OGŁOSZENIE. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:"

Transkrypt

1 ZP-3/2008/11-12 Kwilcz, 9 grudzień 2008r OGŁOSZENIE o udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na rozbudowę szkoły podstawowej o salę sportową z zapleczem i biblioteką w Luboszu gm. Kwilcz. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi: Pyt.1. Czy sufity z płyt G-K powinny być malowane? Jeżeli tak, to proszę określić ilości obmiarowe i podstawy nakładów oraz zamieścić w przedmiarze robót. Odp. poz. 97 w przedmiarze. Pyt.2. Prosimy wyjaśnić przedmiar w poz. przymocowanie płyt styropianowych na elewacji. Ile użyć kołków do właściwego mocowania styropianu? Odp. poz. 108 w przedmiarze, 4szt./m 2, Pyt.3. Do wykonania jest 1033,6m2 docieplenia, natomiast do malowania przyjęto jedynie 789,54m2, a do postawienia rusztowań 939,60m2. Czy nie ma błędu w obmiarach? Odp. przyjąć wg przedmiaru (na części elewacji wykonana płyta drewnopodobna, dlatego nie jest malowana) Pyt. 4. W przedmiarze nie ujęto wykonania elewacji z płytek elewacyjnych PRINT HPL MEG 748 (jak na rysunku elewacji), a zawarto wykonanie boazerii w ilości 257m2, która nie występuje w projekcie. Odp. w poz. 113 obmiar obejmuje dokładnie płytki PRINT HPL MEG 748 a w przedmiarze podana jest firma, która te płytki produkuje, Pyt.5 Prosimy wyjaśnić, czy należy ocieplać ościeża stolarki, jeżeli tak prosimy uzupełnić przedmiar robót, Odp. w stolarce okiennej ościeża powstają dopiero po nałożeniu styropianu, nie ma murowanych ościeży zewnętrznych stolarki okiennej, Pyt.6. Prosimy określić w m2 ilość daszka wejściowego do wykonania. Odp. Wymiary 570/293

2 Pyt.7. Prosimy wyjaśnić, co kryje się pod zapisem w przedmiarze robót i dokumentacji tynk tekstylny. Odp. tynk tekstylny (np. firma EkoDecor lub FIBRE-DECOR lub inny równoważny) tynk dekoracyjny, inaczej płynna tapeta, przeznaczenie: do dekoracyjnego wykańczania ścian wewnętrznych pomieszczeń. Wyrób w postaci sypkiej do rozrobienia z wodą i nakładanie packą lub metodą natrysku. - reakcja na ogień: B s1, α0, - grubość powłoki: 1 3mm, - średnio 230g/m3, - składniki: celuloza, bawełna, klej na bazie składników naturalnych; Pyt. 8. Prosimy wyjaśnić, czy rzeczywiście należy przygotować 3,045ha warstwy wegetatywnej, bo trawników do wykonania jest dziesięciokrotnie mniej. Odp. przyjąć w przedmiarze 0,30445 ha Pyt.9. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o elementy wykonane z drewna klejonego, Odp. projekt wykonawczy wykonuje firma projektowo wykonawcza konstrukcji dachowych, Pyt.10. Prosimy podać, z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D1 wg zestawienia. Odp. wg opisu wykonawczego. Pyt.11. Prosimy podać, czy drzwi D4 EI30 i D5 EI60 mają być wykonane ze stali czy z aluminium. Odp. konstrukcję wewnętrzną proszę przyjąć wg technologii wybranych firm, Pyt.12. Okno O1 ze względu na podział i wielkość szyb nie jest możliwe do wykonania w odporności ogniowej 60min, prosimy zmienić podział okna. Odp. Okno jest możliwe do wykonania. należy wstawić dodatkowy podział pionowy. Pyt.13 Prosimy o zmianę podziału okna O2 i O3 tak, aby technologicznie było możliwe do wykonania. Odp. jeśli technologia wykonania okna nakazuje wykonanie dodatkowego podziału, to należy go wykonać, Pyt.14 Prosimy wyjaśnić, czy wg zestawienia, okna O4 i O5 są de facto drzwiami dwuskrzydłowymi, czy dwojgiem drzwi jednoskrzydłowych i zgodnie z opisem okna O5 są profilami okiennymi czy fasadowymi. Odp. są to okna fasadowe, w których są drzwi dwuskrzydłowe, wykonane z takich samych profili, co pozostałe okna, Pyt.15. Prosimy wyjaśnić nieścisłość opisu stolarki okien O10 w projekcie z ZESTAWIENIEM OTWORÓW OKIENNYCH Prosimy wyjaśnić, czy mają to być żaluzje (jak zapisano w Zestawieniu) czy rolety zewnętrzne (jak zapisano w opisie technicznym) oraz proszę ustalić sposób ich otwierania (ręczny lub elektryczny). Odp. żaluzje zewnętrzne otwierane elektrycznie. Pyt.16 Prosimy określić sposób otwierania okien montowanych powyżej zasięgu ręki dorosłego człowieka (elektrycznie czy ręcznie za pomocą uchwytu)?

3 Odp. Otwierane elektrycznie ROBOTY INSTALACYJNE PYT.17 Prosimy ujawnić aparaty grzewczo-wentylacyjne występujące w przedmiarze robót zasilania nagrzewnic brak w projekcie. ODP. Poz 42 dotyczy zasilania od strony instalacyjnej nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Olimp na hali. Same centrale są skalkulowane w części wentylacyjnej. Pyt.18. Jaką długość ma tłumik akustyczny prostokątny 400x750mm na wentylacji toalet i szatni (poz. 4 w tabeli 6.3. Zestawienie instalacji wentylacji) lub podać jego parametry techniczne? Odp. Poz 43. Długość tłumika 750mm Pyt.19. Brak nakładów na przełożenie istniejącego wodociągu zgodnie z rys. Lubosz - mapa. Odp. W pozycji 2.22 ująć przełożenie wodociągu. Łączna długość rury PE90: 132 m. Pyt.20. W przedmiarach występują zawyżone ilości brodzików natryskowych, baterii prysznicowych, baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, które nie mają odzwierciedlenia w załączonym projekcie technicznym prosimy o sprawdzenie przedmiaru i ewentualną korektę. Odp. Pozycja 18 - montaż brodzików - 13 szt. Pozycja 19 - baterie prysznicowe - 13 szt. Pozycja 20 - baterie umywalkowe - 19 szt. Pozycja 21 - baterie zmywakowe powinno być - 1 szt. Pyt.21. Czy należy wycenić brodziki wraz z kabinami natryskowymi? Odp. Brodziki należy wycenić łącznie z kabinami Pyt.22. W których pomieszczeniach należy zamontować zlewozmywaki ( 2 szt.) czy mają to być zlewozmywaki na szafkach, czy zlewy gospodarcze? Odp.Przewiduje się montaż zlewozmywaka gospodarczego w pomieszczeniu porządkowym. Pyt.23. Ile jest toalet dla niepełnosprawnych (według nas dwie)? Nie pokrywa się to z ilością urządzeń dla niepełnosprawnych ujętą w przedmiarach. Odp. Pozycja 14 i 17 powinno być 2 szt. Pyt.24. Czy, w których pozycjach i ile umieścić poręczy i uchwytów w toaletach dla niepełnosprawnych? Odp. Poręcze należy skalkulować w pozycji 14 i 17 po jednym przy umywalce i ustępie. KOTŁOWNIA Pyt.25.Czy w kotłowni nie powinno być zlewu? Odp. W kotłowni nie przewiduje się zlewu. Pyt.26. W poz.1 przedmiaru ujęto 2 kotły gazowe, a w projekcie technicznym jest 1 kocioł olejowy co należy wycenić? Odp. Pozycja 1 w przedmiarze kotłowni przyjąć 1 kocioł

4 Pyt.27. W poz.11 przedmiaru ujęto bojler 160 litrów, a w projekcie jest bojler 1000 litrów - co należy wycenić? Odp. W pozycji 11 należy wycenić podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 1000l. Pyt.28. W poz.12 przedmiaru ujęto naczynie wzbiorcze N400, a w projekcie jest NG100. Jakie naczynie należy wycenić? Odp. Przyjąć naczynie wzbiorcze NG100. Pyt.29. W poz.18 przedmiaru ujęto układ do pomiaru poziomu wody w kotle 2kpl., a w projekcie jest jeden układ. Ile należy wycenić? Odp. Należy przyjąć w pozycji 18-1szt. Pyt.30 W poz.45 i 46 (manometry i termometry) - brak w przedmiarze wykonania tulei do manometrów i termometrów, a także do czujek temperatury. Odp. W pozycjach 45 i 46 należy skalkulować tuleje do termometrów i manometrów. Pyt.31. O jakie zawory olejowe DN20mm szt.6 chodzi w poz. 73? Odp. W pozycji 73 zawory kulowe do instalacji olejowej 3szt. Pyt.32. W poz.74 przedmiaru robót ujęto 2kpl. filtrów, w projekcie jest 1 kpl. ile należy wycenić? Odp. W pozycji 74 należy przyjąć filtr oleju Dn20 1 szt. Pyt.33. O jaki rozdzielacz oleju chodzi w poz. 76 przedmiaru czy są to pakiety połączeniowe zbiornika? Odp. Jest to pakiet podłączeniowy zbiornika. Pyt.34 Brak w przedmiarze systemu wlewu oleju i odpowietrzenia (rury, wlew paliwa, odpowietrznik). Odp. System wlewu oleju i odpowietrzenia jest dostarczany w komplecie z zbiornikiem i należy uwzględnić w pozycji w pozycji 72. Pyt.35 W przedmiarze brak prób ciśnieniowych rurociągów. Odp. Próby i uruchomienia skalkulować w pozycji 48 uruchomienie kotłowni. Pyt.36 W przedmiarze brak montażu instalacji z rur ocynkowanych wraz z armaturą instalacji wody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji do bojlera. Odp. Nie przewiduje się montażu rur ocynkowanych w kotłowni. Rury przyłączeniowe c.w.u. cyrkulacji i zimnej wody skalkulowane w kosztorysie instalacji wod-kan. Pyt.37. W przedmiarze brak robót okablowania instalacji słaboprądowych i elektrycznych zasilania i sterowania urządzeń kotłowni oraz sterowania urządzeń wentylacyjnych - Prosimy wyjaśnić lub uzupełnić. Odp. Projekt instalacji elektrycznej i akpia wykonuje elektryk.

5 1. Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni olejowej przewiduje dobór 1 szt. kotła typu G315 o mocy cieplnej 230 kw. Przedmiar robót Budowa kotłowni olejowej w poz.1 określa montaż 2 szt. kotłów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz.1 przyjąć 1 kocioł G Przedmiar Przyłącza i sieci wod-kan pozycja nr 2.13 specyfikuje montaż zaworu antyskażeniowego EA o śr. nom. 50 mm, natomiast zestawienie materiałów wymienia się zawór antyskażeniowy typ BA 2760 DN50. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Należy przyjąć w kalkulacji zawór SOCLA typ BA2760, PN16, DN 50, lub równoważny. 3. Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 12 określa montaż naczynia wzbiorczego typu N400, ciśnienie P=6 bar, zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje naczynie wzbiorcze typu NG100, ciśnienie P= 6 bar. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz. 12 przyjąć naczynie NG Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 6 określa pompę obiegu wentylacji WILO Stratos 40/ V. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje pompę WILO Stratos 40/ V (PO2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz.6 przyjąć pompę Wilo Stratos 40/ Budowa kotłowni - Prosimy o wyjaśnienie jakich prac (montażu konkretnie jakiego wyposażenia) dotyczy pozycja przedmiaru nr 3 Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór regulujący. Odp. W pozycji 3 przedmiaru kotłowni należy uwzględnić siłownik mieszacza DN 40mm-SQX Siemens lub równoważny. 6. Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 7 określa pompę ładującą c.w.u WILO Stratos 32/ V. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje pompę WILO Stratos 30/ V (PŁ). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W pozycji 7 przedmiaru kotłowni przyjąć pompę Wilo Startos 30/ Budowa kotłowni - Prosimy o wyjaśnienie jakich prac (montażu konkretnie jakiego wyposażenia) dotyczą pozycje przedmiaru nr 17 i 19 zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego obmiar odpowiednio 1 i 3 ukł. Odp. Pozycja 17 przedmiaru kotłowni dotyczy montażu czujnika temperatury zewnętrznej, pozycja 19 dotyczy czujników temperatury wewnętrznej. 8. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 18 układ do pomiaru wody w kotle obmiar: 2 ukł. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. czujnika poziomu wody w kotle. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

6 Odp. Przyjąć w pozycji 18 przedmiaru kotłowni 1 czujnik poziomu wody. 9. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 23 zawory odpowietrzające szt. 3. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. odpowietrznika. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 23 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 odpowietrznik. 10. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 34 zawory przelotowe o śr. 65 mm szt. 9. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 8 szt. zaworów o śr. 65 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 34 przedmiaru kotłowni przyjąć 8 zaworów DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 36 zawory przelotowe o śr. 40 mm szt. 8. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 9 szt. zaworów o śr. 40 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 36 przedmiaru kotłowni przyjąć 9 zaworów DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 38 zawory przelotowe o śr mm szt. 5. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 3 szt. zaworów o śr. 15 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 38 przedmiaru kotłowni przyjąć 3 zawory DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 40 zawory zwrotne o śr. 65 mm szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. zaworu zwrotnego o śr. 65 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 40 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 zawór zwrotny DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 43 zawór równoważący STAF DN 65 szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. zaworu równoważącego STAF DN 65. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 43 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 zawór STAF DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. 47 grzejniki stalowe jednopłytowe., natomiast w zestawieniu urządzeń kotłowni wyspecyfikowano grzejnik dwupłytowy VK22-600/1200. Prosimy o informację, czy zmienić podstawę wyceny (prosimy o ewentualne wskazanie nowej podstawy wyceny Odp.. Pozycja 47 przedmiaru kotłowni grzejnik VK22-600/1200 przyjąć podstawę wyceny KNR-W Budowa kotłowni brak w przedmiarze pozycji związanej z montażem zaworów spustowych Dn15 - zawory ujęte w zestawieniu urządzeń kotłowni (ZS) 5 szt.

7 Odp. W przedmiarze kotłowni gazowej dołożyć pozycję KNR zaworów spustowych DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 73 zawory olejowe o śr. 20 mm szt. 6. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 3 szt. zaworu olejowego o śr. 20 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 73 przedmiaru kotłowni przyjąć 3 zawory olejowe DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 74 filtr oleju Dn 20mm szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. filtra oleju DN20. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 74 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 filtr oleju DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 77 rozdzielacze oleju z rur o śr. nominalnej do 150 mm obmiar 5 m. Z zestawienia urządzeń kotłowni wynika, iż całkowita długość rozdzielaczy zasilania i powrotu wynosi 2 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Przyjąć rozdzielacze oleju długości 2 m. 20. Instalacja c.o. Projekt wykonawczy- pkt. 2 Instalacja c.o. opisuje, iż czynnik grzewczy rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Przedmiar robót Budowa instalacji c.o. pkt. 1 do 6 określają technologię jako PEX. Z uwagi na różnicę cenową materiałów tych dwóch systemów prosimy o jednoznaczne określenie systemu, jaki należy wycenić dla wykonania instalacji c.o. (pkt. 1 do 6) Odp. Przyjąć w wycenie instalacji c.o. rury PE-RT/AL./PE-RT 21. Budowa instalacji c.o. przedmiar robót poz. 22 i 24. Czy te pozycje są zdublowanie. Jeśli nie prosimy o podanie jakich prac dotyczą (montażu jakich urządzeń dotyczą pozycje j.w.). Odp. Z pozycji przedmiaru instalacji co usunąć pozycję Instalacja c.o. Projekt wykonawczy- pkt. 2.3 Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych opisuje, iż czynnik grzewczy rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Przedmiar robót Budowa instalacji c.o. pkt. 33 do 36 określają technologię jako PEX. Z uwagi na różnicę cenową materiałów tych dwóch systemów prosimy o jednoznaczne określenie systemu, jaki należy wycenić dla wykonania instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych (pkt. 33 do 36) Odp. Przyjąć w wycenie instalacji rozprowadzającej nagrzewnic rury PE-RT/AL./PE-RT 23. Instalacja c.o. Projekt wykonawczy pkt. 2.2 określa, iż nad wejściami do budynku zaprojektowano kurtyny powietrzne typu AC szt. Przedmiar robót w poz. 42 określa 2 szt. nagrzewnic. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 42 przyjąć 4 kurtyny powietrzne. 24. Budowa instalacji wod-kan prosimy o podanie standardu urządzeń białego montażu (umywalki, urządzenia kompakt ) jaki należy przyjąć do wyceny

8 Odp. Należy przyjąć do wyceny standard urządzeń sanitarnych Koło Nova lub równoważne. 25. Budowa instalacji wod-kan prosimy o podanie standardu baterii prysznicowych, umywalkowych, zlewozmywakowych jaki należy przyjąć do wyceny. Odp. Standard baterii Kludi lub równoważne 26. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 15 czy do wyceny przyjąć postumenty/półpostumenty umywalek. prosimy o podanie rodzaju. Odp. W pozycji 15 przedmiaru instalacji wod-kan przyjąć półpostument NOVA Kołolub równoważny 27. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 16 prosimy o podanie typu zlewozmywaka: stalowy czy emaliowany; jednokomorowy/dwukomorowy; z ociekaczem/bez ociekacza. Odp. ogłoszenie ZP-3/2008/ Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Czy do wyceny przyjąć obudowy brodzików. Odp. pozycja 18 przedmiar instalacji wod-kan nie przyjmować obudowy brodzików. 29. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Prosimy o podanie wymiarów brodzików oraz standardu brodzików. Odp. pozycja 18 przedmiar instalacji wod-kan wymiar 900x900mm Standard Koło lub równoważne. 30. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Czy do wyceny przyjąć kabiny natryskowe. Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów kabiny oraz standardu kabiny. Odp. Nie przyjmować kabin 31. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 42 i 43 prosimy o określenie typu szafek hydrantowych (naścienne czy wnękowe) oraz wyposażenia szafek hydrantowych (projekt wykonawczy określa szafki hydrantowe jako podtynkowe, natomiast przedmiar robót w poz. 43 jako naścienne). Odp. Pozycja 42 i 43 typ przedmiaru instalacji wewnętrznych przyjąć szafki hydrantowe podtynkowe. Wyposażenie szafki: zwijadło na wąż o średnicy tarcz przystosowane do pół sztywnego węża tłocznego DN25 o długości 30 mb. 32. Prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru została uwzględniona wycena neutralizatora spalin (odprowadzenie kondensatu ze spalin w kotłowni) Odp. Neutralizator spali uwzględnić w pozycji 49 przedmiaru kotłowni 33. Prosimy o podanie wielkości (wymiarów) daszku na profilach aluminiowych z szybami ze szkła bezpiecznego (.) poz. 69 kosztorysu robót budowanych.

9 Odp. Wg rysunku rzutu dachu 580/ Prosimy o uzupełnienie kosztorysu na roboty budowlane o pozycję ułożenia cokolika, Pozycja nr 77 obejmuje jedynie przygotowanie podłoża. Odp. Ułożenie sokolnika również przyjąć w pozycji Prosimy o potwierdzenie wykonania platformy dla osób niepełnosprawnych w sposób zaproponowanej przez Państwa. Taka propozycja w tej sytuacji nie będzie najlepszym rozwiązaniem ze względu na znaczące utrudnienie komunikacji (torowisko wystaje przed biegiem schodowym o około 1,2 - a platforma w spoczynku min. 1,5 m). Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania platformy pionowej. Odp. platforma schodowa zastosowana w projekcie jest rozwiązaniem przykładowym, które moŝna zastąpić kaŝdym innym o podobnych parametrach, 36. Prosimy o sprecyzowanie zapisów w pkt.138 kosztorysu robót budowlanych. Jakie elementy wchodzą w jeden komplet uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych? Odp. Wg rysunku detalu w projekcie wykonawczym. 37. W projekcie instalacji elektrycznych napisano, że zasilanie sali gimnastycznej przyjęto w dwóch wersjach (wersja 1 - bez zasilania kurtyn powietrznych, wersja 2 - z zasilaniem kurtyn). Przedmiar robót uwzględnia roboty związane z zasilaniem kurtyn (dział przedmiaru), jednakże nie uwzględniono wymiany kabla zasilającego. Zgodnie z projektem w wariancie 2 powinno się ułożyć kabel YAKY 4x120mm2. W kosztorysie znajdują się pozycje związane z ułożeniem kabla zasilającego wyłącznie dla wersji 1 zasilania (kabel YAKY 4x70mm2). Proszę określić, czy ułożenie kabla YAKY 4x120mm2 należy ująć w wycenie?? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje. Odp. Ostatecznie przyjęto montaż tylko jednej kurtyny powietrznej w pom Wówczas moce Pi=80 kw, Pz= 45,9 kw. Prąd obliczeniowy Ib= 71,3 A. Moc przyłączeniowa 50 kw została uwzględniona w Warunkach Przyłączenia z dnia r. Zaprojektowano kabel YAKY 4x70 o obciążlności 117 A wg wersji 1 jest wystarczający. 38. Przedmiar robót instalacji elektrycznych, dz poz Oprawy oświetleniowe wg załącznika w projekcie. Prosimy o umieszczenie załącznika, na podstawie którego należy wycenić oprawy oświetleniowe. Odp. Dołączam zestawienie opraw "ES-SYSTEM" 39. Prosimy o podanie parametrów technicznych kurtyn powietrznych (ewent. wskazanie producenta i typu kurtyn) dot. poz kosztorysu instalacji elektrycznych. Odp. Przyjąć kurtyny powietrza np. typu AD215E05 z regulatorami CB32 i termostatami RTI2 produkcji firmy Rico lub równoważny.

10 Pyt.1. W zestawieniu kotłowni i w przedmiarze kocioł gazowy G315 U o mocy 230 kw. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kocioł żeliwny G315 z palnikiem zewnętrznym, jak opisano w opisie technicznym projektu. Kotły olejowe o tej mocy nie występują w wersji UNIT Odp. Proszę przyjąć kocioł olejowy Logano G Kw. Pyt.2.Czy opisy pozycji kosztorysowych muszą być dokładnie słowo w słowo, czy też powinien wynikać z nich tylko ten sam sens. Programy kosztorysowe w różny sposób opisują te same pozycje. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odp. Należy zachować kolejność i zgodność pozycji zgodnie z wzorami druku zamieszczonych w załączniku 6 zgodnie z punktem XII siwz. Pyt.3. poz.6-w projekcie pompa Wilo Stratos 40/1-8, a w przedmiarze pompa Wilo Stratos 40/1-6. Prosimy o wyjaśnienie, którą pompę należy przyjąć. Odp. Przyjąć pompę Wilo Stratos 10/1-8 Pyt. 4. Prosimy o zamieszczenie na stronie BIP nowych przedmiarów robót do wypełnienia przez oferenta, gdyż część niepełnych przedmiarów jest w załączniku nr 6 a pozostała część w zał. 8. Odp. Proszę o wypełnienie przedmiarów z załącznika nr 6 uzupełnionych o ogłoszenie ZP-3/2008/6. Pyt.5.Czy zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 3 w piśmie Zp-3/2008/03w pozycji 144 przedmiaru ( którego) należy doliczyć 12 gaśnic?(proszę uzupełnić specyfikacje Techniczne dotyczące tej pozycji o wielkość i typ gaśnicy) Odp. Należy doliczyć 1 gaśnicę proszkową 2 kg (3dm 3 ) do kosztorysu z załącznika nr 6. Pyt.6. Czy blachę trapezową LVP 20 z odpowiedzi na pyt. nr5 w piśmie Zp-3/2008/03należy użyć w pozycji 51 przedmiaru robót budowlanych? Jeżeli tak, to prosimy zmienić normy napadów KNR adekwatne do mienionej technologii wykonania robót. Odp. Normy napadów zostaną zachowane.podana płyta falista, blacha trapezowa LVP20 jest tylko przykładem i można zastosować inne równoważne rozwiązanie. Pyt.7. W pozycji 61 przedmiaru robót budowlanych przyjęto 11,16m 3 drewna na krokwie, a w zestawieniu drewna podano krokwie w ilości 8,064m 3. Jaki jest właściwy obmiar tej pozycji. Odp. Przyjąć jak w przedmiarze.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 03.04.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali laboratorium i przebudowę istniejącej hali ciemni wraz z infrastrukturą techniczną.

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach z dnia 24.03.2009r. - pyt. nr 94.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach z dnia 24.03.2009r. - pyt. nr 94. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Oświęcim, dnia 26 marca 2009 r. Znak sprawy: ZP.I.341-7/09 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo