Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej"

Transkrypt

1 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Handel elektroniczny / Krzysztof Dobosz. Warszawa : Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Zaufanie w zarządzaniu / Joanna Paliszkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Wprowadzenie do finansów / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Production systems design / Dariusz Plinta, Dariusz Więcek. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Polityka rozwojowa : rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie / red. nauk. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym : podręcznik do nauki w technikum i szkole policealnej / Stanisław Kowalczyk. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW / Magdalena Proczek. Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 201 Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców : (w kontekście perspektywy finansowej ) : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym, 1 marca 2013 / [oprac. Natalia Szajewska, Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Senatu, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Architektura wiedzy w szkole / Stanisław Dylak. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Eurologistyka : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; [aut. Marta Bordun et. al]. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Geniusz biznesu : kreatywne podejście do rozwoju firmy / Peter Fisk ; przeł. Joanna Polachowska. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn:

2 13. Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne / Joanna Cygler [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Listy do Steve'a Jobsa : w skrzynce mailowej giganta Apple / Mark Milian ; [tł. Przemysław Bieliński, Piotr Metz]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Media, wersja beta : film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu / Mirosław Filiciak. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Zarządzanie turystyką w kryzysie : edukacja i marka / pod red. Małgorzaty Bednarczyk, Ewy Wszendybył-Skulskiej. Warszawa : Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe / ed. by Magdalena Borys, Ganna Kharlamova. Lublin : Politechnika Lubelska, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Bank lokalny : studium prawne / Anna Zalcewicz. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Komunikacja w zespole wirtualnym / Tomasz Stefaniuk. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Modelowanie logistyki miejskiej / red. nauk. Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Analiza i optymalizacja sieci przepływu i czynności / Janusz Węgrzyn. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego / red. nauk. Władysław Grześkiewicz. Warszawa : Difin, cop Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Krystyna Brzozowska [et al.]. Warszawa : CeDeWu, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce / Grzegorz Szymański. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych / Krzysztof Bakalarski. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Kontrola przedsiębiorcy / Rafał Blicharz (red.).

3 Warszawa : CeDeWu Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. \n Cz. 1, \p Planowanie i sterowanie produkcją / Józef Bendkowski, Mirosław Matusek. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. \n Cz. 2, \p Narzędzia, metody, systemy / Józef Bendkowski, Mirosław Matusek. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Logistyka produkcji : praktyczne aspekty. \n Cz. 3, \p Studia przypadków / Józef Bendkowski, Mirosław Matusek. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Logistyka w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza / Bogusław Balza. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie / Marek Brzeziński. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Plemienna korporacja / Janusz Galli. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Podstawy ekonomii / Leszek Jerzy Jasiński. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Polska w pułapce średniego dochodu? : perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów / Mariusz-Jan Radło, Dorota Ciesielska. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy / red. nauk. Tomasz Banasik, Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol. Warszawa : CeDeWu.Pl, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Rachunkowość, finanse, bankowość : zainteresowania młodego pokolenia / red. nauk. Aldona Uziębło. Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Szara strefa a gospodarka w okresie kryzysu / Anna Małgorzata Pietrzak, Wiktor Bołkunow.

4 Toruń ; Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Ewolucja usług private banking wealth management : od bankierów prywatnych do konglomeratów finansowych / Joanna Pietrzak. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce / Ewa Gruszewska. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce / Sylwia Roszkowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasze Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Komercjalizacja wiedzy i technologii : determinanty i strategie / Dariusz M. Trzmielak. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż / Joanna Bednarz. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Kryzys w stosunkach międzynarodowych : typy, wymiary, skutki, sposoby przeciwdziałania / pod red. Łukasza Jureńczyka, Nartsiss Shukuralievej, Wojciecha Trempały. Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie / Przemysław Borkowski. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość : gospodarka i finanse : wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa. \n T. 2 / Štefan Kassay ; transl. Ryszard Juchniewicz. Kraków : Księgarnia Akademicka ; Bratysława : Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne / Andrzej Balicki. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce / Piotr Walentynowicz.

5 Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: Wprowadzenie do ekonometrii / Gary Koop ; przeł. Martyna Kobus. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: :38:16 03/03/14

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Rewolucja social media / Michał Sadowski. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn:

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Kevin Lane Keller ; wstęp do wyd. pol. Jacek Kall ;

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding / Monika Bronowicz. Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2013]. Biblioteka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Moodle : doceń e-learning z platformą Moodle! : ćwiczenia praktyczne / Michał Susfał. Gliwice : Helion, cop. 2013. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. The handbook for quality management : a complete guide to operational excellence / Thomas Pyzdek, Paul Keller. New York [etc.] : McGraw-Hill,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro / Joanna Stawska ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź :

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo