OGŁOSZENIE. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:"

Transkrypt

1 ZP-3/2008/11-12 Kwilcz, 9 grudzień 2008r OGŁOSZENIE o udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na rozbudowę szkoły podstawowej o salę sportową z zapleczem i biblioteką w Luboszu gm. Kwilcz. Zamawiający informuje, że do siwz zostały złożone pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi: Pyt.1. Czy sufity z płyt G-K powinny być malowane? Jeżeli tak, to proszę określić ilości obmiarowe i podstawy nakładów oraz zamieścić w przedmiarze robót. Odp. poz. 97 w przedmiarze. Pyt.2. Prosimy wyjaśnić przedmiar w poz. przymocowanie płyt styropianowych na elewacji. Ile użyć kołków do właściwego mocowania styropianu? Odp. poz. 108 w przedmiarze, 4szt./m 2, Pyt.3. Do wykonania jest 1033,6m2 docieplenia, natomiast do malowania przyjęto jedynie 789,54m2, a do postawienia rusztowań 939,60m2. Czy nie ma błędu w obmiarach? Odp. przyjąć wg przedmiaru (na części elewacji wykonana płyta drewnopodobna, dlatego nie jest malowana) Pyt. 4. W przedmiarze nie ujęto wykonania elewacji z płytek elewacyjnych PRINT HPL MEG 748 (jak na rysunku elewacji), a zawarto wykonanie boazerii w ilości 257m2, która nie występuje w projekcie. Odp. w poz. 113 obmiar obejmuje dokładnie płytki PRINT HPL MEG 748 a w przedmiarze podana jest firma, która te płytki produkuje, Pyt.5 Prosimy wyjaśnić, czy należy ocieplać ościeża stolarki, jeżeli tak prosimy uzupełnić przedmiar robót, Odp. w stolarce okiennej ościeża powstają dopiero po nałożeniu styropianu, nie ma murowanych ościeży zewnętrznych stolarki okiennej, Pyt.6. Prosimy określić w m2 ilość daszka wejściowego do wykonania. Odp. Wymiary 570/293

2 Pyt.7. Prosimy wyjaśnić, co kryje się pod zapisem w przedmiarze robót i dokumentacji tynk tekstylny. Odp. tynk tekstylny (np. firma EkoDecor lub FIBRE-DECOR lub inny równoważny) tynk dekoracyjny, inaczej płynna tapeta, przeznaczenie: do dekoracyjnego wykańczania ścian wewnętrznych pomieszczeń. Wyrób w postaci sypkiej do rozrobienia z wodą i nakładanie packą lub metodą natrysku. - reakcja na ogień: B s1, α0, - grubość powłoki: 1 3mm, - średnio 230g/m3, - składniki: celuloza, bawełna, klej na bazie składników naturalnych; Pyt. 8. Prosimy wyjaśnić, czy rzeczywiście należy przygotować 3,045ha warstwy wegetatywnej, bo trawników do wykonania jest dziesięciokrotnie mniej. Odp. przyjąć w przedmiarze 0,30445 ha Pyt.9. Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o elementy wykonane z drewna klejonego, Odp. projekt wykonawczy wykonuje firma projektowo wykonawcza konstrukcji dachowych, Pyt.10. Prosimy podać, z jakiego materiału mają być wykonane drzwi D1 wg zestawienia. Odp. wg opisu wykonawczego. Pyt.11. Prosimy podać, czy drzwi D4 EI30 i D5 EI60 mają być wykonane ze stali czy z aluminium. Odp. konstrukcję wewnętrzną proszę przyjąć wg technologii wybranych firm, Pyt.12. Okno O1 ze względu na podział i wielkość szyb nie jest możliwe do wykonania w odporności ogniowej 60min, prosimy zmienić podział okna. Odp. Okno jest możliwe do wykonania. należy wstawić dodatkowy podział pionowy. Pyt.13 Prosimy o zmianę podziału okna O2 i O3 tak, aby technologicznie było możliwe do wykonania. Odp. jeśli technologia wykonania okna nakazuje wykonanie dodatkowego podziału, to należy go wykonać, Pyt.14 Prosimy wyjaśnić, czy wg zestawienia, okna O4 i O5 są de facto drzwiami dwuskrzydłowymi, czy dwojgiem drzwi jednoskrzydłowych i zgodnie z opisem okna O5 są profilami okiennymi czy fasadowymi. Odp. są to okna fasadowe, w których są drzwi dwuskrzydłowe, wykonane z takich samych profili, co pozostałe okna, Pyt.15. Prosimy wyjaśnić nieścisłość opisu stolarki okien O10 w projekcie z ZESTAWIENIEM OTWORÓW OKIENNYCH Prosimy wyjaśnić, czy mają to być żaluzje (jak zapisano w Zestawieniu) czy rolety zewnętrzne (jak zapisano w opisie technicznym) oraz proszę ustalić sposób ich otwierania (ręczny lub elektryczny). Odp. żaluzje zewnętrzne otwierane elektrycznie. Pyt.16 Prosimy określić sposób otwierania okien montowanych powyżej zasięgu ręki dorosłego człowieka (elektrycznie czy ręcznie za pomocą uchwytu)?

3 Odp. Otwierane elektrycznie ROBOTY INSTALACYJNE PYT.17 Prosimy ujawnić aparaty grzewczo-wentylacyjne występujące w przedmiarze robót zasilania nagrzewnic brak w projekcie. ODP. Poz 42 dotyczy zasilania od strony instalacyjnej nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Olimp na hali. Same centrale są skalkulowane w części wentylacyjnej. Pyt.18. Jaką długość ma tłumik akustyczny prostokątny 400x750mm na wentylacji toalet i szatni (poz. 4 w tabeli 6.3. Zestawienie instalacji wentylacji) lub podać jego parametry techniczne? Odp. Poz 43. Długość tłumika 750mm Pyt.19. Brak nakładów na przełożenie istniejącego wodociągu zgodnie z rys. Lubosz - mapa. Odp. W pozycji 2.22 ująć przełożenie wodociągu. Łączna długość rury PE90: 132 m. Pyt.20. W przedmiarach występują zawyżone ilości brodzików natryskowych, baterii prysznicowych, baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, które nie mają odzwierciedlenia w załączonym projekcie technicznym prosimy o sprawdzenie przedmiaru i ewentualną korektę. Odp. Pozycja 18 - montaż brodzików - 13 szt. Pozycja 19 - baterie prysznicowe - 13 szt. Pozycja 20 - baterie umywalkowe - 19 szt. Pozycja 21 - baterie zmywakowe powinno być - 1 szt. Pyt.21. Czy należy wycenić brodziki wraz z kabinami natryskowymi? Odp. Brodziki należy wycenić łącznie z kabinami Pyt.22. W których pomieszczeniach należy zamontować zlewozmywaki ( 2 szt.) czy mają to być zlewozmywaki na szafkach, czy zlewy gospodarcze? Odp.Przewiduje się montaż zlewozmywaka gospodarczego w pomieszczeniu porządkowym. Pyt.23. Ile jest toalet dla niepełnosprawnych (według nas dwie)? Nie pokrywa się to z ilością urządzeń dla niepełnosprawnych ujętą w przedmiarach. Odp. Pozycja 14 i 17 powinno być 2 szt. Pyt.24. Czy, w których pozycjach i ile umieścić poręczy i uchwytów w toaletach dla niepełnosprawnych? Odp. Poręcze należy skalkulować w pozycji 14 i 17 po jednym przy umywalce i ustępie. KOTŁOWNIA Pyt.25.Czy w kotłowni nie powinno być zlewu? Odp. W kotłowni nie przewiduje się zlewu. Pyt.26. W poz.1 przedmiaru ujęto 2 kotły gazowe, a w projekcie technicznym jest 1 kocioł olejowy co należy wycenić? Odp. Pozycja 1 w przedmiarze kotłowni przyjąć 1 kocioł

4 Pyt.27. W poz.11 przedmiaru ujęto bojler 160 litrów, a w projekcie jest bojler 1000 litrów - co należy wycenić? Odp. W pozycji 11 należy wycenić podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 1000l. Pyt.28. W poz.12 przedmiaru ujęto naczynie wzbiorcze N400, a w projekcie jest NG100. Jakie naczynie należy wycenić? Odp. Przyjąć naczynie wzbiorcze NG100. Pyt.29. W poz.18 przedmiaru ujęto układ do pomiaru poziomu wody w kotle 2kpl., a w projekcie jest jeden układ. Ile należy wycenić? Odp. Należy przyjąć w pozycji 18-1szt. Pyt.30 W poz.45 i 46 (manometry i termometry) - brak w przedmiarze wykonania tulei do manometrów i termometrów, a także do czujek temperatury. Odp. W pozycjach 45 i 46 należy skalkulować tuleje do termometrów i manometrów. Pyt.31. O jakie zawory olejowe DN20mm szt.6 chodzi w poz. 73? Odp. W pozycji 73 zawory kulowe do instalacji olejowej 3szt. Pyt.32. W poz.74 przedmiaru robót ujęto 2kpl. filtrów, w projekcie jest 1 kpl. ile należy wycenić? Odp. W pozycji 74 należy przyjąć filtr oleju Dn20 1 szt. Pyt.33. O jaki rozdzielacz oleju chodzi w poz. 76 przedmiaru czy są to pakiety połączeniowe zbiornika? Odp. Jest to pakiet podłączeniowy zbiornika. Pyt.34 Brak w przedmiarze systemu wlewu oleju i odpowietrzenia (rury, wlew paliwa, odpowietrznik). Odp. System wlewu oleju i odpowietrzenia jest dostarczany w komplecie z zbiornikiem i należy uwzględnić w pozycji w pozycji 72. Pyt.35 W przedmiarze brak prób ciśnieniowych rurociągów. Odp. Próby i uruchomienia skalkulować w pozycji 48 uruchomienie kotłowni. Pyt.36 W przedmiarze brak montażu instalacji z rur ocynkowanych wraz z armaturą instalacji wody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji do bojlera. Odp. Nie przewiduje się montażu rur ocynkowanych w kotłowni. Rury przyłączeniowe c.w.u. cyrkulacji i zimnej wody skalkulowane w kosztorysie instalacji wod-kan. Pyt.37. W przedmiarze brak robót okablowania instalacji słaboprądowych i elektrycznych zasilania i sterowania urządzeń kotłowni oraz sterowania urządzeń wentylacyjnych - Prosimy wyjaśnić lub uzupełnić. Odp. Projekt instalacji elektrycznej i akpia wykonuje elektryk.

5 1. Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni olejowej przewiduje dobór 1 szt. kotła typu G315 o mocy cieplnej 230 kw. Przedmiar robót Budowa kotłowni olejowej w poz.1 określa montaż 2 szt. kotłów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz.1 przyjąć 1 kocioł G Przedmiar Przyłącza i sieci wod-kan pozycja nr 2.13 specyfikuje montaż zaworu antyskażeniowego EA o śr. nom. 50 mm, natomiast zestawienie materiałów wymienia się zawór antyskażeniowy typ BA 2760 DN50. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Należy przyjąć w kalkulacji zawór SOCLA typ BA2760, PN16, DN 50, lub równoważny. 3. Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 12 określa montaż naczynia wzbiorczego typu N400, ciśnienie P=6 bar, zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje naczynie wzbiorcze typu NG100, ciśnienie P= 6 bar. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz. 12 przyjąć naczynie NG Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 6 określa pompę obiegu wentylacji WILO Stratos 40/ V. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje pompę WILO Stratos 40/ V (PO2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W przedmiarze kotłowni poz.6 przyjąć pompę Wilo Stratos 40/ Budowa kotłowni - Prosimy o wyjaśnienie jakich prac (montażu konkretnie jakiego wyposażenia) dotyczy pozycja przedmiaru nr 3 Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-zawór regulujący. Odp. W pozycji 3 przedmiaru kotłowni należy uwzględnić siłownik mieszacza DN 40mm-SQX Siemens lub równoważny. 6. Budowa kotłowni przedmiar robót w poz. 7 określa pompę ładującą c.w.u WILO Stratos 32/ V. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje pompę WILO Stratos 30/ V (PŁ). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. W pozycji 7 przedmiaru kotłowni przyjąć pompę Wilo Startos 30/ Budowa kotłowni - Prosimy o wyjaśnienie jakich prac (montażu konkretnie jakiego wyposażenia) dotyczą pozycje przedmiaru nr 17 i 19 zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego obmiar odpowiednio 1 i 3 ukł. Odp. Pozycja 17 przedmiaru kotłowni dotyczy montażu czujnika temperatury zewnętrznej, pozycja 19 dotyczy czujników temperatury wewnętrznej. 8. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 18 układ do pomiaru wody w kotle obmiar: 2 ukł. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. czujnika poziomu wody w kotle. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

6 Odp. Przyjąć w pozycji 18 przedmiaru kotłowni 1 czujnik poziomu wody. 9. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 23 zawory odpowietrzające szt. 3. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. odpowietrznika. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 23 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 odpowietrznik. 10. Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 34 zawory przelotowe o śr. 65 mm szt. 9. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 8 szt. zaworów o śr. 65 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 34 przedmiaru kotłowni przyjąć 8 zaworów DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 36 zawory przelotowe o śr. 40 mm szt. 8. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 9 szt. zaworów o śr. 40 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 36 przedmiaru kotłowni przyjąć 9 zaworów DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 38 zawory przelotowe o śr mm szt. 5. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 3 szt. zaworów o śr. 15 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 38 przedmiaru kotłowni przyjąć 3 zawory DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 40 zawory zwrotne o śr. 65 mm szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. zaworu zwrotnego o śr. 65 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 40 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 zawór zwrotny DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 43 zawór równoważący STAF DN 65 szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. zaworu równoważącego STAF DN 65. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 43 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 zawór STAF DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. 47 grzejniki stalowe jednopłytowe., natomiast w zestawieniu urządzeń kotłowni wyspecyfikowano grzejnik dwupłytowy VK22-600/1200. Prosimy o informację, czy zmienić podstawę wyceny (prosimy o ewentualne wskazanie nowej podstawy wyceny Odp.. Pozycja 47 przedmiaru kotłowni grzejnik VK22-600/1200 przyjąć podstawę wyceny KNR-W Budowa kotłowni brak w przedmiarze pozycji związanej z montażem zaworów spustowych Dn15 - zawory ujęte w zestawieniu urządzeń kotłowni (ZS) 5 szt.

7 Odp. W przedmiarze kotłowni gazowej dołożyć pozycję KNR zaworów spustowych DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 73 zawory olejowe o śr. 20 mm szt. 6. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 3 szt. zaworu olejowego o śr. 20 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 73 przedmiaru kotłowni przyjąć 3 zawory olejowe DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 74 filtr oleju Dn 20mm szt. 2. Zestawienie urządzeń kotłowni specyfikuje 1 szt. filtra oleju DN20. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 74 przedmiaru kotłowni przyjąć 1 filtr oleju DN Budowa kotłowni przedmiar prac w poz. nr 77 rozdzielacze oleju z rur o śr. nominalnej do 150 mm obmiar 5 m. Z zestawienia urządzeń kotłowni wynika, iż całkowita długość rozdzielaczy zasilania i powrotu wynosi 2 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Przyjąć rozdzielacze oleju długości 2 m. 20. Instalacja c.o. Projekt wykonawczy- pkt. 2 Instalacja c.o. opisuje, iż czynnik grzewczy rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Przedmiar robót Budowa instalacji c.o. pkt. 1 do 6 określają technologię jako PEX. Z uwagi na różnicę cenową materiałów tych dwóch systemów prosimy o jednoznaczne określenie systemu, jaki należy wycenić dla wykonania instalacji c.o. (pkt. 1 do 6) Odp. Przyjąć w wycenie instalacji c.o. rury PE-RT/AL./PE-RT 21. Budowa instalacji c.o. przedmiar robót poz. 22 i 24. Czy te pozycje są zdublowanie. Jeśli nie prosimy o podanie jakich prac dotyczą (montażu jakich urządzeń dotyczą pozycje j.w.). Odp. Z pozycji przedmiaru instalacji co usunąć pozycję Instalacja c.o. Projekt wykonawczy- pkt. 2.3 Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych opisuje, iż czynnik grzewczy rozprowadzany będzie za pomocą rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Przedmiar robót Budowa instalacji c.o. pkt. 33 do 36 określają technologię jako PEX. Z uwagi na różnicę cenową materiałów tych dwóch systemów prosimy o jednoznaczne określenie systemu, jaki należy wycenić dla wykonania instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych (pkt. 33 do 36) Odp. Przyjąć w wycenie instalacji rozprowadzającej nagrzewnic rury PE-RT/AL./PE-RT 23. Instalacja c.o. Projekt wykonawczy pkt. 2.2 określa, iż nad wejściami do budynku zaprojektowano kurtyny powietrzne typu AC szt. Przedmiar robót w poz. 42 określa 2 szt. nagrzewnic. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odp. Pozycja 42 przyjąć 4 kurtyny powietrzne. 24. Budowa instalacji wod-kan prosimy o podanie standardu urządzeń białego montażu (umywalki, urządzenia kompakt ) jaki należy przyjąć do wyceny

8 Odp. Należy przyjąć do wyceny standard urządzeń sanitarnych Koło Nova lub równoważne. 25. Budowa instalacji wod-kan prosimy o podanie standardu baterii prysznicowych, umywalkowych, zlewozmywakowych jaki należy przyjąć do wyceny. Odp. Standard baterii Kludi lub równoważne 26. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 15 czy do wyceny przyjąć postumenty/półpostumenty umywalek. prosimy o podanie rodzaju. Odp. W pozycji 15 przedmiaru instalacji wod-kan przyjąć półpostument NOVA Kołolub równoważny 27. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 16 prosimy o podanie typu zlewozmywaka: stalowy czy emaliowany; jednokomorowy/dwukomorowy; z ociekaczem/bez ociekacza. Odp. ogłoszenie ZP-3/2008/ Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Czy do wyceny przyjąć obudowy brodzików. Odp. pozycja 18 przedmiar instalacji wod-kan nie przyjmować obudowy brodzików. 29. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Prosimy o podanie wymiarów brodzików oraz standardu brodzików. Odp. pozycja 18 przedmiar instalacji wod-kan wymiar 900x900mm Standard Koło lub równoważne. 30. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 18 montaż brodzików. Czy do wyceny przyjąć kabiny natryskowe. Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów kabiny oraz standardu kabiny. Odp. Nie przyjmować kabin 31. Budowa instalacji wod-kan Przedmiar robót poz. 42 i 43 prosimy o określenie typu szafek hydrantowych (naścienne czy wnękowe) oraz wyposażenia szafek hydrantowych (projekt wykonawczy określa szafki hydrantowe jako podtynkowe, natomiast przedmiar robót w poz. 43 jako naścienne). Odp. Pozycja 42 i 43 typ przedmiaru instalacji wewnętrznych przyjąć szafki hydrantowe podtynkowe. Wyposażenie szafki: zwijadło na wąż o średnicy tarcz przystosowane do pół sztywnego węża tłocznego DN25 o długości 30 mb. 32. Prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru została uwzględniona wycena neutralizatora spalin (odprowadzenie kondensatu ze spalin w kotłowni) Odp. Neutralizator spali uwzględnić w pozycji 49 przedmiaru kotłowni 33. Prosimy o podanie wielkości (wymiarów) daszku na profilach aluminiowych z szybami ze szkła bezpiecznego (.) poz. 69 kosztorysu robót budowanych.

9 Odp. Wg rysunku rzutu dachu 580/ Prosimy o uzupełnienie kosztorysu na roboty budowlane o pozycję ułożenia cokolika, Pozycja nr 77 obejmuje jedynie przygotowanie podłoża. Odp. Ułożenie sokolnika również przyjąć w pozycji Prosimy o potwierdzenie wykonania platformy dla osób niepełnosprawnych w sposób zaproponowanej przez Państwa. Taka propozycja w tej sytuacji nie będzie najlepszym rozwiązaniem ze względu na znaczące utrudnienie komunikacji (torowisko wystaje przed biegiem schodowym o około 1,2 - a platforma w spoczynku min. 1,5 m). Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania platformy pionowej. Odp. platforma schodowa zastosowana w projekcie jest rozwiązaniem przykładowym, które moŝna zastąpić kaŝdym innym o podobnych parametrach, 36. Prosimy o sprecyzowanie zapisów w pkt.138 kosztorysu robót budowlanych. Jakie elementy wchodzą w jeden komplet uchwytów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych? Odp. Wg rysunku detalu w projekcie wykonawczym. 37. W projekcie instalacji elektrycznych napisano, że zasilanie sali gimnastycznej przyjęto w dwóch wersjach (wersja 1 - bez zasilania kurtyn powietrznych, wersja 2 - z zasilaniem kurtyn). Przedmiar robót uwzględnia roboty związane z zasilaniem kurtyn (dział przedmiaru), jednakże nie uwzględniono wymiany kabla zasilającego. Zgodnie z projektem w wariancie 2 powinno się ułożyć kabel YAKY 4x120mm2. W kosztorysie znajdują się pozycje związane z ułożeniem kabla zasilającego wyłącznie dla wersji 1 zasilania (kabel YAKY 4x70mm2). Proszę określić, czy ułożenie kabla YAKY 4x120mm2 należy ująć w wycenie?? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje. Odp. Ostatecznie przyjęto montaż tylko jednej kurtyny powietrznej w pom Wówczas moce Pi=80 kw, Pz= 45,9 kw. Prąd obliczeniowy Ib= 71,3 A. Moc przyłączeniowa 50 kw została uwzględniona w Warunkach Przyłączenia z dnia r. Zaprojektowano kabel YAKY 4x70 o obciążlności 117 A wg wersji 1 jest wystarczający. 38. Przedmiar robót instalacji elektrycznych, dz poz Oprawy oświetleniowe wg załącznika w projekcie. Prosimy o umieszczenie załącznika, na podstawie którego należy wycenić oprawy oświetleniowe. Odp. Dołączam zestawienie opraw "ES-SYSTEM" 39. Prosimy o podanie parametrów technicznych kurtyn powietrznych (ewent. wskazanie producenta i typu kurtyn) dot. poz kosztorysu instalacji elektrycznych. Odp. Przyjąć kurtyny powietrza np. typu AD215E05 z regulatorami CB32 i termostatami RTI2 produkcji firmy Rico lub równoważny.

10 Pyt.1. W zestawieniu kotłowni i w przedmiarze kocioł gazowy G315 U o mocy 230 kw. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kocioł żeliwny G315 z palnikiem zewnętrznym, jak opisano w opisie technicznym projektu. Kotły olejowe o tej mocy nie występują w wersji UNIT Odp. Proszę przyjąć kocioł olejowy Logano G Kw. Pyt.2.Czy opisy pozycji kosztorysowych muszą być dokładnie słowo w słowo, czy też powinien wynikać z nich tylko ten sam sens. Programy kosztorysowe w różny sposób opisują te same pozycje. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odp. Należy zachować kolejność i zgodność pozycji zgodnie z wzorami druku zamieszczonych w załączniku 6 zgodnie z punktem XII siwz. Pyt.3. poz.6-w projekcie pompa Wilo Stratos 40/1-8, a w przedmiarze pompa Wilo Stratos 40/1-6. Prosimy o wyjaśnienie, którą pompę należy przyjąć. Odp. Przyjąć pompę Wilo Stratos 10/1-8 Pyt. 4. Prosimy o zamieszczenie na stronie BIP nowych przedmiarów robót do wypełnienia przez oferenta, gdyż część niepełnych przedmiarów jest w załączniku nr 6 a pozostała część w zał. 8. Odp. Proszę o wypełnienie przedmiarów z załącznika nr 6 uzupełnionych o ogłoszenie ZP-3/2008/6. Pyt.5.Czy zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 3 w piśmie Zp-3/2008/03w pozycji 144 przedmiaru ( którego) należy doliczyć 12 gaśnic?(proszę uzupełnić specyfikacje Techniczne dotyczące tej pozycji o wielkość i typ gaśnicy) Odp. Należy doliczyć 1 gaśnicę proszkową 2 kg (3dm 3 ) do kosztorysu z załącznika nr 6. Pyt.6. Czy blachę trapezową LVP 20 z odpowiedzi na pyt. nr5 w piśmie Zp-3/2008/03należy użyć w pozycji 51 przedmiaru robót budowlanych? Jeżeli tak, to prosimy zmienić normy napadów KNR adekwatne do mienionej technologii wykonania robót. Odp. Normy napadów zostaną zachowane.podana płyta falista, blacha trapezowa LVP20 jest tylko przykładem i można zastosować inne równoważne rozwiązanie. Pyt.7. W pozycji 61 przedmiaru robót budowlanych przyjęto 11,16m 3 drewna na krokwie, a w zestawieniu drewna podano krokwie w ilości 8,064m 3. Jaki jest właściwy obmiar tej pozycji. Odp. Przyjąć jak w przedmiarze.

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie.

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie. UWAGA! Bogoria, dnia 27.09.2012 r Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania. Pytanie 1 W przedmiarze robót dz. 14 instalacja centralnego ogrzewania w pozycjach: 14.8 Grzejniki stalowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR :

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR : , GNEWOSZÓW CO ADRES NWESTYCJ : LUBELSKA 39, GNEWOSZÓW NWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLCJ ADRES NWESTORA : 11 LSTOPADA 37/59, RADOM WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSĘBORSTWO NŻYNERYJNE KELVN ADRES WYKONAWCY : UL.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 W przedmiarze należy uwzględnić studnię PVC 600 (S1) i z kręgów betonowych Dn 1200 (S2)

Ad. 1 W przedmiarze należy uwzględnić studnię PVC 600 (S1) i z kręgów betonowych Dn 1200 (S2) Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0-34) 328 50 77, fax (0-34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.36.2013 Nowy Sącz, 13.12.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM. Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. W Y J A Ś N I E N I E NR 2

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM. Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. W Y J A Ś N I E N I E NR 2 STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.5.2015 Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. Wszyscy wykonawcy W Y J A Ś N I E N I E NR 2 dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/076/2001/12 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 15 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Grąblinie. Licheń Stary, dn. 31.05.2010 r. Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów ul.klasztorna 4 62-563 Licheń Stary... dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.1.2015 Zielona Góra, 2015-01 - 14 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Roboty w zakresie burzenia Inwestor : Urząd Gminy Święciechowa ul.rynek

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252210-3 Zakłady oczyszczania wody

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252210-3 Zakłady oczyszczania wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252210-3 Zakłady oczyszczania wody NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Proszę przyjąć zabezpieczenie blachą ocynkowaną rur zaizolowanych na dachu do nagrzewnicy - l,0m 2 poz. 61

Odpowiedź: Proszę przyjąć zabezpieczenie blachą ocynkowaną rur zaizolowanych na dachu do nagrzewnicy - l,0m 2 poz. 61 BURMISTRZ Miasta Sochaczew woj. mazowieckie Sochaczew dnia 06.06.2012 r. ZP.2710.9.6.2012 Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Wolności 22/1 41-800 Zabrze. Data opracowania: 2014-01-31

Przedmiar robót. ul. Wolności 22/1 41-800 Zabrze. Data opracowania: 2014-01-31 Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Lokalizacja: Jednostka opracowująca: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA R KARDIOLOGICZNEJ 2P. CZĘŚĆ IV BUDYNKU NR 1 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : "Wyiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, ontaż przegród dyoszczelnych oraz odernizacja instalacji hydrantowej"

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia wg. projektu 11G / 09 - kotłownia gazowa Obiekt Kod CPV 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe Budowa Niezdara ul.plac Floria10 Inwestor GMINA OśAROWICE. OŜarowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO Apaj architekci Dorota Śledyńska 05-084 Leszno Wilkowa Wieś 8H PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PARAFIALNY PN. WIECZERNIK- INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do przetargu projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i piwnic na

Wyjaśnienie do przetargu projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i piwnic na Wyjaśnienie do przetargu projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i piwnic na przedszkole jednooddziałowe w budynku Szkoły Podstawowej w Łowczowie Data publikacji 014-07-9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

uczestniczący w postępowaniu

uczestniczący w postępowaniu 2. Oferenci wszyscy uczestniczący w postępowaniu SPZOZ-ZP-38/6/09 Brzesko dnia 11.03.2009.r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania Pralni na Oddział

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Montaż ślusarki p.poż. oraz hydrantów p.pożarowych w hotelu Olimpijczyk w Centrum Przygotowań Olimpijskich

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Montaż ślusarki p.poż. oraz hydrantów p.pożarowych w hotelu Olimpijczyk w Centrum Przygotowań Olimpijskich PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45232460-4 Roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Montaż ślusarki p.poż. oraz hydrantów

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

c.o klimatyzacja, wentylacja i roboty w kotłowni.kst

c.o klimatyzacja, wentylacja i roboty w kotłowni.kst c.o kliatyzacja, wentylacja i roboty w kotłowni.kst DZIAŁY KOSZTORYSU Nazwa działu Od Do Instalacja c. o. i wentylacji 1 Instalacja c. o. i zasilanie wentylacji 1 25 2 Instalacja c.o.-roboty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn. 12.10.2010 r.

Kraków, dn. 12.10.2010 r. Kraków, dn. 12.10.2010 r. Dotyczy: postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych w zamierzeniu budowlanym p.n.: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelu typu "LIPSK"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r.

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@med.pam.szczecin.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 17 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI dr inż. arch. Halina Rutyna ul. Wyspiańskiego 50/1 70-497 SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI : Remont i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. Element: RUROCIĄGI i ARMATURA 1.1. KNR 02-15-0403- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom.65 o połączeniach spawanych na ścianach budynku [8.00] 8.00 1.2. KNR 02-15-0403-

Bardziej szczegółowo

Lipowiec Kościelny, dnia 07.09.2009 r. Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Strona internetowa

Lipowiec Kościelny, dnia 07.09.2009 r. Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Strona internetowa Lipowiec Kościelny, dnia 07.09.2009 r. GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY woj. mazowieckie Nr 3410-3/09 Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Strona internetowa Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hospicjum stacjonarne : Zmiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (cz. II) WRAZ Z MODYFIKACJĄ nr 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (cz. II) WRAZ Z MODYFIKACJĄ nr 3 Sprawa: IK.271.42.2013 Mosina, dnia 16 grudnia 2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.42.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.42.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 2-15 0409/02 2 KNR 2-15 0118/01 3 KNR 2-15 0112/02 4 KNR 0-31 0107/01 5 KNR 0-35 0111/02 6 KNR 0-31 0106/02 7 KNR 2-15 0103/04 8 KNR 2-15 0103/03 9 KNR 0-34 0101/07 10 KNR 0-34

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku gospodarczego - Więcbork - Instalacje sanitarne 2

Przebudowa budynku gospodarczego - Więcbork - Instalacje sanitarne 2 Przebudowa budynku gospodarczego - Więcbork - Instalacje sanitarne 2 BRANśA : Sanitarna BUDOWA : Przebudowa budynku gospod. na potrzeby utworzenia pensjonatu agroturystycznego OBIEKT : Instalacje wod.-kan.,

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Przedmiar robót "Budowa budynku komunalnego" CZĘŚĆ 1-sza WĘZEŁ cieplny W budynku przy ul Granicznej - Zielonej, w ramach zamówienia pn:"wykonanie robót budowlanych w zakresie: montażu urządzeń węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budynek komory

Bardziej szczegółowo