Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu"

Transkrypt

1 Branża: Gazownicza Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Inwestorski P 11. Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Strona tytułowa obmiaru Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie sprzętu regulacji gazu Instalowanie gazomierzy Roboty malarskie KOSZTORYS NR: BUDOWA: WYKONAWCA: Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Przdszkole nr 11 Kownackiej Mikołów INWESTOR: KOSZTORYSANT: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ul. K. Miarki Mikołów Kosztorys sporządził: Zsipm Ilość robót: 1 WYKONAWCA: INWESTOR: EDBUD Moduł Kosztorys

2 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 Wewnętrzna instalacja gazowa 1 KNR KNR KNRw KNRw KNRw KNRw KNR KNR KNR KNR KNR Układ do pomiarów parametrów chemicznych gazu.aktywny system bezpieczeństwa typu GX - skaładający się z zaworu elektromagnetycznego MAG 3 DN 32, detektora gazu DEX -1. Modułu alarmowego MD 2Z, modułu ptyczno - akustycznego SL -21 R = 0, Mnożnik dla R Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 7,52 cu, układane poziomo na gotowych listwach pcv(biuletyn informacyjny nr 8/96).Analogia - przewód kabelkowy YDY 4x1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nom. 15 5,0000 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nom. 20 4,0000 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nom. 32 5,0000 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy nominalnej 40 45,0000 Kurki gazówe przelotowe o średnicy 15.Analogia zawór odcinający kulowy do gazu 15 Kurki gazówe przelotowe o średnicy 20. Analogia zawór odcinający kulowy do gazu 20 Kurki gazówe przelotowe o średnicy 32.Analogia zawór odcinający kulowy do gazu 32 Odwadniacze gazówe o średnicy nominalnej 32.Analogia filtr osadnikowy do gazu DN 32 Próba instalacji gazówej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu gazowego o średnicy do 65 59,0000 szt. m 5,0000 m 4,0000 m 5,0000 m 45,0000 m szt. szt. szt. szt. 59,0000 m EDBUD Moduł Kosztorys

3 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 2 Przebicia 12 KNR KNR KNR Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 1 cegły Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły, zaprawą z wapna suchogaszonego Uzupełnienie tynku kat. III,zaprawą cem wap.na wapnie gasz.,na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m2 szt. szt. szt. EDBUD Moduł Kosztorys

4 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 3 Antykorozja 15 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNRw KNR KNR Analiza własna Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 - stan wyjściowy pow. b 0,1117 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł - rurociągów 0,1117 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 podkładem ftalowym schnącym na powietrzu chromianowym stosowan.na metale lekkie koloru żółtego 0,1117 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 farba ftalowa nawierzchniowa do ogólnego stosownia. Kolor żółty 0,1117 0, m2 0, m2 0, m2 0, m2 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy ,0000 m 60,0000 Demontaż urządzeń gazowych w kuchni 2 palnikowej łączonej na sztywno.analogia demontaż i ponowny montaż kuchenek gazowych 3,0000 Demontaż urządzeń gazowych piec jednoczerpalny.analogia demontaż i ponowny montaż taboretów gazowych Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 32.Analogia demontaż liczników gazowych 3,0000 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 40 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 40 3,0000 szt. szt. 3,0000 kpl kpl kpl Montaż szafki gazowej kpl EDBUD Moduł Kosztorys

5 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 4 Technologia kotłowni na paliwo stałe 26 KNR KNR KNR KNR KNNR KNNR KNRw KNRw KNRw KNRw KNNR Kocioł żeliwny wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej m2.analogia kocioł żeliwny atmosferyczny gazowy typu LOGANO G KW w kpl ze scieżką gazową, tablicą sterującą typu LOGOMATIC 4311 z modułem FM 441 i czujnikiem Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno i wieostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie0,05 t Magna UPE F, U V DN 32 R = 0,9550 Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno i wieostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie0,05 t.pompa Grundfos typu UPS 15-50B 130 U-230V R = 0,9550 Motaz armatury jak:zawory blokowe 3-drogowe.Analogia zawór trójdrogowy typu DR 32 GMLA z siłownikiem VMM20 R = 0, Mnożnik dla R Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa, o pojemności całkowitej do 50 dm3. Reflex D 40 z zaworem kołpakowym Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa, o pojemności całkowitej do 50 dm3. Reflex N 80 z zaworem kołpakowym Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór SYR typu 1915 DN 20*25 3 bary Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór SYR typu 2115 DN 20*25 6 bary Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór SYR typu 1915 DN 50*65 6 bary Zbiornik kondensatu prostokątny o pojemności dm3.analogia -magnetoodmulacz OIS M/150/40 wraz z odpowietrzeniem i spustem V-5-6 m3/h Zbiorniki hydroforowe o pojemności do 200 dm3.analogia urządzenie do uzdatniania wody typu mini st wyd.0,2 m3/h szt. kpl kpl szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl EDBUD Moduł Kosztorys

6 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 37 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNRw KNRw Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 15 7,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych 5,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 25 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 32 5,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 40,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 25 3,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych.analogia zabezpieczenie minimalnego pozimu wody typu SYR 933,1 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych.analogia zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych z żeliwa ciągliwego śr 20 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25,o połączeniach gwintowanych.analogia zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych z żeliwa ciągliwego śr 25 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32,o połączeniach gwintowanych.analogia zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych z żeliwa ciągliwego śr 32 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający ze złączką do węża DN 15 Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi, dla ciśnień 1,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór do napełniania instalacji typu VF 126 VF DN 15 Zawór przelotowy prosty, mosiężny o średnicy połączenie gwintowane.analogia zawór zanieczyszczeń gwintowany 15 7,0000 szt. 5,0000 szt. szt. 5,0000 szt. 3,0000 szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. EDBUD Moduł Kosztorys

7 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 49 KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw Zawór przelotowy prosty, mosiężny o średnicy połączenie gwintowane.analogia osadnik zanieczyszczeń gwintowany 20 Zawór przelotowy prosty, mosiężny o średnicy 25 - połączenie gwintowane.analogia osadnik zanieczyszczeń gwintowany 25 Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy połączenie gwintowane.analogia osadnik zanieczyszczeń gwintowany 32 Termometr montowany montowany wraz z wykonaniem tulei.analogia termometr techniczny zakres 0-0,4 MPA zakres oc Termometr montowany montowany wraz z wykonaniem tulei.analogia termometr techniczny kątowy - zakres oc Manometr montowany montowany wraz z wykonaniem tulei.analogia manometr tarczowy 0-0,4 MPA z kurkiem i rurką syfona 7,0000 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15.Analogia zawory odpowietrzające automatyczne sieciowe z zaworem zwrotnym - śr 15 4,0000 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 15 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 20 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 25 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 32 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 30,0000 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 65 szt. szt. szt. szt. szt. 7,0000 szt. 4,0000 szt. m m m m m 30,0000 m m EDBUD Moduł Kosztorys

8 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 63 KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNR KNR KNR KNRw KNRw KNRw Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15,o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25,o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy do 150.Analogia średnica 80 DL 0,8 m 1,6000 Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 300 i grubości ścianek 8,0, łączonych przez spawanie.analogia połączenie kotła z kominem kanałem MKD 200/260 1,5000 Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 300 i grubości ścianek 8,0, łączonych przez spawanie.analogia wkład kominowy typu MK DN 200 wraz z miską kondensatu,drzwiczkami rewizyjnymi i daszkiem wyrzutowym Kratki wentylacyjne typ a do przewodów murowanych o obwodzie do 1000.Analogia kratki 300 x 200 R = 0, Mnożnik dla R Kratki wentylacyjne typ a do przewodów murowanych o obwodzie do 1000.Analogia kratki 140 x 200 R = 0, Mnożnik dla R Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1000 przy udziale kształtek do 55% i obwodzie do x 200 2,7600 R = 0, Mnożnik dla R Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych / nakłady na 100 m / 150,0000 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 50,0000 m m m 1,6000 m 1,5000 m m szt. szt. 2,7600 m2 150,0000 m 50,0000 m Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 50,0000 m EDBUD Moduł Kosztorys

9 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 75 KNRw ,0000 Uruchomienie węzła kotłowni c.o - 2 osoby obsługi kpl EDBUD Moduł Kosztorys

10 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 5 Roboty budowlane 76 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m3. 0,0720 = 0,0720 0,0720 m3 Obramienia z kątowników 40x40x4. 3,4000 m 3,4000 Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni do 2 m2.analogia wymiana drzwi stalowych wew. i zew na stalowe p.poż 1,0 x 2,0 o odporności ognioowej 0,50 h 4,0000 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 1 cegły 4,0000 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 3 cegieł - otwór 300 x 200 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 3 cegieł - otwór 200 x 260 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegły zaprawą z wapna suchogaszonego 6,0000 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego 8,0000 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłożach,stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem o przekroju do 0,03 m2 8,0000 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 16,0+47,0 = 63,0000 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku 16,0+47,0 = 63,0000 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 16,0+47,0 = 63,0000 4,0000 m2 4,0000 szt. szt. szt. 6,0000 szt. 8,0000 m 8,0000 m 63,0000 m2 63,0000 m2 63,0000 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

11 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 6 Antykorozja 88 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 - stan wyjściowy pow. b rurociąg o śred 57 17,8250 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 - stan wyjściowy pow. b rurociąg o śred ,2637 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł 21,0887 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania 17,8250 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania 3,2640 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 emalia chlorokauczukowa do ogólnego stosowania wraz z rozcieńczalnikiem 17,8200 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 emalia chlorokauczukowa do ogólnego stosowania wraz z rozcieńczalnikiem 3,2640 = 3, ,8250 m2 3,2637 m2 21,0887 m2 17, m2 3,2640 m2 17,8200 m2 3, m2 EDBUD Moduł Kosztorys

12 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 7 Izolacja 95 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 22/13 DN 15 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 28/13 DN 20 2,6300 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 35/20 DN 25 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 42/20 DN 32 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 48/20 DN 40 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 60/20 DN 50 9,6000 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 76/20 DN 65 3,2000 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 89/20 DN 80 0,5120 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia izolacja rurociągu ocynkowanego otuliną z pianki polietyl. Climaflex DZ 22/09 DN 15 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia izolacja rurociągu ocynkowanego otuliną z pianki polietyl. Climaflex DZ 28/09 DN 20 2,6300 5,2600 m2 2,6300 m2 5,2600 m2 5,2600 m2 5,2600 m2 9,6000 m2 3,2000 m2 0,5120 m2 5,2600 m2 2,6300 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

13 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 105 KNR średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia izolacja rurociągu ocynkowanego otuliną z pianki polietyl. Climaflex DZ 35/09 DN 25 5,2600 5,2600 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

14 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 8 Demontaż 106 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNRw KNR KNR Demontaż i rozebranie kotłów żeliwnych typu kz-3,strebe,eca in,kz-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12,0 m2.analogia demontaż kotła stalowego typu Jubam - Gaz Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy Analogia demontaż czopucha DZ 195 3,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy ,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 3,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 8,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy Analogia rurki odpowietrzające 60,0000 Demontaż zaworu grzejnikówego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy Analogia zawory odpowietrzające kpl 3,0000 m 5,0000 m 3,0000 m 8,0000 m m 60,0000 m szt. Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 400 dm3. szt. Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 szt. Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załad. i wyładowaniu samochodami skrzyn na odległość 1 km o ciężarze ponad 50 do 100 km 5,0000 R = 0,9550 Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton.przy ręcznym załad. i wylad.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transportu ponad 1 km 5,0000 R = 0,9550 5,0000 t 5,0000 t EDBUD Moduł Kosztorys

15 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 9 Instalacje elektryczne 118 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 4 otworów mocujących, kucie ręczne pod śruby kotwowe Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji,przez przyspawanie płaskownika 7,0000 Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg.analogia montaż rozdzielnicy natynkowej RWN 3 x 12 Montaż odłączników 3-biegunowych złożonych z elementów 1-biegunowych na gotowej konstrukcji. masa jednego elementu do 20 kg.analogia - ogranicznik przepięciowy KL. C trójpolowy Typu Z UT KW Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierscieniem dociskowym.- Lampa sygmalizacyjna na szyne L 311 Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierscieniem dociskowym.- Lampa sygmalizacyjna na szyne L 313 Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierscieniem dociskowym.- Lampa sygmalizacyjna na szyne L 316 Montaż sterowników przełączników kwintownikow bez sygnalizacji świetlnej, jeden pakiet łacznika.analogia montaż wyłącznika nadprądowego S 303 B 20 A Montaż sterowników przełączników kwintownikow bez sygnalizacji świetlnej, jeden pakiet łacznika.analogia montaż wyłącznika nadprądowego S 303 B 16 A Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych krzyżowych,dwubiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie.analogia - wyłącznik silnikowy N Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych krzyżowych,dwubiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie.analogia - wyłącznik różnicowo prądowy P 312 B AC Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych,4 wyloty,z podłączeniem przewodów do2,5 2 w powłoce poliwinitowej Montaż łączników krzywkowych o jednym segmencie, prąd znamionowy do 63 a.analogia rozłącznik FR A szt. 7,0000 szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. EDBUD Moduł Kosztorys

16 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 131 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 7,52 cu, układane poziomo na gotowych listwach pcv(biuletyn informacyjny nr 8/96) Analogia YDY 3 x 1,5 Montaż listew ściennych z pcv na ścianach i sufitach z cegły przez mocowanie do kołków rozporowych (biuletyn informacyjny nr 8/96) Sprawdzenie punktu odbioru energii.analogia przedzwonienie przewodów brzęczkiem 13,0000 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 m m 13,0000 szt. pom. Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 13,0000 odc. 13,0000 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 4,0000 pom. 4,0000 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar następny 4,0000 pom. 4,0000 EDBUD Moduł Kosztorys

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT+KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OEJOWĄ NA GAZOWĄ WRAZ Z INSTAACJĄ SOARNĄ - KOTŁOW- NIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : 62-230 Witkowo ul.park Kościuszki 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje gazowe Obiekt : Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego Budowa instalacji gazu ziemnego na terenie COS w Giżycku ul.

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTYCJI : 07-100 W

ADRES INWESTYCJI : 07-100 W KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 4 Opis przedmiotu zamówienia ROBOTY TERMOIZOLACYJNE polegające na : A: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie siedziby MPO Sp. z o.o. w Toruniu B: Wymiana okien i roboty remontowe oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Przedmiar robót. Lp. Numer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Przedmiar robót "Budowa budynku komunalnego" CZĘŚĆ 1-sza WĘZEŁ cieplny W budynku przy ul Granicznej - Zielonej, w ramach zamówienia pn:"wykonanie robót budowlanych w zakresie: montażu urządzeń węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potasz DATA OPRACOWANIA : 09.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potasz DATA OPRACOWANIA : 09.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: P.B. "ADIS" Adam Potasz ul. Bednarska 0/ 5-3 Wrocław ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Hala linii automatycznej galwanizerni ADRES INWESTYCJI : 59-00 RYPIN, ul. Mleczarska A INWESTOR : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia

Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia Przedmiar inwestorski Niezdara kotłownia wg. projektu 11G / 09 - kotłownia gazowa Obiekt Kod CPV 45333000 - Roboty instalacyjne gazowe Budowa Niezdara ul.plac Floria10 Inwestor GMINA OśAROWICE. OŜarowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy 32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1 PRZEDMIAR ROBOT...

Urząd Gminy 32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1 PRZEDMIAR ROBOT... Urząd Gminy 32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1 PRZEDMIAR ROBOT NUMER OBIEKTU : NUMER KOSZTORYSU : INWESTYCJA nazwa adres : MODERNIZACJA OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ : SZKOLA PODSTAWOWA W CHECHLE ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K na wykonanie: instalacji centralnego ogrzewania w ramach realizacji inwestycji pt: Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Czernicy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16

Przedmiar robót. Data opracowania: 2014-06-16 Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Data opracowania przedmiaru robót: 2014-06-16 Nazwa obiektu lub robót: instalacja gazowa Data opracowania: 2014-06-16 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Kod pozycji Opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia

Kosztorys inwestorski. Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Kosztorys inwestorski Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Manasterzu - część istniejąca + kotłownia Budowa: Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku Świetlicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/10/09

Przedmiar robót 2/0/10/09 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/10/09 Instalacja gazu - pomieszczenie kotłowni Obiekt Budowa Inwestor ul. M. Konopnickiej 63-220 Kotlin Urząd Gminy Kotlin

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót INSTALACJE CENTARLNEGO OGRZEWANIA Obiekt Budowa Bielsko-Biała ul. Legionów 81 Inwestor Prokuratura Okręgowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Listopadowa 31 Ceny nie zawierają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B

PRZEDMIAR BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK+ROGALS- KI SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B BIURO INŻYNIERSKIE "SEROWIK+ROGALS- KI" SP. Z O.O. OPOLE UL. BUDOWLANYCH 46B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34. Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34. Słownie: zero i 00/100 zł SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT -1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Węzeł cieplny c.o. i c.w.u w budynku uŝyteczności publicznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej) przy ul. Fredry 3 w Gdyni Stację wymienników zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Instalacje wewnętrzne : wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. w budynku remizy OSP w Bobinie Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72 32-100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/0/03/11

Przedmiar robót 3/0/03/11 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 3/0/03/11 Instalacja zasilania nagrzewnic Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wykonawca: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica

PRZEDMIAR ROBÓT. Wykonawca: Usługi Inżynieryjne NOVUMINŻ Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica Inwestor: Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8 87-321 Bartniczka Wykonawca: Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski ul. Wiejska 11A 87-300 Brodnica PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Wymiana instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych

Przedmiar. Budynek Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiar Data: 2008-09-29 Budowa: Modernizacja /wymiana/ instalacji co - częściowa -budynek "B" Jednostka opracowująca kosztorys: K Błeszynski Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca: strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kwiatek DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Kwiatek DATA OPRACOWANIA : 28.09.2012r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotła centralnego ogrzewania o mocy 240kW na kocioł o mocy znamionowej 150kW w kotłowni osiedlowej Dębołęka ADRES INWESTYCJI : Dębołęka INWESTOR : Agencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów NAZWA INWESTYCJI : MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE W ŻERKOWIE - Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 18 Adres : 37-450 Stalowa Wola Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y

K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y STRONA TYTUŁOWA KOSZTORYSU NAKŁADCZEGO K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y Obiekt : Samodzielny Publiczny ZOZ Adres : ul. Kwiatkowskiego 2, Stalowa Wola Kotłownia gazowa o mocy 250kW dla potrzeb c.o. dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo Medyczne instalacja centralnego ogrzewania Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie Obiekt: Zamawiający: Szpital Wojewódzki 87-800 ul Wieniecka 49 Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Alina Kamińska 62-800 Kalisz ul. Fabryczna 1 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, demontaŝowych i montaŝowych

Przedmiar robót Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, demontaŝowych i montaŝowych Przedmiar robót Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, demontaŝowych i montaŝowych Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Budynek Zespołu Szkół Publicznych - rozbudowa istniejącej kotłowni centralnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. kwiecień 2015r

Przedmiar Robót. kwiecień 2015r Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Pomieszczenia hal wystawowych nr 1,2,3 Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ul.stadionowej 7a - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej 45300000-0

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji elektrycznej Branża: Elektryczna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: Wymiana instalacji elektrycznej KOSZTORYS NR: 76/09 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze Obiekt : Remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY

KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY 23-02-2010 KOSZTORYS UPROSZCZONY ŚLEPY Remont ZSB - WC dla osób niepełnosprawnych NR -1/06/2009 WYKONAWCA ROBÓT : INWESTOR : Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie Telefon : ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Dmowskiego 12. Budowa : Instalacje wewnętrzne STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Instalacje wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.dmowskiego 12 w Stalowej Woli. Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU TOALET - SEGMENT II

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU TOALET - SEGMENT II Strona tytułowa obmiaru Branża: Roboty remontowe Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU TOALET - SEGMENT II KOSZTORYS NR: 1 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Ludowy Uścięcice Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt : Modernizacja instalacji ogrzewania Kod CPV : 45331000-6

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod.

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. 45442100-8 Roboty malarskie 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45431000-7 Kładzenie płytek 45410000-4

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/06/2013

Przedmiar robót 2/0/06/2013 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/06/2013 Instalacja gazu Obiekt ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWYCH Budowa ul. Bema dz. nr 4, ark.m.1 obręb 0048 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000

14. KNR 2-15 0107-07 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych; elastyczne metalowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt 1,0000 12. KNR 2-15 0104-01 Opis robót Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Ilość robót 13. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia

Bardziej szczegółowo

REMONT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PŁOSKINIA Z PRZEBUDOWĄ STAREJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SUTERENIE NA KOTŁOWNIĘ OLEJOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PŁOSKINIA Z PRZEBUDOWĄ STAREJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W SUTERENIE NA KOTŁOWNIĘ OLEJOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : GMINA PŁOSKINIA Obiekt : REMONT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PŁOSKINIA Adres : 14-526 PŁOSKINIA PRZEDMIAR ROBÓT Data : 2013-05-28 Str: 1 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1.1 Kotłownia olejowa - Roboty pomocnicze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA SANITARNA 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : "Wyiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, ontaż przegród dyoszczelnych oraz odernizacja instalacji hydrantowej"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. Element: RUROCIĄGI i ARMATURA 1.1. KNR 02-15-0403- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom.65 o połączeniach spawanych na ścianach budynku [8.00] 8.00 1.2. KNR 02-15-0403-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar instalacji c.o. i kotłowni

Przedmiar instalacji c.o. i kotłowni Przediar instalacji c.o. i kotłowni Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR :

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR : , GNEWOSZÓW CO ADRES NWESTYCJ : LUBELSKA 39, GNEWOSZÓW NWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLCJ ADRES NWESTORA : 11 LSTOPADA 37/59, RADOM WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSĘBORSTWO NŻYNERYJNE KELVN ADRES WYKONAWCY : UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EM/15

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EM/15 ROBÓT NR 4/EM/15 NAZWA INWESTYCJI : WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. DZIEWANNY 5 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. DZIEWANNY 5 BRANŻA : TECHNOLOGICZNA,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TEMAT: Instalacja oddymiająca K2

Przedmiar. TEMAT: Instalacja oddymiająca K2 Przedmiar Data: 2013-05-08 Budowa: Przebudowa budynku wewnątrz wraz z instalacją hydrantową i elektryczną w celu dostosowania go do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż. Kody CPV: 45310000-3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin 45330-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Sprawdzający:... ... Przedmiar Data: 2013-04-10 Budowa: Instalacja wewnętrzna c.o. Obiekt: Hala Widowoskowo-Sportowa Skawina ul. Konstytucji 3-go Maja 11 Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki filtracyjne typ TFB 30 - odżelaziacze 2,0000 szt. Przedmiar 2,0000 Zbiorniki filtracyjne typ TFB 30 - odmanganiacze 2,0000 szt.

Zbiorniki filtracyjne typ TFB 30 - odżelaziacze 2,0000 szt. Przedmiar 2,0000 Zbiorniki filtracyjne typ TFB 30 - odmanganiacze 2,0000 szt. -Obmiar Opis / Ilość Jedn. 1 Technologia uzdatniania wody 1.1 KNR 0228 0211-0500 1.2 KNR 0228 0211-0500 1.3 KNR 0514 0103-0300 1.4 KNR 0228 0212-0100 1.5 KNR 0228 0212-0100 1.6 KNR 0228 0212-0200 1.7 KNR

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWEJ ORAZ GAZOWEJ W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR UL. GDAŃSKA 4; STARGARD SZCZECIŃSKI

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR UL. GDAŃSKA 4; STARGARD SZCZECIŃSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR UL. GDAŃSKA 4; STARGARD SZCZECIŃSKI PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI W BUDYNKU BURSY STUDENC- KIEJ ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Roboty w zakresie burzenia Inwestor : Urząd Gminy Święciechowa ul.rynek

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Roboty budowlane Obiekt : Roboty sanitarne Roboty remontowo budowlane Budynek mieszkalno - przedszkolny Kod CPV : 45214100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo