PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/ PROJEKT KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA DLA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - LABORATORYJNYM NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POLKOWICACH ADRES: Polkowice, ul. Strefowa nr 11, działka nr 144/1, obręb Polkowice obr. 4 INWESTOR: OBIEKT: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, Polkowice BUDYNEK ADMINISTRACYJNO LABORATORYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PGM na działce nr 144/1, obręb Polkowice obr. 4 Jednostka projektowa: LiG Usługi Projektowo Budowlane Seredyński Piotr, Wrocław, ul. Bolesława Prusa 96/4 Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (Prawo Budowlane art.20, ust.4) PROJEKTANCI: BRANŻA Imię i nazwisko Nr uprawnień/ specjalność Pieczęć i podpis Architektura: Projektant wiodący sprawdził mgr inż. arch. Piotr Grzegorz Seredyński mgr inż. arch.mieczysław Seredyński 318/88/UW w specjalności architektonicznej 69/64 w specjalności architektonicznej Instalacje sanitarne: projektant inż. Czesław Kostecki 162/63 i 581/91 UW w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych sprawdził mgr inż. Izabela Michalska inż. Maria Kowalska 113/01/DUW w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych Instalacje elektryczne: projektant sprawdził Inż. Stefan Oktaba Inż. Eugeniusz Szargot 100/64 w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych 288/74/Wm w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2010

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa i spis zawartości dokumentacji strony od 1 do 2b Oświadczenia, uzgodnienia, i zaświadczenia: A. Protokół nr 1/09 z dnia okresowej kontroli przewodów kominowych. strona A1 B. Inwentaryzacja przewodów kominowych i wentylacyjnych strona B1 C. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr B23/04/0245/2002 strona C1 C4 D. Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr B23/04/0246/2002 strona D1 D4 E. Oświadczenie inwestora strona E1 F. Dokumenty i zaświadczenia projektantów i sprawdzających /uprawnienia i przynależność do odnośnych izb/ strony F1 F12 Część opisowa : strony - opis rozwiązań architektoniczno - budowlanych od 3 do 8 - ocena techniczna od 9 do 9 - opis rozwiązań instalacyjnych inst. sanitarne od 10 do 18 - opis rozwiązań instalacyjnych inst. elektryczne od 19 do 19 - informacja dot. Planu BIOZ od 20 do 22 Część rysunkowa: Architektoniczno - budowlana rys. nr 1 Sytuacja 1:500 rys. nr 2 Rzut fragmentu parteru i elewacja płd. zach. Dyspozycje przyciemnienia szyb 1:100 rys. nr 3 Rzut fragmentu piętra i elewacja płn. wsch. Dyspozycje przyciemnienia szyb 1:100 rys. nr 4 Elewacja płd. wsch. przyciemnianie szyb 1:100 rys. nr 5 Elewacja płn. zach. przyciemnianie szyb 1:100 rys. nr 6 Przekrój pionowy przez ścianę kl. schodowej 1:100 rys. nr 7 Przekrój poziomy przez fragment ściany kl. schodowej 1:100 Instalacyjna instalacje sanitarne rys. nr S1 Instalacja c.o. - rzut parteru 1:50 rys. nr S2 Instalacja c.o. - rzut piętra 1:50 rys. nr S3 Wentylacja - rzut parteru 1:50 rys. nr S4 Wentylacja - rzut piętra 1:50 rys. nr S5 Wentylacja - rzut dachu 1:50 rys. nr S6 Wentylacja - elewacja NE 1:50 rys. nr S7 Wentylacja - elewacja SE 1:50 rys. nr S8 Wentylacja - elewacja SW 1:50 rys. nr S9 Wentylacja - schemat montażowy - rys. nr S10 Wentylacja - przekrój A-A 1:50 2

3 Instalacyjna instalacje elektryczne rys. nr EI/1 Schemat strukturalny instalacji elektrycznej rys. nr EI/2 Rzut parteru 1:100 rys. nr EI/3 Rzut piętra 1:100 rys. nr EI/4 Rzut dachu 1:100 2b

4 PROJEKT BUDOWLANY Część opisowa PROJEKT KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA DLA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - LABORATORYJNYM NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POLKOWICACH Budynek PGM w Polkowicach, ul. Strefowa 11 Opis architektoniczno - budowlany Podstawa opracowania; - zlecenie Inwestora (Umowa nr 119/DIR/2009) - dokumentacja archiwalna projektowa budynku administracyjnolaboratoryjnego - pomiary inwentaryzacyjne w miejscu - opinia kominiarska nr z dnia.2009 r. - uzgodnienia z Inwestorem oraz służbami Sanepid i BHP - obowiązujące przepisy i normy Cel opracowania: Celem niniejszego opracowania projektowego jest zaprojektowanie jednolitej instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach laboratorium budynku administracyjno laboratoryjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Polkowicach. Dodatkowo przeprojektowano instalację ogrzewania c.o. tych pomieszczeń oraz zaprojektowano dodatkową ochronę przed zbyt intensywnym oświetleniem słonecznym pomieszczeń klatek schodowych oraz dodatkową ochronę cieplną. Zaprojektowano także dodatkową ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych przy drzwiach wejściowych. Nie projektowano zmian w zakresie elementów budowlanych budynku. Stan istniejący: 3.1. Budynek Budynek stanowi część administracyjno laboratoryjną zespołu oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach i położony jest przy ul. Strefowej 11 na działce nr 114/1 na obszarze oczyszczalni ścieków. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, pomocnicze oraz zespół pomieszczeń laboratorium obsługujące oczyszczalnię ścieków. Budynek jest dwukondygnacyjny i w latach 2000/2001 poddany był gruntownym działaniom modernizacyjnym, przystosowującym do obecnej funkcji. Zespół pomieszczeń laboratoryjnych rozmieszczony jest w pomieszczeniach na parterze i piętrze. Dodatkowo dobudowano dwie klatki schodowe rozdzielając komunikacyjnie część laboratoryjną budynku od części administracyjno socjalnej. Wejścia do budynku zlokalizowane są w dobudowanych klatkach schodowych od strony południowo - zachodniej Pomieszczenia laboratorium Pomieszczenia portierni zlokalizowane są we zachodniej części budynku i posiadają odrębne wejście. Pomieszczenia są połączone z innymi

5 pomieszczeniami budynku poprzez wewnętrzny korytarz (na partrze i piętrze) łączący obie klatki schodowe. Pomieszczenia laboratorium (w tym sanitarne dla pracowników) użytkowane są obecnie zgodnie z przeznaczeniem. Pomieszczenia laboratoryjne klimatyzowane są przy pomocy oddzielnych urządzeń klimatyzacyjnych, doraźnych i nie zapewniających wg inwestora właściwych warunków pracy w pomieszczeniach, ogrzewanie c.o. z miejscowej kotłowni gazowej, położonej na zapleczu budynku. Zaprojektowane przeszklone ściany klatek schodowych szczególnie w okresie od wiosny do jesieni w dniach słonecznych powodują powstawanie wyjątkowo niekorzystnych warunków w postaci wysokiej temperatury powietrza. W okresie zimowym temperatura spada poniżej normatywnie oczekiwanej, pomimo działania urządzeń ogrzewania c.o. Projektowane działania modernizacyjne Zaprojektowano jednolitą instalację klimatyzacyjną dla pomieszczeń laboratorium na parterze i na piętrze, dostosowując indywidualnie do klimatyzowanych pomieszczeń. Dokładny opis instalacji zawiera opis instalacji sanitarnych. Zaprojektowano korekty urządzeń grzewczych co. Zaprojektowano automatyczne kurtyny powietrzne nad drzwiami wejściowymi do budynku w obu klatkach schodowych. W celu zmniejszenia (redukcji) nadmiernego światła słonecznego w pomieszczeniach klatek schodowych i w pomieszczeniach laboratoryjnych od strony południowej zaprojektowano zastosowanie folii przeciwsłonecznych na powierzchniach okiennych (a w pomieszczeniach dodatkowo rolet okiennych). Dodatkowo zaprojektowano siłownik automatyczny, podnoszący przezroczystą nakrywę istniejącego świetlika w klatce schodowej laboratorium uruchamiany ręcznie w celu przewietrzania pomieszczenia klatki schodowej. Dane techniczne podstawowe budynku: Powierzchnia zabudowy: 251,8 m2 Powierzchnia użytkowa: 400,1 m2 Kubatura: 1837,8 m2 Prace demontażowe Nie projektuje się budowlanych prac demontażowych. Miejscowo konieczne będzie zdemontowanie sufitów podwieszonych z płyt prefabrykowanych w celu montażu kanałów instalacji klimatyzacji. Po wykonaniu kanałów klimatyzacyjnych sufity należy z powrotem zabudować. Szczególną ostrożność zachować przy wykonywaniu przebić przez stropy i ściany. Prace prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Rozwiązania materiałowe część budowlana 7.1. Obudowa kanałów wentylacyjnych - wykonać z płyt gipsowo kartonowych systemowych (GK) 12,5 mm i wg technologii systemodawcy, na stelażu stalowym mocowanym do ścian i stropów pomieszczeń. System obudowy : Rigips, Knauf lub podobnych spełniających te same parametry techniczne.

6 7.2. Folia przeciwsłoneczna - wykonać na powierzchniach okiennych wg projektu stosując rozwiązania systemowe (np. firma AMPLUS). W przypadku zastosowania folii od innego dostawcy należy zachować projektowane parametry folii. Zaprojektowano zastosowanie folii: Neutral 25: redukcja promieni słonecznych 74%, przepuszczalność światła 21% Neutral 40: redukcja promieni słonecznych 51%, przepuszczalność światła 40% 7.3. Ocieplenie cokołu w projekcie podano rozwiązania techniczne, i przeznaczonej do stosowania przy docieplaniu cokołów budynków w strefie zagłębionej w gruncie. Stosować rozwiązania systemowe dostawców (Atlas, Ceresit, Baumit i inne) 7.4. Ocieplenie szczelin i pasów ściany przeszklonej Wełna mineralna miękka, płyty GK. Kątowniki montażowe, blachy obrzeżne maskujące aluminiowe, powlekane w kolorze istniejącej konstrukcji ściany. 7.5 Powierzchnie ścian malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi białymi (dopuszcza się zabarwienie nawiązujące do istniejącej powierzchni ścian, ceramiki ściennej i podłogowej po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem). 7.6 Stolarka okienna, parapety istniejące, nie projektuje się. Dodatkowo projektuje się zastosowanie wewnętrznych rolet okien w kasetach (np. ) 7.9. Inne elementy wyposażenia jak: kratki wentylacyjne i inne wg proj. instalacji sanitarnych Wypełnienie otworów elewacji po zdemontowanych urządzeniach klimatyzacyjno - nawiewnych Otwory zamurować stosując od strony elewacji system ocieplenia maksymalnie nawiązując do istniejących grubości i rodzaju izolacji termicznej a także faktury tynku i koloru. Należy stosować systemowe rozwiązania naprawcze dostawcy (Atlas, Ceresit, Baumit, inne) 8.0. Rozwiązania konstrukcyjne budowlane Nie projektuje się. Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i trasy kanałów klimatyzacyjnych wg. rozwiązań systemowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową izolację przeciwwodną (stosować papy termozgrzewalne i masy trwale plastyczne) na powierzchni dachu. 9.0 Rozwiązania instalacyjne 9.1 Instalacje sanitarne: Zaprojektowano instalację klimatyzacyjną oraz korektę instalacji ogrzewania c.o. Opis projektowanych rozwiązań w dalszej części dokumentacji projektowej Instalacje elektryczne: Opis projektowanych rozwiązań w dalszej części dokumentacji projektowej.

7 10. Ochrona środowiska, ochrona cieplna i ochrona ppoż. Projektowana przebudowa instalacji klimatyzacji i co nie wpłynie negatywnie na otoczenie i środowisko naturalne. W wyniku prac remontowych nie nastąpią zmiany pogarszające warunki użytkowania budynku lub ograniczające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zaprojektowane urządzenia sanitarne i elektryczne wykorzystują istniejące w budynku media w zakresie udzielonych wielkości dostaw i nie wymagają zmiany tych wielkości. Zaprojektowane urządzenia nie stanowią dodatkowych źródeł emisji zanieczyszczeń i odpadów. Parametry charakterystyczne w zakresie izolacyjności ścian, parametrów urządzeń grzewczych i oświetleniowych pomieszczeń odpowiadają aktualnym normom i przepisom Ochrona przeciwpożarowa informacje dot. warunków ochrony ppoż. budynku Budynek biurowy niski, niepodpiwniczony, dwuklatkowy : - powierzchnia użytkowa 400 m2, kubatura 1837 m3 - wysokość 7,30 m Substancje palne nie występują Obciążenie ogniowe w pomieszczeniach gospodarczych nie przekracza Q< 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi ZL III brak pomieszczeń, w których przebywa ponad 50 osób jednocześnie. Ogółem w budynku może przebywać jednocześnie : na parterze ok. 15 osób, na piętrze ok. 15 osób Nie występuje zagrożenie wybuchem dla pomieszczeń w budynku oraz w przestrzeni zewnętrznej budynku Pomieszczenia w których modernizowane są instalacje wraz z wyjściem na zewnątrz znajdują się w jednej ze strefie pożarowej Klasa odporności pożarowej budynku D. Elementy konstrukcji i ścian spełniają wymogi klasy odporności ogniowej konstrukcja nośna REI 60; strop REI 60; ściana zewnętrzna EI Długość przejść w pomieszczeniach budynku nie przekracza 40 m, długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 30 m Remontowane pomieszczenia posiadają instalacje: - c.o. grzewczą z istniejącej kotłowni gazowej. - wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z wyprowadzeniem ponad dach murowanymi przewodami wentylacyjnymi. Instalacje te nie wymagają dod. zabezpieczenia przeciwpożarowego - wyłącznik przeciwpożarowy (główny) instalacji elektrycznej znajduje się na parterze (korytarz) przy klatce schodowej przy wejściu do budynku Urządzenia przeciwpożarowe nie są wymagane, budynek wyposażony jest w hydranty ø Droga pożarowa niewymagana istnieją dojazdy od str. ul. Strefowej spełniające warunki drogi pożarowej 11. Informacja dotycząca planu BIOZ Projektowana przebudowa i związane z nią prace budowlano-instalacyjne będą

8 wymagały sporządzenia przez kierownika budowy planu BIOZ. Odrębna informacja dot. planu BIOZ w dalszej części niniejszej dokumentacji. 12. Informacja dotycząca odstępstw od projektu Zgodnie z Prawem Budowlanym art.36a ust. 5 i 6 5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji i elewacji, 3) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych), 4) niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 6) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi. 6. Projektant jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5. ; Dopuszcza się następujące zmiany w trakcie prowadzenia prac budowlanych: - zmiana miejscowa przebiegu kanałów klimatyzacji - zmianę estetyczną rolet wewnętrznych - zmianę osprzętu sanitarnego i elektrycznego pod warunkiem zachowania projektowanych parametrów. - zmiany estetyczne, dotyczące materiałów wykończeniowych i są to zmiany nieistotne. Zmiany wielkości otworów drzwi, przebiegu ścianek działowych (szczególnie w obrębie pomieszczeń sanitarnych i dojść do tych pomieszczeń są zmianami istotnymi zgodnie z cytowanym powyżej art. Prawa Budowlanego o ile konieczność wykonania takich prac nastąpi. 13. Uwagi końcowe Wszelkie roboty budowlane i instalacje należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Materiały użyte do realizacji projektu powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm odpowiednich aprobat technicznych. Spełnienie wymogów powinno być poświadczone stosownymi deklaracjami zgodności (atestami).

9 Materiały ceramiczne okładzinowe, farby, lakiery, środki gruntujące, masy klejowe i szpachlowe oraz inne nie wymienione z zakresu chemii budowlanej powinny dodatkowo posiadać atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz inne dokumenty ( w tym znak B) dopuszczające do obrotu materiałami budowlanymi. Opracował: mgr inż. arch. Piotr Grzegorz Seredyński

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo