PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe"

Transkrypt

1 Egz. Nr 1/4 PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe w ramach projektu : "VIA FABRILIS - Szlak tradycji rzemielniczych / cesta emieslných tradic" Brana : Obiekt : Budowlana Budynek Muzeum Ceramiki Adres budowy : Bolesławiec ul. A. Mickiewicza nr 13 Numer działki : 459 Inwestor : Muzeum Ceramiki Adres : Bolesławiec ul. A. Mickiewicza nr 13 Autor mgr in. Krzysztof Struczyk Nr upr. 1457/85. Bolesławiec, dnia 15 lutego 2008 roku. Rozpowszechnianie, powielanie i wszelkie zmiany tego projektu, bez wiedzy i zgody autora spowoduje naruszenie praw autorskich. Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia r. Dziennik Ustaw NR 24 poz. 83, z dnia r.

2 ZAWARTO OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania Projekt budowlany archiwalny z inwentaryzacj stanu istniejcego Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec Mapa sytuacyjna, skala 1:500, 1.4. Zawiadczenie zamierzonego sposobu uytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obowizujce normy i przepisy budowlane Inwentaryzacja stanu istniejcego. 2. Opis techniczny. 3. Cz graficzna projektu. L.p. Tytuł rysunku Nr rysunku 2. Plan sytuacyjny 1/4 3. Rzut parteru 2/4 4. Schemat okien do wymiany 3/4 5. Schemat okien do wymiany 4/4 4. Dokumentacja fotograficzna. 5. Kosztorys inwestorski robót remontowych. 6. Przedmiar robót remontowych. 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Projekt budowlany archiwalny z inwentaryzacj stanu istniejcego Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec Mapa sytuacyjna, skala 1:500, 1.4. Zawiadczeni zamierzonego sposobu uytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obowizujce normy i przepisy budowlane, 1.6. Inwentaryzacja stanu istniejcego Zlecenie i uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem. 2. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu Sali ekspozycyjnej na parterze i klatki schodowej budynku Muzeum Ceramiki. 2.1 Zakres remontu Sali ekspozycyjnej na parterze: wyburzenie cianki działowej dla powikszenia powierzchni wystawienniczej, naprawa tynków i roboty malarskie cian i sufitów, wymiana stolarki okiennej drewnianej, wymiana wewntrznych podokienników na granitowe, rozbiórka istniejcej podłogi z klepek parkietowych, naprawa podłoy posadzki, ułoenie nowej podłogi z parkietu, wymiana istniejcych grzejników centralnego ogrzewania, wymiana owietlenia sufitowego Sali, wykonanie nowej instalacji wentylacji Sali. 2.2 Zakres remontu klatki schodowej: naprawa tynków i roboty malarskie cian i sufitów, wymiana stolarki okiennej drewnianej, malowanie stolarki drzwiowej, remont schodów i porczy.

4 3. Dane ewidencyjne Lokalizacja. Działka zabudowana zlokalizowana w Bolesławcu przy ulicy A. Mickiewicza nr 13, teren z łagodnym spadkiem, w kierunku zachodnim. Kalenica, budynku objtego opracowaniem "równoległa" do ulicy Infrastruktura techniczna. Woda - sie wodocigowa istniejce przyłcze. Kanalizacja - sie kanalizacyjna istniejce przyłcze Energia elekt. - sie energetyczna istniejce przyłcze Gaz - sie gazowa istniejce przyłcze 3.2. Zestawienie pomieszcze. 4. Ocena stanu technicznego konstrukcji i elementów wykoczeniowych. 4.1 Fundamenty. Budynek Muzeum Ceramiki posiada ciany fundamentowe z kamienia posadowione bezporednio na gruncie mineralnym. Brak rys charakterystycznych dla osiadania i pracy fundamentów stan konstrukcji dobry ciany nadziemia. ciany z kamienia i cegły ceramicznej pełnej. Wewntrzne ciany z cegły ceramicznej pełnej grub. 24 cm. na zapr. cem.-wap. marki 3 Mpa, z tynkiem wewntrznym kat III. cianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki gr. 12cm. Nie stwierdzono rys charakterystycznych dla pracy cian stan konstrukcji dobry. Widoczne odspojenie pomidzy rónymi rodzajami materiałów konstrukcyjnych Przewód kominowy. Przewód kominowy murowane z cegły pełnej kl.250 wyprowadzone ponad dach. W wysokoci kondygnacji przewody tynkowane tynki kat.iii. Nie stwierdzono rys i pkni przewodu kominowego oraz rozlasowania si cegły ponad dachem. Przewód drony na całej wysokoci stan konstrukcji dobry Stropy. Stropy czci Sali ekspozycyjnej kamienne łukowe, pozostałe stropy drewniane, od spodu tynki kat.iii. Nie stwierdzono rys charakterystycznych dla pracy stropów stan konstrukcji dobry.

5 4.5. Nadproa. Nad otworami okien i drzwi nadproa ceglane. Nie stwierdzono rys i pkni nadproy stan konstrukcji dobry Schody wewntrzne. Schody wewntrzne elbetonowe ze stopnicami i podstopnicami drewnianymi. Nie stwierdzono rys i pkni biegów klatki schodowej stan konstrukcji dobry. Stwierdzono znaczne wytarcie stopnic drewnianych cz stopnic wymaga wymiany. 4.7 Tynki. W budynku tynki cementowo-wapienne kat III. Stwierdzono rysy i pknicia tynków naley czciowo odbi stare tynki i wykona ich uzupełnienie oraz wykona przecierk istniejcych tynków Okna i drzwi. Okna Sali ekspozycyjnej drewniane jednoszybowe. Drzwi wejciowe drewniane płycinowe. Stwierdzono całkowit dekapitalizacj stolarki okiennej. Naley wykona now stolark drewnian oraz oczyci i pomalowa drzwi Podłogi. W Sali ekspozycyjnej podłogi z klepek parkietowych na podłou betonowym. Stwierdzono dekapitalizacje i znaczne ubytki parkietu wykona izolacj poziom z mas szpachlowych, nowe posadzki betonowe i podłog z parkietu Wentylacja. Brak przewodów wentylacyjnych Sali ekspozycyjnej. Naley zaprojektowa kanały wentylacyjne nawiewne w oknach. Wentylacja wycigowa grawitacyjna poprzez system anemostatów sufitowych i gitkich przewodów wentylacyjnych, ocieplonych warstw izolacji termicznej obudowan płytami G-K 2x 12,5 mm ognioodpornymi i podłczonych do kominków dachowych. ( np. system przewodów gitkich i kanałów wentylacyjnych, oraz osprzt - VTS / Variant Schlauchtechnik GmbH) Malowanie. ciany wewntrzne i sufity malowane farbami kredowymi z dodatkiem emulsji. Stwierdzono rysy, pknicia i wyłuszczenie si powłok malarskich naley wykona nowe wewntrzne powłoki malarskie. UWAGA: STAN KONSTRUKCJI BUDYNKU DOBRY, OBIEKT NADAJE SI DO PLANOWANEGO ZAKRESU REMONTU.

6 5. Rozwizania konstrukcyjno-materiałowe. 5.3 Schody Istniejce schody wewntrzne elbetowe pozostaj bez zmian. Nowe drewniane okładziny stopnic i podstopnic wykona z drewna twardego z listwami krawdziowymi zabezpieczajcymi przed cieraniem. 5.4 ciany wewntrzne ciank działow dzielc sal wystawow naley rozebra do sufitu. 5.5 Wentylacja sali. Kanały wentylacyjne w Sali ekspozycyjnej wykona poprzez system anemostatów sufitowych i gitkich przewodów wentylacyjnych. System przewodów gitkich i kanałów wentylacyjnych oraz osprzt VTS (Wariant Schlauchtechnik GmbH). 5.6 Wykoczenie wewntrzne cian ciany uzupełni tynkiem cementowo-wapiennym kat III. lub wykona gładzie gipsowe wodoodporne. 5.7 Malowanie ciany wewntrzne i sufity farby akrylowe lub emulsyjne w kolorze białym. Stolarka okienna w kolorze białym. 5.8 Posadzki W Sali ekspozycyjnej podłoga z parkietu dbowego lub bukowego układana na istniejcej posadzce betonowej po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu podłoa masami szpachlowymi wodoodpornymi i warstw wyrównawcz. 5.9 Stolarka okienna i drzwiowa Okna drewniane rozwieralno - uchylne, szklone szybami zespolonymi k=1,1 W/m 2 K z zachowaniem istniejcego podziału ( szprosy ). Parapety wewntrzne z granitu. UWAGA: Wszystkie wymiary okien do wymiany sprawdzi na budowie, wszelkie zmiany w projekcie wymagaj zgody autora projektu. 6. Instalacje wewntrzne. W Sali ekspozycyjnej naley wykona instalacje: elektryczn owietleniow z istniejcej sieci NN wg oddzielnego opracowania, centralnego ogrzewania: wymiana istniejcych grzejników eberkowych eliwnych z podejciami i zaworami termoregulacyjnymi. Zasilanie w ciepło ze zmodernizowanej lokaln kotłowni gazowej wg oddzielnego opracowania, wentylacj grawitacyjn Sali ekspozycyjnej wg oddzielnego opracowania. 7. Ochrona przeciwpoarowa. Warunki ochrony przeciwpoarowej obiektu opracowano w oparciu o Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 4 lipca 1995r./Dz.Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 102 z dnia 6 wrzenia 1995r poz.507 i 92 poz.460/, Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej oraz Dz.U.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r. Muzeum Ceramiki połoone w Bolesławcu ul. A. Mickiewicza nr 13 jest budynkiem istniejcym, dwukondygnacyjnym, czciowo podpiwniczonym. Wysoko 11,05 m. budynek niski. Obiekt dwukondygnacyjny słucy jako budynek wystawowy. Wszystkie pomieszczenia budynku charakteryzuj si maksymalnym obcieniem ogniowym do 500 MJ/m 2 oraz brakiem zagroenia wybuchem i całkowit powierzchni uytkow poniej 1000 m 2.W zwizku z powyszym zakwa-

7 lifikowano budynkek do kategorii Z l; zagroenie wybuchem, zatem uzgodnienie projektu pod wzgldem ochrony przeciw poarowej jest wymagane. - ciany obiektu niepalne i posiadajce minimaln odporno ogniow 120 min. - Konstrukcja dachu drewniana pokryta rodkiem ogniochronnym (np. Fobos) do stopnia trudnozapalnoci. - Elementy sufitu podwieszonego - płyty gipsowo kartonowe WGKF (2 x 1,25) na ruszcie stalowym, niepalne i nierozprzestrzeniajce ognia. - Pokrycie dachu niepalne i nierozprzestrzeniajce ognia - Dopuszczalna strefa poarowa nie jest przekroczona - Obudowa dróg ewakuacyjnych - odporno ogniowa powyej 15 min. - Owietlenie awaryjne- bezpieczestwa, ewakuacyjne oraz przeszkodowe nie jest wymagane. Zabezpieczenie przeciwpoarowe instalacji elektrycznych - zerowanie, uziemienie. - Stałe urzdzenia - ganicze instalacje wodocigowe poarowe wewntrzne nie s wymagane. - Przewiduje si w Sali ekspozycyjnej instalacj 2 ganic niegowych lub proszkowych (6kg) - Warunki ewakuacyjne z budynku: zaprojektowane otwory spełniaj wymogi ewakuacji - Powierzchnie przegród budowlanych niepalne i niewydzielajce toksycznych gazów - Wymogi zachowania maksymalnych długoci doj ewakuacyjnych s spełnione. - Zewntrzne dojazdy przeciw poarowe o szerokociach zgodnych z normami. 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Budynek wykonany w całoci ze sprawdzonych ekologicznie materiałów. Obiekt nie emituje hałasu i nie wytwarza wibracji a take jego modernizacja nie wpłynie bezporednio na zdrowie ludzi i na rodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie. Wszelkie odkryte w trakcie prac przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj ochronie prawnej i ich odkrycie winno by zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednoczenie wykonawcy obowizani s zabezpieczy odkryty przedmiot i wstrzyma wszelkie roboty mogce go uszkodzi lub zniszczy do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarzdze. Istniejcy budynek Muzeum Ceramiki jest wpisany w rejestr zabytków pod nr 598 z dnia rok. 9. Bezpieczestwo i ochrona zdrowia na terenie budowy. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz ). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów; Remont Sali ekspozycyjnej na parterze. Remont klatki schodowej. 2) wykaz istniejcych obiektów budowlanych podlegajcych adaptacji lub rozbiórce; Rozbiórka cianki działowej. Rozbiórka podłogi z parkietu Wykucie okien drewnianych do wymiany. 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog stwarza zagroenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi; 4) informacje dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robót budowlanych, okrelajce skal i rodzaj zagroe oraz miejsce i czas ich wystpienia; 5) informacj o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie od rodzaju zagroenia; tablica budowy, tablice informacyjne i bhp,

8 6) informacj o sposobie prowadzenia instruktau pracowników przed przystpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: a) okrelenie zasad postpowania w przypadku wystpienia zagroenia, b) konieczno stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczajcych przed skutkami zagroe, c) zasady bezporedniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby: aktualne szkolenie BHP i p.po. pracowników i pracowników dozoru. aktualne dopuszczenie do obsługi urzdze elektrycznych. 7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 8) wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczn i sprawn komunikacj, umoliwiajc szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii i innych zagroe; plan organizacji ruchu przy wejciu placu budowy na uytkowane cigi komunikacyjne. wykonanie dróg, wej i przej dla pieszych osłonitych daszkami ochronnymi i odgrodzonych od miejsc bezporedniego wykonywania robót budowlanych. zabezpieczenie budowy w podrczny sprzt ganiczy. 9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbdnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych. Kierownik budowy przechowuje dokumentacje budowy. 10) Cz rysunkowa BiOZ nie wymagana 8. Uwagi. 1. Prace budowlane realizowane bd w budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków i jest objty ochron konserwatorsk. 2. Teren objty projektowaniem podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3. Działka nie znajduje si w granicach terenu górniczego. 4. Roboty naley realizowa zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym pod kierownictwem osoby posiadajcej uprawnienia budowlane. 5. Naley stosowa wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie. 6. Roboty budowlane prowadzi zgodnie z projektem, sztuk budowlan oraz przepisami bezpieczestwa i higieny pracy. 7. Wszystkie wymiary sprawdzi na budowie, wszelkie zmiany w projekcie wymagaj zgody autora projektu. Opracowali: Bolesławiec, dnia 15 lutego 2008 roku.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo