ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str Stan istniejący str Projektowana modernizacja str Wielkości liczbowe str Rozwiązania materiałowe str Wyburzenia str Elementy konstrukcyjne str Izolacje przeciwwilgociowe str. 6 Instalacje wewnętrzne str Sanitarne str Elektryczne str. 6 Roboty wykończeniowe str Wykończenie wewnętrzne str Wykończenie zewnętrzne str Ochrona cieplna str Zabezpieczenie p.poż str WC dla niepełnosprawnych na parterze str Podjazd dla niepełnosprawnych str Uwagi końcowe str II. RYSUNKI Rys. 1/A Plan sytuacyjny 1 : 500 Rys. 2/A Rzut poddasza część budowlana 1 : 50 Rys. 3/A Rzut strychu nieużytkowego 1 : 50 Rys. 4/A Przekrój poprzeczny 1 : 50 Rys. 5/A Zestawienie stolarki drzwi wewnętrzne Rys. 6/A WC dla niepełnosprawnych z podjazdem parter 1 : 50 1

2 I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest modernizacja bazy noclegowej w budynku ODN w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15 a. Opracowaniem objęte jest poddasze budynku bez naruszania konstrukcji dachu i elementów zewnętrznych oraz stolarki okiennej. Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno budowlany z wymianą instalacji wewnętrznych na poziomie poddasza z włączeniem do instalacji istniejących. Ponadto w zakresie opracowania mieści się przebudowa pomieszczenia w parterze na WC dla niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni zewnętrznej jako podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Podstawy opracowania Umowa o prace projektowe nr 9/09/2006 z dnia r Ustalenia programowe z Inwestorem na spotkaniu w dniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U ze zmianami Dz. U ) Rozporządzenie Min. Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188 poz. 1945) Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana we wrześniu 2006 Koncepcja modernizacji bazy noclegowej opracowana we wrześniu 2006 r. Notatka ze spotkania z Inwestorem w dniu uzgadniająca przedstawioną koncepcję 2. STAN ISTNIEJĄCY Budynek ODN w którym na poddaszu mieści się baza noclegowa zlokalizowany jest w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15a. Budynek zbudowany został w końcu XIX w i wpisany jest do ewidencji zabytków. Jest to budynek dwu piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym i dachem krytym blachą. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe z których jedna prowadzi na poddasze gdzie mieści się baza noclegowa dla nauczycieli korzystających ze szkoleń prowadzonych przez ODN. 2

3 Budynek wyposażony jest w instalację wodno kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, sygnalizacji pożaru oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni gazowej. Pomieszczenia bazy noclegowej w chwili obecnej wymagają pilnej modernizacji z uwagi na brak łazienek przy pokojach oraz zły stan pokoi noclegowych nie spełniających wymaganych standardów. 3. PROJEKTOWANA MODERNIZACJA Zgodnie z ustaleniami programowymi oraz zaakceptowaną przez Inwestora koncepcją modernizacją zostaje objęte poddasze obiektu bez naruszania układu konstrukcyjnego i elewacji budynku. Po modernizacji istniejącej bazy noclegowej powstanie 18 miejsc noclegowych w pokojach 2 osobowych zgrupowanych w zespoły z własną łazienką i przedpokojem (w tym jeden apartament 2 pokojowy) oraz kuchnia pokój przygotowania śniadań przez gości. Dodatkowo w części noclegowej mieścić się będą pomieszczenia pomocnicze: pokój socjalny personelu, wc personelu, pomieszczenie porządkowe oraz magazyn bielizny brudnej i czystej. Wejście do części noclegowej przez przedsionek klatki schodowej skąd prowadzi również odrębne wejście do zespołu 2 sal wykładowych z korytarzem i wydzielonym wc dla słuchaczy. Zakres prac objętych modernizacją: Rozbiórka istniejącej ściany wydzielającej klatkę schodową i części stropu odcinkowego nad klatką schodową w celu uzyskania wymaganej wysokości przejścia. Wykonanie przedsionka wydzielającego klatkę schodową z odrębnymi wejściami do części noclegowej i sal wykładowych Likwidacja wszystkich istniejących umywalni i toalet Rozbiórka istniejących posadzek i wykonanie nowych zgodnie z wykazem na rzutach Wyburzenia niektórych ścian działowych i wykonanie nowych z płyt gk na ruszcie stalowym Wykonanie niezbędnych przebić w ścianach murowanych Wykonanie łazienek przy każdym zespole noclegowym Osadzenie nowych drzwi z ościeżnicami do wszystkich pomieszczeń Wykonanie niezbędnej wentylacji Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gk na ruszcie stalowym 3

4 Uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie okładzin ścian w łazienkach z mocowaniem przyborów Wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych zgodnie z nową funkcją w powiązaniu z istniejącymi Uwaga: gruz powstały przy pracach budowlanych związanych z przebudową należy wywieźć na składowisko odpadów komunalnych 4. WIELKOŚCI LICZBOWE Zestawienie powierzchni zespoły mieszkaniowe nr 1 ( 2 osobowy) nr 2 ( apartament) nr 3 ( 6 osobowy) nr 4 ( 2 osobowy) pokój personelu 8,92 m2 wc personelu 3,33 m2 pomieszczenie porządkowe magazyny pościeli (brudny i czysty) kuchnia pokój śniadań hol 134,43 m2 2 28,22 m 39,89 m2 47,93 m2 18,39 m2 1,90 m2 12,38 m2 13,26 m2 35,24 m2 zespół sal wykładowych 59,75 m2 2 sala wykładowa 1 19,56 m sala wykładowa 2 29,50 m2 wc słuchaczy 2,82 m2 korytarz 7,87 m2 komunikacja (przedsionek + kl. schodowa) 28,80 m2 Razem powierzchnia 298,01 m2 Szczegółowy wykaz powierzchni pomieszczeń podany jest na rzucie poddasza 5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 5.1 Wyburzenia Ściany istniejące W istniejących ścianach murowanych wykonać wyburzenia dla wykonania przejść i nowych otworów drzwiowych. Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych w istniejących otworach wykonać z zachowaniem ostrożności po uprzednim sprawdzeniu szerokości oparcia nadproży. Wyburzenie ściany 4

5 przy klatce schodowej i części sklepienia odcinkowego wykonać po zabezpieczeniu i założeniu kształtowników stalowych Posadzki i podłoża Na całej kondygnacji poddasza przewiduje się rozbiórkę wszystkich istniejących posadzek do poziomu posadzki pierwotnej (ok. 13 cm) ze zwróceniem uwagi na miejsca wyburzeń ścian działowych oraz posadzek w sanitariatach gdzie może wystąpić różnica poziomów powodująca konieczność wyrównania podłoża. Podłoża po rozbiórce posadzek oczyścić i uzupełnić, ułożyć nowe drewniane legary na których zamocować płytę OSB i ułożyć nowe posadzki wg. zestawienia na rzutach. W klatce schodowej pozostawić istniejące stopnie i podesty z obłożeniem drewnem. Wentylacja grawitacyjna wykonać kanałami z blachy stalowej o przekroju 14 x 14 cm i włączyć do istniejących wieżyczek wentylacyjnych będących integralną częścią konstrukcji dachu.. Kanały wentylacyjne leżące w znacznej odległości od wieżyczek wyprowadzić poprzez strych nieużytkowy bezpośrednio ponad dach i zakończyć kominkiem wentylacyjnym Ø 15 wraz z obróbką blacharską. Wszystkie kanały od poziomu strychu nieużytkowego ocieplić otuliną z wełny mineralnej gr. 10 cm. Wentylacja łazienek i toalet bez okien zintegrowana z oświetleniem Sufity podwieszone Wszystkie istniejące sufity należy rozebrać i wykonać nowe z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym mocowanym do konstrukcji dachu na wysokości wskazanej na rzutach i przekroju. Ocieplenie sufitów z maty wełny mineralnej grub. 15 cm układać w trakcie wykonywania sufitów. W pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach przed ułożeniem ocieplenia wykonać izolację z folii paraizolacyjnej 5.2 Elementy konstrukcyjne Podciągi i nadproża dla projektowanych otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych wykonać z 2 dwuteowników PE skręconych ze sobą, osiatkowanych, wyszpałdowanych i otynkowanych tynkiem gr. 2 cm Dla otworów 90 cm 2 I 80; dla otworów cm 2 I 100; dla otworu 300 cm 2 I 160 dodatkowo łączonych śrubami M 16 w rozstawie co 1 m. Ściany działowe: po rozebraniu istniejących wykonać nowe z płyt gipsowo kartonowych na szkielecie stalowym, szpachlowane i szlifowane masami tynkarskimi gipsowymi. W pomieszczeniach mokrych (łazienki i wc) stosować płyty gipsowe wodoodporne. Zamurowania w ścianach 5

6 istniejących murowanych wykonać z cegły kratówki na spoinę pełną z obustronnym tynkiem grub. 1,5 cm. 5.3 Izolacje przeciwwilgociowe w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych po wykonaniu nowego podłoża z płyty OSB wykonać izolację poziomą z folii izolacyjnej w płynie oraz pionową ścian w miejscu montażu kabin natryskowych 6. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 6.1 Sanitarne Wodociągowo kanalizacyjna włączona do istniejących przyłączy Ciepłej wody z istniejącej kotłowni Centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni z wymianą części grzejników (żeliwnych) na nowe stalowe typu Purmo Wody p. poż z niezależnego istniejącego zasilania Elektryczne (zasilanie z istniejącej rozdzielnicy na II p) Oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego Gniazd wtyczkowych Ochrony od porażeń Połączeń wyrównawczych Wykrywania dymu (istniejąca) 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 7. 1 Wykończenie wewnętrzne Wykończenie ścian : Przed przystąpieniem do wykończenia ścian należy skuć istniejące płytki ceramiczne (w łazienkach i sanitariatach) a na pozostałych ścianach (pionowych i skośnych) usunąć stare powłoki malarskie, nierówności tynku uzupełnić i zaszpachlować. 6

7 w węzłach sanitarnych, łazienkach, pomieszczeniu porządkowym i magazynach płytki ceramiczne do wys. 2,0 m; w kuchni pas płytek wys. 60 cm nad szafkami pozostałe ściany malowane farbami akrylowymi w kolorach jasnych. Sufity we wszystkich pomieszczeniach podwieszone z płyt Gk na ruszcie stalowym malowane farbą emulsyjną w kolorze białym: w łazienkach, przedpokojach i wc na wysokości 2,6m w holu i salach wykładowych na wysokości 3,0 m w pokojach mieszkalnych w zależności od wysokości istniejących okien 2,8 do 3,3 m Drzwi wewnętrzne płytowe, częściowo przeszklone typu PORTA z ościeżnicami regulowanymi z płyty MDF w okleinie drewnianej wg zestawienia Posadzki płytki ceramiczne w łazienkach i magazynach, pozostałe panele podłogowe w kl. ścieralności AC4 Wyłaz na strych nieużytkowy pozostawić istniejący w holu głównym, drugi istniejący wyłaz zlikwidować wraz z drabiną; wykonać trwałe wypełnienie otworu z wykończeniem sufitu z płyty Gk. Wyjście na dach istniejące ze strychu nieużytkowego 7.2. Wykończenie zewnętrzne Niniejsze opracowanie nie obejmuje robót zewnętrznych ani wymiany stolarki okiennej. 8. OCHRONA CIEPLNA Zgodnie z decyzją Inwestora w niniejszym opracowaniu nie projektuje się docieplenia ścian zewnętrznych budynku a jedynie docieplenie stropu nad poddaszem z 15 cm wełny mineralnej. 9. ZABEZPIECZENIE P.POŻ. Z uwagi na objęcie opracowaniem jedynie modernizacji poddasza nie jest tematem niniejszego opracowania określenie wymogów zabezpieczeń p.poż dla całego obiektu. Będzie to tematem odrębnego opracowania 7

8 1. Pomieszczenia poddasza zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i nie są zagrożone wybuchem: 2. Warunki ewakuacji: długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. szerokość dróg ewakuacyjnych wynosi 1,40 m ewakuację z poziomu poddasza zapewnia żelbetowa klatka schodowa o szerokości biegu 140 cm, obudowana ścianami z cegły pełnej kl. R 60 drzwi wyjściowe z zespołów mieszkaniowych o szerokości 90 cm 10. WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PARTERZE Na parterze budynku w miejscu magazynku (4,12 m2) za pomieszczeniem recepcji projektuje się wc dla niepełnosprawnych. Zakres robót budowlanych: rozbiórka istn. posadzki (linoleum), wyrównanie i przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych zmycie i zeskrobanie starej farby na ścianach z przygotowaniem podłoża do ułożenia płytek ceramicznych demontaż istn drzwi (w ściance działowej) wraz z ościeżnicą i poszerzenie otworu do założenia nowej ościeżnicy dla drzwi otwieranych na zewnątrz o szerokości skrzydła 90 cm ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach (do wys. Sufitu podwieszonego) zamontowanie sufitu podwieszonego z płyt Gk na ruszcie stalowym na wysokości 2,6 m od posadzki z zamontowanym oświetleniem ( plafoniera). Sufit malowany farbą emulsyjną w kolorze białym. zamontowanie umywalki i miski ustępowej wiszącej z obudową stelażu z płyt Gk oraz uchwytu i poręczy z rur stalowych mocowanych do ścian i posadzki. Przybory podłączyć do przewodów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej znajdujących się w pomieszczeniu recepcji. Projektowane podłączenie do instalacji wodociągowej zabezpieczyć zaworem odcinającym montaż drzwi wewnętrznych pełnych z nawiewnikami w dolnej części i ościeżnicą drewnianą typu Porta wymiana obudowy istniejącej tablicy elektrycznej na nową o stopniu ochrony IP 55. Oświetlenie sufitowe oraz wentylację zintegrowaną z oświetleniem zasilić z najbliższego obwodu. 8

9 wentylacja grawitacyjna pomieszczenia rura stalowa o przekroju 14 x 14 cm poprowadzona od poziomu sufitu podwieszonego do wieżyczki wentylacyjnej na dachu. Przewód wentylacyjny mocowany do ścian w poziomie I, II piętra i poddasza i obudowany z dwóch stron płytami Gk na ruszcie stalowym. Długość przewodu ok. 20 mb. 11. PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Podjazd dla osób niepełnosprawnych projektuje się w formie pochylni zewnętrznej prowadzącej z chodnika ul. Chopina do podestu schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku. Pochylnia o szerokości ruchu 1,2 m z zewnętrznymi krawężnikami wys. 7 cm i szer. 20 cm oraz obustronnymi poręczami umieszczonymi na wysokości 90 cm z dodatkową poręczą na wys. 75 cm. Nachylenie pochylni 6% ze spocznikiem dł. 1,4 m. Zakres robót budowlanych: wykonanie bocznych ścian pochylni gr. 20 cm z betonu B15 wraz z poziomymi stężeniami i krawężnikami wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej w spadku zamocowanie poręczy zewnętrznych z rur stalowych Ø 50 wyburzenie fragmentu murku przy podeście schodów zewnętrznych na szerokości podjazdu na części schodów zewnętrznych (szer. 1,6 m) wykonanie betonowej donicy na zieleń wykończenie zewnętrznych powierzchni murów betonowych tynkiem cokołowym granitowym w kolorze ceglastym (np. firmy FAST nr FG 13) 12. UWAGI KOŃCOWE materiały budowlane oraz elementy świadectwa i aprobaty techniczne prefabrykowane winny posiadać roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami Opracowanie mgr inż. arch. Mieczysława Miedzielska 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS

PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS PROJEKT BUDOWLANY ANEKS A. ARCHITEKTURA str. 2 17 B. INSTALACJA ELEKTRYCZNA str. 18 26 A. ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Wytyczne zabezpieczeń p.poż. str.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr1 64-100 Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo