PORADNIK PROJEKTANTA. kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami. firmy Brötje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK PROJEKTANTA. kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami. firmy Brötje"

Transkrypt

1 PORADNIK PROJEKTANTA kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje Wydanie 2014

2 WYDAWCA: Sieć Hurtowni Instalacyjnych BIMs PLUS Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny: mgr inż. Rafał Krasiński Ekspert techniczny: mgr inż. Krystian Marcolla, EUR ING Eksperci Brötje: Inżynierowie Brötje BIMs PLUS Ekspert systemy solarne: mgr inż. Maciej Michalski Recenzja: prof. nadzw. PP dr hab. inż. Tomasz Mróz Poradnik został opracowany w oparciu o normy i przepisy obowiązujące w dniu jego wydania. Przy korzystaniu z niniejszego Poradnika należy każdorazowo sprawdzić aktualność norm i przepisów.

3 Od Wydawcy Firma Bims Plus oddaje do Państwa rąk V edycję Poradnika projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje. Edycje I i II, które zostały opracowane przy współpracy eksperta technicznego, p. mgra inż. Zbigniewa Andersa, zostały przekazane Państwu w 2003 i 2005 r. Kolejne edycje III i IV, zostały opracowane przez eksperta merytorycznego p. mgra inż. Krystiana Marcolla wraz z zespołem pracowników Bims Plus. Wydanie kolejnej, V edycji Poradnika, związane jest z aktualizacją zmieniających się przepisów, wytycznych oraz norm obowiązujących przy projektowaniu kotłowni, jak również z aktualizacją oferty coraz popularniejszego na rynku polskim producenta kotłów, Firmy Brötje. Poradnik stanowi kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej na zaprojektowanie zarówno kotłowni kondensacyjnych, jak i kotłowni niekondensacyjnych (tradycyjnych) w wysokiej sprawności, opartych o kotły Brötje. Wiedza zawarta w Poradniku kierowana jest przede wszystkim do projektantów i wykonawców nowoczesnych kotłowni wodnych. Poradnik jest również źródłem wiedzy dla firm serwisujących i eksploatujących kotłownie, inspektorów nadzoru oraz studentów uczelni technicznych. Firma Bims Plus składa podziękowania zespołowi redakcyjnemu za olbrzymi wysiłek w opracowanie i wydanie Poradnika. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Krystiana Marcolla, którego wiedza i doświadczenie w dużej mierze przyczyniły się do powstania V edycji Poradnika. Mamy nadzieję, że Poradnik spełni zadanie i będzie pomocny w pracy i nauce. Życzymy sobie, aby Poradnik wzbudził Państwa zainteresowanie, a cenne uwagi będą pomocne w kolejnych edycjach publikacji wydawanych przez naszą firmę. BIMs PLUS Poradnik projektanta

4 RECENZJA Poradnika projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje wydanie 2014 Wydawca BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych nośników energii pierwotnej wykorzystywanych dla potrzeb ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej możliwe jest przy stosowaniu rozwiązań systemowych, w tym niezawodnych źródeł ciepła kotłowni, o wysokiej sprawności użytkowej. Jednym z krytycznych etapów tworzenia takich źródeł jest etap projektowania, w którym konieczny jest właściwy dobór wielkości źródła, jego układu technologicznego wraz z systemem automatycznej regulacji. Recenzowany Poradnik projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje będący piątym przeredagowanym i uzupełnionym wydaniem, jest cennym narzędziem wspomagającym proces projektowania. Poradnik podzielony jest na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy to wstęp opisujący zakres merytoryczny Poradnika. Rozdział drugi obejmuje przegląd kotłów niskotemperaturowych tradycyjnych i kondensacyjnych, zasobnikowych wymienników ciepła, kolektorów słonecznych oraz systemów automatycznej regulacji produkowanych przez firmę Brötje, które dostępne są na rynku polskim. W rozdziale trzecim ujęto praktyczną interpretację aktualnie obowiązujących przepisów, norm i wytycznych do projektowania kotłowni. W rozdziale tym oprócz wytycznych dotyczących stosowania kotłów omówiono wiele przykładów wymiarowania i doboru armatury i urządzeń towarzyszących kotłom, takich jak pompy obiegowe, sprzęgła hydrauliczne, urządzenia zabezpieczające czy systemy odprowadzenia spalin. Szczególną uwagę w tej edycji Poradnika zwrócono na wymagania dotyczące jakości wody w instalacjach kotłowych, która ma szczególne znaczenie dla trwałości kotłów i zachowania ich wysokiej sprawności w wieloletniej pracy. W rozdziale czwartym podano przykłady typowych rozwiązań technologicznych kotłowni wodnych niskotemperaturowych. Ponad sto dodatkowych przykładów schematów technologicznych kotłowni zawiera dołączona do Poradnika pamięć przenośna. Rozdział piaty poradnika to załączniki: tabele przeliczeniowe jednostek, wykaz norm, rozporządzeń, ustaw i literatury oraz dane kontaktowe przedstawicieli firmy Brötje. Poradnik ma przejrzystą strukturę, jest napisany w sposób pozwalający na łatwe korzystanie, zawiera niezbędne informacje dotyczące właściwego projektowania kotłowni wodnych niskotemperaturowych. Jest on z pewnością pozycją wartościową, może być wykorzystywany przez projektantów, wykonawców i eksploatatorów kotłowni wodnych niskotemperaturowych. Może być również pomocą edukacyjną w kształceniu studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów technicznych na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności ogrzewnictwo. Prof. nadzw. PP dr hab. inż. Tomasz M. Mróz Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska 4 Poradnik projektanta 2014

5 Spis treści 1. Wstęp Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych firmy Brötje podstawowe dane techniczne Gazowe kotły niekondensacyjne wiszące Energy TOP 9,3 do 28 kw Energy EASY 9.3 do 24 kw Energy KOMFORT 9.3 do 28 kw Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK 3,5 do 22/24 kw IntroCondens WHBS 14 i 22 oraz IntroCondens WHBC 22/24 i 28/33 - do 3,5 do 28/33 kw EcoTherm Plus WGB 15 do 38 2,9 do 38 kw EcoTherm Plus WGB 50 do do 110 kw Olejowo-gazowe kotły niekondensacyjne stojące LogoBloc L kotły stalowe 17 do 40 kw LogoBloc L kotły stalowe 50 do 600 kw Gazowe kotły kondensacyjne stojące EcoCondens BBS 2,9 do 28 kw EcoCondens Kompakt BBK 4,9 do 22 kw EuroCondens SGB E 20 do 610 kw Olejowy kocioł kondensacyjny stojący NovoCondens SOB 26 do 40 kw Olejowo-gazowy kocioł kondensacyjny stojący LogoCondens LC 54 do 196 kw Podgrzewacze c.w. do kotłów Podgrzewacze c.w. do kotłów wiszących Podgrzewacze c.w. do kotłów stojących Regulatory ISR-Plus Kolektory słoneczne i systemy solarne Promieniowanie słoneczne Zasada działania instalacji solarnej Zasady skutecznego wykorzystania instalacji solarnej Zastosowanie instalacji solarnej Elementy składowe instalacji solarnej Sprawność kolektorów słonecznych Kolektory płaskie Kolektory próżniowe Gazowy, kondensacyjny kocioł solarny EcoSolar BSK Zagadnienia projektowania wodnych kotłowni niskotemperaturowych Informacje ogólne Moc cieplna kotłowni Określenie zapotrzebowania na moc cieplną Wymagany standard energetyczny budynków Efektywność energetyczna w projektowaniu kotłowni Wprowadzenie Uregulowania prawne dotyczące mocy kotłowni Uregulowania prawne dotyczące zakresu projektu budowlanego Uregulowania prawne dotyczące rozwiązanie projektowego Poradnik projektanta

6 Spis treści 3.3 Kotłownie na gaz ziemny i skroplony (płynny) Ogólne wymagania techniczne Kotłownie na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż Wprowadzenie Kotłownie o łącznej mocy do 30 kw Kotłownie o łącznej mocy od 30 do 60 kw Kotłownie o łącznej mocy od 60 do 2000 kw Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie lokalizacji kotłowni w budynkach zasilanych w ciepło z tych kotłowni Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie lokalizacji kotłowni w budynkach wolnostojących Kotłownie na paliwo gazowe o gęstości względnej równej i większej niż Wprowadzenie Uregulowania prawne Pomieszczenie kotłowni Kotłownie olejowe Ogólne wymagania techniczne Pomieszczenie kotłowni Podział kotłów centralnego ogrzewania Wprowadzenie Podział z uwagi na rozwiązanie komory spalania Podział z uwagi na temperaturę spalin Podział z uwagi na sposób przygotowania ciepłej wody Kotły kondensacyjne Efektywność energetyczna Budowa kotłów Instalacje c.o. zasilane z kotłów kondensacyjnych Układy hydrauliczne kotłowni Uwagi ogólne Współpraca kotłów Brötje z kotłami na paliwo stałe i instalacjami słonecznymi Zabezpieczenie instalacji kotłowych niskotemperaturowych Wprowadzenie Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Dobór zaworów bezpieczeństwa Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych Rura wbiorcza Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury wody Zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody Osprzęt instalacji i urządzeń zabezpieczających Dodatkowe zabezpieczenie kotłowni z kotłami opalanymi gazem, o mocy cieplnej powyżej 60 kw Inne zalecane zabezpieczenia Pompy Wprowadzenie dotyczące wymagań energetycznych - Ekoprojekt Charakterystyka instalacji rurowej Charakterystyka pomp Dane do doboru pomp Informacje ogólne Poradnik projektanta 2014

7 Spis treści Pompy obiegowe systemu grzewczego Pompy kotłowe Pompy mieszające Dobór pomp w oparciu o ich charakterystyki Sprzęgła hydrauliczne Omówienie Dobór sprzęgła hydraulicznego Zintegrowane sprzęgło hydrauliczne Zintegrowane sprzęgło Flamco Wielofunkcyjne urządzenie "Wartownik" Zawory regulacyjne Współczynnik przepływu Autorytet zaworu Charakterystyka zaworu Instalacje ciepłej wody Wymagania ogólne Określenie zapotrzebowania na ciepłą wodę Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych Sposoby przygotowania ciepłej wody Wymagana moc cieplna kotła dla przygotowania ciepłej wody Podgrzewacze przepływowe i kotły dwufunkcyjne Kotły współpracujące z podgrzewaczem pojemnościowym w budynkach mieszkalnych Schematy układów przygotowania ciepłej wody Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody Pompy i przewody cyrkulacyjne w instalacji ciepłej wody Termostatyczne zawory regulacyjne dla przewodów cyrkulacyjnych Przygotowanie ciepłej wody a technika kondensacyjna Zabezpieczenie przed namnażaniem bakterii Legionella Paliwa gazowe Rodzaje gazów palnych i ich własności Gaz ziemny Podział gazociągów zależnie od ciśnienia Gazy skroplone (płynne) Instalacja paliwowa kotłowni opalanej gazem o gęstości względnej mniejszej od Obliczenie strat ciśnienia ścieżki gazowej od licznika do urządzenia Dobór palników Instalacja paliwowa kotłowni opalanej gazem o gęstości względnej równej i większej od Warunki lokalizowania zbiorników z gazem skroplonym Oleje opałowe Rodzaje olejów opałowych i ich właściwości Systemy doprowadzenia oleju Instalacja paliwowa jednoprzewodowa Instalacja paliwowa dwuprzewodowa Instalacja z przewodem obiegowym Instalacja ze zbiornikiem pośrednim Wymiarowanie instalacji olejowych Poradnik projektanta

8 Spis treści Magazynowanie oleju opałowego Wymagania ogólne Określenie pojemności zbiornika oleju Zbiorniki z tworzyw sztucznych Zapotrzebowanie na paliwo Zużycie paliwa w rocznym cyklu pracy kotłowni Obliczanie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania Roczne zapotrzebowanie na paliwo dla przygotowania ciepłej wody Przykład obliczenia zapotrzebowania na gaz dla ogrzewania budynku Odprowadzanie spalin Warunki techniczne jakim powinno odpowiadać odprowadzenie spalin z kotłów gazowych Europejska klasyfikacja urządzeń gazowych Kominy Definicja Podział kominów Dobór komina Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać przewody kominowe Wymagania szczegółowe dotyczące kominów Lokalizacja i wyloty kominów Specyfika odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych Systemy odprowadzania spalin z kotłów Brötje Kotły Energy Kotły WBS, WBC, WBK, WHBS, WHBC, BBK, BBS, BSK o mocach od 14 do 38 kw Kotły WGB Kotły LogoBloc L50 do L Kotły SGB Kaskadowy system kominowy WADEX Ramy do układów kaskadowych kotłów WGB kw Emisja substancji szkodliwych z kotłowni Odprowadzanie skroplin z kotłów kondensacyjnych Wprowadzenie Urządzenia do neutrealizacji kondensatu Wymagania co do jakości wody w instalacjach kotłowych Omówienie Napełnianie i uzupełnianie wodą instalacji z kotłami kondensacyjnymi firmy Brötje Wprowadzenie Zakres wymaganej twardości wody Zakres wymaganego odczynu ph i zawartości tlenu Demineralizacja - usuwanie soli Sposób postępowania w przypadku instalacji kotła kondensacyjnego firmy Brötje Układy uzdatniania wody kotłowej Wymagania przeciwpożarowe Pomieszczenie kotłowni i magazyn paliwa Przewody spalinowe Ochrona przed hałasem i drganiami Przykłady rozwiązań sterowania układami technologicznymi kotłowni z kotłami firmy Brötje Wskazówki projektowe Przykładowe schematy hydrauliczne z zastosowaniem regulatorów firmy Brötje Załączniki Poradnik projektanta 2014

9 1. Wstęp 1.0. Wstęp W najnowszej V edycji Poradnika Projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje, w Rozdziale 2, zamieszczono charakterystyki aktualnie dostępnych kotłów, zasobników c.w. oraz automatyki firmy Brötje. Zmieniony w stosunku do poprzedniej edycji został rozdział dotyczący kolektorów słonecznych. Rozdział 3 zawiera wytyczne do projektowania kotłowni w oparciu o właściwe dokumenty krajowe (ustawy, rozporządzenia i polskie normy - zebrane w Rozdziale 5) dotyczące zakresu Poradnika. W obecnej edycji szczególnie uwzględniono aktualizację wymagań prawnych, które weszły w życie w styczniu 2014 roku. Przedstawiono również stanowisko Straży Pożarnej dotyczące zarówno kotłowni wbudowanych jak i wolno stojących. Ponadto poszerzone zostały rozdziały dotyczące pomp, odprowadzenia spalin, armatury zabezpieczającej a w szczególności wymagań co do jakości wody w instalacjach kotłowych oraz informacje dotyczące osprzętu instalacji w kotłowni proponowanego przez sieć hurtowni Bims Plus. W Rozdziale 4 przedstawiono przykłady rozwiązań technologicznych preferowanych przez Firmę Brotje, z zastosowaniem automatyki i urządzeń zabezpieczających. Rozszerzone informacje techniczne i schematy technologiczne z widokami kotłów w CAD zawarto na załączonej do Poradnika pamięci przenośnej oraz na stronach internetowych i Wszelką pomoc techniczną można uzyskać również od doradców technicznych dostępnych w wielu lokalizacjach sieci Bims Plus w Polsce, która to informacja zawarta jest na końcu niniejszego Poradnika. Poradnik projektanta

10 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Kotły Brötje - zakres mocy Zakres mocy (kw) Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Plus WGB EcoTherm Kompakt WBS/ WBC/WBK IntroCondens WHBS/WHBC Gazowe kotły niekondensacyjne wiszące Energy Top / EASY / Komfort Gazowe kotły kondensacyjne stojące EcoCondens BBS EcoCondens Kompakt BBK EuroCondens SGB E Gazowy kocioł kondensacyjny solarny EcoSolar BSK Olejowy kocioł kondensacyjny stojący NovoCondens SOB Olejowo-gazowy kocioł kondensacyjny stojący LogoCondens LC Olejowo-gazowe kotły niekondensacyjne stojące LogoBloc Unit LogoBloc Unit LSL LogoBloc L/LSL LogoBloc L 3,5-22/24 kw 3,5-28/33 kw 9,3-28 kw 2,9-28 kw 4,9-22 kw 2,9-20 kw kw kw kw kw 2,9-110 kw kw kW kw 10 Poradnik projektanta 2014

11 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.1. Gazowe kotły niekondensacyjne wiszące Energy TOP 9.3 do 28 kw Kotły Energy TOP to gazowe tradycyjne kotły grzewcze. Zaprojektowane zostały jako atrakcyjne cenowo rozwiązanie w zamkniętych systemach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach etażowych. Kotły 24 E z otwarta komorą spalania oraz 24 TE z zamkniętą komorą spalania (turbo) są kotłami jednofunkcyjnymi do instalacji c.o. z opcją podgrzania ciepłej wody za pomocą dodatkowego podgrzewacza stojącego. Natomiast kotły 24 CE z otwarta komorą spalania oraz 24 i 28 CTE z zamkniętą komorą spalania (turbo) posiadają zintegrowany układ podgrzania ciepłej wody w systemie przepływowym. Widok kotła Charakterystyka pompy wysokość ciśnienia mh20 24E - 24CE - 24 TE - 24 CTE natężenie przepływu l/h wysokość ciśnienia mh20 28 CTE natężenie przepływu l/h Wyposażenie Energy TOP Model 240 E 240 CE 240 TE 240 CTE 280 CTE Zapłon elektryczny, modulacja palnika Regulacja pogodowa Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa do c.o. Wentylator wyciągowy spalin Zestaw do połączenia podgrzewacza (z zaworem 3-drogowym) + + w zakresie dostawy + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe nie stosowane Poradnik projektanta

12 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Dane techniczne Energy TOP Model 240 E 240 CE 240 TE 240 CTE 280 CTE Zakres mocy nominalnej kw 9,3 24,0 9,3 24,0 9,3 24,0 9,3 24,0 10,4 28,0 Sprawność nominalna η N % 91,2 91,2 92,9 92,9 92,9 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar Naczynie wzbiorcze c.o. l Minimalne ciśnienie c.w.u. bar 0,2 0,2 0,2 Minimalny przepływ c.w.u. l/min. 2,2 2,2 2,2 Wydajność c.w.u. przy ΔT=25K l/min. 13,7 14,3 17,8 Wydajność c.w.u. przy ΔT=35K l/min. 9,8 9,8 12,7 Maksymalna temp. spalin C Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W Ciśnienie przyłączeniowe: gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16-maks. 25 gaz ziemny Lw (GZ41.5) mbar min maks. 23 gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min maks. 16 gaz płynny propan mbar min. 29-maks. 44 Zakres regulacji temp. c.o. C lub Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Stopień ochrony IPX5D Przyłącze rury powietrzno-spalinowej mm 100/60 100/60 100/60 Przyłącze rury spalinowej mm Wymiary kotła mm 763x450x345 Masa netto kotła kg Odprowadzenia spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz Poradnika 12 Poradnik projektanta 2014

13 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Energy EASY 9.3 do 24 kw Gazowy kocioł grzewczy dwufunkcyjny do c.o. i c.w.u. Wersja z otwartą lub zamkniętą komorą spalania TURBO Ciągła elektroniczna modulacja płomienia. Przystosowany do spalania gazów E (GZ50) oraz po przezbrojeniu Lw (GZ41.5), Ls (GZ35) i propan Wyświetlacz LCD i kompletna diagnostyka systemu. Regulacja pogodowa (opcjonalnie). Automatyczny by-pass. System antyblokady pompy i zaworu 3-drogowego. Ochrona przeciwmrozowa przy 5 C. Wysokowydajny wymiennik płytowy do c.w.u. (kotły dwufunkcyjne). Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. EASY 24 CTE EASY 24 CE Wyposażenie Energy EASY Model 24 CE 24 CTE Zapłon elektryczny, modulacja palnika Regulacja pogodowa + + Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa do c.o. Wentylator wyciągowy spalin w zakresie dostawy + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe nie stosowane Poradnik projektanta

14 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Dane techniczne Energy EASY Model 24 CE 24 CTE Zakres mocy nominalnej kw 9,3-24,0 9,3-24,0 Sprawność wg dyrektywy 92/42/CEE ** ** Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar 3 3 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar 8 8 Naczynie wzbiorcze c.o. l 8 8 Minimalne ciśnienie c.w.u. bar 0,2 0,2 Minimalny przepływ c.w.u. l/min. 2,5 2,5 Wydajność c.w.u. przy ΔT=25K l/min. 13,7 13,7 Wydajność c.w.u. przy ΔT=35K l/min. 9,8 9,8 Maksymalna temp. spalin C Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W Ciśnienie przyłączeniowe: gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16-maks. 25 gaz ziemny Lw (GZ41.5) mbar min maks. 23 gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min maks. 16 gaz płynny propan mbar min. 29-maks. 44 Zakres regulacji temp. c.o. C lub Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Stopień ochrony IPX4D Przyłącze rury powietrzno-spalinowej mm 100/60 lub 80 Przyłącze rury spalinowej mm 120 Wymiary kotła mm 782x400x x400x317 Masa netto kotła kg 29 33,5 Odprowadzenia spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz Poradnika Energy KOMFORT 9.3 do 28 kw Kotły Energy KOMFORT to gazowe tradycyjne kotły grzewcze z otwartą lub z zamkniętą komorą spalania. Zaprojektowane zostały jako atrakcyjne cenowo rozwiązanie dla zamkniętych systemów centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach etażowych. Kotły Energy KOMFORT posiadają zintegrowany 60 litrowy podgrzewacz ze stali nierdzewnej. Kotły produkowane są w typoszeregach 24 SE oraz 28 SE (kotły z otwartą komorą spalania) oraz 24 STE i 28 STE (kotły z zamkniętą komorą spalania). Widok kotła 24 STE - 28 STE 24 SE - 28 SE minimum Poradnik projektanta 2014

15 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Charakterystyka pompy wysokość ciśnienia mh20 24 SE - STE natężenie przepływu l/h wysokość ciśnienia mh20 28 SE - STE natężenie przepływu l/h Odprowadzenia spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz Poradnika Dane techniczne Wyposażenie Energy KOMFORT Model 24 SE 24 STE 28 SE 28 STE Zapłon elektryczny, modulacja palnika Regulacja pogodowa Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa do c.o. Wentylator wyciągowy spalin Podgrzewacz c.w.u. 60l ze stali nierdzewnej w zakresie dostawy + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe nie stosowane Dane techniczne Energy KOMFORT Model 24 SE 24 STE 28 SE 28 STE Zakres mocy nominalnej kw 10,4 24,4 10,4 24,4 10,4 28,0 10,4 28,0 Sprawność nominalna η N % 90,2 92,9 90,6 93,1 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar Naczynie wzbiorcze c.o. l 7,5 7,5 7,5 7,5 Wydajność c.w.u. przy ΔT=25K l/min ,1 16,1 Wydajność c.w.u. przy ΔT=35K l/min ,5 11,5 Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W Ciśnienie przyłączeniowe: gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16-maks. 25 gaz ziemny Lw (GZ41.5) mbar min maks. 23 gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min maks. 16 gaz płynny propan mbar min. 29-maks. 44 Zakres regulacji temp. c.o. C lub Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Stopień ochrony IPX5D Przyłącze rury powietrzno-spalinowej mm 100/60 lub /60 lub 80 Przyłącze rury spalinowej mm Wymiary kotła mm 950x600x466 Masa netto kotła kg Poradnik projektanta

16 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.2. Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK 3,5 do 22/24 kw Zakres zastosowania Kotły EcoTherm Kompakt to gazowe kondensacyjne kotły grzewcze przeznaczone do pracy przy płynnie regulowanej temperaturze bez jej dolnego ograniczenia. Zaprojektowane zostały dla zamkniętych systemów centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. Dzięki zintegrowanemu układowi podgrzewania c.w. w systemie przepływowym (kocioł WBC) lub za pomocą zabudowanego w kotle (WBK) podgrzewacza c.w.u. o pojemności 60 litrów można przy poborze wody z jednego punktu wziąć kąpiel pod natryskiem lub napełnić wannę. Jednoczesne pobieranie wody z kilku punktów jest, zwłaszcza w przypadku kotła WBC, możliwe w ograniczonym zakresie. Nominalna moc cieplna Moc cieplna kotłów WBS i WBC wynosi przy pracy w trybie modulowanym zmienia się od 3,5 kw do 22 kw oraz od 4,5 do 20 kw w przypadku kotła WBK. Kotły wiszące WBC i WBK zapewniają większy komfort korzystania z c.w. dzięki możliwości podwyższenia mocy podczas podgrzewania c.w. WBS/WBC WBS 4 WBC elektroda jonizacyjna 2 - elektrody zapłonowe 3 - okienko rewizyjne 4 - czujnik zasilania 5 - zawór odpowietrzający przełączający 6 - kanał mieszający 7 - tłumik zasysania powietrza 8 - dysza gazu 9 - wentylator 10 - czujnik ciśnienia 11 - syfon 12-3 drogowy zawór 13 - adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze 14 - otwory rewizyjne 15 - membranowe naczynie wzbiorcze c.o przewód odprowadzenia spalin 17 - zawór gazowy 18 - zawór zwrotny 19 - pompa obiegowa c.o zawór bezpieczeństwa c.o zespół sterująco-regulacyjny C elektroda jonizacyjna 2 - elektrody zapłonowe 3 - okienko rewizyjne 4 - czujnik zasilania 5 - zawór odpowietrzający 6 - kanał mieszający 7 - tłumik zasysania powietrza 8 - dysza gazu 9 - wentylator 10 - czujnik ciśnienia 11 - syfon 12 - płytowy wymiennik c.w.u drogowy zawór przełączający 14 - adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze 15 - otwory rewizyjne ISR-Plus LMS 16 - mambranowe naczynie wzbiorcze c.o przewód odprowadzania spalin 18 - zawór gazowy 19 - zawór zwrotny 20 - pompa obiegowa 21 - zawór bezpieczeństwa c.o zespół sterująco-regulacyjny 16 Poradnik projektanta 2014

17 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne WBK Czujnik zasilania Elektroda jonizacyjna Okienkorewizyjne Elektrody zapłonowe Adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze Otworyrewizyjne Zawórodpowietrzający Kanałmieszający Membranowenaczynie wzbiorcze Tłumik zasysania powietrza Dysza gazu Wentylator Czujnik ciśnienia Zawór gazowy Pompaobiegowa Zawórbezpieczeństwac.o. Zespół sterująco-regulacyjnyisr-pluslms EcoTherm Kompakt Model WBS WBC WBK palnik modulacyjny z pełnym zmieszaniem wstępnym pogodowy system regulacji z czujnikiem temperatury zewnętrznej pompa obiegowa 3-stopniowa termometr cyfrowy manometr analogowy przeponowe naczynie wzbiorcze 12 l c.o. zawór bezpieczeństwa układ priorytetowego załączania podgrzew. c.w.u. z zaworem przełączającym 3-drogowym zintegrowany system podgrzewania c.w.u. oparty na zasadzie przepływu przez płytowy wymiennik ciepła zintegrowany podgrzewacz c.w.u. 60 l ze stali szlachetnej w zakresie dostawy możliwość zastosowania/wyposażenie dodatkowe nie stosowane Poradnik projektanta

18 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Dane techniczne EcoTherm Kompakt Model WBS 14 E WBS 22 E WBC 22/24 E WBK 20 E Numer identyfikacyjny urządzenia (numer CE) CE-0085BL0514 Stopień ochrony IPx4D Certyfikat VDE G Kategoria gazu II 2ELL3/P Typ urządzenia B23, B33, C13X, C33X, C43X, C63X Ciśnienie na przyłączu gaz ziemny mbar E (min.16-maks.25); Lw (min.17,5-maks.23); Ls (min.10,5-maks.16) propan mbar min.29-maks.44 Przyłącze elektryczne 230 V 50 Hz Moc, sprawność, emisje Zakres nominalnego obciążenia gaz ziemny c.o. kw 3,5-14,0 4,9-22,0 4,9-22,0 4,5-20,0 E(GZ50) c.w.u. kw 3,5-14,0 4,9-22,0 4,9-24,0 4,5-24,0 Zakres nominalnej mocy cieplnej gaz ziemny Hz, 80/60 C kw 3,4-13,6 4,7-21,3 4,7-21,3 3,9-17,5 E(GZ50) Hz, 50/30 C kw 3,7-14,6 5,2-22,8 5,2-22,8 4,3-18,7 WW, 80/60 C kw 3,4-13,6 4,7-21,3 4,7-21,3 3,9-21,0 Sprawność kotła TL/VL 70/50 C % 98,5-99,3 98,6-99,3 98,6-99,3 98,3-99,2 w odniesieniu do wartości opałowej H i 40/30 C % 105,6-107,5 104,6-107,5 104,6-107,5 107,5-104,6 Sprawność znormalizowana N 75/60 C % 106,1 104,9 104,9 105,7 w odniesieniu do wartości opałowej Hi 40/30 C % 108,8 108,4 108,4 108,7 Sprawność kotła TL/VL 40/50 C % 88,7-89,5 88,8-89,5 88,8-89,5 88,6-89,4 w odniesieniu do ciepła spalania Hs 40/30 C % 96,8-95,1 96,8-94,2 96,8-94,2 96,8-94,2 Sprawność znormalizowana N 75/60 C % 95,6 94,5 94,5 95,2 w odniesieniu do ciepła spalania Hs 40/30 C % 98,0 97,7 97,7 97,9 Straty postojowe przy Δt=50K W % 0,94 0,60 0,60 0,66 Wskaźnik efektywności energetycznej gwiaz. 4**** 4**** 4**** 4**** Wskaźnik ph skroplin Ilość skroplin 50/30 C l/h 0,42-1,21 0,60-1,72 0,60-1,72 0,55-1,50 Znormalizowany wskaźnik emisji NOx en mg/kwh 15 19,6 19,6 19,6 Znormalizowany wskaźnik emisji CO en mg/kwh Dane do projektowania komina wg DIN 4705 Temperatura spalin TL/VL 80/60 C C TL/VL 40/30 C C CO 2 -Zawartość Gaz ziemny % 8,5 8,5 8,5 8,5 E(GZ50) % (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) Propan % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,3-10,7 10,3-10,7 10,3-10,7 10,3-10,7 Strumień objętościowy spalin Gaz ziemny 80/60 C g/s 1,7-6,9 2,4-10,8 2,4-11,8 2,2-11,8 40/30 C g/s 1,6-6,5 2,2-10,2 2,2-11,2 2,0-11,3 Propan 80/60 C g/s 1,6-6,6 2,3-10,3 2,3-11,3 2,1-11,3 40/30 C g/s 1,5-5,9 2,1-9,6 2,1-10,5 1,9-10,6 Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0,8 1,0 1,0 1,0 Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 G6 G6 G6 G6 18 Poradnik projektanta 2014

19 EcoTherm Kompakt Model WBS 14 E WBS 22 E WBC 22/24 E WBK 20 E 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Parametry przyłączeniowe gazu Parametry przyłączeniowe gaz ziemny HUB 9,45 kwh/m3 E (GZ50) m 3 /h 0,37-1,5 0,52-2,3 0,52-2,5 0,48-2,5 Propan HU 12,87 kwh/kg kg/h 0,27-1,09 0,38-1,71 0,38-1,86 0,35-1,86 Propan HU 24,64 kwh/m 3 m 3 /h 0,14-0,57 0,20-0,89 0,20-0,97 0,18-0,97 Strumień objętościowy gazu gaz ziemny l/min 6,2-25 8,6-39 8,6-42 7,9-42 gaz ziemny E (GZ50) (tolerancja +/- 10%) Propan l/min 2,4-9,0 3,3-15 3,3-16 3,0-16 Dobór czujnika przepływu gazu zgodnie z TRGI 2008 Typ 2,5 4,0 4,0 4,0 Pobór mocy elektrycznej Podłączenie elektryczne V/Hz 230V/50Hz Max pobór mocy W Przy pracy na c.o. W Przy pracy na c.w.u. W Stand-by W Wymiary Średnica króćca wylotowego spalin mm 80/125 80/125 80/125 80/125 Masa kocioł kg Pojemność wodna wymiennik ciepła c.o. l 2,5 2,5 2,7 5,1 Pojemność podgrzewacza l 60 Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Przyłącza Przyłącze gazowe ½" ½" ½" ½" Zasilanie instalacji c.o. ¾" ¾" ¾" ¾" Powrót instalacji c.o. ¾" ¾" ¾" ¾" c.w.u. ½" ½" Zimna woda ½" ½" Cyrkulacja ½" Woda grzewcza Zakres regulacji temperatury wody grzewczej Ciśnienie robocze min. 1,0 1,0 1,0 1,0 max. 3,0 3,0 3,0 3,0 Naczynie wzbiorcze pojemność (wyposażenie dodatkowe) ciś. wstępne 0,75 0,75 0,75 0,75 Ciepła woda użytkowa Pojemność podgrzewacza l 60 Wydajność trwała 10 C na 45 C l/min 9,5 8,6 l/h C na 60 C l/min 6,7 6,0 l/h Wskaźnik mocy NL 1,2 Zakres regulacji min. ciśnienie przyłączeniowe 2,0 2,0 max. ciśnienie przyłącza 10,0 10,0 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych i występowania błędów. Poradnik projektanta

20 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Odprowadzenie spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin kotłów kondensacyjnych WBS/WBC/WBK przedstawiono w rozdziale niniejszego Poradnika. Wskazówki projektowe Wykres wysokości podnoszenia pomp w kotłach WBK/WBC/WBS 6 Dyspozycyjna wysokość podnoszenia [m sł. wody] Stopień 2 Stopień 1 Stopień 3 z zaworem 3-drogowym bez zaworu 3-drogowego Masowy przepływ wody [kg/h] Maksymalne przepływy masowe w kołtach EcoTherm Kompakt WBS/WBK/WBC Maksymalny masowy przepływ wody grzewczej 1,700 l/h Maksymalna pojemność wodna instalacji przy zastosowaniu przeponowego naczynia wzbiorczego MAG (12l) o C 70 o C 80 o C Uwaga Przy napełnianiu i uzupełnianiu wodą instalacji kotłowych należy każdorazowo pamiętać, aby wodę wodociągową odpowiednio uzdatnić. Jest to związane z wymaganiami o odpowiedniej wartościach: odczynu ph (8,2 9), zawartości tlenu do 0,1 mg/l twardości wody (6-12 n), zmineralizowania wody (zawartości soli) (poniżej 150 ms/cm). Parametry powyższe należy spełniać szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym zładem wody w instalacjach, a za takie instalacje możemy już uznać instalacje od 50 kw zapotrzebowania na moc. Szczegółowe wymagania firmy Brötje co do tych parametrów wody zawarto w p niniejszego Poradnika. 20 Poradnik projektanta 2014

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMANN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 00-W Typ BHA, BKA Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, 3, do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMNN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny,9 do 5,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 200-W Typ B2H, B2K Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący,,2 do 5,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego VITODENS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

atmovit classic, atmovit combi

atmovit classic, atmovit combi atmovit classic, atmovit combi Gazowy, stojący, żeliwny, jednostopniowy kocioł grzewczy classic Gazowy, stojący, żeliwny kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody C combi atmovit classic pewne

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs 2013 Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody Kocioł na pellet GE - P Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs Kotły kondensacyjne HeatMaster 25-120 TC Kotły kondensacyjne Kompakt HotBoy:

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego VU ecotec plus?

Dlaczego VU ecotec plus? Gazowe wiszące kotły kondensacyjne Dlaczego VU ecotec plus? Aby z klasą oszczędzać energię. VU ecotec plus Ponieważ wybiega w przyszłość. ecotec VU 466/4-5 i VU 656/4-5 Cechy szczególne: Możliwość ogrzewania

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK

EcoCondens Kompakt BBK Prosp_EcoConBBK_E_pl.qxp:Prospekt_BBK_210x297 19-04-11 10:45 Page 1 EcoCondens Kompakt BBK Dobre połączenie: ochrona środowiska plus technika 03 Czysto, sprawnie, ekologicznie. Oszczędne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia

Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia B A + A A A ++ 2 Gazowe kotły konwencjonalne Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 2015 to ważna

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (30-60) Dane techniczne. Typ

Hoval TopGas (30-60) Dane techniczne. Typ Hoval opgas (3-6) Dane techniczne yp (3) (35) (45) (6) moc nominalna 8/6 C dla gazu ziemnego 1 kw 6,-27,4 6,-31,8 1,-41, 11,7-55,3 moc nominalna 4/3 C dla gazu ziemnego 1 kw 6,8-3,1 6,8-35, 11,1-45, 12,8-6,7

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOPLEX 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOPLEX 100. 110do620kW. teczka dokumentacji projektowej Vitotec,

VIESMANN VITOPLEX 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOPLEX 100. 110do620kW. teczka dokumentacji projektowej Vitotec, VIESMANN VITOPLEX 100 Standardowy kocioł olejowy/gazowy 110do620kW Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr 1 VITOPLEX

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły. kondensacyjne NIEDŹWIEDŹ CONDENS. Trwałość, niezawodność, długowieczność. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Gazowe kotły. kondensacyjne NIEDŹWIEDŹ CONDENS. Trwałość, niezawodność, długowieczność. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Kotły kondensacyjne Gazowe kotły kondensacyjne Trwałość, niezawodność, długowieczność. W POLSCE Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Seria kotłów kondensacyjnych Najlepszy wybór dla rynku wymian.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI DO KOTłÓW WISZĄCYCH

ZASOBNIKI DO KOTłÓW WISZĄCYCH ZASOBNIKI DO KOTłÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70... 136 Wyposażenie wymagane... 136 Wyposażenie dodatkowe... 136 unistor VIH R 120, R 150, R 200... 137 Wyposażenie wymagane... 137 Wyposażenie dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2013. Ważny od 22.04.2013. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2013. Ważny od 22.04.2013. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Zawsze po Twojej stronie Cennik urządzeń 2013 Ważny od 22.04.2013 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. EXAMASTER dziecinnie prosty sposób na ogrzewanie strefowe Bezprzewodowy moduł zarządzający

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania:

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania: VIESMANN VITOGAS 100 F Niskotemperaturowy kocioł gazowy 29 do 60 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4 VITOGAS 100 F Typ GS1D Niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

NOWE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY OD 8 DO 90 KW

NOWE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY OD 8 DO 90 KW NOWE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY OD 8 DO 90 KW Oszczędność energii, ochrona środowiska naturalnego, zapewnienie doskonałej wydajności nowa generacja kotłów kondensacyjnych

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące SAUNIER DUVAL Gazowe kondensacyjne kotły wiszące Pakiety THERMA CONDENS F AS 18-A kompletne zestawy obejmujące: kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny na GZ 50/GZ 41,5/ propan, zasobnik c.w.u. o pojemności

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE podgrzewacze wiszące

Bardziej szczegółowo

PPHU Roterm www.roterm.com.pl

PPHU Roterm www.roterm.com.pl Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia

Bardziej szczegółowo

Pomoce projektowe CERAPURMAXX. Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący ZBR 65-2 A ZBR 98-2 A. Moc cieplna od 14 kw do 98 kw

Pomoce projektowe CERAPURMAXX. Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący ZBR 65-2 A ZBR 98-2 A. Moc cieplna od 14 kw do 98 kw Pomoce projektowe CERAPURMAXX Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący ZBR 65-2 A ZBR 98-2 A Moc cieplna od 14 kw do 98 kw Spis treści Spis treści 1. Schematy instalacji...4 1.1 Schemat instalacji 1: obieg

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i cennik 2013-2014

Dane techniczne i cennik 2013-2014 Dane techniczne i cennik 2013-2014 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Zakres mocy (kw) 0 5 10 15 20 25 50 75 100 150 200 400 500 600 700 800 900 Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Plus WGB EcoTherm

Bardziej szczegółowo

Kotły gazowe wiszące. 10,5 do 31 kw. Rodzaje gazu. 5.1 Vitopend 100-W. przyłącza wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend

Kotły gazowe wiszące. 10,5 do 31 kw. Rodzaje gazu. 5.1 Vitopend 100-W. przyłącza wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend Kotły gazowe wiszące 10,5 do 31 kw Rodzaje gazu Gaz ziemny GZ-50 Gaz ziemny GZ-41,5 Gaz ziemny GZ-35 Vitopend 100-W Wyposażenie dodatkowe dla kotłów Vitopend przyłącza wyposażenia dodatkowego 5.3 System

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KOT Y NIEKONDENSACYJNE (Z PALNIKIEM MODULOWANYM)

GAZOWE KOT Y NIEKONDENSACYJNE (Z PALNIKIEM MODULOWANYM) GAZOWE KOT Y NIEKONDENSACYJNE (Z PALNIKIEM MODULOWANYM) GAZOWE KOT Y WISZĄCE, NIEKONDENSACYJNE SERIA pro VU/VUW atmotec pro (kot y jedno- i dwufunkcyjne) wersja kominowa...108 VUW turbotec pro (kot y dwufunkcyjne)

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190. Innovation has a name.

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190. Innovation has a name. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190 Kondensacyjny kocioł wodny do pomieszczeń, sprawność 106% Zbiornik ze stali nierdzewnej Brak anod, prosta obsługa Palnik Premix Low-NOx

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 6 WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI Uwarunkowania prawne NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Montaż

Bardziej szczegółowo

IntroCondens WHBS/WHBC Gazowy, kocioł kondensacyjny NOWOŚĆ

IntroCondens WHBS/WHBC Gazowy, kocioł kondensacyjny NOWOŚĆ IntroCondens WHBS/WHBC Gazowy, kocioł kondensacyjny NOWOŚĆ BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY unistor VIH

ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY unistor VIH ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY unistor VIH ZASOBNIKI DO KOTŁÓW WISZĄCYCH unistor VIH CK 70...154 Wyposażenie wymagane...154 Wyposażenie dodatkowe...154 unistor VIH R 120, R 150, R 200...155 Wyposażenie wymagane...155

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wyceny urządzeń grzewczych (gazowe, olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne)

Przykładowe wyceny urządzeń grzewczych (gazowe, olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne) Przykładowe wyceny urządzeń grzewczych (gazowe, olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne) System uzdatniania wody Wyszczególnienie Opis kompletny system uzdatniania wody dla domku jednorodzinnego z magnetyzerem,

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SURPAECO A SAO-2 POMPY CIEPŁ POWIETRZE-WOD 1 Dane ErP Supraeco Jednostka SO 60-2 CE/CB Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55 C - ++ Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55 C (Prated) kw 5 Sezonowa efektywność

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITODENS 111-W

VIESMANN VITODENS 111-W VIESMANN VITODENS 111-W Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITODENS 111-W Typ B1LA Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego 6/2012

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH 1. Przedmiot realizacji: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców gminy Pomiechówek. 2. Przedmiot zamówienia należy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:

K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU K18 GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polskie

Bardziej szczegółowo

3 Przepisy i warunki eksploatacyjne... 35 3.1 Wyciągi z przepisów... 35 3.2 Wymagania dotyczące sposobu pracy... 35

3 Przepisy i warunki eksploatacyjne... 35 3.1 Wyciągi z przepisów... 35 3.2 Wymagania dotyczące sposobu pracy... 35 Spis treści Spis Treści 1 Gazowe kotły kondensacyjne Logamax plus GB072 i GB172 T... 3 1.1 Cechy szczególne kotłów Logamax plus GB072 i GB172 T i pomoc przy wyborze urządzenia... 3 1.1.1 Cechy szczególne...

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Dlaczego Vaillant? Aby z klasą oszczędzać energię. ecotec plus kw. wybiega w przyszłość.

Karta katalogowa. Dlaczego Vaillant? Aby z klasą oszczędzać energię. ecotec plus kw. wybiega w przyszłość. Karta katalogowa Dlaczego Vaillant? Aby z klasą oszczędzać energię. ecotec plus 80-120 kw Ponieważ wybiega w przyszłość. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny VU ecotec plus Cechy szczególne: Wysoka sprawność

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ORTE POWER - TYP DANE TECHNICZNE Moc doprowadzona z paliwem (kw),5 131,1 6 Moc nominalna/max 21 30 38,4 70 117 202,2 Moc częściowa/min 7 10 13,5 20 34 63,3 Klasa emisji wg normy EN 303-5:2012

Bardziej szczegółowo

Cennik Ferroli 2013/1 www.ferroli.com.pl

Cennik Ferroli 2013/1 www.ferroli.com.pl Cennik obowiązuje od 01.07.2013 Obowiązuje od 01.07.2013 1 2 PAKIETY SPIS TREŚCI ZESTAW KOCIOŁ + ZASOBNIK C.W.U + AUTOMATYKA Spis treści Moc (kw) Strona Zestaw kocioł BlueHelix TECH 25A kocioł kondensacyjny

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ. Ważny od 15.06.2015. Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23%

CENNIK URZĄDZEŃ. Ważny od 15.06.2015. Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% CENNIK URZĄDZEŃ Ważny od 15.06.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Spis treści DZIAŁ GRZEWCZY Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Gazowe kondensacyjne kotły ścienne. Gazowy kocioł kondensacyjny CGB-75 75,8 kw str. 7. CGB-100 98,8 kw str.

Rozdział 1. Gazowe kondensacyjne kotły ścienne. Gazowy kocioł kondensacyjny CGB-75 75,8 kw str. 7. CGB-100 98,8 kw str. Rozdział 1 Gazowy kocioł kondensacyjny CGB-75 75,8 kw str. 7 CGB-100 98,8 kw str. 7 6 Katalog techniczny 2012 rozdział 1 Kocioł CGB-75 (75,8 kw), CGB-100 (98,8 kw) Informacje podstawowe i cechy kotła CGB-75

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły wiszące ComfortLine

Gazowe kotły wiszące ComfortLine Dokumentacja techniczna Gazowe kotły wiszące ComfortLine CGG-1K CGU-2 / CGU-2K CGG-2 / CGG-2K Gazowe kotły wiszące z otwartą i zamkniętą komorą spalania Zalety kotłów gazowych Wolf Urządzenie wykonane

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Vitomoduł 200 Kotłownie kaskadowe wiszących kotłów kondensacyjnych 17 420 kw

Vitomoduł 200 Kotłownie kaskadowe wiszących kotłów kondensacyjnych 17 420 kw Kotłownie kaskadowe wiszących kotłów kondensacyjnych 17 420 kw Cennik 2008 Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym cenniku nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne i cennik. Wydanie 2015

Dane techniczne i cennik. Wydanie 2015 Dane techniczne i cennik Wydanie 2015 Zakres mocy () 0 5 10 15 20 25 50 75 100 150 200 400 500 600 700 800 900 Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Plus WGB EcoTherm Kompakt WBS/ WBC/WBK IntroCondens

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Wydajne kotły najwyższy komfort ciepłej wody

Wydajne kotły najwyższy komfort ciepłej wody Isofast 21 Condens 25-A Isotwin Condens 0-B, 5-B condens Zawsze po Twojej stronie Wydajne kotły najwyższy komfort ciepłej wody GAZOWE, WISZÑCE KOT Y KONDENSACYJNE, DWUFUNKCYJNE Isofast 21 Condens 25-A

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Cennik pakietowy 2013

Cennik pakietowy 2013 Przejdź do spisu treści Cennik pakietowy 2013 Vitopend 100-W Vitodens 100-W/111-W Vitodens 200-W/222-W/222-F Vitodens 300-W Vitocal 161-A Vitocal 200-G Vitocal 300-G/333-G/343-G Vitocal 200-S/222-S/242-S

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2012. Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2012. Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Zawsze po Twojej stronie Cennik urządzeń 2012 Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nowość! EXAMASTER dziecinnie prosty sposób na ogrzewanie strefowe. Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

Gazowe, wiszące kotły kondesacyjne. Dlaczego Vaillant? Aby z klasą oszczędzać energię. wybiega w przyszłość.

Gazowe, wiszące kotły kondesacyjne. Dlaczego Vaillant? Aby z klasą oszczędzać energię. wybiega w przyszłość. Gazowe, wiszące kotły kondesacyjne Dlaczego Vaillant? Aby z klasą oszczędzać energię ecotec plus ecotec pro Ponieważ wybiega w przyszłość. Inteligentne systemy grzewcze Vaillant to innowacyjne technologie

Bardziej szczegółowo

NAZWA WYROBU. ECOPAKIET 1 - na bazie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. typ KP-38HS-200

NAZWA WYROBU. ECOPAKIET 1 - na bazie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła powietrze-woda do przygotowania c.w.u. typ KP-38HS-200 2 ZESTAWY ECOPAKIETÓW ZŁOŻONE Z JEDNOFUNKCYJNEGO KOTŁA KONDENSACYJNEGO ECOCONDENS CRYSTAL, POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO PRZYGOTOWANIA C.W.U., ZAWORU TRÓJDROŻNEGO ORAZ CZUJNIKA NTC PAKIET: NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo