Opracowanie Mirosław Antonowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie Mirosław Antonowicz"

Transkrypt

1 1 LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCI IMPLIKACJE DLA BIZNESU I RYNKU Seminarium 2 kwietnia 2014 Opracowanie Mirosław Antonowicz

2 W dniu roku Katedra Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego zorganizowała po raz kolejny seminarium naukowo praktyczne. W seminarium udział wzięło około 80 osób ze świata nauki i praktyki Sektora Transportowo Spedycyjno - Logistycznego. Seminarium zorganizowano we współpracy z Instytutem Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce, Klastrem Innowacji Transportowych, Fundacją Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Partnerem seminarium był The Chartered Institute of Logistics and Transport Polska. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły znane organizacje branżowe takie jak: Polskie Towarzystwo Logistyczne, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki oraz The Global Institute Innovation and Transport. Patronat medialny objęły wysoko - punktowane czasopisma jak, Logistyka, Log Forum, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Transport i Logistyka oraz znane czasopisma branżowe np. Eurologistics, Logistyka i Jakość, Infrastruktura Transportu i inne. 2 musieli sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość. Przyszłość to rosnące problemy i potrzeba stawienia im czoła. Do najważniejszych wyzwań mogą należeć problemy, na które wskazał w prezentacji wprowadzającej dr M. Pawęzka CILT POLSKA. Zob. schemat nr 1. Prof. M. Jedliński zaprezentował autorski pogląd na postrzeganie logistyki w dniu dzisiejszym i w perspektywie jutra. Wynikać z tego może refleksja, że rosnąca konkurencja, wzrost znaczenia handlu międzynarodowego, coraz bardziej skomplikowane przepisy prawne sprawiają, że dziś osoba, która odpowiada za kwestie logistyczne, musi być specjalistą interdyscyplinarnym - czyli być współczesnym człowiekiem renesansu. Jeśli ktoś chce zarządzać logistycznym łańcuchem dostaw, powinien wykazać się wiedzą zarówno z rachunku kosztów, jak i planowania, marketingu, zarządzania systemowego i sieciowego, oceny efektywności, prognozowania popytu i podaży, projektowania i zarządzania projektami. Menedżerowie muszą posiadać wiedzę ze wszystkich aspektów zarządzania biznesem i działać w sposób partnerski oraz etyczny. Seminarium prowadził przedstawiciel Katedry Marketingu dr M. Antonowicz. Seminarium dotyczyło szerokiego kręgu zagadnień związanych z rozwojem logistyki w przyszłości i wynikającymi stąd implikacjami dla biznesu i rynku oraz nauczania przedmiotów logistycznych przez szkolnictwo wyższe. Celem seminarium było zaprezentowanie potencjalnych scenariuszy rozwojowych logistyki oraz konfrontacja poglądów naukowców i praktyków w zakresie problemów i wyzwań logistyki w zglobalizowanym świecie oraz przyszłości nauczania logistyki w kontekście potrzeb biznesu. W części pierwszej znani przedstawiciele świata nauki zajmujący się logistyką w kraju i zagranicą zaprezentowali poglądy w sprawie podstawowych wyzwań, przed którymi stoi logistyka. W gospodarce i biznesie nowoczesna logistyka odgrywa i będzie odgrywać znaczącą rolę. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i potężnych, międzynarodowych graczy. Będą oni Schemat nr 1 Scenariusze rozwoju wyzwaniem dla logistyki Źródło:; M. Pawęzka, Materiały Seminaryjne, Logistyka Przyszłości, ALK Warszawa 2014 Obraz ten znajdujemy w stwierdzeniu zaprezentowanym przez prof. M. Jedlińskiego oczekuje się, że Logistyk będzie VIP-em, bowiem Realizuje wyraźną (visible) obniżkę kosztów, która jest znacząca (important) w budżecie firmy, a jego działania wykazują duże prawdopodobieństwo (probable) powodzenia Prof. W Piotrowicz z Oxfordu zaprezentował autorski pogląd na rozwój i zastosowanie technologii w logistyce np. technologię 3D czy nowe podejście do zarządzania w handlu detalicznym, oparte nie tylko na technologiach, ale

3 również na kwestiach społecznych, marketingowych. Przedstawia rys. nr 1. Na kanwie rozważań na temat rozwoju technologii (np. technologii e-commerce) postawił filozoficzne pytanie czy tylko technologie są ważne w rozwoju współczesnym 3 panelu dyskusyjnym. Wraz ze wzrostem ilości osób ze stałym dostępem do sieci coraz więcej firm będzie decydować się na prowadzenie części bądź nawet całej działalności w Internecie. Rozwój handlu internetowego przedstawia poniższy wykres 1. Przebudowa łańcucha dostaw Integracja kanałów sprzedaży Rozwiązania mobilne Personalizacja a prywatność Zróżnicowane oczekiwania klientów Technologie w handlu detalicznym Media społecznościowe Zmieniająca się rola sklepów Rys. nr 1. Czy tylko technologie Źródło: W. Piotrowicz, Technologie przyszłości w logistyce i łańcuchach dostaw, materiały konferencyjne Warszawa 2014 Prof. A. Prokopowicz z The Global Innovation and Logistics Institute wskazywał na rozwiązania chmurowe niezbędne do zastosowania w transporcie i logistyce. Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania dr G. Szyszka w swoim wystąpieniu zaprezentował wszechstronną ocenę stanu logistyki w Polsce. Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. W Polsce ciągle się rozwija. Ze względu na swoją specyfikę wciąż ewoluuje, by sprostać wymaganiom nowoczesnego biznesu i dostosować się do dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Postępująca wirtualizacja świata i prowadzonych interesów stawia przed nią szereg nowych wyzwań, jednocześnie sprawiając, że z każdym kolejnym rokiem pozycja innowacyjnej logistyki będzie rosła. Żyjemy w czasach, w których przez 24 godziny na dobę, nie wychodząc z domu, możemy jednym kliknięciem myszki zrobić zakupy w wirtualnym sklepie, i to w niemal dowolnym kraju na świecie. Producenci, sieci handlowe czy nawet pojedyncze sklepy, żeby zarabiać i skutecznie konkurować na rynku, musiały wyjść poza swój region, kraj, a nawet kontynent. Ogromne wyzwanie dla logistyki stanowi też wyjątkowo szybki rozwój Internetu i technologii informatycznej. Już dziś spora część biznesu prowadzona jest w dużej części online. Podkreślali to także inni uczestnicy seminarium uczestniczący w Wykres nr 1. Handel internetowy w Polsce Źródło: G. Szyszka, Logistyka w Polsce stan i perspektywy, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2014 Aby było to możliwe, konieczne jest zapewnienie sprawnego przepływu towarów i usług. Właśnie za to między innymi odpowiada logistyka. Transport to tylko jeden z wielu elementów tej skomplikowanej dziedziny. Logistyka to przede wszystkim proces planowania, wdrażania i kontrolowania efektywnego ekonomicznie przepływu towarów od producenta, przez centra logistyczne i dystrybucyjne, aż do klienta. Logistyka jest, więc częścią większego systemu łańcucha dostaw. Działania logistyczne mogą obejmować także obsługę klienta, przepływ informacji, kontrolę zapasów, pakowanie towarów i obsługę zwrotów. W związku z postępującą urbanizacją niezwykle ważną kwestią jest też logistyczne zarządzanie aglomeracjami miejskimi megamiastami od zapewnienia im zaopatrzenia w niezbędne produkty, przez inteligentne systemy zarządzania i systemy transportowe, aż po odpowiednie zagospodarowanie tego, co miasto produkuje, np. odpadów. Pochylali się nad tym problemami uczestnicy pierwszego panelu, którego mottem przewodnim była próba odpowiedzi na pytania o problemy i wyzwania logistyki w zglobalizowanym świecie. Paneliści w tym Prezesi znanych firm logistycznych,( DHL Ekspres, Dascher, Quantum, Rohling), stowarzyszeń branżowych ( PISiL), Banku Światowego, dziennikarze branżowi (red. A. Kostecka oraz naukowcy (prof.

4 M.Szymczak), wskazywali m.in. na rosnącą rolę logistyki miejskiej we współczesnym świecie, na handel internetowy, na rozwiązania technologiczne, zamiany w zachowaniach konsumentów, logistykę zwrotną. Logistyka zwrotna w kontekście np. ochrony środowiska naturalnego zyskuje i będzie zyskiwać na znaczeniu. Rosnąca świadomość człowieka dotycząca świata, w którym żyje sprawia, że ekologia, bezpieczeństwo przepływów to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed logistyką przyszłości. Jak podkreślali eksperci - paneliści, oraz wygłaszający prezentacje w drugiej części do najważniejszych zadań, przed którymi staną firmy logistyczne, będzie należeć znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i budowa zrównoważonych łańcuchów dostaw wydajnych i społecznie odpowiedzialnych. Już dziś konsumenci, wybierając daną usługę lub produkt, często kierują się nie tylko ich, jakością czy ceną, ale też wpływem, jaki ich wyprodukowanie i dostarczenie miało na środowisko naturalne. W najbliższych latach ta tendencja najprawdopodobniej umocni się chętniej zapłacimy więcej za produkt ekologiczny po to, aby mieć świadomość, że nasze postępowanie nie szkodzi środowisku. Bez wątpienia wirtualizacja logistyki będzie stale się pogłębiać. Rozwijane będą inteligentne systemy transportowe, spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa oraz programy wspomagające podejmowanie decyzji. Na tą problematyka zwracała uwagę w swoim wystąpieniu dr E. Wolniewicz- Warska 1 z firmy Kapsch z uwagi na konieczność wprowadzenia efektywnych rozwiązań komunikacyjnych sprzyjających rozwojowi transportu publicznego, usprawniających ruch w mieście i administrowanie transportem prywatnym, spełniających standardy interoperacyjności i chroniących infrastrukturę miejską i środowisko. Jeszcze większe znaczenie zyskają internetowe giełdy czy wirtualne centra logistyczne. Wzrosną oczekiwania klientów dotyczące szybkiej realizacji zleceń i zamówień. A wszystko przez Internet. Pojawiają się też nowe koncepcje i określenia, np. e- 1 E. Wolniewicz Warska: Inteligentne Systemy Transportowe, materiały seminaryjne, ALK Warszawa logistyka, agile logistics, sieciowość, wirtualne przedsiębiorstwo, inteligentne huby, porty, które oznaczają potrzebę natychmiastowej reakcji na zmiany rynkowe. Wskazywał na to w swoim wystąpieniu M. Brzozowski reprezentujący jeden z największych portów handlowych na świecie Hamburg wskazując na inteligentny terminal kontenerowy oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze problemy zrównoważonego rozwoju stojące przed portami, przecież nie tylko przed portami, ale gospodarką i transportem także to: Zanieczyszczenie powietrza; Konsumpcja energii; Hałas; Odpady portowe, ze statków, miejskie, poprodukcyjne itd. Mimo że, i konsumenci, i klienci firm logistycznych będą wymagać od nich działań przyjaznych środowisku naturalnemu, priorytetem zostanie zapewne czas dostawy, elastyczność, zdolność do szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i potrzeby klientów. Z roku na rok wzrasta tempo życia i prowadzenia interesów. Producenci i przedsiębiorcy, aby być konkurencyjnymi i utrzymać się na rynku, muszą nie tylko oferować niską cenę, ale również niemal natychmiastową dostępność i czas dostawy towarów i usług. Oczekują tego wielcy odbiorcy i indywidualni klienci. Do tego ważne jest, by na bieżąco wiedzieć, co się dzieje z zamówieniami, gdzie się w danym momencie znajdują, kiedy zostaną dostarczone. Nacisk na szybkość wpłynie prawdopodobnie na wzrost znaczenia lotnictwa towarowego z uwagi na małe i szybkie dostawy. Choć to stosunkowo drogi środek transportu, jego udział w rynku usług logistycznych może rosnąć. Nie mówimy tu o towarach masowych, ale raczej o produktach wysokowartościowych, które wymagają szybkich dostaw. W kontekście swobodnego przepływu ludzi coraz częściej myślimy też o logistyce osób. Powstają i będą powstawać zintegrowane huby przesiadkowe, czyli miejsca, w których pasażer będzie mógł, nie wychodząc np. z lotniska, dworca, przesiąść się do innego środka transportu i dojechać do miejsca docelowego. Czy zatem rozwiązania proponowane przez logistykę, systemy i łańcuchy dostaw staną się jednym

5 z instrumentów przeciwdziałania przyszłym problemom świata? Prawdopodobnie tak. Ale, na jakich rynkach czy może wschodnich na wyzwania logistyczne, których wskazywał Prezes A. Żurek upatrując sukcesów logistycznych w: Zwiększeniu wymiany gospodarczej z rynkami wschodnimi; Zwiększeniu efektywności i terminowości dostaw; Dostępie do nowych, dotąd nieznanych, Rynków Wschodnich; Potencjale rynkowym rynków wschodnich. Akordem końcowym była dyskusja panelowa związana z problematyka szkolnictwa wyższego w zakresie Logistyki i czy spełnia ono, jest dostosowane do potrzeb biznesu logistycznego, Dyskutanci z reprezentujące WSL z Poznania, MWSLiT z Wrocławia, ALK, oraz firm logistycznych np. DB Schenker, ET Logistics,. Paneliści starali się odpowiedzieć na dylematy branży logistycznej takie jak: Fluktuacja kadr w logistyce jak znaleźć i zatrzymać pracownika? Kompetencje w logistyce potrzeby pracodawców a podaż rynku, co oferuje rynek edukacji w zakresie kształcenia kadr? Employer branding w logistyce fakty i mity. 5 inteligentne systemy transportowe i z jednego miejsca będą zarządzać całym, rozbudowanym systemem dostaw. Logistyka jawi się, jako zawód z przyszłością albowiem niezależnie od wirtualizacji, fizyczna dostawa produktów do klienta z miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji będzie zawsze potrzebna. Narodzić się może dziedzina logistyczna Eksploatyka Logistyczna. Kompetentny logistyk zdolny do rozwiązywania kompleksowych problemów klienta to zawód z przyszłością. Niemniej, w jakiej skali i w jakim zakresie wystąpią prognozowane podczas seminarium zmiany, jakie nowe metody, technologie, innowacje zostaną w logistyce i transporcie wprowadzone to się dopiero okaże. Ale trzeba mieć marzenia. Bo czyż nie jest możliwa winda do nieba? Konkluzja z dyskusji wynika jedna: niezbędna jest ścisła współpraca między biznesem a szkołami wyższymi i konstruowanie programów nauczania szytych na miarę potrzeb biznesu. Niezbędny jest rozwój praktyk w biznesie w trakcie studiowania logistyki na uczelniach. Logistyk, jako interdyscyplinarny menedżer powinien mieć wsparcie w specjalistach działających w znacznie węższych zakresach, np. spedycji krajowej i międzynarodowej czy specjalistów od systemów informatycznych. Prawdziwą przyszłością tego zawodu jest wspomniana już logistyka wirtualna. Już teraz ogromną rolę odgrywają w tej branży systemy telekomunikacyjne, geolokalizacyjne i teleinfomatyczne. A z każdym rokiem ich znaczenie będzie rosło. Dlatego pożądani będą w opinii praktyki menedżerowie systemowi, którzy zbudują np. e- łańcuchy dostaw, inteligentne huby logistyczne,

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre przykłady. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre przykłady Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM REDAKCJA NAUKOWA MAŁGORZATA PONIATOWSKA-JAKSCH OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo