Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu"

Transkrypt

1 Branża: Gazownicza Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Inwestorski P 11. Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Strona tytułowa obmiaru Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie sprzętu regulacji gazu Instalowanie gazomierzy Roboty malarskie KOSZTORYS NR: BUDOWA: WYKONAWCA: Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Przdszkole nr 11 Kownackiej Mikołów INWESTOR: KOSZTORYSANT: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ul. K. Miarki Mikołów Kosztorys sporządził: Zsipm Ilość robót: 1 WYKONAWCA: INWESTOR: EDBUD Moduł Kosztorys

2 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 Wewnętrzna instalacja gazowa 1 KNR KNR KNRw KNRw KNRw KNRw KNR KNR KNR KNR KNR Układ do pomiarów parametrów chemicznych gazu.aktywny system bezpieczeństwa typu GX - skaładający się z zaworu elektromagnetycznego MAG 3 DN 32, detektora gazu DEX -1. Modułu alarmowego MD 2Z, modułu ptyczno - akustycznego SL -21 R = 0, Mnożnik dla R Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 7,52 cu, układane poziomo na gotowych listwach pcv(biuletyn informacyjny nr 8/96).Analogia - przewód kabelkowy YDY 4x1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nom. 15 5,0000 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nom. 20 4,0000 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nom. 32 5,0000 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy nominalnej 40 45,0000 Kurki gazówe przelotowe o średnicy 15.Analogia zawór odcinający kulowy do gazu 15 Kurki gazówe przelotowe o średnicy 20. Analogia zawór odcinający kulowy do gazu 20 Kurki gazówe przelotowe o średnicy 32.Analogia zawór odcinający kulowy do gazu 32 Odwadniacze gazówe o średnicy nominalnej 32.Analogia filtr osadnikowy do gazu DN 32 Próba instalacji gazówej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu gazowego o średnicy do 65 59,0000 szt. m 5,0000 m 4,0000 m 5,0000 m 45,0000 m szt. szt. szt. szt. 59,0000 m EDBUD Moduł Kosztorys

3 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 2 Przebicia 12 KNR KNR KNR Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 1 cegły Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły, zaprawą z wapna suchogaszonego Uzupełnienie tynku kat. III,zaprawą cem wap.na wapnie gasz.,na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1 m2 szt. szt. szt. EDBUD Moduł Kosztorys

4 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 3 Antykorozja 15 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNRw KNR KNR Analiza własna Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 - stan wyjściowy pow. b 0,1117 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł - rurociągów 0,1117 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 podkładem ftalowym schnącym na powietrzu chromianowym stosowan.na metale lekkie koloru żółtego 0,1117 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 farba ftalowa nawierzchniowa do ogólnego stosownia. Kolor żółty 0,1117 0, m2 0, m2 0, m2 0, m2 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy ,0000 m 60,0000 Demontaż urządzeń gazowych w kuchni 2 palnikowej łączonej na sztywno.analogia demontaż i ponowny montaż kuchenek gazowych 3,0000 Demontaż urządzeń gazowych piec jednoczerpalny.analogia demontaż i ponowny montaż taboretów gazowych Demontaż podejścia do gazomierza o średnicy 32.Analogia demontaż liczników gazowych 3,0000 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 40 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 40 3,0000 szt. szt. 3,0000 kpl kpl kpl Montaż szafki gazowej kpl EDBUD Moduł Kosztorys

5 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 4 Technologia kotłowni na paliwo stałe 26 KNR KNR KNR KNR KNNR KNNR KNRw KNRw KNRw KNRw KNNR Kocioł żeliwny wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej m2.analogia kocioł żeliwny atmosferyczny gazowy typu LOGANO G KW w kpl ze scieżką gazową, tablicą sterującą typu LOGOMATIC 4311 z modułem FM 441 i czujnikiem Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno i wieostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie0,05 t Magna UPE F, U V DN 32 R = 0,9550 Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno i wieostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie0,05 t.pompa Grundfos typu UPS 15-50B 130 U-230V R = 0,9550 Motaz armatury jak:zawory blokowe 3-drogowe.Analogia zawór trójdrogowy typu DR 32 GMLA z siłownikiem VMM20 R = 0, Mnożnik dla R Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa, o pojemności całkowitej do 50 dm3. Reflex D 40 z zaworem kołpakowym Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa, o pojemności całkowitej do 50 dm3. Reflex N 80 z zaworem kołpakowym Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór SYR typu 1915 DN 20*25 3 bary Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór SYR typu 2115 DN 20*25 6 bary Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór SYR typu 1915 DN 50*65 6 bary Zbiornik kondensatu prostokątny o pojemności dm3.analogia -magnetoodmulacz OIS M/150/40 wraz z odpowietrzeniem i spustem V-5-6 m3/h Zbiorniki hydroforowe o pojemności do 200 dm3.analogia urządzenie do uzdatniania wody typu mini st wyd.0,2 m3/h szt. kpl kpl szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl EDBUD Moduł Kosztorys

6 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 37 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNRw KNRw Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 15 7,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych 5,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 25 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 32 5,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 40,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający DN 25 3,0000 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych.analogia zabezpieczenie minimalnego pozimu wody typu SYR 933,1 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych.analogia zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych z żeliwa ciągliwego śr 20 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 25,o połączeniach gwintowanych.analogia zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych z żeliwa ciągliwego śr 25 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 32,o połączeniach gwintowanych.analogia zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych z żeliwa ciągliwego śr 32 Zawory przelotowe, proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15,o połączeniach gwintowanych.analogia zawór kulowy odcinający ze złączką do węża DN 15 Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi, dla ciśnień 1,6 MPa o średnicy nominalnej Analogia zawór do napełniania instalacji typu VF 126 VF DN 15 Zawór przelotowy prosty, mosiężny o średnicy połączenie gwintowane.analogia zawór zanieczyszczeń gwintowany 15 7,0000 szt. 5,0000 szt. szt. 5,0000 szt. 3,0000 szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. EDBUD Moduł Kosztorys

7 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 49 KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw Zawór przelotowy prosty, mosiężny o średnicy połączenie gwintowane.analogia osadnik zanieczyszczeń gwintowany 20 Zawór przelotowy prosty, mosiężny o średnicy 25 - połączenie gwintowane.analogia osadnik zanieczyszczeń gwintowany 25 Zawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy połączenie gwintowane.analogia osadnik zanieczyszczeń gwintowany 32 Termometr montowany montowany wraz z wykonaniem tulei.analogia termometr techniczny zakres 0-0,4 MPA zakres oc Termometr montowany montowany wraz z wykonaniem tulei.analogia termometr techniczny kątowy - zakres oc Manometr montowany montowany wraz z wykonaniem tulei.analogia manometr tarczowy 0-0,4 MPA z kurkiem i rurką syfona 7,0000 Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15.Analogia zawory odpowietrzające automatyczne sieciowe z zaworem zwrotnym - śr 15 4,0000 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 15 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 20 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 25 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 32 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 40 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 30,0000 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 65 szt. szt. szt. szt. szt. 7,0000 szt. 4,0000 szt. m m m m m 30,0000 m m EDBUD Moduł Kosztorys

8 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 63 KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNRw KNR KNR KNR KNRw KNRw KNRw Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15,o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20,o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25,o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy do 150.Analogia średnica 80 DL 0,8 m 1,6000 Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 300 i grubości ścianek 8,0, łączonych przez spawanie.analogia połączenie kotła z kominem kanałem MKD 200/260 1,5000 Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 300 i grubości ścianek 8,0, łączonych przez spawanie.analogia wkład kominowy typu MK DN 200 wraz z miską kondensatu,drzwiczkami rewizyjnymi i daszkiem wyrzutowym Kratki wentylacyjne typ a do przewodów murowanych o obwodzie do 1000.Analogia kratki 300 x 200 R = 0, Mnożnik dla R Kratki wentylacyjne typ a do przewodów murowanych o obwodzie do 1000.Analogia kratki 140 x 200 R = 0, Mnożnik dla R Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ a/1 o obwodzie do 1000 przy udziale kształtek do 55% i obwodzie do x 200 2,7600 R = 0, Mnożnik dla R Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych / nakłady na 100 m / 150,0000 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 50,0000 m m m 1,6000 m 1,5000 m m szt. szt. 2,7600 m2 150,0000 m 50,0000 m Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 50,0000 m EDBUD Moduł Kosztorys

9 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 75 KNRw ,0000 Uruchomienie węzła kotłowni c.o - 2 osoby obsługi kpl EDBUD Moduł Kosztorys

10 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 5 Roboty budowlane 76 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m3. 0,0720 = 0,0720 0,0720 m3 Obramienia z kątowników 40x40x4. 3,4000 m 3,4000 Drzwi stalowe przeciwpożarowe, jednostronne o powierzchni do 2 m2.analogia wymiana drzwi stalowych wew. i zew na stalowe p.poż 1,0 x 2,0 o odporności ognioowej 0,50 h 4,0000 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 1 cegły 4,0000 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 3 cegieł - otwór 300 x 200 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 3 cegieł - otwór 200 x 260 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegły zaprawą z wapna suchogaszonego 6,0000 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego 8,0000 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłożach,stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem o przekroju do 0,03 m2 8,0000 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 16,0+47,0 = 63,0000 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku 16,0+47,0 = 63,0000 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 16,0+47,0 = 63,0000 4,0000 m2 4,0000 szt. szt. szt. 6,0000 szt. 8,0000 m 8,0000 m 63,0000 m2 63,0000 m2 63,0000 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

11 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 6 Antykorozja 88 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 - stan wyjściowy pow. b rurociąg o śred 57 17,8250 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 - stan wyjściowy pow. b rurociąg o śred ,2637 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł 21,0887 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania 17,8250 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania 3,2640 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 emalia chlorokauczukowa do ogólnego stosowania wraz z rozcieńczalnikiem 17,8200 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 emalia chlorokauczukowa do ogólnego stosowania wraz z rozcieńczalnikiem 3,2640 = 3, ,8250 m2 3,2637 m2 21,0887 m2 17, m2 3,2640 m2 17,8200 m2 3, m2 EDBUD Moduł Kosztorys

12 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 7 Izolacja 95 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 22/13 DN 15 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 28/13 DN 20 2,6300 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 35/20 DN 25 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 42/20 DN 32 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 48/20 DN 40 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 60/20 DN 50 9,6000 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 76/20 DN 65 3,2000 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia otulina z pianki polietyl. Climaflex DZ 89/20 DN 80 0,5120 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia izolacja rurociągu ocynkowanego otuliną z pianki polietyl. Climaflex DZ 22/09 DN 15 5,2600 średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia izolacja rurociągu ocynkowanego otuliną z pianki polietyl. Climaflex DZ 28/09 DN 20 2,6300 5,2600 m2 2,6300 m2 5,2600 m2 5,2600 m2 5,2600 m2 9,6000 m2 3,2000 m2 0,5120 m2 5,2600 m2 2,6300 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

13 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 105 KNR średnicy zewnętrznej przy grubości izolacji 30.Analogia izolacja rurociągu ocynkowanego otuliną z pianki polietyl. Climaflex DZ 35/09 DN 25 5,2600 5,2600 m2 EDBUD Moduł Kosztorys

14 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 8 Demontaż 106 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNRw KNR KNR Demontaż i rozebranie kotłów żeliwnych typu kz-3,strebe,eca in,kz-5 o powierzchni ogrzewalnej do 12,0 m2.analogia demontaż kotła stalowego typu Jubam - Gaz Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy Analogia demontaż czopucha DZ 195 3,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy ,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 3,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 8,0000 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy Analogia rurki odpowietrzające 60,0000 Demontaż zaworu grzejnikówego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy Analogia zawory odpowietrzające kpl 3,0000 m 5,0000 m 3,0000 m 8,0000 m m 60,0000 m szt. Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 400 dm3. szt. Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 szt. Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załad. i wyładowaniu samochodami skrzyn na odległość 1 km o ciężarze ponad 50 do 100 km 5,0000 R = 0,9550 Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton.przy ręcznym załad. i wylad.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. transportu ponad 1 km 5,0000 R = 0,9550 5,0000 t 5,0000 t EDBUD Moduł Kosztorys

15 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 9 Instalacje elektryczne 118 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 4 otworów mocujących, kucie ręczne pod śruby kotwowe Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji,przez przyspawanie płaskownika 7,0000 Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg.analogia montaż rozdzielnicy natynkowej RWN 3 x 12 Montaż odłączników 3-biegunowych złożonych z elementów 1-biegunowych na gotowej konstrukcji. masa jednego elementu do 20 kg.analogia - ogranicznik przepięciowy KL. C trójpolowy Typu Z UT KW Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierscieniem dociskowym.- Lampa sygmalizacyjna na szyne L 311 Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierscieniem dociskowym.- Lampa sygmalizacyjna na szyne L 313 Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierscieniem dociskowym.- Lampa sygmalizacyjna na szyne L 316 Montaż sterowników przełączników kwintownikow bez sygnalizacji świetlnej, jeden pakiet łacznika.analogia montaż wyłącznika nadprądowego S 303 B 20 A Montaż sterowników przełączników kwintownikow bez sygnalizacji świetlnej, jeden pakiet łacznika.analogia montaż wyłącznika nadprądowego S 303 B 16 A Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych krzyżowych,dwubiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie.analogia - wyłącznik silnikowy N Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych krzyżowych,dwubiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie.analogia - wyłącznik różnicowo prądowy P 312 B AC Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych,4 wyloty,z podłączeniem przewodów do2,5 2 w powłoce poliwinitowej Montaż łączników krzywkowych o jednym segmencie, prąd znamionowy do 63 a.analogia rozłącznik FR A szt. 7,0000 szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. EDBUD Moduł Kosztorys

16 -Obmiar Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 131 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 7,52 cu, układane poziomo na gotowych listwach pcv(biuletyn informacyjny nr 8/96) Analogia YDY 3 x 1,5 Montaż listew ściennych z pcv na ścianach i sufitach z cegły przez mocowanie do kołków rozporowych (biuletyn informacyjny nr 8/96) Sprawdzenie punktu odbioru energii.analogia przedzwonienie przewodów brzęczkiem 13,0000 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 m m 13,0000 szt. pom. Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 13,0000 odc. 13,0000 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 4,0000 pom. 4,0000 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar następny 4,0000 pom. 4,0000 EDBUD Moduł Kosztorys

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Umowa " WARS" Pracownia architektoniczna Tomasz Mach

Przedmiar robót. Umowa  WARS Pracownia architektoniczna Tomasz Mach Umowa " WARS" Pracownia architektoniczna Tomasz Mach Przedmiar robót Wymiana instalcji centralnego ogrzewania, Instalacji wod-kan, instalacji p.poŝ. i gazów medycznych instalacja ciepła technolog Obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52. INSTALACJA WEWNĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 52.1. MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo