CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA"

Transkrypt

1 temat tytuł opracowania i obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową nazwa i rozbudową infrastruktury technicznej : dróg wewnętrznych (bez zmiany wjazdów), parkingów, urządzeń budowlanych, murów oporowych wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących budynków, z etapowaniem inwestycji tom część adres inwestycji TOM II PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Gdańsk ul. Smoluchowskiego, dz. nr: 1/1, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23, 5/1, 5/2, obr. 066 oraz dz. nr 678/1 obr. 055 Inwestor: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, tel Jednostka projektowa ARCH - DECO Sp z o.o. ul. Starowiejska Gdynia tel wykonawca projektu FIRMA RECORD Sp z o.o. ul. HOMERA 55/ Gdańsk tel Imię i nazwisko projektanta Specjalność i zakres Nr uprawnień Data i podpis mgr inż. Beata Glapa-Jursz Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zakres: technologia węzła cieplnego i modernizacji kotłowni POM/0202/POOS/08 mgr inż. Elżbieta Pozorska Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji 2746//Gd/86 sanitarnych zakres: technologia węzła cieplnego i modernizacji kotłowni Imię i nazwisko sprawdzającego Specjalność Nr uprawnień Data i podpis mgr inż. Robert Janaś Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych POM/0039/POOS/11 Data opracowania Kwiecień 2015

2 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 2

3 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 3

4 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 4

5 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 5

6 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 6

7 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 7

8 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 8

9 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 9

10 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 10

11 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 1. CZĘŚĆ A TECHNOLOGIA WĘZŁA WYSOKOPARAMETROWEGO I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA 2. CZĘŚĆ B MODERNIZACJA KOTŁOWNI I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA 3. RYSUNKI rys. nr SE 1 Plan sytuacyjny 1 : 500 rys. nr SE 2 Schemat technologii węzła wysokoparametrowego -- rys. nr SE 3 Rzut węzła wysokoparametrowego 1 : 100 rys. nr SE 4 Schemat instalacji kotłowni stan istniejący -- rys. nr SE 5 Schemat instalacji kotłowni modernizacja -- rys. nr SE 6 Rzut węzła rozdziału ciepła z kotłowni i pompownia 1 : 100 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 11

12 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA CZĘŚĆ A TECHNOLOGIA WĘZŁA WYSOKOPARAMETROWEGO ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis projektowanego obiektu. 4. Stan istniejący pomieszczeń węzła cieplnego ACK. 5. Opis projektowanych rozwiązań. 6. Przewidywane demontaże elementów istniejących instalacji obsługujących budynek CMI 7. Wytyczne materiałowe. 8. Wytyczne wykonawcze. 9. Wytyczne dla innych branż 10. Wymagania szczegółowe p.poż. 11. Przepisy związane. II. OBLICZENIA ZAŁĄCZNIKI związane z niniejszym projektem -załączniki znajdują się w tomie I Projektu Budowlanego: - Aktualizacja Warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC, z dnia r, nr WT/GPEC/00135/2015 ( zamienne do nr WT/00054/2015), - Uzgodnienie lokalizacji węzła cieplnego- pismo GPEC, z dnia r., nr P/AS/004275/2015/001 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 12

13 I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA części I. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: - technologii węzła cieplnego wysokoparametrowego wymiennikowego dla potrzeb projektowanego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) i istniejącego CMI oraz dla istniejącego budynku nr 27 sąsiadującego z projektowanym CMN, węzeł wymiennikowy zlokalizowany będzie w budynku węzła wysokoparametrowego obsługującego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i budynek CMI oraz budynki UCK, - wspólnej rozdzielni ciepła dla potrzeb budynku CMN+27 zlokalizowanej w pomieszczeniu dawnego magazynu opału w budynku nr 10, w rejonie kotłowni kontenerowej gazowej. Technologia węzła cieplnego wysokoparametrowego obejmuje: - przygotowanie wody grzewczej o stałym parametrze w wymiennikach płytowych dla potrzeb CMN+27, wymienniki zasilane wodą z sieci miejskiej wysokoparametrowej, - doprowadzenie przewodów wody grzewczej do rozdzielni ciepła i pompowni ciepła, wspólnych dla potrzeb projektowanego CMN i budynku istniejącego nr 27 oraz budynku istniejącego CMI. Rozdzielnia ciepła obejmuje: - rozdzielacze instalacyjne dla CMN+27+CMI zasilane: o wodą grzewczą z projektowanego węzła wymiennikowego wysokoparametrowego dla CMN+27 i z istniejącego węzła wymiennikowego wysokoparametrowego dla CMI oraz o zasilane wodą grzewczą z kotłowni gazowej kontenerowej, - zespołu pomp tłoczących wodę grzewczą do budynku CMN+27 oraz budynku CMI, - zabezpieczenie ciśnieniowe instalacji CMN+27 i CMi poprzez układ stabilizacji ciśnienia sterowny kompresorowo wymiana układu zabezpieczenia ciśnieniowego pracującego obecnie dla potrzeb CMI. Wymienniki do obsługi projektowanego budynku CMN będą także przygotowywały ciepło dla potrzeb budynku istniejącego nr 27. Spowodowane to jest lokalizacją budynku nr 27 w bliskim sąsiedztwie projektowanego CMN i założenie, w uzgodnieniu z Inwestorem, zasilenia budynku nr 27 w wodę grzewczą poprzez rozdzielnię ciepła CMN. Takie rozwiązanie pozwoli na zrezygnowanie z końcowego odcinka istniejącej sieci cieplnej prowadzonej dla budynków UCK. Z końcowego odcinka sieci zasilane są budynki przewidywane do rozbiórki na potrzeby przygotowania terenu pod budowę CMN, a więc końcowy odcinek sieci, gdyby pozostał, zasilałby tylko budynek nr 27 stąd decyzja o zmianie zasilenia budynku nr 27. Projektami związanymi z niniejszym projektem są równolegle wykonywane opracowania: projekt modernizacji kotłowni kontenerowej gazowej - ujęto w części II niniejszego opracowania, projekt sieci cieplnej wewnętrznej sieci dosyłowej wody grzewczej, sieć wspólna dla potrzeb budynku CMN+27 i budynku CMI. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawa opracowania: - równolegle opracowywane projekty architektury budynku CMN, - równolegle opracowywane projekty instalacyjne i sieciowe CMN, Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 13

14 - uzgodnienia międzybranżowe, - ustalenia z Inwestorem dot. zasilenia w ciepło budynku CMN i istn. budynku nr 27, - warunki techniczne przyłączenia GPEC z dnia r, nr WT/GPEC/00135/ obowiązujące przepisy, zgodnie z zestawieniem w punkcie OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU CMN. Kompleks budynku CMN będzie się składał z poszczególnych części funkcjonalnych A-D. Realizacja obiektów przewidziana jest w dwóch etapach. Część C, D i B realizowana będzie w pierwszym etapie. Część A w II etapie. Przewiduje się alokację klinik występujących na terenie przeznaczonym pod II etap budowy do nowych obiektów zrealizowanych w I etapie. Budynek będzie posiadał 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Łączna powierzchnia obiektu to ok m 2. Na kondygnacjach nadziemnych będą zlokalizowane następujące kliniki: - Klinika Onkologii i Zakładu Medycyny Nuklearnej - Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej - Klinika Położnictwa i Neonatologii - Kliniczne Centrum Kardiologii z Oddziałami Kardiologii Ogólnej, Szybkiej Diagnostyki, Elektroterapii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej - Klinika Neurologii - Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - Klinika Pulmonologii i Alergologii - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Tkanki Łącznej - Klinika Geriatrii - Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych - Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych - Klinika Hematologii i Transplantologii - Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych - Dział Ambulatoryjny - Oddział Dzienny Chemioterapii z Poradnią dla Hematologii - Poradnie Przykliniczne - Dział Obrazowania - Zespół Dydaktyczny - Administracja - Szatnie personelu - Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W powyższych klinikach będzie się mieścić ok. 685 sztuk łóżek szpitalnych. Natomiast na kondygnacji podziemnej zlokalizowany będzie garaż podziemny (ok. 200 miejsc postojowych), kompleksy szatni dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne, w tym rozdzielnia ciepła. 4. STAN ISTNIEJACY ŹRÓDEŁ CIEPŁA. Źródłem ciepła są: kotłownia gazowa kontenerowa, kotłownia jest zlokalizowana w pobliżu budynku mieszczącego nieczynną kotłownię węglową i nieczynny magazyn opału w bud. nr 10, oraz główny węzeł cieplny wysokoparametrowy zasilany z m.s.c., węzeł wysokoparametrowy wymiennikowy, w którym znajduje się odrębny układ instalacyjny dla potrzeb przygotowania wody grzewczej i c.w. użytkowej dla budynków UCK i układ przygotowania wody grzewczej dla budynku CMI. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 14

15 Z węzła wysokoparametrowego obsługującego CMI wyprowadzona jest sieć wody grzewczej prowadząca do rozdzielni i pompowni dla CMI znajdujących się w pomieszczeniu po dawnym magazynie opału w budynku nr 10. W tym pomieszczeniu znajduje się także: pompownia wody grzewczej dla potrzeb budynków UCK, pompownia zasilana jest z kotłowni i tłoczy wodę do sieci cieplnej obsługującej UCK, sieć ta jest zasilana także z węzła cieplnego wysokoparametrowego, będącego drugim źródłem ciepła dla UCK, węzeł podgrzewu c.w. dla potrzeb budynków UCK zasilany z kotłowni, węzeł wyposażony jest w wymienniki typu JAD, zasobnik i zespół pomp. Do budynku CMI prowadzona jest sieć cieplna 3 rurowa zasilenie 2xDn200 i powrót 1xDn250. Parametry temperaturowe wody grzewczej: przygotowywanej w wymiennikach wysokoparametrowych dla budynków UCK 80/60 0 C, przygotowywanej w wymiennikach wysokoparametrowych dla budynku CMI 75/55 0 C, w okresie lata na zasileniu 0 C, przygotowywanej w kotłach gazowych 80/60 0 C, w okresie lata z możliwością obniżenia do 70/50 0 C. 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Węzeł wysokoparametrowy dla budynku projektowanego budynku CMN i istniejącego budynku nr 27. Podstawowym źródłem ciepła dla budynku CMN+27 będzie węzeł cieplny wysokoparametrowy z wymiennikami płytowymi. Natomiast istniejąca kotłownia gazowa będzie stanowiła drugie źródło ciepła. Kotłownia wodna gazowa jest zlokalizowana w dwóch kontenerach znajdujących się w sąsiedztwie budynku mieszczącego węzeł cieplny. Dla potrzeb montażu węzła cieplnego wysokoparametrowego dla potrzeb CMN+27 przewiduje się adaptację pomieszczenia pomocniczego-socjalnego zlokalizowanego w sąsiedztwie pomieszczenia mieszczącego węzeł wymiennikowy obsługujący obiekty UCK węzeł obsługujący budynek CMI. Parametry temperaturowe wody grzewczej przygotowywanej w wymiennikach CMN+27: w okresie zimy parametr stały 75/55 0 C, w okresie lata na zasileniu 60 0 C. Parametry temperaturowe wody wysokoparametrowej z sieci cieplnej zewnętrznej: w okresie od jesieni do wiosny na zasileniu od 70 0 C do C, temperatura wody powrotnej nie większa niż 60 0 C, w okresie lata 65 0 C, min. schłodzenie wody sieciowej 40 0 C. Przy wymiennikach dla CMN+27, na wodzie wysokoparametrowej, przewiduje się montaż zaworów odcinających, filtroodmulnika z wkładem magnetycznym, filtru, licznika ciepła, zaworu różnicy ciśnień, zaworów regulacyjnych z siłownikiem. Zasilanie wymiennika będzie stanowiło odgałęzienie od przyłącza sieci wysokoparametrowej wprowadzonej do pomieszczenia węzła cieplnego. Projektowany licznik ciepła dla CMN+27 oraz armatura regulująca natężenie przepływu nośnika ciepła stanowi element dostawy GPEC. Z uwagi na zwiększenie bilansu ciepła dostarczanego do pomieszczenia węzła wysokoparametrowego (dodatkowe ciepło dla potrzeb projektowanego budynku CMN), zgodnie z Warunkami przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej nr WT/GPEC/00134/2015 z dnia , wymagana będzie: przebudowa istniejącego przyłącza 2Dn125 na przyłącze 2xDn250, budowa wewnętrznego przyłącza Dn200 do projektowanych wymienników CMN. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 15

16 Proponowana kolejność prac na instalacji wysokoparametorowej: przebudowa zewnętrznego przyłącza z m.s.c. do węzła wysokoparametrowego - po stronie GPEC, realizacja przyłącza w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego - po stronie inwestora, zakres prac: - zmiana średnicy głównego odcinka z 2xDn125 na 2x200, - przepięcie do wymienionego odcinka zasilenia wymienników dla potrzeb UCK i wymienników dla potrzeb CMI, - wykonanie odgałęzienia o średnicy 2xDn200 do projektowanych wymienników dla CMN. Na czas prowadzonych prac należy uruchomić kotłownię gazową i zasilać obiekty w ciepło z kotłowni. Woda grzewcza przygotowana w wymiennikach wysokoparametrowych dla potrzeb CMI+27 będzie doprowadzana projektowaną siecią dosyłową do rozdzielni ciepła znajdującej się w pomieszczeniu w rejonie kotłowni kontenerowej, w budynku nr 10 w miejscu, gdzie obecnie znajduje rozdzielnia i pompownia dla budynku CMI. Sieć dosyłowa będzie siecią wewnętrzną i będzie prowadzona kolejno: pod stropem węzła cieplnego wysokoparametrowego, następnie pod stropem nieczynnej hali dawnej kotłowni węglowej i wprowadzona do dawnego magazynu opału - w obręb istniejącej rozdzielni i pompowni dla budynku CMI. Rozdzielnia i pompownia dla CMI będzie rozbudowana dla wspólnych potrzeb budynku CMI oraz CMN wraz z budynkiem nr 27. Projektowany węzeł cieplny dla budynku CMN będzie stanowił własność inwestora Rozdzielnia i pompownia ciepła. Przewiduje się wspólną rozdzielnię i pompownię dla potrzeb: budynku projektowanego CMN wraz z istniejącym bud. Nr 27, istniejącego budynku CMI. Z rozdzielni ciepła woda grzewcza siecią cieplną wewnętrzną będzie dostarczana kolejno do budynku CMN+27 i dalej do budynku CMI. W rozdzielni ciepła i pompowni projektuje się: sprzęgło hydrauliczne na instalacji wody grzewczej dosyłanej z projektowanych wymienników dla potrzeb budynku CMN+27, sprzęgło hydrauliczne na instalacji wody grzewczej dosyłanej z istniejących wymienników dla potrzeb budynku CMI, układ pompowy na sieci wody grzewczej kierowanej z wymienników CMN+27, pompy będą tłoczyć wodę ze sprzęgła do wymienników CMN+27, układ pompowy na istniejącej sieci wody grzewczej kierowanej z istniejących wymienników CMI, pompy będą tłoczyć wodę ze sprzęgła do wymienników CMI, rozdzielacze instalacyjne wody grzewczej kierowanej z dwóch źródeł ciepła dla CMN+27 i CMI, układu pompowego tłoczącego wodę grzewczą do wspólnej sieci zasilającej CMN+27 i CMI, wymianę układu zabezpieczenia ciśnieniowego obecnie pracującego dla budynku CMI. Istniejące wymienniki CMI i projektowane wymienniki CMN+27 będą stanowiły zespół wymienników obsługujących wspólnie CMI oraz CMN+27. Wprowadzenie sprzęgieł hydraulicznych pozwoli na pracę każdego z układu wymienników niezależnie od siebie i jednocześnie wymienniki będą stanowiły jeden zespół źródła ciepła, wymienniki będą włączane do pracy kaskadowo. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 16

17 Na gałęzi powrotnej do kotłowni oraz gałęzi powrotnej do zespołu wymienników przewiduje się montaż zaworu regulacyjnego Zawory będą służyły do wyregulowania przepływów w obiegach do 2 źródeł przygotowania wody grzewczej. Przełączanie zasilenia ze źródeł ciepła: przełączanie z węzła cieplnego wysokoparametrowego lub z kotłowni przewiduje się prowadzić ręcznie, w zależności od potrzeb, w okresie lata można eksploatować jeden z układów wymienników (wymienniki dla CMI lub dla CMN) i pomp obiegowych pracujących w obiegu sprzęgło hydrauliczne - wymienniki, przełączanie przewiduje się ręczne. Pompy obiegowe będą tłoczyły wodę do sieci cieplnej wewnętrznej 4 rurowej - 2x(Dn250+Dn200), przy czym przewody 2xDn200 i 1xDn250 są przewodami istniejącymi obecnie zasilającymi budynek CMI. 6. Przewidywane demontaże elementów istniejących instalacji obsługujących budynek CMI Zakres zmian w obrębie istniejącej rozdzielni i pompowni dla budynku CMI: wymiana istniejących rozdzielaczy, wymiana istniejących pomp tłoczących wodę grzewczą do budynku CMI, wymiana układu zabezpieczenia ciśnieniowego. Proponowana kolejność prac dla potrzeb wykonania instalacji do obsługi wspólnie CMI oraz CMN+ budynek 27 - należy: zamontować nowy układ rozdzielaczy i pomp, włączyć nowy układy do sieci dosyłowej, w jak najkrótszym czasie - w godzinach nocnych, zamontować nowy układ stabilizacji ciśnienia zdemontować istniejące rozdzielacze i pompy pracujące obecnie dla potrzeb CMI, zdemontować istniejący układ stabilizacji ciśnienia i podłączyć wykorzystywane zbiorniki buforowe do nowego układu. 7. WYTYCZNE MATERIAŁOWE 7.1. Urządzenia. Proponuje się - wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej skręcane, proponowany wymiennik firmy np. Sondex, przez analogię do wymienników istniejących, lub równoważne, - pompy obiegowe wody grzewczej elektroniczne, - sprzęgła hydrauliczne dla przepływu wody grzewczej łącznie 474 m 3 /h Zabezpieczenie ciśnieniowe. Do zabezpieczenia ciśnieniowego przewidziano: - zawory bezpieczeństwa po stronie wody grzewczej za wymiennikami zawory membranowe pn= 6 bar, - układ stabilizacji ciśnienia sterowny kompresorowo, z dwoma kompresorami oraz ze zbiornikiem podstawowym i bateryjnym, proponowany Reflexomat firmy Reflex rozbudowa układu zabezpieczającego istniejącego, Dla potrzeb uzupełnienia wody w instalacji grzewczej będzie wykorzystany istniejący automat uzupełniający. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 17

18 7.3. Rurociągi. Rurociągi wody wysokoparametrowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Rurociągi wody grzewczej zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie Armatura. Armatura odcinająca: - na sieci wysokoparametrowej o zawory kulowe kołnierzowe dla PN25, - na instalacji wody grzewczej armatura PN10 o zawory kulowe w połączeniach gwintowanych dla Dn<=50 mm, o zawory kulowe kołnierzowe w zakresie Dn>=65 mm do Dn150 mm, o przepustnice do zabudowy międzykołnierzowej dla Dn>150 mm, Armatura regulacyjna: - zawory ręczne nastawcze - PN25 dla wysokiego parametru, PN16 dla wody grzewczej ; - zawór automatyczny różnicy ciśnienie i regulacji przepływu PN25 na wysokich parametrach Termometry i manometry: - termometry przemysłowe o zakresie do C, - na rozdzielaczach i przy filtrach- manometry o zakresie do 6 bar, na wysokich parametrach o zakresie do 1,6MPa. Filtry: - filtry siatkowe dla wody wysokoparametrowej PN25, dla wody grzewczej PN10. - filtroodmulnik z wkładem magnetycznym PN25 na wysokich parametrach. Zawory zwrotne: - kołnierzowe dla Dn150 i średnicach mniejszych, dla Dn200 i więcej o połączeniach międzykołnierzowych. Łączniki amortyzacyjne: - przy pompach, na króćcu ssania i tłoczenia Odpowietrzenia i spusty Na przewodach po stronie wysokich parametrów - przewody odpowietrzające z zaworami Dn20, na gałęziach instalacyjnych po stronie niskich parametrów - odpowietrzniki automatyczne Dn15 z zaworem kulowym odcinającym. W najniższych punktach należy zapewnić spust poprzez zawory ze złączką do węża Izolacja termiczna. Rurociągi wody grzewczej należy izolować cieplnie, izolacja powinna spełniać wymogi Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 5 lipca 2013 r. oraz wymogi PN-B :2000. Proponowana izolacja z wełny mineralnej w płaszczu z folii AL. Grubość izolacji: - dla wody grzewczej 50 mm i 100 mm (100 mm w pomieszczeniach nieogrzewanych); - dla wody wysokoparametrowej 50 mm. Izolacje cieplną projektuje się także dla zbiorników zespołu zabezpieczenia ciśnieniowego i sprzęgieł hydraulicznych przewiduje się zastosowanie mat z wełny mineralnej gr. 60 mm z płaszczem z folii Al Automatyczna regulacja instalacji. Wytyczne do regulacji podano w punkcie Wytyczne dla innych branż Wytyczne dla automatycznej regulacji. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 18

19 8. WYTYCZNE WYKONAWCZE Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności. Ciśnienie próbne należy przeprowadzić na ciśnienie: - dla instalacji wody grzewczej należy przyjąć równe 0,6 MPa; - dla instalacji wysokoparametrowej przyjąć równe 2,0 MPa. Próby szczelności należy wykonać zgodnie z,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Po pozytywnie zakończonych próbach rurociągi stalowe czarne należy oczyścić do 3 stopnia czystości i pomalować 2 x farbą antykorozyjną. Rurociągi należy zaizolować cieplnie,zgodnie z informacją podaną w punkcie wytycznych materiałowych. Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć zgodnie z opisem w części dot. wymagań p.poż. 9. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ 9.1. Wytyczne budowlane Należy : - wykonać otwory w ścianach wewnętrznych dla potrzeb prowadzenia przewodów wody grzewczej, - wydzielić ścianą działową pomieszczenie projektowanych wymienników Wcmn, z drzwiami, - pomieszczenie wymienników dostosować do wymogu pomieszczenia, jak dla węzła cieplnego - pomieszczenie powinno posiadać: wentylację o krotności wymian zapewniającą nie przekraczanie temperatury C w okresie zimowym i C w okresie lata, oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 150 luxów, odwodnienie poprzez spusty podłogowe i studzienkę schładzającą, instalację elektryczną dostosowaną do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorących oraz do zabezpieczeń od porażeń, drzwi o szer..min. 0,8 m i wys. min 2 m otwierane pod naciskiem od strony węzła cieplnego, drzwi łącznie z futryną należy wykonać ze stali lub pokryć blachą stalową, ściany i stropy należy wykonać z materiałów niepalnych, należy zabezpieczyć powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci, do pomieszczenia powinno być zapewniony całodobowy dostęp, spadek posadzki należy wykonać nie mniej niż 1% do kratki ściekowej, posadzkę wykonać z materiałów niepylących, w węźle należy zamontować zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża, studzienkę schładzającą, węzeł należy wyposażyć w odrębny podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia powinno zapewnić poziom dźwięku w pomieszczeniach użytkowych przyległych do węzła zgodnie z PN-87/B / Wytyczne dla instalacji elektrycznych. Należy zasilić w energię elektryczną: w pomieszczeniu węzła wysokoparametrowego Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 19

20 - sterownik dla pracy projektowanych wymienników wysokoparametrowych, w rozdzielni i pompowni wody grzewczej zlokalizowanej w budynku nr 10 - projektowane kompresory urządzenia zabezpieczającego ciśnieniowo ST instalację wody grzewczej moc 2 x 2,2 kw, napięcie 400 V, - pompy obiegowe wody grzewczej kierowanej do sieci zasilającej budynek CMN+27 i budynek CMI, moc pomp pracujących 4 x 22 kw, dodatkowa pompa rezerwowa 22 kw, napięcie 3x V, praca pomp ciągła, przez cały rok, pompy będą montowane w miejsce pomp istniejących pracujących dla potrzeb CMI, pompy w ilości 2 pracujące + 1 rezerwowa, dla 1 pompy Ns=7,5 kw, 3x V, - pompy obiegowe wody grzewczej pracujące w obiegu: rozdzielnia i pompownia w budynku nr 10 - węzeł wysokoparametrowy dla CMN+27 i dla CMI, moc pomp pracujących (2+2)x7,5 kw, moc pomp rezerwowych 1x7,5 kw +1x7,5 kw, napięcie 3x V, praca pomp równoległa z pracą wymienników obsługujących odpowiednio CMN+27 i wymienników CMI. Wartości mocy pomp obiegowych podano szacunkowo, wartości te zostaną określone w kolejny etapie projektu w projekcie wykonawczym Wytyczne dla automatycznej regulacji. Przewiduje się regulację parametru wody grzewczej za wymiennikami wysokoparametrowymi - przy sprzęgłach hydraulicznych SPw1 i SPw2. Czujniki temperatury przy sprzęgłach będą współpracować z siłownikami na zaworach regulacyjnych zamontowanych na wysokim parametrze przed wymiennikami projektowanymi Wcmn i istniejącymi Wcmi. Zespół wymienników projektowanych dla CMN i zespół wymienników istniejących dla CMI będzie pracował jako wspólny układ przygotowujący wodę grzewczą. Praca zaworów regulacyjnych z siłownikami na wodzie grzewczej będzie kaskadowa. Temperatura wody grzewczej będzie utrzymywana w okresie zimy na zasileniu w wielkości 75 0 C, w okresie lata 60 0 C. Równolegle z uruchomieniem przygotowania ciepła na wymiennikach będą włączane do pracy kaskadowo pompy obiegowe wody grzewczej POs1 i POs2 pracujące w obiegu: sprzęgła hydrauliczne wymienniki Wcmn i Wcmi. Praca pompy POs wody grzewczej kierowanej do sieci cieplnej wewnętrznej ciagła przez cały rok. 10. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE P.POŻ. Przejścia przewodów przez przegrody wydzielające należy zabezpieczyć pożarowo poprzez zastosowanie masy elastycznej pęczniejącej dla rur stalowych o klasie odporności ogniowej EI PRZEPISY ZWIĄZANE - Prawo budowlane z dnia r - tekst ujednolicony z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U poz. 1409) z późniejszymi zmianami; Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 20

21 - Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami; - Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, (Dz. U nr 31, poz.158); - PN-B Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze; - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Wymagania techniczne COBTI Instal ( zeszyt nr 6 ); - Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych Wymagania techniczne COBTI Instal ( zeszyt nr 8) Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 21

22 II. OBLICZENIA. 1. Bilanse ciepła 1.1. Bilans ciepła dla wszystkich obiektów stan po zrealizowaniu CMN Stan normalnej pracy. Obiekt Qc.o. Qc.t. Qc.w. śr. razem Podstawa bilansu wentylacja -- MW MW MW MW CMI 0,9 [1] 3,1 [1] 0,25 [1] 4,25 [1] [1] dane z projektu PW przyjęto dla CMI, 1,59 [2] 2,7 [2] 0,21 [2] 4,5 [2] [2] dane z UCK - moc zamówiona z GPEC w latach CMN 1,0 4,3 0,5 5,8 dane z równolegle wykonywanego projektu PB budynku CMN Budynki UCK istniejące 3,5 [3] (wraz wentylacją) z -- 0,5 [3] 4,0 [3] [3] dane z UCK - moc zamówiona z GPEC (4 MW), Budynki UCK - stan po wyburzeni u budynku nr 22, 26, 32 3,5-0,9 = = 2,6 [4] Razem 5,19 7,0 1,21 13,4 Łącznie 13,4 MW 0,5 3,1 [4] [4] moc zmniejszona o bilanse o wyburzane budynki nr 22,26,32, wyburzenia dla potrzeb realizacji CMN, - bilanse dla ogrzewania i wentylacji wyburzanych budynków przyjęto wg opracowania Regulacja hydrauliczna sieci cieplnych dla UCK z r.; - bilans dla c.w. przyjęto wg danych z UCK - moc zamówiona z GPEC w latach W przypadku uwzględnienia pracy kogeneratora zasilanego gazem projektowanego w budynku CMN bilans wynosić będzie 12,4 MW. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 22

23 Przypadek awarii jednego z dwóch źródeł ciepła. Obiekt Qc.o. Qc.t. Qc.w. śr. razem Podstawa bilansu wentylacja MW MW MW MW CMI 1,4 1,6 0,13 3,13 1. Bilans dla c.o. zastosowano wsp. zmniejszający z uwagi na zakładane obniżenie temp. do 16 0 C, 32/36=0,9. 2. Bilans dla c.t. wsp. zmniejszający 0,6. 3. Bilans dla c.w. zastosowano wsp. zmniejszający z uwagi na obniżenie temp. c.w. do 45 0 C i zakładane wyłączenie 15% odbiorników, 40/55 x 0,85 =0,6. CMN 0,9 2,6 0,3 3,8 Współczynniki zmniejszające przyjęto, jak dla CMI. Budynki UCK -stan po wyburzeni u budynku nr 22, 26, 32 2,1 (wraz z wentylacją ) -- 0,3 2,4 1. Bilans dla c.o. i c.t. zastosowano współczynnik zmniejszający 0,8. 2. Bilans dla c.w. zastosowano wsp. zmniejszajmy jak wyżej. Razem 4,4 4,2 0,73 9,33 Łącznie 9,33 MW W przypadku uwzględnienia pracy kogeneratora zasilanego gazem projektowanego w budynku CMN bilans wynosić będzie 8,3 MW Zestawienia zapotrzebowania na ciepło dla budynku CMN + bud. 27 i bud. CMI. Obiekt Qc.o. Qc.t. Qc.w. śr. razem Podstawa bilansu wentylacja MW MW MW MW CMI 0,9 [1] 3,1 [1] 0,25 [1] 4,25 [1] [1] dane z projektu PW przyjęto dla CMI, 1,59 [2] 2,7 [2] 0,21 [2] 4,5 [2] [2] dane z UCK - moc zamówiona z GPEC w latach CMN 1,0 4,3 0,5 5,8 dane z równolegle wykonywanego projektu budowlanego budynku CMN Bud. 27 0,12 0,45 0,15 0,72 dane z projektu technologii węzła cieplnego bud. 27 Razem 2,71 7,45 0,86 11,02 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 23

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Budowa źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5, Śmigiel

Budowa źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5, Śmigiel 1 Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681, ekoprodet@poczta.onet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Budowa źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykaz niezbędnych opracowań projektowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 2. Układ parowy 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt technologiczny

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU

KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU KONCEPCJA UCIEPŁOWNIENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MADALIŃSKIEGO W GDAŃSKU SPIS TREŚCI OPIS: 1.0 Źródło energii cieplnej- sieć gazowe 2.0 Źródło energii cieplnej- sieć ciepłownicza- alternatywa 3.0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OBIEKT : BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM ADRES

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych nie będących własnością Spółek z Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych nie będących własnością Spółek z Grupy GPEC Strona 1 z 8 Spis treści: I. Wymagania ogólne... 2 II. Regulacje... 2 III. Pomieszczenie węzła cieplnego... 2 IV. Wymagania dotyczące układu technologicznego węzła cieplnego... 3 V. Uruchomienie i dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ

WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ Gdynia : 23 marzec 2017 r. Opracował : mgr inż. Cezary Sobczyk ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY DO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. MODERNIZACJA

PROJEKT INSTALACJI C.O. MODERNIZACJA OBIEKT: Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego z wyodrębnioną częścią na magazyn Działu Wydawnictw OPRACOWANIE: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 13 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ IV.4 PROJEKT INSTALACJI WODY LODOWEJ WRAZ Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA WODY LODOWEJ

TOM II PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ IV.4 PROJEKT INSTALACJI WODY LODOWEJ WRAZ Z TECHNOLOGIĄ WĘZŁA WODY LODOWEJ temat tytuł opracowania i nazwa obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - protokół założeń eksploatacyjnych SPEC - instrukcja doboru elementów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych - opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR. 1 2. OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 3. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA : 1. WYDRUK DANYCH Z PROGRAMU TERMO-DANFOSS 2,1 4. CZEŚĆ GRAFICZNA 1. INSTALACJA CO - RZUT PIWNIC

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne

Przedmiar robót. Węzły cieplne Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 1 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock KnJ Biuro Techniczne Jacek Kania ul. Zgoda 7/47, 05-520 Konstancin-Jeziorna Obiekt: Szpital Powiatowy w Otwocku Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock Temat: Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach ul. Sportowa 9, Gorlice

PROJEKT BUDOWLANY. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach ul. Sportowa 9, Gorlice ETN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ELŻBIETA I TADEUSZ NIESZPOREK 44-100 GLIWICE UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15/10 TEL/FAX 32 270 42 66 REGON 273079151 NIP 634-112-46-63 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor Temat Obiekt

Bardziej szczegółowo

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH EWA ZABOROWSKA Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH GDANSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH Janusz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo