DRUCKER NA KAŻDY DZIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUCKER NA KAŻDY DZIEŃ"

Transkrypt

1 DRUCKER NA KAŻDY DZIEŃ 366 refleksji na temat dobrych praktyk zarządzania Peter F. Drucker wraz z Josephem A. Maciariello EXPLANATOR Poznań 2011 SPIS TREŚCI STYCZEŃ 1 Integralność w przywództwie 2 Rozpoznawanie przyszłości 3 Zarząd jest nieodzowny 4 Organizacyjny bezwład 5 Zaniechanie 6 Praktyka zaniechania 7 Pracownicy umysłowi to skarb, nie koszt! 8 Autonomia pracownika umysłowego 9 Osobowość korporacji nowego typu 10 Zarządzanie jako alternatywa dla tyranii 11 Zarządzanie a teologia 12 Na początek praktyka 13 Zarządzanie i sztuki wyzwolone 14 Podejście menedżerskie 15 Duch firmy 16 Zadaniem zarządzania jest zapewnienie wyników 17 Zarządzanie podstawowa funkcja społeczna 18 Społeczeństwo organizacji 19 Celowość istnienia społeczeństwa 20 Natura człowieka i społeczeństwa 21 Funkcja zysku 22 Ekonomia w aspekcie społecznym 23 Cnoty prywatne a wspólne dobro 24 Komunikacja klucz do nieustającej nauki 25 Wymyśl się na nowo 26 Ekologia społeczna 27 Zarządzanie jako dyscyplina 28 Kontrolowany eksperyment w praktyce błędnego zarządzania 29 Wydajność chwila prawdy dla zarządu 30 Terroryzm a fundamentalne zasady 31 Społeczeństwo funkcjonujące

2 LUTY 1 Przekraczanie granic 2 Twarzą w twarz z rzeczywistością 3 Rewolucja w zarządzaniu 4 Wiedza i technologia 5 Zanikanie młodego pokolenia 6 Przedsiębiorstwo ponadnarodowe 7 Osoba wykształcona 8 Równowaga między ciągłością a przemianą 9 Organizacje destabilizują wspólnoty 10 Współczesne organizacje muszą działać destabilizująco 11 Czynnik ludzki w zarządzaniu 12 Rola statysty 13 Natura wolności 14 Pytania o przywództwo polityczne 15 Ocalony przez społeczeństwo 16 Potrzeba harmonii interesów 17 Społeczeństwo a cele społeczne 18 Władza zdefiniowana na nowo 19 Reprywatyzacja 20 Zarządzanie a rozwój gospodarczy 21 Porażka koncepcji centralnego planowania 22 Polityka kiełbasy wyborczej 23 Nowe zadania władzy państwowej 24 Legitymacja korporacji 25 Praktyka zarządzania korporacją 26 Równowaga pomiędzy trzema wymiarami korporacji 27 Definiując cel i misję firmy 28 Definiując cel i misję firmy: klient 29 Co kupuje nasz klient? MARZEC 1 Lider zmian 2 Test innowacyjności 3 Wiedza spoza przedsiębiorstwa 4 Wdrażając innowacje, podkreślaj ich znaczenie 5 Zarządzanie dla przyszłości 6 Innowacyjność a podejmowanie ryzyka 7 Tworząc harmonijną całość 8 Burzliwe czasy szansa czy zagrożenie? 9 Zorganizowani i gotowi na ciągłe zmiany 10 Poszukiwanie zmian 11 Pilotowanie zmiany 12 Cele biznesu 13 Przekształcanie planów strategicznych w działanie 14 Uniwersalne zasady przedsiębiorczości 15 Zarządzanie na krótką i dłuższą metę 16 Równowaga pomiędzy celami a metodami ich pomiaru 17 Cel osiągania zysku 18 Moralność a zysk 19 Określając korporacyjną wydajność 20 Karta wyników menedżera 21 Poza rewolucję informacyjną 22 Technologia internetowa a edukacja 23 Potęga handlu elektronicznego 24 Handel internetowy jako wyzwanie 25 Od prawniczej fikcji po ekonomiczną rzeczywistość 26 Zarządzanie przedsiębiorstwem wielonarodowym 27 Integracja czy outsourcing? 28 Informacja rzecz dla potrzeb strategii 29 Dlaczego nauka o zarządzaniu czasami się myli?

3 30 Natura systemów złożonych 31 Od analizy do percepcji KWIECIEŃ 1 Zarządzanie to ludzka sprawa 2 Odpowiedzialny pracownik 3 Duch wydajności 4 Organizacja a jednostka 5 Wybieranie lidera 6 Cechy lidera 7 Opieraj przywództwo na mocnych stronach 8 Przywództwo oznacza odpowiedzialność 9 Brak integralności 10 Kryzys a przywództwo 11 Cztery kompetencje przywódcy 12 Przywódca prawdziwy i udawany 13 Churchill jako przywódca 14 Styl zarządzania Alfreda Sloana 15 Ludzkie decyzje 16 Przyciąganie i zatrzymywanie pracowników 17 Wybór pracowników przykład 18 Kroki przy podejmowaniu decyzji personalnych 19 Nietrafione nominacje 20 Decyzja o następcy 21 Sloan o decyzjach personalnych 22 Prawidłowy osąd 23 Kluczowe awanse 24 Odpowiedzialność społeczna 25 Sloan o odpowiedzialności społecznej 26 Korupcja i chciwość korporacji 27 Czym jest etyka biznesowa? 28 Etyka odpowiedzialności społecznej 29 Etyka biznesowa 30 Psychologiczna niepewność MAJ 1 Zarządzanie pracownikami umysłowymi 2 Społeczeństwo sieciowe 3 Konkurencyjność w skali globalnej 4 Charakterystyka Nowego Społeczeństwa 5 Nowy pluralizm 6 Wiedza nie wyklucza umiejętności 7 Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo organizacji 8 Cena sukcesu w społeczeństwie informacyjnym 9 Centrum społeczeństwa informacyjnego 10 Ułomności władzy centralnej 11 Zarządzanie ryzykiem walutowym 12 Paradoks producenta 13 Protekcjonizm 14 Rozproszona natura pracy umysłowej 15 Korzystanie z usług agencji pracy i firm outsourcingowych 16 Zarządzanie pracownikami nietypowymi 17 Korporacja jako konfederacja 18 Korporacja jako syndykat 19 Ludzie jako zasoby 20 Co zrobić, aby praca fizyczna była produktywna? 21 Produktywność sektora usług 22 Zwiększając produktywność pracowników sektora usług 23 Produktywność pracowników umysłowych 24 Określenie zadania w pracy umysłowej 25 Ocena rezultatów pracy umysłowej

4 26 Określanie jakości pracy umysłowej 27 Zarządzanie jako praktyka 28 Kształcenie ustawiczne jako część pracy umysłowej 29 Wyższe plony z aktualnej wiedzy 30 Ranga pracowników umysłowych 31 Teoria postekonomiczna CZERWIEC 1 Zarządzanie samym sobą 2 Dobrze prosperująca organizacja oparta na informacji 3 Partytura w organizacji opartej na informacji 4 Przyjmowanie odpowiedzialności za informację 5 Wynagradzanie specjalistów od informacji 6 Hierarchia a odpowiedzialność 7 Nieoczekiwany brak kompetencji 8 Samoodnowa 9 Rozwój indywidualny 10 Co robić w przypadku konfliktu wartości? 11 Znajdź sobie miejsce we właściwej organizacji 12 Nauka zarządzania 13 Przyciąganie pracowników umysłowych 14 Udziałowcy długoterminowi fundusze emerytalne 15 Regulacje dotyczące funduszy emerytalnych 16 Kapitalizm według funduszy emerytalnych 17 Test socjalizmu według funduszy emerytalnych 18 Audyt biznesowy 19 Inflacja a bezrobocie 20 Gdy potrzebne są regulacje 21 Praca 22 Cel i wizja naszej pracy 23 Samorządne wspólnoty 24 Cywilizowanie miasta 25 Godność i status jednostki 26 Czerpanie radości z pracy 27 Legitymizacja zarządu 28 Rozwój gospodarczy a cele społeczne 29 Sektor społeczny 30 Efektywne zarządzanie organizacjami non profit LIPIEC 1 Koncepcja biznesu 2 Testowanie założeń biznesowych w warunkach rzeczywistych 3 Synergia założeń biznesowych 4 Testowanie i komunikowanie założeń biznesowych 5 Przestarzała koncepcja 6 Koncentruj się na doskonałości 7 Budując wartość dla klienta 8 Identyfikacja kluczowych kompetencji 9 Każda organizacja musi stawiać na innowacyjność 10 Wykorzystywanie sukcesu 11 Zorganizowane doskonalenie 12 Systematyczna innowacyjność 13 Nieoczekiwany sukces 14 Nieoczekiwana porażka 15 Niespójność 16 Konieczność procesowa 17 Struktura branży i rynku 18 Demografia 19 Zmiany w percepcji rzeczywistości 20 Nowa wiedza 21 Innowacyjność w sektorze publicznym

5 22 Instytucje publiczne potrzebują precyzyjnie określonej misji 23 Optymalna pozycja rynkowa 24 Kult wysokiej marży zysku 25 Cztery lekcje marketingu 26 Od sprzedaży do marketingu 27 Polityka cenowa oparta na kosztach 28 Kontrola kosztów w stabilnym przedsiębiorstwie 29 Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie rozwijającym się 30 Eliminowanie centrów kosztów 31 Kontrola kosztów jako proces ciągły SIERPIEŃ 1 Dywersyfikacja 2 Niewłaściwy rozmiar 3 Rozwój 4 Zarządzanie nowym przedsięwzięciem 5 Wykalkulowane starzenie się 6 Innowacyjność w końskich okularach 7 Innowacyjność w wymiarze społecznym: laboratorium badawcze 8 Innowacyjność w wymiarze społecznym: laboratorium bez ścian 9 Laboratorium badawcze przeżytek? 10 Nowe przedsięwzięcie w powijakach 11 Szybko rozwijające się nowe przedsięwzięcie 12 Zarządzanie płynnością finansową w nowym przedsięwzięciu 13 Zespół zarządzający nowym przedsięwzięciem 14 Niezrealizowany potencjał biznesowy 15 Szukanie szans w słabych punktach 16 Wykorzystywanie innowacyjnych pomysłów 17 Pierwszy bierze wszystko 18 Uderz tam, gdzie ich nie ma 19 Judo przedsiębiorców 20 Zmiana charakterystyki ekonomicznej 21 Nisza ekologiczna: strategia budki celnika 22 Nisza ekologiczna: strategia wiedzy specjalistycznej 23 Nisza ekologiczna: wyspecjalizowany rynek 24 Zagrożenia strategii niszowych 25 Firma Able strategia badań i rozwoju 26 Firma Baker strategia badań i rozwoju 27 Firma Charlie strategia badawcza 28 Sukces zawsze tworzy nową rzeczywistość 29 Organizacja zorientowana na szanse 30 Odnajdowanie szans w niespodziankach 31 Zachowanie dynamicznej równowagi WRZESIEŃ 1 Znaj swój czas 2 Określanie zasobów i eliminowanie pożeraczy czasu 3 Konsolidacja czasu 4 Praktyki efektywnego menedżera 5 Koncentrowanie się na dawaniu wkładu w otoczenie 6 Ocena wydajności 7 Jak rozwijać ludzi 8 Pracownik umysłowy jako skuteczny menedżer 9 Odpowiedzialność za własną karierę 10 Definiowanie wydajności 11 Rezultaty, które powodują widoczną różnicę 12 Zarządzanie sobą: określanie mocnych stron 13 Zarządzanie sobą: jaki jest mój styl działania? 14 Zarządzanie sobą: jaki jest mój wkład? 15 Zarządzanie sobą: relacje między pracownikami 16 Zarządzanie szefem

6 17 Zarządzanie sobą: druga połowa życia 18 Zarządzanie sobą: rewolucja społeczna 19 Życie bez konkurowania 20 Decyzje personalne 21 Fabrykanci wdów 22 Zaawansowany wiek kierownika 23 Mechanizmy kontrolne, kontrola i zarządzanie 24 Mechanizmy kontrolne: ani obiektywne, ani neutralne 25 Mechanizmy kontrolne powinny skupiać się na wynikach 26 Mechanizmy kontrolne zjawisk niemierzalnych 27 Ostateczna kontrola w organizacji 28 Harmonizowanie przyszłości bliższej i dalszej 29 Specjalista fałszywy adres? 30 Struktura wynagrodzeń PAŹDZIERNIK 1 W pogoni za perfekcją 2 Cele decyzji 3 Podejmowanie decyzji 4 Dobry kompromis 5 Wprowadzanie decyzji w życie 6 Uporządkowana różnica zdań 7 Elementy procesu decyzyjnego 8 Czy decyzja jest konieczna? 9 Kwalifikacja problemów 10 Definiowanie problemu: studium przypadku 11 Definiowanie problemu: zasady 12 Przekonywanie innych do decyzji 13 Konfrontacja decyzji z rezultatami 14 Nieustanne uczenie się w procesie podejmowania decyzji 15 Rozmieszczanie odpowiedzialności za decyzje 16 Władza ze społeczną legitymacją 17 Sumienie społeczeństwa 18 Usprawiedliwiony kapitalizm 19 Wychodząc poza kapitalizm 20 Efektywność zysku jako motywatora 21 Megapaństwo 22 Cel istnienia rządu 23 Decentralizacja rządu 24 Silny rząd 25 Rząd w sferze stosunków międzynarodowych 26 Silne związki zawodowe potrzebne od zaraz 27 Polityczna integracja pracowników umysłowych 28 Korporacja jako instytucja polityczna 29 Przekształcanie dobrych intencji w rezultaty 30 Aktywne zarządzanie funduszami organizacji non-profit 31 Efektywny zarząd w organizacjach non-profit LISTOPAD 1 Elastyczność organizacji 2 Systemy analizy biznesowej 3 Zbieranie i wykorzystywanie informacji 4 Testowanie zebranych informacji 5 Budżet perspektywiczny 6 Strategie wygrywające 7 Strategie przegrywające 8 Planowanie strategiczne 9 Planowanie długoterminowe 10 Jak rezygnować 11 Dezinwestycje 12 Praca menedżera

7 13 Zarządzanie poprzez cele i samokontrolę 14 Jak wykorzystywać cele 15 List do zarządu 16 Właściwa organizacja 17 Ograniczenia kwantyfikacji 18 Hierarchia a równość 19 Cechy organizacji 20 Zasada federacyjności 21 Siła federacyjnej decentralizacji 22 Federacyjna decentralizacja wymagania 23 Decyzje zarezerwowane dla zarządu 24 Prawie decentralizacja 25 Elementy składowe organizacji 26 Fundamenty komunikacji 27 Zasady pracy kadry zarządzającej 28 Zasady obowiązujące kadrę zarządzającą 29 Rola public relations 30 Kontrola menedżerów średniego szczebla GRUDZIEŃ 1 Praca społecznego ekologa 2 U progu burzliwych czasów 3 Nowy przedsiębiorca 4 Informacje o koszcie i wartości 5 Rachunek kosztów oparty na cenie 6 Rachunek kosztów działań 7 Trudności z wprowadzeniem rachunku kosztów łańcucha wartości 8 Ekonomiczna wartość dodana jako miara produktywności 9 Analiza porównawcza jako sposób na konkurencyjność 10 Decyzje o alokacji zasobów 11 Sześć zasad udanego przejęcia 12 Strategia biznesowa, nie finansowa 13 Jaki jest wkład przejmującego 14 Wspólny element jednoczący 15 Szacunek dla firmy i jej wartości 16 Zapewnić nowy zarząd 17 Awanse wbrew podziałom 18 Sojusze na rzecz postępu 19 Zasady udanego sojuszu 20 Pokusa czynienia dobra 21 Bicie na alarm 22 Granice społecznej odpowiedzialności biznesu 23 Wartości duchowe 24 Ludzka egzystencja pod presją 25 Ten niemodny Kierkegaard 26 Powrót demonów 27 Integrowanie wartości ekonomicznych i społecznych 28 Przedsiębiorstwo rodzinne 29 Zasady prowadzenia rodzinnego biznesu 30 Innowacyjność na rzecz maksymalizacji szans 31 Od analizy danych do biegłości w posługiwaniu się informacją

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Wrocław - Opole 2014 Sylabus Kontekst zarządzania (ontologiczne podstawy ZS). Podmiot i przedmiot zarządzania strategicznego (podstawy epistemologiczne)

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo