PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD-KAN ORAZ POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska Wysokie Mazowieckie Wykonawca: Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 Projektant: mgr inż. Radosław Mieczkowski Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Karwowski Wysokie Mazowieckie marzec 2010 r.

2 Zawartość teczki 1. Strona tytułowa. 2. Strona zawartości teczki. 3. Opis techniczny do projektu. 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5. Oświadczenia Projektantów. 6. Kserokopie uprawnień. 7. Rysunki : - Inwentaryzacja pomieszczeń sanitariatów z natury. - Rozwiązania projektowe remontu pomieszczeń sanitarnych.

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego robót remontowych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem. Wizja lokalna. Obowiązujące normy i przepisy. Przeprowadzona inwentaryzacja istniejących pomieszczeń sanitarnych w celu ustalenia zakresu i sposobu przeprowadzenia robót remontowych. 2. Dane ogólne: Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, Wysokie Mazowieckie. 3. Cel opracowania: Ogłoszenie przetargu publicznego celem wykonania robót remontowych. 4. Istniejące pomieszczenia sanitarne użytkowane od wielu lat są wyeksploatowane i wymagają modernizacji instalacji wod-kan wraz z urządzeniami, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wentylacji oraz gruntownego odnowienia pomieszczeń z przemurowaniem ścian działowych, tak aby pomieszczenia spełniały obowiązujące warunki techniczne. 5. Zakres robót remontowych: 1. Wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej części budynku.

4 2. Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej wewnątrz części budynku. 3. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych wraz z montażem nowego oświetlenia, gniazdek elektrycznych i włączników oświetleniowych. 4. Przemurowanie wewnętrznych ścianek celem powiększenia powierzchni kabin. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarnych. 6. Rozwiązania remontowe zakres szczegółowy Remont sanitariatów - roboty budowlane Roboty rozbiórkowe w zakresie koniecznym : rozebranie ścianek działowych z cegieł, demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, skucie tynków ze ścian i sufitów w 100%, skucie glazury ze ścian, skucie posadzek z płytek z kamieni sztucznych wraz z istniejącą izolacją, wykucie starych kratek wentylacyjnych, zerwanie cokolików, demontaż istniejącej obudowy z płyt karton-gips na stelażu aluminiowym, demontaż starej instalacji wod.-kan. wraz z osprzętem, demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wywiezienie i utylizacja gruzu,

5 Roboty budowlane : roboty murowe przemurowania i zamurowania z cegły lub bloczków gazobetonowych kl.10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej oraz zamurowanie części zbędnych otworów drzwiowych, wykonanie nowych posadzek z kamieni sztucznych wraz z koniecznymi podkładami i izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi, przewiduje się zastosowanie płytek antypoślizgowych typu Gres, licowanie ścian płytkami glazurowymi o powierzchni zmywalnej - przewiduje się ułożenie glazury do wysokości min 2 m, wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych, wykonanie gipsowych tynków pocienionych, tzw. szpachli gipsowej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi uzupełnienie lamperii, wymiana kratek wentylacyjnych, wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym celem obudowy rurarzu wod-kan, montaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń sanitarnych i do poszczególnych kabin (drzwi z nawiewem) np. firmy PORTA lub WESTO, obróbka wywiewek kanalizacyjnych na dachu budynku, obróbka drzwi wejściowych do pomieszczeń sanitariatów od strony korytarza, Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur podłoża różne,

6 ułożenie przewodów kabelkowych przekroju żył do 7,5 mm 2 w gotowych bruzdach z zaprawieniem bruzd, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu ( łączniki i przyciski instalacyjne, gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem, 2-biegunowe obciążalność 16A, oprawy oświetleniowe, świetlówkowe o źródle światła 2x40W bryzgoodporne, hermetyczne IP 65). Remont sanitariatów - roboty instalacyjne w zakresie wod-kan Montaż ustępów z automatami spłukującymi np. typu Gebert, Montaż umywalek wraz z bateriami (typ uzgodnić z Inwestorem), Montaż nowego orurowania instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, Wymiana pionu p.poż. śr. 25 mm z końcówkami do węża. Wprowadzenie ciepłej wody wraz z cyrkulacją z pomieszczenia kotłowni gazowej do poszczególnych pomieszczeń sanitarnych. Remont sanitariatów - roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej wymiana całej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach sanitariatów, montaż nowego oświetlenia, montaż włączników i gniazdek elektrycznych. Projektowane rozwiązania : Instalacja wodociągowa - instalacja wody zimnej Projektowana instalacja wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody do celów sanitarno higienicznych oraz do hydrantów p.poż. ø 25 mm. Na potrzeby dostawy wody do budynku wykorzystano istniejące przyłącze wodociągowe z rur

7 PE ø 63 mm. (modernizację przyłącza wykonano w sierpniu 2009 r.). Instalację wody zimnej wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, takich jak systemu np. Multiskin firmy Comap. Przewody prowadzić w posadzkach oraz w bruzdach ściennych wykorzystując naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodów należy stosować podpory przesuwne w odległościach przewidywanych dla średnic i temperatur. Podpory przesuwne należy zabezpieczyć miękkimi wkładkami, np. z gumy, aby zabezpieczyć przewód przed porysowaniem. Podejścia do hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowych wg PN-80/H Rurociągi układane w posadzce do śr rur ø 40 mm prowadzone będą w rurach osłonowych karbowanych Peszel, powyżej tej średnicy w izolacji THERMAFLEX FRZ- gr. 9 mm. Minimalna warstwa betonu przykrywającego rury w posadzce musi wynosić 5 cm. Grubość warstwy zaprawy zakrywającej rury w bruzdach nie może być mniejsza niż 3 cm. Bruzdy należy zarobić siatką Rabitza. Wszystkie rurociągi przy przejściach przez ściany i stropy układać w tulejach ochronnych. Jako armaturę odcinającą zastosować zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych PN10 (klasy nie niższej niż producenta np. firmy Comap). PRÓBA SZCZELNOŚCI ORAZ PŁUKANIE. Po zamontowaniu instalacji dokonać jej płukania silnym strumieniem wody przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach. Próbę szczelności przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu. Na czas próby na otulinach rurowych odsłonić wszystkie złącza. Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu próby szczelności, na czas próby zastąpić ją korkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności, instalację należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia p=0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 minut trwania próby manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia.

8 Proponowane rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych pokazano w części graficznej opracowania. Instalacja ciepłej wody Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie w istniejącej kotłowni gazowej usytuowanej na poziomie piwnic budynku i będzie ona rozprowadzana z istniejącego zasobnika ciepłej wody. Na dzień dzisiejszy ciepła woda (bez cyrkulacji) jest doprowadzona do pomieszczeń prysznicowych przy sali gimnastycznej. Dla potrzeb sanitarno higienicznych ciepła woda użytkowa będzie rozprowadzona do pomieszczeń sanitarnych i klas. Instalację do wody ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, takich jak systemu np. Multiskin firmy Comap Sposób układania rur, próby szczelności, płukanie jak dla wody zimnej. Instalacja kanalizacyjna Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV. Rury będą łączone za pomocą uszczelek gumowych typu EPDM montowanych w kielichach rur i kształtek na wcisk. Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym: 1,5 % dla Ø160 PVC 2,5 % dla Ø110 P VC 3,5 % dla Ø 75 PVC. Maksymalny spadek przewodów [I max ] dla odpływowych 160 wynosi 15 [%]. Aby instalacja działała prawidłowo przy urządzeniach najdalej położonych należy montować zawory napowietrzające DURGO. Podłączenia istniejących pionów do kanalizacji zewnętrznej pozostają bez zmian. Zawory należy montować pionowo, a minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić 10cm. Na odcinkach pionowych i poziomych montować rewizje. Średnice podejść przyborów sanitarnych: umywalka Ø 50 mm PCV WC Ø 110 mm PCV

9 wpust podłogowy Ø 110 mm PCV Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Spadki podano w części graficznej opracowania. Próba szczelności. Podejścia oraz piony sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Uwagi końcowe dotyczące instalacji 1. Wysokość ustawienia armatury w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu: 2. Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 3. Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury. 4. W przejściach przez przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem. Armatura: Umywalki porcelanowe na nóżkach, część wpuszczana w blat gat. (klasy nie niższej niż producenta np. KOŁO, Cersanit) I WC fajansowe wiszące ze spłuczkami do zabudowy na ramie gat. I (klasy nie niższej niż producenta np. KOŁO, Cersanit) Syfony podłogowe np. klasy nie niższej niż firmy KESSEL z odpływem bocznym, do zastosowań w stropach międzypiętrowych Pisuary wiszące z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe ( wykonać przegrody między pisuarami) gat. I (klasy nie niższej niż producenta np. KOŁO, Cersanit)

10 Baterie umywalkowe stojące z mieszaczami i automatycznym zamknięciem wody (klasy nie niższej niż producenta np. firmy IQUA gat. I) Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych gat. I np. firmy Comap Zlewozmywaki w salach i na zapleczu podwójne z blachy nierdzewnej powlekane. Wytyczne branżowe. Branża budowlana. 1. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych PCV o długości co najmniej o 1 cm większych od grubości ścian, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem elastycznym lub plastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 2. Do mocowania rur wykonać uchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych. W przypadku stosowania uchwytów stalowych, pomiędzy obejmą stalową, a przewodem należy umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodów za pomocą haków stalowych. 3. Wykonać uchwyty montażowe armatury. 4. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszelkie elementy budynku i urządzenia nie podlegające wymianie. 5. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych drewniane otwierane na zewnątrz gat. I klasy nie niższej niż np. Porta bez progów - zewnętrzne szer cm, wew. do kabin szer. 80 cm. 6. Ściany wyłożyć płytkami gat. I do wysokości 2.0 m. 7. Wszystkie posadzki wykonać z płytek gat. I antypoślizgowych przystosowanych do poruszania się również przez osoby niepełnosprawne. 8. Pomieszczenia sanitarne wyposażyć w elektryczne, suszarki do rąk, dozowniki środków myjących oraz pojemniki na papier. Część z nich zamontować na odpowiedniej wysokości według części graficznej opracowania w pomieszczeniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

11 Branża sanitarna. 1. Wykonać instalację wod. kan. i c.w. zgodną z niniejszym opracowaniem. 2. Montaż i rozmieszczenie urządzeń wykonać zapewniając właściwy dostęp do urządzeń i armatury oraz zgodnie z wymogami DTR tych urządzeń. 3. Materiały i urządzenia stosowane do wykonania instalacji muszą posiadać atest. Branża Elektryczna. Instalacje należy prowadzić jako podtynkową przewodami typ YDY i YDY 3x1.5 mm 2 i YDY 3x2.5 mm 2. Osprzęt podtynkowy i natynkowy szczelny. Oprawy oświetleniowe hermetyczne IP 65 Uwagi końcowe Całość prac i prób prowadzić zgodnie z: a. Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, Część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.; b. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r ; c. Przepisami BHP; d. Polskimi normami; e. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z późniejszymi zmianami); f. Wszystkie zastosowane urządzenia, armatura i orurowanie muszą posiadać atest. Opracował :

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo