzewczej. Instrukcja montażu dla wykonawców instalacji grzewczych. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez prąd elektryczny! OSTRZEŻENIE! Przydatne wskazówki przeznaczone dla użytkownika pozwalające na optymalne wykorzystanie i ustawienie urządzenia, jak również inne użyteczne informacje. Odsyłacze Odnośniki do określonych miejsc w tej instrukcji lub do innych instrukcji oznaczone są strzałką. 6 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA z powodu wybuchu łatwopalnych gazów! Zapach gazu oznacza niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać otwartego ognia! Nie palić! Nie używać zapalniczek! Nie dopuścić do powstawania iskier! Nie obsługiwać żadnych elektrycznych wyłączników, telefonów, wtyczek ani dzwonków! Zamknąć główny zawór odcinający dopływ gazu! OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA niebezpieczeństwo porażenia prądem przy otwartym urządzeniu! Przed otwarciem kotła grzewczego: odłączyć instalację grzewczą od napięcia sieciowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego lub odciąć ją od sieci elektrycznej za pośrednictwem bezpiecznika głównego budynku. Zabezpieczyć instalację grzewczą przed niezamierzonym ponownym załączeniem. OSTRZEŻENIE! Otworzyć okna i drzwi! Ostrzec mieszkańców budynku, ale nie używać dzwonka u drzwi! Zadzwonić do zakładu gazowniczego (dostawcy gazu), korzystając z telefonu znajdującego się poza budynkiem! Jeżeli ulatnianie się gazu jest wyraźnie słyszalne, należy niezwłocznie opuścić budynek, nie pozwolić, aby weszły do niego osoby trzecie, wezwać policję i straż pożarną z telefonu znajdującego się na zewnątrz budynku. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez zaczadzenie! Niedostateczny dopływ powietrza może powodować uwalnianie się spalin. Zwrócić uwagę, aby nie zmniejszać i nie zamykać otworów na- i wywiewnych. OSTRZEŻENIE! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA POŻARU przez palne materiały lub ciecze! W bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła nie wolno składować materiałów i cieczy łatwopalnych. USZKODZENIE INSTALACJI przez mróz! Instalacja grzewcza w zimie narażona jest na zamarznięcie wówczas, gdy sterownik nie jest załączony. W razie zagrożenia przez mróz chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. Jeżeli sterownik jest wyłączony, należy spuścić wodę z kotła, podgrzewacza pojemnościowego i rur instalacji grzewczej. Nie wolno użytkować kotła grzewczego, jeżeli to niedociągnięcie nie zostanie niezwłocznie usunięte. Należy pisemnie poinformować użytkownika instalacji o niedociągnięciu i zagrożeniu powodowanym przez zaistniałą sytuację. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku niedostatecznego czyszczenia i konserwacji. Raz w roku przeprowadzić czyszczenie i konserwację instalacji. Całą instalację grzewczą włącznie z urządzeniem do neutralizacji należy przy tym skontrolować pod kątem sprawności jej działania. Aby nie dopuścić do uszkodzenia instalacji niezwłocznie usuwać braki, usterki. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 Bezpieczeństwo.5 Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Do montażu i konserwacji kotła grzewczego potrzebne są standardowe narzędzia używane przez instalatorów wykonujących instalacje grzewcze, gazowe i wodne..6 Utylizacja Materiał opakowaniowy kotła grzewczego i sterownika należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Ekologiczną utylizację wymienionych komponentów zlecić autoryzowanemu punktowi utylizacji. 8 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Opis produktu 3 3 Opis produktu Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz należy wyposażyć w dobrany do niego palnik. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! przez niewłaściwy palnik! Stosować tylko palniki odpowiadające wymaganiom technicznym kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Głównymi elementami składowymi gazowego kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz (rys. ) są: Korpus kotła w połączeniu z palnikiem Korpus kotła przenosi ciepło wytworzone przez palnik na wodę grzewczą. Obudowa kotła [], izolacja termiczna [4], obudowa drzwi palnikowych (rys., []) i obudowa pokrywy komory nawrotnej (rys., []) Obudowa kotła, izolacja termiczna, obudowa drzwi palnikowych i obudowa pokrywy komory nawrotnej zapobiegają stratom energii. Sterownik (osprzęt rys., []) Sterownik służy do nadzorowania i sterowania wszystkich części elektrycznych gazowego kotła kondensacyjnego Logano plus SB735 gaz. Rys. Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz Sterownik (osprzęt) Obudowa kotła 3 Drzwi palnikowe 4 Izolacja termiczna Rys. Kondensacyjny kocioł grzewczy Logano plus SB735 gaz Obudowa pokrywy komory nawrotnej Obudowa drzwi palnikowych 3 Pokrywa komory nawrotnej Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 4 Dane techniczne 4 Dane techniczne L LK M WMS VSL VK H H AA RK RK B H AA EK/EL AKO Rys. 3 Wymiary i przyłącza Legenda do rys.3 VK RK RK H WMS = = = = = Zasilanie kotła Powrót kotła Powrót kotła System regulacyjny Logamatic 400/4300=H+40 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle VSL AKO EK EL M = = = = = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa Wypływ kondensatu Dopływ wody zimnej Spust Punkt pomiarowy (tuleja zanurzeniowa) Wielkość kotła Zawartość CO % 0 Pojemność wodna l Pojemność gazowa l Dyspozycyjny spręż wentylatora Pa w zależności od palnika (50) Opory przepływu spalin mbar 4,96 5,66 6,38 Dopuszczalna temperatura C 0 zasilania Dopuszczalne nadciśnienie bar 5,5 robocze Oznakowanie CE, numer CE-0085 AU 045 identyfikacyjny (ID) produktu Długość L mm Długość L K mm Wysokość H mm *** Szerokość B mm Wylot spalin - średnica wewn. AA mm Wysokość H AA mm *** Waga ok. kg Zasilanie kotła VK DN* powrót kotła NT RK DN* powrót kotła HT RK DN* Zasilanie przewodu bezpieczeństwa VSL DN** Spust EK/EL R ½ ½ 0 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Dane techniczne 4 Temperatura systemowa 50/30 C Nomin. moc cieplna Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Moc cieplna paleniska Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Temp. spalin Obciążenie pełne C Obciążenie częściowe C Masowy przepływ spalin Obciążenie pełne kg/s 0,3 0,395 0,489 Temperatura systemowa 80/60 C Obciążenie częściowe kg/s 0, 0,50 0,86 Nomin. moc cieplna Obciążenie pełne kw Moc cieplna paleniska Obciążenie pełne kw Obciążenie częściowe kw Temp. spalin Obciążenie pełne C Obciążenie częściowe C Masowy przepływ spalin Obciążenie pełne kg/s 0,30 0,394 0,487 Tab. Dane techniczne * Wg EN 09 PN 6. ** Wg EN 09 PN 6. *** Z podbudową tłumiącą dźwięki.. Wartość w nawiasie to zalecany spręż Obciążenie częściowe kg/s 0,8 0,58 0,95. Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa). Maks. możliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (STB) 8 K. Przykład: granica zabezpieczenia (STB) = 00 C, maksymalna możliwa temperatura zasilania = 00 8 = 8 C. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

12 5 Zakres dostawy 5 Zakres dostawy Sprawdzić stan opakowania. Sprawdzić kompletność dostawy. Logano plus SB735 gaz Część Część Opakowanie Korpus kotła przykręcone do drewnianych elementów do transportu Rura do podłączenia zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Syfon z tw. sztucznego znajduje się w komorze spalania Pierścień izolacyjny dla rury palnikowej Dokumentacja techniczna przymocowana do korpusu kotła Obudowa kotła z osprzętem zapakowana w drewnianych skrzyniach transportowych i kartonie. Materiał montażowy znajduje się w paczce A Izolacja termiczna opakowania foliowe Podbudowa tłumiąca dźwięki (przy wielkości kotła 00 kw) zespolone są z kotłem grzewczym Sterownik ze schematem ideowym i instrukcją karton obsługi elektronicznego układu regulacji kotła i obiegów grzewczych Urządzenie do neutralizacji (osprzęt na specjalne karton zamówienie) Kołnierz przykręcany - wersja specjalna w jednostce wysyłkowej - części osprzętu Tab. 3 Zakres dostawy kotła Logano plus SB735 gaz. Tylko dla wersji specjalnej. Jest możliwe, że w zależności od typu kotła, nie będą potrzebne wszystkie standardowo dostarczane części osprzętu. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Zainstalowanie kotła grzewczego 6 6 Zainstalowanie kotła grzewczego W rozdziale tym opisano sposób prawidłowego zainstalowania kotła gazowego Logano plus SB735 gaz. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! przez mróz! Zainstalować kotłownię grzewczą w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. 6. Zalecane odstępy od ścian Wykonując fundament lub przygotowując powierzchnię do ustawienia kotła, należy uwzględnić zalecane odstępy od ścian ( przykład rys. 4 i tab. 4 na str. 3). Fundament wzgl. powierzchnia ustawienia muszą mieć wysokość 5 0 cm, być równe i wypoziomowane. Przednia krawędź kotła powinna się pokrywać z krawędzią fundamentu. Dane dotyczące długości L K znajdują się w rozdział 4 "Dane techniczne", str. 0. Korpus kotła należy ustawić z lekkim wzniosem do tyłu. 500 (000) B k Wielkość kotła L w mm BK w mm A w mm (00) (00) (00) Uwaga Przy instalowaniu kotła należy zachować podane odstępy minimalne (wartości w nawiasach) ( przykład rys. 4). Zachowanie zalecanych odstępów od ścian usprawnia montaż oraz prace konserwacyjne i serwisowe. Jeżeli ma być zamontowany tłumik dźwięku przepływu spalin, należy przewidzieć dodatkowe miejsce. Jeżeli uchwyt sterownika (osprzęt) ma być zamontowany z boku kotła, wymagane odstępy od ściany należy odczytać z instrukcji montażu uchwytu (osprzęt). Tab. 4 Wymagane odległości od ścian 400 (00) A L 800 ) 00 (0) L Br Rys. 4 Pomieszczenie zainstalowania' z kotłem grzewczym, wymiary w mm ) Przy zastosowaniu bocznego mocowania sterownika. Uwzględnić wymiar L BR (długość palnika) w odniesieniu do odległości A. W przypadku kotła o wielkości 00 kw należy zamontować dostarczoną podbudowę tłumiącą dźwięki. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

14 6 Zainstalowanie kotła grzewczego 6. Montaż podbudowy tłumiącej dźwięki Włożyć dłuższy element tłumiący [4] z przodu a krótszy element [3] z tyłu pod szynę z ceownika []. Położyć obie szyny dźwiękochłonnej podbudowy na podłodze, w miejscu ustawienia kotła, zgodnie z poniższymi wymiarami tab. 5. Fundament, na którym układana będzie tłumiąca dźwięki podbudowa, musi być pokryty gładzią cementową z odchyleniem ± mm na m i lekkim wzniosem do tyłu. W ten sposób zapewnione będzie równomierne obciążenie wzdłużnych elementów tłumiących oraz dobra wentylacja kotła grzewczego. C 3 4 F Ustawić kocioł grzewczy na podbudowie tłumiącej dźwięki i wyosiować. Podbudowę tłumiącą dźwięki trzeba ustawić w jednej linii ze ścianką tylną kotła. Płytki oporowe [] muszą przylegać do szyny z ceownika pod kotłem. Typoszereg kotłów grzewczych Wielkość kotła [kw] 00 Długość F [mm] Tab. 5 Wymiary podbudowy tłumiącej dźwięki. Zakres dostawy. Wyposażenie dodatkowe Odstęp C [mm] SB735 gaz Rys. 5 Podbudowa tłumiąca dźwięki Płytki oporowe Szyna z ceownika 3 Krótszy, wzdłużny profilowany element tłumiący 4 Dłuższy, wzdłużny profilowany element tłumiący 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Zainstalowanie kotła grzewczego Wyosiowanie kotła grzewczego Wyosiować kocioł grzewczy (rys. 6) w poziomie i w pionie, aby nie dopuścić do gromadzenia się w nim powietrza. Kocioł grzewczy należy wyosiować, podkładając paski blachy. Wyosiować kocioł grzewczy zgodnie z rys. 6 przy pomocy poziomnicy [] w poziomie i w pionie. Rys. 6 Poziomnica Wyosiowanie kotła grzewczego Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

16 7 Montaż kotła grzewczego 7 Montaż kotła grzewczego W tym rozdziale opisano sposób fachowego montażu kotła grzewczego. Kolejność montażu: Zwrócić uwagę, aby podczas prac montażowych (z wyjątkiem montażu przedniej maty izolacji termicznej) były zamknięte drzwi palnikowe, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu komory spalania ze stali szlachetnej podczas ewentualnych prac spawalniczych lub szlifierskich.. Izolacja termiczna A/B. Obudowa paczka A 3. Obudowa paczka B 4. Obudowa paczka C Rys. 7 M VK VSL RK RK AA AKO EK/EL Przyłącza WMS WMS = Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle M = Punkt pomiaru (tuleja zanurzeniowa) VK = Zasilanie kotła VSL = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa RK = Powrót kotła RK = Powrót kotła AA = Wylot spalin AKO = Wypływ kondensatu EK = Dopływ wody zimnej EL = Spust 6 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Montaż kotła grzewczego 7 7. Przełożenie drzwi palnikowych Stronę osadzenia drzwiczek można zmienić z lewej na prawą w poniżej opisany sposób. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! przez upadające elementy kotła! Stronę osadzenia zawiasów drzwi palnika można zmienić tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte i przykręcone. Zabezpieczyć drzwi palnikowe przed upadnięciem. Ewentualnie lekko poluzować śruby, nie wykręcać śrub Wydrążenia [] na drzwiach palnika ( po lewej i po prawej stronie) można wykorzystać do podwieszenia do dźwigu lub wielokrążka, aby np. kompletnie zdjąć drzwi. Rys. 8 Drzwi palnikowe Sworzeń zawiasu Wydrążenia Wybić sworznie zawiasów [] od dołu do góry. Ponownie założyć podkładki i oba sworznie zawiasów po przeciwległej stronie (rys. 8). Uważać na podkładki! 7. Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! przez upadające elementy kotła! Przełożenia zawiasów pokrywy komory nawrotnej można dokonać tylko wtedy, kiedy pokrywa jest zamknięta i przykręcona. Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

18 7 Montaż kotła grzewczego Śruby [] pokrywy komory nawrotnej [] lekko poluzować, nie odkręcać całkowicie. Sworznie zawiasów [4] wybić do góry. Pokrywę komory nawrotnej [] unieść łyżką do opon nieco z prawej strony i wyciągnąć z prawej strony podkładkę [3]. Pokrywę komory nawrotnej unieść łyżką do opon nieco z lewej strony i włożyć podkładkę [3] z lewej strony między kątownik zawiasu a kątownik pokrywy komory nawrotnej. Wbić sworznia zawiasów [4] po lewej stronie. Dociągnąć śruby mocujące [] pokrywy komory nawrotnej []. Sprawdzić pokrywę komory nawrotnej [] na szczelność Rys. 9 Przełożenie zawiasów pokrywy komory nawrotnej ze strony prawej na lewą Śruba mocująca Pokrywa komory nawrotnej 3 Podkładka 4 Sworzeń zawiasu Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Kocioł kondensacyjny Logano plus SB735 gaz firmy Buderus jest odpowiedni dla gazowych palników wentylatorowych wg EN 67 i EN 676. dla Polski. W przypadku kotłów grzewczych o mocy większej niż 00 kw zgodnie z normą PN-9/B-44 (p.5) trzeba wyposażyć kocioł w zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle. Jeżeli nie będzie montowane zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle (WMS), należy zamknąć przyłącze (WMS) zaślepką. Zamontować zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle [] do przeznaczonego dla tego elementu przyłącza. Rys. 0 Montaż zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle Zabezpieczenie przed brakiem wody 8 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Montaż kotła grzewczego Montaż izolacji termicznej Z zasady zwracać uwagę na to, aby u mat izolacji termicznej tkanina znajdowała się na zewnątrz. Maty izolacyjne korpusu kotła należy nałożyć tak, aby wycięcia znajdowały się nad węzłówkami []. W przypadku kotła o wielkości 790 kw zwrócić uwagę, aby wąska obudowa izolacji termicznej z wycięciem dla spustu zamontowana została z tyłu. Wycięcia dla zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle i węzłówek (rys. 3, [4] + [5], str. )! Założyć przednią matę termoizolacyjną wycięciem na uchwyt poprzecznicy. Przesunąć maty izolacji termicznej pod kotłem (rys. ). Maty izolacji termicznej ułożyć na bokach korpusu kotła tak, aby zachodziły na siebie i przymocować 8 klamrami. Rys. Izolacja termiczna Węzłówka Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

20 7 Montaż kotła grzewczego Wykręcić 4 śruby ze łbem sześciokątnym [] z prawej strony na drzwiach palnikowych i 4 śruby po stronie lewej. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA przez upadające elementy kotła! Przed otwarciem drzwi palnikowych zwrócić uwagę, aby były na nich założone sworznie zawiasów []. 3 Wydrążenia [3] na drzwiach palnika ( po lewej i po prawej stronie) można wykorzystać do podwieszenia do dźwigu lub wielokrążka, aby np. kompletnie zdjąć drzwi. Rys. Śruby zamykające drzwi palnikowych Śruby ze łbem sześciokątnym Sworzeń zawiasu 3 Wydrążenia 0 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Montaż kotła grzewczego 7 Otworzyć drzwi palnikowe []. Przyłożyć matę termoizolacyjną drzwi palnikowych z okrągłym wycięciem [3] i szerokim brzegiem na górę do przedniej ścianki kotła (szeroki brzeg u góry) i przymocować 4 klamrami ( z lewej, z prawej strony) do obwodowej izolacji termicznej (rys. 4, [3]) Zwrócić uwagę, aby szeroki brzeg maty termoizolacyjnej drzwi palnikowych znajdował się u góry. Zamknąć drzwi palnikowe i ponownie przykręcić 8 śrubami ze łbem sześciokątnym. Pas izolacji termicznej [] stroną laminatu ułożyć na górę na pokrywę komory nawrotnej i zwrócić uwagę, aby naddatek laminatu był z przodu. Pas izolacji termicznej [6] założyć z boku od dołu na pokrywę komory nawrotnej i przymocować klamrami. Zwrócić uwagę na wycięcia dla haków zawiasów! Rys. 3 Izolacja termiczna na drzwiach palnikowych i na pokrywie komory nawrotnej Pas izolacji termicznej Drzwi palnikowe 3 Mata palnikowych drzwi palnikowych z okrągłym wycięciem 4 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle 5 Węzłówka 6 Pas izolacji termicznej 6 Przyłożyć izolację termiczną ścianki tylnej [] zgodnie z wycięciami na ściance tylnej kotła i przymocować 6 klamrami [], (3 z lewej i 3 z prawej strony) na obwodowej izolacji termicznej [3]. 3 Rys. 4 Izolacja termiczna ścianki tylnej Klamry (6 sztuk) Izolacja termiczna ścianki tylnej 3 Izolacja termiczna obwodowa Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

22 7 Montaż kotła grzewczego 7.5 Montaż poprzecznic Profile poprzeczne i przynależny materiał montażowy znajduje się w jednostce wysyłkowej Paczka A. Należy zwrócić uwagę na to, że zagięcia tych poprzecznic muszą być skierowane na zewnątrz (rys. 5). Założyć przedni element poprzeczny (poprzecznicę) (wycięciem w kształcie trapezu do dołu) otworami u góry na wkręty bez łba i skręcić nakrętkami (rys. 5). Włożyć tylną poprzecznicę (wycięciem w kształcie trapezu do dołu) otworami u góry na wkręty bez łba i przykręcić nakrętkami (rys. 5). Matę termoizolacyjną drzwi palnikowych (rys. 3, [3], str. ) i ścianki tylnej (rys. 4, [], str. ) włożyć w górne zagięcia przedniej i tylnej poprzecznicy. Wkręcić śruby M8 x 80 (rys. 6, [3], str. 3) lekko z góry w środkową poprzecznicę (rys. 6, [], str. 3). Rys. 5 Poprzecznice Poprzecznice środkowe Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Montaż kotła grzewczego 7 Przymocować poprzecznicę środkową [] od góry śrubami, podkładkami i nakrętkami do zaczepu []. 3 Zwrócić uwagę, aby zagięcie poprzecznicy środkowej [] skierowane było ku przodowi. 3 Luźno przykręcić poprzecznice środkowe z przodu (rys. 5, [], str. ) z lewej i z prawej strony przy pomocy śrub i podkładek Poprzecznicę środkową (rys. 5, [], str. ) przymocować najpierw tylko luźno. Dopiero po wyosiowaniu i skręceniu przedniego elementu ścianki bocznej należy dobrze poprzecznice. Wcisnąć dławik [4] po stronie zawiasów drzwi palnikowych w poprzecznicę i włożyć kabel palnika. Przykręcić dławik [4] śrubami. Poprzecznice boczne składają się z dwóch części i trzeba je wstępnie zmontować. Połączyć obie części poprzecznic śrubami i nakrętkami (rys. 7). Rys. 6 Odciążenie naciągu kabla Poprzecznica środkowa Zaczep 3 Śruby M8 x 80 4 Dławik 5 Miejsce wkręcenia śrub poprzecznic środkowych w kotle 790 kw i 970 kw 6 Miejsce wkręcenia śrub poprzecznic środkowych w kotle 00 kw Rys. 7 Poprzecznica boczna Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

24 7 Montaż kotła grzewczego Zawiesić pierwszą poprzecznicę boczną [] zagięciem w kształcie U w odpowiednich wydrążeniach przedniej, środkowej i tylnej poprzecznicy. Poprzecznicę przykręca się z przodu w otworze i z tyłu w otworze podłużnym, każdorazowo blachowkrętem (rys. 8). Zawiesić drugą poprzecznicę boczną [3] zagięciem w kształcie U w odpowiednich wydrążeniach przedniej, środkowej i tylnej poprzecznicy. 3 Poprzecznicę przykręca się z przodu w otworze, a z tyłu w otworze podłużnym, każdorazowo blachowkrętem (rys. 8). Wypoziomować poprzecznicę środkową. Zmierzyć przekątne taśmą mierniczą [] i w razie potrzeby dokonać odpowiednich korekt. Rys. 8 Skręcenie poprzecznic Poprzecznica boczna Poprzecznica środkowa 3 Poprzecznica boczna Jeżeli zmierzone przekątne mają różne długości, to należy dokonać korekty poprzez poprzecznice boczne. Należy wykonać następujące czynności: Poprzecznice boczne odsunąć do tyłu lub przesunąć do przodu, w tym celu trzeba skręcić śrubę w otworze podłużnym []. Rys. 9 Pomiar przekątnej Taśma miernicza Otwór podłużny 4 Logano plus SB735 gaz - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa 630 055 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być opalany tylko gazem ziemnym/płynnym! Logano plus S735 (gazowy) Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6300 8993 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Logalux HT/H 70 W Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji kocioł olejowy/ gazowy 6 70 65 6-00.SL Stalowego kotła grzewczego Logano SK645 / SK745 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logano G215. Kocioł zamienny dla kotłów Logano G205/G215/G225. Przed obsług dokładnie przeczyta. Kotły olejowe/gazowe

Instrukcja obsługi Logano G215. Kocioł zamienny dla kotłów Logano G205/G215/G225. Przed obsług dokładnie przeczyta. Kotły olejowe/gazowe Kotły olejowe/gazowe 6 720 817 636 (2015/06) PL Instrukcja obsługi Logano G215 Kocioł zamienny dla kotłów Logano G205/G215/G225 Przed obsług dokładnie przeczyta. Przedmowa Właściwe paliwo Urządzenie spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Logano plus GB434. 6302 5478 02/2003 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Logano plus GB434. 6302 5478 02/2003 PL Dla użytkownika 6302 5478 02/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Instrukcja konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny CGB - 35 CGB - 50 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do regulatorów Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Instrukcja montażu. Moduły do regulatorów Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Instrukcja montażu Moduły do regulatorów Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 630 9056 /00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Na olej lub gaz Logano G5 i Logano G5 z palnikiem Logatop Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logano G125 WS. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logano G125 WS. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Logano G125 WS Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 617 630-07/2007 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kocioł grzewczy olejowy/gazowy Logano G115 WS. 6302 6928 06/2003 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Kocioł grzewczy olejowy/gazowy Logano G115 WS. 6302 6928 06/2003 PL Dla użytkownika 6302 6928 06/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Kocioł grzewczy olejowy/gazowy Logano G115 WS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkowania....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

GN1. Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1. Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4 3 Opakowanie i wysyłka... 6 4 Instalacja... 6 5 Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Olejowy kocioł grzewczy Logano G115 WS z palnikiem Logatop LE. 6302 7033 07/2003 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Olejowy kocioł grzewczy Logano G115 WS z palnikiem Logatop LE. 6302 7033 07/2003 PL Dla użytkownika 6302 7033 07/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Olejowy kocioł grzewczy Logano G115 WS z palnikiem Logatop LE Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkowania....................................

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Instrukcja montażu Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel.: +49 (0)8751/74-0, Fax: +49 (0)8751/74-1600, www.wolf-heiztechnik.de Art-Nr. 3061152_201602

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Na olej lub gaz Logano G115 i Logano G115 z palnikiem Logatop /2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Na olej lub gaz Logano G115 i Logano G115 z palnikiem Logatop /2001 PL Dla użytkownika 6301 9034 11/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Na olej lub gaz Logano G115 i Logano G115 z palnikiem Logatop Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Urządzenie odpowiada zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY Instrukcja montażu i konserwacji 50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY 6720803559-00.1Wo Storacell PSWK 50 6 720 815 036 (2015/02) PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli..............................................

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. na olej lub gaz Logano GE515. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. na olej lub gaz Logano GE515. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 8864 11/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi na olej lub gaz Logano GE515 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom stosownych norm

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 630 43 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu i konserwacji Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Logalux SU 400, 500, 750 i 000 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i

Bardziej szczegółowo

TS131. Instrukcja montażu. Termiczne zabezpieczenie odpływowe. EB-TS131 Rev.D. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania!

TS131. Instrukcja montażu. Termiczne zabezpieczenie odpływowe. EB-TS131 Rev.D. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania! TS131 Instrukcja montażu EB-TS131 Rev.D Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania! Termiczne zabezpieczenie odpływowe 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przestrzegać instrukcji montażu. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi.

Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi. Dane techniczne PELLEMATIC Maxi PE(S)K 41-64 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu 2 Dane Techniczne Pellematic Maxi kondensacyjne Kocioł - Typ PESK 41 PESK 55 PESK 64 Moc znamionowa kw 41 55 64 Moc przy

Bardziej szczegółowo

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) reset 6 70 64 74-00.O Logamax U04-4K Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Logano G25 WS Dla instalatora Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji. 6 720 87 565 (205/06) PL Spis treści Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamatic. Sterownik MC10. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu /2009 PL

Instrukcja montażu. Logamatic. Sterownik MC10. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu /2009 PL Instrukcja montażu Sterownik Logamatic MC10 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 6 720 641 043-06/2009 PL Spis tresci Spis tresci 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne Vitomoduł 200 Kompaktowe kotłownie kondensacyjne Moc cieplna,4-420 kw Wskazówki montażowe i eksploatacyjne Vitomoduł 200 Typ M, D Konstrukcje Vitomoduł 200 to kompaktowe gazowe kotłownie kondensacyjne.

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOROND 111. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOROND 111. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitorond 111 Typ RO2D Niskotemperaturowy olejowy kocioł żeliwny Znamionowa moc cieplna 18 do 33 kw VITOROND 111 4/2007 Po montażu usunąć! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i konserwacji

Instrukcja uruchomienia i konserwacji 6304 1729 09/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja uruchomienia i konserwacji Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 Gaz ziemny Ls Lw Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i konserwacji!

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Logano G25 WS Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji! 6 720 67 624-07/2007 PL Spis treści

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

EuroCondens SGB E

EuroCondens SGB E EuroCondens SGB 125-300 E Elementy obudowy kotła 21 22 12 2 2 2 11 2 10 8 98 9 97 96 95 94 93 92 14 13 5 4 7 13 14 91 90 44 20 18 19 16 3 17 39 20 6 15 1 23 23 23 Elementy budowy kotła 37 55 42 47 34 54

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200 Instrukcja montażu 300009225-001-E . Spis treści Dostępne modele: GT 220 GT 2200 1 Zakres dostawy - Wszystkie kraje oprócz Szwajcarii...........................................3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logano G225/Logano plus GB225 z palnikiem Logatop BE. Kocioł niskotemperaturowy/ kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym

Instrukcja obsługi. Logano G225/Logano plus GB225 z palnikiem Logatop BE. Kocioł niskotemperaturowy/ kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym Instrukcja obsługi Kocioł niskotemperaturowy/ kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym 6 720 615 876-00.1RS Logano G225/Logano plus GB225 z palnikiem Logatop BE Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed

Bardziej szczegółowo

VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 787 do kw. Dane techniczne Numer katalogowy i ceny: patrz Cennik VITOCROSSAL 300.

VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 787 do kw. Dane techniczne Numer katalogowy i ceny: patrz Cennik VITOCROSSAL 300. VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 787 do 1 400 kw Dane techniczne Numer katalogowy i ceny: patrz Cennik VITOCROSSAL 300 Typ CR3B Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E, LL i gaz płynny 11/2011

Bardziej szczegółowo

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu V5001S Kombi-S ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie Zawór odcinający V5001S stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz biurowych. Zawór może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści - część elektryczna

Spis treści - część elektryczna Spis treści - część elektryczna 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE...2 2.1 Zasilanie kotłowni...2 2.2 Instalacja oświetleniowe i gniazd...2 2.3 Ochrona przeciwporażeniowa...2

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo