OGŁOSZENIE. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:"

Transkrypt

1 ZP-3/2008/11-12 Kwilcz, 9 grudzień 2008r OGŁOSZENIE o udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na rozbudowę szkoły podstawowej o salę sportową z zapleczem i biblioteką w Luboszu gm. Kwilcz. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi: Pyt.1. Czy sufity z płyt G-K powinny być malowane? Jeżeli tak, to proszę określić ilości obmiarowe i podstawy nakładów oraz zamieścić w przedmiarze robót. Odp. poz. 97 w przedmiarze. Pyt.2. Prosimy wyjaśnić przedmiar w poz. przymocowanie płyt styropianowych na elewacji. Ile użyć kołków do właściwego mocowania styropianu? Odp. poz. 108 w przedmiarze, 4szt./m 2, Pyt.3. Do wykonania jest 1033,6m2 docieplenia, natomiast do malowania przyjęto jedynie 789,54m2, a do postawienia rusztowań 939,60m2. Czy nie ma błędu w obmiarach? Odp. przyjąć wg przedmiaru (na części elewacji wykonana płyta drewnopodobna, dlatego nie jest malowana) Pyt. 4. W przedmiarze nie ujęto wykonania elewacji z płytek elewacyjnych PRINT HPL MEG 748 (jak na rysunku elewacji), a zawarto wykonanie boazerii w ilości 257m2, która nie występuje w projekcie. Odp. w poz. 113 obmiar obejmuje dokładnie płytki PRINT HPL MEG 748 a w przedmiarze podana jest firma, która te płytki produkuje, Pyt.5 Prosimy wyjaśnić, czy należy ocieplać ościeża stolarki, jeżeli tak prosimy uzupełnić przedmiar robót, Odp. w stolarce okiennej ościeża powstają dopiero po nałożeniu styropianu, nie ma murowanych ościeży zewnętrznych stolarki okiennej, Pyt.6. Prosimy określić w m2 ilość daszka wejściowego do wykonania. Odp. Wymiary 570/293

2 Pyt.7. Prosimy wyjaśnić, co kryje się pod zapisem w przedmiarze robót i dokumentacji tynk tekstylny. Odp. tynk tekstylny (np. firma EkoDecor lub FIBRE-DECOR lub inny równoważny) tynk dekoracyjny, inaczej płynna tapeta, przeznaczenie: do dekoracyjnego wykańczania ścian wewnętrznych pomieszczeń. Wyrób w postaci sypkiej do rozrobienia z wodą i nakładanie packą lub metodą natrysku. - reakcja na ogień: B s1, α0, - grubość powłoki: 1 3mm, - średnio 230g/m3, - składniki: celuloza, bawełna, klej na bazie składników naturalnych; Pyt. 8. Prosimy wyjaśnić, czy rzeczywiście należy przygotować 3,045ha warstwy wegetatywnej, bo trawników do wykonania jest dziesięciokrotnie mniej. Odp. przyjąć w przedmiarze 0,30445 ha Pyt.9. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o elementy wykonane z drewna klejonego, Odp. projekt wykonawczy wykonuje firma projektowo wykonawcza konstrukcji dachowych, Pyt.10. Prosimy podać, z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D1 wg zestawienia. Odp. wg opisu wykonawczego. Pyt.11. Prosimy podać, czy drzwi D4 EI30 i D5 EI60 mają być wykonane ze stali czy z aluminium. Odp. konstrukcję wewnętrzną proszę przyjąć wg technologii wybranych firm, Pyt.12. Okno O1 ze względu na podział i wielkość szyb nie jest możliwe do wykonania w odporności ogniowej 60min, prosimy zmienić podział okna. Odp. Okno jest możliwe do wykonania. należy wstawić dodatkowy podział pionowy. Pyt.13 Prosimy o zmianę podziału okna O2 i O3 tak, aby technologicznie było możliwe do wykonania. Odp. jeśli technologia wykonania okna nakazuje wykonanie dodatkowego podziału, to należy go wykonać, Pyt.14 Prosimy wyjaśnić, czy wg zestawienia, okna O4 i O5 są de facto drzwiami dwuskrzydłowymi, czy dwojgiem drzwi jednoskrzydłowych i zgodnie z opisem okna O5 są profilami okiennymi czy fasadowymi. Odp. są to okna fasadowe, w których są drzwi dwuskrzydłowe, wykonane z takich samych profili, co pozostałe okna, Pyt.15. Prosimy wyjaśnić nieścisłość opisu stolarki okien O10 w projekcie z ZESTAWIENIEM OTWORÓW OKIENNYCH Prosimy wyjaśnić, czy mają to być żaluzje (jak zapisano w Zestawieniu) czy rolety zewnętrzne (jak zapisano w opisie technicznym) oraz proszę ustalić sposób ich otwierania (ręczny lub elektryczny). Odp. żaluzje zewnętrzne otwierane elektrycznie. Pyt.16 Prosimy określić sposób otwierania okien montowanych powyżej zasięgu ręki dorosłego człowieka (elektrycznie czy ręcznie za pomocą uchwytu)?

3 Odp. Otwierane elektrycznie ROBOTY INSTALACYJNE PYT.17 Prosimy ujawnić aparaty grzewczo-wentylacyjne występujące w przedmiarze robót zasilania nagrzewnic brak w projekcie. ODP. Poz 42 dotyczy zasilania od strony instalacyjnej nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Olimp na hali. Same centrale są skalkulowane w części wentylacyjnej. Pyt.18. Jaką długość ma tłumik akustyczny prostokątny 400x750mm na wentylacji toalet i szatni (poz. 4 w tabeli 6.3. Zestawienie instalacji wentylacji) lub podać jego parametry techniczne? Odp. Poz 43. Długość tłumika 750mm Pyt.19. Brak nakładów na przełożenie istniejącego wodociągu zgodnie z rys. Lubosz - mapa. Odp. W pozycji 2.22 ująć przełożenie wodociągu. Łączna długość rury PE90: 132 m. Pyt.20. W przedmiarach występują zawyżone ilości brodzików natryskowych, baterii prysznicowych, baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, które nie mają odzwierciedlenia w załączonym projekcie technicznym prosimy o sprawdzenie przedmiaru i ewentualną korektę. Odp. Pozycja 18 - montaż brodzików - 13 szt. Pozycja 19 - baterie prysznicowe - 13 szt. Pozycja 20 - baterie umywalkowe - 19 szt. Pozycja 21 - baterie zmywakowe powinno być - 1 szt. Pyt.21. Czy należy wycenić brodziki wraz z kabinami natryskowymi? Odp. Brodziki należy wycenić łącznie z kabinami Pyt.22. W których pomieszczeniach należy zamontować zlewozmywaki ( 2 szt.) czy mają to być zlewozmywaki na szafkach, czy zlewy gospodarcze? Odp.Przewiduje się montaż zlewozmywaka gospodarczego w pomieszczeniu porządkowym. Pyt.23. Ile jest toalet dla niepełnosprawnych (według nas dwie)? Nie pokrywa się to z ilością urządzeń dla niepełnosprawnych ujętą w przedmiarach. Odp. Pozycja 14 i 17 powinno być 2 szt. Pyt.24. Czy, w których pozycjach i ile umieścić poręczy i uchwytów w toaletach dla niepełnosprawnych? Odp. Poręcze należy skalkulować w pozycji 14 i 17 po jednym przy umywalce i ustępie. KOTŁOWNIA Pyt.25.Czy w kotłowni nie powinno być zlewu? Odp. W kotłowni nie przewiduje się zlewu. Pyt.26. W poz.1 przedmiaru ujęto 2 kotły gazowe, a w projekcie technicznym jest 1 kocioł olejowy co należy wycenić? Odp. Pozycja 1 w przedmiarze kotłowni przyjąć 1 kocioł

4 Pyt.27. W poz.11 przedmiaru ujęto bojler 160 litrów, a w projekcie jest bojler 1000 litrów - co należy wycenić? Odp. W pozycji 11 należy wycenić podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 1000l. Pyt.28. W poz.12 przedmiaru ujęto naczynie wzbiorcze N400, a w projekcie jest NG100. Jakie naczynie należy wycenić? Odp. Przyjąć naczynie wzbiorcze NG100. Pyt.29. W poz.18 przedmiaru ujęto układ do pomiaru poziomu wody w kotle 2kpl., a w projekcie jest jeden układ. Ile należy wycenić? Odp. Należy przyjąć w pozycji 18-1szt. Pyt.30 W poz.45 i 46 (manometry i termometry) - brak w przedmiarze wykonania tulei do manometrów i termometrów, a także do czujek temperatury. Odp. W pozycjach 45 i 46 należy skalkulować tuleje do termometrów i manometrów. Pyt.31. O jakie zawory olejowe DN20mm szt.6 chodzi w poz. 73? Odp. W pozycji 73 zawory kulowe do instalacji olejowej 3szt. Pyt.32. W poz.74 przedmiaru robót ujęto 2kpl. filtrów, w projekcie jest 1 kpl. ile należy wycenić? Odp. W pozycji 74 należy przyjąć filtr oleju Dn20 1 szt. Pyt.33. O jaki rozdzielacz oleju chodzi w poz. 76 przedmiaru czy są to pakiety połączeniowe zbiornika? Odp. Jest to pakiet podłączeniowy zbiornika. Pyt.34 Brak w przedmiarze systemu wlewu oleju i odpowietrzenia (rury, wlew paliwa, odpowietrznik). Odp. System wlewu oleju i odpowietrzenia jest dostarczany w komplecie z zbiornikiem i należy uwzględnić w pozycji w pozycji 72. Pyt.35 W przedmiarze brak prób ciśnieniowych rurociągów. Odp. Próby i uruchomienia skalkulować w pozycji 48 uruchomienie kotłowni. Pyt.36 W przedmiarze brak montażu instalacji z rur ocynkowanych wraz z armaturą instalacji wody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji do bojlera. Odp. Nie przewiduje się montażu rur ocynkowanych w kotłowni. Rury przyłączeniowe c.w.u. cyrkulacji i zimnej wody skalkulowane w kosztorysie instalacji wod-kan. Pyt.37. W przedmiarze brak robót okablowania instalacji słaboprądowych i elektrycznych zasilania i sterowania urządzeń kotłowni oraz sterowania urządzeń wentylacyjnych - Prosimy wyjaśnić lub uzupełnić. Odp. Projekt instalacji elektrycznej i akpia wykonuje elektryk.

5 1. Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni olejowej przewiduje dobór 1 szt. kotła typu G315 o mocy cieplnej 230 kw. Przedmiar robót Budowa kotłowni olejowej w poz.1 określa montaż 2 szt. kotłów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz.1 przyjąć 1 kocioł G Przedmiar Przyłącza i sieci wod-kan pozycja nr 2.13 specyfikuje montaż zaworu antyskażeniowego EA o śr. nom. 50 mm, natomiast zestawienie materiałów wymienia się zawór antyskażeniowy typ BA 2760 DN50. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Należy przyjąć w kalkulacji zawór SOCLA typ BA2760, PN16, DN 50, lub równoważny. 3. Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 12 określa montaż naczynia wzbiorczego typu N400, ciśnienie P=6 bar, zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje naczynie wzbiorcze typu NG100, ciśnienie P= 6 bar. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz. 12 przyjąć naczynie NG Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 6 określa pompę obiegu wentylacji WILO Stratos 40/ V. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje pompę WILO Stratos 40/ V (PO2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz.6 przyjąć pompę Wilo Stratos 40/ Budowa kotłowni - Prosimy o wyjaśnienie jakich prac (montażu konkretnie jakiego wyposażenia) dotyczy pozycja przedmiaru nr 3 Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór regulujący. Odp. W pozycji 3 przedmiaru kotłowni należy uwzględnić siłownik mieszacza DN 40mm-SQX Siemens lub równoważny. 6. Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 7 określa pompę ładującą c.w.u WILO Stratos 32/ V. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje pompę WILO Stratos 30/ V (PŁ). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W pozycji 7 przedmiaru kotłowni przyjąć pompę Wilo Startos 30/ Budowa kotłowni - Prosimy o wyjaśnienie jakich prac (montażu konkretnie jakiego wyposażenia) dotyczą pozycje przedmiaru nr 17 i 19 zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego obmiar odpowiednio 1 i 3 ukł. Odp. Pozycja 17 przedmiaru kotłowni dotyczy montażu czujnika temperatury zewnętrznej, pozycja 19 dotyczy czujników temperatury wewnętrznej. 8. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 18 układ do pomiaru wody w kotle obmiar: 2 ukł. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. czujnika poziomu wody w kotle. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

6 Odp. Przyjąć w pozycji 18 przedmiaru kotłowni 1 czujnik poziomu wody. 9. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 23 zawory odpowietrzające szt. 3. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. odpowietrznika. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 23 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 odpowietrznik. 10. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 34 zawory przelotowe o śr. 65 mm szt. 9. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 8 szt. zaworów o śr. 65 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 34 przedmiaru kotłowni przyjąć 8 zaworów DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 36 zawory przelotowe o śr. 40 mm szt. 8. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 9 szt. zaworów o śr. 40 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 36 przedmiaru kotłowni przyjąć 9 zaworów DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 38 zawory przelotowe o śr mm szt. 5. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 3 szt. zaworów o śr. 15 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 38 przedmiaru kotłowni przyjąć 3 zawory DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 40 zawory zwrotne o śr. 65 mm szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. zaworu zwrotnego o śr. 65 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 40 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 zawór zwrotny DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 43 zawór równoważący STAF DN 65 szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. zaworu równoważącego STAF DN 65. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 43 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 zawór STAF DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. 47 grzejniki stalowe jednopłytowe., natomiast w zestawieniu urządzeń kotłowni wyspecyfikowano grzejnik dwupłytowy VK22-600/1200. Prosimy o informację, czy zmienić podstawę wyceny (prosimy o ewentualne wskazanie nowej podstawy wyceny Odp.. Pozycja 47 przedmiaru kotłowni grzejnik VK22-600/1200 przyjąć podstawę wyceny KNR-W Budowa kotłowni brak w przedmiarze pozycji związanej z montażem zaworów spustowych Dn15 - zawory ujęte w zestawieniu urządzeń kotłowni (ZS) 5 szt.

7 Odp. W przedmiarze kotłowni gazowej dołożyć pozycję KNR zaworów spustowych DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 73 zawory olejowe o śr. 20 mm szt. 6. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 3 szt. zaworu olejowego o śr. 20 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 73 przedmiaru kotłowni przyjąć 3 zawory olejowe DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 74 filtr oleju Dn 20mm szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. filtra oleju DN20. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 74 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 filtr oleju DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 77 rozdzielacze oleju z rur o śr. nominalnej do 150 mm obmiar 5 m. Z zestawienia urządzeń kotłowni wynika, iż całkowita długość rozdzielaczy zasilania i powrotu wynosi 2 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Przyjąć rozdzielacze oleju długości 2 m. 20. Instalacja c.o. Projekt wykonawczy- pkt. 2 Instalacja c.o. opisuje, iż czynnik grzewczy rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Przedmiar robót Budowa instalacji c.o. pkt. 1 do 6 określają technologię jako PEX. Z uwagi na różnicę cenową materiałów tych dwóch systemów prosimy o jednoznaczne określenie systemu, jaki należy wycenić dla wykonania instalacji c.o. (pkt. 1 do 6) Odp. Przyjąć w wycenie instalacji c.o. rury PE-RT/AL./PE-RT 21. Budowa instalacji c.o. przedmiar robót poz. 22 i 24. Czy te pozycje są zdublowanie. Jeśli nie prosimy o podanie jakich prac dotyczą (montażu jakich urządzeń dotyczą pozycje j.w.). Odp. Z pozycji przedmiaru instalacji co usunąć pozycję Instalacja c.o. Projekt wykonawczy- pkt. 2.3 Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych opisuje, iż czynnik grzewczy rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Przedmiar robót Budowa instalacji c.o. pkt. 33 do 36 określają technologię jako PEX. Z uwagi na różnicę cenową materiałów tych dwóch systemów prosimy o jednoznaczne określenie systemu, jaki należy wycenić dla wykonania instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych (pkt. 33 do 36) Odp. Przyjąć w wycenie instalacji rozprowadzającej nagrzewnic rury PE-RT/AL./PE-RT 23. Instalacja c.o. Projekt wykonawczy pkt. 2.2 określa, iż nad wejściami do budynku zaprojektowano kurtyny powietrzne typu AC szt. Przedmiar robót w poz. 42 określa 2 szt. nagrzewnic. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 42 przyjąć 4 kurtyny powietrzne. 24. Budowa instalacji wod-kan prosimy o podanie standardu urządzeń białego montażu (umywalki, urządzenia kompakt ) jaki należy przyjąć do wyceny

8 Odp. Należy przyjąć do wyceny standard urządzeń sanitarnych Koło Nova lub równoważne. 25. Budowa instalacji wod-kan prosimy o podanie standardu baterii prysznicowych, umywalkowych, zlewozmywakowych jaki należy przyjąć do wyceny. Odp. Standard baterii Kludi lub równoważne 26. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 15 czy do wyceny przyjąć postumenty/półpostumenty umywalek. prosimy o podanie rodzaju. Odp. W pozycji 15 przedmiaru instalacji wod-kan przyjąć półpostument NOVA Kołolub równoważny 27. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 16 prosimy o podanie typu zlewozmywaka: stalowy czy emaliowany; jednokomorowy/dwukomorowy; z ociekaczem/bez ociekacza. Odp. ogłoszenie ZP-3/2008/ Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Czy do wyceny przyjąć obudowy brodzików. Odp. pozycja 18 przedmiar instalacji wod-kan nie przyjmować obudowy brodzików. 29. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Prosimy o podanie wymiarów brodzików oraz standardu brodzików. Odp. pozycja 18 przedmiar instalacji wod-kan wymiar 900x900mm Standard Koło lub równoważne. 30. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Czy do wyceny przyjąć kabiny natryskowe. Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów kabiny oraz standardu kabiny. Odp. Nie przyjmować kabin 31. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 42 i 43 prosimy o określenie typu szafek hydrantowych (naścienne czy wnękowe) oraz wyposażenia szafek hydrantowych (projekt wykonawczy określa szafki hydrantowe jako podtynkowe, natomiast przedmiar robót w poz. 43 jako naścienne). Odp. Pozycja 42 i 43 typ przedmiaru instalacji wewnętrznych przyjąć szafki hydrantowe podtynkowe. Wyposażenie szafki: zwijadło na wąż o średnicy tarcz przystosowane do pół sztywnego węża tłocznego DN25 o długości 30 mb. 32. Prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru została uwzględniona wycena neutralizatora spalin (odprowadzenie kondensatu ze spalin w kotłowni) Odp. Neutralizator spali uwzględnić w pozycji 49 przedmiaru kotłowni 33. Prosimy o podanie wielkości (wymiarów) daszku na profilach aluminiowych z szybami ze szkła bezpiecznego (.) poz. 69 kosztorysu robót budowanych.

9 Odp. Wg rysunku rzutu dachu 580/ Prosimy o uzupełnienie kosztorysu na roboty budowlane o pozycję ułożenia cokolika, Pozycja nr 77 obejmuje jedynie przygotowanie podłoża. Odp. Ułożenie sokolnika również przyjąć w pozycji Prosimy o potwierdzenie wykonania platformy dla osób niepełnosprawnych w sposób zaproponowanej przez Państwa. Taka propozycja w tej sytuacji nie będzie najlepszym rozwiązaniem ze względu na znaczące utrudnienie komunikacji (torowisko wystaje przed biegiem schodowym o około 1,2 - a platforma w spoczynku min. 1,5 m). Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania platformy pionowej. Odp. platforma schodowa zastosowana w projekcie jest rozwiązaniem przykładowym, które moŝna zastąpić kaŝdym innym o podobnych parametrach, 36. Prosimy o sprecyzowanie zapisów w pkt.138 kosztorysu robót budowlanych. Jakie elementy wchodzą w jeden komplet uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych? Odp. Wg rysunku detalu w projekcie wykonawczym. 37. W projekcie instalacji elektrycznych napisano, że zasilanie sali gimnastycznej przyjęto w dwóch wersjach (wersja 1 - bez zasilania kurtyn powietrznych, wersja 2 - z zasilaniem kurtyn). Przedmiar robót uwzględnia roboty związane z zasilaniem kurtyn (dział przedmiaru), jednakże nie uwzględniono wymiany kabla zasilającego. Zgodnie z projektem w wariancie 2 powinno się ułożyć kabel YAKY 4x120mm2. W kosztorysie znajdują się pozycje związane z ułożeniem kabla zasilającego wyłącznie dla wersji 1 zasilania (kabel YAKY 4x70mm2). Proszę określić, czy ułożenie kabla YAKY 4x120mm2 należy ująć w wycenie?? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje. Odp. Ostatecznie przyjęto montaż tylko jednej kurtyny powietrznej w pom Wówczas moce Pi=80 kw, Pz= 45,9 kw. Prąd obliczeniowy Ib= 71,3 A. Moc przyłączeniowa 50 kw została uwzględniona w Warunkach Przyłączenia z dnia r. Zaprojektowano kabel YAKY 4x70 o obciążlności 117 A wg wersji 1 jest wystarczający. 38. Przedmiar robót instalacji elektrycznych, dz poz Oprawy oświetleniowe wg załącznika w projekcie. Prosimy o umieszczenie załącznika, na podstawie którego należy wycenić oprawy oświetleniowe. Odp. Dołączam zestawienie opraw "ES-SYSTEM" 39. Prosimy o podanie parametrów technicznych kurtyn powietrznych (ewent. wskazanie producenta i typu kurtyn) dot. poz kosztorysu instalacji elektrycznych. Odp. Przyjąć kurtyny powietrza np. typu AD215E05 z regulatorami CB32 i termostatami RTI2 produkcji firmy Rico lub równoważny.

10 Pyt.1. W zestawieniu kotłowni i w przedmiarze kocioł gazowy G315 U o mocy 230 kw. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kocioł żeliwny G315 z palnikiem zewnętrznym, jak opisano w opisie technicznym projektu. Kotły olejowe o tej mocy nie występują w wersji UNIT Odp. Proszę przyjąć kocioł olejowy Logano G Kw. Pyt.2.Czy opisy pozycji kosztorysowych muszą być dokładnie słowo w słowo, czy też powinien wynikać z nich tylko ten sam sens. Programy kosztorysowe w różny sposób opisują te same pozycje. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odp. Należy zachować kolejność i zgodność pozycji zgodnie z wzorami druku zamieszczonych w załączniku 6 zgodnie z punktem XII siwz. Pyt.3. poz.6-w projekcie pompa Wilo Stratos 40/1-8, a w przedmiarze pompa Wilo Stratos 40/1-6. Prosimy o wyjaśnienie, którą pompę należy przyjąć. Odp. Przyjąć pompę Wilo Stratos 10/1-8 Pyt. 4. Prosimy o zamieszczenie na stronie BIP nowych przedmiarów robót do wypełnienia przez oferenta, gdyż część niepełnych przedmiarów jest w załączniku nr 6 a pozostała część w zał. 8. Odp. Proszę o wypełnienie przedmiarów z załącznika nr 6 uzupełnionych o ogłoszenie ZP-3/2008/6. Pyt.5.Czy zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 3 w piśmie Zp-3/2008/03w pozycji 144 przedmiaru ( którego) należy doliczyć 12 gaśnic?(proszę uzupełnić specyfikacje Techniczne dotyczące tej pozycji o wielkość i typ gaśnicy) Odp. Należy doliczyć 1 gaśnicę proszkową 2 kg (3dm 3 ) do kosztorysu z załącznika nr 6. Pyt.6. Czy blachę trapezową LVP 20 z odpowiedzi na pyt. nr5 w piśmie Zp-3/2008/03należy użyć w pozycji 51 przedmiaru robót budowlanych? Jeżeli tak, to prosimy zmienić normy napadów KNR adekwatne do mienionej technologii wykonania robót. Odp. Normy napadów zostaną zachowane.podana płyta falista, blacha trapezowa LVP20 jest tylko przykładem i można zastosować inne równoważne rozwiązanie. Pyt.7. W pozycji 61 przedmiaru robót budowlanych przyjęto 11,16m 3 drewna na krokwie, a w zestawieniu drewna podano krokwie w ilości 8,064m 3. Jaki jest właściwy obmiar tej pozycji. Odp. Przyjąć jak w przedmiarze.

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r.

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r. IN-III.271.5.2011.RN 7011.299 WYKONAWCY Dotyczy : przetargu nieograniczonego na przebudowę sanitariatów w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. Przedmiar robót ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ BIAŁEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CWU, INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACJI. Budowa: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I E J S K I W S Ł A W I E

U R Z Ą D M I E J S K I W S Ł A W I E U R Z Ą D M I E J S K I W S Ł A W I E 67-410 Sława, ul. H. PoboŜnego 10, tel. 068 355 83 50, fax 068 355 83 13 Oferenci pobierający SIWZ W odpowiedzi na zapytanie złoŝone przez jednego z oferentów (pismo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45332000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45332000-3 Budowa Budynek żłobka "KRASNAL" dz. nr 226/2 obręb 12, Kołobrzeg ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg Inwestor Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR :

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR : , GNEWOSZÓW CO ADRES NWESTYCJ : LUBELSKA 39, GNEWOSZÓW NWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLCJ ADRES NWESTORA : 11 LSTOPADA 37/59, RADOM WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSĘBORSTWO NŻYNERYJNE KELVN ADRES WYKONAWCY : UL.

Bardziej szczegółowo

W związku z zapytaniami nadesłanymi przez oferentów następującej treści:

W związku z zapytaniami nadesłanymi przez oferentów następującej treści: GM-0717/MP/90/10 Ciechocinek, 26.08.2010 r. Dotyczy: przetargu na Rozbudowę Kina ZDRÓJ oraz zmianę sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. W związku z zapytaniami nadesłanymi przez

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO. ODPOWIEDZI CZĘŚĆ V c.d.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO. ODPOWIEDZI CZĘŚĆ V c.d. ZP.341-6/09 Ciechanów, 2009-03-09 DO WYKONAWCÓW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Rewitalizacja i rozbudowa ratusza w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.36.2013 Nowy Sącz, 13.12.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ.

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. Przedmiar robót ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PYZÓWCE O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CWU, INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACJI. Data: listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 W przedmiarze należy uwzględnić studnię PVC 600 (S1) i z kręgów betonowych Dn 1200 (S2)

Ad. 1 W przedmiarze należy uwzględnić studnię PVC 600 (S1) i z kręgów betonowych Dn 1200 (S2) Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0-34) 328 50 77, fax (0-34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie.

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie. UWAGA! Bogoria, dnia 27.09.2012 r Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania. Pytanie 1 W przedmiarze robót dz. 14 instalacja centralnego ogrzewania w pozycjach: 14.8 Grzejniki stalowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/076/2001/12 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy" ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

RIT.IV Kargowa, 11 czerwca 2015 r.

RIT.IV Kargowa, 11 czerwca 2015 r. 1 Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa RIT.IV.271.4.2015 Kargowa, 11 czerwca 2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Budowa pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

r. Gmina Trzyciąż Trzyciąż Nr 99, Trzyciąż. Znak: z dnia 20 kwietnia 2012r.

r. Gmina Trzyciąż Trzyciąż Nr 99, Trzyciąż. Znak: z dnia 20 kwietnia 2012r. 30-04-2012 r. Gmina Trzyciąż Trzyciąż Nr 99, 32-353 Trzyciąż Znak: 126092-2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. Dotyczy : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA- Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Suchej, gmina Trzyciąż.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacje wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000 Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY kotłownia Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Urządzenia i technologia kotłowni 1. KNNR 4 0502-01 Kocioł VITROPLEX 100 o mocy 130 kw z automatyka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH wg. KATALOG TECHNICZNY KOŁO 2009 (wszystkie przybory sanitarne w kolorze białym)

ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH wg. KATALOG TECHNICZNY KOŁO 2009 (wszystkie przybory sanitarne w kolorze białym) ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH wg. KATALOG TECHNICZNY KOŁO 2009 (wszystkie przybory sanitarne w kolorze białym) 1. Umywalka dla niepełnosprawnych KOŁO NOVA TOP BEZ BARIER nr kat.068465-1szt. 2. Miska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM. Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. W Y J A Ś N I E N I E NR 2

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM. Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. W Y J A Ś N I E N I E NR 2 STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.5.2015 Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. Wszyscy wykonawcy W Y J A Ś N I E N I E NR 2 dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Radioterapii Onkologicznej II ADRES

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 05.09.2008 r. FP 341.24/ 05

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 KOSZTORYS INWESTORSKI 1 BLOK FILTRACYJNY 011-05 01-01 01-03 013-05 004-04 007-04 007-03 006-0 006-04 006-03 006-01 006-01 Zbiornik Filtracyjny o

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu j ZGM/DZ/20/2016/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 15 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA IZP.272.24.2013 Choszczno, dnia 04.09.2013 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Dot. ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją kotłowni stałopalnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Wyszonki Kościelne - budynek OSP - Instalacje sanitarne - I etap Element: Instalacja wod. - kan. wewnętrzna 1. 1. 1. KNR 02-01-0317-0200 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: Pawilon główny na przystani flisackiej prace remontowe w części toalet i kas

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: Pawilon główny na przystani flisackiej prace remontowe w części toalet i kas Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.: Pawilon główny na przystani flisackiej prace remontowe w części toalet i kas Zgodnie z art. 38 ust.2 PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania skierowane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BIAŁY MONTAŻ NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie ) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy

KOSZTORYS OFERTOWY - BIAŁY MONTAŻ NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie ) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy KOSZTORYS OFERTOWY - BIAŁY MONTAŻ NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie ) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA :

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

instalacje wod - kan Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar robót

instalacje wod - kan Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własnośc gminy przy ul. Przejazdowej

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej. Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42 256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0 34) 328 50 77, fax (0 34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - KOTŁOWNIA Adres inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz Sobolewski Ogółem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 19 lutego 2013 r.

Zp Muszyna, dnia 19 lutego 2013 r. Zp.271.5.2013 Muszyna, dnia 19 lutego 2013 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje pro środowiskowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.1.2015 Zielona Góra, 2015-01 - 14 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie. Licheń Stary, dn. 31.05.2010 r. Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów ul.klasztorna 4 62-563 Licheń Stary... dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie typu i producenta zaprojektowanych nawiewników kolumnowych.

1. Prosimy o podanie typu i producenta zaprojektowanych nawiewników kolumnowych. Odpowiedzi na pytania złożone do dnia 05.09.2016 r. dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest Budowa hali produkcyjno magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2016

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 1. KNR 00-31-0219-0500 Łączenie systemu pcvz innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint,

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 08 maja 2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu elewacji, montażu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Proszę przyjąć zabezpieczenie blachą ocynkowaną rur zaizolowanych na dachu do nagrzewnicy - l,0m 2 poz. 61

Odpowiedź: Proszę przyjąć zabezpieczenie blachą ocynkowaną rur zaizolowanych na dachu do nagrzewnicy - l,0m 2 poz. 61 BURMISTRZ Miasta Sochaczew woj. mazowieckie Sochaczew dnia 06.06.2012 r. ZP.2710.9.6.2012 Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę miejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,... Przedmiar robót Data: 2008-12-04 Budowa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej Obiekt: Instalacja kanalizacyjna. Instalacja wodna. Wentylacja. Zamawiający: Urząd Gminy w Polance Wielkiej Kosztorys

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo