TRUPEL 55A KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 tel.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel."

Transkrypt

1 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych Lokalizacja: Susz, ul. Kościelna 1 Inwestor: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu pow. zabudowy (istn.) 308,6 m 2 pow. użytkowa 420,8 m 2 Projektant oświadcza, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: Branża budowlana: inż. Bogdan Motyliński Branża sanitarna: inż. Henryk Moczadło Branża sanitarna: inż. Tomasz Kraweć wrzesień 2008

2 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - KOSTRUKCYJNY 1. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia z izby 2. Opis techniczny 3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 4. Obliczenia statyczne tylko w egz. archiwalnym 5. Materiały formalno prawne 6. Rysunki: - Plan sytuacyjny rys. nr 1 - Rzut parteru rys. nr 2 - Rzut piętra rys. nr 3 - Przekrój A-A rys. nr 4 - Szczegół wybijania otworów w istn. murach rys. nr 5 - Schody żelbetowe bieg pierwszy POZ rys. nr 5a - Schody żelbetowe bieg drugi POZ rys. nr 5b Inwentaryzacja: - Rzut piwnicy - inwentaryzacja rys. nr 6 - Rzut parteru - inwentaryzacja rys. nr 7 - Rzut piętra - inwentaryzacja rys. nr 8 - Rzut konstrukcji dachu - inwentaryzacja rys. nr 9 - Przekrój A-A - inwentaryzacja rys. nr Kserokopie danych technicznych materiałów budowlanych, ujętych w opracowaniu II. PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ III. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

3 3 OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji budynku Suskiego Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych Inwestor: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: Susz, ul. Kościelna 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego obowiązujące normy i przepisy budowlane wizja lokalna na terenie inwestycji inwentaryzacja techniczna istniejącego obiektu uzgodnienia materiałowe i konstrukcyjne z inwestorem uzgodnienia międzybranżowe z projektantami poszczególnych branż 2. OPIS OGÓLNY Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji budynku Suskiego Domu Kultury na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych w Suszu. Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Opracowanie obejmuje remont i przebudowę istniejących pomieszczeń celem dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Część pomieszczeń została wykorzystana bez konieczności przebudowy natomiast pozostałe projektuje się poprzez wydzielenie ściankami działowymi oraz wyburzenia fragmentów ścian istniejących. Przebudowie podlegać będzie również istniejąca klatka schodowa. Pow. zabudowy istniejącego budynku oraz terenu utwardzonego i zieleni - bez zmian. Projekt nie powoduje zmian w zestawieniu powierzchni działki. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ OCENA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO STANU POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DLA ADAPTOWANYCH POMIESZCZEŃ 3.1. STAN ISTNIEJĄCY. Istniejący budynek Suskiego Domu Kultury jest zabytkiem i znajduje się w strefie terenu wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Opis istniejących elementów budynku: Ściany. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegieł ceramicznych na zaprawie

4 wapiennej, tynkowane; grubość ścian waha się w granicach od 70 do 25 cm. Ściany piwniczne od strony zewnętrznej licowane okładziną z kamienia polnego Stropy. Nad podpiwniczoną częścią budynku stropy ceramiczne w postaci sklepień łukowych. Strop nad parterem tradycyjny drewniany; od spodu istniejący tynk na trzcinie, wypełnienie polepą z gliny, od góry ułożone deski pokryte w większości wykładziną PCV lub dywanową, na części posadzkę stanowią deski lakierowane. Stropodach nad piętrem (stanowi element konstrukcji dachu), drewniany ocieplony polepą glinianą, od spodu wykończony jak nad parterem; wierzchnią warstwę stanowią deski Schody. Dojście do pomieszczeń piwnicy zewnętrznymi schodami betonowymi na gruncie. Komunikacja wewnętrzna - dojście z parteru na piętro - drewniane, wtórne schody policzkowe o szerokości biegu od 100~110 cm. Schody z poziomu I-go piętra na strych, w konstrukcji drewnianej - drabiniaste o ostrym kącie nachylenia - planowane są do rozbiórki Dach. Pokrycie dachu dachówka na łatach oraz na deskowaniu pełnym, krytym papą. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa. Stan konstrukcji dachu - dobry. Widoczne nieliczne miejsca uszkodzenia desek wskutek ubytków w izolacji deskowania papą Wentylacja Pomieszczenia wentylowane są bezpośrednio za pomocą kanałów w istniejących przewodach kominowych, murowanych Stolarka Istniejąca stolarka okienna bez zmian. Istniejące okna drewniane należy poddać konserwacji poprzez zdjęcie istniejących warstw malarskich, uzupełnienie ubytków oraz ponowne pomalowanie na kolor biały Wewnętrzne instalacje. Budynek wyposażony jest w instalacje: - elektryczną: oświetleniową i gniazdową - sanitarne: wodociągową i kanalizacyjną (podłączoną do miejskiej sieci sanitarnej) oraz instalację c.o. zasilaną gazem ziemnym 3.2. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA DO PLANOWANEJ FUNKCJI Stan ogólny obiektu oceniono jako dobry, umożliwiający przeprowadzenie robót dostosowawczych dla przewidywanej funkcji Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - murowane - bez zastrzeżeń, brak widocznych spękań świadczących o wadach konstrukcji ścian lub fundamentów. Przewiduje się wykonanie przebić w wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych z wykonaniem stalowych nadproży. Wykonanie przebić w ścianach konstrukcyjnych - zgodnie z niniejszą dokumentacją - oraz rozbiórka wskazanych ścian działowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń w istniejącej konstrukcji obiektu, oraz nie wpłynie na stan graniczny użytkowania.

5 Stropy. Strop nad piwnicą, ceramiczny. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć, uszkodzeń i spękań, świadczących o braku nośności. Planowana jest wymiana warstw posadzkowych - wg opisu w dalszej części, Strop nad parterem tradycyjny drewniany. Dla uzyskania odporności pożarowej stropu REI 60 zaplanowano wykonanie okładzin ogniochronnych w systemie RIGIPS. Nie przewiduje się wzmocnienia istniejących drewnianych belek stropowych, jednakże ze względu na możliwość lokalnych osłabień elementów drewnianych spowodowanych np. korozją biologiczną; może zaistnieć konieczność wymiany lub wzmocnienia lokalnego części konstrukcji - określenie ewentualnego zakresu naprawy możliwe będzie po wykonaniu odkrywki podczas usuwania istniejących warstw posadzkowych (polepa, ślepy pułap, itd.) Strop nad piętrem (element konstrukcji dachu)- poddasza, drewniany; planowane jest usunięcie istniejących warstw ocieplenia (polepa, ślepy pułap, tynk na trzcinie); wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii, izolacji z wełny mineralnej oraz warstw uodpornienia pożarowego REI 30 a stropu nad schodami REI 60 w systemie RIGIPS. Należy założyć konieczność wymiany elementów drewnianych stropu - jak w przypadku stropu nad parterem. Istniejące elementy konstrukcji dachu widoczne w kondygnacji piętra (słupy, belki) należy obudować okładziną w systemie RIGIPS w klasie odporności ogniowej R Schody. Schody zewnętrzne - istniejące betonowe schody do pomieszczeń piwnicy; ich stan określono jako średni lecz nie wymagający natychmiastowej naprawy. Schody wewnętrzne prowadzące z parteru na piętro są schodami wtórnymi, wykonanymi w latach 50-tych biegłego wieku. W obecnej formie nie spełniają wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa pożarowego, tj.: - ich stan zagraża bezpieczeństwu konstrukcji - wysokości stopni, szerokości biegu (max wysokość stopni 17 cm, szerokość biegu min. 120 cm) oraz wysokości przejścia z 1-go biegu na spocznik wynosząca ok 1,8 m - nie są zgodne z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi -ze względu na przepisy przeciwpożarowe, wymagana jest wydzielona klatka schodowa o konstrukcji zapewniającej REI 60, obudowana ścianami oddzielenia REI 60 i oddymiana. Stan istniejącej wewnętrznej klatki schodowej - jako konstrukcji wtórnej, wbudowanej w okresie powojennym - nie pozwala Inwestorowi w racjonalny i ekonomiczny sposób na dostosowywanie z pozostawieniem konstrukcji drewnianej do istniejących przepisów i wymagań użytkowych. Projekt zakłada: - rozbiórkę istniejących schodów drewnianych, - wykonanie żelbetowej konstrukcji opartej na istniejących ścianach nośnych (nie spowoduje to przekroczenia nośności ścian i fundamentów), wykonanie konstrukcji żelbetowej wg rysunków wykonawczych zawartych w odrębnym opracowaniu wykonawczym - wykonanie dodatkowych ścian wydzielających klatkę - w systemie RIGIPS w klasie odporności ogniowej REI 60, oraz drzwi zamykających w klasie EI30 - wykonanie oddymiania klatki, poprzez zastosowanie 2 sztuk okien oddymiających VELUX, umieszczonych w połaci dachu - pomiędzy istniejącymi krokwiami. Okna oddymiające wyposażone będą w system samoczynnego otwarcia w przypadku powstania pożaru, załączanego automatycznie lub ręcznie z centralki sterującej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu (zabezpieczonej przed użyciem przez osoby niepowołane).

6 Dach. Istniejąca konstrukcja dachu znajduje się w stanie dobrym, niewymagającym wymiany lub wzmocnień elementów konstrukcyjnych, z zastrzeżeniem wystąpienia lokalnych uszkodzeń biologicznych (autor opracowania podczas wizji lokalnej nie znalazł miejsc które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu). W przypadku stwierdzenia podczas remontu dachu, że istniejące elementy drewniane są uszkodzone należy wymienić zdegradowane części konstrukcji. Projekt zakłada sprawdzenie staniu istniejącego pokrycia dachu i w razie potrzeby zdjęcie i ułożenie na nowo, z zerwaniem istniejącej papy i ułożeniu ponownym izolacji przeciwwodnej z papy na istniejących deskach drewnianych (po sprawdzeniu ich stanu, w razie potrzeby miejscowej wymiany) zabezpieczonych środkami solnymi do stopnia trudnozapalności (np. FOBOS M4 lub OGNIOCHRONEM). Cała konstrukcja dachu podlegała będzie zabezpieczeniu do niezapalności. Elementy konstrukcji dachu, znajdujące się w poziomie I-go piętra, po odsłonięciu i sprawdzeniu ich stanu, zabezpieczone będą do klasy R 30 poprzez obudowę w systemie RIGIPS Wentylacja Planuje się wykorzystanie istniejących kanałów w murowanych kominach. Podłączenie poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach. Przed podłączeniem wykonać ekspertyzę kominiarską istniejących przewodów Wewnętrzne instalacje. Istniejące instalacje wewnętrzne planowane są do wymiany, wg opracowań branżowych stanowiących integralną część niniejszego opracowania. 4. OPIS ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY 4.1. FUNDAMENTY. Istniejące, do pozostawienia bez zmian ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE Istniejące ściany zewnętrzne pozostają bez zmian ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE Istniejące ściany wewnętrzne, po wykonaniu planowanych przebić otworów (wykonanie przebić ściśle wg rysunków wykonawczych pod ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika budowy), należy uzupełnić ubytki tynku poprzez wykonanie tynku cementowo-wapiennego i szpachlowanego gładzią gipsową. Ściany malowane farbami akrylowymi w kolorach pastelowych, jasnych STROPY ISTNIEJĄCE Strop nad piwnicą - bez zmian konstrukcyjnych Założono zdjęcie istniejących warstw posadzki do poziomu konstrukcji stropu, wyrównanie podłoża keramzytem lub innym lekkim materiałem wyrównującym, wykonanie izolacji poziomej z 2 warstw folii PE (lub papy),ułożenie warstwy styropianu gr. 5 cm, wykonanie szlichty cementowej gr. 4 cm zbrojonej siatką z prętów średnicy 3 mm, ułożenie wierzchniej warstwy posadzki z płytek gresowych.

7 Strop nad parterem Po usunięciu istniejących posadzek oraz polepy i tynku mineralnego na trzcinie, istniejące stropy należy izolować akustycznie wełną mineralną gr. min 10cm ułożoną pomiędzy belkami stropowymi. Od spodu strop zabezpieczony przeciwwilgociowo warstwą folii paroszczelnej, następnie planowane jest wykonanie okładziny ogniochronnej REI60 - w systemowym rozwiązaniu RIGIPS Górną warstwę stropu stanowić będzie ułożona na istniejących belkach stropowych płyta OSB wodoodporna gr. 25 mm zabezpieczona przeciwwilgociowo 2 warstwami papy lub folii PE, następnie ułożony będzie suchy jastrych RIGIDUR - w rozwiązaniu systemowym RIGIPS Wierzchnia warstwa wykonana będzie z płytek gresowych klejonych do podłoża (na powierzchniach komunikacji, wc) oraz paneli podłogowych drewnianych dębowa deska barlinecka. Zaleca się wykonanie izolatorów tłumiących odgłos kroków (pomiędzy płytą OSB i belkami stropowymi) Strop nad piętrem Strop nad piętrem (element konstrukcji dachu)- poddasza, drewniany; planowane jest usunięcie istniejących warstw ocieplenia (polepa, ślepy pułap, tynk na trzcinie); wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii, izolacji z wełny mineralnej oraz warstw uodpornienia pożarowego REI60 w systemie RIGIPS. W przestrzeni klatki schodowej zaleca się wykonanie nad całością poddasza REI 60. Elementy konstrukcyjne dachu widoczne w kondygnacji piętra należy obudować płytami gipsowo kartonowymi w systemie RIGIPS w klasie odporności ogniowej R 30. Należy założyć konieczność wymiany elementów drewnianych stropu - jak w przypadku stropu nad parterem ŚCIANKI DZIAŁOWE Ścianki działowe na parterze wymurować z bloczków cementowo - wapiennych a w pomieszczeniach mokrych z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowej. Alternatywnie ściany można wykonać z bloczków gr. 8cm SILKA. Ścianki działowe na piętrze zaprojektowano z płyty gips.-karton. na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną w technologii systemu RIGIPS W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płytę gips.-karton. wodoodporną SCHODY Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 zazbrojone stalą A-III i A-0 zgodnie z obliczeniami statycznymi (egz. archiwalny). Szczegóły konstrukcji schodów wg rysunków wykonawczych w odrębnym opracowaniu WENTYLACJA Jako wentylację pomieszczeń należy wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne. Przed podłączeniem kanałów należy wykonać ekspertyzę kominiarską STOLARKA DRZWIOWA Zamontować stolarkę drzwiową według danych na rzucie przyziemia. Drzwi wykonać w konstrukcji drewnianej. Drzwi wydzielenia p.poż. muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE Posadzki: Zaprojektowano wykonanie posadzek: - płytki gress - pomieszczenia wc, kuchnia, jadalnia, komunikacja - panele drewniane ( deska Barlinecka, dębowa) w pomieszczeniach zajęć terapeutycznych Ściany i sufity: - tynki wewnętrzne ściany murowane pokryć tynkiem wapienno-cementowym

8 kat. III, szpachlowanym w pomieszczeniach mokrych tynk cementowy. - ściany - malowane farbą akrylową w kolorach pastelowych. Ściany w WC oraz w łazience-okładzina z płytek glazurowanych na klej do wysokości min. 2,0m. 5. UWAGI KOŃCOWE 8 roboty można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, budowę należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika, na wyroby warsztatowe elementów konstrukcyjnych należy uzyskać atest wytwórcy uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych, wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu, roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunków technicznych (Dz. U. Nr 75) odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi warunkami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, cz. IV OPRACOWAŁ:

9 9 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTYCJA: Adaptacja budynku Suskiego Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych Lokalizacja: Susz, ul. Kościelna 1 Inwestor: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Susz 1. Zakres robót dla całości zamierzenia budowlanego. Zakres robót obejmuje adaptację budynku Suskiego Domu Kultury na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W chwili obecnej na terenie działki zlokalizowany jest istniejący budynek Suskiego Domu Kultury. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie działki elementami mogącymi stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jest bliska lokalizacja przedmiotowego budynku w stosunku do drogi publicznej. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia: - ryzyko upadku z wysokości przy wykonywaniu robót na wysokości - ryzyko porażenia prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych - ryzyko wypadku ze względu na bliską lokalizację drogi publicznej 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób prowadzenia instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym

10 10 uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania. Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić plan bioz : - wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać zagrożenie - plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych - rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego - rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego itp. - przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych opracował: inż. Bogdan Motyliński

11 11 W A R U N K I O C H R O N Y P R Z E C I W P O Ż A R O W E J budynku: Suskiego Domu Kultury adaptowanego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych Susz, ul. Kościelna nr 1 Inwestor: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Susz, ul. Kościelna nr 1 Autor: Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Julian M. LEMIECH ( upr. KG PSP nr 337/96 ) Data wykonania: 14 października 2008 r.

12 12 Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku jakie powinny być spełnione, aby nie występowały w nim warunki zagrażające życiu ludzi, tym samym zapewniony był akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, a sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe zapewniały skuteczną ochronę przed pożarem. Jednocześnie w miarę możliwości wynikających z faktu, iż jest to obiekt istniejący o zastałych rozwiązaniach budowlanych sprecyzowane zostaną wymagania, których wykonanie biorąc pod uwagę powyższe jest wykonalne. Celem niniejszego opracowania jest sprecyzowanie zakresu niezbędnych prac, jakie należy wykonać w budynku, aby w miarę istniejących możliwości spełnić wymagania przepisów techniczno - budowlanych 1 oraz przeciwpożarowych 2. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru wynikającego z postanowień przepisów techniczno - budowlanych 3. Zakres niezgodności z przepisami Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku 4 : 1. szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno - budowlanych; 2. długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno - budowlanych; 3. występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II albo na drodze ewakuacyjnej: 1 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z póź. zm. / 2 Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 536 / 3 2 ust. 2 rozp. jak w pkt ust. 1 rozp. jak w pkt 2

13 13 a. okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, b. okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji, 4. niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno - budowlanych; 5. niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych, w określony w nich sposób; 6. braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpożarowymi 1. Elementy budynku nie posiadają wymaganej klasy odporności ogniowej oraz wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia, tym samym budynek nie posiada wymaganej klasy odporności pożarowej. 2. Pionowy ciąg komunikacji ogólnej, pełniący funkcję jedynej drogi ewakuacyjnej wykonany jest w formie otwartej, z materiału niezapewniajacego wymaganą klasę odporności ogniowej oraz wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia. Ponadto spoczniki i biegi schodowe nie posiadają wymaganej klasy odporności ogniowej, jak również wymaganych granicznych wymiarów. Ciąg ten nie posiada również wymaganych urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem lub służących do usuwania dymu. 3. Okładzina ścian wewnętrznych stanowiących obudowę pionowego ciągu komunikacji ogólnej, stanowiącego drogę ewakuacyjną wykonana jest z materiału palnego, rozprzestrzeniającego ogień. 4. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego jest przekroczona. 5. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku, a także drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej nie posiadają wymaganego granicznego wymiaru. 6. Drzwi wejściowe na poddasze nie posiadają wymaganej klasy odporności ogniowej. 7. Ciągi komunikacji ogólnej, pełniące funkcję dróg ewakuacyjnych nie posiadają wymaganego oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto w budynku

14 14 brak jest podświetlanych znaków ewakuacyjnych wskazujących kierunki ewakuacji. 8. Budynek nie posiada przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. 9. Budynek nie posiada wymaganych wewnętrznych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych. I Dane ogólne Budynek Suskiego Domu Kultury w Suszu przy ulicy Kościelnej nr 1 jest obiektem zabytkowym zlokalizowanym w strefie terenu wpisanego do rejestru zabytków. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym wykonany w technologii tradycyjnej. Opis funkcjonalny budynku po adaptacji: Istniejący budynek Suskiego Domu Kultury adaptowany będzie dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych. Opis konstrukcji istniejącego budynku: v Ściany piwniczne od strony zewnętrznej licowane okładziną z kamienia polnego. v Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej o grubości cm. v Schody wewnętrzne, między kondygnacyjne drewniane. v Stropy między kondygnacyjne nad podpiwniczeniem ceramiczny ( w postaci sklepień łukowych ), nad parterem oraz piętrem drewniany. v Więźba dachowa konstrukcja drewniana, krokwiowo płatwiowa. v Pokrycie dachu dachówka ułożona na pełnym deskowaniu, krytym papą. Zestawienie danych charakteryzujących obiekt po adaptacji: v powierzchnia zabudowy - 308,60 m 2 v powierzchnia użytkowa - 420,80 m 2 v kubatura ,00 m 3 v wysokość ok. 7,25 m v liczba kondygnacji: nadziemnych - 2 podziemnych - 1 Grupa wysokości budynku: N budynek niski.

15 15 II Odległość od obiektów sąsiadujących Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65 % klasę odporności ogniowej ( E ), określoną w pkt VII, nie powinna być mniejsza niż odległość w metrach określona w tabeli nr 1 5 : Tabela nr 1 Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m 2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m 2 ZL IN PM Q < Q Q > ZL Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej wyżej 6. Zakres prac adaptacyjnych nie obejmuje zmiany lokalizacji istniejącego budynku, w związku z tym odległości między zewnętrznymi ścianami budynków oraz odległość przedmiotowego budynku od granicy działki pozostaje bez zmian. III Parametry pożarowe występujących substancji palnych W przedmiotowym budynku nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo, o których mowa w 2 ust 1 rozporządzenia MSWiA 2. IV Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego ust 1 rozp. jak w pkt ust 1 rozp. jak w pkt 1

16 16 Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi. Zatem gęstości obciążenia ogniowego nie określa się. Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczenia technicznego ( kotłowni gazowej ) oraz pomieszczeń magazynowych wynosi do 500 MJ/m 2. V Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 7. W poziomie parteru oraz piętra przedmiotowego budynku przewiduje się przebywanie ludzi w grupie do 30 osób ( po 15 osób na kondygnacji ). VI Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych UWAGA: Według oświadczenia Inwestora w przedmiotowym budynku oraz na terenach przyległych nie będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W związku z powyższym Inwestor odstąpił od dokonania oceny zagrożenia wybuchem ( wskazania pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem ) 8. Zatem przedmiotowy budynek nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 9 VII Podział obiektu na strefy pożarowe ust 1 pkt 1 oraz ust 2 pkt 2 rozp. jak w pkt ust 1-3 rozp. jak w pkt ust 5 rozp. jak w pkt 2

17 17 Przedmiotowy budynek stanowi jedną strefę pożarową. Ogólna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 420,8 m 2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla ZL II wynosi m 2. Zatem powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 10. VIII Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Wymagana klasa odporności pożarowej niskiego budynku kategorii zagrożenia ludzi ZL II B 11 UWAGA: Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku niskiego, dwukondygnacyjnego kategorii zagrożenia ludzi ZL II gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m 12. Zatem wymagana klasa odporności pożarowej przedmiotowego budynku C. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli nr 2 13 : Tabela nr 2 Wymagana klasa odporności pożarowej projektowanego budynku Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) " C " R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15 Oznaczenia w tabeli: ust 1 rozp. jak w pkt ust 2 rozp. jak w pkt ust 3 rozp. jak w pkt ust 1 rozp. jak w pkt 1

18 18 R - nośność ogniowa ( w minutach ) E - szczelność ogniowa ( w minutach ) I - izolacyjność ogniowa ( w minutach ) (-) - nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej ( R ) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni. Istniejące stropy drewniane nad parterem oraz piętrem muszą spełniać klasę odporności ogniowej wyrażoną kryteriami REI przy działaniu ognia z dwóch stron. Strop drewniany w klasie odporności ogniowej REI 60 przed działaniem ognia od spodu możemy zabezpieczyć podwieszanym, samodzielnym sufitem podwieszanym ( system Rigips , lub Aprobata Techniczna ITB AT /2000 ), a przed działaniem ognia od góry możemy zabezpieczyć systemem suchego jastrychu z zastosowaniem płyt gipsowo włóknowych Rigidur ( system Rigips Aprobata Techniczna ITB AT /2002 ) lub zamiennie w wykonaniu systemowym z płyt gipsowych KNAUF. Konstrukcja dachu musi spełniać odporność ogniową wyrażona kryterium R oraz zachowywać stopień 1 rozprzestrzeniania ognia ( element nierozprzestrzeniający ognia ) lub I stopień palności ( materiał niezapalny ). Drewniane krokwie, belki i słupy tworzące zabudowę konstrukcji drewnianej dachu w klasie R 30 możemy zabezpieczyć płytami gipsowo kartonowymi Rigimetr gr. 1 x 12,5 mm typ DF lub DFH2 przy zabudowie trój- i czterostronnej ( system Rigips Aprobata Techniczna ITB AT /2001 ). Wymagany stopień palności możemy uzyskać poprzez zabezpieczenie palnej konstrukcji dachu środkiem ogniochronnym np.: FOBOS 4M - Aprobata Techniczna ITB AT /2008 lub zamiennie OGNIOCHRONEM. Elementy budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II muszą być nierozprzestrzeniające ognia. 14 Należy stwierdzić, że po adaptacji przedmiotowy budynek będzie posiadał elementy nierozprzestrzeniające ognia. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię gazową, a także zamknięcia otworów w tych elementach muszą mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określono w tabeli nr ust 2 rozp. jak w pkt 1

19 19 Tabela nr 3 Wymagana klasa odporności ogniowej pomieszczenia technicznego ( kotłowni gazowej ) Klasa odporności ogniowej Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kw E I 60 E I 60 E I 30 UWAGA: W celu właściwego wydzielenia pomieszczenia technicznego ( kotłownia gazowa ) należy w ścianie wewnętrznej wydzielającej kotłownię od przestrzeni komunikacji zamontować drzwi wykonane w klasie odporności ogniowej EI 30. IX Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej " drogami ewakuacyjnymi ". Ze strefy pożarowej, o której mowa wyżej, powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową 16. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. 17 Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych ust 1 rozp. jak w pkt ust 1 i 2 rozp. jak w pkt ust 3 rozp. jak w pkt ust 3 rozp. jak w pkt 1

20 20 Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m 19. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m 20. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi 21. Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności (np.: drzwi wejściowe do klatki schodowej oraz do kotłowni osadzone w ścianie wewnętrznej budynku ) powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru 22. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków 23. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż 1,2 m. W pozostałych przypadkach szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy 24. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej ( w strefach pożarowych kategorii zagrożenia ludzi ZL II ) ust 2 oraz 239 ust 1 rozp. jak w pkt ust 1 rozp. jak w pkt ust 4 rozp. jak w pkt ust 6 rozp. jak w pkt ust 4 rozp. jak w pkt ust 4 i 5 rozp. jak w pkt 1

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) Dz.U.10.109.719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 109 9116 Poz. 719 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo