PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: Przedmiotem opracowania jest remont kuchni oraz pomieszczeń związanych z zapleczem kuchennym, określenie zakresu robót remontowych a także modernizację doposażenia technologicznego - armaturę i urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego stanu technicznego, technologicznego i sanitarnego wymaganego przepisami dot. placówek żywienia zbiorowego. Pomieszczenia objęte projektem znajdują się na jednej kondygnacji (I piętro), w części budynku wydzielonej konstrukcyjnie i funkcjonalnie od sal zajęć i pomieszczeń ogólnodostępnych. Opracowanie obejmuje: rozwiązania materiałowe, rozwiązania dot. wymiany wyposażenia, 1.2.Program użytkowy obiektu budowlanego: Opracowanie nie zmienia istniejącego układu funkcjonalnego pomieszczeń, zachowany jest prawidłowy ciąg technologiczny wykonywanych prac związanych z żywieniem w placówce oświatowej. 1.3.Charakterystyczne parametry techniczne Powierzchnia zabudowy budynku Kubatura budynku mieszkalnego Wysokość budynku mieszkalnego Szerokość budynku mieszkalnego Długość budynku mieszkalnego 471,24 m2 3762,00 m3 8,20 m 12,62 m 36,36 m Liczba kondygnacji 3 2.ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Kondygnacja: I Piętra Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki 1 Magazyn warzyw z obieralnią 6,74 gres 2 Kuchnia 27,89 gres 3 Zmywalnia 6,66 gres 4 Pom. wydawania posiłków 6,22 gres 5 Magazyn produktów pakowanych 9,28 gres 6 Komunikacja 18,68 gres 7 Przedsionek 2,53 gres 8 WC 1,23 gres 9 Brodzik 1,87 gres RAZEM 81,10

2 3.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek przedszkola należy do kompleksu obiektów szkolnych w Łączniku. Budynek wybudowano w latach w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku stanowią żelbetowe ławy fundamentowe. Całość konstrukcji murowana. Budynek przykryty dachem dwuspadowym płaskim, w konstrukcji prefabrykowanej typu DZ-3, pokryty papą. 3.2.Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Inwestycja nie powoduje zmian w wyglądzie zewnętrznym budynku objętego opracowaniem. 4.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 4.1.Konstrukcja obiektu Fundamenty: -Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości ok.100cm. Ściany nośne: -Murowane z cegły pełnej oraz pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 54 i 43cm. Stropy: -Prefabrykowane (płyta kanałowa, Strop DZ-3) Dach: -Dach wykonany w konstrukcji prefabrykowanej, dwuspadowy, kryty papą. 4.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne Zastosowano proste schematy statyczne jak belki jednoprzęsłowe, płytą krzyżowo zbrojona oparta na czterech krawędziach. 4.3.Założenia przyjęte do obliczeń Założono do obliczeń: Ciężar własny materiałów, obciążenie technologiczne przyjęte zostało jako 5kN/m Kategoria geotechniczna obiektu Kategoria I 4.5.Warunki i sposób posadowienia Posadowienie bezpośrednie, nowoprojektowany fundament posadowiony na gruncie nośnym poniżej strefy przemarzania bez zmian 4.6.Ocena techniczna obiektu wg opisu odrębnego. 4.7 Obliczenia statyczne zaślepionego otworu szybu dźwigu towarowego. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Płyta żelbetowa grub.15 cm 3,75 1, ,13 2. Wartwy wykończenia 1,20 1, ,56 3. Obciążenie technologiczne pomieszczeń kuchennych i 5,00 1,30 0,80 6,50 składowania towaru Σ: 9,95 1,22 12,19

3 Schemat statyczny płyty: qo = 12,19 1,30 y x 1,30 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 1,30 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 1,30 m Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdx = 0,75 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Skx = 0,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt = 0,55 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q ox,max = 7,92 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Q ox = 4,95 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdy = 0,75 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sky = 0,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt = 0,55 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q oy,max = 7,92 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Q oy = 4,95 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 15,0 cm Klasa betonu C16/20 (B20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,25 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x c nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y c nom,y = 25 mm Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,62 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 15,0 cm o A s = 5,24 cm 2 /mb (ρ = 0,42%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,x = 0,75 knm/mb < M Rd,x = 21,33 knm/mb (3,5%) Szerokość rys prostopadłych: w kx = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,x = 7,92 kn/mb < V Rd1,x = 71,80 kn/mb (11,0%) Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,56 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 15,0 cm o A s = 5,24 cm 2 /mb (ρ = 0,44%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,y = 0,75 knm/mb < M Rd,y = 20,42 knm/mb (3,7%) Szerokość rys prostopadłych: w ky = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,y = 7,92 kn/mb < V Rd1,y = 69,35 kn/mb (11,4%) Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od M Sk,lt: a(m Sk,lt) = 0,05 mm < a lim = 6,50 mm (0,7%)

4 Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 1x 250 5x 150 1x 250 3x Nr 4 2x Nr 3 3x Nr 4 5x 150 1x 250 2x Nr 1 3x Nr 2 1x 250 3x Nr y x ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 5.1.Płyta żelbetowa Projektuje się w miejscu uzupełnienie otworu w stropie na poziomie I piętra za pośrednictwem płyty żelbetowej gr.15cm, zbrojonej prętami klasy A-III. Płyta z betonu C16/20. Nowoprojektowaną płytę opierać na czterech krawędziach na istniejących ścianach nośnych szybu windowego. 6.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 6.1.Posadzki A.Posadzka w miejscu wykonania zaślepienia otworu szybu dźwigowego: - płytki gresu na klej - izolacja podpłytkowa IZOHAN EKOFOLIA - wylewka betonowa 4cm - 1x folia PE gr.0,2mm - styropian EPS 200-6cm - izolacja IZOHAN EKOFOLIA 2-składnikowa, gr.2mm - płyta żelbetowa C16/20- gr.15cm B.Posadzki z płytek w pozostałych pomieszczeniach: - płytki gresu na klej - izolacja podpłytkowa IZOHAN EKOFOLIA - warstwa wyrównawcza i spadkowa - ok.2,5-4cm - izolacja IZOHAN EKOFOLIA 2-składnikowa, gr.2mm - istniejące podłoże betonowe Posadzki z płytek gresowych. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje się posadzkę z płytek gresu nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niż : - nasiąkliwość wodna : < = 0,05% - twardość powierzchni ( skala Mohsa): 8 - odporność na plamienie: odporna

5 - ścieranie wgłębne: max 130 mm3 - klasyfikacja grupy przeciwpoślizgowej min. R10 -Np. płytki gresowe, powierzchnia naturalna, o wym. 30x30cm, układane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym i Projektantem. Spoiny równe o szerokości dostosowanej do rodzaju płytki, wykonać z gotowej masy do spoinowania w kolorze wybranym przez Inwestora. Materiały do przygotowania podłoża, kleju (wodoodpornego) i spoiny (w kolorze płytek) zastosować według systemu jednego producenta. -Wzdłuż krawędzi z podłogą z płytek podłogowych ułożyć cokół wysokości 10cm z specjalnych kształtek ceramicznych lub gresowych posiadających wklęsłe wyoblenie styku ściany z podłogą Ściany do renowacji -Odgrzybienie ścian po skuciu tynków i osuszeniu ścian, trzykrotne powtórzenia w odstępach 24h - 2x GRZYBOSTOP + 1x GRZYBOCHRON -Nowe tynki i uzupełnienia tynków na ścianach remontowanych - wykonać jako mokre, cementowo - wapienne kat III oraz dodatkowo na ścianach zewnętrznych (ekofolia) 1- składnikowa gr.3mm (bezpośrednio pod płytki ścienne i wymalowania) -Okładziny ścienne W pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek ściennych wykonać na całą wysokośc pomiesczenia. Projektuje się płytki ścienne białe, połysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza okładzina ścian + element dekoracyjny szer cm z płytek kolorowych, nawiązujących kolorystycznie do posadzki (wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). -Jako wykończenia krawędzi ścian przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe wypukła i wklęsłe metalowe, nierdzewne. -Malowanie i powłoki zabezpieczające Przed malowaniem, ściany należy oczyścić i wyrównać gładzią szpachlową. W pomieszczeniach magazynowych i w korytarzach do wys.1,8m farba olejna półmat Ściany powyżej okładzin z płytek ściennych oraz sufity emulsja akrylowa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 6.3 Ściany działowe nowoprojektowane -Ścianki gr.15cm netto (15cm brutto) wykonać z drobnowymiarowych elementów ceramicznych (np. cegły dziurawki lub pustaków szczelinowych) wytrzymałości 10MPa na zaprawie M5. -Ścianki działowe gr.8cm brutto wykonać z płyt GKBI (zieloną) na szkielecie z profili stalowych zimnogiętych C-50standardowych lub inną metodą równorzędną. 6.4 Sufity -W remontowanych pomieszczeniach nie przewiduje się sufitów podwieszanych, -Projektowane i istniejące rury i kanały należy obudować lokalnie płytami gipsowo kartonowymi. -Wszystkie płaszczyzny wykończyć gładzią gipsową dwukrotnie malowaną emulsją akrylową zwykłą lub odporną na wilgoć i grzyby. 6.5 Stolarka drzwiowa -Zastosować drzwi typowe z drewna pełnego, laminowanego. Producenta i typ stolarki pozostawia się do wyboru użytkownikowi, -Przy drzwiach otwieranych na ścianę stosować odboje drzwiowe tak, by uniemożliwić uderzanie w ścianę klamką lub inną częścią drzwi,

6 7.SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Inwestycja nie ingeruje w zmianę warunków korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne 8.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI Według projektów branżowych. 9.ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKŻE SPOSÓB POWIĄZANIA OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI I PUNKTY POMIAROWE, ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ 9.1.Instalacje i urządzenia W ramach planowanego remontu projektuje się następujące instalacje: -Instalacja wodno-kanalizacyjna: zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza. Projektuje się całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych na potrzeby remontowanych pomieszczeń, -Instalacja wewnętrzna elektryczna - przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianę opraw oświetleniowych oraz przewodów i osprzętu w zakresie remontowanych pomieszczeń. -Wentylacja grawitacyjna - bez zmian. Przewiduje się wymianę kratek wentylacyjnych na nowe. Wentylacja nawiewno wywiewna nowoprojektowana. wg opracowania konstrukcyjnego. 10.DANE WSKAZUJĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE I TECHNICZNE OGRANICZAJĄ LUB ELIMINUJĄ WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTU BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI. -Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. -Ogrzewanie budynku z kotłowni gazowej emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania będzie znikomo mała na poziomie nieznacznym z punktu widzenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne i mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach. -Odpady stałe usuwane będą do kontenera na śmieci i wywożone okresowo przez wyspecjalizowane firmy. -Dla projektowanego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja wibracji i promieniowania w tym jonizującego, nie powstaje również pole elektromagnetyczne. -Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektów, które mogłyby stanowić znaczące źródło hałasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie.

7 11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH Wysokość budynku: Funkcja: klasyfikowany do grupy wysokości N niskie, budynek oświatowy, zakwalifikowany do kat. ZLIII. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów budowlanych: Cały budynek wykonany jest w klasie odporności pożarowej C Główna konstrukcja nośna wykonana jest w klasie R60 Stropy wykonane są w klasie REI60. Ściany zewnętrzne wykonane są w klasie EI30. elementy budowlane zastosowane do wykończenia wnętrz oraz stanowiące stałe elementy wystroju wewnętrznego wykonane będą z materiałów bezpiecznych, których produkty rozkładu termicznego nie będą toksyczne lub intensywnie dymiące, o właściwościach trudno zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem działania ognia. Projektowa inwestycja nie wpływa na zmianę warunków ochrony p. pożarowej w budynku. Projektowana przebudowa dotyczy zmiany gabarytów pomieszczenia WC. Nie wprowadza się zmian do długości dróg ewakuacyjnych, doboru i ilości urządzeń gaśniczych, zapatrzenia w wodę do gaszenia pożarów. Przystosowanie budynku i spełnienie aktualnych norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku zaleca się sprawdzić i wykonać na podstawie odrębnego opracowania dotyczącego ochrony przeciwpożarowej. 12.UWAGI KOŃCOWE -wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, -w razie stwierdzenia innych niż założone warunków miejscowych należy kontaktować się z projektantem, -realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, pod nadzorem kierownika budowy Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Mikrut upr. nr MA/083/08 Opracował: mgr inż. Tomasz Rojek upr. nr OPL/0733/POOK/11

8 OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Łączniku, ul. Fabryczna 4b. Obok polepszenia stanu technicznego remontowanych pomieszczeń, zadaniem remontu jest uporządkowanie funkcji i modernizacja urządzeń wyposażenia kuchni. Zaplecze kuchenne zlokalizowane jest na jednej kondygnacji. Do generalnego remontu w pomieszczeniach objętych zakresem projektu, są przewidziane posadzki, okładziny ścian, instalacje wentylacji mechanicznej, elektrycznej, częściowo wodnokanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach spełnione są warunku dotyczące wentylowania pomieszczeń. Dodatkowo pomieszczenie sanitarne zostanie przebudowane z zachowaniem swojej pierwotnej formy (układu pomieszczeń) lecz dostosowane do obowiązujących norm i standardów. Wykonana inwestycja nie ingeruje w układ istniejący kuchni budynku oraz nie powoduje zmiany w układzie technologicznym. Wszystkie warunki higieniczno sanitarne oraz BHP użytkowania pozostają bez zmian. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza kuchennego. 2. Opis procesu technologicznego, układ funkcjonalny pomieszczeń Istniejąca kuchnia spełnia następujące założenia: a) w szkole przygotowywane i wydawane będzie ok. 50 obiadów w systemie 1-zmianowym. b) przygotowane posiłki w kuchni będą wydawane przez okno podawcze z wydawalni bezpośrednio na stołówkę w systemie samoobsługowym c) brudne naczynia będą oddawane przez okno podawcze bezpośrednio do zmywalni w systemie samoobsługowym 3. Dostawa artykułów spożywczych ( przyjęcie i magazynowanie produktów) Dostaw artykułów spożywczych pozostaje bez zmian. Półprodukty magazynowane są w odpowiednio dostosowanych miejscach do przechowywania konkretnego asortymentu. W wydzielonych urządzeniach chłodniczych przechowywane są mięsa, wędliny, tłuszcze, nabiał i ryby ( przy zachowaniu rozdzielności asortymentowej). Stąd artykuły poddawane dalszej obróbce na odpowiednich stanowiskach. 4. Przygotowanie surowców i transport do kuchni W pomieszczeniu obieralni, ziemniaki i warzywa a także jaja poddawane są obróbce i myciu. Obieralnia ziemniaków i warzyw wyposażona jest w obieraczkę, stół z 2-komorowym zlewozmywakiem, regały i separator obieżyn. Pomieszczenie obieralni warzyw nie jest pomieszczeniem stałej pracy. 5. Przygotowywanie i wydawanie posiłków Kuchnia została podzielona na strefy pełniące różne funkcje: a) PRZYGOTOWALNIA gdzie znajdują się stanowiska przygotowania półproduktów do obróbki cieplnej, zlew dwukomorowy ogólny oraz lodówka do przechowywania próbek: - stanowisko do przygotowania potraw mącznych - stoły robocze z miejscem do nablatowych urządzeń rozdrabniających - stanowisko mięsa wyposażone w stół stalowy. b) STREFA OBRÓBKI CIEPLNEJ - wyposażona w dwie kuchnie gazowo-elektryczne, patelnia elektryczna, taborety gazowe. Nad urządzeniami grzewczymi znajduje jest okap wentylacyjny przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem. c) STANOWISKO EKSPEDYCJI POSIŁKÓW wydawalnia, gdzie posiłki po obróbce cieplnej są porcjowane i wydawane przez okno podawcze do stołówki. Wydawalnia jest połączona ze zmywalnią szafami przelotowymi, gdzie przechowywane są czyste naczynia. d) STANOWISKO MYCIA NACZYŃ - wyposażone w basen, regał ociekowy i umywalkę.

9 Gary i inne naczynia będą przechowywane w szafie stalowej przy basenie. Przygotowane posiłki wydawane będą (jak dotychczas) oknem podawczym i odbierane przez uczniów, którzy przenoszą je bezpośrednio na stoliki w stołówce. 6. Zwrot naczyń Po posiłkach brudne naczynia odnoszone są do okienka podawczego w zmywalni naczyń, dostępnej od strony stołówki. Następnie naczynia są sortowane, opłukiwane w zlewie dwukomorowym z prysznicem, myte i wyparzane w zmywarce gastronomicznej. Czyste naczynia odstawiane są do szaf przelotowych zamontowanych w ścianie dzielącej zmywalnię i wydawalnię. Odpadki zbierane będą do pojemników wyłożonych zamykanymi workami foliowymi i po zakończeniu pracy wynoszone do szczelnych pojemników na zewnątrz budynku, skąd będą odbierane na podstawie umowy z uprawnionym podmiotem. 7.Wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza kuchennego KUCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM MAGAZYN WARZYW Z OBIERALNIĄ Nr Nazwa Opis 1.1 Regał magazynowy Półki ażurowe, 4 sztuki, chromowane 1.2 Regał magazynowy Półki ażurowe, 4 sztuki, chromowane 1.3 Basen Dwukomorowy, 1.4 Stół roboczy 1.5 Obieraczka do warzyw Wsad: 8-10kg, wykonanie nierdzewne 1.6 Separator Separator obieżyn do obieraczki KUCHNIA 2.1 Stół ze zlewami Dwie komory 2.2 Kloc masarski Kloc z polietylenu, podstawa ze stali nierdzewnej 2.3 Stół roboczy 2.4 Stół ze zlewem 2.5 Stół roboczy 2.6 Basen Dwukomorowy 2.7 Regał Pólki ażurowe, 4 sztuki, chromowany 2.8 Stół roboczy 2.9 Półka wisząca 2.10 Stół roboczy 2.11 Stół roboczy 2.12 Patelnia 2.13 Okap centralny Z łapaczem tłuszczu 2.14 Taboret Wykonanie nierdzewne 2.15 Kuchnia 6- palnikowa 2.16 Stół roboczy Pod spodem półka ZMYWALNIA 3.1 Blat odkład czy Mocowany do ściany na konsolach 3.2 Stół 2- komorowy 3.3 Zmywarka podblatowa 3.4 Szafa Drzwi przesuwne

10 przelotowa 3.5 Stół jezdny Dwie półki POMIESZCZENIE WYDAWANIA POSIŁKÓW 4.1 Stół roboczy Pod spodem półka 4.2 Stół roboczy Pod spodem półka WYPOSAŻENIE DODATKOWE ISTNIEJĄCE PUNKTY ARMATURY A Bateria prysznicowa Z wylewką B Bateria Do stołów, sztorcowa ostoja C Lodówka podblatowa Obudowa biała, bez zamrażalnika 8. Wytyczne techniczne - Ściany w pomieszczeniach: kuchnia, zmywalnie, wydawalnie, obieralnia, obłożyć płytkami ściennymi na całą wysokość pomieszczenia. W pozostałych pomieszczeniach zaplecza kuchennego ściany malowane farbami łatwozmywalnymi, nienasiąkliwymi, - Posadzki w pomieszczeniach kuchennych powinny być gładkie, antypoślizgowe i odporne naścieranie. Połączenia posadzek ze ścianami powinny być wyokrąglone i bez spoin (dot. kuchni, zmywalni, wydawalni i obieralni), - Drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania wodą, - Ścieki z kuchni odprowadzane przez odtłuszczownik, - Umywalki wyposażone będą w mieszalniki ciepłej i zimnej wody, pojemnik z mydłem i zasobnik na ręczniki papierowe. -Zapewnienie odpowiedniego strumienia powietrza nawiewno-wywiewnego wg opracowania branżowego. Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Mikrut upr. nr MA/083/08 Opracował: mgr inż. Tomasz Rojek upr. nr OPL/0733/POOK/11

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

vprima www. gosiewska. pl

vprima www. gosiewska. pl vprima www. gosiewska. pl 05-420 Józefów, ul.polna 0F tel. 50 284 625 biuro@gosiewska.pl NIP 526-003-5-43 Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga-Północ 00-987 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 D&D INWESTYCJE 91-614 Łódź ul Ołowiana 63 Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 PROJEKT BUDOWLANY Remontu kuchni z zapleczem Tom I branża budowlana INWESTOR WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com. Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.pl Nazwa Projektu: DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

krata krata krata krata krata h= zmywalnia wózków transportowych 32.7 żywica poliuretanowa zmywalnia pojemników transportowych

krata krata krata krata krata h= zmywalnia wózków transportowych 32.7 żywica poliuretanowa zmywalnia pojemników transportowych 26 505-1.02 pomieszczenie techniczne/ wentylatornia 33.4 płytki gresowe Hpom.=4,60m 661 * * * 10 278 50 0 146 60 66 272 winda towarowa odpadki 138 szafa chłodnicza na postumencie ~10cm -1.09 chłodnia 12.8

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul.

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt technologii kuchni NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 6 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 BUDOWLANEGO: W JANKOWICACH ZAMIERZENIE BUDOWLANE: DZIAŁ śywienia LOKALIZACJA: JANKOWICE UL. KASZTANOWA NR 7 DZIAŁKI NR 2883/17, 2884/17,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Rysunki:

Opis techniczny. Rysunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2(*) 3!+ -1-)) 3!# &) 3!" 265 0 &4%!3!/!+ 7!2*'!7 #89 +89.89 "89,5-8- & &8 &8 :)5";/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część graficzna. 1. Pomieszczenie nr 501A prace rozbiórkowe rys. nr RV/1/PB 2. Pomieszczenie nr 501A prace projektowane rys. nr RV/2/PB 3.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

6. Dane konstrukcyjno materiałowe: 6.1. Przegrody poziome P1 - Podłoga zaplecza sali ( za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych) Wykładzina PCW Wylewka cementowa gr. 10cm zbrojona siatka z prętów 4mm o oczkach

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny. 1.2. Materiały źródłowe. 1.3. Zakres modernizacji. 1.4. Opis stanu istniejącego. 1.5. Opis robót modernizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421000-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do części architektonicznej projektu budowlanego i wykonawczego dobudowy windy zewnętrznej internatu Zespołu Szkół nr 1, im. I. Łukasiewicza ul. Wyszyńskiego 16 w Gorlicach. 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INFO-KOSZT Jerzy Olędzki ul. Wileńska 11a/ Racibórz PRZEDMIAR ROBÓT

INFO-KOSZT Jerzy Olędzki ul. Wileńska 11a/ Racibórz PRZEDMIAR ROBÓT INFO-KOSZT Jerzy Olędzki ul. Wileńska a/ 7-00 Racibórz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 56500-6 Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Lp PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I. ROBOTY BUDOWLANE 1. wycena Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. 2. KNNR - 3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,98 4,20 = m 2 12,52 R A Z E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa

OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012. Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa 1.DANE EWIDENCYJNE: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAPLECZA SOCJALNEGO OBIEKT : ZAPLECZE SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012 INWESTOR: GMINA MIEJSKA SULMIERZYCE UL.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR1 W GDYNI, UL. PŁK. DĄBKA 277 CZĘŚĆ TECHONOLOGICZNA GDYNIA, grudzień 2009 1 OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Przedstawiamy Państwu katalog mebli wykonanych ze stali nierdzewnej. Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje,

Bardziej szczegółowo