AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana Limanowa województwo: małopolskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II Limanowa maj 2013 roku Wykonawca: mgr inż. Paweł Jabłecki Audytor energetyczny KAPE nr 0106

2 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj Budynek użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1986 budynku 1.3 Inwestor 1.4. Adres budynku (nazwa lub imię i nazwisko, Miasto Limanowa adres do ul. Jana Pawła II 9 korespondencji, Limanowa ul. Jordana 8 PESEL*) tel Limanowa (* w przypadku mail: Powiat: limanowski cudzoziemca województwo: małopolskie nazwa i numer dokumentu tożsamości) 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: KRYNOS Paweł Jabłecki Warszawa, ul. Egejska 15/20 REGON Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Paweł Jabłecki Warszawa, ul. Egejska 15/20 audytor energetyczny KAPE nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, Lp 1 2 Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego 5. Miejscowość: Warszawa data wykonania opracowania: maj Spis treści: 1. Strona tytułowa Karta audytu energetycznego budynku Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku Ocena stanu technicznego budynku Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Opis i przedmiar optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Załączniki do audytu...17

3 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 3 2. Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, murowana 2. Liczba kondygnacji 2 3. Kubatura części ogrzewanej [ m 3 ] 4122,28 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 969,14 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [ m 2 ] - 6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 969,14 7. Liczba lokali mieszkalnych - 8. Liczba osób użytkujących budynek Ok Sposób przygotowania ciepłej wody Lokalna kotłownia gazowa 10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Lokalna kotłownia gazowa 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek - 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K)] Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1. Ściany zewnętrzne 0,25 0,25 2. Dach/stropodach 0,22 0,22 3. Strop piwnicy 0,69 0,69 4. Okna 1,60 1,60 5. Drzwi/bramy 1,60 1,60 6. Inne / podłoga na gruncie / 0,39 0,39 3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytwarzania 0,93 0,93 2. Sprawność przesyłania 0,92 0,95 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,93 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,95 0,95 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,85 0,85 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) Naturalna Naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Okna, kratki Okna, kratki wentylacyjne wentylacyjne 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [1/h] 1,0 1,0 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Obliczeniowa moc cieplną systemu grzewczego [kw] 79,3 79,3 2. Obliczeniowa moc cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 22,5 19,0 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw 631,28 631,28 w ogrzewaniu) [GJ/rok] 4. Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw 749,65 621,66 w ogrzewaniu [GJ/rok] 5. Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 60,54 36,55 Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 6. sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do Brak możliwości podania ; brak weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych licznika ciepła bilansu ciepła) [GJ/rok]

4 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 4 7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego 180,9 180,9 i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 214,9 178,2 i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 50,5 41,9 i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu ) 1. Opłata za 1GJ na ogrzewanie ** ) [zł] 54,25 54,25 2. Opłata za 1 MW mocy zam. na ogrzewanie na miesiąc ***) [zł] Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody użytkowej ** ) [zł] 27,53 19,78 4. Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc*** ) [zł] Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. użytkowej miesięcznie [zł] 3,50 2,90 6. Opłata abonamentowa [zł] 324,66 324,66 7. Inne [zł] Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana suma kredytu [zł ] ,00 Roczne zmniejszenie Planowane koszty całkowite [zł ] ,00 zapotrzebowania na energię [%] Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 8 244,70 Premia termomodernizacyjna [zł] ,38 *) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku ** ) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii *** ) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 18,8

5 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1.Dokumentacja projektowa: P.T. kotłowni gazowej o mocy 241 kw inż. J. Szczepan Lim-Bud-Exp Limanowa 1997r. Inwentaryzacja żłobka mgr inż. arch. D. Gwiazdowicz Dom-Bud Limanowa 2003r. Audyt energetyczny mgr inż. M. Surówka Neutrino Kraków 2003r 3.2.Inne dokumenty: 1. Ustawa z dnia r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów-dz.u. nr223, poz.1459 z późn. zm. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dz.U. Nr 43 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Dz.U. nr 201 poz Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 6. Polska Norma PN-EN-ISO 13789:2008 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 7. Polska Norma PN-EN-ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 8. Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". 9. Polska Norma PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 10. Polska Norma PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach liniowy współczynnik przenikania ciepła Metody uproszczone i wartości orientacyjne 11. Polska Norma PN-B-01706:1992 wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 12. Polska Norma PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 13. Polska Norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 14. Dane klimatyczne zamieszczone na stronie internetowej obsługującej Ministra Infrastruktury 15. Program komputerowy Audytor OZC wersja 4.8 ; Sankom, mgr inż. P. Wereszczyński 16. Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę. 3.3.Osoby udzielające informacji: Przedstawiciele Urzędu Miasta 3.4 Data wizji lokalnej: maj Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora ( zleceniodawcy) obniżenie kosztów ogrzewania budynku, wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów lub uzyskanie dotacji na wykonanie działań modernizacyjnych z innych źródeł np. WFOŚiGW 3.6. Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji Inwestor deklaruje wkład własny zgodny z wymogami konkursu oraz możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości zł.

6 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 6 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 4.1. Ogólne dane o budynku Identyfikator budynku ul. Jordana 8 Własność prywatna spółdzielcza X komunalna Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszkalno-usługowy X inny: żłobek Osiedle Limanowa Adres ul. Jordana 8 Budynek X wolno stojący bliźniak segment w zabudowie szeregowej blok mieszkalny wielorodzinny Rok budowy 1986 Rok zasiedlenia 1986 Technologia budynku UW-2Ż unifik. warszawska RWB BSK RBM-73 RWP-75 PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 Szczecin W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO Stolica monolit X tradycyjna ramowa szkieletowa inna - określić: Powierzchnia zabudowy 1) [m 2 ] 608,08 Budynek podpiwniczony częściowo Kubatura budynku 1) [m 3 ] 5900 Liczba klatek schodowych 2 Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m 3 ] 4122,28 Liczba kondygnacji 2 Powierzchnia użytkowa mieszkań 1) [m 2 ] - Wysokość kondygnacji w świetle [m] Ok. 3,00 Powierzchnia korytarzy [m 2 ] - Liczba mieszkańców / uczniów Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu użytkowym [m 2 ] (podaj przeznaczenie pomieszczeń) Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy [m 2 ] (podaj przeznaczenie pomieszczeń) Powierzchnia usługowa pomieszczeń ogrzewanych (usługi, sklepy, itp.) [m 2 ] Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części budynku [m 2 ] ( ) 1) Ok. 115 w tym 100 dzieci - Liczba mieszkań / lokali usługowych - - Liczba mieszkań z WC w łazience - 969,14 Liczba mieszkań z WC osobno - 969,14 wg PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

7 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Szkic budynku Lokalizację i szkic obiektu zamieszczono na załączniku nr 3. Poniżej zamieszczono dokumentację fotograficzną obiektu. fot nr 1: elewacja NW fot. nr 2: elewacja NE

8 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 8 fot. nr 3: elewacja SW fot. nr 4: elewacja SE

9 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Opis techniczny podstawowych elementów budynku Budynek stanowiący przedmiot audytu oddany do użytku na początku lat osiemdziesiątych jako obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta o wymiarach ok. 46,79 x 12,52 z rozszerzeniem przy wejściu o 4,95 m na długości ok. 4,50 m stanowiącym przedsionek z przekryciem w formie dachu dwuspadowego konstrukcji drewnianej. Około 2003r. budynek poddano kompleksowej termomodernizacji obejmującej wymianę okien i drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych 16 cm warstwą styropianu i stropu poddasza 13 cm warstwą wełny mineralnej Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana w układzie podłużnym. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne, murowane, z cegły dziurawki grubości 38 cm obustronnie tynkowane. Ściany wewnętrzne nośne wykonane z cegły dziurawki grubości 38 cm. Ścianki działowe z cegły dziurawki o grubości około 6 i 12 cm. Stropy typu DZ-3, dach konstrukcji drewnianej o ustroju płatwiowo-krokwiowym kryty blachą. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami zapewniają dwie klatki schodowe. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona około 10 lat temu na plastikową i aluminiową charakteryzująca się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Instalacja c.o. tradycyjna, praktycznie niemodernizowana od momentu oddania budynku do eksploatacji poza wymianą kotłowni na gazową Ciepła woda wytwarzana centralnie w kotle gazowym W piwnicach znajduje się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajdują się hall z szatnią, pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz dwie sale oddziałowe z sypialniami, łazienkami, filtrami, separatkami i rozbieralniami. Na piętrze 2 sale oddziałowe, komunikacja, łazienki, pokoje administracyjne oraz kuchnia, pralnia, suszarnia i prasowalnia Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych L.p. Opis Położ enie Pow. całk. m 2 Pow.do obl. strat ciepła U K* W/(m 2 *K.) Pow. okna m 2 U okna W/(m 2 *K.) Pow. drzwi m 2 U drzwi W/(m 2 *K.) 1 Ściana zewnętrzna NW 122,24 104,21 0,25 4,25 1,60 2,39 1,60 2 Ściana zewnętrzna NE 390,23 322,85 0,25 68,41 1,60 5,02 1,60 3 Ściana zewnętrzna SW 390,23 322,85 0,25 82,23 1, Ściana zewnętrzna SE 122,24 104,21 0,25 6,08 1,60 2,39 1,60 5 Strop nad piwnicą - 76,80 109,71 0, Podłoga na gruncie - 422,24 498,37 0, Strop pod poddaszem - 540,00 585,81 0, Charakterystyka energetyczna budynku L.p. Rodzaj danych Stan obecny 1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) MW q moc 0, Zamówiona moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.) MW q - 3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania GJ Q H 631,28 4 ciepła Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania GJ/m 3 / V E= Q H 0,107 5 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania GJ Q S 749,65 6 Taryfa opłat ( z VAT): Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył ) miesięcznie zł/mw - Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) wg licznika zł/gj 54,25 Opłata abonamentowa miesięcznie zł 324,66

10 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Charakterystyka systemu ogrzewania l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Ciepło wytwarzane jest w lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicach budynku. Instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym pompowa, systemu tradycyjnego 2 Parametry pracy instalacji 90/70 3 Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone i po ścianach. Stan techniczny kwalifikujący do wymiany 4 Rodzaje grzejników Głównie żeliwne członowe i stalowe ożebrowane 5 Osłonięcie grzejników tak 6 Zawory termostatyczne nie 7 Sprawności składowe systemu grzewczego g = 0,93 s = 1,00 d = 0,92 e = 0,80 8 Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba 5 / 16 godzin na dobę 9 Modernizacja instalacji po roku 1984 Wymiana kotła 4.7. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji Centralny podgrzew ciepłej wody w lokalnej kotłowni gazowej 2 Piony i ich izolacja Stalowe 3 Zbiornik akumulacyjny Rapido 300l 4 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) nie 5 Zużycie ciepłej wody określone zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania świadectw 8*115*0,5*365/12000 = 14,0 m 3 /m-c 4.8. Charakterystyka systemu wentylacji L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji Grawitacyjna 2 Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 / h 2907 UWAGA: Strumień powietrza wentylacyjnego wyznaczono na poziomie normatywnym z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych Charakterystyka kotłowni w budynku Budynek stanowiący przedmiot audytu zasilany jest w energię cieplną na potrzeby c.o. i cwu z lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicach budynku. Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły typu Rapido GA 200/121E o mocy 120 kw każdy. Kocioł sterowany jest systemem automatyki pogodowej. Obieg wody w instalacji wymusza pompa typu Grundfos UPC. Ciepła woda podgrzewana w podgrzewaczu gazowym Rapido o pojemności 300 litrów.

11 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Ogólny stan budynku jest dość dobry kilka lat temu poddany został kompleksowej termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych i stropu pod poddaszem oraz wymianę okien i drzwi wejściowych. Dalszych prac modernizacyjnych budynek nie wymaga. 5.2 System grzewczy Instalacja wewnętrzna zbudowana według starych technologii grzejniki żeliwne, członowe i stalowe ożebrowane, piony z rur stalowych, łączonych przez spawanie biegną po ścianach, poziomy prowadzone są w piwnicy i pod stropami. Regulacja hydrauliczna za pomocą kryz, zawory przygrzejnikowe starego typu. Instalacja przewidziana do całkowitej wymiany. Kotłownia gazowa w stanie dobrym 5.3 System zaopatrzenia w c.w.u. Ciepła woda wytwarzana centralnie w lokalnej kotłowni gazowej. Instalacja wykonana z rur stalowych Ocena stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy l.p. Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy Przegrody zewnętrzne zostały kilka lat temu poddane kompleksowej termomodernizacji Bez uwag Okna i drzwi są wymienione na plastikowe w dobrym stanie technicznym o współczynniku U = 1,6 W/m 2 K. Wentylacja grawitacyjna. Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. W okresie zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza, co zwiększa zużycie ciepła na ogrzewanie. Instalacja ciepłej wody użytkowej Centralny podgrzew ciepłej wody w lokalnej kotłowni gazowej System grzewczy Ciepło wytwarzane w lokalnej kotłowni gazowej znajdującej się w piwnicach budynku. Instalacja z rur stalowych wyposażona w grzejniki żeliwne i stalowe bez urządzeń automatycznej regulacji Bez uwag Możliwe obniżenie zużycia ciepła przez wprowadzenie wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników. Wymiana instalacji z wprowadzeniem wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych i wymianą podgrzewacza Całkowita wymiana instalacji c.o.

12 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego l.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej Wymiana instalacji cwu. Zastosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania podgrzewu ciepłej wody 2. Podwyższenie sprawności instalacji c.o. Wymiana instalacji c.o. 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1 Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło I l.p. Grupa usprawnień Rodzaje usprawnień Usprawnienie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej Wymiana instalacji cwu z wprowadzeniem wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych 7.2 Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się następujące działania: 1. Ocena opłacalności i wybór optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, 2. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego 3. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na zmniejszeniu użycia energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowej 4. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: Wyszczególnienie W stanie obecnym Po termo modernizacji Jednostka t W0 +24 bez zmian t Z0-20 bez zmian 0 C Sd / Nowy Sącz / 4476 bez zmian dzień * K * a O 0m, O 1m - bez zmian zł/(mw * m-c) O 0z, O 1z 54,25* bez zmian zł/gj A b0, A b1 324,66* bez zmian zł/m-c * na podstawie analizy faktur za zakup gazu w PGNiG taryfa W-4 0 C

13 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Dane: Q ocw = 60,54 GJ q ocw = 0,0225 MW Opis: W niniejszej analizie rozpatruje się jedynie efekty energetyczne wymiany instalacji cwu na wykonaną z rur plastikowych oraz wprowadzenia wspomagania systemu otrzymywania ciepłej wody w żłobku z zastosowaniem kolektorów słonecznych. Przy zastosowaniu 4 kolektorów o powierzchni 2,53 m 2 każdy można otrzymać średnio 14,57 GJ energii cieplnej rocznie / dane dla stacji klimatycznej Nowy Sącz orientacja S nachylenie 45 0 roczne promieniowanie słoneczne wynosi 1,16 MWh średnioroczna sprawność całkowita systemu 43,1 % / Szczegółowe obliczenia dotyczące c.w.u. umieszczono w załączniku nr 2. W tabeli poniżej zamieszczono koszty i efekty energetyczne związane z montażem kolektorów i dokończeniem wymiany instalacji cwu. Dokładna powierzchnia kolektorów, schemat ich podłączenia oraz algorytm współpracy powinny zostać dobrane przez wyspecjalizowanego projektanta. Koszt montażu systemu kolektorów słonecznych przyjęto w wysokości 2250 zł/m 2 powierzchni czynnej + VAT 23%. Na wymianę instalacji cwu zarezerwowano zł + VAT 23%. Lp Omówienie Jedn Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie c.w.u. Q cw0, Q cw1 GJ/a 60,54 36,55 2 Zapotrzebowanie mocy q cw0, q cw1 kw 22,5 19,0 3 Koszt przygotowania c.w.u. zł/a Oszczędność O rcw zł/a Koszt modernizacji N cw zł SPBT = N cw / O rcw lata - 36,12 Koszt: zł SPBT = 36,12 lat Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót, zł SPBT lat 1. Modernizacja instalacji cwu ,00 36,12

14 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego Dane : Q 0co = 631,28 GJ/a w t0 = 0,85 w d0 = 0,95 η 0 = 0,68 Z uwagi na ledwie dostateczny stan techniczny instalacje należy poddać całkowitej wymianie. Nowa instalacja będzie wykonana z rur stalowych zaizolowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych z grzejnikami stalowymi płytowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Istniejąca kotłownia gazowa kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych usprawnień. L.p Rodzaj ulepszeń termomodernizacyjnych Wytwarzanie ciepła - bez zmiany Akumulacja ciepła - bez zmiany Przesyłanie ciepła - wymiana i izolacja rurażu Regulacja i wykorzystanie systemu grzewczego - wymiana instalacji, montaż zaworów termostatycznych Wartości sprawności składowych oraz współczynników w w = 0,93 p = 1,00 r = 0,92 0,95 e = 0,80 0,93 5 Sprawność całkowita systemu g* d* e* s = = 0,68 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - bez zmiany / budynek ciężki / Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - bez zmiany / budynek ciężki / w t = 0,85 w d = 0,95 Ocena proponowanego przedsięwzięcia l.p. Omówienie jednostka Stan istniejący Stan po modernizacji 1 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. Q co0, Q co1 GJ/a 631,28 631,28 2 Całkowita sprawność - 0,68 0,82 3 Zapotrzebowanie mocy q co0, q co1 MW 0,0793 0, Oszczędność Orco zł/a Koszt modernizacji N co zł ,00 6 SPBT = N co / rco lata - 12,75 Przyjęto koszt wymiany instalacji c.o. metoda wskaźnikową przyjmując jako punkt odniesienia liczbę grzejników i ceny jednostkowe w zł/szt wg analizy wyników przetargu na terenie Małopolski. Do wymiany ok. 60 grzejników. Cena jednostkowa wymiany netto 1200 zł. Łączny koszt robót z VAT 23% zł 7.4 Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Niniejszy rozdział obejmuje następujące działania: 1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 2. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Ocena wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych 4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

15 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rozpatruje się następujące warianty: Nr wariantu ZAKRES PRAC 1 2 Modernizacja instalacji cwu X Modernizacja instalacji c.o. X X Symbolem X oznaczono wykonywanie danych prac w konkretnym wariancie Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Nr wariant. Q q 0 O Q 0CO Q 1CO GJ 0 or O W q r d 0 0CO Q O 0 O Q r1 q 0CO q 1CO kw stan istn. 631,28 79,3 q 0CO Z 0CW O r0 / Q 0 0 q O m W t0 W t1 W d1 W d1 stan istniej i docel 0,85 0,95 0CW Q 0CW Q 1CW GJ Q 1 1 O 1r w q q d1 1CO Q q 0CW q 1CW kw 1 Q q O Z 1CO 1CW q Q 0 Q 1 GJ / Q Uwaga: stan Q oc.o, Q 1c.o. - roczne zapotrzebowanie docel, na ciepło przed i po termomodernizacji obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2008 z uwzględnieniem 0,85 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 0,95 energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dz.U. Nr 43 poz. 346 q 0c.o., q 1c.o. zapotrzebowanie na moc cieplną przed i po termomodernizacji określone zgodnie z PN-EN 12831:2006 N- planowane koszty całkowite na wybrany wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmujące koszty robót wraz z kosztami opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznych, zł zgodnie z załącznikiem nr O m 1CW 12 q 0 q 1 kw O 0r O 1r zł 0,68 60,54 22,5 810,18 101, ,28 79,3 0,82 36,55 19,0 658,21 98, ,28 79,3 0,82 60,54 22,5 682,19 101, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Procentowa oszczędność Roczne Wariant Planowane zapotrzebowania na oszczędności kredytu 20% kosztów rocznej Optymalna kwota 16% Dwukrotność przedsięwzięcia całkowite energię ( z koszty L.p. kosztów kredytu całkowitych kosztów oszczędności termomo- uwzględnieniem energii [zł, %] [zł]* derniza- cyjnego sprawności [zł] [zł, %] [zł] energii [zł] [zł/rok] całkowitej) [%] Wariant , ,70 18, ,90 58,87% , , ,38 2 Wariant , ,70 15, ,40 80,00% , , ,39 * - przy założeniu braku udziału środków własnych O r zł N zł

16 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1 obejmujący następujące usprawnienia: Wymiana instalacji cwu z wprowadzeniem wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych Wymiana instalacji c.o Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe: oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 18,8 %, czyli powyżej 15 % / system grzewczy zmodernizowany po 1984r wymiana kotłowni, częściowe wymiany grzejników / wysokość premii jest nie wyższa niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii wysokość zaangażowanych środków własnych i wielkość zaciągniętego kredytu spełnia oczekiwania inwestora 8. Opis i przedmiar optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji 8.1 Opis i przedmiar robót W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace: 1. Modernizacja instalacji cwu polegająca na wymianie instalacji na rury wykonane z plastiku oraz wprowadzenie systemu wspomagania podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych płaskich. Podstawowym źródłem ciepła będzie istniejący kocioł gazowy. Do montażu 4 panele o powierzchni ok. 8,1 m 2 z zasobnikiem buforowym oraz systemem instalacji i sterowania. Łączna wartość robót zł 2. Wymiana instalacji c.o. w budynku na instalację wykonana z rur stalowych izolowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych wyposażoną w grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termostatycznymi. Do wymiany ok. 60 sztuk grzejników. Łączna wartość robót zł 3. Wykonanie niezbędnych projektów oraz audytu zł Wszystkie podane ceny są cenami brutto z VAT 23% 8.2. Charakterystyka finansowa Kalkulowany koszt robót wyniesie Udział środków własnych inwestora (0,0%) Kredyt bankowy - pożyczka WFOŚiGW (100,0%) Przewidywana premia termomodernizacyjna Czas zwrotu nakładów SPBT / ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,38 zł 16,99 lat 8.3. Dalsze działania inwestora Dalsze działania inwestora obejmują: 1. Złożenie wniosku pożyczkowego i podpisanie umowy pożyczkowej 2. Zawarcie umów z wykonawcami projektów i robót 3. Zgłoszenie zamiaru wykonywania prac 4. Realizacja robót i odbiór techniczny 5. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

17 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 17 Załączniki do audytu Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń cieplnych dla stanu istniejącego z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła i mocy na potrzeby cwu oraz sprawności instalacji c.o. oraz nakładów i efektów ekonomicznych dla poszczególnych wariantów termomodernizacji Załącznik nr 2 Obliczenia dotyczące c.w.u. Załącznik nr 3 Część rysunkowa: lokalizacja obiektu Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń cieplnych dla stanu istniejącego z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła i mocy na potrzeby cwu oraz sprawności instalacji c.o. oraz nakładów i efektów ekonomicznych dla poszczególnych wariantów termomodernizacji Wariant Część energetyczna Część ekonomiczna Zużycie energii GJ Zapotrzebowanie na moc cieplną kw Nakłady zł Roczne oszczędności zł 1 658,21 98, , , ,19 101, , ,70 Stan istniejący 810,18 101,8 - - Uwaga: Koszt opracowania audytu, projektu modernizacji systemu grzewczego wynosi zł, w tym: 793 zł audyt energetyczny zł projekt wymiany instalacji c.o. Koszty działań termomodernizacyjnych dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego zgodnie z tabelą Koszty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego zgodnie z tabelą 7.3.

18 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 18

19 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 19

20 Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej ; Miejski Żłobek w Limanowej 20

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej ul. J. Marka Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej ul. J. Marka Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej ul. J. Marka 13 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO Budynek biurowy na wynajem ul. Spacerowa 8a Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO Budynek biurowy na wynajem ul. Spacerowa 8a Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO Budynek biurowy na wynajem ul. Spacerowa 8a 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Wyszków Aleja Róż

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU SZPITALNEGO BLOK OPERACYJNY SZPITALA W GRODZISKU WLKP. ul.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO BUDYNKU CIEPŁY DOM Pracownia Inżynierska, Anna Woroszyńska 20-492 Lublin, ul. Jacka Woronieckiego 3A/17, tel: +48 504 686 235 NIP: 712-114-09-62; REGON: 060365321 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO BUDYNKU Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE , 1 AUDYT ENERGETYCZNY Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-44 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE Wykonawca audytu Imię i nazwisko : KAROL BRODOWSKI Tytuł zawodowy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 maja 42 w Piekarach Śląskich". Adres budynku: ulica: Konstytujcji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. JANA BRZECHWY 96-500 SOCHACZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998, znowelizowanej 21.06.2001 Adres budynku ulica: 1 Maja 81 kod: 44-325

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLE NR 39 ul. Dorycka 1 Warszawa Zamawiający: URZĄD

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Wykonawca audytu:

Adres budynku: Wykonawca audytu: Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku o wsparciu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1459

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II 96-500 SOCHACZEW ul.

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Gliwicka 25 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Audyt Energetyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 Kolektory słoneczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Audyt energetyczny Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Forma audytu energetycznego W języku polskim, pisemnie, stosując

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY - AKTUALIZACJA

AUDYT ENERGETYCZNY - AKTUALIZACJA European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY - AKTUALIZACJA BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 12, 14 I 50 Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo