PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: Przedmiotem opracowania jest remont kuchni oraz pomieszczeń związanych z zapleczem kuchennym, określenie zakresu robót remontowych a także modernizację doposażenia technologicznego - armaturę i urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego stanu technicznego, technologicznego i sanitarnego wymaganego przepisami dot. placówek żywienia zbiorowego. Pomieszczenia objęte projektem znajdują się na jednej kondygnacji (I piętro), w części budynku wydzielonej konstrukcyjnie i funkcjonalnie od sal zajęć i pomieszczeń ogólnodostępnych. Opracowanie obejmuje: rozwiązania materiałowe, rozwiązania dot. wymiany wyposażenia, 1.2.Program użytkowy obiektu budowlanego: Opracowanie nie zmienia istniejącego układu funkcjonalnego pomieszczeń, zachowany jest prawidłowy ciąg technologiczny wykonywanych prac związanych z żywieniem w placówce oświatowej. 1.3.Charakterystyczne parametry techniczne Powierzchnia zabudowy budynku Kubatura budynku mieszkalnego Wysokość budynku mieszkalnego Szerokość budynku mieszkalnego Długość budynku mieszkalnego 471,24 m2 3762,00 m3 8,20 m 12,62 m 36,36 m Liczba kondygnacji 3 2.ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Kondygnacja: I Piętra Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki 1 Magazyn warzyw z obieralnią 6,74 gres 2 Kuchnia 27,89 gres 3 Zmywalnia 6,66 gres 4 Pom. wydawania posiłków 6,22 gres 5 Magazyn produktów pakowanych 9,28 gres 6 Komunikacja 18,68 gres 7 Przedsionek 2,53 gres 8 WC 1,23 gres 9 Brodzik 1,87 gres RAZEM 81,10

2 3.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 3.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu Budynek przedszkola należy do kompleksu obiektów szkolnych w Łączniku. Budynek wybudowano w latach w technologii tradycyjnej. Posadowienie budynku stanowią żelbetowe ławy fundamentowe. Całość konstrukcji murowana. Budynek przykryty dachem dwuspadowym płaskim, w konstrukcji prefabrykowanej typu DZ-3, pokryty papą. 3.2.Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Inwestycja nie powoduje zmian w wyglądzie zewnętrznym budynku objętego opracowaniem. 4.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 4.1.Konstrukcja obiektu Fundamenty: -Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości ok.100cm. Ściany nośne: -Murowane z cegły pełnej oraz pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 54 i 43cm. Stropy: -Prefabrykowane (płyta kanałowa, Strop DZ-3) Dach: -Dach wykonany w konstrukcji prefabrykowanej, dwuspadowy, kryty papą. 4.2.Zastosowane schematy konstrukcyjne Zastosowano proste schematy statyczne jak belki jednoprzęsłowe, płytą krzyżowo zbrojona oparta na czterech krawędziach. 4.3.Założenia przyjęte do obliczeń Założono do obliczeń: Ciężar własny materiałów, obciążenie technologiczne przyjęte zostało jako 5kN/m Kategoria geotechniczna obiektu Kategoria I 4.5.Warunki i sposób posadowienia Posadowienie bezpośrednie, nowoprojektowany fundament posadowiony na gruncie nośnym poniżej strefy przemarzania bez zmian 4.6.Ocena techniczna obiektu wg opisu odrębnego. 4.7 Obliczenia statyczne zaślepionego otworu szybu dźwigu towarowego. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Płyta żelbetowa grub.15 cm 3,75 1, ,13 2. Wartwy wykończenia 1,20 1, ,56 3. Obciążenie technologiczne pomieszczeń kuchennych i 5,00 1,30 0,80 6,50 składowania towaru Σ: 9,95 1,22 12,19

3 Schemat statyczny płyty: qo = 12,19 1,30 y x 1,30 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 1,30 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 1,30 m Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdx = 0,75 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Skx = 0,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt = 0,55 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q ox,max = 7,92 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Q ox = 4,95 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdy = 0,75 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sky = 0,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt = 0,55 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe Q oy,max = 7,92 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe Q oy = 4,95 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 15,0 cm Klasa betonu C16/20 (B20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,25 Stal zbrojeniowa A-III (34GS) f yk = 410 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 500 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x c nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y c nom,y = 25 mm Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,62 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 15,0 cm o A s = 5,24 cm 2 /mb (ρ = 0,42%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,x = 0,75 knm/mb < M Rd,x = 21,33 knm/mb (3,5%) Szerokość rys prostopadłych: w kx = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,x = 7,92 kn/mb < V Rd1,x = 71,80 kn/mb (11,0%) Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,56 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 15,0 cm o A s = 5,24 cm 2 /mb (ρ = 0,44%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,y = 0,75 knm/mb < M Rd,y = 20,42 knm/mb (3,7%) Szerokość rys prostopadłych: w ky = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,y = 7,92 kn/mb < V Rd1,y = 69,35 kn/mb (11,4%) Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od M Sk,lt: a(m Sk,lt) = 0,05 mm < a lim = 6,50 mm (0,7%)

4 Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 1x 250 5x 150 1x 250 3x Nr 4 2x Nr 3 3x Nr 4 5x 150 1x 250 2x Nr 1 3x Nr 2 1x 250 3x Nr y x ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 5.1.Płyta żelbetowa Projektuje się w miejscu uzupełnienie otworu w stropie na poziomie I piętra za pośrednictwem płyty żelbetowej gr.15cm, zbrojonej prętami klasy A-III. Płyta z betonu C16/20. Nowoprojektowaną płytę opierać na czterech krawędziach na istniejących ścianach nośnych szybu windowego. 6.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 6.1.Posadzki A.Posadzka w miejscu wykonania zaślepienia otworu szybu dźwigowego: - płytki gresu na klej - izolacja podpłytkowa IZOHAN EKOFOLIA - wylewka betonowa 4cm - 1x folia PE gr.0,2mm - styropian EPS 200-6cm - izolacja IZOHAN EKOFOLIA 2-składnikowa, gr.2mm - płyta żelbetowa C16/20- gr.15cm B.Posadzki z płytek w pozostałych pomieszczeniach: - płytki gresu na klej - izolacja podpłytkowa IZOHAN EKOFOLIA - warstwa wyrównawcza i spadkowa - ok.2,5-4cm - izolacja IZOHAN EKOFOLIA 2-składnikowa, gr.2mm - istniejące podłoże betonowe Posadzki z płytek gresowych. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje się posadzkę z płytek gresu nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niż : - nasiąkliwość wodna : < = 0,05% - twardość powierzchni ( skala Mohsa): 8 - odporność na plamienie: odporna

5 - ścieranie wgłębne: max 130 mm3 - klasyfikacja grupy przeciwpoślizgowej min. R10 -Np. płytki gresowe, powierzchnia naturalna, o wym. 30x30cm, układane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym i Projektantem. Spoiny równe o szerokości dostosowanej do rodzaju płytki, wykonać z gotowej masy do spoinowania w kolorze wybranym przez Inwestora. Materiały do przygotowania podłoża, kleju (wodoodpornego) i spoiny (w kolorze płytek) zastosować według systemu jednego producenta. -Wzdłuż krawędzi z podłogą z płytek podłogowych ułożyć cokół wysokości 10cm z specjalnych kształtek ceramicznych lub gresowych posiadających wklęsłe wyoblenie styku ściany z podłogą Ściany do renowacji -Odgrzybienie ścian po skuciu tynków i osuszeniu ścian, trzykrotne powtórzenia w odstępach 24h - 2x GRZYBOSTOP + 1x GRZYBOCHRON -Nowe tynki i uzupełnienia tynków na ścianach remontowanych - wykonać jako mokre, cementowo - wapienne kat III oraz dodatkowo na ścianach zewnętrznych (ekofolia) 1- składnikowa gr.3mm (bezpośrednio pod płytki ścienne i wymalowania) -Okładziny ścienne W pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek ściennych wykonać na całą wysokośc pomiesczenia. Projektuje się płytki ścienne białe, połysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza okładzina ścian + element dekoracyjny szer cm z płytek kolorowych, nawiązujących kolorystycznie do posadzki (wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). -Jako wykończenia krawędzi ścian przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe wypukła i wklęsłe metalowe, nierdzewne. -Malowanie i powłoki zabezpieczające Przed malowaniem, ściany należy oczyścić i wyrównać gładzią szpachlową. W pomieszczeniach magazynowych i w korytarzach do wys.1,8m farba olejna półmat Ściany powyżej okładzin z płytek ściennych oraz sufity emulsja akrylowa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 6.3 Ściany działowe nowoprojektowane -Ścianki gr.15cm netto (15cm brutto) wykonać z drobnowymiarowych elementów ceramicznych (np. cegły dziurawki lub pustaków szczelinowych) wytrzymałości 10MPa na zaprawie M5. -Ścianki działowe gr.8cm brutto wykonać z płyt GKBI (zieloną) na szkielecie z profili stalowych zimnogiętych C-50standardowych lub inną metodą równorzędną. 6.4 Sufity -W remontowanych pomieszczeniach nie przewiduje się sufitów podwieszanych, -Projektowane i istniejące rury i kanały należy obudować lokalnie płytami gipsowo kartonowymi. -Wszystkie płaszczyzny wykończyć gładzią gipsową dwukrotnie malowaną emulsją akrylową zwykłą lub odporną na wilgoć i grzyby. 6.5 Stolarka drzwiowa -Zastosować drzwi typowe z drewna pełnego, laminowanego. Producenta i typ stolarki pozostawia się do wyboru użytkownikowi, -Przy drzwiach otwieranych na ścianę stosować odboje drzwiowe tak, by uniemożliwić uderzanie w ścianę klamką lub inną częścią drzwi,

6 7.SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH Inwestycja nie ingeruje w zmianę warunków korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne 8.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI Według projektów branżowych. 9.ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKŻE SPOSÓB POWIĄZANIA OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI I PUNKTY POMIAROWE, ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ 9.1.Instalacje i urządzenia W ramach planowanego remontu projektuje się następujące instalacje: -Instalacja wodno-kanalizacyjna: zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza. Projektuje się całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych na potrzeby remontowanych pomieszczeń, -Instalacja wewnętrzna elektryczna - przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianę opraw oświetleniowych oraz przewodów i osprzętu w zakresie remontowanych pomieszczeń. -Wentylacja grawitacyjna - bez zmian. Przewiduje się wymianę kratek wentylacyjnych na nowe. Wentylacja nawiewno wywiewna nowoprojektowana. wg opracowania konstrukcyjnego. 10.DANE WSKAZUJĄCE, ŻE PRZYJĘTE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE I TECHNICZNE OGRANICZAJĄ LUB ELIMINUJĄ WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTU BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI. -Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej. -Ogrzewanie budynku z kotłowni gazowej emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania będzie znikomo mała na poziomie nieznacznym z punktu widzenia oddziaływania na powietrze atmosferyczne i mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach. -Odpady stałe usuwane będą do kontenera na śmieci i wywożone okresowo przez wyspecjalizowane firmy. -Dla projektowanego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja wibracji i promieniowania w tym jonizującego, nie powstaje również pole elektromagnetyczne. -Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektów, które mogłyby stanowić znaczące źródło hałasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie.

7 11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH Wysokość budynku: Funkcja: klasyfikowany do grupy wysokości N niskie, budynek oświatowy, zakwalifikowany do kat. ZLIII. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów budowlanych: Cały budynek wykonany jest w klasie odporności pożarowej C Główna konstrukcja nośna wykonana jest w klasie R60 Stropy wykonane są w klasie REI60. Ściany zewnętrzne wykonane są w klasie EI30. elementy budowlane zastosowane do wykończenia wnętrz oraz stanowiące stałe elementy wystroju wewnętrznego wykonane będą z materiałów bezpiecznych, których produkty rozkładu termicznego nie będą toksyczne lub intensywnie dymiące, o właściwościach trudno zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem działania ognia. Projektowa inwestycja nie wpływa na zmianę warunków ochrony p. pożarowej w budynku. Projektowana przebudowa dotyczy zmiany gabarytów pomieszczenia WC. Nie wprowadza się zmian do długości dróg ewakuacyjnych, doboru i ilości urządzeń gaśniczych, zapatrzenia w wodę do gaszenia pożarów. Przystosowanie budynku i spełnienie aktualnych norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku zaleca się sprawdzić i wykonać na podstawie odrębnego opracowania dotyczącego ochrony przeciwpożarowej. 12.UWAGI KOŃCOWE -wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, -w razie stwierdzenia innych niż założone warunków miejscowych należy kontaktować się z projektantem, -realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, pod nadzorem kierownika budowy Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Mikrut upr. nr MA/083/08 Opracował: mgr inż. Tomasz Rojek upr. nr OPL/0733/POOK/11

8 OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Łączniku, ul. Fabryczna 4b. Obok polepszenia stanu technicznego remontowanych pomieszczeń, zadaniem remontu jest uporządkowanie funkcji i modernizacja urządzeń wyposażenia kuchni. Zaplecze kuchenne zlokalizowane jest na jednej kondygnacji. Do generalnego remontu w pomieszczeniach objętych zakresem projektu, są przewidziane posadzki, okładziny ścian, instalacje wentylacji mechanicznej, elektrycznej, częściowo wodnokanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach spełnione są warunku dotyczące wentylowania pomieszczeń. Dodatkowo pomieszczenie sanitarne zostanie przebudowane z zachowaniem swojej pierwotnej formy (układu pomieszczeń) lecz dostosowane do obowiązujących norm i standardów. Wykonana inwestycja nie ingeruje w układ istniejący kuchni budynku oraz nie powoduje zmiany w układzie technologicznym. Wszystkie warunki higieniczno sanitarne oraz BHP użytkowania pozostają bez zmian. Remont ma na celu poprawę stanu technicznego pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza kuchennego. 2. Opis procesu technologicznego, układ funkcjonalny pomieszczeń Istniejąca kuchnia spełnia następujące założenia: a) w szkole przygotowywane i wydawane będzie ok. 50 obiadów w systemie 1-zmianowym. b) przygotowane posiłki w kuchni będą wydawane przez okno podawcze z wydawalni bezpośrednio na stołówkę w systemie samoobsługowym c) brudne naczynia będą oddawane przez okno podawcze bezpośrednio do zmywalni w systemie samoobsługowym 3. Dostawa artykułów spożywczych ( przyjęcie i magazynowanie produktów) Dostaw artykułów spożywczych pozostaje bez zmian. Półprodukty magazynowane są w odpowiednio dostosowanych miejscach do przechowywania konkretnego asortymentu. W wydzielonych urządzeniach chłodniczych przechowywane są mięsa, wędliny, tłuszcze, nabiał i ryby ( przy zachowaniu rozdzielności asortymentowej). Stąd artykuły poddawane dalszej obróbce na odpowiednich stanowiskach. 4. Przygotowanie surowców i transport do kuchni W pomieszczeniu obieralni, ziemniaki i warzywa a także jaja poddawane są obróbce i myciu. Obieralnia ziemniaków i warzyw wyposażona jest w obieraczkę, stół z 2-komorowym zlewozmywakiem, regały i separator obieżyn. Pomieszczenie obieralni warzyw nie jest pomieszczeniem stałej pracy. 5. Przygotowywanie i wydawanie posiłków Kuchnia została podzielona na strefy pełniące różne funkcje: a) PRZYGOTOWALNIA gdzie znajdują się stanowiska przygotowania półproduktów do obróbki cieplnej, zlew dwukomorowy ogólny oraz lodówka do przechowywania próbek: - stanowisko do przygotowania potraw mącznych - stoły robocze z miejscem do nablatowych urządzeń rozdrabniających - stanowisko mięsa wyposażone w stół stalowy. b) STREFA OBRÓBKI CIEPLNEJ - wyposażona w dwie kuchnie gazowo-elektryczne, patelnia elektryczna, taborety gazowe. Nad urządzeniami grzewczymi znajduje jest okap wentylacyjny przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem. c) STANOWISKO EKSPEDYCJI POSIŁKÓW wydawalnia, gdzie posiłki po obróbce cieplnej są porcjowane i wydawane przez okno podawcze do stołówki. Wydawalnia jest połączona ze zmywalnią szafami przelotowymi, gdzie przechowywane są czyste naczynia. d) STANOWISKO MYCIA NACZYŃ - wyposażone w basen, regał ociekowy i umywalkę.

9 Gary i inne naczynia będą przechowywane w szafie stalowej przy basenie. Przygotowane posiłki wydawane będą (jak dotychczas) oknem podawczym i odbierane przez uczniów, którzy przenoszą je bezpośrednio na stoliki w stołówce. 6. Zwrot naczyń Po posiłkach brudne naczynia odnoszone są do okienka podawczego w zmywalni naczyń, dostępnej od strony stołówki. Następnie naczynia są sortowane, opłukiwane w zlewie dwukomorowym z prysznicem, myte i wyparzane w zmywarce gastronomicznej. Czyste naczynia odstawiane są do szaf przelotowych zamontowanych w ścianie dzielącej zmywalnię i wydawalnię. Odpadki zbierane będą do pojemników wyłożonych zamykanymi workami foliowymi i po zakończeniu pracy wynoszone do szczelnych pojemników na zewnątrz budynku, skąd będą odbierane na podstawie umowy z uprawnionym podmiotem. 7.Wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza kuchennego KUCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM MAGAZYN WARZYW Z OBIERALNIĄ Nr Nazwa Opis 1.1 Regał magazynowy Półki ażurowe, 4 sztuki, chromowane 1.2 Regał magazynowy Półki ażurowe, 4 sztuki, chromowane 1.3 Basen Dwukomorowy, 1.4 Stół roboczy 1.5 Obieraczka do warzyw Wsad: 8-10kg, wykonanie nierdzewne 1.6 Separator Separator obieżyn do obieraczki KUCHNIA 2.1 Stół ze zlewami Dwie komory 2.2 Kloc masarski Kloc z polietylenu, podstawa ze stali nierdzewnej 2.3 Stół roboczy 2.4 Stół ze zlewem 2.5 Stół roboczy 2.6 Basen Dwukomorowy 2.7 Regał Pólki ażurowe, 4 sztuki, chromowany 2.8 Stół roboczy 2.9 Półka wisząca 2.10 Stół roboczy 2.11 Stół roboczy 2.12 Patelnia 2.13 Okap centralny Z łapaczem tłuszczu 2.14 Taboret Wykonanie nierdzewne 2.15 Kuchnia 6- palnikowa 2.16 Stół roboczy Pod spodem półka ZMYWALNIA 3.1 Blat odkład czy Mocowany do ściany na konsolach 3.2 Stół 2- komorowy 3.3 Zmywarka podblatowa 3.4 Szafa Drzwi przesuwne

10 przelotowa 3.5 Stół jezdny Dwie półki POMIESZCZENIE WYDAWANIA POSIŁKÓW 4.1 Stół roboczy Pod spodem półka 4.2 Stół roboczy Pod spodem półka WYPOSAŻENIE DODATKOWE ISTNIEJĄCE PUNKTY ARMATURY A Bateria prysznicowa Z wylewką B Bateria Do stołów, sztorcowa ostoja C Lodówka podblatowa Obudowa biała, bez zamrażalnika 8. Wytyczne techniczne - Ściany w pomieszczeniach: kuchnia, zmywalnie, wydawalnie, obieralnia, obłożyć płytkami ściennymi na całą wysokość pomieszczenia. W pozostałych pomieszczeniach zaplecza kuchennego ściany malowane farbami łatwozmywalnymi, nienasiąkliwymi, - Posadzki w pomieszczeniach kuchennych powinny być gładkie, antypoślizgowe i odporne naścieranie. Połączenia posadzek ze ścianami powinny być wyokrąglone i bez spoin (dot. kuchni, zmywalni, wydawalni i obieralni), - Drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania wodą, - Ścieki z kuchni odprowadzane przez odtłuszczownik, - Umywalki wyposażone będą w mieszalniki ciepłej i zimnej wody, pojemnik z mydłem i zasobnik na ręczniki papierowe. -Zapewnienie odpowiedniego strumienia powietrza nawiewno-wywiewnego wg opracowania branżowego. Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Mikrut upr. nr MA/083/08 Opracował: mgr inż. Tomasz Rojek upr. nr OPL/0733/POOK/11

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I 2901 23 WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, 00-716 Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU.

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. 1 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt

Bardziej szczegółowo

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu 7-05-09 TOM VI B

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo