PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obrb ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urzd Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 Kryta Pływalnia INSTALACJE SANITARNE TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ Projektował: mgr in. Emilia Laskowska, Nr Upr. Proj. Kl 166/89 Członek MOIIB Nr MAZ/IS/1637/04 Sprawdził: mgr in. Piotr Skrzypek, Nr Upr. Proj. Kl 208,209/86 Członek OIIB Nr SWK/IS/0613/01 sierpie 2006

2 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW SPIS TRECI 1. Podstawa opracowania Zakres dokumentacji projektowej Opis projektowanych instalacji ródło ciepła Zabezpieczenie instalacji Urzdzenia i armatura Obliczenie instalacji nawiewno wywiewnej kotłowni Obliczenie wymaganej wysokoci komina Instalacja doprowadzenia gazu Materiały i wykonawstwo robót Wytyczne branowe Uwagi kocowe ZAŁCZNIKI: 6.1. Karty katalogowe 6.2. Obliczenia doboru naczy wzbiorczych 6.3. Obliczenia komina 6.4. Specyfikacja urzdze i armatury CZ RYSUNKOWA. 1. Plan sytuacyjny skala 1: Rzut kotłowni skala 1: Przekroje kotłowni skala 1:50 4. Schemat technologii kotłowni gazowej 1

3 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII KOTŁOWNI 1. Podstawa opracowania. Podstaw niniejszego projektu budowlanego stanowi: Umowa zawarta z Inwestorem, Uzgodnienia midzybranowe, Obowizujce normy i przepisy, 2. Zakres dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje nastpujce instalacje wewntrzne projektowane w obiekcie: technologi kotłowni gazowej Dla kadej z instalacji grzewczych okrelono bilans zapotrzebowania na ciepło. Przedstawiono projektowany sposób pokrycia wystpujcych potrzeb w odniesieniu do ww. instalacji z uwzgldnieniem technologii obiektu, ponadto opisano charakterystyk rozwiza oraz dobrano podstawowe urzdzenia wraz z okreleniem ich parametrów. 3. Opis projektowanych instalacji ródło ciepła. ródłem ciepła jest projektowana kotłownia gazowa - wodna wytwarzajca czynnik grzewczy dla potrzeb zasilenia poszczególnych obiegów zgrupowanych wg ich przeznaczenia (patrz tab.1) w budynku, pracujca w układzie zamknitym z wymuszonym obiegiem czynnika o parametrach 80/60 o C. Czynnik wytwarza bd dwa kotły zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni. Przewidziano kotły VITOPLEX 100 o mocy 720 kw firmy VIESSMANN. Kotły bd pracowały w kaskadzie. Dane wyjciowe: Powierzchnia kotłowni wynosi: 119,11m² Kubatura kotłowni wynosi: 309,70m 3 Maksymalna moliwa moc zainstalowana wynosi: 1,44 MW Zainstalowana moc po rozbudowie jest mniejsza od dopuszczalnej mocy, w zwizku z tym warunek z Dz.U. nr 75 poz. 690 roz p. 1. jest spełniony. 2

4 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przygotowanie ciepłej wody uytkowej dlapotrzeb etapu I bdzie si odbywa w podgrzewaczu zasobnikowym typu VITOCELL V-100 o poj. 1000dm 3 firmy VIESSMANN. Kotły dostarcza bdzie ciepło dla zasilania odbiorników zgrupowanych w obiegach: tab.1 Bilans ciepła Nr obiegu Odbiorniki Moc cieplna kw Instalacja ogrzewania grzejnikowego Instalacja ogrzewania podłogowego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. nagrzewnic central wentylacyjnych Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. etapu II Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. wym. basenowych basenu wewntrznego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. wym. basenowych basenu zewntrznego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. podgrzewaczy c.w.u. 34,81 4,73 195,10 424,63* 500,00 50,00 222,00 RAZEM ETAP I RAZEM W TYM ZASILENIE ETAPU II 1006, ,27* Kocioł W kotłowni zaprojektowano dwa kotły wodne, opalany gazem ziemnym w pełni zautomatyzowane typ VITOPLEX 100 o wydajnoci 720 kw produkcji firmy VIESSMANN z palnikiem i ciek gazow firmy WEISHAUPT typ WM-G10/3-A-ZM z armatur 2½ zw-mf 100. Kotły wyposaone bd w systemowy moduł sterujcy do regulacji obwodów grzewczych. Dane techniczne kotła VITOPLEX kW: - moc znamionowa przy spalaniu gazu 720 kw - wymiary całkowite: długo 2228 mm szeroko 1460 mm wysoko 1693 mm - ciar całkowity 1645 kg - pojemno wodna 935 dm 3 - rura spalinowa Ø 250 mm 3

5 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim 3.2 Zabezpieczenie instalacji Projektuje si zabezpieczenie systemu zamknitego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414: zawór bezpieczestwa membranowy dla instalacji c.o. typ SYR /2 - cinienie zadziałania 3 bary (0,3 MPa) na kotle, przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczych typ Reflex cinienie kocowe 6,0 barów przeponowe naczynie wzbiorcze dla zabezpieczenia kotła typreflexcinienie kocowe 3 bary zawór bezpieczestwa membranowy dla instalacji podgrzewu ciepłej wody typ SYR /4 - cinienie zadziałania 6 bary (0,6 MPa), Kotły powinny by wyposaone w zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej. Jako czynnik grzejny naley zastosowa uzdatnion wod. 3.3 Urzdzenia i armatura POMPY OBIEBOWE KOTŁÓW Dobór pomp obiegowych pojemno zładu V z = 192,95 dm 3 Praca pomp przy etapie I jedna pompa pracuje dla Vmax = 30,96 m 3 /h (wg oblicze poniej), a druga dla Vmax=12,34 m 3 /h; Ilo ciepła podawanego na etap I wg tab.1. V = 0, V = 12341= 12,34m 3 /h Opory kotła Δp i = 20 mbar = 2,0 kpa. Opory rozdzielacza Δp r = 5,0 kpa Opory rurocigów w kotłowni Δp r = 14,0 kpa Opory wartownika Δp r = 0,025 bar = 2,5 kpa Δp = 23,5 kpa = 2,35 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =37,15 m 3 /h H = 2,82 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, 3x V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. 4

6 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Praca pomp przy etapie II pracuj dwiepompy przy tej samej wydajnoci max. Q = 30,96 m 3 /h 0, V = 20 V = 30960= 30,96m 3 /h Opory kotła Δp i = 20 mbar = 2,0 kpa. Opory rozdzielacza Δp r = 5,0 kpa Opory rurociagów w kotłowni Δp r = 14,0 kpa Opory wartownika Δp r = 0,025 bar = 2,5 kpa Δp = 23,5 kpa = 2,35 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =37,15 m 3 /h H = 2,82 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, 3x V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE Dobór pompy ogrzewania grzejnikowego pojemno zładu V z = 305,9 dm V =, 20 V = 1496,83= 1,50m 3 /h Opory instalacji Δp i = 27,1 kpa Opory na zaworze trójdrogowym Δp z = 2,25 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 34,35 kpa = 4,14 mh 2O Dobrano pomp obiegow typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS pompa obiegowa elektroniczna Wydajno V =2,70 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,90 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Zawór trójdrogowy dla ogrzewania grzejnikowego V = 0, V = 1496,83= 1,50m 3 /h Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 25 GFLA, DN25; Kvs = 10 produkcji firmy HONEYWELL. 5

7 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Straty cinienia na zaworze: Δp z = Q Δp z = 100 k vs 2 1, = 2,25 kpa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGRZEWANIE PODŁOGOWE Dobór pompy ogrzewania podłogowego pojemno zładu V z = 254,6 dm V =, 5 V = 813,90= 0,82m 3 /h Opory instalacji Δp i = 19,6 kpa Opory na zaworze trójdrogowym Δp z = 4,2 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 28,8 kpa = 2,90 mh 2O Dobrano pomp obiegow typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS pompa obiegowa elektroniczna Wydajno V =1,00 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,48 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Zawór trójdrogowy dla ogrzewania podłogowego V =, 5 V = 813,90= 0,82m 3 /h Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 15 GFLA, DN15; Kvs = 4 produkcji firmy HONEYWELL. Straty cinienia na zaworze: Δp z = Q Δp z = 100 k vs 2 0, = 4,20 kpa 6

8 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA NAGRZEWNIC HALA BASENOWA Dobór pompy głównej sekcji ciepła techn. dla central went. pojemno zładu V z = 8771,40 dm 3 0, V = 20 V = 8389,3= 8,40m 3 /h Opory instalacji Δp i = 22,8kPa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 27,8 kpa = 2,78 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Wydajno V =10,10 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,35 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA ETAPU II Dobór pompy tranzytu ciepła dla etapu II pojemno zładu V z = 941,90 dm 3 V = 18259,13= 18,26m 3 /h 0, V = 20 Opory instalacji Δp i = 15,2 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 20,2 kpa = 2,02 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS 65 60/2 F firmy GRUNDFOS Wydajno V =21,92 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 2,5 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA PODGRZEWACZY ZASOBNIKOWYCH Dobór pompy ładowania zasobników pojemno zładu V z = 148,9 dm 3 0, V = 20 V = 9546= 9,55m 3 /h 7

9 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Opory instalacji* Δp i = 7,5 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 12,5 kpa = 1,25 mh 2 O *Opory zasobnika wliczono w opory instalacji Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =11,46 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 1,50 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 280 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW BASENOWYCH BASEN ZEWNTRZNY Dobór pompy wymiennika basenu zewntrznego pojemno zładu V z = 334,3 dm 3 0, V = 20 V = 2150= 2,15m 3 /h Opory instalacji* Δp i = 38,2kPa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 43,2 kpa = 4,32 mh 2 O *Opory wymienników wliczono w opory instalacji Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =2,58 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 5,18 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW BASENOWYCH BASEN WEWNTRZNY Dobór pompy wymiennika basenu wewntrznego pojemno zładu V z = 882,5 dm 3 0, V = 20 V = 17200= 17,2m 3 /h Opory instalacji* Δp i = 60,1 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 65,1 kpa = 6,51 mh 2 O *Opory wymienników wliczono w opory instalacji 8

10 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =20,75 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 7,81 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. Zawór bezpieczestwa dla wody zimnej Przyjto zawór bezpieczestwa membranowy typ SYR 2115, DN20 (3/4 ) -cinienie zadziałania 6 bar (0,6 MPa). Dystrybutor: CIEPŁOTECHNIKA, Kielce ul. ołnierzy Radzieckich. Zawór bezpieczestwa na kotle Przyjto zawór bezpieczestwa membranowy typ SYR 1915, DN20 (1 1/2 ) -cinienie zadziałania 3 bary (0,3 MPa). Dystrybutor: CIEPŁOTECHNIKA, Kielce ul. ołnierzy Radzieckich. Stacja uzdatniania wody Jako wody do napełniania obiegów kotłów wodnych i zamknitych obiegów ciepłowniczych musi spełnia wymagania PN-85/C Jako wody kotłowej, która jest jednoczenie wod instalacyjn musi spełnia wymagania PN-93/C Dla uzdatnienia wody do celów ciepłowniczych zastosowano w istniejcej kotłowni stacj zmikczajc. Przyjmujc, i wielko zładu wynosi 13,7 m 3. Zaprojektowano stacj uzdatniania wody kotłowej o przepustowoci V= 1,0 m 3 /h typu A/Z 25 CH,OB. OPTIMA, ELEGANT firmy ARMAR oraz pomp dozujc typ HC100 P-I dozujca rodek regenerujcy NaCl. Przed wymienionym układem naley zainstalowa wodomierz impulsowy DN25 JS 3,5 NK; aby okreli ilo zmikczanej wody. Przed stacj zmikczajc naley zastosowa zawór zwrotny antyskaeniowy typ EA251 DN25 firmy DANFOSS DANE TECHNICZNE STACJI: 1. Filtr mechaniczny typ BB10 BSE 20/1 2. Kolumna zmikczajca typ A/Z 25 CH,OB. OPTIMA, ELEGANT 3. Dozowanie inhibitora korozji HC100 P-I Dystrybutor : ARMAR Wrocław ul. Jeleniogórska 12 9

11 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu wody grzewczej instalacja c.o. grzejnikowego 305,90dm 3 instalacja c.o. podłogowego 254,6dm 3 instalacja c.t. dla central wentylacyjnych* 8771,40dm 3 instalacja c.t dla wymiennków basenowych (basen zewntrzny)* 334,30dm 3 instalacja c.t. dla wymienników basenowych (basen wewntrzny)* 882,50dm 3 instalacja c.t. dla zasilenia etapu II 941,90dm 3 instalacja podgrzewania c.w.u* 149,80dm 3 rozdzielacze 122,15 dm 3 pojemno wodna kotła 1870 dm 3 Całkowita pojemno instalacji: V = 13700,95 dm 3 * - podanych ilociach zładu wody instalacyjnej uwzgldniono pojemnoci danych urzdze technologicznych Doboru dokonano w oparciu o PN-B V u = 1,1 V ρ Δν gdzie: V - pojemno instalacji ogrzewania wodnego, m 3 ρ - gsto wody instalacyjnej w temperaturze pocztkowej, kg/m 3 Δν - przyrost objtoci właciwej, dm 3 /kg V u =1,1 13,70 999,7 0,0287 = 432,37 dm 3 V n = V u (p max +0.1)/(p max -p) gdzie: V u - pojemno uytkowa P max - maksymalne obliczeniowe cinienie robocze, MPa p - cinienie wstpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, MPa V n = 432,37 (0,3+0,1)/(0,3-0,1) = 867,74 dm 3 Dobrano dwa naczynia wzbiorcze o pojemnoci całkowitej 1600dm 3 firmy REFLEX typ N- 800, z połczeniem 1 ( w tym uwzgldniono II etap) 10

12 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu ciepłej wody uytkowej Pojemno zładu 196 dm 3. Pojemno zasobników 2000 dm 3. Maksymalna temperatura c.w.u. 60 o C Przyjto 5 % objtoci zasobnika jako pojemno naczynia wzbiorczego Vn = 0, l = 109,8 dm 3 Dobrano 1 naczynie wyrównawcze REFLEX typ REFIX DT5 Junior80 o pojemnoci całkowitej naczynia 80 dm 3, z przyłczem Dn = 32 mm. Zasobnik ciepłej wody uytkowej Dobiera si dwa podgrzewacze ciepłej wody uytkowej firmy VIESSMANN typ VITOCELL typ V-100 o poj.1000 dm 3. (wg P.B. instalacji wod.-kan.) Dobór zaworu bezpieczestwa dla kotła: VITOPLEX kW: 0, G = 20 = kg h m = 30,96 h 3 ρ 80 = 971,8 kg/m 3 α c = 0,40 Wymagana rednica siedliska zaworu: d = 0,9 = 0,40 2,5 971,8 35,4mm Przyjto zawór membranowy SYR nr kat DN = 1 1/2 rednica siedliska zaworu Cinienie otwarcia p o = 3,0 bar Zawór bezpieczestwa dla wody zimnej 11

13 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Dobiera si zawór bezpieczestwa SYR DN25, cinienie otwarcia 0,6 MPa. Zabezpieczenie stanu wody w instalacji Przyjto zabezpieczenie stanu wody typ SYR Zawór uzupełniania wody w zładzie Przyjto zawór napełniania instalacji wody typ SYR 2128 z filtrem. Sprzgło hydrauliczne Dla wydajnoci kotłowni 61,92 m 3 /h dobiera si sprzgło hydrauliczne firmy MEIBES typ MH MA o przekroju okrgłym: Armatura - króce przyłczeniowe DN 200 Armatura kulowa po stronie wody sieciowej na cinienie 2.5 MPa i temperatur 200 C, po stronie wody instalacyjnej na ci nienie 0.6 MPa (c.o ) lub 1.0 MPa (c.w.u.) i temperatur 100 C. Odwodnienia i odpowietrzenia wykonano odpowiednio według istniejcych norm. Odprowadzenie odpływów z odpowietrze i odwodnie poprzez lejki sprowadzone do kratki ciekowej i odprowadzone do studni schładzajcej. Odwodnienia i odpowietrzenia j zabezpieczono zaworami odcinajcymi kulowymi po stronie wypływu. Wymagane nastawy zaworów regulacyjnych zablokowano ogranicznikiem. 3.4 Obliczenie instalacji nawiewno wywiewnej kotłowni Instalacj wentylacji kotłowni projektuje si jako grawitacyjn, moc grzewcza zainstalowanych kotłów wynosi 1440 kw Dane wyjciowe: - moc grzewcza kotłów 1440 kw - kubatura kotłowni: v = 119,12 x 2,6 = 309,70 m 3 - moliwa do wykorzystania moc grzewcza urzdze: Q = 309,70 x 4650 = W - Zapotrzebowanie powietrza dla potrzeb wentylacji nawiewnej kotłowni: L g = 2,25 x 309,70 = 696,83 m 3 /h - Ilo spalanego gazu w warunkach obcienia nominalnego: 12

14 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim ,86 B = = 154,99 m 3 /h 0, Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza dla potrzeb spalania: 1, L v = - 0,28 = 8,985 m 3 pow/m 3 gazu Rzeczywista ilo powietrza dla potrzeb spalania przy = 1,15 L r = 154,99x8,985x1,15 = 1601,47 m 3 /h - Niezbdna ilo powietrza do spalania gazu z uwzgldnieniem infiltracji. L n = 1601,47 0,75 x 309,70 = 1369,20 m 3 /h - Całkowita ilo powietrza dla potrzeb spalania i wentylacji: Lc = 1369, ,83 = 2066,03 m 3 /h = 0,574 m 3 /s Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego. F = 0,574/1,0 = 0,57 m 2 Przyjto nawiew do kotłowni kanałem z blachy ocynkowanej 1200x500 mm, z czerpni typu A 1200x500 mm. Krawd dolna czerpni 2,0 m od poziomu terenu. Wylot kanału nawiewnego 0,3 m od poziomu posadzki kotłowni. Wentylacja wywiewna kotłowni. - Ilo powietrza wywiewanego: Vw = 3x309,70= 929,10 m 3 /h Wywiew przyjto kanałem grawitacyjnym Ø315, zakoczonym wywietrzakiem dachowym typu WLO 315, na podstawie dachowej typu B/II-315 zakoczonej otworem osiatkowanym. 3.5 Obliczenie wymaganej wysokoci komina Załoono wysoko komina 9,35m. Temperatura spalin przy nominalnej wydajnoci kotła ts = 215 O C Długo czopucha 1,6 m rednica wewntrzna komina mm rednica wewntrzna czopucha mm Obliczenia komina wykonano metod komputerow, a wyniki załczono do projektu. Proponowany wykonawca JEREMIAS 13

15 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim 3.6 Instalacja doprowadzenia gazu W istniejcej kotłowni projektuje si kolektor gazowy 300. Do tego kolektora naley podłczy instalacj doprowadzajc gaz do projektowanego palnika firmy WEISHAUPT typ WM-10G/3-A-ZM z armatur 21/2"zecieka gazow typu W-FM 100 tej samej firmy. Doprowadzenie gazu naley wykona z rur stalowych czarnych 65 bez szwu spawanych wg PN-80/H Połczenia rur wykona jako spawane gazowo. W skład scieki gazowej wchodz zawory kulowe DN65, filtr gazowy DN65, kompensator DN65, regulator cinienia i zestaw czujników i innych elementów pomiarowych wg wytycznych producenta. Ilo gazu GZ50: Projektowana moc grzewcza : 1440 kw Godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ 50: V g = = 164,57 m 3 /h ,9 Obliczenie pojemnoci kolektora gazowego Roczne zapotrzebowanie gazu GZ-50: Ilo godzin pracy palnika przy instalacji z zaworami termostatycznymi:1700h/rok V groczne = 164,57 x 1700 = m 3 /h Pojemno akumulacyjna gazocigu (m 3 ): Vu = 0,0017 x Vg = 0,0017 x 164,57 = 0,28m 3 Dobrano kolektor gazowy DN300 o długoci 4,00m. Zabezpieczenie instalacji gazu W pomieszczeniu kotłowni naley zamontowa czujniki gazu typ DEX. Czujniki naley umiejscowi w szczytowym punkcie nad palnikami i połczy przewodami poprzez moduł alarmowy MD2Z z sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL Materiały i wykonawstwo robót Rurocigi wewntrz budynku Instalacj kotłowni naley wykona z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H łczonych przez spawanie. Na przewodach naley zamontowa zawory kulowe 14

16 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim kołnierzowe dla rednic wikszych ni DN-50 i gwintowane dla rednic mniejszych, zawory zwrotne. Połczenia kotłów z rurocigami wykona jako rozłczne. Przewody wody zimnej, przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H Zabezpieczenie antykorozyjne Rury stalowe czarne naley oczyci do 2-go stopnia czystoci i pomalowa dwukrotnie emali syntetyczn kreodurow termoodporn o symbolu Zabezpieczenie termiczne rurocigów Izolacj termoodporn naley wykona: - rurocigi c.o. izolacja Termaflex FRZ 20 mm łczona za pomoc kleju Termaflex rurocigi c.t. izolacja Termaflex FRZ 20 mm łczona za pomoc kleju Termaflex rurocigi wody zimnej izolacja Termaflex FRZ 13 mm łczona za pomoc kleju Termaflex 474 Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin grawitacyjnie za pomoc komina izolowanego, dwupłaszczowego ze stali kwasoodpornej Ø300 mm i czopucha Ø300 mm. Komin naley wyprowadzi min. około 1,0 m powyej kalenicy projektowanego budynku. Próby cinieniowe Instalacje kotłowni po zmontowaniu naley podda próbie szczelnoci na zimno, płukaniu, próbie szczelnoci na gorco oraz dokona jej uruchomienia. Pomieszczenia techniczne kotłowni Kotłownia gazowa pracuje w układzie automatycznym, wymaga ograniczonego dozoru. Nie przewiduje si dodatkowej obsługi i pomieszcze technicznych. Włczenie etapu II Dla zasilenia tranzytu etapu II przewidziano króciec rezerwowy w rozdzielaczu głównym ciepła technologicznego, z którego bdzie podawane ciepło technologiczne o parametrach 80/60 C i ilo ci Q=424631W. Zakoczenie króca zasilajcego etap II, wykona za pomoc zaworu odcinajcego kołnierzowego zabezpieczonego kołnierzem lepym. Przy włczaniu etapu II, naley zdemontowa kołnierz lepy i przyłczy armatur. Pompy dla etapu II bd pracowały według danych zamieszczonych w załcznikach oraz powyszych obliczeniach. 15

17 4. Wytyczne branowe. Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Brana budowlano-konstrukcyjna. Naley zaprojektowa: - fundament pod kocioł-wg. wytycznych producenta - konstrukcje wsporcze dla rurocigów, rozdzielaczy oraz urzdze technologicznych - ciany i stropy oddzielajce kotłowni od pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiega wychładzaniu ssiednich pomieszcze oraz przenikaniu hałasu - przejcia przewodów przez ognioodporne ciany i stropy wykona z materiałów niepalnych -przy przejciach przez przegrody oddzielenia poarowego naley wykona przejcia p.po. o odpowiedniej odpornoci ogniowej firmy MERCOR, - przewidzie podrczny sprzt ganiczy. Brana instalacji wod-kan. Naley zaprojektowa: - instalacj doprowadzajc wod zimn do uzupełniania zładu - przewidzie zbiornik schładzajcy Brana elektryczna. Naley zaprojektowa: - instalacja owietlenia kotłowni - instalacja zasilania urzdze: Pompa obiegowa do ogrzewania grzejnikowego typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Pompa obiegowa do ogrzewania podłogowego typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Pompa obiegowa dla c.t. do central wentylacyjnych typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. Pompa obiegowa dla c.t. do zasilenia etapu II typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390W. 16

18 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Pompa obiegowa dla c.t. dla zasilenia podgrzewaczy zasobnikowych typ UPS 65 60/4 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 640 W. Pompa obiegowa dla wymiennika basenu zewntrznego typ UPS F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. Pompa obiegowa dla wymienników basenowych dla basenu wewntrznego typ UPS F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. Pompa obiegowa dla kotła VITOPLEX kW typ UPS F 250 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem trójfazowym, U=3x( )V, 50 Hz Min. moc pompy 670 W - gniazda 24 V - instalacja przeciwporaeniowa 5. Uwagi kocowe. - Instalacj technologiczn kotłowni wykona zgodnie z dokumentacj, obowizujcymi przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montaowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Cało robót wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawa Przed przekazaniem do eksploatacji instalacj naley dokładnie wyregulowa. - Naley zastosowa materiały i urzdzenia posiadajce aprobat techniczn, i które s dopuszczone do stosowania w budownictwie. 17

19 mgr in. Piotr Skrzypek upr. nr KL 208,209/86 SWK/IS/0613/01 Kielce dn OWIADCZENIE Nazwa obiektu budowlanego: CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Brana: INSTALACJE SANITARNE Inwestor: URZD GMINY USTRONIE MORSKIE Adres: , ul. Bolesława Chrobrego 68; Ustronie Morskie Owiadczam, e projekt wykonawczy pt.: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI DLA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM jest sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Sprawdził:

20 mgr in. Emilia Laskowska upr. nr KL 166/89 MAZ/IS/1637/04 Kielce dn OWIADCZENIE Nazwa obiektu budowlanego: CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Brana: INSTALACJE SANITARNE Inwestor: URZD GMINY USTRONIE MORSKIE Adres: , ul. Bolesława Chrobrego 68; Ustronie Morskie Owiadczam, e projekt wykonawczy pt.: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI DLA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM jest sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Projektował:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 μ

41

42 - 1 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie układu/sieci Pozycja Nr art. Ilo Tekst 'reflex N 800', czerwony, zbiornik z membran, 6 bar Typ : N 800 Pojemno całkowita : 800 litrów Max pojemno uytkowa: : 450 litrów Dop. temp. zasilania instal: 120 C Dop. temp. pracy membrany : 70 C Dop. cinienie pracy : 6 bar Ci. wstpne ustaw. Fabr. : 1,5 bar Ci. wstpne nastaw. : 1,0 bar rednica : 740 mm Wysoko : 1990 mm Waga : 103 kg Przyłcze : R 1 Kolor :czerwony reflex 'szybkozłczka' SU R 1 x 1 Typ: SU R 1 x 1 przyłcze: Rp 1 x Rp 1 dop. cin. pracy: PN 10 dop. temp. pracy: 120 C reflex 'fillset', zestaw przyłczeniowy do uzupełniania z sieci wody uytkowej dop. Cin. Pracy : 10 bar dop. Temp. pracy : 60 C parametr przepł. kvs : 0,8 m3/h Ciar : 2,8 kg Długo wbudowania : 405 mm Przyłcze Wejcie : G 1/2 Wyjcie : G 3/ reflex 'servitec magcontrol 35, odgazowanie próniowe i uzupełnianie Typ : 35 dop. cin. pracy : 10 bar dop. temp. pracy : >0..70 C dop. temp. otoczenia : >0..35 C poziom ci. akust. : < 55 db(a) zasilanie :220 V/ 50 Hz pobór mocy elktr. : 0,75 kw elektr. prd nominalny : 5,0 A Gł. x Szer. x Wys. (mm) : 710/610/1180 Ciar : 33,0 kg Przyłcza cin. : G 1 odpływ : Rp 3/4 zasilanie : G 1/2 St. rozszerz. uwoln. gazów : bis 90 % Przepływ w sieci do : 0,35 m3/h Uzupełnianie do : 0,35 m3/h Dane przył. układu zasilania Zawarto wody :13339 litrów ródło ciepła SV : 2,5 bar

43 - 2 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Pozycja Zabezpieczenie układu/sieci Nr art. Ilo Tekst Ci. wstepne w nacz. zb. : 1,0 bar wzgldnie min. cin. pracy cin. kocowe stab. cin. : 2,0 bar min. cin. uzupełniania : 1,3 bar reflex uruchomienie variomatu, reflexomatu lub servitec z 1 pomp

44 - 3 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody uytkowej Pozycja Nr art. Ilo Tekst refix DT5 Junior 80, 10 bar, zielony przepływowy, zawór odcin. i oprón. Typ :DT5 Junior 80 Pojemno całkowita : 80 litrów Pojemno uytkowa : 60 litrów Dop. temperatura pracy : 70 C Dop. cinienie pracy : 10 bar Ci. wstpne ustaw. fabr. : 4,0 bar Ci. wstpne nastaw. : 3,8 bar rednica : 480 mm Wysoko : 750 mm Waga : 27,0 kg Przyłcze : Rp 1 1/4 Nom. strumie objtoci : 7,2 m3/h Kolor : zielony 7 1 zawór bezpieczestwa, oznaczenie W, do podgrzew. wody np. Syr 2115, G 1 Artykuł/typ :z.b Syr,2115 rednica znamionowa wejcia: G 1 Wydajno grzewcza : <=250 kw Pojemno podgrzewacza :<=5000 litrów Ci. otwarcia zaw. bezp. : 10 bar O B C Y P R O D U K T

45 - 4 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie ródła ciepła 1 Pozycja Nr art. Ilo Tekst 8 1 zawór bezpieczestwa D/G/H, DN 65/100 do ródeł ciepła wg DIN Artykuł/typ : Leser/440 red. znamionowa wejcia : DN 65/PN 16 red. znamionowa wyjcia : DN100/PN 16 Przepustowo zaw. bezp. : 1440 kw Ci. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar O B C Y P R O D U K T 9 1 ogranicznik poziomu wody, kontrola poziomu wody dla ródła ciepła O B C Y P R O D U K T 10 2 ogranicznik cinienia maksymalnego, testowany do instal. wg DIN 4751 cz 2 Nastawione cinienie : 2,3 bar O B C Y P R O D U K T 11 1 czujnik temperatury bezpieczestwa testowany wg DIN 3440 Nastawiona temperatura : 95 C O B C Y P R O D U K T Artykuły bez indexów nie s produkowane przez Reflex

46 Piotr wiek Górna 19a Telefon : Telefax : jeremias Polska Sp. z o.o. tel fax Piotr wiek - Górna 19a Miejsce zabudowania Data : Projektant : Projekt : Uwagi Rodzaj programu: Restrykt., kominy domowe+wielk.zad.-tüv Obliczenie na : System spalinowy nadcinieniowy Przebieg : w budynku, mokry tryb pracy, objto nawiewu ródło ciepła : - - Typ : - - Paliwo : Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem - Moc cieplna nominalna : 720 kw Czopuch : Jeremias - Typ : al-bi (AT /99) - Przekrój : 0,4 m (okrgły) Przewód spalinowy : Jeremias - Typ : al-dw (izolacja 32,5mm) - Przekrój : 0,4 m (okrgły) Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 1

47 Wartoci sprawnoci nadcinienie wejcie spalin odcinek pionowy (Pzü) : maks.u. nadci. wej sp.odc. pion.(pzüe) : temp. cianki wewn. przy wylocie (Tiob) : temperatura przy wylocie komina (Tob) : prdko spalin prawdziwa (Wm) : temperatura graniczna (Tg) : Obc. całk. / Obc. czc. 21,69 / 6,82 124,44 / 7,32 163,2 / 102,8 176,6 / 117,2 3,64 / 1,89 0 Pa Pa C C m/s C Sprawno O b l i c z e n i a Moc/Wart. nast. Pzoe - Pzo= 102,75Pa Tiob - Tg= 163,20 C Odcinek 1 P al-bi (AT /99) o Lv= 1,55m z Hv= 0,6m i Dhv= 0,4m o Zeta= 0,40. Alpha(a)= 8,00 Obc.cz. Pzoe - Pzo= 0,50Pa Tiob - Tg= 102,80 C Odcinek 1 P al-dw (izolacja 32,5mm) i L= 9,35m o H= 0 m n Dh= 0,4m w Lpb= 9,3m y Zeta= 2,35 R ó n e Wynik Tiob= 163,20 C Tob= 176,60 C Tg= 0,00 C Pzo= 21,69Pa Pzoe= 124,44Pa PB= 3,00Pa Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem Qn= 720kW Tw= 185 C Pwo= 100Pa γ=45 Ocena sprawnoci (ob. cał. / ob. cz.) Warunek cinienia spełniony tak : / tak Warunek temperatury spełniony : tak / tak Wszystkie warunki wd. DIN 4705 cz 1 s spełnione! Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 2

48 ródło ciepła Produc. Typ Rok prod Paliwo Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem Obc.p. Obc.cz. Moc cie. nominalna kw Sprawno % Moc cieplna paleniska kw 782,61 469,57 zawarto CO2 % Przepł.mas. spalin kg/s 0,3345 0,2006 Temp. spalin C Nadcinienie Pa króciec - forma okrgły - rednica m 0,25 przewód spal. odcinek horyz. Produc. Jeremias Typ al-bi (AT /99) dług. całkowita m 1,55 wysoko skuteczna m 0,6 Forma przekroju okrgły - rednica m 0,4 opór cieplny przewodzenia m K/W 0 Grub. cianki m 0,0006 rednia chropow. m 0,001 długo całkowita na zewn. m 0 długo całkowita w obsz. zimn. m 0 KONSTRUKCJA WPC OCP d [m] al-bi (AT /99) 0 0,0006 Opory pojedyczych elementów Ilo Kt Zeta segmentowe kolano ,4 suma oporów jednostkowych 0,4 przewód spal. odcinek pionowy Produc. Jeremias Typ al-dw (izolacja 32,5mm) dług. całkowita m 9,35 wysoko skuteczna m 0 Forma przekroju okrgły - rednica m 0,4 opór cieplny przewodzenia m K/W 1,1201 Grub. cianki m 0,6787 rednia chropow. m 0,001 długo całkowita na zewn. m 0 długo całkowita w obsz. zimn. m 0 KONSTRUKCJA WPC OCP d [m] al-dw (izolacja 32,5mm) 0,4 0,0337 Włókno mineralne 0,036 0,03 Powietrze 0,15 0,5-0,12 0,115 Opory pojedyczych elementów Ilo Kt Zeta Odgałzienia ,35 Daszek (daleki) 1 1 suma oporów jednostkowych 2,35 Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 3

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670 Inwestor: URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1 Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670 Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni gazowej Q=145KW SPIS TRECI

Technologia kotłowni gazowej Q=145KW SPIS TRECI 2 SPIS TRECI Strona tytułowa Spis treci Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane podstawowe 4. Technologia kotłowni 4.1 Przygotowanie czynnika grzewczego 4.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock KnJ Biuro Techniczne Jacek Kania ul. Zgoda 7/47, 05-520 Konstancin-Jeziorna Obiekt: Szpital Powiatowy w Otwocku Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock Temat: Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-3/2 A-F-A-BAQE Dane: 1/27/216 Nr katalogowy: 9686914 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny z brązu - malowanie kataforetyczne - sztywne sprzęgło tulejowe

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania 2. Zapotrzebowanie ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609 Obliczenia hydrauliczne DANE DO OBLICZEŃ 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 150 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 09.2011. Ogółem warto kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.2011. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 09.2011. Ogółem warto kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.2011. Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI - skrócony "lepy" NAZWA INWESTYCJI : Hala Sportowa - doposaenie instalacji wentylacji mechanicznej w chłodnice wentylacyjne oraz pomieszczenie areny sportowej w instalacj chłodzenia

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW 1. SPIS RYSUNKÓW... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. PODSTAWOWE WIELKOŚCI... 2

1. SPIS RYSUNKÓW 1. SPIS RYSUNKÓW... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. PODSTAWOWE WIELKOŚCI... 2 1. SPIS RYSUNKÓW... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4. PODSTAWOWE WIELKOŚCI... 2 5. OPIS TECHNICZNY.... 2 5.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.... 2

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania:

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania: VIESMANN VITOGAS 100 F Niskotemperaturowy kocioł gazowy 29 do 60 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4 VITOGAS 100 F Typ GS1D Niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo