PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obrb ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urzd Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 Kryta Pływalnia INSTALACJE SANITARNE TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ Projektował: mgr in. Emilia Laskowska, Nr Upr. Proj. Kl 166/89 Członek MOIIB Nr MAZ/IS/1637/04 Sprawdził: mgr in. Piotr Skrzypek, Nr Upr. Proj. Kl 208,209/86 Członek OIIB Nr SWK/IS/0613/01 sierpie 2006

2 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW SPIS TRECI 1. Podstawa opracowania Zakres dokumentacji projektowej Opis projektowanych instalacji ródło ciepła Zabezpieczenie instalacji Urzdzenia i armatura Obliczenie instalacji nawiewno wywiewnej kotłowni Obliczenie wymaganej wysokoci komina Instalacja doprowadzenia gazu Materiały i wykonawstwo robót Wytyczne branowe Uwagi kocowe ZAŁCZNIKI: 6.1. Karty katalogowe 6.2. Obliczenia doboru naczy wzbiorczych 6.3. Obliczenia komina 6.4. Specyfikacja urzdze i armatury CZ RYSUNKOWA. 1. Plan sytuacyjny skala 1: Rzut kotłowni skala 1: Przekroje kotłowni skala 1:50 4. Schemat technologii kotłowni gazowej 1

3 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII KOTŁOWNI 1. Podstawa opracowania. Podstaw niniejszego projektu budowlanego stanowi: Umowa zawarta z Inwestorem, Uzgodnienia midzybranowe, Obowizujce normy i przepisy, 2. Zakres dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje nastpujce instalacje wewntrzne projektowane w obiekcie: technologi kotłowni gazowej Dla kadej z instalacji grzewczych okrelono bilans zapotrzebowania na ciepło. Przedstawiono projektowany sposób pokrycia wystpujcych potrzeb w odniesieniu do ww. instalacji z uwzgldnieniem technologii obiektu, ponadto opisano charakterystyk rozwiza oraz dobrano podstawowe urzdzenia wraz z okreleniem ich parametrów. 3. Opis projektowanych instalacji ródło ciepła. ródłem ciepła jest projektowana kotłownia gazowa - wodna wytwarzajca czynnik grzewczy dla potrzeb zasilenia poszczególnych obiegów zgrupowanych wg ich przeznaczenia (patrz tab.1) w budynku, pracujca w układzie zamknitym z wymuszonym obiegiem czynnika o parametrach 80/60 o C. Czynnik wytwarza bd dwa kotły zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni. Przewidziano kotły VITOPLEX 100 o mocy 720 kw firmy VIESSMANN. Kotły bd pracowały w kaskadzie. Dane wyjciowe: Powierzchnia kotłowni wynosi: 119,11m² Kubatura kotłowni wynosi: 309,70m 3 Maksymalna moliwa moc zainstalowana wynosi: 1,44 MW Zainstalowana moc po rozbudowie jest mniejsza od dopuszczalnej mocy, w zwizku z tym warunek z Dz.U. nr 75 poz. 690 roz p. 1. jest spełniony. 2

4 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przygotowanie ciepłej wody uytkowej dlapotrzeb etapu I bdzie si odbywa w podgrzewaczu zasobnikowym typu VITOCELL V-100 o poj. 1000dm 3 firmy VIESSMANN. Kotły dostarcza bdzie ciepło dla zasilania odbiorników zgrupowanych w obiegach: tab.1 Bilans ciepła Nr obiegu Odbiorniki Moc cieplna kw Instalacja ogrzewania grzejnikowego Instalacja ogrzewania podłogowego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. nagrzewnic central wentylacyjnych Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. etapu II Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. wym. basenowych basenu wewntrznego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. wym. basenowych basenu zewntrznego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. podgrzewaczy c.w.u. 34,81 4,73 195,10 424,63* 500,00 50,00 222,00 RAZEM ETAP I RAZEM W TYM ZASILENIE ETAPU II 1006, ,27* Kocioł W kotłowni zaprojektowano dwa kotły wodne, opalany gazem ziemnym w pełni zautomatyzowane typ VITOPLEX 100 o wydajnoci 720 kw produkcji firmy VIESSMANN z palnikiem i ciek gazow firmy WEISHAUPT typ WM-G10/3-A-ZM z armatur 2½ zw-mf 100. Kotły wyposaone bd w systemowy moduł sterujcy do regulacji obwodów grzewczych. Dane techniczne kotła VITOPLEX kW: - moc znamionowa przy spalaniu gazu 720 kw - wymiary całkowite: długo 2228 mm szeroko 1460 mm wysoko 1693 mm - ciar całkowity 1645 kg - pojemno wodna 935 dm 3 - rura spalinowa Ø 250 mm 3

5 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim 3.2 Zabezpieczenie instalacji Projektuje si zabezpieczenie systemu zamknitego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414: zawór bezpieczestwa membranowy dla instalacji c.o. typ SYR /2 - cinienie zadziałania 3 bary (0,3 MPa) na kotle, przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczych typ Reflex cinienie kocowe 6,0 barów przeponowe naczynie wzbiorcze dla zabezpieczenia kotła typreflexcinienie kocowe 3 bary zawór bezpieczestwa membranowy dla instalacji podgrzewu ciepłej wody typ SYR /4 - cinienie zadziałania 6 bary (0,6 MPa), Kotły powinny by wyposaone w zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej. Jako czynnik grzejny naley zastosowa uzdatnion wod. 3.3 Urzdzenia i armatura POMPY OBIEBOWE KOTŁÓW Dobór pomp obiegowych pojemno zładu V z = 192,95 dm 3 Praca pomp przy etapie I jedna pompa pracuje dla Vmax = 30,96 m 3 /h (wg oblicze poniej), a druga dla Vmax=12,34 m 3 /h; Ilo ciepła podawanego na etap I wg tab.1. V = 0, V = 12341= 12,34m 3 /h Opory kotła Δp i = 20 mbar = 2,0 kpa. Opory rozdzielacza Δp r = 5,0 kpa Opory rurocigów w kotłowni Δp r = 14,0 kpa Opory wartownika Δp r = 0,025 bar = 2,5 kpa Δp = 23,5 kpa = 2,35 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =37,15 m 3 /h H = 2,82 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, 3x V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. 4

6 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Praca pomp przy etapie II pracuj dwiepompy przy tej samej wydajnoci max. Q = 30,96 m 3 /h 0, V = 20 V = 30960= 30,96m 3 /h Opory kotła Δp i = 20 mbar = 2,0 kpa. Opory rozdzielacza Δp r = 5,0 kpa Opory rurociagów w kotłowni Δp r = 14,0 kpa Opory wartownika Δp r = 0,025 bar = 2,5 kpa Δp = 23,5 kpa = 2,35 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =37,15 m 3 /h H = 2,82 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, 3x V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE Dobór pompy ogrzewania grzejnikowego pojemno zładu V z = 305,9 dm V =, 20 V = 1496,83= 1,50m 3 /h Opory instalacji Δp i = 27,1 kpa Opory na zaworze trójdrogowym Δp z = 2,25 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 34,35 kpa = 4,14 mh 2O Dobrano pomp obiegow typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS pompa obiegowa elektroniczna Wydajno V =2,70 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,90 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Zawór trójdrogowy dla ogrzewania grzejnikowego V = 0, V = 1496,83= 1,50m 3 /h Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 25 GFLA, DN25; Kvs = 10 produkcji firmy HONEYWELL. 5

7 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Straty cinienia na zaworze: Δp z = Q Δp z = 100 k vs 2 1, = 2,25 kpa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGRZEWANIE PODŁOGOWE Dobór pompy ogrzewania podłogowego pojemno zładu V z = 254,6 dm V =, 5 V = 813,90= 0,82m 3 /h Opory instalacji Δp i = 19,6 kpa Opory na zaworze trójdrogowym Δp z = 4,2 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 28,8 kpa = 2,90 mh 2O Dobrano pomp obiegow typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS pompa obiegowa elektroniczna Wydajno V =1,00 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,48 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Zawór trójdrogowy dla ogrzewania podłogowego V =, 5 V = 813,90= 0,82m 3 /h Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 15 GFLA, DN15; Kvs = 4 produkcji firmy HONEYWELL. Straty cinienia na zaworze: Δp z = Q Δp z = 100 k vs 2 0, = 4,20 kpa 6

8 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA NAGRZEWNIC HALA BASENOWA Dobór pompy głównej sekcji ciepła techn. dla central went. pojemno zładu V z = 8771,40 dm 3 0, V = 20 V = 8389,3= 8,40m 3 /h Opory instalacji Δp i = 22,8kPa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 27,8 kpa = 2,78 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Wydajno V =10,10 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,35 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA ETAPU II Dobór pompy tranzytu ciepła dla etapu II pojemno zładu V z = 941,90 dm 3 V = 18259,13= 18,26m 3 /h 0, V = 20 Opory instalacji Δp i = 15,2 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 20,2 kpa = 2,02 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS 65 60/2 F firmy GRUNDFOS Wydajno V =21,92 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 2,5 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA PODGRZEWACZY ZASOBNIKOWYCH Dobór pompy ładowania zasobników pojemno zładu V z = 148,9 dm 3 0, V = 20 V = 9546= 9,55m 3 /h 7

9 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Opory instalacji* Δp i = 7,5 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 12,5 kpa = 1,25 mh 2 O *Opory zasobnika wliczono w opory instalacji Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =11,46 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 1,50 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 280 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW BASENOWYCH BASEN ZEWNTRZNY Dobór pompy wymiennika basenu zewntrznego pojemno zładu V z = 334,3 dm 3 0, V = 20 V = 2150= 2,15m 3 /h Opory instalacji* Δp i = 38,2kPa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 43,2 kpa = 4,32 mh 2 O *Opory wymienników wliczono w opory instalacji Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =2,58 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 5,18 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW BASENOWYCH BASEN WEWNTRZNY Dobór pompy wymiennika basenu wewntrznego pojemno zładu V z = 882,5 dm 3 0, V = 20 V = 17200= 17,2m 3 /h Opory instalacji* Δp i = 60,1 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 65,1 kpa = 6,51 mh 2 O *Opory wymienników wliczono w opory instalacji 8

10 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =20,75 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 7,81 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. Zawór bezpieczestwa dla wody zimnej Przyjto zawór bezpieczestwa membranowy typ SYR 2115, DN20 (3/4 ) -cinienie zadziałania 6 bar (0,6 MPa). Dystrybutor: CIEPŁOTECHNIKA, Kielce ul. ołnierzy Radzieckich. Zawór bezpieczestwa na kotle Przyjto zawór bezpieczestwa membranowy typ SYR 1915, DN20 (1 1/2 ) -cinienie zadziałania 3 bary (0,3 MPa). Dystrybutor: CIEPŁOTECHNIKA, Kielce ul. ołnierzy Radzieckich. Stacja uzdatniania wody Jako wody do napełniania obiegów kotłów wodnych i zamknitych obiegów ciepłowniczych musi spełnia wymagania PN-85/C Jako wody kotłowej, która jest jednoczenie wod instalacyjn musi spełnia wymagania PN-93/C Dla uzdatnienia wody do celów ciepłowniczych zastosowano w istniejcej kotłowni stacj zmikczajc. Przyjmujc, i wielko zładu wynosi 13,7 m 3. Zaprojektowano stacj uzdatniania wody kotłowej o przepustowoci V= 1,0 m 3 /h typu A/Z 25 CH,OB. OPTIMA, ELEGANT firmy ARMAR oraz pomp dozujc typ HC100 P-I dozujca rodek regenerujcy NaCl. Przed wymienionym układem naley zainstalowa wodomierz impulsowy DN25 JS 3,5 NK; aby okreli ilo zmikczanej wody. Przed stacj zmikczajc naley zastosowa zawór zwrotny antyskaeniowy typ EA251 DN25 firmy DANFOSS DANE TECHNICZNE STACJI: 1. Filtr mechaniczny typ BB10 BSE 20/1 2. Kolumna zmikczajca typ A/Z 25 CH,OB. OPTIMA, ELEGANT 3. Dozowanie inhibitora korozji HC100 P-I Dystrybutor : ARMAR Wrocław ul. Jeleniogórska 12 9

11 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu wody grzewczej instalacja c.o. grzejnikowego 305,90dm 3 instalacja c.o. podłogowego 254,6dm 3 instalacja c.t. dla central wentylacyjnych* 8771,40dm 3 instalacja c.t dla wymiennków basenowych (basen zewntrzny)* 334,30dm 3 instalacja c.t. dla wymienników basenowych (basen wewntrzny)* 882,50dm 3 instalacja c.t. dla zasilenia etapu II 941,90dm 3 instalacja podgrzewania c.w.u* 149,80dm 3 rozdzielacze 122,15 dm 3 pojemno wodna kotła 1870 dm 3 Całkowita pojemno instalacji: V = 13700,95 dm 3 * - podanych ilociach zładu wody instalacyjnej uwzgldniono pojemnoci danych urzdze technologicznych Doboru dokonano w oparciu o PN-B V u = 1,1 V ρ Δν gdzie: V - pojemno instalacji ogrzewania wodnego, m 3 ρ - gsto wody instalacyjnej w temperaturze pocztkowej, kg/m 3 Δν - przyrost objtoci właciwej, dm 3 /kg V u =1,1 13,70 999,7 0,0287 = 432,37 dm 3 V n = V u (p max +0.1)/(p max -p) gdzie: V u - pojemno uytkowa P max - maksymalne obliczeniowe cinienie robocze, MPa p - cinienie wstpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, MPa V n = 432,37 (0,3+0,1)/(0,3-0,1) = 867,74 dm 3 Dobrano dwa naczynia wzbiorcze o pojemnoci całkowitej 1600dm 3 firmy REFLEX typ N- 800, z połczeniem 1 ( w tym uwzgldniono II etap) 10

12 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu ciepłej wody uytkowej Pojemno zładu 196 dm 3. Pojemno zasobników 2000 dm 3. Maksymalna temperatura c.w.u. 60 o C Przyjto 5 % objtoci zasobnika jako pojemno naczynia wzbiorczego Vn = 0, l = 109,8 dm 3 Dobrano 1 naczynie wyrównawcze REFLEX typ REFIX DT5 Junior80 o pojemnoci całkowitej naczynia 80 dm 3, z przyłczem Dn = 32 mm. Zasobnik ciepłej wody uytkowej Dobiera si dwa podgrzewacze ciepłej wody uytkowej firmy VIESSMANN typ VITOCELL typ V-100 o poj.1000 dm 3. (wg P.B. instalacji wod.-kan.) Dobór zaworu bezpieczestwa dla kotła: VITOPLEX kW: 0, G = 20 = kg h m = 30,96 h 3 ρ 80 = 971,8 kg/m 3 α c = 0,40 Wymagana rednica siedliska zaworu: d = 0,9 = 0,40 2,5 971,8 35,4mm Przyjto zawór membranowy SYR nr kat DN = 1 1/2 rednica siedliska zaworu Cinienie otwarcia p o = 3,0 bar Zawór bezpieczestwa dla wody zimnej 11

13 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Dobiera si zawór bezpieczestwa SYR DN25, cinienie otwarcia 0,6 MPa. Zabezpieczenie stanu wody w instalacji Przyjto zabezpieczenie stanu wody typ SYR Zawór uzupełniania wody w zładzie Przyjto zawór napełniania instalacji wody typ SYR 2128 z filtrem. Sprzgło hydrauliczne Dla wydajnoci kotłowni 61,92 m 3 /h dobiera si sprzgło hydrauliczne firmy MEIBES typ MH MA o przekroju okrgłym: Armatura - króce przyłczeniowe DN 200 Armatura kulowa po stronie wody sieciowej na cinienie 2.5 MPa i temperatur 200 C, po stronie wody instalacyjnej na ci nienie 0.6 MPa (c.o ) lub 1.0 MPa (c.w.u.) i temperatur 100 C. Odwodnienia i odpowietrzenia wykonano odpowiednio według istniejcych norm. Odprowadzenie odpływów z odpowietrze i odwodnie poprzez lejki sprowadzone do kratki ciekowej i odprowadzone do studni schładzajcej. Odwodnienia i odpowietrzenia j zabezpieczono zaworami odcinajcymi kulowymi po stronie wypływu. Wymagane nastawy zaworów regulacyjnych zablokowano ogranicznikiem. 3.4 Obliczenie instalacji nawiewno wywiewnej kotłowni Instalacj wentylacji kotłowni projektuje si jako grawitacyjn, moc grzewcza zainstalowanych kotłów wynosi 1440 kw Dane wyjciowe: - moc grzewcza kotłów 1440 kw - kubatura kotłowni: v = 119,12 x 2,6 = 309,70 m 3 - moliwa do wykorzystania moc grzewcza urzdze: Q = 309,70 x 4650 = W - Zapotrzebowanie powietrza dla potrzeb wentylacji nawiewnej kotłowni: L g = 2,25 x 309,70 = 696,83 m 3 /h - Ilo spalanego gazu w warunkach obcienia nominalnego: 12

14 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim ,86 B = = 154,99 m 3 /h 0, Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza dla potrzeb spalania: 1, L v = - 0,28 = 8,985 m 3 pow/m 3 gazu Rzeczywista ilo powietrza dla potrzeb spalania przy = 1,15 L r = 154,99x8,985x1,15 = 1601,47 m 3 /h - Niezbdna ilo powietrza do spalania gazu z uwzgldnieniem infiltracji. L n = 1601,47 0,75 x 309,70 = 1369,20 m 3 /h - Całkowita ilo powietrza dla potrzeb spalania i wentylacji: Lc = 1369, ,83 = 2066,03 m 3 /h = 0,574 m 3 /s Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego. F = 0,574/1,0 = 0,57 m 2 Przyjto nawiew do kotłowni kanałem z blachy ocynkowanej 1200x500 mm, z czerpni typu A 1200x500 mm. Krawd dolna czerpni 2,0 m od poziomu terenu. Wylot kanału nawiewnego 0,3 m od poziomu posadzki kotłowni. Wentylacja wywiewna kotłowni. - Ilo powietrza wywiewanego: Vw = 3x309,70= 929,10 m 3 /h Wywiew przyjto kanałem grawitacyjnym Ø315, zakoczonym wywietrzakiem dachowym typu WLO 315, na podstawie dachowej typu B/II-315 zakoczonej otworem osiatkowanym. 3.5 Obliczenie wymaganej wysokoci komina Załoono wysoko komina 9,35m. Temperatura spalin przy nominalnej wydajnoci kotła ts = 215 O C Długo czopucha 1,6 m rednica wewntrzna komina mm rednica wewntrzna czopucha mm Obliczenia komina wykonano metod komputerow, a wyniki załczono do projektu. Proponowany wykonawca JEREMIAS 13

15 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim 3.6 Instalacja doprowadzenia gazu W istniejcej kotłowni projektuje si kolektor gazowy 300. Do tego kolektora naley podłczy instalacj doprowadzajc gaz do projektowanego palnika firmy WEISHAUPT typ WM-10G/3-A-ZM z armatur 21/2"zecieka gazow typu W-FM 100 tej samej firmy. Doprowadzenie gazu naley wykona z rur stalowych czarnych 65 bez szwu spawanych wg PN-80/H Połczenia rur wykona jako spawane gazowo. W skład scieki gazowej wchodz zawory kulowe DN65, filtr gazowy DN65, kompensator DN65, regulator cinienia i zestaw czujników i innych elementów pomiarowych wg wytycznych producenta. Ilo gazu GZ50: Projektowana moc grzewcza : 1440 kw Godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ 50: V g = = 164,57 m 3 /h ,9 Obliczenie pojemnoci kolektora gazowego Roczne zapotrzebowanie gazu GZ-50: Ilo godzin pracy palnika przy instalacji z zaworami termostatycznymi:1700h/rok V groczne = 164,57 x 1700 = m 3 /h Pojemno akumulacyjna gazocigu (m 3 ): Vu = 0,0017 x Vg = 0,0017 x 164,57 = 0,28m 3 Dobrano kolektor gazowy DN300 o długoci 4,00m. Zabezpieczenie instalacji gazu W pomieszczeniu kotłowni naley zamontowa czujniki gazu typ DEX. Czujniki naley umiejscowi w szczytowym punkcie nad palnikami i połczy przewodami poprzez moduł alarmowy MD2Z z sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL Materiały i wykonawstwo robót Rurocigi wewntrz budynku Instalacj kotłowni naley wykona z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H łczonych przez spawanie. Na przewodach naley zamontowa zawory kulowe 14

16 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim kołnierzowe dla rednic wikszych ni DN-50 i gwintowane dla rednic mniejszych, zawory zwrotne. Połczenia kotłów z rurocigami wykona jako rozłczne. Przewody wody zimnej, przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H Zabezpieczenie antykorozyjne Rury stalowe czarne naley oczyci do 2-go stopnia czystoci i pomalowa dwukrotnie emali syntetyczn kreodurow termoodporn o symbolu Zabezpieczenie termiczne rurocigów Izolacj termoodporn naley wykona: - rurocigi c.o. izolacja Termaflex FRZ 20 mm łczona za pomoc kleju Termaflex rurocigi c.t. izolacja Termaflex FRZ 20 mm łczona za pomoc kleju Termaflex rurocigi wody zimnej izolacja Termaflex FRZ 13 mm łczona za pomoc kleju Termaflex 474 Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin grawitacyjnie za pomoc komina izolowanego, dwupłaszczowego ze stali kwasoodpornej Ø300 mm i czopucha Ø300 mm. Komin naley wyprowadzi min. około 1,0 m powyej kalenicy projektowanego budynku. Próby cinieniowe Instalacje kotłowni po zmontowaniu naley podda próbie szczelnoci na zimno, płukaniu, próbie szczelnoci na gorco oraz dokona jej uruchomienia. Pomieszczenia techniczne kotłowni Kotłownia gazowa pracuje w układzie automatycznym, wymaga ograniczonego dozoru. Nie przewiduje si dodatkowej obsługi i pomieszcze technicznych. Włczenie etapu II Dla zasilenia tranzytu etapu II przewidziano króciec rezerwowy w rozdzielaczu głównym ciepła technologicznego, z którego bdzie podawane ciepło technologiczne o parametrach 80/60 C i ilo ci Q=424631W. Zakoczenie króca zasilajcego etap II, wykona za pomoc zaworu odcinajcego kołnierzowego zabezpieczonego kołnierzem lepym. Przy włczaniu etapu II, naley zdemontowa kołnierz lepy i przyłczy armatur. Pompy dla etapu II bd pracowały według danych zamieszczonych w załcznikach oraz powyszych obliczeniach. 15

17 4. Wytyczne branowe. Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Brana budowlano-konstrukcyjna. Naley zaprojektowa: - fundament pod kocioł-wg. wytycznych producenta - konstrukcje wsporcze dla rurocigów, rozdzielaczy oraz urzdze technologicznych - ciany i stropy oddzielajce kotłowni od pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiega wychładzaniu ssiednich pomieszcze oraz przenikaniu hałasu - przejcia przewodów przez ognioodporne ciany i stropy wykona z materiałów niepalnych -przy przejciach przez przegrody oddzielenia poarowego naley wykona przejcia p.po. o odpowiedniej odpornoci ogniowej firmy MERCOR, - przewidzie podrczny sprzt ganiczy. Brana instalacji wod-kan. Naley zaprojektowa: - instalacj doprowadzajc wod zimn do uzupełniania zładu - przewidzie zbiornik schładzajcy Brana elektryczna. Naley zaprojektowa: - instalacja owietlenia kotłowni - instalacja zasilania urzdze: Pompa obiegowa do ogrzewania grzejnikowego typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Pompa obiegowa do ogrzewania podłogowego typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Pompa obiegowa dla c.t. do central wentylacyjnych typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. Pompa obiegowa dla c.t. do zasilenia etapu II typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390W. 16

18 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Pompa obiegowa dla c.t. dla zasilenia podgrzewaczy zasobnikowych typ UPS 65 60/4 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 640 W. Pompa obiegowa dla wymiennika basenu zewntrznego typ UPS F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. Pompa obiegowa dla wymienników basenowych dla basenu wewntrznego typ UPS F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. Pompa obiegowa dla kotła VITOPLEX kW typ UPS F 250 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem trójfazowym, U=3x( )V, 50 Hz Min. moc pompy 670 W - gniazda 24 V - instalacja przeciwporaeniowa 5. Uwagi kocowe. - Instalacj technologiczn kotłowni wykona zgodnie z dokumentacj, obowizujcymi przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montaowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Cało robót wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawa Przed przekazaniem do eksploatacji instalacj naley dokładnie wyregulowa. - Naley zastosowa materiały i urzdzenia posiadajce aprobat techniczn, i które s dopuszczone do stosowania w budownictwie. 17

19 mgr in. Piotr Skrzypek upr. nr KL 208,209/86 SWK/IS/0613/01 Kielce dn OWIADCZENIE Nazwa obiektu budowlanego: CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Brana: INSTALACJE SANITARNE Inwestor: URZD GMINY USTRONIE MORSKIE Adres: , ul. Bolesława Chrobrego 68; Ustronie Morskie Owiadczam, e projekt wykonawczy pt.: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI DLA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM jest sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Sprawdził:

20 mgr in. Emilia Laskowska upr. nr KL 166/89 MAZ/IS/1637/04 Kielce dn OWIADCZENIE Nazwa obiektu budowlanego: CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Brana: INSTALACJE SANITARNE Inwestor: URZD GMINY USTRONIE MORSKIE Adres: , ul. Bolesława Chrobrego 68; Ustronie Morskie Owiadczam, e projekt wykonawczy pt.: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI DLA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM jest sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Projektował:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 μ

41

42 - 1 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie układu/sieci Pozycja Nr art. Ilo Tekst 'reflex N 800', czerwony, zbiornik z membran, 6 bar Typ : N 800 Pojemno całkowita : 800 litrów Max pojemno uytkowa: : 450 litrów Dop. temp. zasilania instal: 120 C Dop. temp. pracy membrany : 70 C Dop. cinienie pracy : 6 bar Ci. wstpne ustaw. Fabr. : 1,5 bar Ci. wstpne nastaw. : 1,0 bar rednica : 740 mm Wysoko : 1990 mm Waga : 103 kg Przyłcze : R 1 Kolor :czerwony reflex 'szybkozłczka' SU R 1 x 1 Typ: SU R 1 x 1 przyłcze: Rp 1 x Rp 1 dop. cin. pracy: PN 10 dop. temp. pracy: 120 C reflex 'fillset', zestaw przyłczeniowy do uzupełniania z sieci wody uytkowej dop. Cin. Pracy : 10 bar dop. Temp. pracy : 60 C parametr przepł. kvs : 0,8 m3/h Ciar : 2,8 kg Długo wbudowania : 405 mm Przyłcze Wejcie : G 1/2 Wyjcie : G 3/ reflex 'servitec magcontrol 35, odgazowanie próniowe i uzupełnianie Typ : 35 dop. cin. pracy : 10 bar dop. temp. pracy : >0..70 C dop. temp. otoczenia : >0..35 C poziom ci. akust. : < 55 db(a) zasilanie :220 V/ 50 Hz pobór mocy elktr. : 0,75 kw elektr. prd nominalny : 5,0 A Gł. x Szer. x Wys. (mm) : 710/610/1180 Ciar : 33,0 kg Przyłcza cin. : G 1 odpływ : Rp 3/4 zasilanie : G 1/2 St. rozszerz. uwoln. gazów : bis 90 % Przepływ w sieci do : 0,35 m3/h Uzupełnianie do : 0,35 m3/h Dane przył. układu zasilania Zawarto wody :13339 litrów ródło ciepła SV : 2,5 bar

43 - 2 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Pozycja Zabezpieczenie układu/sieci Nr art. Ilo Tekst Ci. wstepne w nacz. zb. : 1,0 bar wzgldnie min. cin. pracy cin. kocowe stab. cin. : 2,0 bar min. cin. uzupełniania : 1,3 bar reflex uruchomienie variomatu, reflexomatu lub servitec z 1 pomp

44 - 3 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody uytkowej Pozycja Nr art. Ilo Tekst refix DT5 Junior 80, 10 bar, zielony przepływowy, zawór odcin. i oprón. Typ :DT5 Junior 80 Pojemno całkowita : 80 litrów Pojemno uytkowa : 60 litrów Dop. temperatura pracy : 70 C Dop. cinienie pracy : 10 bar Ci. wstpne ustaw. fabr. : 4,0 bar Ci. wstpne nastaw. : 3,8 bar rednica : 480 mm Wysoko : 750 mm Waga : 27,0 kg Przyłcze : Rp 1 1/4 Nom. strumie objtoci : 7,2 m3/h Kolor : zielony 7 1 zawór bezpieczestwa, oznaczenie W, do podgrzew. wody np. Syr 2115, G 1 Artykuł/typ :z.b Syr,2115 rednica znamionowa wejcia: G 1 Wydajno grzewcza : <=250 kw Pojemno podgrzewacza :<=5000 litrów Ci. otwarcia zaw. bezp. : 10 bar O B C Y P R O D U K T

45 - 4 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie ródła ciepła 1 Pozycja Nr art. Ilo Tekst 8 1 zawór bezpieczestwa D/G/H, DN 65/100 do ródeł ciepła wg DIN Artykuł/typ : Leser/440 red. znamionowa wejcia : DN 65/PN 16 red. znamionowa wyjcia : DN100/PN 16 Przepustowo zaw. bezp. : 1440 kw Ci. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar O B C Y P R O D U K T 9 1 ogranicznik poziomu wody, kontrola poziomu wody dla ródła ciepła O B C Y P R O D U K T 10 2 ogranicznik cinienia maksymalnego, testowany do instal. wg DIN 4751 cz 2 Nastawione cinienie : 2,3 bar O B C Y P R O D U K T 11 1 czujnik temperatury bezpieczestwa testowany wg DIN 3440 Nastawiona temperatura : 95 C O B C Y P R O D U K T Artykuły bez indexów nie s produkowane przez Reflex

46 Piotr wiek Górna 19a Telefon : Telefax : jeremias Polska Sp. z o.o. tel fax Piotr wiek - Górna 19a Miejsce zabudowania Data : Projektant : Projekt : Uwagi Rodzaj programu: Restrykt., kominy domowe+wielk.zad.-tüv Obliczenie na : System spalinowy nadcinieniowy Przebieg : w budynku, mokry tryb pracy, objto nawiewu ródło ciepła : - - Typ : - - Paliwo : Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem - Moc cieplna nominalna : 720 kw Czopuch : Jeremias - Typ : al-bi (AT /99) - Przekrój : 0,4 m (okrgły) Przewód spalinowy : Jeremias - Typ : al-dw (izolacja 32,5mm) - Przekrój : 0,4 m (okrgły) Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 1

47 Wartoci sprawnoci nadcinienie wejcie spalin odcinek pionowy (Pzü) : maks.u. nadci. wej sp.odc. pion.(pzüe) : temp. cianki wewn. przy wylocie (Tiob) : temperatura przy wylocie komina (Tob) : prdko spalin prawdziwa (Wm) : temperatura graniczna (Tg) : Obc. całk. / Obc. czc. 21,69 / 6,82 124,44 / 7,32 163,2 / 102,8 176,6 / 117,2 3,64 / 1,89 0 Pa Pa C C m/s C Sprawno O b l i c z e n i a Moc/Wart. nast. Pzoe - Pzo= 102,75Pa Tiob - Tg= 163,20 C Odcinek 1 P al-bi (AT /99) o Lv= 1,55m z Hv= 0,6m i Dhv= 0,4m o Zeta= 0,40. Alpha(a)= 8,00 Obc.cz. Pzoe - Pzo= 0,50Pa Tiob - Tg= 102,80 C Odcinek 1 P al-dw (izolacja 32,5mm) i L= 9,35m o H= 0 m n Dh= 0,4m w Lpb= 9,3m y Zeta= 2,35 R ó n e Wynik Tiob= 163,20 C Tob= 176,60 C Tg= 0,00 C Pzo= 21,69Pa Pzoe= 124,44Pa PB= 3,00Pa Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem Qn= 720kW Tw= 185 C Pwo= 100Pa γ=45 Ocena sprawnoci (ob. cał. / ob. cz.) Warunek cinienia spełniony tak : / tak Warunek temperatury spełniony : tak / tak Wszystkie warunki wd. DIN 4705 cz 1 s spełnione! Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 2

48 ródło ciepła Produc. Typ Rok prod Paliwo Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem Obc.p. Obc.cz. Moc cie. nominalna kw Sprawno % Moc cieplna paleniska kw 782,61 469,57 zawarto CO2 % Przepł.mas. spalin kg/s 0,3345 0,2006 Temp. spalin C Nadcinienie Pa króciec - forma okrgły - rednica m 0,25 przewód spal. odcinek horyz. Produc. Jeremias Typ al-bi (AT /99) dług. całkowita m 1,55 wysoko skuteczna m 0,6 Forma przekroju okrgły - rednica m 0,4 opór cieplny przewodzenia m K/W 0 Grub. cianki m 0,0006 rednia chropow. m 0,001 długo całkowita na zewn. m 0 długo całkowita w obsz. zimn. m 0 KONSTRUKCJA WPC OCP d [m] al-bi (AT /99) 0 0,0006 Opory pojedyczych elementów Ilo Kt Zeta segmentowe kolano ,4 suma oporów jednostkowych 0,4 przewód spal. odcinek pionowy Produc. Jeremias Typ al-dw (izolacja 32,5mm) dług. całkowita m 9,35 wysoko skuteczna m 0 Forma przekroju okrgły - rednica m 0,4 opór cieplny przewodzenia m K/W 1,1201 Grub. cianki m 0,6787 rednia chropow. m 0,001 długo całkowita na zewn. m 0 długo całkowita w obsz. zimn. m 0 KONSTRUKCJA WPC OCP d [m] al-dw (izolacja 32,5mm) 0,4 0,0337 Włókno mineralne 0,036 0,03 Powietrze 0,15 0,5-0,12 0,115 Opory pojedyczych elementów Ilo Kt Zeta Odgałzienia ,35 Daszek (daleki) 1 1 suma oporów jednostkowych 2,35 Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 3

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2

HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 HVAC s.c. Biuro Projektowo-Doradcze 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 2 Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo email: hvac@hvac.chorzow.pl Projektowanie i doradztwo inŝynierskie NIP 627-23-36-562

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA 3 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ dla budynku Urzędu

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem

Bardziej szczegółowo

Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1

Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1 strona nr 1 TECZKA ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Wykaz urządzeń i armatury 4. Rysunki: - rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 2 Schemat technologii kotłowni - rys. nr 3 Rzut

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa... 1 2. zawartość opracowania... 2 3. opis techniczny... 3-13 1. podstawa opracowania... 3 2. zakres opracowania... 3 3. opis technologii kotłowni... 3 4. obliczenia...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 - TECHNOLOGIA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ CPV 45331110-0, CPV45331100-7

PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 - TECHNOLOGIA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ CPV 45331110-0, CPV45331100-7 OBIEKT : PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 - TECHNOLOGIA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ CPV 45331110-0, CPV45331100-7 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA-KOTŁOWNIA KONTENEROWA ZASILANA BIOGAZEM I GAZEM ZIEMNYM 26-600 RADOM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo