PORADNIK PROJEKTANTA. kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami. firmy Brötje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK PROJEKTANTA. kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami. firmy Brötje"

Transkrypt

1 PORADNIK PROJEKTANTA kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje Wydanie 2014

2 WYDAWCA: Sieć Hurtowni Instalacyjnych BIMs PLUS Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny: mgr inż. Rafał Krasiński Ekspert techniczny: mgr inż. Krystian Marcolla, EUR ING Eksperci Brötje: Inżynierowie Brötje BIMs PLUS Ekspert systemy solarne: mgr inż. Maciej Michalski Recenzja: prof. nadzw. PP dr hab. inż. Tomasz Mróz Poradnik został opracowany w oparciu o normy i przepisy obowiązujące w dniu jego wydania. Przy korzystaniu z niniejszego Poradnika należy każdorazowo sprawdzić aktualność norm i przepisów.

3 Od Wydawcy Firma Bims Plus oddaje do Państwa rąk V edycję Poradnika projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje. Edycje I i II, które zostały opracowane przy współpracy eksperta technicznego, p. mgra inż. Zbigniewa Andersa, zostały przekazane Państwu w 2003 i 2005 r. Kolejne edycje III i IV, zostały opracowane przez eksperta merytorycznego p. mgra inż. Krystiana Marcolla wraz z zespołem pracowników Bims Plus. Wydanie kolejnej, V edycji Poradnika, związane jest z aktualizacją zmieniających się przepisów, wytycznych oraz norm obowiązujących przy projektowaniu kotłowni, jak również z aktualizacją oferty coraz popularniejszego na rynku polskim producenta kotłów, Firmy Brötje. Poradnik stanowi kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej na zaprojektowanie zarówno kotłowni kondensacyjnych, jak i kotłowni niekondensacyjnych (tradycyjnych) w wysokiej sprawności, opartych o kotły Brötje. Wiedza zawarta w Poradniku kierowana jest przede wszystkim do projektantów i wykonawców nowoczesnych kotłowni wodnych. Poradnik jest również źródłem wiedzy dla firm serwisujących i eksploatujących kotłownie, inspektorów nadzoru oraz studentów uczelni technicznych. Firma Bims Plus składa podziękowania zespołowi redakcyjnemu za olbrzymi wysiłek w opracowanie i wydanie Poradnika. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Krystiana Marcolla, którego wiedza i doświadczenie w dużej mierze przyczyniły się do powstania V edycji Poradnika. Mamy nadzieję, że Poradnik spełni zadanie i będzie pomocny w pracy i nauce. Życzymy sobie, aby Poradnik wzbudził Państwa zainteresowanie, a cenne uwagi będą pomocne w kolejnych edycjach publikacji wydawanych przez naszą firmę. BIMs PLUS Poradnik projektanta

4 RECENZJA Poradnika projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje wydanie 2014 Wydawca BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych nośników energii pierwotnej wykorzystywanych dla potrzeb ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej możliwe jest przy stosowaniu rozwiązań systemowych, w tym niezawodnych źródeł ciepła kotłowni, o wysokiej sprawności użytkowej. Jednym z krytycznych etapów tworzenia takich źródeł jest etap projektowania, w którym konieczny jest właściwy dobór wielkości źródła, jego układu technologicznego wraz z systemem automatycznej regulacji. Recenzowany Poradnik projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje będący piątym przeredagowanym i uzupełnionym wydaniem, jest cennym narzędziem wspomagającym proces projektowania. Poradnik podzielony jest na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy to wstęp opisujący zakres merytoryczny Poradnika. Rozdział drugi obejmuje przegląd kotłów niskotemperaturowych tradycyjnych i kondensacyjnych, zasobnikowych wymienników ciepła, kolektorów słonecznych oraz systemów automatycznej regulacji produkowanych przez firmę Brötje, które dostępne są na rynku polskim. W rozdziale trzecim ujęto praktyczną interpretację aktualnie obowiązujących przepisów, norm i wytycznych do projektowania kotłowni. W rozdziale tym oprócz wytycznych dotyczących stosowania kotłów omówiono wiele przykładów wymiarowania i doboru armatury i urządzeń towarzyszących kotłom, takich jak pompy obiegowe, sprzęgła hydrauliczne, urządzenia zabezpieczające czy systemy odprowadzenia spalin. Szczególną uwagę w tej edycji Poradnika zwrócono na wymagania dotyczące jakości wody w instalacjach kotłowych, która ma szczególne znaczenie dla trwałości kotłów i zachowania ich wysokiej sprawności w wieloletniej pracy. W rozdziale czwartym podano przykłady typowych rozwiązań technologicznych kotłowni wodnych niskotemperaturowych. Ponad sto dodatkowych przykładów schematów technologicznych kotłowni zawiera dołączona do Poradnika pamięć przenośna. Rozdział piaty poradnika to załączniki: tabele przeliczeniowe jednostek, wykaz norm, rozporządzeń, ustaw i literatury oraz dane kontaktowe przedstawicieli firmy Brötje. Poradnik ma przejrzystą strukturę, jest napisany w sposób pozwalający na łatwe korzystanie, zawiera niezbędne informacje dotyczące właściwego projektowania kotłowni wodnych niskotemperaturowych. Jest on z pewnością pozycją wartościową, może być wykorzystywany przez projektantów, wykonawców i eksploatatorów kotłowni wodnych niskotemperaturowych. Może być również pomocą edukacyjną w kształceniu studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów technicznych na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności ogrzewnictwo. Prof. nadzw. PP dr hab. inż. Tomasz M. Mróz Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska 4 Poradnik projektanta 2014

5 Spis treści 1. Wstęp Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych firmy Brötje podstawowe dane techniczne Gazowe kotły niekondensacyjne wiszące Energy TOP 9,3 do 28 kw Energy EASY 9.3 do 24 kw Energy KOMFORT 9.3 do 28 kw Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK 3,5 do 22/24 kw IntroCondens WHBS 14 i 22 oraz IntroCondens WHBC 22/24 i 28/33 - do 3,5 do 28/33 kw EcoTherm Plus WGB 15 do 38 2,9 do 38 kw EcoTherm Plus WGB 50 do do 110 kw Olejowo-gazowe kotły niekondensacyjne stojące LogoBloc L kotły stalowe 17 do 40 kw LogoBloc L kotły stalowe 50 do 600 kw Gazowe kotły kondensacyjne stojące EcoCondens BBS 2,9 do 28 kw EcoCondens Kompakt BBK 4,9 do 22 kw EuroCondens SGB E 20 do 610 kw Olejowy kocioł kondensacyjny stojący NovoCondens SOB 26 do 40 kw Olejowo-gazowy kocioł kondensacyjny stojący LogoCondens LC 54 do 196 kw Podgrzewacze c.w. do kotłów Podgrzewacze c.w. do kotłów wiszących Podgrzewacze c.w. do kotłów stojących Regulatory ISR-Plus Kolektory słoneczne i systemy solarne Promieniowanie słoneczne Zasada działania instalacji solarnej Zasady skutecznego wykorzystania instalacji solarnej Zastosowanie instalacji solarnej Elementy składowe instalacji solarnej Sprawność kolektorów słonecznych Kolektory płaskie Kolektory próżniowe Gazowy, kondensacyjny kocioł solarny EcoSolar BSK Zagadnienia projektowania wodnych kotłowni niskotemperaturowych Informacje ogólne Moc cieplna kotłowni Określenie zapotrzebowania na moc cieplną Wymagany standard energetyczny budynków Efektywność energetyczna w projektowaniu kotłowni Wprowadzenie Uregulowania prawne dotyczące mocy kotłowni Uregulowania prawne dotyczące zakresu projektu budowlanego Uregulowania prawne dotyczące rozwiązanie projektowego Poradnik projektanta

6 Spis treści 3.3 Kotłownie na gaz ziemny i skroplony (płynny) Ogólne wymagania techniczne Kotłownie na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż Wprowadzenie Kotłownie o łącznej mocy do 30 kw Kotłownie o łącznej mocy od 30 do 60 kw Kotłownie o łącznej mocy od 60 do 2000 kw Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie lokalizacji kotłowni w budynkach zasilanych w ciepło z tych kotłowni Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie lokalizacji kotłowni w budynkach wolnostojących Kotłownie na paliwo gazowe o gęstości względnej równej i większej niż Wprowadzenie Uregulowania prawne Pomieszczenie kotłowni Kotłownie olejowe Ogólne wymagania techniczne Pomieszczenie kotłowni Podział kotłów centralnego ogrzewania Wprowadzenie Podział z uwagi na rozwiązanie komory spalania Podział z uwagi na temperaturę spalin Podział z uwagi na sposób przygotowania ciepłej wody Kotły kondensacyjne Efektywność energetyczna Budowa kotłów Instalacje c.o. zasilane z kotłów kondensacyjnych Układy hydrauliczne kotłowni Uwagi ogólne Współpraca kotłów Brötje z kotłami na paliwo stałe i instalacjami słonecznymi Zabezpieczenie instalacji kotłowych niskotemperaturowych Wprowadzenie Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi Dobór zaworów bezpieczeństwa Dobór przeponowych naczyń wzbiorczych Rura wbiorcza Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury wody Zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody Osprzęt instalacji i urządzeń zabezpieczających Dodatkowe zabezpieczenie kotłowni z kotłami opalanymi gazem, o mocy cieplnej powyżej 60 kw Inne zalecane zabezpieczenia Pompy Wprowadzenie dotyczące wymagań energetycznych - Ekoprojekt Charakterystyka instalacji rurowej Charakterystyka pomp Dane do doboru pomp Informacje ogólne Poradnik projektanta 2014

7 Spis treści Pompy obiegowe systemu grzewczego Pompy kotłowe Pompy mieszające Dobór pomp w oparciu o ich charakterystyki Sprzęgła hydrauliczne Omówienie Dobór sprzęgła hydraulicznego Zintegrowane sprzęgło hydrauliczne Zintegrowane sprzęgło Flamco Wielofunkcyjne urządzenie "Wartownik" Zawory regulacyjne Współczynnik przepływu Autorytet zaworu Charakterystyka zaworu Instalacje ciepłej wody Wymagania ogólne Określenie zapotrzebowania na ciepłą wodę Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych Sposoby przygotowania ciepłej wody Wymagana moc cieplna kotła dla przygotowania ciepłej wody Podgrzewacze przepływowe i kotły dwufunkcyjne Kotły współpracujące z podgrzewaczem pojemnościowym w budynkach mieszkalnych Schematy układów przygotowania ciepłej wody Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody Pompy i przewody cyrkulacyjne w instalacji ciepłej wody Termostatyczne zawory regulacyjne dla przewodów cyrkulacyjnych Przygotowanie ciepłej wody a technika kondensacyjna Zabezpieczenie przed namnażaniem bakterii Legionella Paliwa gazowe Rodzaje gazów palnych i ich własności Gaz ziemny Podział gazociągów zależnie od ciśnienia Gazy skroplone (płynne) Instalacja paliwowa kotłowni opalanej gazem o gęstości względnej mniejszej od Obliczenie strat ciśnienia ścieżki gazowej od licznika do urządzenia Dobór palników Instalacja paliwowa kotłowni opalanej gazem o gęstości względnej równej i większej od Warunki lokalizowania zbiorników z gazem skroplonym Oleje opałowe Rodzaje olejów opałowych i ich właściwości Systemy doprowadzenia oleju Instalacja paliwowa jednoprzewodowa Instalacja paliwowa dwuprzewodowa Instalacja z przewodem obiegowym Instalacja ze zbiornikiem pośrednim Wymiarowanie instalacji olejowych Poradnik projektanta

8 Spis treści Magazynowanie oleju opałowego Wymagania ogólne Określenie pojemności zbiornika oleju Zbiorniki z tworzyw sztucznych Zapotrzebowanie na paliwo Zużycie paliwa w rocznym cyklu pracy kotłowni Obliczanie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania Roczne zapotrzebowanie na paliwo dla przygotowania ciepłej wody Przykład obliczenia zapotrzebowania na gaz dla ogrzewania budynku Odprowadzanie spalin Warunki techniczne jakim powinno odpowiadać odprowadzenie spalin z kotłów gazowych Europejska klasyfikacja urządzeń gazowych Kominy Definicja Podział kominów Dobór komina Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać przewody kominowe Wymagania szczegółowe dotyczące kominów Lokalizacja i wyloty kominów Specyfika odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych Systemy odprowadzania spalin z kotłów Brötje Kotły Energy Kotły WBS, WBC, WBK, WHBS, WHBC, BBK, BBS, BSK o mocach od 14 do 38 kw Kotły WGB Kotły LogoBloc L50 do L Kotły SGB Kaskadowy system kominowy WADEX Ramy do układów kaskadowych kotłów WGB kw Emisja substancji szkodliwych z kotłowni Odprowadzanie skroplin z kotłów kondensacyjnych Wprowadzenie Urządzenia do neutrealizacji kondensatu Wymagania co do jakości wody w instalacjach kotłowych Omówienie Napełnianie i uzupełnianie wodą instalacji z kotłami kondensacyjnymi firmy Brötje Wprowadzenie Zakres wymaganej twardości wody Zakres wymaganego odczynu ph i zawartości tlenu Demineralizacja - usuwanie soli Sposób postępowania w przypadku instalacji kotła kondensacyjnego firmy Brötje Układy uzdatniania wody kotłowej Wymagania przeciwpożarowe Pomieszczenie kotłowni i magazyn paliwa Przewody spalinowe Ochrona przed hałasem i drganiami Przykłady rozwiązań sterowania układami technologicznymi kotłowni z kotłami firmy Brötje Wskazówki projektowe Przykładowe schematy hydrauliczne z zastosowaniem regulatorów firmy Brötje Załączniki Poradnik projektanta 2014

9 1. Wstęp 1.0. Wstęp W najnowszej V edycji Poradnika Projektanta kotłowni wodnych z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Brötje, w Rozdziale 2, zamieszczono charakterystyki aktualnie dostępnych kotłów, zasobników c.w. oraz automatyki firmy Brötje. Zmieniony w stosunku do poprzedniej edycji został rozdział dotyczący kolektorów słonecznych. Rozdział 3 zawiera wytyczne do projektowania kotłowni w oparciu o właściwe dokumenty krajowe (ustawy, rozporządzenia i polskie normy - zebrane w Rozdziale 5) dotyczące zakresu Poradnika. W obecnej edycji szczególnie uwzględniono aktualizację wymagań prawnych, które weszły w życie w styczniu 2014 roku. Przedstawiono również stanowisko Straży Pożarnej dotyczące zarówno kotłowni wbudowanych jak i wolno stojących. Ponadto poszerzone zostały rozdziały dotyczące pomp, odprowadzenia spalin, armatury zabezpieczającej a w szczególności wymagań co do jakości wody w instalacjach kotłowych oraz informacje dotyczące osprzętu instalacji w kotłowni proponowanego przez sieć hurtowni Bims Plus. W Rozdziale 4 przedstawiono przykłady rozwiązań technologicznych preferowanych przez Firmę Brotje, z zastosowaniem automatyki i urządzeń zabezpieczających. Rozszerzone informacje techniczne i schematy technologiczne z widokami kotłów w CAD zawarto na załączonej do Poradnika pamięci przenośnej oraz na stronach internetowych i Wszelką pomoc techniczną można uzyskać również od doradców technicznych dostępnych w wielu lokalizacjach sieci Bims Plus w Polsce, która to informacja zawarta jest na końcu niniejszego Poradnika. Poradnik projektanta

10 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Kotły Brötje - zakres mocy Zakres mocy (kw) Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Plus WGB EcoTherm Kompakt WBS/ WBC/WBK IntroCondens WHBS/WHBC Gazowe kotły niekondensacyjne wiszące Energy Top / EASY / Komfort Gazowe kotły kondensacyjne stojące EcoCondens BBS EcoCondens Kompakt BBK EuroCondens SGB E Gazowy kocioł kondensacyjny solarny EcoSolar BSK Olejowy kocioł kondensacyjny stojący NovoCondens SOB Olejowo-gazowy kocioł kondensacyjny stojący LogoCondens LC Olejowo-gazowe kotły niekondensacyjne stojące LogoBloc Unit LogoBloc Unit LSL LogoBloc L/LSL LogoBloc L 3,5-22/24 kw 3,5-28/33 kw 9,3-28 kw 2,9-28 kw 4,9-22 kw 2,9-20 kw kw kw kw kw 2,9-110 kw kw kW kw 10 Poradnik projektanta 2014

11 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.1. Gazowe kotły niekondensacyjne wiszące Energy TOP 9.3 do 28 kw Kotły Energy TOP to gazowe tradycyjne kotły grzewcze. Zaprojektowane zostały jako atrakcyjne cenowo rozwiązanie w zamkniętych systemach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach etażowych. Kotły 24 E z otwarta komorą spalania oraz 24 TE z zamkniętą komorą spalania (turbo) są kotłami jednofunkcyjnymi do instalacji c.o. z opcją podgrzania ciepłej wody za pomocą dodatkowego podgrzewacza stojącego. Natomiast kotły 24 CE z otwarta komorą spalania oraz 24 i 28 CTE z zamkniętą komorą spalania (turbo) posiadają zintegrowany układ podgrzania ciepłej wody w systemie przepływowym. Widok kotła Charakterystyka pompy wysokość ciśnienia mh20 24E - 24CE - 24 TE - 24 CTE natężenie przepływu l/h wysokość ciśnienia mh20 28 CTE natężenie przepływu l/h Wyposażenie Energy TOP Model 240 E 240 CE 240 TE 240 CTE 280 CTE Zapłon elektryczny, modulacja palnika Regulacja pogodowa Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa do c.o. Wentylator wyciągowy spalin Zestaw do połączenia podgrzewacza (z zaworem 3-drogowym) + + w zakresie dostawy + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe nie stosowane Poradnik projektanta

12 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Dane techniczne Energy TOP Model 240 E 240 CE 240 TE 240 CTE 280 CTE Zakres mocy nominalnej kw 9,3 24,0 9,3 24,0 9,3 24,0 9,3 24,0 10,4 28,0 Sprawność nominalna η N % 91,2 91,2 92,9 92,9 92,9 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar Naczynie wzbiorcze c.o. l Minimalne ciśnienie c.w.u. bar 0,2 0,2 0,2 Minimalny przepływ c.w.u. l/min. 2,2 2,2 2,2 Wydajność c.w.u. przy ΔT=25K l/min. 13,7 14,3 17,8 Wydajność c.w.u. przy ΔT=35K l/min. 9,8 9,8 12,7 Maksymalna temp. spalin C Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W Ciśnienie przyłączeniowe: gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16-maks. 25 gaz ziemny Lw (GZ41.5) mbar min maks. 23 gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min maks. 16 gaz płynny propan mbar min. 29-maks. 44 Zakres regulacji temp. c.o. C lub Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Stopień ochrony IPX5D Przyłącze rury powietrzno-spalinowej mm 100/60 100/60 100/60 Przyłącze rury spalinowej mm Wymiary kotła mm 763x450x345 Masa netto kotła kg Odprowadzenia spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz Poradnika 12 Poradnik projektanta 2014

13 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Energy EASY 9.3 do 24 kw Gazowy kocioł grzewczy dwufunkcyjny do c.o. i c.w.u. Wersja z otwartą lub zamkniętą komorą spalania TURBO Ciągła elektroniczna modulacja płomienia. Przystosowany do spalania gazów E (GZ50) oraz po przezbrojeniu Lw (GZ41.5), Ls (GZ35) i propan Wyświetlacz LCD i kompletna diagnostyka systemu. Regulacja pogodowa (opcjonalnie). Automatyczny by-pass. System antyblokady pompy i zaworu 3-drogowego. Ochrona przeciwmrozowa przy 5 C. Wysokowydajny wymiennik płytowy do c.w.u. (kotły dwufunkcyjne). Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. EASY 24 CTE EASY 24 CE Wyposażenie Energy EASY Model 24 CE 24 CTE Zapłon elektryczny, modulacja palnika Regulacja pogodowa + + Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa do c.o. Wentylator wyciągowy spalin w zakresie dostawy + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe nie stosowane Poradnik projektanta

14 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Dane techniczne Energy EASY Model 24 CE 24 CTE Zakres mocy nominalnej kw 9,3-24,0 9,3-24,0 Sprawność wg dyrektywy 92/42/CEE ** ** Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar 3 3 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar 8 8 Naczynie wzbiorcze c.o. l 8 8 Minimalne ciśnienie c.w.u. bar 0,2 0,2 Minimalny przepływ c.w.u. l/min. 2,5 2,5 Wydajność c.w.u. przy ΔT=25K l/min. 13,7 13,7 Wydajność c.w.u. przy ΔT=35K l/min. 9,8 9,8 Maksymalna temp. spalin C Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W Ciśnienie przyłączeniowe: gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16-maks. 25 gaz ziemny Lw (GZ41.5) mbar min maks. 23 gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min maks. 16 gaz płynny propan mbar min. 29-maks. 44 Zakres regulacji temp. c.o. C lub Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Stopień ochrony IPX4D Przyłącze rury powietrzno-spalinowej mm 100/60 lub 80 Przyłącze rury spalinowej mm 120 Wymiary kotła mm 782x400x x400x317 Masa netto kotła kg 29 33,5 Odprowadzenia spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz Poradnika Energy KOMFORT 9.3 do 28 kw Kotły Energy KOMFORT to gazowe tradycyjne kotły grzewcze z otwartą lub z zamkniętą komorą spalania. Zaprojektowane zostały jako atrakcyjne cenowo rozwiązanie dla zamkniętych systemów centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach etażowych. Kotły Energy KOMFORT posiadają zintegrowany 60 litrowy podgrzewacz ze stali nierdzewnej. Kotły produkowane są w typoszeregach 24 SE oraz 28 SE (kotły z otwartą komorą spalania) oraz 24 STE i 28 STE (kotły z zamkniętą komorą spalania). Widok kotła 24 STE - 28 STE 24 SE - 28 SE minimum Poradnik projektanta 2014

15 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Charakterystyka pompy wysokość ciśnienia mh20 24 SE - STE natężenie przepływu l/h wysokość ciśnienia mh20 28 SE - STE natężenie przepływu l/h Odprowadzenia spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin przedstawiono w rozdz Poradnika Dane techniczne Wyposażenie Energy KOMFORT Model 24 SE 24 STE 28 SE 28 STE Zapłon elektryczny, modulacja palnika Regulacja pogodowa Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa do c.o. Wentylator wyciągowy spalin Podgrzewacz c.w.u. 60l ze stali nierdzewnej w zakresie dostawy + możliwość zastosowania/wyposażnie dodatkowe nie stosowane Dane techniczne Energy KOMFORT Model 24 SE 24 STE 28 SE 28 STE Zakres mocy nominalnej kw 10,4 24,4 10,4 24,4 10,4 28,0 10,4 28,0 Sprawność nominalna η N % 90,2 92,9 90,6 93,1 Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.o. bar Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. bar Naczynie wzbiorcze c.o. l 7,5 7,5 7,5 7,5 Wydajność c.w.u. przy ΔT=25K l/min ,1 16,1 Wydajność c.w.u. przy ΔT=35K l/min ,5 11,5 Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór mocy elektrycznej W Ciśnienie przyłączeniowe: gaz ziemny E (GZ50) mbar min. 16-maks. 25 gaz ziemny Lw (GZ41.5) mbar min maks. 23 gaz ziemny Ls (GZ35) mbar min maks. 16 gaz płynny propan mbar min. 29-maks. 44 Zakres regulacji temp. c.o. C lub Zakres regulacji temperatury c.w.u. C Stopień ochrony IPX5D Przyłącze rury powietrzno-spalinowej mm 100/60 lub /60 lub 80 Przyłącze rury spalinowej mm Wymiary kotła mm 950x600x466 Masa netto kotła kg Poradnik projektanta

16 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.2. Gazowe kotły kondensacyjne wiszące EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK 3,5 do 22/24 kw Zakres zastosowania Kotły EcoTherm Kompakt to gazowe kondensacyjne kotły grzewcze przeznaczone do pracy przy płynnie regulowanej temperaturze bez jej dolnego ograniczenia. Zaprojektowane zostały dla zamkniętych systemów centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. Dzięki zintegrowanemu układowi podgrzewania c.w. w systemie przepływowym (kocioł WBC) lub za pomocą zabudowanego w kotle (WBK) podgrzewacza c.w.u. o pojemności 60 litrów można przy poborze wody z jednego punktu wziąć kąpiel pod natryskiem lub napełnić wannę. Jednoczesne pobieranie wody z kilku punktów jest, zwłaszcza w przypadku kotła WBC, możliwe w ograniczonym zakresie. Nominalna moc cieplna Moc cieplna kotłów WBS i WBC wynosi przy pracy w trybie modulowanym zmienia się od 3,5 kw do 22 kw oraz od 4,5 do 20 kw w przypadku kotła WBK. Kotły wiszące WBC i WBK zapewniają większy komfort korzystania z c.w. dzięki możliwości podwyższenia mocy podczas podgrzewania c.w. WBS/WBC WBS 4 WBC elektroda jonizacyjna 2 - elektrody zapłonowe 3 - okienko rewizyjne 4 - czujnik zasilania 5 - zawór odpowietrzający przełączający 6 - kanał mieszający 7 - tłumik zasysania powietrza 8 - dysza gazu 9 - wentylator 10 - czujnik ciśnienia 11 - syfon 12-3 drogowy zawór 13 - adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze 14 - otwory rewizyjne 15 - membranowe naczynie wzbiorcze c.o przewód odprowadzenia spalin 17 - zawór gazowy 18 - zawór zwrotny 19 - pompa obiegowa c.o zawór bezpieczeństwa c.o zespół sterująco-regulacyjny C elektroda jonizacyjna 2 - elektrody zapłonowe 3 - okienko rewizyjne 4 - czujnik zasilania 5 - zawór odpowietrzający 6 - kanał mieszający 7 - tłumik zasysania powietrza 8 - dysza gazu 9 - wentylator 10 - czujnik ciśnienia 11 - syfon 12 - płytowy wymiennik c.w.u drogowy zawór przełączający 14 - adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze 15 - otwory rewizyjne ISR-Plus LMS 16 - mambranowe naczynie wzbiorcze c.o przewód odprowadzania spalin 18 - zawór gazowy 19 - zawór zwrotny 20 - pompa obiegowa 21 - zawór bezpieczeństwa c.o zespół sterująco-regulacyjny 16 Poradnik projektanta 2014

17 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne WBK Czujnik zasilania Elektroda jonizacyjna Okienkorewizyjne Elektrody zapłonowe Adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze Otworyrewizyjne Zawórodpowietrzający Kanałmieszający Membranowenaczynie wzbiorcze Tłumik zasysania powietrza Dysza gazu Wentylator Czujnik ciśnienia Zawór gazowy Pompaobiegowa Zawórbezpieczeństwac.o. Zespół sterująco-regulacyjnyisr-pluslms EcoTherm Kompakt Model WBS WBC WBK palnik modulacyjny z pełnym zmieszaniem wstępnym pogodowy system regulacji z czujnikiem temperatury zewnętrznej pompa obiegowa 3-stopniowa termometr cyfrowy manometr analogowy przeponowe naczynie wzbiorcze 12 l c.o. zawór bezpieczeństwa układ priorytetowego załączania podgrzew. c.w.u. z zaworem przełączającym 3-drogowym zintegrowany system podgrzewania c.w.u. oparty na zasadzie przepływu przez płytowy wymiennik ciepła zintegrowany podgrzewacz c.w.u. 60 l ze stali szlachetnej w zakresie dostawy możliwość zastosowania/wyposażenie dodatkowe nie stosowane Poradnik projektanta

18 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Dane techniczne EcoTherm Kompakt Model WBS 14 E WBS 22 E WBC 22/24 E WBK 20 E Numer identyfikacyjny urządzenia (numer CE) CE-0085BL0514 Stopień ochrony IPx4D Certyfikat VDE G Kategoria gazu II 2ELL3/P Typ urządzenia B23, B33, C13X, C33X, C43X, C63X Ciśnienie na przyłączu gaz ziemny mbar E (min.16-maks.25); Lw (min.17,5-maks.23); Ls (min.10,5-maks.16) propan mbar min.29-maks.44 Przyłącze elektryczne 230 V 50 Hz Moc, sprawność, emisje Zakres nominalnego obciążenia gaz ziemny c.o. kw 3,5-14,0 4,9-22,0 4,9-22,0 4,5-20,0 E(GZ50) c.w.u. kw 3,5-14,0 4,9-22,0 4,9-24,0 4,5-24,0 Zakres nominalnej mocy cieplnej gaz ziemny Hz, 80/60 C kw 3,4-13,6 4,7-21,3 4,7-21,3 3,9-17,5 E(GZ50) Hz, 50/30 C kw 3,7-14,6 5,2-22,8 5,2-22,8 4,3-18,7 WW, 80/60 C kw 3,4-13,6 4,7-21,3 4,7-21,3 3,9-21,0 Sprawność kotła TL/VL 70/50 C % 98,5-99,3 98,6-99,3 98,6-99,3 98,3-99,2 w odniesieniu do wartości opałowej H i 40/30 C % 105,6-107,5 104,6-107,5 104,6-107,5 107,5-104,6 Sprawność znormalizowana N 75/60 C % 106,1 104,9 104,9 105,7 w odniesieniu do wartości opałowej Hi 40/30 C % 108,8 108,4 108,4 108,7 Sprawność kotła TL/VL 40/50 C % 88,7-89,5 88,8-89,5 88,8-89,5 88,6-89,4 w odniesieniu do ciepła spalania Hs 40/30 C % 96,8-95,1 96,8-94,2 96,8-94,2 96,8-94,2 Sprawność znormalizowana N 75/60 C % 95,6 94,5 94,5 95,2 w odniesieniu do ciepła spalania Hs 40/30 C % 98,0 97,7 97,7 97,9 Straty postojowe przy Δt=50K W % 0,94 0,60 0,60 0,66 Wskaźnik efektywności energetycznej gwiaz. 4**** 4**** 4**** 4**** Wskaźnik ph skroplin Ilość skroplin 50/30 C l/h 0,42-1,21 0,60-1,72 0,60-1,72 0,55-1,50 Znormalizowany wskaźnik emisji NOx en mg/kwh 15 19,6 19,6 19,6 Znormalizowany wskaźnik emisji CO en mg/kwh Dane do projektowania komina wg DIN 4705 Temperatura spalin TL/VL 80/60 C C TL/VL 40/30 C C CO 2 -Zawartość Gaz ziemny % 8,5 8,5 8,5 8,5 E(GZ50) % (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) Propan % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,3-10,7 10,3-10,7 10,3-10,7 10,3-10,7 Strumień objętościowy spalin Gaz ziemny 80/60 C g/s 1,7-6,9 2,4-10,8 2,4-11,8 2,2-11,8 40/30 C g/s 1,6-6,5 2,2-10,2 2,2-11,2 2,0-11,3 Propan 80/60 C g/s 1,6-6,6 2,3-10,3 2,3-11,3 2,1-11,3 40/30 C g/s 1,5-5,9 2,1-9,6 2,1-10,5 1,9-10,6 Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0,8 1,0 1,0 1,0 Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 G6 G6 G6 G6 18 Poradnik projektanta 2014

19 EcoTherm Kompakt Model WBS 14 E WBS 22 E WBC 22/24 E WBK 20 E 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Parametry przyłączeniowe gazu Parametry przyłączeniowe gaz ziemny HUB 9,45 kwh/m3 E (GZ50) m 3 /h 0,37-1,5 0,52-2,3 0,52-2,5 0,48-2,5 Propan HU 12,87 kwh/kg kg/h 0,27-1,09 0,38-1,71 0,38-1,86 0,35-1,86 Propan HU 24,64 kwh/m 3 m 3 /h 0,14-0,57 0,20-0,89 0,20-0,97 0,18-0,97 Strumień objętościowy gazu gaz ziemny l/min 6,2-25 8,6-39 8,6-42 7,9-42 gaz ziemny E (GZ50) (tolerancja +/- 10%) Propan l/min 2,4-9,0 3,3-15 3,3-16 3,0-16 Dobór czujnika przepływu gazu zgodnie z TRGI 2008 Typ 2,5 4,0 4,0 4,0 Pobór mocy elektrycznej Podłączenie elektryczne V/Hz 230V/50Hz Max pobór mocy W Przy pracy na c.o. W Przy pracy na c.w.u. W Stand-by W Wymiary Średnica króćca wylotowego spalin mm 80/125 80/125 80/125 80/125 Masa kocioł kg Pojemność wodna wymiennik ciepła c.o. l 2,5 2,5 2,7 5,1 Pojemność podgrzewacza l 60 Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Przyłącza Przyłącze gazowe ½" ½" ½" ½" Zasilanie instalacji c.o. ¾" ¾" ¾" ¾" Powrót instalacji c.o. ¾" ¾" ¾" ¾" c.w.u. ½" ½" Zimna woda ½" ½" Cyrkulacja ½" Woda grzewcza Zakres regulacji temperatury wody grzewczej Ciśnienie robocze min. 1,0 1,0 1,0 1,0 max. 3,0 3,0 3,0 3,0 Naczynie wzbiorcze pojemność (wyposażenie dodatkowe) ciś. wstępne 0,75 0,75 0,75 0,75 Ciepła woda użytkowa Pojemność podgrzewacza l 60 Wydajność trwała 10 C na 45 C l/min 9,5 8,6 l/h C na 60 C l/min 6,7 6,0 l/h Wskaźnik mocy NL 1,2 Zakres regulacji min. ciśnienie przyłączeniowe 2,0 2,0 max. ciśnienie przyłącza 10,0 10,0 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych i występowania błędów. Poradnik projektanta

20 2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne Odprowadzenie spalin Zalecane systemy odprowadzania spalin kotłów kondensacyjnych WBS/WBC/WBK przedstawiono w rozdziale niniejszego Poradnika. Wskazówki projektowe Wykres wysokości podnoszenia pomp w kotłach WBK/WBC/WBS 6 Dyspozycyjna wysokość podnoszenia [m sł. wody] Stopień 2 Stopień 1 Stopień 3 z zaworem 3-drogowym bez zaworu 3-drogowego Masowy przepływ wody [kg/h] Maksymalne przepływy masowe w kołtach EcoTherm Kompakt WBS/WBK/WBC Maksymalny masowy przepływ wody grzewczej 1,700 l/h Maksymalna pojemność wodna instalacji przy zastosowaniu przeponowego naczynia wzbiorczego MAG (12l) o C 70 o C 80 o C Uwaga Przy napełnianiu i uzupełnianiu wodą instalacji kotłowych należy każdorazowo pamiętać, aby wodę wodociągową odpowiednio uzdatnić. Jest to związane z wymaganiami o odpowiedniej wartościach: odczynu ph (8,2 9), zawartości tlenu do 0,1 mg/l twardości wody (6-12 n), zmineralizowania wody (zawartości soli) (poniżej 150 ms/cm). Parametry powyższe należy spełniać szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym zładem wody w instalacjach, a za takie instalacje możemy już uznać instalacje od 50 kw zapotrzebowania na moc. Szczegółowe wymagania firmy Brötje co do tych parametrów wody zawarto w p niniejszego Poradnika. 20 Poradnik projektanta 2014

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotły kondensacyjne stojące. Katalog techniczny 2012 rozdział 5. Kotły kondensacyjne MGK 130-300 kw str. 105

Rozdział 5. Kotły kondensacyjne stojące. Katalog techniczny 2012 rozdział 5. Kotły kondensacyjne MGK 130-300 kw str. 105 Rozdział 5 Kotły kondensacyjne 10-00 kw str. 105 4-12 kw str. 120 Katalog techniczny 2012 rozdział 5 10 104 Katalog techniczny 2012 rozdział 5 Kocioł (10-00 kw) Informacje podstawowe i cechy kotła Kocioł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa... 1 2. zawartość opracowania... 2 3. opis techniczny... 3-13 1. podstawa opracowania... 3 2. zakres opracowania... 3 3. opis technologii kotłowni... 3 4. obliczenia...

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły kondensacyjne. Dlaczego Vaillant? Bo cenisz sobie prestiż i innowacje. VKK ecovit/4 exclusiv. wybiega w przyszłość.

Gazowe kotły kondensacyjne. Dlaczego Vaillant? Bo cenisz sobie prestiż i innowacje. VKK ecovit/4 exclusiv. wybiega w przyszłość. Gazowe kotły kondensacyjne Dlaczego Vaillant? Bo cenisz sobie prestiż i innowacje. VKK ecovit/4 exclusiv Ponieważ wybiega w przyszłość. Dlaczego ecovit/4 exclusiv? Ponieważ moc i oszczędność nie wykluczają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05

Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Hartman Instalowanie urządzeń gazowych 713[02].Z3.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124

URZĄD GMINY ZANIEMYŚL 63-020 ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9 BUDYNEK URZĘDU GMINY ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZANIEMYŚLU DZ. NR 122/6, 123/3, 124 JEDNOSTKA PROJEKTOWA / EXECUTIVE DESIGNER: PRZEZNACZENIE / PURPOSE: BRANśA / BRANCH: TRiM-tech W.Ratajczak sp.j. ul. Wieruszowska 12/16, pok. 204/205 60-166 Poznań tel. 061 661 69 40; kom. 0606 944 004

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER (LD) OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER (LD) OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA GWARANCJA KOTŁA WODNEGO LEADER () OD 17 kw DO 1.740 kw OPALANEGO GAZEM LUB OLEJEM OPAŁOWYM THERMOSTAHL POLAND Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE: Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika.

Instrukcja montażu i obsługi. kotła zgazowującego drewno. Holz Master. Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Instrukcja montażu i obsługi kotła zgazowującego drewno Holz Master Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana przez użytkownika. Celem zachowania gwarancji oraz długotrwałej i bezpiecznej pracy kotła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

KOTŁY KONDENSACYJNE KATALOG PRODUKTÓW

KOTŁY KONDENSACYJNE KATALOG PRODUKTÓW KOTŁY KONDENSACYJNE KATALOG PRODUKTÓW edycja 2013 KOTŁY BEZ ZASOBNIKA KOTŁY WISZĄCE, LINIA KOMPAKTOWA Kotły w wersjach dwu- i jednofunkcyjnych dla użytkowników poszukujących sprawdzonych i niezawodnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo