PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obrb ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urzd Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 Kryta Pływalnia INSTALACJE SANITARNE TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ Projektował: mgr in. Emilia Laskowska, Nr Upr. Proj. Kl 166/89 Członek MOIIB Nr MAZ/IS/1637/04 Sprawdził: mgr in. Piotr Skrzypek, Nr Upr. Proj. Kl 208,209/86 Członek OIIB Nr SWK/IS/0613/01 sierpie 2006

2 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW SPIS TRECI 1. Podstawa opracowania Zakres dokumentacji projektowej Opis projektowanych instalacji ródło ciepła Zabezpieczenie instalacji Urzdzenia i armatura Obliczenie instalacji nawiewno wywiewnej kotłowni Obliczenie wymaganej wysokoci komina Instalacja doprowadzenia gazu Materiały i wykonawstwo robót Wytyczne branowe Uwagi kocowe ZAŁCZNIKI: 6.1. Karty katalogowe 6.2. Obliczenia doboru naczy wzbiorczych 6.3. Obliczenia komina 6.4. Specyfikacja urzdze i armatury CZ RYSUNKOWA. 1. Plan sytuacyjny skala 1: Rzut kotłowni skala 1: Przekroje kotłowni skala 1:50 4. Schemat technologii kotłowni gazowej 1

3 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII KOTŁOWNI 1. Podstawa opracowania. Podstaw niniejszego projektu budowlanego stanowi: Umowa zawarta z Inwestorem, Uzgodnienia midzybranowe, Obowizujce normy i przepisy, 2. Zakres dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje nastpujce instalacje wewntrzne projektowane w obiekcie: technologi kotłowni gazowej Dla kadej z instalacji grzewczych okrelono bilans zapotrzebowania na ciepło. Przedstawiono projektowany sposób pokrycia wystpujcych potrzeb w odniesieniu do ww. instalacji z uwzgldnieniem technologii obiektu, ponadto opisano charakterystyk rozwiza oraz dobrano podstawowe urzdzenia wraz z okreleniem ich parametrów. 3. Opis projektowanych instalacji ródło ciepła. ródłem ciepła jest projektowana kotłownia gazowa - wodna wytwarzajca czynnik grzewczy dla potrzeb zasilenia poszczególnych obiegów zgrupowanych wg ich przeznaczenia (patrz tab.1) w budynku, pracujca w układzie zamknitym z wymuszonym obiegiem czynnika o parametrach 80/60 o C. Czynnik wytwarza bd dwa kotły zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni. Przewidziano kotły VITOPLEX 100 o mocy 720 kw firmy VIESSMANN. Kotły bd pracowały w kaskadzie. Dane wyjciowe: Powierzchnia kotłowni wynosi: 119,11m² Kubatura kotłowni wynosi: 309,70m 3 Maksymalna moliwa moc zainstalowana wynosi: 1,44 MW Zainstalowana moc po rozbudowie jest mniejsza od dopuszczalnej mocy, w zwizku z tym warunek z Dz.U. nr 75 poz. 690 roz p. 1. jest spełniony. 2

4 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przygotowanie ciepłej wody uytkowej dlapotrzeb etapu I bdzie si odbywa w podgrzewaczu zasobnikowym typu VITOCELL V-100 o poj. 1000dm 3 firmy VIESSMANN. Kotły dostarcza bdzie ciepło dla zasilania odbiorników zgrupowanych w obiegach: tab.1 Bilans ciepła Nr obiegu Odbiorniki Moc cieplna kw Instalacja ogrzewania grzejnikowego Instalacja ogrzewania podłogowego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. nagrzewnic central wentylacyjnych Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. etapu II Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. wym. basenowych basenu wewntrznego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. wym. basenowych basenu zewntrznego Instalacja ciepła technologicznego dla zasil. podgrzewaczy c.w.u. 34,81 4,73 195,10 424,63* 500,00 50,00 222,00 RAZEM ETAP I RAZEM W TYM ZASILENIE ETAPU II 1006, ,27* Kocioł W kotłowni zaprojektowano dwa kotły wodne, opalany gazem ziemnym w pełni zautomatyzowane typ VITOPLEX 100 o wydajnoci 720 kw produkcji firmy VIESSMANN z palnikiem i ciek gazow firmy WEISHAUPT typ WM-G10/3-A-ZM z armatur 2½ zw-mf 100. Kotły wyposaone bd w systemowy moduł sterujcy do regulacji obwodów grzewczych. Dane techniczne kotła VITOPLEX kW: - moc znamionowa przy spalaniu gazu 720 kw - wymiary całkowite: długo 2228 mm szeroko 1460 mm wysoko 1693 mm - ciar całkowity 1645 kg - pojemno wodna 935 dm 3 - rura spalinowa Ø 250 mm 3

5 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim 3.2 Zabezpieczenie instalacji Projektuje si zabezpieczenie systemu zamknitego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414: zawór bezpieczestwa membranowy dla instalacji c.o. typ SYR /2 - cinienie zadziałania 3 bary (0,3 MPa) na kotle, przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczych typ Reflex cinienie kocowe 6,0 barów przeponowe naczynie wzbiorcze dla zabezpieczenia kotła typreflexcinienie kocowe 3 bary zawór bezpieczestwa membranowy dla instalacji podgrzewu ciepłej wody typ SYR /4 - cinienie zadziałania 6 bary (0,6 MPa), Kotły powinny by wyposaone w zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej. Jako czynnik grzejny naley zastosowa uzdatnion wod. 3.3 Urzdzenia i armatura POMPY OBIEBOWE KOTŁÓW Dobór pomp obiegowych pojemno zładu V z = 192,95 dm 3 Praca pomp przy etapie I jedna pompa pracuje dla Vmax = 30,96 m 3 /h (wg oblicze poniej), a druga dla Vmax=12,34 m 3 /h; Ilo ciepła podawanego na etap I wg tab.1. V = 0, V = 12341= 12,34m 3 /h Opory kotła Δp i = 20 mbar = 2,0 kpa. Opory rozdzielacza Δp r = 5,0 kpa Opory rurocigów w kotłowni Δp r = 14,0 kpa Opory wartownika Δp r = 0,025 bar = 2,5 kpa Δp = 23,5 kpa = 2,35 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =37,15 m 3 /h H = 2,82 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, 3x V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. 4

6 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Praca pomp przy etapie II pracuj dwiepompy przy tej samej wydajnoci max. Q = 30,96 m 3 /h 0, V = 20 V = 30960= 30,96m 3 /h Opory kotła Δp i = 20 mbar = 2,0 kpa. Opory rozdzielacza Δp r = 5,0 kpa Opory rurociagów w kotłowni Δp r = 14,0 kpa Opory wartownika Δp r = 0,025 bar = 2,5 kpa Δp = 23,5 kpa = 2,35 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =37,15 m 3 /h H = 2,82 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, 3x V, 50 Hz. Moc pompy 670 W. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE Dobór pompy ogrzewania grzejnikowego pojemno zładu V z = 305,9 dm V =, 20 V = 1496,83= 1,50m 3 /h Opory instalacji Δp i = 27,1 kpa Opory na zaworze trójdrogowym Δp z = 2,25 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 34,35 kpa = 4,14 mh 2O Dobrano pomp obiegow typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS pompa obiegowa elektroniczna Wydajno V =2,70 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,90 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Zawór trójdrogowy dla ogrzewania grzejnikowego V = 0, V = 1496,83= 1,50m 3 /h Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 25 GFLA, DN25; Kvs = 10 produkcji firmy HONEYWELL. 5

7 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Straty cinienia na zaworze: Δp z = Q Δp z = 100 k vs 2 1, = 2,25 kpa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGRZEWANIE PODŁOGOWE Dobór pompy ogrzewania podłogowego pojemno zładu V z = 254,6 dm V =, 5 V = 813,90= 0,82m 3 /h Opory instalacji Δp i = 19,6 kpa Opory na zaworze trójdrogowym Δp z = 4,2 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 28,8 kpa = 2,90 mh 2O Dobrano pomp obiegow typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS pompa obiegowa elektroniczna Wydajno V =1,00 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,48 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Zawór trójdrogowy dla ogrzewania podłogowego V =, 5 V = 813,90= 0,82m 3 /h Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 15 GFLA, DN15; Kvs = 4 produkcji firmy HONEYWELL. Straty cinienia na zaworze: Δp z = Q Δp z = 100 k vs 2 0, = 4,20 kpa 6

8 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA NAGRZEWNIC HALA BASENOWA Dobór pompy głównej sekcji ciepła techn. dla central went. pojemno zładu V z = 8771,40 dm 3 0, V = 20 V = 8389,3= 8,40m 3 /h Opory instalacji Δp i = 22,8kPa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 27,8 kpa = 2,78 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Wydajno V =10,10 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 3,35 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA ETAPU II Dobór pompy tranzytu ciepła dla etapu II pojemno zładu V z = 941,90 dm 3 V = 18259,13= 18,26m 3 /h 0, V = 20 Opory instalacji Δp i = 15,2 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 20,2 kpa = 2,02 mh 2 O Dobrano pomp obiegow typ UPS 65 60/2 F firmy GRUNDFOS Wydajno V =21,92 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 2,5 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA PODGRZEWACZY ZASOBNIKOWYCH Dobór pompy ładowania zasobników pojemno zładu V z = 148,9 dm 3 0, V = 20 V = 9546= 9,55m 3 /h 7

9 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Opory instalacji* Δp i = 7,5 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 12,5 kpa = 1,25 mh 2 O *Opory zasobnika wliczono w opory instalacji Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =11,46 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 1,50 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 280 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW BASENOWYCH BASEN ZEWNTRZNY Dobór pompy wymiennika basenu zewntrznego pojemno zładu V z = 334,3 dm 3 0, V = 20 V = 2150= 2,15m 3 /h Opory instalacji* Δp i = 38,2kPa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 43,2 kpa = 4,32 mh 2 O *Opory wymienników wliczono w opory instalacji Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =2,58 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 5,18 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW BASENOWYCH BASEN WEWNTRZNY Dobór pompy wymiennika basenu wewntrznego pojemno zładu V z = 882,5 dm 3 0, V = 20 V = 17200= 17,2m 3 /h Opory instalacji* Δp i = 60,1 kpa Opory rozdzielacza Δp r = 5 kpa Δp = 65,1 kpa = 6,51 mh 2 O *Opory wymienników wliczono w opory instalacji 8

10 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Dobrano pomp obiegow typ UPS F firmy GRUNDFOS Wydajno V =20,75 m 3 /h Wysoko podnoszenia H = 7,81 m H 2 O Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. Zawór bezpieczestwa dla wody zimnej Przyjto zawór bezpieczestwa membranowy typ SYR 2115, DN20 (3/4 ) -cinienie zadziałania 6 bar (0,6 MPa). Dystrybutor: CIEPŁOTECHNIKA, Kielce ul. ołnierzy Radzieckich. Zawór bezpieczestwa na kotle Przyjto zawór bezpieczestwa membranowy typ SYR 1915, DN20 (1 1/2 ) -cinienie zadziałania 3 bary (0,3 MPa). Dystrybutor: CIEPŁOTECHNIKA, Kielce ul. ołnierzy Radzieckich. Stacja uzdatniania wody Jako wody do napełniania obiegów kotłów wodnych i zamknitych obiegów ciepłowniczych musi spełnia wymagania PN-85/C Jako wody kotłowej, która jest jednoczenie wod instalacyjn musi spełnia wymagania PN-93/C Dla uzdatnienia wody do celów ciepłowniczych zastosowano w istniejcej kotłowni stacj zmikczajc. Przyjmujc, i wielko zładu wynosi 13,7 m 3. Zaprojektowano stacj uzdatniania wody kotłowej o przepustowoci V= 1,0 m 3 /h typu A/Z 25 CH,OB. OPTIMA, ELEGANT firmy ARMAR oraz pomp dozujc typ HC100 P-I dozujca rodek regenerujcy NaCl. Przed wymienionym układem naley zainstalowa wodomierz impulsowy DN25 JS 3,5 NK; aby okreli ilo zmikczanej wody. Przed stacj zmikczajc naley zastosowa zawór zwrotny antyskaeniowy typ EA251 DN25 firmy DANFOSS DANE TECHNICZNE STACJI: 1. Filtr mechaniczny typ BB10 BSE 20/1 2. Kolumna zmikczajca typ A/Z 25 CH,OB. OPTIMA, ELEGANT 3. Dozowanie inhibitora korozji HC100 P-I Dystrybutor : ARMAR Wrocław ul. Jeleniogórska 12 9

11 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu wody grzewczej instalacja c.o. grzejnikowego 305,90dm 3 instalacja c.o. podłogowego 254,6dm 3 instalacja c.t. dla central wentylacyjnych* 8771,40dm 3 instalacja c.t dla wymiennków basenowych (basen zewntrzny)* 334,30dm 3 instalacja c.t. dla wymienników basenowych (basen wewntrzny)* 882,50dm 3 instalacja c.t. dla zasilenia etapu II 941,90dm 3 instalacja podgrzewania c.w.u* 149,80dm 3 rozdzielacze 122,15 dm 3 pojemno wodna kotła 1870 dm 3 Całkowita pojemno instalacji: V = 13700,95 dm 3 * - podanych ilociach zładu wody instalacyjnej uwzgldniono pojemnoci danych urzdze technologicznych Doboru dokonano w oparciu o PN-B V u = 1,1 V ρ Δν gdzie: V - pojemno instalacji ogrzewania wodnego, m 3 ρ - gsto wody instalacyjnej w temperaturze pocztkowej, kg/m 3 Δν - przyrost objtoci właciwej, dm 3 /kg V u =1,1 13,70 999,7 0,0287 = 432,37 dm 3 V n = V u (p max +0.1)/(p max -p) gdzie: V u - pojemno uytkowa P max - maksymalne obliczeniowe cinienie robocze, MPa p - cinienie wstpne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, MPa V n = 432,37 (0,3+0,1)/(0,3-0,1) = 867,74 dm 3 Dobrano dwa naczynia wzbiorcze o pojemnoci całkowitej 1600dm 3 firmy REFLEX typ N- 800, z połczeniem 1 ( w tym uwzgldniono II etap) 10

12 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Przeponowe naczynie wzbiorcze dla zładu ciepłej wody uytkowej Pojemno zładu 196 dm 3. Pojemno zasobników 2000 dm 3. Maksymalna temperatura c.w.u. 60 o C Przyjto 5 % objtoci zasobnika jako pojemno naczynia wzbiorczego Vn = 0, l = 109,8 dm 3 Dobrano 1 naczynie wyrównawcze REFLEX typ REFIX DT5 Junior80 o pojemnoci całkowitej naczynia 80 dm 3, z przyłczem Dn = 32 mm. Zasobnik ciepłej wody uytkowej Dobiera si dwa podgrzewacze ciepłej wody uytkowej firmy VIESSMANN typ VITOCELL typ V-100 o poj.1000 dm 3. (wg P.B. instalacji wod.-kan.) Dobór zaworu bezpieczestwa dla kotła: VITOPLEX kW: 0, G = 20 = kg h m = 30,96 h 3 ρ 80 = 971,8 kg/m 3 α c = 0,40 Wymagana rednica siedliska zaworu: d = 0,9 = 0,40 2,5 971,8 35,4mm Przyjto zawór membranowy SYR nr kat DN = 1 1/2 rednica siedliska zaworu Cinienie otwarcia p o = 3,0 bar Zawór bezpieczestwa dla wody zimnej 11

13 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Dobiera si zawór bezpieczestwa SYR DN25, cinienie otwarcia 0,6 MPa. Zabezpieczenie stanu wody w instalacji Przyjto zabezpieczenie stanu wody typ SYR Zawór uzupełniania wody w zładzie Przyjto zawór napełniania instalacji wody typ SYR 2128 z filtrem. Sprzgło hydrauliczne Dla wydajnoci kotłowni 61,92 m 3 /h dobiera si sprzgło hydrauliczne firmy MEIBES typ MH MA o przekroju okrgłym: Armatura - króce przyłczeniowe DN 200 Armatura kulowa po stronie wody sieciowej na cinienie 2.5 MPa i temperatur 200 C, po stronie wody instalacyjnej na ci nienie 0.6 MPa (c.o ) lub 1.0 MPa (c.w.u.) i temperatur 100 C. Odwodnienia i odpowietrzenia wykonano odpowiednio według istniejcych norm. Odprowadzenie odpływów z odpowietrze i odwodnie poprzez lejki sprowadzone do kratki ciekowej i odprowadzone do studni schładzajcej. Odwodnienia i odpowietrzenia j zabezpieczono zaworami odcinajcymi kulowymi po stronie wypływu. Wymagane nastawy zaworów regulacyjnych zablokowano ogranicznikiem. 3.4 Obliczenie instalacji nawiewno wywiewnej kotłowni Instalacj wentylacji kotłowni projektuje si jako grawitacyjn, moc grzewcza zainstalowanych kotłów wynosi 1440 kw Dane wyjciowe: - moc grzewcza kotłów 1440 kw - kubatura kotłowni: v = 119,12 x 2,6 = 309,70 m 3 - moliwa do wykorzystania moc grzewcza urzdze: Q = 309,70 x 4650 = W - Zapotrzebowanie powietrza dla potrzeb wentylacji nawiewnej kotłowni: L g = 2,25 x 309,70 = 696,83 m 3 /h - Ilo spalanego gazu w warunkach obcienia nominalnego: 12

14 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim ,86 B = = 154,99 m 3 /h 0, Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza dla potrzeb spalania: 1, L v = - 0,28 = 8,985 m 3 pow/m 3 gazu Rzeczywista ilo powietrza dla potrzeb spalania przy = 1,15 L r = 154,99x8,985x1,15 = 1601,47 m 3 /h - Niezbdna ilo powietrza do spalania gazu z uwzgldnieniem infiltracji. L n = 1601,47 0,75 x 309,70 = 1369,20 m 3 /h - Całkowita ilo powietrza dla potrzeb spalania i wentylacji: Lc = 1369, ,83 = 2066,03 m 3 /h = 0,574 m 3 /s Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego. F = 0,574/1,0 = 0,57 m 2 Przyjto nawiew do kotłowni kanałem z blachy ocynkowanej 1200x500 mm, z czerpni typu A 1200x500 mm. Krawd dolna czerpni 2,0 m od poziomu terenu. Wylot kanału nawiewnego 0,3 m od poziomu posadzki kotłowni. Wentylacja wywiewna kotłowni. - Ilo powietrza wywiewanego: Vw = 3x309,70= 929,10 m 3 /h Wywiew przyjto kanałem grawitacyjnym Ø315, zakoczonym wywietrzakiem dachowym typu WLO 315, na podstawie dachowej typu B/II-315 zakoczonej otworem osiatkowanym. 3.5 Obliczenie wymaganej wysokoci komina Załoono wysoko komina 9,35m. Temperatura spalin przy nominalnej wydajnoci kotła ts = 215 O C Długo czopucha 1,6 m rednica wewntrzna komina mm rednica wewntrzna czopucha mm Obliczenia komina wykonano metod komputerow, a wyniki załczono do projektu. Proponowany wykonawca JEREMIAS 13

15 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim 3.6 Instalacja doprowadzenia gazu W istniejcej kotłowni projektuje si kolektor gazowy 300. Do tego kolektora naley podłczy instalacj doprowadzajc gaz do projektowanego palnika firmy WEISHAUPT typ WM-10G/3-A-ZM z armatur 21/2"zecieka gazow typu W-FM 100 tej samej firmy. Doprowadzenie gazu naley wykona z rur stalowych czarnych 65 bez szwu spawanych wg PN-80/H Połczenia rur wykona jako spawane gazowo. W skład scieki gazowej wchodz zawory kulowe DN65, filtr gazowy DN65, kompensator DN65, regulator cinienia i zestaw czujników i innych elementów pomiarowych wg wytycznych producenta. Ilo gazu GZ50: Projektowana moc grzewcza : 1440 kw Godzinowe zapotrzebowanie gazu GZ 50: V g = = 164,57 m 3 /h ,9 Obliczenie pojemnoci kolektora gazowego Roczne zapotrzebowanie gazu GZ-50: Ilo godzin pracy palnika przy instalacji z zaworami termostatycznymi:1700h/rok V groczne = 164,57 x 1700 = m 3 /h Pojemno akumulacyjna gazocigu (m 3 ): Vu = 0,0017 x Vg = 0,0017 x 164,57 = 0,28m 3 Dobrano kolektor gazowy DN300 o długoci 4,00m. Zabezpieczenie instalacji gazu W pomieszczeniu kotłowni naley zamontowa czujniki gazu typ DEX. Czujniki naley umiejscowi w szczytowym punkcie nad palnikami i połczy przewodami poprzez moduł alarmowy MD2Z z sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL Materiały i wykonawstwo robót Rurocigi wewntrz budynku Instalacj kotłowni naley wykona z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H łczonych przez spawanie. Na przewodach naley zamontowa zawory kulowe 14

16 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim kołnierzowe dla rednic wikszych ni DN-50 i gwintowane dla rednic mniejszych, zawory zwrotne. Połczenia kotłów z rurocigami wykona jako rozłczne. Przewody wody zimnej, przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-82/H Zabezpieczenie antykorozyjne Rury stalowe czarne naley oczyci do 2-go stopnia czystoci i pomalowa dwukrotnie emali syntetyczn kreodurow termoodporn o symbolu Zabezpieczenie termiczne rurocigów Izolacj termoodporn naley wykona: - rurocigi c.o. izolacja Termaflex FRZ 20 mm łczona za pomoc kleju Termaflex rurocigi c.t. izolacja Termaflex FRZ 20 mm łczona za pomoc kleju Termaflex rurocigi wody zimnej izolacja Termaflex FRZ 13 mm łczona za pomoc kleju Termaflex 474 Odprowadzenie spalin Odprowadzenie spalin grawitacyjnie za pomoc komina izolowanego, dwupłaszczowego ze stali kwasoodpornej Ø300 mm i czopucha Ø300 mm. Komin naley wyprowadzi min. około 1,0 m powyej kalenicy projektowanego budynku. Próby cinieniowe Instalacje kotłowni po zmontowaniu naley podda próbie szczelnoci na zimno, płukaniu, próbie szczelnoci na gorco oraz dokona jej uruchomienia. Pomieszczenia techniczne kotłowni Kotłownia gazowa pracuje w układzie automatycznym, wymaga ograniczonego dozoru. Nie przewiduje si dodatkowej obsługi i pomieszcze technicznych. Włczenie etapu II Dla zasilenia tranzytu etapu II przewidziano króciec rezerwowy w rozdzielaczu głównym ciepła technologicznego, z którego bdzie podawane ciepło technologiczne o parametrach 80/60 C i ilo ci Q=424631W. Zakoczenie króca zasilajcego etap II, wykona za pomoc zaworu odcinajcego kołnierzowego zabezpieczonego kołnierzem lepym. Przy włczaniu etapu II, naley zdemontowa kołnierz lepy i przyłczy armatur. Pompy dla etapu II bd pracowały według danych zamieszczonych w załcznikach oraz powyszych obliczeniach. 15

17 4. Wytyczne branowe. Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Brana budowlano-konstrukcyjna. Naley zaprojektowa: - fundament pod kocioł-wg. wytycznych producenta - konstrukcje wsporcze dla rurocigów, rozdzielaczy oraz urzdze technologicznych - ciany i stropy oddzielajce kotłowni od pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiega wychładzaniu ssiednich pomieszcze oraz przenikaniu hałasu - przejcia przewodów przez ognioodporne ciany i stropy wykona z materiałów niepalnych -przy przejciach przez przegrody oddzielenia poarowego naley wykona przejcia p.po. o odpowiedniej odpornoci ogniowej firmy MERCOR, - przewidzie podrczny sprzt ganiczy. Brana instalacji wod-kan. Naley zaprojektowa: - instalacj doprowadzajc wod zimn do uzupełniania zładu - przewidzie zbiornik schładzajcy Brana elektryczna. Naley zaprojektowa: - instalacja owietlenia kotłowni - instalacja zasilania urzdze: Pompa obiegowa do ogrzewania grzejnikowego typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Pompa obiegowa do ogrzewania podłogowego typ UPE F 220 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 250 W. Pompa obiegowa dla c.t. do central wentylacyjnych typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390 W. Pompa obiegowa dla c.t. do zasilenia etapu II typ UPS 50 60/2 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 390W. 16

18 Technologia kotłowni gazowej 1440 kw Hala Sportowa w Ustroniu Morskim Pompa obiegowa dla c.t. dla zasilenia podgrzewaczy zasobnikowych typ UPS 65 60/4 F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 640 W. Pompa obiegowa dla wymiennika basenu zewntrznego typ UPS F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 240 W. Pompa obiegowa dla wymienników basenowych dla basenu wewntrznego typ UPS F firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz. Min. moc pompy 1200 W. Pompa obiegowa dla kotła VITOPLEX kW typ UPS F 250 firmy GRUNDFOS Pompa zasilanie prdem trójfazowym, U=3x( )V, 50 Hz Min. moc pompy 670 W - gniazda 24 V - instalacja przeciwporaeniowa 5. Uwagi kocowe. - Instalacj technologiczn kotłowni wykona zgodnie z dokumentacj, obowizujcymi przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montaowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Cało robót wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawa Przed przekazaniem do eksploatacji instalacj naley dokładnie wyregulowa. - Naley zastosowa materiały i urzdzenia posiadajce aprobat techniczn, i które s dopuszczone do stosowania w budownictwie. 17

19 mgr in. Piotr Skrzypek upr. nr KL 208,209/86 SWK/IS/0613/01 Kielce dn OWIADCZENIE Nazwa obiektu budowlanego: CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Brana: INSTALACJE SANITARNE Inwestor: URZD GMINY USTRONIE MORSKIE Adres: , ul. Bolesława Chrobrego 68; Ustronie Morskie Owiadczam, e projekt wykonawczy pt.: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI DLA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM jest sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Sprawdził:

20 mgr in. Emilia Laskowska upr. nr KL 166/89 MAZ/IS/1637/04 Kielce dn OWIADCZENIE Nazwa obiektu budowlanego: CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM Brana: INSTALACJE SANITARNE Inwestor: URZD GMINY USTRONIE MORSKIE Adres: , ul. Bolesława Chrobrego 68; Ustronie Morskie Owiadczam, e projekt wykonawczy pt.: TECHNOLOGIA KOTŁOWNI DLA CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM jest sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Projektował:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 μ

41

42 - 1 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie układu/sieci Pozycja Nr art. Ilo Tekst 'reflex N 800', czerwony, zbiornik z membran, 6 bar Typ : N 800 Pojemno całkowita : 800 litrów Max pojemno uytkowa: : 450 litrów Dop. temp. zasilania instal: 120 C Dop. temp. pracy membrany : 70 C Dop. cinienie pracy : 6 bar Ci. wstpne ustaw. Fabr. : 1,5 bar Ci. wstpne nastaw. : 1,0 bar rednica : 740 mm Wysoko : 1990 mm Waga : 103 kg Przyłcze : R 1 Kolor :czerwony reflex 'szybkozłczka' SU R 1 x 1 Typ: SU R 1 x 1 przyłcze: Rp 1 x Rp 1 dop. cin. pracy: PN 10 dop. temp. pracy: 120 C reflex 'fillset', zestaw przyłczeniowy do uzupełniania z sieci wody uytkowej dop. Cin. Pracy : 10 bar dop. Temp. pracy : 60 C parametr przepł. kvs : 0,8 m3/h Ciar : 2,8 kg Długo wbudowania : 405 mm Przyłcze Wejcie : G 1/2 Wyjcie : G 3/ reflex 'servitec magcontrol 35, odgazowanie próniowe i uzupełnianie Typ : 35 dop. cin. pracy : 10 bar dop. temp. pracy : >0..70 C dop. temp. otoczenia : >0..35 C poziom ci. akust. : < 55 db(a) zasilanie :220 V/ 50 Hz pobór mocy elktr. : 0,75 kw elektr. prd nominalny : 5,0 A Gł. x Szer. x Wys. (mm) : 710/610/1180 Ciar : 33,0 kg Przyłcza cin. : G 1 odpływ : Rp 3/4 zasilanie : G 1/2 St. rozszerz. uwoln. gazów : bis 90 % Przepływ w sieci do : 0,35 m3/h Uzupełnianie do : 0,35 m3/h Dane przył. układu zasilania Zawarto wody :13339 litrów ródło ciepła SV : 2,5 bar

43 - 2 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Pozycja Zabezpieczenie układu/sieci Nr art. Ilo Tekst Ci. wstepne w nacz. zb. : 1,0 bar wzgldnie min. cin. pracy cin. kocowe stab. cin. : 2,0 bar min. cin. uzupełniania : 1,3 bar reflex uruchomienie variomatu, reflexomatu lub servitec z 1 pomp

44 - 3 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody uytkowej Pozycja Nr art. Ilo Tekst refix DT5 Junior 80, 10 bar, zielony przepływowy, zawór odcin. i oprón. Typ :DT5 Junior 80 Pojemno całkowita : 80 litrów Pojemno uytkowa : 60 litrów Dop. temperatura pracy : 70 C Dop. cinienie pracy : 10 bar Ci. wstpne ustaw. fabr. : 4,0 bar Ci. wstpne nastaw. : 3,8 bar rednica : 480 mm Wysoko : 750 mm Waga : 27,0 kg Przyłcze : Rp 1 1/4 Nom. strumie objtoci : 7,2 m3/h Kolor : zielony 7 1 zawór bezpieczestwa, oznaczenie W, do podgrzew. wody np. Syr 2115, G 1 Artykuł/typ :z.b Syr,2115 rednica znamionowa wejcia: G 1 Wydajno grzewcza : <=250 kw Pojemno podgrzewacza :<=5000 litrów Ci. otwarcia zaw. bezp. : 10 bar O B C Y P R O D U K T

45 - 4 - Numer projektu: 2 Nazwa projektu: Zabezpieczenie ródła ciepła 1 Pozycja Nr art. Ilo Tekst 8 1 zawór bezpieczestwa D/G/H, DN 65/100 do ródeł ciepła wg DIN Artykuł/typ : Leser/440 red. znamionowa wejcia : DN 65/PN 16 red. znamionowa wyjcia : DN100/PN 16 Przepustowo zaw. bezp. : 1440 kw Ci. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar O B C Y P R O D U K T 9 1 ogranicznik poziomu wody, kontrola poziomu wody dla ródła ciepła O B C Y P R O D U K T 10 2 ogranicznik cinienia maksymalnego, testowany do instal. wg DIN 4751 cz 2 Nastawione cinienie : 2,3 bar O B C Y P R O D U K T 11 1 czujnik temperatury bezpieczestwa testowany wg DIN 3440 Nastawiona temperatura : 95 C O B C Y P R O D U K T Artykuły bez indexów nie s produkowane przez Reflex

46 Piotr wiek Górna 19a Telefon : Telefax : jeremias Polska Sp. z o.o. tel fax Piotr wiek - Górna 19a Miejsce zabudowania Data : Projektant : Projekt : Uwagi Rodzaj programu: Restrykt., kominy domowe+wielk.zad.-tüv Obliczenie na : System spalinowy nadcinieniowy Przebieg : w budynku, mokry tryb pracy, objto nawiewu ródło ciepła : - - Typ : - - Paliwo : Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem - Moc cieplna nominalna : 720 kw Czopuch : Jeremias - Typ : al-bi (AT /99) - Przekrój : 0,4 m (okrgły) Przewód spalinowy : Jeremias - Typ : al-dw (izolacja 32,5mm) - Przekrój : 0,4 m (okrgły) Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 1

47 Wartoci sprawnoci nadcinienie wejcie spalin odcinek pionowy (Pzü) : maks.u. nadci. wej sp.odc. pion.(pzüe) : temp. cianki wewn. przy wylocie (Tiob) : temperatura przy wylocie komina (Tob) : prdko spalin prawdziwa (Wm) : temperatura graniczna (Tg) : Obc. całk. / Obc. czc. 21,69 / 6,82 124,44 / 7,32 163,2 / 102,8 176,6 / 117,2 3,64 / 1,89 0 Pa Pa C C m/s C Sprawno O b l i c z e n i a Moc/Wart. nast. Pzoe - Pzo= 102,75Pa Tiob - Tg= 163,20 C Odcinek 1 P al-bi (AT /99) o Lv= 1,55m z Hv= 0,6m i Dhv= 0,4m o Zeta= 0,40. Alpha(a)= 8,00 Obc.cz. Pzoe - Pzo= 0,50Pa Tiob - Tg= 102,80 C Odcinek 1 P al-dw (izolacja 32,5mm) i L= 9,35m o H= 0 m n Dh= 0,4m w Lpb= 9,3m y Zeta= 2,35 R ó n e Wynik Tiob= 163,20 C Tob= 176,60 C Tg= 0,00 C Pzo= 21,69Pa Pzoe= 124,44Pa PB= 3,00Pa Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem Qn= 720kW Tw= 185 C Pwo= 100Pa γ=45 Ocena sprawnoci (ob. cał. / ob. cz.) Warunek cinienia spełniony tak : / tak Warunek temperatury spełniony : tak / tak Wszystkie warunki wd. DIN 4705 cz 1 s spełnione! Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 2

48 ródło ciepła Produc. Typ Rok prod Paliwo Gaz ziemny H-palnik z nadmuchem Obc.p. Obc.cz. Moc cie. nominalna kw Sprawno % Moc cieplna paleniska kw 782,61 469,57 zawarto CO2 % Przepł.mas. spalin kg/s 0,3345 0,2006 Temp. spalin C Nadcinienie Pa króciec - forma okrgły - rednica m 0,25 przewód spal. odcinek horyz. Produc. Jeremias Typ al-bi (AT /99) dług. całkowita m 1,55 wysoko skuteczna m 0,6 Forma przekroju okrgły - rednica m 0,4 opór cieplny przewodzenia m K/W 0 Grub. cianki m 0,0006 rednia chropow. m 0,001 długo całkowita na zewn. m 0 długo całkowita w obsz. zimn. m 0 KONSTRUKCJA WPC OCP d [m] al-bi (AT /99) 0 0,0006 Opory pojedyczych elementów Ilo Kt Zeta segmentowe kolano ,4 suma oporów jednostkowych 0,4 przewód spal. odcinek pionowy Produc. Jeremias Typ al-dw (izolacja 32,5mm) dług. całkowita m 9,35 wysoko skuteczna m 0 Forma przekroju okrgły - rednica m 0,4 opór cieplny przewodzenia m K/W 1,1201 Grub. cianki m 0,6787 rednia chropow. m 0,001 długo całkowita na zewn. m 0 długo całkowita w obsz. zimn. m 0 KONSTRUKCJA WPC OCP d [m] al-dw (izolacja 32,5mm) 0,4 0,0337 Włókno mineralne 0,036 0,03 Powietrze 0,15 0,5-0,12 0,115 Opory pojedyczych elementów Ilo Kt Zeta Odgałzienia ,35 Daszek (daleki) 1 1 suma oporów jednostkowych 2,35 Piotr Æwiek / Pr.Nr.: 3

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924454 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670 Inwestor: URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1 Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670 Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego r katalogowy: 979456 MAGA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: G- Technologie cieplne Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 Opracował:

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

Marian Czempas Technika Grzewcza

Marian Czempas Technika Grzewcza Marian Czempas Technika Grzewcza 43-150 Bieruń, Krakowska 71 tel/fax (32) 216 45 47 e-mail: biuro@czempas.pl www.czempas.pl kotły~ palniki ~ instalacje ~ kolektory słoneczne PROJEKT MODERNIZACJ KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH

INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH REGI ON ALNE CENTRUM OW I ATOWO SPORTOWE W DOBCZYC ACH P.B. S4 INSTALACJA DOPROWADZENIA CZYNNIKA CHŁODU DO CELÓW CHŁODNICZYCH REGI ON ALNE CENTRUM OW I ATOWO SPORTOWE W DOBCZYC ACH P.B. INSTALACJA DO CELÓW

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni gazowej Q=145KW SPIS TRECI

Technologia kotłowni gazowej Q=145KW SPIS TRECI 2 SPIS TRECI Strona tytułowa Spis treci Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane podstawowe 4. Technologia kotłowni 4.1 Przygotowanie czynnika grzewczego 4.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

Dane instalacji grzewczej

Dane instalacji grzewczej - 1 - Data: 28-7-18 Uwaga: Opracował: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła Nr. Typ 1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 2 3 4 5 6 Suma: Moc [w kw] 111 111 zawartość wody [w lit.] Temp. zasilania tv 8,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW DANE DO OBLICZEŃ Obiekt / Adres: Mysłowice, ul. Skotnica 20, budynek mieszkalny Typ węzła co Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T zo zima 135 C T po 70 C dt zozima 0 C Ciśnienie dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

HYDROKOMPLET Cennik 2013

HYDROKOMPLET Cennik 2013 Cennik 2013 Strona2 SPIS TREŚCI Zasobnik ciepłej wody typ ZCW (wersja pionowa i pozioma) 3-4 Zasobniki buforowe.. 5 8 Dodatki do zasobników i filtroodmulników. 8 Zbiorniki sprężonego powietrza typ ZP.

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz OISm 50/40 0 bar SPAW-TEST 3 Regulator różnicy ciśnień AVP DN25 Danfoss 003H626

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Il o ś ć 1 Magnetoodmulacz OISm 150/32 16 bar SPAW-TEST 1 2 Magnetoodmulacz OISm 150/40 10 bar SPAW-TEST 1 3 Regulator różnicy ciśnień AVP Danfoss

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Pompy obiegowe podwójne do c.o.

Pompy obiegowe podwójne do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu stosowane są w instalacjach obiegowych gdzie projektowane są jako jedna pompa podstawowa a druga jako rezerwowa. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pompy te są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Starachowice, dn. 9.04.206r. dla budynku mieszkalnego przy ul. Majówka 7a w Starachowicach Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda

PROJEKT BUDOWLANY. Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. ul. Starogardzka 13, Czarna Woda PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w istniejącym budynku biblioteki. adres: Czarna Woda dz. nr 154, gm. Czarna Woda. inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna adres: ul. Starogardzka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo