OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W MSZANIE. LOKALIZACJA INWESTYCJI; DZIAŁKA NR 1996/292 PRZY UL KS. TUSKERA INWESTOR: GMINA MSZANA MSZANA, UL. 1 MAJA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, rozbudowy oraz termomodernizacji budynku OSP w Mszanie. Zakres robót budowlanych: A. Roboty związane z rozbudową budynku B. Roboty związane z wykonaniem kotłowni gazowej. C. Roboty związane z wykonaniem drenaŝu oraz ocieplenia ścian fundamentowych D. Roboty związane z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej E. Roboty związane z wykonaniem ocieplenia budynku F. Roboty związane z ociepleniem dachu oraz wymianą odwodnienia dachu. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA - Ustawa z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi nowelizacjami - Umowa z inwestorem - Wizja lokalna- analiza stanu istniejącego, inwentaryzacja budynku, dokumentacja fotograficzna. - Uzgodnienia z inwestorem dotyczące zakresu robót budowlanych - Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszana. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Inwentaryzacja budynku wykonana przez Firmę Projektową POLO arch. Iwona Kamińska. Budynek jest obiektem wolnostojącym, czterokondygnacyjnym (parter i trzy piętra wieŝy obserwacyjnej), niepodpiwniczonym. Budynek posiada 3 istniejące wejścia/wyjścia prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu na kondygnację parteru, z czego jedno wejście prowadzi wyłącznie do pomieszczenia kotłowni wraz ze składem opału, oddzielonego od pozostałej części budynku. Dodatkowo w budynku wykonane są dwie bramy garaŝowe (roletowe) wjazdowe dla samochodów gaśniczych. Budynek usytuowany jest na rzucie prostokąta z doklejoną wieŝą obserwacyjną i dobudowanym pomieszczeniem składu opału od strony zachodniej Parametry istniejącego budynku ( inwentaryzacja stanu obecnego ) Szerokość : 15,31 m Długość : 20,86 m Wysokość: 12,87 m Powierzchnia zabudowy: 265,80 m2

2 Powierzchnia całkowita: 330,50 m2 Kubatura: 1192,50 m3 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Działka nr 1996/292 połoŝona jest w Gminie Mszana przy ul. Ks.Tuskera. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek OSP. Budynek ścianą północną zlokalizowany jest w odległości 3,0m od granicy działki. W części zachodniej zlokalizowany jest parking obsługujący budynek straŝy poŝarnej oraz utwardzony plac manewrowy PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Projektowane przedsięwzięcie budowlane polega na rozbudowie oraz termomodernizacji budynku. Projektowana rozbudowa zlokalizowana będzie od strony wschodniej. Będzie to obiekt jednokondygnacyjny, przekryty dachem jednospadowym. Dojazd i dostęp do budynku z istniejącego zjazdu z ul. Ks. Tuskera. Zaopatrzenie obiektu w miejsca postojowe z istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych w centralno-zachodniej części działki (za budynkiem).odprowadzenie wód opadowych do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 4. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY. - Projektowana rozbudowa nawiązuje formą i kształtem do istniejącego budynku tworząc kompozycyjną całość. - Wysokość zabudowy: Budynek istniejący, podstawowy jedna kondygnacja naziemna WieŜa -4 kodygnacje naziemne Projektowana rozbudowa- jedna kondygnacja naziemna - Kąt nachylenia projektowanej połaci dachowe jak części istniejącej 3%- stropodach płaski. - Zaopatrzenie obiektu w miejsca postojowe z istniejącego parkingu - Istniejące zagospodarowanie terenu nie spełnia warunku 60% udziału terenu zabudowanego i utwardzonego na działce 5. ROZBUDOWA BUDYNKU: 5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Projektowana rozbudowa polega na wykonaniu dodatkowych toalet oraz pomieszczenia magazynowego. Pomieszczenia te będą dostępne z zewnątrz poprzez podest Ŝelbetowy umoŝliwiający dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym. Projektowana rozbudowa harmonijnie wpisuje się w istniejąca bryłę budynku. Będzie oto obiekt parterowy przekryty dachem jednospadowym o nachyleniu 3%. Zestawienie powierzchni parteru po przeprowadzeniu rozbudowy: Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto (m 2 ) PARTER Powierzchnia netto (m 2 ) 0.1 Wiatrołap 3.6 m2 0.2 Kuchnia 10,7 m2 0.3 Sala zebrań 49,9 m2 0.4 Toaleta 3,2 m2

3 0.5 Sala komputerowa 18,8 m2 0.6 Przedsionek 4,7 m2 0.7 Pom. biurowe 6,8 m2 0.8 GaraŜ 81,1 m2 0.9 Toaleta 4,6 m Pom. Gospodarcze 6,8 m Magazyn 13,8 m Składzik porządkowy 1,6 m Kotłownia gazowa 4,9 m Toaleta dla osób niepełnosprawnych 4,8 m Przedsionek/ toaleta męska 8,5 m Przedsionek/ toaleta damska 6,4 m2 RAZEM 230,2 m DANE POWIERZCHNIOWE - POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY Pz= 43,9 m2 - POW. ZABUDOWY CAŁEGO BUDYNKU Pz=300 m2 - POW. NETTO ROZBUDOWY P=35,1 m2 - POW. NETTO CAŁEGO BUDYNKU P=230,2 m2 - KUBATURA ROZBUDOWY V=154,7 m3 - KUBATURA CAŁEO BUDYNKU V=1283,7 m3 - WYSOKOŚĆ ROZBUDOWY H=3,79 m - WYSOKOŚĆ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO H=4,28 m - WYSOKOŚĆ WIEśY H=13,07 m 5.3. OPIS ROZBUDOWY POD WZGLĘDEM PRZEPISÓW SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNYCH. Projektowana rozbudowa budynku OSP polegać będzie na budowie toalet. Toalety dostępne będą z zewnętrz. Projektuje się toaletę męską, damską oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Dostęp osób niepełnosprawnych do projektowanej rozbudowy odbywać się będzie poprze podest Ŝelbetowy. W pomieszczeniu magazynowym wydzielone zostanie pomieszczenie porządkowego obsługującego toalety. Przewiduje się iŝ toaleta męska będzie obsługiwała do 20 męŝczyzn, toaleta damska do 10 kobiet. Wysokość pomieszczeń w świetle h=3,0m. Opis poszczególnych pomieszczeń: Pom.0,11 Magazyn - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe - Ściany: gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora.

4 Pom.0,12 Składzik porządkowy - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi łazienkowe z nawiewnikami u spodu. - Zlew z wlewką na wysokości 50cm nad posadzką, regał na środki czystości. Pom.0,13 Kotłownia - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 30cm płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi PPOś EI 30 - Zawór czerpalny z wlewka + kratka ściekowa Pom.0,14 Toaleta dla osób niepełnosprawnych. - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe, w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Umywalka,miska ustępowa, szczotka do wc, podajnik na mydło,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. - Zawór czerpalny z wlewką + kratka ściekowa. Pom.0,15 Toaleta męska z przedsionkem. - Oświetlenie: sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi do kabiny łazienkowe z nawiewnikami u spodu. - Umywalki,miska ustępowa,pisuary, szczotka do wc, podajnik na mydło,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro. - Zawór czerpalny z wlewką + kratka ściekowa. Pom.0,16 Toaleta damska z przedsionkem. - Oświetlenie: naturalne i sztuczne. - Wentylacja mechaniczna. - Posadzka : płytki ceramiczne antypoślizgowe w posadzce kratka ściekowa. - Ściany: do wysokości 2,05m płytki ceramiczne. Przestrzeń nad płytkami- gładź gipsowa zacierana na

5 gładko, malowana farbą akrylową. Kolorystyka pomieszczenia wg palety wybranej przez Inwestora. WyposaŜenie: - Drzwi do kabiny łazienkowe z nawiewnikami u spodu. - Umywalki,miska ustępowa, szczotka do wc, podajnik na mydło,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro. - Zawór czerpalny z wlewką + kratka ściekowa. 6. OPIS PRAC REMONTOWYCH: A. ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU. Projektowana rozbudowa polega na wykonaniu dodatkowych toalet oraz pomieszczenia magazynowego. Pomieszczenia te będą dostępne z zewnątrz poprzez podest Ŝelbetowy umoŝliwiający dostęp do budynku osobą niepełnosprawnym. Projektowana rozbudowa harmonijnie wpisuje się w istniejąca bryłę budynku. Będzie oto obiekt parterowy przekryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia 3%. Przed przystąpieniem do wykonywania rozbudowy w pierwszej kolejności naleŝy rozebrać istniejące pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane od strony zachodniej. We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanych poziom posadzki wykonać do poz. -0,39. W pom. 0,10 naleŝy fragmentarycznie rozebrać istniejącą posadzkę a następnie wykonać 3 stopnie w celu pokonania róŝnic poziomów. W ścianie zewnętrznej wykonać otwór drzwiowy. WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ. Przed wykonaniem otworu w istniejącej ścianie naleŝy najpierw osadzić nadproŝa. W pierwszej kolejności naleŝy wykonać bruzdy z jednej strony muru w celu osadzenia belki, następnie osadzić belkę z drugiej strony muru, dopiero po zamontowaniu belek nadproŝowych moŝna przystąpić do wykonania otworu w ścianie. Niedopuszczalne jest przystąpienie do robót rozbiórkowych przed osadzeniem nadproŝy. B. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KOTŁOWNI GAZOWEJ. Na parterze budynku w istniejącym pom. 0.8 projektuje się wykonanie kotłowni gazowej. Wykonanie posadzki: Projektuje się podniesienie poziomu podłogi projektowanej kotłowni do poz. 0,39 Posadzkę wykonać na zagęszczanej mechanicznie warstwie piasku. Podbetonu gr. 8cm zbrojonego siatką prętów Ø6 o oczkach co 10cm. na podbetonie wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej w postaci Eko foli wysokociśnieniowej 2-składnikowej IZOHAN, warstwy foli budowlanej. Warstwy styropianu EPS 100 gr 10cm. Dalej wylewka betonowa gr 5cm.+ warstwa wykończeniowa z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Technologię kotłowni wykonać wg projektu branŝowego. W istniejącym garaŝu wykonany zostanie odciąg spalin Ø 160 z wentylatorem mechanicznym. C. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DRENAśU ORAZ OCIEPLENIEM ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. Istniejącą nawierzchnię wokół budynku rozebrać ściany fundamentowe odkopać do poziomu ław fundamentowych. Po wykonaniu prac naleŝy odtworzyć nawierzchnię. Dren Ø100 prowadzić w obsypce z Ŝwiru sortowanego frakcji w kierunku istniejącej kanalizacji deszczowej. Przed istniejącą studzienką kanalizacji deszczowej wykonać zbiorczą studzienkę projektowana. Wg odrębnego opracowania.

6 OCIEPLENIE COKOŁU. Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych wykonać wg rys. pt: Szczegół cokołu Istniejący tynk w całość skuć. UWAGA: Sposób wykonania hydroizolacji oraz docieplenia ścian zewnętrznych piwnic przyjęto w systemie bitumicznym, dyspersyjnym IZOHAN IZOBUD. Głębokość ocieplenia.1,0m poniŝej poziomu terenu. Grubość ocieplenia przyjąć 10cm. Przygotowanie podłoŝa: W zaleŝności od rodzaju cech podłoŝa, przeprowadza się prace przygotowawcze. Prace te słuŝą temu, aby zamknąć wszelkie pory w podłoŝu, a poprzez to zapobiec tworzeniu się pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelniania wszelkich pęknięć spoin, naroŝników wewnętrznych i zewnętrznych. PodłoŜe musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy naleŝy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy naleŝy uzupełnić zaprawą naprawczą IZOHAN RENBUD R-102. We wszystkich kątach wewnętrznych (szczególnie na połączeniach izolacji pionowej z ławą fundamentową) naleŝy wykonać fasety. W systemie IZOHAN IZOBUD W wyoblenia wykonujemy z mas dyspersyjnych KMB, promień fasety nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie kociego języczka. Alternatywnie fasety moŝemy wykonać z zapraw mineralnych, najlepiej systemowych typu PCC, wtedy ich promień wynosi 4-5cm (pamiętamy o tym, ze zaprawy typu PCC nie aplikujemy na materiały bitumiczne, w tym papy zgrzewalne). Aby uzyskać umocnienie podłoŝa, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepsza przyczepność izolacji do podłoŝa (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje się IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony z woda w proporcjach 1:1. Zdarza się, szczególnie podczas prac wykonywanych podczas ciepłych dni, iŝ w trakcie nakładania mas grubo-warstwowych na podłoŝach betonowych dochodzi do tworzenia się pęcherzy na świeŝo zaaplikowanej powłoce. Spowodowane jest to tym, iŝ pod wpływem temperatury, powietrze zamknięte w porach pokrytych mleczkiem cementowym zmienia swoją objętość, powodując odspojenia powłoki. Pęcherze na powłoce mogą się teŝ pojawić przy powierzchniach o duŝych porach, np. cegłach profilowanych powierzchniowo. Aby tego zjawiska uniknąć potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą KMB. Zębatą strona pacy aplikujemy masę, a po jej wyschnięciu uzupełniamy powstałe rowki w kolejnej operacji roboczej, tworząc równą powierzchnię. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim moŝna będzie rozpocząć następny etap pracy. Wykonanie przeciwwilgociowych powłok hydroizolacyjnych: Na uprzednio zagruntowane podłoŝe nanosi się IZOHAN IZOBUD WL, bez rozcieńczania, za pomocą pędzla lub pacy tak, aby sucha pozostałość wynosiła min. 1mm. Wykonywanie bezspoinowych powłok izolacyjnych kaŝdego typu: Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację paca lub szpachlą na grubość zaleŝną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niŝ 2mm. Dopiero po przeschnięciu pierwszej nanosimy kolejne warstwy. Zawartość opakowania przed rozpoczęciem prac naleŝy wymieszać. Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany naraŝonej na działanie wody. NaleŜy unikać negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na to by powierzchnie kątów wewnętrznych

7 i zewnętrznych były dokładnie pokryte masa. W zaleŝności od obciąŝenia wodą naleŝy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia nakłada się 3-5 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku działania wody pod ciśnieniem na jeden metr kwadratowy nakłada się ok. 6kg preparatu. (szczegóły w kartach technicznych poszczególnych preparatów). W pierwszej kolejności przykleja się punkty przyłączania, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. We wszystkich katach wewnętrznych (szczególnie na połączeniach izolacji pionowej z pozioma) naleŝy wykonać fasety. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnia do wygładzania. Pamiętamy o tym, by hydroizolacje wyciągnąć minimum na 30 cm powyŝej poziomu terenu. Przyklejanie płyt ocieplających: Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS moŝna przystąpić do przyklejania płyt ocieplających, które będą jednocześnie stanowić ochronę masy KMB przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przyjęte w rozwiązaniu płyty styrodurowe XPS przyklejamy przy pomocy IZOHAN IZOBUD WK (zuŝycie ok. 1,5kg/m2). Przy klejeniu płyt ze styroduru bezwzględnie przestrzegać naleŝ technik klejenia. Dla preparatów wiąŝących fizycznie (przez odparowanie wody) konieczne jest odczekanie ok minut od momentu aplikacji preparatu na płytę do momentu jej dociśnięcia do izolowanej powierzchni (szczegóły w KT i na etykietach wyrobu). Płyty styrodurowe zlokalizowane pod poziomem terenu utwierdzamy do ściany tylko i wyłącznie przy pomocy kleju IZOBUD WK. Zakazuje się utwierdzania płyt przy pomocy dybli talerzowych. Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt termoizolacyjnych do izolacji bitumicznej na zaprawy cementowe. W czasie wiatrów płyty ocieplające naleŝy dodatkowo podeprzeć. Zasypywanie wykopów moŝliwe jest po 3-7 dobach ( w zaleŝności od temperatury i wilgotności otoczenia). Płyty styrodurowe naleŝy obciąć ukośnie w rejonie faset ( przy płytach zakładkowych najczęściej jest to potrzebne). NaleŜy uwaŝać, Ŝeby płyty stały mocno na występie fundamentowym. PowyŜej poziomu gruntu umacnia się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. Płaszczyznę płyt styrodurowych naleŝy pokryć cementową zaprawą klejową IZOHAN EKOSTYK S z wtopioną siatką z włókna szklanego. Masy KMB są szczególnie naraŝone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, w postaci folii PE lub EPDM. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas MKB z uwagi na to, iŝ kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę KMB i ja uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włóknina filtrującą. Na przestrzeni ściany nad poziomem terenu a cokołem wykonać tynk Ŝywiczny wg palety tynków mozaikowych ATLAS DEKO M nr 118. D. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ- ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYMIANĄ OKIEN. Wymianę istniejących okien wykonać wg zestawienia stolarki okiennej. Okna PVC z szybą zespoloną, rama okna w kolorze szarym RAL Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr 0,9mm w kolorze grafitowym. Parapety wewnętrzne z płyty MDF fornirowanej okleiną drewnopodobną w kolorze złoty dąb. Uwaga: 1. Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary naleŝy sprawdzić z natury.

8 2. Ze względu na zróŝnicowaną szerokość wnęk okiennych wymiary parapetów przyjęto orientacyjnie ok. 35cm Na elewacji frontowej projektuje się zmniejszenie istniejącej witryny (dawniej sklepowej) poprzez wykonanie słupka gr 25cm na szerokość ściany zewnętrznej z bloczków silikatowych. Nad otworami okiennymi drzwiowymi w części istniejącej ( z wyjątkiem okien w garaŝu) naleŝy zamontować rolety zewnętrzne antywłamaniowe. Kaseta rolet oraz rolety w kolorze RAL W przestrzeni okien w garaŝu naleŝy wykonać nową kratę stalową. Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zobowiązuje się wykonawcę do sprawdzenie wszystkich wymiarów otworów z natury a następnie dostosowanie tych wymiarów do wymogów producenta okien i drzwi. E. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA BUDYNKU. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PARTERU ORAZ WIEśY. Przyjęto grubość ocieplenia 15cm. Ściany północne ocieplić płytami niepalnej wełny min. gr 15cm pozostałe ściany ocieplić styropianem EPS 70 gr 15cm (z wyjątkiem ściany północnej) UWAGA: Sposób wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto wg systemu ATLAS ETICS. Technologia wykonywania ocieplenia: Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych naleŝy wykonać prace przygotowawcze: - zdemontować obróbkę blacharską - zdemontować istniejące rury spustowe - zdemontować instalację odgromową - zdemontować oświetlenie zewnętrzne - zdemontować reklamy, napisy, tablice informacyjne - zdemontować zadaszenie nad wejściem - zabezpieczyć otwory wentylacyjne a następnie załoŝyć nowe kratki. Warunki pracy podczas wykonywania ociepleń ścian: - Temperatura podłoŝa i otoczenia w trakcie wykonywania prac jak równieŝ w czasie wysychania nie powinna być niŝsza niŝ 0 stopni C. - W czasie 24 h od nałoŝenia zaprawy lub tynku elewacyjnego naleŝy go chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. - Podczas prowadzenia prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura) naleŝy zastosować odpowiednią ochronę ścian. Opis materiałów całego układu ocieplającego i sposobu ich stosowania. Warstwy ocieplenia muszą tworzyć wzajemnie dopasowany, aktywny układ termoizolacyjny, osłaniający elewację przed urazami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych. Przed rozpoczęciem docieplenia naleŝy sprawdzić przyczepność ściany istniejącej.podłoŝe powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie / tolerancja mm na promieniu 1,2 m/ wolne od łuszczących się farb, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

9 Uwaga: Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych zaleca się wykonanie testu przyczepności zaprawy klejącej do podłoŝa. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja się kawałki styropianu 150x150x5 mm i pozostawia się do wyschnięcia na 3 dni. Po tym czasie naleŝy wykonać próbę oderwania styropianu. JeŜeli podłoŝe jest wystarczająco zwarte i mocne zerwanie nastąpić powinno w warstwie styropianu. W przypadku kiedy zaprawa klejąca zostanie oderwana razem z warstwą podłoŝa naleŝy usunąć warstwy słabego podłoŝa i wzmocnić je emulsją gruntującą. Poszczególne warstwy docieplenia: -Klejenie płyt styropianowych do podłoŝa- Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20. Klej o bardzo wysokiej elastyczności i przyczepności. Posiada parametry pozwalające na stosowanie go zarówno do przyklejania termoizolacji jak i zatapiania siatki. Doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach np. na powierzchniach zabrudzonych, o niskiej przyczepności, poddanych niewielkim odkształceniom. Ponadto ATLAS STOPTER K-20 moŝe słuŝyć do renowacji starych tynków, niekoniecznie w ramach systemu izolacji cieplnej. Technologia naprawy starego, osypującego się tynku składa się z kilku etapów: - oczyszczenie podłoŝa, usunięcie odpadających fragmentów - zagruntowanie powierzchni UNI-GRUNTEM lub CERPLASTEM - wykonanie warstwy spajającej z siatki zatopionej w warstwie kleju STOPTER K-20 - wykonanie warstwy wykończeniowej Mocowanie płyt styropianowych gotową zaprawę naleŝy nakładać kielnią po obwodzie płyt pasem szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8cm. Bezzwłocznie naleŝy przyłoŝyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałoŝona zaprawa po dociśnięciu płyt pokrywa min. 40% jej powierzchni. Płyty styropianowe naleŝy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Styropian EPS 70 grubości 15 cm. Do ocieplenia naleŝy uŝyć płyt styropianowych rodzaju EPS / samogasnącego/ o cięŝarze objętościowym 15 kg/m3. Płyty styropianowe powinny spełniać m.in. następujące wymagania: -wymiary- nie większe niŝ 50x100cm z dokładnością 0,30% -grubość styropianu 15cm -struktura: zwarta, niedopuszczalne są granulki związane luźno -powierzchnia- szorstka, po krojeniu z bloków -krawędzie : proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań -płyty powinny być sezonowane co najmniej dwa miesiące od daty wyprodukowania. Dodatkowo mocowanie styropianu do ściany łącznikami z tworzywa w kształcie grzybków -łączniki do styropianu dł. 240mm /ilość łączników na kaŝdym naroŝniku płyty +dwa w środkowej części płyty styropianowej. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Gotową zaprawę ATLAS STOPTER K-20 rozprowadzić na powierzchni płyt styropianowej warstwą grubości 2-3 cm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeŝą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego /z zachowaniem zakładów 10cm/, a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 1-2 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami. Uwaga w czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie naleŝy pracować na ścianach silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej ATLAS STOPTER K-20

10 NaleŜy stosować siatkę z włókna szklanego o następujących cechach: - wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7 w drugim, - siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm wzdłuŝ wątku i osnowy nie mniej niŝ 125daN - zaimpregnowana alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego - splot uniemoŝliwiający przesuwanie się nitek Części cokołowe i parterowe, bardziej naraŝone na uszkodzenia mechaniczne, naleŝy pokryć podwójną warstwą zbrojeniową. Płyn gruntujący UNI-GRUNT moŝe być nanoszony na czyste i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych podłoŝa. Wykonanie tynku silikonowego, typu baranek gr. 2mm. Tynk moŝe być nakładany na powierzchnie, równe, suche i czyste /wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. W czasie prowadzenia robót naleŝy zachować jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoŝe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową naleŝy nadać mu fakturę. W zaleŝności od kierunku ruchów packi moŝna uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerwy, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy naleŝy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuŝ wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałoŝyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeŝego tynku. Po przerwie prace naleŝy kontynuować od wyznaczonego miejsca. Uwaga- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby materiały zastosowane w metodzie ocieplania były dobrane pod względem cech fizycznych, elastyczności warstw i właściwości mechanicznych materiały uŝyte do docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta. Sposób ocieplenia i wykończenia ścian w miejscach szczególnych NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby wypełnić kitem akrylowym szczeliny przy ościeŝach i obróbkach blacharskich w celu uniemoŝliwienia wnikania wody deszczowej pod termorenowację. - Ocieplenie naroŝy budynku Wypukłe naroŝa pionowe przed przyklejeniem tkaniny wzmocnić perforowanym kątownikiem aluminiowym o wymiarach 25x25x0,5mm. Trzeba go wcisnąć w świeŝo nałoŝoną zaprawę klejącą i tą samą zaprawą zaszpachlować. Następnie odcinki tkaniny z włókna szklanego, naklejone na kaŝdą ze ścian tworzących naroŝe, zawija się na ścianę sąsiednią, tak by o około 10cm sięgały za profil. W naroŝu dwa pasma tkaniny łączą się na zakład. Ocieplenie naleŝy wykonać z godnie z sztuka budowlana oraz zaleceniami producenta dociepleń. OCIEPLENIE DACHU. Dach naleŝy ocieplić styropapą gr. 20cm. Sposób ocieplenia dachu przedstawiono w punkcie 5, f. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHU ORAZ WYMIANĄ ODWODNIENIA DACHU.

11 ROBOTY PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Po wykonaniu ocieplenia na elewacjach naleŝy załoŝyć wszystkie elementy zdemontowane w celu wykonania termomodernizacji tj. instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne, kratki wentylacyjne tablice informacyjne. F. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHU ORAZ WYMIANĄ ODWODNIENIA DACHU. Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia dachu naleŝy wykonać szereg prac przygotowawczych: Zdemontować istniejącą instalację dachową. Pow wykonaniu docieplenia naleŝy ponownie załoŝyć instalację odgromową wg projektu branŝowego. DemontaŜ kominów ponad połacią dachu. Istniejące kominy zdemontować do poziomu poszycia dachu a następnie ponownie wymórować z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym. Wysokość kominów przyjąć wg warunków technicznych 142 oraz PN-89/B czyli 60cm ponad powierzchnię docieplenia styropapy gr 20cm. Dodatkowe kominki wentylacyjne wymienić na dachowe kominki wentylacyjne wg rozwiązania systemowego- uwzględniając grubość docieplenia. Wszystkie przewody kominowe naleŝy zinwentaryzować w własnym zakresie przed przystąpieniem do robót termo modernizacyjnych. DemontaŜ odwodnienia dachu. Rynny oraz rury spustowe naleŝy wymienić na: Rynny PVC Ø150 w kolorze grafitowym Rury spustowe PVC Ø125 w kolorze grafitowym Nowoprojektowane odwodnienie dachu prowadzić do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. W miejscu łączenia rur spustowych z studzienkami naleŝy zamontować czyszczaki rewizyjne wg rozwiązania systemowego producenta. DemontaŜ balustrad na wieŝy. Istniejącą balustradę naleŝy zdemontować a następnie wykonać nową balustradę wg rysunku pt: Szczegół balustrady na wieŝy. Balustrada wykonana będzie z odpowiednich elementów stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym RAL Balustradę mocować do stropodachu wieŝy przed wykonaniem ocieplenia styropapą. Przygotowanie podłoŝa dachu oraz ocieplenie dachu styropapą. Projektuje się wykonanie ocieplenia dachu na istniejącym poszyciu z papy. Istniejące poszycie naleŝy oczyścić z zabrudzeń i kurzu. Docieplenie dachu wykonać z styropapy gr 20cm. Styropapę kleić do istniejącego poszycia dachu. Spadki prowadzić zgodnie z istniejącym nachyleniem dachu. Na warstwie styropapy wykonać warstwę papy podkładowej a następnie warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. W przestrzeni okapów zamontować kantówki drewniane umoŝliwiające wykonanie obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu. Sposób wykonania okapów przedstawiono na rys. pt: szczegół okapu. Po wykonaniu ocieplenia naleŝy wykonać obróbki blacharskie w obrębie styku dachu z ścianą wieŝy oraz w obrębie kominów. Obróbki blacharskie wykonać z rozwinięcia blachy powlekanej gr 0.9mm. w kolorze grafitowym.

12 Uwaga- NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby materiały zastosowane w metodzie ocieplania były dobrane pod względem cech fizycznych, elastyczności warstw i właściwości mechanicznych materiały uŝyte do docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta. 7. KOLORYSTYKA BUDYNKU - cokół: tynk Ŝywiczny wg palety tynków mozaikowych ATLAS DEKO M nr ściany zewnętrzne, ściana podstawowa wg palety tynków silikatowych ATLAS nr 03- jasny szary - ściany zewnętrzne, pasy między okienne wg palety tynków silikatowych ATLAS nr ciemny szary - pasy czerwieni w kolorze RAL drzwi i okna- RAL 7035 jasno szary - kraty stalowe RAL 7004 szary - kominy z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym 8. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Charakterystyka energetyczna budynku przed wykonaniem termomodernizacji. Lp. 1. q moc [kw] 2. q [kw] 3. Q H [GJ] 4. E=Q H /V [kwh/m 3 a] 5. Qs [GJ] 6. Rodzaj danych Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania Taryfa opłat (z VAT) opłata stała (za moc zamówioną + przesył) miesięcznie zł /MW opłata zmienna (za ciepło + przesył) wg licznika zł/ GJ opłata abonamentowa miesięcznie zł Dane w stanie istniejącym 58,40 Zamówiona moc cieplna (łącznie dla c. o. i c. w.u. ) 59,50 491,90 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła 114,26 977, ,00 Charakterystyka systemu ogrzewania Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1. Typ instalacji Lokalna kotłownia gazowa 2. Parametry pracy instalacji 90/70 0 C 3. Przewody w instalacji Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworów podpionowych. Stan dobry. 4. Rodzaje grzejników Płytowe 5. Osłonięcie grzejników brak 6. Zawory termostatyczne brak Sprawności składowe systemu grzewczego Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba godzin na dobę Modernizacja instalacji w latach η p = 0,92 ηr= 0,74 η co = 0,8 ηw= 0,82 η e = 0,90 7 / 24 nie

13 Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym Rodzaj instalacji Piony i ich izolacja Opomiarowanie (wodomierze) ZuŜycie ciepłej wody w m 3 /m-c określone wg. pomiaru 4.g. Charakterystyka systemu wentylacji Przepływowe elektryczne ogrzewacze wody 3szt. Przewody stalowe, stan przewodów i izolacji dobry. Są ok.20 m 3 - średnio miesięcznie Lp. 1. Rodzaj danych Rodzaj wentylacji Dane w stanie istniejącym grawitacyjna 2. Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h 740 Charakterystyka systemu wentylacji. Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1. Rodzaj wentylacji grawitacyjna 2. Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h 740 Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku. Kocioł węglowy tradycyjny mocy ok. 50 kw Zestawienie zbiorcze oceny stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy Lp. Charakterystyka stanu istniejącego MoŜliwości i sposób poprawy 1 Przegrody zewnętrzne 2 3 Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania 1 ciepła U [ W / m 2 K ] - ściany zewnętrzne U= 1,46 - stropodach U= 1,90 - podłoga na gruncie U= 0,79 NaleŜy docieplić przegrody zewnętrzne - dla ścian zewnętrznych R > 4,0 ' - dla podłogi na gruncie R > 2 '- dla stropodachu R 4,5 Okna są w dobrym stanie technicz nym o współczynniku ocenionym na U = 1,60 Wentylacja grawitacyjna - nie stwierdza się zbyt MoŜliwe obniŝenie zuŝycia ciepła przez wpro - 3 małego przewietrzania. wadzenie wentylacji kontrolowanej z zastosowaniem nawiewników. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej - 4 MoŜliwe obniŝenie zuŝycia ciepła przez zasto - sowanie układu solarowego wspomagającego układ zasilania w ciepłą wodę. System grzewczy węzeł indywidualny MoŜliwe znaczne oszczędności przez 5 Instalacja o niskiej sprawności wprowadzenie automatyki pogodowej regulacji. w węźle oraz modernizację pozostałej części grzejników oraz montaŝ grzejnikowych zaworów termostatycznych. Przyjęto następujące rozwiązanie termo modernizacyjne- opis robót:

14 L.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian/wełna min. 15cm 2 j.w. przez stropodach Ocieplenie stropodachu styropapa 20cm 3 j.w. przez podłogę na gruncie - 4 Modernizacja instalacji c.o. Wymiana kotła na nowoczesny gazowy z automatyką pog. 5 PodwyŜszenie sprawności instalacji co Wymiana przewodów i kaloryferów 6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej tak ZOSTAŁY SPEŁNIONE NORMY DOTYCZĄCE PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA INWESTYCJI

LOKALIZACJA INWESTYCJI OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA INWESTYCJI; Budynek Urzędu Gminy w Mszanej, DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207, 1759/115, 2369/207, 2747/207 INWESTOR: Urząd Gminy Mszana 44-325 Mszana, ul. 1

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny Rodzaj opracowania: Projekt techniczny Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Osuszanie ścian budynku zespołu szkół Grabowo Wałdyki strona południowo zachodnia. Adres obiektu budowlanego: Działka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA FIRMA PROJEKTOWA INST SAN BUD Romuald Kucy 32-300 Olkusz ul.k.k.wielkiego 71/7 tel/fax 032 64 33611 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Projekt : BUDOWLANO - WYKONAWCZY OCIEPLENIA BUDYNKU Obiekt : BUDYNEK DOMU KULTURY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 1 60 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 21 1.2 Stolarka okienna i drzwiowa 22 25 1.3 Docieplenie ścian 26 50 1.4 Elementy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS WRAZ Z JEGO DOCIEPENIEM, WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Spis Zawartości :

PROJEKT TECHNICZNY. Spis Zawartości : PROJEKT TECHNICZNY A. Część opisowa : Spis Zawartości : 1 DANE OGÓLNE.... 3 1.1 Obiekt:... 3 1.2 Adres:... 3 1.3 Inwestor:... 3 2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 3 2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu....

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. nr 235/5 Inwestor: MPK w Radomiu spółka z o.o. ul. Wjazdowa 4 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ WYMIANĘ POKRYCIA DACHU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE. UL. Krapkowicka 6, Gogolin działka 168

OPIS TECHNICZNY DO INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ WYMIANĘ POKRYCIA DACHU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE. UL. Krapkowicka 6, Gogolin działka 168 DO INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ WYMIANĘ POKRYCIA DACHU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE. INWESTOR GMINA GOGOLIN LOKALIZACJA UL. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin działka 168 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa 1 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor :Gmina Pępowo 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo