OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE. LOKALIZACJA INWESTYCJI; DZIAŁKA NR 1996/292 PRZY UL KS. TUSKERA INWESTOR: GMINA MSZANA MSZANA, UL. 1 MAJA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, rozbudowy oraz termomodernizacji budynku OSP w Mszanie. Zakres robót budowlanych: A. Roboty związane z rozbudową budynku B. Roboty związane z wykonaniem kotłowni gazowej. C. Roboty związane z wykonaniem drenaŝu oraz ocieplenia ścian fundamentowych D. Roboty związane z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej E. Roboty związane z wykonaniem ocieplenia budynku F. Roboty związane z ociepleniem dachu oraz wymianą odwodnienia dachu. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA - Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi nowelizacjami - Umowa z inwestorem - Wizja lokalna- analiza stanu istniejącego, inwentaryzacja budynku, dokumentacja fotograficzna. - Uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu robót budowlanych - Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszana. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Inwentaryzacja budynku wykonana przez Firmę Projektową POLO arch. Iwona Kamińska. Budynek jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym (parter i trzy piętra wieŝy obserwacyjnej), niepodpiwniczonym. Budynek posiada 3 istniejące wejścia/wyjścia prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu na kondygnację parteru, z czego jedno wejście prowadzi wyłącznie do pomieszczenia kotłowni wraz ze składem opału, oddzielonego od pozostałej części budynku. Dodatkowo w budynku wykonane są dwie bramy garaŝowe (roletowe) wjazdowe dla samochodów gaśniczych. Budynek usytuowany jest na rzucie prostokąta z doklejoną wieŝą obserwacyjną i dobudowanym pomieszczeniem składu opału od strony zachodniej Parametry istniejącego budynku ( inwentaryzacja stanu obecnego ) Szerokość : 15,31 m Długość : 20,86 m Wysokość: 12,87 m Powierzchnia zabudowy: 265,80 m2

2 Powierzchnia całkowita: 330,50 m2 Kubatura: 1192,50 m3 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Działka nr 1996/292 połoŝona jest w Gminie Mszana przy ul. Ks.Tuskera. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek OSP. Budynek ścianą północną zlokalizowany jest w odległości 3,0m od granicy działki. W części zachodniej zlokalizowany jest parking obsługujący budynek straŝy poŝarnej oraz utwardzony plac manewrowy PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Projektowane przedsięwzięcie budowlane polega na rozbudowie oraz termomodernizacji budynku. Projektowana rozbudowa zlokalizowana będzie od strony wschodniej. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, przekryty dachem jednospadowym. Dojazd i dostęp do budynku z istniejącego zjazdu z ul. Ks. Tuskera. Zaopatrzenie obiektu w miejsca postojowe z istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych w centralno-zachodniej części działki (za budynkiem).odprowadzenie wód opadowych do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 4. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY. - Projektowana rozbudowa nawiązuje formą i kształtem do istniejącego budynku tworząc kompozycyjną całość. - Wysokość zabudowy: Budynek istniejący, podstawowy jedna kondygnacja naziemna WieŜa -4 kodygnacje naziemne Projektowana rozbudowa- jedna kondygnacja naziemna - Kąt nachylenia projektowanej połaci dachowe jak części istniejącej 3%- stropodach płaski. - Zaopatrzenie obiektu w miejsca postojowe z istniejącego parkingu - Istniejące zagospodarowanie terenu nie spełnia warunku 60% udziału terenu zabudowanego i utwardzonego na działce 5. ROZBUDOWA BUDYNKU: 5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Projektowana rozbudowa polega na wykonaniu dodatkowych toalet oraz pomieszczenia magazynowego. Pomieszczenia te będą dostępne z zewnątrz poprzez podest Ŝelbetowy umoŝliwiający dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym. Projektowana rozbudowa harmonijnie wpisuje się w istniejąca bryłę budynku. Będzie oto obiekt parterowy przekryty dachem jednospadowym o nachyleniu 3%. Zestawienie powierzchni parteru po przeprowadzeniu rozbudowy: Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto (m 2 ) PARTER Powierzchnia netto (m 2 ) 0.1 Wiatrołap 3.6 m2 0.2 Kuchnia 10,7 m2 0.3 Sala zebrań 49,9 m2 0.4 Toaleta 3,2 m2

3 0.5 Sala komputerowa 18,8 m2 0.6 Przedsionek 4,7 m2 0.7 Pom. biurowe 6,8 m2 0.8 GaraŜ 81,1 m2 0.9 Toaleta 4,6 m Pom. Gospodarcze 6,8 m Magazyn 13,8 m Składzik porządkowy 1,6 m Kotłownia gazowa 4,9 m Toaleta dla osób niepełnosprawnych 4,8 m Przedsionek/ toaleta męska 8,5 m Przedsionek/ toaleta damska 6,4 m2 RAZEM 230,2 m DANE POWIERZCHNIOWE - POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY Pz= 43,9 m2 - POW. ZABUDOWY CAŁEGO BUDYNKU Pz=300 m2 - POW. NETTO ROZBUDOWY P=35,1 m2 - POW. NETTO CAŁEGO BUDYNKU P=230,2 m2 - KUBATURA ROZBUDOWY V=154,7 m3 - KUBATURA CAŁEO BUDYNKU V=1283,7 m3 - WYSOKOŚĆ ROZBUDOWY H=3,79 m - WYSOKOŚĆ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO H=4,28 m - WYSOKOŚĆ WIEśY H=13,07 m 5.3. OPIS ROZBUDOWY POD WZGLĘDEM PRZEPISÓW SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNYCH. Projektowana rozbudowa budynku OSP polegać będzie na budowie toalet. Toalety dostępne będą z zewnętrz. Projektuje się toaletę męską, damską oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dostęp osób niepełnosprawnych do projektowanej rozbudowy odbywać się będzie poprze podest Ŝelbetowy. W pomieszczeniu magazynowym wydzielone zostanie pomieszczenie porządkowego obsługującego toalety. Przewiduje się iŝ toaleta męska będzie obsługiwała do 20 męŝczyzn, toaleta damska do 10 kobiet. Wysokość pomieszczeń w świetle h=3,0m. Opis poszczególnych pomieszczeń: Pom.0,11 Magazyn - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe - Ściany: gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora.

4 Pom.0,12 Składzik porządkowy - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi łazienkowe z nawiewnikami u spodu. - Zlew z wlewką na wysokości 50cm nad posadzką, regał na środki czystości. Pom.0,13 Kotłownia - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 30cm płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi PPOś EI 30 - Zawór czerpalny z wlewka + kratka ściekowa Pom.0,14 Toaleta dla osób niepełnosprawnych. - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe, w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Umywalka,miska ustępowa, szczotka do wc, podajnik na mydło,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. - Zawór czerpalny z wlewką + kratka ściekowa. Pom.0,15 Toaleta męska z przedsionkem. - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi do kabiny łazienkowe z nawiewnikami u spodu. - Umywalki,miska ustępowa,pisuary, szczotka do wc, podajnik na mydło,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro. - Zawór czerpalny z wlewką + kratka ściekowa. Pom.0,16 Toaleta damska z przedsionkem. - Oświetlenie: naturalne i sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na

5 gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi do kabiny łazienkowe z nawiewnikami u spodu. - Umywalki,miska ustępowa, szczotka do wc, podajnik na mydło,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro. - Zawór czerpalny z wlewką + kratka ściekowa. 6. OPIS PRAC REMONTOWYCH: A. ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU. Projektowana rozbudowa polega na wykonaniu dodatkowych toalet oraz pomieszczenia magazynowego. Pomieszczenia te będą dostępne z zewnątrz poprzez podest Ŝelbetowy umoŝliwiający dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym. Projektowana rozbudowa harmonijnie wpisuje się w istniejąca bryłę budynku. Będzie oto obiekt parterowy przekryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia 3%. Przed przystąpieniem do wykonywania rozbudowy w pierwszej kolejności naleŝy rozebrać istniejące pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane od strony zachodniej. We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanych poziom posadzki wykonać do poz. -0,39. W pom. 0,10 naleŝy fragmentarycznie rozebrać istniejącą posadzkę a następnie wykonać 3 stopnie w celu pokonania róŝnic poziomów. W ścianie zewnętrznej wykonać otwór drzwiowy. WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ. Przed wykonaniem otworu w istniejącej ścianie naleŝy najpierw osadzić nadproŝa. W pierwszej kolejności naleŝy wykonać bruzdy z jednej strony muru w celu osadzenia belki, następnie osadzić belkę z drugiej strony muru, dopiero po zamontowaniu belek nadproŝowych moŝna przystąpić do wykonania otworu w ścianie. Niedopuszczalne jest przystąpienie do robót rozbiórkowych przed osadzeniem nadproŝy. B. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KOTŁOWNI GAZOWEJ. Na parterze budynku w istniejącym pom. 0.8 projektuje się wykonanie kotłowni gazowej. Wykonanie posadzki: Projektuje się podniesienie poziomu podłogi projektowanej kotłowni do poz. 0,39 Posadzkę wykonać na zagęszczanej mechanicznie warstwie piasku. Podbetonu gr. 8cm zbrojonego siatką prętów Ø6 o oczkach co 10cm. na podbetonie wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej w postaci Eko foli wysokociśnieniowej 2-składnikowej IZOHAN, warstwy foli budowlanej. Warstwy styropianu EPS 100 gr 10cm. Dalej wylewka betonowa gr 5cm.+ warstwa wykończeniowa z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Technologię kotłowni wykonać wg projektu branŝowego. W istniejącym garaŝu wykonany zostanie odciąg spalin Ø 160 z wentylatorem mechanicznym. C. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DRENAśU ORAZ OCIEPLENIEM ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. Istniejącą nawierzchnię wokół budynku rozebrać ściany fundamentowe odkopać do poziomu ław fundamentowych. Po wykonaniu prac naleŝy odtworzyć nawierzchnię. Dren Ø100 prowadzić w obsypce z Ŝwiru sortowanego frakcji w kierunku istniejącej kanalizacji deszczowej. Przed istniejącą studzienką kanalizacji deszczowej wykonać zbiorczą studzienkę projektowana. Wg odrębnego opracowania.

6 OCIEPLENIE COKOŁU. Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych wykonać wg rys. pt: Szczegół cokołu Istniejący tynk w całość skuć. UWAGA: Sposób wykonania hydroizolacji oraz docieplenia ścian zewnętrznych piwnic przyjęto w systemie bitumicznym, dyspersyjnym IZOHAN IZOBUD. Głębokość ocieplenia.1,0m poniŝej poziomu terenu. Grubość ocieplenia przyjąć 10cm. Przygotowanie podłoŝa: W zaleŝności od rodzaju cech podłoŝa, przeprowadza się prace przygotowawcze. Prace te słuŝą temu, aby zamknąć wszelkie pory w podłoŝu, a poprzez to zapobiec tworzeniu się pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelniania wszelkich pęknięć spoin, naroŝników wewnętrznych i zewnętrznych. PodłoŜe musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy naleŝy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy naleŝy uzupełnić zaprawą naprawczą IZOHAN RENBUD R-102. We wszystkich kątach wewnętrznych (szczególnie na połączeniach izolacji pionowej z ławą fundamentową) naleŝy wykonać fasety. W systemie IZOHAN IZOBUD W wyoblenia wykonujemy z mas dyspersyjnych KMB, promień fasety nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie kociego języczka. Alternatywnie fasety moŝemy wykonać z zapraw mineralnych, najlepiej systemowych typu PCC, wtedy ich promień wynosi 4-5cm (pamiętamy o tym, ze zaprawy typu PCC nie aplikujemy na materiały bitumiczne, w tym papy zgrzewalne). Aby uzyskać umocnienie podłoŝa, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepsza przyczepność izolacji do podłoŝa (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje się IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony z woda w proporcjach 1:1. Zdarza się, szczególnie podczas prac wykonywanych podczas ciepłych dni, iŝ w trakcie nakładania mas grubo-warstwowych na podłoŝach betonowych dochodzi do tworzenia się pęcherzy na świeŝo zaaplikowanej powłoce. Spowodowane jest to tym, iŝ pod wpływem temperatury, powietrze zamknięte w porach pokrytych mleczkiem cementowym zmienia swoją objętość, powodując odspojenia powłoki. Pęcherze na powłoce mogą się teŝ pojawić przy powierzchniach o duŝych porach, np. cegłach profilowanych powierzchniowo. Aby tego zjawiska uniknąć potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą KMB. Zębatą strona pacy aplikujemy masę, a po jej wyschnięciu uzupełniamy powstałe rowki w kolejnej operacji roboczej, tworząc równą powierzchnię. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim moŝna będzie rozpocząć następny etap pracy. Wykonanie przeciwwilgociowych powłok hydroizolacyjnych: Na uprzednio zagruntowane podłoŝe nanosi się IZOHAN IZOBUD WL, bez rozcieńczania, za pomocą pędzla lub pacy tak, aby sucha pozostałość wynosiła min. 1mm. Wykonywanie bezspoinowych powłok izolacyjnych kaŝdego typu: Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację paca lub szpachlą na grubość zaleŝną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niŝ 2mm. Dopiero po przeschnięciu pierwszej nanosimy kolejne warstwy. Zawartość opakowania przed rozpoczęciem prac naleŝy wymieszać. Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany naraŝonej na działanie wody. NaleŜy unikać negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na to by powierzchnie kątów wewnętrznych

7 i zewnętrznych były dokładnie pokryte masa. W zaleŝności od obciąŝenia wodą naleŝy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia nakłada się 3-5 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku działania wody pod ciśnieniem na jeden metr kwadratowy nakłada się ok. 6kg preparatu. (szczegóły w kartach technicznych poszczególnych preparatów). W pierwszej kolejności przykleja się punkty przyłączania, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. We wszystkich katach wewnętrznych (szczególnie na połączeniach izolacji pionowej z pozioma) naleŝy wykonać fasety. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnia do wygładzania. Pamiętamy o tym, by hydroizolacje wyciągnąć minimum na 30 cm powyŝej poziomu terenu. Przyklejanie płyt ocieplających: Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS moŝna przystąpić do przyklejania płyt ocieplających, które będą jednocześnie stanowić ochronę masy KMB przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przyjęte w rozwiązaniu płyty styrodurowe XPS przyklejamy przy pomocy IZOHAN IZOBUD WK (zuŝycie ok. 1,5kg/m2). Przy klejeniu płyt ze styroduru bezwzględnie przestrzegać naleŝ technik klejenia. Dla preparatów wiąŝących fizycznie (przez odparowanie wody) konieczne jest odczekanie ok minut od momentu aplikacji preparatu na płytę do momentu jej dociśnięcia do izolowanej powierzchni (szczegóły w KT i na etykietach wyrobu). Płyty styrodurowe zlokalizowane pod poziomem terenu utwierdzamy do ściany tylko i wyłącznie przy pomocy kleju IZOBUD WK. Zakazuje się utwierdzania płyt przy pomocy dybli talerzowych. Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt termoizolacyjnych do izolacji bitumicznej na zaprawy cementowe. W czasie wiatrów płyty ocieplające naleŝy dodatkowo podeprzeć. Zasypywanie wykopów moŝliwe jest po 3-7 dobach ( w zaleŝności od temperatury i wilgotności otoczenia). Płyty styrodurowe naleŝy obciąć ukośnie w rejonie faset ( przy płytach zakładkowych najczęściej jest to potrzebne). NaleŜy uwaŝać, Ŝeby płyty stały mocno na występie fundamentowym. PowyŜej poziomu gruntu umacnia się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. Płaszczyznę płyt styrodurowych naleŝy pokryć cementową zaprawą klejową IZOHAN EKOSTYK S z wtopioną siatką z włókna szklanego. Masy KMB są szczególnie naraŝone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, w postaci folii PE lub EPDM. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas MKB z uwagi na to, iŝ kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę KMB i ja uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włóknina filtrującą. Na przestrzeni ściany nad poziomem terenu a cokołem wykonać tynk Ŝywiczny wg palety tynków mozaikowych ATLAS DEKO M nr 118. D. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ- ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYMIANĄ OKIEN. Wymianę istniejących okien wykonać wg zestawienia stolarki okiennej. Okna PVC z szybą zespoloną, rama okna w kolorze szarym RAL Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr 0,9mm w kolorze grafitowym. Parapety wewnętrzne z płyty MDF fornirowanej okleiną drewnopodobną w kolorze złoty dąb. Uwaga: 1. Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary naleŝy sprawdzić z natury.

8 2. Ze względu na zróŝnicowaną szerokość wnęk okiennych wymiary parapetów przyjęto orientacyjnie ok. 35cm Na elewacji frontowej projektuje się zmniejszenie istniejącej witryny (dawniej sklepowej) poprzez wykonanie słupka gr 25cm na szerokość ściany zewnętrznej z bloczków silikatowych. Nad otworami okiennymi drzwiowymi w części istniejącej ( z wyjątkiem okien w garaŝu) naleŝy zamontować rolety zewnętrzne antywłamaniowe. Kaseta rolet oraz rolety w kolorze RAL W przestrzeni okien w garaŝu naleŝy wykonać nową kratę stalową. Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zobowiązuje się wykonawcę do sprawdzenie wszystkich wymiarów otworów z natury a następnie dostosowanie tych wymiarów do wymogów producenta okien i drzwi. E. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PARTERU ORAZ WIEśY. Przyjęto grubość ocieplenia 15cm. Ściany północne ocieplić płytami niepalnej wełny min. gr 15cm pozostałe ściany ocieplić styropianem EPS 70 gr 15cm (z wyjątkiem ściany północnej) UWAGA: Sposób wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto wg systemu ATLAS ETICS. Technologia wykonywania ocieplenia: Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych naleŝy wykonać prace przygotowawcze: - zdemontować obróbkę blacharską - zdemontować istniejące rury spustowe - zdemontować instalację odgromową - zdemontować oświetlenie zewnętrzne - zdemontować reklamy, napisy, tablice informacyjne - zdemontować zadaszenie nad wejściem - zabezpieczyć otwory wentylacyjne a następnie załoŝyć nowe kratki. Warunki pracy podczas wykonywania ociepleń ścian: - Temperatura podłoŝa i otoczenia w trakcie wykonywania prac jak równieŝ w czasie wysychania nie powinna być niŝsza niŝ 0 stopni C. - W czasie 24 h od nałoŝenia zaprawy lub tynku elewacyjnego naleŝy go chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. - Podczas prowadzenia prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura) naleŝy zastosować odpowiednią ochronę ścian. Opis materiałów całego układu ocieplającego i sposobu ich stosowania. Warstwy ocieplenia muszą tworzyć wzajemnie dopasowany, aktywny układ termoizolacyjny, osłaniający elewację przed urazami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych. Przed rozpoczęciem docieplenia naleŝy sprawdzić przyczepność ściany istniejącej.podłoŝe powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie / tolerancja mm na promieniu 1,2 m/ wolne od łuszczących się farb, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

9 Uwaga: Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych zaleca się wykonanie testu przyczepności zaprawy klejącej do podłoŝa. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja się kawałki styropianu 150x150x5 mm i pozostawia się do wyschnięcia na 3 dni. Po tym czasie naleŝy wykonać próbę oderwania styropianu. JeŜeli podłoŝe jest wystarczająco zwarte i mocne zerwanie nastąpić powinno w warstwie styropianu. W przypadku kiedy zaprawa klejąca zostanie oderwana razem z warstwą podłoŝa naleŝy usunąć warstwy słabego podłoŝa i wzmocnić je emulsją gruntującą. Poszczególne warstwy docieplenia: -Klejenie płyt styropianowych do podłoŝa- Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20. Klej o bardzo wysokiej elastyczności i przyczepności. Posiada parametry pozwalające na stosowanie go zarówno do przyklejania termoizolacji jak i zatapiania siatki. Doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach np. na powierzchniach zabrudzonych, o niskiej przyczepności, poddanych niewielkim odkształceniom. Ponadto ATLAS STOPTER K-20 moŝe słuŝyć do renowacji starych tynków, niekoniecznie w ramach systemu izolacji cieplnej. Technologia naprawy starego, osypującego się tynku składa się z kilku etapów: - oczyszczenie podłoŝa, usunięcie odpadających fragmentów - zagruntowanie powierzchni UNI-GRUNTEM lub CERPLASTEM - wykonanie warstwy spajającej z siatki zatopionej w warstwie kleju STOPTER K-20 - wykonanie warstwy wykończeniowej Mocowanie płyt styropianowych gotową zaprawę naleŝy nakładać kielnią po obwodzie płyt pasem szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8cm. Bezzwłocznie naleŝy przyłoŝyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałoŝona zaprawa po dociśnięciu płyt pokrywa min. 40% jej powierzchni. Płyty styropianowe naleŝy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Styropian EPS 70 grubości 15 cm. Do ocieplenia naleŝy uŝyć płyt styropianowych rodzaju EPS / samogasnącego/ o cięŝarze objętościowym 15 kg/m3. Płyty styropianowe powinny spełniać m.in. następujące wymagania: -wymiary- nie większe niŝ 50x100cm z dokładnością 0,30% -grubość styropianu 15cm -struktura: zwarta, niedopuszczalne są granulki związane luźno -powierzchnia- szorstka, po krojeniu z bloków -krawędzie : proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań -płyty powinny być sezonowane co najmniej dwa miesiące od daty wyprodukowania. Dodatkowo mocowanie styropianu do ściany łącznikami z tworzywa w kształcie grzybków -łączniki do styropianu dł. 240mm /ilość łączników na kaŝdym naroŝniku płyty +dwa w środkowej części płyty styropianowej. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Gotową zaprawę ATLAS STOPTER K-20 rozprowadzić na powierzchni płyt styropianowej warstwą grubości 2-3 cm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeŝą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego /z zachowaniem zakładów 10cm/, a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 1-2 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami. Uwaga w czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie naleŝy pracować na ścianach silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej ATLAS STOPTER K-20

10 NaleŜy stosować siatkę z włókna szklanego o następujących cechach: - wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7 w drugim, - siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm wzdłuŝ wątku i osnowy nie mniej niŝ 125daN - zaimpregnowana alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego - splot uniemoŝliwiający przesuwanie się nitek Części cokołowe i parterowe, bardziej naraŝone na uszkodzenia mechaniczne, naleŝy pokryć podwójną warstwą zbrojeniową. Płyn gruntujący UNI-GRUNT moŝe być nanoszony na czyste i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych podłoŝa. Wykonanie tynku silikonowego, typu baranek gr. 2mm. Tynk moŝe być nakładany na powierzchnie, równe, suche i czyste /wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. W czasie prowadzenia robót naleŝy zachować jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoŝe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową naleŝy nadać mu fakturę. W zaleŝności od kierunku ruchów packi moŝna uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerwy, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy naleŝy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuŝ wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałoŝyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeŝego tynku. Po przerwie prace naleŝy kontynuować od wyznaczonego miejsca. Uwaga- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby materiały zastosowane w metodzie ocieplania były dobrane pod względem cech fizycznych, elastyczności warstw i właściwości mechanicznych materiały uŝyte do docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta. Sposób ocieplenia i wykończenia ścian w miejscach szczególnych NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby wypełnić kitem akrylowym szczeliny przy ościeŝach i obróbkach blacharskich w celu uniemoŝliwienia wnikania wody deszczowej pod termorenowację. - Ocieplenie naroŝy budynku Wypukłe naroŝa pionowe przed przyklejeniem tkaniny wzmocnić perforowanym kątownikiem aluminiowym o wymiarach 25x25x0,5mm. Trzeba go wcisnąć w świeŝo nałoŝoną zaprawę klejącą i tą samą zaprawą zaszpachlować. Następnie odcinki tkaniny z włókna szklanego, naklejone na kaŝdą ze ścian tworzących naroŝe, zawija się na ścianę sąsiednią, tak by o około 10cm sięgały za profil. W naroŝu dwa pasma tkaniny łączą się na zakład. Ocieplenie naleŝy wykonać z godnie z sztuka budowlana oraz zaleceniami producenta dociepleń. OCIEPLENIE DACHU. Dach naleŝy ocieplić styropapą gr. 20cm. Sposób ocieplenia dachu przedstawiono w punkcie 5, f. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHU ORAZ WYMIANĄ ODWODNIENIA DACHU.

11 ROBOTY PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Po wykonaniu ocieplenia na elewacjach naleŝy załoŝyć wszystkie elementy zdemontowane w celu wykonania termomodernizacji tj. instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne, kratki wentylacyjne tablice informacyjne. F. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHU ORAZ WYMIANĄ ODWODNIENIA DACHU. Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia dachu naleŝy wykonać szereg prac przygotowawczych: Zdemontować istniejącą instalację dachową. Pow wykonaniu docieplenia naleŝy ponownie załoŝyć instalację odgromową wg projektu branŝowego. DemontaŜ kominów ponad połacią dachu. Istniejące kominy zdemontować do poziomu poszycia dachu a następnie ponownie wymórować z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym. Wysokość kominów przyjąć wg warunków technicznych 142 oraz PN-89/B czyli 60cm ponad powierzchnię docieplenia styropapy gr 20cm. Dodatkowe kominki wentylacyjne wymienić na dachowe kominki wentylacyjne wg rozwiązania systemowego- uwzględniając grubość docieplenia. Wszystkie przewody kominowe naleŝy zinwentaryzować w własnym zakresie przed przystąpieniem do robót termo modernizacyjnych. DemontaŜ odwodnienia dachu. Rynny oraz rury spustowe naleŝy wymienić na: Rynny PVC Ø150 w kolorze grafitowym Rury spustowe PVC Ø125 w kolorze grafitowym Nowoprojektowane odwodnienie dachu prowadzić do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. W miejscu łączenia rur spustowych z studzienkami naleŝy zamontować czyszczaki rewizyjne wg rozwiązania systemowego producenta. DemontaŜ balustrad na wieŝy. Istniejącą balustradę naleŝy zdemontować a następnie wykonać nową balustradę wg rysunku pt: Szczegół balustrady na wieŝy. Balustrada wykonana będzie z odpowiednich elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym RAL Balustradę mocować do stropodachu wieŝy przed wykonaniem ocieplenia styropapą. Przygotowanie podłoŝa dachu oraz ocieplenie dachu styropapą. Projektuje się wykonanie ocieplenia dachu na istniejącym poszyciu z papy. Istniejące poszycie naleŝy oczyścić z zabrudzeń i kurzu. Docieplenie dachu wykonać z styropapy gr 20cm. Styropapę kleić do istniejącego poszycia dachu. Spadki prowadzić zgodnie z istniejącym nachyleniem dachu. Na warstwie styropapy wykonać warstwę papy podkładowej a następnie warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. W przestrzeni okapów zamontować kantówki drewniane umoŝliwiające wykonanie obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu. Sposób wykonania okapów przedstawiono na rys. pt: szczegół okapu. Po wykonaniu ocieplenia naleŝy wykonać obróbki blacharskie w obrębie styku dachu z ścianą wieŝy oraz w obrębie kominów. Obróbki blacharskie wykonać z rozwinięcia blachy powlekanej gr 0.9mm. w kolorze grafitowym.

12 Uwaga- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby materiały zastosowane w metodzie ocieplania były dobrane pod względem cech fizycznych, elastyczności warstw i właściwości mechanicznych materiały uŝyte do docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta. 7. KOLORYSTYKA BUDYNKU - cokół: tynk Ŝywiczny wg palety tynków mozaikowych ATLAS DEKO M nr ściany zewnętrzne, ściana podstawowa wg palety tynków silikatowych ATLAS nr 03- jasny szary - ściany zewnętrzne, pasy między okienne wg palety tynków silikatowych ATLAS nr ciemny szary - pasy czerwieni w kolorze RAL drzwi i okna- RAL 7035 jasno szary - kraty stalowe RAL 7004 szary - kominy z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym 8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Charakterystyka energetyczna budynku przed wykonaniem termomodernizacji. Lp. 1. q moc [kw] 2. q [kw] 3. Q H [GJ] 4. E=Q H /V [kwh/m 3 a] 5. Qs [GJ] 6. Rodzaj danych Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania Taryfa opłat (z VAT) opłata stała (za moc zamówioną + przesył) miesięcznie zł /MW opłata zmienna (za ciepło + przesył) wg licznika zł/ GJ opłata abonamentowa miesięcznie zł Dane w stanie istniejącym 58,40 Zamówiona moc cieplna (łącznie dla c. o. i c. w.u. ) 59,50 491,90 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła 114,26 977, ,00 Charakterystyka systemu ogrzewania Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1. Typ instalacji Lokalna kotłownia gazowa 2. Parametry pracy instalacji 90/70 0 C 3. Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworów podpionowych. Stan dobry. 4. Rodzaje grzejników Płytowe 5. Osłonięcie grzejników brak 6. Zawory termostatyczne brak Sprawności składowe systemu grzewczego Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba godzin na dobę Modernizacja instalacji w latach η p = 0,92 ηr= 0,74 η co = 0,8 ηw= 0,82 η e = 0,90 7 / 24 nie

13 Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym Rodzaj instalacji Piony i ich izolacja Opomiarowanie (wodomierze) ZuŜycie ciepłej wody w m 3 /m-c określone wg. pomiaru 4.g. Charakterystyka systemu wentylacji Przepływowe elektryczne ogrzewacze wody 3szt. Przewody stalowe, stan przewodów i izolacji dobry. Są ok.20 m 3 - średnio miesięcznie Lp. 1. Rodzaj danych Rodzaj wentylacji Dane w stanie istniejącym grawitacyjna 2. Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h 740 Charakterystyka systemu wentylacji. Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1. Rodzaj wentylacji grawitacyjna 2. Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h 740 Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku. Kocioł węglowy tradycyjny mocy ok. 50 kw Zestawienie zbiorcze oceny stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy Lp. Charakterystyka stanu istniejącego MoŜliwości i sposób poprawy 1 Przegrody zewnętrzne 2 3 Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania 1 ciepła U [ W / m 2 K ] - ściany zewnętrzne U= 1,46 - stropodach U= 1,90 - podłoga na gruncie U= 0,79 NaleŜy docieplić przegrody zewnętrzne - dla ścian zewnętrznych R > 4,0 ' - dla podłogi na gruncie R > 2 '- dla stropodachu R 4,5 Okna są w dobrym stanie technicz nym o współczynniku ocenionym na U = 1,60 Wentylacja grawitacyjna - nie stwierdza się zbyt MoŜliwe obniŝenie zuŝycia ciepła przez wpro - 3 małego przewietrzania. wadzenie wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej - 4 MoŜliwe obniŝenie zuŝycia ciepła przez zasto - sowanie układu solarowego wspomagającego układ zasilania w ciepłą wodę. System grzewczy węzeł indywidualny MoŜliwe znaczne oszczędności przez 5 Instalacja o niskiej sprawności wprowadzenie automatyki pogodowej regulacji. w węźle oraz modernizację pozostałej części grzejników oraz montaŝ grzejnikowych zaworów termostatycznych. Przyjęto następujące rozwiązanie termo modernizacyjne- opis robót:

14 L.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian/wełna min. 15cm 2 j.w. przez stropodach Ocieplenie stropodachu styropapa 20cm 3 j.w. przez podłogę na gruncie - 4 Modernizacja instalacji c.o. Wymiana kotła na nowoczesny gazowy z automatyką pog. 5 PodwyŜszenie sprawności instalacji co Wymiana przewodów i kaloryferów 6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej tak ZOSTAŁY SPEŁNIONE NORMY DOTYCZĄCE PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo