PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 1

2 Niniejszy projekt prospektu informacyjnego został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw nr 232 poz. 1377). Dane oraz zawarte w nim informacje zebrane zostały przy zachowaniu maksimum rzetelności i staranności. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA DOSẂIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOS WIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁADY UKON CZONYCH PRZEDSIE WZIE C DEWELOPERSKICH PODMIOTÓW POWIA ZANYCH Błońska 17 H-K Willa Kończynówka Willowa 18 A, B INFORMACJE DOTYCZA CE NIERUCHOMOS CI I PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZA CE GRUNTU DZIAŁKA KSIE GA WIECZYSTA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEWIDYWANE INWESTYCJE W OKOLICY INFORMACJE DOTYCZA CE BUDYNKU POZWOLENIE NA BUDOWE TERMIN REALIZACJI PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO TERMIN PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOS CI OPIS PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO SPOSÓB POMIARU POWIERZCHNI Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 3

4 3.3.6 ZŔÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO S RODKI OCHRONY NABYWCÓW ORAZ INSTYTUCJA ZAPEWNIAJA CA BEZPIECZENŚTWO S RODKÓW NABYWCY HARMONOGRAM PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO DOPUSZCZALNA WALORYZACJA ORAZ JEJ ZASADY WARUNKI ODSTA PIENIA OD UMOWY INNE INFORMACJE CZĘŚĆ INDYWIDUALNA CENA OKRES LENIE POŁOZĖNIA ORAZ ISTOTNYCH CECH BUDYNKU ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STANDARD PRAC WYKON CZENIOWYCH, ROZWIA ZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE CZE S CI WSPÓLNYCH I ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU DOSTE P DO DROGI PUBLICZNEJ OKRES LENIE USYTUOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU A OKRESĹENIE POWIERZCHNI I UKŁADU POMIESZCZEN ORAZ STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO POWIERZCHNIA I UKŁAD POMIESZCZEN STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 4

5 CZĘŚĆ OGÓLNA 1 DANE DEWELOPERA Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. KRS (dawniej Deweloper Greenbud Development Sp. Z o.o.) - spółka z grupy kapitałowej Inwestplan Sp. z o.o. Adres Ul. Pachnąca 83F, Warszawa Nr NIP i REGON NIP ; REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera Załącznik nr 1 Odpis z KRS Spółki Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. Załącznik nr 2 - Decyzja nadania nr NIP Spółce Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. Załącznik nr 3 Decyzja nadania nr REGON Spółce Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 5

6 2 DOSẂIADCZENIE DEWELOPERA 2.1 HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOSẂIADCZENIE DEWELOPERA Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia r. pod nazwą Greenbud Development Sp. z o.o.. Dnia 1 marca 2013r. Spółka Greenbud Development Sp. z o.o. została zakupiona w 100% wraz z rozpoczętą budową i działką przez Inwestplan Sp. z o.o. Następnie została zmieniona nazwa Spółki na Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. Załącznik nr 1 Odpis z KRS Spółki Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 2.2 PRZYKŁADY UKONĆZONYCH PRZEDSIE WZIE C DEWELOPERSKICH PODMIOTÓW POWIA ZANYCH Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. jest spółką celową. W związku z tym inwestycja zlokalizowana przy ul. Dubieńskiej 13 jest jedynym projektem realizowanym przez Spółkę. Poniższe przedsięwzięcia deweloperskie były prowadzone przez podmioty osobowo lub kapitałowo powiązane z Zarządem dewelopera lub jego wspólnikami. Lista inwestycji mieszkaniowych: Błońska 17 H-K Adres Ul. Błońska 17 H-K, Pruszków k/warszawy, domy w zabudowie bliźniaczej Data rozpoczęcia: Listopad 2010 Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: Styczeń Willa Kończynówka Adres Willa Kończynówka, ul. Łuczek 14 Warszawa, dzielnica Włochy, kamienica 8 mieszkań odbudowa konserwatorska Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 6

7 2.2.3 Willowa 18 A, B Adres Ul. Willowa 18 A, B, Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola k/warszawy, domy w zabudowie bliźniaczej Data rozpoczęcia: Wrzesień 2008 Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: Styczeń 2010 Przeciwko deweloperowi nie prowadzono i nie prowadzi się postepowania egzekucyjnego na kwotę powyżej zł. 3 INFORMACJE DOTYCZA CE NIERUCHOMOSĆI I PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Budynek wielorodzinny przy ul. Dubieńskiej 13 to inwestycja Spółki Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. Planowana inwestycja jest interesująca ze względu na walory jakościowe i lokalizacyjne. Inwestycja mieści się poza centrum miasta, ale za to w sąsiedztwie zieleni i z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym. Poniższa mapka przedstawia lokalizacje inwestycji. Poniższa mapka przedstawia numerację ewidencyjną działek: Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 7

8 Źródło: opracowanie własne na podstawie Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie media dostępne w drodze z sieci miejskiej, do których zalicza się m.in. sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, gazową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna kamienice 3-4 kondygnacyjne, niska zabudowa zwarta jednorodzinna w większości przeznaczona do wyburzenia oraz ciąg pieszo jezdny ul. Dubieńska. W odległości ok. 3,5km znajduje się budowana już stacja metra. Dostęp do metra bardzo ułatwia dobrze rozwinięta komunikacja miejsca w tej części miasta. W odległości 1 km zaprojektowana jest również stacja Rondo Wiatraczna. W odległości ok. 0,8 km znajduje się stacja Szybkiej Kolei Miejskiej, działającej w ramach biletów ZTM, Olszynka Grochowska co umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do Centrum miasta. W odległości 0,3 km znajduje się przystanek tramwajowy i autobusowy Wspólna Droga z rozbudowaną liczbą połączeń z Centrum miasta oraz pozostałymi dzielnicami. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 8

9 W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są kamienice w zwartej zabudowie z usługami w parterze budynków, w sąsiedztwie znajdują się również liczne obiekty handlowo usługowe, kluby, kawiarnie. W odległości 0,5 km znajduje się basen MOSiR Szuwarek przy ulicy Ossowskiej oraz park jordanowski i klub tenisowy. W sąsiedztwie zlokalizowany jest bazar przy placu Szembeka, znany z wysokiej jakości produktów rolnych i ekologicznych. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 9

10 Prowadzona inwestycja to budynek wielorodzinny, złożony z trzech kondygnacji naziemnych (w) z poddaszem nieużytkowym uzupełniona zjazdem zadaszonym w lekkiej, ażurowej konstrukcji do garażu podziemnego. Budynek posiadać będzie również jedną kondygnację podziemną na której przewidziano funkcję garażową wraz z pomieszczeniami. Prace przygotowawcze trwają od r., rozpoczęcie wykopu r. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to II/III kwartał 2014r. 3.1 INFORMACJE DOTYCZA CE GRUNTU DZIAŁKA Cała inwestycja zlokalizowana zostanie w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe obręb nr , przy ulicy Dubieńskiej na działce nr 35 o powierzchni 0,0340 ha. Załącznik nr 4 - wypis z ewidencji gruntu Załącznik nr 5 - wyrys z ewidencji gruntu Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 10

11 3.2 KSIE GA WIECZYSTA Działka nr 35 objęta jest Księgą Wieczysta nr WA6M/ /7, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza wydział IV Ksiąg Wieczystych. Z aktualnym stanem wieczystoksięgowym można zapoznać się na stronie Załącznik nr 6 - odpis z Księgi Wieczystej WA6M/ / PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie obowiązującego wówczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Studium zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy, Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru. Zgodnie z rysunkiem studium nr 14 "Struktura funkcjonalno-przestrzenna - Kierunki zagospodarowania przestrzennego", przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 11

12 3.2.2 PRZEWIDYWANE INWESTYCJE W OKOLICY Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. Wszelkie informacje dot. Inwestycji celu publicznego na terenie Pragi Południe znajdują się na stronie: Informacje o planach zagospodarowania przestrzennego: &Y= &S=3&O=0&komunikat=off Informacje o Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy: Informacje o korytarzach powietrznych zawarte są w Zbiorze Informacji Lotniczych - AIP Polska dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Służby Informacji Lotniczej PAZṖ (lub w zakładce Dla deweloperów, lub 3.3 INFORMACJE DOTYCZA CE BUDYNKU POZWOLENIE NA BUDOWE Decyzją nr 126/WZ-D-VI/05 z dnia r. ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z pomieszczeniem na lokal usługowy i garażem podziemnym o wysokości 3 kondygnacji. Decyzją nr 116/07 z dnia r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Decyzją nr 232/13 z dnia r. przeniesiono pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubieńskiej 13 wydane dla Tadeusza i Piotra Ziółkowskich na rzecz GreenBud Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 12

13 Development Sp. Z o.o. reprezentowaną przez Radosława Nowakowskiego i Zdzisława Kiełka z zachowaniem warunków zawartych w decyzji Nr 116/07 z dnia r. Dnia 1 marca 2013r. Spółka Greenbud Development Sp. z o.o. została zakupiona w 100% wraz z rozpoczętą budową i działką przez Inwestplan Sp. z o.o. Następnie została zmieniona nazwa Spółki na Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. Z uwagi na powyższe nie ma potrzeby zmiany pozwolenia na budowę. Decyzja Pozwolenia na Budowę nie została nigdy zaskarżona przez osoby trzecie i na dzień dzisiejszy nie jest prowadzone żadne postepowanie administracyjne zmierzające do jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności, a wg zarządu spółki nie występują przesłanki uzasadniające kiedykolwiek prowadzenie tego typu postepowań administracyjnych. Załącznik nr 7 decyzja Pozwolenia na Budowę nr 116/07 Załącznik nr 8 decyzja nr 232/13 przenosząca Pozwolenie na Budowę TERMIN REALIZACJI PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Planowany termin realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego to kwiecień 2014r TERMIN PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOSĆI Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi w terminie do 120 (sto dwadzieścia) dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Przedmiotowego Budynku, z tym, że nie później niż dnia 30 sierpnia 2014 roku, w miejscu i terminie wskazanym przez Dewelopera w wezwaniu wysłanym do Nabywcy na adres dla korespondencji wskazany w umowie. Warunkiem zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest terminowa wpłata na Rachunek Spółki całej Ceny Sprzedaży zgodnie z Rozliczeniem Końcowym Lokalu Mieszkalnego OPIS PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Wznoszony budynek to kamienica złożona z trzech kondygnacji naziemnych z poddaszem nieużytkowym uzupełniona zjazdem zadaszonym do garażu podziemnego po lewej stronie frontu. Deweloper wystąpił do Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga Południe z wnioskiem o wydanie Warunków Zabudowy w celu przekształcenia poddasza nieużytkowego na pełną kondygnację i kondygnację z poddaszem użytkowym. Po przekształceniu budynek będzie posiadał 4 kondygnacje naziemne, poddasze użytkowe oraz kondygnację podziemną dla której przewidziano funkcję garażową wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz komórkami lokatorskimi. W części centralnej od strony podwórza zlokalizowano klatkę schodową Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 13

14 dwubiegową obsługującą wszystkie kondygnacje. Budynek posiadać będzie dach dwuspadowy z wyniesionymi ścianami szczytowymi. Elewacje budynku podzielone zostały na część przyziemia oraz część wyższą fasady. Podział ten zostanie uzyskany dzięki zróżnicowaniu użytych materiałów oraz opracowaniu detalu szczególnie w części przyziemia. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano garaż na wymaganą ilość (8 sztuk) miejsc postojowych oraz pomieszczenie techniczne (kotłownia) i pomieszczenie z komórkami lokatorskimi. Na kondygnacji przyziemia znajduje się wejście do budynku oraz dwa lokale mieszkalne, śmietnik wewnętrzny oraz rampa zjazdowa. Na kondygnacjach wyższych przewidziano jedynie funkcję mieszkalną. Warunki wynikające z ustaleń WZiZT ograniczają zabudowę mieszkaniową do wysokości 13,50m do głównej kalenicy i 11,50 do attyki oraz do trzech kondygnacji naziemnych, zaprojektowano więc taki budynek. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 14

15 Zaprojektowano mieszkania o optymalnych układach funkcjonalnych, spełniających wymagania w zakresie przesłaniania i nasłonecznienia pomieszczeń. Klatkę schodową zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii w zakresie poruszania się i przenoszenia rzeczy o zwiększonych gabarytach SPOSÓB POMIARU POWIERZCHNI Ostateczny metraż Lokalu Mieszkalnego oraz metraż balkonów, tarasów, loggii i komórek lokatorskich zostanie ustalony na podstawie obmiaru tych powierzchni na etapie, w którym możliwe będzie dokonanie pomiaru. Pomiar zostanie dokonany przez Dewelopera zgodnie z norma PN-70/B przy użyciu dalmierza laserowego ZŔÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Przedsięwzięcie deweloperskie finansowane jest z następujących źródeł: środki własne 75% środki pochodzące z kredytu na realizacje inwestycji 25% Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 15

16 3.3.7 SŔODKI OCHRONY NABYWCÓW ORAZ INSTYTUCJA ZAPEWNIAJA CA BEZPIECZENŚTWO SŔODKÓW NABYWCY Z uwagi, iż sprzedaż Lokali w Przedsięwzięciu Deweloperskim rozpoczęła się po wejściu w życie Ustawy Deweloperskiej, zatem zgodnie z art. 37 Ustawy Deweloperskiej stosuje się środki ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy Deweloperskiej. Dla zapewnienia płynności finansowej podczas realizacji inwestycji, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa inwestowanym przez Nabywców środkom specjalnie na potrzeby przedmiotowej inwestycji przewiduje się prowadzenie Otwartego Rachunku Deweloperskiego w ING Bank Śląski S.A.. Zawarcie przez strony umowy deweloperskiej dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego znajdzie swoje odzwierciedlenie w dziale III Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości w postaci wpisu roszczenia Nabywcy o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nabywanego lokalu HARMONOGRAM PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Dla niniejszego Przedsięwzięcia Deweloperskiego sporządzony został harmonogram rzeczowo-finansowy, który określa etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. umowa rezerwacyjna - opłata w kwocie 10 tys. PLN (kwota ta zostanie zaliczona na późniejszy zadatek); umowa deweloperska zadatek 10% wartości mieszkania; I Etap, Stan Zero, termin % zaawansowania prac płatność częściowa 10% (łącznie 20%) II Etap, Stan Surowy Otwarty, termin % zaawansowania prac płatność częściowa 30% (łącznie 50%) III Etap, Stan Surowy Zamknięty, termin % zaawansowania prac płatność częściowa 20% (łącznie 70%) IV Etap, Instalacje: elektryczna, ZCWU, kanalizacji, CO, wentylacji, termin % zaawansowania prac Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 16

17 V Etap, Stan Deweloperski, termin % zaawansowania prac umowa ostateczna przeniesienie własności r DOPUSZCZALNA WALORYZACJA ORAZ JEJ ZASADY Cena Sprzedaży Lokalu jest stała i może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku i stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na Lokal Mieszkalny w okresie od dnia zawarcia umowy deweloperskiej do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej w zakresie, w jakim stawka tego podatku ulegnie zmianie. Cena za 1m2 może ulec zmianie w przypadku dostosowania pomieszczeń do potrzeb kupującego i związanych z tym zmian w powierzchni Lokalu Mieszkalnego oraz w przypadku i stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na Lokal Mieszkalny w okresie od dnia zawarcia umowy deweloperskiej do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej w zakresie, w jakim stawka tego podatku ulegnie zmianie. 3.4 WARUNKI ODSTA PIENIA OD UMOWY NABYWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OSTA PIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ: w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku w przypadku, w którym Cena Sprzedaży z Rozliczenia Końcowego Lokalu Mieszkalnego z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na jej zmianę, będzie wyższa o więcej niż 4% (cztery procent) od Wstępnej Ceny Sprzedaży. W takim przypadku w terminie do siedmiu dni od daty doręczenia Rozliczenia Końcowego Lokalu Mieszkalnego, Nabywcy uprawnieni są do doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne z upływem 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia oświadczenia Deweloperowi. W przypadku odstąpienia Nabywców od Umowy, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcom cała wpłacona kwotę w wysokości nominalnej - w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym wyżej wymienione oświadczenie stało się skuteczne. Za każdy dzień opóźnienia Dewelopera naliczane będą odsetki ustawowe. jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów określonych ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz. Ustaw nr 232 poz jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym, za wyjątkiem zmian w prospekcie informacyjnym. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 17

18 w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny. jeżeli Deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego; jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie, których zawarto umowę deweloperska, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy; jeżeli prospekt informacyjny lub załącznik, na podstawie, których zawarto umowę, nie zawierają informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie przedwstępnej. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 6, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. DEWELOPEROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTA PIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ: Strony ustalają, iż w przypadku opóźnienia Nabywcy we wpłacie jakiejkolwiek części Ceny Sprzedaży, Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, jednakże nie wcześniej niż po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego 30- dniowego terminu na spłatę zaległości. W takim wypadku Deweloper uprawniony jest do zatrzymania Zadatku i zobowiązany jest do zwrotu pozostałych wpłaconych kwot w terminie do 45 dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe. Deweloper może odstąpić od Umowy przypadku wydania przez organy państwowe wykonalnych orzeczeń uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. W takim przypadku Deweloper może skorzystać z prawa odstąpienia do dnia 31 grudnia 2014 roku. W przypadku odstąpienia od umowy Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy wpłacona kwotę Ceny Sprzedaży w wysokości nominalnej wraz z Zadatkiem w terminie do 30 (trzydzieści) dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 18

19 3.5 INNE INFORMACJE Deweloper oświadcza, iż w związku z planowaną na nieruchomości hipoteką zabezpieczającą roszczenia banku, zobowiązuje się wystąpić o stosowną promesę zgody na bez obciążeniowe wyodrębnienie i sprzedaż Lokalu Mieszkalnego. W przypadku zmiany powyższego stanu prawnego Deweloper zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywców oraz wystąpić o stosowna promesę ewentualnie zgodę banku. W biurze sprzedaży inwestycji osoby zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej mogą zapoznać się z dokumentami dot. przedsięwzięcia deweloperskiego oraz dewelopera. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 19

20 PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 20

21 Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 21

22 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 1 CENA Cena lokalu mieszkalnego i m2 powierzchni lokalu mieszkalnego jest ustalana indywidualnie z Nabywcą dla każdego lokalu, zgodnie z cennikiem. Cenę sprzedaży lokalu oraz Wstępna Cena Sprzedaży za m2 powierzchni lokalu wraz z warunkami dodatkowymi jest określona w Umowie Deweloperskiej. Zmiany dotyczące ceny, powierzchni lokalu lub inne wynikające z dostosowania lokalu do potrzeb indywidualnych kupującego wymagają aneksu do Umowy Deweloperskiej. Kwota... zł (... złotych) brutto za lokal mieszkalny nr..., ograniczony obrysem według załączonego projektu lokalu mieszkalnego. Kwota... zł (... złotych) brutto za 1m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, jako Wstępna Cena Sprzedaży. Podstawa do określenia Ostatecznej Ceny Sprzedaży za 1 m2 lokalu mieszkalnego będzie powierzchnia Lokalu Mieszkalnego zawarta w Protokole Odbioru Technicznego. Do czasu sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego ustala się Wstępną Cenę Sprzedaży za m2 powierzchni lokalu obliczona na podstawie danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 22

23 2 OKRESĹENIE POŁOZĖNIA ORAZ ISTOTNYCH CECH BUDYNKU 2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia użytkowa mieszkań PUM 238,10 m2, po zmianach ca.464 m2 Ilość lokali mieszkalnych 5 (po zmianach 9) Powierzchnia całkowita części naziemnej Powierzchnia całkowita części naziemnej Powierzchnia lok. Usługowego Powierzchnia garażu podziemnego 546,70 m2, po zmianach 128,80 m2 31,40 m2, po zmianach 0 m2 183,10 m2 Ilość komórek lokatorskich STANDARD PRAC WYKONĆZENIOWYCH, ROZWIA ZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE CZE SĆI WSPÓLNYCH I ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU Projektowany budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Na parterze zlokalizowany został lokal usługowy posiadający niezależne wejście do budynku oraz dwupokojowy lokal mieszkalny. Na pozostałych kondygnacjach nadziemnych znajdują się lokale mieszkalne dwupokojowe dostępne z jednej klatki schodowej. Ostatnia kondygnacja to poddasze nieużytkowe. Deweloper wystąpił o Warunki Zabudowy do Projektu Zastępczego. Po zatwierdzeniu Projektu Zastępczego liczba kondygnacji nadziemnych będzie wynosić 4,5 to jest 4 kondygnacje pełne i poddasze użytkowe mieszkalne. W kondygnacji podziemnej budynku znajdować się będzie garaż na 8 stanowisk postojowych samochodów, pomieszczenia techniczne i komunikacyjne, kotłownia, komórki lokatorskie. Klatka schodowa. Klatka schodowa wykończona w standardzie premium. Malowana na biało, z drewnianymi i stalowymi elementami wykończeniowymi drzwi do lokali mieszkalnych i wejściowych. Na parterze lustro i skrzynki pocztowe. Oświetlenie w standardzie premium. Garaż. Ściany i strop garażu żelbetonowe, malowane. Posadzka garażu, beton przemysłowy, malowany. Brama garażowa automatyczna. Oświetlenie automatyczne. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 23

24 Ściany zewnętrzne konstrukcyjne. Ściana osłonowa warstwowa, murowana z bloczków typu Silka grubości 20cm ocieplana styropianem gr. 10cm, ściana w ostrej granicy działki żelbetowa 20cm z ociepleniem 10cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne. Ściana osłonowa warstwowa murowana z bloczków typu Silka grubości 20cm oraz ściana żelbetowa trzonu klatki schodowej gr 20cm. Słupy. Zaprojektowane są dwa słupy o zmiennym przekroju (40x40 w garażu i 30x30 powyżej) i 20x50cm podtrzymujące płytę stropu w garażu. Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne grubości 20cm z betonu B30 wodoszczelność W6 według projektu konstrukcji. Ściany działowe. Wykonane w technologii lekkiej z płyt GK na szkielecie stalowym wypełniane wełną dźwiękochłonną i termoizolacyjną gr. 8,5cm. W pomieszczeniach sanitarnych płyty wodoodporne. Nadproża okienne i drzwiowe. Nadproża w ścianach nośnych według projektu konstrukcyjnego, w osłonowych jako belka krawędziowa, a w ścianach działowych systemowe. Stropy. Stropy monolityczne żelbetowe, jednopłytowe z betonu B20 (wodoszczelność W4) o grubości 20cm wzmocnione belką krawędziową płyty 40x20cm. Wieńce. Wieńce zaprojektowano jako belkę krawędziową płyty 20x40cm po śladzie ścian osłonowych. Dach. Dach dwuspadowy, łamany o spadku 15 st i 42 st, stromy. Więźba dachowa stalowo drewniana. Konstrukcja dachu składa się z krokwi drewnianych, sosnowych klasy k27 o wymiarach 20x10cm, heblowanych, opartych na płatwiach stalowych HEB 180. Pokrycie dachu blachą. Kominy i wentylacje. W budynku zaprojektowano kominy murowane z pustaków kominowych. Kominy spalinowe należy uzupełnić rurą ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł grzewczy należy wykonać wentylację typu Z. Ponad dachem mur z cegły pełnej. Schody. Schody wewnętrzne żelbetowe płytowe gr. 14cm. Krawędzie stopni wzmocnione stalą nierdzewną ryflowaną. Barierki stalowe, ozdobne. Izolacje przeciwwilgociowe. Ław fundamentowych, ścian fundamentowych, ścian budynku, podłogi piwnicy, podłogi parteru poza obrysem budynku, podłogi łazienki, dachu. Izolacje cieplne. Podłogi na gruncie, stropu piwnic poza obrysem budynku, dachu, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 24

25 Powłoki zabezpieczające. Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczone środkami grzybobójczymi i uodporniającymi na działanie ognia. Tynki i okładziny. Wewnętrzny tynk gipsowy nakładany agregatem, ręcznie lub płyty KG. Sufity gipsowe kładzione na mokro lub płyty KG. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (pomieszczenia gospodarcze, sanitarne) płyty wodoodporne. Zewnętrzny tynk silikonowy lub silikatowy kładziony na styropianie, siatce i kleju. Stolarka okienna i drzwiowa. Zaprojektowano otwory okien i drzwi balkonowych pod stolarkę o typowych rozmiarach. Okna wykonane z PCV z nawietrznikami. Okna połaciowe zaleca się o współczynniku izolacyjności termicznej min 1,1 W/m/2/K np. FAKRO thermo plus. Drzwi wewnętrzne pełne oraz szklone typowe. W pomieszczeniach kuchni, łazienki, WC, kotłowni i itp. drzwi powinny być wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. 220cm/2. Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe typowe zamykane na dwa zamki, od śmietnika stalowe, od pomieszczeń gospodarczych i komórek lokatorski drzwi gospodarcze. Obróbki blacharskie. Obróbki kominów, okapów, koszy wykonane z blachy cynkowanej lub aluminiowej z gotowych systemów oferowanych przez producentów. Rynny i rury spustowe. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze szarym. Rynny 150, rury spustowe 100. Płyta wejściowa. Warstwy płyty wejściowej pokryta kostką brukową. Płyta wylewana na budowie zbrojona krzyżowo prętami gr min 8cm. Płyta wykonywana na stropie, ze spadkiem nawierzchni 1,5 2,0% zapewniającym odprowadzenie wód deszczowych. Zgodnie z warunkami technicznymi i pismami wydanymi przez MPWiK budynek zaopatrywany będzie w wodę do celów bytowo-gospodarczych z wodociągu Dn100 w ul. Dubieńskiej. Ścieki sanitarne i wody opadowe odprowadzone będą do kanału ogólnospławnego Dn300 z rur kamionkowych w ul. Dubieńskiej. Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne: wody zimnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych, wody ciepłej dla potrzeb bytowo-gospodarczych z kotłowni gazowej w piwnicy, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, gazu, grzewcze centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej w piwnicy, Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 25

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną Ciechanów 27.03.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną, 220/5 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.06.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

1 / Osiedle "Twoje Marzenia"

1 / Osiedle Twoje Marzenia Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 1 / Osiedle "Twoje Marzenia" SolutionCode ul. Podłęska 14/19 30-865 Kraków tel: #48 662865400 / email: biuro@deweloperplus.com

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R.

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R. OGŁOSZENIE! Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6B w Szczecinku informuje, że przystępuje do budowy budynku mieszkalnego w Szczecinku przy ul.

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY z dnia 10.06.2012r Kobyłka ul. Łokietka

PROSPEKT INFORMACYJNY z dnia 10.06.2012r Kobyłka ul. Łokietka CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY z dnia 10.06.2012r Kobyłka ul. Łokietka I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PROJEKT DOM DEVELOPER S.C Adres 05 270 Marki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU

PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU Data sporządzenia prospektu: 2 października 2012r. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Lokal nr 5B pln

Lokal nr 5B pln Oferta limitowana Lokal nr 5 329 000 pln Objęty rządowym programem MDM Możliwa wysokość dopłaty rządowej 10% 23 445 pln 15% 35 167 pln 20% 46 890 pln Atuty mieszkania: Doświetlone z trzech stron świata

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA BUDYNEK NR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Skierniewice... 2015 O

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001

PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11 marca 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Apartamenty Brzozowy Gaj

Apartamenty Brzozowy Gaj Apartamenty Brzozowy Gaj PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 16.09.2011r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. Ustaw Nr. 232, poz.1377) Budynki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni. Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni.  Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2 Parter 8 9 7 3 1 2 6 5 4 1 Wiatrołap 8,6 m 2 2 Klatka schodowa z holem 13,2 m 2 3 WC 2,2 m 2 4 Spiżarnia 6 m 2 5 Kuchnia 23,6 m 2 6 Jadalnia 20,5 m 2 7 Salon 30,1 m 2 8 Kotłownia 4,9 m 2 9 Garaż 39,4 m

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo