CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA"

Transkrypt

1 temat tytuł opracowania i obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową nazwa i rozbudową infrastruktury technicznej : dróg wewnętrznych (bez zmiany wjazdów), parkingów, urządzeń budowlanych, murów oporowych wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących budynków, z etapowaniem inwestycji tom część adres inwestycji TOM II PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Gdańsk ul. Smoluchowskiego, dz. nr: 1/1, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23, 5/1, 5/2, obr. 066 oraz dz. nr 678/1 obr. 055 Inwestor: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, tel Jednostka projektowa ARCH - DECO Sp z o.o. ul. Starowiejska Gdynia tel wykonawca projektu FIRMA RECORD Sp z o.o. ul. HOMERA 55/ Gdańsk tel Imię i nazwisko projektanta Specjalność i zakres Nr uprawnień Data i podpis mgr inż. Beata Glapa-Jursz Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zakres: technologia węzła cieplnego i modernizacji kotłowni POM/0202/POOS/08 mgr inż. Elżbieta Pozorska Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji 2746//Gd/86 sanitarnych zakres: technologia węzła cieplnego i modernizacji kotłowni Imię i nazwisko sprawdzającego Specjalność Nr uprawnień Data i podpis mgr inż. Robert Janaś Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych POM/0039/POOS/11 Data opracowania Kwiecień 2015

2 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 2

3 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 3

4 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 4

5 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 5

6 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 6

7 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 7

8 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 8

9 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 9

10 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 10

11 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 1. CZĘŚĆ A TECHNOLOGIA WĘZŁA WYSOKOPARAMETROWEGO I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA 2. CZĘŚĆ B MODERNIZACJA KOTŁOWNI I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA 3. RYSUNKI rys. nr SE 1 Plan sytuacyjny 1 : 500 rys. nr SE 2 Schemat technologii węzła wysokoparametrowego -- rys. nr SE 3 Rzut węzła wysokoparametrowego 1 : 100 rys. nr SE 4 Schemat instalacji kotłowni stan istniejący -- rys. nr SE 5 Schemat instalacji kotłowni modernizacja -- rys. nr SE 6 Rzut węzła rozdziału ciepła z kotłowni i pompownia 1 : 100 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 11

12 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA CZĘŚĆ A TECHNOLOGIA WĘZŁA WYSOKOPARAMETROWEGO ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis projektowanego obiektu. 4. Stan istniejący pomieszczeń węzła cieplnego ACK. 5. Opis projektowanych rozwiązań. 6. Przewidywane demontaże elementów istniejących instalacji obsługujących budynek CMI 7. Wytyczne materiałowe. 8. Wytyczne wykonawcze. 9. Wytyczne dla innych branż 10. Wymagania szczegółowe p.poż. 11. Przepisy związane. II. OBLICZENIA ZAŁĄCZNIKI związane z niniejszym projektem -załączniki znajdują się w tomie I Projektu Budowlanego: - Aktualizacja Warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC, z dnia r, nr WT/GPEC/00135/2015 ( zamienne do nr WT/00054/2015), - Uzgodnienie lokalizacji węzła cieplnego- pismo GPEC, z dnia r., nr P/AS/004275/2015/001 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 12

13 I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA części I. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: - technologii węzła cieplnego wysokoparametrowego wymiennikowego dla potrzeb projektowanego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) i istniejącego CMI oraz dla istniejącego budynku nr 27 sąsiadującego z projektowanym CMN, węzeł wymiennikowy zlokalizowany będzie w budynku węzła wysokoparametrowego obsługującego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i budynek CMI oraz budynki UCK, - wspólnej rozdzielni ciepła dla potrzeb budynku CMN+27 zlokalizowanej w pomieszczeniu dawnego magazynu opału w budynku nr 10, w rejonie kotłowni kontenerowej gazowej. Technologia węzła cieplnego wysokoparametrowego obejmuje: - przygotowanie wody grzewczej o stałym parametrze w wymiennikach płytowych dla potrzeb CMN+27, wymienniki zasilane wodą z sieci miejskiej wysokoparametrowej, - doprowadzenie przewodów wody grzewczej do rozdzielni ciepła i pompowni ciepła, wspólnych dla potrzeb projektowanego CMN i budynku istniejącego nr 27 oraz budynku istniejącego CMI. Rozdzielnia ciepła obejmuje: - rozdzielacze instalacyjne dla CMN+27+CMI zasilane: o wodą grzewczą z projektowanego węzła wymiennikowego wysokoparametrowego dla CMN+27 i z istniejącego węzła wymiennikowego wysokoparametrowego dla CMI oraz o zasilane wodą grzewczą z kotłowni gazowej kontenerowej, - zespołu pomp tłoczących wodę grzewczą do budynku CMN+27 oraz budynku CMI, - zabezpieczenie ciśnieniowe instalacji CMN+27 i CMi poprzez układ stabilizacji ciśnienia sterowny kompresorowo wymiana układu zabezpieczenia ciśnieniowego pracującego obecnie dla potrzeb CMI. Wymienniki do obsługi projektowanego budynku CMN będą także przygotowywały ciepło dla potrzeb budynku istniejącego nr 27. Spowodowane to jest lokalizacją budynku nr 27 w bliskim sąsiedztwie projektowanego CMN i założenie, w uzgodnieniu z Inwestorem, zasilenia budynku nr 27 w wodę grzewczą poprzez rozdzielnię ciepła CMN. Takie rozwiązanie pozwoli na zrezygnowanie z końcowego odcinka istniejącej sieci cieplnej prowadzonej dla budynków UCK. Z końcowego odcinka sieci zasilane są budynki przewidywane do rozbiórki na potrzeby przygotowania terenu pod budowę CMN, a więc końcowy odcinek sieci, gdyby pozostał, zasilałby tylko budynek nr 27 stąd decyzja o zmianie zasilenia budynku nr 27. Projektami związanymi z niniejszym projektem są równolegle wykonywane opracowania: projekt modernizacji kotłowni kontenerowej gazowej - ujęto w części II niniejszego opracowania, projekt sieci cieplnej wewnętrznej sieci dosyłowej wody grzewczej, sieć wspólna dla potrzeb budynku CMN+27 i budynku CMI. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawa opracowania: - równolegle opracowywane projekty architektury budynku CMN, - równolegle opracowywane projekty instalacyjne i sieciowe CMN, Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 13

14 - uzgodnienia międzybranżowe, - ustalenia z Inwestorem dot. zasilenia w ciepło budynku CMN i istn. budynku nr 27, - warunki techniczne przyłączenia GPEC z dnia r, nr WT/GPEC/00135/ obowiązujące przepisy, zgodnie z zestawieniem w punkcie OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU CMN. Kompleks budynku CMN będzie się składał z poszczególnych części funkcjonalnych A-D. Realizacja obiektów przewidziana jest w dwóch etapach. Część C, D i B realizowana będzie w pierwszym etapie. Część A w II etapie. Przewiduje się alokację klinik występujących na terenie przeznaczonym pod II etap budowy do nowych obiektów zrealizowanych w I etapie. Budynek będzie posiadał 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Łączna powierzchnia obiektu to ok m 2. Na kondygnacjach nadziemnych będą zlokalizowane następujące kliniki: - Klinika Onkologii i Zakładu Medycyny Nuklearnej - Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej - Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej - Klinika Położnictwa i Neonatologii - Kliniczne Centrum Kardiologii z Oddziałami Kardiologii Ogólnej, Szybkiej Diagnostyki, Elektroterapii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej - Klinika Neurologii - Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - Klinika Pulmonologii i Alergologii - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Tkanki Łącznej - Klinika Geriatrii - Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych - Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych - Klinika Hematologii i Transplantologii - Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych - Dział Ambulatoryjny - Oddział Dzienny Chemioterapii z Poradnią dla Hematologii - Poradnie Przykliniczne - Dział Obrazowania - Zespół Dydaktyczny - Administracja - Szatnie personelu - Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W powyższych klinikach będzie się mieścić ok. 685 sztuk łóżek szpitalnych. Natomiast na kondygnacji podziemnej zlokalizowany będzie garaż podziemny (ok. 200 miejsc postojowych), kompleksy szatni dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne, w tym rozdzielnia ciepła. 4. STAN ISTNIEJACY ŹRÓDEŁ CIEPŁA. Źródłem ciepła są: kotłownia gazowa kontenerowa, kotłownia jest zlokalizowana w pobliżu budynku mieszczącego nieczynną kotłownię węglową i nieczynny magazyn opału w bud. nr 10, oraz główny węzeł cieplny wysokoparametrowy zasilany z m.s.c., węzeł wysokoparametrowy wymiennikowy, w którym znajduje się odrębny układ instalacyjny dla potrzeb przygotowania wody grzewczej i c.w. użytkowej dla budynków UCK i układ przygotowania wody grzewczej dla budynku CMI. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 14

15 Z węzła wysokoparametrowego obsługującego CMI wyprowadzona jest sieć wody grzewczej prowadząca do rozdzielni i pompowni dla CMI znajdujących się w pomieszczeniu po dawnym magazynie opału w budynku nr 10. W tym pomieszczeniu znajduje się także: pompownia wody grzewczej dla potrzeb budynków UCK, pompownia zasilana jest z kotłowni i tłoczy wodę do sieci cieplnej obsługującej UCK, sieć ta jest zasilana także z węzła cieplnego wysokoparametrowego, będącego drugim źródłem ciepła dla UCK, węzeł podgrzewu c.w. dla potrzeb budynków UCK zasilany z kotłowni, węzeł wyposażony jest w wymienniki typu JAD, zasobnik i zespół pomp. Do budynku CMI prowadzona jest sieć cieplna 3 rurowa zasilenie 2xDn200 i powrót 1xDn250. Parametry temperaturowe wody grzewczej: przygotowywanej w wymiennikach wysokoparametrowych dla budynków UCK 80/60 0 C, przygotowywanej w wymiennikach wysokoparametrowych dla budynku CMI 75/55 0 C, w okresie lata na zasileniu 0 C, przygotowywanej w kotłach gazowych 80/60 0 C, w okresie lata z możliwością obniżenia do 70/50 0 C. 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Węzeł wysokoparametrowy dla budynku projektowanego budynku CMN i istniejącego budynku nr 27. Podstawowym źródłem ciepła dla budynku CMN+27 będzie węzeł cieplny wysokoparametrowy z wymiennikami płytowymi. Natomiast istniejąca kotłownia gazowa będzie stanowiła drugie źródło ciepła. Kotłownia wodna gazowa jest zlokalizowana w dwóch kontenerach znajdujących się w sąsiedztwie budynku mieszczącego węzeł cieplny. Dla potrzeb montażu węzła cieplnego wysokoparametrowego dla potrzeb CMN+27 przewiduje się adaptację pomieszczenia pomocniczego-socjalnego zlokalizowanego w sąsiedztwie pomieszczenia mieszczącego węzeł wymiennikowy obsługujący obiekty UCK węzeł obsługujący budynek CMI. Parametry temperaturowe wody grzewczej przygotowywanej w wymiennikach CMN+27: w okresie zimy parametr stały 75/55 0 C, w okresie lata na zasileniu 60 0 C. Parametry temperaturowe wody wysokoparametrowej z sieci cieplnej zewnętrznej: w okresie od jesieni do wiosny na zasileniu od 70 0 C do C, temperatura wody powrotnej nie większa niż 60 0 C, w okresie lata 65 0 C, min. schłodzenie wody sieciowej 40 0 C. Przy wymiennikach dla CMN+27, na wodzie wysokoparametrowej, przewiduje się montaż zaworów odcinających, filtroodmulnika z wkładem magnetycznym, filtru, licznika ciepła, zaworu różnicy ciśnień, zaworów regulacyjnych z siłownikiem. Zasilanie wymiennika będzie stanowiło odgałęzienie od przyłącza sieci wysokoparametrowej wprowadzonej do pomieszczenia węzła cieplnego. Projektowany licznik ciepła dla CMN+27 oraz armatura regulująca natężenie przepływu nośnika ciepła stanowi element dostawy GPEC. Z uwagi na zwiększenie bilansu ciepła dostarczanego do pomieszczenia węzła wysokoparametrowego (dodatkowe ciepło dla potrzeb projektowanego budynku CMN), zgodnie z Warunkami przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej nr WT/GPEC/00134/2015 z dnia , wymagana będzie: przebudowa istniejącego przyłącza 2Dn125 na przyłącze 2xDn250, budowa wewnętrznego przyłącza Dn200 do projektowanych wymienników CMN. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 15

16 Proponowana kolejność prac na instalacji wysokoparametorowej: przebudowa zewnętrznego przyłącza z m.s.c. do węzła wysokoparametrowego - po stronie GPEC, realizacja przyłącza w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego - po stronie inwestora, zakres prac: - zmiana średnicy głównego odcinka z 2xDn125 na 2x200, - przepięcie do wymienionego odcinka zasilenia wymienników dla potrzeb UCK i wymienników dla potrzeb CMI, - wykonanie odgałęzienia o średnicy 2xDn200 do projektowanych wymienników dla CMN. Na czas prowadzonych prac należy uruchomić kotłownię gazową i zasilać obiekty w ciepło z kotłowni. Woda grzewcza przygotowana w wymiennikach wysokoparametrowych dla potrzeb CMI+27 będzie doprowadzana projektowaną siecią dosyłową do rozdzielni ciepła znajdującej się w pomieszczeniu w rejonie kotłowni kontenerowej, w budynku nr 10 w miejscu, gdzie obecnie znajduje rozdzielnia i pompownia dla budynku CMI. Sieć dosyłowa będzie siecią wewnętrzną i będzie prowadzona kolejno: pod stropem węzła cieplnego wysokoparametrowego, następnie pod stropem nieczynnej hali dawnej kotłowni węglowej i wprowadzona do dawnego magazynu opału - w obręb istniejącej rozdzielni i pompowni dla budynku CMI. Rozdzielnia i pompownia dla CMI będzie rozbudowana dla wspólnych potrzeb budynku CMI oraz CMN wraz z budynkiem nr 27. Projektowany węzeł cieplny dla budynku CMN będzie stanowił własność inwestora Rozdzielnia i pompownia ciepła. Przewiduje się wspólną rozdzielnię i pompownię dla potrzeb: budynku projektowanego CMN wraz z istniejącym bud. Nr 27, istniejącego budynku CMI. Z rozdzielni ciepła woda grzewcza siecią cieplną wewnętrzną będzie dostarczana kolejno do budynku CMN+27 i dalej do budynku CMI. W rozdzielni ciepła i pompowni projektuje się: sprzęgło hydrauliczne na instalacji wody grzewczej dosyłanej z projektowanych wymienników dla potrzeb budynku CMN+27, sprzęgło hydrauliczne na instalacji wody grzewczej dosyłanej z istniejących wymienników dla potrzeb budynku CMI, układ pompowy na sieci wody grzewczej kierowanej z wymienników CMN+27, pompy będą tłoczyć wodę ze sprzęgła do wymienników CMN+27, układ pompowy na istniejącej sieci wody grzewczej kierowanej z istniejących wymienników CMI, pompy będą tłoczyć wodę ze sprzęgła do wymienników CMI, rozdzielacze instalacyjne wody grzewczej kierowanej z dwóch źródeł ciepła dla CMN+27 i CMI, układu pompowego tłoczącego wodę grzewczą do wspólnej sieci zasilającej CMN+27 i CMI, wymianę układu zabezpieczenia ciśnieniowego obecnie pracującego dla budynku CMI. Istniejące wymienniki CMI i projektowane wymienniki CMN+27 będą stanowiły zespół wymienników obsługujących wspólnie CMI oraz CMN+27. Wprowadzenie sprzęgieł hydraulicznych pozwoli na pracę każdego z układu wymienników niezależnie od siebie i jednocześnie wymienniki będą stanowiły jeden zespół źródła ciepła, wymienniki będą włączane do pracy kaskadowo. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 16

17 Na gałęzi powrotnej do kotłowni oraz gałęzi powrotnej do zespołu wymienników przewiduje się montaż zaworu regulacyjnego Zawory będą służyły do wyregulowania przepływów w obiegach do 2 źródeł przygotowania wody grzewczej. Przełączanie zasilenia ze źródeł ciepła: przełączanie z węzła cieplnego wysokoparametrowego lub z kotłowni przewiduje się prowadzić ręcznie, w zależności od potrzeb, w okresie lata można eksploatować jeden z układów wymienników (wymienniki dla CMI lub dla CMN) i pomp obiegowych pracujących w obiegu sprzęgło hydrauliczne - wymienniki, przełączanie przewiduje się ręczne. Pompy obiegowe będą tłoczyły wodę do sieci cieplnej wewnętrznej 4 rurowej - 2x(Dn250+Dn200), przy czym przewody 2xDn200 i 1xDn250 są przewodami istniejącymi obecnie zasilającymi budynek CMI. 6. Przewidywane demontaże elementów istniejących instalacji obsługujących budynek CMI Zakres zmian w obrębie istniejącej rozdzielni i pompowni dla budynku CMI: wymiana istniejących rozdzielaczy, wymiana istniejących pomp tłoczących wodę grzewczą do budynku CMI, wymiana układu zabezpieczenia ciśnieniowego. Proponowana kolejność prac dla potrzeb wykonania instalacji do obsługi wspólnie CMI oraz CMN+ budynek 27 - należy: zamontować nowy układ rozdzielaczy i pomp, włączyć nowy układy do sieci dosyłowej, w jak najkrótszym czasie - w godzinach nocnych, zamontować nowy układ stabilizacji ciśnienia zdemontować istniejące rozdzielacze i pompy pracujące obecnie dla potrzeb CMI, zdemontować istniejący układ stabilizacji ciśnienia i podłączyć wykorzystywane zbiorniki buforowe do nowego układu. 7. WYTYCZNE MATERIAŁOWE 7.1. Urządzenia. Proponuje się - wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej skręcane, proponowany wymiennik firmy np. Sondex, przez analogię do wymienników istniejących, lub równoważne, - pompy obiegowe wody grzewczej elektroniczne, - sprzęgła hydrauliczne dla przepływu wody grzewczej łącznie 474 m 3 /h Zabezpieczenie ciśnieniowe. Do zabezpieczenia ciśnieniowego przewidziano: - zawory bezpieczeństwa po stronie wody grzewczej za wymiennikami zawory membranowe pn= 6 bar, - układ stabilizacji ciśnienia sterowny kompresorowo, z dwoma kompresorami oraz ze zbiornikiem podstawowym i bateryjnym, proponowany Reflexomat firmy Reflex rozbudowa układu zabezpieczającego istniejącego, Dla potrzeb uzupełnienia wody w instalacji grzewczej będzie wykorzystany istniejący automat uzupełniający. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 17

18 7.3. Rurociągi. Rurociągi wody wysokoparametrowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Rurociągi wody grzewczej zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie Armatura. Armatura odcinająca: - na sieci wysokoparametrowej o zawory kulowe kołnierzowe dla PN25, - na instalacji wody grzewczej armatura PN10 o zawory kulowe w połączeniach gwintowanych dla Dn<=50 mm, o zawory kulowe kołnierzowe w zakresie Dn>=65 mm do Dn150 mm, o przepustnice do zabudowy międzykołnierzowej dla Dn>150 mm, Armatura regulacyjna: - zawory ręczne nastawcze - PN25 dla wysokiego parametru, PN16 dla wody grzewczej ; - zawór automatyczny różnicy ciśnienie i regulacji przepływu PN25 na wysokich parametrach Termometry i manometry: - termometry przemysłowe o zakresie do C, - na rozdzielaczach i przy filtrach- manometry o zakresie do 6 bar, na wysokich parametrach o zakresie do 1,6MPa. Filtry: - filtry siatkowe dla wody wysokoparametrowej PN25, dla wody grzewczej PN10. - filtroodmulnik z wkładem magnetycznym PN25 na wysokich parametrach. Zawory zwrotne: - kołnierzowe dla Dn150 i średnicach mniejszych, dla Dn200 i więcej o połączeniach międzykołnierzowych. Łączniki amortyzacyjne: - przy pompach, na króćcu ssania i tłoczenia Odpowietrzenia i spusty Na przewodach po stronie wysokich parametrów - przewody odpowietrzające z zaworami Dn20, na gałęziach instalacyjnych po stronie niskich parametrów - odpowietrzniki automatyczne Dn15 z zaworem kulowym odcinającym. W najniższych punktach należy zapewnić spust poprzez zawory ze złączką do węża Izolacja termiczna. Rurociągi wody grzewczej należy izolować cieplnie, izolacja powinna spełniać wymogi Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 5 lipca 2013 r. oraz wymogi PN-B :2000. Proponowana izolacja z wełny mineralnej w płaszczu z folii AL. Grubość izolacji: - dla wody grzewczej 50 mm i 100 mm (100 mm w pomieszczeniach nieogrzewanych); - dla wody wysokoparametrowej 50 mm. Izolacje cieplną projektuje się także dla zbiorników zespołu zabezpieczenia ciśnieniowego i sprzęgieł hydraulicznych przewiduje się zastosowanie mat z wełny mineralnej gr. 60 mm z płaszczem z folii Al Automatyczna regulacja instalacji. Wytyczne do regulacji podano w punkcie Wytyczne dla innych branż Wytyczne dla automatycznej regulacji. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 18

19 8. WYTYCZNE WYKONAWCZE Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności. Ciśnienie próbne należy przeprowadzić na ciśnienie: - dla instalacji wody grzewczej należy przyjąć równe 0,6 MPa; - dla instalacji wysokoparametrowej przyjąć równe 2,0 MPa. Próby szczelności należy wykonać zgodnie z,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Po pozytywnie zakończonych próbach rurociągi stalowe czarne należy oczyścić do 3 stopnia czystości i pomalować 2 x farbą antykorozyjną. Rurociągi należy zaizolować cieplnie,zgodnie z informacją podaną w punkcie wytycznych materiałowych. Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć zgodnie z opisem w części dot. wymagań p.poż. 9. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ 9.1. Wytyczne budowlane Należy : - wykonać otwory w ścianach wewnętrznych dla potrzeb prowadzenia przewodów wody grzewczej, - wydzielić ścianą działową pomieszczenie projektowanych wymienników Wcmn, z drzwiami, - pomieszczenie wymienników dostosować do wymogu pomieszczenia, jak dla węzła cieplnego - pomieszczenie powinno posiadać: wentylację o krotności wymian zapewniającą nie przekraczanie temperatury C w okresie zimowym i C w okresie lata, oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 150 luxów, odwodnienie poprzez spusty podłogowe i studzienkę schładzającą, instalację elektryczną dostosowaną do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorących oraz do zabezpieczeń od porażeń, drzwi o szer..min. 0,8 m i wys. min 2 m otwierane pod naciskiem od strony węzła cieplnego, drzwi łącznie z futryną należy wykonać ze stali lub pokryć blachą stalową, ściany i stropy należy wykonać z materiałów niepalnych, należy zabezpieczyć powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci, do pomieszczenia powinno być zapewniony całodobowy dostęp, spadek posadzki należy wykonać nie mniej niż 1% do kratki ściekowej, posadzkę wykonać z materiałów niepylących, w węźle należy zamontować zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża, studzienkę schładzającą, węzeł należy wyposażyć w odrębny podlicznik energii elektrycznej, zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia powinno zapewnić poziom dźwięku w pomieszczeniach użytkowych przyległych do węzła zgodnie z PN-87/B / Wytyczne dla instalacji elektrycznych. Należy zasilić w energię elektryczną: w pomieszczeniu węzła wysokoparametrowego Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 19

20 - sterownik dla pracy projektowanych wymienników wysokoparametrowych, w rozdzielni i pompowni wody grzewczej zlokalizowanej w budynku nr 10 - projektowane kompresory urządzenia zabezpieczającego ciśnieniowo ST instalację wody grzewczej moc 2 x 2,2 kw, napięcie 400 V, - pompy obiegowe wody grzewczej kierowanej do sieci zasilającej budynek CMN+27 i budynek CMI, moc pomp pracujących 4 x 22 kw, dodatkowa pompa rezerwowa 22 kw, napięcie 3x V, praca pomp ciągła, przez cały rok, pompy będą montowane w miejsce pomp istniejących pracujących dla potrzeb CMI, pompy w ilości 2 pracujące + 1 rezerwowa, dla 1 pompy Ns=7,5 kw, 3x V, - pompy obiegowe wody grzewczej pracujące w obiegu: rozdzielnia i pompownia w budynku nr 10 - węzeł wysokoparametrowy dla CMN+27 i dla CMI, moc pomp pracujących (2+2)x7,5 kw, moc pomp rezerwowych 1x7,5 kw +1x7,5 kw, napięcie 3x V, praca pomp równoległa z pracą wymienników obsługujących odpowiednio CMN+27 i wymienników CMI. Wartości mocy pomp obiegowych podano szacunkowo, wartości te zostaną określone w kolejny etapie projektu w projekcie wykonawczym Wytyczne dla automatycznej regulacji. Przewiduje się regulację parametru wody grzewczej za wymiennikami wysokoparametrowymi - przy sprzęgłach hydraulicznych SPw1 i SPw2. Czujniki temperatury przy sprzęgłach będą współpracować z siłownikami na zaworach regulacyjnych zamontowanych na wysokim parametrze przed wymiennikami projektowanymi Wcmn i istniejącymi Wcmi. Zespół wymienników projektowanych dla CMN i zespół wymienników istniejących dla CMI będzie pracował jako wspólny układ przygotowujący wodę grzewczą. Praca zaworów regulacyjnych z siłownikami na wodzie grzewczej będzie kaskadowa. Temperatura wody grzewczej będzie utrzymywana w okresie zimy na zasileniu w wielkości 75 0 C, w okresie lata 60 0 C. Równolegle z uruchomieniem przygotowania ciepła na wymiennikach będą włączane do pracy kaskadowo pompy obiegowe wody grzewczej POs1 i POs2 pracujące w obiegu: sprzęgła hydrauliczne wymienniki Wcmn i Wcmi. Praca pompy POs wody grzewczej kierowanej do sieci cieplnej wewnętrznej ciagła przez cały rok. 10. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE P.POŻ. Przejścia przewodów przez przegrody wydzielające należy zabezpieczyć pożarowo poprzez zastosowanie masy elastycznej pęczniejącej dla rur stalowych o klasie odporności ogniowej EI PRZEPISY ZWIĄZANE - Prawo budowlane z dnia r - tekst ujednolicony z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U poz. 1409) z późniejszymi zmianami; Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 20

21 - Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami; - Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, (Dz. U nr 31, poz.158); - PN-B Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze; - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Wymagania techniczne COBTI Instal ( zeszyt nr 6 ); - Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych Wymagania techniczne COBTI Instal ( zeszyt nr 8) Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 21

22 II. OBLICZENIA. 1. Bilanse ciepła 1.1. Bilans ciepła dla wszystkich obiektów stan po zrealizowaniu CMN Stan normalnej pracy. Obiekt Qc.o. Qc.t. Qc.w. śr. razem Podstawa bilansu wentylacja -- MW MW MW MW CMI 0,9 [1] 3,1 [1] 0,25 [1] 4,25 [1] [1] dane z projektu PW przyjęto dla CMI, 1,59 [2] 2,7 [2] 0,21 [2] 4,5 [2] [2] dane z UCK - moc zamówiona z GPEC w latach CMN 1,0 4,3 0,5 5,8 dane z równolegle wykonywanego projektu PB budynku CMN Budynki UCK istniejące 3,5 [3] (wraz wentylacją) z -- 0,5 [3] 4,0 [3] [3] dane z UCK - moc zamówiona z GPEC (4 MW), Budynki UCK - stan po wyburzeni u budynku nr 22, 26, 32 3,5-0,9 = = 2,6 [4] Razem 5,19 7,0 1,21 13,4 Łącznie 13,4 MW 0,5 3,1 [4] [4] moc zmniejszona o bilanse o wyburzane budynki nr 22,26,32, wyburzenia dla potrzeb realizacji CMN, - bilanse dla ogrzewania i wentylacji wyburzanych budynków przyjęto wg opracowania Regulacja hydrauliczna sieci cieplnych dla UCK z r.; - bilans dla c.w. przyjęto wg danych z UCK - moc zamówiona z GPEC w latach W przypadku uwzględnienia pracy kogeneratora zasilanego gazem projektowanego w budynku CMN bilans wynosić będzie 12,4 MW. Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 22

23 Przypadek awarii jednego z dwóch źródeł ciepła. Obiekt Qc.o. Qc.t. Qc.w. śr. razem Podstawa bilansu wentylacja MW MW MW MW CMI 1,4 1,6 0,13 3,13 1. Bilans dla c.o. zastosowano wsp. zmniejszający z uwagi na zakładane obniżenie temp. do 16 0 C, 32/36=0,9. 2. Bilans dla c.t. wsp. zmniejszający 0,6. 3. Bilans dla c.w. zastosowano wsp. zmniejszający z uwagi na obniżenie temp. c.w. do 45 0 C i zakładane wyłączenie 15% odbiorników, 40/55 x 0,85 =0,6. CMN 0,9 2,6 0,3 3,8 Współczynniki zmniejszające przyjęto, jak dla CMI. Budynki UCK -stan po wyburzeni u budynku nr 22, 26, 32 2,1 (wraz z wentylacją ) -- 0,3 2,4 1. Bilans dla c.o. i c.t. zastosowano współczynnik zmniejszający 0,8. 2. Bilans dla c.w. zastosowano wsp. zmniejszajmy jak wyżej. Razem 4,4 4,2 0,73 9,33 Łącznie 9,33 MW W przypadku uwzględnienia pracy kogeneratora zasilanego gazem projektowanego w budynku CMN bilans wynosić będzie 8,3 MW Zestawienia zapotrzebowania na ciepło dla budynku CMN + bud. 27 i bud. CMI. Obiekt Qc.o. Qc.t. Qc.w. śr. razem Podstawa bilansu wentylacja MW MW MW MW CMI 0,9 [1] 3,1 [1] 0,25 [1] 4,25 [1] [1] dane z projektu PW przyjęto dla CMI, 1,59 [2] 2,7 [2] 0,21 [2] 4,5 [2] [2] dane z UCK - moc zamówiona z GPEC w latach CMN 1,0 4,3 0,5 5,8 dane z równolegle wykonywanego projektu budowlanego budynku CMN Bud. 27 0,12 0,45 0,15 0,72 dane z projektu technologii węzła cieplnego bud. 27 Razem 2,71 7,45 0,86 11,02 Firma RECORD Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Homera 55 tel , fax , 23

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA 3 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT BUDYNEK STACJI DOŚWIADCZALNEJ KATEDRY ICHTIOLOGII I RYBACTWA WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT ADRES KRAKÓW UL. SPICZAKOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA INSTALACJA GAZOWA Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny i specyfikację urządzeń 2. Rysunki: - nr 1 Rzut kotłowni; skala 1:50 - nr 2 Schemat technologiczny kotłowni OPIS TECHNICZNY Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny; II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni skala l: 50; 2. Schemat kotłowni skala b/s; PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Zlecenie Inwestora 2. Uzgodnienia międzybranżowe 3. Uzgodnienia z Inwestorem 4. Projekt architektoniczny

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 390 kw I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 390 kw I WĘZŁÓW CIEPLNYCH temat opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 390 kw I WĘZŁÓW CIEPLNYCH branża : SANITARNA obiekt : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, UL SIENNICKA budynek 1B i 1C DZ.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa... 1 2. zawartość opracowania... 2 3. opis techniczny... 3-13 1. podstawa opracowania... 3 2. zakres opracowania... 3 3. opis technologii kotłowni... 3 4. obliczenia...

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 - TECHNOLOGIA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ CPV 45331110-0, CPV45331100-7

PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 - TECHNOLOGIA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ CPV 45331110-0, CPV45331100-7 OBIEKT : PROJEKT BUDOWLANY TOM 3 - TECHNOLOGIA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ CPV 45331110-0, CPV45331100-7 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA-KOTŁOWNIA KONTENEROWA ZASILANA BIOGAZEM I GAZEM ZIEMNYM 26-600 RADOM

Bardziej szczegółowo