ZESTAWIENIE PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH L.p. TYTUŁ PROJEKTU OPIS I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU WARTOŚĆ PROJEKTU WNIOSKOWANA KWOTA DOFINASOWA-NIA UWAGI PROGRAM: BUDOWA WIELOFUNKCYJNYCH BOISK SPORTOWYCH OGÓLNIE DOSTĘPNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych Przedmiotem zadania jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Miejsce złożenia wniosku: Ministerstwo Sportu i Turystyki ,37 zł ,00 zł Projekt zakończony MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI - FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 2 Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych Przedmiotem zadania jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych. Miejsce złożenia wniosku: Ministerstwo Sportu i Turystyki ,00 zł ,00 zł Projekt zakończony- ostateczna kwota dofinansowania ,61 ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 3 Kompleksowe prace budowlanokonserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap II Przedmiotem projektu jest rekonstrukcja zwodzonego mostu bramnego wraz z kładka dla pieszych, roboty remontowe i zabezpieczające mury w okolicy barbakanu oraz brukowanie dziedzińca.miejsce złożenia wniosku: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków ,55 zł ,77 zł Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,00 zł Projekt zakończony 4 Zabezpieczenie i udostępnianie zwiedzającym ruin Zamku w Siewierzu etap II (przebudowa płyty nad piwnicą - roboty towarzyszące) Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie płyty nad piwnicą Zamku w Siewierzu w celu odpowiedniej izolacji i odprowadzenia wód deszczowych.miejsce złożenia wniosku: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków ,79 zł ,79 zł Otrzymaliśmy dofiansowanie w wysokości ,00 zł Projekt zakończony 5 Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane na Zamku w Siewierzu Przedmiotem przedsięwziecia mają być: roboty konserwatorskie, zabezpieczające i budowlane na murach wewnętrznych i zewnętrznych skrzydła zachodniego na Zamku w Siewierzu; roboty konserwatorskie, zabezpieczające i budowlane na ścianie południowej Zamku wraz z jej odbudową; wykonanie posadzki w piwnicy pod skrzydłem zachodnim na Zamku wraz z pracami konserwatorskimi, zabezpieczającymi i budowlanymi murówwewnętrznych w tej piwnicy oraz wykonaniem sklepienia nad wejściem do piwnicy; roboty związane z bramą główną (demontaż starej bramy i montaż nowej zlokalizowanej w barbakanie) ,08 zł ,08 zł Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,00 zł Projekt zakończony

2 6 Roboty remonotowe i zabezpieczające murów Zamku w Siewierzu - Elewacja wschodnia i mury wewnętrzne skrzydła wschodniego W zakres rzeczowy zadania wchodzi: roboty oczyszczające, uzupełnienie i przemurowanie murów, naprawa górnej warstwy korony murów, występów i odsadzek, naprawa narozników murów, pilastrów, uskoków i wnęk, naprawa nadproży kamiennych i ceglanych, zabezpieczenie fragmentów ościeży w górnych partiach murów, naprawa nieprawidłowo wykonanego zabezpieczenia murów w pomieszczeniach skrzydła wschodniego ,35 zł ,35 zł Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ,00 zł Projekt zakończony POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 7 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz etap II (strona zachodnia) Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Zachód(etap II) po zachodniej stronie miasta, która obejmuje tereny mieszkalne (między ulicami Zbożową, Warszawską, Miodową, Stolarską i Wrzosową) oraz przemysłowo-usługowe zlokalizowane na północ od linii kolejowej.miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,00 zł ,00zł ,00 zł do wykorzystania w 2008r. Wartość zadania po przetargu zmniejszyła się do kwoty ,00 zł. Projekt zakończony. 8 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Siewierz Przedmiotem zadania jest zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Siewierz. Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,00 zł ,00 zł ,00 zł, za którą dokonano zakupu 857 czteropaków. Projek zakończony. Unieszkodliwienie odpadów zew.zawierajacych azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i 9 elewacji z budynków mieszk.i gosp. z terenu MiG Siewierz stanowiących wlasność osób fiz. niebędących przedsiębiorcami Otrzymaliśmy dotację w wysokości 40 Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,00 zł ,00 zł 000 zł Projekt zakończony 10 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz - etap II(strona zachodnia) Przedmiotem zadania jest budowa jednego z odcinków kanalizacji sanitarnej dla Miasta Siewierz - zadania nr 6. W zakres budowy wchodzi budowa kanałów z rur typu PCV o Ø m oraz Ø ,5 m. Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,00 zł ,00 zł Otrzymaliśmy dotację w wysokości 45 kwota dofiansowania 000 zł Projekt zakończony części zadania E 11 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla gminy Siewierz Przedmiotem zadania jest zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z workami. Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,00 zł ,00 zł ,38 zł Projekt zakończony 12 Unieszkodliwienie odpadów zew.zawierajacych azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszk.i gosp. z terenu MiG Siewierz stanowiących wlasność osób fiz. niebędących przedsiębiorcami Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,00 zł ,00 zł Otrzymaliśmy dotację w wysokości zł Projekt zakończony BUDŻET POWIATU BĘDZIŃSKIEGO-DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU Wykonanie platformy widokowej wraz ze 13 schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu Przedmiotem projektu jest wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu. W zakres projektu wchodzi wykonanie prac zabezpieczających wieżę bramną, uzupełnienie znaczących ubytków murów w obrębie wieży oraz wykonanie ,40 zł ,58 zł ,00 zł Projekt zakończony wieloobiegowej klatki schodowej wraz z platformą widokową w konstrukcji stalowej. Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie

3 14 Prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap II Przedmiotem zadania są prace związane z rekonstrukcja mostu zwodzonego wraz z kładką dla pieszych.miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,55 zł ,23 zł ,00 zł Projekt zakończony 15 Prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu Przedmiotem zadania jest wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i uzupełniających mury barbakanu, wieży oraz ściany północno-zachodniej, brukowanie dziedzińca wraz z przebudową, ekspozycją reliktów stołpu wraz z jego zabezpieczeniem i nadmurowaniem do poziomu dziedzińca, wybicie wyjścia ewakuacyjnego wraz z dostawą i montażem stylizowanych wrót dębowych oraz robotami towarzyszącymi.miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie ,50 zł ,25 zł ,00 zł Projekt zakończony Prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap III Prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu - etap III Przedmiotem zadania są prace budolano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu, obejmujące w szczególności: roboty oczyszczające, rusztowania, uzupełnienia i przemurowania fragmentów murów, naprawę i przemurowania murów, naprawę górnej warstwy korony murów, występów i odsadzek. Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Będzinie Przedmiotem zdania są roboty związane z bramą główną,które polegają na: demontażu starej bramy, montażu nowej bramy głównej zlokalizowanej w barbakanie. Skrzydła bramy wykonane będą od wewnątrz z desek i drewnianych szpunkgów. Od zewnątrz będą metalowe okucia. Brama będzie posiadała blokadę dolną i górną ,88 zł ,94 zł ,33 zł ,33 zł ,18 zł Projekt zakończony ,00 zł Projekt zakończony 18 Roboty remonotowe i zabezpieczające murów Zamku w Siewierzu - Elewacja wschodnia i mury wewnętrzne skrzydła wschodniego W zakres rzeczowy zadania wchodzi: roboty oczyszczające, uzupełnienie i przemurowanie murów, naprawa górnej warstwy korony murów, występów i odsadzek, naprawa narozników murów, pilastrów, uskoków i wnęk, naprawa nadproży kamiennych i ceglanych, zabezpieczenie fragmentów ościeży w górnych partiach murów, naprawa nieprawidłowo wykonanego zabezpieczenia murów w pomieszczeniach skrzydła wschodniego ,50 zł ,25 zł ,00zł. Projekt zrealizowany. PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ; KONKURS PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI 19 Budowa placu zabaw i zaplecza rekreacyjno-sportowego (ścieżka zdrowia) w Wojkowicach Kościelnych Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz budowa ścieżki zdrowia składającej się z pięciu urządzeń. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ,76 zł ,76 zł ,00zł. Projekt zrealizowany. 20 Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Żelisławicach 21 Budowa placu zabaw w Brudzowicach 22 Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce 23 Budowa placu zabaw w Dziewkach 24 Budowa placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej Przedmiotem projektu jest wyposażenie orkiestry dętej działającej w sołectwie Żelisławice w instrumenty muzyczne.miejsce złożenia wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.miejsce złożenia wniosku:urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miejsce złożenia wniosku:urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miejsce złożenia wniosku:urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ,00 zł ,00 zł ,74 zł ,00 zł ,10 zł ,00 zł ,85 zł ,00 zł ,99 zł ,00 zł 7 850,00zł. Projekt zrealizowany ,00zł. Projekt zrealizowany ,00zł. Projekt zrealizowany ,00zł. Projekt zrealizowany ,00zł. Projekt zrealizowany. 25 Celem zadania jest rozwijanie i poularyzowanie amatorskiej aktywności artystycznej w dziedzinie muzyki orkiestrowej, szczególnie wśród młodego pokloenia,a co za tym idzie Zakup instrumentów muzycznych dla rozszerzenie oferty kulturalnej orkiesrtry i możliwość wzięcia udziału w większej liczbie imprez, Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Strażak" w na ktorych szersza publiczność pozna umiejętności i zdolności muzyczne młodzieży z Wojkowicach Kościelnych Wojkowic Kościelnych. Miejsce złożenia wniosku:urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ,00 zł 9 840,00 zł 9 255,60 zł. Projekt zrealizowany.

4 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH 26 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji SP Nr 2 w Siewierzu w zakresie docieplania ścian zewnętrznych budynku, docieplenia stropodachu nad budynkiem oraz modernizacji systemu grzewczego poprzez zmianę źródła ciepła, likwidacje niskiej emisji i wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Miejsce złożenia wniosku: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,88 zł dotacja 96 Otrzymaliśmy dotację w kwocie ,77 zł 365,00 zł oraz pożyczkę w wysokości pożyczka ,00 zł. Zadanie zostało 579,00zł zrealizowane. 27 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz - etap II (strona zachodnia) Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Zachód(etap II) po zachodniej stronie miasta. Miejsce złożenia wniosku: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,00 zł Udzielono pożyczkę pożyczka w kwocie ,34zł ,34 zł. Projekt zakończony 28 "Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki dydaktycznej na terenie przyległym do Zamku w Siewierzu" Urząd Gminy Siewierz realizując zadanie w zakresie edukacji ekologicznej różnych grup społecznych oraz promocji zdrowia planuje utworzyć na tym terenie ścieżkę dydaktyczną przecinającą bieg rzeki ukazującą walory przyrodnicze i historyczne regionu. 10 tablic opisywać będzie otaczający nas teren jego bogactwo i historię realizując cel kształcenia i dostarczając wiadomości o przyrodzie i historii regionu. Długość ścieżki to 1500 metrów, a znajdujące się na jej przebiegu przystanki będą opisane tablicami. Ścieżka jest położona na obszarze atrakcyjnym krajobrazowo i poza funkcjami dydaktycznymi będzie pełnić rolę rekreacyjną ,00 zł 3 600,00 zł Otrzymaliśmy dotację w wysokosci 3 600,00 zł Projekt zakończony 29 "Opracowanie i publikacja przewodnika przyrodniczo-turystycznego po Gminie Siewierz" Zadanie polega na opublikowaniu Przewodnika przyrodniczo-turystycznego po Gminie Siewierz w powiązaniu o charakterystykę geograficzną oraz historyczną terenu. Przewodnik będzie zawierał charakterystykę geologiczną i geomorfologiczną Gminy, opis i fotografie szaty roślinnej oraz wybranych gatunków zwierząt, a ponadto będzie traktował o zagrożeniach środowiska naturalnego i o jego ochronie. Ważnym elementem będzie opisanie najważniejszych ekosystemów znajdujących się na danym obszarze. Opisane zostaną również walory kulturowe oraz historia regionu ,00 zł ,00 zł Otrzymaliśmy dotację w wysokosci ,00 zł Projekt zakończony 30 Termomodernizacja Remizy OSP w Żelisławicach Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, docieplenia stropu poddasza, wymiana drzwi zewnętrznych (dwoje drzwi) i bram wjazdowych do garażu strażnicy OSP, modernizacji wentylacji grawitacyjnej - montaż nawiewników higrosterowanych w obiekcie i wykonanie wspomagającej wentylacji mechanicznej wywiewnej w sali wielofunkcyjnej i jej zapleczu, modernizacji systemu grzewczego w budynku (wymiana kotłów na kondensacyjne i wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania), wymiana podgrzewacza gazowego ciepłej wody ,09 zł ,87 zł Otrzymaliśmy dotację w wysokości ,00 zł oraz pożyczkę w wysokości ,00 zł. Projekt zakończony 31 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego 31 Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Sieiwerzu przy ul. Piłsudskiego w zakresie docieplenia budynków Zespołu Szkół, wymiany kotłów gazowych, remontu kotłowni gazowej z robotami elektrycznym, wymiany instalacjicentralnego ogrzewania, remontu instalacji wentylacji grawitacyjnej - niskociśnieniowej. Przyczyną podjęcia zadania jest wysokie zużycie ciepła na pokrycie potrzeb cieplnych budynku oraz wysoka emisja zanieczyszczeń i kosztów związanych z dostawą ciepła do budynku ,36 zł ,05 zł Otrzymalismy dotację w wysokości ,00 zł oraz pożyczkę w wysokości ,00 zł. Projekt zakończony.

5 32 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego 31 - umorzenie pożyczki z zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Sieiwerzu przy ul. Piłsudskiego w zakresie docieplenia budynków Zespołu Szkół, wymiany kotłów gazowych, remontu kotłowni gazowej z robotami elektrycznym, wymiany instalacjicentralnego ogrzewania, remontu instalacji wentylacji grawitacyjnej - niskociśnieniowej. Przyczyną podjęcia zadania jest wysokie zużycie ciepła na pokrycie potrzeb cieplnych budynku oraz wysoka emisja zanieczyszczeń i kosztów związanych z dostawą ciepła do budynku ,36 zł ,00 zł Projekt zakończony. 33 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części terenu Osiedla Zachód Osiedla Jezioro w Siewierzu - Umorzenie pożyczki z zadania Termomodernizacja Remizy OSP w Żelisławicach Celem projektu jest uchwycenie, rozdzielenie i odprowadzenie ścieków (kanalizacja sanitarna) z terenu Osiedla w obrębie ulic objętych inwestycją tj. Spokojną, Ogrodową, drogę boczną od Spokojnej, Polną, Parkową, Letniskową, Cichą, Łąkową, Bytomską i Chabrową w Siewierzu ,69 zł ,80 zł Projekt zakończony. 34 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części terenu Osiedla Zachód Osiedla Jezioro w Siewierzu - Umorzenie pożyczki z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Siewierz - etap II (strona zachodnia) Celem projektu jest uchwycenie, rozdzielenie i odprowadzenie ścieków (kanalizacja sanitarna) z terenu Osiedla w obrębie ulic objętych inwestycją tj. Spokojną, Ogrodową, drogę boczną od Spokojnej, Polną, Parkową, Letniskową, Cichą, Łąkową, Bytomską i Chabrową w Siewierzu ,69 zł ,14 zł Projekt zakończony. FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 35 Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Gołuchowice i Dziewki Wniosek złożony do Zarządu Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice ,00 zł ,00 zł Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: ,74 zł w tym: ,29 Gołuchowice, ,45 zł Dziewki Projekt zakończony 36 Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziewkach oraz z Leśniaków do Żelisławic Wniosek złożony do Zarządu Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice ,00 zł ,00 zł Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: ,00 zł w tym: ,00 zł Gołuchowice, ,00 zł Dziewki Projekt zakończony PROGRAM MINISTERSTWA OŚWIATY NARODOWEJ "RADOSNA SZKOŁA" 37 Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw szkół: SP w Żelisławicach, SP Nr 2 w Siewierzu, SP w Dziewkach, ZSP w Wojkowicach Kościelnych i ZSP w Siewierzu Wniosek złożony do Wojewody Śląskiego ,40 zł ,40 zł Ostateczna wartość projektu ,27 zł Projekt zakończony 38 Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc Wniosek złożony do Wojewody Śląskiego 6 356,00 zł 5 996,00 zł Projekt zakończony zabaw dla SP w Brudzowicach

6 39 Utworzenie (ZSP w Siewierzu) i modernizacja szkolnych placów zabaw (ZSP w Żelisławicach) Wniosek złożony do Wojewody Śląskiego ,58 zł - utworzenie ,94 zł - modernizacja ,69 zł - utworzenie Projekt zakończony ,89 zł - modernizacja 40 Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Brudzowicach i Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu Wniosek złożony do Wojewody Śląskiego ,00 zł ,00 zł Projekt zakończony. 41 Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wojkowicach Wniosek złożony do Wojewody Śląskiego ,02 zł ,00 zł Projekt zakończony Kościelnych NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Budowa drogi gminnej w Podwarpiu - Hektarach Zadanie polega na budowie drogi gminnej w Podwarpiu - Hektarach wraz z oświetleniem i dwodnieniem.w zakres zadania wchodzi budowa drogi gminnej o długości 1240 mb, polegająca na dostosowaniu istniejącej drogi gminnej o nawierzchni wykonanej z tłucznia do warunków technicznych drogi gminnej klasy L. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę kanalizacji deszczowej, chodnika z jedej strony drogi oraz wjazdów na posesje mieszkańców Ostateczna kwota dofinansowania ,00 zł ,00 zł ,00 zł Projekt zakończony. 43 Budowa drogi gminnej na ul. Wodnej w Siewierzu Zadanie polega na budowie drogi gminnej wraz z oświetleniem i chodnikiem oraz kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem ,49 zł ,00 zł Ostateczna kwota dofinansowania ,75 zł Projekt zakończony. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 44 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i budowa kładki nad Suchodołem w Leśniakach Zadanie polega na budowie ścieżki pieszo - rowerowej i kładki ,04 zł ,25 zł Projekt zakończony PROGRAM MOJE BOISKO ORLIK Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik W ramach realizacji projektu powstało: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, budynek wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowy, ogrodzenie i oswietlenie kompleksu. sanitarno - szatniowym) w Siewierzu przy Miejsce złożenia wniosku: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Tadeusza Kościuszki ,21 zł ,00 zł Projekt zakończony.

7 46 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik W ramach realizacji projektu powstało: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, budynek wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowy, ogrodzenie i oswietlenie kompleksu. sanitarno - szatniowym) w Siewierzu przy Miejsce złożenia wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Tadeusza Kościuszki ,21 zł ,00 zł Projekt zakończony.

8

9

10

11

12

13

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016. Opracował Wydział Strategii i Rozwoju

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016. Opracował Wydział Strategii i Rozwoju SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU DO ROKU 2016 Opracował Wydział Strategii i Rozwoju LUTY 2015 1. Wstęp Programu Rewitalizacji Ełku jest kompleksowym programem remontów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

REDA I N W E S T Y C J E

REDA I N W E S T Y C J E REDA I N W E S T Y C J E 2006-2010 1 REDA W DOBRYM OTOCZENIU Reda to miasto położone w pobliżu Gdyni i Gdańska, w malowniczej pradolinie rzeki Redy i Łeby. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, tereny

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi kodami projektu.

Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi kodami projektu. Kod projektu 01 02 Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi kodami projektu. Tarnów, 27 maja 2014 r. SPR.3020.7.2014 Nazwa zadania Opis Koszt Osiedle Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sierakowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo