PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 1

2 Niniejszy projekt prospektu informacyjnego został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw nr 232 poz. 1377). Dane oraz zawarte w nim informacje zebrane zostały przy zachowaniu maksimum rzetelności i staranności. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA DOSẂIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOS WIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁADY UKON CZONYCH PRZEDSIE WZIE C DEWELOPERSKICH PODMIOTÓW POWIA ZANYCH Błońska 17 H-K Willa Kończynówka Willowa 18 A, B INFORMACJE DOTYCZA CE NIERUCHOMOS CI I PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZA CE GRUNTU DZIAŁKA KSIE GA WIECZYSTA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEWIDYWANE INWESTYCJE W OKOLICY INFORMACJE DOTYCZA CE BUDYNKU POZWOLENIE NA BUDOWE TERMIN REALIZACJI PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO TERMIN PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOS CI OPIS PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO SPOSÓB POMIARU POWIERZCHNI Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 3

4 3.3.6 ZŔÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO S RODKI OCHRONY NABYWCÓW ORAZ INSTYTUCJA ZAPEWNIAJA CA BEZPIECZENŚTWO S RODKÓW NABYWCY HARMONOGRAM PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO DOPUSZCZALNA WALORYZACJA ORAZ JEJ ZASADY WARUNKI ODSTA PIENIA OD UMOWY INNE INFORMACJE CZĘŚĆ INDYWIDUALNA CENA OKRES LENIE POŁOZĖNIA ORAZ ISTOTNYCH CECH BUDYNKU ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STANDARD PRAC WYKON CZENIOWYCH, ROZWIA ZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE CZE S CI WSPÓLNYCH I ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU DOSTE P DO DROGI PUBLICZNEJ OKRES LENIE USYTUOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU A OKRESĹENIE POWIERZCHNI I UKŁADU POMIESZCZEN ORAZ STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO POWIERZCHNIA I UKŁAD POMIESZCZEN STANDARD WYKONANIA LOKALU MIESZKALNEGO Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 4

5 CZĘŚĆ OGÓLNA 1 DANE DEWELOPERA Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. KRS (dawniej Deweloper Greenbud Development Sp. Z o.o.) - spółka z grupy kapitałowej Inwestplan Sp. z o.o. Adres Ul. Pachnąca 83F, Warszawa Nr NIP i REGON NIP ; REGON Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera Załącznik nr 1 Odpis z KRS Spółki Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. Załącznik nr 2 - Decyzja nadania nr NIP Spółce Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. Załącznik nr 3 Decyzja nadania nr REGON Spółce Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 5

6 2 DOSẂIADCZENIE DEWELOPERA 2.1 HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOSẂIADCZENIE DEWELOPERA Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia r. pod nazwą Greenbud Development Sp. z o.o.. Dnia 1 marca 2013r. Spółka Greenbud Development Sp. z o.o. została zakupiona w 100% wraz z rozpoczętą budową i działką przez Inwestplan Sp. z o.o. Następnie została zmieniona nazwa Spółki na Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. Załącznik nr 1 Odpis z KRS Spółki Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 2.2 PRZYKŁADY UKONĆZONYCH PRZEDSIE WZIE C DEWELOPERSKICH PODMIOTÓW POWIA ZANYCH Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. jest spółką celową. W związku z tym inwestycja zlokalizowana przy ul. Dubieńskiej 13 jest jedynym projektem realizowanym przez Spółkę. Poniższe przedsięwzięcia deweloperskie były prowadzone przez podmioty osobowo lub kapitałowo powiązane z Zarządem dewelopera lub jego wspólnikami. Lista inwestycji mieszkaniowych: Błońska 17 H-K Adres Ul. Błońska 17 H-K, Pruszków k/warszawy, domy w zabudowie bliźniaczej Data rozpoczęcia: Listopad 2010 Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: Styczeń Willa Kończynówka Adres Willa Kończynówka, ul. Łuczek 14 Warszawa, dzielnica Włochy, kamienica 8 mieszkań odbudowa konserwatorska Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 6

7 2.2.3 Willowa 18 A, B Adres Ul. Willowa 18 A, B, Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola k/warszawy, domy w zabudowie bliźniaczej Data rozpoczęcia: Wrzesień 2008 Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: Styczeń 2010 Przeciwko deweloperowi nie prowadzono i nie prowadzi się postepowania egzekucyjnego na kwotę powyżej zł. 3 INFORMACJE DOTYCZA CE NIERUCHOMOSĆI I PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Budynek wielorodzinny przy ul. Dubieńskiej 13 to inwestycja Spółki Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. Planowana inwestycja jest interesująca ze względu na walory jakościowe i lokalizacyjne. Inwestycja mieści się poza centrum miasta, ale za to w sąsiedztwie zieleni i z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym. Poniższa mapka przedstawia lokalizacje inwestycji. Poniższa mapka przedstawia numerację ewidencyjną działek: Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 7

8 Źródło: opracowanie własne na podstawie Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie media dostępne w drodze z sieci miejskiej, do których zalicza się m.in. sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłowniczą, gazową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna kamienice 3-4 kondygnacyjne, niska zabudowa zwarta jednorodzinna w większości przeznaczona do wyburzenia oraz ciąg pieszo jezdny ul. Dubieńska. W odległości ok. 3,5km znajduje się budowana już stacja metra. Dostęp do metra bardzo ułatwia dobrze rozwinięta komunikacja miejsca w tej części miasta. W odległości 1 km zaprojektowana jest również stacja Rondo Wiatraczna. W odległości ok. 0,8 km znajduje się stacja Szybkiej Kolei Miejskiej, działającej w ramach biletów ZTM, Olszynka Grochowska co umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do Centrum miasta. W odległości 0,3 km znajduje się przystanek tramwajowy i autobusowy Wspólna Droga z rozbudowaną liczbą połączeń z Centrum miasta oraz pozostałymi dzielnicami. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 8

9 W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są kamienice w zwartej zabudowie z usługami w parterze budynków, w sąsiedztwie znajdują się również liczne obiekty handlowo usługowe, kluby, kawiarnie. W odległości 0,5 km znajduje się basen MOSiR Szuwarek przy ulicy Ossowskiej oraz park jordanowski i klub tenisowy. W sąsiedztwie zlokalizowany jest bazar przy placu Szembeka, znany z wysokiej jakości produktów rolnych i ekologicznych. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 9

10 Prowadzona inwestycja to budynek wielorodzinny, złożony z trzech kondygnacji naziemnych (w) z poddaszem nieużytkowym uzupełniona zjazdem zadaszonym w lekkiej, ażurowej konstrukcji do garażu podziemnego. Budynek posiadać będzie również jedną kondygnację podziemną na której przewidziano funkcję garażową wraz z pomieszczeniami. Prace przygotowawcze trwają od r., rozpoczęcie wykopu r. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to II/III kwartał 2014r. 3.1 INFORMACJE DOTYCZA CE GRUNTU DZIAŁKA Cała inwestycja zlokalizowana zostanie w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe obręb nr , przy ulicy Dubieńskiej na działce nr 35 o powierzchni 0,0340 ha. Załącznik nr 4 - wypis z ewidencji gruntu Załącznik nr 5 - wyrys z ewidencji gruntu Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 10

11 3.2 KSIE GA WIECZYSTA Działka nr 35 objęta jest Księgą Wieczysta nr WA6M/ /7, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza wydział IV Ksiąg Wieczystych. Z aktualnym stanem wieczystoksięgowym można zapoznać się na stronie Załącznik nr 6 - odpis z Księgi Wieczystej WA6M/ / PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie obowiązującego wówczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Studium zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy, Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) dla jej całego obszaru. Zgodnie z rysunkiem studium nr 14 "Struktura funkcjonalno-przestrzenna - Kierunki zagospodarowania przestrzennego", przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 11

12 3.2.2 PRZEWIDYWANE INWESTYCJE W OKOLICY Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. Wszelkie informacje dot. Inwestycji celu publicznego na terenie Pragi Południe znajdują się na stronie: Informacje o planach zagospodarowania przestrzennego: &Y= &S=3&O=0&komunikat=off Informacje o Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy: Informacje o korytarzach powietrznych zawarte są w Zbiorze Informacji Lotniczych - AIP Polska dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Służby Informacji Lotniczej PAZṖ (lub w zakładce Dla deweloperów, lub 3.3 INFORMACJE DOTYCZA CE BUDYNKU POZWOLENIE NA BUDOWE Decyzją nr 126/WZ-D-VI/05 z dnia r. ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z pomieszczeniem na lokal usługowy i garażem podziemnym o wysokości 3 kondygnacji. Decyzją nr 116/07 z dnia r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Decyzją nr 232/13 z dnia r. przeniesiono pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dubieńskiej 13 wydane dla Tadeusza i Piotra Ziółkowskich na rzecz GreenBud Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 12

13 Development Sp. Z o.o. reprezentowaną przez Radosława Nowakowskiego i Zdzisława Kiełka z zachowaniem warunków zawartych w decyzji Nr 116/07 z dnia r. Dnia 1 marca 2013r. Spółka Greenbud Development Sp. z o.o. została zakupiona w 100% wraz z rozpoczętą budową i działką przez Inwestplan Sp. z o.o. Następnie została zmieniona nazwa Spółki na Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. Z uwagi na powyższe nie ma potrzeby zmiany pozwolenia na budowę. Decyzja Pozwolenia na Budowę nie została nigdy zaskarżona przez osoby trzecie i na dzień dzisiejszy nie jest prowadzone żadne postepowanie administracyjne zmierzające do jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności, a wg zarządu spółki nie występują przesłanki uzasadniające kiedykolwiek prowadzenie tego typu postepowań administracyjnych. Załącznik nr 7 decyzja Pozwolenia na Budowę nr 116/07 Załącznik nr 8 decyzja nr 232/13 przenosząca Pozwolenie na Budowę TERMIN REALIZACJI PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Planowany termin realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego to kwiecień 2014r TERMIN PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOSĆI Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi w terminie do 120 (sto dwadzieścia) dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Przedmiotowego Budynku, z tym, że nie później niż dnia 30 sierpnia 2014 roku, w miejscu i terminie wskazanym przez Dewelopera w wezwaniu wysłanym do Nabywcy na adres dla korespondencji wskazany w umowie. Warunkiem zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest terminowa wpłata na Rachunek Spółki całej Ceny Sprzedaży zgodnie z Rozliczeniem Końcowym Lokalu Mieszkalnego OPIS PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Wznoszony budynek to kamienica złożona z trzech kondygnacji naziemnych z poddaszem nieużytkowym uzupełniona zjazdem zadaszonym do garażu podziemnego po lewej stronie frontu. Deweloper wystąpił do Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga Południe z wnioskiem o wydanie Warunków Zabudowy w celu przekształcenia poddasza nieużytkowego na pełną kondygnację i kondygnację z poddaszem użytkowym. Po przekształceniu budynek będzie posiadał 4 kondygnacje naziemne, poddasze użytkowe oraz kondygnację podziemną dla której przewidziano funkcję garażową wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz komórkami lokatorskimi. W części centralnej od strony podwórza zlokalizowano klatkę schodową Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 13

14 dwubiegową obsługującą wszystkie kondygnacje. Budynek posiadać będzie dach dwuspadowy z wyniesionymi ścianami szczytowymi. Elewacje budynku podzielone zostały na część przyziemia oraz część wyższą fasady. Podział ten zostanie uzyskany dzięki zróżnicowaniu użytych materiałów oraz opracowaniu detalu szczególnie w części przyziemia. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano garaż na wymaganą ilość (8 sztuk) miejsc postojowych oraz pomieszczenie techniczne (kotłownia) i pomieszczenie z komórkami lokatorskimi. Na kondygnacji przyziemia znajduje się wejście do budynku oraz dwa lokale mieszkalne, śmietnik wewnętrzny oraz rampa zjazdowa. Na kondygnacjach wyższych przewidziano jedynie funkcję mieszkalną. Warunki wynikające z ustaleń WZiZT ograniczają zabudowę mieszkaniową do wysokości 13,50m do głównej kalenicy i 11,50 do attyki oraz do trzech kondygnacji naziemnych, zaprojektowano więc taki budynek. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 14

15 Zaprojektowano mieszkania o optymalnych układach funkcjonalnych, spełniających wymagania w zakresie przesłaniania i nasłonecznienia pomieszczeń. Klatkę schodową zaprojektowano zgodnie z zasadami ergonomii w zakresie poruszania się i przenoszenia rzeczy o zwiększonych gabarytach SPOSÓB POMIARU POWIERZCHNI Ostateczny metraż Lokalu Mieszkalnego oraz metraż balkonów, tarasów, loggii i komórek lokatorskich zostanie ustalony na podstawie obmiaru tych powierzchni na etapie, w którym możliwe będzie dokonanie pomiaru. Pomiar zostanie dokonany przez Dewelopera zgodnie z norma PN-70/B przy użyciu dalmierza laserowego ZŔÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Przedsięwzięcie deweloperskie finansowane jest z następujących źródeł: środki własne 75% środki pochodzące z kredytu na realizacje inwestycji 25% Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 15

16 3.3.7 SŔODKI OCHRONY NABYWCÓW ORAZ INSTYTUCJA ZAPEWNIAJA CA BEZPIECZENŚTWO SŔODKÓW NABYWCY Z uwagi, iż sprzedaż Lokali w Przedsięwzięciu Deweloperskim rozpoczęła się po wejściu w życie Ustawy Deweloperskiej, zatem zgodnie z art. 37 Ustawy Deweloperskiej stosuje się środki ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy Deweloperskiej. Dla zapewnienia płynności finansowej podczas realizacji inwestycji, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa inwestowanym przez Nabywców środkom specjalnie na potrzeby przedmiotowej inwestycji przewiduje się prowadzenie Otwartego Rachunku Deweloperskiego w ING Bank Śląski S.A.. Zawarcie przez strony umowy deweloperskiej dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego znajdzie swoje odzwierciedlenie w dziale III Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości w postaci wpisu roszczenia Nabywcy o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nabywanego lokalu HARMONOGRAM PRZEDSIE WZIE CIA DEWELOPERSKIEGO Dla niniejszego Przedsięwzięcia Deweloperskiego sporządzony został harmonogram rzeczowo-finansowy, który określa etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. umowa rezerwacyjna - opłata w kwocie 10 tys. PLN (kwota ta zostanie zaliczona na późniejszy zadatek); umowa deweloperska zadatek 10% wartości mieszkania; I Etap, Stan Zero, termin % zaawansowania prac płatność częściowa 10% (łącznie 20%) II Etap, Stan Surowy Otwarty, termin % zaawansowania prac płatność częściowa 30% (łącznie 50%) III Etap, Stan Surowy Zamknięty, termin % zaawansowania prac płatność częściowa 20% (łącznie 70%) IV Etap, Instalacje: elektryczna, ZCWU, kanalizacji, CO, wentylacji, termin % zaawansowania prac Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 16

17 V Etap, Stan Deweloperski, termin % zaawansowania prac umowa ostateczna przeniesienie własności r DOPUSZCZALNA WALORYZACJA ORAZ JEJ ZASADY Cena Sprzedaży Lokalu jest stała i może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku i stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na Lokal Mieszkalny w okresie od dnia zawarcia umowy deweloperskiej do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej w zakresie, w jakim stawka tego podatku ulegnie zmianie. Cena za 1m2 może ulec zmianie w przypadku dostosowania pomieszczeń do potrzeb kupującego i związanych z tym zmian w powierzchni Lokalu Mieszkalnego oraz w przypadku i stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na Lokal Mieszkalny w okresie od dnia zawarcia umowy deweloperskiej do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej w zakresie, w jakim stawka tego podatku ulegnie zmianie. 3.4 WARUNKI ODSTA PIENIA OD UMOWY NABYWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OSTA PIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ: w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku w przypadku, w którym Cena Sprzedaży z Rozliczenia Końcowego Lokalu Mieszkalnego z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na jej zmianę, będzie wyższa o więcej niż 4% (cztery procent) od Wstępnej Ceny Sprzedaży. W takim przypadku w terminie do siedmiu dni od daty doręczenia Rozliczenia Końcowego Lokalu Mieszkalnego, Nabywcy uprawnieni są do doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne z upływem 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia oświadczenia Deweloperowi. W przypadku odstąpienia Nabywców od Umowy, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcom cała wpłacona kwotę w wysokości nominalnej - w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym wyżej wymienione oświadczenie stało się skuteczne. Za każdy dzień opóźnienia Dewelopera naliczane będą odsetki ustawowe. jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów określonych ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz. Ustaw nr 232 poz jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym, za wyjątkiem zmian w prospekcie informacyjnym. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 17

18 w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny. jeżeli Deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego; jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie, których zawarto umowę deweloperska, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy; jeżeli prospekt informacyjny lub załącznik, na podstawie, których zawarto umowę, nie zawierają informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie określonym w umowie przedwstępnej. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 6, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. DEWELOPEROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTA PIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ: Strony ustalają, iż w przypadku opóźnienia Nabywcy we wpłacie jakiejkolwiek części Ceny Sprzedaży, Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, jednakże nie wcześniej niż po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego 30- dniowego terminu na spłatę zaległości. W takim wypadku Deweloper uprawniony jest do zatrzymania Zadatku i zobowiązany jest do zwrotu pozostałych wpłaconych kwot w terminie do 45 dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe. Deweloper może odstąpić od Umowy przypadku wydania przez organy państwowe wykonalnych orzeczeń uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. W takim przypadku Deweloper może skorzystać z prawa odstąpienia do dnia 31 grudnia 2014 roku. W przypadku odstąpienia od umowy Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcy wpłacona kwotę Ceny Sprzedaży w wysokości nominalnej wraz z Zadatkiem w terminie do 30 (trzydzieści) dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 18

19 3.5 INNE INFORMACJE Deweloper oświadcza, iż w związku z planowaną na nieruchomości hipoteką zabezpieczającą roszczenia banku, zobowiązuje się wystąpić o stosowną promesę zgody na bez obciążeniowe wyodrębnienie i sprzedaż Lokalu Mieszkalnego. W przypadku zmiany powyższego stanu prawnego Deweloper zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywców oraz wystąpić o stosowna promesę ewentualnie zgodę banku. W biurze sprzedaży inwestycji osoby zainteresowane zawarciem umowy deweloperskiej mogą zapoznać się z dokumentami dot. przedsięwzięcia deweloperskiego oraz dewelopera. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 19

20 PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 20

21 Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 21

22 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA 1 CENA Cena lokalu mieszkalnego i m2 powierzchni lokalu mieszkalnego jest ustalana indywidualnie z Nabywcą dla każdego lokalu, zgodnie z cennikiem. Cenę sprzedaży lokalu oraz Wstępna Cena Sprzedaży za m2 powierzchni lokalu wraz z warunkami dodatkowymi jest określona w Umowie Deweloperskiej. Zmiany dotyczące ceny, powierzchni lokalu lub inne wynikające z dostosowania lokalu do potrzeb indywidualnych kupującego wymagają aneksu do Umowy Deweloperskiej. Kwota... zł (... złotych) brutto za lokal mieszkalny nr..., ograniczony obrysem według załączonego projektu lokalu mieszkalnego. Kwota... zł (... złotych) brutto za 1m2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, jako Wstępna Cena Sprzedaży. Podstawa do określenia Ostatecznej Ceny Sprzedaży za 1 m2 lokalu mieszkalnego będzie powierzchnia Lokalu Mieszkalnego zawarta w Protokole Odbioru Technicznego. Do czasu sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego ustala się Wstępną Cenę Sprzedaży za m2 powierzchni lokalu obliczona na podstawie danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 22

23 2 OKRESĹENIE POŁOZĖNIA ORAZ ISTOTNYCH CECH BUDYNKU 2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia użytkowa mieszkań PUM 238,10 m2, po zmianach ca.464 m2 Ilość lokali mieszkalnych 5 (po zmianach 9) Powierzchnia całkowita części naziemnej Powierzchnia całkowita części naziemnej Powierzchnia lok. Usługowego Powierzchnia garażu podziemnego 546,70 m2, po zmianach 128,80 m2 31,40 m2, po zmianach 0 m2 183,10 m2 Ilość komórek lokatorskich STANDARD PRAC WYKONĆZENIOWYCH, ROZWIA ZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE CZE SĆI WSPÓLNYCH I ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU Projektowany budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Na parterze zlokalizowany został lokal usługowy posiadający niezależne wejście do budynku oraz dwupokojowy lokal mieszkalny. Na pozostałych kondygnacjach nadziemnych znajdują się lokale mieszkalne dwupokojowe dostępne z jednej klatki schodowej. Ostatnia kondygnacja to poddasze nieużytkowe. Deweloper wystąpił o Warunki Zabudowy do Projektu Zastępczego. Po zatwierdzeniu Projektu Zastępczego liczba kondygnacji nadziemnych będzie wynosić 4,5 to jest 4 kondygnacje pełne i poddasze użytkowe mieszkalne. W kondygnacji podziemnej budynku znajdować się będzie garaż na 8 stanowisk postojowych samochodów, pomieszczenia techniczne i komunikacyjne, kotłownia, komórki lokatorskie. Klatka schodowa. Klatka schodowa wykończona w standardzie premium. Malowana na biało, z drewnianymi i stalowymi elementami wykończeniowymi drzwi do lokali mieszkalnych i wejściowych. Na parterze lustro i skrzynki pocztowe. Oświetlenie w standardzie premium. Garaż. Ściany i strop garażu żelbetonowe, malowane. Posadzka garażu, beton przemysłowy, malowany. Brama garażowa automatyczna. Oświetlenie automatyczne. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 23

24 Ściany zewnętrzne konstrukcyjne. Ściana osłonowa warstwowa, murowana z bloczków typu Silka grubości 20cm ocieplana styropianem gr. 10cm, ściana w ostrej granicy działki żelbetowa 20cm z ociepleniem 10cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne. Ściana osłonowa warstwowa murowana z bloczków typu Silka grubości 20cm oraz ściana żelbetowa trzonu klatki schodowej gr 20cm. Słupy. Zaprojektowane są dwa słupy o zmiennym przekroju (40x40 w garażu i 30x30 powyżej) i 20x50cm podtrzymujące płytę stropu w garażu. Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne grubości 20cm z betonu B30 wodoszczelność W6 według projektu konstrukcji. Ściany działowe. Wykonane w technologii lekkiej z płyt GK na szkielecie stalowym wypełniane wełną dźwiękochłonną i termoizolacyjną gr. 8,5cm. W pomieszczeniach sanitarnych płyty wodoodporne. Nadproża okienne i drzwiowe. Nadproża w ścianach nośnych według projektu konstrukcyjnego, w osłonowych jako belka krawędziowa, a w ścianach działowych systemowe. Stropy. Stropy monolityczne żelbetowe, jednopłytowe z betonu B20 (wodoszczelność W4) o grubości 20cm wzmocnione belką krawędziową płyty 40x20cm. Wieńce. Wieńce zaprojektowano jako belkę krawędziową płyty 20x40cm po śladzie ścian osłonowych. Dach. Dach dwuspadowy, łamany o spadku 15 st i 42 st, stromy. Więźba dachowa stalowo drewniana. Konstrukcja dachu składa się z krokwi drewnianych, sosnowych klasy k27 o wymiarach 20x10cm, heblowanych, opartych na płatwiach stalowych HEB 180. Pokrycie dachu blachą. Kominy i wentylacje. W budynku zaprojektowano kominy murowane z pustaków kominowych. Kominy spalinowe należy uzupełnić rurą ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł grzewczy należy wykonać wentylację typu Z. Ponad dachem mur z cegły pełnej. Schody. Schody wewnętrzne żelbetowe płytowe gr. 14cm. Krawędzie stopni wzmocnione stalą nierdzewną ryflowaną. Barierki stalowe, ozdobne. Izolacje przeciwwilgociowe. Ław fundamentowych, ścian fundamentowych, ścian budynku, podłogi piwnicy, podłogi parteru poza obrysem budynku, podłogi łazienki, dachu. Izolacje cieplne. Podłogi na gruncie, stropu piwnic poza obrysem budynku, dachu, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych. Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 24

25 Powłoki zabezpieczające. Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczone środkami grzybobójczymi i uodporniającymi na działanie ognia. Tynki i okładziny. Wewnętrzny tynk gipsowy nakładany agregatem, ręcznie lub płyty KG. Sufity gipsowe kładzione na mokro lub płyty KG. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (pomieszczenia gospodarcze, sanitarne) płyty wodoodporne. Zewnętrzny tynk silikonowy lub silikatowy kładziony na styropianie, siatce i kleju. Stolarka okienna i drzwiowa. Zaprojektowano otwory okien i drzwi balkonowych pod stolarkę o typowych rozmiarach. Okna wykonane z PCV z nawietrznikami. Okna połaciowe zaleca się o współczynniku izolacyjności termicznej min 1,1 W/m/2/K np. FAKRO thermo plus. Drzwi wewnętrzne pełne oraz szklone typowe. W pomieszczeniach kuchni, łazienki, WC, kotłowni i itp. drzwi powinny być wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. 220cm/2. Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe typowe zamykane na dwa zamki, od śmietnika stalowe, od pomieszczeń gospodarczych i komórek lokatorski drzwi gospodarcze. Obróbki blacharskie. Obróbki kominów, okapów, koszy wykonane z blachy cynkowanej lub aluminiowej z gotowych systemów oferowanych przez producentów. Rynny i rury spustowe. Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze szarym. Rynny 150, rury spustowe 100. Płyta wejściowa. Warstwy płyty wejściowej pokryta kostką brukową. Płyta wylewana na budowie zbrojona krzyżowo prętami gr min 8cm. Płyta wykonywana na stropie, ze spadkiem nawierzchni 1,5 2,0% zapewniającym odprowadzenie wód deszczowych. Zgodnie z warunkami technicznymi i pismami wydanymi przez MPWiK budynek zaopatrywany będzie w wodę do celów bytowo-gospodarczych z wodociągu Dn100 w ul. Dubieńskiej. Ścieki sanitarne i wody opadowe odprowadzone będą do kanału ogólnospławnego Dn300 z rur kamionkowych w ul. Dubieńskiej. Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne: wody zimnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych, wody ciepłej dla potrzeb bytowo-gospodarczych z kotłowni gazowej w piwnicy, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, gazu, grzewcze centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej w piwnicy, Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. Z o.o. 25

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo